Celosklenn dvee, sklenn dvee, sklenn dvee Praha, celosklenn dvee Praha, sklenene dvere, sklenene dvere Praha, celosklenene dvere, celosklenene dvere Praha, celosklenn kyvn dvee, sklenn kyvn dvee, sklenn dvee do koupelny, celosklenn dvee do koupelny, celosklenn dvee na mru, sklenn dvee na mru. Vroba celosklennch dve na mru jak do Va koupelny, celosklenn kyvn dvee do prodejny. Vchodov celosklenn dvee i interirov sklenn dvee.
Sklenstv ACERA SKLO - sklenstv Praha, Praha 6, skleni
image
Sklensk prce a vroba
Komplexn dodvky plochho skla a sklennch prvk vetn ocelovch, nerezovch nebo devnch konstrukc. S oblibou se poutme do zajmavch a netradinch projekt a designovch specialit, ve kterch je mono projevit kreativitu a uplatnit dlouholet zkuenosti sklenskch prac. Mme dlouhodob zkuenosti s realizac sklennch stn, pek, markz, dve, sklennch schod a pochozho skla s referenn realizac sklennho tanenho parketu, vyrbme a montujeme sklenn dvee, sklenn sprchy, modern koupelnov zrcadla na ze i nstnn zrcadla.

Zajistme pro Vs kompletn sklensk servis, vetn poradenstv a komplexnho inenringu.

Na V poadavek zajistme dodvku na kl.

 • zasklvac a pesklvac sluby - pesklvn vloh a vklad
 • realizace sklennch stn a pek z kalench skel s kovnm GEZE , P + M Bartosini , Dorma
 • mont sklennch dve / dvee posuvn , kyvn/
 • nvrhy a realizace sklennch pochozch podlah a schodi, sklenn tanen parkety.
 • nvrhy a realizace sklennch markz a pstek v. dodvek konstrukc
 • sten prvky prosvtlujc interier sten pevn svtlky, sklenn galerie a lvky, sklenn podlahy balkon
 • sklenn poklopy studn a historickch pamtek z pochozho skla
 • lepen obklady kuchyn, aten a sprchovch kout smaltovanm kalenm barevnm sklem Ertex color, nekalenm sklem Lacobel a Lacomat
 • nvrhy a realizace sprchovch kout a zstn
 • lepen sklenn nbytek v. souvisejcch truhlskch prvk nebo prvk z nerezu
 • lepen akvri a terri
 • zabezpeen smnren a bank atestovanm bezpenostnm sklem Connex se zvenou odolnost proti prrazu a sklem neprstelnm
 • ohban skla vkladnch skn a vloh
 • zpracovn plochho skla ezn, brouen, vrtn
 • expresn vroba izolanch dvojskel pi havrich vloh a vklad
 • zasklvn a transport nadrozmrnch skel vvvovm savkovm rmem
 • letn rh, krbanc a vyrytch npis do skla
 • vkov prce a pesklvn z vysokozdvin ploiny Manesmann
KONTAKT:
image
SKLENSTV PRAHA - ACERA SKLO s.r.o.
Makovskho 1179/2
163 00 Praha 6 - epy

( suteren OD Shoping Point epy )


VOLEJTE:
+420. 257 221 554
+420. 602 393 656
Celosklenn dvee, sklenn dvee, sklenn dvee Praha, celosklenn dvee Praha, sklenene dvere, sklenene dvere Praha, celosklenene dvere, celosklenene dvere Praha, celosklenn kyvn dvee, sklenn kyvn dvee, sklenn dvee do koupelny, celosklenn dvee do koupelny, celosklenn dvee na mru, sklenn dvee na mru, vchodov celosklenn dvee, vchodov sklenn dvee, interirov celosklenn dvee, interirov sklenn dvee, vnitn sklenn dvee, vnitn celosklenn dvee
. . . . . . . Reklama zdarma, zven nvtvnosti

 

<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.192a42730e.ico"/><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); (function(){ if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; loadjs(["/re/js/vendor~app.bundle.e083d7a9f9.js","/re/js/app.bundle.a91b3b0b81.js"],'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, }) } loadjs.ready('appPreload',function(){ if(window.loadPerformance){window.loadPerformance.addOnLoadTimed('preloadReady');} }) })(); var ENV='production'; </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.22a117b8de.css"/><script src="//h.imedia.cz/js/dot-small.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title){window.location.pathname='/streamerror500.html';} },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script> <title>celoskleněné dveře – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e"/><script>var seznam_retargeting_id = 100264;</script><script>var dotBig=function dotBig(a){a._add(window,"scroll",function scroll(b){a._delay("scroll",b)}),a._add(window,"resize",function resize(b){a._delay("resize",b)}),a._add(window,"unload",function unload(){var b=new Date().getTime()-a._ts;a.hit("unload",{d:{visitTime:b+""}})})};window.initDR=function(a,b){if(window.DOT){var e=window.DOT;dotBig(e);var f=e._addGeometry,g=e._addCommon,i=e._getDataElm,j=e._mousedown,k=function _getDataElm(a,b,c,d){return-1===document.body.className.indexOf("modal-open")?i.call(this,a,b,c,d):[]},l=function _addGeometry(a){var b=this;if(f.call(b,a),a.d.elm){for(var g,h,j=[],k={},l=a.d.elm.split(","),m=0;m<l.length;m++)if(g=l[m],h=document.querySelector("*[data-elm=\""+g+"\"] > *"),h){var n=h.parentElement?h.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{n=JSON.parse(n)}catch(a){n=null}if(n&&"rid"in n){var o=n.rid;-1===j.indexOf(o)&&(j.push(o),k[o]=[]),k[o].push(g.replace(/^\d+__/,""))}var p={d:{action:"impress"}};if(e._getDataDotData.call(b,h,p),"reporter_name"in p.d&&(e.hit("event",p),window.SmartlookWrapper)){var q=JSON.parse(p.d);void 0===q.element_index&&(void 0!==q.reporter_pos&&(q.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",q))}}if(0<j.length)for(var m=0;m<j.length;m++){if(0==m){a.d.rid=j[m],a.d.elm=k[j[m]].join(",");continue}var d={};for(var r in a.d)d[r]=a.d[r];d.rid=j[m],d.elm=k[j[m]].join(","),e.hit("impress",{d:d})}}},m=function _addCommon(a){if(g.call(this,a),a.d){if("rid"in a.d){var c=a.d;a.lsid!==c.rid&&(a.lsid=c.rid),delete c.rid}"reporter_name"in a.d&&(a.d.reporter_query=this._cfg.query,b&&a.d.reporter_name in b&&(a.d.reporter_name=b[a.d.reporter_name])),"_shortHref"in a.d&&("href"in a.d&&a.d._shortHref&&(a.d.href=a.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete a.d._shortHref)}},n=function _mousedown(a){for(var b=a.target||a.srcElement;b&&b!==document;){if("function"==typeof b.hasAttribute&&b.hasAttribute("data-dot-ignore"))return;b=b.parentElement}j.call(this,a)};e._getDataElm=k,e._addGeometry=l,e._addCommon=m,e._mousedown=n}window.DOTWrapper.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(!(0<arguments.length))throw new Error("Missing method to call");else if(window.DOT){var a=arguments[0];if(a&&a in window.DOT){var b=window.DOT[a];if("function"==typeof b){for(var c=[],d=1,e=arguments.length;d<e;d++)c.push(arguments[d]);return b.apply(window.DOT,c)}throw new Error("window.DOT['"+a+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+a+"'] is undefined")}}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">.J4fa3731751{display:table;width:100%;width:auto;list-style-type:none;table-layout:fixed;float:right;padding:0;margin:0}.Jfc1ab0d295,.J4fa3731751 .Jced878d167{display:table-cell;vertical-align:top;width:4rem;text-align:center;box-sizing:content-box;padding-right:0}.J4fa3731751 .Jced878d167{cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.J4fa3731751 .Jced878d167:link,.J4fa3731751 .Jced878d167:visited{text-decoration:none}.J4fa3731751 .Jced878d167:focus,.J4fa3731751 .Jced878d167:hover{text-decoration:underline}.J4fa3731751 .Jced878d167:visited{color:#7b009d;color:#0645ad}.J4fa3731751 .Jced878d167:first-child{padding-right:1.6rem}.J4fa3731751 .J3a04f5ee10{display:block}.J4fa3731751 .Jcef44d2cf0{display:block;width:1.6rem;height:1.6rem;margin:.6rem auto .2rem;color:#0645ad}@media screen and (min-width:48.000em){.J4fa3731751 .Jced878d167{padding-right:1.2rem}.J4fa3731751 .Jced878d167:first-child{padding-right:2.4rem}.J4fa3731751{width:11.6rem}.J4fa3731751 .Jced878d167{width:4rem}.J4fa3731751 .Jcef44d2cf0{margin-top:0;margin-bottom:.8rem}} .Jfad4c1e6ba{margin-bottom:3.2rem}.Jfad4c1e6ba h3{font-weight:400;margin:0}.Jfad4c1e6ba a{max-width:100%}.Jfad4c1e6ba a,.Jfad4c1e6ba a:focus,.Jfad4c1e6ba a:hover,.Jfad4c1e6ba a:link,.Jfad4c1e6ba a:visited{text-decoration:none}.Jfad4c1e6ba a:visited *{color:#7b009d}.Jfad4c1e6ba a:visited .J72a8725f81 *{color:unset}.Jfad4c1e6ba a:hover~a .J5d4505938b{text-decoration:underline}.J56caf87f26{padding:1.6rem 1.6rem 1.4rem;border-radius:.8rem;margin:0 0 .8rem -1.6rem;border:none;box-shadow:0 1px 8px -1px rgba(0,0,0,.28)}.J56caf87f26:after,.J9f2800838b:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}.Jfad4c1e6ba>a,.Jfad4c1e6ba>a:focus,.Jfad4c1e6ba>a:hover,.Jfad4c1e6ba>a:link,.Jfad4c1e6ba>a:visited{text-decoration:none}.Jfad4c1e6ba>a:hover .J5d4505938b{text-decoration:underline}.Ja0d738e9a4 img{-o-object-fit:cover;object-fit:cover;z-index:-1;margin-top:.4rem}.Jaff8175524,.Ja0d738e9a4 img{position:relative;height:7.4rem;width:7.4rem;overflow:hidden;border-radius:.4rem}.Jaff8175524{margin-left:1.6rem;float:right;z-index:0}.Ja939d2885e{position:absolute;top:0;right:0;left:0;bottom:0;background:linear-gradient(180deg,transparent,rgba(0,0,0,.5))}.Ja939d2885e span{color:#fff;font-size:1rem;line-height:1.2rem;position:absolute;right:.4rem;bottom:.4rem;pointer-events:none}.J5d4505938b{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.J5d4505938b:link,.J5d4505938b:visited{text-decoration:none}.J5d4505938b:focus,.J5d4505938b:hover{text-decoration:underline}.J56caf87f26 .J5d4505938b{color:#005ad5;font-size:1.6rem;line-height:2rem;padding:1.2rem 0 .8rem}.J9f2800838b .J5d4505938b{color:#0922ac;font-size:2rem;line-height:2.6rem}.J1abf07293b{color:grey;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.J8aff67e9d5{color:#333;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.J72a8725f81{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.J5b4af79e99{width:1.6rem;height:1.6rem;margin-right:.8rem;background-size:contain;background-repeat:no-repeat;background-position:50%}.J72a8725f81 cite{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;font-style:normal}.J56caf87f26 .J72a8725f81 cite{color:#333;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-height:1.6rem}.J56caf87f26 .J72a8725f81 cite small{color:grey;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.J9f2800838b .J72a8725f81 cite{color:green;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;max-height:2.4rem}.J9f2800838b .J72a8725f81 cite small{color:#00a000;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.Jaeadf95070{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222;word-break:break-word}.J56caf87f26 .Jaeadf95070{color:#333;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.J9f2800838b .Jaeadf95070{color:#51575b;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.J31df808bb3{border-top:.1rem solid #eee;padding-top:1rem;margin-top:1rem}.Ja80ff76c17{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.Ja80ff76c17:link,.Ja80ff76c17:visited{text-decoration:none}.Ja80ff76c17:focus,.Ja80ff76c17:hover{text-decoration:underline}.Jedfeca63e6{display:inline-block;vertical-align:text-bottom;width:1.6rem;height:1.6rem;background-color:transparent;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain;background-image:url(/re/media/ico-phone-blue-light.48213fa80f.svg);-webkit-transform:rotate(90deg);transform:rotate(90deg)}.J5498b1cf68{margin-left:.8rem;color:#005ad5;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.J90dd952d6c,.Jd06caabead{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0;white-space:nowrap}.J90dd952d6c li,.Jd06caabead li{list-style:none}.J90dd952d6c a,.Jd06caabead a{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.J90dd952d6c a:link,.J90dd952d6c a:visited,.Jd06caabead a:link,.Jd06caabead a:visited{text-decoration:none}.J90dd952d6c a:focus,.J90dd952d6c a:hover,.Jd06caabead a:focus,.Jd06caabead a:hover{text-decoration:underline}.J56caf87f26 .J90dd952d6c a,.J56caf87f26 .Jd06caabead a,.J9f2800838b .J90dd952d6c a,.J9f2800838b .Jd06caabead a{color:#0922ac;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.J90dd952d6c a b,.Jd06caabead a b{font-weight:400}.J90dd952d6c{margin:0;max-height:2rem}.Jd06caabead{margin:.4rem 0 0}.J9f2800838b .Jd06caabead{margin-left:.8rem}.J9f2800838b .Jd06caabead li a{color:#0922ac;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.Jd06caabead li{-webkit-flex-basis:50%;flex-basis:50%;max-width:50%}.J56caf87f26.Jf886caa9b8 .J72a8725f81 cite,.J56caf87f26.Jf886caa9b8 .J72a8725f81 cite small,.J56caf87f26.J1fef50e020 .J72a8725f81 cite,.J56caf87f26.J1fef50e020 .J72a8725f81 cite small,.J56caf87f26.J6e70446f8d .J72a8725f81 cite,.J56caf87f26.J6e70446f8d .J72a8725f81 cite small{color:green}.J56caf87f26.Jf886caa9b8 .J5d4505938b{padding:0}.J56caf87f26.Jf886caa9b8 .J72a8725f81{padding:.8rem 0}.J56caf87f26.Jfad4c1e6ba .Jdb75ed2261>div{margin-top:0}@media screen and (min-width:48.000em){.Ja0d738e9a4 img{height:6.4rem;width:8.8rem}.J9f2800838b .Ja0d738e9a4 img{width:9.6rem;height:6rem}.Jaff8175524{height:6.4rem;width:8.8rem}.J9f2800838b .Jaff8175524{width:9.6rem;height:6rem}.J5d4505938b{text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;max-width:100%}.J56caf87f26 .J5d4505938b{color:#0922ac;font-size:2rem;line-height:2.6rem;max-height:3.8rem}.J56caf87f26 .Jaeadf95070{line-height:2.2rem}.J90dd952d6c,.Jd06caabead{-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;overflow:hidden}.J90dd952d6c li:not(:first-of-type):before{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#0645ad;margin:0 .8rem;font-size:1rem;line-height:2rem;content:"\2022"}.J90dd952d6c li:not(:first-of-type):before:visited{color:#7b009d}}@media not screen and (min-width:48.000em){.Jfad4c1e6ba a:active,.Jfad4c1e6ba a:focus{outline:none}.Jfad4c1e6ba a:active *,.Jfad4c1e6ba a:focus *{text-decoration:underline}.J56caf87f26{margin-left:-2.8rem}.Jfad4c1e6ba>a:active,.Jfad4c1e6ba>a:focus{outline:none}.Jfad4c1e6ba>a:active *,.Jfad4c1e6ba>a:focus *{text-decoration:underline}.Jb62548ab6d,.Jb62548ab6d img,.J321a7e40d1,.J321a7e40d1 img{height:7.4rem;width:13rem}.J90dd952d6c a:active,.J90dd952d6c a:focus,.Jd06caabead a:active,.Jd06caabead a:focus{outline:none}.J90dd952d6c a:active *,.J90dd952d6c a:focus *,.Jd06caabead a:active *,.Jd06caabead a:focus *{text-decoration:underline}.J56caf87f26 .J90dd952d6c a,.J56caf87f26 .Jd06caabead a{color:#005ad5}.J56caf87f26 .J90dd952d6c{clear:both;overflow:auto;max-height:unset;margin:0 -3.2rem -1rem;padding-top:1.2rem;padding-bottom:1rem}.J56caf87f26 .J90dd952d6c li a{display:inline-block;padding:1rem 1.2rem;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.06);box-shadow:0 1.6rem .8rem -1.6rem rgba(0,0,0,.08),0 .1rem .3rem 0 rgba(0,0,0,.08);border-radius:.8rem;margin-right:.8rem;background-color:#fff}.J56caf87f26 .J90dd952d6c li:first-of-type{padding-left:3.2rem}.J56caf87f26 .J90dd952d6c li:last-of-type{padding-right:3.2rem}.J56caf87f26 .J90dd952d6c li:last-of-type a{margin-right:0}.Jd06caabead{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.Jd06caabead li{max-width:100%}.Jd06caabead li a{display:block}.Jd06caabead li:not(:last-of-type) a{border-bottom:.1rem solid #eee;padding:1rem 0}.Jd06caabead li:not(:only-of-type):last-of-type a{padding-top:1rem}.Jc6ff981c5d{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap}.Jc6ff981c5d li{max-width:50%}.Jc6ff981c5d li:nth-of-type(odd){padding-right:1rem}.Jc6ff981c5d li a{border-bottom:.1rem solid #eee;padding:1rem 0;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden}.J48c1f832d0 li:last-of-type a,.Jb9768f721e li:last-of-type a{padding:1rem 0 0;border-bottom:none}}.J41e3e36428{margin-bottom:3.2rem}.J35e1cb8072{font-weight:400}.J41e3e36428 .Result-contentContainer{display:table;width:100%;table-layout:fixed}.J30967b277b{float:right;width:8rem}.Jda8641168e,.J0f445c5b44,.J1d2c59e0aa{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0}.J1d2c59e0aa span,.J0f445c5b44 span{display:inline-block;white-space:nowrap}.J1d2c59e0aa span:after,.J0f445c5b44 span:after{display:inline;content:"\2219";padding:0 .4rem}.J1d2c59e0aa span:last-child:after,.J0f445c5b44 span:last-child:after{display:none}.J1d2c59e0aa{}.J3861f6479f{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0}.Jad0028942f{width:.8rem;margin-right:.8rem;color:#888}@media screen and (min-width:48.000em){.J41e3e36428.Result.Result--organic .Result-title,.J41e3e36428.Result.Result--organic .Result-title-link{white-space:normal;max-height:4.8rem}} .J85667dbf09{display:inline-block;width:4.8rem;height:1.5rem;margin-top:.3rem;margin-bottom:.2rem;position:absolute} .Tooltip-wrapper._573ab3,.Tooltip-wrapper ._573ab3{display:inline-block;cursor:help;margin-left:.5rem;height:2.4rem}.Tooltip-wrapper._3482f1,.Tooltip-wrapper ._3482f1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;height:100%}.Tooltip-wrapper._3482f1 svg,.Tooltip-wrapper ._3482f1 svg{width:1.8rem;height:1.8rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper.a24101,.Tooltip-wrapper .a24101{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;width:100%;max-width:27rem;z-index:100;height:unset;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper.a24101 h4,.Tooltip-wrapper .a24101 h4{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper.a24101 ul,.Tooltip-wrapper .a24101 ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li,.Tooltip-wrapper .a24101 ul li{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper .a24101 ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li svg,.Tooltip-wrapper .a24101 ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:1.6rem;padding:0 1.6rem;height:3.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._093c71{cursor:pointer;color:#0645ad;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;background-color:transparent;border:none;padding:0;position:absolute;right:5%;top:100%;margin-top:.2rem}._093c71:link,._093c71:visited{text-decoration:none}._093c71:focus,._093c71:hover{text-decoration:underline}._093c71:visited{color:#7b009d}.fa32a5{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;position:absolute;right:0;bottom:0;border:none;padding:0;background-color:transparent;position:relative;right:auto;bottom:auto}.fa32a5:link,.fa32a5:visited{text-decoration:none}.fa32a5:focus,.fa32a5:hover{text-decoration:underline}._701acc{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;position:absolute;right:0;bottom:100%;margin-bottom:.2rem;border:none;padding:0;background-color:transparent}._701acc:link,._701acc:visited{text-decoration:none}._701acc:focus,._701acc:hover{text-decoration:underline}@media screen and (min-width:31.250em){._093c71{right:0}} .Result.Result--organic .Result-title.J8a38abe9a7{display:none}.J9557900b53{position:relative;max-width:none;margin:.8rem 0 2.4rem -1.6rem;border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;overflow:visible}.J9557900b53 .Jf28edf1d58{padding:1.5rem 0 0;overflow:hidden;margin-left:-.1rem;margin-right:-.1rem;font-size:0}.J9557900b53 .J8cffcce648{width:100%;min-width:0;margin-right:0;margin-bottom:2.4rem}.J9557900b53 .J8cffcce648:last-child{margin-right:0}.J9557900b53.J685496150a .J8cffcce648{width:calc(33.33333% + .1rem);display:inline-block;margin-left:-.1rem}.J9557900b53.J3425247fe5 .J8cffcce648{width:calc(50% + .1rem);display:inline-block;margin-left:-.1rem}.J9557900b53.J101362bb6a .J8cffcce648{width:calc(25% + .1rem);display:inline-block;margin-left:-.1rem}.J9557900b53.J42ad660c84 .J8cffcce648{width:calc(50% + .1rem);display:inline-block;margin-left:-.1rem}.J9557900b53.J2ce3aeda69 .J8cffcce648{width:calc(20% + .1rem);display:inline-block;margin-left:-.1rem}.J9557900b53 .J223e8404cf{overflow:hidden}.J9557900b53 .J27b10a5541{position:absolute;top:-.8rem;right:1rem;background:#fff}.J9557900b53 .J27b10a5541 .Jc5cfc02cfd{position:static}.Jba7048e751.Jfe87ac75e0{padding:0 1.5rem;margin:.8rem 0;border-left:.1rem solid #eee;border-right:.1rem solid #eee}.Jba7048e751.Jfe87ac75e0 .Result-title-link{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}.Jba7048e751.Jfe87ac75e0 .J8f539974d8{margin-bottom:0}.Jba7048e751.Jfe87ac75e0 .J7b0865f335{display:block;white-space:nowrap;max-height:none}.Jba7048e751.Jfe87ac75e0 .Jffc8ce61c0{height:auto;width:auto;margin-bottom:.4rem}.Jba7048e751.Jfe87ac75e0 .Jdce66abf79{width:100%;height:0;padding-bottom:64.75%;display:block;position:relative}.Jba7048e751.Jfe87ac75e0 .J3d21a0f815{display:block;position:absolute;left:0;right:0;top:0;bottom:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:cover}.Jba7048e751.Jfe87ac75e0 .J3d21a0f815.J04a35e3a9b{background-size:contain}.Jba7048e751.Jfe87ac75e0 .Jfc03d296bf{text-transform:none}.Jba7048e751.Jfe87ac75e0.J3a39116050{padding-left:17.7rem;margin-top:0;margin-bottom:1.6rem}.Jba7048e751.Jfe87ac75e0.J3a39116050:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}.Jba7048e751.Jfe87ac75e0.J3a39116050:last-child{margin-bottom:1.5rem}.Jba7048e751.Jfe87ac75e0.J3a39116050 .Jffc8ce61c0{float:left;width:14.6rem;margin-left:-16.2rem;margin-bottom:0}.J24e15636f0{margin:0 0 1.6rem}.Jbd2c4c8882{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.6rem;line-height:2rem;color:#0645ad}.Jbd2c4c8882:link,.Jbd2c4c8882:visited{text-decoration:none}.Jbd2c4c8882:focus,.Jbd2c4c8882:hover{text-decoration:underline}.Jbd2c4c8882:visited{color:#7b009d}@media screen and (min-width:71.875em){.J9557900b53.J3425247fe5 .J8cffcce648{width:calc(33.33333% + .1rem);display:inline-block;margin-left:-.1rem}} .J62ecb085cc{background-image:url(/re/media/89f31af09.e319550dc3.png);display:inline-block;width:4.8rem;height:0;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute}.J2c2beb370c{display:none}.Je6104f4f61{display:inline-block;height:0;width:0;position:absolute}.Layout--left .Result--organic .Result-contentContainer .Je6104f4f61>.J62ecb085cc{padding-bottom:1.5rem;margin-top:.3rem}.ResultLayout-pla-wrapper .J62ecb085cc{position:static;margin-top:0;width:4.8rem;height:1.5rem}.J62ecb085cc.J977a246f28{background-image:url(/re/media/89f31af09.84e32be68d.svg);width:5.6rem;height:1.8rem;margin-bottom:.2rem;margin-top:0}.J62ecb085cc.Jf847b2ce75,.J62ecb085cc.J977a246f28{display:inline-block;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute}.J62ecb085cc.Jf847b2ce75{background-image:url(/re/media/sklik-box/grey-dark-ad.5922090eba.svg);width:5.2rem;height:1.2rem;margin-bottom:0;margin-top:.3rem;margin-left:0;right:1rem}.J62ecb085cc.J7e86160d85{background-image:url(/re/media/89f31af09.6df9769d71.svg);width:4.8rem;height:1.5rem;margin-bottom:.2rem;position:absolute;margin-top:.4rem;margin-left:.4rem}.J62ecb085cc.J7e86160d85,.J62ecb085cc.J672148b6c0{display:inline-block;background-repeat:no-repeat;background-size:cover}.J62ecb085cc.J672148b6c0{background-image:url(/re/media/sklik-box/green-reklama-dot.99e5795cd6.svg);width:5rem;height:1.2rem;position:absolute;position:static;margin:0 0 .3rem .2rem}.Layout--right .ResultContainer .J62ecb085cc{position:static}.J62ecb085cc.J2477f8a893{background-image:url(/re/media/89f31af09.e3904f4180.png)!important;width:0!important;height:0!important;padding-bottom:0!important}@media screen and (min-width:48.000em){.ResultLayout-pla-wrapper .J62ecb085cc{background-image:url(/re/media/89f31af09.84e32be68d.svg);display:inline-block;width:5.6rem;height:1.8rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute;position:static}} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2rem;height:4.8rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:1.2rem 2.4rem;border-radius:.4rem;border:transparent;outline:none;background-color:#c00;color:#fff;font-weight:700;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,._6494be,._18b43f,.f8ff08{font-weight:400}._6494be{background-color:#f2f5fb;color:#0645ad}._6494be:active,._6494be:focus,._6494be:hover{text-decoration:underline}._6494be:focus,._6494be:hover{background-color:#e7edf7}._6494be:active{background-color:#dae3f3}._18b43f{background-color:#f2f6fd;color:#005ad5}._18b43f:active,._18b43f:focus,._18b43f:hover{text-decoration:underline}._18b43f:focus,._18b43f:hover{background-color:#e6effb}._18b43f:active{background-color:#d9e6f9}.afe4f1{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2);background-color:#fff;color:#000}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{background-color:#fcf2f2;color:#c00}.f8ff08:active,.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{text-decoration:underline}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#fae6e6}.f8ff08:active{background-color:#f8d9d9}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;height:4rem;padding:1rem 1.6rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.4rem;height:5.6rem;padding:1.4rem 3.2rem}</style><script> (function(){ loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; function onAppStart(){ if (true) { loadjs([ 'https://notifikace.szn.cz/seno.js', 'https://login.szn.cz/js/api/1.8/login.js' ], 'login-notification'); } loadjs('//c.imedia.cz/js/retargeting.js', 'retargeting'); window.pp_gemius_identifier = "ofgwDT7pLy73NmR77qj8APU2jw6d1Brwo7my216t8kv.57"; window.pp_gemius_extraparameters = new Array("gA=seznam.cz/Fulltext/Hledani_CR/1.strana"); function gemius_pending(i) { window[i] = window[i] || function() {var x = window[i+'_pdata'] = window[i+'_pdata'] || []; x[x.length]=arguments;};}; gemius_pending('gemius_hit'); gemius_pending('gemius_event'); gemius_pending('pp_gemius_hit'); gemius_pending('pp_gemius_event'); (function(d,t) {try {var gt=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0]; gt.setAttribute('async','async'); gt.setAttribute('defer','defer'); gt.src='//gacz.hit.gemius.pl/xgemius.js'; s.parentNode.insertBefore(gt,s);} catch (e) {}})(document,'script'); } loadjs(["/re/js/firmy.bundle.b31985a964.js"],'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); loadjs.ready(["appPreload","app"], function(){ if(document.readyState==='interactive'||document.readyState==='complete'){ window.startApp(onAppStart); }else{ document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){window.startApp(onAppStart);}); } }) })(); </script> </head> <body><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","domain":"h.imedia.cz","canvas":false,"query":"celoskleněné dveře","loginState":"red","lsid":"vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX","abtest":"62/130,55/115"}, {"89f31af09stp":"sklik/skliktoppla","89f31af09srp":"sklik/sklikrightpla","89f31af09spi":"sklik_PI","89f31af09sto":"sklik/skliktop","89f31af09sbo":"sklik/sklikbottom","89f31af09stn":"sklik/skliktopnav","89f31af09ore":"ftxt-organic/result","89f31af09nre":"ftxt-news/result"});</script><div id="app-root"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="Page Page--desktop Page--isSticky"><div id="Page-header" class="Page-header"><div class="Header Header--top"><div class="Header-services"><ul class="Services"><div class="Services-left"><li class="Services-item Services-item--logo"><div class="Services-item-logoWrapper"><div class="Logo Logo--default Logo--small"><h1 class="Logo-container"><a class="Logo-container-link" href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot="seznam-logo"><div class="Logo-container-link--short" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="Logo-container-link--full" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1></div></div></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link is-active" href="#">Internet</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Obrázky</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Videa</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Články</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Firmy</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Mapy</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Zboží</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Slovník</a></li></div><div class="Services-right"><li id="login-badge" class="Services-badge" data-recording-disable="true"></li></div></ul></div><div class="Services-gradient Services-gradient--left" style="height:0rem;margin-top:0rem"></div><div class="Services-gradient Services-gradient--right" style="height:0rem;margin-top:0rem"></div><div class="Header-main"><div class="SearchForm-wrapper-empty"></div><div class="SearchForm-wrapper"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="celoskleněné dveře" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="celoskleněné dveře"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="szn-HP"/><input type="hidden" name="sId" value="vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="22px" height="22px" viewBox="0 0 22 22" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><g id="Symbols" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><path d="M15.7405257,15.8475457 C12.4851874,18.8852876 7.30688509,18.7437095 4.04148072,15.4783051 C0.70700391,12.1438283 0.629906371,6.81467134 3.86927854,3.57529917 C7.1086507,0.335927005 12.4378077,0.413024544 15.7722845,3.74750135 C18.9928865,6.96810339 19.174794,12.0494724 16.2647659,15.3114775 C16.3483696,15.3266054 16.4280024,15.3656318 16.4918216,15.4294511 L21.0915248,20.0291542 C21.2628609,20.2004903 21.2605815,20.482106 21.0854803,20.6572072 C20.9155001,20.8271874 20.6291902,20.8350146 20.4574273,20.6632517 L15.8577241,16.0635486 C15.7965056,16.00233 15.7574515,15.9270328 15.7405257,15.8475457 Z M4.67557822,14.8442076 C7.64957105,17.8182004 12.4026029,17.8869631 15.2917727,14.9977933 C18.1809425,12.1086236 18.1121798,7.35559168 15.138187,4.38159885 C12.1641941,1.40760602 7.41116226,1.33884335 4.52199249,4.22801312 C1.63282272,7.11718289 1.70158539,11.8702148 4.67557822,14.8442076 Z" id="Oval-10" stroke="currentColor" fill="currentColor"></path></g></svg></button></div></form></div><div class="SearchForm-wrapper-nav" data-ribbon="56"><div class="SearchForm-wrapper-nav-left"><div class="SearchForm-wrapper-logo"><div class="Logo Logo--default Logo--small"><h1 class="Logo-container"><a class="Logo-container-link" href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot="seznam-logo"><div class="Logo-container-link--short" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="Logo-container-link--full" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1></div></div></div><div class="SearchForm-wrapper-nav-right"><div id="login-badge--sticky" class="Services-badge"></div></div></div></div></div></div><div class="Page-content"><div class="Page-content-columnLeft" data-ribbon-content="true"><div data-rid="vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX" class="Layout--left" data-dot="results"><div data-dot="0" data-elm="0__r0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&quot;}"><div class="Result J41e3e36428 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=fav16x16&amp;url=http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/cz/cz/products.html&amp;exact=4&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/cz/cz/products.html" data-dot="title" data-l-id="kppdPWEp"><b>Celoskleněné</b> <b>dveře</b> od AGC</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/cz/cz/products.html" data-dot="url" data-l-id="kppdPWEp">YourGlass.com/<b>celosklenenedvere</b></a></div><div class="J85667dbf09"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/89f31af09.29b1968961.svg#89f31af09.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="Jda8641168e"><span>Moderní skleněné <b>dveře</b> prvotřídní kvality od tradičního výrobce.</span></p></div></div></div><div data-dot="1" data-elm="0__r1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&quot;}"><div class="Result J41e3e36428 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=fav16x16&amp;url=http://www.peknedvere.eu/cs/sortiment/interierove-dvere-sklenene&amp;exact=4&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.peknedvere.eu/cs/sortiment/interierove-dvere-sklenene" data-dot="title" data-l-id="oYggrKGa"><b>Celoskleněné</b> <b>dveře</b></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.peknedvere.eu/cs/sortiment/interierove-dvere-sklenene" data-dot="url" data-l-id="oYggrKGa">pekne<b>dvere</b>.eu</a></div><div class="J85667dbf09"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/89f31af09.29b1968961.svg#89f31af09.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="Jda8641168e"><span><b>Dveře</b> posuvné i do zárubně. Doprava zdarma po celé ČR.</span></p></div></div></div><div data-dot="2" data-elm="0__r2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&quot;}"><div class="Result J41e3e36428 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=fav16x16&amp;url=https://www.polaris-centrum.cz/sapeli-ostrava/produkty/26-sapglass/index.php?kategori=1&amp;exact=4&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.polaris-centrum.cz/sapeli-ostrava/produkty/26-sapglass/index.php?kategori=1" data-dot="title" data-l-id="kaE1kOIu"><b>Celoskleněné</b> <b>dveře</b> Sapeli | Ostrava</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.polaris-centrum.cz/sapeli-ostrava/produkty/26-sapglass/index.php?kategori=1" data-dot="url" data-l-id="kaE1kOIu">polaris-centrum.cz</a></div><div class="J85667dbf09"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/89f31af09.29b1968961.svg#89f31af09.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="Jda8641168e"><span>Atypické rozměry, velký výběr motivů. Posuvné, kyvné, otočné se zárubní nebo bez.</span></p><p class="J3861f6479f"><span><svg viewBox="0 0 8 10" class="Jad0028942f"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.b98346b9bf.svg#ico-address-grey--sprite-usage"></use></svg>Zengrova 1139/36, Ostrava</span></p></div></div></div><div data-dot="3" data-elm="0__r3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&quot;}"><div class="Result J41e3e36428 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=fav16x16&amp;url=https://rostradvere.cz/interierove-dvere/graf&amp;exact=4&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://rostradvere.cz/interierove-dvere/graf" data-dot="title" data-l-id="yida6A1K">Skleněná interiérové <b>dveře</b> | Rostradvere</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://rostradvere.cz/interierove-dvere/graf" data-dot="url" data-l-id="yida6A1K">rostra<b>dvere</b>.cz/<b>celoskleněné</b>/<b>dveře</b></a></div><div class="J85667dbf09"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/89f31af09.29b1968961.svg#89f31af09.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="Jda8641168e"><span>Skleněné <b>dveře</b> se hodí do každého interiéru. Široký výběr - mnoho dekorů!</span></p><p class="J3861f6479f"><span><svg viewBox="0 0 8 10" class="Jad0028942f"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.b98346b9bf.svg#ico-address-grey--sprite-usage"></use></svg>Průběžná 1548/90, Praha</span></p></div></div></div><div data-dot="4" data-elm="0__r4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&quot;}"><div class="Result J35e1cb8072 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fm-dvere.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.m-dvere.cz/celosklenene_dvere.htm" title="Přejít na: https://www.m-dvere.cz/celosklenene_dvere.htm" data-dot="title" data-l-id="bEqGsleF"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b></span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.m-dvere.cz/celosklenene_dvere.htm" data-dot="url" data-l-id="bEqGsleF"><span>https://m-<b class=sec>dvere</b>.cz/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b>.htm</span></a></div><div class="J85667dbf09"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/89f31af09.29b1968961.svg#89f31af09.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> interiérové, vnitřní, kování na celoskleněné dveře, pískované, vzorované, otočné, posuvné, kvalitní, cenově dostupné, levné, akce, stylus</span></p></div></div></div><div data-dot="5" data-elm="0__r5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&quot;}"><div class="Result J35e1cb8072 Result--organic Result--video"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fvvsklo.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.vvsklo.cz/" title="Přejít na: https://www.vvsklo.cz/" data-dot="title" data-l-id="EdJKKmal"><span>VV SKLO | <b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b>, stěny, zábradlí, obklady</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.vvsklo.cz/" data-dot="url" data-l-id="EdJKKmal"><span>https://vvsklo.cz</span></a></div><div class="J85667dbf09"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/89f31af09.29b1968961.svg#89f31af09.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><div class="Ellipsis Result-description Result-description--niceResult" data-dot="description">Celoskleněné posuvné otočné dveře, stěny, obklady, zábradlí ze skla. Opracování skla: broušení, výřezy, vrtání, potisk, gravírování, pískování, kalení.</div></div></div></div><div data-dot="6" data-elm="0__r6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&quot;}"><div class="BoxWithShadow HintLayout-container FirmyHint1902" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/categoryOther&quot;}" data-dot="main-box"><div class="BoxWithShadow-packa" data-dot="packa" data-dot-data="{&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"></div><div class="PoiMap PoiMap--minified"><div class="PoiMap-loader"></div></div><div class="FirmyHint1902-gradient"><ul class="FirmyHint1902-filters"><label class="FirmyHint1902-filters-button" for="firmy_nyni-otevreno" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;select&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-dot-text="Otevřené"><div class="Feedback-section-item-input"><input type="checkbox" class="Form-checkbox" autoComplete="off" id="firmy_nyni-otevreno"/><span role="checkbox" aria-checked="false" class="Form-checkbox-label" tabindex="0" for="firmy_nyni-otevreno" id="firmy_nyni-otevreno"></span></div><span class="Feedback-section-item-label FirmyHint1902-filters-text" id="firmy_nyni-otevreno">Otevřené</span></label><label class="FirmyHint1902-filters-button" for="firmy_nearest" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;select&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-dot-text="Nejbližší"><div class="Feedback-section-item-input"><input type="checkbox" class="Form-checkbox" autoComplete="off" id="firmy_nearest"/><span role="checkbox" aria-checked="false" class="Form-checkbox-label" tabindex="0" for="firmy_nearest" id="firmy_nearest"></span></div><span class="Feedback-section-item-label FirmyHint1902-filters-text" id="firmy_nearest">Nejbližší</span></label></ul></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ</span><span class="FirmyHintItem1902-content-offer">Nabídka</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 64.28569793701172%</title><linearGradient id="star-gradient-22-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="21%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="22%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="url(#star-gradient-22-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (7)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Prodej dveří</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Kyje</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Green">Otevřeno</span> do 19:00</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/12780647-siko-koupelny-kuchyne-praha-trebonice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ<div class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.b98346b9bf.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span><span class="FirmyHintItem1902-content-offer">Nabídka</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 95%</title><linearGradient id="star-gradient-75-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="75%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="76%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-75-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (2)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Prodej dveří</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Třebonice</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Green">Otevřeno</span> do 20:00</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-12780647" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/486991-pft-okna-a-dvere-praha-vysocany.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/89Dwh7.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/epTDsA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">PFT - OKNA A DVEŘE</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 100%</title><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (3)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Prodej dveří</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Vysočany</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.okna-dvere-pft.cz/Domu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-486991" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/epTDsA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13180199-solodoor-praha-vinohrady.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/BgZD7c.png?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AbTD79.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">SOLODOOR<div class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.b98346b9bf.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Prodej dveří</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Vinohrady</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.solodoorpraha.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13180199" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AbTD79.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13245490-solodoor-praha-michle.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/a9ZCW2.png?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/pC7BixI.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">SOLODOOR<div class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.b98346b9bf.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Prodej dveří</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Michle</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.solodoor.cz/cs/franchizingove-prodejny/25-znackova-franchisova-prodejna-praha-michle#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13245490" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/pC7BixI.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=20000.000000#utm_content=categoryOther-results&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div><div data-dot="7" data-elm="0__r7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&quot;}"><div class="Result J35e1cb8072 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fnejdvere.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.nejdvere.cz/kategorie/dvere/celosklenene-dvere" title="Přejít na: https://www.nejdvere.cz/kategorie/dvere/celosklenene-dvere" data-dot="title" data-l-id="zj4BCxTF"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b></span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.nejdvere.cz/kategorie/dvere/celosklenene-dvere" data-dot="url" data-l-id="zj4BCxTF"><span>https://nejdvere.cz/kategorie/<b class=sec>dvere</b>/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a></div><div class="J85667dbf09"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/89f31af09.29b1968961.svg#89f31af09.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span><b class=sec>Dveře</b> Ostrava. Dodáváme interiérové dveře, obložkové zárubně, vchodové dveře, bezpečnostní dveře, obklad kovové zárubně, <b class=sec>dveřní</b> kování, laminátové podlahy, vinylové podlahy, <b class=sec>celoskleněné</b> dveře, skládací dveře.</span></p></div></div></div><div data-dot="8" data-elm="0__r8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&quot;}"><div class="Result J35e1cb8072 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fhome-outlet.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://home-outlet.cz/celosklenene-dvere" title="Přejít na: https://home-outlet.cz/celosklenene-dvere" data-dot="title" data-l-id="bs7ZYBMK"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b></span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://home-outlet.cz/celosklenene-dvere" data-dot="url" data-l-id="bs7ZYBMK"><span>https://home-outlet.cz/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a></div><div class="J85667dbf09"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/89f31af09.29b1968961.svg#89f31af09.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>, <b class=sec>celoskleněné</b> posuvné <b class=sec>dveře</b> do pouzdra, dvoukřídlé celoskleněné dveře, různé materiály skla. Můžemte nám poslat Vaší poptávku a rádi pro Vás vytvoříme nezávaznou cenovou nabídku.</span></p></div></div></div><div data-dot="9" data-elm="0__r9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&quot;}"><div class="Result J35e1cb8072 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fcelosklenene-dvere.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.celosklenene-dvere.cz/" title="Přejít na: https://www.celosklenene-dvere.cz/" data-dot="title" data-l-id="VrtNbyWu"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> Brno</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.celosklenene-dvere.cz/" data-dot="url" data-l-id="VrtNbyWu"><span>https://<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b>.cz</span></a></div><div class="J85667dbf09"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/89f31af09.29b1968961.svg#89f31af09.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>Dveře</b> BRNO - dodavatel a výrobce <b class=sec>celoskleněných</b> <b class=sec>dveří</b>, stěn, zábradlí, schodišť a jiných skleněných prvků</span></p></div></div></div><div data-dot="10" data-elm="0__r10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&quot;}"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/ncobrazky&quot;}"><div class="ResultContainer-header"><a href="//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Celoskleněné dveře</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Obrázky.cz</span></div><div class="ResultLayout ResultLayout--obrazky ResultLayout--obrazkyTwoLines"><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=601e4410422cf8db&amp;docId=264169db76befba1" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" style="width:18rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-0" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=601e4410422cf8db&amp;size=2" width="180" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=f227c43f5d92c583&amp;docId=decfcaec0535c787" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" style="width:8.41025641025641rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-1" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=f227c43f5d92c583&amp;size=2" width="84.1025641025641" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=02470f4ae29d7187&amp;docId=95414a091146b089" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" style="width:8.445205479452055rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-2" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=02470f4ae29d7187&amp;size=2" width="84.45205479452055" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=960be401621f647e&amp;docId=bc5b14728313c502" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" style="width:9.298578199052132rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-3" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=960be401621f647e&amp;size=2" width="92.98578199052132" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=b34335d6aa2b89e6&amp;docId=6fbcb330d9a75b11" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 4}" style="width:8.445205479452055rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-4" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=b34335d6aa2b89e6&amp;size=2" width="84.45205479452055" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=b3b7ba8b4a1e5397&amp;docId=56d8f20ea403c368" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 5}" style="width:8rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-5" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=b3b7ba8b4a1e5397&amp;size=2" width="80" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=191699d643b615ae&amp;docId=21d4b54d4e539307" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 6}" style="width:8rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-6" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=191699d643b615ae&amp;size=2" width="80" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=e8c2c338d968dbde&amp;docId=e0705013e246442e" data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 7}" style="width:8.41025641025641rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-7" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=e8c2c338d968dbde&amp;size=2" width="84.1025641025641" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=9034fd642c714b00&amp;docId=9f4a32dfcd9f59f" data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 8}" style="width:8.445205479452055rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-8" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=9034fd642c714b00&amp;size=2" width="84.45205479452055" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=0d25ad1f3c878c6e&amp;docId=575ac4930b3e9a50" data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 9}" style="width:9.947955390334574rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-9" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=0d25ad1f3c878c6e&amp;size=2" width="99.47955390334573" height="120" class="Result-image is-loading"/></a></div><p class="ResultContainer-footer"><a class="ResultContainer-footer-link" href="//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div><div data-dot="11" data-elm="0__r11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&quot;}"><div class="Result J35e1cb8072 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fsapeli.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.sapeli.cz/dvere/filtr/celosklenene" title="Přejít na: https://www.sapeli.cz/dvere/filtr/celosklenene" data-dot="title" data-l-id="v2mcds93"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> | Sapeli</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.sapeli.cz/dvere/filtr/celosklenene" data-dot="url" data-l-id="v2mcds93"><span>https://sapeli.cz/<b class=sec>dvere</b>/filtr/<b class=sec>celosklenene</b></span></a></div><div class="J85667dbf09"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/89f31af09.29b1968961.svg#89f31af09.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> jsou moderní dveře, které prosvětlí a ozdobí váš interiér.</span></p></div></div></div><div data-dot="12" data-elm="0__r12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&quot;}"><div class="Result J35e1cb8072 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fpro-k.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.pro-k.cz/kategorie/celosklenene-dvere" title="Přejít na: https://www.pro-k.cz/kategorie/celosklenene-dvere" data-dot="title" data-l-id="EoSkyph3"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> | PRO-K</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.pro-k.cz/kategorie/celosklenene-dvere" data-dot="url" data-l-id="EoSkyph3"><span>https://pro-k.cz/kategorie/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a></div><div class="J85667dbf09"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/89f31af09.29b1968961.svg#89f31af09.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Ve všech svých variantách se stávají působivým prvkem bytových interiérů, kanceláří, hotelů, prodejen a jiných objektů. Tvrzená skla mají vysokou odolnost vůči nárazům a zcela vylučují možnost zranění ostrými střepy, pokud by k rozbití skla&hellip;</span></p></div></div></div><div data-dot="13" data-elm="0__r13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&quot;}"><div class="Result J35e1cb8072 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fdverepribram.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.dverepribram.cz/cz/produkt/celosklenene-dvere.html" title="Přejít na: http://www.dverepribram.cz/cz/produkt/celosklenene-dvere.html" data-dot="title" data-l-id="OWCSoHXI"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> | Centrum oken a <b class=sec>dveří</b> Příbram | Euroform&hellip;</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.dverepribram.cz/cz/produkt/celosklenene-dvere.html" data-dot="url" data-l-id="OWCSoHXI"><span>dverepribram.cz/produkt/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b>.html</span></a></div><div class="J85667dbf09"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/89f31af09.29b1968961.svg#89f31af09.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> vykouzlí ve Vašem interiéru neopakovatelnou atmosféru v podobě nadčasového funkčního prvku. Používá se kalené sklo, jenž je zárukou vysoké kvality, tvrdosti a užitkovosti.</span></p></div></div></div><div data-dot="14" data-elm="0__r14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&quot;}"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/video/organic&quot;}"><div class="ResultContainer-header"><a href="http://videa.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e#utm_content=organic&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Videa" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Celoskleněné dveře</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Videa</span></div><div class="ResultLayout ResultLayout--videa"><div class="ResultLayout-inner"><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=UkDr0EieqFk#utm_content=organic&amp;utm_term=celoskleněné dveře&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20s%20tich%C3%BDm%20dorazem%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=UkDr0EieqFk#utm_content=organic&amp;utm_term=celoskleněné dveře&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20s%20tich%C3%BDm%20dorazem%20-%20YouTube" title="Celoskleněné dveře s tichým dorazem - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUkDr0EieqFk" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">21.08.2014</span><span class="Result-image-description">00:21</span></a><h3 class="Result-title" title="Celoskleněné dveře s tichým dorazem - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=UkDr0EieqFk#utm_content=organic&amp;utm_term=celoskleněné dveře&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20s%20tich%C3%BDm%20dorazem%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Celoskleněné dveře s tichým dorazem - YouTube</a></h3></div></div></div></div></div><div data-dot="15" data-elm="0__r15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&quot;}"><div class="Result J35e1cb8072 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fwisniowski.pl%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.wisniowski.pl/cz/pro-domov/dvere-a-okna/interierove-dvere/celosklenene-dvere" title="Přejít na: https://www.wisniowski.pl/cz/pro-domov/dvere-a-okna/interierove-dvere/celosklenene-dvere" data-dot="title" data-l-id="Z0EX47vt"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> - Wiśniowski</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.wisniowski.pl/cz/pro-domov/dvere-a-okna/interierove-dvere/celosklenene-dvere" data-dot="url" data-l-id="Z0EX47vt"><span>https://wisniowski.pl/pro-domov/<b class=sec>dvere</b>-a-okna/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a></div><div class="J85667dbf09"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/89f31af09.29b1968961.svg#89f31af09.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Kování Studio Rondo pro přítlačné <b class=sec>dveře</b> s ocelovou objímkovou zárubní. Kování Studio Classic pro přítlačné dveře s ocelovou objímkovou zárubní. Kování Universal Light pro <b class=sec>celoskleněné</b> dveře a dělící přepážky.</span></p></div></div></div><div data-dot="16" data-elm="0__r16" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:16,&quot;rid&quot;:&quot;vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&quot;}"><div class="Result J35e1cb8072 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fproparket.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.proparket.cz/380-celosklenene-dvere/" title="Přejít na: https://www.proparket.cz/380-celosklenene-dvere/" data-dot="title" data-l-id="rEyuucSU"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> : ProParket.cz - podlahy dveře vinyl</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.proparket.cz/380-celosklenene-dvere/" data-dot="url" data-l-id="rEyuucSU"><span>https://proparket.cz/380-<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a></div><div class="J85667dbf09"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/89f31af09.29b1968961.svg#89f31af09.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>ProParket.cz - podlahy <b class=sec>dveře</b> vinyl - <b class=sec>Celoskleněné</b> dveře</span></p></div></div></div><div data-dot="17" data-elm="0__r17" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:17,&quot;rid&quot;:&quot;vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&quot;}"><div class="Result J41e3e36428 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=fav16x16&amp;url=https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/&amp;exact=4&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/" data-dot="title" data-l-id="uewwiubo"><b>Celosklenene</b> <b>dvere</b> I Clearmont | Zhmotníme vaše sny a vize</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/" data-dot="url" data-l-id="uewwiubo">clearmont.cz/<b>celoskleněné</b>/<b>dveře</b></a></div><div class="J85667dbf09"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/89f31af09.29b1968961.svg#89f31af09.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="Jda8641168e"><span>Pohled je nad tisíc slov. Prohlédněte si fotogalerii našich referenčních realizací.</span></p><p class="J3861f6479f"><span><svg viewBox="0 0 8 10" class="Jad0028942f"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.b98346b9bf.svg#ico-address-grey--sprite-usage"></use></svg>Bořivojova 127/20, Ostrava</span></p></div></div></div><div data-dot="18" data-elm="0__r18" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:18,&quot;rid&quot;:&quot;vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&quot;}"><div class="Result J41e3e36428 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=fav16x16&amp;url=https://www.biano.cz/produkty/dvere&amp;exact=4&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.biano.cz/produkty/dvere" data-dot="title" data-l-id="lqiLydD5"><b>Dveře</b> | 1150 produktů na BIANO.cz</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.biano.cz/produkty/dvere" data-dot="url" data-l-id="lqiLydD5">biano.cz/<b>dvere</b></a></div><div class="J85667dbf09"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/89f31af09.29b1968961.svg#89f31af09.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="Jda8641168e"><span>Hledáte <b>dveře</b>? Největší výběr na BIANO.cz</span></p></div></div></div><div data-dot="19" data-elm="0__r19" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:19,&quot;rid&quot;:&quot;vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&quot;}"><div class="RelatedResults" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="RelatedResults-title">Související dotazy</h4><ul class="RelatedResults-list" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;}"><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a href="?q=sklenen%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">sklenené dveře</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20jap&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">skleněné dveře jap</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20sapeli&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">skleněné dveře sapeli</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><a href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20na%20m%C3%ADru&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">skleněné dveře na míru</a></li></ul><ul class="RelatedResults-list" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;}"><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e%20obi&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">skleněné posuvné dveře obi</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a href="?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20interi%C3%A9rov%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">celoskleněné interiérové dveře</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a href="?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20p%C3%ADskovan%C3%A9%20sklo&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">celoskleněné dveře pískované sklo</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><a href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e%20interi%C3%A9rov%C3%A9&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">skleněné posuvné dveře interiérové</a></li></ul></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&amp;from=10" title="Další strana"></a></li></ul></div><div class="Page-content-columnRight"><div data-rid="vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX" class="Layout--right" data-dot="sklik_right"><div data-dot="0" data-elm="sr0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&quot;}"><div class="Result" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;: &quot;89f31af09spi&quot;}"><div class="Result-title J8a38abe9a7"></div><div class="Result-contentContainer"><div class="J9557900b53 J3425247fe5"><div class="J27b10a5541"><span class="J2c2beb370c">18</span><div class="J62ecb085cc J977a246f28 Jc5cfc02cfd"><span class="J2c2beb370c">89f31af09</span></div></div><div class="Jf28edf1d58"><div class="Jba7048e751 Jfe87ac75e0 J223e8404cf J8cffcce648" data-dot="0"><a tabindex="0" class="Jffc8ce61c0" href="https://dvere-podlahy-schody.cz/index.php?option=com_virtuemart&amp;view=productdetails&amp;virtuemart_product_id=859&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Produktovky&amp;utm_content=Cena" data-dot="image" title="VV sklo Celoskleněné dveře Float čirý 60/200/1" data-l-id="aPVwZk8k"><span class="Jdce66abf79"><span class="J3d21a0f815 J04a35e3a9b" style="background-image:url(&#x27;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_HV/wsFBfc0.jpeg?fl=res,136,88,1,fff&#x27;)"></span></span></a><h3 class="J8f539974d8" title="VV sklo Celoskleněné dveře Float čirý 60/200/1"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://dvere-podlahy-schody.cz/index.php?option=com_virtuemart&amp;view=productdetails&amp;virtuemart_product_id=859&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Produktovky&amp;utm_content=Cena" data-dot="title" data-l-id="aPVwZk8k"><span class="Ellipsis">VV sklo Celoskleněné dveře Float čirý 60/200/1</span></a></h3><p class="Result-price">5 808<!-- --> Kč</p><p class="Result-url Jfc03d296bf" title="Dvere-podlahy-schod…"><a tabindex="0" class="Result-url-link" href="https://dvere-podlahy-schody.cz/index.php?option=com_virtuemart&amp;view=productdetails&amp;virtuemart_product_id=859&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Produktovky&amp;utm_content=Cena" data-dot="url" data-l-id="aPVwZk8k">Dvere-podlahy-schod…</a></p></div><div class="Jba7048e751 Jfe87ac75e0 J223e8404cf J8cffcce648" data-dot="1"><a tabindex="0" class="Jffc8ce61c0" href="http://obchod.sklojanak.cz/matovane-sede-bezpecnostni-sklo?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PRODUKTOVE+INZERATY+-+5199420212&amp;utm_content=http://obchod.sklojanak.cz/&amp;utm_term=celosklenene+dvere" data-dot="image" title="SKLO JANÁK - Celoskleněné dveře matované šedé - bezpečnostní sklo ESG 8mm" data-l-id="eN1vDa95"><span class="Jdce66abf79"><span class="J3d21a0f815 J04a35e3a9b" style="background-image:url(&#x27;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_EU/2AIBOl2.jpeg?fl=res,136,88,1,fff&#x27;)"></span></span></a><h3 class="J8f539974d8" title="SKLO JANÁK - Celoskleněné dveře matované šedé - bezpečnostní sklo ESG 8mm"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://obchod.sklojanak.cz/matovane-sede-bezpecnostni-sklo?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PRODUKTOVE+INZERATY+-+5199420212&amp;utm_content=http://obchod.sklojanak.cz/&amp;utm_term=celosklenene+dvere" data-dot="title" data-l-id="eN1vDa95"><span class="Ellipsis">SKLO JANÁK - Celoskleněné dveře matované šedé - bezpečnostní sklo ESG 8mm</span></a></h3><p class="Result-price">5 830<!-- --> Kč</p><p class="Result-url Jfc03d296bf" title="Obchod.sklojanak.cz"><a tabindex="0" class="Result-url-link" href="http://obchod.sklojanak.cz/matovane-sede-bezpecnostni-sklo?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PRODUKTOVE+INZERATY+-+5199420212&amp;utm_content=http://obchod.sklojanak.cz/&amp;utm_term=celosklenene+dvere" data-dot="url" data-l-id="eN1vDa95">Obchod.sklojanak.cz</a></p></div><div class="Jba7048e751 Jfe87ac75e0 J223e8404cf J8cffcce648" data-dot="2"><a tabindex="0" class="Jffc8ce61c0" href="https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere-hormann-model-cire-sklo#utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PLA+-+v%c5%a1e&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+h%c3%b6rmann,+model+%c4%8dir%c3%a9%e2%80%a6 | Interi%c3%a9rov%c3%a9+dve%c5%99e+-+celosklen%c4%9bn%c3%a9&amp;utm_term=" data-dot="image" title="Celoskleněné dveře Hörmann, model čiré sklo" data-l-id="y05YI4pm"><span class="Jdce66abf79"><span class="J3d21a0f815 J04a35e3a9b" style="background-image:url(&#x27;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Ib/pCWsBs.jpeg?fl=res,136,88,1,fff&#x27;)"></span></span></a><h3 class="J8f539974d8" title="Celoskleněné dveře Hörmann, model čiré sklo"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere-hormann-model-cire-sklo#utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PLA+-+v%c5%a1e&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+h%c3%b6rmann,+model+%c4%8dir%c3%a9%e2%80%a6 | Interi%c3%a9rov%c3%a9+dve%c5%99e+-+celosklen%c4%9bn%c3%a9&amp;utm_term=" data-dot="title" data-l-id="y05YI4pm"><span class="Ellipsis">Celoskleněné dveře Hörmann, model čiré sklo</span></a></h3><p class="Result-price">3 624<!-- --> Kč</p><p class="Result-url Jfc03d296bf" title="Erpi.cz"><a tabindex="0" class="Result-url-link" href="https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere-hormann-model-cire-sklo#utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PLA+-+v%c5%a1e&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+h%c3%b6rmann,+model+%c4%8dir%c3%a9%e2%80%a6 | Interi%c3%a9rov%c3%a9+dve%c5%99e+-+celosklen%c4%9bn%c3%a9&amp;utm_term=" data-dot="url" data-l-id="y05YI4pm">Erpi.cz</a></p></div><div class="Jba7048e751 Jfe87ac75e0 J223e8404cf J8cffcce648" data-dot="3"><a tabindex="0" class="Jffc8ce61c0" href="http://obchod.sklojanak.cz/celosklenene-posuvne-dvere-hws-301?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PRODUKTOVE+INZERATY+-+5199420212&amp;utm_content=http://obchod.sklojanak.cz/&amp;utm_term=celosklenene+dvere" data-dot="image" title="Posuvné dveře celoskleněné HWS-301" data-l-id="aZnsTUlI"><span class="Jdce66abf79"><span class="J3d21a0f815 J04a35e3a9b" style="background-image:url(&#x27;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Ev/sBe8T8.jpeg?fl=res,136,88,1,fff&#x27;)"></span></span></a><h3 class="J8f539974d8" title="Posuvné dveře celoskleněné HWS-301"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://obchod.sklojanak.cz/celosklenene-posuvne-dvere-hws-301?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PRODUKTOVE+INZERATY+-+5199420212&amp;utm_content=http://obchod.sklojanak.cz/&amp;utm_term=celosklenene+dvere" data-dot="title" data-l-id="aZnsTUlI"><span class="Ellipsis">Posuvné dveře celoskleněné HWS-301</span></a></h3><p class="Result-price">6 697<!-- --> Kč</p><p class="Result-url Jfc03d296bf" title="Obchod.sklojanak.cz"><a tabindex="0" class="Result-url-link" href="http://obchod.sklojanak.cz/celosklenene-posuvne-dvere-hws-301?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PRODUKTOVE+INZERATY+-+5199420212&amp;utm_content=http://obchod.sklojanak.cz/&amp;utm_term=celosklenene+dvere" data-dot="url" data-l-id="aZnsTUlI">Obchod.sklojanak.cz</a></p></div><div class="Jba7048e751 Jfe87ac75e0 J223e8404cf J8cffcce648" data-dot="4"><a tabindex="0" class="Jffc8ce61c0" href="https://www.e-kovani.cz/kovani-sklo/kovani-pro-celosklenene-dvere-twin-klasik-sada-2-e/v316166?utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=E-kovani.cz+N%c3%81KUPY&amp;utm_content=Kov%c3%a1n%c3%ad+pro+celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+TWIN%e2%80%a6" data-dot="image" title="Kování pro celoskleněné dveře TWIN KLASIK SADA 2 (E) - UGL klika-klika bez otvoru/E (nerez matná)" data-l-id="siJ4CuNI"><span class="Jdce66abf79"><span class="J3d21a0f815 J04a35e3a9b" style="background-image:url(&#x27;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_D_9/dx6CD3W.jpeg?fl=res,136,88,1,fff&#x27;)"></span></span></a><h3 class="J8f539974d8" title="Kování pro celoskleněné dveře TWIN KLASIK SADA 2 (E) - UGL klika-klika bez otvoru/E (nerez matná)"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.e-kovani.cz/kovani-sklo/kovani-pro-celosklenene-dvere-twin-klasik-sada-2-e/v316166?utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=E-kovani.cz+N%c3%81KUPY&amp;utm_content=Kov%c3%a1n%c3%ad+pro+celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+TWIN%e2%80%a6" data-dot="title" data-l-id="siJ4CuNI"><span class="Ellipsis">Kování pro celoskleněné dveře TWIN KLASIK SADA 2 (E) - UGL klika-klika bez otvoru/E (nerez matná)</span></a></h3><p class="Result-price">4 835<!-- --> Kč</p><p class="Result-url Jfc03d296bf" title="E-kovani.cz"><a tabindex="0" class="Result-url-link" href="https://www.e-kovani.cz/kovani-sklo/kovani-pro-celosklenene-dvere-twin-klasik-sada-2-e/v316166?utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=E-kovani.cz+N%c3%81KUPY&amp;utm_content=Kov%c3%a1n%c3%ad+pro+celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+TWIN%e2%80%a6" data-dot="url" data-l-id="siJ4CuNI">E-kovani.cz</a></p></div><div class="Jba7048e751 Jfe87ac75e0 J223e8404cf J8cffcce648" data-dot="5"><a tabindex="0" class="Jffc8ce61c0" href="https://www.meganakupy.cz/zbozi/dvere-triton-15u-celosklenene--pro-rozvadec-rba--rua--rca-a1-2-4-5-vc--kovani/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=RS_190520_PLA_Ostatn%c3%ad&amp;utm_content=Dve%c5%99e+Triton+15U+celosklen%c4%9bn%c3%a9" data-dot="image" title="Dveře Triton 15U celoskleněné, pro rozvaděč RBA, RUA, RCA-A1/2,4,5 vč. kování" data-l-id="spTYG2Dn"><span class="Jdce66abf79"><span class="J3d21a0f815 J04a35e3a9b" style="background-image:url(&#x27;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_JX/2luBCgz.jpeg?fl=res,136,88,1,fff&#x27;)"></span></span></a><h3 class="J8f539974d8" title="Dveře Triton 15U celoskleněné, pro rozvaděč RBA, RUA, RCA-A1/2,4,5 vč. kování"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.meganakupy.cz/zbozi/dvere-triton-15u-celosklenene--pro-rozvadec-rba--rua--rca-a1-2-4-5-vc--kovani/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=RS_190520_PLA_Ostatn%c3%ad&amp;utm_content=Dve%c5%99e+Triton+15U+celosklen%c4%9bn%c3%a9" data-dot="title" data-l-id="spTYG2Dn"><span class="Ellipsis">Dveře Triton 15U celoskleněné, pro rozvaděč RBA, RUA, RCA-A1/2,4,5 vč. kování</span></a></h3><p class="Result-price">1 370<!-- --> Kč</p><p class="Result-url Jfc03d296bf" title="meganakupy.cz"><a tabindex="0" class="Result-url-link" href="https://www.meganakupy.cz/zbozi/dvere-triton-15u-celosklenene--pro-rozvadec-rba--rua--rca-a1-2-4-5-vc--kovani/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=RS_190520_PLA_Ostatn%c3%ad&amp;utm_content=Dve%c5%99e+Triton+15U+celosklen%c4%9bn%c3%a9" data-dot="url" data-l-id="spTYG2Dn">meganakupy.cz</a></p></div></div></div><p class="J24e15636f0"><a href="https://www.zbozi.cz/hledani/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=pi&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=62%2F130%2C55%2F115&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" class="Jbd2c4c8882">Zobrazit další nabídky na Zboží.cz<!-- --> <!-- -->›</a></p></div></div></div></div></div></div><div class="Page-footer"><div class="Footer" data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><ul class="Footer-links"><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="/stats?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e">Statistika hledanosti</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="Footer-copyright">© 1996–2020 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><button class="f865bf afe4f1 _37ac03 _0c0667" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div><img class="DebugImage" src="//i.imedia.cz/miss?zoneId=seznam.search.hits&amp;collocation=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;referer=search.seznam.cz&amp;count=1&amp;r=vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX" width="1" height="1" alt=""/><div class="DebugAbTest">62/130,55/115</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/cz/cz/products.html%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DVS%2B-%2BYourGlass%2Bobecn%25c4%259b%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2Bod%2BAGC&c=2PTKDIBB8WJ7VBY4EKAQP89KQUJ8DG69GG7J9Y8P64IQDRNCND4AUYF2QDQ3V2RAI9S45Y2T7IDSSZWV2MQVVPN8DJ5BKIIVPPCBIBP8MQMB2ZH57PA7FYYMEZ76QCXM73EU9HNYC4MDI42QKTJJX4HYG58YWSX6BMN4B4V5Z2W4DYJZRIEDMS8A24UN98DERVYX8TGM67QFTC9A9K4YRXBTDX9NQ8RNCTTD53UJD9HZAA6SE6":"kppdPWEp","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.peknedvere.eu/cs/sortiment/interierove-dvere-sklenene&c=WJENE8TPH7VPD7K8E3YIND9HJ3D5YFJU7HKB6SWZ563MMFFQV4UBNYDD4USRA2DZGTCI4PHBNZAF2J5CFCR4BBBSIRCPITCV2QUXA5647KWNUNNWHEGY6NZX8GGD85X8WXYMEABMPNVGHT5S4FT3Z3P33UUQRANXX2W8J5F6MTAUBQKU5RVCD7BUBE33V52FG5GYWEZDK4DZWXF7XFW4X64TSMG6R6PHNDSDVTHS7YQS2FQCWCR4I":"oYggrKGa","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.polaris-centrum.cz/sapeli-ostrava/produkty/26-sapglass/index.php%3Fkategori%3D1&c=DJG9YYCJJ974CAI5ZPHNF464ZYVA3J8YMDZSP8GGP6AKSDX7S6E4F94BKXSDED5WA9UMBHA37EAGEG2VC7M5YGUXA454FD9Y6E9VT9TJ3UQ33ZYRK6FAQBE9SFPTUBPI9TEB5MEUAE8QG8BCNDVXVRZS5NZW4DN398PHU877K3U4MABSCSBQ35XIB5NC7Z8EXPE87ESUCFPGQG6Q785CC2MFH2MXWQZV23RAU7KZT8X66RPNK268QXI":"kaE1kOIu","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://rostradvere.cz/interierove-dvere/graf%23utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Drostradvere.cz-Sklenene%2Bdvere%26utm_content%3DSklenena%2Binterierove%2Bdvere%26utm_term%3Dcelosklenene%2Bdvere&c=6WEU2I4DWPJNXUWRQDTAQXRWJRM5BVEWB84IA4CDX7HDVHR5PXBHP6M6GVEPN4W8CUV637YHZHE4SCRFH9EJH4N7G8Q6XAXVABJPXG9SJU7JD2AZBMYJXRBK4GG96C7BG6SRCYQ4QXTS8697ZY7DUDBSAWQI45BDBCYMBUF5XSIW9QWNFPG765XTXWRA4ES3CME7XC8ZQYTT5XDY57D9GM3WRCYNNTD4CX22FR6NVZ829VY4MIRDFA2":"yida6A1K","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS:%2BStavebn%25c3%25ad%2B%252bsklo%2B1/2%26utm_content%3DCelosklenene%2Bdvere%2BI%2BClearmont&c=I49QR8ZIF2HYHJUQ35R8Y48AD755ZDTZJSGMKV2QURV5R7UPG8NYEW4B4AMHZTZ827DEYUNMK846CJVHH7HVK2B49FF9B9UZPRPF9R47P6HMRX6MKTRC8BWCJRFQE45WENB66AWH5PWQYFETHZJQ25GCJDCFBB5WMUTIJP96UTK4H2FYY44CVYS2M6HY8E56IZV7QX52Z3JEFX4IMD25BXDEWR2XP88BR882574DFA7I7VXSP8QITEYFVR5HINTUWE":"uewwiubo","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.biano.cz/produkty/dvere%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D5-94%2BSCHA-Dum%2Ba%2Bzahrada%2B-%2BVS%26utm_content%3DDve%25c5%2599e%26utm_term%3Ddve%25c5%2599e&c=PPVAQ2BFZP4C6T6ZE8VCUWMR9KTCDBBUHRVHKT4U7GR9ZUV73BSCT99TK3TIWQIJ8YA278N82VIQAU3W6F38WHHMXUN3AJTYAX8IYIUTAHM487Z7ICFWNY96EKF8ND2R9CNPUUUTMCJKN6JZP2WQSBVGNKC65WDIBG5BR39PEER8XMEA7DVGYPNVTIHJKRR9QYK325Y8UTCQ5M7ADNH7SWZ8V8BWSX4CKSRRYZ772I4X63QMMCANDMB2M7FW7YR3":"lqiLydD5","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://dvere-podlahy-schody.cz/index.php%3Foption%3Dcom_virtuemart%26view%3Dproductdetails%26virtuemart_product_id%3D859%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DProduktovky%26utm_content%3DCena&c=68CZSC4XUV5ZHHI6QJ6T74Z2R2FESXSERIRPP4Y27KI578PR6KTMUD779R36Q6J5R65A3FN9MVB3MMPG396UAME9WY5JGP7TQFX549B7RGCSKJQE78WFK7A4K39XEV8QXHF22QWJWTIT3BR4N2MZ4JJATDDM2VI9WYKTGAI89KB7BYC7PPRCC68CVJ39CDSA6WRDN88YWZWHE84AGRREQZ7QBYRXU":"aPVwZk8k","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://obchod.sklojanak.cz/matovane-sede-bezpecnostni-sklo%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPRODUKTOVE%2BINZERATY%2B-%2B5199420212%26utm_content%3Dhttp://obchod.sklojanak.cz/%26utm_term%3Dcelosklenene%2Bdvere&c=Z9E6E86ABCXVVAHY73REAFJFJ6P68MYTWXNGNJ3SEMKU7W5YRB9HMCFMCNZVIH94HVXNU2HMNWWGJVE5JDP5CZ8ZQAK9829VNQNAA2J9E6N6TINIZVCH2HTFUIU6TK2BD4D8H4DNSECPY7GPXDWVG35V2CCV8BVTCKBI3M6U7XZISIYUBCFZP5IHVZQPW7W6WRJTNX3MSVFK75QTC96KG2X25YFS":"eN1vDa95","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere-hormann-model-cire-sklo%23utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPLA%2B-%2Bv%25c5%25a1e%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2Bh%25c3%25b6rmann%2C%2Bmodel%2B%25c4%258dir%25c3%25a9%25e2%2580%25a6%20%7C%20Interi%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2B-%2Bcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%26utm_term%3D&c=36KYE9PTFUYA9UXKHBAGCQVZ6WEITAN22UTB4BG8KR2YIHVTWV2MHJG5I2EUGZJD2YZDF22RH2JPAJNUFAFBIARQS9CKCQVYR6MRSH2WGYHU8BKMX2395VK4Z655ZBD346YTJSZ7MT42FKNTU3TWKJ6VMUBJIDYKFVTXS2SZQGB3Z9FK6U5ZXCP568EWT3W64I62YBWQ8CC4RPTA3IB7PWKSMM9XSNS":"y05YI4pm","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://obchod.sklojanak.cz/celosklenene-posuvne-dvere-hws-301%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPRODUKTOVE%2BINZERATY%2B-%2B5199420212%26utm_content%3Dhttp://obchod.sklojanak.cz/%26utm_term%3Dcelosklenene%2Bdvere&c=4SUVMABBC6M24336HCPHXFUWVMVP43NJ8V249RX2ACII7GYIYF4W8TZMDJZA3MR223TQ62PDJ727VBY27KCYQ54J65K38M2688QVWDZBCVRUH3VQ3TNKDFQN5NUXF3E3JGXJ7QVJR2BDIXHXPAMNJNG77WK3DQ9J8KMP8FDR22WXEMTWV9A3A4Q88ZVIFACCDYAV5RHYYMJURBGDBRYASPK5DQZA":"aZnsTUlI","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.e-kovani.cz/kovani-sklo/kovani-pro-celosklenene-dvere-twin-klasik-sada-2-e/v316166%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DE-kovani.cz%2BN%25c3%2581KUPY%26utm_content%3DKov%25c3%25a1n%25c3%25ad%2Bpro%2Bcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BTWIN%25e2%2580%25a6&c=XZAI7G95DFVVC9H9XUP9TTZNHPFF5YB7ZGGDNNQSNKZPS22NP6XK39BXWX6KMZPSRPJCTJSVU279EHPDDE8XD8P6PXHWIHBB85CR7FRM89ZU6PYPZUHUUNJNQBZJ35CFJET9YWRKS489RV2DQHS6SKVBE56VQ9YUJ68VXH56U48KXY34FQI6NDD8B8SX67GU6JQF8JPPTWZIJTH8AQSS4Y9YGUVKSFS":"siJ4CuNI","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.meganakupy.cz/zbozi/dvere-triton-15u-celosklenene--pro-rozvadec-rba--rua--rca-a1-2-4-5-vc--kovani/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DRS_190520_PLA_Ostatn%25c3%25ad%26utm_content%3DDve%25c5%2599e%2BTriton%2B15U%2Bcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9&c=YPGUZ96R9FF2PBZNZY9H4YSCI7CABEDG7NRSW2Q4PYS7ZQTK45T4TEAH2VGUK9XY2QUKDXJJAV3W5TUXRJFHN5VEN2MEPAD24N8KQH2FV3QBHDV9NMK4V5MYQQ8FJ9ERBBDVFDQ68B69B2KR4I3GE5NZYP66CQT82D4CES4I3X7J63CZES2W8FK5ZIACXBAKEMCFD5DINNVXS44QNMY4T4J5P7UGWNI":"spTYG2Dn"}) </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;featureFlags&quot;:[&quot;ss_geo_boost_1_5&quot;,&quot;ss_new_norm&quot;,&quot;firmy-geoip-20&quot;],&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isSearchPage&quot;:true,&quot;isClient&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;test&quot;:false,&quot;random&quot;:0.3263650147920596,&quot;pageContentWidth&quot;:1920,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs2&quot;,&quot;CONF_DOT_BIG_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-big.js&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_DOT_LOG_DOMAIN&quot;:&quot;h.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs2&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_IMEDIA_URL&quot;:&quot;//i.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;requestTime&quot;:1597162201261,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;userInteraction&quot;:0,&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;&quot;,&quot;freshness&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:0},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;error&quot;:{},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}}},&quot;data&quot;:{&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;scriptName&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:62,&quot;groupId&quot;:130,&quot;groupName&quot;:&quot;normalizace_a_mensi_geo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9LoU8Wek&quot;},{&quot;abTestId&quot;:55,&quot;groupId&quot;:115,&quot;groupName&quot;:&quot;firmy-geoip-20&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tWiyW2Mk&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;946441ce-35f3-42e8-b9a4-3add61a8e2f6&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;730bd99b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;946441ce-35f3-42e8-b9a4-3add61a8e2f6&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/cz/cz/products.html&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/cz/cz/products.html%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DVS%2B-%2BYourGlass%2Bobecn%25c4%259b%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2Bod%2BAGC&amp;c=2PTKDIBB8WJ7VBY4EKAQP89KQUJ8DG69GG7J9Y8P64IQDRNCND4AUYF2QDQ3V2RAI9S45Y2T7IDSSZWV2MQVVPN8DJ5BKIIVPPCBIBP8MQMB2ZH57PA7FYYMEZ76QCXM73EU9HNYC4MDI42QKTJJX4HYG58YWSX6BMN4B4V5Z2W4DYJZRIEDMS8A24UN98DERVYX8TGM67QFTC9A9K4YRXBTDX9NQ8RNCTTD53UJD9HZAA6SE6&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:1,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.YourGlass.com/&lt;b&gt;celosklenenedvere&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/cz/cz/products.html?utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=VS+-+YourGlass+obecn%c4%9b&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+od+AGC&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/cz/cz/products.html&quot;,&quot;creative1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; od AGC&quot;,&quot;creative2&quot;:&quot;Moderní skleněné &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; prvotřídní&quot;,&quot;creative3&quot;:&quot;kvality od tradičního výrobce.&quot;,&quot;groupId&quot;:3543578,&quot;id&quot;:9353822,&quot;keyword&quot;:&quot;celosklenene dvere&quot;,&quot;keywordId&quot;:243278989},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:9353822},&quot;_reactKey&quot;:&quot;AtTLCWZS&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;10440207-0818-4e6b-a2b8-97efb28dfc3f&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;730bd99b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;10440207-0818-4e6b-a2b8-97efb28dfc3f&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.peknedvere.eu/cs/sortiment/interierove-dvere-sklenene&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.peknedvere.eu/cs/sortiment/interierove-dvere-sklenene&amp;c=WJENE8TPH7VPD7K8E3YIND9HJ3D5YFJU7HKB6SWZ563MMFFQV4UBNYDD4USRA2DZGTCI4PHBNZAF2J5CFCR4BBBSIRCPITCV2QUXA5647KWNUNNWHEGY6NZX8GGD85X8WXYMEABMPNVGHT5S4FT3Z3P33UUQRANXX2W8J5F6MTAUBQKU5RVCD7BUBE33V52FG5GYWEZDK4DZWXF7XFW4X64TSMG6R6PHNDSDVTHS7YQS2FQCWCR4I&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:1,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.pekne&lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt;.eu&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.peknedvere.eu/cs/sortiment/interierove-dvere-sklenene&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.peknedvere.eu/cs/sortiment/interierove-dvere-sklenene&quot;,&quot;creative1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;creative2&quot;:&quot;&lt;b&gt;Dveře&lt;/b&gt; posuvné i do zárubně.&quot;,&quot;creative3&quot;:&quot;Doprava zdarma po celé ČR.&quot;,&quot;groupId&quot;:58013263,&quot;id&quot;:213846935,&quot;keyword&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;keywordId&quot;:1742598754},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:213846935},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YnPOqcIr&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;628c53ee-08ac-4b52-a33b-cc8259d328e9&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;730bd99b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;628c53ee-08ac-4b52-a33b-cc8259d328e9&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.polaris-centrum.cz/sapeli-ostrava/produkty/26-sapglass/index.php?kategori=1&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.polaris-centrum.cz/sapeli-ostrava/produkty/26-sapglass/index.php%3Fkategori%3D1&amp;c=DJG9YYCJJ974CAI5ZPHNF464ZYVA3J8YMDZSP8GGP6AKSDX7S6E4F94BKXSDED5WA9UMBHA37EAGEG2VC7M5YGUXA454FD9Y6E9VT9TJ3UQ33ZYRK6FAQBE9SFPTUBPI9TEB5MEUAE8QG8BCNDVXVRZS5NZW4DN398PHU877K3U4MABSCSBQ35XIB5NC7Z8EXPE87ESUCFPGQG6Q785CC2MFH2MXWQZV23RAU7KZT8X66RPNK268QXI&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.polaris-centrum.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.polaris-centrum.cz/sapeli-ostrava/produkty/26-sapglass/index.php?kategori=1&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.polaris-centrum.cz/sapeli-ostrava/produkty/26-sapglass/index.php?kategori=1&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Atypické rozměry, velký výběr motivů. Posuvné, kyvné, otočné se zárubní nebo bez.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:94693058,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; Sapeli&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Ostrava&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:457902982,&quot;keyword&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;keywordId&quot;:2284218151},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:457902982,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Ostrava&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;1139/36&quot;,&quot;id&quot;:2270335,&quot;phone&quot;:&quot;420777821000&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Zengrova&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2cT5cKG7&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;48bb51f2-0d46-424c-90e8-d30b0ee3c0dc&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;730bd99b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;48bb51f2-0d46-424c-90e8-d30b0ee3c0dc&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://rostradvere.cz/interierove-dvere/graf&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://rostradvere.cz/interierove-dvere/graf%23utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Drostradvere.cz-Sklenene%2Bdvere%26utm_content%3DSklenena%2Binterierove%2Bdvere%26utm_term%3Dcelosklenene%2Bdvere&amp;c=6WEU2I4DWPJNXUWRQDTAQXRWJRM5BVEWB84IA4CDX7HDVHR5PXBHP6M6GVEPN4W8CUV637YHZHE4SCRFH9EJH4N7G8Q6XAXVABJPXG9SJU7JD2AZBMYJXRBK4GG96C7BG6SRCYQ4QXTS8697ZY7DUDBSAWQI45BDBCYMBUF5XSIW9QWNFPG765XTXWRA4ES3CME7XC8ZQYTT5XDY57D9GM3WRCYNNTD4CX22FR6NVZ829VY4MIRDFA2&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;rostra&lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt;.cz/&lt;b&gt;celoskleněné&lt;/b&gt;/&lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://rostradvere.cz/interierove-dvere/graf#utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=rostradvere.cz-Sklenene+dvere&amp;utm_content=Sklenena+interierove+dvere&amp;utm_term=celosklenene+dvere&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://rostradvere.cz/interierove-dvere/graf&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Skleněné &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; se hodí do každého interiéru. Široký výběr - mnoho dekorů!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:68268275,&quot;headline1&quot;:&quot;Skleněná interiérové &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Rostradvere&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:462338370,&quot;keyword&quot;:&quot;celosklenene dvere&quot;,&quot;keywordId&quot;:2290504867},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:462338370,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;1548/90&quot;,&quot;id&quot;:2642961,&quot;phone&quot;:&quot;420545222122&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Průběžná&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vpdc8O0r&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5e9942c1b4e7fb86&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5a49b9f1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1485212400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1559352282},&quot;docId&quot;:&quot;5e9942c1b4e7fb86&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fm-dvere.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PaNOaOzL&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.m-dvere.cz%2Fcelosklenene_dvere.htm&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=5_w4jkgp2zgUD2lgiCtCLJs_NwkYYiNG4_RzdA545rjJR7df9aD2RKV1bVnhL4WLyHwB4HhLL6lsL-l0yNGXv7Ifesj9xD_h2IrsFAAp5dW6b97r3w46PhM0mbkinUPtPn8E9EjwSNGaG2ifpZHsJF5TUe4&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; interiérové, vnitřní, kování na celoskleněné dveře, pískované, vzorované, otočné, posuvné, kvalitní, cenově dostupné, levné, akce, stylus&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.m-dvere.cz/celosklenene_dvere.htm&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://m-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;.cz/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;.htm&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bEqGsleF&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;11da28659d432c31&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5a49b9f1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1192057200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1590542606},&quot;docId&quot;:&quot;11da28659d432c31&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fvvsklo.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q8NUkUhV&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.vvsklo.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=vI1UhuLbrwdLW-iAY7edMx3d24LPQDAPKfRRRLU33WPvV1K9aE_XvgIYo1syeTeG-BfsKy_x4pfiaz-Horn8Hw4acMGjzW8gacgyJ-qqlW3OHAiTt4UU2r1PDi2ms8PmmibkoPnwZVnL2Ec6TCixLxl4P3z&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; posuvné otočné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, stěny, obklady, zábradlí ze skla. Opracování skla: broušení, výřezy, vrtání, potisk, gravírování, pískování, kalení.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;VV SKLO | &lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, stěny, zábradlí, obklady&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://vvsklo.cz&quot;},&quot;video&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; posuvné otočné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, stěny, obklady, zábradlí ze skla. Opracování skla: broušení, výřezy, vrtání, potisk, gravírování&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;VV SKLO | &lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, stěny, zábradlí, obklady&quot;,&quot;viewCount&quot;:0}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;EdJKKmal&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;categoryOther&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;30164ad3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;weIGOZrQ&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Nejbližší&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PN8lYApt&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:115,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:20000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;district&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kyje&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1310&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Skorkovská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kyje&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Skorkovská 1310, 198 00 Praha, Kyje&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Skorkovská 1310, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:64.28569793701172,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MCc0L0x3&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.11094665527344,&quot;gps_longitude&quot;:14.572144508361816,&quot;group_id&quot;:496969,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;azVOhfdK&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k34zYtYg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dUw1hg4Y&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0WR4zVbw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HEgFBFzj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-14&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GgoZPIA6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SlAuqeMR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IWEvmc0a&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WJuT4pXJ&quot;}],&quot;premise_id&quot;:496969,&quot;review_count&quot;:7,&quot;stars&quot;:3,&quot;subject_id&quot;:2136736,&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.572145&amp;y=50.110947&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MX1OhOnK&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Třebonice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;192/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Helsinská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Třebonice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15500&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Helsinská 192/1, 155 00 Praha, Třebonice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Helsinská 192/1, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:95,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HhyAkwiM&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.04962921142578,&quot;gps_longitude&quot;:14.291555404663086,&quot;group_id&quot;:496969,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vUpPKZfB&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gIozRGE8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3ZxrOMXu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5RzZhDqY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VIBJ2M6J&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-14&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XNxgo7WF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;67pxK1H9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XpGNP6f9&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nINb9BPL&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12780647,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cdjJoGfI&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9lvk10uX&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mfdz10VT&quot;}],&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2136736,&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-12780647&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12780647-siko-koupelny-kuchyne-praha-trebonice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.291555&amp;y=50.049629&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7D61UWBP&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Vysočany&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;903/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Nepilova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Vysočany&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Nepilova 903/1, 190 00 Praha, Vysočany&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Nepilova 903/1, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:0.75,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W2FgalME&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25739,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vnz5t4YY&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.1108283996582,&quot;gps_longitude&quot;:14.496004104614258,&quot;group_id&quot;:145259,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/epTDsA.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/epTDsA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xpLHIr3a&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DLPstZjB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EwsvDJDn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rRrRVP5w&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;arC959x3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-14&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tDqcFrOY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pmp9jgPN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XUUev6tL&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/89Dwh7.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/89Dwh7.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/89Dwh7.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/89Dwh7.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/89Dwh7.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;BQoMCnCn&quot;}],&quot;premise_id&quot;:486991,&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2001648,&quot;title&quot;:&quot;PFT - OKNA A DVEŘE&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.okna-dvere-pft.cz/Domu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-486991&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/486991-pft-okna-a-dvere-praha-vysocany.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.496004&amp;y=50.110828&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.okna-dvere-pft.cz/Domu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gaFrMnMP&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Vinohrady&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1008/28&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 2&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Blanická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Vinohrady&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;12000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Blanická 1008/28, 120 00 Praha, Vinohrady&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Blanická 1008/28, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GGnVn2ab&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.077640533447266,&quot;gps_longitude&quot;:14.439616203308105,&quot;group_id&quot;:148704,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AbTD79.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AbTD79.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;z2Iea552&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/JiXO3l.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wHHGVlQR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;StCMllF8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rQHjjdxT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zd1zeUFQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-14&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d6QbCscH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yZ4DozQA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oxeDma6A&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/BgZD7c.png&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/BgZD7c.png&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/BgZD7c.png?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/BgZD7c.png?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/BgZD7c.png?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IxwybKXI&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13180199,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5qdk39kN&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IDBaaIRh&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:4053252,&quot;title&quot;:&quot;SOLODOOR&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.solodoorpraha.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13180199&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13180199-solodoor-praha-vinohrady.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.439616&amp;y=50.077641&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.solodoorpraha.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qr3qmJa5&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;455/95&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;U Plynárny&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;10100&quot;,&quot;address&quot;:&quot;U Plynárny 455/95, 101 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;U Plynárny 455/95, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5q6bN5SO&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.0572624206543,&quot;gps_longitude&quot;:14.472912788391113,&quot;group_id&quot;:13180199,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/pC7BixI.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/pC7BixI.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LKd89PcL&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uZ7b4c47&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;K6WxPc0I&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lj6biy4Q&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wCnZ4CSG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-14&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Twm0Z0BU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vnSftcUN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;smgXBVgc&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;createDate&quot;:&quot;2020-03-13T13:01:47Z&quot;,&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_searchweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/a9ZCW2.png&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/a9ZCW2.png&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/a9ZCW2.png?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/a9ZCW2.png?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/a9ZCW2.png?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;svduvyDb&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13245490,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9wXq7fqS&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EYjakvgG&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:4053252,&quot;title&quot;:&quot;SOLODOOR&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.solodoor.cz/cs/franchizingove-prodejny/25-znackova-franchisova-prodejna-praha-michle#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13245490&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13245490-solodoor-praha-michle.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.472913&amp;y=50.057262&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.solodoor.cz/cs/franchizingove-prodejny/25-znackova-franchisova-prodejna-praha-michle&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OksbTGmE&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Nusle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1308/5&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Družstevní ochoz&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Nusle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Družstevní ochoz 1308/5, 140 00 Praha, Nusle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Družstevní ochoz 1308/5, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:78.57140350341797,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TdpKYszE&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05473327636719,&quot;gps_longitude&quot;:14.445411682128906,&quot;group_id&quot;:152244,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/epHbY.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/epHbY.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mssBrMq6&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/AWILM4.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě možnost návštěvy od 8:00.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XcmTHi9S&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě možnost návštěvy od 8:00.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;StAIjnh3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě možnost návštěvy od 8:00.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YpHLHQVk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě možnost návštěvy od 8:00.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BseWPd8i&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě možnost návštěvy od 8:00.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-14&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9jE891dQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě možnost návštěvy od 8:00.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;anBOAC7i&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě možnost návštěvy od 8:00.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PWPwrLnl&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_D/EuVDs6.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_D/EuVDs6.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_D/EuVDs6.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_D/EuVDs6.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_D/EuVDs6.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zMNBfj6h&quot;}],&quot;premise_id&quot;:152244,&quot;review_count&quot;:7,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:2006059,&quot;title&quot;:&quot;Bezpečnostní dveře a mříže Kavan&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bezpecnostni-dvere-mrize-kavan.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-152244&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/152244-bezpecnostni-dvere-a-mrize-kavan-praha-nusle.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.445412&amp;y=50.054733&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.bezpecnostni-dvere-mrize-kavan.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hQp1SbtS&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Zbraslav&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;478&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Zbraslav&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;U Národní galerie&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Zbraslav&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15600&quot;,&quot;address&quot;:&quot;U Národní galerie 478, 156 00 Praha, Zbraslav&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;U Národní galerie 478, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:77.5,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QraDRNd5&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.977699279785156,&quot;gps_longitude&quot;:14.394218444824219,&quot;group_id&quot;:461560,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1VsFBc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1VsFBc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4fvaAo6M&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/HWxNRy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aVs2QTbS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7opSBYEp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MCKjqY4C&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p0CYCeRA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-14&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:14,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l12r8s8X&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sccezyp8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RVVH1n20&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Oi8V4S5k&quot;}],&quot;premise_id&quot;:656935,&quot;review_count&quot;:8,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:2120802,&quot;title&quot;:&quot;SVĚT OKEN - plastová okna a dveře&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.svet-oken.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-656935&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/656935-svet-oken-plastova-okna-a-dvere-praha-zbraslav.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.394218&amp;y=49.977699&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.svet-oken.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wLqRZXqI&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Hostivař&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;260/25&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 15&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;U Továren&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Hostivař&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;10200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;U Továren 260/25, 102 00 Praha, Hostivař&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;U Továren 260/25, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kizHyYAY&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05651092529297,&quot;gps_longitude&quot;:14.53870677947998,&quot;group_id&quot;:13256108,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_D/X0sIG.jpeg?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_D/X0sIG.jpeg?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SWIqlVc7&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0G4goONJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p1hrh9Jr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EOaagK6k&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s1w8WFnN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-14&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E4gykGTU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Kr0czw2R&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uDuqfbrM&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:101170737,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_J/s4TG2R.png&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_J/s4TG2R.png&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_J/s4TG2R.png?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_J/s4TG2R.png?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_J/s4TG2R.png?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cdlxpGxN&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13256108,&quot;review_count&quot;:12,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:4089553,&quot;title&quot;:&quot;VILEN DOOR s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://vilen-door.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13256108&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13256108-vilen-door-s-r-o-praha-hostivar.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.538707&amp;y=50.056511&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://vilen-door.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l7ZTEKMv&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Střížkov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;439/42&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Lovosická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Střížkov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Lovosická 439/42, 190 00 Praha, Střížkov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Lovosická 439/42, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ObzXJOhU&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.127685546875,&quot;gps_longitude&quot;:14.488059043884277,&quot;group_id&quot;:647031,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/H4wBtoM.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/H4wBtoM.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5waq6LES&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny je možná pouze po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:23,&quot;minute&quot;:59},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:0,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JZ7d9jHG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny je možná pouze po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:23,&quot;minute&quot;:59},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:0,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xr3iIUQ4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny je možná pouze po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:23,&quot;minute&quot;:59},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:0,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YAjO55ah&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny je možná pouze po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:23,&quot;minute&quot;:59},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:0,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CLekA20F&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny je možná pouze po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:23,&quot;minute&quot;:59},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:0,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-14&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iHzQxzU7&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny je možná pouze po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:23,&quot;minute&quot;:59},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:0,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;71Roq6by&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny je možná pouze po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:23,&quot;minute&quot;:59},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:0,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q8QCRYvY&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/gNU5R.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/gNU5R.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/gNU5R.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/gNU5R.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/gNU5R.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YbgVfsul&quot;}],&quot;premise_id&quot;:647031,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RFH4Yunk&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vUX1t9cv&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2166599,&quot;title&quot;:&quot;Plancher&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.plancher.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-647031&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/647031-plancher-praha-strizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.488059&amp;y=50.127686&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.plancher.cz/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vAGvvuac&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Modřany&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1994/27a&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 12&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Písková&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Modřany&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Písková 1994/27a, 143 00 Praha, Modřany&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Písková 1994/27a, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:24547,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DVyCChQi&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.00198745727539,&quot;gps_longitude&quot;:14.414613723754883,&quot;group_id&quot;:2679415,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/tjbV80.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/tjbV80.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9qZhXyrb&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Výroba interiérových dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_M/o0KBMC.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_M/o0KBMC.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_N/igtBK7.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EikJ1gHy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4swaLG4V&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5fsQPzma&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d6HwqeXN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-14&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;alHxuSxI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:14,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uOXIWmqT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BcCuo7KC&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;sGFFM8d0&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2679415,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zr7k5uEJ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LTvzqye4&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DRMEyW8i&quot;}],&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2017648,&quot;title&quot;:&quot;ADLO - bezpečnostní dveře&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.adlo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-2679415&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2679415-adlo-bezpecnostni-dvere-praha-modrany.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=V%c3%bdroba%20interi%c3%a9rov%c3%bdch%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.414614&amp;y=50.001987&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.adlo.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gpvthmDZ&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Horoměřice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;793&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Horoměřice&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;T. G. Masaryka&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Horoměřice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;25262&quot;,&quot;address&quot;:&quot;T. G. Masaryka 793, 252 62 Horoměřice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;T. G. Masaryka 793, Horoměřice&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:24547,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p5i0VHYm&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.13789217677551,&quot;gps_longitude&quot;:14.332985284422811,&quot;group_id&quot;:154351,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/1E5ZWb.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/1E5ZWb.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x0ZyzZAB&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Výroba interiérových dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EP4bjwLl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GTk7fYWy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UQs54xeR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lh1NwYib&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-14&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qU2OaEqC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kNdK8wXw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;El1lWavf&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[],&quot;premise_id&quot;:13007408,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JN8QD9RK&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XDTSgXqq&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2007413,&quot;title&quot;:&quot;PROPLAST K, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.proplast-k.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13007408&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13007408-proplast-k-horomerice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=V%c3%bdroba%20interi%c3%a9rov%c3%bdch%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.332985&amp;y=50.137892&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.proplast-k.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iD1n0K9i&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Nusle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1308/5&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Družstevní ochoz&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Nusle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Družstevní ochoz 1308/5, 140 00 Praha, Nusle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Družstevní ochoz 1308/5, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:78.57140350341797,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FBesBEH4&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05473128171699,&quot;gps_longitude&quot;:14.445411332586756,&quot;group_id&quot;:152244,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/epHbY.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/epHbY.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lxMeiEjZ&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě možnost návštěvy od 8:00.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uRMMQ0wZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě možnost návštěvy od 8:00.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jemtmsay&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě možnost návštěvy od 8:00.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aijX4pGi&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě možnost návštěvy od 8:00.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WrYvsFkB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě možnost návštěvy od 8:00.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-14&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wlS8JQCz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě možnost návštěvy od 8:00.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k8nUUx6T&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické dohodě možnost návštěvy od 8:00.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;imbeslOR&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zAIBOIf.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zAIBOIf.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zAIBOIf.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zAIBOIf.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zAIBOIf.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nUqPvv57&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13002543,&quot;review_count&quot;:7,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:2006059,&quot;title&quot;:&quot;Bezpečnostní dveře a mříže Kavan&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bezpecnostni-dvere-mrize-kavan.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13002543&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13002543-bezpecnostni-dvere-a-mrize-kavan-praha-nusle.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.445411&amp;y=50.054731&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.bezpecnostni-dvere-mrize-kavan.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KiMH2kFf&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;319/106&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Nuselská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Nuselská 319/106, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Nuselská 319/106, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;miPWfsXH&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.056365966796875,&quot;gps_longitude&quot;:14.450923919677734,&quot;group_id&quot;:12939585,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PXWtM2Bj&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EwT7wDKL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R6HxKoZ0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jNHf3tcM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ib5zs0F9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-14&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9kX3jiNZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sTziC60t&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OV5m8lRb&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wa2ucg2Y&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12939585,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T0ApapOp&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZCU9KpKG&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SjSVz2Zk&quot;}],&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3884706,&quot;title&quot;:&quot;Proparket, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.proparket.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-12939585&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12939585-proparket-praha-michle.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.450924&amp;y=50.056366&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.proparket.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BNzqsMBb&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Strašnice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1548/90&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Průběžná&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Strašnice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;10000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Průběžná 1548/90, 100 00 Praha, Strašnice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Průběžná 1548/90, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:99.16670227050781,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2yaTW32K&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.063385009765625,&quot;gps_longitude&quot;:14.504244804382324,&quot;group_id&quot;:2438669,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/PvLBxWV.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/PvLBxWV.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qsuuks0i&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WLEi1oLC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AjDolXRQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y9IE33k4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3zieOmpg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-14&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Aplv6G6E&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jfosXU2v&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PoDmB7BJ&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qWLBxAA.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qWLBxAA.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qWLBxAA.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qWLBxAA.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qWLBxAA.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YS3oZSfE&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2438669,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tyu48TcX&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M7zbfNxz&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L4Ulq99I&quot;}],&quot;review_count&quot;:12,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2341687,&quot;title&quot;:&quot;ERKADO Interiérové Dveře a Zárubně&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://dvere-erkado.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-2438669&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2438669-erkado-interierove-dvere-a-zarubne-praha-strasnice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.504245&amp;y=50.063385&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://dvere-erkado.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LJngl1Rl&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Brno, Bystrc&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;990/20&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Brno-Bystrc&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Brno&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Kuršova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Bystrc&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;63500&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Kuršova 990/20, 635 00 Brno, Bystrc&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Kuršova 990/20, Brno&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:25739,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1rkQH9Z6&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.21821282851405,&quot;gps_longitude&quot;:16.503327117748142,&quot;group_id&quot;:13046874,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/3HFB8wj.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/3HFB8wj.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JekCtdzM&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Výroba dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonické domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dXzzial3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonické domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Od6JQntd&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonické domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EWZdz2Bz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonické domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YSB29PA7&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonické domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-14&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;g7LqRiGk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JZUiD1JR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GhqWnJy9&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/yq4ORO.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/yq4ORO.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/yq4ORO.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/yq4ORO.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/yq4ORO.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;v7olmOWr&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13250734,&quot;review_count&quot;:13,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3942411,&quot;title&quot;:&quot;Dveře24 - Bezpečnostní dveře&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dvere24.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13250734&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13250734-dvere24-bezpecnostni-dvere-brno-bystrc.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=V%c3%bdroba%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=16.503327&amp;y=49.218213&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.dvere24.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MotnJFiH&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownPremises&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=20000.000000#utm_content=categoryOther-results&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JqdruTvF&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;30a5902fd6357ed7&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5a49b9f1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1415833200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1583296500},&quot;docId&quot;:&quot;30a5902fd6357ed7&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fnejdvere.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yPrdBlTG&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.nejdvere.cz%2Fkategorie%2Fdvere%2Fcelosklenene-dvere&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Ql3kbLThzSiLTlUW_ugNgfVYGzUkpq0IGSux3ScGv2UWPZwi92Jib0e8Ry0PpSAPNZq55Uq3_aviLrZEQElCAUK1hYfOGDGY0xJs4JWFcWy-YKalcpaqWvj0iemEOlpZ4SC8Osv0PMyCvi5m2MQAFj4zW7z&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Dveře&lt;/b&gt; Ostrava. Dodáváme interiérové dveře, obložkové zárubně, vchodové dveře, bezpečnostní dveře, obklad kovové zárubně, &lt;b class=sec&gt;dveřní&lt;/b&gt; kování, laminátové podlahy, vinylové podlahy, &lt;b class=sec&gt;celoskleněné&lt;/b&gt; dveře, skládací dveře.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.nejdvere.cz/kategorie/dvere/celosklenene-dvere&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://nejdvere.cz/kategorie/&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zj4BCxTF&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5926d8082ec26243&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5a49b9f1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1497394800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1592951779},&quot;docId&quot;:&quot;5926d8082ec26243&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fhome-outlet.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dZDGeNHr&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fhome-outlet.cz%2Fcelosklenene-dvere&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=hdsHJ9ivipQOBmhejrztvJ3xNqJOMaMBCxr1YxGTfBuz0OxFN5Pby2GAyxsNnQ8Pzqq4Osi_uVdvrnYWdnkqfNoI6daiVkbCZVg1_g2MQGXMzlQuwooNtQMKfi2AVwPIr7X8s5dudEhL7wr96yq_hff7kVw&quot;,&quot;description&quot;:&quot;, &lt;b class=sec&gt;celoskleněné&lt;/b&gt; posuvné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; do pouzdra, dvoukřídlé celoskleněné dveře, různé materiály skla. Můžemte nám poslat Vaší poptávku a rádi pro Vás vytvoříme nezávaznou cenovou nabídku.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://home-outlet.cz/celosklenene-dvere&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://home-outlet.cz/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bs7ZYBMK&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1e8abdc347e471b1&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5a49b9f1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1213570800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1544507155},&quot;docId&quot;:&quot;1e8abdc347e471b1&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fcelosklenene-dvere.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rCIc8nJY&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.celosklenene-dvere.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=gh2BBtQxpPFSUWj17W5ZPxqjHdvTpwltddL0qtBwwbaAx-M03dws_pMbac2KD30qwRV5gfLz9-6GftCew3B3SNK3U5OgANs1SzIE5V_9G-m-pfgy30xL6F_PvcgFy2Mpx3c74XeYgYIwHqfk03QhdH0gU7q&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Dveře&lt;/b&gt; BRNO - dodavatel a výrobce &lt;b class=sec&gt;celoskleněných&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveří&lt;/b&gt;, stěn, zábradlí, schodišť a jiných skleněných prvků&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; Brno&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.celosklenene-dvere.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;.cz&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;VrtNbyWu&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;ncobrazky&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;226d1efb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;moreFlag&quot;:false,&quot;numResults&quot;:1000,&quot;results&quot;:[{&quot;docId&quot;:&quot;264169db76befba1&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;601e4410422cf8db&quot;,&quot;imgHeight&quot;:400,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=601e4410422cf8db&quot;,&quot;imgWidth&quot;:600,&quot;url&quot;:&quot;http://www.michalica.eu/gallery/DSC02104.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PvZ1xnoF&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;decfcaec0535c787&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;f227c43f5d92c583&quot;,&quot;imgHeight&quot;:585,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=f227c43f5d92c583&quot;,&quot;imgWidth&quot;:410,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-35-e1582816444405.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0H5y6xk3&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;95414a091146b089&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;02470f4ae29d7187&quot;,&quot;imgHeight&quot;:584,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=02470f4ae29d7187&quot;,&quot;imgWidth&quot;:411,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-28-e1582816637671.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QFS9TiLp&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;bc5b14728313c502&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;960be401621f647e&quot;,&quot;imgHeight&quot;:422,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=960be401621f647e&quot;,&quot;imgWidth&quot;:327,&quot;url&quot;:&quot;https://kvavanti.cz/sites/default/files/3_23.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JofXYzPS&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;6fbcb330d9a75b11&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;b34335d6aa2b89e6&quot;,&quot;imgHeight&quot;:584,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=b34335d6aa2b89e6&quot;,&quot;imgWidth&quot;:411,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-30-e1582816592647.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Hxzc7vTB&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;56d8f20ea403c368&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;b3b7ba8b4a1e5397&quot;,&quot;imgHeight&quot;:585,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=b3b7ba8b4a1e5397&quot;,&quot;imgWidth&quot;:390,&quot;url&quot;:&quot;https://sam-kladno.cz/wp-content/uploads/2017/05/Otocne-celosklenene-dvere-14.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T8BNIjNd&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;21d4b54d4e539307&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;191699d643b615ae&quot;,&quot;imgHeight&quot;:600,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=191699d643b615ae&quot;,&quot;imgWidth&quot;:400,&quot;url&quot;:&quot;https://system.grimax.cz/files/upload/1/gr/p/1852-dvere-modrofialovy-abstrakt-b4.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xNMpTBjP&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;e0705013e246442e&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;e8c2c338d968dbde&quot;,&quot;imgHeight&quot;:585,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=e8c2c338d968dbde&quot;,&quot;imgWidth&quot;:410,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-posuvne-27-e1582819535465.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c3uFPrRC&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;9f4a32dfcd9f59f&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;9034fd642c714b00&quot;,&quot;imgHeight&quot;:584,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=9034fd642c714b00&quot;,&quot;imgWidth&quot;:411,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-18-e1582816856530.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QpvQOB5x&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;575ac4930b3e9a50&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;0d25ad1f3c878c6e&quot;,&quot;imgHeight&quot;:538,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=0d25ad1f3c878c6e&quot;,&quot;imgWidth&quot;:446,&quot;url&quot;:&quot;https://f.aukro.cz/images/sk1588786679936/730x548/b65187a0-b888-43fe-8c78-a6bcb27dbbb0&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QuAuG4IJ&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;ab2c9667d3fec7b0&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;8fb344e42f47855a&quot;,&quot;imgHeight&quot;:385,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=8fb344e42f47855a&quot;,&quot;imgWidth&quot;:624,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-6-e1582817191972.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EhuKz4Dx&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;1f0a8f46d1a1f064&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;629e96776f950924&quot;,&quot;imgHeight&quot;:585,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=629e96776f950924&quot;,&quot;imgWidth&quot;:410,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-kyvne-14-e1582818526347.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IDGjhj5r&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;1bda13db4bc6b111&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;15e0c7d08e1881e4&quot;,&quot;imgHeight&quot;:401,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=15e0c7d08e1881e4&quot;,&quot;imgWidth&quot;:599,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dvere-interiery.cz/files/cache/fa2f12049749ed55b75f839b0ae2ada6_f573.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BymXd14T&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;98606ac646ee70b1&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;571ab30f5c17bcbb&quot;,&quot;imgHeight&quot;:386,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=571ab30f5c17bcbb&quot;,&quot;imgWidth&quot;:622,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-posuvne-34-e1582819290480.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hr6Cnnv1&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;d6d7f23424ef1815&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;2a25638c5a91798c&quot;,&quot;imgHeight&quot;:585,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=2a25638c5a91798c&quot;,&quot;imgWidth&quot;:410,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-32-e1582816504872.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OOS6laYg&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;41c23e1f9ca23bb7&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;9f207ea947ec4565&quot;,&quot;imgHeight&quot;:585,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=9f207ea947ec4565&quot;,&quot;imgWidth&quot;:410,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-13-e1582816980432.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w2eLjwkf&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;b6f2a7f2af1c29b&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;e76334d35803ea09&quot;,&quot;imgHeight&quot;:544,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=e76334d35803ea09&quot;,&quot;imgWidth&quot;:441,&quot;url&quot;:&quot;http://www.dverepribram.cz/cache/img/_files_gallery_15002134.jpg_800_600.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CKzigrZI&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;c74484e7f19679d1&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;632fcd2889296b1e&quot;,&quot;imgHeight&quot;:424,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=632fcd2889296b1e&quot;,&quot;imgWidth&quot;:566,&quot;url&quot;:&quot;https://www.chlebny.cz/data/realizace/4/celosklenene-dvere-1448660956.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IryJiGvB&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;a30c039e8b5a6b5c&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;4988bcddcef84b93&quot;,&quot;imgHeight&quot;:385,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=4988bcddcef84b93&quot;,&quot;imgWidth&quot;:624,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-38-e1582816392530.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DAsnfVQS&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;dc5ad7695ccb2d3d&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;139e2299beebc8ce&quot;,&quot;imgHeight&quot;:150,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=139e2299beebc8ce&quot;,&quot;imgWidth&quot;:198,&quot;url&quot;:&quot;https://www.shopcom.cz/pic/web2/product/detail/KAT_5027111811.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;umiL2cqM&quot;}],&quot;url&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;J5E8hOXv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1a7323cca954cc27&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5a49b9f1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1470870000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1495991435},&quot;docId&quot;:&quot;1a7323cca954cc27&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fsapeli.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AKclXEwE&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.sapeli.cz%2Fdvere%2Ffiltr%2Fcelosklenene&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=mSLWpx64MzxH7qFwBNwxvqAc2AljirXZ0AgEa36A3RAL39_-RD_y3dXUaVhuou_Fqe75hn4m7JzDwurFbdZt47MmJHxFeKctfpIwC6k1x_91-7nSpJ2FCBn1oCiGV6tK08hu60b6J9SU7l8GJiy1ttXwgYU&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; jsou moderní dveře, které prosvětlí a ozdobí váš interiér.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; | Sapeli&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sapeli.cz/dvere/filtr/celosklenene&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://sapeli.cz/&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;/filtr/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;v2mcds93&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e8484ec9fffee0f&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5a49b9f1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1307746800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1535088241},&quot;docId&quot;:&quot;e8484ec9fffee0f&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fpro-k.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9uKCzSau&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.pro-k.cz%2Fkategorie%2Fcelosklenene-dvere&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=FSnOQ3WIwPXe8gVMQDWmHQ2P3x6qRs2PlZuTomr2bus58oqLM-81kFbu9hdUjd5-cMQr8SYdx8trUZGPeUvLNREpDffHlEhvCDD_NhEzdULaEdVO2YKvkuN93slrDM0y5DSZxZbnVn8dCTiXxn_LYgKIIQq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ve všech svých variantách se stávají působivým prvkem bytových interiérů, kanceláří, hotelů, prodejen a jiných objektů. Tvrzená skla mají vysokou odolnost vůči nárazům a zcela vylučují možnost zranění ostrými střepy, pokud by k rozbití skla&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; | PRO-K&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.pro-k.cz/kategorie/celosklenene-dvere&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://pro-k.cz/kategorie/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;EoSkyph3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;85ab036dc38eec15&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5a49b9f1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1345676400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1520056152},&quot;docId&quot;:&quot;85ab036dc38eec15&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fdverepribram.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ErhTWzUE&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.dverepribram.cz%2Fcz%2Fprodukt%2Fcelosklenene-dvere.html&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=SnfECXiRSVB1NRqeva5C7pUyLinterIajRugumP70D4C0Jdc6U0tGamTLPDii1-fM5cGqavZXt4aMwEcIyAm3mnx98C-chGPSqkoLqRFfTJhy31wwE4nyGYEUgJx712cZi-x4RJ9LVJt-0m0c_lURiG4bHU&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; vykouzlí ve Vašem interiéru neopakovatelnou atmosféru v podobě nadčasového funkčního prvku. Používá se kalené sklo, jenž je zárukou vysoké kvality, tvrdosti a užitkovosti.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; | Centrum oken a &lt;b class=sec&gt;dveří&lt;/b&gt; Příbram | Euroform&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.dverepribram.cz/cz/produkt/celosklenene-dvere.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;dverepribram.cz/produkt/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;.html&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OWCSoHXI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;video&quot;,&quot;type&quot;:&quot;organic&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;976e7ecf&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;numResults&quot;:0,&quot;moreFlag&quot;:false,&quot;entityId&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://videa.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 6 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;21.08.2014&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Celoskleněné dveře s tichým dorazem - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=UkDr0EieqFk&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=video_preview&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUkDr0EieqFk&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;00:21&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rCWbUbmD&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HRLvrLzM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3522c1748412ad03&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5a49b9f1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1502924400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1564104168},&quot;docId&quot;:&quot;3522c1748412ad03&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fwisniowski.pl%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9fj0sPDv&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.wisniowski.pl%2Fcz%2Fpro-domov%2Fdvere-a-okna%2Finterierove-dvere%2Fcelosklenene-dvere&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=ktkt_Dqwq4d8vSZ1doRdfDlfyy0WrezO7KUHWGALz_QmVvrVNh23XQi_6AfgGJs0DOgpuQ2H_ue4euoQP6O9277aofXta37qJnGKd46cMXdj90A9NsM1yfAUzYpXzLkewoyZeuTEOtZk1briensTTIpReYR&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kování Studio Rondo pro přítlačné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; s ocelovou objímkovou zárubní. Kování Studio Classic pro přítlačné dveře s ocelovou objímkovou zárubní. Kování Universal Light pro &lt;b class=sec&gt;celoskleněné&lt;/b&gt; dveře a dělící přepážky.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; - Wiśniowski&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.wisniowski.pl/cz/pro-domov/dvere-a-okna/interierove-dvere/celosklenene-dvere&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://wisniowski.pl/pro-domov/&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;-a-okna/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z0EX47vt&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;77d8ef1064ca0ad5&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5a49b9f1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1546038000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1550320175},&quot;docId&quot;:&quot;77d8ef1064ca0ad5&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fproparket.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HorZiPe9&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.proparket.cz%2F380-celosklenene-dvere%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=JW1hNS_rfgEv-oh8Mf8NT93qytLWC1IvTS16ZT-oD1-QG1sVfgz1sCLS6H4OEv-Isxdug3ARqtrgnFL0Dze1Q948C8-QrAYkYQXGTmhLWoaWcWdkc8uiWdovhkdkDOf8T7Rv0bZ-p_xHPj4tKmlmNkIZgi7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;ProParket.cz - podlahy &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; vinyl - &lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; dveře&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; : ProParket.cz - podlahy dveře vinyl&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.proparket.cz/380-celosklenene-dvere/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://proparket.cz/380-&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rEyuucSU&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;708734d1-df72-44a2-8b1f-916c4601864b&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;730bd99b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;708734d1-df72-44a2-8b1f-916c4601864b&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS:%2BStavebn%25c3%25ad%2B%252bsklo%2B1/2%26utm_content%3DCelosklenene%2Bdvere%2BI%2BClearmont&amp;c=I49QR8ZIF2HYHJUQ35R8Y48AD755ZDTZJSGMKV2QURV5R7UPG8NYEW4B4AMHZTZ827DEYUNMK846CJVHH7HVK2B49FF9B9UZPRPF9R47P6HMRX6MKTRC8BWCJRFQE45WENB66AWH5PWQYFETHZJQ25GCJDCFBB5WMUTIJP96UTK4H2FYY44CVYS2M6HY8E56IZV7QX52Z3JEFX4IMD25BXDEWR2XP88BR882574DFA7I7VXSP8QITEYFVR5HINTUWE&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.clearmont.cz/&lt;b&gt;celoskleněné&lt;/b&gt;/&lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=S:+Stavebn%c3%ad+%2bsklo+1/2&amp;utm_content=Celosklenene+dvere+I+Clearmont&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Pohled je nad tisíc slov. Prohlédněte si fotogalerii našich referenčních realizací.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:46856568,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Celosklenene&lt;/b&gt; &lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt; I Clearmont&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Zhmotníme vaše sny a vize&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:462338021,&quot;keyword&quot;:&quot;celosklenene dvere&quot;,&quot;keywordId&quot;:1398191883},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:462338021,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Ostrava&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;127/20&quot;,&quot;id&quot;:462462,&quot;phone&quot;:&quot;420602745405&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Bořivojova&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YrnZtz6M&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4dc736cb-c27b-4f43-b70d-ab5f801c87b5&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;730bd99b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;4dc736cb-c27b-4f43-b70d-ab5f801c87b5&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.biano.cz/produkty/dvere&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.biano.cz/produkty/dvere%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D5-94%2BSCHA-Dum%2Ba%2Bzahrada%2B-%2BVS%26utm_content%3DDve%25c5%2599e%26utm_term%3Ddve%25c5%2599e&amp;c=PPVAQ2BFZP4C6T6ZE8VCUWMR9KTCDBBUHRVHKT4U7GR9ZUV73BSCT99TK3TIWQIJ8YA278N82VIQAU3W6F38WHHMXUN3AJTYAX8IYIUTAHM487Z7ICFWNY96EKF8ND2R9CNPUUUTMCJKN6JZP2WQSBVGNKC65WDIBG5BR39PEER8XMEA7DVGYPNVTIHJKRR9QYK325Y8UTCQ5M7ADNH7SWZ8V8BWSX4CKSRRYZ772I4X63QMMCANDMB2M7FW7YR3&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.biano.cz/&lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.biano.cz/produkty/dvere?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=5-94+SCHA-Dum+a+zahrada+-+VS&amp;utm_content=Dve%c5%99e&amp;utm_term=dve%c5%99e&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.biano.cz/produkty/dvere&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Hledáte &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt;? Největší výběr na BIANO.cz&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:94815444,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;1150 produktů na BIANO.cz&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:495509216,&quot;keyword&quot;:&quot;dveře&quot;,&quot;keywordId&quot;:2286713282},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:495509216},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ciHTp75v&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;key&quot;:&quot;0doVOPI0wSebTzSr087dBg&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklenené dveře&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklenené dveře&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jAfTNzkp&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné dveře jap&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné dveře jap&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fnMKvECL&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné dveře sapeli&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné dveře sapeli&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S7w6EsNW&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné dveře na míru&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné dveře na míru&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wscjLmrd&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře obi&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře obi&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BEIgW1Wv&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;celoskleněné interiérové dveře&quot;,&quot;title&quot;:&quot;celoskleněné interiérové dveře&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h4dNG0vL&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;celoskleněné dveře pískované sklo&quot;,&quot;title&quot;:&quot;celoskleněné dveře pískované sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6K99RMew&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře interiérové&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře interiérové&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;96msH9lD&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;w4B6YdXm&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;R6cbqkDT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikrightpla&quot;,&quot;key&quot;:&quot;sklikrightpla&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;730bd99b&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;dacf5b90-8fda-480c-81dd-b94393cf8f25&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;730bd99b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;dacf5b90-8fda-480c-81dd-b94393cf8f25&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://dvere-podlahy-schody.cz/index.php?option=com_virtuemart&amp;view=productdetails&amp;virtuemart_product_id=859&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Produktovky&amp;utm_content=Cena&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://dvere-podlahy-schody.cz/index.php%3Foption%3Dcom_virtuemart%26view%3Dproductdetails%26virtuemart_product_id%3D859%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DProduktovky%26utm_content%3DCena&amp;c=68CZSC4XUV5ZHHI6QJ6T74Z2R2FESXSERIRPP4Y27KI578PR6KTMUD779R36Q6J5R65A3FN9MVB3MMPG396UAME9WY5JGP7TQFX549B7RGCSKJQE78WFK7A4K39XEV8QXHF22QWJWTIT3BR4N2MZ4JJATDDM2VI9WYKTGAI89KB7BYC7PPRCC68CVJ39CDSA6WRDN88YWZWHE84AGRREQZ7QBYRXU&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;id&quot;:&quot;212902002a084e55c87b1ebcdaad1f62fdbbac8e&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://dvere-podlahy-schody.cz/index.php?option=com_virtuemart&amp;view=productdetails&amp;virtuemart_product_id=859&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Produktovky&amp;utm_content=Cena&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_HV/wsFBfc0.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:141110,&quot;price&quot;:580800,&quot;priceText&quot;:&quot;5 808 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Dvere-podlahy-schod…&quot;,&quot;title&quot;:&quot;VV sklo Celoskleněné dveře Float čirý 60/200/1&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8hNKFNlK&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;028476e8-c025-46f9-ac22-d0b1b1fb7fb4&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;730bd99b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;028476e8-c025-46f9-ac22-d0b1b1fb7fb4&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://obchod.sklojanak.cz/matovane-sede-bezpecnostni-sklo?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PRODUKTOVE+INZERATY+-+5199420212&amp;utm_content=http://obchod.sklojanak.cz/&amp;utm_term=celosklenene+dvere&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://obchod.sklojanak.cz/matovane-sede-bezpecnostni-sklo%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPRODUKTOVE%2BINZERATY%2B-%2B5199420212%26utm_content%3Dhttp://obchod.sklojanak.cz/%26utm_term%3Dcelosklenene%2Bdvere&amp;c=Z9E6E86ABCXVVAHY73REAFJFJ6P68MYTWXNGNJ3SEMKU7W5YRB9HMCFMCNZVIH94HVXNU2HMNWWGJVE5JDP5CZ8ZQAK9829VNQNAA2J9E6N6TINIZVCH2HTFUIU6TK2BD4D8H4DNSECPY7GPXDWVG35V2CCV8BVTCKBI3M6U7XZISIYUBCFZP5IHVZQPW7W6WRJTNX3MSVFK75QTC96KG2X25YFS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;id&quot;:&quot;5b6401004587ce71efd871fb276fc11c96c5ed9b&quot;,&quot;link&quot;:&quot;http://obchod.sklojanak.cz/matovane-sede-bezpecnostni-sklo?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PRODUKTOVE+INZERATY+-+5199420212&amp;utm_content=http://obchod.sklojanak.cz/&amp;utm_term=celosklenene+dvere&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_EU/2AIBOl2.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:90427,&quot;price&quot;:583000,&quot;priceText&quot;:&quot;5 830 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Obchod.sklojanak.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;SKLO JANÁK - Celoskleněné dveře matované šedé - bezpečnostní sklo ESG 8mm&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pscaeLUy&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;df06c187-ab13-4c5c-babb-bdadd049feab&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;730bd99b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;df06c187-ab13-4c5c-babb-bdadd049feab&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere-hormann-model-cire-sklo#utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PLA+-+v%c5%a1e&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+h%c3%b6rmann,+model+%c4%8dir%c3%a9%e2%80%a6 | Interi%c3%a9rov%c3%a9+dve%c5%99e+-+celosklen%c4%9bn%c3%a9&amp;utm_term=&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere-hormann-model-cire-sklo%23utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPLA%2B-%2Bv%25c5%25a1e%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2Bh%25c3%25b6rmann%2C%2Bmodel%2B%25c4%258dir%25c3%25a9%25e2%2580%25a6%20%7C%20Interi%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2B-%2Bcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%26utm_term%3D&amp;c=36KYE9PTFUYA9UXKHBAGCQVZ6WEITAN22UTB4BG8KR2YIHVTWV2MHJG5I2EUGZJD2YZDF22RH2JPAJNUFAFBIARQS9CKCQVYR6MRSH2WGYHU8BKMX2395VK4Z655ZBD346YTJSZ7MT42FKNTU3TWKJ6VMUBJIDYKFVTXS2SZQGB3Z9FK6U5ZXCP568EWT3W64I62YBWQ8CC4RPTA3IB7PWKSMM9XSNS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2c2302008c53d30ad023ce50140181f713059ddf&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere-hormann-model-cire-sklo#utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PLA+-+v%c5%a1e&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+h%c3%b6rmann,+model+%c4%8dir%c3%a9%e2%80%a6 | Interi%c3%a9rov%c3%a9+dve%c5%99e+-+celosklen%c4%9bn%c3%a9&amp;utm_term=&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Ib/pCWsBs.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:139615,&quot;price&quot;:362400,&quot;priceText&quot;:&quot;3 624 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Erpi.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Celoskleněné dveře Hörmann, model čiré sklo&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;k64MJINX&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;75361038-2df8-4470-896c-ffc6cb841df3&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;730bd99b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;75361038-2df8-4470-896c-ffc6cb841df3&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://obchod.sklojanak.cz/celosklenene-posuvne-dvere-hws-301?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PRODUKTOVE+INZERATY+-+5199420212&amp;utm_content=http://obchod.sklojanak.cz/&amp;utm_term=celosklenene+dvere&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://obchod.sklojanak.cz/celosklenene-posuvne-dvere-hws-301%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPRODUKTOVE%2BINZERATY%2B-%2B5199420212%26utm_content%3Dhttp://obchod.sklojanak.cz/%26utm_term%3Dcelosklenene%2Bdvere&amp;c=4SUVMABBC6M24336HCPHXFUWVMVP43NJ8V249RX2ACII7GYIYF4W8TZMDJZA3MR223TQ62PDJ727VBY27KCYQ54J65K38M2688QVWDZBCVRUH3VQ3TNKDFQN5NUXF3E3JGXJ7QVJR2BDIXHXPAMNJNG77WK3DQ9J8KMP8FDR22WXEMTWV9A3A4Q88ZVIFACCDYAV5RHYYMJURBGDBRYASPK5DQZA&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;id&quot;:&quot;5b640100ac40c8b188b3525a6269844f58340320&quot;,&quot;link&quot;:&quot;http://obchod.sklojanak.cz/celosklenene-posuvne-dvere-hws-301?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PRODUKTOVE+INZERATY+-+5199420212&amp;utm_content=http://obchod.sklojanak.cz/&amp;utm_term=celosklenene+dvere&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Ev/sBe8T8.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:90427,&quot;price&quot;:669700,&quot;priceText&quot;:&quot;6 697 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Obchod.sklojanak.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Posuvné dveře celoskleněné HWS-301&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;C43RFmcn&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;dcb1cf97-efbe-4da8-af02-ac8c3c5d1c3f&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;730bd99b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;dcb1cf97-efbe-4da8-af02-ac8c3c5d1c3f&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.e-kovani.cz/kovani-sklo/kovani-pro-celosklenene-dvere-twin-klasik-sada-2-e/v316166?utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=E-kovani.cz+N%c3%81KUPY&amp;utm_content=Kov%c3%a1n%c3%ad+pro+celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+TWIN%e2%80%a6&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.e-kovani.cz/kovani-sklo/kovani-pro-celosklenene-dvere-twin-klasik-sada-2-e/v316166%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DE-kovani.cz%2BN%25c3%2581KUPY%26utm_content%3DKov%25c3%25a1n%25c3%25ad%2Bpro%2Bcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BTWIN%25e2%2580%25a6&amp;c=XZAI7G95DFVVC9H9XUP9TTZNHPFF5YB7ZGGDNNQSNKZPS22NP6XK39BXWX6KMZPSRPJCTJSVU279EHPDDE8XD8P6PXHWIHBB85CR7FRM89ZU6PYPZUHUUNJNQBZJ35CFJET9YWRKS489RV2DQHS6SKVBE56VQ9YUJ68VXH56U48KXY34FQI6NDD8B8SX67GU6JQF8JPPTWZIJTH8AQSS4Y9YGUVKSFS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;id&quot;:&quot;a9430100eb14b676634110ac2e880f794cc0c503&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.e-kovani.cz/kovani-sklo/kovani-pro-celosklenene-dvere-twin-klasik-sada-2-e/v316166?utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=E-kovani.cz+N%c3%81KUPY&amp;utm_content=Kov%c3%a1n%c3%ad+pro+celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+TWIN%e2%80%a6&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_D_9/dx6CD3W.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:82204,&quot;price&quot;:483500,&quot;priceText&quot;:&quot;4 835 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;E-kovani.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Kování pro celoskleněné dveře TWIN KLASIK SADA 2 (E) - UGL klika-klika bez otvoru/E (nerez matná)&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nJNiJXxI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a182d31a-4299-4053-8218-2f5832373bea&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;730bd99b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;a182d31a-4299-4053-8218-2f5832373bea&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.meganakupy.cz/zbozi/dvere-triton-15u-celosklenene--pro-rozvadec-rba--rua--rca-a1-2-4-5-vc--kovani/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=RS_190520_PLA_Ostatn%c3%ad&amp;utm_content=Dve%c5%99e+Triton+15U+celosklen%c4%9bn%c3%a9&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.meganakupy.cz/zbozi/dvere-triton-15u-celosklenene--pro-rozvadec-rba--rua--rca-a1-2-4-5-vc--kovani/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DRS_190520_PLA_Ostatn%25c3%25ad%26utm_content%3DDve%25c5%2599e%2BTriton%2B15U%2Bcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9&amp;c=YPGUZ96R9FF2PBZNZY9H4YSCI7CABEDG7NRSW2Q4PYS7ZQTK45T4TEAH2VGUK9XY2QUKDXJJAV3W5TUXRJFHN5VEN2MEPAD24N8KQH2FV3QBHDV9NMK4V5MYQQ8FJ9ERBBDVFDQ68B69B2KR4I3GE5NZYP66CQT82D4CES4I3X7J63CZES2W8FK5ZIACXBAKEMCFD5DINNVXS44QNMY4T4J5P7UGWNI&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;id&quot;:&quot;a6ca0100a650f43474c8b1cf389b0d609ab1b188&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.meganakupy.cz/zbozi/dvere-triton-15u-celosklenene--pro-rozvadec-rba--rua--rca-a1-2-4-5-vc--kovani/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=RS_190520_PLA_Ostatn%c3%ad&amp;utm_content=Dve%c5%99e+Triton+15U+celosklen%c4%9bn%c3%a9&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_JX/2luBCgz.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:115699,&quot;price&quot;:137000,&quot;priceText&quot;:&quot;1 370 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;meganakupy.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Dveře Triton 15U celoskleněné, pro rozvaděč RBA, RUA, RCA-A1/2,4,5 vč. kování&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xlrj3PaV&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;NJRJ58sYS-L-yy2rz2MGddgnwQVwmWdGXWl90ks6iCw4uLiP-mPg1taCaREjDX3PBvLq3Y8-QXAom0Olam1LL5tjEd9c2TOAxBFD7aqBAYX39gwnKbrxVg0jaqVrWb90tsIdHqNu6uPG6g_yr5nI7QB6POyt57rwEmaqgwkXFc6EPiRQ017DxiODIRIuPLc0PDivzSB6WoVXS9wAwE12kYyKPv_k0LvI8UYoyf2fkJbwfN7wtMaQE2s1zpDfmlRms-V9HmZkF3f12vzJf0fp1RFC3liG0KJKhPuHOZbo3cUtqXunlICc43i_0F3meve_HxkvIYzK7og7MpKHs3Xc7pzXxKb1pWH99kzPNTuZfb_qJ-cvVQwZhvOOXP4UY8sjS7-2kyqQHacXxmRZORdgFeJBF0jaixDKTJgW6-oBeuyYnhly5XY2NNOCRbIVqEsyut3oxJauLkNgdM4E-aaurl66u0gE3g0WC-8hYsGHtOQurSs6F-phw_Jdtoav5c7MKaKBwCLK2VOLAYo4_P4Az0x-SA==&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:456,&quot;trackerId&quot;:&quot;d4f5e7d6-7e84-402c-a2c5-eb127453b635&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;www.zbozi.cz/hledani/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3229&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Uch2rKt057ExzH8jUNfqFuarT23V_rGPU0b8oUWiQLqcX7OVdCd7tFVOUQebbC86X_7Wmd8oO3va2QcvCB_mIvYFQx02Cn4FRaZqxfZL9v8GDgalMB7Pcd144v7xLWOdllKovZIqeOZzJhrcLxYG_6E8hh-ppqebTbM8xBeYUFKOiMqepNzlPRIhDmbnZHZr&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Tj5PVKAZ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1360&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Dveře a příslušenství&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;A1rIuuO2w2jjk0qYLlxeNaeAKmCPGhXXPP3YtNUf_UHWAX-D-66cGgIzGzBpl5BhwmHCIFUm7K2OjK9lmcMsvDsnVylutUuWF_Wz8FXnsmzUJEt7Gd5Ee7tbbbbNf6wMQJ1j2ihPMD62WfTmlXBYHG_QkfIGGaG9zWzeli3ox18Rkd6_lqO2aL5NyMB1hmuG&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Dveře a příslušenství&quot;,&quot;id&quot;:1360,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011203/img/85/320x200_id2vhF.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9jXuiNt8&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2888&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Stavební výplně&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;lc9HuOhgmiiTZONbdbx6G-Wv0gwPqFGjpVmTjBAS3CbIO638fWyitOGQ2tgY4gikdYqCXPN3KYO-N3GVV4X0q7DvCwfIMU7EMIUjVtJD4oD5pzipJZsNiSm2IVlv_4vzXshJw6jykZGKJMGsoqshg3SlS8PXf5HIDgxTaVlwekopSl1OmZgMviuJCvIwsG16&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Stavební výplně&quot;,&quot;id&quot;:2888,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011249/img/22/320x200_PLlGyf.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z3iBo0cm&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1304&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Stavebniny&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;GGdDiWO_rctdlPh1RNcyOqK8usoWo4a6YzOQ_SlOg49W5O1hU1T2D411FaP_NajHejmysSO6Ear9ePN6w0sXPsyvcJnNmWx4e1SJ9JMgHRRUhJQOng5p8vYsOdlubdks2vFQcW5fLDw7Mi3Fa0UMC1u4lh_qB_kkapb6ytlDIc9dK4AXxKtSOD2zT741xGvE&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Stavebniny&quot;,&quot;id&quot;:1304,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/1/320x200_hu5wu7.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mlkFhZQZ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;629&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Dům, byt a zahrada&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;67uYL-sr7vvcFNWAWo1G8cZ5LWZxkfa7RVisKXNEq5KUzk7ZeibHY4bStuogoR_8exspYhiUL8rM4RGW7XmUYgzDxNnTGDaLFYPyT_YxFXz3zOSuOsMV1TmZcuYdmgveCigfapliCDXxq7dK6xRN3QMLGoDm1xAtfdhU8jye40k1-XF05ndlF1l4-NLKcP4m&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Dům, byt a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:629,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011239/img/26/200x200_5pvwCN.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;m2JCCN8Q&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;parameter=2150:jednokridle&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Jednokřídlé&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_DF/mcBWYZ.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/?typ-dveri=jednokridle&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;parameter=2150:jednokridle&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fMUPtbhi&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;parameter=3702:celosklenene&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Celoskleněné&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_EX/pvN01Q.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/?druh-dveri=celosklenene&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;parameter=3702:celosklenene&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ES5EuxbB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;rangeParameter=16:130~&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S výškou nad 130 cm&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_GC/Z6zBXjZ.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/?vyska-od=130&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;rangeParameter=16:130~&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;sHLKIZTt&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;vendor&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9iIsCZoy&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;rangeParameter=15:60~80&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Se šířkou 60 až 79 cm&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/?sirka-od=60&amp;sirka-do=80&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;rangeParameter=15:60~80&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;v6dTXWek&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5701744&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;eTGN8VhgXe_pKbvjvffBbAydfTjhCXRRKE3a7yxK3liC4rWYytf18YluMKWvKb18zVdJA4mqZeZCD_Yv8U2yYj7yRROLnVPsvyxrm-1eoUcnzEvH8xbLIStLDrlHAos9_6x69Xv6EdCTEdkoXd2xYxtr5qzHNtmbnhjZ2ufjjpRQN-TgD-N1C_bXJJN3X6ytDVloWLsaC6vR1px_CrZuZ-sH420sE4gYqKLI0Q5LcXgJG1xLnBkaJYYhflfWUOSIL400MRk88hE7PVqrSfaoQC9yK_-BNSAX4uGYWrQQkDOAU9TyrH9Xxo_nwZAX8L8mZaUBowTWLhtPCAuzVSwRh4zDqSc9FEFWRrjqEjrXLgAl3H8sBe_YFB-IRseLzMaOMiOsOQs-Y_UToMt-7RqCXAzds4RU5YBclWggpgiWthvjt9O9i5BK_utblSba-2J6fpK6OESRXFZEMnb4lgpOb1jYJY5ka8idFyqmEtTAVCb5pAX0j2LnEVaCjnX_Pd66-k5r51mXvJGHAGt0lUCe2JtCZXfmaCkFQoOpBBpGKsiHafdZpXr9DbrTg6FaxaKcd0vFlyNMPriuR9Dvj_8Du6EedcYjKBn77iWt_orVjw0Hf8XXKdE29lK7Aw0DBc-h6yguQDVQf15oqT94V6DZrb1DvpX_QQz4yqNscvpWec85Ol-4dH8d8YDMHfJCNI8CYSu-7r3GuWHc_NwIMMGtu_QzCla-noUYUbo3LEJgE94Y_QkYffXsh_uJCacP2pSKQOzXKeMHbS7JTtpiYQ6SL1mNY7DnKNWPhRAGzlsyo9ByMoZc4ptlNRINpGgsbVMPCdwPkqvn4yGf6UXyPOTSaw6h5sge8KEphtn-vVZNRxTY17BQX0ROvZlyH6uLUlbVTkjk4dOc0D61O4j5lg2GqUvikwZY17NRtBIauFuatl1rJuL7YcBZBpFr1-ICFuGeesl-ugNZTWAoJeKbjBdZwuxQl68UqEA=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Hliníkový rám dveří je výborným řešením pro parní lázeň nebo dveře do sauny. Jsou určeny pro prostředí, kde materiály potřebují velmi dobrou odolnost proti vlhkosti. Hliníkový rám je světle šedé…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia AD2748 69/189/6&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5701744&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;a0Vd9kpGYvtLnXInY4nI9GyGI7CabJKgMw7I6u52kSw_D4X26P93_JgCDzMe_AqY-AueldpDhOp79rxgWgEnWW6PAxOkLcgmm27Jr9tyEvWiQ8e4Sh7MJPzRc0Fa1lVrqizAlDBnvVVsUaP9P_Oc8vSfKnQloLkRAibKNkp_ZlUIX2wFK1-_88-8NFXcDcASOzV64JmaXF7p0PC-L80SZbyC8lnxqm8E39DPS0oMy3XtbKTQFyjxAz3rMRy6HY4OzVLHthZlmxhUvKeUW5mqgAGlaZSnoCclEmi7whUUccH1YTXvRhasIkjsVFEYs8x8c2KSrTRmjzbH5O4miOiX9g-Kw7NZqwW58ljzyR49lInYV_1ChaUMj6v75_1Iewcic1vqnHMk3K9BNXuVIu10OLByw9KYYUanjPOAdGjJ5sGWk36tQBzLtBVtYLGSu62Vlmcr4SlNd1BBhNdQizRn5J2Z0pXfZJZlLEB4jAHBfW5UxsP8iHtqNOxqwfxrEFeZoKd2JqmighbRt3n1xiwcI_9Budq349PBWoMeFKx16iUjWUa7zXs3KSyYC_clZT6AXpGt5zR8F2e0CR8YOSAKOJ8z9RxtHsFijstf_Ik-7mZQSoKH2Y4AoO_oRwtxWMFHC3fbRg3IPR4VlU6m4Le3YNmdeb4qqwNgsUNJlk0=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1759100,&quot;minPrice&quot;:1356300,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;celoskleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rwlbq7gW&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;189 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IvFHsrXi&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;69 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MC9dNDuR&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Fv/1ImCDRT.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HPSpWf7f&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia AD2748 69/189/6&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;oOc6NQ97EjJfqK0-WohLvHcoj1xMjC1xwVcI9SUMGSS78sOd3oibm5u5P9if8NqQDkYW8lW7qXPOBOgoo_CjioS_MohT0nIXlYuUeLGlxE4xmdTlYulRyfZbxPXELzU9XsRxnXJIEGrY-td1kaBYqvdBFXLaFu7HxGJJJrP4iPnI7wEDJYfOBDL9axZnIf7jDIOUpO9buPdv9EKvPaD-LaDYL5Zwa9flHTsJaeOKJlEPHZx2gqkbwRe76a4epx7WM5rRLlWygpDwf3lzqp0GrwNOc-AMQjvjPkPmICg7_KM&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;e25ff913-35d3-4532-83dd-3013e4ae984e&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad2748-69-189-6/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0cibhiXb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5701740&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;VMdmaZqcsMlc0rByLhY3twj1AzcxjVz3oChKOWwhQE6XUWnf3u_IYy3Xn4Y4dbYDptu8Vv2hb0UCyj_wdW28aLuku_DheLqkJDGnxK_NArrD5yweSB-rdsmXz1bdJ0VGSghR322F9JclgmBCOss3NRwjrThDbr-rdsUyF2r_XSFpZVOr40n3ClFWgilcUD0OX3x0HtMNHexpC-sV0niXxUNLccRYL2lbB9bWv6ASw6RyjzbapTZmUFbTQ_qOGNsSeejzD9qAdrlAlO1I9hv14JLr0wIIFH90XfjC6Z76Zbk4czUXCQUmvCWf90UMhdUwx5fX8wg0VBShQz9-4xBqazIH4WBj3LjfpG5_8lKLz5bFJkRxcmcUu4TZyNnucsSiCbZGsIdjzhgGPrrcgCDVmhxnWPpY6ULura5zrUyNEapjQ_QHO93U7A3APEoGqaba4PM1OdZruE6PkPYc5f9zTyxpZNw67XoFrZzzhyDT8On6rk43W-OaePSUjrImWFPIAKuhxek5bcqS3lDwzDzfINIw0KgRgz18ymPyhib2EbfvQnoTSZ-whd-9B63Ao9RJl3fRq9nbFkzWTzMywq3w1tlgieK6FenVC5sDfogmr7Yv5nQjjO0C_HStnhyd7_9adD2F3WYKGrPUEYTnhFy9XTMuDzpshvajJhW5EkLxPIIjgV_6hsn2Q0W_q_cFPCBtGhSSmfQ5z1QZHM3ryh4zmccqY4j-D-7AXxRuGJSRYnCSFw-K48Lbe-odGYtZZSAOCWbzKG8J0ZUgYAVtdJGs99xCIyCaTFkThv3-4J0LiYXUsIZVW4lP-FMT0DnkiToTpMTYHJq9VeeV_4ZeyOLO6h6ZeMpUqn3a3e5EwnNw82NOs5um2So4hD1_XblajAxXnwGsGfRjrDwsTK73N3MWG2ZNxImMCSZuFbXDAKtATab_Jy1-ZXFA1Kadhe0lK6_galcbgr9MZ3epbcRMCullq1G8IgbzITc=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dveře Harvia jsou vyrobené z masivního osikového dřeva v kombinaci s kaleným 8 mm sklem v odstínu bronzu. Doplněné chromovými panty a oválným chromovým madlem jsou stylovým vstupem do sauny. Těsnění…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia AD09933 69/189/9,2&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5701740&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;_ryjIqhhYn3wok6q_p9BzVUrnJSrFkPEMwyuuOv3zrwqis3XZs4aKHOAV7SU56ispbJUAzud3n2xGwkMUsGx5DmT5UG4RdheePp3EpTwq3vL-O291f1VHyVP9ZE-PumAMfMt3OW6G0_lQgfy4FouVIrbxq4cy6_jW6sXqF_aDWu7JJMeRxLFj9hBbfVqhuu6GdITiwOjo-I1gS4ENnDoB3U-bJA2Y6kIizCwRWNpXzxXLpVkSD-M5uMG6QM5rvO-anNEQgs1hTnUVqEojLREAiD9tr1P7Te3r7Dr_tSjcajuxnlf1ptskCDcR3yvCjYvIpxx_T6R8Iu1_lxvWQGqYt1tDm2QPJ6TZO7rEsLsW8ZoXDe-cfIoMNnXm1_Hi2i2Mh2BWbYT0PYNIJfsFZTyB4_D_TnfZvDcJrzUkxc9ZyHWkIyfWlQHSsXki8EXEPMkMVE5cM63WoZ0QEwjsxkZo3voKU6yvN58Q3W0Z2hV1ho6u41eyWKDSxQucTbHtBhwr_fArYdjFC3zLIPwVUMlxHFydSBgattxnhvUl7EsMVTbuOut9DufTBMr2xjFe71BFKkI9AMOunFJvUn1Ldg9fcx00HnpPP_nnetGq_l3jQjQQhoXJHpWgyiZ3AGarLOj3l7jY9m2pFubFymenywPFGpnUGqiLQj8EdniUt0=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1113600,&quot;minPrice&quot;:1102500,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:0,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;celoskleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6tbfxvnc&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;189 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T2XGkEhq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;69 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LnmpO1zB&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_E2/bo1QI1.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M0jcR1zp&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia AD09933 69/189/9,2&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;tAQsH4LIa0EyGzxL664JDa_P7dOgkTk-x05-N88aCjc5HH12PbtiT8DlEslNaL-xPCQPi60eHhZUSb5DIsYa6qI8jomhDzbY13B0JCAx_G4K9hQGxR8SP2hm2czlY7pTd6KZvgGNmbj157f9Ud8AkaiNiwlguIwo8ibgfW3W34Nk2wLAD1_ZGQB7sxOrWVQNxXbvdOtC9lfycufkXCaRsUkXaFF7cM9AtenaWnziiQKf7CU5twmStws0gNH7hidQ8vfqJM9bmFVx2udd8ysMGqqYzWzf__h1r9BI9rxwor4&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ad00960c-dc1d-448d-9bd9-436e39197819&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad09933-69-189-9-2/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7ntCp7qt&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5701638&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;gJNhgSwIxGz97tinHcHO2uKOeg_GYcvDE06NZNjedXW7jgEu1JGYAuLqzaft1gNVlOS5A8bZP0yf0HKagSHCy8CYwvLs5nNXwGy_Y-tuLVUJ5zYSkej6fEnv9-AQ5PoWZbQwTfqJLeDH_cqyX3C5GDRwPHqO5S94Cqfpb5r1eSA9dLFJ4makn093SUS7MBKpHC8MeKkjh_o3DJX6VovxD7h7yDftXgRwMN_r5_hhIUcYxh9HETjmfqscG4991r9WwKTS0fVpI6o8cl_4alBDYILYnKYMnEH7PHrupa8nJHMH14M6iqIzV4nchjQ8pk3_vIUH2-3v9Dg4u_yDSNo8gzNC7lHMseRxgOgaGK89sNTFT7p1facfyWJyQHOvktb3nbATzYIiZ3VFBCExliOoBWaB6xGp3sZBchb-uu8nsZEmMh6w7tOdfNq2yB7jtO674XEnTvg5wXh6DFnhnOLWKWrdh1eLalHMuPHwJFdRtrcQKJBQsUC5Y_VCE_P2Wfn3EdncIQNQKQQHGDuX6zlqYakhd_4JQfTmgKgTVV4kLmqN2PWNDcyKA201EYMbAsCEq0ChUpMFpz0U3mnpkI-vuwlpKP224NRSW953rPOmm8YKRC-kPw1GuZ9boRTkPniUr4BTxbolGJHLiICTb8N3tpknFicCzH53ZGVlzjTGvk95Bk5MC_7nFEoSMUS9p6tGCsvWy7_IqLncT7bMZxVYpENBDHwoh9Ac-akwpedIGG1gLLqTxdfu9S5nIPOJTaYVPd5hxGOp_Y1nIoqYP-h8v4nSngmmJ8mTadj9o3kF-a8BLNLIUa6Zq5k2R8H641PqGDLt5ANcjG-cBPaZCbW-OUnKAdYNFNkUgkYyoVhTHWHosddGIqMMZVY_L7nml3olePzN929k5rlnZE6yEp00vs1hgbrD0KG3qRH-wzWZQqp4RpvijANts_dEsaN6mpWTse5UuKoBXPZG-PR0Yub0j2tAdY-yuSA=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dveře do parní sauny Harvia z kaleného skla jsou vsazené do šedého hliníkového rámu. Dveře mají kovové panty a oválné madlo se systémem dovírání magnetem nebo válečkem. Skleněné dveře Harvia s…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia Alu AD289 69/189/6 čiré&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5701638&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;0RMn5qomx5ogBeKWusSBzsiccXjOQsPzQnKT4rAx9DmziyM0VqNfKh3ZqC7lNqB6RZcVZ2Lfvy6zAtsM0_n73sUQqiNFDxIDSW_ptzIOfDliO9YiilMl6F8LucuceXteF2pKOfn-loqNmf-SW3A1IwKX3Tb_G_cEv2R-RncKB69KotmlgNETVdEkG2VW6fBemql_mcxcUDj-tIb9mUBOCrhfCudXb5AtAdlvKZDwBGoQCVM_z4TEU83Bx2m7XPLLLAIqri1NrFvBEiMdHeETd-RwjeBckbtufsbkDFqqXX_mx2evijSy8eo94jEkNVcypYk2KSysLMjFlbXYUAsWnBo_IjD0VcI8HfREe-0aImOdHW7SLqyQNPj2DFff2HwKcX6Rg30elxKq_fEWi29KZ-c62xmW3mFKLwNAn8bgIfF46poCFcVb12o1ulg7YKfx1lBgfIR0R-mAICb6V6VlMiwg7SRNKsctSYkq3_bZ3LyILsFBN9JftMwv3yJ4QifgroCarUuPdVUtKX9Jf2VTuqSNrPpzOqOEZLdgBSws0MDvwdlby1-sKGPmww3CDDSaZBxqZNcd72tPMobXlDmxQ036w6QsF_oOhEJ1oek7ZNKZi8eVvATQp0sJPKk-A732giiVqIWYj2_XlvdUcWuks-qSV64c3lNjlvZIyzM=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1759100,&quot;minPrice&quot;:1263900,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:0,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;celoskleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4J76f1u2&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;189 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rvGgm2RC&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;69 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SmLKbIqD&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_EX/pvN01Q.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qdEitgWB&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia Alu AD289 69/189/6 čiré&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;fb4plQDLj1LJ3uhLL-TI9k89op7qArFBm_m-O0DJgTKQUSlVDlyyVplmLwrSoutDxdnwAK1FABG9PVCCgsqkI8GTXNkj3vEBv8l1ZE-6dXNMEHBjiriM8br0aMPNkIm0fTL4FRN9BIYnZn-vK-u0_H6ew_omZG3EvyQgZEA6hJdg7s3g6uD8wiqnZ74r6ruJ5qMQ2wyMclxEU1QzkNrxnbmLoVVAnTnHX37v53VK71DwTxQUVx4Ye6DwyHC_0KvcS0EBaZ422A5XSRRIzZfG1B0Ocqk88B0Tov6468K4Omc&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;6b438760-1ca0-4514-8a1c-711e5115ebb9&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-alu-ad289-69-189-6-cire/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;io6WF1Gf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2549237&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Stavební pouzdra&quot;,&quot;id&quot;:1362,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011261/img/7/320x200_QXOKoc.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/stavebni-pouzdra/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1362&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Jsc1sschhrQtUzsVZM9mfCRkk_QzZpVHErPdQh5atnAtZeWV_3HsZZltEIsnRWImQ71JRDKK5Wq-9WOmt0da6PmBiNvMMZYufNH3HAzM0HVWLUVSsXfjTZNSET6TWkllxsJd1iyCpOu7cBEaYUsBig9Qr32mSgjLalaoHzVr9AJG9z9VIz6riN0aWrzM7L8lnQTi7lXCmLwevT4RgNqmLBjKy9ZQtTx9Lb2jn8yoTDrCt4ICWsp_S3jnXlxxzVthLqpeuXEFAGcok3pB1yDihUN10TXROkZqCx6udDk9SsiP8yiyLjS0mzU3fztW8EapQHMnXpE_Nu1a8uCgznE9p7lm6c0Pd4T86yPU9z7mkla7OMuGz3tLiVGdsTw8HikG6PpXpSgu9lK4U7jlwSk6UaI-i17wOCeE59p_JpLorHYCREfLC6DlcU-j0ghV3NZr_JH-8a4XqirUjGhGKPcWRRRmIX0bQu-vRFm_k4SV4gkvnJen4PDxLIrHyKOJNc6NhO_AjTw5dbKqPJdXC3_3uPMUFqiR0jV8oSQK-kr2f9CAE75Dg5O5_w4M7xbk20bSiMDOcX5BCG8l0lt_MNr1rE5bED9v-ovTzHZzE550rxK1DHhZYG6zLaEGLK07O3Azs90ebZsKuhOK3yWp8z-qqLKQKhAa2yUzRxRFEftDT7qjNOC9dy3qQupfQ5q1YFKQebqMBZilkub-T_X5cjGjCVIwcI1T2lYI9PoJ5yJQgutp4evNd5R7r1xT6BTY50oNI8R42mZfc9ITuU1ZQPynCJC6V0afjnFpfDQHZjGNktZ3tQ0b62zAB_n742T0MEtkK-luiJMIFROUY3m2ge74nKV72IPKBwWj_jAaENrEWAhxTLrtQQZ405EOHSywOkKqSVIWqBDrPiOGq0mL4GNc0FRnXIeWZ-ifdo0Z801ws0h0wjrcdmK8QJ25ychJjfuV9CO1MWZcXU8tvCcmCCwB_p-Y5A2n2p0=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Jde o typ dvojitého pouzdra, v němž jsou dvě dveřní křídla zavírající se jedním směrem paralelně za sebou. Pohyb dveřních křídel je synchronizován. U tohoto typu pouzdra však nelze použít…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;JAP Parallel 730 1250 mm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2549237&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;DOR_GbOI4y09D8Jv1emp8uAtd1JvNokDeozRh4mg94f3TzAID-SVeNL6KWAWLIXWK_t_ri_2zVFo2doNpO7CVIOmomdX3BmSNs7jhF3h3BvtvolWi8dmGTQhNSZuxfm1ovkJNax-qzJz-yRbK6DzNksOPiEQhNs4hO_JVSIrfEYwpSRF3H9vS0HawtHKSZ40lJixciq_KEU3PWRY7uv1V5TurDDoSN8kr_ims2-XmOzRSvmFp9_T8kh2FyEebH51tPZxXcfuARpz35QxfLhWyTNaXUUqmMmpU5BckWgiR0deflWo2tRwgLfWTF-1AwOFuSlbI6Jpg4qoUok9PuQtlDNeyi5eAT64Bl8j8cFMd5-P7R-3k8tPScA-seXtG0Ebs2MwoQApkco5XZFV8KiLnABx47ljLvYzj_-omTFJ5sb0vq5Hj6zpIY2SeRyzSUrFPS885Oj_uPrqJkpMdJOpnPYYm_vUt3UPul-_g4bA0qxBsbL-od4b4FMt479IQo8DUdRkcT6z_3we2dooQl466e7OAM5TLFoCCw0LlFWj5h2r3_yxQtGBkLufP3pvtsdu6v9y83CBkF7KLNkIvVBW8w_zvj3122y5kmv_ilrH25hblzNojpRLVsQAvj9kh1JzX0OjH--Xfd8JLcy7zlpzTAale-z5hxF9CWaKwaA=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1370204,&quot;minPrice&quot;:1128458,&quot;offerCount&quot;:11,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_JU/URnBnBL.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c6YTN72Q&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;JAP Parallel 730 1250 mm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;dMx9OjDBftOHMPsjqGr0OU7InB8RUzmAXYPJ6ISTZhFT4qYUkYrb39EhQHKabNByHh_xFyPw9zNV2VP9dNn79O-iWAijlZbn-BFhkv_u7IT9EGvvGqSNuX0Unoxr5t_Kmfx3e7QSvjDOmTK3vB253fJf7eseBWHYlE_oPJ6T95FX298riSDxxLjmW8tbYapJc793x5VYFxjNJbvtaTox-FQMKOXvGm8DqXbtal9O9fAzhDCDbKkzie6KJR2wqLWrY90TBthIUem19YlflP3SxFLrzTFUK-jVJwgyFUTI64k&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;562bee8f-e750-4858-8ae5-c67fb5be23bd&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/jap-parallel-730-1250-mm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;JAP&quot;,&quot;id&quot;:&quot;5009245342130513964&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011248/img/90/150x150_54Ctay.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/jap/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=5009245342130513964&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Acs91Kgv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2549247&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Stavební pouzdra&quot;,&quot;id&quot;:1362,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011261/img/7/320x200_QXOKoc.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/stavebni-pouzdra/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1362&quot;},&quot;click&quot;:&quot;UMHi_EySzFK60cAIkyHbLTk6vovpPQwotUSeH1ey4BER6A6tjLmj-q57xm-m84yVRXeYanIrdtUNjSVzrFBBM-TXJk7quhNHQLsBeY9xXWb0kF3RX5GXuvlPmYG5GRHrwShKYi0qRKa_vCMsOWSP2q3plGfkwtSDjUtPyurNpYXGtAEI1rX0hhVonBNujxG7i0FKRUnBEnXWOUzqpb_hLcVkbd0OVpPrjT8cbg2DHLsMvLB_960nFJDAlk8pi4ioqqqAEDCQ-4--O8NQhmjdmCcKz0skqFns_H8m0jWaEKxuoR5BV4rfXAZkc845Ql4HEgoLkphA8TmIsTHKkVDe1egr4fIq4aewp87LUeb8M9I35-K_ROlz687eNgsHQeTTD_-3Dfw_OWNFyaZpWSl0m68pbBV1fvp13ThspF8ZuaTsWhWriPRecggEbD-xQ2HCGbb7yyHMJy0romcjkX_a6zzNabFvi87YHTUCCFwvmpW1sF9SZhANQz_PBAscJMZTk0qIZiWFz2MZhwvIuSr-0mNi3W1_6_5d9cPphvtrAjTQLJYXS1wEsT9PxWzoh3sRLX3aux0n9m1Xpc1qne8pAT7DbalZdhqIGUoAU3VtxJHy1xxyJfEJWSiJjkZ9wXy6mR9THXlg3mfCUsVUyAcmTZLUp0ioz_7Js-sL8Lhd9m8oTe489gfveocWLzETypxQXxtcONW7GCl-d9baJX9zDgjerDuh3Md7RP0eJOT25DCom3dbKC7CYp7rO0DZd5n0uj4ZJJlcLuArgcAOGi6Eba-yPrjWccPc7MQRWBD_JDwLMZZxWHTKZZ2UbRCU1AHcjBTAkjc33uz_HrJdqzrwDP0e5_f4i9celJmrG19X8FaK4l0ZiypE-CaBHqD6bwmDc_mo7TaPYeDk6Z8WHAnEKEvRZEFIM2V6sjuWjzGCdbogQLj-r4HzISuGTTPeCSS2bxcaTljNUVmkRh9KTwOgxvWsL067bx4=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Jde o typ dvojitého pouzdra, v němž jsou dvě dveřní křídla zavírající se jedním směrem paralelně za sebou. Pohyb dveřních křídel je synchronizován. U tohoto typu pouzdra však nelze použít…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;JAP Parallel 730 1650 mm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2549247&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;WxgrZxfo4eDJZNQRXSCfPr6e-EEXBnk4i11Wf48JIKVZyxMCmCqaFzQJ5b8q0XrHvrRVXopZG0t8qDtPUK9HLAg6Txku1hGCHzOySL7W6Af21DvZEe5nGxRMe5uX30B-RlLw0sl9OvkEnkFlunXuZGzuCUSK4Kfga7zK-QKlj2TKbCyvwrjBwBKaTdELGjYwotqQTtO1zPh5HzwkfZHC_nq3Nio1YvlVNdwTyFL3aoXeHI4FYjZfUdC6trRHfXV2bFxLZjmSzKpH_ayVmo6z-CH9DEKkuyt96Ecvofa5Tp3S488hicpWinEwM1U4CNFIH0c8cunVLVBM9QH-dBwDjCfbldWthZysZ2_DBZR3twI_lS6gDMzMES7J1R5x4LNz20JrjyV24jZUM0A4rfpJ9SRlsWHnYP79EU9qhaSN9CwefpWAhoHfEuaG7gvls6msdXAIsO0yj2Jhrr8Ckh70gY-YtV3Y6H4etGY193llzK7G_zecTP4qCRJtI-QEzT032GsgYC8Mg2fbtXvG9nCJdAsE9ovMJz6k-3-ts5wSujkZMYd82ZSGOp3Z9FPb1ouz7BfGIwHVHHConaS2rqnr0H23kz8mtt3h86TBaAElPdyO2u36YApWIWKcE_7OYtJ6cazVD_wDqbPM3v4aeBBVI2ZSXfQvhZSlIx0Ykyc=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1514920,&quot;minPrice&quot;:1243757,&quot;offerCount&quot;:12,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_JS/NKIxcn.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WebxozvO&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;JAP Parallel 730 1650 mm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;NSiKqZpJVXgEJsd34m6jpRHgyR52g_5MuvPwidOB6qr_J3qsXd91Bsvl0mWYfvbWL3YALDQpwFJ5j5xhdyt7cmwHZ4qvDzulX0Np81oV35fTsfisHw8KVgFaAKFGQjLFkuDXXtgmfJtXKnKBo2fXHVppakBsnVtw_9VbHMigUiEylA7WH-iudHBl_5ThnIfJmeGdfepB_wLKLMB3o_TBbIIDCpQWEW9rO1XoNZ08PTblfHwPKnt8yqwnXywv24HE7Wf6SbFBTKiCCNwrv6Lb9uUPNKxGMeG5lOIIjRgOPbA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a1be7140-5cdb-402d-889c-4a9336714cb6&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/jap-parallel-730-1650-mm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;JAP&quot;,&quot;id&quot;:&quot;5009245342130513964&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011248/img/90/150x150_54Ctay.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/jap/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=5009245342130513964&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wbWwEcrP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2549227&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Stavební pouzdra&quot;,&quot;id&quot;:1362,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011261/img/7/320x200_QXOKoc.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/stavebni-pouzdra/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1362&quot;},&quot;click&quot;:&quot;hJNair_TIXiHhXh7vIq8QZPRDxeAB2Srjiy2KIhCfo0pAbgScTeynLtGAFdhYRyKQu-jQ73ot1MsT8z932e8-MJzdztYx0zPNxx_HZFU_z7FXR-Na7pqfw_A6IRWkvRZcq12LHMa1t8GHyRBSx7Nl9ysTalZgTwgXpxtUuuytuneRvJyZ5PMFhlIu2xBDaz1ES22Zb6yfIb_LueKhpYiTGWfBSNMXzTuX_VG09WEItEYqvsh5h-OrLaY28ncFn5wTjOyuLF4I_T-BOPcYNz72jWSu7W7Wj9JIy_QQXzpQdBjtbCOhpmDIAiT-la1Vx5cOd6bTW5NEjLwc5lc5fibKEl8lJlb2MYVp0j3sOQW8AW8A16IPcEl5jXuUceEq7W_xT22eldC09MiWgNxRbCl0fhvGYcxtHX-UypT3QYFq7kJe6Qjb_Bg8gYGACn64_XNoV3SBs2bFw9Wd7L3dW-VPIGFiofm32ZV0ugrMDXeAgyMa3R46yDbfv4b59dwFO6m5O4Pc9Whng_8vpWqpt37V0XKuDUU07euzVHVwy-AOaJQdAgmuijhSIo2zVAXwyqFEB1PIYG0-dzt6Yc9cViExr6O81oTX5eG1bksB3OyPAZHc1NnOK8ZsWIn2gfYNA0jxeGvh_305z96lfME1GQycHDF3175Y0G-3lhAlPlHUjkzOXG1lu1Jl-WKIB5uDubrBl-kEtppL5YdFPEALHv1kuvJezyx-yzZb934BmgSXTVIluKnHCzRrLc7mMjrGavADlV9sUi1z8vtQYI8_5xS-xaM-A6MiY59DGRNzmB5RUJnY41rT_7c4D0K4tSRC7A7aQZGPaf24F8yiudhCezx-8ya9o82E-qNDBWSuVgdHtCu-XJs078NGg5PE4YUhXHN-pR2XWOgb2S5OFfeyQ4XPESJRK26To58y6OX4qafCleoNnt7Mb7PQbtAUR19aXSG2t316wJbMJpQM--LYXs8HGdMStlVsAU=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Jde o typ dvojitého pouzdra, v němž jsou dvě dveřní křídla zavírající se jedním směrem paralelně za sebou. Pohyb dveřních křídel je synchronizován. U tohoto typu pouzdra však nelze použít…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;JAP Parallel 730 1450 mm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2549227&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;4-0xnO2U_VY3dSGF_Rdpa4132VqNqG0SMUtnydP1329SqKcTC7hDi_3Peay8GeNxigV7WIGz2BpehF6SvybabcsMXzX7FzVs9o6wObktBA54zrhNCmu4a3XHn-JcC-FPY3L4_zdKon-FTOvFS-r6ShHozsT-yZSJxzYyhf2DGBQUrWOMtGSVZ3GAp_s0EMJzla__rA9DW9XJMvhRWY7HoEC_MGZYqQz6y6RW3aZhFJuVJVvKjxwjOy2lppNEqbDoaK-77IVUKVKKG2bA60WHyJEygaHpvjfZx76Jx41UZQWSfxoLPt-8bU76IHczGcXfQfnXvxsMoTr3VkEei0BUvQ5qRMWVVw00eFMTEWG6m8nJFLnPCnCr_zsPu8v6p9ONFWKfBsNFehrR6OosnOsbh4osKludkOCmxCCeC4IBDEZCYoPr_klJQ7Ss6rQq9Gcd0Ay588ZZODdfRwxd3kXFWfDkfLPczbkSb7JSaDJ17kK6NupLNznjKOx5S9-48UWrJSTHsrkI7iKGqHvI_gRy2EaWx4mh8sw85ZExLi_xDFDEJo-Gi2BTHeHy12NQiLqEo1qKgjLU4m96-j_Aa2eFnYVXlDMwW3kTZuy4pSyCxWy7WdluYJjbV5X2Ocw1VR6ykZkq2zqwv-L8-fl7XyxSFcEj_ofSWOhCIgedH6c=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1373870,&quot;minPrice&quot;:1188002,&quot;offerCount&quot;:10,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_JR/8EEzq4.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7BDeAbOU&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;JAP Parallel 730 1450 mm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;gelt-Fag7zyDmvHDKI0N40T3AuktjPJeV40hCNW9eH0dZo1hILSB0vR9MHLWs6ZwQ_xtFOXBZifGf3zIeqir0TuzvSqBlF5B6CjfR7sCmDsd3J6d_TzHpzdxqYggDlkUgPAhKnsjDh4SqTsm1Z3flkNkH-XY-8znpiXqxkAZzniDoO2PFhp0mkexfgZ2G89bGLnGirnfF9qQmmguR1Z8_Whwh9Rr07GD-IFbogGDMabbimF_-UpON73G2uSYN5-g7-qEc8ZnxLh7B9s38qcH7R6E56vE4_BCc1roaen_W2k&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;46f34bff-4656-4934-9113-6de89e7a4d53&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/jap-parallel-730-1450-mm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;JAP&quot;,&quot;id&quot;:&quot;5009245342130513964&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011248/img/90/150x150_54Ctay.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/jap/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=5009245342130513964&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yk0XNdWl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2549250&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Stavební pouzdra&quot;,&quot;id&quot;:1362,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011261/img/7/320x200_QXOKoc.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/stavebni-pouzdra/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1362&quot;},&quot;click&quot;:&quot;djsw46h70SnncF3JcxdXfpp2qV-DHnlTp-hMmc4R7phhxaTisJShjOtqxMKts0-zox3rM-AiNc0TM9jZsRiTsep8fGMKFspoazT5tXrYg6u7muxGfmPyzhYx_HNiSM0Krh0coLtYc8kdAK4_myp3Y7mdsX0fX2hXTCMkJbIK31S8b5QtZAKImEeDFSg8fiVydW0n4F2cqzFrMyCyefGY3MNWQ-QkdWMRyYdieB8IIZdwa1Fc69y03QRmQ69UVKu9_Og9KSd2Qwagzlwo3YtlV9t__4SKRhRJmhv0u9ayVhvpUvOSKwmq2tzpqPD6hGRLlrYM7r7HSLu_nsfzf_mQvniEYoFiQqU8KcHqUknxj3XothKip03TkcD19vMVoEFTPfPGZ09Pw8R-e5ZMibjKpyur0dPeCwtkDbN1HLAOMyeMsGgFl1EGMLRruTYBQtYT8dGkTXcBYFPJ-RExAaR-vvjBz8htLcmmiEZeok9C1xddXFvG0C3-CcJlCDOMwjUmF5yODi8-SrpxsgjoNxdwWiWggCnYHiak6VYvq8Vi5sh5anNfeM78tGrJC--O_SWHFittdvLKYAl3V1ODEHn5YmxDBkblhRZsCv-OGSrYacVKswfVhcDLnJ3-Ufb2zUYCpsDbmQedqrw7OICtFsYdn1ppLSnO17YQDgXi02VjuTmee5q2n9_C6O-js6triHCMM4tlldZartEiexhMmy-K-FlEk8GzhjMDw5BS2C3wFHuDhinH4tP9VtvM01fn79e-Zran4L8TKzvLzKHrIoM_4YAbG7km6glQM5MlIaqPIWtt22htTtXPmFnawnVsNZqjZMUnP2WwELYxXN9AbR4Bd8nagEOxAozz80v-Yymm-ChwMOGmpTfaMii_HCSCDUSgM9eq8aqt9K5MBTyN_VR6S_oK5sbylJlWMwHl2mhAh_D5OKp33aSEa49D2CvPLCfBPvRe5zykkDf0XGs8PEkUEFgQR0qjcAY=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Jde o typ dvojitého pouzdra, v němž jsou dvě dveřní křídla zavírající se jedním směrem paralelně za sebou. Pohyb dveřních křídel je synchronizován. U tohoto typu pouzdra však nelze použít…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;JAP Parallel 730 2250 mm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2549250&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;koUfSjm9J7fW0rRfpYBlXTfs5acqcErr-qTIX2ivGhRBFWaN4EUXdziP81gtDIUXgVjlC1fGuZnjh5KOPxjPckAXgkEvhEVgrBI6c69yVSIRmGQtYL7th4zFlfvtCQce888NKZ79JdALGagn4LIP_sCHFD7Gu9HBisZVcJ8rQ7A_N8jREW7pEQZQf_f7W9p8QtF_pkzVnGKrDv1q3FILbbNMxVQwg4-6IpIqQM0uRxH0rn4wNlkVtQBTcXS6eJUkZYyTisyif9XrxdxAUF2xLoBXNo74zQUu0twIQn2P3t3wswLArX-Sc9u_TEvwlMdlfua46cmDfL8Dy8vYxkx4j58FXqL3fhOG7WszpEUXDSN79AwCPHvMGa7Vb5vA9xCw3vBPOo9eBG8GjFjbZdBoU5x3iFiPSw3yDrumMxUge4lM4_-YhyYlwq__n-lVDHGPSUhsvCp4mKMZ8AIy4Pwk_NuE6twHA-jcHEhw42wlwAnQE5_Bz-5YljSQDhgeqG2MdTd3B-RiBoMMPyw6XbaoalWe3KuMtYJ32jezA6CKGD8oy75Hi4bEd8Md-jAJ12-vusIZQQ2j13lL5NwAPuYIRVlp5ITJs6Y6b1Cy2pCbU2KNeB0HU6Q_qgtt9V5bD2a7BKugPeCxiY0Hq1bB2LmgrE4_tiE23ACa652AZYc=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1658220,&quot;minPrice&quot;:1430329,&quot;offerCount&quot;:10,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_JV/H9ABlnv.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bWBhEvpb&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;JAP Parallel 730 2250 mm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;0GwKcQrf7NWaa6auNbX0o6qfHn0H-lRigPil0Z9vBpye8e-nb4bhYxMbTI44WSFV_MIcq0V1pm-Vq38Qrwlx0EgP6oLlDUP88TEFY0zuQjNI2-z-FZw7NNr8FznK7yLaw_bTokmKBtMt-ICHGPZ5v3m2jUy5VaccV3uMg0O8yO2OcLTmXAVhWIAI5i6rqdwNwqPKQ5DL8nWZRv0o90nUK9LDd0XR8VLlY_HpQydiO7jNOj94dFzjW0dKc_WOByMcq5RcF1v6KYzJX8zGq2HGiGj8STiZbNTcz0dd1SXHoeo&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;00f5c08f-ce01-410c-9e69-3ac5a47300ec&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/jap-parallel-730-2250-mm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;JAP&quot;,&quot;id&quot;:&quot;5009245342130513964&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011248/img/90/150x150_54Ctay.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/jap/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=5009245342130513964&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DLQsyZpw&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4940245&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Stavební pouzdra&quot;,&quot;id&quot;:1362,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011261/img/7/320x200_QXOKoc.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/stavebni-pouzdra/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1362&quot;},&quot;click&quot;:&quot;0TCvRmDL8H-XubdrrP9sqPSaTveZBUeNqfOlepOL-P4aH5uI9o3Y1qjDmi0CkDCWHk4h_kkr82tsE-t59ROb16Z5UvczWTCxls1NtrdwQggCkl3vGWQa7uXFyCK7W2a9oCxb2QCV1JmthfbGmAMeTPprbrenvveEDxYSpt9IforTd6p7QaTs9voScwAM8B2kwBuysFqTkzkIXQz5tgT2RSFSsjZlm8mJJ30MlkzuA70fNusmSfGAMdUKCFvEo1Bq249cfu3wwSyqB7oXqupjD0QgC_20TDwSiW9xIZZ9Lnka_6GK79_ab8yIVlXup4KVd9pjD5TGXa9XY-C2sxqn3SD_VpnFlmbQm9RpEPa_GcmGdSo_Xo2UGtTLy4kDjB52J23xydHwhaxqrgVUZGuuj9QDliGdoZjKI6M9En2LNwVfjlf1wcJU6xZRJ7rcY2Tv0wK6GMzV2EvRViYbRBs0a6VjacsitGpYK8iatPsH3gRMT2gGi6ff-Vt7Rk3fW_izxONq18Adp8Jktk2gIKxkY0lyoXkl41l9EfkmCMEPGxZYXFZkc6i8YuK2yQ8apQtovBbypi1y-ULRnJMyEAhEuMoO_anuSqG9qZEAxZkSpPXcB46CZddnI8N-PpsqP-4JsYMWxsEg5f_9VN0Ld-eFncaY_C1q8hXb2R_2lfpDzj1xF8bllSeoDTv4w6xRI1iBr3uQteO4R-gbjW29HkbQm1fU7Bcxr8XWLcFxU01Sfmbi-si8KXoOyEtNSJFP4jwTzvVLo-pDNBAHRzLdTfo23w1072b5BgqybZq-_xBbjNjYReHdVLEM7ndE_o_mRwT8TG3QUPliH9cGKk8n9B_XzweDLg--bxXv1kS3Qzny2VC7mIqxMEGf8T7p5sVpecpVX9jdWNL22-vDDUeDgZbT_CO6Y6giAW57ZIgWizoJS1Z_HUuxfgOxhJ6gnDembRHi8mC2ar3Zv9DGpNP1y-OsYvHW-eVrSN0=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Typ dvojitého stavebního pouzdra, v němž jsou dvě dveřní křídla posouvající se jedním směrem paralelně za sebou. Tento typ je pro celkovou šířku obou křídel 2450 mm.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;JAP 730 Norma parallel 2450&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4940245&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;dG3Tm_5WgV2thHVHrzEG3Edi8yR0a8ENNYPCzsZ95yTLFWNIs0JXXpy8d7K9XLHa25Kdx1vyM-PAL26Cnz0uoLd9Ftbj8-LvkwSUgcimd46aEII-fGE2CjJzvV3Vj9-OU873aZCKfF58GQTNNpEUyD1phxxNdpngh-9xcpe5Och2J7M94kX-u1a3n3eRA0mOcAiTGsv8O_b4hySBO-gg36jJVA9fmCK0brz093Z_n3nnyzxhCEAJYB3uaE14FV1c-EGshHGGTZ2l_-Y4PhRVMcoCinzR6oHwBnQd93STMqi7hRGJbDAM2KUG79x3mzlqIgN_epL7zqVw8P0srhdZkb1KV--jFJkhTBer5PrDo86FoGnOgM0FIBdRbdeAUiTdm5pgCsiwDtPmkRa1TnO9A4FUiBRi9yUbkwH0eDzkivz4ePeEi3hLV6JFl4Spg9b2XFCx0P8zwSpF4AnfZuGvjY_YsT_2Cr50iQ7sACD8XTns2LXVU5BaAJbP-gSb8EApplWpKLm9lMSnaZbwrU5OGhnOaTYmT-YhPpa3Uc0ZjX7cd-9A0HgjEbisOqZepLkXX6MtVvKXGOy5rP3MT5EFxELjs6iUspTIy9T-zml7AgDBO4I4yrubDefT-hc64lx99SqpIFs6GTRq7DcwPZQGQ1mVQ5cTTXlaO4Hp5SE=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1705200,&quot;minPrice&quot;:1525626,&quot;offerCount&quot;:10,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16012074/img/1/581x598_lo6Xer.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wI6TpV02&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;JAP 730 Norma parallel 2450&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;dXLAUIbmeNXJ_SYOLZNdGSO6RiKeMzNmD6mAIwIEspRXZNER_laxtvfg29PGp1lq_DbGnznGrsAKM2grSauVZtG2ePsCpO4QIXYYZWDZAn3tT-dcoFUysZQp_n9tPrsoc9ouONKDnIiBSGIg22k93EGjhyM9OpUIINLWGIKXW7Evhs21B8uowgzowgTslVuKWQscZ2HrlJ-t7HGGXEO6sRmnW-xqW9z1PXRuH89wPAbZ8iU6z5hk8ZJaEnrNlj6enaOwQtSlqNTX-_Hdsb4jbavCpxmjt5vV1NfATQed150&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;f6eb9330-3f65-48a5-8aeb-eec5d622a6b6&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/jap-730-norma-parallel-2450/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;JAP&quot;,&quot;id&quot;:&quot;5009245342130513964&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011248/img/90/150x150_54Ctay.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/jap/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=5009245342130513964&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4hLlSUxg&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2549223&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Stavební pouzdra&quot;,&quot;id&quot;:1362,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011261/img/7/320x200_QXOKoc.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/stavebni-pouzdra/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1362&quot;},&quot;click&quot;:&quot;8a1cHRxFzbcO6xClDy8c4oPPjpiyqWqqJJQF33X9J_4B5ViHXXM6PNjwRFLNzr0SJbHZOrvU9UrpWwRBlVv4ns7jG67N0JIHWJOPI3v3FosL6xFlqACAHcgfsItgtSDPZiLmPzgnPcjXr8Iw4VKllzPoKskPOM8yP7pQ4Jz6t_UldoUtL6cyx-U1bLN8AZxjP4G7Moxxq44Puz7vZPzNW5PICkqw-OV59DtPmGtHfr5adJm_3_I2TTJTYmV6B-T1gSer7CwAZFW59xoCYKqPxtO-rAdRjx_YA6FyUMyc-tiNMEFGIKwSpo87FFgEv0bBLK0FNkHwcqLjD73Wg8F_nRB-SEei71xb9fJ1r2FV8qKDe2zqo3ELRqcmJknZd5v-Ktq5ulnaJBAVNb203fXkhhQZOZTZQDLKgpV04KFHdYkuwoAdG-KrCncH4vFg6lEjQMXyCxaVIK5Rx6pssKDCG7TN0g9FHaq1ntZ6asHe6_wSOEKxmL-etjJhJIyDae1vC79aYVe7KQc7eGhIvI8VXHwsTB3y5YVhSr_gyP7ltkDFzhcaKB1xkq-UvbTFlX3Awbo3aYRwcdNZnKLXVi2dfX2IFM9LEQt5OwW8bI_TZ7ACmjAyHvwbxmDbgiQY9fjGawlXekBEUl3gGAv5QDopxiWCdG5c1xfKHgLDxwXSpL4-v0JvCpq9WMLjEGPEgZPR-cK8BdRnIJQ12Bzrg48pi9U_Pdo_h_iy4hIjjEDiUGNWnfk_9Zef4IpecwYMhRPSUouFsnmgDJdhBFkc_0Z6nLzYelVn8-rci1n94Lsc2Y1h4d2AnSLZQAA2FjABDezYlb_UGR2aBQmLx3T91r7pE3WmgeILshQFB48_8CWaI3Eus9WkisWGGuELvJcN4gSXEhRZqXCj4ZPKjZGuVM2L7Kw-9UDOCVBqfRFbxCGQNfWKG8RKMcfuG4GS4irXD66xPf7tYguk-09cpVjieInnbN5DTXkdoMc=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Jde o typ dvojitého pouzdra, v němž jsou dvě dveřní křídla zavírající se jedním směrem paralelně za sebou. Pohyb dveřních křídel je synchronizován. U tohoto typu pouzdra však nelze použít…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;JAP Parallel 730 1850 mm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2549223&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;EgyqsODlU3TVOJjr5PWiDhEkoEt9IJxczxw0Im75RRwtVYAuwhDmhpo7lw2KWyYY3DGsU6DY4gGfGkTQ_Ep4SSbUYIg992LBJOYCs3Rsx1M0F5WV-JzhLg3gnZbamR8Hvs8bX1dXkv-TrpOMCc7-fLtJkNKeN_Ngq2KMnm94krovh7YOZ57Z3kSaHLlPLW2f_f3BkXQGz38bZh2w07JbRSqGJz_hxE1Jp8SvG0MUOpvhgSFDMBgdyiCrHe9WjIQwO4UmR0kG7dKKjUvdlmp2vcFD7Znuhc02tLbaNASwNYMGHWqMC7JpEt6Vny8eCClP806xFqLDEp8Pdnppb-tEQDFVWbs6dPQuzWBSm0EhKR2vRNlbE8NEpLIlgIbZwV_cCaeDXgT84jmeYcX94U3PD74yfcO6DamkrsFl-YzBniBgWW66WD8T8Cuea4dZx2zEDRPQMCI9tu3YPW08t_MWwZEKzUtHuNxE5stxZKpmTp4Z3oulzRgLOvYCDn3Pdz3GpMCnxNYzduWtziK2JuEmE9aKv4EGBQUQvJDO2zNlCPOMijAPVDC46iCmz7Fi5SIKCLH2GC0rZkC0OW97t1oMhHRj6VVaqFV_2QqRzASaPViIiZEghx8uQcLXDY8NrCZQdfqE6542kHGkFpXm6LRKMFoXb3U7K5lMi816G-Q=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1611115,&quot;minPrice&quot;:1322795,&quot;offerCount&quot;:15,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_JS/zZpw3S.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dDGlxOpO&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;JAP Parallel 730 1850 mm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;mTBUrkYSqsbvtMUyjna2x9MLNd_BjOxcwO1-v5FohLan7UcTSfFdxN6hGlPoi21GW0LREOBG6VsC5t2Zw7SNZMgc7euhRWhgWZOmtSqYnJ51mPi9hHAvZJRYS7gJH7WsP7kXht1TzwaLz6NnH8bajm3Ej704B6U4VrAWCpps1GtfiPy4gz8o-g113z6DrvwkMzEe7z8sMy_fZ5lFnlzOxA2-Mzk5onTmgjQRFbdiP6eTofNFxkOC-ShucR8-CdRKR0tMFW3wTZOx3sDVfymbCwiKajXYKwYj5wurhkIIGEY&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;fa71b1ce-d295-45d3-86fd-e04c55102e96&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/jap-parallel-730-1850-mm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;JAP&quot;,&quot;id&quot;:&quot;5009245342130513964&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011248/img/90/150x150_54Ctay.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/jap/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=5009245342130513964&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9SL6e7Fs&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2549231&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Stavební pouzdra&quot;,&quot;id&quot;:1362,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011261/img/7/320x200_QXOKoc.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/stavebni-pouzdra/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1362&quot;},&quot;click&quot;:&quot;3L_W43ZI-auX35Dg-evvzbZpvuj3SjuK4_qOcDnlFsXFn3JK6RGcWNZEtF518Dct7b7cLnV-Uxnq7dq6Cd6K2vATR9_2K2kp09vWY2YkHNhPWQZf4_ZvPbQGp4kPxNCxhkhBO08ueY473t4jjgspIYjtJaYJfxUgm6SFmNvWI3uvyxUaS-IPhHMFCu4_kRgvsDY20HuX6gk7bhUcmM3PpvaYtOfEqPSLK0-KEWzjwcReye1S4yRxZoaos8drs1Q2WnRyTsraEBdp8G1tuTaPBhAfOUqvq_BKTmBixQ8gW4qWsiIJ3d-LpfGYEnrWSNoHSghyFREpxqtddL_yn_VSSSyyKUbLdHHMAoEd_-kjpS6cGsgc0n4MV1ORT4CgBzzecRXfvUZ0QWFTbC3-l8GnORvpeAeO-RlsXTCXCTGSd8JYT0R127-ZSGFGLxg6rq5A_auV5ty3oPzCbu-fICeaxMtCttWJ5qEEdorCEHY8EklSxJCE46OeS2Xw5enhPTLrK9iMKhpDaBaY-UWVbrODuDG-D_CNhBxSXWbVxPJuBQYbGtgdEfNOu2W7OptX45lWL8WUDmycbVJMXThGh92kFBM5KtmXy6Gjw1d0Exu2dQfLcmemXa3MkGZeetsKBHhf0H6vHR5khDKb80Kjl038sIKjtF8F2AVWrycCKb78l0N1YvSw1fF2Jj6Cij-Y8SZQp_Te6jb1Sz_9SvrH-Ie-zouWE_UBm4cvXX8iRmEGn3IIov0ihQb39CFe35OLd7kUJiD9J19vwNycztnIXG0go0im5wwW289s3cKFrglsvyDtyADecF73dvKZ5cWI4gBbnRDxN65mZ-Z8G72f1Meq7WrgWDvc8aAmTb4wG1sSlG0lj6famBqQkjKWRZyFn8O8Xw4mqeN3OYZz_9P9npzyufnHw4H95bxlZtlh7XiGcpnpLY35nEL43WdtciTWz_epnEAgBEx7MByC5OU-P6jCetcI8c-LpgDt&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Jde o typ dvojitého pouzdra, v němž jsou dvě dveřní křídla zavírající se jedním směrem paralelně za sebou. Pohyb dveřních křídel je synchronizován. U tohoto typu pouzdra však nelze použít…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;JAP Parallel 730 2050 mm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2549231&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;KLPTDC_aBfRVDVculYt-y52BfieNEkDhTsvTW2Bc9JsUammm8udzEMpaxbSAN1FXdL8_XKKhktV4EYXTGdiXfRZbCTN3VAPs8xiXbB3PUp9Wlx773FQu7SAf42oKpsZtWIVwT6gbvkVCnXMwp9mytPCtKgDQLGpUHjfIjn19n-bNGkEtiG02JQ9nKS_WD0AM1gZRXbZwwnNq4337KNM_SUDMApKdEnSWjjV-OpmxTYs5cglBgoaUUJMv_FvBs64US3cTzmokAuQlM4LjY29pkwMkZdHIDFumnhpxngKr_X7Hq71WVBexOFa1ABkrD6ZDHJLHbthPx-dhii9fIZvBsN2C-hWO_k_OAFZrpwgGuJQdfGzvi__ifMDUFP8A6q0VFbCD4FW1uFd70SbNsjIKTdUziVu0rE63CYlZMtU9jSl_qew3O7_1azRMiXC8OMjlPUy3tYcC2YDRFam8r3eHMEEvZEnpGs1YVtqQU0xKUya32NHQo1K_JdcjX7x7gcKjqntZQn_RUZRGwNvq3SmPM77lKoJtvAoR96mvrfArm_FVarCEiAwMz0DQy0f973mzqTuVK3gq7qZao9fUhchyMxBDZ2F1orMRNgAspNuHkFwsPb4MUeao4PxyZCPRPv_XBNkVQMT5bZHhbUEMfqYb2g303G5E5xQc8Ew16PNh&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1585227,&quot;minPrice&quot;:1370785,&quot;offerCount&quot;:10,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_JS/SW5xI8.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WVWxuvXG&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;JAP Parallel 730 2050 mm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;7OcpddVTQhQkgMaPD21nmX3Q4yR3covbkNbYXl1FsQpJAb_FY0uINTQIFxMdOrilyKN6DXJz609HPRTCAir5Gh7P-lgKDYE6J1mD9XSanYMEt3ZztPRrEbUbs7c7HreLI7Tv8HcbayVNUarE_L2lrjnZK2sxPDaSf8Vd62Otp8vRlygrvnfTcTXWSnEX41NMi7cJgpSzB94n7la0nnejBbYrcr5zMt4Di3F1joqu7TeOL3MozK39EWwGODiOXyx5qp4t2hj2Ief4EGeCs2a25FXT2DeB4Jsh08mT44jMHo8&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;cc0b7307-d8b8-4182-8833-d5b71e0d8db6&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/jap-parallel-730-2050-mm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;JAP&quot;,&quot;id&quot;:&quot;5009245342130513964&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011248/img/90/150x150_54Ctay.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/jap/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=5009245342130513964&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;P0FHYS9X&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5703631&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;_bLyhlWmROJpBR9rnTKD2cvpEi9IOnE_o9WJYrK-IQkThj9cA4cEJdLxROm9egTA21CYLj0NuPAYAXDkc9CW_3G0FXVhqIOJZd47yEl4Tulf2hee3XgECR38Xnds_WjEuVaaGW53sUBR0heaeC31cyPNFprgUAoJPbthYRgPauIf0P0ySibRr6_WM4owBRWh7aAVkalL6N-mWOOYoywEGPbo1VXDMdUlckp4N0P7zyx5IykCEC5gSo31dBqDkH8J8FN0cWHov6BcX1CCNkP_L6fKTCzCtTEtkQ5aYjAazDNLRgAiJq8BhJX4Bld1barYoHfYCltDYLwMVMY42dV4OcBloxfXeYIK3z4TZJct-Jl_ActZAzNBXnwwtuEy7t3RloIi6MjfCLpGQv8d4rKiBuxj186bqh1PB0UcDpTs94gtvsE_rjpB5S1r94Fey4IfbEFHdzo5c11qXBAHDtx-zEO4-VoPSZ_WayPMqIa2jR3mlLA0EKiTZOnwYKQLWqu3U8OVbGVJti7IbT9-8HA4DDYUdDoD_pIsiy3t-OWU4XllMyGpqJct_EGAdHlEtrbAlJ64FUPJIFHoZb23v8vCqWPiQqnLuT7nXujvHU2Ttk7wMfv-H5mHVwvfpJF9IMQoGkt8vLnmecO-PuTQE0KWaRpedDaPeKq_5kYnvKNhI1WZL6ylm4mEiDUeFruyOBhPK7_aEKL0wzQqANzTQZIv7pzT7DtuSx0g7yvrpwmEKPJEdT_EvrAMN2Hn6LK954MX9Ez0UQ_EUTaWyGuY0EZdphp3Ewp3eFodn0mTrXjyeRNvUAchc-eX3GSPvTKWTAESWb5yvsqzlnG8ot1c98iNOcwu3HsQMM4K3i_8f4x-uL8sc8BocmVWnrubi8JgmvTOrueQuSJiB1jDgegNSTpuv9np8o67hUvhrIt2bQxqWaQJA_brAMnuJaMNS32GBHBMOUuCOASAusteYDq8KVWpMpt5o-kujPQ=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dveře do sauny HARVIA, olšový masivní rám, kalené 8 mm sklo odstín satinovaná, chromované panty. Oválné chromované madlo. Vnější rozměr rámu je 69x189 cm, hloubka dveří 9,2 cm.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia AD8367 69/189/9,2&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5703631&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;23Jwhu8r7-KL_NezyAx0pC-b-xHgu0wfYF_N2NATLvS93FHGGp9eXJFHTBunKif7O96t9TVJVQL_hAD4KvKLDouZ8GPsWJx6rKWUO6tERoZ0ysLCr5n787WBH3Qg9HDkq1piAj1v6uBT2caUTK8WgKs1BZ1Dc8pM7FC9VR98xppQCfUewMxtqp-bxVVOuWyG81R1SmdBKZPcPvx2EXGbEHaMo1SwRM_EuPYBJCULkI4xSF_MeO8eBmp-yl797BpjSN5dGCq8rlT4Irbx9g2v97P8iq3iXDaQ0KE_LZ0JBK4vNTX6Ou-syHhcg520Mev_F3Oe9iXU-r8OUX2SNKo_dGpgRAhJU3broP6bqtJRUgzH4T7uGFze20FTCk0cR3CSFAEFd9chAcKGc0iZVvPoSL31yGLUHWAVz39AFhxkY7xdfpUy-fayzZYchcSirjtUrO30EjLoYOK6dSCViK_l11zWZ8fTg_ZCE3VtB9ZsY_iNeRiZAaebEZQX0bwnCzPVtOXfWb9cxkE3r-WoFWS_nkMnnxcqrC8ZuRpR-7H7fPt67ku38Ksiy08U8f8Bw0zONPSFDEyi4O6Xb2obmpTDsxTcddYkAjp6f9pwpCn8IqkZqtiGZCl1xHrUgZuMa-aaZQoNTQWgWYTxAiEvcmpDZg2iyP0pZDT6VD7bjLk=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1506300,&quot;minPrice&quot;:999900,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_EX/3ANBZcK.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vjLVkEmX&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia AD8367 69/189/9,2&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;GddsTX3nz2Rl54VHwPwzZphRJKQma6lfH3nY5h5Y5daWVbklLdV2GNhH6mcjldpag8TzW7Eg78b1ItgNCncJmSo2IbTIWBcL3vx_H070dxTC5sM-v83m_VwR0iGaGvtPNoZ7WzGNT5wuyt5efuVh-nmtB4Znj425VM4lX7e7hWZbMuwy1IoOM8bSemMPxgS2Fm7ve4QlapcedZZvwv0PsTvMnHuobf3FahOZ79YH31NpwRob7PTyQQgBsqeu9-aMfjvePIB3C36WR7fPlF5zSZtM3tIkp1JFwYMRu-GnL1k&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;111e0f53-b212-4555-81c4-a120c3fa3d79&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad8367-69-189-9-2/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XfWlJZHM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2944487&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;aMmLegy7G5oSld_ZM5ZaUvmNiMDeYQwKyDJSYwKeKSv5xbxLfnFvpCKESXtLTRc8bC2GZJeq4PxfbTZVA7c3TOpDzYb4RGciAWwGBmVon6R24wxGk8LBiIq5rzgiL1mfYArwBmU69F0oLz4kv0B2xudIEwtQ_SETPD7fiSQEERkILL4IaQeA_Mabsc7zwt2LzeKobE8n1-F6DylU0tGcivsfVNjWf3dBe0_ES1lHEv2c758Pe_OHcmAQeMmf1_NNbYo7CaNaJVZsxNOIGaZOIfXQW0h5lV5AtHVmBhfAbeN_PgJYZAUAbspD6Qy3XeZ04mOyiO8Z_h2HWQ5bh1OReOGnrqihii6jlhefsAivA42aXzr2Gd-dNdttf7febHfufI6gVDUglVstVAYBYnMKy2oS2b7Dzq3iuoPVP1AygPGhiNCGo3A9icMP0XNY1t5MPSOtowKpSCqYMPRSDOIN_Ti6sE2lyqm8oPDgHC47W9HjkM_5c1f2yV8w-TqSj1h-Bu3b0FaLh69uqSJJKTkngLXgICR1XhWvc1fk0qCC6bNPXc_CNy9IXcE3a1OIm85O6JYDbpGRdquTyYRlSmf_jeKWgfzSI8k1OTrLGjPEBOQjmmpkO19F7bByC1HBnCa0OYwab-_avWQlGuc4H5ZQvBcdYfRUL5BA81-fuRg1P5pzTYL-vKflyWT9LvJ7vWogGhZx8wb9jxo7JMeOsl05KkLxCNv6K3EhqQRJtYMxXVq56EjkoLP1Ro1bCEg3zGYUTmlMf48lIoeZD4C0bqrbJS4v4mUnxlcCcBeG5Ukz62C70d3PyzA6pSgHXuFvyd_hgluWlRmxTf2bzQ7h186RAlqNlKpWuMOqK9cf3DXoJDEcd67QyPYP8cxl_oNXe-ZHLwlminNMeY1pzlHjN70HFi511fMqMXeaZ2QfJPwznT1Cb1bmXU1XngFKFkmUyKgTTK_Yx6fGoGpyDMdrJT6eCx7O-5yAZkUv&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; dvojdílný 12U/600mm prosklené dveře, šedý, Plně svařovaný nástěnný rozvaděč je určený pro datové a telekomunikační instalace. Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; dvoudílný 12U/600mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2944487&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;AgcUoHoKTwhHbB5o-107nRoELrIrepU5dC1gcVFt1ICVbxBxFhqs77ngbMgcacyrk9hbkvQkYC_WIwGkVCZz_h0IOBbZcUHGORwybgQK3YiKQ0hhDbjrLReeBzo2SrE3T0oFy-8vfKWKBSGGox9kJg4lbQL-cynGVoHPdaU8wWcF5UX4iVTrfvgVCZc72NEtKAL5OAzBrf38vnP8p-O5L0EMaFu69JvO5ZXIfItV3F_5pjjj7lNFF06HQOkxAVryMYC6aWcri-VjrSlwjs3VT5HmsDTO6LBdWdHKj3yXuAMS6ZKlsusVig92D56YaryR-Xybcbgi1q5am2PYrm7k3lyciYb6RexRSLoaFDrLtqOO_pq7uisAGTENn6h9G2Eme3WWGdg9ZefUxyB0tKGhZnUb725wOPF0DG8dobHVFUwwTM2Wik_FA_SGbx9vzxXG4_q_pJuUuhbzy-NoslnUar0PbhjJco-XdNN-t8FeB7ll57v47h_WVFCg3Bk8GRuH2mTJkL6L_qDmhVeNTzpILzNF6pwQ12xncemUen5-uVcHr84BYOiMoYSUSHx-GuLQoKqCj3ZxqfRwv0Bz5Za77WijRdI8oErc5rOM-d4JuvHFHIsRzZ55Qlfi5mjrb4_ccuann7JvprEJMm950p7F3Nceoz2fQ7j8iaCN4_bw&quot;,&quot;maxPrice&quot;:444700,&quot;minPrice&quot;:338300,&quot;offerCount&quot;:33,&quot;offerInStockCount&quot;:30,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XdCEDCoe&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U6CnMcbz&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rdyBfXUc&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9QgO8LF3&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082620/img/13/416x379_Qri28y.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PAqrb0Mw&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082634/img/26/288x217_lHyXeK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZE0JPOKi&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;p1nHbSev3JlUylqQnEtQunlC3GRcvgqc3bMlVdaMtRnQrY3PYBr-bLIJkwORjcK6wPlnTnk9tQ_l0W3QSOroGRkkHjs_tTDe7bFhdpUqG-hw4xg7JoSxcSU3-DqmAta9tL7g1W5Wf05JB2DMAQ0uB1J_iXZieNfJ3cKUuarzSGxsjZIPD12gVhy0XJ574nb-Rznqdf33b52TjTRblI-8G01M6-oYmFBTORYz0E2u-GxU0ZzI2NlAAZWgSV1niAl5IQLTJugBaaD9h6eSrPrk3yPuI6thVdUEB6PLrTJKVKs&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;1ed76175-ead5-4848-82d4-1950185771bf&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-dvoudilny-12u-600mm-celosklenene-dvere&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bOTFBHho&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5854944&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rozvaděče&quot;,&quot;id&quot;:3690,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011292/img/73/320x200_XsJXf5.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/elektroinstalacni-material/rozvadece/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3690&quot;},&quot;click&quot;:&quot;mmmnX18B2ptoXW1ZWuet5QeDKAcCbPy6fAmYh_eT8Xu4vbMci2OTkJ1hVFmDPpwT6XmLBcENgV4k8PA9OAfdvw-bOV5SSFyoYnBCe9rt7IP605sxLcWkc1S9bABxJ-bTa2W3SRSPiUXPQhd7Vz4s8ZiQEjfaK5AKOBD_LP6sONmE1tJU54B1DwBHEHOaSW1c6dcuAWayn7fERpAX_v2jbWphnXY7m40rKddQ_LcchzZeuO6Y2gWQoUKi74xJITnBPbvCJCP_KrV3fiy57tvyZyLGtq0sE8I9mw55wrz2DnLGcvjnd9d75hcOSGO-ozP4PUIo9hpPYvFDiVqECtU2iiPupVPvTnu2yQvOf7jLVr-fI-cifyY1HOA9_TlaVZwJuY3OlEEH0gU5f16M3YI1CYbMcekIG6pggVWJ1GFcwqRe76fgd5WLCat1dA9pWXj-2ptGujmKLrM65hHd7WsO0OyQu2WBlpkwb-t--Ibt2pDmVyFwbfJP2N5M-4uCSy-m5mU8WZwR_cZcF6ZaGD4ECzr8Pk310k8tEzTJGiB1XIKiYxtm_WP4Mp2SRv2CVgW1aPmiJRc-KVOdf7RTE4r849GoFPTCb-95rw9SHRxw7SRCjuadGig6UXMXBoqGo2-mqjlJWlnhYHRfFJKbH34eYKA28686G7J5iNKu1iaBP97OZoSKio4wKyj9uxQ9yO5MBaUnyadzYRl07k16L6axOuVfJrl36JfjZlFgOunXiVnSLx5L99HgDjkDjRHfbctGe_zooNGZ2krS4I1A7Db_3o0EKY_0mwG9EE3VXEljIm4DGkV9HUIq_dpmnrkgMXKDLPjtyNOkPYQz7H_7_EB-aSbK2HUTOPuBxsAV-sBFaM2PY4HXcY_9JCsYuW_uigK-xdpdrkjPopMN_w2A3sjaL1OJcUJIxUNDsLDprc3lzL2eDL0PKJmaU6txQ5s5wQb1WszDq9teoDddzkkNeQPUa_TyHUbk3LRr&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Jednodílný svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi. Vysoká pevnost konstrukce Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Triton 19\&quot; RUA-06-AS6-CAX-A1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5854944&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;xBsk1AG2Hs0ZvQlztI5TqXgWvtL0GN3tuG2I_mbZxJ6einrtfsqkjIK67yFHLDbldqBOj8VALY4_XfV1a5xPAqZPXLvvF15Hq-9VJeWDuqwG3lHHoOHb1t3231ck-UYQDnoK6nIks8XX6k5fVqfwaVKKQHeOIaINb1C6zY309aklZJGujEBYQYAr7GDRqqD4GNhqKY8mTbCRLZPXF74hb8RgXmfGU7pR8nxDbr4BPmeS3vfw8Yo-bgJ1urBpiZwrqBQ4QFfm1g5g1_oEPRepDKTTPu2DBfxNNSqo8AOULIXf17Vc3y8kkYX-pH1tH_NUJ7EL0dbs0IBN5LQUjCsxjD2QUpxY-MwcAnozwpp7Ddasdv3nHLy5NSUrrt_6qPfLgUjjDH8RWTbnrNUcAnYOEGjEVU2Ofz9MLNAjP4rhWo43cmIFXSKhysJaRhShLqemyAadZtFLJslmMJsTFzV5QVReokE35ojnbfpyB3jJprfNjkOcORBJPr7RpquqQhKAFVee1iNS7zZpsJERh75cEaGIUS446Qzwzx5GgSMmqtyubzmrpnmaJRMoMQPfLwIstEdhOLPWqQJdwUcr94gXe1fXx3I4rmD_8O5TZM7eOkfRaerU94Z5G7b8dn4hO8Jm619XJqOZJFxG843pS7bxU3_O2TWyinFaO5BRJVLL&quot;,&quot;maxPrice&quot;:370300,&quot;minPrice&quot;:291973,&quot;offerCount&quot;:34,&quot;offerInStockCount&quot;:28,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet modulů&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;60&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BW96AyCy&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;stupeň krytí&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;IP 30&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qZ1d3CnZ&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_E6/jkraD4.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5Tp4NJlb&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Triton 19\&quot; RUA-06-AS6-CAX-A1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;P3Ha3FLDabLlZ4Z_48n6ppUd53NnnYTuYG_fUGV_IB3QyGZDKbfjboLQhYVlV3fDiPUQH3wcxLORQjwO8KKCiHeP9eULuFU7DGY-U70_NIxSrxjFFuRthMozhaTfI5e76jLwvt14bXKutXt6pjEMd3o6Be6fW10594s66qfgDsEMV4XYCWOVHCDr6AR1I01OTLOzLQ53i9aQQPAX1rTFgGIqkx9J3PaC19vpCqrUccKOzayzhQhYCbQKTtDzdHlZCLUp4vBLzN9R54F5JopDYaMok1-oGlS4iHSOqqR6s5k&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;5c3d8a7e-9d84-4e6a-b946-2037a1b634cd&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/triton-19-rua-06-as6-cax-a1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Sp9rH6ut&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2732040&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;hNixSmIGoQRB6ly3M42dfWM96T1aykPA4h-4DQR4gFBeA7U5PNq2yCNumokUmwG7QJSfI2YkpMm8eByAgcG0xbtMEzlamsBippgV8usxCCFOZaIypABBZKsfiaL1gqWDrkVcXEIe7ooN-mnz8I_WqZRpjgWbFWrvIGUIiS85gscseknhbzjs8A3--1SH4dm0BLQk64XLQTLLkRw1XX2BkRTabieALxBzh2mR3WW0t1SUhfeZPganWyOnADpRe1ZWbkoechJ83yw6oyLyBg0x9Lmowl1SRtx-5tYuwVSGD2N5Mv4X6Wq-Uneb2VvMZNmqMUGPzjccQGaNXSm4zYN8o7vNhPHoT2eZ31iF8z2pnSFuJdjKvx92KLWyZCHgce_aqSa7JdgVeqBj4hsdMChCl5cA0FZobVQ662X4ZVFli2_vCJ6eKA-tmuDEtR2QC6_kqeJjuJoSIzOSWTX6HKf1WP0ja5kfnPAr9vFWuAXfF8HymaRLe4EUJ5bUy1Xdr_Fmr0SNPKCR3SUjclAGH6womSg-ancq_NE6ikP1EaKNvvGFV400xg5I2rcGtiEBgPQ_yGram16qYetHZX_xXLoVVtJUB9ZPKl-UnKOLqfenGoRC1L0Tx4TkXD5FaMLDfPXQff7rg32rmBbkauGgqEs4hGfMvsT3fC8Sk6-lGVGropEPxLEVkQi_ThSFBDrc4dzLJiaXdG0na7uo01qWOtBZeAojZ4KX8UFE0-uQJr9JSFS7Vx1bWCDA2NGz2siW2zyL2rvgMhVwwAa9ozb8pIRF7NYFy0y-K0OGufuWK0Mb0IeTKKT58ZB-1MzvSLnI3B9GMwTAQLPfzFoNjKW7QmpA-jNIo3_Yjk35aYbS5O79X88x6mOdB_M5ybABNddQGvfDVMPB22Izhbe-qE4D9jicd_tr7KQ7m4DdBJDl8Njf0V8j3it0hFVGRpME72gPrtzIfGBjQgWdNBxyCEjH5Q-9Pw5f4t6zLO4A&quot;,&quot;description&quot;:&quot;NOVINKA: NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ TYPU RKA Nový typ nástěnného rozvaděče RKA nabízí možnost montáže 10“zařízení (až 10U) nebo svisle umístěných 19“ zařízení (až 5U). Tím je umožněn přechod z 10“ technologií…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack jednodílný,10&#x27;-10U nebo 19&#x27;-5U/260mm,skl.dv.&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;2732040&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;2wF5NBQFh4nb6iYdYDmP69OXmPnbjn7kaUoR_6ABwuezslmRiopCCULIyG-7YiQW7vSdsDAphhLJDPJ3Whh17HBrxBdnpqUOCWwTHFzXRftBKVxiMKafsgmZkNkVYBLZiF59PlV7veiiSCB3ZAUiy2WeIMCHtppmXflyRObOCnj6b5dg_qvrIr9MxkrMgpR6KjcO1Ot4BjE4gWPMIab2b3IpUrtlPT6RvH9xCoB0Wbpd3u3VCn638WnWySqo5Cq158Iqt8nBU3JkAFosqedhe1HnHwaYDAFifNbj4v2M8YZQxteWozmdxwJmgp3zhomt5eH3qjBLDir4MtHnTbfCktdR2c49BgCty3HT1nLHjffSyDwfaVbwpCjTXGmGbca03vNY4YZzzQOV_Rx6-vM7meQ82_qbvIxNiG817kPM9ie5fTJ1MnBYcrZaldDncm9sPfL2i8W148gzbrYaCUZfPxSSMKuDc2L_bODCC9pUut8qF4_IOh00EBJiT1fuP6CyATGeQI8Axu_lqpXAHpQ0gQfPOvBTHtikc4OwEBnzvC5W6aVyxRVtsTkIONMhDgCXBh442M4daBGo-R3K_jqXDUhFxvkbyboAiOTXt55AuBKJubu9X9l8zvD6lBuEmjywo0EwaYw-NxscePdUKkdv9nEop3LJ2LiY5JgA_8kJ&quot;,&quot;maxPrice&quot;:264600,&quot;minPrice&quot;:198800,&quot;offerCount&quot;:27,&quot;offerInStockCount&quot;:15,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DSbYkn8j&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;570 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dmJ60X7N&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;310 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AmsUzJu1&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;260 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NorIEFip&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16020689/img/46/182x290__qpVet.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;77WJZkDA&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack jednodílný,10&#x27;-10U nebo 19&#x27;-5U/260mm,skl.dv.&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;6i6yNQRfvQpuEYw2xxWdAR-YOjI3TEKuhTZVUpic2ykTnWbmrIr55TvQuYB-j3GAIuUepfzM8rQJjDVs-lQy-1T9v2bCgFPQOal10a8IwsOs9kIrjnuyU6va_yk7HPQXNQ-KU_KX-4jRMsM03d6FzAO-Kh3ZpgkWg2kxrNNiginOR7qEx46B8cTT4Lear3NHQeBrpW0rL0xfSkYwsQnGVUCErfUTBtcBvPMk5Cuc7t7_CtpDFjDRUYo4WDoa8V9W6z8IzX3Ff986h8IbLzwVnLci5B-4Y94n45xaS9UBV0g&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c5a19f74-ff2d-4d8f-bd3b-a0b059d99744&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-jednodilny-10-10u-nebo-19-5u-260mm-skl-dv/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UdDc36vP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2713565&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;ZMqJHUXDlLuRwObz9P-De9woTDavsJu7nXmnbS2rfUTCDX4vYfeTkuzbsYA7sj4ZE-E7UGH6FywehBS23m1n5FeuVeMfNdIS_a8eseld8hVSqFfwRcj_-cF-E14MaH84H2aPOHREMgwgDoHE2LA5Bo_EVzHNyOwBHvDt-wlYLdtYuAwbO6AexNVIRMEDPKwt3Xw4Iw4GzBXs1UIJurgYbu1_cBzUa0w3evQQm51TRfAuqhTDX5VhsIN5zCJB-MncKqlO3Nx404mLmwZvkOkTCYwkMMLerxauQS32rJsEBqQSf3179Gzht8L8SP1fnSaDd3kaiTWq6makI025nSX7Dg7svbcuzg9puTTfe8T0MDSZNVi9X1GYqtRP2d4bxav0ldo9_0s8Jo6O63CAgTymzKj_1zocnjvN0gb8wBzad95CSz1zuNdbRRPjlu2m1Ck8xtIAUqv1MmuQK-KBTVfAlek6JT_EKwDg3pIkxCbHLmzUwA1lfvNYCcpLdQ6WkumMhmh_7niJDiwZup0VNgJO27AzhEh2-6M4pwUcM09eMVyuqbiB_rbz7M2W97OGIFvR5rFGdb0QnwXrN1mV5vGC4xSIg2BtdSpjRNArxI3b5Oatg-wOhBCspjPD4qABlZxh9k9RAZO0rklS_2Nj-vIvWyP-T8baw8I8MkeDORLqStfSaQEP9_Fa7oV9pikfr9mNRGKZFXzmpMT0cadpT5N2yIiclXb2lPHE19oRkWgsNjk4mR_CNvGovss_n-HB2AX4dJ8SbY9hcm8oaY4cY6BbWJWZZbWGI7BV7EQljRq6hQAsMM3dLaT5OnoARboEUaaRNt0mCvO7XxakBP5vt7S10loD-oeZjJm13K5yzhF25TnlFdseIuDpZ2aiX3K-evhogLR_BeGH6LurdtWTzOk8AqoqaJC1sSwygXwrQp7ZU5-dv3lmDPXWm8CRCkuQqY818XnKln9xcdGGO0keqA8CBbUr-3xd4pS-&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. RBA-18-AD6-CAX-A1 Datový a telekomunikační rozvaděč je velmi…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 18U/600mm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2713565&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;5OVUtBh3ZqYG5EQCYZ34Z_TjS648w3ElHcp048l2w5IEZTNFnRWdnlODBTb3CM0xzqLO4NPRgjMA9bMcSd2vLZhW54YJNVHSeWRjtzRKmRmmbzOi7VB-0PIpVSKxupB6GbmIe9ikMMmVQfvsZymp5Bpn6ZJCZf_e6hMZvVKMur6kD1aOZegSoOHKnhYoCEFQNAAUkwWc8QEAzq1gJI8cAMqRd77QmPElGEzPTUMG73GRMNEYFaZISlZlshuQqPtkzF8U0Fyp05AwBqHuIhY8Qj4DypP7bS1joy7a6oLUoUXIA5Fu0cbdKqlRqBVQ1RWSth1vKKCFhcXKJVVejIq8LVkDBlPFRmW_1Tyou-nflLhL2wSmRQizMJvdqEB-EUI7sefP6VgRtjJqubLZlQajsYZGIqpCs95r4XZTZq2rxNSkh6PrThx94ahfs4hi-GiW-rakSIPh43isf54JpW0LdbU6URnIioBF4Vc4Lidv8RktnWplownYYQYwUuEEMNPxrBpC_kHCAkRFWUplfs1tiXR1lxr0roTqSEZeslTp2xB5Jox7X00_-vlaWObQJGBtK7rQfLafh_pKVKJ-OvlVApVyzFj8cSqqy8-Hjgo5m22E3Z7h4hPWS3b_3ds3PpYE58Jcmwu64zhnVNavoEQZvX32TvKHAZzWNwKL5U6N&quot;,&quot;maxPrice&quot;:538900,&quot;minPrice&quot;:409800,&quot;offerCount&quot;:28,&quot;offerInStockCount&quot;:16,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U3EzVvvz&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;900 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EyB06WXY&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bKMYS4e1&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FFKQYguz&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15120231/img/50/645x343_sJBdAd.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8CqusB2l&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15120260/img/15/288x217_YMa3n7.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jNQ2NNsl&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 18U/600mm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Mu-HgRwq91rg_2VZLgCzoqbDImYByvuiN68fMhUIqJ_k-fndTBPJjEmAYl08v30pCxloOJcJVNa_-EvfVa-zKREx7UPntfZSZ8xa8azjhwWvy5wxX1ptpxv5W5o2dAmu9NW8sCXO8BVYqYd7mWjemLtCUF7yEK-eX6N4-I_UAF2onlX3mpqFQW_o9oOgi4kh3WokeJb_EZxtHJMYV0rxCuEChy-9nRlZ8hJodsqcOFzVRCrL_5yN-lIPw0hDDxs_vo44YwOviKXs-Zl7LAd-6HgLmF8ys3HjtPV0UYW1wbc&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;bbf60a8d-1c04-4e5e-8f5d-032434bb3f81&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/19-rozvadec-dvoudilny-18u-600mm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gsRrsq2u&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2700044&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;vlpnVz7TeIbZvobNx2E8h4QLJQccEKadlUw23RDS-P888jkcWJHmR4yL0wWpS-ZhbQtFpr1cMjJi8SCB-s_KL5HqZciIfoWKhmWKqesDusnpzAVkGwZcEc7d10FafmXDUAemdv7mbRppIGNeLU_0QTinNKFFiQkU8q6YWmiWURld3cNZQppfdEtjey7axqef_T8WMhf0oFwJbAG8wgB4_kqgaML4n5KtjiQ_eTkpRHIl9QB34SKbWGnbnfk89fWhnRnviu96FNSbNkI6hlYC-9W-bySB8flJrtoZzXppdfVAUxNwouZ7BsigiXPBwK5zVfmfBmjzzoWn-8Zq2bmJJHMfe8qn320SGWPvVVyff-yS7NtV_slGuLJ7thEOkZ2LqGttQueZWnoQ13dnrFqopuCciWHrgMx_LZvKohmOgZFkv79fxF59kHsypvUKj5Jkk-bogCqh6jgyvJICGwkX6jPZayi_eRNHIJXK3EjfFfoxItg7WHlwDHLmEGJ17nu0Q1FN0MS1fiH1O_UJwzePbpeVr_bq5Zw699uTKrZ2rih9XyShrfMi4dqA3lGSixr2CyiZv6DjPjTK-JHYb1qfwgxa3OUR2pTa71414bJyAxat23GXoLc5bcvyNCaXmpUgAloz7P-TQatMaZD4Ikqcyipl7JDRLPAaYLgBjNc4mt9z0MQSMBEdlZWBNIdaz-S--AerZf6DF4veQ9fA8cJAZtDN0hPtBX5jCcEAdXpAMfpbegCVx-AGiqGBRkGGQr_I7gAjzuhDmzMPSqkmOKUEz5zEJssRWewtB_L6ZVYND2wlwiXcmV6FyYyLIU8IpWgqK64UuKG7Zql890Bp84b8-kuThQFtraliCIMvNKSODUKuZFd4Te8GpwKN5ujWiFa7SgwnVskgmRfXl-I08J8TmWMq9tUpIHMXvqyYvb4Pk0e3zZKJMqqe8QlpAVSi0JJJh5V-PHt-rUKT7CglB5Fybrw29tIvy4K7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dvoudílný rozvaděč RBA je velmi úspěšnou verzí nástěnných rozvaděčů. Otvíratelné části rozvaděče umožňují snadný přístup k instalovaným zařízením. Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 6U/295mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2700044&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;ZIkN7LG2Ts3rTFS1MThbiIL9BKjw443bn7Q1Yhb7wnjOsF_G4Xq-y8uk1XXxe7aFe-w2JU4myaOChsnQGJhQLw_QL7RnGgKTxd_oJzHa5hYDCGAnnH5SVjtwRmPqfP3fuAL4MY5wynzoOujS_YtxibD6zF6AVR3h0BM7MIm_yW_gJJbElj9ayKaWaOEie7Ql0cAUkusUV3luaJEeqYQbBQxa2znYqSNtwiuFviPrGYBaPFTfgyJle2LEdWkXYwv3ScRtb958_tXsZfR_971QEU7TnvjI_C0e96YX57wPUdHU_OgyaraIgU8j_roErAhfBPsvTs-5FsJxCpI0vSJiCovTX-ZbH470H6uSjFGKoFtq8BguL3Q-5_A26Yv8yThM0PvuYzJ6bLm_ywy-RulKYMJqBVOXGRznAsqz3UBhocwwGNgPFj-np-w41OpIvYkYJqxKSI5tNMus8uArixh0crAuFOngnUdtLVEY1g0sDPiBlqLBo8EtpsfBG3egsixAcZicyCKyXDbbXDzgru57zxAW9UUh6EtZba8oZtKqk_DV-mqga7_vMuWnhWgPHREokCOe29FPeSxIz8Y7oqiqGcrAJNohocd7Wxd28WWOmueKmcNFIhpk6EDK5bxNxL7meqHdT6DilgJ448A-odkUoeHrfULCVLO6GgftS3nW&quot;,&quot;maxPrice&quot;:340100,&quot;minPrice&quot;:301700,&quot;offerCount&quot;:7,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4SEyn6Sl&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;370 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1Eox1Pnd&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nBSFi7pb&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;295 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;koYfZwMp&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16020244/img/86/624x474_jfSglt.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vYYnMYFv&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 6U/295mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;9_CeC5UfeVE9iEn2BBSOMGWe6gej4BAhE4z0rmlRAM8lDXMoCXc-X9d7CCb32be4WmKRrzR6rh160y-RIWDReeDQ5Mr-VmDqXb0-cQjQvr4v2ydI8dAPxnW_fyESTO7BGRghzfb9Xy4MLzmUVFF_VAZJnej6L1KSVznYGyMxUwoTDNb98RbMkBVIh6pMk7aQ2kDhf-_iyS1UBUqZoj66u7zi46InhzlywRsa1upFj6YKynoBBKR9q6tHrTr0hdBqwvZjDnp-ukoPb1WTZ3Ls8g&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;fe72c8cb-e9d2-4643-976c-3513fc778585&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/19-rozvadec-dvoudilny-6u-295mm-celosklenene-dvere/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;kCSsdwBY&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2714353&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;20xb052GGhAE9u3fvsRKp4E8hqfHDjjBqm5rD8ZtXXywh9OzeF-qZlJHDBpQ4kF4tAdLKpAeDfiarv6FCqUwg26U1LEzC32UXVvGNptbS7cItBGfPpEyMEEWkW-QUOWXFFRtVJDYC8e2XSMn8f7MBMKsvwJWP4QbdMkiy4qys1rCsuyba6YoTmKFPd4js3vDVMruaHRlSiN7rb9JVMoWvEbwN2eb3bbIsF0SrwimxxwiE_52FVWmxi6dbZCsWdWEiWuZP4ZbFJ99J26U651-1dDt13baQA_Cq7e4fOGcQEzLzPrwmlFRHv_EP4RwriqNAywMIfhFASxmXFqtJU9lnxQFXyzQBCifukqJJxj22l-QGiLv6zrXvXB799qskrlpKP6ZzH7zPV152LaKDGhtmcWEubFKbmP1bVaB-M530W2DNuOfg-6w_SgyEMP1iZowGtOieoZYNM6vaOpHqHNon9kb9wzi6Yn93iOHC-s_LnFLVH8QQd0VGShKo3W_mwdtF80agd70SFvvDH7SxroFL9td1MunpntHwZswI2HRTGp8Yx5DcBaFdYNpE-gG2WfwHJXkGFWfFmO04VfsPGISBHq_66dqZvMau9ms-4qfj9n_XyRixHNRLLkv66ekjVBW7ZnEPcce7iZV0-oIf_Jar1STo9nRxouPTQqvKGdqbpnpV2NPuzxTjXWuA6rk-bGzrLtzoGQLljYb4EkNNGbYljqJrRXUo2fd3Fp9dXrq4I2iex9VUFyZwDzg-j-HnOOXZGO6SCVLtDDUFEkD-jgsEmmeBBOyVXwfLm4SafwCTPjEqRC2Wg3GfWfdwl5nC0ktnoTvaiZWAMuYC6bIEkjKxI7J1EfPNUoQ4HIyHP3sH-y6SmuvWYzJPcSfqmbHY5tD4ujg_UEd3NQnNcl-P3vhtd4rcU4RsYTZdCX_WrbqdAyyxTYINBGxY0QVTyorBUESkJm7nQapPExHNSlTYrwk2CXHQest1lBY&quot;,&quot;description&quot;:&quot;NOVINKA: NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ TYPU RKA - hloubka 460mm Nový typ nástěnného rozvaděče RKA nabízí možnost montáže 10“zařízení (až 10U) nebo svisle umístěných 19“ zařízení (až 5U). Tím je umožněn přechod z…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack jednodílný,10&#x27;-10U nebo 19&#x27;-5U/460mm,skl.dv.&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2714353&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;M1-uLUShBSzsBmJxlhenvguGmsCbeEWQms5FM4vxwobsQTCtVj75yujGgMJsZEJFMjp1r8qg3ICcy9aO6UUzBeIwN0r7K5c2FIIujnN69Ovr2DRnQivZFxaYZXbgyzpmjLlHtQjROV3S6Dhx3WFNrRMAOxwborDuEzkW2vVY5RSHgzmeULIlA2pYhE8WD110R2PRd0PkagvTz1P2uWAHNl99eTM3bwcH9Z6RLN8lBK5fOfp8GN6GKIRfEZGTHLfRrdbSq-VgP8W4mQbGNCUquwWjVFfULbcHwHxPEg9JJzyWQvq5ZefzAM2NXrqajYRy9r0gjGDVz5-v4i0AZioLngcaIe0prp_zCCzdx1e4xKZY33PnVP4BaPYSBIrFhONxGHDdIQrKMNQWxrgth1E58PMsXDkoaT2Ly0Kk_YgTrpJyadvKzrKIWsLFp00wnmCs-op9uEWeT3_QV2uSUPTeAKxJgkqmWjybqeXJBNeqJTR2waKhEsXHhD7use50v8F5fFJDx8NV-9d1hcLBGBkt-EfjBfkKGiBELsFpv3Ok4q86wIKc-lkvmtjuaGr-2apXM6nQju35sR95Ot_CTLldai701fWszfcmdM2LNNtg-g2prcvrrO0kNODwaTN1OSSzORV09HbRheJaFRbokJ2hore05Ptttj1aaZQow1E4&quot;,&quot;maxPrice&quot;:306800,&quot;minPrice&quot;:230600,&quot;offerCount&quot;:35,&quot;offerInStockCount&quot;:30,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AsvKvKiU&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;570 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DzxcNSwg&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;310 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9yXi2mox&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;460 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GOXYhYm8&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15072676/img/11/290x465_y9TJFL.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O34m4P4J&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack jednodílný,10&#x27;-10U nebo 19&#x27;-5U/460mm,skl.dv.&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Avu6KNA-H0Kqnh3kus6PYk_12aRChyjohgjMFZd1M-xBWxCNfdgzgE0MFcDAASmCX2H-E8FpqW_p_i31kyZz_6Ja2xB6kBeft1O6SdLaIhVmqz80MkaJgZU5JaXDJ5abcrNtt8tbRbOZjCx_n6HcQJhICBRD6PZhKsaufBkSxJAySZSzEv3UK5GOLlI9C_hWvyDHjdNATqZenn67w3ZkeKiHjFWecLk6BnI3G-Ru7PaGoT97iesEVlGDFU9fqQmM1EzfW4Q_c8zGfmiCayC-0SV5sflbFKYnp22orDPLQpk&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;e9091682-efe2-43cb-9136-a0d8982ba33e&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-jednodilny-10-10u-nebo-19-5u-460mm-skl-dv/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lkHjCOUv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2942918&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Ej-sXnZddCoIlbfnjxKiRRmqFUVm1HtZ6a2Y4VitqBrywAdMOcStXonZv9uVtGLNNuOKOgIXANgFuQvUGjSBQEDK9i37yG4jOjJgUzBCK18z-NG0UsZZIcBQUE_mbotsrLf70FGdWm0IlxOvGi5hvTz8-mcUir3VoAgbHQFrb3y9QFwKEvhob9mQG1v2teJoblDMezWChsqw0imOv-bVqLJcqvz3lO0fCAecxfgSaHM4GyuTThFe15vc1yYaqVh0NZgihzK9gB1bzAslnU-inMgKkEjZYPL7cF-eXTcY1heWKMIN4R5DfmbauGotMJlCIXKT7MpAxB4cySoj_mYJZ-ry2UO42hUErp4pgBGHyGkNX8ZoKcU_GLMCqKyxyiChdY2U52WNe3ARArCK09CtmtEj9S7qp408rvDzDOExiFRO8BbZN_tFsizzOLk-E6Cnl9uM8_Wtjm-L_qrgq5wulu0jKed0S7sPWpISr3M1__7Kg7feuccgDzCyf5-lsaljuQQRJMLRwBY9y8ZemOKjLQO_d7m8vHadcwnA5DwgAJc8d8luS0u-UmrnBMfto8OpVvaQ77y3D848ek_83-jKCoKzPV9yDqn58vR_weavYjizY2U9-wzcSb_NrO4L0gX3VVy1FGGMHPDa0bZLnv5rUvBALQY2fK8vDF-1_IaUEh466QDEtTGelrIJfgIFtSd1DllVuMkiC4khHo-OVgqsAjuNAXVH9wXWBQZ3v2AoU9sSlo8g3nYHr1VbF6FpqQ6Yd5kVEAXvyvWTQA4CpQPdY1zUEBgioi8hvudDfuJnW-nHgZflsjMrrEfBFhac5hoaKeWAqti0dD5wxLmTLzv3_I6XsvNa2cTJAWqh2FXp9Dn2PKnRWYigDnHH1kJ1JSg68VGmrcpQqH9tdHx6MPog38MA_ZzccJUlWVKYMomszcSPgEpDo4I5WLJXMsPmqxDhii199CTPE2gjXjhyE4chdSm7qT9aXEXP&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Triton RUA 19\&quot; 18U/400mm 19\&quot; jednodílný nástěnný rozvaděč s krytím IP 30 Odnímatelné bočnice uzamčené zámky Rozvaděč se věší přímo na zeď. Součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty. …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rozvaděč Triton 19\&quot; jednodílný 18U/400mm vylamovací otvor pro ventilátor&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2942918&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;xZwY3lsbcFZm-G7ihTD3lH7fRcsJCkyKFjgr8CLZCDApxxPD80zy_5f2HWP_zxqhKaXIQEgdRbS9g4QW7vZpHOrZR0yoxnmvJd4hnJhee_h8ScM0AhUVni5at11jaWrtOZPHwb-Pd9rim4TyYbDw-36-cY6VnxzDK-WmivlrOyfyJcspAxUmvKp5HHmYSCBJRm-6ilu5ie6UX9-MZlPahgp1sSpb7l-gFyupemlqTEjJtDdd81RS-7XSv7-oxLja_rewa9Ci1w2RcDWtBwu6QqWcRpmIcGYZ5-x6HlQRQqPsBHl9jgsiJYPsaYyam_6yJLVAJRyXDgJ2d4ohRAx9Jaqq4TxCmnoQUke2HX05veu1Vk8h6J4M2-F6uSSZyDRm8HeaPcAbbM2PTBZiPnP9y954M6xL6JblqACQ3rr5PyDsciwKCUYfiR09GBvxhKAKqvp-w0lyjrnyl-o88MVCGK_-31_tWQvhqQ6MKe4RlB3IiqgFlBIONLf11_kqHvF6ckXEsAhjt2MxTT2YZMuGNAnmRf1-Cg8O363f7GFw-EHljOobUfikjcDOmNRqQ0tihp_GovP7MLdUvzXSkzd6p-xWCFO8s_dS8n_Fe6sIssN9Y8wn_zn8oOcztSIhCkO78bo9zTT1TLLhSBexfG22n7XbXIPwiFfkNHiku6Xe&quot;,&quot;maxPrice&quot;:465900,&quot;minPrice&quot;:364400,&quot;offerCount&quot;:10,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aTBtQ3Ge&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;900 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CvmbAQYh&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;400 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NMenTzHx&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Rozvaděč Triton 19\&quot; jednodílný 18U/400mm&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082659/img/79/591x505_89tage.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B0H6hKxp&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rozvaděč Triton 19\&quot; jednodílný 18U/400mm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;DtFRLUWT70N_b0SddIEzMPZvLvSsbV5sxXYxNkZzSmF0hWLH5qVms-NBiNtCxKTrv03bG_KDxYVFqOxz8CCkU9j3Oyr8yjdwtWPxKGZqrSoAAO1Vyglvxgr0eudT1qw0m7uRJuGHDMlbRcXkVMhikrP7pYD6QkXOo6sndPQJGZC7NrP9lpig3qeTM93fMMnVJIF1wD9crocEWcmXfZpQAr-SyTH0Com_zPFBDRt0wSAp6MGTm_uMfDyXlEKBByyihxIn1LePfATrVh-qtBisTCJUlFEy8A7fUjtWQj0GjNw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;967310b9-979e-41fc-8664-98c311b02c8a&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rozvadec-triton-19-jednodilny-18u-400mm/?varianta=vylamovaci-otvor-pro-ventilator&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1Ut5fJAt&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2711331&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;34c34e55&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;-_i_mtf2CFt16fpYd0oIdtY1bfWfbwPnvML_4y7XU21Nx5abmEQPT59W5EdowdqfcMxKWw6hbmMaRIC7yqTa2xDI2dkRg8cGJe5-cmbDDW9c8GfH_Mjdz9cyINgow8Vr1uWab-3mKrcOWGiwJd9aQad-DogIEdMHAp14oCJ4um5Ot5lHB_WOPN4W4KVNJhbNL_8PhrNjVz8_-UW830PSApj4Nd6m8qrbfIExhqLd3G6_v5f-1dBpi5Bg9TgNXTTnCauXT-UspdcMcbv-dZRn6rkoOrCITkr7dnst8ye_IHqPFxjmlk4sMagwSso4swC1FJF4iCYIy_9jloUWuV0CHAxpCipEQk9WSL3Bd-aqPUdc1Zf-vbPx2KK2BOtOfPLaS21uIHpMkjX5E4SgsXEUPo83l3NI6FAVJnuHK-bVzPpm7VNda3LvgsUqJk0wIidzRhBYGR6ntfqHosu4hHPn6XqIC2bpdX8tVobJJHXzRbR6nrWiCVY7JfUMFlfbH49gA_8EiwNBPXVW1jKaJ2N-E63rha9QQd3-SzK0U6UqXxH_II158W2cHbmsIGdhZMf9OFQmxBhx87p28KM8bcqiFHUeMrx5fTspunMlrw9WZgYjDxyHcZyZQOC987cvKkFXvq_Qz2EMsmuYk32Q44oWRJmoqqNyXyGQFL2hczCfeXAxQbPIdCtvFcehEsGl6nbV-AoU5tMRbe2owSDCJZkHoDNv7A3Wz_sFjcGlzXja1SKqFQeJvCfs2tWNwf7HKmr4Tz5EPkyzPGUt2FGqBvvamO-J6cV4F-fZlA5XxrPa1OYcWVKJkHl-ggo920PEPg0UXAarNOuTUa6YCFoMmubHTbzUup5KeZNFTb2Yu-XhKm_mDGhJ199a3AJADd9ep_lcaxjQEsIR45OIMSzLu9nTcVMfyK1lnFAbzX-MCatlPKebMOcqK8aPNcBbP41zlO0Dst-4aMmNFdxRGu7_RSX7yXqED4FTFFtE&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. Triton, RBA-09-AS3-CAX-C1, 10´´ široký, 9U vysoký, 260mm…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;10\&quot; rack jednodílný 9U/260 TRITON šedý&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2711331&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;A0OjqYU3SriQVl1wfTgGDPpr61a51XXB52r8aMWegaNkD6ymbk801CMvo1yyeIIMVhqEb-g5rf8Tfc9U7Pg0OloGgtX61IGCMJORmzJ3GqpD1LbMI5Vp_vW0cloit4QcL1zjq3Y5ifZt2RlnzPC7MDjAt05p1CyISoJ95cVFW9ljOJUXauAePG_o-RSSeifn1Hj4DKtzpG3Dx_tlzm9EShrOdGRABMyXpKSE7vNBmky_lweZ9cUs0T7hXm_NqukgnGtNKunoRRYY_ez1HrdbDPpTWzz_JuVfqYktguKWZRpyrmQ_cNby_Oftkt9xYglVdSqPcbKNdqsVApuiOOT5cJyfnzMlOYUMR553AypdpHO_RvSxoPv6lI3d8bEGPLedupuu9k60gh1UJG17Bwe7E4P_TmEAtEtzMY8sdkSIioN-FQCwCfmdil950uRDU1Qq5iMsUuaQ_qKAg6QVe3sQvZO-oNEEpkRDl5oG_NHpkcwe5g44uE8B9PXkWaNLxdBzUJKpSAm5Rcbbc7Hl6siidJQcuToL9MZyzOlWl5ZTEoZR023B7YDN1a7frW7I6l-Jro6GrVo4TEB0Bv2Bqlwc-Xxi0afSXT57bi9BPLDTH-N12n5RHCz1SUa4p9GrbPj-W7bpKWzvq0oFyzIET_2_pn7UB5BnXpn1PfXGYelh&quot;,&quot;maxPrice&quot;:242700,&quot;minPrice&quot;:172900,&quot;offerCount&quot;:28,&quot;offerInStockCount&quot;:25,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wDQCA7i5&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;260 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ijrpZLyZ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;260 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6rvVMgpY&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15072636/img/64/497x405_TP05Dh.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TGfhdmEX&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15072659/img/3/583x623_Ashc5V.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;osLo118V&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;10\&quot; rack jednodílný 9U/260 TRITON šedý&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;MO4rsrMpci_T0ouRLVy37WDvU6rH7RFMuxlq_SxQSFYmRTADPzJCh5ls1ySEIBtOEALZy9Snb37qkE3oj4UMHbb4q2tKeYnB8zQPdXoW95vGZc5sDnJoUfuom4dfUnYBmuwE72MNMRMWs1ssUZCc4h2b0XDkdznljUztPh4gOAfo-q7YcahAtKHHAgcYQHumzDOxlNtbJ3RlFHM2F_c5uEoDwx2G3ZEBQm4pKDwOisVinXKdOQGcufR1ty_9WKyFkBxXOVVklJx4cv6r1W8yfEls5XHBSmEBU2gEEoRgBKU&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3bab7b7e-62be-4ced-b7db-bfd166fe8c29&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/10-rack-jednodilny-9u-260-triton-sedy/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;x2Niv7Yl&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;hW1mCM7u&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;p2c42EZP&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;IdKr8scU&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5a49b9f1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:280000},&quot;_reactKey&quot;:&quot;X8H0K7ng&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;1570b681&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:200000,&quot;source&quot;:1},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cTMgEEK7&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;kr3njVfx&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;2R0PLI51&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5a49b9f1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qmRaBFVI&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;scriptName&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:62,&quot;groupId&quot;:130,&quot;groupName&quot;:&quot;normalizace_a_mensi_geo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9LoU8Wek&quot;},{&quot;abTestId&quot;:55,&quot;groupId&quot;:115,&quot;groupName&quot;:&quot;firmy-geoip-20&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tWiyW2Mk&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.3.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async=""></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a){if(a.exception){var b=window.rendererErrorFilters,c=a.exception.values;if(c.length&&b)for(var d=0;d<c.length;d++)for(var e=0;e<b.length;e++)if(b[e](c[d]))return null;a.exception.values=c.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse('{"init":{"release":"renderer@89f31af09","environment":"production"},"tags":{"hardware":"desktop","query":"celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e","featureFlags":"ss_geo_boost_1_5, ss_new_norm, firmy-geoip-20"},"rid":"vSBo-W6KvJhgLFlsKoQX"}')) </script></body> </html><sklikReklama_179>