Celosklenn dvee, sklenn dvee, sklenn dvee Praha, celosklenn dvee Praha, sklenene dvere, sklenene dvere Praha, celosklenene dvere, celosklenene dvere Praha, celosklenn kyvn dvee, sklenn kyvn dvee, sklenn dvee do koupelny, celosklenn dvee do koupelny, celosklenn dvee na mru, sklenn dvee na mru. Vroba celosklennch dve na mru jak do Va koupelny, celosklenn kyvn dvee do prodejny. Vchodov celosklenn dvee i interirov sklenn dvee.
Sklenstv ACERA SKLO - sklenstv Praha, Praha 6, skleni
image
Sklensk prce a vroba
Komplexn dodvky plochho skla a sklennch prvk vetn ocelovch, nerezovch nebo devnch konstrukc. S oblibou se poutme do zajmavch a netradinch projekt a designovch specialit, ve kterch je mono projevit kreativitu a uplatnit dlouholet zkuenosti sklenskch prac. Mme dlouhodob zkuenosti s realizac sklennch stn, pek, markz, dve, sklennch schod a pochozho skla s referenn realizac sklennho tanenho parketu, vyrbme a montujeme sklenn dvee, sklenn sprchy, modern koupelnov zrcadla na ze i nstnn zrcadla.

Zajistme pro Vs kompletn sklensk servis, vetn poradenstv a komplexnho inenringu.

Na V poadavek zajistme dodvku na kl.

 • zasklvac a pesklvac sluby - pesklvn vloh a vklad
 • realizace sklennch stn a pek z kalench skel s kovnm GEZE , P + M Bartosini , Dorma
 • mont sklennch dve / dvee posuvn , kyvn/
 • nvrhy a realizace sklennch pochozch podlah a schodi, sklenn tanen parkety.
 • nvrhy a realizace sklennch markz a pstek v. dodvek konstrukc
 • sten prvky prosvtlujc interier sten pevn svtlky, sklenn galerie a lvky, sklenn podlahy balkon
 • sklenn poklopy studn a historickch pamtek z pochozho skla
 • lepen obklady kuchyn, aten a sprchovch kout smaltovanm kalenm barevnm sklem Ertex color, nekalenm sklem Lacobel a Lacomat
 • nvrhy a realizace sprchovch kout a zstn
 • lepen sklenn nbytek v. souvisejcch truhlskch prvk nebo prvk z nerezu
 • lepen akvri a terri
 • zabezpeen smnren a bank atestovanm bezpenostnm sklem Connex se zvenou odolnost proti prrazu a sklem neprstelnm
 • ohban skla vkladnch skn a vloh
 • zpracovn plochho skla ezn, brouen, vrtn
 • expresn vroba izolanch dvojskel pi havrich vloh a vklad
 • zasklvn a transport nadrozmrnch skel vvvovm savkovm rmem
 • letn rh, krbanc a vyrytch npis do skla
 • vkov prce a pesklvn z vysokozdvin ploiny Manesmann
KONTAKT:
image
SKLENSTV PRAHA - ACERA SKLO s.r.o.
Makovskho 1179/2
163 00 Praha 6 - epy

( suteren OD Shoping Point epy )


VOLEJTE:
+420. 257 221 554
+420. 602 393 656
Celosklenn dvee, sklenn dvee, sklenn dvee Praha, celosklenn dvee Praha, sklenene dvere, sklenene dvere Praha, celosklenene dvere, celosklenene dvere Praha, celosklenn kyvn dvee, sklenn kyvn dvee, sklenn dvee do koupelny, celosklenn dvee do koupelny, celosklenn dvee na mru, sklenn dvee na mru, vchodov celosklenn dvee, vchodov sklenn dvee, interirov celosklenn dvee, interirov sklenn dvee, vnitn sklenn dvee, vnitn celosklenn dvee
. . . . . . . Reklama zdarma, zven nvtvnosti

 

<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } loadjs.ready('appPreload',function(){ if(window.loadPerformance){window.loadPerformance.addOnLoadTimed('preloadReady');} }) } var ENV='production'; </script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initPreloadScript(isModern ? ["/re/js/vendor~app.bundle.49f933f15c.js","/re/js/app.bundle.32fea7a286.js"]:["/re/js/vendor~app.legacy.bundle.048a0222de.js","/re/js/app.legacy.bundle.bf18e60fa7.js"]); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.a01543cdb4.css"/><script src="//h.imedia.cz/js/dot-small.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title){window.location.pathname='/streamerror500.html';} },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script> <title>celoskleněné dveře – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e"/><script>var seznam_retargeting_id = 100264;</script><script>var dotBig=function dotBig(a){a._add(window,"scroll",function scroll(b){a._delay("scroll",b)}),a._add(window,"resize",function resize(b){a._delay("resize",b)}),a._add(window,"unload",function unload(){var b=new Date().getTime()-a._ts;a.hit("unload",{d:{visitTime:b+""}})})};window.initDR=function(a,b){if(window.DOT){var e=window.DOT,f="data-dot-data",g=["ctrlKey","altKey","shiftKey","metaKey"];dotBig(e);var h=e._addGeometry,i=e._addCommon,j=e._getDataElm,k=e._mousedown,l=function _elementHasAttribute(a,b){return"function"==typeof a.hasAttribute&&a.hasAttribute(b)},m=function _setAttribute(a,b,c){"function"==typeof a.setAttribute&&a.setAttribute(b,c)},n=function _getDataElm(a,b,c,d){return-1===document.body.className.indexOf("modal-open")?j.call(this,a,b,c,d):[]},o=function _addGeometry(a){var b=this;if(h.call(b,a),a.d.elm){for(var g,j,k=[],l={},m=a.d.elm.split(","),n=0;n<m.length;n++)if(g=m[n],j=document.querySelector("*[data-elm=\""+g+"\"] > *"),j){var o=j.parentElement?j.parentElement.getAttribute(f):null;try{o=JSON.parse(o)}catch(a){o=null}if(o&&"rid"in o){var p=o.rid;-1===k.indexOf(p)&&(k.push(p),l[p]=[]),l[p].push(g.replace(/^\d+__/,""))}var q={d:{action:"impress"}};if(e._getDataDotData.call(b,j,q),("reporter_name"in q.d||"fakenews"in q.d||"translate"in q.d)&&(e.hit("event",q),window.SmartlookWrapper)){var r=JSON.parse(q.d);void 0===r.element_index&&(void 0!==r.reporter_pos&&(r.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",r))}}if(0<k.length)for(var n=0;n<k.length;n++){if(0==n){a.d.rid=k[n],a.d.elm=l[k[n]].join(",");continue}var d={};for(var s in a.d)d[s]=a.d[s];d.rid=k[n],d.elm=l[k[n]].join(","),e.hit("impress",{d:d})}}},p=function _addCommon(a){if(i.call(this,a),a.d){if("rid"in a.d){var c=a.d;a.lsid!==c.rid&&(a.lsid=c.rid),delete c.rid}"reporter_name"in a.d&&(a.d.reporter_query=this._cfg.query,b&&a.d.reporter_name in b&&(a.d.reporter_name=b[a.d.reporter_name])),"_shortHref"in a.d&&("href"in a.d&&a.d._shortHref&&(a.d.href=a.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete a.d._shortHref)}},q=function _mousedown(a){for(var b=a.target||a.srcElement,c=b;c&&c!==document;){if(l(c,"data-dot-ignore"))return;c=c.parentElement}if(b){var d={},e=void 0;if(l(b,f)){e=b.getAttribute(f);try{d=JSON.parse(e)}catch(a){d={}}}d.mouseButtonCode=a.button;for(var h,i=[],j=0;j<g.length;j++)h=g[j],a[h]&&i.push(h.replace("Key",""));0<i.length&&(d.keyboardKey=i),m(b,f,JSON.stringify(d))}k.call(this,a),b&&l(b,f)&&(e?m(b,f,e):b.removeAttribute(f))};e._getDataElm=n,e._addGeometry=o,e._addCommon=p,e._mousedown=q}window.DOTWrapper.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .Dcff51ce304{display:table;width:100%;width:auto;list-style-type:none;table-layout:fixed;float:right;padding:0;margin:0}.D531ce97779,.Dcff51ce304 .Ddcd1c5c24f{display:table-cell;vertical-align:top;width:4rem;text-align:center;box-sizing:content-box;padding-right:0}.Dcff51ce304 .Ddcd1c5c24f{cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.Dcff51ce304 .Ddcd1c5c24f:link,.Dcff51ce304 .Ddcd1c5c24f:visited{text-decoration:none}.Dcff51ce304 .Ddcd1c5c24f:focus,.Dcff51ce304 .Ddcd1c5c24f:hover{text-decoration:underline}.Dcff51ce304 .Ddcd1c5c24f:visited{color:#7b009d;color:#0645ad}.Dcff51ce304 .Ddcd1c5c24f:first-child{padding-right:1.6rem}.Dcff51ce304 .Df27812edb3{display:block}.Dcff51ce304 .D528e58d2ef{display:block;width:1.6rem;height:1.6rem;margin:.6rem auto .2rem;color:#0645ad}@media screen and (min-width:48.000em){.Dcff51ce304 .Ddcd1c5c24f{padding-right:1.2rem}.Dcff51ce304 .Ddcd1c5c24f:first-child{padding-right:2.4rem}.Dcff51ce304{width:11.6rem}.Dcff51ce304 .Ddcd1c5c24f{width:4rem}.Dcff51ce304 .D528e58d2ef{margin-top:0;margin-bottom:.8rem}} .Dd1804db8dc h3{font-weight:400;margin:0}.Dd1804db8dc a{max-width:100%}.Dd1804db8dc a,.Dd1804db8dc a:focus,.Dd1804db8dc a:hover,.Dd1804db8dc a:link,.Dd1804db8dc a:visited{text-decoration:none}.Dd1804db8dc a:visited *{color:#7b009d}.Dd1804db8dc a:visited .De601240691 *{color:unset}.Dd1804db8dc a:hover~a .D4607d06c86{text-decoration:underline}.Da9d8845862{padding:1.6rem 1.6rem 1.4rem;border-radius:.8rem;margin-left:0 0 0 -1.6rem;border:none;box-shadow:0 1px 8px -1px rgba(0,0,0,.28)}.Da9d8845862:after,.Da756387139:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}.Dd1804db8dc>a,.Dd1804db8dc>a:focus,.Dd1804db8dc>a:hover,.Dd1804db8dc>a:link,.Dd1804db8dc>a:visited{text-decoration:none}.Dd1804db8dc>a:hover .D4607d06c86{text-decoration:underline}.D0f1296bda6 img{-o-object-fit:cover;object-fit:cover;z-index:-1;margin-top:.4rem}.D72f55646db,.D0f1296bda6 img{position:relative;height:7.4rem;width:7.4rem;overflow:hidden;border-radius:.4rem}.D72f55646db{margin-left:1.6rem;float:right;z-index:0}.D651ecc1f4e{position:absolute;top:0;right:0;left:0;bottom:0;background:linear-gradient(180deg,transparent,rgba(0,0,0,.5))}.D651ecc1f4e span{color:#fff;font-size:1rem;line-height:1.2rem;position:absolute;right:.4rem;bottom:.4rem;pointer-events:none}.D4607d06c86{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.D4607d06c86:link,.D4607d06c86:visited{text-decoration:none}.D4607d06c86:focus,.D4607d06c86:hover{text-decoration:underline}.Da9d8845862 .D4607d06c86{color:#005ad5;font-size:1.6rem;line-height:2rem;padding:1.2rem 0 .8rem}.Da756387139 .D4607d06c86{color:#0922ac;font-size:2rem;line-height:2.6rem}.De739b3202e{color:grey;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.D10f5ed987a{color:#333;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.De601240691{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.D55ece0ade6{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;background-image:url(/re/media/ico-favicon.1a63ddbf1b.svg);background-size:contain;background-repeat:no-repeat;background-position:50%}.De601240691 cite{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;font-style:normal}.Da9d8845862 .De601240691 cite{color:#333;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-height:1.6rem}.Da9d8845862 .De601240691 cite small{color:grey;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.Da756387139 .De601240691 cite{color:green;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;max-height:2.4rem}.Da756387139 .De601240691 cite small{color:#00a000;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.De601240691.D49e255a1c5 cite small{color:#666}.D1d1a0a05eb{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222;word-break:break-word}.Da9d8845862 .D1d1a0a05eb{color:#333;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.Da756387139 .D1d1a0a05eb{color:#51575b;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.D11260740a3{border-top:.1rem solid #eee;padding-top:1rem;margin-top:1rem}.D5fb9b73cb8{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.D5fb9b73cb8:link,.D5fb9b73cb8:visited{text-decoration:none}.D5fb9b73cb8:focus,.D5fb9b73cb8:hover{text-decoration:underline}.D236878b4dc{display:inline-block;vertical-align:text-bottom;width:1.6rem;height:1.6rem;background-color:transparent;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain;background-image:url(/re/media/ico-phone-blue-light.48213fa80f.svg);-webkit-transform:rotate(90deg);transform:rotate(90deg)}.D0db92035b4{margin-left:.8rem;color:#005ad5;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.D4d31315a60,.D5931e09afa{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0;white-space:nowrap}.D4d31315a60 li,.D5931e09afa li{list-style:none}.D4d31315a60 a,.D5931e09afa a{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.D4d31315a60 a:link,.D4d31315a60 a:visited,.D5931e09afa a:link,.D5931e09afa a:visited{text-decoration:none}.D4d31315a60 a:focus,.D4d31315a60 a:hover,.D5931e09afa a:focus,.D5931e09afa a:hover{text-decoration:underline}.Da9d8845862 .D4d31315a60 a,.Da9d8845862 .D5931e09afa a,.Da756387139 .D4d31315a60 a,.Da756387139 .D5931e09afa a{color:#0922ac;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.D4d31315a60 a b,.D5931e09afa a b{font-weight:400}.D4d31315a60{margin:0;max-height:2rem}.D5931e09afa{margin:.4rem 0 0}.Da756387139 .D5931e09afa{margin-left:.8rem}.Da756387139 .D5931e09afa li a{color:#0922ac;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.D5931e09afa li{-webkit-flex-basis:50%;flex-basis:50%;max-width:50%}.Da9d8845862.Deda82422e0 .De601240691 cite,.Da9d8845862.Deda82422e0 .De601240691 cite small,.Da9d8845862.Dedba17e471 .De601240691 cite,.Da9d8845862.Dedba17e471 .De601240691 cite small,.Da9d8845862.D384032a97d .De601240691 cite,.Da9d8845862.D384032a97d .De601240691 cite small,.Da9d8845862.D9a041dc325 .De601240691 cite,.Da9d8845862.D9a041dc325 .De601240691 cite small,.Da9d8845862.D9eaeb1a4bd .De601240691 cite,.Da9d8845862.D9eaeb1a4bd .De601240691 cite small,.Da9d8845862.D2ab2051bbe .De601240691 cite,.Da9d8845862.D2ab2051bbe .De601240691 cite small,.Da9d8845862.D4a1a93ea76 .De601240691 cite,.Da9d8845862.D4a1a93ea76 .De601240691 cite small,.Da9d8845862.D6ed276e6d5 .De601240691 cite,.Da9d8845862.D6ed276e6d5 .De601240691 cite small{color:green}.Da9d8845862.D2ab2051bbe .D4607d06c86,.Da9d8845862.D4a1a93ea76 .D4607d06c86,.Da9d8845862.D6ed276e6d5 .D4607d06c86,.Da9d8845862.Da856fc3a88 .D4607d06c86{line-height:2.4rem;font-size:1.8rem}.Da9d8845862.Da856fc3a88 .D4607d06c86{font-weight:700}.Da9d8845862.Da856fc3a88 .De601240691 cite b{font-weight:400}.Da9d8845862.Deda82422e0 .D4607d06c86{padding:0}.Da9d8845862.Deda82422e0 .De601240691{padding:.8rem 0}.BoxWithShadow .Da9d8845862.D9a041dc325,.BoxWithShadow .Da9d8845862.D9eaeb1a4bd,.BoxWithShadow .Da9d8845862.D2ab2051bbe,.BoxWithShadow .Da9d8845862.D4a1a93ea76,.BoxWithShadow .Da9d8845862.D6ed276e6d5,.BoxWithShadow .Da9d8845862.Da856fc3a88{box-shadow:none;margin:0}.Da9d8845862.D9a041dc325 .D4607d06c86,.Da9d8845862.D9eaeb1a4bd .D4607d06c86,.Da9d8845862.D2ab2051bbe .D4607d06c86,.Da9d8845862.D4a1a93ea76 .D4607d06c86,.Da9d8845862.D6ed276e6d5 .D4607d06c86,.Da9d8845862.Da856fc3a88 .D4607d06c86{padding:0}.Da9d8845862.D9a041dc325 .De601240691,.Da9d8845862.D9eaeb1a4bd .De601240691,.Da9d8845862.D2ab2051bbe .De601240691,.Da9d8845862.D4a1a93ea76 .De601240691,.Da9d8845862.D6ed276e6d5 .De601240691,.Da9d8845862.Da856fc3a88 .De601240691{max-width:calc(100% - 5.6rem)}.Da9d8845862.D9a041dc325 .D55ece0ade6,.Da9d8845862.D9eaeb1a4bd .D55ece0ade6,.Da9d8845862.D2ab2051bbe .D55ece0ade6,.Da9d8845862.D4a1a93ea76 .D55ece0ade6,.Da9d8845862.D6ed276e6d5 .D55ece0ade6,.Da9d8845862.Da856fc3a88 .D55ece0ade6{margin-top:.2rem}.Da9d8845862.D9a041dc325 .De601240691 cite,.Da9d8845862.D9eaeb1a4bd .De601240691 cite,.Da9d8845862.D2ab2051bbe .De601240691 cite,.Da9d8845862.D4a1a93ea76 .De601240691 cite,.Da9d8845862.D6ed276e6d5 .De601240691 cite,.Da9d8845862.Da856fc3a88 .De601240691 cite{font-size:1.4rem;line-height:2rem;max-height:2rem}.Da9d8845862.D9a041dc325 .De601240691 cite small,.Da9d8845862.D9eaeb1a4bd .De601240691 cite small,.Da9d8845862.D2ab2051bbe .De601240691 cite small,.Da9d8845862.D4a1a93ea76 .De601240691 cite small,.Da9d8845862.D6ed276e6d5 .De601240691 cite small,.Da9d8845862.Da856fc3a88 .De601240691 cite small{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.Da9d8845862.D9a041dc325 .De601240691.D49e255a1c5 cite small,.Da9d8845862.D9a041dc325 .D1d1a0a05eb,.Da9d8845862.D9eaeb1a4bd .De601240691.D49e255a1c5 cite small,.Da9d8845862.D9eaeb1a4bd .D1d1a0a05eb,.Da9d8845862.D2ab2051bbe .De601240691.D49e255a1c5 cite small,.Da9d8845862.D2ab2051bbe .D1d1a0a05eb,.Da9d8845862.D4a1a93ea76 .De601240691.D49e255a1c5 cite small,.Da9d8845862.D4a1a93ea76 .D1d1a0a05eb,.Da9d8845862.D6ed276e6d5 .De601240691.D49e255a1c5 cite small,.Da9d8845862.D6ed276e6d5 .D1d1a0a05eb,.Da9d8845862.Da856fc3a88 .De601240691.D49e255a1c5 cite small,.Da9d8845862.Da856fc3a88 .D1d1a0a05eb{color:#666}.Da9d8845862.D9a041dc325 .De739b3202e,.Da9d8845862.D9a041dc325 .D10f5ed987a,.Da9d8845862.D9eaeb1a4bd .De739b3202e,.Da9d8845862.D9eaeb1a4bd .D10f5ed987a,.Da9d8845862.D2ab2051bbe .De739b3202e,.Da9d8845862.D2ab2051bbe .D10f5ed987a,.Da9d8845862.D4a1a93ea76 .De739b3202e,.Da9d8845862.D4a1a93ea76 .D10f5ed987a,.Da9d8845862.D6ed276e6d5 .De739b3202e,.Da9d8845862.D6ed276e6d5 .D10f5ed987a,.Da9d8845862.Da856fc3a88 .De739b3202e,.Da9d8845862.Da856fc3a88 .D10f5ed987a{color:#666;line-height:2rem}.Da9d8845862.D9a041dc325 .D236878b4dc,.Da9d8845862.D9eaeb1a4bd .D236878b4dc,.Da9d8845862.D2ab2051bbe .D236878b4dc,.Da9d8845862.D4a1a93ea76 .D236878b4dc,.Da9d8845862.D6ed276e6d5 .D236878b4dc,.Da9d8845862.Da856fc3a88 .D236878b4dc{background-image:url(/re/media/icons/phone-blue-light.993b356a59.svg);-webkit-transform:none;transform:none}.Da9d8845862.D9a041dc325 .D0db92035b4,.Da9d8845862.D9eaeb1a4bd .D0db92035b4,.Da9d8845862.D2ab2051bbe .D0db92035b4,.Da9d8845862.D4a1a93ea76 .D0db92035b4,.Da9d8845862.D6ed276e6d5 .D0db92035b4,.Da9d8845862.Da856fc3a88 .D0db92035b4{margin-left:1rem}.Da9d8845862.D9a041dc325 .De601240691,.Da9d8845862.D6ed276e6d5 .De601240691{padding:.6rem 0}.Da9d8845862.D9a041dc325 .D5931e09afa,.Da9d8845862.D6ed276e6d5 .D5931e09afa{margin:0}.Da9d8845862.D9a041dc325 .D5931e09afa a,.Da9d8845862.D6ed276e6d5 .D5931e09afa a{border:none;padding:1rem 0 0}.Da9d8845862.D9a041dc325 .D11260740a3,.Da9d8845862.D6ed276e6d5 .D11260740a3{border:none;padding:0}.Da9d8845862.D9eaeb1a4bd,.Da9d8845862.D2ab2051bbe,.Da9d8845862.D4a1a93ea76{box-shadow:none;padding:0;margin-bottom:3.2rem}.Da9d8845862.D9eaeb1a4bd .D4607d06c86 b,.Da9d8845862.D2ab2051bbe .D4607d06c86 b,.Da9d8845862.D4a1a93ea76 .D4607d06c86 b{font-weight:400}.Da9d8845862.D9eaeb1a4bd .De601240691,.Da9d8845862.D2ab2051bbe .De601240691,.Da9d8845862.D4a1a93ea76 .De601240691{padding:.2rem 0}.Da9d8845862.D9eaeb1a4bd .De601240691 cite:before,.Da9d8845862.D2ab2051bbe .De601240691 cite:before,.Da9d8845862.D4a1a93ea76 .De601240691 cite:before{content:"www."}.Da9d8845862.D9eaeb1a4bd .D5931e09afa,.Da9d8845862.D2ab2051bbe .D5931e09afa,.Da9d8845862.D4a1a93ea76 .D5931e09afa{margin:0}.Da9d8845862.D9eaeb1a4bd .D5931e09afa a,.Da9d8845862.D2ab2051bbe .D5931e09afa a,.Da9d8845862.D4a1a93ea76 .D5931e09afa a{border-color:#f4f4f4;padding:.8rem 0}.Da9d8845862.D9eaeb1a4bd .D11260740a3,.Da9d8845862.D2ab2051bbe .D11260740a3,.Da9d8845862.D4a1a93ea76 .D11260740a3{margin:0;border-color:#f4f4f4}.Da9d8845862.D9eaeb1a4bd .D68327e70db,.Da9d8845862.D2ab2051bbe .D68327e70db,.Da9d8845862.D4a1a93ea76 .D68327e70db{border-color:transparent}.Da9d8845862.Da856fc3a88 .D4607d06c86{padding:.8rem 0}.Da9d8845862.Da856fc3a88 .De601240691{padding:.2rem 0}.Da9d8845862.Dd1804db8dc .Dc1485de6ac>div{margin-top:0}@media screen and (min-width:48.000em){.D0f1296bda6 img{height:6.4rem;width:8.8rem}.Da756387139 .D0f1296bda6 img{width:9.6rem;height:6rem}.D72f55646db{height:6.4rem;width:8.8rem}.Da756387139 .D72f55646db{width:9.6rem;height:6rem}.D4607d06c86{text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;max-width:100%}.Da9d8845862 .D4607d06c86{color:#0922ac;font-size:2rem;line-height:2.6rem;max-height:3.8rem}.Da9d8845862 .D1d1a0a05eb{line-height:2.2rem}.D4d31315a60,.D5931e09afa{-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;overflow:hidden}.D4d31315a60 li:not(:first-of-type):before{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#0645ad;margin:0 .8rem;font-size:1rem;line-height:2rem;content:"\2022"}.D4d31315a60 li:not(:first-of-type):before:visited{color:#7b009d}}@media not screen and (min-width:48.000em){.Dd1804db8dc a:active,.Dd1804db8dc a:focus{outline:none}.Dd1804db8dc a:active *,.Dd1804db8dc a:focus *{text-decoration:underline}.Da9d8845862{margin-left:-2.8rem}.Dd1804db8dc>a:active,.Dd1804db8dc>a:focus{outline:none}.Dd1804db8dc>a:active *,.Dd1804db8dc>a:focus *{text-decoration:underline}.D143b081df2,.D143b081df2 img,.Dc0c981887f,.Dc0c981887f img{height:7.4rem;width:13rem}.D4d31315a60 a:active,.D4d31315a60 a:focus,.D5931e09afa a:active,.D5931e09afa a:focus{outline:none}.D4d31315a60 a:active *,.D4d31315a60 a:focus *,.D5931e09afa a:active *,.D5931e09afa a:focus *{text-decoration:underline}.Da9d8845862 .D4d31315a60 a,.Da9d8845862 .D5931e09afa a{color:#005ad5}.Da9d8845862 .D4d31315a60{clear:both;overflow:auto;max-height:unset;margin:0 -3.2rem -1rem;padding-top:1.2rem;padding-bottom:1rem}.Da9d8845862 .D4d31315a60 li a{display:inline-block;padding:1rem 1.2rem;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.06);box-shadow:0 1.6rem .8rem -1.6rem rgba(0,0,0,.08),0 .1rem .3rem 0 rgba(0,0,0,.08);border-radius:.8rem;margin-right:.8rem;background-color:#fff}.Da9d8845862 .D4d31315a60 li:first-of-type{padding-left:3.2rem}.Da9d8845862 .D4d31315a60 li:last-of-type{padding-right:3.2rem}.Da9d8845862 .D4d31315a60 li:last-of-type a{margin-right:0}.D5931e09afa{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.D5931e09afa li{max-width:100%}.D5931e09afa li a{display:block;padding:1rem 0;border-bottom:.1rem solid #eee}.D5931e09afa li:last-of-type a{padding:1rem 0 0;border-bottom:none}}.D358339ecd7{margin-bottom:3.2rem}.Df76b23b283{font-weight:400}.D358339ecd7 .Result-contentContainer{display:table;width:100%;table-layout:fixed}.D358339ecd7 .Result-url{max-width:calc(100% - 60px)}.Da605292cee{float:right;width:8rem}.D806157d187,.D8a9d13505c,.D773ca6370d{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0}.D773ca6370d span,.D8a9d13505c span{display:inline-block;white-space:nowrap}.D773ca6370d span:after,.D8a9d13505c span:after{display:inline;content:"\2219";padding:0 .4rem}.D773ca6370d span:last-child:after,.D8a9d13505c span:last-child:after{display:none}.D773ca6370d{}.Da0458553ec{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0}.D90ecd49931{width:.8rem;height:1rem;margin-right:.8rem;color:#888}.Dc49da2863a .D806157d187 b{color:#222}.D707aadf9db .D806157d187 b{font-size:1.6rem;line-height:2rem}.D470f96fdf0 .D806157d187 b{font-family:Arial Black;font-weight:900}.D99fd1a8f22 .D806157d187 b{color:#222;padding:.2rem;background-color:#eee;border-radius:.4rem}@media screen and (min-width:48.000em){.D358339ecd7.Result.Result--organic .Result-title,.D358339ecd7.Result.Result--organic .Result-title-link{white-space:normal;max-height:4.8rem}} .D39f9db6a78{display:inline-block;width:4.8rem;height:1.5rem;margin-top:.3rem;margin-bottom:.2rem;position:absolute}.D39f9db6a78.Ddf61ea58c5{width:6.4rem;height:1.6rem} ._14c8de{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}._14c8de>:first-child{padding-left:1.6rem}._14c8de>:last-child{padding-right:1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 ._14c8de{margin:0 -1.6rem}.f2782d{margin-right:.8rem} ._5741c6{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:0 1.6rem;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2rem;background-color:#fff;white-space:nowrap;box-sizing:border-box}._5741c6:active,._5741c6:focus,._5741c6:hover{outline:none}._5741c6:active,._5741c6:hover{text-decoration:underline}._5741c6:hover{cursor:pointer}._5741c6:active{background-color:#eee}._5741c6:active .ca5823{fill:#333}._5741c6:disabled{pointer-events:none;background-color:#eee;cursor:disabled}._5741c6:disabled ._630775{color:#999}._5741c6.fab3e9{background-color:#eee;border-color:transparent;font-weight:700}._5741c6.fab3e9:hover{border-color:#ccc}._630775{line-height:1.6rem;font-size:1.2rem;color:#000}.ca5823{-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;fill:#999}.ca5823._146ecc{fill:#000;margin-left:1.6rem}._07467c{height:3.2rem;border-radius:1.6rem}._07467c .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._07467c ._146ecc{margin-left:1.6rem}._33addb{height:4rem}._33addb ._630775{line-height:2rem;font-size:1.4rem}._33addb .ca5823{width:1.2rem;height:1.2rem;margin:0 0 0 1rem}._33addb ._146ecc{margin-left:1.6rem}._1adb64{display:inline-block;position:relative;margin-right:.8rem;border-radius:100%;width:1.6rem;height:1.6rem;fill:#6b7580}._33d7e8{border-radius:1.6rem;padding:0 1.6rem 0 .8rem;height:3.2rem;white-space:nowrap}._33d7e8 .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._33d7e8.fab3e9 ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{fill:#00a8ff} .Tooltip-wrapper._573ab3,.Tooltip-wrapper ._573ab3{display:inline-block;cursor:help;margin-left:.5rem;height:2.4rem}.Tooltip-wrapper._3482f1,.Tooltip-wrapper ._3482f1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._3482f1 svg,.Tooltip-wrapper ._3482f1 svg{width:1.8rem;height:1.8rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper.a24101,.Tooltip-wrapper .a24101{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;width:100%;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper.a24101 h4,.Tooltip-wrapper .a24101 h4{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper.a24101 ul,.Tooltip-wrapper .a24101 ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li,.Tooltip-wrapper .a24101 ul li{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper .a24101 ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li svg,.Tooltip-wrapper .a24101 ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._093c71{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;background-color:transparent;border:none;padding:0;position:absolute;right:5%;top:100%;margin-top:.2rem}._093c71:link,._093c71:visited{text-decoration:none}._093c71:focus,._093c71:hover{text-decoration:underline}.fa32a5{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;border:none;padding:0;background-color:transparent;position:relative;right:auto;bottom:auto}.fa32a5:link,.fa32a5:visited{text-decoration:none}.fa32a5:focus,.fa32a5:hover{text-decoration:underline}._701acc{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;position:absolute;right:0;bottom:100%;margin-bottom:.2rem;border:none;padding:0;background-color:transparent}._701acc:link,._701acc:visited{text-decoration:none}._701acc:focus,._701acc:hover{text-decoration:underline}@media screen and (min-width:31.250em){._093c71{right:0}} .Result.Result--organic .Result-title.D75ab3cebf8{display:none}.D86ec18286e{position:relative;max-width:none;margin:.8rem 0 2.4rem -1.6rem;border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;overflow:visible}.D86ec18286e .D209210f0c3{padding:1.5rem 0 0;overflow:hidden;margin-left:-.1rem;margin-right:-.1rem;font-size:0}.D86ec18286e .D2fa8f3c9d6{width:100%;min-width:0;margin-right:0;margin-bottom:2.4rem}.D86ec18286e .D2fa8f3c9d6:last-child{margin-right:0}.D86ec18286e.Dedf90fdafb .D2fa8f3c9d6{width:calc(33.33333% + .1rem);display:inline-block;margin-left:-.1rem}.D86ec18286e.D60dacd1c4c .D2fa8f3c9d6{width:calc(50% + .1rem);display:inline-block;margin-left:-.1rem}.D86ec18286e.Dfb372bf375 .D2fa8f3c9d6{width:calc(25% + .1rem);display:inline-block;margin-left:-.1rem}.D86ec18286e.D19a82b795d .D2fa8f3c9d6{width:calc(50% + .1rem);display:inline-block;margin-left:-.1rem}.D86ec18286e.D6c1e88624c .D2fa8f3c9d6{width:calc(20% + .1rem);display:inline-block;margin-left:-.1rem}.D86ec18286e .D1339a8e254{overflow:hidden}.D86ec18286e .Dc6e3a44699{position:absolute;top:-.8rem;right:1rem;background:#fff}.D86ec18286e .Dc6e3a44699 .Dd14d4f1866{position:static}.Dc5fc8dc1c3.D4d53a39753{position:relative;padding:0 1.5rem;margin:.8rem 0;border-left:.1rem solid #eee;border-right:.1rem solid #eee}.Dc5fc8dc1c3.D4d53a39753 .Result-title-link{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}.Dc5fc8dc1c3.D4d53a39753 .D69e764bd16{margin-bottom:0}.Dc5fc8dc1c3.D4d53a39753 .Dc1942f5583{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;display:block;white-space:nowrap;max-height:none}.Dc5fc8dc1c3.D4d53a39753 .D15d158da0d{height:auto;width:auto;margin-bottom:.4rem}.Dc5fc8dc1c3.D4d53a39753 .Da4081657f3{width:100%;height:0;padding-bottom:64.75%;display:block;position:relative}.Dc5fc8dc1c3.D4d53a39753 .D02dc725075{display:block;position:absolute;left:0;right:0;top:0;bottom:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:cover}.Dc5fc8dc1c3.D4d53a39753 .D02dc725075.D6b2d46b76f{background-size:contain}.Dc5fc8dc1c3.D4d53a39753 .Da40039c2c3{text-transform:none}.Dc5fc8dc1c3.D4d53a39753.D10a184f65c{padding-left:17.7rem;margin-top:0;margin-bottom:1.6rem}.Dc5fc8dc1c3.D4d53a39753.D10a184f65c:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}.Dc5fc8dc1c3.D4d53a39753.D10a184f65c:last-child{margin-bottom:1.5rem}.Dc5fc8dc1c3.D4d53a39753.D10a184f65c .D15d158da0d{float:left;width:14.6rem;margin-left:-16.2rem;margin-bottom:0}.D611dd6a948{margin:0 0 1.6rem}.D4b55a25079{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.6rem;line-height:2rem;color:#0645ad}.D4b55a25079:link,.D4b55a25079:visited{text-decoration:none}.D4b55a25079:focus,.D4b55a25079:hover{text-decoration:underline}.D4b55a25079:visited{color:#7b009d}.D98720be371>*{position:absolute;top:0;right:.8rem;z-index:1}@media screen and (min-width:71.875em){.D86ec18286e.D60dacd1c4c .D2fa8f3c9d6{width:calc(33.33333% + .1rem);display:inline-block;margin-left:-.1rem}} .D841a1bd400{background-image:url(/re/media/63e1a9633.e319550dc3.png);display:inline-block;width:4.8rem;height:0;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute}.D941cb940d3{display:none}.D7d6926e211{display:inline-block;height:0;width:0;position:absolute}.Layout--left .Result--organic .Result-contentContainer .D7d6926e211>.D841a1bd400{padding-bottom:1.5rem;margin-top:.3rem}.ResultLayout-pla-wrapper .D841a1bd400{position:static;margin-top:0;width:4.8rem;height:1.5rem}.D841a1bd400.D3330ab7a98{background-image:url(/re/media/63e1a9633.84e32be68d.svg);width:5.6rem;height:1.8rem;margin-bottom:.2rem;margin-top:0}.D841a1bd400.D0efbbe9ff1,.D841a1bd400.D3330ab7a98{display:inline-block;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute}.D841a1bd400.D0efbbe9ff1{background-image:url(/re/media/sklik-box/grey-dark-ad.5922090eba.svg);width:5.2rem;height:1.2rem;margin-bottom:0;margin-top:.3rem;margin-left:0;right:1rem}.Page--isSnippetSokol2 .D841a1bd400.D0efbbe9ff1{background-image:url(/re/media/sklik-box/box-small-pad-stroke-grey.9ca88538c9.svg);display:inline-block;width:5.2rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.D841a1bd400.D2943194966{background-image:url(/re/media/sklik-box/grey-dark-ad-18-plus.990c40931b.svg);display:inline-block;width:6.4rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;margin-bottom:0;margin-top:.3rem;margin-left:0;right:1rem}.Page--isSnippetSokol2 .D841a1bd400.D2943194966{background-image:url(/re/media/sklik-box/box-small-pad-stroke-18-plus-grey.ec1998238e.svg);width:6.4rem}.D841a1bd400.D2472687c35,.Page--isSnippetSokol2 .D841a1bd400.D2943194966{display:inline-block;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.D841a1bd400.D2472687c35{background-image:url(/re/media/63e1a9633.6df9769d71.svg);width:5.2rem}.D841a1bd400.D14d95084f4{background-image:url(/re/media/63e1a9633.f398ac9343.svg);display:inline-block;width:6.4rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.D841a1bd400.D0d3a803280{background-image:url(/re/media/sklik-box/green-reklama-dot.99e5795cd6.svg);width:5rem}.D841a1bd400.D0d3a803280,.D841a1bd400.Dc11d73adb6{display:inline-block;height:1.2rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 .3rem .2rem}.D841a1bd400.Dc11d73adb6{background-image:url(/re/media/sklik-box/green-reklama-dot-18-plus.04ff759991.svg);width:8rem}.Layout--right .ResultContainer .D841a1bd400{position:static}.D841a1bd400.Db5bf4e523b{background-image:url(/re/media/63e1a9633.e3904f4180.png)!important;width:0!important;height:0!important;padding-bottom:0!important}@media screen and (min-width:48.000em){.ResultLayout-pla-wrapper .D841a1bd400{background-image:url(/re/media/63e1a9633.84e32be68d.svg);display:inline-block;width:5.6rem;height:1.8rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute;position:static}} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} button._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2rem;height:4.8rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:1.2rem 2.4rem;border-radius:.4rem;border:transparent;outline:none;background-color:#c00;color:#fff;font-weight:700;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{background-color:#f2f5fb;color:#0645ad}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{background-color:#f2f6fd;color:#005ad5}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e6effb}._0a920b:active{background-color:#d9e6f9}.afe4f1{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2);background-color:#fff;color:#000}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{background-color:#eee;color:#000}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;height:4rem;padding:1rem 1.6rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.4rem;height:5.6rem;padding:1.4rem 3.2rem} .ca1ee8{position:fixed;right:1.8rem;top:7.6rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;border-radius:.4rem;width:auto;height:auto;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);-webkit-animation:c10dd2 .5s ease-out .5s forwards;animation:c10dd2 .5s ease-out .5s forwards;transition:-webkit-transform .2s ease-out;transition:transform .2s ease-out;transition:transform .2s ease-out,-webkit-transform .2s ease-out;opacity:0}.ca1ee8:hover{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.15);-webkit-transform:scale(1.02);transform:scale(1.02)}._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;-webkit-animation:c10dd2 .5s ease-out .5s forwards;animation:c10dd2 .5s ease-out .5s forwards;border-radius:.8rem}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}.b42c52{right:.8rem;bottom:.8rem;border:.1rem solid #f4f4f4;min-width:39.2rem;height:7.2rem;opacity:0;-webkit-animation:c10dd2 .5s ease-out .5s forwards;animation:c10dd2 .5s ease-out .5s forwards;border-radius:.8rem}.b42c52,._89251a{position:fixed;z-index:400;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08)}._89251a{right:0;bottom:-6.4rem;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .5s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .5s forwards;border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; function onAppStart(){ if (true) { loadjs([ 'https://notifikace.szn.cz/seno.js', 'https://login.szn.cz/js/api/login.js' ], 'login-notification'); } loadjs('//c.imedia.cz/js/retargeting.js', 'retargeting'); window.pp_gemius_identifier = "ofgwDT7pLy73NmR77qj8APU2jw6d1Brwo7my216t8kv.57"; window.pp_gemius_extraparameters = new Array("gA=seznam.cz/Fulltext/Hledani_CR/1.strana"); function gemius_pending(i) { window[i] = window[i] || function() {var x = window[i+'_pdata'] = window[i+'_pdata'] || []; x[x.length]=arguments;};}; gemius_pending('gemius_hit'); gemius_pending('gemius_event'); gemius_pending('pp_gemius_hit'); gemius_pending('pp_gemius_event'); (function(d,t) {try {var gt=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0]; gt.setAttribute('async','async'); gt.setAttribute('defer','defer'); gt.src='//gacz.hit.gemius.pl/xgemius.js'; s.parentNode.insertBefore(gt,s);} catch (e) {}})(document,'script'); } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); loadjs.ready(["appPreload","app"], function(){ if(document.readyState==='interactive'||document.readyState==='complete'){ window.startApp(onAppStart); }else{ document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){window.startApp(onAppStart);}); } }) } </script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initLoadScript(isModern ? ["/re/js/firmy.bundle.4cd54ee638.js","/re/js/zbozi.bundle.6b86aac7e9.js"]:["/re/js/firmy.legacy.bundle.ee843b9ff8.js","/re/js/zbozi.legacy.bundle.724817b222.js"]); }()) </script> </head> <body data-ff="sklik_impression fake_news2 bottom_pla_carousel sklik_test top_pla_carousel"><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","domain":"h.imedia.cz","canvas":false,"query":"celoskleněné dveře","loginState":"red","lsid":"VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB","abtest":"258/556,225/474"}, {"63e1a9633stp":"sklik/skliktoppla","63e1a9633srp":"sklik/sklikrightpla","63e1a9633spi":"sklik_PI","63e1a9633sto":"sklik/skliktop","63e1a9633sbo":"sklik/sklikbottom","63e1a9633stn":"sklik/skliktopnav","63e1a9633ore":"ftxt-organic/result","63e1a9633nre":"ftxt-news/result"});</script><div id="app-root"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="Page Page--desktop Page--isSticky"><div id="Page-header" class="Page-header"><div class="Header Header--top"><div class="Header-services"><ul class="Services"><div class="Services-left"><li class="Services-item Services-item--logo"><div class="Services-item-logoWrapper"><div class="Logo Logo--default Logo--small"><h1 class="Logo-container"><a class="Logo-container-link" href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot="seznam-logo"><div class="Logo-container-link--short" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="Logo-container-link--full" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1></div></div></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link is-active" href="#">Internet</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Obrázky</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Videa</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Články</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Firmy</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Mapy</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Zboží</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Slovník</a></li></div><div class="Services-right"><li id="login-badge" class="Services-badge" data-recording-disable="true"></li></div></ul></div><div class="Services-gradient Services-gradient--left" style="height:0rem;margin-top:0rem"></div><div class="Services-gradient Services-gradient--right" style="height:0rem;margin-top:0rem"></div><div class="Header-main"><div class="SearchForm-wrapper-empty"></div><div class="SearchForm-wrapper"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="celoskleněné dveře" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="celoskleněné dveře"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="szn-HP"/><input type="hidden" name="sId" value="VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="22px" height="22px" viewBox="0 0 22 22" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><g id="Symbols" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><path d="M15.7405257,15.8475457 C12.4851874,18.8852876 7.30688509,18.7437095 4.04148072,15.4783051 C0.70700391,12.1438283 0.629906371,6.81467134 3.86927854,3.57529917 C7.1086507,0.335927005 12.4378077,0.413024544 15.7722845,3.74750135 C18.9928865,6.96810339 19.174794,12.0494724 16.2647659,15.3114775 C16.3483696,15.3266054 16.4280024,15.3656318 16.4918216,15.4294511 L21.0915248,20.0291542 C21.2628609,20.2004903 21.2605815,20.482106 21.0854803,20.6572072 C20.9155001,20.8271874 20.6291902,20.8350146 20.4574273,20.6632517 L15.8577241,16.0635486 C15.7965056,16.00233 15.7574515,15.9270328 15.7405257,15.8475457 Z M4.67557822,14.8442076 C7.64957105,17.8182004 12.4026029,17.8869631 15.2917727,14.9977933 C18.1809425,12.1086236 18.1121798,7.35559168 15.138187,4.38159885 C12.1641941,1.40760602 7.41116226,1.33884335 4.52199249,4.22801312 C1.63282272,7.11718289 1.70158539,11.8702148 4.67557822,14.8442076 Z" id="Oval-10" stroke="currentColor" fill="currentColor"></path></g></svg></button></div></form></div><div class="SearchForm-wrapper-nav" data-ribbon="56"><div class="SearchForm-wrapper-nav-left"><div class="SearchForm-wrapper-logo"><div class="Logo Logo--default Logo--small"><h1 class="Logo-container"><a class="Logo-container-link" href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot="seznam-logo"><div class="Logo-container-link--short" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="Logo-container-link--full" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1></div></div></div><div class="SearchForm-wrapper-nav-right"><div id="login-badge--sticky" class="Services-badge"></div></div></div></div></div></div><div class="Page-content"><div class="Page-content-columnLeft" data-ribbon-content="true"><div class="Layout--left" data-dot="results"><div class="_7e5e5d" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB"><div class="Result D358339ecd7 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpeknedvere.eu%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.peknedvere.eu/cs/sortiment/interierove-dvere-sklenene" data-dot="title" data-l-id="fRwwp2vv"><b>Celoskleněné</b> <b>dveře</b></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.peknedvere.eu/cs/sortiment/interierove-dvere-sklenene" data-dot="url" data-l-id="fRwwp2vv">pekne<b>dvere</b>.eu</a></div><div class="D39f9db6a78"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/63e1a9633.c3e98cc7b7.svg#63e1a9633.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="D806157d187"><span><b>Dveře</b> posuvné i do zárubně. Doprava zdarma po celé ČR.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB"><div class="Result D358339ecd7 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fjap-pouzdro.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.jap-pouzdro.cz/posuvne-dvere-do-pouzdra/" data-dot="title" data-l-id="i5vQuYrq"><b>Celoskleněné</b> posuvné <b>dveře</b> | Největší výběr na trhu</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.jap-pouzdro.cz/posuvne-dvere-do-pouzdra/" data-dot="url" data-l-id="i5vQuYrq">jap-pouzdro.cz/posuvne-<b>dvere</b>/sklenene</a></div><div class="D39f9db6a78"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/63e1a9633.c3e98cc7b7.svg#63e1a9633.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="D806157d187"><span>Dodáváme a montujeme <b>celoskleněné</b> <b>dveře</b> do stavebních pouzder JAP a posuvných systémů.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB"><div class="Result D358339ecd7 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fclearmont.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/" data-dot="title" data-l-id="qiek7LMN"><b>Celoskleněné</b> <b>dveře</b> | Clearmont: Kvalita pro náročné</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/" data-dot="url" data-l-id="qiek7LMN">clearmont.cz/<b>celosklenene</b>/<b>dvere</b></a></div><div class="D39f9db6a78"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/63e1a9633.c3e98cc7b7.svg#63e1a9633.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="D806157d187"><span>Skleněné <b>dveře</b>: Otočné i posuvné. Kalená a kalená lepená skla. Vyberte si</span></p><p class="Da0458553ec"><span><svg viewBox="0 0 8 10" class="D90ecd49931"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#ico-address-grey--sprite-usage"></use></svg>Bořivojova 127/20, Ostrava</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB"><div class="Result Df76b23b283 Result--organic " data-dot-data="{}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpro-k.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.pro-k.cz/kategorie/celosklenene-dvere" title="Přejít na: https://www.pro-k.cz/kategorie/celosklenene-dvere" data-dot="title" data-l-id="NOLpk8ga"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> | PRO-K</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.pro-k.cz/kategorie/celosklenene-dvere" data-dot="url" data-l-id="NOLpk8ga"><span>https://pro-k.cz/kategorie/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a></div><div class="D39f9db6a78"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/63e1a9633.c3e98cc7b7.svg#63e1a9633.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Prodej a montáž vnitřních <b class=sec>dveří</b> (České Budějovice a okolí), zárubní, kování, garážových vrat, stavebních pouzder. - <b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b></span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB"><div class="Result Df76b23b283 Result--organic " data-dot-data="{}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcelosklenene-dvere.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.celosklenene-dvere.cz/" title="Přejít na: https://www.celosklenene-dvere.cz/" data-dot="title" data-l-id="cZEsCAAU"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> Brno</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.celosklenene-dvere.cz/" data-dot="url" data-l-id="cZEsCAAU"><span>https://<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b>.cz</span></a></div><div class="D39f9db6a78"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/63e1a9633.c3e98cc7b7.svg#63e1a9633.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>Dveře</b> BRNO - dodavatel a výrobce <b class=sec>celoskleněných</b> <b class=sec>dveří</b>, stěn, zábradlí, schodišť a jiných skleněných prvků</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB"><div class="BoxWithShadow HintLayout-container FirmyHint1902" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/categoryOther&quot;}" data-dot="main-box"><div class="BoxWithShadow-packa" data-dot="packa" data-dot-data="{&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"></div><div class="PoiMap PoiMap--minified"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="_14c8de"><li class="f2782d"><button class="_5741c6 _07467c _33d7e8" type="button" id="firmy_nearest"><svg viewBox="0 0 16 16" class="_1adb64"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.ba5f74c395.svg#assets-base-locate--sprite-usage"></use></svg><span class="_630775">V mém okolí</span></button></li><li class="f2782d"><button class="_5741c6 _07467c" type="button" id="firmy_nyni-otevreno"><span class="_630775">Otevřené</span></button></li></ul><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/2679415-adlo-bezpecnostni-dvere-praha-modrany.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/tjbV80.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">ADLO - bezpečnostní dveře<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span><span class="FirmyHintItem1902-content-offer">Nabídka</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 100%</title><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (4)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Prodej dveří</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Modřany</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.adlo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-2679415" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/tjbV80.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13293835-dvere-levne-eu-roudnice-nad-labem-podlusky.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-placeholder" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_U/ngeFEd.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-placeholder-icon" style="background-image:url(&#x27;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&#x27;)"></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Dvere-levne.eu<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Prodej dveří</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Roudnice nad Labem, Podlusky</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://dvere-levne.eu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13293835" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_U/ngeFEd.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 50.778%</title><linearGradient id="star-gradient-54-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="53%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="54%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="url(#star-gradient-54-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (9)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Prodej dveří</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Kyje</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=categoryOther-results&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB"><div class="Result Df76b23b283 Result--organic " data-dot-data="{}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fsapeli.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.sapeli.cz/dvere/filtr/celosklenene" title="Přejít na: https://www.sapeli.cz/dvere/filtr/celosklenene" data-dot="title" data-l-id="3IphheJH"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> | Sapeli</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.sapeli.cz/dvere/filtr/celosklenene" data-dot="url" data-l-id="3IphheJH"><span>https://sapeli.cz/<b class=sec>dvere</b>/filtr/<b class=sec>celosklenene</b></span></a></div><div class="D39f9db6a78"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/63e1a9633.c3e98cc7b7.svg#63e1a9633.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> jsou moderní dveře, které prosvětlí a ozdobí váš interiér.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB"><div class="Result Df76b23b283 Result--organic " data-dot-data="{}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmandelli.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.mandelli.cz/index.php/reference-interieroveho-studia-mandelli-pardubice/reference-sklenene-a-celosklenene-dvere-pardubice" title="Přejít na: https://www.mandelli.cz/index.php/reference-interieroveho-studia-mandelli-pardubice/reference-sklenene-a-celosklenene-dvere-pardubice" data-dot="title" data-l-id="6Pz8d1Pp"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> - Interiérové studio Mandelli Pardubice</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.mandelli.cz/index.php/reference-interieroveho-studia-mandelli-pardubice/reference-sklenene-a-celosklenene-dvere-pardubice" data-dot="url" data-l-id="6Pz8d1Pp"><span>https://mandelli.cz/reference-sklenene-a-<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b>-pardubice</span></a></div><div class="D39f9db6a78"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/63e1a9633.c3e98cc7b7.svg#63e1a9633.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Reference a ukázky skleněných a <b class=sec>celoskleněných</b> interiérových <b class=sec>dveří</b> a stěn Interiérového studia Mandelli Pardubice.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB"><div class="Result Df76b23b283 Result--organic Result--video" data-dot-data="{}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fvvsklo.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.vvsklo.cz/" title="Přejít na: https://www.vvsklo.cz/" data-dot="title" data-l-id="nRLTmAbY"><span>VV SKLO | <b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b>, stěny, zábradlí, obklady</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.vvsklo.cz/" data-dot="url" data-l-id="nRLTmAbY"><span>https://vvsklo.cz</span></a></div><div class="D39f9db6a78"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/63e1a9633.c3e98cc7b7.svg#63e1a9633.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><div class="Ellipsis Result-description Result-description--niceResult" data-dot="description">Celoskleněné posuvné otočné dveře, stěny, obklady, zábradlí ze skla. Opracování skla: broušení, výřezy, vrtání, potisk, gravírování, pískování, kalení.</div></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/ncobrazky&quot;}"><div class="ResultContainer-header"><a href="//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Celoskleněné dveře</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Obrázky.cz</span></div><div class="ResultLayout ResultLayout--obrazky ResultLayout--obrazkyTwoLines"><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=b3b7ba8b4a1e5397&amp;docId=56d8f20ea403c368" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" style="width:8rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-0" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=b3b7ba8b4a1e5397&amp;size=2" width="80" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=96d56c312899f2af&amp;docId=575ac4930b3e9a50" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" style="width:9.947955390334574rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-1" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=96d56c312899f2af&amp;size=2" width="99.47955390334573" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=8fb344e42f47855a&amp;docId=ab2c9667d3fec7b0" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" style="width:19.449350649350652rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-2" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=8fb344e42f47855a&amp;size=2" width="194.49350649350652" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=191699d643b615ae&amp;docId=21d4b54d4e539307" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" style="width:8rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-3" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=191699d643b615ae&amp;size=2" width="80" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=a8eb4a3342600e23&amp;docId=7dcf550f10d76645" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 4}" style="width:19.33678756476684rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-4" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=a8eb4a3342600e23&amp;size=2" width="193.3678756476684" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=c9e83c1a6f52a969&amp;docId=a35d7c8b64d755cb" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 5}" style="width:9.285457809694794rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-5" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=c9e83c1a6f52a969&amp;size=2" width="92.85457809694793" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=598df91ebf50acbf&amp;docId=855f0164143e9567" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 6}" style="width:8rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-6" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=598df91ebf50acbf&amp;size=2" width="80" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=4b9d8e5ece068d4d&amp;docId=9ddd25aec613e76d" data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 7}" style="width:8.395904436860068rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-7" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=4b9d8e5ece068d4d&amp;size=2" width="83.95904436860067" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=00d8c9182f2f32ac&amp;docId=617b61ceb9ad8191" data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 8}" style="width:8.445205479452055rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-8" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=00d8c9182f2f32ac&amp;size=2" width="84.45205479452055" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=7bc849166b261484&amp;docId=dc4d58ffd65c67e0" data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 9}" style="width:8.41025641025641rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-9" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=7bc849166b261484&amp;size=2" width="84.1025641025641" height="120" class="Result-image is-loading"/></a></div><p class="ResultContainer-footer"><a class="ResultContainer-footer-link" href="//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB"><div class="Result Df76b23b283 Result--organic " data-dot-data="{}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fnejdvere.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.nejdvere.cz/kategorie/dvere/interierove-dvere/celosklenene-dvere-1" title="Přejít na: https://www.nejdvere.cz/kategorie/dvere/interierove-dvere/celosklenene-dvere-1" data-dot="title" data-l-id="mAxXK94u"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b></span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.nejdvere.cz/kategorie/dvere/interierove-dvere/celosklenene-dvere-1" data-dot="url" data-l-id="mAxXK94u"><span>https://nejdvere.cz/kategorie/<b class=sec>dvere</b>/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b>-1</span></a></div><div class="D39f9db6a78"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/63e1a9633.c3e98cc7b7.svg#63e1a9633.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span><b class=sec>Dveře</b> Ostrava. Dodáváme interiérové dveře, obložkové zárubně, vchodové dveře, bezpečnostní dveře, obklad kovové zárubně, <b class=sec>dveřní</b> kování, laminátové podlahy, vinylové podlahy, <b class=sec>celoskleněné</b> dveře, skládací dveře.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB"><div class="Result Df76b23b283 Result--organic " data-dot-data="{}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fdverepribram.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.dverepribram.cz/cz/produkt/celosklenene-dvere.html" title="Přejít na: http://www.dverepribram.cz/cz/produkt/celosklenene-dvere.html" data-dot="title" data-l-id="v0obmql2"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> | Centrum oken a <b class=sec>dveří</b> Příbram | Euroform&hellip;</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.dverepribram.cz/cz/produkt/celosklenene-dvere.html" data-dot="url" data-l-id="v0obmql2"><span>dverepribram.cz/produkt/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b>.html</span></a></div><div class="D39f9db6a78"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/63e1a9633.c3e98cc7b7.svg#63e1a9633.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b>: Celoskleněné dveře vykouzlí ve Vašem interiéru neopakovatelnou atmosféru v podobě nadčasového funkčního prvku. Používá se kalené s</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB"><div class="Result Df76b23b283 Result--organic " data-dot-data="{}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fhome-outlet.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://home-outlet.cz/celosklenene-dvere" title="Přejít na: https://home-outlet.cz/celosklenene-dvere" data-dot="title" data-l-id="NgZEEBUr"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b></span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://home-outlet.cz/celosklenene-dvere" data-dot="url" data-l-id="NgZEEBUr"><span>https://home-outlet.cz/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a></div><div class="D39f9db6a78"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/63e1a9633.c3e98cc7b7.svg#63e1a9633.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>, <b class=sec>celoskleněné</b> posuvné <b class=sec>dveře</b> do pouzdra, dvoukřídlé celoskleněné dveře, různé materiály skla. Můžemte nám poslat Vaší poptávku a rádi pro Vás vytvoříme nezávaznou cenovou nabídku.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB"><div class="Result Df76b23b283 Result--organic " data-dot-data="{}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fproparket.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.proparket.cz/380-celosklenene-dvere/?page=1&amp;vyrobce=" title="Přejít na: https://www.proparket.cz/380-celosklenene-dvere/?page=1&amp;vyrobce=" data-dot="title" data-l-id="gFjloVWc"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> : ProParket.cz - podlahy dveře vinyl</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.proparket.cz/380-celosklenene-dvere/?page=1&amp;vyrobce=" data-dot="url" data-l-id="gFjloVWc"><span>https://proparket.cz/380-<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a></div><div class="D39f9db6a78"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/63e1a9633.c3e98cc7b7.svg#63e1a9633.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>ProParket.cz - podlahy <b class=sec>dveře</b> vinyl - <b class=sec>Celoskleněné</b> dveře</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB"><div class="ResultContainer ZboziProductList" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/product&quot;,&quot;reporter_variant&quot;:&quot;source-7&quot;}"><div data-dot="main-box"><div class="ResultContainer-header"><a class="ResultContainer-header-query" href="https://www.zbozi.cz/hledani/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=258%2F556%2C225%2F474&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" title="Přejít na Zboží.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Celoskleněn&eacute; dveře</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Zboží.cz</span></div><div><div class="BoxWithShadow ZboziProductList-offer" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;detail&quot;}"><a class="ZboziProductList-offer-img-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-alu-ad289-69-189-6-cire/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=258%2F556%2C225%2F474&amp;utm_term=harvia-alu-ad289-69%2F189%2F6-%C4%8Dir%C3%A9&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer-img" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_EX/pvN01Q.jpeg?fl=res,350,350,1&#x27;)"></div></a><div class="ZboziProductList-offer-description"><h4 class="ZboziProductList-offer-description-title"><a class="ZboziProductList-offer-description-title-link" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-alu-ad289-69-189-6-cire/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=258%2F556%2C225%2F474&amp;utm_term=harvia-alu-ad289-69%2F189%2F6-%C4%8Dir%C3%A9&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Harvia Alu AD289 69/189/6 čiré</a></h4><p class="Ellipsis ZboziProductList-offer-description-text">Dveře do parní sauny Harvia z kaleného skla jsou vsazené do šedého hliníkového rámu. Dveře mají kovové panty a oválné madlo se systémem dovírání magnetem nebo válečkem. Skleněné dveře Harvia s…</p><div class="ZboziProductList-offer-description-price">12 639 – 18 646 Kč</div><div class="ZboziProductList-offer-description-stock"><span class="ZboziProductList-offer-description-stock-availability">Skladem</span>v 1 obchodě</div><div class="ZboziProductList-offer-description-button"><a class="ZboziProductList-offer-description-button-link Button" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-alu-ad289-69-189-6-cire/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=258%2F556%2C225%2F474&amp;utm_term=harvia-alu-ad289-69%2F189%2F6-%C4%8Dir%C3%A9&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;button&quot;}">Porovnat ceny</a></div></div></div></div></div><div class="ZboziProductList-related ZboziProductList-related--3" data-dot="related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="Related-header"><h3 class="Related-header-title">Podobné produkty</h3></div><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div><div class="BoxWithShadow ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad2748-69-189-6/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=258%2F556%2C225%2F474&amp;utm_term=harvia-ad2748-69%2F189%2F6&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" title="Harvia AD2748 69/189/6" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Fv/1ImCDRT.png?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad2748-69-189-6/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=258%2F556%2C225%2F474&amp;utm_term=harvia-ad2748-69%2F189%2F6&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Harvia AD2748 69/189/6</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">13 563 – 18 646 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 4 obchodech</p></div></div></div><div><div class="BoxWithShadow ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad09933-69-189-9-2/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=258%2F556%2C225%2F474&amp;utm_term=harvia-ad09933-69%2F189%2F9%2C2&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" title="Harvia AD09933 69/189/9,2" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_E2/bo1QI1.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad09933-69-189-9-2/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=258%2F556%2C225%2F474&amp;utm_term=harvia-ad09933-69%2F189%2F9%2C2&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Harvia AD09933 69/189/9,2</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">11 025 – 11 804 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 4 obchodech</p></div></div></div><div><div class="BoxWithShadow ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad8367-69-189-9-2/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=258%2F556%2C225%2F474&amp;utm_term=harvia-ad8367-69%2F189%2F9%2C2&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" title="Harvia AD8367 69/189/9,2" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_EX/3ANBZcK.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad8367-69-189-9-2/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=258%2F556%2C225%2F474&amp;utm_term=harvia-ad8367-69%2F189%2F9%2C2&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Harvia AD8367 69/189/9,2</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">9 999 – 15 967 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 4 obchodech</p></div></div></div></div></div></div><p class="ResultContainer-footer"><a class="ResultContainer-footer-link" href="https://www.zbozi.cz/hledani/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=258%2F556%2C225%2F474&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Další výrobky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&quot;}" data-elm="0__r15" data-rid="VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB"><div class="Result Df76b23b283 Result--organic " data-dot-data="{}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fwisniowski.pl%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.wisniowski.pl/cz/pro-domov/dvere-a-okna/interierove-dvere/celosklenene-dvere" title="Přejít na: https://www.wisniowski.pl/cz/pro-domov/dvere-a-okna/interierove-dvere/celosklenene-dvere" data-dot="title" data-l-id="yT2sIycZ"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> - Wiśniowski</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.wisniowski.pl/cz/pro-domov/dvere-a-okna/interierove-dvere/celosklenene-dvere" data-dot="url" data-l-id="yT2sIycZ"><span>https://wisniowski.pl/pro-domov/<b class=sec>dvere</b>-a-okna/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a></div><div class="D39f9db6a78"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/63e1a9633.c3e98cc7b7.svg#63e1a9633.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Kování Studio Classic pro přítlačné <b class=sec>dveře</b> s ocelovou objímkovou zárubní. Kování Universal Light pro <b class=sec>celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> a dělící přepážky.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="16" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:16,&quot;rid&quot;:&quot;VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&quot;}" data-elm="0__r16" data-rid="VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB"><div class="Result D358339ecd7 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmasonite.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.masonite.cz/konfigurator/?utm_source=Netion&amp;utm_medium=Sklik&amp;utm_campaign=Vyhledavaci" data-dot="title" data-l-id="hyLt3qgA">Sestavte si <b>dveře</b> na míru | Zjistěte ihned jejich cenu.</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.masonite.cz/konfigurator/?utm_source=Netion&amp;utm_medium=Sklik&amp;utm_campaign=Vyhledavaci" data-dot="url" data-l-id="hyLt3qgA">masonite.cz/konfigurator</a></div><div class="D39f9db6a78"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/63e1a9633.c3e98cc7b7.svg#63e1a9633.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="D806157d187"><span>Vytvořte si <b>dveře</b> na míru dle vašeho vkusu a požadavků. Cenu se dozvíte ihned.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="17" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:17,&quot;rid&quot;:&quot;VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&quot;}" data-elm="0__r17" data-rid="VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB"><div class="Result D358339ecd7 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Feshop.unihobby.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://eshop.unihobby.cz/stavba-dvere/6555c/" data-dot="title" data-l-id="oSPeZVZI">Velký výběr na e-shopu | <b>Dveře</b> na UNI HOBBY</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://eshop.unihobby.cz/stavba-dvere/6555c/" data-dot="url" data-l-id="oSPeZVZI">eshop.unihobby.cz</a></div><div class="D39f9db6a78"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/63e1a9633.c3e98cc7b7.svg#63e1a9633.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="D806157d187"><span>Vyberte si u nás v katalogu a využijte osobního odběru zdarma v 10 městech!</span></p><p class="Da0458553ec"><span><svg viewBox="0 0 8 10" class="D90ecd49931"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#ico-address-grey--sprite-usage"></use></svg>Tomíčkova 2287/9, Praha</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="18" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:18,&quot;rid&quot;:&quot;VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&quot;}" data-elm="0__r18" data-rid="VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB"><div class="Result D358339ecd7 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbiano.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.biano.cz/produkty/dvere" data-dot="title" data-l-id="ly2wMVV1"><b>Dveře</b> | Největší výběr na BIANO.cz</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.biano.cz/produkty/dvere" data-dot="url" data-l-id="ly2wMVV1">biano.cz/<b>dvere</b></a></div><div class="D39f9db6a78"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/63e1a9633.c3e98cc7b7.svg#63e1a9633.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="D806157d187"><span>Vybírejte <b>dveře</b> na BIANO.cz! Vždy výhodně - spousty produktů ve slevách a akcích.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="19" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:19,&quot;rid&quot;:&quot;VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&quot;}" data-elm="0__r19" data-rid="VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB"><div class="RelatedResults" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="RelatedResults-title">Související dotazy</h4><ul class="RelatedResults-list" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;}"><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a href="?q=sklenen%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">sklenené dveře</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20jap&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">skleněné dveře jap</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20sapeli&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">skleněné dveře sapeli</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><a href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20na%20m%C3%ADru&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">skleněné dveře na míru</a></li></ul><ul class="RelatedResults-list" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;}"><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e%20obi&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">skleněné posuvné dveře obi</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a href="?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20interi%C3%A9rov%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">celoskleněné interiérové dveře</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a href="?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20p%C3%ADskovan%C3%A9%20sklo&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">celoskleněné dveře pískované sklo</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><a href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e%20interi%C3%A9rov%C3%A9&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">skleněné posuvné dveře interiérové</a></li></ul></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&amp;from=10" title="Další strana"></a></li></ul></div><div class="Page-content-columnRight"><div class="Layout--right" data-dot="sklik_right"><div class="_7e5e5d" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&quot;}" data-elm="sr0" data-rid="VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB"><div class="Result" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;: &quot;63e1a9633spi&quot;}"><div class="Result-title D75ab3cebf8"></div><div class="Result-contentContainer"><div class="D86ec18286e D60dacd1c4c"><div class="Dc6e3a44699"><span class="D941cb940d3">18</span><div class="D841a1bd400 D3330ab7a98 Dd14d4f1866"><span class="D941cb940d3">63e1a9633</span></div></div><div class="D209210f0c3"><div class="Dc5fc8dc1c3 D4d53a39753 D1339a8e254 D2fa8f3c9d6" data-dot="0"><a tabindex="0" class="D15d158da0d" href="https://www.grimax.cz/celosklenene-dvere-hormann-model-cire-sklo#utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SS-PK+%7c+Produktov%c3%a9+kampan%c4%9b&amp;utm_content=H%c3%b6rmann+celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e,+model+%c4%8dir%c3%a9%e2%80%a6&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e" data-dot="image" title="Hörmann Celoskleněné dveře Hörmann, model čiré sklo" data-l-id="kFWtBEpS"><span class="Da4081657f3"><span class="D02dc725075 D6b2d46b76f" style="background-image:url(&#x27;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_I0/S30cjO.jpeg?fl=res,136,88,1,fff&#x27;)"></span></span></a><h3 class="D69e764bd16" title="Hörmann Celoskleněné dveře Hörmann, model čiré sklo"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.grimax.cz/celosklenene-dvere-hormann-model-cire-sklo#utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SS-PK+%7c+Produktov%c3%a9+kampan%c4%9b&amp;utm_content=H%c3%b6rmann+celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e,+model+%c4%8dir%c3%a9%e2%80%a6&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e" data-dot="title" data-l-id="kFWtBEpS"><span class="Ellipsis">Hörmann Celoskleněné dveře Hörmann, model čiré sklo</span></a></h3><p class="Result-price">3 624<!-- --> Kč</p><p class="Result-url Da40039c2c3" title="GRIMAX s.r.o."><a tabindex="0" class="Result-url-link" href="https://www.grimax.cz/celosklenene-dvere-hormann-model-cire-sklo#utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SS-PK+%7c+Produktov%c3%a9+kampan%c4%9b&amp;utm_content=H%c3%b6rmann+celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e,+model+%c4%8dir%c3%a9%e2%80%a6&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e" data-dot="url" data-l-id="kFWtBEpS">GRIMAX s.r.o.</a></p></div><div class="Dc5fc8dc1c3 D4d53a39753 D1339a8e254 D2fa8f3c9d6" data-dot="1"><a tabindex="0" class="D15d158da0d" href="https://www.jap-pouzdro.cz/celosklenene-dvere-satinato/celosklenene-dvere-posuvne-satinato-700mm/?variantId=1976" data-dot="image" title="JAP 700 mm - Celoskleněné dveře - posuvné - SATINÁTO Výška: 197 cm" data-l-id="aw4EB7TI"><span class="Da4081657f3"><span class="D02dc725075 D6b2d46b76f" style="background-image:url(&#x27;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_E5/6RyBEBB.jpeg?fl=res,136,88,1,fff&#x27;)"></span></span></a><h3 class="D69e764bd16" title="JAP 700 mm - Celoskleněné dveře - posuvné - SATINÁTO Výška: 197 cm"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.jap-pouzdro.cz/celosklenene-dvere-satinato/celosklenene-dvere-posuvne-satinato-700mm/?variantId=1976" data-dot="title" data-l-id="aw4EB7TI"><span class="Ellipsis">JAP 700 mm - Celoskleněné dveře - posuvné - SATINÁTO Výška: 197 cm</span></a></h3><p class="Result-price">8 829<!-- --> Kč</p><p class="Result-url Da40039c2c3" title="JAP-POUZDRO.CZ"><a tabindex="0" class="Result-url-link" href="https://www.jap-pouzdro.cz/celosklenene-dvere-satinato/celosklenene-dvere-posuvne-satinato-700mm/?variantId=1976" data-dot="url" data-l-id="aw4EB7TI">JAP-POUZDRO.CZ</a></p></div><div class="Dc5fc8dc1c3 D4d53a39753 D1339a8e254 D2fa8f3c9d6" data-dot="2"><a tabindex="0" class="D15d158da0d" href="https://www.grimax.cz/system-pro-posuvne-celosklenene-dvere-herkules-glass#utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SS-PK+%7c+Produktov%c3%a9+kampan%c4%9b&amp;utm_content=Valcomp+syst%c3%a9m+pro+posuvn%c3%a9+celosklen%c4%9bn%c3%a9%e2%80%a6&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e" data-dot="image" title="VALCOMP Systém pro posuvné celoskleněné dveře HERKULES GLASS" data-l-id="c3Z15sMF"><span class="Da4081657f3"><span class="D02dc725075 D6b2d46b76f" style="background-image:url(&#x27;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_O/bzWBLor.jpeg?fl=res,136,88,1,fff&#x27;)"></span></span></a><h3 class="D69e764bd16" title="VALCOMP Systém pro posuvné celoskleněné dveře HERKULES GLASS"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.grimax.cz/system-pro-posuvne-celosklenene-dvere-herkules-glass#utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SS-PK+%7c+Produktov%c3%a9+kampan%c4%9b&amp;utm_content=Valcomp+syst%c3%a9m+pro+posuvn%c3%a9+celosklen%c4%9bn%c3%a9%e2%80%a6&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e" data-dot="title" data-l-id="c3Z15sMF"><span class="Ellipsis">VALCOMP Systém pro posuvné celoskleněné dveře HERKULES GLASS</span></a></h3><p class="Result-price">3 578<!-- --> Kč</p><p class="Result-url Da40039c2c3" title="GRIMAX s.r.o."><a tabindex="0" class="Result-url-link" href="https://www.grimax.cz/system-pro-posuvne-celosklenene-dvere-herkules-glass#utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SS-PK+%7c+Produktov%c3%a9+kampan%c4%9b&amp;utm_content=Valcomp+syst%c3%a9m+pro+posuvn%c3%a9+celosklen%c4%9bn%c3%a9%e2%80%a6&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e" data-dot="url" data-l-id="c3Z15sMF">GRIMAX s.r.o.</a></p></div><div class="Dc5fc8dc1c3 D4d53a39753 D1339a8e254 D2fa8f3c9d6" data-dot="3"><a tabindex="0" class="D15d158da0d" href="https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere-hormann-model-cire-sklo#utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=(SHP)+All&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+h%c3%b6rmann,+model+%c4%8dir%c3%a9%e2%80%a6 | Interi%c3%a9rov%c3%a9+dve%c5%99e+-+celosklen%c4%9bn%c3%a9&amp;utm_term=" data-dot="image" title="Celoskleněné dveře Hörmann, model čiré sklo" data-l-id="gacGjYjd"><span class="Da4081657f3"><span class="D02dc725075 D6b2d46b76f" style="background-image:url(&#x27;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Ib/pCWsBs.jpeg?fl=res,136,88,1,fff&#x27;)"></span></span></a><h3 class="D69e764bd16" title="Celoskleněné dveře Hörmann, model čiré sklo"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere-hormann-model-cire-sklo#utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=(SHP)+All&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+h%c3%b6rmann,+model+%c4%8dir%c3%a9%e2%80%a6 | Interi%c3%a9rov%c3%a9+dve%c5%99e+-+celosklen%c4%9bn%c3%a9&amp;utm_term=" data-dot="title" data-l-id="gacGjYjd"><span class="Ellipsis">Celoskleněné dveře Hörmann, model čiré sklo</span></a></h3><p class="Result-price">3 624<!-- --> Kč</p><p class="Result-url Da40039c2c3" title="Erpi.cz"><a tabindex="0" class="Result-url-link" href="https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere-hormann-model-cire-sklo#utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=(SHP)+All&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+h%c3%b6rmann,+model+%c4%8dir%c3%a9%e2%80%a6 | Interi%c3%a9rov%c3%a9+dve%c5%99e+-+celosklen%c4%9bn%c3%a9&amp;utm_term=" data-dot="url" data-l-id="gacGjYjd">Erpi.cz</a></p></div><div class="Dc5fc8dc1c3 D4d53a39753 D1339a8e254 D2fa8f3c9d6" data-dot="4"><a tabindex="0" class="D15d158da0d" href="https://dvere-podlahy-schody.cz/index.php?option=com_virtuemart&amp;view=productdetails&amp;virtuemart_product_id=859&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Produktovky+(Vasco,+Tilo,+VVsklo)&amp;utm_content=V%c3%bdrobce" data-dot="image" title="VV sklo Celoskleněné dveře Float čirý 60/200/1" data-l-id="z71unAqH"><span class="Da4081657f3"><span class="D02dc725075 D6b2d46b76f" style="background-image:url(&#x27;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_HV/wsFBfc0.jpeg?fl=res,136,88,1,fff&#x27;)"></span></span></a><h3 class="D69e764bd16" title="VV sklo Celoskleněné dveře Float čirý 60/200/1"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://dvere-podlahy-schody.cz/index.php?option=com_virtuemart&amp;view=productdetails&amp;virtuemart_product_id=859&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Produktovky+(Vasco,+Tilo,+VVsklo)&amp;utm_content=V%c3%bdrobce" data-dot="title" data-l-id="z71unAqH"><span class="Ellipsis">VV sklo Celoskleněné dveře Float čirý 60/200/1</span></a></h3><p class="Result-price">5 808<!-- --> Kč</p><p class="Result-url Da40039c2c3" title="Dvere-podlahy-schod…"><a tabindex="0" class="Result-url-link" href="https://dvere-podlahy-schody.cz/index.php?option=com_virtuemart&amp;view=productdetails&amp;virtuemart_product_id=859&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Produktovky+(Vasco,+Tilo,+VVsklo)&amp;utm_content=V%c3%bdrobce" data-dot="url" data-l-id="z71unAqH">Dvere-podlahy-schod…</a></p></div><div class="Dc5fc8dc1c3 D4d53a39753 D1339a8e254 D2fa8f3c9d6" data-dot="5"><a tabindex="0" class="D15d158da0d" href="https://www.jap-pouzdro.cz/celosklenene-dvere-satinato/celosklenene-dvere-posuvne-satinato-800mm/?variantId=1982" data-dot="image" title="JAP 800 mm - Celoskleněné dveře - posuvné - SATINÁTO Výška: 197 cm" data-l-id="nmuSwULj"><span class="Da4081657f3"><span class="D02dc725075 D6b2d46b76f" style="background-image:url(&#x27;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Fg/bGlTX7.jpeg?fl=res,136,88,1,fff&#x27;)"></span></span></a><h3 class="D69e764bd16" title="JAP 800 mm - Celoskleněné dveře - posuvné - SATINÁTO Výška: 197 cm"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.jap-pouzdro.cz/celosklenene-dvere-satinato/celosklenene-dvere-posuvne-satinato-800mm/?variantId=1982" data-dot="title" data-l-id="nmuSwULj"><span class="Ellipsis">JAP 800 mm - Celoskleněné dveře - posuvné - SATINÁTO Výška: 197 cm</span></a></h3><p class="Result-price">9 872<!-- --> Kč</p><p class="Result-url Da40039c2c3" title="JAP-POUZDRO.CZ"><a tabindex="0" class="Result-url-link" href="https://www.jap-pouzdro.cz/celosklenene-dvere-satinato/celosklenene-dvere-posuvne-satinato-800mm/?variantId=1982" data-dot="url" data-l-id="nmuSwULj">JAP-POUZDRO.CZ</a></p></div></div></div><p class="D611dd6a948"><a href="https://www.zbozi.cz/hledani/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=pi&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=258%2F556%2C225%2F474&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" class="D4b55a25079">Zobrazit další nabídky na Zboží.cz<!-- --> <!-- -->›</a></p></div></div></div></div></div></div><div class="SearchPageWrapper"></div><div class="Page-footer"><div class="Footer" data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="Footer-links"><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="/stats?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e">Statistika hledanosti</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="Footer-copyright">© 1996–2020 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div><button class="f865bf afe4f1 _37ac03 _09534d" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div><img class="DebugImage" src="//i.imedia.cz/miss?zoneId=seznam.search.hits&amp;collocation=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;referer=search.seznam.cz&amp;count=1&amp;r=VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB" width="1" height="1" alt=""/><div class="DebugAbTest">258/556,225/474</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.peknedvere.eu/cs/sortiment/interierove-dvere-sklenene&c=GGH3JZC8NMFFVD9TKCFATRG3HU2RR9TIT578DXZYE4H2NR734YV6W3CI9BFIIIGBSGJHRFEUP6W9U5MQQSR45Q979DVENWUUBD8PDYQDTMQC6W4Y3A3ZDPJQQDT2AMJJM4QVA5NATG7JQIJVMEB2V88MA7SDIHA89JY4A69SM9IK7EFYFI864ST58CSIDGDBFJAD2TIRYKV9HNNVT2TP2PI7PCC7WHJEDMD6A7ZTXB7EUTQ9ECPT5CJXWHS9Y":"fRwwp2vv","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.jap-pouzdro.cz/posuvne-dvere-do-pouzdra/&c=ZHQ5FNHPEGDBW5HVEB8875B9ZENEASI6T5UHDV6QEURBT73F5ZXMNMEA9KUIBNV84TSX7F7P6XH2DMWWRHRFCU5RSS5GDEMTN7JSDXUWDNW7S973P7PP2JKXWBQ4B3AC7CD7V9YKIU9SZUZRMPMCUQQRY2KTT6TZSSEI5TE6CNRNZYXCX6P8QX3M2DY4S7EJU5CXPVZ7VDQ88VKJFA2G296YDZFNHEBJAMIDB5NIHIB2ZASPGTW2TKTFN9FJT2HEVA":"i5vQuYrq","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS:%2BStavebn%25c3%25ad%2B%252bsklo%2B1/2%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&c=64X4XJI7WZYYNM24MWZWZEZ9TICFBI4DIUB2IDEVNB5HQSVP3RZKSECUN4N4UYNV9U8KUGHF63XKM6F5XF87YQSASEGVFUEEE6WVNZ5QPHSBWRMFYGK5QC4UAMT5FFGXBQ84FI5TQHBVUMERTVV3HUWWJQPXQNPC2A989562AMH9ESI2NZR7H87NVVV7NNK6R5AQHKNXAVJ6C9APM83XC6APH2RNF9MDQEQNWMFSWBZDDMBG2MTBNP2QHXP6PTQTUUFA9PQNC6CA":"qiek7LMN","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.masonite.cz/konfigurator/%3Futm_source%3DNetion%26utm_medium%3DSklik%26utm_campaign%3DVyhledavaci&c=C72362DJ9FUB2ADB986H7WQWM9BJJ5ZHAD6NX9ZYGRUEFY3XPE3NBVDNEGHFYVMUYSMERSMMKYF3AMWYIIP8MWG8C4NFNPMAQN53CSQIDFIZ67EZ79MKEIBKAAVDC5R5Z8BMNSCVWK3PMQGEFEWAYWSHECKQF45PKHHEMBFF2MQMVUM2QBGNSSEH7EPJDWBJ9XBTD7RRCTIFYY2VZVCVZYPI3Q8WITPS3XESFKZD5R3UZ8STG64MQRMG5U4EC":"hyLt3qgA","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://eshop.unihobby.cz/stavba-dvere/6555c/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D%255bSEA%255d%2BKategorie%2B-%2BStavba%26utm_content%3DDvere%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&c=JS949D49PTZ8XNUVUZNNTJ5GQCP44ZXHEG6YVZQCQT6S4UMPG5KM9K4GQUXUCAE6X9E8IDKC29JJQBGF5BM338XBNV9GRWA4IIK3USFE77FKIU5WW2ZZ2MUA7QJ3WVMMP2ZJR6QUSF482KU3GWER439JMKK2DHNSXPU7TBFV6EXV8TUUY49GE2FUIWD3QD6WMFD2DX8PKZQ7IQ3AVFC3RB5WN93G8N7EQY9SMUDEWIIQNWYXNJ3THUTYSE":"oSPeZVZI","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.biano.cz/produkty/dvere%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D5-94%2BSCHA-Dum%2Ba%2Bzahrada_desktop%2B-%2BVS%26utm_content%3DDve%25c5%2599e%26utm_term%3Ddve%25c5%2599e&c=49WIKUEDWSE5EVGIYIAQ2YJS26PSTUUXJFSUND827UYBECEI6STQUIS5SCND7G65M8WHZGS9PBYSXFUMAWT2S9U2P5IKF9M7KHK8HPZR2ZIZZ9MS2VK57DZ58SVV7QVX2UUUPFDTAGQG8C47UFIJICCRJN8458ESGE4BV2FMUUXV9W44AFPKPEGTKCK6CJIJCNPVBX96W9349DRD7TF9DMAX2DJASQHRGNJHK8257N32R4JBFQFS4432H9D4659ZG6H2NCFZBA":"ly2wMVV1","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.grimax.cz/celosklenene-dvere-hormann-model-cire-sklo%23utm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSS-PK%2B%257c%2BProduktov%25c3%25a9%2Bkampan%25c4%259b%26utm_content%3DH%25c3%25b6rmann%2Bcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2C%2Bmodel%2B%25c4%258dir%25c3%25a9%25e2%2580%25a6%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&c=UUPB24HT8K9F4MZ5UR67J6KQDEIX98NMIEHWJRUMTKI8ZW5MM64XU4YBIESX4ICDYQZXIMED4FYVQMQPNC8ZB88PGYTCDBWZTG9WD2R5QXZEUY2N6BXIEH32QHNPDVCANBYVEMCFHD3BD4UGACQET9N3M48G55Q4CA8D72ZTXURMTTGV6WEWID2EMR2MHQPXH8E2BUFYXSGRJ9WIQAGN6EIIX556TCXB75N3TYS":"kFWtBEpS","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.jap-pouzdro.cz/celosklenene-dvere-satinato/celosklenene-dvere-posuvne-satinato-700mm/%3FvariantId%3D1976&c=GGIVXPM7NWEDRHSZ4WAF66HZAIHQN9IHWYV4V99ZZ6V8HGN9CNFVF5HM5Q9TK8XYC5CTY7HSKWU8X2XX7HY8YPFM3IBYF7QIRFWX99IQZ37NKTKDKNYSBNMNXBV57QHRS7QB4XDU5AN8QP5QMHETD7BBKWGTJQ6XNVXD5B7AJGF3BTCKXZH6MWSRFISRNT7UFXY2VVXA2W696E468EMRZCG4DMUQ3S4PJ6E4MU2":"aw4EB7TI","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.grimax.cz/system-pro-posuvne-celosklenene-dvere-herkules-glass%23utm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSS-PK%2B%257c%2BProduktov%25c3%25a9%2Bkampan%25c4%259b%26utm_content%3DValcomp%2Bsyst%25c3%25a9m%2Bpro%2Bposuvn%25c3%25a9%2Bcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%25e2%2580%25a6%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&c=GE8BB7Y6JUQMNQA7DI9SK2TD95M7A7PXC3YQRUFXQ2K8VHQQFFTTCCJ3G8WYIVRB2G2PYHTTY5ER752HR97Q839SCEKKKU7CZXSZUCSARTYFTD83IKBCWWG4JK6HJ63A5CNHE6MW7P6T8CZFSY4GAXC27SUJ8MHERCIT2A5EM6VK2S56J7NVANJ6JMPS5ZA8T8Y7H98FHRNTF7PR9BUHZ6V2AJAVJHKXR4X5ZXS":"c3Z15sMF","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere-hormann-model-cire-sklo%23utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D%28SHP%29%2BAll%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2Bh%25c3%25b6rmann%2C%2Bmodel%2B%25c4%258dir%25c3%25a9%25e2%2580%25a6%20%7C%20Interi%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2B-%2Bcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%26utm_term%3D&c=QY9XMKHJ8XS6GPQDIHA43W78DEX63X4TBXSIRTE7K5SWZ84RSNAMGYPHAB3XX9VQ394UGDP6TUESGS9IR9CZJ9WZPD5QKUQB7S8UZVMG9DQ6SR9U82ATD2UMYPQ84IE5A2X3J9U5WMRRCGFHIE3VYT8SSS9HR96W7NH3N4I87WSRB7I38ERMKVRUR59CAWM3BJUV2JFB5QMDJQG7KETG7JCQ5N2ZB8PP4ZDKX72":"gacGjYjd","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://dvere-podlahy-schody.cz/index.php%3Foption%3Dcom_virtuemart%26view%3Dproductdetails%26virtuemart_product_id%3D859%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DProduktovky%2B%28Vasco%2C%2BTilo%2C%2BVVsklo%29%26utm_content%3DV%25c3%25bdrobce&c=JV9T4NAHZ8KBQ4WATA9I3HNB4KCN8ZE2TJF43TAYU44T5WHHJB4X6R3VK5VUQDRHUZ3G5IYIJAXKMTBZ8JKINWF9GC6MB98I4GK8IMJ6NRBVBWBQEMKFJCUJBGYQZN32QPT5YMTRPYC4F9JWPGAVMXCFYB9NQ92T4ZXIKU278CDHIDNDKE6F3NVJS8Q8JB3U8IPF7UU6RMSCMGR5EFEJT3MWRDHCQRRK3NBW8JI":"z71unAqH","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.jap-pouzdro.cz/celosklenene-dvere-satinato/celosklenene-dvere-posuvne-satinato-800mm/%3FvariantId%3D1982&c=89T6EK9ZQZHP2DDSA5DAJ5M5SPNJEQEYXE84HIUJ8V8ZWVQD7Z65DSKPMCTWYKMAVGGRNM3XIUYZYHQ2QK7M4Y2KICEA93JNNTXE8NSY63M9HY22ZNQQ3Y6QBECUGT4QJSBHAGEHZNVV4BJEJR433A6U7G9V952KD3CMHJVHH53A7GE2IRP7M3HA34XPGU4BG5CCBNKY5IUJCWNTJKUDMR8AIEHK8YKZI27H2Z2":"nmuSwULj"}) </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;featureFlags&quot;:[&quot;sklik_impression&quot;,&quot;fake_news2&quot;,&quot;bottom_pla_carousel&quot;,&quot;sklik_test&quot;,&quot;top_pla_carousel&quot;],&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isSearchPage&quot;:true,&quot;isClient&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;test&quot;:false,&quot;random&quot;:0.7631001101674828,&quot;pageContentWidth&quot;:1920,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_IMEDIA_URL&quot;:&quot;//i.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_BIG_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-big.js&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs2&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs2&quot;,&quot;CONF_DOT_LOG_DOMAIN&quot;:&quot;h.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;requestTime&quot;:1606768100986,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;userInteraction&quot;:0,&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;&quot;,&quot;freshness&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:0},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;error&quot;:{},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0}},&quot;data&quot;:{&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;scriptName&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:258,&quot;groupId&quot;:556,&quot;groupName&quot;:&quot;top-pi-karusel&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rEfY1mLl&quot;},{&quot;abTestId&quot;:225,&quot;groupId&quot;:474,&quot;groupName&quot;:&quot;fake_news&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W5yqaicp&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5688018c-945f-46ce-b3e0-9b7e220bbe30&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a43c65ec&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;5688018c-945f-46ce-b3e0-9b7e220bbe30&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.peknedvere.eu/cs/sortiment/interierove-dvere-sklenene&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.peknedvere.eu/cs/sortiment/interierove-dvere-sklenene&amp;c=GGH3JZC8NMFFVD9TKCFATRG3HU2RR9TIT578DXZYE4H2NR734YV6W3CI9BFIIIGBSGJHRFEUP6W9U5MQQSR45Q979DVENWUUBD8PDYQDTMQC6W4Y3A3ZDPJQQDT2AMJJM4QVA5NATG7JQIJVMEB2V88MA7SDIHA89JY4A69SM9IK7EFYFI864ST58CSIDGDBFJAD2TIRYKV9HNNVT2TP2PI7PCC7WHJEDMD6A7ZTXB7EUTQ9ECPT5CJXWHS9Y&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:1,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.pekne&lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt;.eu&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.peknedvere.eu/cs/sortiment/interierove-dvere-sklenene&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.peknedvere.eu/cs/sortiment/interierove-dvere-sklenene&quot;,&quot;creative1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;creative2&quot;:&quot;&lt;b&gt;Dveře&lt;/b&gt; posuvné i do zárubně.&quot;,&quot;creative3&quot;:&quot;Doprava zdarma po celé ČR.&quot;,&quot;groupId&quot;:58013263,&quot;id&quot;:213846935,&quot;keyword&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;keywordId&quot;:1742598754},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:213846935},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1mnfgYOO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;947a8dc8-5f6b-4855-bcef-c6f36f352b87&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a43c65ec&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;947a8dc8-5f6b-4855-bcef-c6f36f352b87&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.jap-pouzdro.cz/posuvne-dvere-do-pouzdra/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.jap-pouzdro.cz/posuvne-dvere-do-pouzdra/&amp;c=ZHQ5FNHPEGDBW5HVEB8875B9ZENEASI6T5UHDV6QEURBT73F5ZXMNMEA9KUIBNV84TSX7F7P6XH2DMWWRHRFCU5RSS5GDEMTN7JSDXUWDNW7S973P7PP2JKXWBQ4B3AC7CD7V9YKIU9SZUZRMPMCUQQRY2KTT6TZSSEI5TE6CNRNZYXCX6P8QX3M2DY4S7EJU5CXPVZ7VDQ88VKJFA2G296YDZFNHEBJAMIDB5NIHIB2ZASPGTW2TKTFN9FJT2HEVA&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.jap-pouzdro.cz/posuvne-&lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt;/sklenene&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.jap-pouzdro.cz/posuvne-dvere-do-pouzdra/&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.jap-pouzdro.cz/posuvne-dvere-do-pouzdra/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dodáváme a montujeme &lt;b&gt;celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; do stavebních pouzder JAP a posuvných systémů.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Veškeré naše &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; jsou dodávány ve standardních rozměrech a splňují požadavky ČSN norem.&quot;,&quot;groupId&quot;:107902670,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; posuvné &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Největší výběr na trhu&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Doprava zdarma&quot;,&quot;id&quot;:533513302,&quot;keyword&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;keywordId&quot;:2467670283},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:533513302},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2TZRBtLj&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;57103ac3-63b6-4a23-a090-c82ed143633d&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a43c65ec&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;57103ac3-63b6-4a23-a090-c82ed143633d&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS:%2BStavebn%25c3%25ad%2B%252bsklo%2B1/2%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=64X4XJI7WZYYNM24MWZWZEZ9TICFBI4DIUB2IDEVNB5HQSVP3RZKSECUN4N4UYNV9U8KUGHF63XKM6F5XF87YQSASEGVFUEEE6WVNZ5QPHSBWRMFYGK5QC4UAMT5FFGXBQ84FI5TQHBVUMERTVV3HUWWJQPXQNPC2A989562AMH9ESI2NZR7H87NVVV7NNK6R5AQHKNXAVJ6C9APM83XC6APH2RNF9MDQEQNWMFSWBZDDMBG2MTBNP2QHXP6PTQTUUFA9PQNC6CA&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.clearmont.cz/&lt;b&gt;celosklenene&lt;/b&gt;/&lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=S:+Stavebn%c3%ad+%2bsklo+1/2&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Skleněné &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt;: Otočné i posuvné. Kalená a kalená lepená skla. Vyberte si&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:46856568,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Clearmont: Kvalita pro náročné&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:462338090,&quot;keyword&quot;:&quot;celosklenene dvere&quot;,&quot;keywordId&quot;:1398191883},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:462338090,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Ostrava&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;127/20&quot;,&quot;id&quot;:462462,&quot;phone&quot;:&quot;420602745405&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Bořivojova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Kunčičky&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y0R4vXdO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e8484ec9fffee0f&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;718076a5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1307746800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1535088241},&quot;docId&quot;:&quot;e8484ec9fffee0f&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpro-k.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Op3SSC2M&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.pro-k.cz%2Fkategorie%2Fcelosklenene-dvere&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=4HEThwBRJuqnjMDxaQNmOr3lSM8wP5b6MBHJ7LMWn8UfJCxukDqVGViQL7fPHXv85dznjKJCZrzJ_VgwDbkvhGpTG5XSUj6V5QZ5e3k1UTuPkwqPb5DAzTaAF821mYfnDX2xNwOJO_5e9osBuAkXsG2N-L&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Prodej a montáž vnitřních &lt;b class=sec&gt;dveří&lt;/b&gt; (České Budějovice a okolí), zárubní, kování, garážových vrat, stavebních pouzder. - &lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; | PRO-K&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.pro-k.cz/kategorie/celosklenene-dvere&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://pro-k.cz/kategorie/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NOLpk8ga&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1e8abdc347e471b1&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;718076a5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1213570800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1544507155},&quot;docId&quot;:&quot;1e8abdc347e471b1&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcelosklenene-dvere.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rdf6w9VM&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.celosklenene-dvere.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=YapGiPUbJ3jTvYUsXaamCm7aryOIxGxDmUg8IO0iAF56WhRjPBpjDL4v1_Jha5B9La3xdTx0SaRutsw6m0m1PF2mgn2zufMeUFli54ZIIztLftbyWG4dJidVsLIa3gnuuj-CrcXh_pN2k4v6wIFOX_HL47&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Dveře&lt;/b&gt; BRNO - dodavatel a výrobce &lt;b class=sec&gt;celoskleněných&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveří&lt;/b&gt;, stěn, zábradlí, schodišť a jiných skleněných prvků&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; Brno&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.celosklenene-dvere.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;.cz&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cZEsCAAU&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;categoryOther&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5d0b0f3c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SvZVNGZd&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fZhPjcHu&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:116,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Modřany&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1994/27a&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 12&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Písková&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Modřany&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Písková 1994/27a, 143 00 Praha, Modřany&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Písková 1994/27a, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:0.6641373801916933,&quot;_reactKey&quot;:&quot;i8y8mCwi&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25739,&quot;weight&quot;:0.33586261980830673,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZucB6rsS&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.00198745727539,&quot;gps_longitude&quot;:14.414613723754883,&quot;group_id&quot;:2679415,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/tjbV80.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/tjbV80.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tCBx0hCd&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_M/o0KBMC.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_M/o0KBMC.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_N/igtBK7.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-11-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7AkssSIZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4EL5ci1y&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vqaWF3SR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-03&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KYMmWH7u&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-04&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3aq2cJeC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-05&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T4CzfONa&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-06&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NCGGqj09&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dCIlm0C0&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2679415,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wajqc4YD&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I5mqI7JF&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h35XW3TO&quot;}],&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2017648,&quot;title&quot;:&quot;ADLO - bezpečnostní dveře&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.adlo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-2679415&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2679415-adlo-bezpecnostni-dvere-praha-modrany.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.414614&amp;y=50.001987&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.adlo.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RHKkPLpE&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Roudnice nad Labem, Podlusky&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2345&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Roudnice nad Labem&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Chvalínská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Podlusky&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;41301&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Chvalínská 2345, 413 01 Roudnice nad Labem, Podlusky&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Chvalínská 2345, Roudnice nad Labem&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R5rvISVe&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.42255060016544,&quot;gps_longitude&quot;:14.219936520887465,&quot;group_id&quot;:2607300,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_U/ngeFEd.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_U/ngeFEd.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I16z0Vo6&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-11-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a9Jsa4UB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aj6sTcRv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qv7qye3r&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-03&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2ZN9Tzlc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-04&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KHOTs3yA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-05&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UAXGl2uL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-06&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZfE9yofA&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[],&quot;premise_id&quot;:13293835,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sWiENNCc&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cBkoS8Ee&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2206761,&quot;title&quot;:&quot;Dvere-levne.eu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://dvere-levne.eu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13293835&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13293835-dvere-levne-eu-roudnice-nad-labem-podlusky.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.219937&amp;y=50.422551&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://dvere-levne.eu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9V5Rs7EM&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kyje&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1310&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Skorkovská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kyje&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Skorkovská 1310, 198 00 Praha, Kyje&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Skorkovská 1310, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:50.778,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WQXcDUXy&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.11098098754883,&quot;gps_longitude&quot;:14.571233749389648,&quot;group_id&quot;:496969,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eyGCzo1k&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prodejna je otevřena pouze pro výdej eshopových zakázek nebo pro předem domluvené schůzky. Velkoobchod otevřen PO–PÁ 7:00–17:00, SO–NE 9:00–17:00&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:21,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-11-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ETziOppn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prodejna je otevřena pouze pro výdej eshopových zakázek nebo pro předem domluvené schůzky. Velkoobchod otevřen PO–PÁ 7:00–17:00, SO–NE 9:00–17:00&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:21,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tLLLusb1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prodejna je otevřena pouze pro výdej eshopových zakázek nebo pro předem domluvené schůzky. Velkoobchod otevřen PO–PÁ 7:00–17:00, SO–NE 9:00–17:00&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:21,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FUXzAvCt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prodejna je otevřena pouze pro výdej eshopových zakázek nebo pro předem domluvené schůzky. Velkoobchod otevřen PO–PÁ 7:00–17:00, SO–NE 9:00–17:00&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:21,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-03&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vyD6TBXF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prodejna je otevřena pouze pro výdej eshopových zakázek nebo pro předem domluvené schůzky. Velkoobchod otevřen PO–PÁ 7:00–17:00, SO–NE 9:00–17:00&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:21,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-04&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NG7KN7hM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prodejna je otevřena pouze pro výdej eshopových zakázek nebo pro předem domluvené schůzky. Velkoobchod otevřen PO–PÁ 7:00–17:00, SO–NE 9:00–17:00&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:21,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-05&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FFDMeN3r&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prodejna je otevřena pouze pro výdej eshopových zakázek nebo pro předem domluvené schůzky. Velkoobchod otevřen PO–PÁ 7:00–17:00, SO–NE 9:00–17:00&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:21,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-06&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vxakBPEK&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;70AYMSL2&quot;}],&quot;premise_id&quot;:496969,&quot;review_count&quot;:9,&quot;stars&quot;:2.5,&quot;subject_id&quot;:2136736,&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.571234&amp;y=50.110981&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;orOg0v6S&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Třebonice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;192/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Helsinská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Třebonice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15500&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Helsinská 192/1, 155 00 Praha, Třebonice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Helsinská 192/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:99.099,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9PRaMk8V&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.04941177368164,&quot;gps_longitude&quot;:14.291829109191895,&quot;group_id&quot;:496969,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uyL0Syk1&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prodejna je otevřena pouze pro výdej eshopových zakázek nebo pro předem domluvené schůzky. Velkoobchod otevřen dle aktuální otevírací doby.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-11-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M7bFUDkC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prodejna je otevřena pouze pro výdej eshopových zakázek nebo pro předem domluvené schůzky. Velkoobchod otevřen dle aktuální otevírací doby.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IjOVfeKW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prodejna je otevřena pouze pro výdej eshopových zakázek nebo pro předem domluvené schůzky. Velkoobchod otevřen dle aktuální otevírací doby.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OCIUR9Fw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prodejna je otevřena pouze pro výdej eshopových zakázek nebo pro předem domluvené schůzky. Velkoobchod otevřen dle aktuální otevírací doby.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-03&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QzdJ9g0Q&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prodejna je otevřena pouze pro výdej eshopových zakázek nebo pro předem domluvené schůzky. Velkoobchod otevřen dle aktuální otevírací doby.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-04&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XIBP7dKr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prodejna je otevřena pouze pro výdej eshopových zakázek nebo pro předem domluvené schůzky. Velkoobchod otevřen dle aktuální otevírací doby.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-05&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4C1dYOux&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prodejna je otevřena pouze pro výdej eshopových zakázek nebo pro předem domluvené schůzky. Velkoobchod otevřen dle aktuální otevírací doby.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-06&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;chOtBTwT&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;VwcVyB3y&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12780647,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zNK2g4IF&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gWCiJAkr&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HHtO1BVL&quot;}],&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2136736,&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-12780647&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12780647-siko-koupelny-kuchyne-praha-trebonice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.291829&amp;y=50.049412&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s3A28ZZs&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Vršovice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;457/3&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;28. pluku&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Vršovice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;10100&quot;,&quot;address&quot;:&quot;28. pluku 457/3, 101 00 Praha, Vršovice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;28. pluku 457/3, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kaypnz7K&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.07086944580078,&quot;gps_longitude&quot;:14.461024284362793,&quot;group_id&quot;:1909575,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jaWBVbN.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jaWBVbN.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AJEGEAPg&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě kdykoli Po-Pá.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-11-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;20Na2xn0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě kdykoli Po-Pá.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;buCDNKnl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě kdykoli Po-Pá.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w52Gc4SU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě kdykoli Po-Pá.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-03&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R2ruekJw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě kdykoli Po-Pá.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-04&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kxZI1P58&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě kdykoli Po-Pá.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-05&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;29P2WpG4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě kdykoli Po-Pá.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-06&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IS8Cvhfc&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_J/5yIFpj.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_J/5yIFpj.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_J/5yIFpj.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_J/5yIFpj.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_J/5yIFpj.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;uK85aIhL&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12872443,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EXwaei5w&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;goV9MRPf&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2227306,&quot;title&quot;:&quot;SCHNEIDER construction s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.udrzbabudov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-12872443&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12872443-schneider-construction-s-r-o-praha-vrsovice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.461024&amp;y=50.070869&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.udrzbabudov.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uLvIrC4b&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;455/95&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;U Plynárny&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;10100&quot;,&quot;address&quot;:&quot;U Plynárny 455/95, 101 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;U Plynárny 455/95, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dk7SaKK5&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.0572624206543,&quot;gps_longitude&quot;:14.472912788391113,&quot;group_id&quot;:13180199,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/pC7BixI.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/pC7BixI.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h7TIu1jK&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-11-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8qvTrQVi&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VDjaQ8Om&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ISPPQr6E&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-03&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UoMPjZyS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-04&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8ynJQj9G&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-05&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7PHy2DuI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-06&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bwY0x30J&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;createDate&quot;:&quot;2020-03-13T13:01:47Z&quot;,&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_searchweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/a9ZCW2.png&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/a9ZCW2.png&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/a9ZCW2.png?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/a9ZCW2.png?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/a9ZCW2.png?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bQeRNlfn&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13245490,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:4053252,&quot;title&quot;:&quot;SOLODOOR&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.solodoor.cz/cs/franchizingove-prodejny/25-znackova-franchisova-prodejna-praha-michle#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13245490&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13245490-solodoor-praha-michle.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.472913&amp;y=50.057262&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.solodoor.cz/cs/franchizingove-prodejny/25-znackova-franchisova-prodejna-praha-michle&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WECoHtKd&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Vinohrady&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1008/28&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 2&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Blanická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Vinohrady&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;12000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Blanická 1008/28, 120 00 Praha, Vinohrady&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Blanická 1008/28, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iYx25pMg&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.077640533447266,&quot;gps_longitude&quot;:14.439616203308105,&quot;group_id&quot;:148704,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AbTD79.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AbTD79.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;H4y1W4mX&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/JiXO3l.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-11-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dPyY6NNa&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UMtRk1MB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XZAVW6Jt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-03&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I4Gf0dhF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-04&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ba3b5pbk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-05&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;snepjB4J&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-06&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jEFPW5nY&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/BgZD7c.png&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/BgZD7c.png&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/BgZD7c.png?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/BgZD7c.png?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/BgZD7c.png?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;aSGvstJI&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13180199,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e8yNB0ke&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kSsLMdze&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:4053252,&quot;title&quot;:&quot;SOLODOOR&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.solodoorpraha.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13180199&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13180199-solodoor-praha-vinohrady.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.439616&amp;y=50.077641&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.solodoorpraha.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wsPBDBdg&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Zbraslav&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;478&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Zbraslav&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;U Národní galerie&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Zbraslav&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15600&quot;,&quot;address&quot;:&quot;U Národní galerie 478, 156 00 Praha, Zbraslav&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;U Národní galerie 478, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:90.343,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DuLCe0MD&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.977699279785156,&quot;gps_longitude&quot;:14.394218444824219,&quot;group_id&quot;:461560,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1VsFBc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1VsFBc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mWCqk8wq&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/HWxNRy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2020-11-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bSEBfeje&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bTegMJuQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ssYPw2bH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-03&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vAKZSxMo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-04&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:14,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ejp4ItiD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-05&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OBBCVaUs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-06&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hy2RbuOn&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xqC7zfRt&quot;}],&quot;premise_id&quot;:656935,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x3ZDIosA&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F7WZta7g&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dZwZyJpt&quot;}],&quot;review_count&quot;:8,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2120802,&quot;title&quot;:&quot;SVĚT OKEN - plastová okna a dveře&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.svet-oken.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-656935&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/656935-svet-oken-plastova-okna-a-dvere-praha-zbraslav.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.394218&amp;y=49.977699&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.svet-oken.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W89wDkTb&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2770/7&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;V Kapslovně&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;13000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;V Kapslovně 2770/7, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;V Kapslovně 2770/7, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:24547,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ei50o4Qc&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25739,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rvpJsbDs&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.086952209472656,&quot;gps_longitude&quot;:14.462380409240723,&quot;group_id&quot;:12700833,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Výroba dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-11-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Kz3l4cSS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8xSUTm4p&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rhLsdj5G&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-03&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a3aeLDZh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-04&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RdQ2MpLI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-05&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lRumEbpM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-06&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eI3XvomG&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/jR9Bpc.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/jR9Bpc.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/jR9Bpc.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/jR9Bpc.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/jR9Bpc.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XL6th4TI&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13093410,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rr0zxRCL&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HO0PK89m&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:3729345,&quot;title&quot;:&quot;Truhlářství RenoMM&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.renomm.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13093410&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13093410-truhlarstvi-renomm-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=V%c3%bdroba%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.462380&amp;y=50.086952&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.renomm.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;icflfUap&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Liboc&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;33/5&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Pelikánova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Liboc&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Pelikánova 33/5, 162 00 Praha, Liboc&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Pelikánova 33/5, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KmdTe2jW&quot;},{&quot;categoryId&quot;:24547,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vvnixWrU&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.087825775146484,&quot;gps_longitude&quot;:14.329591751098633,&quot;group_id&quot;:485076,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/rs3BF3C.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/rs3BF3C.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CXqjC7gR&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-11-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mJ02U8CV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pJy83KVR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5CqQovam&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-03&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FeWs4llo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:14,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-04&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LBk0h9Zd&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-05&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rA4l0oe1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-06&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OrW8bx8J&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/BxH1N.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/BxH1N.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/BxH1N.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/BxH1N.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/BxH1N.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cYvIhvjK&quot;}],&quot;premise_id&quot;:485076,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sKo0kCNL&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a6iCaF0v&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2131581,&quot;title&quot;:&quot;SINAI, spol. s r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sinai.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-485076&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/485076-sinai-praha-liboc.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.329592&amp;y=50.087826&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.sinai.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;g6w21KMO&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Libeň&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;406/1a&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Pod Hájkem&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Libeň&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;18000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha, Libeň&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Pod Hájkem 406/1a, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DcgOOdkj&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.10564422607422,&quot;gps_longitude&quot;:14.478347778320312,&quot;group_id&quot;:296139,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/cnTPcX.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/cnTPcX.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TA6BKViZ&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-11-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aZM2dn0U&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GVk58naz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GX1V2Whw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-03&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VrVq1vCk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-04&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5OV2CmED&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-05&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jhFYgZeI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-06&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Cx4PPaVW&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;tapp&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MegBGNT.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MegBGNT.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MegBGNT.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MegBGNT.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MegBGNT.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;KBP2CzhO&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2244518,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2057183,&quot;title&quot;:&quot;REMA&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.rema-pv.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-2244518&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2244518-rema-praha-liben.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.478348&amp;y=50.105644&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.rema-pv.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4zBAXtPm&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Milotice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;77&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Milotice&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Školní&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Milotice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;69605&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Školní 77, 696 05 Milotice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Školní 77, Milotice&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:25739,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NRopzWSH&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:48.95434602608139,&quot;gps_longitude&quot;:17.14923415518988,&quot;group_id&quot;:1334433,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/Gm0lao.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/Gm0lao.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;z3IOhHWc&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Výroba dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě jsou možné návštěvy i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-11-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rgmEmQHm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě jsou možné návštěvy i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pKP8SWIE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě jsou možné návštěvy i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2fA9UAsZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě jsou možné návštěvy i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-03&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5kP6eQWY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě jsou možné návštěvy i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-04&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O3SZRMZj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě jsou možné návštěvy i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-05&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aHTcJL8W&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě jsou možné návštěvy i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-06&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O6IhsF96&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/V7aB8r2.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/V7aB8r2.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/V7aB8r2.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/V7aB8r2.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/V7aB8r2.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bkg0JuaF&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13045873,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J9mCHDpp&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NjJSrauF&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N8ZEPJVZ&quot;}],&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2209634,&quot;title&quot;:&quot;PRAŽÁK s.r.o. - Eurookna Pražák&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.prazak.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13045873&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13045873-prazak-s-r-o-eurookna-prazak-milotice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=V%c3%bdroba%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=17.149234&amp;y=48.954346&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.prazak.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4DTg1e8w&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;319/106&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Nuselská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Nuselská 319/106, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Nuselská 319/106, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q0v0R8zG&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.056365966796875,&quot;gps_longitude&quot;:14.450923919677734,&quot;group_id&quot;:12939585,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BbefIlyU&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-11-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Go8DFpun&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uW1JqKgm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9w5dI6AZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-03&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DVpkend1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-04&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ijP2NfQY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-05&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OZVzC2RX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-06&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PwvOrpdg&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;siytgD2k&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12939585,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aDL8AYXH&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;H5NM1lSA&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Sp8S8Ivo&quot;}],&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3884706,&quot;title&quot;:&quot;Proparket, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.proparket.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-12939585&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12939585-proparket-praha-michle.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.450924&amp;y=50.056366&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.proparket.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sgqiiEr2&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Strašnice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1548/90&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Průběžná&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Strašnice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;10000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Průběžná 1548/90, 100 00 Praha, Strašnice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Průběžná 1548/90, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:99.361,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1hxwBiae&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.063385009765625,&quot;gps_longitude&quot;:14.504244804382324,&quot;group_id&quot;:2438669,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/PvLBxWV.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/PvLBxWV.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;K6zSM4NA&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-11-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LAw8S13i&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bzRYsHie&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GejqgI0Q&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-03&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lDL5pVFO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-04&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GHlp3UwX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-05&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RaQSWS4A&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-06&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TdpBvdT0&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qWLBxAA.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qWLBxAA.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qWLBxAA.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qWLBxAA.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qWLBxAA.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;KkpzVobF&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2438669,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1hcITTzJ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lJFFsHLd&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9WBSEI6v&quot;}],&quot;review_count&quot;:12,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2341687,&quot;title&quot;:&quot;ERKADO Interiérové Dveře a Zárubně&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://dvere-erkado.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-2438669&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2438669-erkado-interierove-dvere-a-zarubne-praha-strasnice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.504245&amp;y=50.063385&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://dvere-erkado.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2wml2nNd&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Hloubětín&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;568/29&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Kolbenova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Hloubětín&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Kolbenova 568/29, 198 00 Praha, Hloubětín&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Kolbenova 568/29, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aDndNmPU&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.109169006347656,&quot;gps_longitude&quot;:14.542223930358887,&quot;group_id&quot;:700055,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_Q/hDiMd.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_Q/hDiMd.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;44aShHPg&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/Du1KCF.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-11-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BnlR83Mh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qraiYHv8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-02&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8ZW5ixdK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-03&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7qtpG0dL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-04&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SrCNBWT2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-12-05&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iIRvGrKF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-12-06&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TScug7Xl&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/PfoBOXz.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/PfoBOXz.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/PfoBOXz.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/PfoBOXz.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/PfoBOXz.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yD8MTcVX&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12730264,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FOxFELWp&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sQaaYbYU&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2188038,&quot;title&quot;:&quot;Studio dveří, podlah, koupelen WOODCOTE&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.woodcote.cz/prodejny/studio-dpk-woodcote-praha-9-hloubetin#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-12730264&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12730264-studio-dveri-podlah-koupelen-woodcote-praha-hloubetin.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.542224&amp;y=50.109169&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.woodcote.cz/prodejny/studio-dpk-woodcote-praha-9-hloubetin&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WIzz9mTC&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownPremises&quot;:3,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=categoryOther-results&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2NatyVTF&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1a7323cca954cc27&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;718076a5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1470870000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1495991435},&quot;docId&quot;:&quot;1a7323cca954cc27&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fsapeli.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9rPkL4Ui&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.sapeli.cz%2Fdvere%2Ffiltr%2Fcelosklenene&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=t1yl6-cAg1gMXFEKiwVeCWV48xJG4hNUTtmcMNgwl9NpYRU48glGFQSo0WhQ9LJn3iiNEJXChLq_3-vCTotIgNjyLXZ5xGLgRNW1J4jOFRVzA6PJRVsl7Y6I17moLQkhukdNCmIH8Vd6XAZ70QcI_N5Zd7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; jsou moderní dveře, které prosvětlí a ozdobí váš interiér.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; | Sapeli&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sapeli.cz/dvere/filtr/celosklenene&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://sapeli.cz/&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;/filtr/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3IphheJH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a859b4ae2c8f476b&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;718076a5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1390950000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1581786249},&quot;docId&quot;:&quot;a859b4ae2c8f476b&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmandelli.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wtBsL6Sb&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mandelli.cz%2Findex.php%2Freference-interieroveho-studia-mandelli-pardubice%2Freference-sklenene-a-celosklenene-dvere-pardubice&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=L05EiK27nPaTf7OOKbap1nv8Q2-VyOsawNojdpJolhZDuj16RxM5_1_rGFvEsaA1HybTCNabGPXU88vlwzH2F11FUb7r6LRK0Zi5VGxyxZ4XneCFmOPrYi9Z_6Whe9B0yHXedlpgPY4gU2zXOr8uroe9NL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Reference a ukázky skleněných a &lt;b class=sec&gt;celoskleněných&lt;/b&gt; interiérových &lt;b class=sec&gt;dveří&lt;/b&gt; a stěn Interiérového studia Mandelli Pardubice.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; - Interiérové studio Mandelli Pardubice&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mandelli.cz/index.php/reference-interieroveho-studia-mandelli-pardubice/reference-sklenene-a-celosklenene-dvere-pardubice&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mandelli.cz/reference-sklenene-a-&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;-pardubice&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6Pz8d1Pp&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;11da28659d432c31&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;718076a5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1192057200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1590542606},&quot;docId&quot;:&quot;11da28659d432c31&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fvvsklo.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YM2tTj16&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.vvsklo.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=ApBMU8fhzX5jpP5XuNzKSjTC7I6y4m_kJev3Ze3V0sPtV2-XO5XILbTmKxP4AqpXOi8CWI_1rETBzvWRYOvny618-x30oqb-8J10g2cNcdY1d3bgOO6nIJkvB4o6YO1hMpifjz08DeYIAInySR3soylGt7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; posuvné otočné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, stěny, obklady, zábradlí ze skla. Opracování skla: broušení, výřezy, vrtání, potisk, gravírování, pískování, kalení.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;VV SKLO | &lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, stěny, zábradlí, obklady&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://vvsklo.cz&quot;},&quot;video&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; posuvné otočné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, stěny, obklady, zábradlí ze skla. Opracování skla: broušení, výřezy, vrtání, potisk, gravírování&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;VV SKLO | &lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, stěny, zábradlí, obklady&quot;,&quot;viewCount&quot;:0}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nRLTmAbY&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;ncobrazky&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;696ee8d9&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;moreFlag&quot;:false,&quot;numResults&quot;:1000,&quot;results&quot;:[{&quot;docId&quot;:&quot;56d8f20ea403c368&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;b3b7ba8b4a1e5397&quot;,&quot;imgHeight&quot;:585,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=b3b7ba8b4a1e5397&quot;,&quot;imgWidth&quot;:390,&quot;url&quot;:&quot;https://sam-kladno.cz/wp-content/uploads/2017/05/Otocne-celosklenene-dvere-14.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sOmOK8iA&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;575ac4930b3e9a50&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;96d56c312899f2af&quot;,&quot;imgHeight&quot;:538,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=96d56c312899f2af&quot;,&quot;imgWidth&quot;:446,&quot;url&quot;:&quot;https://f.aukro.cz/images/sk1597820861198/730x548/celosklenene-posuvne-dvere-loft-81567848.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kTDGg3GQ&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;ab2c9667d3fec7b0&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;8fb344e42f47855a&quot;,&quot;imgHeight&quot;:385,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=8fb344e42f47855a&quot;,&quot;imgWidth&quot;:624,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-6-e1582817191972.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8HCf635N&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;21d4b54d4e539307&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;191699d643b615ae&quot;,&quot;imgHeight&quot;:600,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=191699d643b615ae&quot;,&quot;imgWidth&quot;:400,&quot;url&quot;:&quot;https://system.grimax.cz/files/upload/1/gr/p/1852-dvere-modrofialovy-abstrakt-b4.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kIiU2LF2&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;7dcf550f10d76645&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;a8eb4a3342600e23&quot;,&quot;imgHeight&quot;:386,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=a8eb4a3342600e23&quot;,&quot;imgWidth&quot;:622,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-posuvne-12-e1582819912415.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b3MLBg9F&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;a35d7c8b64d755cb&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;c9e83c1a6f52a969&quot;,&quot;imgHeight&quot;:557,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=c9e83c1a6f52a969&quot;,&quot;imgWidth&quot;:431,&quot;url&quot;:&quot;https://www.alu.plast.cz/galerie/tinymce/media1/12.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6cj57JMg&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;855f0164143e9567&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;598df91ebf50acbf&quot;,&quot;imgHeight&quot;:585,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=598df91ebf50acbf&quot;,&quot;imgWidth&quot;:390,&quot;url&quot;:&quot;https://sam-kladno.cz/wp-content/uploads/2017/05/Otocne-celosklenene-dvere-48.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QA8BSuRq&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;9ddd25aec613e76d&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;4b9d8e5ece068d4d&quot;,&quot;imgHeight&quot;:586,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=4b9d8e5ece068d4d&quot;,&quot;imgWidth&quot;:410,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-kyvne-16-e1582818490935.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7rSWMTBc&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;617b61ceb9ad8191&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;00d8c9182f2f32ac&quot;,&quot;imgHeight&quot;:584,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=00d8c9182f2f32ac&quot;,&quot;imgWidth&quot;:411,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-10-e1582817106957.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mGo1u8gY&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;dc4d58ffd65c67e0&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;7bc849166b261484&quot;,&quot;imgHeight&quot;:585,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=7bc849166b261484&quot;,&quot;imgWidth&quot;:410,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-17-e1582816871234.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XudFnPO2&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;e44c66c5a4e0177c&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;d05df885d2f8218e&quot;,&quot;imgHeight&quot;:400,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=d05df885d2f8218e&quot;,&quot;imgWidth&quot;:600,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-2.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2Y0uiGl1&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;a30c039e8b5a6b5c&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;4988bcddcef84b93&quot;,&quot;imgHeight&quot;:385,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=4988bcddcef84b93&quot;,&quot;imgWidth&quot;:624,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-38-e1582816392530.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QyHWrL1J&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;88397de4ad4ff6e0&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;d6d4dbd2b49ea2f3&quot;,&quot;imgHeight&quot;:585,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=d6d4dbd2b49ea2f3&quot;,&quot;imgWidth&quot;:390,&quot;url&quot;:&quot;https://sam-kladno.cz/wp-content/uploads/2017/05/Celosklenene-dvere-2016-03-23-15-10-12.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xn4890sx&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;6fbcb330d9a75b11&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;b34335d6aa2b89e6&quot;,&quot;imgHeight&quot;:584,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=b34335d6aa2b89e6&quot;,&quot;imgWidth&quot;:411,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-30-e1582816592647.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4vPU4nH1&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;80cd75e4aaabb70e&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;97c180d5a6d60f71&quot;,&quot;imgHeight&quot;:584,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=97c180d5a6d60f71&quot;,&quot;imgWidth&quot;:411,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-33-e1582816483996.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6wGmfAKw&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;1f0a8f46d1a1f064&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;629e96776f950924&quot;,&quot;imgHeight&quot;:585,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=629e96776f950924&quot;,&quot;imgWidth&quot;:410,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-kyvne-14-e1582818526347.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XBgcyI2p&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;7a2353f221d876fd&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;131e99ceea846b69&quot;,&quot;imgHeight&quot;:386,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=131e99ceea846b69&quot;,&quot;imgWidth&quot;:622,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-36-e1582816429758.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gV0cYXSd&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;719228cb94ac78f4&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;47b4201dbda095b6&quot;,&quot;imgHeight&quot;:584,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=47b4201dbda095b6&quot;,&quot;imgWidth&quot;:411,&quot;url&quot;:&quot;https://en.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-26-e1582816683967.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AqA7suLO&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;cf7820fdbc389e95&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;53a4a517b0939a10&quot;,&quot;imgHeight&quot;:585,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=53a4a517b0939a10&quot;,&quot;imgWidth&quot;:410,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-9-e1582817129179.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jTd0KUdb&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;e1a54107c372b0e6&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;b188f45457476b00&quot;,&quot;imgHeight&quot;:600,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=b188f45457476b00&quot;,&quot;imgWidth&quot;:400,&quot;url&quot;:&quot;https://sam-kladno.cz/wp-content/uploads/2014/10/Otocne-celosklenene-dvere-36.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WrfXvi1j&quot;}],&quot;url&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1Unjdlmq&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4b876544637b38d0&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;718076a5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1456959600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1583106131},&quot;docId&quot;:&quot;4b876544637b38d0&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fnejdvere.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KWk1bxq6&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.nejdvere.cz%2Fkategorie%2Fdvere%2Finterierove-dvere%2Fcelosklenene-dvere-1&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=8CoVqM3TFSoOy0vsm378bxYTwV_2CF1hEpOcclhZzxaXQDZxnBGs2HYSjAGIrP10CyCMx51YDJ3hIk61WyeaaEPbDjholGn8U1ys1rhBHjo5pOqlkjz3eYUveEy84TPhNeBQKyImb4mFz1Eqy11CtmJaC7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Dveře&lt;/b&gt; Ostrava. Dodáváme interiérové dveře, obložkové zárubně, vchodové dveře, bezpečnostní dveře, obklad kovové zárubně, &lt;b class=sec&gt;dveřní&lt;/b&gt; kování, laminátové podlahy, vinylové podlahy, &lt;b class=sec&gt;celoskleněné&lt;/b&gt; dveře, skládací dveře.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.nejdvere.cz/kategorie/dvere/interierove-dvere/celosklenene-dvere-1&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://nejdvere.cz/kategorie/&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;-1&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mAxXK94u&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;85ab036dc38eec15&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;718076a5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1345676400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1520056152},&quot;docId&quot;:&quot;85ab036dc38eec15&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fdverepribram.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B4HeGzPn&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.dverepribram.cz%2Fcz%2Fprodukt%2Fcelosklenene-dvere.html&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=sOhBOVIAHz7oKOOT2zZBeFBiATofS-mmo8qr80TKLTwxy8D493GCAhAc6JtQCfL1r8FTswLcvYOZIO9r6gi1Qm8aJUNusIFjCNUZ6j12nZ9OSl5f9Ca_6lnPTUeEI8qPcQN_WwdS4FofLUilbeIEo-sy4q&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;: Celoskleněné dveře vykouzlí ve Vašem interiéru neopakovatelnou atmosféru v podobě nadčasového funkčního prvku. Používá se kalené s&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; | Centrum oken a &lt;b class=sec&gt;dveří&lt;/b&gt; Příbram | Euroform&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.dverepribram.cz/cz/produkt/celosklenene-dvere.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;dverepribram.cz/produkt/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;.html&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;v0obmql2&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5926d8082ec26243&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;718076a5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1497394800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1592951779},&quot;docId&quot;:&quot;5926d8082ec26243&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fhome-outlet.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ShgnpfNz&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;HOME-OUTLET.CZ&quot;,&quot;rating&quot;:5,&quot;ratingCount&quot;:14,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fhome-outlet.cz%2Fcelosklenene-dvere&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=X6mz0iDxDNURUwALBGcdJFVAokA27cjBKNBvvjjbo8EDjqfggCslHhg9nwp315A3_qOrecGttIL-Eglg_03WNUBtKoFyfgaNJNYHJZLUMNZ6MDjbBfP_e7axAPP2CwO4kBTetMkUcYYas_kSpNdMD1e89L&quot;,&quot;description&quot;:&quot;, &lt;b class=sec&gt;celoskleněné&lt;/b&gt; posuvné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; do pouzdra, dvoukřídlé celoskleněné dveře, různé materiály skla. Můžemte nám poslat Vaší poptávku a rádi pro Vás vytvoříme nezávaznou cenovou nabídku.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://home-outlet.cz/celosklenene-dvere&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://home-outlet.cz/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NgZEEBUr&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d1255e4ae8990412&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;718076a5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1369954800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1550600160},&quot;docId&quot;:&quot;d1255e4ae8990412&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fproparket.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YeLkrrjV&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;Proparket&quot;,&quot;ratingCount&quot;:0,&quot;ratingVerified&quot;:false},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.proparket.cz%2F380-celosklenene-dvere%2F%3Fpage%3D1%26vyrobce%3D&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=H6tY0WtAVz8m-IWAjRP_19MZMPx_zzonSE-Ujwrj9c1QsStwDl3wQaYhCHyTNsQq13f6U5jr7q8LONG3vFZmiUh_oo-H2hcVJNejqlalqLOnYSJnP467Z6VDz2YcWHDwHpAAseMg2eKA8qOFQL1wO0lP1w&quot;,&quot;description&quot;:&quot;ProParket.cz - podlahy &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; vinyl - &lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; dveře&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; : ProParket.cz - podlahy dveře vinyl&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.proparket.cz/380-celosklenene-dvere/?page=1&amp;vyrobce=&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://proparket.cz/380-&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gFjloVWc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;tCcc1rjleWCzU2h_ULKiT0ju1UDvL5Ju3vLv7TUhJ67Wt4m8xBAjdKEIIcYYqwx3O51K5xmZ1TzZVnq5fELKuAoSWSZEk0Fb7Q-XYJ8dUQlIJa6HCboF4EmUqcEcCLADLzwFHa2cdqRPn-1Y9h-p6cUmTJWDj8T-ep7sRu_AiEk5-kmIIJFoIQ__6YYyf-uO3pR_nxZI-NX6lKmqeW5XRyNi_2lzo_GUyD61Mk7siKl2jHlVxdoYZYRDl6eE5VJ1qX3F6vdvRL-qZeUWBT71nRnxmw_aTedJN9_Yz1alh2I5Q46fCNU6Lk_y0IpnZKYN0eEq5YNWAblOpH65X6O-wsugQeuaepDf_Le6bJY0BqSX4w_ZIP60gcU=&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:456,&quot;trackerId&quot;:&quot;ffe60b7f-1717-418c-8a9e-7c2dac93af4f&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;www.zbozi.cz/hledani/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3229&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Uch2rKt057ExzH8jUNfqFuarT23V_rGPU0b8oUWiQLqcX7OVdCd7tFVOUQebbC86X_7Wmd8oO3va2QcvCB_mIvYFQx02Cn4FRaZqxfZL9v8GDgalMB7Pcd144v7xLWOdllKovZIqeOZzJhrcLxYG_6E8hh-ppqebTbM8xBeYUFKOiMqepNzlPRIhDmbnZHZr&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SrbY8mnr&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1360&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Dveře a příslušenství&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;A1rIuuO2w2jjk0qYLlxeNaeAKmCPGhXXPP3YtNUf_UHWAX-D-66cGgIzGzBpl5BhwmHCIFUm7K2OjK9lmcMsvDsnVylutUuWF_Wz8FXnsmzUJEt7Gd5Ee7tbbbbNf6wMQJ1j2ihPMD62WfTmlXBYHG_QkfIGGaG9zWzeli3ox18Rkd6_lqO2aL5NyMB1hmuG&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Dveře a příslušenství&quot;,&quot;id&quot;:1360,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011203/img/85/320x200_id2vhF.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ggvXjRaN&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2888&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Stavební výplně&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;lc9HuOhgmiiTZONbdbx6G-Wv0gwPqFGjpVmTjBAS3CbIO638fWyitOGQ2tgY4gikdYqCXPN3KYO-N3GVV4X0q7DvCwfIMU7EMIUjVtJD4oD5pzipJZsNiSm2IVlv_4vzXshJw6jykZGKJMGsoqshg3SlS8PXf5HIDgxTaVlwekopSl1OmZgMviuJCvIwsG16&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Stavební výplně&quot;,&quot;id&quot;:2888,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011249/img/22/320x200_PLlGyf.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;QLX0OIQG&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1304&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Stavebniny&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;GGdDiWO_rctdlPh1RNcyOqK8usoWo4a6YzOQ_SlOg49W5O1hU1T2D411FaP_NajHejmysSO6Ear9ePN6w0sXPsyvcJnNmWx4e1SJ9JMgHRRUhJQOng5p8vYsOdlubdks2vFQcW5fLDw7Mi3Fa0UMC1u4lh_qB_kkapb6ytlDIc9dK4AXxKtSOD2zT741xGvE&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Stavebniny&quot;,&quot;id&quot;:1304,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/1/320x200_hu5wu7.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;P3B5YRaP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;629&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Dům, byt a zahrada&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;67uYL-sr7vvcFNWAWo1G8cZ5LWZxkfa7RVisKXNEq5KUzk7ZeibHY4bStuogoR_8exspYhiUL8rM4RGW7XmUYgzDxNnTGDaLFYPyT_YxFXz3zOSuOsMV1TmZcuYdmgveCigfapliCDXxq7dK6xRN3QMLGoDm1xAtfdhU8jye40k1-XF05ndlF1l4-NLKcP4m&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Dům, byt a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:629,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011239/img/26/200x200_5pvwCN.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dmS0LTl3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;parameter=2150:jednokridle&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Jednokřídlé&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_E2/bo1QI1.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/?typ-dveri=jednokridle&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;parameter=2150:jednokridle&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;C14foKkM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;parameter=3702:celosklenene&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Celoskleněné&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_EX/pvN01Q.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/?druh-dveri=celosklenene&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;parameter=3702:celosklenene&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7RM55oco&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;vendor&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0rTcQeKj&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;parameter=2551:bez-orientace&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Bez orientace&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/?orientace-dveri=bez-orientace&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;parameter=2551:bez-orientace&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xv2Utves&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;rangeParameter=15:60~80&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Se šířkou 60 až 79 cm&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/?sirka-od=60&amp;sirka-do=80&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;rangeParameter=15:60~80&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;LfQV5bwJ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;rangeParameter=16:130~&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S výškou nad 130 cm&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/?vyska-od=130&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;rangeParameter=16:130~&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6LQ4n73m&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5701638&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;fy9qifF3yohz1uESkME8HkTyXFGS2hZ288v2XkLKDTPvLGSnJszzNafXMTvVxssOfI4TSMYX8_tThZwA8s2qFleGiWJVnu4yquqRVX2cZdleZHkcqDK8_FFrQ0UWoCDl6gXeVWVt3oJw0-auuvKsLUWM3RIBPckXRswUU-RZ0H9kF7S63GAwR0RDTex8H1NFEhgumSEX78gPuwPr37C4JJK0MIU0lV3EduKNe0FfNAcPVbAdGQ8TT_rDRNDaEd51cc2DWyaDxbmEKP_H7M2h11W34YeP2NwmNOp1ouD_5deDz5YkAmUyRToMGyZJ4kGknqpqoH_KU3oXW53A36PqZHuCKSYUXvaeePyn9pCI1Q0ss-53wmuEU_GPMEEZAwsh6BEOKC1uWvY3aQfSqOHMEDHohmSXGUmRt8r90G5G1XaPlpujNm5CdjUYXTPBLwTzrn7bl6pH8mAHGZiMy2gpBv3o05yiaM4Ve0HkkJtn-Q50EoSEZvj6tC5Bsnyak2sOpVW1XlNCyRCfcL8Y5Ta4SF0Kq_1yhkupPN4UPEb226TfVeycJIlGSN-4VUzEoSb4yknZEgB4LNNLO9a11rP45O4wIzLOVp3-au9YZKdgF3_v3LxRZPKR_IIVPahUP_POOABekYdVLkxVugjEnh2qXMM6Bv6QMAdQcd7nfQd7V2rw1YFuuaNNHaEb0qmNhLVms3m_d928Fh8ibkBw_CU3aoi8gbTQdTkRLtGE3p4fZ82GWl5VkT0l_JCa2Q4e2FNrsy5cF3rj691hFZSFsK5Q-7rvW6KAnDgSaQ-ROdPvEfGg0RaKs280m0F7EruAW57XI9WmogtQ35L-jHp-8BInKHGOHZi6eGKD5FepIGxW9eGISoWQEzQ3TuGd_X5rSmOrnvze5IAN3sGnS04AXok0R_lkyXIGmiVGFuRI8xGoIIlUGv7POhlzM3qARE2CBmM2JZdK34laJOx51wGci8JZ-InuI3MfbwVJhbP0RXq7E-aVJES94_0zT1DfACQnUg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dveře do parní sauny Harvia z kaleného skla jsou vsazené do šedého hliníkového rámu. Dveře mají kovové panty a oválné madlo se systémem dovírání magnetem nebo válečkem. Skleněné dveře Harvia s…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia Alu AD289 69/189/6 čiré&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5701638&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;PfRJ487Pr2vl2QlwOUViio3Gkq6ABKTNAzQzccrxlMgD8jJ3DqMNAXLau61E8K_MTDQI34EFAxmwl4P-3QDQy0dexPqOUpcIV5A2fkJEOmlwKj2g346aejvoAaNlxQE2wQ5CZ5i34PSt2FPCf7zVKtBhZl76i49PCPBWC6dg7A-ecrdwnnQaaNEbNcENNmzhgFUiQioZsj4FCPGHnVreYJwObDCpLjCgOjzRXHMOGt6w6UNz_olyRpZFy1NHFlYFV0lXsplUfcth4xzI4Lzt516n-uMJ22xO8XxF7naO_0w4wiKtLC_wz2y78Sz2aT-cYWO8QtxYTDZ5y6SskdVzV9w3CVb_FVGJ7IvOCvIY7DuhK7K5FmLKt72tnmKZEuudx_HDOJlmCEzU_xmpEyW61y-O95pogcLxBhxjjC6hZeCNb5p-Q4oh--q_wU8tfaTG9RNACDeEzvRixeJ_CgdrCI1Mctq8jWm-lCUqMgUIZtrsjwZKCer3DJgv8i5FgeC8w6JAG7-QzBTVMwaEbX9QTYTHRH3Q92Gy6DYp_EBD_7Y0VU5VrJHxH9YgAS58jTb6X3XvPEGOoFWo14LAN78__7SPr1n_RAwufyN6pBkwFZPmPei4BZdkpLWaZwhmKZ4DeCP7p9frV4AM5CRcdc9S_DPdoPRkRKvbLNkDZncSPA9FoP1JhSg5_Dznlgb52ailjldjaA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1864600,&quot;minPrice&quot;:1263900,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:1,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;celoskleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WY3uGLKl&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;189 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qSZr0n7n&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;69 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SXpgyqCL&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;orientace dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bez orientace&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x6tNB4tT&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_EX/pvN01Q.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GEDTVjII&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia Alu AD289 69/189/6 čiré&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;fb4plQDLj1LJ3uhLL-TI9k89op7qArFBm_m-O0DJgTKQUSlVDlyyVplmLwrSoutDxdnwAK1FABG9PVCCgsqkI8GTXNkj3vEBv8l1ZE-6dXNMEHBjiriM8br0aMPNkIm0fTL4FRN9BIYnZn-vK-u0_H6ew_omZG3EvyQgZEA6hJdg7s3g6uD8wiqnZ74r6ruJ5qMQ2wyMclxEU1QzkNrxnbmLoVVAnTnHX37v53VK71DwTxQUVx4Ye6DwyHC_0KvcS0EBaZ422A5XSRRIzZfG1B0Ocqk88B0Tov6468K4Omc&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3fbaa76d-114e-4e43-b1c5-ef626dd53fde&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-alu-ad289-69-189-6-cire/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fsuaKGx0&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5701744&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;yUqJTvFumlc2p3cI2NTj_230NuEg8DTyEHkM4aepMHnGoIK2LavZioBbe--ows_YibKjOC62QeiHIw8KzNnsOOOJ3_Ysx_T--eryxwr8YamDJHcm7mR_6sXsSU_nGGPvNVvWc2yqWfzCIVfyg6DurYfnf5khmq8mIM-EjtauQ5ttrHyQD0ee5eqeTMX3xhe-wsRH8QYsObRfSL3j0v451Wm68-7Zu5zDmemj8fmQ3KfyDAADFPJCKiaJvn4lRrlA_J4dSg17qM7in5JJQlQ7rG-W_l37corg6U5RtfimxzjDfdCMxmT3CouxR31n7OVGEFYSt4k224lpkGnKD2cby0AP-3MKY6tubyUNqQ9XHIWEsxkHmYQpwZGnJBJKvztU02V3_FhJqMEF6II8Tl_4xUAlAcBTc810ojzXcCIJ5M9e9KUIh-ArDHBA_teoiFHCImf5tK1qsmXgudktwAoExkpG1cRhMQnOCP9hY11DAUkgM6rxAVt-jKN0dE09_Act-JMc_QBQl0dW-gDjrIRtk1v77yW1MnfbOYFKoNgF7Jmew6ashSpk5Lqg1cj1JgFUnT2DWNsPgIxB3TAAF7nN8eLZY5nPjsC5irpq5WvPD33z4RW-21rhE-AF5vb3fFkIfwuNphaMvRfExyMNC8_LGwgxy-QRtHeEkdLBjHmQTLulL_hB-x2USdZdfJdgQGJO32vUF7osBOtuRpdysZBRmDFkEdD2nJP60GbsBXO_y9g_JTYkWqlG-UzWQ1xHCO-WZlWo2wDT7mpzfsuzvN692L-QtF0M5vKBsInEjQru2Pz63e6kdEuWBQJa5W2-ozNq3aGO32HY7wGFf73nr9tkARmFV8uSPZiXkAzHi4vUBy5w4zYHaHRsSlspRp2S1LKjmMYmpkJqdijfBCj04rRbHkfFUVoyI-XpCqzISIotpZ0n5tyhTupKiT27tqKY2tkSf_A5DjNh8QCwDdZUrlDXoYeukq8XRd0QF5ne2UcGgibgmDPhdYc7hvQO88jzTA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Hliníkový rám dveří je výborným řešením pro parní lázeň nebo dveře do sauny. Jsou určeny pro prostředí, kde materiály potřebují velmi dobrou odolnost proti vlhkosti. Hliníkový rám je světle šedé…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia AD2748 69/189/6&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5701744&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;gm0jUeKSDBCpTXBi_A-ACtBjRP_nXrXfqXwk5HbcVtlSQtmDr7rZBXCunvH-966B7qCH5XPUjfTyhWlWHB9LkMDycGUmksEcEqg00PB0q6PR_i7ex-2fmBza4H0xIlvoyuRyYbmIo1GT-UNoTekaqeUj3sI8XUT5Q6pEHl_XT0_sYH_q8pc-GZeo-SwDINmQUJkHoVRNQX_6-p-MwxmrIgTF-sX1msxpW_XQm7b8mhoMTyJmDx18wwonlNNdeMz7CYF57XxqpFTtub86xsuct9a4-mnA4KE5ofBrMQpDsM_lWptmtV7ZEpvbytGrOeQ7yal9QiJkfi9mPwKdtXkbXLg_WS4WFU0ADS3vt3_if01v5UCjI_Oy8l_XWrqgq6-Fi_PvDYz9adQftF6WaP9QF8xFF3dd-krkyjhgqva4XhS_jxdguHjZ2Pl5bXZiXlaWSN50Uo3053FCdPLOBXlM-1ILq9Sl888CpEK83JOi_juGDRr5VSOli4FMKFOLTBmG-Z_bXegwelMARwL0eyM1XUztZCt6z0AS-eDw6zR0p6r9lqAniPxquryfvW6rCl3eG5Yjh8BR0c4IQbtG_hfpmiF__pVvrVIQLoPe9ZQK3Evah40KOIzVNruUU4Mjo10tEbLOKQ66UVIvfN6nzmBdevQKXi6l0AIzkgwnQRPR9JgTeoM28kMr3VtQjgBVaNBYpGk3MA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1864600,&quot;minPrice&quot;:1356300,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;celoskleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WZhcM3vD&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;189 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LyqjTNTM&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;69 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TGXGSo39&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Fv/1ImCDRT.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L8PBkBbf&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia AD2748 69/189/6&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;oOc6NQ97EjJfqK0-WohLvHcoj1xMjC1xwVcI9SUMGSS78sOd3oibm5u5P9if8NqQDkYW8lW7qXPOBOgoo_CjioS_MohT0nIXlYuUeLGlxE4xmdTlYulRyfZbxPXELzU9XsRxnXJIEGrY-td1kaBYqvdBFXLaFu7HxGJJJrP4iPnI7wEDJYfOBDL9axZnIf7jDIOUpO9buPdv9EKvPaD-LaDYL5Zwa9flHTsJaeOKJlEPHZx2gqkbwRe76a4epx7WM5rRLlWygpDwf3lzqp0GrwNOc-AMQjvjPkPmICg7_KM&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;508f7b99-cd75-40c0-95c7-e3ee0d4127aa&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad2748-69-189-6/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;n4AeqBJQ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5701740&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Ac_SRa0RnVflvW0cJ9tUrdmmSps8ujR3Zhdpz3dBK55HO7mOh3be3CwDQZ-0Il3t5fG-yIXCNpiw7SgLCq5KJxIK3TIsj501K5aFftp8g6fhcePxgn7k5CFlxBzvy9Inj7To34Fb2t7-7lZ7whfBZ7asacfB_Gip0sqFt2XB7lJaS0Ta8vTuPBX2iA9fZXfmQkhk3WcSDZB9eZJE44zBovNuZ21sR_zJ7eN-Mm0u3fQoNAoy1ugP0c7S6y-0Z1Ono5DSFLbMMCuJoA_6Hpv_yNVnJV6aXfDFGxBeBtj0agIBVBDUsJ5n_rfOM1gLc939Nl27ept3M7XWWjjvZFVmZ_6upbPvPGOHGcNHXND46j5t-u8wdGxlfL6lyKyU1pAXG9snzMtJS9zyVLLMKBYvvJQ0apMM33EEdJSTSgXtkH0RXH-BQIxAliX6H-7uFLIXmgOngT1djMG932cRGcnj-xmZqYVZys75dj0RywQ9-1o7STkI7TZwXp54YTgIv7iaUD3s6ORJ9uun5gmUkqi2Eg_5khuXxqN3P7C48kn5GKpHd9i7yTk4tDni_cJvYVFqqsPWMhTL76S-Ev7i8e9UL2nqvsZ2Vods3HLhvtfIdmJde55KwVy03ZwWl3veoxwvHDL0bUFL5Vd5yBgS-bKeSg72yZkwWzFCBogJDIjiYRtVh9JVLwSZj4Hl2TT9tMuvoiC9VXe4DY4mRxSS86ATxwoOcO6jhz_nq3V8X93b6HRD-N-zE9fYpGbgTRAK3ESASd78KHoXDmALUwhqbZ63NpgDZW56QK3-GJmkRF5jAl7edTotzTxZdE770hVNfhA2F0QukzjxyQ8_rb5ZfNpzW-KYL67PuKc96HRQ6PwsBRvt2v7Trf7T3Ff-JeOochyfbQ6sj8xiGOQCVq05TlMtObZMhb7ZAl0r91Ug1dfc9XQEiIscD2QUp5CCoHB_DlaHU92hu53AWO27sfaamV8lOj5QNsrdpNfydHe1RhCx4hLePdnD-pmgELldmyx0Lw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dveře Harvia jsou vyrobené z masivního osikového dřeva v kombinaci s kaleným 8 mm sklem v odstínu bronzu. Doplněné chromovými panty a oválným chromovým madlem jsou stylovým vstupem do sauny. Těsnění…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia AD09933 69/189/9,2&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5701740&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;RtxkY1IGlQwW29Fl6M1aMZpjqxskkJh7V159EN1g2zoQBxET0rybsoFtvcfqZwYqHDGwYjF7AbL-FB9kUuK93poG8B7d5kMFe8osFgz8WD30lcEpSXdwf6DeIqIbck8cHdlU5m25lPT9n2W0JfLxd_-7-CFRWTKixDgP_eQNcUamNyR6siTcb2RHKHPyfPvdyBDBEa7WMV4cAfiCsNbwiujOZJ4RuA9oF55wwEE1Z7VtCZnFTq9HTl-buo9YidVoVoCXOTNrRdg7_FBXN_5Eq9Opzz2dIr1e4UY2vcAzAtctFaf5tNjkr3AquPL-blWBhBisAI53QgueOc6b_ausSCNlmZpEisdsNxCGpeCZl47A6xne6XlrJNWMZWKXErmEUMvZl5nvHEHT2ELuPRDWzijNK25WsXXCz1Bu_E2TGjFsICsnWXQP6sEPc3w5QI3ZqfVEb5Cj8nIvb9LPFPJev7Wm5iaww92L_MrmYqp-kOD_HGSOUga-KgkCaV6VrHardSp9jCdxQTO3Kbrt7DcKbecWockDMKMtGsCWHmZuxkOGdKBI_VSzRMRdRSoknUCJSSxmQ_Ok1sZxrPVUGdKEyjbASrxrmAnyGqgMr-ckB7peWtdFdQTNynwCeIF_Tod2evsQ-P6Oj_fNFXI7V3GW-c2F_-vG2t5LQRtW7kAsAGF00Wjnzb9_Cn_VvVHz9O1UMk2Feg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1180400,&quot;minPrice&quot;:1102500,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:0,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;celoskleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SFsbcbhm&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;189 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8rPwHN14&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;69 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MEBxG8bl&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_E2/bo1QI1.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0pNHsP4N&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia AD09933 69/189/9,2&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;tAQsH4LIa0EyGzxL664JDa_P7dOgkTk-x05-N88aCjc5HH12PbtiT8DlEslNaL-xPCQPi60eHhZUSb5DIsYa6qI8jomhDzbY13B0JCAx_G4K9hQGxR8SP2hm2czlY7pTd6KZvgGNmbj157f9Ud8AkaiNiwlguIwo8ibgfW3W34Nk2wLAD1_ZGQB7sxOrWVQNxXbvdOtC9lfycufkXCaRsUkXaFF7cM9AtenaWnziiQKf7CU5twmStws0gNH7hidQ8vfqJM9bmFVx2udd8ysMGqqYzWzf__h1r9BI9rxwor4&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;56023031-058e-4253-9e00-8983167d25e5&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad09933-69-189-9-2/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WHSuxDvz&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5703631&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;wD37lxF68_r7WlqVtF_BIR7fGWx53iIybvuD_0FEBFNzjCA7W5p9TNUOUVGWOgjRZkkmnfK4-6ZI8HDp6wWrRUhUxvUmmkXRXviXqONRoGP7-RDUV_ovJdf5YPaXwqRhif24zekQgu6vl_bVVD2hTt6msA3_9VXVGaTEVoQFp4EmHuTT_VXvc38a25ABFQ1_X8ZGRdrq_5MwrEkYhv7gSXxqHLn0JERWZVPNB7h8hoPetlh9l3P71GzKMJt7soVxtbiw8Q5aDCvgo-J0RuOtFiSUPOPkrS4h-mqoOx72JQJ8e8UcPBhfjWRA2BvzwEbrXI4roXigqhGp6OnLAlZzPGS-xMH3NM2vvZKxauKLTAG29k1e1RcosjcDGaXlvEVIgVfAiD20UBuuV2IvYxRD_A24DwLGr_hM2VwJ6AFEbMEjFRLvRqVGJ9N_xpCWUJ4fc6QbzNZ0toVXMp7N6OVTTZqyqU6Df5IaRNvePk59Ll7L1IgP4lYmz9-my4AMiOMDs3S0PY8RuO2N7E1PvXhFveIC-mnmcMcVqIiHq7JgYUwgGKEt47Df2aOTXu3iXS9ooSBG_v78nLtGZqXevkwCJRd1u_x8IVUpSu4gfg8KLcHwSCjtdvnFxd6le1plWFyh2ab4oWZ4kIHeka4Wd411lMZWYNBlAu_o6E8xlyhmttXzTBlSOm-fIaNzYTSAEXn2h-8DMhgDwCF6sJjPkyE2If5OiRPkb1Nf4dITJrq1E_dJ0MDAjctV6bYpL4qMGoDcRTBhu46Gt1SjqYzV_d5DCozPgAkh_iXT7MgnTZrsDT109arowSXvWec2lzekv9eINh5wK4caggfb68Whfe2KZ0JFyY-V1fiOrb-x6o82dsguvai6HVD8pDuu4rLQ-MGAHLLAR1ieKnnG18ajLNgSXwBWMCpK0xxKJahXJ5gYs3eWI-HjnrsBh-bCO46z25pt8j6N6xcP4E2Ge8u9uXhAymRTxRJ-rvZNQc849-m1eDNIPSWz80m_2hdrFGlw&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dveře do sauny HARVIA, olšový masivní rám, kalené 8 mm sklo odstín satinovaná, chromované panty. Oválné chromované madlo. Vnější rozměr rámu je 69x189 cm, hloubka dveří 9,2 cm.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia AD8367 69/189/9,2&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5703631&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;344pxej_Z_snc2I-rn1jaJIijnirMC5pBKvTGuJWDuOWZWQqmncPHUNJ9OKK9WoCam_HC0hx3S3Ca4duwyf6W0kbBD2Zv37WP_N9zdZSDtGmSudtpOws1vf0e4v8iHQOln90U8TvF82b-KmmxUmV7RQxI8XyoT3_E_trlel4xQXPbns84fcE9CMC-ZQzFhUtQOh6jvQ-Q-5xLZZd4vFmif-fpNqUai92CqFthqXSfAnKsXWNiLmUuepFEgalwd6MKIwWIm-nwQLl5GDPQ82_6o9ya-RcokGM7rDaw-ImzM3H8lNFxh2mRG_oqDKHEf8eGcYC2UG1rXDRLkkvNNzWC8J4KGDyKCqFbJbuSsG_k4vEPNqlVaxpMjveQS3dSE8a8QvVg-xy6q3pcAva_h6wK1kemLAX1iVOTIvfurIHflAmj_npDKXvrAdCj7T5Xasvoo-Zu-UtM0ZvVCf_eZ8laqL0ofGaZlPoVqDAZsnAlnWjcBZdbg9W3Le5JBR8TCaISKOPnVvHFlnU3skAAnMMhTD-7JQf3C8Z9n12OLIKZ8jHUBrotYChWWFtkZ9wQxlFPjV_ZL9ZGEpO1cAVpSyN0isliJOBqB-uTycW9UzHGNPnEUWIxdfWSOI-8ryu3o6t9EuPtx1hR5Cei4MoOm1h5bipVJxncZh7bnJMw30cqB2T5mghk_bLTLLRof1EkrKjFwKU&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1596700,&quot;minPrice&quot;:999900,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_EX/3ANBZcK.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tJXqUOVX&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia AD8367 69/189/9,2&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;GddsTX3nz2Rl54VHwPwzZphRJKQma6lfH3nY5h5Y5daWVbklLdV2GNhH6mcjldpag8TzW7Eg78b1ItgNCncJmSo2IbTIWBcL3vx_H070dxTC5sM-v83m_VwR0iGaGvtPNoZ7WzGNT5wuyt5efuVh-nmtB4Znj425VM4lX7e7hWZbMuwy1IoOM8bSemMPxgS2Fm7ve4QlapcedZZvwv0PsTvMnHuobf3FahOZ79YH31NpwRob7PTyQQgBsqeu9-aMfjvePIB3C36WR7fPlF5zSZtM3tIkp1JFwYMRu-GnL1k&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;fc0df8ba-0634-42d4-8aca-2e5a9b15b219&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad8367-69-189-9-2/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;o7yVHzLN&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5200883&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Saunové doplňky&quot;,&quot;id&quot;:2505,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011210/img/38/320x200_FzdFPg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/sauny-a-infrasauny/saunove-doplnky/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2505&quot;},&quot;click&quot;:&quot;kdn8BfmqJVhNkxDaFymBJA7q_QwhHMtxeBMyjPNl94AH6w2H5cZDHjZkCE0iMIjq7P83fT0ZHHpktY4eXgVLVTNavHSYc9elMLNezieVyMCP0BmcIQnhoAAexpwjEI5Rk_E2cnaFV_gQgZpmdiAbd5hSqL_Bvgp79FBB4QuoP1j9QW1sajlHFmftsg4LZD9Q-XPaFgHHUhnSc_tLG-IaI4sVPoC8jJR-wyDFKxhH4JYGP2jpGzQ1BF5OielMhSIr75XhnAKp_QvB4a4Eae_ZOe_hujmEXRhZdesxuGjm5ody90y_I73rCgZR-7ZLEda60Rh0jHZ-anQDnw2KM3mEMeYfvNUq81fiyto4746GUnWZAW8ov2BTeROnnpXcSYd8zVZqHNhvIq1fFKxRT4BYSsr1PVxPCgODrSjA6qopRMgplYIskkN72Mef4_h7l1dEuNFvYTOzmjG4N9-Rn1PbRLxms9uEyRmmQ2X6zmuhEhkhgR4v99CLyRTyhkx8JqqJYjRlv4W0AIo73DQKVTvPQG5eOsMwmis2YBBArj06sirRU7UcRnUUVj5rANBZ8SG5J5lNOjO3UEVsla2CbY69Ih7WB18IdADKTev8Kcdsd_d4YUlQCkADDoK9_SjwX02FV7ItbP5mfoXAz5snUtQG0bVsMY-jDy667TjmJCPp8QbwJcdppumfVasS-6K6zOGghtjMFTVuUHoXHzkkkSWzUpEdNCDI7umxjhvSC5n4kXvppLp_-Xb5V_Qs5T7Tlqw3KXJTCGkMhpbK1eF5yg-FJ3w9SlkmBO5eYabvjLK6C3oTRnX5VWe7hJE-IIHdllR7FAGLvQsQ1JUz8UgNrBjfn7eKSuj6Yt8wjnjBo7XpVC79ZXS2jER5TUIo3IGJRfSWz01Iv614XS71PxrFL6EjjAUDFWyJhvWOV13pX7sNKZl0Vq20VM7WJKCjEwa_rBOC6VRc4XVvse90LA4ahNt8hKXVoVqAXEhh3GXj_glmgTiPMwuC2I0qtjAgDnwL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dveře do sauny Harvia. Borovicový masivní rám, kalené 8mm sklo odstín čiré, chromované panty. Oválné chromované madlo v ceně. Vnější rozměry dveří jsou 69x189 cm.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia dveře sklo čiré 7x19 borovice&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5200883&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;73OgsibJts1z8YJaTSrFKRKqwbtBPs-FyMCaZJWcMf0ljTuHrnodkYdf4RWsWtfXDtGOhFRPgxmfBIhhNkY5RQ5UeQafIUxSUrgo57qGmGA_8KVv2QbWfkgwf33lm9MkFj_BQFTLmJOg4xVvLs7vKcIpa6fHP02qK-YhUqCoVc-LfU0GcU5uAgS5JV2CsMRKN0GCHdeiM7yhlsuYZkFESv2halm9_b87TYdxDeLABMBUdhezD7F_9pZjQt9TN_4aUK0gn6Y6Bz9cxDDI8iolRTA-S3UQMWYEHhdRXB3NlJsaf1iYDDZDevVoSRHvrhmEKc0R_jrM4QnoabqRQH2qNTvKWKqPDhiU_DBmtyg5D4FXGuh7VxZGzEjVtUdUZEJ-OKqlHFNKSoM0G9GBqah72g5nTVOtvGX24Mhp5QOzVEb87XaeJTfmwfKzB8ewrPNA3pnumnjHsVjGNbVfD9JKrPQr_Kvs4zjt6EN6h7UObS5Xbszxs9PWWAkfz7qw8NYos3PXE-I9Kp5D_BRkwUfkwQdeyqsMLIvrmywHO8CVwMuUPULrYPS1ioszApO5gG_LgDp4yXWkmHVuzoxFNOfSvLpbo00PfsN8Su96y05jOkDSoug3TP3nQpkeM73JiePWP_VY15wLjHfp_GXJur1A4bN3avBKkQB9c2m_qciyF2_TSF5aV6QXwQdIWOOESGEn0o4l&quot;,&quot;maxPrice&quot;:895400,&quot;minPrice&quot;:782100,&quot;offerCount&quot;:5,&quot;offerInStockCount&quot;:1,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Harvia dveře sklo čiré 7x19&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_B8/y09Kot.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wpjflOXt&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia dveře sklo čiré 7x19&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;oKPz_CcvBss5f0r2igm0CR__C77zjFCfLGo1mzTyDLwCZjQCKVIg4X_czI6rEYx6hd604Vhj8OcLN_PkuaHCkpkB3tiNzaPJmVRk00XAEa97StAk2Q64UMtXPVr-bvdYqhWdgLWU2t3Uy_8MEkDOS893-3dsazPPot_OaUu4vOn263Msju3LIqKIOzvXcDY8YgXrAP535z1xeg1rYoXxX0ozEu59ys3MITT7Ox3GlhYKqh_eQ1t4QelwRqIHThGRoXTeHN2ipeU9fUYGBBrEU_MFDS9CwFb4N_ecLVeQz6w&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;f73af15b-ca62-4e48-904b-a743b38057c4&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-dvere-sklo-cire-7x19/?varianta=borovice&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;tmVGfpD4&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2913486&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;vtKXJE1P6dy5rovi-LvFukTgtq3b5LiRyLPoq9GA5VIiT1IiyZqlA50kxhp9UgRcIBiG2qE9JN0yIc0N0g73AzYN6U8XhaZB7XYpDTsjO4GRHmKPenN9DVgIy5KrS1rWWs13W2fqiHuHRtglenJpuj9Tnpa_uIwm-EaYqgUhK0vtSEcmAMS7GRWOgs0gZHWz4sk5Di5TgJICCpzs-Glv3deUiCeqqfvTFSlmsw7Kdin3XKasaJv2YLvDNmLGfcyDxEzm0rgfjFHn3jXFkmQAEmPfFAEeMRbxDZeQ2uIALrBbap_mQqHS0Yo1ukhbSZ5_yMEz_J_6q5LoRACcwtoCXZ6RYW5OsIcE96HQlLY9rxa10JJqQrK5jmOYy465G9kG_mh_e7q12x-oHBcPzzFvHTC-4TIDSEbXNQC-YFVdhUO-Spxo2iiSW5EVeNQCH2gNo8VV83PS7TYM9v-ZivcFHnsiro6XuiE8eI6cihUevDGTBTQ9LYqtXLDVGmSrB80A8WgNcoXzWkwpQaFRrr4DJ2xgBR4NSYuuZWtN0tVhtQ0SFcngJO3GGT0UQn14Q25vfWa4N5IFD43u6TnQGQx0WS_JEGlT1QZab7gIGZbgq0duApdo_VacI4sq7SuICL1n-cqr7NTU1SGIOhS5ge7z78QZrE6R7IcMymNyIOH3_X1YP3YxmIRM2H63bh6d2gDb6aw6PPDUfmYCfOR2Va9lclr3Jn4DWnWe7ell1rrsDWKjH8DtUoziJPsvxzu9s6mAap3EdqPosN2-d5SFP8aqa8c6wmxjPFcL2b3R8f-i2-6stfZrjiRLjJLEB5560t4FVuK3CVR16jy8uPRu_tlopMQTAeC9MWOatwU6JI3Sr6ZT4eoYa0nEXzE6Dw5nEVdxN6yEFS3V_WowruWTcevki8D4qq5o15NEMLqK5ddS3QgnFosySWuFQ5ughg_kVsrjBPewpv89bwQYpAg9KDw6-afh4ZhnLnLNsZgJI1q8SJaJlMR8kVVStzbtVbrMtg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. Triton, RBA-04-AS3-CAX-C1, 10´´ široký, 4U vysoký, 260mm…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack Triton 10\&quot; jednodílný 4U/260mm RBA-04-AS3-CAX-C1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;2913486&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;acEO3MAcU33OxMC2bXCWFGN7juJ6xd6b7wKo8MYjfQN8pgmw1nKBhTI1oXMqroftFC_-36QJQufe6MI9qrdZj54eUd6_SwHtZLpW2NpI9UDWFxQ1CY7D246pFRbffIf4yecoZJwCuVij5NksT1YBzcdKPF98mVbGQOisE3njD4f1OLy3kJrOSnb1bSTpYigYpU5MF0ubPOKfxDtsM7q7eFT2c6p2qqtu90eE8b8tnuoLW46nJeLR3rOvg716SS-_uAzCjfay7n7D56y0fsrV44ut73dkloZnD7nB2eop8mO0JfAqKz06I1-y6jWSqpsspu3v75tk-Z_gVptzCpMfc0sfWVdk4KeaNc9XppwURGi2S80dLtwdM2doGfARK0WQ-PVtMI5boVp5sl8nTMF2422OoUSziKoKoihIoLC6_jp0Mm8Y2SlDOon8XOk29rVuuaok3R2QP6C0sT-stnmMaIdURXBuxx61sM-SaqAHadckwV7kVF9OEIgw3XGElB24rEcx295mRecEqlYG-MBEbPhloQa5nE188vZINIu0KudRlsK0S2EgeLlpgnxs-gOThycRhKusf0dzQyvqY4G8MKp9oxbRK-EeAgnCOLX012PaF9-5EX_lKJ65-cHxbc80LBUIS4FzyGWb7aP7HRtU10jZnBUPsjbkn7PqeGpP6E5Wc3QWK1Fr7M99pH_1Qcz--Oi52Q==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:194500,&quot;minPrice&quot;:151208,&quot;offerCount&quot;:14,&quot;offerInStockCount&quot;:12,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PhwAthOq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;248 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TEbSUw67&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;260 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vT6SnAHA&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082903/img/79/497x406_g2Xlg6.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZPCbxwWJ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack Triton 10\&quot; jednodílný 4U/260mm RBA-04-AS3-CAX-C1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;IgNG7_IpQdWCD9BgmSlhkMhOPM60mZCY2V66hR9onT8s1iXUtX-tBnCEPeWBSe3Gf-ziCV0GGprVeOgqM5uDFj8rKEjgjgovygubTI9ndm2Mkxi-T0NIpCQyNMlP2UXDZ3UrziI6zlOy59BjkIl9BwS_yJbHfpQtQPcSpRsheHsDYZH6Q3XNr0YoQQL1OTfHo6GGVrqr8FFr62n0A6BpkdN3Fg9pgY2OL-ERnlrNnVzj8ks6NlWYmwY2gH472vfgbElX6fTVkuZ6lctd7S_uFexiOewWzg5WQRmWXuINzf4&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;7ce75182-ee7e-4a97-aa29-dbc72b3637a3&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-10-jednodilny-4u-260mm-rba-04-as3-cax-c1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;VHj5Nx4w&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3828820&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;9bmc-QaBDCwLdDobbKGK_g2asMrpU_Z49WG_hH3b1aEi8LvvSOGsX4Z8xpp26SCr7NToLEemqa6XbtQear-1o7TtSMFGxM2NTJuW45icyNKvIoFOii1dvJqBPTB_tpMTpOArJI6ILaDQa9u14C0Qubd4QiYO9oJfytQ3Vq7Nc3-zChikWVuye0sjZyHf-P0b5TqVMI1Y4FpxGGBfPwVWlnW2tSfMDaTaaAmjWYys10AeKtIBo_vEX5n3bL1B2brSbYzQLHkbVeoRzf_wngk3obM8CD-uQwHUHA_5ceWk_HK4X9A-v1L0fnd1TfKQ2fFhRAoNRghUhTZZVG3VBaUB3N1ij-DQJQ_Cxbemb4DpKRjWKO15XQq77O929fxeFapEFs4T0pWhyBvWKDXt6etcpowy9-_WiZhv5-Zc9k6ygpgxhufTzy0c5akD5Tq0XqcH-ICXuCXeshB3Ovh_DVhfw4f8ghBBRO_Uiz1-N7hAc84yQPu1NWjQpuv2jHPxzMTar1oxfBn0qgCl-D-3loIxXJsGwn8EseswdHzmlEsCh42STzbgcsPiBEFBtCooeSem1WbenLQ-VIOp5yL_j_AekQY_uV-f0Ez80A-BA3M5_E1eU5nn0c9D7DqLxSp3nb56OI4Hv6RC_B5ILAeFCwPaI8dQHUOGLHqTbqUxsXWNIIjhNjQgMaX2WvQf8jgGDSKyP23D0rh-m2Ar1_GKcdhKPsHSL8ix8f64DgRgIrBgOxun6LWZsR61p7gKJZ7Bk070fDoo2_OCLZN-6OzHgTFblB5zYpQ4RGmMd5wtY94IGP8ZWShwclXTND7CL5PRGLmfXSTFlumSjfWEgNgOd5DmzuAGlcm1sTiATdnMJL0qGzGuUDy6mKSc4JL0DUGwLI7YpRB2bhlNF_ZAcXeB7iog5ofK2PtrjCEvnTPb6iFJiWzv7l4tY2RByKMbAIuPk-vLM7UXtwCqIiUDgoILdFtI6i87aBC3o2K5XFVR7rWG6tIgYBpw238fw0wUw05yWQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. Triton, RBA-09-AS3-CAX-C1, 10´´ široký, 9U vysoký, 260mm…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack Triton 10\&quot; jednodílný 9U/260mm RBA-09-AS3-CAX-C1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3828820&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;FSPhT9ucMBVz2oUO5eKF97ebMqewqiJfEs2Evr5rK1IXW04pkzx9ygc0JXmh4vJcKCPSa7JhgJj77NsaBF1HOKhbBsjWk_uIR9-m4Q5WacmH8vE8LS3ncR2uaReGOoasaZvSQ7um0FIEZCz11pimw-bZ1pB3Ymjv-OJ_ai2QUBYYdpru4WK9DqXhnp0Z45wSnXi6mmwnCBofqIL_jdP9GUVEvVwZEp1ncqX6pEDcM5mNNEqX39dl3SUCOaZMxmczhp5EKhy8tLmtQZwgU7-A8U3ICrj1wxWDBIxQbQD98OlKa7XuOdf7NvWU8nWRZPGW9GK_51B0qHd6k-jJaK5rA3UTZARBOwBzLM6oK50xc195d6ilObbQpjs3X72o8QvKSBv7_6F1WkOjElZQtp_XXmbBwTGsWTaXNOE-tOWE8MMjPuMaqiLM_gtebDmD5_zuPy79SaI7o67UagaXPn-pnMAfF4IDvkSYRkNHnltVK7npBx7S2Rd5twXUFHKIZBGQeux7FMWxYrHur9h-ot8zJXOLLik9NMLFgca4Kdmg3qOTKyegAwDJLdrJLw0q1eJJ3PsT76SP8COhDyFGxG7xs40A-HBK0swkqhhrMliG11OKksmZAE6nxEKOlidagMiCCUGNO4rX4PVpY0RPNmnKXNNqyV0iHV648s2cIXp3JeEMVFLp6tk3KOFDBrgxDQUtHYbyrA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:228200,&quot;minPrice&quot;:178200,&quot;offerCount&quot;:21,&quot;offerInStockCount&quot;:17,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xHgioYuG&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;470 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AlfPbhWw&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;260 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iBqxuuEk&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082943/img/34/283x382_qhX055.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2hku5MvM&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082926/img/1/292x312_Y2J2BJ.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IyO4GSnl&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082990/img/80/133x200_ucB9D9.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qqZO5IFL&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082905/img/37/497x406_Xx8kf5.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vnDm0U5m&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack Triton 10\&quot; jednodílný 9U/260mm RBA-09-AS3-CAX-C1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ZkOZICjMALFR-YX1TTtlqGjQdFzE3i7CZu0rQDljrKwMIDeKtf09iJPyiG2IBOOvRDYIpkhf5rIh0aiwhzPkRFlIOmhPQVR3FTaG2hgmf33Ioo7atV7iCOdmQxMpHy6HyK0tzhj_Z5oVDZopkMKktGK6hKFWpSo9P7NjJe17WRcTEDjtv7kE92-7UEQoJ_V0GOes6U70B_jKWzYobVyxazY8Krp8lrEZXpHLXchDc5ndImS0cT1IlDMh69TJBksJM7xeZQ-rXRFL0bqM3_sqXhyZxUPfpojyAXfaFMqzpUU&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;fde8f086-be2a-4812-b855-0401b1e15756&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-10-jednodilny-9u-260mm-rba-09-as3-cax-c1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WtngEEPy&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2718878&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;jIFNr1gc3Fzpyi8zHFKx_tbnABhgvf93EhD4Rj_MthRDyyP7b4Xnvd3PyogxL8TUzoF2-e-BU47w2kLrJN1M5rQb15xZ-hMO0CSAlz1a0oZ8WPZQQ0EuKB--ps28UwDbB3Sm3gyWg4_x1Cj2oWgEIkyh0sbC2ug0hAaqsoJGFm-7WJPx6iZnj1i-7cxOh6YmhVGvC3Ok1l8nAD8CfUHMVED16U3ZMe1cN2H3YqPi8dLnC_vS5pMya6pvH2LUKfeGKjUH0AxrTWDlFj84rAgC3AoAxdzsjcOO0mwF0XsbBX1tqDrwflPs_2tVBuiVc0jlk4EPxjuA5NyDq-Awg8E8VRogQ_1tn_DQMTX1VnQSBLG_YqQTo4iVgOQ2E0FTUtLQykcefPz4pZWq9nzUegCADsmqdxSh_g9Dhg8GpWDG51Jl84r__0rmM3AHYWkibHkGh4f_ACyqe7RymM3TZI94FQG9zwB44CccnAzGN818xsJ-3aOAAvinWHEF1foybcj8t_CuhBs71wG7MrlEbpQknIyozdMjkRfaoH3ZX9lOMosM96w_4PR7hshIDD54_UjpmFx_6E6ZLoHzdRxR2X7gWxetLdpbbRK3BwGS0vPn7pL2m5LHHENYsAQK5Kva3mhre7t1VOspeao0NfWUnpinpJCW9T2I1jTsJQ7F3raBFyL-Hk_IoH8Ew5dJu7-dyOaG7Nitcs1OpIr6lyuXwKC-GlztCHO89aLekK9t_WP-9B5sJ_jh6sAwWqlXu29Yzw3dPNtItLe_A_WXeY5BbM0Wkv23mlMl3zj8IBAzkw46nMbNrSmH5QrPfeApRou-UAjeXynrzZQSq65ZGTcE6RIAmcaDmZxVKYD6TEsygrom-VHOsHxvjYurS-5c71zipYatRnI8WNE4c-uxtpcVxg7nDUZk15X5vsAJos5AZbzFBE4hGgFzgRkJUs8NcbA9G_ieYNeY0BDdmN1MjVX64VHMODNI5EZT3qHU4raw1n8m6zLsdft2SATMi2AywEoyjA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. RBA-09-AD2-CAX-A1 Nástěnný rozvaděč RBA - dělený Datový a…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 9U/295mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2718878&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;5gZ2Xbs5v4FqifuEB37xU_QcPjSv-6aRJmhYZKKfx3KdPlB50kW5iAZK94cTaAQA6EdRBJcz12-PqJl_UZBgDrMFZRyD2SUerlJzCd3MxC__5KNP-nFhOHuRrGazk6a3P_xO4JraHFRhVrhThZB-APnqMNildBnn7tHLTaVM46-tS59RZ67WM8MfElLkSaEuVo8YvbvpGA85qU6tTNFka0APEcen_gglOa4Z3MPHROHDZFIl1m2-kvKZ9Zd8mQFfFff3fenNnvP4EvvfSks_as6rNKpekWzv3aCzc7_aLGl3B6I1ELkDRj97QL9ztbVd8PvXveccfqEUt_Vil75TlsVaq0ylNDkqO8wSVx9m0Ut_mU1d4kA_fpUUXJqZdZJ81TPQIO-AFj72mFLMM9Ia9mrkxdusRKmKQMR-0j_tFz0b4PaGcCYooc3XknFhhFQv1HZzcjMaT9LPn_wP4T9G6ltmHA6UM0I9oct6ZRSf7puEeNKsmDSw0HrO9Wmlv1xcPwvWZk5XVfhuj634iUbP6K-1nVon0BMKwxVB4IRM5SHreacHEJV6YATCv86qDuwo-DUZcgcsJ9bhFhlxCVlpUfVoYfBPHZxSef0etUt1RMft28eEf7HuU6KDGc84WbNZF6wbljkuGDsb3N17S0tmXqD7p1uC_MUPAB2wFJ0kLmpa8NIt2ITS0HfQokl_DmIMFz_XKQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:395900,&quot;minPrice&quot;:314389,&quot;offerCount&quot;:27,&quot;offerInStockCount&quot;:21,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DxItdwwF&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;500 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JDcr9gWO&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;295 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OMS0guRZ&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15112974/img/76/261x197_v0MheP.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CnduXBmE&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15112950/img/81/279x192_SjMjVY.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dfW037aj&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15112928/img/15/300x300_EGl_uJ.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hZi3Gsqs&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 9U/295mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;QzlFkZdx_6KSCmpt5pY7WWNjJTV9yBFGJzsC7Hx2cIINDEBM1FppBf4dyVejRpi1Lonwpm0dUaVLCpM4iOzxf5E_N2rgihq4S-IEarJowa6j7_lpxOIIPeHfcAzJo70_-WKk-1gf72ssItdzcfVo7LEmkj3u5O_LX_Whw5KniDXrAHT3A9YkM_7VjIlXa8rfzo6w3oju1tZbUHtwe29PcHgAATZVOWvl0z28EZfhzO3s8EOuF5ij2LBrBxHdNqgZIjvy9jNKasoVtCLcWW5rnKHtGaNntMMpZQd6sJ-myaE&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;1702f8bb-c0b7-4822-8406-fecd20b27f6b&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/19-rozvadec-dvoudilny-9u-295mm-celosklenene-dvere/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PDInxqI3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2334748&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;rNbsGgyi8y5cP2V4mccrXw8yJurR00P0U-XN_xfhDGHr8M_qlwd6EaRfrkQobMYN1vBj2RHGl1Ifk51do4iaNT9p73YfyJ0ncv_64MLpDJXL5OgK_07FJRww5yGnGFjPwnxkqdV8wD2OqY6xFf-cZ7a6TjpxZlHHl1dEHfoEsrg87t6q8lTWIHGnWnLnSVYsMn8TKRv_2sFo2nNysG2NRLRzvO-gdlOEOGwCgyO0bCQP0rzzn5Eb85l4_KifizKKUOJK7AiEqQ7zJhcaEt2O-Xp63VJ3AY-02c5M3jXopozMI3f3A3RNJg2Xb_LMlv812MctjtEXpj4G9nPlcyM_7jLtDVbjtB6HDSoj4UAzBRSUiNwk7PMH34sglOur66HnsS1c1iqDuEC4YgmtBSb11xMQIo-0cZYKt4zS6kv4IspRnRWJF9wujU9H66gZUtRK2ck0KNfAf4yBh_7rxqyYyOkqWYLfQ7sbsIMUu_8qdYjrJSRjWkQLBLImC1UDIf64IVMVUdVTYEi2q5xSv9urx9xgtL8NZS3owvOkcU7gDS_ohDwtmwSx5kLd6ZygWHBzKjwQ-YKwpBWjBjIWmTmZgwx4BkJqq8FlLNhMLqsVohyd71oluzKN5MnWhXWZOEtivVACr6CU3yr6GTqjmquJot_FYHcPtv-PH3ORIczxEqrpSMUxI3qdrANmcEHaNx63xeL2UY3vff45KWbLIReMEGrVR0aMsydEIo1THmtjxjai3-LdVQ4f3SZSmVJmTwvMpDjhjrODA48ZGs0QZMj-Csc_CtVy7VhLTRlYRgeKgV_cw26jnSjk_5y56aVoACbf0SY8cXwEqXRVHOlq5zD9sPENj00vPae_7mPG3dqiWtdq6_jAEz0__v2KQ8llKy3GQ3A5kXdVNXLTgOjt7kV-oOmaUotSEluZs08RpiWx15FloiPcQMa2PkY02irVsgCgpJ0dxOfl8TabUACZQHLFjof5jwgktNvZKufHDEa6n8_bp8dUh4dDdg15B8v2Gg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;19\&quot;rozvaděč jednodílný 9U/500mm Rozměry RBA-09-AS5-CAX-A1 A = 500 mm B = 395 mm C = 490 mm D = 600 mm E = 495 mm R1 = 454 mm R2 = 420 mm Váha NETTO: 19,7 kg Váha BRUTTO: 20,1 kg Maximální zatížení:…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; jednodílný 9U/500mm RBA-09-AS5-CAX-A1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2334748&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;U6-Ia7gfxeIGl23Vc6dc7hn5OsB42Vh69p-2pUMMAvCwl29XrJ7mwMYZr1zcrOxqgZr48Z1dhz6x92MaxKUcF44FAhsUMTU9v36WEr3SIjgwB_-gbA77pikaF1VSR9SYOEWB_SFeUNV93ONL1BDqmzo1M5tP1657o8rgE4MeB0p6c9v0ZL_4fwRSQKdkNLRvzvMwZrDLH8mxtomCREYNKJjuUVjA-FRIoocdAKBj4dXnv4dRK_Dn3asoib_17XPzOCpqnbL0sgNuRgLA-OfQookXBkRLnO-MFpzr8h8WrK_z0ISnu7cvRaQFOHM9tBDzwnWa_vpHD18IG-simCQNy0ThQ4H0a1LvbuWKFZmNQOaTVpXn4xQldTIGz1rLmCug4gnnR6EOVL1n8HIhKyhslQ-yRLjTDaCvbbeiqa7yJz79lV4VSgJZ5xBbhtAea0o2mqc2PWflKQahuiQIVfx7XmFnP0vjYCm_oc7vEvVET8VhgSYxHu4maVmXhmePEZbgr61i8_q1MTR-UqFarMAByvaQcfgrLOAo26l8_YvH1Adijw1NIi7hjR9823H5pUHWW0TnIa5AVVL7fu1bGKLrOZ5vhG9P6p_UQeFzaXzNrPGEL1acQjfU1_zVmEQYz5IJNvSoOXfj-bu89Mzgjn-llYgqtfNSFnY4-wrHGTqlIm7BaolYa66It9R9_bBjwGVLCKt93g==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:370800,&quot;minPrice&quot;:292900,&quot;offerCount&quot;:17,&quot;offerInStockCount&quot;:14,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JFhLVw9Y&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;500 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pFteX0YD&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SuVSDjrb&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;495 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BG5qQWT8&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15090315/img/41/180x175_7FJGkE.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LK0YuUyt&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082923/img/36/499x359_tWUOvO.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ChG2KWqx&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; jednodílný 9U/500mm RBA-09-AS5-CAX-A1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;o_ly8M36iLnmCXd8bR4WgtisFBPO4uoLyCx4jW11dzpOlCRO5GEXAJ2CO_i85rQwiAFEW1qFI5PA6GWED-FzxWQhs6PgOu6QLufx_5kBX0WnO3f_ELXbM5euvaFOaphXGd5IZ5dR5Pv8jOtRrcbJi8_KnYO67BR3MXg0NyLMQ4MRqeFg2PaQstRXVPae6SyUqOuWTbtlr2OmPhcrcruO-Ldqnf-YjkwaWVeis4QOt52avB6pRuol9xgRr33IY7rcXcmGWRNPfQAfF3YG7oWPeJx5TTO5XAzlQHLTDPfZKOo&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;36492278-aef1-4a93-a407-dfdfae97f325&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-19-jednodilny-9u-500mm-rba-09-as5-cax-a1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zSgj2c4q&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2944487&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Z4__0gtICumCkcUFbEOMy9xZQTplegGhNftbTJdwNVvaAkbsjNuB8LHHAU9qmqBUbvwQ8KiMbIgHKDhqSGiTIwSrl5VHTV4S6Nq9YLa2buwIr9pPaS7NZQzZHFuXZVMCkGVVTcuk4UqtQugUFxGjkyHe9eGkKByv7J_eF3UBQw9Ko6sPG0JBUc_Ywb-eSNSuQaRymD6G50XsiqPWBNrYBVGJjpv5orJmEv_cCFUP0Q51JGF_kXGYQjgEss1WLOhha_v9fv779xszz3g6g8oTVHUS-RBwPRYVSL_PrwbnzVp_p5zTZza-H5TIjbqMPxbjEX7oNJsroYH5tYs6nnR0lRGhNLyZF5LBYBBxwBIhRi4xpVylpzKlthrJKg8xyEd3POJeHnE74uJKbExx8FcNX0FAjzVK4gfpADxmNmXQAsAqVK2Q646jvHTuubpoVuGxVJGHsdAtFO-SbX8yJwUhydgvgbNRczo0sKvBHcFlbGofrWcQmJME8yXwC63NJxAwVPRodFPcG8kbmEnkKk5K-_T3rmr98W-bIMqbb-N1ZDC6ul7YUneZNh-PDTd081tnXxbIIOjcbD-Xeb_Kb8tek6YH4q8akpmFrE7j7bfSPvyg_JfWtcvKak06W3tzY0SWIY8mUvfX-l4z7-qj6aoo6zKkfxKPRwPp4ytv0fop6QNtPKawdkIxtHgFNiAL4L002ftsDwbF3EaKVzSXvebfbs2oPKvIMHoy3gs_CaJT4iAchAQTikrRNbJjlRt3JiPvV7jxuR5khNO-k7JmkbCb_cbTxVAAcRSFx8uRcYvNkul2CNLV8XhxYG83G3XUhe6W_uFMbLkL2AwvvcdslZxS3_Rwig82H9G_sjQgTbjHHo3K3i-5wocuwLWHtzTFdO4H-OcPD9VOLKEVxbHRbreNQ1cL7Qz9gb6CrmLbSFFDoWYXqLsPoYPIULiHP_vb2Tb4wYHq0POvyOonJDGXlaIP01vxx1Uc_IfHnqmJSW8oV42g-KDYF9d2AqcnKIzSDrI=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; dvojdílný 12U/600mm prosklené dveře, šedý, Plně svařovaný nástěnný rozvaděč je určený pro datové a telekomunikační instalace. Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; dvoudílný 12U/600mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2944487&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;C5e6QvqYIJCUl4dHeSAR4AHPdqRsk6SdUYqkrECHmltezUlvDf0ERBgLHLH9qw3ZqhsodtSIGCTqp0ziSmVljZOxFJR4JQgsdXz1wKfH5PwoDahJpiaEre-dPu94uuJ6LHy4JYLD1FCXKBuF0nLvZcs_9WLNUaagyvSTFChFMrlMv-8OQk_mqdko-BF5WSlsG_0Lqc-JDizhsyKvzQ6O2cu_8lBkYRDlzTxODBLx-y-7BkWNe28L8aKNIM_lX51ZyJ53YeDLJzfMilH6z-UVB4MLnjbAqo7Te4MwrMCZ1uR-4vFJFG9Pl0n2hdLi_8PktraLvKl8bel3_9gM13VFNnqRP3Z3hxfkdowmZJRDnsvHfUfybj8Z6j7qUlQmcyzHXapYkG9Cll0uw36LUgNrsqNtIlSLV6l_oiWgathNGtdGBBfY9gMaasK31DsRz5QYOuEOcPAGC_DGfGylKWEeY1OgG09G6maUKAuhbFYjiGxANOfy_d8Gvjzyh9xptmr4gw6r7fMUi_6fBLh4BWIDiU69zH2d8mHT_mn7ZLtvEHS_CbFMljjR1ruKHjXO5O_AIKN31DlsNqE0zDMm4D4ZMRPJUX2JsFk6l6SOquE4F26tEVKa6ra16tjLnh7Lw5aJNh30smKvHdt9u7iVShE823S9OGa4YLbyeueNZUipaIRlV2xW_cnMrJwUifVaEfdGl6c6Z0Y=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:451600,&quot;minPrice&quot;:352100,&quot;offerCount&quot;:16,&quot;offerInStockCount&quot;:12,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;H5YLCdmW&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VIRPaN1K&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wNd6fPdS&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x7g1uB2V&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082620/img/13/416x379_Qri28y.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ziib0kzs&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082634/img/26/288x217_lHyXeK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f53JeaoS&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;p1nHbSev3JlUylqQnEtQunlC3GRcvgqc3bMlVdaMtRnQrY3PYBr-bLIJkwORjcK6wPlnTnk9tQ_l0W3QSOroGRkkHjs_tTDe7bFhdpUqG-hw4xg7JoSxcSU3-DqmAta9tL7g1W5Wf05JB2DMAQ0uB1J_iXZieNfJ3cKUuarzSGxsjZIPD12gVhy0XJ574nb-Rznqdf33b52TjTRblI-8G01M6-oYmFBTORYz0E2u-GxU0ZzI2NlAAZWgSV1niAl5IQLTJugBaaD9h6eSrPrk3yPuI6thVdUEB6PLrTJKVKs&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;0290a895-bcdd-41da-8f81-1e492feb06de&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-dvoudilny-12u-600mm-celosklenene-dvere&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jNspxfMH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2710860&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;-cVsE0z9BK-AIZHK6b59JnXLL3eqQOdYZVYH3mdAhTcmtDiLh8CQpYr_c4HQ5FokJlLMsRqEYfCWuszMZVGnk1C9W4LKVDApqtYr_NLN0A2xXxGP0UJ3IV76cC4y-QM5M9ICefmgjEuh3SzA7ZafPanwo6lDevM6NgaVc3DSxrBHhMaAPbglHRTmJR7EB5tUP0ydy2Axek4YZjJjEWjggMeJeYdUTQC92DgSB-_7t5S-i0u0Jsoyd0Z3iGW2bn0EQJ3RCPEJs7pPrHv9JsNqN9wN5M-54uMCQnfbNDkGQIaeoeI7npylG5veqYaK6RHOB9_IKs1Hme8pJKar1iGlAeU5O_EsaNc2fI2PTPDEcuvAUvPMMMUl9dKO12BZ47VMsIVcfv3O5JOfLQEqWHoVfKSbImfFE3IRWWcTDAdAh8pZM6N0DEwlkXQsFfwp-d8nARZwAPGGC-1GpKxfMx5yKPnhfy_ViqvnN1mBpgLjhIi81xpuER3MKmNWt0cQI4pAXNoNZKyJyvZDUCFiqhJHk2alWZ2LXjtNdH7kuZWJLoHJQOPQnqbuEhBJLfW5jWlQDC8M9aAyo4vrShzrgQMFzYHc_CdJUmpN1ojqGEXEIwVyVe2chF7Io1_EzjRf37GHmte3z3UZPJQWujLcRMk0P7qsIvmwJWgRymkk8WJ6ojZRjUQH3Mhu12mtoLfiz7fc569mR_HqpPxIlQc0MUhKU0h5x-i1XXm3o-RUEmJkaMZMqkBZ4I77uI7WGaygBmKPjtrQeZdNdRQaym2Yqra8P6y-FARSXKzL-jHtEsKdh9Zs1sTP2roZ7vn1wuN5ulQlNyZaVCL5-Tmc0XXUX686JomoPv-IfWVHEM7EJ8IjgnaAFT1ttk5ftHCQWRmet8v9AHURYsWVhQEgMx4XWVRhkyn5Jz_rQFyMXyJPbZ_U3Z1VqFsCgd4jL7Wk42Y_YHePTcxl_BXR1M6y_qO-vl1R_I0byfwILHZVr32SWvvch3iAak3MvS7i1kgHmX5a-0Q=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;RBA-12-AD6-XAX-A1 Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. Příbaly: Klíč - přední dveře 2x Vrut 6x50 4x…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Dvoudílný 12U (š)600x(h)615&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;2710860&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;oTA_Fc7CgrEcdb7VQEHjgf5up0TdH4c53uzoCzLyT9XeBO2gkhCFnRBST27OMVRxXr2UJRJnxKLiDU1yP5Nnsi5oIt_XxwNxRomx8Z8zrqDWMBD3LDDdWMxVXbrGsmjSn9fAQEghLOdVCIHqHwwNi71xwTSWt1yfFU3lH_o4K6QmU5EkxvLNVvEAopGc9Yk0sWOvrAJpWb3Zx0f20nNRjhzN84gEjgLeVX0X7juFd1fnhN59cenmKLT-LTwUhkokLnaP6chYfwyvF0iH4lhDCQHjm2V5_y3sYBoZ4rmu-KgUn8LaYzBIucWmHIRRgtep6bA0R6B2EgCzvxnWgUbX17cXJ23q-fOSI7CRWrL0qOM08wGi1IT_4SNvpEvL88CO7s4Oc_fH8gLL2L2kMKB8_js9ppvLktaTvz9_q3fc081XaPGai6S-8eUXDeI3mZSEz_Z9w0ZZHopt74TIvY-rpIjGQR-v4Taik3LHCMFYvmH9Ju6zJOuEIR03JWMfEMUlE1J4bfg5t8slq6pwhjWpvVpNS30lRfTKSYeaEaVyqjxjEPFewi5xjV0ZLxK81DaOS8eR2UZiK1zrB2mLXC9DGwxuXCHYrv6cnpc5WRfhdOXJSjnNBXCQircobbKQAWmpC_Vf19YxHXiIf5A6-3GFXNSQa8cg2F2S9nP2ZrGjXDY-5pg_-FDe2YYgaGhx-L_PkBNVzmk=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:506200,&quot;minPrice&quot;:393900,&quot;offerCount&quot;:23,&quot;offerInStockCount&quot;:18,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RHpVgguK&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082778/img/36/435x330_O66a2s.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FBy7zDVb&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Dvoudílný 12U (š)600x(h)615&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ca_PLta3ZDzxwzHxpf9v6UYk1suEpR9lf2jSYXypIqLq-2RogOr77MC3cNPtETyQUaynLfT8TNUyi_WM0E_8OXIWy6VjgezTQ2bNbCwqjIFU3aUEeU_RMnGb3wLjffORkfVwiRTbJLik0gk61xf2Y_EJ056PXZhAlJYvmQ0Ap2OFKcpk3HKbKi_mTnsWBiPlyZoh_ReH1_8yhlc6MR8nNal-Y6MpiOfwvPnPXolNxlyQ1kQItrcV4Nx09sfmZkYqWn6jE9kxwAWJCXd1MQ5dlTk0qoZJsRj43M9YLNs5nZI&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4b604c93-d691-4333-affc-8429ca5cfa68&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-dvoudilny-12u-s-600x-h-615/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;AzIzGRCv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1236226&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;zcAYsbfLAhae2-t4ot1BlhLxJZCxNnfjKiZzcvG21w1xwMvZ3_-oqwGVKxm4G-Fr6BWHZbQN4ew1HsBbQF38R1ZoEmSdVLNgw8KshlFjYz3rfTh_8XRd3mGAbwZfnkNrRXkZh7taaE619SvMgrxYhzM_VZzeE7QvH_09hfqr3eHLNoIqiPlYHMNPbGqtb-V0P3e5ETJ3nBxdYKndqq-CWey2RNtLxjDI15FNNhgqSg1B8LPJ_DEBI9BIxI14GxfiYcVgcRGJgkl8VNtsR7q2xhF6JC4si0MEZVGiA8keQy-F9j1xFY9CgERlLBbAfCUNO4TBlAVS6f8O7nvhYIExDXvaB2p1YduUtCrIkYl3ckldOfWop0Wi4DEmOR2KmHElSj8viKBGpvcMmXjM2jJv62vXc7yK-qu93MDzF9YPPZByQ8W7e0zELKE-4MBypGlfItZWQGmkYj3jWGA3Ps6kJi5YJO5TVsKhc0jYU9gA8zdfZ4ymQ78G4MDvn4gquWnYNmNly2sUPz7a-Sv9Fp-Y-tQfByN5JnPNyPiJ3Konf5WA81fEmF1r2jIVwhU_n72_b7IFzPELaBU4LWWcA3AIlnTUfCVvL87sK_mtOx1vI_XxohdtMy-KMNO4HtE_4f5slp1d1Z_AmmmaBfMjigTSICag7wVJmewYgvHya_9w4UWC8eKwp7LffU-MhXwTZw0V3h3SXj9hvIFKhVOqeFS3Y2hp192Uev-eDMHSNfu3WuMU3IIVVynANnPI_1N5ANJWDdjhHrlQ8wDyZFG79MyIvtBjmtDl7hB1J_XIRZMJAHCrAan3zPVI4IrT29M4Nr-r4Eo6zzvY-YUAYlpTOgVn-YCMV0q5AYH4pUAR5vRtzNJIqngW-sCLkBA9yDvyhepVot8ri8FJYo35Smij20Rc676B13VgbAQv7s7C0G-An-hXGZ_VXk-KmDXl9-1FOz7j2KdaDVEpiwg=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; jednodílný 9U/600mm prosklené dveře, šedý, Plně svařovaný nástěnný rozvaděč je určený pro středně velké instalace. Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na přání mohou být…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; jednodílný 9U/600mm prosklené dveře, šedý RBA-09-AS6-CAX-A1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1236226&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;YzAW2SUK1O6L9jQjokdf5gTNjUZSflVHObMqAyvkDGrOAHLkpWWsmBERETvS59aKctE0Tnw09rwnVnF6lVrfsT7zJ1GuJNM622fQqyJRphpRllKiqB8NxPkUnoHsFYrnOcGlbmN6h5lHtdDLC1MWBVWWanwAEN3URy84Mo-qJWDUO9fB23bbIuimJNJIoIWdld-GB036Qx0sxPT3n3HgucUGqcJCUP1P-hC0bGO5Ug7QudbJH5pfOeKxNAqwyc3mHSHwRTm8I8vbpY6QouNZU6qIJBqK7Qtto3i2jAbpgcXEItu2EunJATGZZlBX6ORXSmFg0o0KP3atzstfaoD66wmb4Y17H8fzy55bmakh0tT9B6Efa-SccTfoDRezT2Zxq2j_DoXfeaHgqNf6OHx-Eo01Kdx-oW18XS9LtEQmNsK9FKvYtUn2W8gGC8Mam8Yh84E1s8JCf0mw8wi3q5gOZcLwUFgh8Szt1MabcNMAq2svm0dUZRGB5uYyA1DGTIty-GW4J1Q3CzrwA7utGzI3gUGcxmlIZPT_YmLSPPj1glVvc0ffPK1eCDdSEaCyiAP8HwwqBJdRRGF2Kz3wvBfpBEvkeTh6Ixk1vfgbe_60kAddeLAUOssEgzdIA7Y_gqMw4_y2oorL8fMO9n7hpxk=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:410800,&quot;minPrice&quot;:298400,&quot;offerCount&quot;:19,&quot;offerInStockCount&quot;:12,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M2rmQtk4&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;595 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zXrncoEO&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16020520/img/58/499x359_0cRvGV.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N2YFrVvH&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; jednodílný 9U/600mm prosklené dveře, šedý RBA-09-AS6-CAX-A1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;5hZ_TukkjkcGLqEe_j1QhF2FZRf7PG0NOSFJEw2n-I8Qpm5vuu48tIIHymHDP9AW-VjznFFhO3udewQybROl701Ky6786F_CvQ5HIwU5PEFwcy0Tbk96Jr91xGun1-zIeHfRdQ9QGBFWHLyzdNAo7lWuCyoo8hjALcn-pMXJlRKzv7jaNjkTL28I5LO6sRs6DmrbhEgXrGyDosdwKgLQdgabVCpfg9DiW93bKkvoF52BUpEAW15xFttKMjvlmI64GXQNkkVcFS95fy4W9DPKrrZpm6Q8Bl5fqhRNvIDh1wo&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;55c7b1dd-75c7-48c9-897c-205455603f9d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-19-jednodilny-9u-600mm-prosklene-dvere-sedy-rba-09-as6-cax-a1/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;LKTwUHMh&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2954334&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;SaL1WxVN1EeukaMwwPZwNIj3TEz2cyNCMYRkU9zd9WFKvlM8WVl4E1hrT_w8I0yR0s09FMo9eUxc9akhGPM8SuAJa4JxokhrmSPVkw9dwSqh5V7nCrszgycJRjXfwWjqr7S7OR2O8CwkkK5OaEE_k67_k57YElIjlAnVNKeihsxgYshRU2HG6QSMmqAdhaF7Mi9THQ1CCsWWBarrofxA3khWSxW69WP-Q0FKUPcBng13C4tNVH87gTx98ZqPPsEnNDbYnuqAGGXKJnbqrkCexgWaaIo1TLrPLY-YsODEtUmHxah5zIhIlmCEn0kKZhgeEe2anuY-VipT9bEC8ponHm_5eJRq62xXLXSFUVDlfVZm9iY2epc0VjJSwZw-c1mkZtqLgW33N9FGFBYee3_A-WFTL1EIkeR-bxDFcI2Tl_XgrI_VxB_psDXYUf7Bbljs7QvhqmkLxHavZcyoapiQn6Bhgtx_4LJG6cy_7mkXGvx1GVnHPSouXIx_tZQOFlCf-vvwpSx9KzFRVo-XdjLn5TCbHV2PQn-vQAmp5NuANIQluJswvRoZFUQUf-5-F3nw6r0pW9RdnFLTZXHIqNScDPxBKj-oSDxuF4kV82qW8WoEqNSuupB-Rbd2vjn37Hzss38MwqifKlBxCNr7M2Ju2MUqFqNYHwVUZQ0jZQYJscmJH1v_233uYX5497231C6TXRIsG4YbknXUYGDg4DOJwzVJ5bD93O--HN8fqntkH8lK5H5hSAe1JsG4suDyfQgXo-QpZnfke3IJ2yrq_4ssRIUTPmeMM0Q7NPFx-8VRfEXtgHQmZwXq-juOqmHxicuizgD1QSdlRgGgw4mA_-9PdTb7O9A_WbJVajpG-wGsJJZPSRKCgWRcbOtPMaLFrWB_MTC_TNJrWGrP20JBi_c63GIPSXivickZ2mm2dPjX9zaOzGn0Tlkj-7a2UWRYUAd8Ow16sf0sL5VW4FRqn-JOqsfngr56yLv3oggMQ20e-QGU4oq-qW-P4w7cL3tQwdY=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Jednodílný svařovaný nástěnný rozvaděč s krytím IP30, nosnost při správném zavěšení 30 kg. Dveře plechové s perforací. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE Výška: 18U Hloubka: 600 mm Max. doporučené zatížení: 30 kg…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; jednodílný 18U/600mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2954334&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;2MVoteVHrlOCNiWXXw7saghd5QPpx2YOUoIgONDMMbQ9vQtD2_2kFfp8fwY1ya6eKNw0f0MAmqe-7bbdt403JL9bP9mr79L1Q2Kt3bvpDl8wpE7cLvn5dkR3QL9aM16qKGBU88xvGhEGs2zpxQ0YrTzd-50XjRwV3rmS5Eu9kzR24JzmECg9SIKjYr0zsQR7HBiUnYcFGSBd5Pf0jDixZaa-V4wdc5rKfTb3TmhBma5asbPSsF7rGGKC8F-QhGscSUTo4PiuKbMNHcBsUVw_xdlb7vyNT2x2YbkJ9GOJPddbICvjvseUxdE36d5B4dEuLh4akKiYsozpFHI6PtBP1k-Y1gIOdySTe152XUValRkIv4ztLzcDfZj2_IrLJ3UD1nIpVSQVrh0SDZ9Pm4NuSlxRJD5bGxtdzN0cWHc9pJpU_iebWxtQBbAORZU-GeA5ukv-n99ognKDzrmDsa6IVtPa7uj2FSEb6Sz5_W_RToVZEUsLSB6Q1iKtzHcA1L989cLvicCvmB99mSdFIbTFjYOQjb0qIsznrtcZwoWdj-o_Z3lbv9MhtrKtE0OirwFio_UANZAjCin4jYCDJR6e2sIubUTUoK6RTFEIt-27gBMqFT0d1bLYPtyfycx4Ao94Tz0_BRfSI3y4vy6pZGMMpXHaJN14xnu-x50QutNMLLOF-DjKM9j8mPq30R2KxhQIbBINBAY=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:565400,&quot;minPrice&quot;:369900,&quot;offerCount&quot;:19,&quot;offerInStockCount&quot;:16,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UD1NBmV9&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;900 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pw0Oo3UH&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FGe1S4G1&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082686/img/71/283x224_tvoDpO.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rihJrUAd&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;p1nHbSev3JlUylqQnEtQunlC3GRcvgqc3bMlVdaMtRnQrY3PYBr-bLIJkwORjcK6wPlnTnk9tQ_l0W3QSOroGRkkHjs_tTDe7bFhdpUqG-hw4xg7JoSxcSU3-DqmAta9lR8LZ0VDWlt_Mh053Azcg5H0zsqJkBaGPxu2SNQKNnkbY4O-GnNt2Wh0pXQyZKfAJ9eeiTDlML5emjAMkM0I5HSLBk_G36jV6NWBHJBffYdf9ui2oiqbCSaUiiyXHKcHRSvcjzre2_4yDjAOILMtcR9fzxZkDXxkFtvIUzExE_g&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;939fd925-a72b-478b-8506-eae59310a3cd&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-jednodilny-18u-600mm-celosklenene-dvere&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;KHbHhMdE&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3374118&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;8W5hlKkuOxqheVUjfQN87YAjGgNln7CUpx4KsxqPYY9NYUsvmO56CyKkPtChwoctNKBHMeyeoRLSAdFv0WSI_caUo2AMQkJB-DlOUy3V6j0T-9tXNiVFlcK9AHCZhyLvwmhPX5wM33MRCDPT8tPcSxAL59cMZRU2LL7CKMzvh1tgpqAg093_mOXo2XrWPJbjEP9TUnpCRI6Y2vy7fYyq7dhPz-CE29jyVyMvXR4pqahXsD5tVCCvdj43bLW_6A4v1lnJjfruGDJp5lqpTtdWYOEBOg36Z6CCJFU3uLTIrs5C_0pmNe7K5OyM5tbtgy5eRre-oYwHp9vejJKhTIJqPWwi6LtfCu3A_tV9EES8R-_LtY2eru8P5XoxdDhqgK6E1RKqacKf_wT5Jj1zCL6-C2Bckg0YjPn_5XqRQScDxKrhUeK233mJw9aHYhOQKF0ApnLCfoNqCYSyuWdwkMpusr0BDrjVf_5URAUyOWRXtzurcxZUCdXih1ioNdRGptKEwuj85arB4JCGHcrOIoZ3oRXcBC8V0mqfCNJ1clprttVwyb68To2yWLkX9aB-81l8mcZ8SoFxIpz84VAt2xZYRXXGRq92-PYnSneiDnwWy7vn1jmtGSipI_2E_ZEursPJH7aX-_o734yVXBOxa5RMoi3rrQVqwsxYeII5HucDtg17fZI6g1JIv9tku4-1Ph0X5WTBYxEbF8gWfPepiZ8D6GCi7hTkgnC017K1-8tg7PgMZDmAq2JIz0rfvN6Un0rxYgcpbkKhhQVUK37TNbMPqrKMg9aqDMSZrckOXuDZEjBLglr_Qs7DTq4lpbzoPwuSObI3aOV9WTTzbW1KE_8NFzUKHTt22Zvk2uOq47joFiGFyOLY009vJqTlwvJqFs6sSzdBgLCC2AzH0--Mg-a1WY6JjH6zR1Jj-Ad4sY1teXx36pu7XYJIgBe13-KTumbiNJDWT4mLgUw37GsjyzV4CJu9C-YyU2Td41cyMDC4aOlURI660vkno5vEiLRT8Hc=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;RBA-15-AD6-CAX-A1 Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. Příbaly: Klíč - přední dveře 2x Vrut 6x50 4x…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 15U/600mm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3374118&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;jL0wFOJINCs2CLzyljcWijvSHfrU-JVpynk5rcAbqVFD0CrCF2lfZ69j2a-VKd3LIMNr30mEHi30lZd8L61k-U16hTyLjatxJPhOEGkgs3e01v-FIBY_cptg5bcxb6JIZNB1c8G3IQDNOabw6MP9X5RMGBSSSlkdsrkbbDYBru1JxRQyynIbZLTy-P2PIbi-wJJ59HeEhYX9ZOAiFqsU1NEJTYLeovAbwwwYYKqR7LVW7SZmCZfhtHwqcovJb7glihVbLGAkO1QJmzfxxTjgvvUgxILFQ7Oakun6aX2rT03RFRNgvppasNrP1-5JRgM86qB29jx3qQkn4hNgNaWVFRE9S7H2f4aCaYZGWvyyUpE8sEcjh2MP-aDLpXYO6U1b-L2TYMYk6NRQS_LrtDSApLV7qds1iac-wkUbSqWdKr5loAUiad85XLNa_ef_O69-lkuaAa94JzmW2drP7nRRn8XZm22RgrX3icCE1KZTsJTWybjstj1wxlqzLuPGNWsXqSBC3G1hr9FffWrZXslNiR_t7yID5_4mpPeLFCOYlLBzQc_JUqp9HPJ0vavIrOlEOaSlcZ7m6l5h7Ebpea-MSg5KT_m1SJMn1EKg30OcO1StJCUHo2fmw971kF8EIjAvteb1YpIvtUcta3nflgOektENDfN820n9dXc6acmGwysadU88sVNpAq5EactxWBLhgr3kYCg=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:506900,&quot;minPrice&quot;:420717,&quot;offerCount&quot;:7,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jYgyc46B&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;750 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2KlLgda6&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RsVB4t0U&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vn28aBG9&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082883/img/22/607x523_tu560b.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xsmAzmcp&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082896/img/54/624x474_XQi_v2.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PdNoR2Na&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082879/img/57/489x483_xhfJmW.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G08sQ9nG&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082849/img/4/473x471_c6Mot1.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oPw4QAYn&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082875/img/68/645x343_3WvJOI.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OEBaytGI&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 15U/600mm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;0IMBwHLB_wCmN6X3BhZsG7nwGTWt_1RfRO57vMVwX3LZgCccGDC_jy6X4FNqyL1vrAlaY2p-ehgAB7oDj4tI0eYmlMzishfau0219jJaDcQ4i8kMaVp1CYmVuW2_NdAiB_rje-0uALLMe9x-ftZWVNFyBvW-yuBNs5jhinXNQyhCYNbDgPy0qGx-fNLIzaz5QdY2rsEiOI0DMAL2OcUk6w3kU6OTcjENI8JLBKOhRbAIGX1Pr05caK3xziacmvssxaUcE99r_tzu2aAkN-kf5jl4yCG5RL8AcQL5_a5wqgY&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;130e4f47-b753-458b-b9e6-a521d96fcd5f&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/19-rozvadec-dvoudilny-15u-600mm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;EcKAkqNj&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2309048&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Vh6v_ZjYleFTWTaCwqZk21oIMwqgT355wfH98D8Bm-ZaeXNzEQK8habYx7Ebc4OsycHFUpoAIxcZnV0gr5wOakOTEPUIBMol8pvnjDfpA6ynySSsBbfLj9ReqPpgXV8HvxHC4_c1ImOf_3QLFNDFi7mykzS9Fwcen1THgxCCFlTJzkg4kLCUYc5iz-fxcsYlSn1IvsfukK2FXXDuZlG2eXCCjQFE6U6iefZDIEL_1Iqah8gyaqPEd0-DWSF5QkxS81Zd38wahbFEWpvBznlwJLgBi5M1c2l_VTk4O7GZLGTi_pWgrhShLlnbE3tJb5scabxx0ubOarhpaJaFD_D5SXXMbejjC02PoBNMNBL72OtLt1OTA9AwLyvA6CWc1OOGIUVPkBHyA-pkniK_jrm5GHKAno7wLEsCJZc1_lvcL0-L2od-ls9kXqTWf4MNcUlNAu3xiJNb6hXzhHZNYUwrCLyddTtqB3lhnMaNjl8UuS24jKNAFgfG2YzMZZpJ-C1mfyUzizdVhJuZ_gy1_87GWuvE8AroHtsUYPeaqKg6QnZI6ol3Zj5WRsRh91xUi0RKXqD6hH0YFY3YYCfW0kvW7M-xaF9kJQFLwUyPoGYPl4WVtWq2nwiOcSaHjr_MovHrMNWwLzJRwrpI9HncGSW1Dl7EkcVulIMr5eYcDNVfGbyiGRVCjOw3seG6QylSgVUua1wW1zAZpINeyVjnDLwqN9LATU4kjMlZl39bOtzUK4K4C9FN87FcxRX-4HTzBUMddJlLQdnA7sfjLDAtScdka0bnxIHUTYDiudlPGscSfhoF8jmx6vMzU0Baq98yNS7JNlhrY1MAeJeFl_sbnXUMZMS2VTx9qEzNLh2zqtEtGj1JYEpGyjZIdDaV3CscDsKNx19NYT3xUP3jRbvxVLYo2DvdpNYy_4XnDZvJO6-uIwXKTxxEzkh44xzRxy0ndjJrZ8ZoSYAY0-bkJEVoXJBOueb3yAgyiVJvbrnzlYJpB-Xq2GgnR8GU3NQl2d4c-Po=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; dvojdílný 6U/295mm prosklené dveře, šedý, Plně svařovaný nástěnný rozvaděč je určený pro datové a telekomunikační instalace. Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na přání…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; dvojdílný 6U/295mm prosklené dveře, šedý&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2309048&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;QibOXlpXkPASAyuJWBdI6UFBB8wsncSqQKHTYPvZj36-nVXYgMQRDGdjHTdILYdly6eJk9iyMY1i0perDrW6XLN22NuBDg6R6p2fnAyYmmQXkTNdzFAVL-QbT7deomQUhBDgfFkZYDn5fficdlccoM9lLScuzTO7F3sfPK1j-5AG40lQ8-Qfhk6NbrYOQbAmxFqhIDJ0HlVnsd3y698yPyQbQPB-RMBdHBhvO810XC51GDv-3Yve_k9-XuuMH7rLIRB3k46uPtBGmc9qioiDelS2hFjs0M0WgPA8bn1kVrDZg1NOf3ep6Ct3Zi9HcQulza2qNCi_gJKxprN6BRhLhYrIRGxBfMRy-X7ITQP0WJm70cUkpi_tclJohEzLI3vVviQL5vjjUWMu5bg2oSQ8eQb0hoF-O9FD4INIFmFvSqMFz4wdQ37Otpq7mlAsuyfW9nUUAz8kvQD7ySMJANg0PMsy9Xo-AbGYDSinbAGQ_RCpw89ywASymEp-6-KkT3BmQxFKXG0VEC_FuJLnKtjXNW0GOdGyfBMLJAnyMJQgXcw4NcDgp3d5N5diTs5n_ot_F9XDmdN1-GGPyhskVEOZgI_R0V-ndSjfDGIupkykYr-J4Ebr4vsKuX7WPyhoxG6msls25lA6p8e0zHfY7zA7GPG4J6w7P6Cbb4RNLGd39LIvzNgcpPySvG6QyXwjiuhZwJxpFN0=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:343500,&quot;minPrice&quot;:290000,&quot;offerCount&quot;:8,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VtPQ2JhL&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;370 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IZ3c3ZCF&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;295 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0sgD6G8q&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;295 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CB4YQwQK&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082826/img/69/496x359_opuj7L.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gD7s9fRd&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; dvojdílný 6U/295mm prosklené dveře, šedý&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;U58cWn4Ah2Vaoo3oxq_Y2pjvTciinUtHbRfpGeo2DF3cIZTbT6aPxB4m-kXF9ihXTgYTB_wboycLacesQJ19sEMpCqF5RrXtJF8s3tfLGgwG9U7gR34f-jVmJLzmq15dkBAjOOyNioIZm1nGlK_gvwF8ebmQM56YYzUYSDWq5zuCu9I7I8buq7f6oiZDfFARmE5L8Pb7KLNQbLiz47V4iJaSiwTmxbjnF9MFZXMLJppV4Xu8K3sbwRsAhwse8zmHnLXeZtPtYjRsrMxsZ_V8QoWFAglkrLSmvdr0MCLxyDI&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;91e75ea1-24c5-4eb1-8f83-2e590501a01c&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-19-dvojdilny-6u-295mm-prosklene-dvere-sedy/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1ZYZCNoZ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2714353&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;MhwAQFPzDrzFRfdRIUaOvLxX4DbX5zQzMO5djH3bF2TkmJWt3YfR5sby_WVzLQhsNd88FnKubfRbAB-Bxxdz4h4dwZkejnION6IAUUj2oxArSgoRx1ZpXl4ioauRm7ghzFGQhh4OJomiImDYdX153n_Gm0_4Yz4d-TCT39JdUHeU1Wg_uLsSOOTztEqnz2LpOFP1pUT0eM0rLreRIheendmbQO-dXm84DZ2go1HLGrJISEDs067Q7vmK89I2-cCUYPrDmDJOg24lSN3uZ_-mtvvefxhCeRTraRkHIM9AKNA-3GpqJaUyTtLbQ-ptz_QQeJmPAtAST4u1NUb5yS-MlD8H-P08CBG0lXjoTmH491eDO0WdW178MAiHH-86M-1miWrZTeELw0SkGa525PBok23_u956b_w6cFmqkbiZjoqtzErcu_Z7ka06O5NTqiTB29dETl02frcnbmRktAaoSBrCvM7m4Pha2PsjgnvrfDek53UCnAPu56QG1pyCs6gZwUA_MkJbQhttk5-1X6mVUFm_oceRgbXuCkwv61s20x_SekSVQbzlYHnT1uCQEvt5hUfsaC12aTgTwl7r4Cnl_Yxub4v8hpza0W_k-vgbvNhwhh6TCOjTczpTxVpfAwrLpMkjFob_xHacpCz0SoBWQWi5uKYRCuPy4pZzLfoMdpheV6Q9Gmh7-_PmpLbHNvU-5JUw2IrFUiEdH4ZYIAbUnp0vXzYMCvo9YSQNaxL1w6TT5ROre76csjDtw0k3iwfbqa-3_qBU0Cx6mOszbksjNFhi0kVcr3AEJzQ_Ocfm4rHpUVhM_TO_o7HyC39Z4W0Ef6mBRpnQ9eF0F6UHFbsmyV94F-2lFFG8x1Q6QKlqwuUBApLBe_2pi2QpWJn0F9mXiLlcNvCykbsTC7VBwuEjVTrCVqLrqcAFgINqiDv6r9Mvh-_dSaOBg2Ku4jomz8HScitYfu9OjlUFAdMWNcQIDiQpNPTplQnjSuA0fU4B46yTC-X9jIEGeen804bFepw=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;NOVINKA: NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ TYPU RKA - hloubka 460mm Nový typ nástěnného rozvaděče RKA nabízí možnost montáže 10“zařízení (až 10U) nebo svisle umístěných 19“ zařízení (až 5U). Tím je umožněn přechod z…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack jednodílný,10&#x27;-10U nebo 19&#x27;-5U/460mm,skl.dv.&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2714353&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;ekiWDDaGxQkDI5iDG52vhBEf-PksO5ZDlD7-x7c0kVnpMmyIKO1Cfz0gUnRaEfBKIRGhZCqa03UD6ohgeb5kc5brCTlzmQWXfxSGIPm9Y_Sc5y9XHL5nRhHLe4y3ploXaoUlXA90IYPdcXN6_NJbzUWXtTWf-R9D-Zh020aDRc63aNgMRC15M7aK5paBIrR8dJg_gpTxWzT6J7Vd_vi4JoWHFSxdbSciSAWECWeI2og9RudFLRMIOwxLe_o5NajXfE15FaqRlC6qlHUWUPkZ0jjHmkfsIA1gCXvOqH_b3tetdekcjBsT87pFma84mAxkdzZLEi-rV9ZCm2qz7tmHQl1PRDtA-lP8F42dfalQy-ZVOGwtgxdxuk3rt8ZEj9nmkTY30pc1Lgv9EmgLnC28tElT5J5MfhoXaEn375KCR7XPi-saPNlbwIBJa1cxviNlfSmGr8QMCrc8Wny6FaXPKoZvwPJJiOItWcB7hGm6JYkhQT5_FAp-GxgVYqdR8NxIef9-z1oZgxsLELJTevr9V_Hbo0a8nNx1kJiady4WVTt58nPlm7sfqVWebjFQLSU43K4efoih0RM2zxnBU9JZw2Gjvdl0rd0o9QeeT7WtFnPxfxmrif5twIN8MxKT9ZG3QNdjVdS5gQyPBWqpTLJZGqxFP4ruQi9ouPJS6TS72h8nUkaQpUWR6F45SqROnHvwLRvP7MY=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:315000,&quot;minPrice&quot;:241900,&quot;offerCount&quot;:23,&quot;offerInStockCount&quot;:19,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SkmSLk1P&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;570 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fRYQGyvh&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;310 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cSIKrkOr&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;460 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2d0IJsvj&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15072676/img/11/290x465_y9TJFL.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ObkvY38N&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack jednodílný,10&#x27;-10U nebo 19&#x27;-5U/460mm,skl.dv.&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Avu6KNA-H0Kqnh3kus6PYk_12aRChyjohgjMFZd1M-xBWxCNfdgzgE0MFcDAASmCX2H-E8FpqW_p_i31kyZz_6Ja2xB6kBeft1O6SdLaIhVmqz80MkaJgZU5JaXDJ5abcrNtt8tbRbOZjCx_n6HcQJhICBRD6PZhKsaufBkSxJAySZSzEv3UK5GOLlI9C_hWvyDHjdNATqZenn67w3ZkeKiHjFWecLk6BnI3G-Ru7PaGoT97iesEVlGDFU9fqQmM1EzfW4Q_c8zGfmiCayC-0SV5sflbFKYnp22orDPLQpk&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ec3668e2-17de-46a9-bd38-1ce7b5e4d345&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-jednodilny-10-10u-nebo-19-5u-460mm-skl-dv/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;KPETvsKz&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3430923&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;flx6QZkhv4Fx5ji_vsRUwL4_h2K4_X2R6SdSRRme0yzvErX79roqRDu3fMXYrZ0STGRhjdAwDlVMermiqpCJPuPn_239hsUVdlznXXRgRbk0HyKZnsP-ggJfYz19h5LIOeagLtsDqjr61LKvg6iIhrRvBnsc44z35aQh57Pu921ND1I2NuZ8IlWfsBVmvcG_hpTdkHM5qcJlPnaUDd-u_-T_s6Lt9-QD8eRE31u1WcZ54nxMwzDgzlfNJxPuLirXiKknkF4qZoIR6qdd-9S9W1UDEOfdBnDh4rjUEnNa2fMJdsaO-kS869B086ayUzw1M6_rZ8Kvwa6wl8grMx2OIM77O8Zy9xiKVmHtSpherm1NJ1jrJIcpHsJfslpfaBov3lbyAxX_DWdHPKHHitpDOdJ80HR6Bx9XRv7JhFy3Iy99Uv5ajztmyQ5nskUut0RqR3etYT-NfUGyvZ4qkAeJvvDwY0gcaL15j3mtL7p4uGFGSdgiHRsHs_3kxpyB3p3NVZe7U5S9ovgUT8ADT6S9K-_6vD5-cXf8l3Zt7mvfkKG86xAG8MrFred6nExhs1zcRQx_8hj-bLla4fc8Jum4frQ25nMD0Ti40l3ImnJm_0aUU--FNgh0-5Dz8OnfUyRuOg7XvUkUWgWveeJPOF7JQupDwrcYXg-x_jo-pWIJxYA41FUAIg9o-DBOEOh2MBMBoTIe-52mRkRZnA9fTSr_cdpxzVzO-0hy6KjDP-8WWSH0KgG_-_n4JTZGuEYyPrBnlSG06ywzn63_hEPovDpPVtGJ3JZoWkO1_3KejYYEEHuojRBxK1lZBURi4qRR7c9agpTxByqYxcZWCU5anpp60D4KOZ_pycRi5NBMvWhnvMVfNSaryf2MZj4gmV3Fx6Q3P1l2w4yo4-IA4oBy3MlSawuq2IXfWSUqfoSJ0pxQ1k37iCt_rxE__CTb0fp8JzwIMC4Ziu4BUBY1wpxBX_CrzmATRydRmpvoAi3doDIJxXZ1ods-xYlJNcCMuScUapg=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rozvaděč Delta B je celosvařený nástěnný jednodílný rozvaděč s celoskleněnými dveřmi, které je možné díky masivním pantům otevřít pod úhlem téměř 180°. Šířka 19U, hloubka rozvaděče 600mm (vnější…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč jednodílný 12U/600mm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3430923&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;MEfIeQ0C6Jy-Cd4jBeT2xuVuiwZo2np5lxjs-he_eEB01mDDIo3KAQUYszJP7YHVPNXVVR7Prby5C0GYiqmOFZqRcIpOVsYH7vHU7yxlFVtTf0LdeIF0NPInyRhO7YloFDxmKS7TyWVfHc0BrW3imWYktIeu9cCzrCiCM7_dXHaeUnP3N5sAltaQj0Sr3o_P8aKiMFngxF1Y5YTFa-OT3s8W1T4x9p-BU6JH7N0Or-87sDifkqFYCRUHl4VdUOyFkEpNBzzjoGxpTNoXw7i8c6O8cws4Yxh9ANxL_87x75EEi4p01moHZKb3Mo-uO8ajujPgU5TFFU18iqrVHxraeuyfHSKmJBy0NTggRV-F5iF9aTE_JcTahei-cMqBW3i-7jjCxm27i2MHfTzRbl7SnojQ4kejRVR2V5xxCFAN2WqFSgZyUyNCl8tDP9Q-fLdu7SMCdX6BfMD65CkWzMx9z1kalhQ6FkNHedNVnfXNe0vghMFYXNWrQwgoY9nYH__FdMlBo_kU2LqdpQdCfStu4QdwxKyqtz-mwNkmMvZsWEkM3Ot_gYK6NOPvtVQ_ohXNA6ZlKdo_bEwNPXvdIUAZCMhVXCLumzbwo3Zw3CYkbipwLSortEdweHn3fgYSTSqBASzepho4EIE9oUb-JPthQuqGXZHcrp1o5oYhPnUCB2tN_y5OnTJ93Acs-wnKCjplWRrdroo=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:476600,&quot;minPrice&quot;:319200,&quot;offerCount&quot;:24,&quot;offerInStockCount&quot;:19,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LEwlQSve&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9dwDkU4k&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ik0thzUk&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;450 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xJSrZ6Qu&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082625/img/75/474x471_e2CRSh.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TncN6io9&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082655/img/62/313x296_BIdQBN.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HpkJYfKv&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082602/img/11/304x241_n7Z8_6.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Acl5bS3v&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082638/img/20/350x202_iG6Y78.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;torYtzMY&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082610/img/25/499x359_3JDhfV.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nd4a1JMH&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč jednodílný 12U/600mm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;lQBSSog8mfG5SJDlXt-QhP4CbBX2-Km62h7wSn2Vwba-O4SOx4laE2DXgfEMRaZ85Ke29msRFI2BdmevxPqbqs5FjWmgbboVG8NjB0pH-s5lY-Q1PaHppOGwzP4m4-3t8ZNJ_z5gRwiwSGac7TMJKfxn5wa9oEuAusJNH-DWRdK1gXFyO8ETVCNkce-Nip1CQG5UqV6yO92rh8qsTDZj45i0sYk9mvzWUSCe6znz_izbll920iuPpEsSa3HsX11U8-CkN3iIi0MmaCEyfBhzqrZJZDjTf9xirAtq0IdtfA4&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4934b8b4-dffa-4a4d-8142-3bfbfe0bca3e&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/19-rozvadec-jednodilny-12u-600mm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;q5CGJ0RJ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6516577&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Saunové doplňky&quot;,&quot;id&quot;:2505,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011210/img/38/320x200_FzdFPg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/sauny-a-infrasauny/saunove-doplnky/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2505&quot;},&quot;click&quot;:&quot;EGAqysA3yCcIXvHE11fXUdQXbLExk8_y0XzbOXRKUf--B3nBFp8P4JfbhP5rEJiurTVoF0CBpcyED0zvEIzjoi5rAZBNqK3GaaIO08ecQrBl04NA-CUYg1S5Amutd118VYuZc8GAx-vzBnic8HpUetFP3ot0OhfHIhcFp02kWah-hOHvC3jSPeQfBGivllJXO4JsEJxgs6Iuej566FPkE_6cwXiT26oTwWXv03vZysxOIP1DvkYe8avXGP-M24mjDLeVLK0UIU7V2Fg8JHhtiVQl0ZsRn7HggqIhwcfQW5qNzTKNbBhw9sQAUEH8sPP9hWMCdJ0MhVhP2ztf5zO_-x5jXUC8QG9yF-eGQSMhUqbD2ubEx4onUCmtuDzfHaG0jQh7EY1GhZUGHjTu0KiR4jZPQ6-rdG5DtvdCQjSUqPg1n1ha6IhZxeKJe2VS-SAkkXfX4dqZeTUZdZpeACk-MYAdhMFJKccqj1rs0m9ZGS0eovn1PDZs6-hDnmU1PKySBBN61vt_HgAc9SskEIhS8Q-6SlxFv5Nc21_Gee38SydALNx07yT0Shtr2WixEmEUy25sZ4M_3I_kCpV4K-qmd-8Kc628qBX3Ku05PVpd3r23kaggCDukZtx3rRL5eFlFsZOE77FQsiGwels_v2ACV3M_6-ir2GAkj5z6TwNvRDus58Ks_hyE4snIKAWT8y004ImO4_wiLyxU_RanKQkWWZkgirL4FDaLWCgEKv87pFZcz7SwFU83TqcrnoSrEnA7hGdEysdJ32TLE7g53ZDh3likvd_BfSKX8nwXZYxnHlhEnwsdZ-4BoWQqVSY7gVlBHnCCNDe-j3ywB1JZpo6VUy36Tg8sbuVw3RjzO4rcNimRhGGws_7lUqyDflEeCd2cpcAYPM3HZLMOrEzbQqn04m-XxMT7henYr4MaSQdXjSPJwaRacVvnt39z9BGOlcM4Y2nUIDPGPRY=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Celoskleněné dveře do sauny Andres Raiser jsou jednou z esenciálních součástí sauny, která zajišťuje, aby se v ní teplo koncentrovalo a zbytečně neunikalo. Dveře do sauny vpouští dostatek světla, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Andres Raiser saunové dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6516577&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;8aJds8hDPxYYdIl3-sAoT2HoL0QM7NjnqnPyadsTdZDqugdWzX0EgZJdW-yTscTqLywcSq6HBRjUjCBXl_nN__vIn1c5F1j9_rcnqThTUp6OBlIHLMTIueVvo1bmiTeGRDC0M8dRcN6d9lo7B1XJuGX5lqAYFvBezYWKeqDzOsWnlidABtJeSYjgMLZ4lUmR2drxhmvn9jCh1z-Ob8iNnRfB_WZ6uTX3lATwEaDhG3VEPWR7JD1WFEXDYatDbwXZHNK1QA9UX1mRWZAELvKjQboYefvEh36zZXBYFDArjUNdyPBBiQJono-ixUK-LJ7A88iAQFqoWp8TEpm3RYjF7pm6BeFWLTKnlDWvIpRDW1-7UxLwbnIJ_8jip-nJHztGp6Ihbfx4u9mWk9uXf2PnDF2JqX-wWroAPewkYke_l7Vg3_rsACQx6xiFayDBRsClW9OlSPoQmEnraZGvtVx5cKT_mihQyTY-TQDFHe5LyQ-VIaWqDRwB4rA5JpzMeo1RDDZ3hq-PeQvHEtvyVubSjZXkIAQ1ZRdJH7hus91vHROOq-Td3MYRlKi8kdLOu_TD_cDFIDheMWkTGzZCx4WUtu8cauIKuI9ISJlzBlNDZskeCTw2kMS77VVWHB4-tL3ta-K77mmdtgIS6ykkqRk=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:620000,&quot;minPrice&quot;:615000,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QJ_Fo/T7OuTr.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qTfqLbcv&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Andres Raiser saunové dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;i232kQ19fL_chyiKblNhgFGqbT3wdUjzUb_CWkejLCNq5aXVfNBEbIixQhyh88t7_ZXqeKoULfQ8nhxRost7WwB52uDeHQia3Sf7csGxj7YX57y0wByjHONxCpLtMPSPZ7CvQlTW4y6XRz9e47OENrhHuBj2TBIwNSQVPp7AoJH8M2veGKjFMyKAP3m3DToe1o9ua7zkbAQBrw3qTTR6doWt4vqsrSvfa_h80dIzfO4kql2SgSdv6_UBSitbvVhv78z-zqeuxdgt3I6JAV3rFJie_cXH2kkQTN_taG0IL70&quot;},&quot;rating&quot;:90,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;8796ed5c-786e-4ffe-80fd-2f7988835a1c&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/andres-raiser-saunove-dvere/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jefn5Esk&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3450320&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;gmiB8e5nDkjybFF_W3zDWfVBGbbYK0LpmkpEYqJV4kWkP7jDwhDM9jvuCt1TyAgIf_lOV1ulVyDQIOUGlt32IfKjyNeFPHJpBbZptQWG-bDStDc3LxBigGPRT_RwthhyBMaxGl6u-d7RHkHi6LFcCdyGov0FzmcmsvtxlzNF9DsFOsmUWDLuIvqA2KMoh6zGxblApfTTxijWON-X2AaYJL81vg1Qj0m2Q-_lwFzeC01ahOx7Tt3CLYbTiYjLvLF6jOlbDPFimJWxtvMXO9C3JnFSFwe5EFub8LloquuY0zgCU2oQHkkdmejme3CiHl4b0fW2rS-9q-D-zNUv-tj8tgVSeN9qaVA33SL9ZFY0-kjCqJxq3DxwF1k9G9SHFIf8HD1vW6l7fnnV5qOD66LubOrrtoXTWuh9Fb_ZUwJ92N7Woz2JjmpqH-it7F6X_MB0ZW1RBkpIk1mLLXKIPjj-MawvbSAfPtqBWE4IMs2Ubbt1C0m8aL3pu3pJJTyb_lCh5BGroVSjjeTdsPQ0ZKvIJhGeF4DXdZEJR5a-98AiZ9s_O8xbJX8VINVdqQa3xpX7j5A1qAER-cVgH_LM9LCCTYhcJAMlUxpH5hf07RmzCZ8d1G8W0T3tYnJu2G1MipiGzlZIG7e948c2ei3zuHoCHEIsMn5cOYMsS5um_6qBFA5XoiFgcH7izPBUhJPGT2yHroRC4ESHqC5I5AOA0iR2wf1--oNh1oBlSBjJJaVBmeMj2eOKyILIoMQ7BF9yGNGrIU5DatN8lDz0OgoH-Uq1P5WP95gmoMHbFQ9wwC28LRvP4kqINTPKZMR9NbPrWE20sAzaTaBD_EPmETlhuMAhYoMnsNxWLkba0Dghiw59QcMga98UpxeKZ5Mdoo8ganVBHb1UDX8Eij2iKkjk6XwmVSgTfSZv3vdwWUc1Onib1lWkvzoBDrD7kg4m46prq3B74sfIRY0I3dMkPWVmH6RcCMWdpsYWaMLaopThB0hIwzcUirWLZN_8r21vNcOWrFs=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rozvaděč Delta B je celosvařený nástěnný jednodílný rozvaděč s celoskleněnými dveřmi, které je možné díky masivním pantům otevřít pod úhlem téměř 180°. Důležitou součástí výrobku jsou otvory pro…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; jednodílný 15U/400mm RBA-15-AS4-CAX-A1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3450320&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;YSqQ900SPu7LFtSoN_YZKF84xCPpbwdsmEm6hMUxRyNZMUn1TBvFqSYJ2I0KP6cyXmuY4z9GZ9nDBqtyWmdtoAVlJnTL9emZbW79Mu1IZPwq8w3lQDStAld1YeLjOxMrrH3ZVy65Je38oo8u9CMUgnXZ24xSsHuvnLPTLuCrdsQSAtUoB2E-XxyVFNv0hWDVFIuq6PMrx2DjyNY6FsrJY5ziIyGhKcd_peh6nyxJHc8sIlhvuPrK-F-jnqx7tdvAz18oT2RA-iDk8Ht4TTX56mTXpBdcooAq03-1bpaIltYJ0JsjyBQ6pi3ezMHFvTKMYB-OH-3kUE9Pg-0YT9mMaV9WZo6jlnLmzWa2gTINq3A4FOrNQCYfoUWlT7g1JPCVKyCoRCUMYZm0-H1gVUHgaDIPLXbYx27KvzBtOAWHOetwrLyQ7ImmF1szM162Fbru5M0VPw8rzj1Q1yLQyaPCCEyHjWyGxzS2kpsOENxqaj_L6JKiXcIhFzEofQwby_cRwOBGkj-TAuM9QLOj4LxLKw-E-dhp-fZUYyE-YyvkY9MpTqroHo2UafE4gDhhe-cMMQzLSO2rhGEU8pZT6x3f7yug0aktDcCis7izXNrGAHe86z9FObx8cwjRgttGYVFTJpLxReFzbfrP6mGwrEBmkF0NS4LBkoUnsIfTOWHX8xkI4gCAZuDUhYhFbo3n92xJuW2Plwo=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:502300,&quot;minPrice&quot;:304800,&quot;offerCount&quot;:21,&quot;offerInStockCount&quot;:17,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3qmcTUzg&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;770 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yTYuXmL0&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yw1byV74&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;395 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KB5j3Q1h&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082703/img/44/667x561_TSCNJH.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tvc0RovX&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082706/img/84/435x423_6WOTfx.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5nONo8hM&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082749/img/50/300x292_FTwcbK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XxjgYxi4&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082748/img/65/250x237_tCVKK4.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nevblhIk&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082709/img/54/499x360_Bw5Wdi.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XHgkD1t8&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; jednodílný 15U/400mm RBA-15-AS4-CAX-A1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;_f1ds4MKAY9HWwpb0hMj2NiN94N2XgnMCtUAnyJ_aeJ_iCWvP5_6jLNC-BhCOaTocjD25rGvmo83w2ttzCnA6HdB11rfZhQwGDbOlpmrocri9fhvy9cqUMczFzXRfLle-72JPGEHUPIZlQODRZnvvu1YhWpnCCH2W4Hx8j5zdOL2vVc_67ew4OC9r1XTxl7tBdNDvVlF-APbIcMZQWvnUA907Mp4utfYmZT2A6-o-S6z7opLDBdWd9FiW4N5A_VDaTrR_rvulFM33-GOX6DN1xJCZlUrrtbpi7ee32mkNlY&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;97c8c89e-341c-428c-a89b-49f1a541fd49&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-19-jednodilny-15u-400mm-rba-15-as4-cax-a1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;thH8F1HC&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;RGo2rTrH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3522c1748412ad03&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;718076a5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1502924400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1564104168},&quot;docId&quot;:&quot;3522c1748412ad03&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fwisniowski.pl%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eA9m8Bun&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.wisniowski.pl%2Fcz%2Fpro-domov%2Fdvere-a-okna%2Finterierove-dvere%2Fcelosklenene-dvere&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=iIhBbyklnppHcBwPNDpm9YnZxJyq2i_S6WrgMld7SleF4gkhdsSrK0l53FSvJcUTonFIcOfwRZbiat3ppfovukK6jCwDezGy51zqQfpPJ1vpmbjb0M0LTLv5skwQNU1WSwrWC3nhRPbhigiTahqzmUV4_7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kování Studio Classic pro přítlačné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; s ocelovou objímkovou zárubní. Kování Universal Light pro &lt;b class=sec&gt;celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; a dělící přepážky.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; - Wiśniowski&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.wisniowski.pl/cz/pro-domov/dvere-a-okna/interierove-dvere/celosklenene-dvere&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://wisniowski.pl/pro-domov/&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;-a-okna/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yT2sIycZ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;16b32fba-dc51-485d-81fa-8c073af34538&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a43c65ec&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16b32fba-dc51-485d-81fa-8c073af34538&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.masonite.cz/konfigurator/?utm_source=Netion&amp;utm_medium=Sklik&amp;utm_campaign=Vyhledavaci&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.masonite.cz/konfigurator/%3Futm_source%3DNetion%26utm_medium%3DSklik%26utm_campaign%3DVyhledavaci&amp;c=C72362DJ9FUB2ADB986H7WQWM9BJJ5ZHAD6NX9ZYGRUEFY3XPE3NBVDNEGHFYVMUYSMERSMMKYF3AMWYIIP8MWG8C4NFNPMAQN53CSQIDFIZ67EZ79MKEIBKAAVDC5R5Z8BMNSCVWK3PMQGEFEWAYWSHECKQF45PKHHEMBFF2MQMVUM2QBGNSSEH7EPJDWBJ9XBTD7RRCTIFYY2VZVCVZYPI3Q8WITPS3XESFKZD5R3UZ8STG64MQRMG5U4EC&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.masonite.cz/konfigurator&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.masonite.cz/konfigurator/?utm_source=Netion&amp;utm_medium=Sklik&amp;utm_campaign=Vyhledavaci&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.masonite.cz/konfigurator/?utm_source=Netion&amp;utm_medium=Sklik&amp;utm_campaign=Vyhledavaci&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vytvořte si &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; na míru dle vašeho vkusu a požadavků. Cenu se dozvíte ihned.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:67408982,&quot;headline1&quot;:&quot;Sestavte si &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; na míru&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Zjistěte ihned jejich cenu.&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:297993217,&quot;keyword&quot;:&quot;dveře&quot;,&quot;keywordId&quot;:1878729789},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:297993217},&quot;_reactKey&quot;:&quot;D4O0a5gb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e5008754-e574-48d3-b159-ae7110583653&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a43c65ec&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;e5008754-e574-48d3-b159-ae7110583653&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://eshop.unihobby.cz/stavba-dvere/6555c/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://eshop.unihobby.cz/stavba-dvere/6555c/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D%255bSEA%255d%2BKategorie%2B-%2BStavba%26utm_content%3DDvere%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=JS949D49PTZ8XNUVUZNNTJ5GQCP44ZXHEG6YVZQCQT6S4UMPG5KM9K4GQUXUCAE6X9E8IDKC29JJQBGF5BM338XBNV9GRWA4IIK3USFE77FKIU5WW2ZZ2MUA7QJ3WVMMP2ZJR6QUSF482KU3GWER439JMKK2DHNSXPU7TBFV6EXV8TUUY49GE2FUIWD3QD6WMFD2DX8PKZQ7IQ3AVFC3RB5WN93G8N7EQY9SMUDEWIIQNWYXNJ3THUTYSE&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;eshop.unihobby.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://eshop.unihobby.cz/stavba-dvere/6555c/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=%5bSEA%5d+Kategorie+-+Stavba&amp;utm_content=Dvere&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://eshop.unihobby.cz/stavba-dvere/6555c/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vyberte si u nás v katalogu a využijte osobního odběru zdarma v 10 městech!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Vybírejte v hobby e-shopu v oblasti Bydlení, Stavby, Sanity, Techniky a Zahrady.&quot;,&quot;groupId&quot;:88384249,&quot;headline1&quot;:&quot;Velký výběr na e-shopu&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;&lt;b&gt;Dveře&lt;/b&gt; na UNI HOBBY&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Nízké ceny a levná doprava&quot;,&quot;id&quot;:469131707,&quot;keyword&quot;:&quot;dvere&quot;,&quot;keywordId&quot;:2204435098},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:469131707,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;2287/9&quot;,&quot;id&quot;:12802186,&quot;phone&quot;:&quot;420224247154&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Tomíčkova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Chodov&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JJHhsJfG&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f493be45-e288-4289-a7f3-b5c419b69ff7&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a43c65ec&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;f493be45-e288-4289-a7f3-b5c419b69ff7&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.biano.cz/produkty/dvere&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.biano.cz/produkty/dvere%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D5-94%2BSCHA-Dum%2Ba%2Bzahrada_desktop%2B-%2BVS%26utm_content%3DDve%25c5%2599e%26utm_term%3Ddve%25c5%2599e&amp;c=49WIKUEDWSE5EVGIYIAQ2YJS26PSTUUXJFSUND827UYBECEI6STQUIS5SCND7G65M8WHZGS9PBYSXFUMAWT2S9U2P5IKF9M7KHK8HPZR2ZIZZ9MS2VK57DZ58SVV7QVX2UUUPFDTAGQG8C47UFIJICCRJN8458ESGE4BV2FMUUXV9W44AFPKPEGTKCK6CJIJCNPVBX96W9349DRD7TF9DMAX2DJASQHRGNJHK8257N32R4JBFQFS4432H9D4659ZG6H2NCFZBA&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.biano.cz/&lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.biano.cz/produkty/dvere?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=5-94+SCHA-Dum+a+zahrada_desktop+-+VS&amp;utm_content=Dve%c5%99e&amp;utm_term=dve%c5%99e&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.biano.cz/produkty/dvere&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vybírejte &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; na BIANO.cz! Vždy výhodně - spousty produktů ve slevách a akcích.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:94815444,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Největší výběr na BIANO.cz&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:530544733,&quot;keyword&quot;:&quot;dveře&quot;,&quot;keywordId&quot;:2286713282},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:530544733},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cl1E5DCl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;key&quot;:&quot;ruJ6MOhWY_l1RJOgNyaUOQ&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklenené dveře&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklenené dveře&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s0Q3Pj7A&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné dveře jap&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné dveře jap&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Qt8Q7vjD&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné dveře sapeli&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné dveře sapeli&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tj96L38L&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné dveře na míru&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné dveře na míru&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bn00nFhk&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře obi&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře obi&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J3NS8pJI&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;celoskleněné interiérové dveře&quot;,&quot;title&quot;:&quot;celoskleněné interiérové dveře&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LaBvMH4d&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;celoskleněné dveře pískované sklo&quot;,&quot;title&quot;:&quot;celoskleněné dveře pískované sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hQ7XkDDB&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře interiérové&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře interiérové&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G5cwLfhB&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;n5KWQ9MR&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;4ebdqXJC&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikrightpla&quot;,&quot;key&quot;:&quot;sklikrightpla&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a43c65ec&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5bae4219-9315-464d-9ffa-a126d7a3cac2&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a43c65ec&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;5bae4219-9315-464d-9ffa-a126d7a3cac2&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.grimax.cz/celosklenene-dvere-hormann-model-cire-sklo#utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SS-PK+%7c+Produktov%c3%a9+kampan%c4%9b&amp;utm_content=H%c3%b6rmann+celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e,+model+%c4%8dir%c3%a9%e2%80%a6&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.grimax.cz/celosklenene-dvere-hormann-model-cire-sklo%23utm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSS-PK%2B%257c%2BProduktov%25c3%25a9%2Bkampan%25c4%259b%26utm_content%3DH%25c3%25b6rmann%2Bcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2C%2Bmodel%2B%25c4%258dir%25c3%25a9%25e2%2580%25a6%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=UUPB24HT8K9F4MZ5UR67J6KQDEIX98NMIEHWJRUMTKI8ZW5MM64XU4YBIESX4ICDYQZXIMED4FYVQMQPNC8ZB88PGYTCDBWZTG9WD2R5QXZEUY2N6BXIEH32QHNPDVCANBYVEMCFHD3BD4UGACQET9N3M48G55Q4CA8D72ZTXURMTTGV6WEWID2EMR2MHQPXH8E2BUFYXSGRJ9WIQAGN6EIIX556TCXB75N3TYS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;id&quot;:&quot;1ede01002ef248c04979d6b3a7b283ec3dc32cca&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.grimax.cz/celosklenene-dvere-hormann-model-cire-sklo#utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SS-PK+%7c+Produktov%c3%a9+kampan%c4%9b&amp;utm_content=H%c3%b6rmann+celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e,+model+%c4%8dir%c3%a9%e2%80%a6&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_I0/S30cjO.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:120256,&quot;price&quot;:362400,&quot;priceText&quot;:&quot;3 624 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;GRIMAX s.r.o.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Hörmann Celoskleněné dveře Hörmann, model čiré sklo&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DdQV4Qz4&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;ad731cd4-591f-492c-8e88-694d035c30b9&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a43c65ec&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;ad731cd4-591f-492c-8e88-694d035c30b9&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.jap-pouzdro.cz/celosklenene-dvere-satinato/celosklenene-dvere-posuvne-satinato-700mm/?variantId=1976&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.jap-pouzdro.cz/celosklenene-dvere-satinato/celosklenene-dvere-posuvne-satinato-700mm/%3FvariantId%3D1976&amp;c=GGIVXPM7NWEDRHSZ4WAF66HZAIHQN9IHWYV4V99ZZ6V8HGN9CNFVF5HM5Q9TK8XYC5CTY7HSKWU8X2XX7HY8YPFM3IBYF7QIRFWX99IQZ37NKTKDKNYSBNMNXBV57QHRS7QB4XDU5AN8QP5QMHETD7BBKWGTJQ6XNVXD5B7AJGF3BTCKXZH6MWSRFISRNT7UFXY2VVXA2W696E468EMRZCG4DMUQ3S4PJ6E4MU2&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3c110200a2d0d00c86252243808513ddc588fa8d&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.jap-pouzdro.cz/celosklenene-dvere-satinato/celosklenene-dvere-posuvne-satinato-700mm/?variantId=1976&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_E5/6RyBEBB.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:134909,&quot;price&quot;:882937,&quot;priceText&quot;:&quot;8 829 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;JAP-POUZDRO.CZ&quot;,&quot;title&quot;:&quot;JAP 700 mm - Celoskleněné dveře - posuvné - SATINÁTO Výška: 197 cm&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fqb7iliJ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1453000f-3dcf-4c09-9658-8971efd6adf0&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a43c65ec&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;1453000f-3dcf-4c09-9658-8971efd6adf0&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.grimax.cz/system-pro-posuvne-celosklenene-dvere-herkules-glass#utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SS-PK+%7c+Produktov%c3%a9+kampan%c4%9b&amp;utm_content=Valcomp+syst%c3%a9m+pro+posuvn%c3%a9+celosklen%c4%9bn%c3%a9%e2%80%a6&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.grimax.cz/system-pro-posuvne-celosklenene-dvere-herkules-glass%23utm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSS-PK%2B%257c%2BProduktov%25c3%25a9%2Bkampan%25c4%259b%26utm_content%3DValcomp%2Bsyst%25c3%25a9m%2Bpro%2Bposuvn%25c3%25a9%2Bcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%25e2%2580%25a6%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=GE8BB7Y6JUQMNQA7DI9SK2TD95M7A7PXC3YQRUFXQ2K8VHQQFFTTCCJ3G8WYIVRB2G2PYHTTY5ER752HR97Q839SCEKKKU7CZXSZUCSARTYFTD83IKBCWWG4JK6HJ63A5CNHE6MW7P6T8CZFSY4GAXC27SUJ8MHERCIT2A5EM6VK2S56J7NVANJ6JMPS5ZA8T8Y7H98FHRNTF7PR9BUHZ6V2AJAVJHKXR4X5ZXS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;id&quot;:&quot;1ede010086b20716fbd5b253d27cec43127089bc&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.grimax.cz/system-pro-posuvne-celosklenene-dvere-herkules-glass#utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SS-PK+%7c+Produktov%c3%a9+kampan%c4%9b&amp;utm_content=Valcomp+syst%c3%a9m+pro+posuvn%c3%a9+celosklen%c4%9bn%c3%a9%e2%80%a6&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_O/bzWBLor.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:120256,&quot;price&quot;:357800,&quot;priceText&quot;:&quot;3 578 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;GRIMAX s.r.o.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;VALCOMP Systém pro posuvné celoskleněné dveře HERKULES GLASS&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;EUQFIwX1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;be0b7e1e-7658-406a-930d-eef0564950b2&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a43c65ec&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;be0b7e1e-7658-406a-930d-eef0564950b2&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere-hormann-model-cire-sklo#utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=(SHP)+All&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+h%c3%b6rmann,+model+%c4%8dir%c3%a9%e2%80%a6 | Interi%c3%a9rov%c3%a9+dve%c5%99e+-+celosklen%c4%9bn%c3%a9&amp;utm_term=&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere-hormann-model-cire-sklo%23utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D%28SHP%29%2BAll%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2Bh%25c3%25b6rmann%2C%2Bmodel%2B%25c4%258dir%25c3%25a9%25e2%2580%25a6%20%7C%20Interi%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2B-%2Bcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%26utm_term%3D&amp;c=QY9XMKHJ8XS6GPQDIHA43W78DEX63X4TBXSIRTE7K5SWZ84RSNAMGYPHAB3XX9VQ394UGDP6TUESGS9IR9CZJ9WZPD5QKUQB7S8UZVMG9DQ6SR9U82ATD2UMYPQ84IE5A2X3J9U5WMRRCGFHIE3VYT8SSS9HR96W7NH3N4I87WSRB7I38ERMKVRUR59CAWM3BJUV2JFB5QMDJQG7KETG7JCQ5N2ZB8PP4ZDKX72&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2c2302008c53d30ad023ce50140181f713059ddf&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere-hormann-model-cire-sklo#utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=(SHP)+All&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+h%c3%b6rmann,+model+%c4%8dir%c3%a9%e2%80%a6 | Interi%c3%a9rov%c3%a9+dve%c5%99e+-+celosklen%c4%9bn%c3%a9&amp;utm_term=&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Ib/pCWsBs.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:139615,&quot;price&quot;:362400,&quot;priceText&quot;:&quot;3 624 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Erpi.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Celoskleněné dveře Hörmann, model čiré sklo&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HTQIF2Xo&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;bf39ae7b-c04b-4e7c-9b7a-083233e14194&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a43c65ec&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;bf39ae7b-c04b-4e7c-9b7a-083233e14194&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://dvere-podlahy-schody.cz/index.php?option=com_virtuemart&amp;view=productdetails&amp;virtuemart_product_id=859&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Produktovky+(Vasco,+Tilo,+VVsklo)&amp;utm_content=V%c3%bdrobce&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://dvere-podlahy-schody.cz/index.php%3Foption%3Dcom_virtuemart%26view%3Dproductdetails%26virtuemart_product_id%3D859%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DProduktovky%2B%28Vasco%2C%2BTilo%2C%2BVVsklo%29%26utm_content%3DV%25c3%25bdrobce&amp;c=JV9T4NAHZ8KBQ4WATA9I3HNB4KCN8ZE2TJF43TAYU44T5WHHJB4X6R3VK5VUQDRHUZ3G5IYIJAXKMTBZ8JKINWF9GC6MB98I4GK8IMJ6NRBVBWBQEMKFJCUJBGYQZN32QPT5YMTRPYC4F9JWPGAVMXCFYB9NQ92T4ZXIKU278CDHIDNDKE6F3NVJS8Q8JB3U8IPF7UU6RMSCMGR5EFEJT3MWRDHCQRRK3NBW8JI&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;id&quot;:&quot;212902002a084e55c87b1ebcdaad1f62fdbbac8e&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://dvere-podlahy-schody.cz/index.php?option=com_virtuemart&amp;view=productdetails&amp;virtuemart_product_id=859&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Produktovky+(Vasco,+Tilo,+VVsklo)&amp;utm_content=V%c3%bdrobce&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_HV/wsFBfc0.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:141110,&quot;price&quot;:580800,&quot;priceText&quot;:&quot;5 808 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Dvere-podlahy-schod…&quot;,&quot;title&quot;:&quot;VV sklo Celoskleněné dveře Float čirý 60/200/1&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2wZ8IqrQ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;14513720-a178-4bf1-bcac-f49e80558b53&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a43c65ec&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14513720-a178-4bf1-bcac-f49e80558b53&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.jap-pouzdro.cz/celosklenene-dvere-satinato/celosklenene-dvere-posuvne-satinato-800mm/?variantId=1982&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.jap-pouzdro.cz/celosklenene-dvere-satinato/celosklenene-dvere-posuvne-satinato-800mm/%3FvariantId%3D1982&amp;c=89T6EK9ZQZHP2DDSA5DAJ5M5SPNJEQEYXE84HIUJ8V8ZWVQD7Z65DSKPMCTWYKMAVGGRNM3XIUYZYHQ2QK7M4Y2KICEA93JNNTXE8NSY63M9HY22ZNQQ3Y6QBECUGT4QJSBHAGEHZNVV4BJEJR433A6U7G9V952KD3CMHJVHH53A7GE2IRP7M3HA34XPGU4BG5CCBNKY5IUJCWNTJKUDMR8AIEHK8YKZI27H2Z2&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3c1102004933d1f00300150d524ebe58ff799e3f&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.jap-pouzdro.cz/celosklenene-dvere-satinato/celosklenene-dvere-posuvne-satinato-800mm/?variantId=1982&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Fg/bGlTX7.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:134909,&quot;price&quot;:987239,&quot;priceText&quot;:&quot;9 872 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;JAP-POUZDRO.CZ&quot;,&quot;title&quot;:&quot;JAP 800 mm - Celoskleněné dveře - posuvné - SATINÁTO Výška: 197 cm&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;GyvtecEm&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;tCcc1rjleWCzU2h_ULKiT0ju1UDvL5Ju3vLv7TUhJ67Wt4m8xBAjdKEIIcYYqwx3O51K5xmZ1TzZVnq5fELKuAoSWSZEk0Fb7Q-XYJ8dUQlIJa6HCboF4EmUqcEcCLADLzwFHa2cdqRPn-1Y9h-p6cUmTJWDj8T-ep7sRu_AiEk5-kmIIJFoIQ__6YYyf-uO3pR_nxZI-NX6lKmqeW5XRyNi_2lzo_GUyD61Mk7siKl2jHlVxdoYZYRDl6eE5VJ1qX3F6vdvRL-qZeUWBT71nRnxmw_aTedJN9_Yz1alh2I5Q46fCNU6Lk_y0IpnZKYN0eEq5YNWAblOpH65X6O-wsugQeuaepDf_Le6bJY0BqSX4w_ZIP60gcU=&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:456,&quot;trackerId&quot;:&quot;ffe60b7f-1717-418c-8a9e-7c2dac93af4f&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;www.zbozi.cz/hledani/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3229&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Uch2rKt057ExzH8jUNfqFuarT23V_rGPU0b8oUWiQLqcX7OVdCd7tFVOUQebbC86X_7Wmd8oO3va2QcvCB_mIvYFQx02Cn4FRaZqxfZL9v8GDgalMB7Pcd144v7xLWOdllKovZIqeOZzJhrcLxYG_6E8hh-ppqebTbM8xBeYUFKOiMqepNzlPRIhDmbnZHZr&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3llcDzXF&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1360&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Dveře a příslušenství&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;A1rIuuO2w2jjk0qYLlxeNaeAKmCPGhXXPP3YtNUf_UHWAX-D-66cGgIzGzBpl5BhwmHCIFUm7K2OjK9lmcMsvDsnVylutUuWF_Wz8FXnsmzUJEt7Gd5Ee7tbbbbNf6wMQJ1j2ihPMD62WfTmlXBYHG_QkfIGGaG9zWzeli3ox18Rkd6_lqO2aL5NyMB1hmuG&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Dveře a příslušenství&quot;,&quot;id&quot;:1360,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011203/img/85/320x200_id2vhF.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mqjdo1s1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2888&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Stavební výplně&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;lc9HuOhgmiiTZONbdbx6G-Wv0gwPqFGjpVmTjBAS3CbIO638fWyitOGQ2tgY4gikdYqCXPN3KYO-N3GVV4X0q7DvCwfIMU7EMIUjVtJD4oD5pzipJZsNiSm2IVlv_4vzXshJw6jykZGKJMGsoqshg3SlS8PXf5HIDgxTaVlwekopSl1OmZgMviuJCvIwsG16&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Stavební výplně&quot;,&quot;id&quot;:2888,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011249/img/22/320x200_PLlGyf.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4ViWCmT6&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1304&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Stavebniny&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;GGdDiWO_rctdlPh1RNcyOqK8usoWo4a6YzOQ_SlOg49W5O1hU1T2D411FaP_NajHejmysSO6Ear9ePN6w0sXPsyvcJnNmWx4e1SJ9JMgHRRUhJQOng5p8vYsOdlubdks2vFQcW5fLDw7Mi3Fa0UMC1u4lh_qB_kkapb6ytlDIc9dK4AXxKtSOD2zT741xGvE&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Stavebniny&quot;,&quot;id&quot;:1304,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/1/320x200_hu5wu7.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UWT09Z6o&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;629&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Dům, byt a zahrada&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;67uYL-sr7vvcFNWAWo1G8cZ5LWZxkfa7RVisKXNEq5KUzk7ZeibHY4bStuogoR_8exspYhiUL8rM4RGW7XmUYgzDxNnTGDaLFYPyT_YxFXz3zOSuOsMV1TmZcuYdmgveCigfapliCDXxq7dK6xRN3QMLGoDm1xAtfdhU8jye40k1-XF05ndlF1l4-NLKcP4m&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Dům, byt a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:629,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011239/img/26/200x200_5pvwCN.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;n5Pa2Lo9&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;parameter=2150:jednokridle&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Jednokřídlé&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_E2/bo1QI1.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/?typ-dveri=jednokridle&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;parameter=2150:jednokridle&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;y3ZMett1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;parameter=3702:celosklenene&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Celoskleněné&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_EX/pvN01Q.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/?druh-dveri=celosklenene&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;parameter=3702:celosklenene&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PajtQoSR&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;vendor&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;GJzLpYkd&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;parameter=2551:bez-orientace&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Bez orientace&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/?orientace-dveri=bez-orientace&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;parameter=2551:bez-orientace&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZuBkIV0L&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;rangeParameter=15:60~80&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Se šířkou 60 až 79 cm&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/?sirka-od=60&amp;sirka-do=80&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;rangeParameter=15:60~80&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4yt4GgvO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;rangeParameter=16:130~&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S výškou nad 130 cm&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/?vyska-od=130&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;rangeParameter=16:130~&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;roKrBFL0&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5701638&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;fy9qifF3yohz1uESkME8HkTyXFGS2hZ288v2XkLKDTPvLGSnJszzNafXMTvVxssOfI4TSMYX8_tThZwA8s2qFleGiWJVnu4yquqRVX2cZdleZHkcqDK8_FFrQ0UWoCDl6gXeVWVt3oJw0-auuvKsLUWM3RIBPckXRswUU-RZ0H9kF7S63GAwR0RDTex8H1NFEhgumSEX78gPuwPr37C4JJK0MIU0lV3EduKNe0FfNAcPVbAdGQ8TT_rDRNDaEd51cc2DWyaDxbmEKP_H7M2h11W34YeP2NwmNOp1ouD_5deDz5YkAmUyRToMGyZJ4kGknqpqoH_KU3oXW53A36PqZHuCKSYUXvaeePyn9pCI1Q0ss-53wmuEU_GPMEEZAwsh6BEOKC1uWvY3aQfSqOHMEDHohmSXGUmRt8r90G5G1XaPlpujNm5CdjUYXTPBLwTzrn7bl6pH8mAHGZiMy2gpBv3o05yiaM4Ve0HkkJtn-Q50EoSEZvj6tC5Bsnyak2sOpVW1XlNCyRCfcL8Y5Ta4SF0Kq_1yhkupPN4UPEb226TfVeycJIlGSN-4VUzEoSb4yknZEgB4LNNLO9a11rP45O4wIzLOVp3-au9YZKdgF3_v3LxRZPKR_IIVPahUP_POOABekYdVLkxVugjEnh2qXMM6Bv6QMAdQcd7nfQd7V2rw1YFuuaNNHaEb0qmNhLVms3m_d928Fh8ibkBw_CU3aoi8gbTQdTkRLtGE3p4fZ82GWl5VkT0l_JCa2Q4e2FNrsy5cF3rj691hFZSFsK5Q-7rvW6KAnDgSaQ-ROdPvEfGg0RaKs280m0F7EruAW57XI9WmogtQ35L-jHp-8BInKHGOHZi6eGKD5FepIGxW9eGISoWQEzQ3TuGd_X5rSmOrnvze5IAN3sGnS04AXok0R_lkyXIGmiVGFuRI8xGoIIlUGv7POhlzM3qARE2CBmM2JZdK34laJOx51wGci8JZ-InuI3MfbwVJhbP0RXq7E-aVJES94_0zT1DfACQnUg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dveře do parní sauny Harvia z kaleného skla jsou vsazené do šedého hliníkového rámu. Dveře mají kovové panty a oválné madlo se systémem dovírání magnetem nebo válečkem. Skleněné dveře Harvia s…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia Alu AD289 69/189/6 čiré&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5701638&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;PfRJ487Pr2vl2QlwOUViio3Gkq6ABKTNAzQzccrxlMgD8jJ3DqMNAXLau61E8K_MTDQI34EFAxmwl4P-3QDQy0dexPqOUpcIV5A2fkJEOmlwKj2g346aejvoAaNlxQE2wQ5CZ5i34PSt2FPCf7zVKtBhZl76i49PCPBWC6dg7A-ecrdwnnQaaNEbNcENNmzhgFUiQioZsj4FCPGHnVreYJwObDCpLjCgOjzRXHMOGt6w6UNz_olyRpZFy1NHFlYFV0lXsplUfcth4xzI4Lzt516n-uMJ22xO8XxF7naO_0w4wiKtLC_wz2y78Sz2aT-cYWO8QtxYTDZ5y6SskdVzV9w3CVb_FVGJ7IvOCvIY7DuhK7K5FmLKt72tnmKZEuudx_HDOJlmCEzU_xmpEyW61y-O95pogcLxBhxjjC6hZeCNb5p-Q4oh--q_wU8tfaTG9RNACDeEzvRixeJ_CgdrCI1Mctq8jWm-lCUqMgUIZtrsjwZKCer3DJgv8i5FgeC8w6JAG7-QzBTVMwaEbX9QTYTHRH3Q92Gy6DYp_EBD_7Y0VU5VrJHxH9YgAS58jTb6X3XvPEGOoFWo14LAN78__7SPr1n_RAwufyN6pBkwFZPmPei4BZdkpLWaZwhmKZ4DeCP7p9frV4AM5CRcdc9S_DPdoPRkRKvbLNkDZncSPA9FoP1JhSg5_Dznlgb52ailjldjaA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1864600,&quot;minPrice&quot;:1263900,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:1,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;celoskleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0mPmLIw2&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;189 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ILadF6Jq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;69 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qIftsqwh&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;orientace dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bez orientace&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DQCj0Khf&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_EX/pvN01Q.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mDojSpJS&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia Alu AD289 69/189/6 čiré&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;fb4plQDLj1LJ3uhLL-TI9k89op7qArFBm_m-O0DJgTKQUSlVDlyyVplmLwrSoutDxdnwAK1FABG9PVCCgsqkI8GTXNkj3vEBv8l1ZE-6dXNMEHBjiriM8br0aMPNkIm0fTL4FRN9BIYnZn-vK-u0_H6ew_omZG3EvyQgZEA6hJdg7s3g6uD8wiqnZ74r6ruJ5qMQ2wyMclxEU1QzkNrxnbmLoVVAnTnHX37v53VK71DwTxQUVx4Ye6DwyHC_0KvcS0EBaZ422A5XSRRIzZfG1B0Ocqk88B0Tov6468K4Omc&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3fbaa76d-114e-4e43-b1c5-ef626dd53fde&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-alu-ad289-69-189-6-cire/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YmgN5zTg&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5701744&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;yUqJTvFumlc2p3cI2NTj_230NuEg8DTyEHkM4aepMHnGoIK2LavZioBbe--ows_YibKjOC62QeiHIw8KzNnsOOOJ3_Ysx_T--eryxwr8YamDJHcm7mR_6sXsSU_nGGPvNVvWc2yqWfzCIVfyg6DurYfnf5khmq8mIM-EjtauQ5ttrHyQD0ee5eqeTMX3xhe-wsRH8QYsObRfSL3j0v451Wm68-7Zu5zDmemj8fmQ3KfyDAADFPJCKiaJvn4lRrlA_J4dSg17qM7in5JJQlQ7rG-W_l37corg6U5RtfimxzjDfdCMxmT3CouxR31n7OVGEFYSt4k224lpkGnKD2cby0AP-3MKY6tubyUNqQ9XHIWEsxkHmYQpwZGnJBJKvztU02V3_FhJqMEF6II8Tl_4xUAlAcBTc810ojzXcCIJ5M9e9KUIh-ArDHBA_teoiFHCImf5tK1qsmXgudktwAoExkpG1cRhMQnOCP9hY11DAUkgM6rxAVt-jKN0dE09_Act-JMc_QBQl0dW-gDjrIRtk1v77yW1MnfbOYFKoNgF7Jmew6ashSpk5Lqg1cj1JgFUnT2DWNsPgIxB3TAAF7nN8eLZY5nPjsC5irpq5WvPD33z4RW-21rhE-AF5vb3fFkIfwuNphaMvRfExyMNC8_LGwgxy-QRtHeEkdLBjHmQTLulL_hB-x2USdZdfJdgQGJO32vUF7osBOtuRpdysZBRmDFkEdD2nJP60GbsBXO_y9g_JTYkWqlG-UzWQ1xHCO-WZlWo2wDT7mpzfsuzvN692L-QtF0M5vKBsInEjQru2Pz63e6kdEuWBQJa5W2-ozNq3aGO32HY7wGFf73nr9tkARmFV8uSPZiXkAzHi4vUBy5w4zYHaHRsSlspRp2S1LKjmMYmpkJqdijfBCj04rRbHkfFUVoyI-XpCqzISIotpZ0n5tyhTupKiT27tqKY2tkSf_A5DjNh8QCwDdZUrlDXoYeukq8XRd0QF5ne2UcGgibgmDPhdYc7hvQO88jzTA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Hliníkový rám dveří je výborným řešením pro parní lázeň nebo dveře do sauny. Jsou určeny pro prostředí, kde materiály potřebují velmi dobrou odolnost proti vlhkosti. Hliníkový rám je světle šedé…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia AD2748 69/189/6&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5701744&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;gm0jUeKSDBCpTXBi_A-ACtBjRP_nXrXfqXwk5HbcVtlSQtmDr7rZBXCunvH-966B7qCH5XPUjfTyhWlWHB9LkMDycGUmksEcEqg00PB0q6PR_i7ex-2fmBza4H0xIlvoyuRyYbmIo1GT-UNoTekaqeUj3sI8XUT5Q6pEHl_XT0_sYH_q8pc-GZeo-SwDINmQUJkHoVRNQX_6-p-MwxmrIgTF-sX1msxpW_XQm7b8mhoMTyJmDx18wwonlNNdeMz7CYF57XxqpFTtub86xsuct9a4-mnA4KE5ofBrMQpDsM_lWptmtV7ZEpvbytGrOeQ7yal9QiJkfi9mPwKdtXkbXLg_WS4WFU0ADS3vt3_if01v5UCjI_Oy8l_XWrqgq6-Fi_PvDYz9adQftF6WaP9QF8xFF3dd-krkyjhgqva4XhS_jxdguHjZ2Pl5bXZiXlaWSN50Uo3053FCdPLOBXlM-1ILq9Sl888CpEK83JOi_juGDRr5VSOli4FMKFOLTBmG-Z_bXegwelMARwL0eyM1XUztZCt6z0AS-eDw6zR0p6r9lqAniPxquryfvW6rCl3eG5Yjh8BR0c4IQbtG_hfpmiF__pVvrVIQLoPe9ZQK3Evah40KOIzVNruUU4Mjo10tEbLOKQ66UVIvfN6nzmBdevQKXi6l0AIzkgwnQRPR9JgTeoM28kMr3VtQjgBVaNBYpGk3MA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1864600,&quot;minPrice&quot;:1356300,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;celoskleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NGOP2ShO&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;189 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OrKIUpoF&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;69 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aSLdFDtr&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Fv/1ImCDRT.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f1yrfDTo&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia AD2748 69/189/6&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;oOc6NQ97EjJfqK0-WohLvHcoj1xMjC1xwVcI9SUMGSS78sOd3oibm5u5P9if8NqQDkYW8lW7qXPOBOgoo_CjioS_MohT0nIXlYuUeLGlxE4xmdTlYulRyfZbxPXELzU9XsRxnXJIEGrY-td1kaBYqvdBFXLaFu7HxGJJJrP4iPnI7wEDJYfOBDL9axZnIf7jDIOUpO9buPdv9EKvPaD-LaDYL5Zwa9flHTsJaeOKJlEPHZx2gqkbwRe76a4epx7WM5rRLlWygpDwf3lzqp0GrwNOc-AMQjvjPkPmICg7_KM&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;508f7b99-cd75-40c0-95c7-e3ee0d4127aa&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad2748-69-189-6/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z1tdL8tN&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5701740&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Ac_SRa0RnVflvW0cJ9tUrdmmSps8ujR3Zhdpz3dBK55HO7mOh3be3CwDQZ-0Il3t5fG-yIXCNpiw7SgLCq5KJxIK3TIsj501K5aFftp8g6fhcePxgn7k5CFlxBzvy9Inj7To34Fb2t7-7lZ7whfBZ7asacfB_Gip0sqFt2XB7lJaS0Ta8vTuPBX2iA9fZXfmQkhk3WcSDZB9eZJE44zBovNuZ21sR_zJ7eN-Mm0u3fQoNAoy1ugP0c7S6y-0Z1Ono5DSFLbMMCuJoA_6Hpv_yNVnJV6aXfDFGxBeBtj0agIBVBDUsJ5n_rfOM1gLc939Nl27ept3M7XWWjjvZFVmZ_6upbPvPGOHGcNHXND46j5t-u8wdGxlfL6lyKyU1pAXG9snzMtJS9zyVLLMKBYvvJQ0apMM33EEdJSTSgXtkH0RXH-BQIxAliX6H-7uFLIXmgOngT1djMG932cRGcnj-xmZqYVZys75dj0RywQ9-1o7STkI7TZwXp54YTgIv7iaUD3s6ORJ9uun5gmUkqi2Eg_5khuXxqN3P7C48kn5GKpHd9i7yTk4tDni_cJvYVFqqsPWMhTL76S-Ev7i8e9UL2nqvsZ2Vods3HLhvtfIdmJde55KwVy03ZwWl3veoxwvHDL0bUFL5Vd5yBgS-bKeSg72yZkwWzFCBogJDIjiYRtVh9JVLwSZj4Hl2TT9tMuvoiC9VXe4DY4mRxSS86ATxwoOcO6jhz_nq3V8X93b6HRD-N-zE9fYpGbgTRAK3ESASd78KHoXDmALUwhqbZ63NpgDZW56QK3-GJmkRF5jAl7edTotzTxZdE770hVNfhA2F0QukzjxyQ8_rb5ZfNpzW-KYL67PuKc96HRQ6PwsBRvt2v7Trf7T3Ff-JeOochyfbQ6sj8xiGOQCVq05TlMtObZMhb7ZAl0r91Ug1dfc9XQEiIscD2QUp5CCoHB_DlaHU92hu53AWO27sfaamV8lOj5QNsrdpNfydHe1RhCx4hLePdnD-pmgELldmyx0Lw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dveře Harvia jsou vyrobené z masivního osikového dřeva v kombinaci s kaleným 8 mm sklem v odstínu bronzu. Doplněné chromovými panty a oválným chromovým madlem jsou stylovým vstupem do sauny. Těsnění…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia AD09933 69/189/9,2&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5701740&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;RtxkY1IGlQwW29Fl6M1aMZpjqxskkJh7V159EN1g2zoQBxET0rybsoFtvcfqZwYqHDGwYjF7AbL-FB9kUuK93poG8B7d5kMFe8osFgz8WD30lcEpSXdwf6DeIqIbck8cHdlU5m25lPT9n2W0JfLxd_-7-CFRWTKixDgP_eQNcUamNyR6siTcb2RHKHPyfPvdyBDBEa7WMV4cAfiCsNbwiujOZJ4RuA9oF55wwEE1Z7VtCZnFTq9HTl-buo9YidVoVoCXOTNrRdg7_FBXN_5Eq9Opzz2dIr1e4UY2vcAzAtctFaf5tNjkr3AquPL-blWBhBisAI53QgueOc6b_ausSCNlmZpEisdsNxCGpeCZl47A6xne6XlrJNWMZWKXErmEUMvZl5nvHEHT2ELuPRDWzijNK25WsXXCz1Bu_E2TGjFsICsnWXQP6sEPc3w5QI3ZqfVEb5Cj8nIvb9LPFPJev7Wm5iaww92L_MrmYqp-kOD_HGSOUga-KgkCaV6VrHardSp9jCdxQTO3Kbrt7DcKbecWockDMKMtGsCWHmZuxkOGdKBI_VSzRMRdRSoknUCJSSxmQ_Ok1sZxrPVUGdKEyjbASrxrmAnyGqgMr-ckB7peWtdFdQTNynwCeIF_Tod2evsQ-P6Oj_fNFXI7V3GW-c2F_-vG2t5LQRtW7kAsAGF00Wjnzb9_Cn_VvVHz9O1UMk2Feg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1180400,&quot;minPrice&quot;:1102500,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:0,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;celoskleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D5R2UeWg&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;189 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yEDDyn7p&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;69 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XcQ2oIOI&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_E2/bo1QI1.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aT36atUg&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia AD09933 69/189/9,2&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;tAQsH4LIa0EyGzxL664JDa_P7dOgkTk-x05-N88aCjc5HH12PbtiT8DlEslNaL-xPCQPi60eHhZUSb5DIsYa6qI8jomhDzbY13B0JCAx_G4K9hQGxR8SP2hm2czlY7pTd6KZvgGNmbj157f9Ud8AkaiNiwlguIwo8ibgfW3W34Nk2wLAD1_ZGQB7sxOrWVQNxXbvdOtC9lfycufkXCaRsUkXaFF7cM9AtenaWnziiQKf7CU5twmStws0gNH7hidQ8vfqJM9bmFVx2udd8ysMGqqYzWzf__h1r9BI9rxwor4&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;56023031-058e-4253-9e00-8983167d25e5&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad09933-69-189-9-2/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xRV6bTK0&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5703631&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;wD37lxF68_r7WlqVtF_BIR7fGWx53iIybvuD_0FEBFNzjCA7W5p9TNUOUVGWOgjRZkkmnfK4-6ZI8HDp6wWrRUhUxvUmmkXRXviXqONRoGP7-RDUV_ovJdf5YPaXwqRhif24zekQgu6vl_bVVD2hTt6msA3_9VXVGaTEVoQFp4EmHuTT_VXvc38a25ABFQ1_X8ZGRdrq_5MwrEkYhv7gSXxqHLn0JERWZVPNB7h8hoPetlh9l3P71GzKMJt7soVxtbiw8Q5aDCvgo-J0RuOtFiSUPOPkrS4h-mqoOx72JQJ8e8UcPBhfjWRA2BvzwEbrXI4roXigqhGp6OnLAlZzPGS-xMH3NM2vvZKxauKLTAG29k1e1RcosjcDGaXlvEVIgVfAiD20UBuuV2IvYxRD_A24DwLGr_hM2VwJ6AFEbMEjFRLvRqVGJ9N_xpCWUJ4fc6QbzNZ0toVXMp7N6OVTTZqyqU6Df5IaRNvePk59Ll7L1IgP4lYmz9-my4AMiOMDs3S0PY8RuO2N7E1PvXhFveIC-mnmcMcVqIiHq7JgYUwgGKEt47Df2aOTXu3iXS9ooSBG_v78nLtGZqXevkwCJRd1u_x8IVUpSu4gfg8KLcHwSCjtdvnFxd6le1plWFyh2ab4oWZ4kIHeka4Wd411lMZWYNBlAu_o6E8xlyhmttXzTBlSOm-fIaNzYTSAEXn2h-8DMhgDwCF6sJjPkyE2If5OiRPkb1Nf4dITJrq1E_dJ0MDAjctV6bYpL4qMGoDcRTBhu46Gt1SjqYzV_d5DCozPgAkh_iXT7MgnTZrsDT109arowSXvWec2lzekv9eINh5wK4caggfb68Whfe2KZ0JFyY-V1fiOrb-x6o82dsguvai6HVD8pDuu4rLQ-MGAHLLAR1ieKnnG18ajLNgSXwBWMCpK0xxKJahXJ5gYs3eWI-HjnrsBh-bCO46z25pt8j6N6xcP4E2Ge8u9uXhAymRTxRJ-rvZNQc849-m1eDNIPSWz80m_2hdrFGlw&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dveře do sauny HARVIA, olšový masivní rám, kalené 8 mm sklo odstín satinovaná, chromované panty. Oválné chromované madlo. Vnější rozměr rámu je 69x189 cm, hloubka dveří 9,2 cm.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia AD8367 69/189/9,2&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5703631&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;344pxej_Z_snc2I-rn1jaJIijnirMC5pBKvTGuJWDuOWZWQqmncPHUNJ9OKK9WoCam_HC0hx3S3Ca4duwyf6W0kbBD2Zv37WP_N9zdZSDtGmSudtpOws1vf0e4v8iHQOln90U8TvF82b-KmmxUmV7RQxI8XyoT3_E_trlel4xQXPbns84fcE9CMC-ZQzFhUtQOh6jvQ-Q-5xLZZd4vFmif-fpNqUai92CqFthqXSfAnKsXWNiLmUuepFEgalwd6MKIwWIm-nwQLl5GDPQ82_6o9ya-RcokGM7rDaw-ImzM3H8lNFxh2mRG_oqDKHEf8eGcYC2UG1rXDRLkkvNNzWC8J4KGDyKCqFbJbuSsG_k4vEPNqlVaxpMjveQS3dSE8a8QvVg-xy6q3pcAva_h6wK1kemLAX1iVOTIvfurIHflAmj_npDKXvrAdCj7T5Xasvoo-Zu-UtM0ZvVCf_eZ8laqL0ofGaZlPoVqDAZsnAlnWjcBZdbg9W3Le5JBR8TCaISKOPnVvHFlnU3skAAnMMhTD-7JQf3C8Z9n12OLIKZ8jHUBrotYChWWFtkZ9wQxlFPjV_ZL9ZGEpO1cAVpSyN0isliJOBqB-uTycW9UzHGNPnEUWIxdfWSOI-8ryu3o6t9EuPtx1hR5Cei4MoOm1h5bipVJxncZh7bnJMw30cqB2T5mghk_bLTLLRof1EkrKjFwKU&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1596700,&quot;minPrice&quot;:999900,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_EX/3ANBZcK.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QMenmriE&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia AD8367 69/189/9,2&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;GddsTX3nz2Rl54VHwPwzZphRJKQma6lfH3nY5h5Y5daWVbklLdV2GNhH6mcjldpag8TzW7Eg78b1ItgNCncJmSo2IbTIWBcL3vx_H070dxTC5sM-v83m_VwR0iGaGvtPNoZ7WzGNT5wuyt5efuVh-nmtB4Znj425VM4lX7e7hWZbMuwy1IoOM8bSemMPxgS2Fm7ve4QlapcedZZvwv0PsTvMnHuobf3FahOZ79YH31NpwRob7PTyQQgBsqeu9-aMfjvePIB3C36WR7fPlF5zSZtM3tIkp1JFwYMRu-GnL1k&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;fc0df8ba-0634-42d4-8aca-2e5a9b15b219&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad8367-69-189-9-2/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;c1r75U5W&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5200883&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Saunové doplňky&quot;,&quot;id&quot;:2505,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011210/img/38/320x200_FzdFPg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/sauny-a-infrasauny/saunove-doplnky/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2505&quot;},&quot;click&quot;:&quot;kdn8BfmqJVhNkxDaFymBJA7q_QwhHMtxeBMyjPNl94AH6w2H5cZDHjZkCE0iMIjq7P83fT0ZHHpktY4eXgVLVTNavHSYc9elMLNezieVyMCP0BmcIQnhoAAexpwjEI5Rk_E2cnaFV_gQgZpmdiAbd5hSqL_Bvgp79FBB4QuoP1j9QW1sajlHFmftsg4LZD9Q-XPaFgHHUhnSc_tLG-IaI4sVPoC8jJR-wyDFKxhH4JYGP2jpGzQ1BF5OielMhSIr75XhnAKp_QvB4a4Eae_ZOe_hujmEXRhZdesxuGjm5ody90y_I73rCgZR-7ZLEda60Rh0jHZ-anQDnw2KM3mEMeYfvNUq81fiyto4746GUnWZAW8ov2BTeROnnpXcSYd8zVZqHNhvIq1fFKxRT4BYSsr1PVxPCgODrSjA6qopRMgplYIskkN72Mef4_h7l1dEuNFvYTOzmjG4N9-Rn1PbRLxms9uEyRmmQ2X6zmuhEhkhgR4v99CLyRTyhkx8JqqJYjRlv4W0AIo73DQKVTvPQG5eOsMwmis2YBBArj06sirRU7UcRnUUVj5rANBZ8SG5J5lNOjO3UEVsla2CbY69Ih7WB18IdADKTev8Kcdsd_d4YUlQCkADDoK9_SjwX02FV7ItbP5mfoXAz5snUtQG0bVsMY-jDy667TjmJCPp8QbwJcdppumfVasS-6K6zOGghtjMFTVuUHoXHzkkkSWzUpEdNCDI7umxjhvSC5n4kXvppLp_-Xb5V_Qs5T7Tlqw3KXJTCGkMhpbK1eF5yg-FJ3w9SlkmBO5eYabvjLK6C3oTRnX5VWe7hJE-IIHdllR7FAGLvQsQ1JUz8UgNrBjfn7eKSuj6Yt8wjnjBo7XpVC79ZXS2jER5TUIo3IGJRfSWz01Iv614XS71PxrFL6EjjAUDFWyJhvWOV13pX7sNKZl0Vq20VM7WJKCjEwa_rBOC6VRc4XVvse90LA4ahNt8hKXVoVqAXEhh3GXj_glmgTiPMwuC2I0qtjAgDnwL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dveře do sauny Harvia. Borovicový masivní rám, kalené 8mm sklo odstín čiré, chromované panty. Oválné chromované madlo v ceně. Vnější rozměry dveří jsou 69x189 cm.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia dveře sklo čiré 7x19 borovice&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5200883&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;73OgsibJts1z8YJaTSrFKRKqwbtBPs-FyMCaZJWcMf0ljTuHrnodkYdf4RWsWtfXDtGOhFRPgxmfBIhhNkY5RQ5UeQafIUxSUrgo57qGmGA_8KVv2QbWfkgwf33lm9MkFj_BQFTLmJOg4xVvLs7vKcIpa6fHP02qK-YhUqCoVc-LfU0GcU5uAgS5JV2CsMRKN0GCHdeiM7yhlsuYZkFESv2halm9_b87TYdxDeLABMBUdhezD7F_9pZjQt9TN_4aUK0gn6Y6Bz9cxDDI8iolRTA-S3UQMWYEHhdRXB3NlJsaf1iYDDZDevVoSRHvrhmEKc0R_jrM4QnoabqRQH2qNTvKWKqPDhiU_DBmtyg5D4FXGuh7VxZGzEjVtUdUZEJ-OKqlHFNKSoM0G9GBqah72g5nTVOtvGX24Mhp5QOzVEb87XaeJTfmwfKzB8ewrPNA3pnumnjHsVjGNbVfD9JKrPQr_Kvs4zjt6EN6h7UObS5Xbszxs9PWWAkfz7qw8NYos3PXE-I9Kp5D_BRkwUfkwQdeyqsMLIvrmywHO8CVwMuUPULrYPS1ioszApO5gG_LgDp4yXWkmHVuzoxFNOfSvLpbo00PfsN8Su96y05jOkDSoug3TP3nQpkeM73JiePWP_VY15wLjHfp_GXJur1A4bN3avBKkQB9c2m_qciyF2_TSF5aV6QXwQdIWOOESGEn0o4l&quot;,&quot;maxPrice&quot;:895400,&quot;minPrice&quot;:782100,&quot;offerCount&quot;:5,&quot;offerInStockCount&quot;:1,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Harvia dveře sklo čiré 7x19&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_B8/y09Kot.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QdPaGAaP&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia dveře sklo čiré 7x19&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;oKPz_CcvBss5f0r2igm0CR__C77zjFCfLGo1mzTyDLwCZjQCKVIg4X_czI6rEYx6hd604Vhj8OcLN_PkuaHCkpkB3tiNzaPJmVRk00XAEa97StAk2Q64UMtXPVr-bvdYqhWdgLWU2t3Uy_8MEkDOS893-3dsazPPot_OaUu4vOn263Msju3LIqKIOzvXcDY8YgXrAP535z1xeg1rYoXxX0ozEu59ys3MITT7Ox3GlhYKqh_eQ1t4QelwRqIHThGRoXTeHN2ipeU9fUYGBBrEU_MFDS9CwFb4N_ecLVeQz6w&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;f73af15b-ca62-4e48-904b-a743b38057c4&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-dvere-sklo-cire-7x19/?varianta=borovice&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;D7yOACcB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2913486&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;vtKXJE1P6dy5rovi-LvFukTgtq3b5LiRyLPoq9GA5VIiT1IiyZqlA50kxhp9UgRcIBiG2qE9JN0yIc0N0g73AzYN6U8XhaZB7XYpDTsjO4GRHmKPenN9DVgIy5KrS1rWWs13W2fqiHuHRtglenJpuj9Tnpa_uIwm-EaYqgUhK0vtSEcmAMS7GRWOgs0gZHWz4sk5Di5TgJICCpzs-Glv3deUiCeqqfvTFSlmsw7Kdin3XKasaJv2YLvDNmLGfcyDxEzm0rgfjFHn3jXFkmQAEmPfFAEeMRbxDZeQ2uIALrBbap_mQqHS0Yo1ukhbSZ5_yMEz_J_6q5LoRACcwtoCXZ6RYW5OsIcE96HQlLY9rxa10JJqQrK5jmOYy465G9kG_mh_e7q12x-oHBcPzzFvHTC-4TIDSEbXNQC-YFVdhUO-Spxo2iiSW5EVeNQCH2gNo8VV83PS7TYM9v-ZivcFHnsiro6XuiE8eI6cihUevDGTBTQ9LYqtXLDVGmSrB80A8WgNcoXzWkwpQaFRrr4DJ2xgBR4NSYuuZWtN0tVhtQ0SFcngJO3GGT0UQn14Q25vfWa4N5IFD43u6TnQGQx0WS_JEGlT1QZab7gIGZbgq0duApdo_VacI4sq7SuICL1n-cqr7NTU1SGIOhS5ge7z78QZrE6R7IcMymNyIOH3_X1YP3YxmIRM2H63bh6d2gDb6aw6PPDUfmYCfOR2Va9lclr3Jn4DWnWe7ell1rrsDWKjH8DtUoziJPsvxzu9s6mAap3EdqPosN2-d5SFP8aqa8c6wmxjPFcL2b3R8f-i2-6stfZrjiRLjJLEB5560t4FVuK3CVR16jy8uPRu_tlopMQTAeC9MWOatwU6JI3Sr6ZT4eoYa0nEXzE6Dw5nEVdxN6yEFS3V_WowruWTcevki8D4qq5o15NEMLqK5ddS3QgnFosySWuFQ5ughg_kVsrjBPewpv89bwQYpAg9KDw6-afh4ZhnLnLNsZgJI1q8SJaJlMR8kVVStzbtVbrMtg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. Triton, RBA-04-AS3-CAX-C1, 10´´ široký, 4U vysoký, 260mm…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack Triton 10\&quot; jednodílný 4U/260mm RBA-04-AS3-CAX-C1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;2913486&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;acEO3MAcU33OxMC2bXCWFGN7juJ6xd6b7wKo8MYjfQN8pgmw1nKBhTI1oXMqroftFC_-36QJQufe6MI9qrdZj54eUd6_SwHtZLpW2NpI9UDWFxQ1CY7D246pFRbffIf4yecoZJwCuVij5NksT1YBzcdKPF98mVbGQOisE3njD4f1OLy3kJrOSnb1bSTpYigYpU5MF0ubPOKfxDtsM7q7eFT2c6p2qqtu90eE8b8tnuoLW46nJeLR3rOvg716SS-_uAzCjfay7n7D56y0fsrV44ut73dkloZnD7nB2eop8mO0JfAqKz06I1-y6jWSqpsspu3v75tk-Z_gVptzCpMfc0sfWVdk4KeaNc9XppwURGi2S80dLtwdM2doGfARK0WQ-PVtMI5boVp5sl8nTMF2422OoUSziKoKoihIoLC6_jp0Mm8Y2SlDOon8XOk29rVuuaok3R2QP6C0sT-stnmMaIdURXBuxx61sM-SaqAHadckwV7kVF9OEIgw3XGElB24rEcx295mRecEqlYG-MBEbPhloQa5nE188vZINIu0KudRlsK0S2EgeLlpgnxs-gOThycRhKusf0dzQyvqY4G8MKp9oxbRK-EeAgnCOLX012PaF9-5EX_lKJ65-cHxbc80LBUIS4FzyGWb7aP7HRtU10jZnBUPsjbkn7PqeGpP6E5Wc3QWK1Fr7M99pH_1Qcz--Oi52Q==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:194500,&quot;minPrice&quot;:151208,&quot;offerCount&quot;:14,&quot;offerInStockCount&quot;:12,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NL9NeP5g&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;248 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a5YIup86&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;260 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9Pi8vs8B&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082903/img/79/497x406_g2Xlg6.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aVbvfnVZ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack Triton 10\&quot; jednodílný 4U/260mm RBA-04-AS3-CAX-C1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;IgNG7_IpQdWCD9BgmSlhkMhOPM60mZCY2V66hR9onT8s1iXUtX-tBnCEPeWBSe3Gf-ziCV0GGprVeOgqM5uDFj8rKEjgjgovygubTI9ndm2Mkxi-T0NIpCQyNMlP2UXDZ3UrziI6zlOy59BjkIl9BwS_yJbHfpQtQPcSpRsheHsDYZH6Q3XNr0YoQQL1OTfHo6GGVrqr8FFr62n0A6BpkdN3Fg9pgY2OL-ERnlrNnVzj8ks6NlWYmwY2gH472vfgbElX6fTVkuZ6lctd7S_uFexiOewWzg5WQRmWXuINzf4&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;7ce75182-ee7e-4a97-aa29-dbc72b3637a3&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-10-jednodilny-4u-260mm-rba-04-as3-cax-c1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PPzasoOP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3828820&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;9bmc-QaBDCwLdDobbKGK_g2asMrpU_Z49WG_hH3b1aEi8LvvSOGsX4Z8xpp26SCr7NToLEemqa6XbtQear-1o7TtSMFGxM2NTJuW45icyNKvIoFOii1dvJqBPTB_tpMTpOArJI6ILaDQa9u14C0Qubd4QiYO9oJfytQ3Vq7Nc3-zChikWVuye0sjZyHf-P0b5TqVMI1Y4FpxGGBfPwVWlnW2tSfMDaTaaAmjWYys10AeKtIBo_vEX5n3bL1B2brSbYzQLHkbVeoRzf_wngk3obM8CD-uQwHUHA_5ceWk_HK4X9A-v1L0fnd1TfKQ2fFhRAoNRghUhTZZVG3VBaUB3N1ij-DQJQ_Cxbemb4DpKRjWKO15XQq77O929fxeFapEFs4T0pWhyBvWKDXt6etcpowy9-_WiZhv5-Zc9k6ygpgxhufTzy0c5akD5Tq0XqcH-ICXuCXeshB3Ovh_DVhfw4f8ghBBRO_Uiz1-N7hAc84yQPu1NWjQpuv2jHPxzMTar1oxfBn0qgCl-D-3loIxXJsGwn8EseswdHzmlEsCh42STzbgcsPiBEFBtCooeSem1WbenLQ-VIOp5yL_j_AekQY_uV-f0Ez80A-BA3M5_E1eU5nn0c9D7DqLxSp3nb56OI4Hv6RC_B5ILAeFCwPaI8dQHUOGLHqTbqUxsXWNIIjhNjQgMaX2WvQf8jgGDSKyP23D0rh-m2Ar1_GKcdhKPsHSL8ix8f64DgRgIrBgOxun6LWZsR61p7gKJZ7Bk070fDoo2_OCLZN-6OzHgTFblB5zYpQ4RGmMd5wtY94IGP8ZWShwclXTND7CL5PRGLmfXSTFlumSjfWEgNgOd5DmzuAGlcm1sTiATdnMJL0qGzGuUDy6mKSc4JL0DUGwLI7YpRB2bhlNF_ZAcXeB7iog5ofK2PtrjCEvnTPb6iFJiWzv7l4tY2RByKMbAIuPk-vLM7UXtwCqIiUDgoILdFtI6i87aBC3o2K5XFVR7rWG6tIgYBpw238fw0wUw05yWQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. Triton, RBA-09-AS3-CAX-C1, 10´´ široký, 9U vysoký, 260mm…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack Triton 10\&quot; jednodílný 9U/260mm RBA-09-AS3-CAX-C1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3828820&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;FSPhT9ucMBVz2oUO5eKF97ebMqewqiJfEs2Evr5rK1IXW04pkzx9ygc0JXmh4vJcKCPSa7JhgJj77NsaBF1HOKhbBsjWk_uIR9-m4Q5WacmH8vE8LS3ncR2uaReGOoasaZvSQ7um0FIEZCz11pimw-bZ1pB3Ymjv-OJ_ai2QUBYYdpru4WK9DqXhnp0Z45wSnXi6mmwnCBofqIL_jdP9GUVEvVwZEp1ncqX6pEDcM5mNNEqX39dl3SUCOaZMxmczhp5EKhy8tLmtQZwgU7-A8U3ICrj1wxWDBIxQbQD98OlKa7XuOdf7NvWU8nWRZPGW9GK_51B0qHd6k-jJaK5rA3UTZARBOwBzLM6oK50xc195d6ilObbQpjs3X72o8QvKSBv7_6F1WkOjElZQtp_XXmbBwTGsWTaXNOE-tOWE8MMjPuMaqiLM_gtebDmD5_zuPy79SaI7o67UagaXPn-pnMAfF4IDvkSYRkNHnltVK7npBx7S2Rd5twXUFHKIZBGQeux7FMWxYrHur9h-ot8zJXOLLik9NMLFgca4Kdmg3qOTKyegAwDJLdrJLw0q1eJJ3PsT76SP8COhDyFGxG7xs40A-HBK0swkqhhrMliG11OKksmZAE6nxEKOlidagMiCCUGNO4rX4PVpY0RPNmnKXNNqyV0iHV648s2cIXp3JeEMVFLp6tk3KOFDBrgxDQUtHYbyrA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:228200,&quot;minPrice&quot;:178200,&quot;offerCount&quot;:21,&quot;offerInStockCount&quot;:17,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vc12oX56&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;470 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jNEcAoay&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;260 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fQ5jElAc&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082943/img/34/283x382_qhX055.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jVDF5Wrm&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082926/img/1/292x312_Y2J2BJ.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3I3dkQEf&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082990/img/80/133x200_ucB9D9.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8BuzbB4s&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082905/img/37/497x406_Xx8kf5.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2g3MH7Z9&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack Triton 10\&quot; jednodílný 9U/260mm RBA-09-AS3-CAX-C1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ZkOZICjMALFR-YX1TTtlqGjQdFzE3i7CZu0rQDljrKwMIDeKtf09iJPyiG2IBOOvRDYIpkhf5rIh0aiwhzPkRFlIOmhPQVR3FTaG2hgmf33Ioo7atV7iCOdmQxMpHy6HyK0tzhj_Z5oVDZopkMKktGK6hKFWpSo9P7NjJe17WRcTEDjtv7kE92-7UEQoJ_V0GOes6U70B_jKWzYobVyxazY8Krp8lrEZXpHLXchDc5ndImS0cT1IlDMh69TJBksJM7xeZQ-rXRFL0bqM3_sqXhyZxUPfpojyAXfaFMqzpUU&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;fde8f086-be2a-4812-b855-0401b1e15756&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-10-jednodilny-9u-260mm-rba-09-as3-cax-c1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;CBgoryGs&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2718878&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;jIFNr1gc3Fzpyi8zHFKx_tbnABhgvf93EhD4Rj_MthRDyyP7b4Xnvd3PyogxL8TUzoF2-e-BU47w2kLrJN1M5rQb15xZ-hMO0CSAlz1a0oZ8WPZQQ0EuKB--ps28UwDbB3Sm3gyWg4_x1Cj2oWgEIkyh0sbC2ug0hAaqsoJGFm-7WJPx6iZnj1i-7cxOh6YmhVGvC3Ok1l8nAD8CfUHMVED16U3ZMe1cN2H3YqPi8dLnC_vS5pMya6pvH2LUKfeGKjUH0AxrTWDlFj84rAgC3AoAxdzsjcOO0mwF0XsbBX1tqDrwflPs_2tVBuiVc0jlk4EPxjuA5NyDq-Awg8E8VRogQ_1tn_DQMTX1VnQSBLG_YqQTo4iVgOQ2E0FTUtLQykcefPz4pZWq9nzUegCADsmqdxSh_g9Dhg8GpWDG51Jl84r__0rmM3AHYWkibHkGh4f_ACyqe7RymM3TZI94FQG9zwB44CccnAzGN818xsJ-3aOAAvinWHEF1foybcj8t_CuhBs71wG7MrlEbpQknIyozdMjkRfaoH3ZX9lOMosM96w_4PR7hshIDD54_UjpmFx_6E6ZLoHzdRxR2X7gWxetLdpbbRK3BwGS0vPn7pL2m5LHHENYsAQK5Kva3mhre7t1VOspeao0NfWUnpinpJCW9T2I1jTsJQ7F3raBFyL-Hk_IoH8Ew5dJu7-dyOaG7Nitcs1OpIr6lyuXwKC-GlztCHO89aLekK9t_WP-9B5sJ_jh6sAwWqlXu29Yzw3dPNtItLe_A_WXeY5BbM0Wkv23mlMl3zj8IBAzkw46nMbNrSmH5QrPfeApRou-UAjeXynrzZQSq65ZGTcE6RIAmcaDmZxVKYD6TEsygrom-VHOsHxvjYurS-5c71zipYatRnI8WNE4c-uxtpcVxg7nDUZk15X5vsAJos5AZbzFBE4hGgFzgRkJUs8NcbA9G_ieYNeY0BDdmN1MjVX64VHMODNI5EZT3qHU4raw1n8m6zLsdft2SATMi2AywEoyjA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. RBA-09-AD2-CAX-A1 Nástěnný rozvaděč RBA - dělený Datový a…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 9U/295mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2718878&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;5gZ2Xbs5v4FqifuEB37xU_QcPjSv-6aRJmhYZKKfx3KdPlB50kW5iAZK94cTaAQA6EdRBJcz12-PqJl_UZBgDrMFZRyD2SUerlJzCd3MxC__5KNP-nFhOHuRrGazk6a3P_xO4JraHFRhVrhThZB-APnqMNildBnn7tHLTaVM46-tS59RZ67WM8MfElLkSaEuVo8YvbvpGA85qU6tTNFka0APEcen_gglOa4Z3MPHROHDZFIl1m2-kvKZ9Zd8mQFfFff3fenNnvP4EvvfSks_as6rNKpekWzv3aCzc7_aLGl3B6I1ELkDRj97QL9ztbVd8PvXveccfqEUt_Vil75TlsVaq0ylNDkqO8wSVx9m0Ut_mU1d4kA_fpUUXJqZdZJ81TPQIO-AFj72mFLMM9Ia9mrkxdusRKmKQMR-0j_tFz0b4PaGcCYooc3XknFhhFQv1HZzcjMaT9LPn_wP4T9G6ltmHA6UM0I9oct6ZRSf7puEeNKsmDSw0HrO9Wmlv1xcPwvWZk5XVfhuj634iUbP6K-1nVon0BMKwxVB4IRM5SHreacHEJV6YATCv86qDuwo-DUZcgcsJ9bhFhlxCVlpUfVoYfBPHZxSef0etUt1RMft28eEf7HuU6KDGc84WbNZF6wbljkuGDsb3N17S0tmXqD7p1uC_MUPAB2wFJ0kLmpa8NIt2ITS0HfQokl_DmIMFz_XKQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:395900,&quot;minPrice&quot;:314389,&quot;offerCount&quot;:27,&quot;offerInStockCount&quot;:21,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QBPGliZ7&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;500 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B6FJSpxc&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;295 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rc2zjmnB&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15112974/img/76/261x197_v0MheP.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W41WmjtE&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15112950/img/81/279x192_SjMjVY.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NDB5pgAD&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15112928/img/15/300x300_EGl_uJ.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J3yYpSPp&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 9U/295mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;QzlFkZdx_6KSCmpt5pY7WWNjJTV9yBFGJzsC7Hx2cIINDEBM1FppBf4dyVejRpi1Lonwpm0dUaVLCpM4iOzxf5E_N2rgihq4S-IEarJowa6j7_lpxOIIPeHfcAzJo70_-WKk-1gf72ssItdzcfVo7LEmkj3u5O_LX_Whw5KniDXrAHT3A9YkM_7VjIlXa8rfzo6w3oju1tZbUHtwe29PcHgAATZVOWvl0z28EZfhzO3s8EOuF5ij2LBrBxHdNqgZIjvy9jNKasoVtCLcWW5rnKHtGaNntMMpZQd6sJ-myaE&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;1702f8bb-c0b7-4822-8406-fecd20b27f6b&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/19-rozvadec-dvoudilny-9u-295mm-celosklenene-dvere/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jdIKrxe1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2334748&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;rNbsGgyi8y5cP2V4mccrXw8yJurR00P0U-XN_xfhDGHr8M_qlwd6EaRfrkQobMYN1vBj2RHGl1Ifk51do4iaNT9p73YfyJ0ncv_64MLpDJXL5OgK_07FJRww5yGnGFjPwnxkqdV8wD2OqY6xFf-cZ7a6TjpxZlHHl1dEHfoEsrg87t6q8lTWIHGnWnLnSVYsMn8TKRv_2sFo2nNysG2NRLRzvO-gdlOEOGwCgyO0bCQP0rzzn5Eb85l4_KifizKKUOJK7AiEqQ7zJhcaEt2O-Xp63VJ3AY-02c5M3jXopozMI3f3A3RNJg2Xb_LMlv812MctjtEXpj4G9nPlcyM_7jLtDVbjtB6HDSoj4UAzBRSUiNwk7PMH34sglOur66HnsS1c1iqDuEC4YgmtBSb11xMQIo-0cZYKt4zS6kv4IspRnRWJF9wujU9H66gZUtRK2ck0KNfAf4yBh_7rxqyYyOkqWYLfQ7sbsIMUu_8qdYjrJSRjWkQLBLImC1UDIf64IVMVUdVTYEi2q5xSv9urx9xgtL8NZS3owvOkcU7gDS_ohDwtmwSx5kLd6ZygWHBzKjwQ-YKwpBWjBjIWmTmZgwx4BkJqq8FlLNhMLqsVohyd71oluzKN5MnWhXWZOEtivVACr6CU3yr6GTqjmquJot_FYHcPtv-PH3ORIczxEqrpSMUxI3qdrANmcEHaNx63xeL2UY3vff45KWbLIReMEGrVR0aMsydEIo1THmtjxjai3-LdVQ4f3SZSmVJmTwvMpDjhjrODA48ZGs0QZMj-Csc_CtVy7VhLTRlYRgeKgV_cw26jnSjk_5y56aVoACbf0SY8cXwEqXRVHOlq5zD9sPENj00vPae_7mPG3dqiWtdq6_jAEz0__v2KQ8llKy3GQ3A5kXdVNXLTgOjt7kV-oOmaUotSEluZs08RpiWx15FloiPcQMa2PkY02irVsgCgpJ0dxOfl8TabUACZQHLFjof5jwgktNvZKufHDEa6n8_bp8dUh4dDdg15B8v2Gg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;19\&quot;rozvaděč jednodílný 9U/500mm Rozměry RBA-09-AS5-CAX-A1 A = 500 mm B = 395 mm C = 490 mm D = 600 mm E = 495 mm R1 = 454 mm R2 = 420 mm Váha NETTO: 19,7 kg Váha BRUTTO: 20,1 kg Maximální zatížení:…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; jednodílný 9U/500mm RBA-09-AS5-CAX-A1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2334748&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;U6-Ia7gfxeIGl23Vc6dc7hn5OsB42Vh69p-2pUMMAvCwl29XrJ7mwMYZr1zcrOxqgZr48Z1dhz6x92MaxKUcF44FAhsUMTU9v36WEr3SIjgwB_-gbA77pikaF1VSR9SYOEWB_SFeUNV93ONL1BDqmzo1M5tP1657o8rgE4MeB0p6c9v0ZL_4fwRSQKdkNLRvzvMwZrDLH8mxtomCREYNKJjuUVjA-FRIoocdAKBj4dXnv4dRK_Dn3asoib_17XPzOCpqnbL0sgNuRgLA-OfQookXBkRLnO-MFpzr8h8WrK_z0ISnu7cvRaQFOHM9tBDzwnWa_vpHD18IG-simCQNy0ThQ4H0a1LvbuWKFZmNQOaTVpXn4xQldTIGz1rLmCug4gnnR6EOVL1n8HIhKyhslQ-yRLjTDaCvbbeiqa7yJz79lV4VSgJZ5xBbhtAea0o2mqc2PWflKQahuiQIVfx7XmFnP0vjYCm_oc7vEvVET8VhgSYxHu4maVmXhmePEZbgr61i8_q1MTR-UqFarMAByvaQcfgrLOAo26l8_YvH1Adijw1NIi7hjR9823H5pUHWW0TnIa5AVVL7fu1bGKLrOZ5vhG9P6p_UQeFzaXzNrPGEL1acQjfU1_zVmEQYz5IJNvSoOXfj-bu89Mzgjn-llYgqtfNSFnY4-wrHGTqlIm7BaolYa66It9R9_bBjwGVLCKt93g==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:370800,&quot;minPrice&quot;:292900,&quot;offerCount&quot;:17,&quot;offerInStockCount&quot;:14,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;g0NgCy9N&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;500 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cYqUJai1&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CqJTNbrK&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;495 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;P7z4mCQM&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15090315/img/41/180x175_7FJGkE.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lON18WbX&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082923/img/36/499x359_tWUOvO.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B7TMZUE2&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; jednodílný 9U/500mm RBA-09-AS5-CAX-A1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;o_ly8M36iLnmCXd8bR4WgtisFBPO4uoLyCx4jW11dzpOlCRO5GEXAJ2CO_i85rQwiAFEW1qFI5PA6GWED-FzxWQhs6PgOu6QLufx_5kBX0WnO3f_ELXbM5euvaFOaphXGd5IZ5dR5Pv8jOtRrcbJi8_KnYO67BR3MXg0NyLMQ4MRqeFg2PaQstRXVPae6SyUqOuWTbtlr2OmPhcrcruO-Ldqnf-YjkwaWVeis4QOt52avB6pRuol9xgRr33IY7rcXcmGWRNPfQAfF3YG7oWPeJx5TTO5XAzlQHLTDPfZKOo&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;36492278-aef1-4a93-a407-dfdfae97f325&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-19-jednodilny-9u-500mm-rba-09-as5-cax-a1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;W8g5GVGg&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2944487&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Z4__0gtICumCkcUFbEOMy9xZQTplegGhNftbTJdwNVvaAkbsjNuB8LHHAU9qmqBUbvwQ8KiMbIgHKDhqSGiTIwSrl5VHTV4S6Nq9YLa2buwIr9pPaS7NZQzZHFuXZVMCkGVVTcuk4UqtQugUFxGjkyHe9eGkKByv7J_eF3UBQw9Ko6sPG0JBUc_Ywb-eSNSuQaRymD6G50XsiqPWBNrYBVGJjpv5orJmEv_cCFUP0Q51JGF_kXGYQjgEss1WLOhha_v9fv779xszz3g6g8oTVHUS-RBwPRYVSL_PrwbnzVp_p5zTZza-H5TIjbqMPxbjEX7oNJsroYH5tYs6nnR0lRGhNLyZF5LBYBBxwBIhRi4xpVylpzKlthrJKg8xyEd3POJeHnE74uJKbExx8FcNX0FAjzVK4gfpADxmNmXQAsAqVK2Q646jvHTuubpoVuGxVJGHsdAtFO-SbX8yJwUhydgvgbNRczo0sKvBHcFlbGofrWcQmJME8yXwC63NJxAwVPRodFPcG8kbmEnkKk5K-_T3rmr98W-bIMqbb-N1ZDC6ul7YUneZNh-PDTd081tnXxbIIOjcbD-Xeb_Kb8tek6YH4q8akpmFrE7j7bfSPvyg_JfWtcvKak06W3tzY0SWIY8mUvfX-l4z7-qj6aoo6zKkfxKPRwPp4ytv0fop6QNtPKawdkIxtHgFNiAL4L002ftsDwbF3EaKVzSXvebfbs2oPKvIMHoy3gs_CaJT4iAchAQTikrRNbJjlRt3JiPvV7jxuR5khNO-k7JmkbCb_cbTxVAAcRSFx8uRcYvNkul2CNLV8XhxYG83G3XUhe6W_uFMbLkL2AwvvcdslZxS3_Rwig82H9G_sjQgTbjHHo3K3i-5wocuwLWHtzTFdO4H-OcPD9VOLKEVxbHRbreNQ1cL7Qz9gb6CrmLbSFFDoWYXqLsPoYPIULiHP_vb2Tb4wYHq0POvyOonJDGXlaIP01vxx1Uc_IfHnqmJSW8oV42g-KDYF9d2AqcnKIzSDrI=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; dvojdílný 12U/600mm prosklené dveře, šedý, Plně svařovaný nástěnný rozvaděč je určený pro datové a telekomunikační instalace. Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; dvoudílný 12U/600mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2944487&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;C5e6QvqYIJCUl4dHeSAR4AHPdqRsk6SdUYqkrECHmltezUlvDf0ERBgLHLH9qw3ZqhsodtSIGCTqp0ziSmVljZOxFJR4JQgsdXz1wKfH5PwoDahJpiaEre-dPu94uuJ6LHy4JYLD1FCXKBuF0nLvZcs_9WLNUaagyvSTFChFMrlMv-8OQk_mqdko-BF5WSlsG_0Lqc-JDizhsyKvzQ6O2cu_8lBkYRDlzTxODBLx-y-7BkWNe28L8aKNIM_lX51ZyJ53YeDLJzfMilH6z-UVB4MLnjbAqo7Te4MwrMCZ1uR-4vFJFG9Pl0n2hdLi_8PktraLvKl8bel3_9gM13VFNnqRP3Z3hxfkdowmZJRDnsvHfUfybj8Z6j7qUlQmcyzHXapYkG9Cll0uw36LUgNrsqNtIlSLV6l_oiWgathNGtdGBBfY9gMaasK31DsRz5QYOuEOcPAGC_DGfGylKWEeY1OgG09G6maUKAuhbFYjiGxANOfy_d8Gvjzyh9xptmr4gw6r7fMUi_6fBLh4BWIDiU69zH2d8mHT_mn7ZLtvEHS_CbFMljjR1ruKHjXO5O_AIKN31DlsNqE0zDMm4D4ZMRPJUX2JsFk6l6SOquE4F26tEVKa6ra16tjLnh7Lw5aJNh30smKvHdt9u7iVShE823S9OGa4YLbyeueNZUipaIRlV2xW_cnMrJwUifVaEfdGl6c6Z0Y=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:451600,&quot;minPrice&quot;:352100,&quot;offerCount&quot;:16,&quot;offerInStockCount&quot;:12,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;233BftuS&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NEKsj13f&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OaCOXD1T&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8jWuBnmX&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082620/img/13/416x379_Qri28y.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J2inrQaL&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082634/img/26/288x217_lHyXeK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SddNKeVx&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;p1nHbSev3JlUylqQnEtQunlC3GRcvgqc3bMlVdaMtRnQrY3PYBr-bLIJkwORjcK6wPlnTnk9tQ_l0W3QSOroGRkkHjs_tTDe7bFhdpUqG-hw4xg7JoSxcSU3-DqmAta9tL7g1W5Wf05JB2DMAQ0uB1J_iXZieNfJ3cKUuarzSGxsjZIPD12gVhy0XJ574nb-Rznqdf33b52TjTRblI-8G01M6-oYmFBTORYz0E2u-GxU0ZzI2NlAAZWgSV1niAl5IQLTJugBaaD9h6eSrPrk3yPuI6thVdUEB6PLrTJKVKs&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;0290a895-bcdd-41da-8f81-1e492feb06de&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-dvoudilny-12u-600mm-celosklenene-dvere&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;iviDoOOS&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2710860&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;-cVsE0z9BK-AIZHK6b59JnXLL3eqQOdYZVYH3mdAhTcmtDiLh8CQpYr_c4HQ5FokJlLMsRqEYfCWuszMZVGnk1C9W4LKVDApqtYr_NLN0A2xXxGP0UJ3IV76cC4y-QM5M9ICefmgjEuh3SzA7ZafPanwo6lDevM6NgaVc3DSxrBHhMaAPbglHRTmJR7EB5tUP0ydy2Axek4YZjJjEWjggMeJeYdUTQC92DgSB-_7t5S-i0u0Jsoyd0Z3iGW2bn0EQJ3RCPEJs7pPrHv9JsNqN9wN5M-54uMCQnfbNDkGQIaeoeI7npylG5veqYaK6RHOB9_IKs1Hme8pJKar1iGlAeU5O_EsaNc2fI2PTPDEcuvAUvPMMMUl9dKO12BZ47VMsIVcfv3O5JOfLQEqWHoVfKSbImfFE3IRWWcTDAdAh8pZM6N0DEwlkXQsFfwp-d8nARZwAPGGC-1GpKxfMx5yKPnhfy_ViqvnN1mBpgLjhIi81xpuER3MKmNWt0cQI4pAXNoNZKyJyvZDUCFiqhJHk2alWZ2LXjtNdH7kuZWJLoHJQOPQnqbuEhBJLfW5jWlQDC8M9aAyo4vrShzrgQMFzYHc_CdJUmpN1ojqGEXEIwVyVe2chF7Io1_EzjRf37GHmte3z3UZPJQWujLcRMk0P7qsIvmwJWgRymkk8WJ6ojZRjUQH3Mhu12mtoLfiz7fc569mR_HqpPxIlQc0MUhKU0h5x-i1XXm3o-RUEmJkaMZMqkBZ4I77uI7WGaygBmKPjtrQeZdNdRQaym2Yqra8P6y-FARSXKzL-jHtEsKdh9Zs1sTP2roZ7vn1wuN5ulQlNyZaVCL5-Tmc0XXUX686JomoPv-IfWVHEM7EJ8IjgnaAFT1ttk5ftHCQWRmet8v9AHURYsWVhQEgMx4XWVRhkyn5Jz_rQFyMXyJPbZ_U3Z1VqFsCgd4jL7Wk42Y_YHePTcxl_BXR1M6y_qO-vl1R_I0byfwILHZVr32SWvvch3iAak3MvS7i1kgHmX5a-0Q=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;RBA-12-AD6-XAX-A1 Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. Příbaly: Klíč - přední dveře 2x Vrut 6x50 4x…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Dvoudílný 12U (š)600x(h)615&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;2710860&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;oTA_Fc7CgrEcdb7VQEHjgf5up0TdH4c53uzoCzLyT9XeBO2gkhCFnRBST27OMVRxXr2UJRJnxKLiDU1yP5Nnsi5oIt_XxwNxRomx8Z8zrqDWMBD3LDDdWMxVXbrGsmjSn9fAQEghLOdVCIHqHwwNi71xwTSWt1yfFU3lH_o4K6QmU5EkxvLNVvEAopGc9Yk0sWOvrAJpWb3Zx0f20nNRjhzN84gEjgLeVX0X7juFd1fnhN59cenmKLT-LTwUhkokLnaP6chYfwyvF0iH4lhDCQHjm2V5_y3sYBoZ4rmu-KgUn8LaYzBIucWmHIRRgtep6bA0R6B2EgCzvxnWgUbX17cXJ23q-fOSI7CRWrL0qOM08wGi1IT_4SNvpEvL88CO7s4Oc_fH8gLL2L2kMKB8_js9ppvLktaTvz9_q3fc081XaPGai6S-8eUXDeI3mZSEz_Z9w0ZZHopt74TIvY-rpIjGQR-v4Taik3LHCMFYvmH9Ju6zJOuEIR03JWMfEMUlE1J4bfg5t8slq6pwhjWpvVpNS30lRfTKSYeaEaVyqjxjEPFewi5xjV0ZLxK81DaOS8eR2UZiK1zrB2mLXC9DGwxuXCHYrv6cnpc5WRfhdOXJSjnNBXCQircobbKQAWmpC_Vf19YxHXiIf5A6-3GFXNSQa8cg2F2S9nP2ZrGjXDY-5pg_-FDe2YYgaGhx-L_PkBNVzmk=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:506200,&quot;minPrice&quot;:393900,&quot;offerCount&quot;:23,&quot;offerInStockCount&quot;:18,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M90TV0Ls&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082778/img/36/435x330_O66a2s.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nk1ICqpO&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Dvoudílný 12U (š)600x(h)615&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ca_PLta3ZDzxwzHxpf9v6UYk1suEpR9lf2jSYXypIqLq-2RogOr77MC3cNPtETyQUaynLfT8TNUyi_WM0E_8OXIWy6VjgezTQ2bNbCwqjIFU3aUEeU_RMnGb3wLjffORkfVwiRTbJLik0gk61xf2Y_EJ056PXZhAlJYvmQ0Ap2OFKcpk3HKbKi_mTnsWBiPlyZoh_ReH1_8yhlc6MR8nNal-Y6MpiOfwvPnPXolNxlyQ1kQItrcV4Nx09sfmZkYqWn6jE9kxwAWJCXd1MQ5dlTk0qoZJsRj43M9YLNs5nZI&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4b604c93-d691-4333-affc-8429ca5cfa68&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-dvoudilny-12u-s-600x-h-615/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;kBJmMS4W&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1236226&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;zcAYsbfLAhae2-t4ot1BlhLxJZCxNnfjKiZzcvG21w1xwMvZ3_-oqwGVKxm4G-Fr6BWHZbQN4ew1HsBbQF38R1ZoEmSdVLNgw8KshlFjYz3rfTh_8XRd3mGAbwZfnkNrRXkZh7taaE619SvMgrxYhzM_VZzeE7QvH_09hfqr3eHLNoIqiPlYHMNPbGqtb-V0P3e5ETJ3nBxdYKndqq-CWey2RNtLxjDI15FNNhgqSg1B8LPJ_DEBI9BIxI14GxfiYcVgcRGJgkl8VNtsR7q2xhF6JC4si0MEZVGiA8keQy-F9j1xFY9CgERlLBbAfCUNO4TBlAVS6f8O7nvhYIExDXvaB2p1YduUtCrIkYl3ckldOfWop0Wi4DEmOR2KmHElSj8viKBGpvcMmXjM2jJv62vXc7yK-qu93MDzF9YPPZByQ8W7e0zELKE-4MBypGlfItZWQGmkYj3jWGA3Ps6kJi5YJO5TVsKhc0jYU9gA8zdfZ4ymQ78G4MDvn4gquWnYNmNly2sUPz7a-Sv9Fp-Y-tQfByN5JnPNyPiJ3Konf5WA81fEmF1r2jIVwhU_n72_b7IFzPELaBU4LWWcA3AIlnTUfCVvL87sK_mtOx1vI_XxohdtMy-KMNO4HtE_4f5slp1d1Z_AmmmaBfMjigTSICag7wVJmewYgvHya_9w4UWC8eKwp7LffU-MhXwTZw0V3h3SXj9hvIFKhVOqeFS3Y2hp192Uev-eDMHSNfu3WuMU3IIVVynANnPI_1N5ANJWDdjhHrlQ8wDyZFG79MyIvtBjmtDl7hB1J_XIRZMJAHCrAan3zPVI4IrT29M4Nr-r4Eo6zzvY-YUAYlpTOgVn-YCMV0q5AYH4pUAR5vRtzNJIqngW-sCLkBA9yDvyhepVot8ri8FJYo35Smij20Rc676B13VgbAQv7s7C0G-An-hXGZ_VXk-KmDXl9-1FOz7j2KdaDVEpiwg=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; jednodílný 9U/600mm prosklené dveře, šedý, Plně svařovaný nástěnný rozvaděč je určený pro středně velké instalace. Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na přání mohou být…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; jednodílný 9U/600mm prosklené dveře, šedý RBA-09-AS6-CAX-A1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1236226&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;YzAW2SUK1O6L9jQjokdf5gTNjUZSflVHObMqAyvkDGrOAHLkpWWsmBERETvS59aKctE0Tnw09rwnVnF6lVrfsT7zJ1GuJNM622fQqyJRphpRllKiqB8NxPkUnoHsFYrnOcGlbmN6h5lHtdDLC1MWBVWWanwAEN3URy84Mo-qJWDUO9fB23bbIuimJNJIoIWdld-GB036Qx0sxPT3n3HgucUGqcJCUP1P-hC0bGO5Ug7QudbJH5pfOeKxNAqwyc3mHSHwRTm8I8vbpY6QouNZU6qIJBqK7Qtto3i2jAbpgcXEItu2EunJATGZZlBX6ORXSmFg0o0KP3atzstfaoD66wmb4Y17H8fzy55bmakh0tT9B6Efa-SccTfoDRezT2Zxq2j_DoXfeaHgqNf6OHx-Eo01Kdx-oW18XS9LtEQmNsK9FKvYtUn2W8gGC8Mam8Yh84E1s8JCf0mw8wi3q5gOZcLwUFgh8Szt1MabcNMAq2svm0dUZRGB5uYyA1DGTIty-GW4J1Q3CzrwA7utGzI3gUGcxmlIZPT_YmLSPPj1glVvc0ffPK1eCDdSEaCyiAP8HwwqBJdRRGF2Kz3wvBfpBEvkeTh6Ixk1vfgbe_60kAddeLAUOssEgzdIA7Y_gqMw4_y2oorL8fMO9n7hpxk=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:410800,&quot;minPrice&quot;:298400,&quot;offerCount&quot;:19,&quot;offerInStockCount&quot;:12,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EjxyI1fu&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;595 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8jqiMID7&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16020520/img/58/499x359_0cRvGV.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UdmLpXcy&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; jednodílný 9U/600mm prosklené dveře, šedý RBA-09-AS6-CAX-A1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;5hZ_TukkjkcGLqEe_j1QhF2FZRf7PG0NOSFJEw2n-I8Qpm5vuu48tIIHymHDP9AW-VjznFFhO3udewQybROl701Ky6786F_CvQ5HIwU5PEFwcy0Tbk96Jr91xGun1-zIeHfRdQ9QGBFWHLyzdNAo7lWuCyoo8hjALcn-pMXJlRKzv7jaNjkTL28I5LO6sRs6DmrbhEgXrGyDosdwKgLQdgabVCpfg9DiW93bKkvoF52BUpEAW15xFttKMjvlmI64GXQNkkVcFS95fy4W9DPKrrZpm6Q8Bl5fqhRNvIDh1wo&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;55c7b1dd-75c7-48c9-897c-205455603f9d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-19-jednodilny-9u-600mm-prosklene-dvere-sedy-rba-09-as6-cax-a1/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bj8iz31V&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2954334&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;SaL1WxVN1EeukaMwwPZwNIj3TEz2cyNCMYRkU9zd9WFKvlM8WVl4E1hrT_w8I0yR0s09FMo9eUxc9akhGPM8SuAJa4JxokhrmSPVkw9dwSqh5V7nCrszgycJRjXfwWjqr7S7OR2O8CwkkK5OaEE_k67_k57YElIjlAnVNKeihsxgYshRU2HG6QSMmqAdhaF7Mi9THQ1CCsWWBarrofxA3khWSxW69WP-Q0FKUPcBng13C4tNVH87gTx98ZqPPsEnNDbYnuqAGGXKJnbqrkCexgWaaIo1TLrPLY-YsODEtUmHxah5zIhIlmCEn0kKZhgeEe2anuY-VipT9bEC8ponHm_5eJRq62xXLXSFUVDlfVZm9iY2epc0VjJSwZw-c1mkZtqLgW33N9FGFBYee3_A-WFTL1EIkeR-bxDFcI2Tl_XgrI_VxB_psDXYUf7Bbljs7QvhqmkLxHavZcyoapiQn6Bhgtx_4LJG6cy_7mkXGvx1GVnHPSouXIx_tZQOFlCf-vvwpSx9KzFRVo-XdjLn5TCbHV2PQn-vQAmp5NuANIQluJswvRoZFUQUf-5-F3nw6r0pW9RdnFLTZXHIqNScDPxBKj-oSDxuF4kV82qW8WoEqNSuupB-Rbd2vjn37Hzss38MwqifKlBxCNr7M2Ju2MUqFqNYHwVUZQ0jZQYJscmJH1v_233uYX5497231C6TXRIsG4YbknXUYGDg4DOJwzVJ5bD93O--HN8fqntkH8lK5H5hSAe1JsG4suDyfQgXo-QpZnfke3IJ2yrq_4ssRIUTPmeMM0Q7NPFx-8VRfEXtgHQmZwXq-juOqmHxicuizgD1QSdlRgGgw4mA_-9PdTb7O9A_WbJVajpG-wGsJJZPSRKCgWRcbOtPMaLFrWB_MTC_TNJrWGrP20JBi_c63GIPSXivickZ2mm2dPjX9zaOzGn0Tlkj-7a2UWRYUAd8Ow16sf0sL5VW4FRqn-JOqsfngr56yLv3oggMQ20e-QGU4oq-qW-P4w7cL3tQwdY=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Jednodílný svařovaný nástěnný rozvaděč s krytím IP30, nosnost při správném zavěšení 30 kg. Dveře plechové s perforací. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE Výška: 18U Hloubka: 600 mm Max. doporučené zatížení: 30 kg…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; jednodílný 18U/600mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2954334&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;2MVoteVHrlOCNiWXXw7saghd5QPpx2YOUoIgONDMMbQ9vQtD2_2kFfp8fwY1ya6eKNw0f0MAmqe-7bbdt403JL9bP9mr79L1Q2Kt3bvpDl8wpE7cLvn5dkR3QL9aM16qKGBU88xvGhEGs2zpxQ0YrTzd-50XjRwV3rmS5Eu9kzR24JzmECg9SIKjYr0zsQR7HBiUnYcFGSBd5Pf0jDixZaa-V4wdc5rKfTb3TmhBma5asbPSsF7rGGKC8F-QhGscSUTo4PiuKbMNHcBsUVw_xdlb7vyNT2x2YbkJ9GOJPddbICvjvseUxdE36d5B4dEuLh4akKiYsozpFHI6PtBP1k-Y1gIOdySTe152XUValRkIv4ztLzcDfZj2_IrLJ3UD1nIpVSQVrh0SDZ9Pm4NuSlxRJD5bGxtdzN0cWHc9pJpU_iebWxtQBbAORZU-GeA5ukv-n99ognKDzrmDsa6IVtPa7uj2FSEb6Sz5_W_RToVZEUsLSB6Q1iKtzHcA1L989cLvicCvmB99mSdFIbTFjYOQjb0qIsznrtcZwoWdj-o_Z3lbv9MhtrKtE0OirwFio_UANZAjCin4jYCDJR6e2sIubUTUoK6RTFEIt-27gBMqFT0d1bLYPtyfycx4Ao94Tz0_BRfSI3y4vy6pZGMMpXHaJN14xnu-x50QutNMLLOF-DjKM9j8mPq30R2KxhQIbBINBAY=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:565400,&quot;minPrice&quot;:369900,&quot;offerCount&quot;:19,&quot;offerInStockCount&quot;:16,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xe4KQuWB&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;900 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xki1Y6Mo&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;alXNRBAa&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082686/img/71/283x224_tvoDpO.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QIuZAzDq&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;p1nHbSev3JlUylqQnEtQunlC3GRcvgqc3bMlVdaMtRnQrY3PYBr-bLIJkwORjcK6wPlnTnk9tQ_l0W3QSOroGRkkHjs_tTDe7bFhdpUqG-hw4xg7JoSxcSU3-DqmAta9lR8LZ0VDWlt_Mh053Azcg5H0zsqJkBaGPxu2SNQKNnkbY4O-GnNt2Wh0pXQyZKfAJ9eeiTDlML5emjAMkM0I5HSLBk_G36jV6NWBHJBffYdf9ui2oiqbCSaUiiyXHKcHRSvcjzre2_4yDjAOILMtcR9fzxZkDXxkFtvIUzExE_g&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;939fd925-a72b-478b-8506-eae59310a3cd&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-jednodilny-18u-600mm-celosklenene-dvere&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xxIXL8Dr&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3374118&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;8W5hlKkuOxqheVUjfQN87YAjGgNln7CUpx4KsxqPYY9NYUsvmO56CyKkPtChwoctNKBHMeyeoRLSAdFv0WSI_caUo2AMQkJB-DlOUy3V6j0T-9tXNiVFlcK9AHCZhyLvwmhPX5wM33MRCDPT8tPcSxAL59cMZRU2LL7CKMzvh1tgpqAg093_mOXo2XrWPJbjEP9TUnpCRI6Y2vy7fYyq7dhPz-CE29jyVyMvXR4pqahXsD5tVCCvdj43bLW_6A4v1lnJjfruGDJp5lqpTtdWYOEBOg36Z6CCJFU3uLTIrs5C_0pmNe7K5OyM5tbtgy5eRre-oYwHp9vejJKhTIJqPWwi6LtfCu3A_tV9EES8R-_LtY2eru8P5XoxdDhqgK6E1RKqacKf_wT5Jj1zCL6-C2Bckg0YjPn_5XqRQScDxKrhUeK233mJw9aHYhOQKF0ApnLCfoNqCYSyuWdwkMpusr0BDrjVf_5URAUyOWRXtzurcxZUCdXih1ioNdRGptKEwuj85arB4JCGHcrOIoZ3oRXcBC8V0mqfCNJ1clprttVwyb68To2yWLkX9aB-81l8mcZ8SoFxIpz84VAt2xZYRXXGRq92-PYnSneiDnwWy7vn1jmtGSipI_2E_ZEursPJH7aX-_o734yVXBOxa5RMoi3rrQVqwsxYeII5HucDtg17fZI6g1JIv9tku4-1Ph0X5WTBYxEbF8gWfPepiZ8D6GCi7hTkgnC017K1-8tg7PgMZDmAq2JIz0rfvN6Un0rxYgcpbkKhhQVUK37TNbMPqrKMg9aqDMSZrckOXuDZEjBLglr_Qs7DTq4lpbzoPwuSObI3aOV9WTTzbW1KE_8NFzUKHTt22Zvk2uOq47joFiGFyOLY009vJqTlwvJqFs6sSzdBgLCC2AzH0--Mg-a1WY6JjH6zR1Jj-Ad4sY1teXx36pu7XYJIgBe13-KTumbiNJDWT4mLgUw37GsjyzV4CJu9C-YyU2Td41cyMDC4aOlURI660vkno5vEiLRT8Hc=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;RBA-15-AD6-CAX-A1 Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. Příbaly: Klíč - přední dveře 2x Vrut 6x50 4x…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 15U/600mm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3374118&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;jL0wFOJINCs2CLzyljcWijvSHfrU-JVpynk5rcAbqVFD0CrCF2lfZ69j2a-VKd3LIMNr30mEHi30lZd8L61k-U16hTyLjatxJPhOEGkgs3e01v-FIBY_cptg5bcxb6JIZNB1c8G3IQDNOabw6MP9X5RMGBSSSlkdsrkbbDYBru1JxRQyynIbZLTy-P2PIbi-wJJ59HeEhYX9ZOAiFqsU1NEJTYLeovAbwwwYYKqR7LVW7SZmCZfhtHwqcovJb7glihVbLGAkO1QJmzfxxTjgvvUgxILFQ7Oakun6aX2rT03RFRNgvppasNrP1-5JRgM86qB29jx3qQkn4hNgNaWVFRE9S7H2f4aCaYZGWvyyUpE8sEcjh2MP-aDLpXYO6U1b-L2TYMYk6NRQS_LrtDSApLV7qds1iac-wkUbSqWdKr5loAUiad85XLNa_ef_O69-lkuaAa94JzmW2drP7nRRn8XZm22RgrX3icCE1KZTsJTWybjstj1wxlqzLuPGNWsXqSBC3G1hr9FffWrZXslNiR_t7yID5_4mpPeLFCOYlLBzQc_JUqp9HPJ0vavIrOlEOaSlcZ7m6l5h7Ebpea-MSg5KT_m1SJMn1EKg30OcO1StJCUHo2fmw971kF8EIjAvteb1YpIvtUcta3nflgOektENDfN820n9dXc6acmGwysadU88sVNpAq5EactxWBLhgr3kYCg=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:506900,&quot;minPrice&quot;:420717,&quot;offerCount&quot;:7,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PSZbuKlr&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;750 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kvjeDGLi&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NgxJfENS&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ulrS2z6E&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082883/img/22/607x523_tu560b.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;itNEqT68&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082896/img/54/624x474_XQi_v2.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;H2bFjljZ&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082879/img/57/489x483_xhfJmW.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZMx6TUZp&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082849/img/4/473x471_c6Mot1.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nTaXa0Ri&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082875/img/68/645x343_3WvJOI.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zRpSJ1Cb&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 15U/600mm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;0IMBwHLB_wCmN6X3BhZsG7nwGTWt_1RfRO57vMVwX3LZgCccGDC_jy6X4FNqyL1vrAlaY2p-ehgAB7oDj4tI0eYmlMzishfau0219jJaDcQ4i8kMaVp1CYmVuW2_NdAiB_rje-0uALLMe9x-ftZWVNFyBvW-yuBNs5jhinXNQyhCYNbDgPy0qGx-fNLIzaz5QdY2rsEiOI0DMAL2OcUk6w3kU6OTcjENI8JLBKOhRbAIGX1Pr05caK3xziacmvssxaUcE99r_tzu2aAkN-kf5jl4yCG5RL8AcQL5_a5wqgY&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;130e4f47-b753-458b-b9e6-a521d96fcd5f&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/19-rozvadec-dvoudilny-15u-600mm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XG2V7TR8&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2309048&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Vh6v_ZjYleFTWTaCwqZk21oIMwqgT355wfH98D8Bm-ZaeXNzEQK8habYx7Ebc4OsycHFUpoAIxcZnV0gr5wOakOTEPUIBMol8pvnjDfpA6ynySSsBbfLj9ReqPpgXV8HvxHC4_c1ImOf_3QLFNDFi7mykzS9Fwcen1THgxCCFlTJzkg4kLCUYc5iz-fxcsYlSn1IvsfukK2FXXDuZlG2eXCCjQFE6U6iefZDIEL_1Iqah8gyaqPEd0-DWSF5QkxS81Zd38wahbFEWpvBznlwJLgBi5M1c2l_VTk4O7GZLGTi_pWgrhShLlnbE3tJb5scabxx0ubOarhpaJaFD_D5SXXMbejjC02PoBNMNBL72OtLt1OTA9AwLyvA6CWc1OOGIUVPkBHyA-pkniK_jrm5GHKAno7wLEsCJZc1_lvcL0-L2od-ls9kXqTWf4MNcUlNAu3xiJNb6hXzhHZNYUwrCLyddTtqB3lhnMaNjl8UuS24jKNAFgfG2YzMZZpJ-C1mfyUzizdVhJuZ_gy1_87GWuvE8AroHtsUYPeaqKg6QnZI6ol3Zj5WRsRh91xUi0RKXqD6hH0YFY3YYCfW0kvW7M-xaF9kJQFLwUyPoGYPl4WVtWq2nwiOcSaHjr_MovHrMNWwLzJRwrpI9HncGSW1Dl7EkcVulIMr5eYcDNVfGbyiGRVCjOw3seG6QylSgVUua1wW1zAZpINeyVjnDLwqN9LATU4kjMlZl39bOtzUK4K4C9FN87FcxRX-4HTzBUMddJlLQdnA7sfjLDAtScdka0bnxIHUTYDiudlPGscSfhoF8jmx6vMzU0Baq98yNS7JNlhrY1MAeJeFl_sbnXUMZMS2VTx9qEzNLh2zqtEtGj1JYEpGyjZIdDaV3CscDsKNx19NYT3xUP3jRbvxVLYo2DvdpNYy_4XnDZvJO6-uIwXKTxxEzkh44xzRxy0ndjJrZ8ZoSYAY0-bkJEVoXJBOueb3yAgyiVJvbrnzlYJpB-Xq2GgnR8GU3NQl2d4c-Po=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; dvojdílný 6U/295mm prosklené dveře, šedý, Plně svařovaný nástěnný rozvaděč je určený pro datové a telekomunikační instalace. Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na přání…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; dvojdílný 6U/295mm prosklené dveře, šedý&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2309048&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;QibOXlpXkPASAyuJWBdI6UFBB8wsncSqQKHTYPvZj36-nVXYgMQRDGdjHTdILYdly6eJk9iyMY1i0perDrW6XLN22NuBDg6R6p2fnAyYmmQXkTNdzFAVL-QbT7deomQUhBDgfFkZYDn5fficdlccoM9lLScuzTO7F3sfPK1j-5AG40lQ8-Qfhk6NbrYOQbAmxFqhIDJ0HlVnsd3y698yPyQbQPB-RMBdHBhvO810XC51GDv-3Yve_k9-XuuMH7rLIRB3k46uPtBGmc9qioiDelS2hFjs0M0WgPA8bn1kVrDZg1NOf3ep6Ct3Zi9HcQulza2qNCi_gJKxprN6BRhLhYrIRGxBfMRy-X7ITQP0WJm70cUkpi_tclJohEzLI3vVviQL5vjjUWMu5bg2oSQ8eQb0hoF-O9FD4INIFmFvSqMFz4wdQ37Otpq7mlAsuyfW9nUUAz8kvQD7ySMJANg0PMsy9Xo-AbGYDSinbAGQ_RCpw89ywASymEp-6-KkT3BmQxFKXG0VEC_FuJLnKtjXNW0GOdGyfBMLJAnyMJQgXcw4NcDgp3d5N5diTs5n_ot_F9XDmdN1-GGPyhskVEOZgI_R0V-ndSjfDGIupkykYr-J4Ebr4vsKuX7WPyhoxG6msls25lA6p8e0zHfY7zA7GPG4J6w7P6Cbb4RNLGd39LIvzNgcpPySvG6QyXwjiuhZwJxpFN0=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:343500,&quot;minPrice&quot;:290000,&quot;offerCount&quot;:8,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BVgybnOK&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;370 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aRTfBYWQ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;295 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wsXO6VDV&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;295 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ECxwpYol&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082826/img/69/496x359_opuj7L.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0GMVzjF5&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; dvojdílný 6U/295mm prosklené dveře, šedý&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;U58cWn4Ah2Vaoo3oxq_Y2pjvTciinUtHbRfpGeo2DF3cIZTbT6aPxB4m-kXF9ihXTgYTB_wboycLacesQJ19sEMpCqF5RrXtJF8s3tfLGgwG9U7gR34f-jVmJLzmq15dkBAjOOyNioIZm1nGlK_gvwF8ebmQM56YYzUYSDWq5zuCu9I7I8buq7f6oiZDfFARmE5L8Pb7KLNQbLiz47V4iJaSiwTmxbjnF9MFZXMLJppV4Xu8K3sbwRsAhwse8zmHnLXeZtPtYjRsrMxsZ_V8QoWFAglkrLSmvdr0MCLxyDI&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;91e75ea1-24c5-4eb1-8f83-2e590501a01c&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-19-dvojdilny-6u-295mm-prosklene-dvere-sedy/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;99pppJt9&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2714353&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;MhwAQFPzDrzFRfdRIUaOvLxX4DbX5zQzMO5djH3bF2TkmJWt3YfR5sby_WVzLQhsNd88FnKubfRbAB-Bxxdz4h4dwZkejnION6IAUUj2oxArSgoRx1ZpXl4ioauRm7ghzFGQhh4OJomiImDYdX153n_Gm0_4Yz4d-TCT39JdUHeU1Wg_uLsSOOTztEqnz2LpOFP1pUT0eM0rLreRIheendmbQO-dXm84DZ2go1HLGrJISEDs067Q7vmK89I2-cCUYPrDmDJOg24lSN3uZ_-mtvvefxhCeRTraRkHIM9AKNA-3GpqJaUyTtLbQ-ptz_QQeJmPAtAST4u1NUb5yS-MlD8H-P08CBG0lXjoTmH491eDO0WdW178MAiHH-86M-1miWrZTeELw0SkGa525PBok23_u956b_w6cFmqkbiZjoqtzErcu_Z7ka06O5NTqiTB29dETl02frcnbmRktAaoSBrCvM7m4Pha2PsjgnvrfDek53UCnAPu56QG1pyCs6gZwUA_MkJbQhttk5-1X6mVUFm_oceRgbXuCkwv61s20x_SekSVQbzlYHnT1uCQEvt5hUfsaC12aTgTwl7r4Cnl_Yxub4v8hpza0W_k-vgbvNhwhh6TCOjTczpTxVpfAwrLpMkjFob_xHacpCz0SoBWQWi5uKYRCuPy4pZzLfoMdpheV6Q9Gmh7-_PmpLbHNvU-5JUw2IrFUiEdH4ZYIAbUnp0vXzYMCvo9YSQNaxL1w6TT5ROre76csjDtw0k3iwfbqa-3_qBU0Cx6mOszbksjNFhi0kVcr3AEJzQ_Ocfm4rHpUVhM_TO_o7HyC39Z4W0Ef6mBRpnQ9eF0F6UHFbsmyV94F-2lFFG8x1Q6QKlqwuUBApLBe_2pi2QpWJn0F9mXiLlcNvCykbsTC7VBwuEjVTrCVqLrqcAFgINqiDv6r9Mvh-_dSaOBg2Ku4jomz8HScitYfu9OjlUFAdMWNcQIDiQpNPTplQnjSuA0fU4B46yTC-X9jIEGeen804bFepw=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;NOVINKA: NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ TYPU RKA - hloubka 460mm Nový typ nástěnného rozvaděče RKA nabízí možnost montáže 10“zařízení (až 10U) nebo svisle umístěných 19“ zařízení (až 5U). Tím je umožněn přechod z…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack jednodílný,10&#x27;-10U nebo 19&#x27;-5U/460mm,skl.dv.&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2714353&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;ekiWDDaGxQkDI5iDG52vhBEf-PksO5ZDlD7-x7c0kVnpMmyIKO1Cfz0gUnRaEfBKIRGhZCqa03UD6ohgeb5kc5brCTlzmQWXfxSGIPm9Y_Sc5y9XHL5nRhHLe4y3ploXaoUlXA90IYPdcXN6_NJbzUWXtTWf-R9D-Zh020aDRc63aNgMRC15M7aK5paBIrR8dJg_gpTxWzT6J7Vd_vi4JoWHFSxdbSciSAWECWeI2og9RudFLRMIOwxLe_o5NajXfE15FaqRlC6qlHUWUPkZ0jjHmkfsIA1gCXvOqH_b3tetdekcjBsT87pFma84mAxkdzZLEi-rV9ZCm2qz7tmHQl1PRDtA-lP8F42dfalQy-ZVOGwtgxdxuk3rt8ZEj9nmkTY30pc1Lgv9EmgLnC28tElT5J5MfhoXaEn375KCR7XPi-saPNlbwIBJa1cxviNlfSmGr8QMCrc8Wny6FaXPKoZvwPJJiOItWcB7hGm6JYkhQT5_FAp-GxgVYqdR8NxIef9-z1oZgxsLELJTevr9V_Hbo0a8nNx1kJiady4WVTt58nPlm7sfqVWebjFQLSU43K4efoih0RM2zxnBU9JZw2Gjvdl0rd0o9QeeT7WtFnPxfxmrif5twIN8MxKT9ZG3QNdjVdS5gQyPBWqpTLJZGqxFP4ruQi9ouPJS6TS72h8nUkaQpUWR6F45SqROnHvwLRvP7MY=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:315000,&quot;minPrice&quot;:241900,&quot;offerCount&quot;:23,&quot;offerInStockCount&quot;:19,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Hhh895e6&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;570 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jk5cG9Fx&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;310 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HYFfYzHu&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;460 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TfSpINu0&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15072676/img/11/290x465_y9TJFL.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RKoordFe&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack jednodílný,10&#x27;-10U nebo 19&#x27;-5U/460mm,skl.dv.&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Avu6KNA-H0Kqnh3kus6PYk_12aRChyjohgjMFZd1M-xBWxCNfdgzgE0MFcDAASmCX2H-E8FpqW_p_i31kyZz_6Ja2xB6kBeft1O6SdLaIhVmqz80MkaJgZU5JaXDJ5abcrNtt8tbRbOZjCx_n6HcQJhICBRD6PZhKsaufBkSxJAySZSzEv3UK5GOLlI9C_hWvyDHjdNATqZenn67w3ZkeKiHjFWecLk6BnI3G-Ru7PaGoT97iesEVlGDFU9fqQmM1EzfW4Q_c8zGfmiCayC-0SV5sflbFKYnp22orDPLQpk&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ec3668e2-17de-46a9-bd38-1ce7b5e4d345&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-jednodilny-10-10u-nebo-19-5u-460mm-skl-dv/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;EjPtZH1D&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3430923&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;flx6QZkhv4Fx5ji_vsRUwL4_h2K4_X2R6SdSRRme0yzvErX79roqRDu3fMXYrZ0STGRhjdAwDlVMermiqpCJPuPn_239hsUVdlznXXRgRbk0HyKZnsP-ggJfYz19h5LIOeagLtsDqjr61LKvg6iIhrRvBnsc44z35aQh57Pu921ND1I2NuZ8IlWfsBVmvcG_hpTdkHM5qcJlPnaUDd-u_-T_s6Lt9-QD8eRE31u1WcZ54nxMwzDgzlfNJxPuLirXiKknkF4qZoIR6qdd-9S9W1UDEOfdBnDh4rjUEnNa2fMJdsaO-kS869B086ayUzw1M6_rZ8Kvwa6wl8grMx2OIM77O8Zy9xiKVmHtSpherm1NJ1jrJIcpHsJfslpfaBov3lbyAxX_DWdHPKHHitpDOdJ80HR6Bx9XRv7JhFy3Iy99Uv5ajztmyQ5nskUut0RqR3etYT-NfUGyvZ4qkAeJvvDwY0gcaL15j3mtL7p4uGFGSdgiHRsHs_3kxpyB3p3NVZe7U5S9ovgUT8ADT6S9K-_6vD5-cXf8l3Zt7mvfkKG86xAG8MrFred6nExhs1zcRQx_8hj-bLla4fc8Jum4frQ25nMD0Ti40l3ImnJm_0aUU--FNgh0-5Dz8OnfUyRuOg7XvUkUWgWveeJPOF7JQupDwrcYXg-x_jo-pWIJxYA41FUAIg9o-DBOEOh2MBMBoTIe-52mRkRZnA9fTSr_cdpxzVzO-0hy6KjDP-8WWSH0KgG_-_n4JTZGuEYyPrBnlSG06ywzn63_hEPovDpPVtGJ3JZoWkO1_3KejYYEEHuojRBxK1lZBURi4qRR7c9agpTxByqYxcZWCU5anpp60D4KOZ_pycRi5NBMvWhnvMVfNSaryf2MZj4gmV3Fx6Q3P1l2w4yo4-IA4oBy3MlSawuq2IXfWSUqfoSJ0pxQ1k37iCt_rxE__CTb0fp8JzwIMC4Ziu4BUBY1wpxBX_CrzmATRydRmpvoAi3doDIJxXZ1ods-xYlJNcCMuScUapg=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rozvaděč Delta B je celosvařený nástěnný jednodílný rozvaděč s celoskleněnými dveřmi, které je možné díky masivním pantům otevřít pod úhlem téměř 180°. Šířka 19U, hloubka rozvaděče 600mm (vnější…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč jednodílný 12U/600mm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3430923&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;MEfIeQ0C6Jy-Cd4jBeT2xuVuiwZo2np5lxjs-he_eEB01mDDIo3KAQUYszJP7YHVPNXVVR7Prby5C0GYiqmOFZqRcIpOVsYH7vHU7yxlFVtTf0LdeIF0NPInyRhO7YloFDxmKS7TyWVfHc0BrW3imWYktIeu9cCzrCiCM7_dXHaeUnP3N5sAltaQj0Sr3o_P8aKiMFngxF1Y5YTFa-OT3s8W1T4x9p-BU6JH7N0Or-87sDifkqFYCRUHl4VdUOyFkEpNBzzjoGxpTNoXw7i8c6O8cws4Yxh9ANxL_87x75EEi4p01moHZKb3Mo-uO8ajujPgU5TFFU18iqrVHxraeuyfHSKmJBy0NTggRV-F5iF9aTE_JcTahei-cMqBW3i-7jjCxm27i2MHfTzRbl7SnojQ4kejRVR2V5xxCFAN2WqFSgZyUyNCl8tDP9Q-fLdu7SMCdX6BfMD65CkWzMx9z1kalhQ6FkNHedNVnfXNe0vghMFYXNWrQwgoY9nYH__FdMlBo_kU2LqdpQdCfStu4QdwxKyqtz-mwNkmMvZsWEkM3Ot_gYK6NOPvtVQ_ohXNA6ZlKdo_bEwNPXvdIUAZCMhVXCLumzbwo3Zw3CYkbipwLSortEdweHn3fgYSTSqBASzepho4EIE9oUb-JPthQuqGXZHcrp1o5oYhPnUCB2tN_y5OnTJ93Acs-wnKCjplWRrdroo=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:476600,&quot;minPrice&quot;:319200,&quot;offerCount&quot;:24,&quot;offerInStockCount&quot;:19,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G4nqTs02&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WQJzBcV9&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9Z1bWuQv&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;450 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Fam16iho&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082625/img/75/474x471_e2CRSh.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9pcavMth&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082655/img/62/313x296_BIdQBN.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;88dOT3lB&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082602/img/11/304x241_n7Z8_6.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6Y2iDksd&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082638/img/20/350x202_iG6Y78.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4VJqJ6jS&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082610/img/25/499x359_3JDhfV.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eEDC9nNO&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč jednodílný 12U/600mm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;lQBSSog8mfG5SJDlXt-QhP4CbBX2-Km62h7wSn2Vwba-O4SOx4laE2DXgfEMRaZ85Ke29msRFI2BdmevxPqbqs5FjWmgbboVG8NjB0pH-s5lY-Q1PaHppOGwzP4m4-3t8ZNJ_z5gRwiwSGac7TMJKfxn5wa9oEuAusJNH-DWRdK1gXFyO8ETVCNkce-Nip1CQG5UqV6yO92rh8qsTDZj45i0sYk9mvzWUSCe6znz_izbll920iuPpEsSa3HsX11U8-CkN3iIi0MmaCEyfBhzqrZJZDjTf9xirAtq0IdtfA4&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4934b8b4-dffa-4a4d-8142-3bfbfe0bca3e&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/19-rozvadec-jednodilny-12u-600mm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;caBujTP5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6516577&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Saunové doplňky&quot;,&quot;id&quot;:2505,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011210/img/38/320x200_FzdFPg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/sauny-a-infrasauny/saunove-doplnky/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2505&quot;},&quot;click&quot;:&quot;EGAqysA3yCcIXvHE11fXUdQXbLExk8_y0XzbOXRKUf--B3nBFp8P4JfbhP5rEJiurTVoF0CBpcyED0zvEIzjoi5rAZBNqK3GaaIO08ecQrBl04NA-CUYg1S5Amutd118VYuZc8GAx-vzBnic8HpUetFP3ot0OhfHIhcFp02kWah-hOHvC3jSPeQfBGivllJXO4JsEJxgs6Iuej566FPkE_6cwXiT26oTwWXv03vZysxOIP1DvkYe8avXGP-M24mjDLeVLK0UIU7V2Fg8JHhtiVQl0ZsRn7HggqIhwcfQW5qNzTKNbBhw9sQAUEH8sPP9hWMCdJ0MhVhP2ztf5zO_-x5jXUC8QG9yF-eGQSMhUqbD2ubEx4onUCmtuDzfHaG0jQh7EY1GhZUGHjTu0KiR4jZPQ6-rdG5DtvdCQjSUqPg1n1ha6IhZxeKJe2VS-SAkkXfX4dqZeTUZdZpeACk-MYAdhMFJKccqj1rs0m9ZGS0eovn1PDZs6-hDnmU1PKySBBN61vt_HgAc9SskEIhS8Q-6SlxFv5Nc21_Gee38SydALNx07yT0Shtr2WixEmEUy25sZ4M_3I_kCpV4K-qmd-8Kc628qBX3Ku05PVpd3r23kaggCDukZtx3rRL5eFlFsZOE77FQsiGwels_v2ACV3M_6-ir2GAkj5z6TwNvRDus58Ks_hyE4snIKAWT8y004ImO4_wiLyxU_RanKQkWWZkgirL4FDaLWCgEKv87pFZcz7SwFU83TqcrnoSrEnA7hGdEysdJ32TLE7g53ZDh3likvd_BfSKX8nwXZYxnHlhEnwsdZ-4BoWQqVSY7gVlBHnCCNDe-j3ywB1JZpo6VUy36Tg8sbuVw3RjzO4rcNimRhGGws_7lUqyDflEeCd2cpcAYPM3HZLMOrEzbQqn04m-XxMT7henYr4MaSQdXjSPJwaRacVvnt39z9BGOlcM4Y2nUIDPGPRY=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Celoskleněné dveře do sauny Andres Raiser jsou jednou z esenciálních součástí sauny, která zajišťuje, aby se v ní teplo koncentrovalo a zbytečně neunikalo. Dveře do sauny vpouští dostatek světla, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Andres Raiser saunové dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6516577&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;8aJds8hDPxYYdIl3-sAoT2HoL0QM7NjnqnPyadsTdZDqugdWzX0EgZJdW-yTscTqLywcSq6HBRjUjCBXl_nN__vIn1c5F1j9_rcnqThTUp6OBlIHLMTIueVvo1bmiTeGRDC0M8dRcN6d9lo7B1XJuGX5lqAYFvBezYWKeqDzOsWnlidABtJeSYjgMLZ4lUmR2drxhmvn9jCh1z-Ob8iNnRfB_WZ6uTX3lATwEaDhG3VEPWR7JD1WFEXDYatDbwXZHNK1QA9UX1mRWZAELvKjQboYefvEh36zZXBYFDArjUNdyPBBiQJono-ixUK-LJ7A88iAQFqoWp8TEpm3RYjF7pm6BeFWLTKnlDWvIpRDW1-7UxLwbnIJ_8jip-nJHztGp6Ihbfx4u9mWk9uXf2PnDF2JqX-wWroAPewkYke_l7Vg3_rsACQx6xiFayDBRsClW9OlSPoQmEnraZGvtVx5cKT_mihQyTY-TQDFHe5LyQ-VIaWqDRwB4rA5JpzMeo1RDDZ3hq-PeQvHEtvyVubSjZXkIAQ1ZRdJH7hus91vHROOq-Td3MYRlKi8kdLOu_TD_cDFIDheMWkTGzZCx4WUtu8cauIKuI9ISJlzBlNDZskeCTw2kMS77VVWHB4-tL3ta-K77mmdtgIS6ykkqRk=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:620000,&quot;minPrice&quot;:615000,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QJ_Fo/T7OuTr.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N32pDB8U&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Andres Raiser saunové dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;i232kQ19fL_chyiKblNhgFGqbT3wdUjzUb_CWkejLCNq5aXVfNBEbIixQhyh88t7_ZXqeKoULfQ8nhxRost7WwB52uDeHQia3Sf7csGxj7YX57y0wByjHONxCpLtMPSPZ7CvQlTW4y6XRz9e47OENrhHuBj2TBIwNSQVPp7AoJH8M2veGKjFMyKAP3m3DToe1o9ua7zkbAQBrw3qTTR6doWt4vqsrSvfa_h80dIzfO4kql2SgSdv6_UBSitbvVhv78z-zqeuxdgt3I6JAV3rFJie_cXH2kkQTN_taG0IL70&quot;},&quot;rating&quot;:90,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;8796ed5c-786e-4ffe-80fd-2f7988835a1c&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/andres-raiser-saunove-dvere/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;S2nCeW8y&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3450320&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;964fc747&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;gmiB8e5nDkjybFF_W3zDWfVBGbbYK0LpmkpEYqJV4kWkP7jDwhDM9jvuCt1TyAgIf_lOV1ulVyDQIOUGlt32IfKjyNeFPHJpBbZptQWG-bDStDc3LxBigGPRT_RwthhyBMaxGl6u-d7RHkHi6LFcCdyGov0FzmcmsvtxlzNF9DsFOsmUWDLuIvqA2KMoh6zGxblApfTTxijWON-X2AaYJL81vg1Qj0m2Q-_lwFzeC01ahOx7Tt3CLYbTiYjLvLF6jOlbDPFimJWxtvMXO9C3JnFSFwe5EFub8LloquuY0zgCU2oQHkkdmejme3CiHl4b0fW2rS-9q-D-zNUv-tj8tgVSeN9qaVA33SL9ZFY0-kjCqJxq3DxwF1k9G9SHFIf8HD1vW6l7fnnV5qOD66LubOrrtoXTWuh9Fb_ZUwJ92N7Woz2JjmpqH-it7F6X_MB0ZW1RBkpIk1mLLXKIPjj-MawvbSAfPtqBWE4IMs2Ubbt1C0m8aL3pu3pJJTyb_lCh5BGroVSjjeTdsPQ0ZKvIJhGeF4DXdZEJR5a-98AiZ9s_O8xbJX8VINVdqQa3xpX7j5A1qAER-cVgH_LM9LCCTYhcJAMlUxpH5hf07RmzCZ8d1G8W0T3tYnJu2G1MipiGzlZIG7e948c2ei3zuHoCHEIsMn5cOYMsS5um_6qBFA5XoiFgcH7izPBUhJPGT2yHroRC4ESHqC5I5AOA0iR2wf1--oNh1oBlSBjJJaVBmeMj2eOKyILIoMQ7BF9yGNGrIU5DatN8lDz0OgoH-Uq1P5WP95gmoMHbFQ9wwC28LRvP4kqINTPKZMR9NbPrWE20sAzaTaBD_EPmETlhuMAhYoMnsNxWLkba0Dghiw59QcMga98UpxeKZ5Mdoo8ganVBHb1UDX8Eij2iKkjk6XwmVSgTfSZv3vdwWUc1Onib1lWkvzoBDrD7kg4m46prq3B74sfIRY0I3dMkPWVmH6RcCMWdpsYWaMLaopThB0hIwzcUirWLZN_8r21vNcOWrFs=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rozvaděč Delta B je celosvařený nástěnný jednodílný rozvaděč s celoskleněnými dveřmi, které je možné díky masivním pantům otevřít pod úhlem téměř 180°. Důležitou součástí výrobku jsou otvory pro…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; jednodílný 15U/400mm RBA-15-AS4-CAX-A1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3450320&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;YSqQ900SPu7LFtSoN_YZKF84xCPpbwdsmEm6hMUxRyNZMUn1TBvFqSYJ2I0KP6cyXmuY4z9GZ9nDBqtyWmdtoAVlJnTL9emZbW79Mu1IZPwq8w3lQDStAld1YeLjOxMrrH3ZVy65Je38oo8u9CMUgnXZ24xSsHuvnLPTLuCrdsQSAtUoB2E-XxyVFNv0hWDVFIuq6PMrx2DjyNY6FsrJY5ziIyGhKcd_peh6nyxJHc8sIlhvuPrK-F-jnqx7tdvAz18oT2RA-iDk8Ht4TTX56mTXpBdcooAq03-1bpaIltYJ0JsjyBQ6pi3ezMHFvTKMYB-OH-3kUE9Pg-0YT9mMaV9WZo6jlnLmzWa2gTINq3A4FOrNQCYfoUWlT7g1JPCVKyCoRCUMYZm0-H1gVUHgaDIPLXbYx27KvzBtOAWHOetwrLyQ7ImmF1szM162Fbru5M0VPw8rzj1Q1yLQyaPCCEyHjWyGxzS2kpsOENxqaj_L6JKiXcIhFzEofQwby_cRwOBGkj-TAuM9QLOj4LxLKw-E-dhp-fZUYyE-YyvkY9MpTqroHo2UafE4gDhhe-cMMQzLSO2rhGEU8pZT6x3f7yug0aktDcCis7izXNrGAHe86z9FObx8cwjRgttGYVFTJpLxReFzbfrP6mGwrEBmkF0NS4LBkoUnsIfTOWHX8xkI4gCAZuDUhYhFbo3n92xJuW2Plwo=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:502300,&quot;minPrice&quot;:304800,&quot;offerCount&quot;:21,&quot;offerInStockCount&quot;:17,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ndX9yQki&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;770 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vclUesMb&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7DzYsGTa&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;395 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5Y4DaKzr&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082703/img/44/667x561_TSCNJH.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cwO31aBv&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082706/img/84/435x423_6WOTfx.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xnwYF00g&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082749/img/50/300x292_FTwcbK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4M1qSxSF&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082748/img/65/250x237_tCVKK4.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q5Ts5r1p&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082709/img/54/499x360_Bw5Wdi.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B9oPnHok&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; jednodílný 15U/400mm RBA-15-AS4-CAX-A1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;_f1ds4MKAY9HWwpb0hMj2NiN94N2XgnMCtUAnyJ_aeJ_iCWvP5_6jLNC-BhCOaTocjD25rGvmo83w2ttzCnA6HdB11rfZhQwGDbOlpmrocri9fhvy9cqUMczFzXRfLle-72JPGEHUPIZlQODRZnvvu1YhWpnCCH2W4Hx8j5zdOL2vVc_67ew4OC9r1XTxl7tBdNDvVlF-APbIcMZQWvnUA907Mp4utfYmZT2A6-o-S6z7opLDBdWd9FiW4N5A_VDaTrR_rvulFM33-GOX6DN1xJCZlUrrtbpi7ee32mkNlY&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;97c8c89e-341c-428c-a89b-49f1a541fd49&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-19-jednodilny-15u-400mm-rba-15-as4-cax-a1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q4N8Rxrp&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;kWQUs2sm&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;39NKsgZj&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;GAOHUxDH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;718076a5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:280000},&quot;_reactKey&quot;:&quot;sMNWI91p&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;7a8428d7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:200000,&quot;source&quot;:1},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8fjRSSFo&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zmejLm2u&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;9yI1XA8h&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;718076a5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zra0Buzo&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2020-11-30T20:28:20.97335199Z&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;scriptName&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:258,&quot;groupId&quot;:556,&quot;groupName&quot;:&quot;top-pi-karusel&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rEfY1mLl&quot;},{&quot;abTestId&quot;:225,&quot;groupId&quot;:474,&quot;groupName&quot;:&quot;fake_news&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W5yqaicp&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.3.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async=""></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(b.originalException||b.syntheticException)},0),a.exception){var c=window.rendererErrorFilters,d=a.exception.values;if(d.length&&c)for(var e=0;e<d.length;e++)for(var f=0;f<c.length;f++)if(c[f](d[e]))return null;a.exception.values=d.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse('{"init":{"release":"renderer@63e1a9633","environment":"production"},"tags":{"hardware":"desktop","query":"celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e","featureFlags":"sklik_impression, fake_news2, bottom_pla_carousel, sklik_test, top_pla_carousel"},"rid":"VXVE2PrIEOpnpjoUcdrB"}')) </script></body> </html><sklikReklama_179>