Celosklenn dvee, sklenn dvee, sklenn dvee Praha, celosklenn dvee Praha, sklenene dvere, sklenene dvere Praha, celosklenene dvere, celosklenene dvere Praha, celosklenn kyvn dvee, sklenn kyvn dvee, sklenn dvee do koupelny, celosklenn dvee do koupelny, celosklenn dvee na mru, sklenn dvee na mru. Vroba celosklennch dve na mru jak do Va koupelny, celosklenn kyvn dvee do prodejny. Vchodov celosklenn dvee i interirov sklenn dvee.
Sklenstv ACERA SKLO - sklenstv Praha, Praha 6, skleni
image
Sklensk prce a vroba
Komplexn dodvky plochho skla a sklennch prvk vetn ocelovch, nerezovch nebo devnch konstrukc. S oblibou se poutme do zajmavch a netradinch projekt a designovch specialit, ve kterch je mono projevit kreativitu a uplatnit dlouholet zkuenosti sklenskch prac. Mme dlouhodob zkuenosti s realizac sklennch stn, pek, markz, dve, sklennch schod a pochozho skla s referenn realizac sklennho tanenho parketu, vyrbme a montujeme sklenn dvee, sklenn sprchy, modern koupelnov zrcadla na ze i nstnn zrcadla.

Zajistme pro Vs kompletn sklensk servis, vetn poradenstv a komplexnho inenringu.

Na V poadavek zajistme dodvku na kl.

 • zasklvac a pesklvac sluby - pesklvn vloh a vklad
 • realizace sklennch stn a pek z kalench skel s kovnm GEZE , P + M Bartosini , Dorma
 • mont sklennch dve / dvee posuvn , kyvn/
 • nvrhy a realizace sklennch pochozch podlah a schodi, sklenn tanen parkety.
 • nvrhy a realizace sklennch markz a pstek v. dodvek konstrukc
 • sten prvky prosvtlujc interier sten pevn svtlky, sklenn galerie a lvky, sklenn podlahy balkon
 • sklenn poklopy studn a historickch pamtek z pochozho skla
 • lepen obklady kuchyn, aten a sprchovch kout smaltovanm kalenm barevnm sklem Ertex color, nekalenm sklem Lacobel a Lacomat
 • nvrhy a realizace sprchovch kout a zstn
 • lepen sklenn nbytek v. souvisejcch truhlskch prvk nebo prvk z nerezu
 • lepen akvri a terri
 • zabezpeen smnren a bank atestovanm bezpenostnm sklem Connex se zvenou odolnost proti prrazu a sklem neprstelnm
 • ohban skla vkladnch skn a vloh
 • zpracovn plochho skla ezn, brouen, vrtn
 • expresn vroba izolanch dvojskel pi havrich vloh a vklad
 • zasklvn a transport nadrozmrnch skel vvvovm savkovm rmem
 • letn rh, krbanc a vyrytch npis do skla
 • vkov prce a pesklvn z vysokozdvin ploiny Manesmann
KONTAKT:
image
SKLENSTV PRAHA - ACERA SKLO s.r.o.
Makovskho 1179/2
163 00 Praha 6 - epy

( suteren OD Shoping Point epy )


VOLEJTE:
+420. 257 221 554
+420. 602 393 656
Celosklenn dvee, sklenn dvee, sklenn dvee Praha, celosklenn dvee Praha, sklenene dvere, sklenene dvere Praha, celosklenene dvere, celosklenene dvere Praha, celosklenn kyvn dvee, sklenn kyvn dvee, sklenn dvee do koupelny, celosklenn dvee do koupelny, celosklenn dvee na mru, sklenn dvee na mru, vchodov celosklenn dvee, vchodov sklenn dvee, interirov celosklenn dvee, interirov sklenn dvee, vnitn sklenn dvee, vnitn celosklenn dvee
. . . . . . . Reklama zdarma, zven nvtvnosti

 

<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initPreloadScript(isModern ? ["/re/js/vendor~app.bundle.0e2457a3a5.js","/re/js/app.bundle.19ee0f48fb.js"]:["/re/js/vendor~app.legacy.bundle.4aba612f35.js","/re/js/app.legacy.bundle.eed8634cfb.js"]); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.43cdf4d326.css"/><script src="//h.imedia.cz/js/dot-small.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script> <title>celoskleněné dveře – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e"/><script>var seznam_retargeting_id = 100264;</script><script>var dotBig=function dotBig(a){a._add(window,"scroll",function scroll(b){a._delay("scroll",b)}),a._add(window,"resize",function resize(b){a._delay("resize",b)}),a._add(window,"unload",function unload(){var b=new Date().getTime()-a._ts;a.hit("unload",{d:{visitTime:b+""}})})};window.initDR=function(a,b){if(window.DOT){var e=window.DOT,f="data-dot-data",g=["ctrlKey","altKey","shiftKey","metaKey"];dotBig(e);var h=e._addGeometry,i=e._addCommon,j=e._getDataElm,k=e._mousedown,l=function _elementHasAttribute(a,b){return"function"==typeof a.hasAttribute&&a.hasAttribute(b)},m=function _setAttribute(a,b,c){"function"==typeof a.setAttribute&&a.setAttribute(b,c)},n=function _getDataElm(a,b,c,d){return-1===document.body.className.indexOf("modal-open")?j.call(this,a,b,c,d):[]},o=function _addGeometry(a){var b=this;if(h.call(b,a),a.d.elm){for(var g,j,k=[],l={},m=a.d.elm.split(","),n=0;n<m.length;n++)if(g=m[n],j=document.querySelector("*[data-elm=\""+g+"\"] > *"),j){var o=j.parentElement?j.parentElement.getAttribute(f):null;try{o=JSON.parse(o)}catch(a){o=null}if(o&&"rid"in o){var p=o.rid;-1===k.indexOf(p)&&(k.push(p),l[p]=[]),l[p].push(g.replace(/^\d+__/,""))}var q={d:{action:"impress"}};if(e._getDataDotData.call(b,j,q),("reporter_name"in q.d||q.d.impress)&&(delete q.d.impress,e.hit("event",q),window.SmartlookWrapper)){var r=JSON.parse(q.d);void 0===r.element_index&&(void 0!==r.reporter_pos&&(r.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",r))}}if(0<k.length)for(var n=0;n<k.length;n++){if(0==n){a.d.rid=k[n],a.d.elm=l[k[n]].join(",");continue}var d={};for(var s in a.d)d[s]=a.d[s];d.rid=k[n],d.elm=l[k[n]].join(","),e.hit("impress",{d:d})}}},p=function _addCommon(a){if(i.call(this,a),a.d){if("rid"in a.d){var c=a.d;a.lsid!==c.rid&&(a.lsid=c.rid),delete c.rid}"reporter_name"in a.d&&(a.d.reporter_query=this._cfg.query,b&&a.d.reporter_name in b&&(a.d.reporter_name=b[a.d.reporter_name])),"_shortHref"in a.d&&("href"in a.d&&a.d._shortHref&&(a.d.href=a.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete a.d._shortHref)}},q=function _mousedown(a){for(var b=a.target||a.srcElement,c=b;c&&c!==document;){if(l(c,"data-dot-ignore"))return;c=c.parentElement}if(b){var d={},e=void 0;if(l(b,f)){e=b.getAttribute(f);try{d=JSON.parse(e)}catch(a){d={}}}d.mouseButtonCode=a.button;for(var h,i=[],j=0;j<g.length;j++)h=g[j],a[h]&&i.push(h.replace("Key",""));0<i.length&&(d.keyboardKey=i),m(b,f,JSON.stringify(d))}k.call(this,a),b&&l(b,f)&&(e?m(b,f,e):b.removeAttribute(f))};e._getDataElm=n,e._addGeometry=o,e._addCommon=p,e._mousedown=q}window.DOTWrapper.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if("cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">._8cfeca{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:31.250em){._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:108rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage ._982a43{min-width:84rem}.e9f9d0{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._781cd6{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left} ._032a60{position:relative;height:10.4rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d47473{height:.1rem}._86d0d3{z-index:1000;padding-top:1.6rem;height:10.4rem;background:#fff}._86d0d3,._86d0d3:before{position:absolute;left:0;right:0;top:0}._86d0d3:before{bottom:0;z-index:-1;content:"";box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);transition:opacity .3s ease-in-out;opacity:0}._85e568{position:fixed;top:-4.8rem}._85e568:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._86d0d3{top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93,.f3e00b{height:3.2rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._244f93{width:11.7rem}.f3e00b,.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._244f93{display:none}.f3e00b{width:3.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f3e00b{display:block}._12bab0{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.8rem;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._12bab0{margin-top:0}._078838{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._85e568 ._078838{position:static;margin-left:1.6rem}._58a991{position:relative}.c1a36e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:none;margin-left:1.6rem;color:#c00}.c1a36e:active,.c1a36e:focus,.c1a36e:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .c1a36e{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:none}._49d657{-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem}._49d657 .SearchForm{height:4rem}._49d657 .SearchForm-input{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem;height:4rem}._49d657 .SearchForm-button,._49d657 .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){._078838{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._078838{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:52.500em){._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:.1rem}._86d0d3{position:fixed;top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93{display:none}.f3e00b{display:block}._12bab0{margin-top:0}._85e568 ._078838{position:fixed}}@media screen and (min-width:64.000em){.c1a36e,[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:inline}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._244f93{display:block}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f3e00b{display:none}}@media screen and (min-width:96.250em){._244f93{display:block}.f3e00b{display:none}}@media not screen and (min-width:64.000em){._85e568 ._58a991#login-badge .szn-notifications{display:none}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.hw-desktop .b5ed48{max-width:109.6rem}.Page--isSnippetA .b5ed48,[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .b5ed48{padding:0 1.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin:0 0 0 6.4rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.125em){.hw-desktop .b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin-left:15.2rem}} .f9561d{position:relative;border-bottom:.1rem solid #eee}.f9561d .hw-phone{overflow:hidden}.d6d62d{margin:0 -1.6rem;padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:initial}._00f2fd,._5f264d{display:block;position:absolute;top:0;width:5rem;height:4.4rem;transition:opacity .3s;opacity:0;pointer-events:none}._3a4a0a{opacity:1}._00f2fd{left:0;background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}._5f264d{right:0;background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}@media screen and (min-width:31.250em){.d6d62d{margin:0 -2.8rem;padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:initial}} .b08967{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.b08967:first-child{margin-left:0}.b08967:last-child{margin-right:0}._65a1a5{border-bottom:.2rem solid #000}.e46408{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#999}._65a1a5 .e46408{color:#000}._0fcdef,.d726be{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;border:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;background:none;cursor:pointer;outline:none}._0fcdef:active,._0fcdef:active .e46408,._0fcdef:focus,._0fcdef:focus .e46408,._0fcdef:hover,._0fcdef:hover .e46408,.d726be:active,.d726be:active .e46408,.d726be:focus,.d726be:focus .e46408,.d726be:hover,.d726be:hover .e46408{color:#000}._65a1a5 ._0fcdef,._65a1a5 .d726be{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .c86a82{padding:1rem 0}.hw-desktop .c86a82{padding:.6rem 0}.ea3fa1{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;padding:1rem 1.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;outline:none}.ea3fa1:active,.ea3fa1:focus,.ea3fa1:hover{color:#000;background-color:#eee}.ea3fa1:active .e46408,.ea3fa1:focus .e46408,.ea3fa1:hover .e46408{color:#000} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;min-width:33.6rem;max-width:41.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._9c876d,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246{position:relative;overflow:hidden;max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;padding-right:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246:after{position:absolute;content:"";z-index:1;bottom:0;left:0;pointer-events:none;background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);width:100%;height:10rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._7e408d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .bec586{margin-left:-2.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .bec586{margin-left:0;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;padding:1.6rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}.SearchApp--desktop .bec586{margin-left:0}.c3c926{display:-webkit-flex;display:flex}._07f35c{margin-top:.8rem;margin-bottom:.8rem}@media screen and (min-width:48.000em){.bec586{margin-left:0}} .c12666{margin:0;color:#0645ad;font-weight:400}.SearchApp--phone .c12666{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4.8rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .c12666{font-size:1.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .c12666{margin:1.2rem 0 .8rem}.SearchApp--desktop .c12666{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._896b29{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;max-height:2.8rem;-webkit-line-clamp:1}.SearchApp--desktop .bef708{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}._33e9d4{text-decoration:none;color:inherit}._33e9d4:active,._33e9d4:focus,._33e9d4:hover{text-decoration:underline}._33e9d4 b,._33e9d4 strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 strong{font-weight:700} ._4167ab{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap}._4167ab:first-child{margin-bottom:.4rem}._70c91e{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._9b0f68{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:green;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._9b0f68:active,._9b0f68:focus,._9b0f68:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] ._9b0f68{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone ._1078b3 .c432af{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .c432af{color:#66b366}._9726ce{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._9726ce:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}._9726ce .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7b91a{display:inline;margin-left:.4rem;color:#333}.a7b91a:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}.a7b91a .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._10237d{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._19da76{text-decoration:none;color:#0645ad}._19da76:active,._19da76:focus,._19da76:hover{text-decoration:underline}._54b595{margin-left:.4rem;height:1.6rem;color:green;cursor:pointer}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] ._54b595{height:2rem;color:#66b366}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] ._54b595{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] ._54b595{color:#666;margin-left:auto}._54b595 svg{height:100%}.a34b8c,.f4c39d{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone ._97efac{margin-left:0;max-width:0}.c109ee{height:1.6rem;cursor:auto} ._3eded7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666}.SearchApp--phone ._9f1ea4{max-height:8rem;-webkit-line-clamp:4}.SearchApp--desktop ._9f1ea4,.SearchApp--phone ._9f1ea4{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;-webkit-box-orient:vertical}.SearchApp--desktop ._9f1ea4{max-height:6rem;-webkit-line-clamp:3}[data-ff~=snippet_layout_2] .b0f4fb{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb:after{margin-left:.4rem;content:"\2219";font-weight:400}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .b0f4fb{display:block}._451a41{margin-right:.4rem;font-weight:700}._451a41:after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} ._2bbf85{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}.c84ada{margin-right:.4rem;height:.8rem} .f0e792{margin-left:1.6rem}.SearchApp--desktop .f0e792{display:none}.ec7f0c{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:-webkit-flex;display:flex;width:4rem;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}.ec7f0c:active,.ec7f0c:focus,.ec7f0c:hover{text-decoration:underline}.ea30f2{margin:.6rem;width:1.3rem;height:1.4rem} .cd78cd{display:-webkit-flex;display:flex}._9e953e{max-height:2rem;overflow:hidden}.SearchApp--phone ._9e953e{margin:.4rem -1.6rem 0}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e{max-height:unset;margin:.4rem -3.2rem -.8rem;overflow:auto}.SearchApp--desktop ._9e953e{margin-top:.4rem}.SearchApp--phone .bdbcd2,.SearchApp--phone ._5d30be{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.SearchApp--desktop .bdbcd2,.SearchApp--desktop ._5d30be{margin-top:.8rem;margin-left:1.6rem}._077971{margin:0;padding:0}.SearchApp--phone ._9e953e ._077971{padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._077971{padding:0 3.2rem .8rem;margin-top:.8rem}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._077971{max-width:50%}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._077971:first-child{padding-right:3.2rem}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._077971:last-child{padding-left:3.2rem}.SearchApp--desktop ._5d30be ._077971{width:50%}.SearchApp--desktop ._5d30be ._077971:first-child{padding-right:1.6rem}.SearchApp--desktop ._5d30be ._077971:last-child{padding-left:1.6rem}._73f006{display:block}._9e953e ._73f006{display:inline-block}._9e953e ._73f006:not(:first-child){margin-left:1.6rem}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._73f006{background:#fff;padding:.6rem 1.2rem;border:1px solid rgba(0,0,0,.04);box-shadow:0 1px 4px rgba(0,0,0,.08);border-radius:4px}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._73f006:not(:first-child){margin-left:.8rem}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._73f006 b{font-weight:400}.SearchApp--phone .bdbcd2 ._73f006{border-bottom:.1rem solid #eee;padding:.8rem 0}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._73f006:not(:first-child){margin-top:.4rem}.SearchApp--phone ._077971:last-child ._73f006:last-child{border-bottom:none}.SearchApp--desktop ._5d30be ._73f006:not(:first-child){margin-top:1.6rem}._3a554b{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:#0645ad}._3a554b:active,._3a554b:focus,._3a554b:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._3a554b,.SearchApp--desktop ._5d30be ._3a554b{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}._253661 .SearchApp--phone{display:none}.SearchApp--desktop ._253661:not(:first-child){font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;height:4rem;color:#666} .e81861{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}.e81861>:first-child{padding-left:1.6rem}.e81861>:last-child{padding-right:1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 .e81861{margin:0 -1.6rem}._5bfc37{margin-right:.8rem} ._5741c6{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:0 1.6rem;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2rem;background-color:#fff;white-space:nowrap;box-sizing:border-box}._5741c6:active,._5741c6:focus,._5741c6:hover{outline:none}._5741c6:active,._5741c6:hover{text-decoration:underline}._5741c6:hover{cursor:pointer}._5741c6:active{background-color:#eee}._5741c6:active .ca5823{fill:#333}._5741c6:disabled{pointer-events:none;background-color:#eee;cursor:disabled}._5741c6:disabled ._630775{color:#999}._5741c6.fab3e9{background-color:#eee;border-color:transparent;font-weight:700}._5741c6.fab3e9:hover{border-color:#ccc}._630775{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#000}[data-ff~=header_2102] .ImagesPage ._630775{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#333}.ca5823{-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;fill:#999}.ca5823._146ecc{fill:#000;margin-left:1.6rem}[data-ff~=header_2102] .ImagesPage .ca5823._146ecc{fill:#333}._07467c{height:3.2rem;border-radius:1.6rem}._07467c .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._07467c ._146ecc{margin-left:1.6rem}._33addb{height:4rem}[data-ff~=header_2102] .ImagesPage ._33addb{height:3.2rem}._33addb ._630775{font-size:1.4rem;line-height:2rem}._33addb .ca5823{width:1.2rem;height:1.2rem;margin:0 0 0 1rem}._33addb ._146ecc{margin-left:1.6rem}._1adb64{display:inline-block;position:relative;margin-right:.8rem;border-radius:100%;width:1.6rem;height:1.6rem;fill:#6b7580}._33d7e8{border-radius:1.6rem;padding:0 1.6rem 0 .8rem;height:3.2rem;white-space:nowrap}._33d7e8 .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._33d7e8.fab3e9 ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{fill:#00a8ff} .Tooltip-wrapper._50c5f6,.Tooltip-wrapper ._50c5f6{display:inline-block;cursor:help;margin-left:.5rem;height:2.4rem}.Tooltip-wrapper._01e4d1,.Tooltip-wrapper ._01e4d1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._01e4d1 svg,.Tooltip-wrapper ._01e4d1 svg{width:1.8rem;height:1.8rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper._91082f,.Tooltip-wrapper ._91082f{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;width:100%;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper._91082f h4,.Tooltip-wrapper ._91082f h4{font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul,.Tooltip-wrapper ._91082f ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper._91082f ul li,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper._91082f ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper ._91082f ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul li svg,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._94de4e{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}._89bd0a{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._89bd0a,.ec5bd1{font-weight:700;margin-right:.6rem;color:#666}.ec5bd1{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.eb1726{margin-bottom:.2rem}.b9ccc0{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.eed9e0{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}._3a6a75{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._3a6a75:link,._3a6a75:visited{text-decoration:none}._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:visited{color:#7b009d}.a6cdef{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.a6cdef:link,.a6cdef:visited{text-decoration:none}.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:visited{color:#7b009d}.bd5528{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.bd5528:link,.bd5528:visited{text-decoration:none}.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:visited{color:#7b009d} ._093c71{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;background-color:transparent;border:none;padding:0;position:absolute;right:5%;top:100%;margin-top:.2rem}._093c71:link,._093c71:visited{text-decoration:none}._093c71:focus,._093c71:hover{text-decoration:underline}.fa32a5{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;border:none;padding:0;background-color:transparent;position:relative;right:auto;bottom:auto}.fa32a5:link,.fa32a5:visited{text-decoration:none}.fa32a5:focus,.fa32a5:hover{text-decoration:underline}._701acc{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;position:absolute;right:0;bottom:100%;margin-bottom:.2rem;border:none;padding:0;background-color:transparent}._701acc:link,._701acc:visited{text-decoration:none}._701acc:focus,._701acc:hover{text-decoration:underline}@media screen and (min-width:31.250em){._093c71{right:0}} ._423f0b{overflow-x:auto;overflow-y:hidden;font-size:0;white-space:nowrap;padding:0 2.8rem 0 4.4rem;margin:0 -2.8rem .8rem -4.4rem}@supports (-webkit-overflow-scrolling:touch){._423f0b{overflow-x:scroll;-webkit-overflow-scrolling:touch}}.Page--isSnippetA ._423f0b{padding:0 1.6rem;margin:0 -2.8rem}._9b3784{max-height:12.4rem}._685451{max-height:24.8rem}.bbcd57{display:inline-block;height:12rem;margin:0 .4rem .4rem 0;vertical-align:top}.bbcd57:last-child{margin-right:0}.SearchApp--desktop ._423f0b{margin:0 0 1.2rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}.Page--isSnippetA .SearchApp--desktop ._423f0b{padding:0;margin:0 1.6rem}._19ea1d{position:relative;overflow:hidden}._19ea1d:before{position:absolute;top:0;left:0;z-index:100;pointer-events:none;display:block;content:" ";width:100%;height:100%;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.1)}._19ea1d:nth-child(4n){background-color:#f5f5f5}._19ea1d:nth-child(4n+1){background-color:#eee}._19ea1d:nth-child(4n+2){background-color:#ccc}._19ea1d:nth-child(4n+3){background-color:#666}._8a7f56{-webkit-transition:opacity .36s ease;transition:opacity .36s ease;display:block;height:100%;width:auto;position:relative;left:50%;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);opacity:1}._8a7f56.is-loading{opacity:0}@media screen and (min-width:31.250em){._423f0b{margin-left:-6rem;padding-left:6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._423f0b{margin:0 0 1.2rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}.Page--isSnippetA ._423f0b{padding:0;margin:0 1.6rem}} .e85a33{position:relative;height:100%}.d3f1da{position:absolute;left:-1.1rem;top:-1.1rem;z-index:100;border:.1rem solid #eee;border-radius:40rem;padding:.5rem;width:2.6rem;height:2.6rem;color:#ccc;background-color:#fff}.Page--isSnippetSokol2 .d3f1da{display:none}._54aba7{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.Page--isSnippetA ._54aba7{border-radius:.8rem} .ff5ce0{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:0 1.6rem .8rem -1.6rem rgba(0,0,0,.08),0 .1rem .3rem 0 rgba(0,0,0,.08)}[data-ff~=hint_footer_2105] .ff5ce0{border:.1rem solid #eee;box-shadow:none}.Page--isSnippetA .ff5ce0{border-radius:.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .ff5ce0{border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)} .a985c7{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}[data-ff~=hint_footer_2105] .a985c7{margin-bottom:.8rem}.Page--isSnippetA .a985c7{margin-top:1.2rem}._3de24b{color:#0645ad;text-decoration:none}._3de24b:active,._3de24b:focus,._3de24b:hover{text-decoration:underline}.f3c972{margin:0 .8rem;color:#666}[data-ff~=hint_footer_2105] .f3c972{color:#000}.c46cce{margin-right:.8rem}[data-ff~=hint_footer_2105] .c46cce{-webkit-order:2;order:2;margin-right:0;margin-left:.8rem}._2b6791{position:absolute;left:-2.4rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#ccc}.SearchApp--desktop ._2b6791,[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._2b6791{position:static;margin-left:1.2rem}[data-ff~=hint_footer_2105] ._2b6791{display:none}._8c2375{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.bf103f{max-width:33%}@media screen and (min-width:48.000em){._2b6791{left:-2.8rem}} .edc10e{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;margin:0;max-width:100%;overflow:hidden;line-height:2rem;color:#666;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:400}[data-ff~=hint_footer_2105] .edc10e{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;color:#000} ._07d9e8{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;white-space:nowrap;color:#333}.a46035:not(:last-child){margin-right:.4rem}.a46035:not(:last-child):after{margin-left:.4rem;content:"\B7"} ._279dff{margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;padding:0 2.8rem 1.6rem 4.4rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{padding-left:1.6rem}._88190a{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:400;margin:0;color:#666}.SearchApp--desktop ._88190a{margin:0 0 1.6rem}.SearchApp--desktop ._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}@media screen and (min-width:31.250em){._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{margin-left:-2.8rem;margin-right:-2.8rem;padding-left:0}} ._8854ac{list-style-type:none;margin:0;padding:0}._04c7f9{display:block}.SearchApp--desktop ._04c7f9{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone ._04c7f9{margin-right:2.4rem;border-bottom:.1rem solid #eee}._04c7f9:last-child{border-bottom:none}.e4ded9{width:1.4rem;height:1.4rem;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;color:#999}._027942{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}._027942:link,._027942:visited{text-decoration:none}._027942:focus,._027942:hover{text-decoration:underline}._027942:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone ._027942{font-size:1.4rem;line-height:2rem;width:100%;padding:1.6rem 0} .s4f83b964f5{display:none}.s8820bb0bcd{position:relative;margin:0 0 .8rem;overflow:visible}.s8820bb0bcd .s4132fcdcea{position:relative;background:transparent;text-align:right}.s8820bb0bcd .s78ca041b20{position:absolute;bottom:0;right:0}.s8820bb0bcd .s3ec3a912ee{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;max-width:100%;margin:-.5rem -.5rem 0}.s8820bb0bcd .se78f3345cf{margin-left:.5rem;margin-top:.5rem}.s8820bb0bcd .sd73ab0ea29{font-weight:400;color:#000;font-size:2rem;line-height:2.4rem;display:block;margin:0 0 1.6rem 1.6rem}.s8820bb0bcd .s99b5e80fdd{margin:2.4rem 0 0 1.6rem;padding-right:.8rem;text-align:left}.s8820bb0bcd .sf8754f40d1{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.6rem;line-height:2rem;color:#0645ad}.s8820bb0bcd .sf8754f40d1:link,.s8820bb0bcd .sf8754f40d1:visited{text-decoration:none}.s8820bb0bcd .sf8754f40d1:focus,.s8820bb0bcd .sf8754f40d1:hover{text-decoration:underline}.s8820bb0bcd .sf8754f40d1:visited{color:#7b009d}.s8820bb0bcd .s558c6821ce{display:inline}.s8820bb0bcd .s78350420f6{display:none}.s8820bb0bcd.sdc0cb66b34{max-width:27.5rem;min-width:27.5rem}.s8820bb0bcd.sdc0cb66b34 .s78ca041b20{position:static}.s8820bb0bcd.sdc0cb66b34 .sd73ab0ea29{margin-bottom:.2rem}.s8820bb0bcd.sdc0cb66b34 .s558c6821ce{display:inline}.s8820bb0bcd.sdc0cb66b34 .s78350420f6{display:none}.s8820bb0bcd.sdc0cb66b34 .s3ec3a912ee{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;margin-left:0}@media screen and (min-width:68.125em){.s8820bb0bcd .s558c6821ce{display:none}.s8820bb0bcd .s78350420f6{display:inline}}@media screen and (min-width:72.500em){.s8820bb0bcd.sdc0cb66b34{max-width:40.5rem}.s8820bb0bcd.sdc0cb66b34 .s78ca041b20{position:absolute;bottom:0;right:0}.s8820bb0bcd.sdc0cb66b34 .sd73ab0ea29{margin-bottom:1.6rem}.s8820bb0bcd.sdc0cb66b34 .s558c6821ce{display:none}.s8820bb0bcd.sdc0cb66b34 .s78350420f6{display:inline}.s8820bb0bcd.sdc0cb66b34 .s3ec3a912ee{-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between}.s8820bb0bcd.sdc0cb66b34 .se78f3345cf{margin-left:0}} .s73e2d5012c{top:0;left:0;position:absolute;z-index:9;visibility:hidden;opacity:0;transition:opacity .125s ease-in 0s}.s73e2d5012c.s4e59559d75{visibility:visible;opacity:1} .sde7f206937{background-image:url(/re/media/8d15810ca.e319550dc3.png);display:inline-block;width:4.8rem;height:0;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute}.s12a28be547{display:none}.s788f7e6d52{display:inline-block;height:0;width:0;position:absolute}.Layout--left .Result--organic .Result-contentContainer .s788f7e6d52>.sde7f206937{padding-bottom:1.5rem;margin-top:.3rem}.sde7f206937.sd899155464{background-image:url(/re/media/8d15810ca.84e32be68d.svg);display:inline-block;width:5.6rem;height:1.8rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute;margin-top:0}.sde7f206937.s210cad89b5{background-image:url(/re/media/sklik-box/grey-dark-ad.5922090eba.svg);display:inline-block;width:5.2rem;height:1.2rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;margin-bottom:0;margin-top:.3rem;margin-left:0;right:1rem}.Page--isSnippetSokol2 .sde7f206937.s210cad89b5{background-image:url(/re/media/sklik-box/box-small-pad-stroke-grey.9ca88538c9.svg);display:inline-block;width:5.2rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.sde7f206937.sd870698652{background-image:url(/re/media/sklik-box/grey-dark-ad-18-plus.990c40931b.svg);display:inline-block;width:6.4rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;margin-bottom:0;margin-top:.3rem;margin-left:0;right:1rem}.Page--isSnippetSokol2 .sde7f206937.sd870698652{background-image:url(/re/media/sklik-box/box-small-pad-stroke-18-plus-grey.ec1998238e.svg);width:6.4rem}.sde7f206937.s25796ed01e,.Page--isSnippetSokol2 .sde7f206937.sd870698652{display:inline-block;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.sde7f206937.s25796ed01e{background-image:url(/re/media/8d15810ca.6df9769d71.svg);width:5.2rem}.sde7f206937.s5040a5e66b{background-image:url(/re/media/8d15810ca.f398ac9343.svg);display:inline-block;width:6.4rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.sde7f206937.s5f8152c7a1{background-image:url(/re/media/sklik-box/green-reklama-dot.99e5795cd6.svg);width:5rem}.sde7f206937.s5f8152c7a1,.sde7f206937.s2e167808a5{display:inline-block;height:1.2rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 .3rem .2rem}.sde7f206937.s2e167808a5{background-image:url(/re/media/sklik-box/green-reklama-dot-18-plus.04ff759991.svg);width:8rem}.Layout--right .ResultContainer .sde7f206937{position:static}.sde7f206937.sb8faa466ab{background-image:url(/re/media/8d15810ca.e3904f4180.png)!important;width:0!important;height:0!important;padding-bottom:0!important} .s865352ead3{display:-webkit-flex;display:flex;width:100%;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between}.sa0bf7087e9,.sc0d0b9829e,.sb12f9eb921{padding:1.2rem}.s02bfdab50f{padding:1.6rem}.scc812e5620{position:relative;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;background-color:#fff}.s0a5d2c912b{width:12rem;min-width:12rem}.sb3a64bd8a1{width:13rem;min-width:13rem}.s99e9e990bd{width:15.6rem;min-width:15.6rem;z-index:1}.s041c1157c7{width:14.8rem;min-width:14.8rem}.s31e5ff76de>*{position:absolute;top:.8rem;right:.8rem;z-index:1}.s975af3125c{display:block;margin:.7rem .7rem 0;position:relative;overflow:hidden;z-index:0}.s975af3125c img{display:block;margin:auto;position:absolute;top:-50%;bottom:-50%;left:-50%;right:-50%;width:auto;max-height:100%;z-index:-1}.s4bfd9c630b{width:10.4rem;height:10.4rem;min-height:10.4rem}.s6577ef5092{width:11.4rem;height:11.4rem;min-height:11.4rem}.s8c7dd21e9a{width:14rem;height:14rem;min-height:14rem}.saeb1e9b066{width:13.2rem;height:13.2rem;min-height:13.2rem}.s00ff4728b2{cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;line-height:1.8rem;min-height:3.6rem;height:3.6rem;margin-bottom:.4rem}.s00ff4728b2:link,.s00ff4728b2:visited{text-decoration:none}.s00ff4728b2:focus,.s00ff4728b2:hover{text-decoration:underline}.s00ff4728b2:visited{color:#7b009d}.s00ff4728b2:after{display:block;content:" ";width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;left:0}.s00ff4728b2.s61dbc2f429{min-height:5.4rem}.s719d1f5d76,.s09990d7552,.s40ec4f64a0{max-height:3.6rem}.s719d1f5d76.s61dbc2f429,.s09990d7552.s61dbc2f429,.s40ec4f64a0.s61dbc2f429{height:5.4rem;max-height:5.4rem}.sdf18250e07{margin-bottom:.8rem;height:auto;max-height:7.2rem}.sdf18250e07:link,.sdf18250e07:visited{text-decoration:underline}.sbdc003b9b1{min-height:1.6rem;margin-bottom:.2rem}.sbdc003b9b1 p{font-weight:400;margin:0;color:#666;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;max-height:1.6rem}.s17e9989c2e,.s83855ffc8f{margin-bottom:.4rem}.s17e9989c2e{margin-bottom:.8rem}.s17e9989c2e p{text-overflow:clip;white-space:normal;max-height:none}.s545e3e0b0c{font-weight:400;color:#000;font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:block;white-space:nowrap;font-weight:700}.s545e3e0b0c,.s3b7ca77499{margin:0;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.s3b7ca77499{font-weight:400;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:green;max-height:1.6rem}.s8d934568e1 .s3b7ca77499{max-height:4rem;word-break:break-word}.s8d934568e1 .s545e3e0b0c{overflow:visible;text-overflow:clip;white-space:normal;max-height:none;-webkit-line-clamp:initial;-webkit-box-orient:initial} .d3d116{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}._1f0bd7{list-style-type:none;font-size:0;margin:0 0 .8rem;padding:0}._4b0904{display:inline-block;margin-right:2.4rem;margin-bottom:.8rem}._4b0904:last-child{margin-right:0}._8e9983{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad}._8e9983:link,._8e9983:visited{text-decoration:none}._8e9983:focus,._8e9983:hover{text-decoration:underline}._8e9983:visited{color:#7b009d} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} button._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;font-weight:700;color:#fff;text-decoration:none;background-color:#c00;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e7edf7}._0a920b:active{background-color:#dae3f3}.afe4f1{color:#000;background-color:#fff;box-shadow:0 0 .4rem #ddd}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{color:#000;background-color:#eee}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem;height:4rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem;height:5.6rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;border-radius:.8rem;pointer-events:none}._3242d9.cf1e4e{-webkit-animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards;animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards}._3242d9._0397c7{-webkit-animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards;animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}._89251a.cf1e4e{-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards}._89251a._0397c7{-webkit-animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards;animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@-webkit-keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}}@keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; function onAppStart(){ if (true) { loadjs([ 'https://notifikace.szn.cz/seno.js?c=1', 'https://login.szn.cz/js/api/login.js?c=1' ], 'login-notification'); } if(true) { loadjs([ '//h.seznam.cz/js/cmp2/cmp_stub.js', '//h.seznam.cz/js/cmp2/scmp-int.js' ], 'scmp'); } loadjs('//c.imedia.cz/js/retargeting.js', 'retargeting'); window.pp_gemius_identifier = "ofgwDT7pLy73NmR77qj8APU2jw6d1Brwo7my216t8kv.57"; window.pp_gemius_extraparameters = new Array("gA=seznam.cz/Fulltext/Hledani_CR/1.strana"); function gemius_pending(i) { window[i] = window[i] || function() {var x = window[i+'_pdata'] = window[i+'_pdata'] || []; x[x.length]=arguments;};}; gemius_pending('gemius_hit'); gemius_pending('gemius_event'); gemius_pending('pp_gemius_hit'); gemius_pending('pp_gemius_event'); (function(d,t) {try {var gt=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0]; gt.setAttribute('async','async'); gt.setAttribute('defer','defer'); gt.src='//gacz.hit.gemius.pl/xgemius.js'; s.parentNode.insertBefore(gt,s);} catch (e) {}})(document,'script'); } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); loadjs.ready(["appPreload","app"], function(){ if(document.readyState==='interactive'||document.readyState==='complete'){ window.startApp(onAppStart); }else{ document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){window.startApp(onAppStart);}); } }) } </script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[4,21]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["firmy","zbozi"]}</script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initLoadScript(isModern ? ["/re/js/firmy.bundle.3e84df5de5.js","/re/js/zbozi.bundle.3b4f147186.js"]:["/re/js/firmy.legacy.bundle.ae9b82d869.js","/re/js/zbozi.legacy.bundle.71abf76406.js"]); }()) </script> </head> <body data-ff="promo_bottom_view_variant_c"><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","domain":"h.imedia.cz","canvas":false,"query":"celoskleněné dveře","loginState":"red","lsid":"GuZi1JKPppQwalFMPaQ5","abtest":"673/1316"}, {"8d15810castp":"sklik/skliktoppla","8d15810casrp":"sklik/sklikrightpla","8d15810caspi":"sklik_PI","8d15810casto":"sklik/skliktop","8d15810casbo":"sklik/sklikbottom","8d15810castn":"sklik/skliktopnav","8d15810caore":"ftxt-organic/result","8d15810canre":"ftxt-news/result","8d15810cazpi":"zbozi/product-advert"});</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0" data-dot="header" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-2"><div class="_032a60"><div class="d47473"></div><header class="_86d0d3"><div class="b5ed48"><div><h1 class="f84de7" data-e-a="seznamLogo"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}"><div class="f3e00b" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="_244f93" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1><div class="_12bab0"><div class="_49d657" data-e-a="search"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="celoskleněné dveře" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer" data-dot-ignore="true"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="celoskleněné dveře"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="szn-HP"/><input type="hidden" name="sId" value="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div></form></div><div class="_078838"><div id="login-badge" class="_58a991" data-recording-disable="true"></div><a class="c1a36e" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="f9561d"><div class="b5ed48"><nav class="d6d62d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="b08967 _65a1a5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-f0796432862"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-f1796432862"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-f2796432862"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-f3796432862"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Články</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-f4796432862"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-f5796432862"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-f6796432862"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-f7796432862"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="_00f2fd"></div><div class="_5f264d"></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div><div class="_9c876d" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-10"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/" data-l-id="ibEeScQt"><span><b>Celoskleněné</b> <b>dveře</b> VV Sklo | Nejkomplexnejší nabídka</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/" data-l-id="ibEeScQt"><span>vvsklo.cz</span><span class="c432af">/<b>celosklenene</b>/<b>dvere</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b>Celoskleněné</b> <b>dveře</b> v jakýchkoli rozměrech, úpravách či potisku. Sklo nás baví.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Ořechovská 551, Křižanov</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420608523293"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div><div class="cd78cd bdbcd2"><ul class="_077971"><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;sitelinks&quot;}" href="https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/kyvne-dvere/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_VVsklo_PRD_dvere_presna%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BVV%2BSklo%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=TTZ54J4FB9RGQQXKGVXF2KZQ98WKXBQZVKGZ3XS4SR5862CU4ZKMFPXW2G7VWSA9ZJ279RHTX87F7WUEFGYRKB5EXA7V725EZEQ9Q97UGE8VJ2KC7XSTV9YMTMJ6I492WCQPAAF3UPINW6AG8IFJU8N2RBJAICRFQN44SIQXZQX6DTE9CMWKYTIH8V9F28AQU28BH47HGFMJZZT4PCAYKCVXQIAPZ7GWPMUZQB53QTKMUD4FD8U775TS9XM33P8WYDD33736UDDXUJ8N6Y355EH3C9UNQJA" data-l-id="8YO50BH8"><span>Kyvné skleněné dveře</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;sitelinks&quot;}" href="https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/posuvne-dvere/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_VVsklo_PRD_dvere_presna%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BVV%2BSklo%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=8K52VMJ7IAC2R8HHW4EF4W6XIJ6TUZUXZF4JHYYY4MEKA9IAREZ73Y85RAT6T6AF823PES8JFENC6XASA4TGNNG4NDMMYKU3I4Y3F427CECBU5KIBV6T33DFKSCRU33RZH7HZ6AZ6RWF4ATBDZ6UE8HX4VNIRJADP8Z357HJ6UCUV6Y2WRQT3HHCYQWHDMZIXV9AZY5BTE6ITV277THI73HEDYPSMIHSXZPIXA4KNDVAYKRBJMJYRTHQGFJDI3P6GGJXE3NZPE23JPUAQHDID3SQFD4JWS2" data-l-id="Z2PIZk4U"><span>Posuvné skleněné dveře</span></a></li></ul><ul class="_077971"><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;sitelinks&quot;}" href="https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/teleskopicky-posuv/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_VVsklo_PRD_dvere_presna%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BVV%2BSklo%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=5M9G8BSV377JDHDHYNIIXQQ3Y87GEKXDS8XX4YQMTVQPHHVN5X3QK73FZAYJPPG8PAGZ52WRGKKH9W5RCWVXCAT8AUZ95DWMJAWNGUABT37Y2286GRQ2GX9IY3BDTIGJFNK7GZQFCX2TT8PJEMBZ3AJ4J67W7Q48FBXA7E2U8TFHZ4KCHE4HPCNCI46U8GFMZENUZZBXTCZGGW8NVMB7QVPEAWIE7NK22BPD9PFCR3F6P6WMT3QXPF8QK4P5G5E9GGW63WTAXHE6X3M3EH5SS9P2EV3ZX72" data-l-id="zxzT9ULr"><span>Teleskopické skl. dveře</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;sitelinks&quot;}" href="https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/otocne-dvere/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_VVsklo_PRD_dvere_presna%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BVV%2BSklo%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=9MNQ2F2GZRPF2INMSDUWKJN8BKU388U968FVTNFWIVS297A5Y6XM4BJGWZVYKMS7RGQ83XQJMB6RAPBVBKQR36QTK7AVIFFFWN3WBDXID6SU5VK7TZX5PJN4PANH7PEJI327RHDD3CVE67QYBK6PTB9RH8YVP9GHBFVGRQ5DEB7D46XIZDXEKP2T9GW23NN65FWJ2R36AUNHK52AE44D3UAE7D4JTP3K6YQ5YHKKQFDYW37U5FZD4G2RPC39Z52S258RPRIGSHAY4QEWUKQVMFMHCW46EE2" data-l-id="KyBc7BkJ"><span>Otočné skleněné dveře</span></a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-11"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.dorsis.cz/celosklenene-dvere-vitrum/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.dorsis.cz/celosklenene-dvere-vitrum/" data-l-id="yNEP4y67"><span><b>Celoskleněné</b> <b>dveře</b> VITRUM | <b>Dveře</b> a skryté zárubně</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.dorsis.cz/celosklenene-dvere-vitrum/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.dorsis.cz/celosklenene-dvere-vitrum/" data-l-id="yNEP4y67"><span>dorsis.cz</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Vývoj, výroba a realizace exkluzivních dveřních systémů se zárukou 5 let.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>V Roháči I. 1438, Jesenice</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420773992116"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div><div class="cd78cd _9e953e"><ul class="_077971"><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://s.seznam.cz/click?adurl=https://dorsis.cz/skryty-ulozny-system-vanus-2/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DObecn%25c4%259b%2B-%2Bsearch%2B%28ostatn%25c3%25ad%29%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BVITRUM%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=PR9SKYJF2CP7SJQJQCE25J6U8GJ2Z57ZX8WYBD3DX2J4JQW2RWA2JWMY7C8KYH7Z5FV3K9JGJQZAU9TX5XDQXYVKIYSK8MC44TDC6MHRTEAIJHWQPM22EKMQCZQTYADHCTS2A3CUWUM7IN4XNE3Z59CGUS8XJQ26CITNUMTXGAKDNC87C4GVY5T25WEGE9BJCJ5WA8ZYSE46H34RV8C3BP9X29QCZUSNSWTP9P6YWK3VYS2T9H78U7V2KHIJ4DVBMVI73BHPV7DB9GGJMVW7TPH8723MN" data-l-id="wFoV5XN3"><span>Skrytý úložný prostor</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.dorsis.cz/skryta-zaruben-fortius-52/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DObecn%25c4%259b%2B-%2Bsearch%2B%28ostatn%25c3%25ad%29%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BVITRUM%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=626BSEUUZYUU3EKI89XMRBM3UWYXKDRV5AWGDP6B4EWSTTAS4D2F4VT9YTVUWZJNCH5C7G9PX7RWYJX5JNXCMC7YUZHH6W4TMR5BTPQDEMNM8Q356RSVRSX83NR6SD4RD2Y5TMFSJG5VCKHBQVEBFZB4WMU52Q72VT3MSCY46F6M5IN23UBD2RGQPNZ8AK7E92RZ4T85QTMMJNJG8J4V76YYYRS2AQX3PVS8GZ4R43W8AJDAHFYPVY48TP8V8AEY9PFM4V3UWD2FRQXMDTUV8ZVP4586A" data-l-id="wcGm5Yyq"><span>Skryté dveře a zárubně</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://s.seznam.cz/click?adurl=https://dorsis.cz/posuvne-dvere-po-stene/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DObecn%25c4%259b%2B-%2Bsearch%2B%28ostatn%25c3%25ad%29%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BVITRUM%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=DMMPQHZYFTEJJKH2BCE9FCQVY7B23KU5NHPHE5RNJ7E8UNPSMYJ2KKEN45VTNIVW6ZJUDNBNR75MZY7ADWYEWI8BNC6CS2DIH6GD8AJWHSQI8C3PWV8IH3F4U4D9W2AEEDWBNZIZNNMVEXXXW6DUN7EWXUS4WBT8BR7JVJJS9EKJW4PYFPK6P9PGCZ5PC9T4772HRD5K8MWDTJFA8P92BUMT3H6JHCQKHM8QBT6A9FETPYFJS5RAK3W7Q2UPDKWNEVY76GRGHEFECCXYYC6C2BR2SZJ6Q" data-l-id="5WyDErhq"><span>Posuvné dveře po stěně</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://s.seznam.cz/click?adurl=https://dorsis.cz/celosklenene-dvere-vitrum/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DObecn%25c4%259b%2B-%2Bsearch%2B%28ostatn%25c3%25ad%29%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BVITRUM%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=39MWU8K5NJ9BKVI4K679MXT4HSE9GZXB288U3ZVGEWRCS658C83DVP5756USPR7D75D2D33ERVXJM3XS9P33WYZQVEN55M89TGVCUZ8CRP3RKKN93KU5CWFH4I245EZTAIR7GM62N4IHSADE8TWQHIAEZG895CN82B6CBPXS2CXMAWHPIZ5H5FEN8QXT7EXNSSM9VD5HCF2BKHMWVHG8RD525VYK6YB9UKFC3YZ4VBB3369TMBVQDBQ9SQWFQM58REWMDNK9KG4ZT36TMVCENVMHIUK4E" data-l-id="D7WYpnTM"><span>Celoskleněné dveře Vitrum</span></a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-12"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/cz/cz/products.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/cz/cz/products.html" data-l-id="yoyodSxV"><span><b>Celoskleněné</b> <b>dveře</b> od AGC | yourglass.com</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/cz/cz/products.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/cz/cz/products.html" data-l-id="yoyodSxV"><span>yourglass.com</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Moderní skleněné <b>dveře</b> prvotřídní kvality od tradičního výrobce.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-13"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.dverezeskla.eu/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.dverezeskla.eu/" data-l-id="mMynQeFr"><span><b>Dveře</b> ze skla | Tam, kde dřevo nestačí</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.dverezeskla.eu/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.dverezeskla.eu/" data-l-id="mMynQeFr"><span><b>dvere</b>zeskla.eu</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Různé varianty skleněných <b>dveří</b>. Doprava zdarma po celé ČR.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-14"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.m-dvere.cz/celosklenene_dvere.htm" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.m-dvere.cz/celosklenene_dvere.htm" data-l-id="5e9942c1b4e7fb86"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b></span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.m-dvere.cz/celosklenene_dvere.htm" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.m-dvere.cz/celosklenene_dvere.htm" data-l-id="5e9942c1b4e7fb86"><span>m-<b class=sec>dvere</b>.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b>.htm</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> interiérové, vnitřní, kování na celoskleněné dveře, pískované, vzorované, otočné, posuvné, kvalitní, cenově dostupné, levné, akce, stylus</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-15"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.vvsklo.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.vvsklo.cz/" data-l-id="11da28659d432c31"><span>VV SKLO | <b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b>, stěny, zábradlí, obklady</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.vvsklo.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.vvsklo.cz/" data-l-id="11da28659d432c31"><span>vvsklo.cz</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> posuvné otočné <b class=sec>dveře</b>, stěny, obklady, zábradlí ze skla. Opracování skla: broušení, výřezy, vrtání, potisk, gravírování, pískování, kalení.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-16"><div class="BoxWithShadow HintLayout-container FirmyHint1902" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/categoryOther&quot;}" data-dot="main-box"><div class="BoxWithShadow-packa" data-dot="packa" data-dot-data="{&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"></div><div class="PoiMap PoiMap--minified"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="e81861"><li class="_5bfc37"><button class="_5741c6 _07467c _33d7e8" type="button" id="firmy_nearest" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="_1adb64"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-locate--sprite-usage"></use></svg><span class="_630775">V mém okolí</span></button></li><li class="_5bfc37"><button class="_5741c6 _07467c" type="button" id="firmy_nyni-otevreno" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span class="_630775">Otevřené</span></button></li></ul><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13318852-js-podlahy-dvere-rousinovec.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_f/SjvI1a.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_g/f3wJT6.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">JS podlahy-dveře<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span><span class="FirmyHintItem1902-content-offer">Nabídka</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Prodej dveří</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Přijedeme k Vám do Prahy</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.js-podlahy-dvere.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13318852" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_g/f3wJT6.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">2,9</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-88-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="87%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="88%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="url(#star-gradient-88-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(11)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Prodej dveří</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Kyje</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/12780647-siko-koupelny-kuchyne-praha-trebonice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,2</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-24-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="23%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="24%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-24-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(4)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Prodej dveří</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Třebonice</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-12780647" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;x=14.549700&amp;y=50.100200&amp;a=5000.000000#utm_content=categoryOther-results&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-17"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.dverestavby.cz/sortiment/celosklenene-dvere-a-steny" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.dverestavby.cz/sortiment/celosklenene-dvere-a-steny" data-l-id="59ae007eaffcf677"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> a stěny Sapeli - TOP výběr | Stavby spol.</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.dverestavby.cz/sortiment/celosklenene-dvere-a-steny" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.dverestavby.cz/sortiment/celosklenene-dvere-a-steny" data-l-id="59ae007eaffcf677"><span>dverestavby.cz</span><span class="c432af">/sortiment/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b>-a-steny</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Kvalitní český výrobek, dlouhou záruku a naše rady na údržbu - to vše získáte při koupi <b class=sec>celoskleněných</b> <b class=sec>dveří</b> a stěn značky Sapeli.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-18"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.sapeli.cz/dvere/filtr/celosklenene" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.sapeli.cz/dvere/filtr/celosklenene" data-l-id="1a7323cca954cc27"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> | Sapeli</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.sapeli.cz/dvere/filtr/celosklenene" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.sapeli.cz/dvere/filtr/celosklenene" data-l-id="1a7323cca954cc27"><span>sapeli.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>dvere</b>/filtr/<b class=sec>celosklenene</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> jsou moderní dveře, které prosvětlí a ozdobí váš interiér.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-19"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/obrazky&quot;}"><div class="ResultContainer-header" data-e-a="title"><a href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Celoskleněné dveře</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Obrázky.cz</span><svg viewBox="0 0 16 16" class="ResultContainer-header-packa"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div class="_423f0b _685451"><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:8rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-39"><a href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=c3331ba5b4e6c2da1b81d6&amp;docId=7443b8f154ada01f"><img alt="celoskleněné dveře-0" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=19ed2a9e130654f4&amp;size=2" width="80" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:17rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-40"><a href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=17170f506dd6b4d333b2c4&amp;docId=2e34285cb1377b0c"><img alt="celoskleněné dveře-1" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=c7eccea69ad619af&amp;size=2" width="170" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:8rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-41"><a href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=3c3c78e76323a07073fac8&amp;docId=ebe5635e3ea4d6e0"><img alt="celoskleněné dveře-2" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=b57d9f25c66811e4&amp;size=2" width="80" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:17rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-42"><a href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=170f0f6e44975cac49b0b7&amp;docId=cbf2dfbfcb31e1ba"><img alt="celoskleněné dveře-3" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=51bb7eb75bafbb3c&amp;size=2" width="170" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:17rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 4}" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-43"><a href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=783c7863853b64c46f6b1a&amp;docId=b46f10f0d5f8f6c6"><img alt="celoskleněné dveře-4" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=df6da557e6cff009&amp;size=2" width="170" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:17.1rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 5}" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-44"><a href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=c5a59ce0f847e16fab3144&amp;docId=292cdbfedf1ae9a0"><img alt="celoskleněné dveře-5" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=2cb91417fc45c768&amp;size=2" width="171" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:8rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 6}" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-45"><a href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=4e4727943b58c17ab7a5c2&amp;docId=7297baba47209b82"><img alt="celoskleněné dveře-6" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=6c4ce7797899cff6&amp;size=2" width="80" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:17rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 7}" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-46"><a href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=0f0f0f2445568a6757aaf5&amp;docId=7e02a981de8c764e"><img alt="celoskleněné dveře-7" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=38628c5bc7fd84b9&amp;size=2" width="170" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:9rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 8}" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-47"><a href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=e2721ebb85ac90ebc5c07a&amp;docId=1089f8c88ea471f7"><img alt="celoskleněné dveře-8" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=a4cf72a6e380164c&amp;size=2" width="90" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div></div><p class="ResultContainer-footer" data-e-a="more"><a class="ResultContainer-footer-link" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-20"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.celosklenene-dvere.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.celosklenene-dvere.cz/" data-l-id="1e8abdc347e471b1"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> Brno</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.celosklenene-dvere.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.celosklenene-dvere.cz/" data-l-id="1e8abdc347e471b1"><span><b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b>.cz</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>Dveře</b> BRNO - dodavatel a výrobce <b class=sec>celoskleněných</b> <b class=sec>dveří</b>, stěn, zábradlí, schodišť a jiných skleněných prvků</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-21"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.abhdesign.cz/sortiment/interierove-dvere/celosklenene-dvere-a-steny/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.abhdesign.cz/sortiment/interierove-dvere/celosklenene-dvere-a-steny/" data-l-id="c6755b5ade174f73"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> a celoskleněné stěny | ABH Design</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.abhdesign.cz/sortiment/interierove-dvere/celosklenene-dvere-a-steny/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.abhdesign.cz/sortiment/interierove-dvere/celosklenene-dvere-a-steny/" data-l-id="c6755b5ade174f73"><span>abhdesign.cz</span><span class="c432af">/sortiment/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b>-a-steny</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Sháníte <b class=sec>celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b>, nebo Vás zajímá přímo <b class=sec>celoskleněná</b> stěna? Znáte Grafosklo? Zastavte se za námi!</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-22"><div class="ResultContainer ZboziProductList" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/product&quot;,&quot;reporter_variant&quot;:&quot;source-7&quot;}"><div data-dot="main-box"><div class="ResultContainer-header" data-e-a="title"><a class="ResultContainer-header-query" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=673%2F1316&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" title="Přejít na Zboží.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Celoskleněn&eacute; dveře</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Zboží.cz</span><svg viewBox="0 0 16 16" class="ResultContainer-header-packa"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div><div class="molecularization-leftColumnMargin"><div class="ff5ce0 e85a33" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;detail&quot;}"><div class="_54aba7"><div class="ZboziProductList-offer"><a class="ZboziProductList-offer-img-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad2748-69-189-6/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=673%2F1316&amp;utm_term=harvia-ad2748-69%2F189%2F6&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer-img" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Fv/1ImCDRT.png?fl=res,350,350,1&#x27;)"></div></a><div class="ZboziProductList-offer-description"><h4 class="ZboziProductList-offer-description-title"><a class="ZboziProductList-offer-description-title-link" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad2748-69-189-6/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=673%2F1316&amp;utm_term=harvia-ad2748-69%2F189%2F6&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Harvia AD2748 69/189/6</a></h4><p class="Ellipsis ZboziProductList-offer-description-text">Hliníkový rám dveří je výborným řešením pro parní lázeň nebo dveře do sauny. Jsou určeny pro prostředí, kde materiály potřebují velmi dobrou odolnost proti vlhkosti. Hliníkový rám je světle šedé…</p><div class="ZboziProductList-offer-description-price">13 563 – 18 646 Kč</div><div class="ZboziProductList-offer-description-stock"><span class="ZboziProductList-offer-description-stock-availability">Skladem</span>ve 4 obchodech</div><div class="ZboziProductList-offer-description-button"><a class="ZboziProductList-offer-description-button-link Button" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad2748-69-189-6/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=673%2F1316&amp;utm_term=harvia-ad2748-69%2F189%2F6&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;button&quot;}">Porovnat ceny</a></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="ZboziProductList-related ZboziProductList-related--3" data-dot="related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="a985c7"><h4 class="edc10e" title="Podobné produkty">Podobné produkty</h4></div><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div><div class="ff5ce0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/vasco-doors-faro-sklenene-model-7/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=673%2F1316&amp;utm_term=vasco-doors-faro-sklen%C4%9Bn%C3%A9-model-7&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" title="Vasco Doors FARO skleněné model 7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gT_y/G8V1dw.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/vasco-doors-faro-sklenene-model-7/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=673%2F1316&amp;utm_term=vasco-doors-faro-sklen%C4%9Bn%C3%A9-model-7&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Vasco Doors FARO skleněné model 7</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">5 391 – 5 990 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 5 obchodech</p></div></div></div><div><div class="ff5ce0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-jednodilny-12u-500mm-celosklenene-dvere#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=673%2F1316&amp;utm_term=n%C3%A1st%C4%9Bnn%C3%BD-rozvad%C4%9B%C4%8D-triton&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" title="Nástěnný rozvaděč Triton 19&quot; jednodílný 12U/500mm, celoskleněné dveře" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082843/img/67/300x205_r85hqK.jpg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-jednodilny-12u-500mm-celosklenene-dvere#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=673%2F1316&amp;utm_term=n%C3%A1st%C4%9Bnn%C3%BD-rozvad%C4%9B%C4%8D-triton&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Nástěnný rozvaděč Triton 19&quot; jednodílný 12U/500mm, celoskleněné dveře</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">3 078 – 3 969 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 21 obchodech</p></div></div></div><div><div class="ff5ce0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-10-jednodilny-9u-260mm-rba-09-as3-cax-c1/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=673%2F1316&amp;utm_term=rack-triton-10%22-jednod%C3%ADln%C3%BD-9u%2F260mm-rba-09-as3-cax-c1&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" title="Rack Triton 10&quot; jednodílný 9U/260mm RBA-09-AS3-CAX-C1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082943/img/34/283x382_qhX055.jpg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-10-jednodilny-9u-260mm-rba-09-as3-cax-c1/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=673%2F1316&amp;utm_term=rack-triton-10%22-jednod%C3%ADln%C3%BD-9u%2F260mm-rba-09-as3-cax-c1&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Rack Triton 10&quot; jednodílný 9U/260mm RBA-09-AS3-CAX-C1</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">1 814 – 2 309 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 26 obchodech</p></div></div></div></div></div></div><p class="ResultContainer-footer" data-e-a="more"><a class="ResultContainer-footer-link" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=673%2F1316&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Další výrobky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-23"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.dverebrno.cz/celosklenene-dvere/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.dverebrno.cz/celosklenene-dvere/" data-l-id="4e53bf64aee8e736"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> | <b class=sec>Dveře</b> Brno 3 Tcz s.r.o.</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.dverebrno.cz/celosklenene-dvere/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.dverebrno.cz/celosklenene-dvere/" data-l-id="4e53bf64aee8e736"><span>dverebrno.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Nabízíme skleněné <b class=sec>dveře</b> a <b class=sec>celoskleněné</b> stěny v Brně a okolí. <b class=sec>Celoskleněné</b> dveře rozjasní dům či byt, opticky zvětší prostor a působí originálně. S výběrem skleněných <b class=sec>dveří</b> Vám rádi pomůžeme.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-24"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.dverecag.cz/interierove-dvere/podle-provedeni/celosklenene-dvere/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.dverecag.cz/interierove-dvere/podle-provedeni/celosklenene-dvere/" data-l-id="b2a3cf6c99a748e4"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> | <b class=sec>Dveře</b> CAG</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.dverecag.cz/interierove-dvere/podle-provedeni/celosklenene-dvere/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.dverecag.cz/interierove-dvere/podle-provedeni/celosklenene-dvere/" data-l-id="b2a3cf6c99a748e4"><span>dverecag.cz</span><span class="c432af">/interierove-<b class=sec>dvere</b>/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> prosvětlí i tmavé haly či chodby. Vyrábíme je z bezpečnostního skla a nabízíme i možnost pískování zvoleným dekorem.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;}" data-elm="0__r15" data-rid="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-25"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/video/organic&quot;}"><div class="ResultContainer-header" data-e-a="title"><a href="//search.seznam.cz/videa/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e#utm_content=organic&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Videa" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Celoskleněné dveře</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Videa</span><svg viewBox="0 0 16 16" class="ResultContainer-header-packa"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div class="ResultLayout ResultLayout--videa"><div class="ResultLayout-inner"><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=K-okQEKqHP4#utm_content=organic&amp;utm_term=celoskleněné dveře&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20GRAF%206%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=K-okQEKqHP4#utm_content=organic&amp;utm_term=celoskleněné dveře&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20GRAF%206%20-%20YouTube" title="Celoskleněné dveře GRAF 6 - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK-okQEKqHP4" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">16.08.2018</span><span class="Result-image-description">00:31</span></a><h3 class="Result-title" title="Celoskleněné dveře GRAF 6 - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=K-okQEKqHP4#utm_content=organic&amp;utm_term=celoskleněné dveře&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20GRAF%206%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Celoskleněné dveře GRAF 6 - YouTube</a></h3></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="16" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:16,&quot;rid&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;}" data-elm="0__r16" data-rid="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-26"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.eclisse.cz/cs/produkty/prislusenstvi/celosklenene-dvere/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.eclisse.cz/cs/produkty/prislusenstvi/celosklenene-dvere/" data-l-id="3690b00db4ae8d2a"><span><b class=sec>Dveře</b> celosklo - Eclisse ČR</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.eclisse.cz/cs/produkty/prislusenstvi/celosklenene-dvere/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.eclisse.cz/cs/produkty/prislusenstvi/celosklenene-dvere/" data-l-id="3690b00db4ae8d2a"><span>eclisse.cz</span><span class="c432af">/produkty/prislusenstvi/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Eclisse má širokou škálu <b class=sec>celoskleněných</b> <b class=sec>dveří</b>, které jsou v harmonii a stylu pro vybavení a prosvětelní různorodých interiérů.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="17" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:17,&quot;rid&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;}" data-elm="0__r17" data-rid="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-27"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://sasglass.cz/vyrobky-a-sluzby/celosklenene-dvere/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://sasglass.cz/vyrobky-a-sluzby/celosklenene-dvere/" data-l-id="23a69131ae4d7ae2"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> | SAŠ Glass</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://sasglass.cz/vyrobky-a-sluzby/celosklenene-dvere/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://sasglass.cz/vyrobky-a-sluzby/celosklenene-dvere/" data-l-id="23a69131ae4d7ae2"><span>sasglass.cz</span><span class="c432af">/vyrobky-a-sluzby/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Skleněné <b class=sec>dveře</b> <b class=sec>Celoskleněné</b> dveře – SAŠ Glass pokročilé bezpečnostní prvky extratiché otevírání luxusní vzhled To chci: (+420) 603 438 967 Chcete-li dodat interiéru eleganci, luxusní vzhled, světlo a volnost otevřeného prostoru, volte&hellip;</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="18" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:18,&quot;rid&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;}" data-elm="0__r18" data-rid="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-28"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/" data-l-id="ggEdljiO"><span><b>Celoskleněné</b> <b>dveře</b> I Clearmont | Zhmotníme vaše sny a vize</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/" data-l-id="ggEdljiO"><span>clearmont.cz</span><span class="c432af">/<b>celoskleněné</b>/<b>dveře</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Pohled je nad tisíc slov. Prohlédněte si fotogalerii našich referenčních realizací.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Bořivojova 127/20, Ostrava</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420602745405"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="19" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:19,&quot;rid&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;}" data-elm="0__r19" data-rid="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-29"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.acera.cz/sklenene-dvere/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.acera.cz/sklenene-dvere/" data-l-id="iyqVLs0J"><span><b>Celoskleněné</b> <b>dveře</b> | ACERA SKLO s.r.o.</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.acera.cz/sklenene-dvere/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.acera.cz/sklenene-dvere/" data-l-id="iyqVLs0J"><span>acera.cz</span><span class="c432af">/sklenene/<b>dvere</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Hledáte <b>celoskleněné</b> <b>dveře</b> pro byt i exteriér, posuvné či kyvné? Kontaktujte nás</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Makovského 1179/2, Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420602393656"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="20" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:20,&quot;rid&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;}" data-elm="0__r20" data-rid="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-30"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://brno-sklenarstvi.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://brno-sklenarstvi.cz/" data-l-id="aGu1mPuI"><span>Skloslužba | Brno</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://brno-sklenarstvi.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://brno-sklenarstvi.cz/" data-l-id="aGu1mPuI"><span>brno-sklenarstvi.cz</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Nabízíme veškeré sklenářské práce, zasklívání oken a <b>dveří</b>, izolační skla a další.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="21" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:21,&quot;rid&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;}" data-elm="0__r21" data-rid="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-31"><div class="_279dff" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="_88190a">Související dotazy</h4><ul class="_8854ac"><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20na%20m%C3%ADru&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20na%20m%C3%ADru&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="skleněné dveře na míru"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skleněné dveře na míru</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20sapeli&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20sapeli&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="skleněné dveře sapeli"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skleněné dveře sapeli</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20jap&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20jap&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="skleněné dveře jap"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skleněné dveře jap</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklenen%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklenen%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="sklenené dveře"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklenené dveře</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20interi%C3%A9rov%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20interi%C3%A9rov%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="celoskleněné interiérové dveře"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>celoskleněné interiérové dveře</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e%20interi%C3%A9rov%C3%A9&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e%20interi%C3%A9rov%C3%A9&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="skleněné posuvné dveře interiérové"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skleněné posuvné dveře interiérové</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e%20obi&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e%20obi&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="skleněné posuvné dveře obi"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skleněné posuvné dveře obi</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20p%C3%ADskovan%C3%A9%20sklo&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20p%C3%ADskovan%C3%A9%20sklo&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="celoskleněné dveře pískované sklo"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>celoskleněné dveře pískované sklo</a></li></ul></div></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&amp;from=10" title="Další strana"></a></li></ul></div><div class="_083c3c"><div class="Layout--right" data-dot="sklik_right"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;}" data-elm="sr0" data-rid="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-9"><div class="Result" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;: &quot;8d15810caspi&quot;, &quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-dot="sklik-sklikrightpla"><div class="s8820bb0bcd sdc0cb66b34"><h3 class="sd73ab0ea29">Našli jsme tyto produkty</h3><div class="s4132fcdcea"><span class="s12a28be547">18</span><div class="sde7f206937 sd899155464 s78ca041b20"><span class="s12a28be547">8d15810ca</span></div></div><div class="s3ec3a912ee"><div class="se78f3345cf" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot="sklik-pla-offer/0"><div style="height:100%;position:relative"><div class="ff5ce0 scc812e5620 sb3a64bd8a1"><picture class="s975af3125c s6577ef5092"><source srcSet="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_B_q/2DimT7.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, //d25-a.sdn.cz/d_25/c_B_q/2DimT7.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_B_q/2DimT7.jpeg?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="s865352ead3 sc0d0b9829e"><a tabindex="0" class="s00ff4728b2 s09990d7552 s61dbc2f429" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" href="https://www.stavebni-pouzdro.cz/prislusenstvi-k-pouzdru/uchyt-vetro.html?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Kampa%c5%88+pouzdro-zbo%c5%be%c3%ad.cz&amp;utm_content=Jap+%c3%bachyt+VETRO+22+bez+v%c3%bd%c5%99ezu&amp;utm_term=" data-l-id="urpYxfkE"><span class="Ellipsis">JAP úchyt VETRO 22 bez výřezu pro celoskleněné dveře</span></a><div class="sbdc003b9b1"></div><div class=""><p class="s545e3e0b0c" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">3 137 Kč</p><p class="Ellipsis s3b7ca77499" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Stavebni-pouzdro.cz</p></div></div></div></div></div><div class="se78f3345cf" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot="sklik-pla-offer/1"><div style="height:100%;position:relative"><div class="ff5ce0 scc812e5620 sb3a64bd8a1"><picture class="s975af3125c s6577ef5092"><source srcSet="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_O/bzWBLor.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, //d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_O/bzWBLor.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_O/bzWBLor.jpeg?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="s865352ead3 sc0d0b9829e"><a tabindex="0" class="s00ff4728b2 s09990d7552 s61dbc2f429" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" href="https://www.grimax.cz/system-pro-posuvne-celosklenene-dvere-herkules-glass#utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SS-PK+%7c+Produktov%c3%a9+kampan%c4%9b&amp;utm_content=Valcomp+syst%c3%a9m+pro+posuvn%c3%a9+celosklen%c4%9bn%c3%a9%e2%80%a6&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e" data-l-id="wl0SWZ4R"><span class="Ellipsis">VALCOMP Systém pro posuvné celoskleněné dveře HERKULES GLASS</span></a><div class="sbdc003b9b1"><p>Skladem</p></div><div class=""><p class="s545e3e0b0c" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">3 578 Kč</p><p class="Ellipsis s3b7ca77499" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">GRIMAX s.r.o.</p></div></div></div></div></div><div class="se78f3345cf" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot="sklik-pla-offer/2"><div style="height:100%;position:relative"><div class="ff5ce0 scc812e5620 sb3a64bd8a1"><picture class="s975af3125c s6577ef5092"><source srcSet="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QN_Hx/BXfLaH.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, //d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QN_Hx/BXfLaH.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QN_Hx/BXfLaH.jpeg?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="s865352ead3 sc0d0b9829e"><a tabindex="0" class="s00ff4728b2 s09990d7552 s61dbc2f429" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" href="https://www.czc.cz/triton-dvere-rax-dc-a11-x1-6u-celosklenene-vcetne-kovani/218149/produkt?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=_PLA+(Shopping+Campaigns)+kategorie&amp;utm_content=networking&amp;utm_term=" data-l-id="cJ4WT3ku"><span class="Ellipsis">Triton dveře RAX-DC-A11-X1, 6U, celoskleněné, včetně kování - RAX-DC-A11-X1</span></a><div class="sbdc003b9b1"><p>Skladem</p></div><div class=""><p class="s545e3e0b0c" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">801 Kč</p><p class="Ellipsis s3b7ca77499" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">CZC.cz</p></div></div></div></div></div><div class="se78f3345cf" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot="sklik-pla-offer/3"><div style="height:100%;position:relative"><div class="ff5ce0 scc812e5620 sb3a64bd8a1"><picture class="s975af3125c s6577ef5092"><source srcSet="//d25-a.sdn.cz/d_25/d_15122219/img/79/175x125_IU86Z6.jpg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, //d25-a.sdn.cz/d_25/d_15122219/img/79/175x125_IU86Z6.jpg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/d_15122219/img/79/175x125_IU86Z6.jpg?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="s865352ead3 sc0d0b9829e"><a tabindex="0" class="s00ff4728b2 s09990d7552 s61dbc2f429" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" href="http://www.stawebniny.com/eclisse-drzak-celosklenenych-dveri-pro-10mm-sklo/d-78157/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PI+%7c+Dle+ceny&amp;utm_content=Eclisse+Dr%c5%be%c3%a1k+celosklen%c4%9bn%c3%bdch+dve%c5%99%c3%ad" data-l-id="uLT0Me9i"><span class="Ellipsis">ECLISSE Držák celoskleněných dveří pro 10mm sklo</span></a><div class="sbdc003b9b1"><p>Skladem</p></div><div class=""><p class="s545e3e0b0c" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">2 692 Kč</p><p class="Ellipsis s3b7ca77499" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Stawebniny.com</p></div></div></div></div></div><div class="se78f3345cf" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot="sklik-pla-offer/4"><div style="height:100%;position:relative"><div class="ff5ce0 scc812e5620 sb3a64bd8a1"><picture class="s975af3125c s6577ef5092"><source srcSet="//d25-a.sdn.cz/d_25/d_15122247/img/56/175x125_oiLwGj.jpg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, //d25-a.sdn.cz/d_25/d_15122247/img/56/175x125_oiLwGj.jpg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/d_15122247/img/56/175x125_oiLwGj.jpg?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="s865352ead3 sc0d0b9829e"><a tabindex="0" class="s00ff4728b2 s09990d7552 s61dbc2f429" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" href="http://www.stawebniny.com/eclisse-drzak-celosklenenych-dveri-pro-8-10mm-sklo/d-78156/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PI+%7c+Dle+ceny&amp;utm_content=Eclisse+Dr%c5%be%c3%a1k+celosklen%c4%9bn%c3%bdch+dve%c5%99%c3%ad+pro+8" data-l-id="eIitjl8G"><span class="Ellipsis">ECLISSE Držák celoskleněných dveří pro 8-10mm sklo</span></a><div class="sbdc003b9b1"><p>Skladem</p></div><div class=""><p class="s545e3e0b0c" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">2 692 Kč</p><p class="Ellipsis s3b7ca77499" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Stawebniny.com</p></div></div></div></div></div><div class="se78f3345cf" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot="sklik-pla-offer/5"><div style="height:100%;position:relative"><div class="ff5ce0 scc812e5620 sb3a64bd8a1"><picture class="s975af3125c s6577ef5092"><source srcSet="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QI_Gp/i8dB4xP.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, //d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QI_Gp/i8dB4xP.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QI_Gp/i8dB4xP.jpeg?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="s865352ead3 sc0d0b9829e"><a tabindex="0" class="s00ff4728b2 s09990d7552 s61dbc2f429" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" href="https://www.exkalibr.cz/celosklenene-posuvne-dvere-sada-wood-cire-sklo-920x2100mm-posuv-kovani-stribrna_d75834.html?utm_source=sklik&amp;utm_medium=ppc&amp;utm_campaign=PLA&amp;utm_content=Cenova+hladina&amp;utm_term=celosklenene+dvere" data-l-id="lIS18Jtn"><span class="Ellipsis">Celoskleněné posuvné dveře sada Wood čiré sklo,920x2100mm, posuv.kování stříbrná</span></a><div class="sbdc003b9b1"></div><div class=""><p class="s545e3e0b0c" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">22 708 Kč</p><p class="Ellipsis s3b7ca77499" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Exkalibr.cz</p></div></div></div></div></div></div><p class="s99b5e80fdd"><a href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=pi&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=673%2F1316&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" class="sf8754f40d1"><span class="s558c6821ce">Další nabídky na Zboží.cz</span><span class="s78350420f6">Zobrazit další nabídky na Zboží.cz</span> <!-- -->›</a></p></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div data-e-i="GuZi1JKPppQwalFMPaQ5-8"><div class="b5ed48"><div class="_781cd6"><div data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="_1f0bd7"><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/stats/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e">Statistika hledanosti</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="d3d116">© 1996–2021 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div><button class="f865bf afe4f1 _37ac03 _09534d" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div><img class="DebugImage" src="//i.imedia.cz/miss?zoneId=seznam.search.hits&amp;collocation=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;referer=search.seznam.cz&amp;count=1&amp;r=GuZi1JKPppQwalFMPaQ5" width="1" height="1" alt=""/><div class="DebugAbTest">673/1316</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_VVsklo_PRD_dvere_presna%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BVV%2BSklo%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&c=FBIYI3WP6IS6AV547YJ4MGU9FXCAXJJSVN563JXTZU8UHGBRYT99MHRQY362PHWIBHRJHBPT3WQSA2E838DGBWNSPWZGFFAEWWBMETADASUP7Q5VAQIDFM76JW3D3RCYTD22G784SKM3DKK6C9ZUSK98E8N4YJUQ876X72HHKT8PF5PD5WT9T8GWZUCIM52W4AEYICF7S5G2HQG2QUS8PXD6MZD8UGIF7VGP7SD85KG328EAP7SDM9CX79UXXPW6NFRGDT9AN8QA":"ibEeScQt","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.dorsis.cz/celosklenene-dvere-vitrum/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DObecn%25c4%259b%2B-%2Bsearch%2B%28ostatn%25c3%25ad%29%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BVITRUM%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&c=2HIH2TRBBDQFUK3IP6MJH87XU9GCHH7EJVMBURZ83G25DFK6VHQAEICJPAG6A637GY6P2EGYQ6TFP2IXBM64J4CAQINNCQ8JS8NRVAHTKGR93MS4T3NKYQDDYFKSIQ7DY4PFHGQBTE9AQJ39GCHBMREBC6I8R8S8FIKRX33DXQUKTXYIBY93NE73TQDMD9BM6U8BATUJ69K3627XMVC3STYMEVEYNJ26JVDXRG4VP5XTTH5BZNNNK7VRQ44M3BV5W9UWS6S9HC6S":"yNEP4y67","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/cz/cz/products.html%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DVS%2B-%2BYourGlass%2Bobecn%25c4%259b%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2Bod%2BAGC&c=C29ER6CNDCURH5UEXCBX883MSBGDA3C4FA2GBBYUQUZDF6I6RNZ3JJEYXG8S4M95C7HFRCMNSHHB2IUMXST5KSV2YA59FVFJXYCBJTUASDPBSWD7PASXZQEED4FUJ2ZNXHY7XVYISITH7GS3SA2MHSX3DT3JFMZBZP7MSP2PP3VGGQRJCUC6JDUW9VFTT7KTRN4BDJZUPURQRCFWB2G4PFXNTAZDF4MJMWH8S9HBMTA3BPJWGKPHVUYSW7R8XAWI2MY7A6SU6A":"yoyodSxV","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.dverezeskla.eu/&c=RRZGBAY3VX7DQMH8HMRGK9SVVZZ8NV8F5SXJBT6AABCP6M9VEME7ZVUY3YNMGPPI5U5R25PQS72QCVJ2SC6CQJ5VCP5RKAVKS7GNJZFGZ4GUX34MPGFMKZP2VK5NQYNB7M8GHQBCB8RUN92FYT8PKCV2VZDBT42JYUI26QMF7MSIN8RG4U99Q798W9X33RXKJDUCBEEVJQ9XFQZXJIWCEGVUIJ6A7HP336MKK5C9MEDR2H6XQUKI8EFV5EH7YKJEWE3FF9H27X5S":"mMynQeFr","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS:%2BStavebn%25c3%25ad%2B%252bsklo%2B1/2%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BI%2BClearmont&c=KHAJUXC6RQQUI3BVFFQKCK3MRJ98J5F4XM7K5BI8A8DXEDHCZZKTH4YHDAHHRC7R9XVM8EME5S48557A54WTFSS6PUKNPAT4MWMMEAH8C6N83XZ3F993CUK8S5QCZZHJN3E8YQMZYSB2BNKCIF2AEFBE8BCEHK86W2D39W2JNYCIVJ3GGCX3AU2BXRMD8M7SR3N9XYXCXTFJ3U6CFKECSJDCIG8IPAHBNVRTPKD6CZ4FXHH72RSC2PM7T5Y52ADPB47IWES3NIUSPWEQ4C8CZ5U6":"ggEdljiO","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.acera.cz/sklenene-dvere/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPraha%2B%252b%2BSt%25c5%2599edn%25c3%25ad%2B%25c4%258cechy%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&c=C5DA6HRZXFKHMFJYRHWCFWMTX3HB2CC8BH65T3EHIWPX2ARGMC9SVUUVQ6CINZ8NZ4WTTD23TE8BRP5RSXQDKWIJBIMVCBKTKP5KRX5P87V4A7GH3HTY6B47BTQG8H73KKQNG5K63XJ3ARN4GCGCHHYSMDYMYUF4NWW6F5IRNMIS3BU3RW7GH6TW8IR937I2H49ZTXW6AA5IXW2ZVDVFH32P9IT3YB84F6DTEJBBPWAVHGPGA8ZSXRXJ6FEYEAD6RFQUNUHQ8AXA":"iyqVLs0J","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://brno-sklenarstvi.cz/&c=FDKUZJAIAN4XIQ754KER3PFFQ954VG4H23FDI94HJXT6JI9HYY9GNZSACQYP7PVVVCJEQE6FWPK7QXXP2DR4MJ5T93GUBVK9W62GCFQR6U4KI6EVHVMQPQ8QARBDWH87M4XZAYD9Z2K9EC7QQBBADFS34ET3YDBR6897RRWJQGX9HTZVYH8G7BIZ245R67G7KQTZVDFEYE7ATW4FSK9WX4HD422TR3ZJH8KR465DF97SMRW7EXS78IMK8HQFBHVS4EBFJQDSW6GS":"aGu1mPuI","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.stavebni-pouzdro.cz/prislusenstvi-k-pouzdru/uchyt-vetro.html%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DKampa%25c5%2588%2Bpouzdro-zbo%25c5%25be%25c3%25ad.cz%26utm_content%3DJap%2B%25c3%25bachyt%2BVETRO%2B22%2Bbez%2Bv%25c3%25bd%25c5%2599ezu%26utm_term%3D&c=Y4W988I86I5STCNANZF8BVEVH2YM3RCDCR5Q5REIFP3ANMSXWXK6JBFBEFB7Z9DAMVP69HCNSSARR3VVQC9CJGNJ3BFHG6ZCBDYDRAMTQDUANDDFE4VAUPBHYZSE4KKACH6F2FRCNVBI67V8RWEVTTQ6ZDPUPMRTXSSGWI6C7TVVNY29QM3BJZP28NGTV4UZZB3G8I7UMCIWCPDH5XHKQPNDZDXNDMJA4YAQQ2J2HQQE5X6Y":"urpYxfkE","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.grimax.cz/system-pro-posuvne-celosklenene-dvere-herkules-glass%23utm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSS-PK%2B%257c%2BProduktov%25c3%25a9%2Bkampan%25c4%259b%26utm_content%3DValcomp%2Bsyst%25c3%25a9m%2Bpro%2Bposuvn%25c3%25a9%2Bcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%25e2%2580%25a6%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&c=2DTMVXFQ9EV3486RB2Z3GUX7JRFJYTXAHBY2UMXGVG7UUVYD7VMSF7DABYCKXHE4E2D2J2FVDCXDU4YKJTDBVPH6TGT69WUXKVX7VTMMX8QK2VWRUZYF3BM6YWAUHMI9AB2DPRQABSM2JT7HUZV9RSXNQQ4RY83U4ZI6J5ZWMZIDQTZ59UXDK6DDF3Z6FYYGMKGXXYCDGNTJSWRPCAW9JMC3DN2VKDHIQPDKXXYKNCMBEU6HY49A":"wl0SWZ4R","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.czc.cz/triton-dvere-rax-dc-a11-x1-6u-celosklenene-vcetne-kovani/218149/produkt%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D_PLA%2B%28Shopping%2BCampaigns%29%2Bkategorie%26utm_content%3Dnetworking%26utm_term%3D&c=CSXI4YT9BPY94DAMD9TV7PYU7WRQA7DM3MJ9KRNW736EI2AQYE3ZXECZ4HX88Y9YJ8F9FR2B8Y5GDHCZWP26GJ3GQC5G48CS8YYXCFDVZACQ6Q2BT2UFKUBCJJNWEY54EC52T8KBJQGC5P8PQCPEM92293FPJQST6EK7ECCYNWW3E7QPG6XKDNYRUQCMDYPWS66EDYDI8H98AE2KXY5IJW4HRGU8Z3JW2NDBVA2FCWIYMQBMHHRJBDR3RNQ2DNX5":"cJ4WT3ku","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.stawebniny.com/eclisse-drzak-celosklenenych-dveri-pro-10mm-sklo/d-78157/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPI%2B%257c%2BDle%2Bceny%26utm_content%3DEclisse%2BDr%25c5%25be%25c3%25a1k%2Bcelosklen%25c4%259bn%25c3%25bdch%2Bdve%25c5%2599%25c3%25ad&c=2HURMQBICRUGISW6YPFMB4ZP4RQZDI2C8Z9UBSXR3GWGN86R2ZPK6IY92ZRKCVKKK54J3YIQ4KH47BAB3YTW7WU64V5C4566NC2XD3RATHG2ESMMQKWGTYJKV4YN6UN7NSWT4TTFNZNZ7NNQT62CT6R7WIBBZHHCGISAFUA4DW2W68SBU5G6Y8R4F69VZ6S83E4X2AHC7XEEUVHZYY8Q8ERZ45RSCQMY466WS9HNCZYXCRZ9ZRBRWQRUFDUASDUZ":"uLT0Me9i","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.stawebniny.com/eclisse-drzak-celosklenenych-dveri-pro-8-10mm-sklo/d-78156/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPI%2B%257c%2BDle%2Bceny%26utm_content%3DEclisse%2BDr%25c5%25be%25c3%25a1k%2Bcelosklen%25c4%259bn%25c3%25bdch%2Bdve%25c5%2599%25c3%25ad%2Bpro%2B8&c=FI4XZY6IBEKHPYCB3N2QKITFP7EVRWDZA7BBY9G2RHNXVI9BPHNXRY2RAEP69PBMAXIQ8FA3PJR5VVEZI4U9VD9ZIV5CSRAIU3G6E4Z3AEPGQZVCDNT5HZDWD9AYJWUMAU4H6RWGPKTAH95VQI328M9YECB4ZTPFGUIFQRKBKM62FCHDEFN8SGXFZKWTAVYJ7D2R8RYXVWDY75ID2ACADVCZRSCW29DQ3TJBAZCP2RSRT89VZUQKPPFE9JQGGJTH":"eIitjl8G","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.exkalibr.cz/celosklenene-posuvne-dvere-sada-wood-cire-sklo-920x2100mm-posuv-kovani-stribrna_d75834.html%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dppc%26utm_campaign%3DPLA%26utm_content%3DCenova%2Bhladina%26utm_term%3Dcelosklenene%2Bdvere&c=MU2KH9CAETMKHHHN3BZC7B9A5SK9WXYH53D5SYD57NNHJ6QMCGNTD36BC42797XIH4UVIP6UVPQA7FSQDUUND5SXQ2JW78C493BJE7TI4YMD5XUBZCPZIBGNAGQ2J2Z8SVNWJIJWB3SHDNC9KY8T8YZGKHHFTKQ4IDRE7A9M5X5MQ5T7CXPTRN5S48CJ2D3K6TQCYMQNHXDNRJS7XYIB8995UZQACGT4ZAGYB8J4J4SRY6U4YPWS":"lIS18Jtn"}) </script><div id="elog-init" data-elog="{&quot;apiEndpoint&quot;:&quot;/e/user_events&quot;,&quot;enableClick&quot;:false,&quot;debugPath&quot;:false,&quot;disableLogging&quot;:false,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;entityIndexAttribute&quot;:&quot;data-e-i&quot;,&quot;entityIndexCounter&quot;:7,&quot;keyboardEvent&quot;:&quot;keyup&quot;,&quot;logSyncTimeout&quot;:500,&quot;maxSerialId&quot;:3000,&quot;prefId&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}}"></div><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;test&quot;:false,&quot;random&quot;:0.11456962241475921,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_DOT_BIG_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-big.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_LOG_DOMAIN&quot;:&quot;h.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_IMEDIA_URL&quot;:&quot;//i.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_DEV_ROUTER&quot;:&quot;false&quot;},&quot;elogEnabled&quot;:true,&quot;featureFlags&quot;:[&quot;promo_bottom_view_variant_c&quot;],&quot;requestTime&quot;:1623796432459,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;error&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;gridImage&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;6ebf07a474206711&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:673,&quot;groupId&quot;:1316,&quot;groupName&quot;:&quot;promo_bottom_view_variant_c&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EeGwZsU4&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;index&quot;:&quot;0&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;eb9ddcb&quot;},&quot;index&quot;:&quot;2&quot;,&quot;data&quot;:{},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zshbprdD&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f0796432862&quot;,&quot;key&quot;:&quot;search&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f0796432862&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;search&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Internet&quot;,&quot;url&quot;:&quot;/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;,&quot;isActive&quot;:true,&quot;icon&quot;:0}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f1796432862&quot;,&quot;key&quot;:&quot;obrazky&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f1796432862&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Obrázky&quot;,&quot;url&quot;:&quot;/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:1}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f2796432862&quot;,&quot;key&quot;:&quot;videa&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f2796432862&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;videa&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Videa&quot;,&quot;url&quot;:&quot;/videa/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:2}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f3796432862&quot;,&quot;key&quot;:&quot;clanky&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f3796432862&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;clanky&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Články&quot;,&quot;url&quot;:&quot;/clanky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:3}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f4796432862&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firmy&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f4796432862&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Firmy&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//www.firmy.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e#utm_content=lista&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:4}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f5796432862&quot;,&quot;key&quot;:&quot;mapy&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f5796432862&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;mapy&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Mapy&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://mapy.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:6}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f6796432862&quot;,&quot;key&quot;:&quot;zbozi&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f6796432862&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Zboží&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//www.zbozi.cz/hledej/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e#utm_content=lista&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:5}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f7796432862&quot;,&quot;key&quot;:&quot;slovnik&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f7796432862&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;slovnik&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Slovník&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky/celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e#utm_content=lista&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:7}}]},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;index&quot;:&quot;3&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Yjwj5vl3&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;index&quot;:&quot;4&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikrightpla&quot;,&quot;key&quot;:&quot;sklikrightpla&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;625ffa3a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;9&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d06585d1-9808-4325-970a-d88861a10a6c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;625ffa3a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;32&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;d06585d1-9808-4325-970a-d88861a10a6c&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.stavebni-pouzdro.cz/prislusenstvi-k-pouzdru/uchyt-vetro.html%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DKampa%25c5%2588%2Bpouzdro-zbo%25c5%25be%25c3%25ad.cz%26utm_content%3DJap%2B%25c3%25bachyt%2BVETRO%2B22%2Bbez%2Bv%25c3%25bd%25c5%2599ezu%26utm_term%3D&amp;c=Y4W988I86I5STCNANZF8BVEVH2YM3RCDCR5Q5REIFP3ANMSXWXK6JBFBEFB7Z9DAMVP69HCNSSARR3VVQC9CJGNJ3BFHG6ZCBDYDRAMTQDUANDDFE4VAUPBHYZSE4KKACH6F2FRCNVBI67V8RWEVTTQ6ZDPUPMRTXSSGWI6C7TVVNY29QM3BJZP28NGTV4UZZB3G8I7UMCIWCPDH5XHKQPNDZDXNDMJA4YAQQ2J2HQQE5X6Y&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:&quot;5fd20100c64ccecbf310cb2a17a7890d90c49bae&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.stavebni-pouzdro.cz/prislusenstvi-k-pouzdru/uchyt-vetro.html?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Kampa%c5%88+pouzdro-zbo%c5%be%c3%ad.cz&amp;utm_content=Jap+%c3%bachyt+VETRO+22+bez+v%c3%bd%c5%99ezu&amp;utm_term=&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_B_q/2DimT7.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:117626,&quot;price&quot;:313700,&quot;priceText&quot;:&quot;3 137 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Stavebni-pouzdro.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;JAP úchyt VETRO 22 bez výřezu pro celoskleněné dveře&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vmQ3D8N7&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;509df7dc-3105-40de-90d6-528603c0f202&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;625ffa3a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;33&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;509df7dc-3105-40de-90d6-528603c0f202&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.grimax.cz/system-pro-posuvne-celosklenene-dvere-herkules-glass%23utm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSS-PK%2B%257c%2BProduktov%25c3%25a9%2Bkampan%25c4%259b%26utm_content%3DValcomp%2Bsyst%25c3%25a9m%2Bpro%2Bposuvn%25c3%25a9%2Bcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%25e2%2580%25a6%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=2DTMVXFQ9EV3486RB2Z3GUX7JRFJYTXAHBY2UMXGVG7UUVYD7VMSF7DABYCKXHE4E2D2J2FVDCXDU4YKJTDBVPH6TGT69WUXKVX7VTMMX8QK2VWRUZYF3BM6YWAUHMI9AB2DPRQABSM2JT7HUZV9RSXNQQ4RY83U4ZI6J5ZWMZIDQTZ59UXDK6DDF3Z6FYYGMKGXXYCDGNTJSWRPCAW9JMC3DN2VKDHIQPDKXXYKNCMBEU6HY49A&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:&quot;1ede010086b20716fbd5b253d27cec43127089bc&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.grimax.cz/system-pro-posuvne-celosklenene-dvere-herkules-glass#utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SS-PK+%7c+Produktov%c3%a9+kampan%c4%9b&amp;utm_content=Valcomp+syst%c3%a9m+pro+posuvn%c3%a9+celosklen%c4%9bn%c3%a9%e2%80%a6&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_O/bzWBLor.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:120256,&quot;price&quot;:357800,&quot;priceText&quot;:&quot;3 578 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;GRIMAX s.r.o.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;VALCOMP Systém pro posuvné celoskleněné dveře HERKULES GLASS&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;eYE6wKdF&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1884cf55-eaf6-4fb7-88bb-16be4132e326&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;625ffa3a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;34&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;1884cf55-eaf6-4fb7-88bb-16be4132e326&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.czc.cz/triton-dvere-rax-dc-a11-x1-6u-celosklenene-vcetne-kovani/218149/produkt%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D_PLA%2B%28Shopping%2BCampaigns%29%2Bkategorie%26utm_content%3Dnetworking%26utm_term%3D&amp;c=CSXI4YT9BPY94DAMD9TV7PYU7WRQA7DM3MJ9KRNW736EI2AQYE3ZXECZ4HX88Y9YJ8F9FR2B8Y5GDHCZWP26GJ3GQC5G48CS8YYXCFDVZACQ6Q2BT2UFKUBCJJNWEY54EC52T8KBJQGC5P8PQCPEM92293FPJQST6EK7ECCYNWW3E7QPG6XKDNYRUQCMDYPWS66EDYDI8H98AE2KXY5IJW4HRGU8Z3JW2NDBVA2FCWIYMQBMHHRJBDR3RNQ2DNX5&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:&quot;9a9201004146425b0e0da208229fd572c7f06f3c&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.czc.cz/triton-dvere-rax-dc-a11-x1-6u-celosklenene-vcetne-kovani/218149/produkt?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=_PLA+(Shopping+Campaigns)+kategorie&amp;utm_content=networking&amp;utm_term=&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QN_Hx/BXfLaH.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:3466,&quot;price&quot;:80100,&quot;priceText&quot;:&quot;801 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;CZC.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Triton dveře RAX-DC-A11-X1, 6U, celoskleněné, včetně kování - RAX-DC-A11-X1&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bYTOejz1&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;0248ed4f-c0f8-4c5a-9df9-150af4773cbe&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;625ffa3a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;35&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;0248ed4f-c0f8-4c5a-9df9-150af4773cbe&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.stawebniny.com/eclisse-drzak-celosklenenych-dveri-pro-10mm-sklo/d-78157/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPI%2B%257c%2BDle%2Bceny%26utm_content%3DEclisse%2BDr%25c5%25be%25c3%25a1k%2Bcelosklen%25c4%259bn%25c3%25bdch%2Bdve%25c5%2599%25c3%25ad&amp;c=2HURMQBICRUGISW6YPFMB4ZP4RQZDI2C8Z9UBSXR3GWGN86R2ZPK6IY92ZRKCVKKK54J3YIQ4KH47BAB3YTW7WU64V5C4566NC2XD3RATHG2ESMMQKWGTYJKV4YN6UN7NSWT4TTFNZNZ7NNQT62CT6R7WIBBZHHCGISAFUA4DW2W68SBU5G6Y8R4F69VZ6S83E4X2AHC7XEEUVHZYY8Q8ERZ45RSCQMY466WS9HNCZYXCRZ9ZRBRWQRUFDUASDUZ&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:&quot;e8a100003caf61be7291f234ab509fe6362aa948&quot;,&quot;link&quot;:&quot;http://www.stawebniny.com/eclisse-drzak-celosklenenych-dveri-pro-10mm-sklo/d-78157/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PI+%7c+Dle+ceny&amp;utm_content=Eclisse+Dr%c5%be%c3%a1k+celosklen%c4%9bn%c3%bdch+dve%c5%99%c3%ad&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/d_15122219/img/79/175x125_IU86Z6.jpg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:41104,&quot;price&quot;:269225,&quot;priceText&quot;:&quot;2 692 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Stawebniny.com&quot;,&quot;title&quot;:&quot;ECLISSE Držák celoskleněných dveří pro 10mm sklo&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wnh4Wu3s&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c4ccdf4b-c88a-455a-b522-3bae2c5c0533&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;625ffa3a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;36&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;c4ccdf4b-c88a-455a-b522-3bae2c5c0533&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.stawebniny.com/eclisse-drzak-celosklenenych-dveri-pro-8-10mm-sklo/d-78156/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPI%2B%257c%2BDle%2Bceny%26utm_content%3DEclisse%2BDr%25c5%25be%25c3%25a1k%2Bcelosklen%25c4%259bn%25c3%25bdch%2Bdve%25c5%2599%25c3%25ad%2Bpro%2B8&amp;c=FI4XZY6IBEKHPYCB3N2QKITFP7EVRWDZA7BBY9G2RHNXVI9BPHNXRY2RAEP69PBMAXIQ8FA3PJR5VVEZI4U9VD9ZIV5CSRAIU3G6E4Z3AEPGQZVCDNT5HZDWD9AYJWUMAU4H6RWGPKTAH95VQI328M9YECB4ZTPFGUIFQRKBKM62FCHDEFN8SGXFZKWTAVYJ7D2R8RYXVWDY75ID2ACADVCZRSCW29DQ3TJBAZCP2RSRT89VZUQKPPFE9JQGGJTH&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:&quot;e8a10000304e3b7c7815da5f75cb802c04cee16a&quot;,&quot;link&quot;:&quot;http://www.stawebniny.com/eclisse-drzak-celosklenenych-dveri-pro-8-10mm-sklo/d-78156/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PI+%7c+Dle+ceny&amp;utm_content=Eclisse+Dr%c5%be%c3%a1k+celosklen%c4%9bn%c3%bdch+dve%c5%99%c3%ad+pro+8&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/d_15122247/img/56/175x125_oiLwGj.jpg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:41104,&quot;price&quot;:269225,&quot;priceText&quot;:&quot;2 692 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Stawebniny.com&quot;,&quot;title&quot;:&quot;ECLISSE Držák celoskleněných dveří pro 8-10mm sklo&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;J90AwZ9L&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b7d7a78f-3bb2-4f2e-a51e-34ce1ce3aafd&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;625ffa3a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;37&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;b7d7a78f-3bb2-4f2e-a51e-34ce1ce3aafd&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.exkalibr.cz/celosklenene-posuvne-dvere-sada-wood-cire-sklo-920x2100mm-posuv-kovani-stribrna_d75834.html%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dppc%26utm_campaign%3DPLA%26utm_content%3DCenova%2Bhladina%26utm_term%3Dcelosklenene%2Bdvere&amp;c=MU2KH9CAETMKHHHN3BZC7B9A5SK9WXYH53D5SYD57NNHJ6QMCGNTD36BC42797XIH4UVIP6UVPQA7FSQDUUND5SXQ2JW78C493BJE7TI4YMD5XUBZCPZIBGNAGQ2J2Z8SVNWJIJWB3SHDNC9KY8T8YZGKHHFTKQ4IDRE7A9M5X5MQ5T7CXPTRN5S48CJ2D3K6TQCYMQNHXDNRJS7XYIB8995UZQACGT4ZAGYB8J4J4SRY6U4YPWS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:&quot;21e80000ceed5d3072e690a2990b93dfe1e0110d&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.exkalibr.cz/celosklenene-posuvne-dvere-sada-wood-cire-sklo-920x2100mm-posuv-kovani-stribrna_d75834.html?utm_source=sklik&amp;utm_medium=ppc&amp;utm_campaign=PLA&amp;utm_content=Cenova+hladina&amp;utm_term=celosklenene+dvere&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QI_Gp/i8dB4xP.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:58988,&quot;price&quot;:2270800,&quot;priceText&quot;:&quot;22 708 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Exkalibr.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Celoskleněné posuvné dveře sada Wood čiré sklo,920x2100mm, posuv.kování stříbrná&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;CquhJRuN&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3a508a9b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;38&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;VI0pf_okFOmchM3mcHQRRMvaA7jhEQzEEQSz-XomAfwJ-s96V9BnegvyEnQLgQt7RXLAugXVW-DpVL6tMB8mbfN9OGGKLEFL7EVbuC6JAaAAtnTXkkUCx0efGfdxYORo-yUlbonb4jLGvSNXm1XfISipNEtJiiV11Bcq7Rti7zmRMx5WCQSRcgrMJusGEeD1wI36Tz1yIqG9SqqUHB14Hjah6Hg6wNH0fYtuPzc5qx-8XyYH-SpGK3vGCgyFk-j-3xPrqSLdjvtL9mR2_JYZnfj8lxhG-ICyKS5pPlBX0uBTO0yX3rP9bs2FiApLKGkIa3u5vmkd4mv3wY4Q2gWD6NASu_-CNw==&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:237,&quot;trackerId&quot;:&quot;cd86a32f-147d-4d10-8266-70b55ee57ef0&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;sP0F9DKN&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;mxTYEVJH&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pm7a0YKj&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;index&quot;:&quot;5&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;461ebd59-d244-4a8d-95ff-a90cd3281015&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;625ffa3a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;10&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;461ebd59-d244-4a8d-95ff-a90cd3281015&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_VVsklo_PRD_dvere_presna%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BVV%2BSklo%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=FBIYI3WP6IS6AV547YJ4MGU9FXCAXJJSVN563JXTZU8UHGBRYT99MHRQY362PHWIBHRJHBPT3WQSA2E838DGBWNSPWZGFFAEWWBMETADASUP7Q5VAQIDFM76JW3D3RCYTD22G784SKM3DKK6C9ZUSK98E8N4YJUQ876X72HHKT8PF5PD5WT9T8GWZUCIM52W4AEYICF7S5G2HQG2QUS8PXD6MZD8UGIF7VGP7SD85KG328EAP7SDM9CX79UXXPW6NFRGDT9AN8QA&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.vvsklo.cz/&lt;b&gt;celosklenene&lt;/b&gt;/&lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=S_VVsklo_PRD_dvere_presna&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+VV+Sklo&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; v jakýchkoli rozměrech, úpravách či potisku. Sklo nás baví.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Využijte výhody komplexní služby od zaměření přes výrobu po montáž. On-line poptávka.&quot;,&quot;groupId&quot;:100799726,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; VV Sklo&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Nejkomplexnejší nabídka&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Dekorace a potisk dle přání&quot;,&quot;id&quot;:504759784,&quot;keyword&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;keywordId&quot;:2361017776},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:504759784,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Křižanov&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;551&quot;,&quot;id&quot;:2127650,&quot;phone&quot;:&quot;420608523293&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Ořechovská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Křižanov&quot;},&quot;sitelinkDisplay&quot;:&quot;twolines&quot;,&quot;sitelinks&quot;:[{&quot;id&quot;:2437150,&quot;name&quot;:&quot;Kyvné skleněné dveře&quot;,&quot;clickUrlArgs&quot;:&quot;adurl=https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/kyvne-dvere/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_VVsklo_PRD_dvere_presna%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BVV%2BSklo%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=TTZ54J4FB9RGQQXKGVXF2KZQ98WKXBQZVKGZ3XS4SR5862CU4ZKMFPXW2G7VWSA9ZJ279RHTX87F7WUEFGYRKB5EXA7V725EZEQ9Q97UGE8VJ2KC7XSTV9YMTMJ6I492WCQPAAF3UPINW6AG8IFJU8N2RBJAICRFQN44SIQXZQX6DTE9CMWKYTIH8V9F28AQU28BH47HGFMJZZT4PCAYKCVXQIAPZ7GWPMUZQB53QTKMUD4FD8U775TS9XM33P8WYDD33736UDDXUJ8N6Y355EH3C9UNQJA&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8YO50BH8&quot;},{&quot;id&quot;:2437151,&quot;name&quot;:&quot;Posuvné skleněné dveře&quot;,&quot;clickUrlArgs&quot;:&quot;adurl=https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/posuvne-dvere/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_VVsklo_PRD_dvere_presna%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BVV%2BSklo%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=8K52VMJ7IAC2R8HHW4EF4W6XIJ6TUZUXZF4JHYYY4MEKA9IAREZ73Y85RAT6T6AF823PES8JFENC6XASA4TGNNG4NDMMYKU3I4Y3F427CECBU5KIBV6T33DFKSCRU33RZH7HZ6AZ6RWF4ATBDZ6UE8HX4VNIRJADP8Z357HJ6UCUV6Y2WRQT3HHCYQWHDMZIXV9AZY5BTE6ITV277THI73HEDYPSMIHSXZPIXA4KNDVAYKRBJMJYRTHQGFJDI3P6GGJXE3NZPE23JPUAQHDID3SQFD4JWS2&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z2PIZk4U&quot;},{&quot;id&quot;:2437152,&quot;name&quot;:&quot;Teleskopické skl. dveře&quot;,&quot;clickUrlArgs&quot;:&quot;adurl=https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/teleskopicky-posuv/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_VVsklo_PRD_dvere_presna%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BVV%2BSklo%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=5M9G8BSV377JDHDHYNIIXQQ3Y87GEKXDS8XX4YQMTVQPHHVN5X3QK73FZAYJPPG8PAGZ52WRGKKH9W5RCWVXCAT8AUZ95DWMJAWNGUABT37Y2286GRQ2GX9IY3BDTIGJFNK7GZQFCX2TT8PJEMBZ3AJ4J67W7Q48FBXA7E2U8TFHZ4KCHE4HPCNCI46U8GFMZENUZZBXTCZGGW8NVMB7QVPEAWIE7NK22BPD9PFCR3F6P6WMT3QXPF8QK4P5G5E9GGW63WTAXHE6X3M3EH5SS9P2EV3ZX72&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zxzT9ULr&quot;},{&quot;id&quot;:2437149,&quot;name&quot;:&quot;Otočné skleněné dveře&quot;,&quot;clickUrlArgs&quot;:&quot;adurl=https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/otocne-dvere/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_VVsklo_PRD_dvere_presna%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BVV%2BSklo%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=9MNQ2F2GZRPF2INMSDUWKJN8BKU388U968FVTNFWIVS297A5Y6XM4BJGWZVYKMS7RGQ83XQJMB6RAPBVBKQR36QTK7AVIFFFWN3WBDXID6SU5VK7TZX5PJN4PANH7PEJI327RHDD3CVE67QYBK6PTB9RH8YVP9GHBFVGRQ5DEB7D46XIZDXEKP2T9GW23NN65FWJ2R36AUNHK52AE44D3UAE7D4JTP3K6YQ5YHKKQFDYW37U5FZD4G2RPC39Z52S258RPRIGSHAY4QEWUKQVMFMHCW46EE2&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KyBc7BkJ&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OJgSxyWq&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;886a1cb8-34d7-4ac6-b364-e872fd0670d7&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;625ffa3a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;11&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;886a1cb8-34d7-4ac6-b364-e872fd0670d7&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.dorsis.cz/celosklenene-dvere-vitrum/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.dorsis.cz/celosklenene-dvere-vitrum/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DObecn%25c4%259b%2B-%2Bsearch%2B%28ostatn%25c3%25ad%29%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BVITRUM%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=2HIH2TRBBDQFUK3IP6MJH87XU9GCHH7EJVMBURZ83G25DFK6VHQAEICJPAG6A637GY6P2EGYQ6TFP2IXBM64J4CAQINNCQ8JS8NRVAHTKGR93MS4T3NKYQDDYFKSIQ7DY4PFHGQBTE9AQJ39GCHBMREBC6I8R8S8FIKRX33DXQUKTXYIBY93NE73TQDMD9BM6U8BATUJ69K3627XMVC3STYMEVEYNJ26JVDXRG4VP5XTTH5BZNNNK7VRQ44M3BV5W9UWS6S9HC6S&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.dorsis.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.dorsis.cz/celosklenene-dvere-vitrum/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Obecn%c4%9b+-+search+(ostatn%c3%ad)&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+VITRUM&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.dorsis.cz/celosklenene-dvere-vitrum/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vývoj, výroba a realizace exkluzivních dveřních systémů se zárukou 5 let.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Objevte neomezené možnosti &lt;b&gt;dveří&lt;/b&gt; a skrytých zárubní Dorsis.&quot;,&quot;groupId&quot;:89212972,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; VITRUM&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;&lt;b&gt;Dveře&lt;/b&gt; a skryté zárubně&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Vývoj, výroba, realizace&quot;,&quot;id&quot;:418927219,&quot;keyword&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;keywordId&quot;:2213425315},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:418927219,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Jesenice&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;1438&quot;,&quot;id&quot;:13304076,&quot;phone&quot;:&quot;420773992116&quot;,&quot;street&quot;:&quot;V Roháči I.&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Jesenice&quot;},&quot;sitelinkDisplay&quot;:&quot;oneline&quot;,&quot;sitelinks&quot;:[{&quot;id&quot;:1704274,&quot;name&quot;:&quot;Skrytý úložný prostor&quot;,&quot;clickUrlArgs&quot;:&quot;adurl=https://dorsis.cz/skryty-ulozny-system-vanus-2/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DObecn%25c4%259b%2B-%2Bsearch%2B%28ostatn%25c3%25ad%29%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BVITRUM%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=PR9SKYJF2CP7SJQJQCE25J6U8GJ2Z57ZX8WYBD3DX2J4JQW2RWA2JWMY7C8KYH7Z5FV3K9JGJQZAU9TX5XDQXYVKIYSK8MC44TDC6MHRTEAIJHWQPM22EKMQCZQTYADHCTS2A3CUWUM7IN4XNE3Z59CGUS8XJQ26CITNUMTXGAKDNC87C4GVY5T25WEGE9BJCJ5WA8ZYSE46H34RV8C3BP9X29QCZUSNSWTP9P6YWK3VYS2T9H78U7V2KHIJ4DVBMVI73BHPV7DB9GGJMVW7TPH8723MN&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wFoV5XN3&quot;},{&quot;id&quot;:1704269,&quot;name&quot;:&quot;Skryté dveře a zárubně&quot;,&quot;clickUrlArgs&quot;:&quot;adurl=https://www.dorsis.cz/skryta-zaruben-fortius-52/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DObecn%25c4%259b%2B-%2Bsearch%2B%28ostatn%25c3%25ad%29%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BVITRUM%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=626BSEUUZYUU3EKI89XMRBM3UWYXKDRV5AWGDP6B4EWSTTAS4D2F4VT9YTVUWZJNCH5C7G9PX7RWYJX5JNXCMC7YUZHH6W4TMR5BTPQDEMNM8Q356RSVRSX83NR6SD4RD2Y5TMFSJG5VCKHBQVEBFZB4WMU52Q72VT3MSCY46F6M5IN23UBD2RGQPNZ8AK7E92RZ4T85QTMMJNJG8J4V76YYYRS2AQX3PVS8GZ4R43W8AJDAHFYPVY48TP8V8AEY9PFM4V3UWD2FRQXMDTUV8ZVP4586A&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wcGm5Yyq&quot;},{&quot;id&quot;:1704271,&quot;name&quot;:&quot;Posuvné dveře po stěně&quot;,&quot;clickUrlArgs&quot;:&quot;adurl=https://dorsis.cz/posuvne-dvere-po-stene/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DObecn%25c4%259b%2B-%2Bsearch%2B%28ostatn%25c3%25ad%29%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BVITRUM%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=DMMPQHZYFTEJJKH2BCE9FCQVY7B23KU5NHPHE5RNJ7E8UNPSMYJ2KKEN45VTNIVW6ZJUDNBNR75MZY7ADWYEWI8BNC6CS2DIH6GD8AJWHSQI8C3PWV8IH3F4U4D9W2AEEDWBNZIZNNMVEXXXW6DUN7EWXUS4WBT8BR7JVJJS9EKJW4PYFPK6P9PGCZ5PC9T4772HRD5K8MWDTJFA8P92BUMT3H6JHCQKHM8QBT6A9FETPYFJS5RAK3W7Q2UPDKWNEVY76GRGHEFECCXYYC6C2BR2SZJ6Q&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5WyDErhq&quot;},{&quot;id&quot;:1704270,&quot;name&quot;:&quot;Celoskleněné dveře Vitrum&quot;,&quot;clickUrlArgs&quot;:&quot;adurl=https://dorsis.cz/celosklenene-dvere-vitrum/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DObecn%25c4%259b%2B-%2Bsearch%2B%28ostatn%25c3%25ad%29%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BVITRUM%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=39MWU8K5NJ9BKVI4K679MXT4HSE9GZXB288U3ZVGEWRCS658C83DVP5756USPR7D75D2D33ERVXJM3XS9P33WYZQVEN55M89TGVCUZ8CRP3RKKN93KU5CWFH4I245EZTAIR7GM62N4IHSADE8TWQHIAEZG895CN82B6CBPXS2CXMAWHPIZ5H5FEN8QXT7EXNSSM9VD5HCF2BKHMWVHG8RD525VYK6YB9UKFC3YZ4VBB3369TMBVQDBQ9SQWFQM58REWMDNK9KG4ZT36TMVCENVMHIUK4E&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D7WYpnTM&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;10qJwWT9&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3e3206ca-5b2e-4da3-877d-6c9640886b74&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;625ffa3a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;12&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;3e3206ca-5b2e-4da3-877d-6c9640886b74&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/cz/cz/products.html&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/cz/cz/products.html%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DVS%2B-%2BYourGlass%2Bobecn%25c4%259b%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2Bod%2BAGC&amp;c=C29ER6CNDCURH5UEXCBX883MSBGDA3C4FA2GBBYUQUZDF6I6RNZ3JJEYXG8S4M95C7HFRCMNSHHB2IUMXST5KSV2YA59FVFJXYCBJTUASDPBSWD7PASXZQEED4FUJ2ZNXHY7XVYISITH7GS3SA2MHSX3DT3JFMZBZP7MSP2PP3VGGQRJCUC6JDUW9VFTT7KTRN4BDJZUPURQRCFWB2G4PFXNTAZDF4MJMWH8S9HBMTA3BPJWGKPHVUYSW7R8XAWI2MY7A6SU6A&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.yourglass.com&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/cz/cz/products.html?utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=VS+-+YourGlass+obecn%c4%9b&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+od+AGC&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/cz/cz/products.html&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Moderní skleněné &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; prvotřídní kvality od tradičního výrobce.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:3543578,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; od AGC&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;yourglass.com&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:541897051,&quot;keyword&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;keywordId&quot;:243278983},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:541897051},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cvPz4pBs&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d63ee400-e75a-492e-b569-48f6db16612c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;625ffa3a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;13&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;d63ee400-e75a-492e-b569-48f6db16612c&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.dverezeskla.eu/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.dverezeskla.eu/&amp;c=RRZGBAY3VX7DQMH8HMRGK9SVVZZ8NV8F5SXJBT6AABCP6M9VEME7ZVUY3YNMGPPI5U5R25PQS72QCVJ2SC6CQJ5VCP5RKAVKS7GNJZFGZ4GUX34MPGFMKZP2VK5NQYNB7M8GHQBCB8RUN92FYT8PKCV2VZDBT42JYUI26QMF7MSIN8RG4U99Q798W9X33RXKJDUCBEEVJQ9XFQZXJIWCEGVUIJ6A7HP336MKK5C9MEDR2H6XQUKI8EFV5EH7YKJEWE3FF9H27X5S&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.&lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt;zeskla.eu&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.dverezeskla.eu/&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.dverezeskla.eu/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Různé varianty skleněných &lt;b&gt;dveří&lt;/b&gt;. Doprava zdarma po celé ČR.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:58013263,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Dveře&lt;/b&gt; ze skla&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Tam, kde dřevo nestačí&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:545998088,&quot;keyword&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;keywordId&quot;:1742598754},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:545998088},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PBzUXqJd&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5e9942c1b4e7fb86&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8230f7ee&quot;},&quot;index&quot;:&quot;14&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1485212400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1559352282},&quot;docId&quot;:&quot;5e9942c1b4e7fb86&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fm-dvere.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wVl8tZC5&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.m-dvere.cz%2Fcelosklenene_dvere.htm&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=hEvrHAeJWcjU3ub5pfYqBnC013fRbY-uJ_8avCUdcE8pJJzH43EZnqMt8nhKqx7H8EMY-1ZFxXVnxiN0itJS7hMdsN7XM52KPJaGTHbzm6jdYDcNRwkxfkgZ7X1vfn7PSij59eeGypntwb_araYi59xDYO7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; interiérové, vnitřní, kování na celoskleněné dveře, pískované, vzorované, otočné, posuvné, kvalitní, cenově dostupné, levné, akce, stylus&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.m-dvere.cz/celosklenene_dvere.htm&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://m-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;.cz/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;.htm&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5hIfVYMe&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;11da28659d432c31&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8230f7ee&quot;},&quot;index&quot;:&quot;15&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1192057200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1590542606},&quot;docId&quot;:&quot;11da28659d432c31&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fvvsklo.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UD5tVIlZ&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.vvsklo.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=JT_lDEwn9gax8Erh8l7mqnZrG-SrK09nVK7wz4k7-qUOLlPozAT01Zo2-n6j-8o_qMu1-cYkN2BuloC3Yp6KL8lnxaMt_3ZVdaELSWr3AP_5prMuKHDvQVfHNhIg_rSfkE-EXgQSrIlE1n959SSfvYVFL9l&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; posuvné otočné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, stěny, obklady, zábradlí ze skla. Opracování skla: broušení, výřezy, vrtání, potisk, gravírování, pískování, kalení.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;VV SKLO | &lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, stěny, zábradlí, obklady&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://vvsklo.cz&quot;},&quot;video&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; posuvné otočné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, stěny, obklady, zábradlí ze skla. Opracování skla: broušení, výřezy, vrtání, potisk, gravírování&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;VV SKLO | &lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, stěny, zábradlí, obklady&quot;,&quot;viewCount&quot;:0}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;KKMt2fBP&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;categoryOther&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;511d3d10&quot;},&quot;index&quot;:&quot;16&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RBvF6F7G&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FbasQgke&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:127,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1002,&quot;longitude&quot;:14.5497,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Rousínovec&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1147&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Rousínov&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Slavkovská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Rousínovec&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;68301&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Slavkovská 1147, 683 01 Rousínovec&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Slavkovská 1147, Rousínov&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N2rfTVkK&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.19921833837826,&quot;gps_longitude&quot;:16.87873403080264,&quot;group_id&quot;:13228030,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_g/f3wJT6.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_g/f3wJT6.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t8jTmHVr&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3GZowkId&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8JhtjoK3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MndWYWfW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xWs1ovkH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BxZAYcFm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonické domluvy&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DJTlmap2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tx31IXLA&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4427744,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_f/SjvI1a.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_f/SjvI1a.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_f/SjvI1a.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_f/SjvI1a.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_f/SjvI1a.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;LJNxs2eT&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13318852,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vBDP17ac&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h1Dbmctz&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;Přijedeme k Vám do Prahy&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:4078342,&quot;title&quot;:&quot;JS podlahy-dveře&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.js-podlahy-dvere.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13318852&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13318852-js-podlahy-dvere-rousinovec.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=16.878734&amp;y=49.199218&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.js-podlahy-dvere.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y1DH4PxD&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kyje&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1310&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Skorkovská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kyje&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Skorkovská 1310, 198 00 Praha, Kyje&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Skorkovská 1310, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:57.424,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nmQedGB6&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.11098098754883,&quot;gps_longitude&quot;:14.571233749389648,&quot;group_id&quot;:496969,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ODa3cnm3&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l5Ctnudl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F76OgHiF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BGHD7XQl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HuXd7gEj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cDuOOAKs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SbF0N0uf&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u0do2QRP&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3356135,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1686,1123]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zZ2owfHs&quot;}],&quot;premise_id&quot;:496969,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:11,&quot;stars&quot;:3,&quot;subject_id&quot;:2136736,&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.571234&amp;y=50.110981&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y7wNValS&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Třebonice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;192/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Helsinská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Třebonice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15500&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Helsinská 192/1, 155 00 Praha, Třebonice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Helsinská 192/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:84.786,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fJdtaqpF&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.04941177368164,&quot;gps_longitude&quot;:14.291829109191895,&quot;group_id&quot;:496969,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1FQck9C3&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4r3FEI6K&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ma33pq0U&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uMJ7C08E&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7YzqWr14&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3H6gbNbb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;neQD0I4Z&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kx5NYqOB&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1615075,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2134,1421]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jyIBRMck&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12780647,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PM9UiN8c&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mi9e2RPp&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MC5qNs6z&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:2136736,&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-12780647&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12780647-siko-koupelny-kuchyne-praha-trebonice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.291829&amp;y=50.049412&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wfyOJprr&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Vysočany&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;903/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Nepilova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Vysočany&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Nepilova 903/1, 190 00 Praha, Vysočany&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Nepilova 903/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:0.75,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Mrq8KKMd&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25739,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iolNFkeY&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.1108283996582,&quot;gps_longitude&quot;:14.496004104614258,&quot;group_id&quot;:145259,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/epTDsA.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/epTDsA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tQoHpl4G&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jlIxUc1a&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dtnwvNA8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XXyN5OvY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wYTRC890&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4a1kFcvs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uDNbE2zC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N4DDwvkQ&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1084646,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2166,1443]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/89Dwh7.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/89Dwh7.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/89Dwh7.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/89Dwh7.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/89Dwh7.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ChuAROeW&quot;}],&quot;premise_id&quot;:486991,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2001648,&quot;title&quot;:&quot;PFT - OKNA A DVEŘE&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.okna-dvere-pft.cz/Domu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-486991&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/486991-pft-okna-a-dvere-praha-vysocany.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.496004&amp;y=50.110828&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.okna-dvere-pft.cz/Domu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vjfOy5Sr&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;455/95&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;U Plynárny&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;10100&quot;,&quot;address&quot;:&quot;U Plynárny 455/95, 101 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;U Plynárny 455/95, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q3n3scmV&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.0572624206543,&quot;gps_longitude&quot;:14.472912788391113,&quot;group_id&quot;:13180199,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/pC7BixI.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/pC7BixI.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mU4KPUFL&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L4IPg5Ji&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m5UUfojY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BHsZSAa3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3Vw6hf4o&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TqtZv1CG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zRreVC8q&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WMvojzPe&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;createDate&quot;:&quot;2020-03-13T13:01:47Z&quot;,&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3892372,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1185,796]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_searchweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/a9ZCW2.png&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/a9ZCW2.png&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/a9ZCW2.png?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/a9ZCW2.png?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/a9ZCW2.png?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gsCbozW9&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13245490,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2eOLBuoM&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZE0rF4TL&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:4053252,&quot;title&quot;:&quot;SOLODOOR&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.solodoor.cz/cs/franchizingove-prodejny/25-znackova-franchisova-prodejna-praha-michle#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13245490&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13245490-solodoor-praha-michle.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.472913&amp;y=50.057262&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.solodoor.cz/cs/franchizingove-prodejny/25-znackova-franchisova-prodejna-praha-michle&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VFwiRWtY&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Vinohrady&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1008/28&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 2&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Blanická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Vinohrady&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;12000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Blanická 1008/28, 120 00 Praha, Vinohrady&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Blanická 1008/28, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;acWathrZ&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.077640533447266,&quot;gps_longitude&quot;:14.439616203308105,&quot;group_id&quot;:148704,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AbTD79.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AbTD79.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XOk9mQPD&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/JiXO3l.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QZrv3Raq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CUtNvLxy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Nsy2pPmM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6tHWGSVa&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XU7Lz3pn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bMhvvzik&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;508VerkL&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3337604,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,992]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/BgZD7c.png&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/BgZD7c.png&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/BgZD7c.png?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/BgZD7c.png?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/BgZD7c.png?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ThpN3M3m&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13180199,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jlHuXhFO&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jmQYKD4p&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:4053252,&quot;title&quot;:&quot;SOLODOOR&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.solodoorpraha.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13180199&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13180199-solodoor-praha-vinohrady.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.439616&amp;y=50.077641&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.solodoorpraha.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SP1jjwlL&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Břevnov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;161/279&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bělohorská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Břevnov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bělohorská 161/279, 169 00 Praha, Břevnov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bělohorská 161/279, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:83.111,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:0.3333333333333333,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IFbxh7Ts&quot;},{&quot;categoryId&quot;:24547,&quot;weight&quot;:0.3333333333333333,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kWAynigV&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25739,&quot;weight&quot;:0.3333333333333333,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hQOZS7qZ&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.075225830078125,&quot;gps_longitude&quot;:14.325713157653809,&quot;group_id&quot;:2438669,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/5d7CBnK.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/5d7CBnK.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tNV76T0z&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/wfXJfz.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BeioWEtE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4dqzZJXl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Fa3muYN3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EsNFxsQi&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EyTliqv0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XbQgMS3H&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FrYw73MB&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1055667,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2179,1450]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/imNttT.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/imNttT.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/imNttT.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/imNttT.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/imNttT.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xhSpn74m&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12872208,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xBa1ZKAW&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QYd6Gdb9&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v2RxGdse&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:317,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:2341687,&quot;title&quot;:&quot;Dveře ERKADO&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://dvere-erkado.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-12872208&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12872208-dvere-erkado-praha-brevnov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.325713&amp;y=50.075226&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://dvere-erkado.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fJbWS3XU&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Zbraslav&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;478&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Zbraslav&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;U Národní galerie&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Zbraslav&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15600&quot;,&quot;address&quot;:&quot;U Národní galerie 478, 156 00 Praha, Zbraslav&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;U Národní galerie 478, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:90.343,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zGMIQ9xA&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.977699279785156,&quot;gps_longitude&quot;:14.394218444824219,&quot;group_id&quot;:461560,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1VsFBc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1VsFBc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m3QmF1XE&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/HWxNRy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4Jdsznhg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zwejb6IW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;74B20MGW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;maPaNc46&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:14,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;haeDb5YW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t1eMpoww&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8mHw9D06&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1697984,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2596,1727]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;a5pvr54d&quot;}],&quot;premise_id&quot;:656935,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oQhXCwkk&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YOVwADtw&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fCDMEryG&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:8,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2120802,&quot;title&quot;:&quot;SVĚT OKEN - plastová okna a dveře&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.svet-oken.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-656935&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/656935-svet-oken-plastova-okna-a-dvere-praha-zbraslav.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.394218&amp;y=49.977699&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.svet-oken.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WJ0QIpWH&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Modřany&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1994/27a&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 12&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Písková&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Modřany&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Písková 1994/27a, 143 00 Praha, Modřany&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Písková 1994/27a, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tUjf2cgh&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.00198745727539,&quot;gps_longitude&quot;:14.414613723754883,&quot;group_id&quot;:2679415,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/tjbV80.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/tjbV80.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6qgYRT0h&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_M/o0KBMC.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_M/o0KBMC.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_N/igtBK7.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HUr3b1gc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vAVpoExI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IiYFGA6s&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;An0iZKLL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NP1vVeh1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W4yyJxWl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M6Yn0lcn&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1005884,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1944,1295]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ev0DFO3k&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2679415,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5A7Jnzgh&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BXT50Bp1&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uvVyym8y&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2017648,&quot;title&quot;:&quot;ADLO - bezpečnostní dveře&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.adlo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-2679415&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2679415-adlo-bezpecnostni-dvere-praha-modrany.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.414614&amp;y=50.001987&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.adlo.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S6FkTrwR&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Liboc&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;33/5&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Pelikánova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Liboc&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Pelikánova 33/5, 162 00 Praha, Liboc&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Pelikánova 33/5, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xJPXiEZ9&quot;},{&quot;categoryId&quot;:24547,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9BWcHIJc&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.087825775146484,&quot;gps_longitude&quot;:14.329591751098633,&quot;group_id&quot;:485076,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/rs3BF3C.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/rs3BF3C.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;grFa0gQC&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Eg9PVMrg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9b9QWNCz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7zmu5ZHZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GAFbx6Yd&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:14,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QFJYvqDG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gbyLoBdE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CA0ByDvg&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3348431,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/BxH1N.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/BxH1N.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/BxH1N.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/BxH1N.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/BxH1N.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;sywgkNvW&quot;}],&quot;premise_id&quot;:485076,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2131581,&quot;title&quot;:&quot;SINAI, spol. s r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sinai.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-485076&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/485076-sinai-praha-liboc.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.329592&amp;y=50.087826&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.sinai.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Undfing5&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Libeň&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;406/1a&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Pod Hájkem&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Libeň&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;18000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha, Libeň&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Pod Hájkem 406/1a, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YLWHmg7y&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.10564422607422,&quot;gps_longitude&quot;:14.478347778320312,&quot;group_id&quot;:296139,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/cnTPcX.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/cnTPcX.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fVhl36mD&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;96AMaOOX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nunSTaQH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OFOEEaEj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ffofKFn7&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ahpi5ebQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2cnem7Jj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hRJIziMI&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1268492,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;tapp&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MegBGNT.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MegBGNT.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MegBGNT.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MegBGNT.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MegBGNT.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yWZAsjdt&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2244518,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2057183,&quot;title&quot;:&quot;REMA&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.rema-pv.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-2244518&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2244518-rema-praha-liben.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.478348&amp;y=50.105644&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.rema-pv.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ErfUWXt5&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Hostivař&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;260/25&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 15&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;U Továren&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Hostivař&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;10200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;U Továren 260/25, 102 00 Praha, Hostivař&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;U Továren 260/25, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:94.45,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rREEjHbS&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05651092529297,&quot;gps_longitude&quot;:14.53870677947998,&quot;group_id&quot;:13256108,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_D/X0sIG.jpeg?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_D/X0sIG.jpeg?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aZZZ03nk&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y0q6FOUG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aEgyr8hC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hYTAl8Jo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bpptGiNz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;V4mqet7s&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;P9txaqJG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mviTzQoT&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3949312,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_J/s4TG2R.png&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_J/s4TG2R.png&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_J/s4TG2R.png?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_J/s4TG2R.png?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_J/s4TG2R.png?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5S9vwTRb&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13256108,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lMbOLkV7&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;agG9OS50&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uBMeBpDl&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:19,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:4089553,&quot;title&quot;:&quot;VILEN DOOR s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://vilen-door.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13256108&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13256108-vilen-door-s-r-o-praha-hostivar.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.538707&amp;y=50.056511&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://vilen-door.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Gfpm9n0C&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Smíchov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;3201/14&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Radlická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Smíchov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Radlická 3201/14, 150 00 Praha, Smíchov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Radlická 3201/14, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Akce&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sapeli.cz/co-si-bereme-z-prirody-to-ji-vracime#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13312741&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oWXrs9ej&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vhtggSSi&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.07053756713867,&quot;gps_longitude&quot;:14.401041984558105,&quot;group_id&quot;:152052,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/vGCts.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_g/vGCts.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tPNgHxCy&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QN_C/7UsP1.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QN_C/7UsP1.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/aP9GoD.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sQzhJWwv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hOODlDEJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ycP7p0x9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hhUAxWFk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kPxAF6Q0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tQZJPM8O&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xRzouocw&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4380388,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_f/WbqBAQ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_f/WbqBAQ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_f/WbqBAQ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_f/WbqBAQ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_f/WbqBAQ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Fg8ZLnsh&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13312741,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TXMn4mLI&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vD4CtsjL&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2005946,&quot;title&quot;:&quot;SAPELI CENTRUM&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sapeli.cz/sapeli-centrum-smichov#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13312741&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13312741-sapeli-centrum-praha-smichov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.401042&amp;y=50.070538&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.sapeli.cz/sapeli-centrum-smichov&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RFQXusHW&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Stodůlky&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2633/16b&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Jeremiášova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Stodůlky&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15500&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Jeremiášova 2633/16b, 155 00 Praha, Stodůlky&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Jeremiášova 2633/16b, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Akce&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sapeli.cz/co-si-bereme-z-prirody-to-ji-vracime#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13312840&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tCcH40Cy&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JI61M9fT&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05469512939453,&quot;gps_longitude&quot;:14.31059741973877,&quot;group_id&quot;:152052,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_d/bknCDF.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_d/bknCDF.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pIhxuOBs&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QN_C/7UsP1.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QN_C/7UsP1.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/aP9GoD.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4VXKfPZx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZDa7npQG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;id5udbVD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pz5xFYgJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:14,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KG8RNDCH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HOw15dxC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ogqGC7zl&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4381684,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_f/bNwCKH.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_f/bNwCKH.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_f/bNwCKH.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_f/bNwCKH.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_f/bNwCKH.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4NgrpCTB&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13312840,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;i0EterYo&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yObALgcL&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2005946,&quot;title&quot;:&quot;SAPELI POINT&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sapeli.cz/dodo-for-life-s-r-o-0#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13312840&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13312840-sapeli-point-praha-stodulky.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.310597&amp;y=50.054695&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.sapeli.cz/dodo-for-life-s-r-o-0&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r3Or9xGK&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Třebonice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;141/3&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Skandinávská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Třebonice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15500&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Skandinávská 141/3, 155 00 Praha, Třebonice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Skandinávská 141/3, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Akce&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sapeli.cz/co-si-bereme-z-prirody-to-ji-vracime#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13312750&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yl0jpXOQ&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0n5IMhyJ&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.050174713134766,&quot;gps_longitude&quot;:14.298002243041992,&quot;group_id&quot;:152052,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/IaUtl.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/IaUtl.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dsAxFQSN&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QN_C/7UsP1.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QN_C/7UsP1.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/aP9GoD.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:21,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NKrLfcPl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:21,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cL34wqoi&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:21,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4UfPdWSs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:21,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lbrMoSw6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:21,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;o6jfKk84&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:21,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vEQlI6O6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:21,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5HLLnPE7&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4380390,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_e/TiX9b.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_e/TiX9b.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_e/TiX9b.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_e/TiX9b.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_e/TiX9b.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pzHvB6Qd&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13312750,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;V3AR6EKG&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EFj06WSD&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2005946,&quot;title&quot;:&quot;SAPELI CENTRUM&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sapeli.cz/sapeli-centrum-zlicin#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13312750&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13312750-sapeli-centrum-praha-trebonice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.298002&amp;y=50.050175&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.sapeli.cz/sapeli-centrum-zlicin&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lmoEqwuW&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownPremises&quot;:3,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;x=14.549700&amp;y=50.100200&amp;a=5000.000000#utm_content=categoryOther-results&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;koejoIUK&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;59ae007eaffcf677&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8230f7ee&quot;},&quot;index&quot;:&quot;17&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1525647600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1616165949},&quot;docId&quot;:&quot;59ae007eaffcf677&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fdverestavby.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DrH6tKvN&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.dverestavby.cz%2Fsortiment%2Fcelosklenene-dvere-a-steny&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=NkGKQ5E2LEDdCv3IHyqVpH_OixUS-xi9IqcPGCBAuSBnqZVkAMoyS-ij_bTSw2EWdp1w1-DoAVWLHJOE4O5MrAYOG62abo7wxq9_hTk6qD7hRjtYIDnAuiQbv9Caj3ZZwmrL2cFL49hePKK4d8i06T76cDR&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kvalitní český výrobek, dlouhou záruku a naše rady na údržbu - to vše získáte při koupi &lt;b class=sec&gt;celoskleněných&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveří&lt;/b&gt; a stěn značky Sapeli.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; a stěny Sapeli - TOP výběr | Stavby spol.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dverestavby.cz/sortiment/celosklenene-dvere-a-steny&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://dverestavby.cz/sortiment/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;-a-steny&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gmlvWqkK&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1a7323cca954cc27&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8230f7ee&quot;},&quot;index&quot;:&quot;18&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1470870000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1495991435},&quot;docId&quot;:&quot;1a7323cca954cc27&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fsapeli.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JKideQlw&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.sapeli.cz%2Fdvere%2Ffiltr%2Fcelosklenene&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=kyjSbGd3OUKXE5lYweHZ_AgareaSXxGrzm8eipCiAEJxkjmzDixDAUdEhwTslv0d9vtrT7FQ4izSZCNYp_YA5nIQjh2FDpnGxirpG4n1tqmjWvKcu_RfBfRF5trPl1ydwkNM2zBhEDmdtv8zG89lt6vp51l&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; jsou moderní dveře, které prosvětlí a ozdobí váš interiér.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; | Sapeli&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sapeli.cz/dvere/filtr/celosklenene&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://sapeli.cz/&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;/filtr/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qjSGex6b&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f35b9a38&quot;},&quot;index&quot;:&quot;19&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7443b8f154ada01f&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f35b9a38&quot;},&quot;index&quot;:&quot;39&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;c3331ba5b4e6c2da1b81d6&quot;,&quot;height&quot;:1600,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1067},&quot;docId&quot;:&quot;7443b8f154ada01f&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dvere-j.cz/sklenene-a-celosklenene-dvere/434-cira-matna-barevna/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dyb3Gh8Y&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Čiré, matné, barevné celoskleněné dveře - Jelínek Interiér s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dvere-j.cz/data/images/dvere-sklo-drevoo.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=19ed2a9e130654f4&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:93,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3TEF9iaZ&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=19ed2a9e130654f4&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9ZMFGW9P&quot;},{&quot;height&quot;:600,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=19ed2a9e130654f4&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:400,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b7AYdiMm&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vesVT0cR&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2e34285cb1377b0c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f35b9a38&quot;},&quot;index&quot;:&quot;40&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;17170f506dd6b4d333b2c4&quot;,&quot;height&quot;:2481,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:3507},&quot;docId&quot;:&quot;2e34285cb1377b0c&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.bydlet.cz/464688-novinky-na-forarch-2018-predstavi-reseni-pro-soukrome-i-komercni-interiery/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cfqMXlKE&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Novinky na ForArch 2018 představí řešení pro soukromé i komerční interiéry&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://livinghome.cz/wp-content/uploads/2018/09/ELEGANT-10_bila-hladka_4190-Kc-bez-DPH.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c7eccea69ad619af&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:198,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tuHa1QeU&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c7eccea69ad619af&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:396,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ijqc9IOq&quot;},{&quot;height&quot;:412,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c7eccea69ad619af&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:582,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VO4Bq9dl&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JwEzLE0o&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;ebe5635e3ea4d6e0&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f35b9a38&quot;},&quot;index&quot;:&quot;41&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;3c3c78e76323a07073fac8&quot;,&quot;height&quot;:1200,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:800},&quot;docId&quot;:&quot;ebe5635e3ea4d6e0&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://homebydleni.cz/bydleni/rekonstrukce-bytu/jak-neposkodit-piskovane-sklo/attachment/jap1/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ITOEXCy8&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Pískované celoskleněné dveře po špatné údržbě s viditelnými ušpiněnými plochami&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://homebydleni.cz/wp-content/uploads/2014/06/jap1.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b57d9f25c66811e4&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:93,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hZE4YDqT&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b57d9f25c66811e4&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iBLhM6ZP&quot;},{&quot;height&quot;:600,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b57d9f25c66811e4&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:400,&quot;_reactKey&quot;:&quot;luApf6Rc&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;67Dor2ZB&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;cbf2dfbfcb31e1ba&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f35b9a38&quot;},&quot;index&quot;:&quot;42&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;170f0f6e44975cac49b0b7&quot;,&quot;height&quot;:1768,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:2500},&quot;docId&quot;:&quot;cbf2dfbfcb31e1ba&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dorsis.cz/celosklenene-dvere-vitrum/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7eIHrnof&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;vitrum&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dorsis.cz/wp-content/uploads/2014/05/vitrum.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=51bb7eb75bafbb3c&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:198,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0CY3IAqN&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=51bb7eb75bafbb3c&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:396,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c0kA9m9b&quot;},{&quot;height&quot;:412,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=51bb7eb75bafbb3c&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:583,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ywfaiale&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8sMlKMG6&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b46f10f0d5f8f6c6&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f35b9a38&quot;},&quot;index&quot;:&quot;43&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;783c7863853b64c46f6b1a&quot;,&quot;height&quot;:2471,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:3500},&quot;docId&quot;:&quot;b46f10f0d5f8f6c6&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://bydlenijeumeni.cz/skandinavsky-styl-bydleni-pozvete-les-k-sobe-domu/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;z6aCX5X0&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Celoskleněné dveře STRONG s pískovaným motivem, posuv zapuštěný do stropu, J.A.P., www.japcz.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://bydlenijeumeni.cz/wp-content/uploads/2016/12/Celosklenene_dvere_STRONG_piskovany_motiv_posuv_do_stropu_foto_zdroj_J.A.P.-3.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=df6da557e6cff009&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:198,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E6dmEgTh&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=df6da557e6cff009&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:396,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qmUDdfrI&quot;},{&quot;height&quot;:412,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=df6da557e6cff009&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:583,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gMdycFy2&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qj0zXsBZ&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;292cdbfedf1ae9a0&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f35b9a38&quot;},&quot;index&quot;:&quot;44&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;c5a59ce0f847e16fab3144&quot;,&quot;height&quot;:1127,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1600},&quot;docId&quot;:&quot;292cdbfedf1ae9a0&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;CZK&quot;,&quot;price&quot;:0,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/karibu-holztechnik-siirin-59642/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0rjNolHq&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Karibu Holztechnik Siirin 59642 od 73 990 Kč&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_IQ/urMBEuN.jpeg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=2cb91417fc45c768&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:199,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4UlrIwAn&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=2cb91417fc45c768&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:398,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xgjZl8IH&quot;},{&quot;height&quot;:411,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=2cb91417fc45c768&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:584,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CWbTznVY&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dANr8pt7&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7297baba47209b82&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f35b9a38&quot;},&quot;index&quot;:&quot;45&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;4e4727943b58c17ab7a5c2&quot;,&quot;height&quot;:585,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:390},&quot;docId&quot;:&quot;7297baba47209b82&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://sam-kladno.cz/galerie/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k2G6Z6uC&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Fotogalerie - SaM spol. s r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://sam-kladno.cz/wp-content/uploads/2017/05/Otocne-celosklenene-dvere-31.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=6c4ce7797899cff6&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:93,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Qc5dyIH4&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=6c4ce7797899cff6&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lxHhsgkm&quot;},{&quot;height&quot;:600,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=6c4ce7797899cff6&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:400,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FcNH3vPa&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lk1dOcEw&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7e02a981de8c764e&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f35b9a38&quot;},&quot;index&quot;:&quot;46&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;0f0f0f2445568a6757aaf5&quot;,&quot;height&quot;:1839,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:2600},&quot;docId&quot;:&quot;7e02a981de8c764e&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.japcz.cz/oblozkove-zarubne/typy-oblozkovych-zarubni/dynamik/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IBodpswH&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Dynamik | JAP&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.japcz.cz/Resizer/img.ashx?src=/root/products/ZARUBNE/dynamik/gallery/jap-zarubne-dynamik-05.JPG&amp;t=101&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=38628c5bc7fd84b9&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:198,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3YmHR8cx&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=38628c5bc7fd84b9&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:396,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y7EXDZD8&quot;},{&quot;height&quot;:412,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=38628c5bc7fd84b9&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:583,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8cZcqadS&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4y96EJ4O&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1089f8c88ea471f7&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f35b9a38&quot;},&quot;index&quot;:&quot;47&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;e2721ebb85ac90ebc5c07a&quot;,&quot;height&quot;:2000,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1500},&quot;docId&quot;:&quot;1089f8c88ea471f7&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.wood-styl.cz/celosklenene-a-posuvne-dvere.html&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0sviQTqy&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Produkty - Celoskleněné a posuvné dveře | Woodstyl&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.wood-styl.cz/img/celosklenene-a-posuvne-dvere-003.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a4cf72a6e380164c&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:105,&quot;_reactKey&quot;:&quot;g2pCpWIG&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a4cf72a6e380164c&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l6fl0RLy&quot;},{&quot;height&quot;:566,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a4cf72a6e380164c&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:424,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8UGGKSUD&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;43JXbQSb&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;69cbb564b1ac4f26&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f35b9a38&quot;},&quot;index&quot;:&quot;48&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;17170f2c963b95a616d4e9&quot;,&quot;height&quot;:3026,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:2664},&quot;docId&quot;:&quot;69cbb564b1ac4f26&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dvere-j.cz/sklenene-a-celosklenene-dvere/436-grafoskla/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xFd8kVLP&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Grafoskla dveře, skleněné obklady - Jelínek Interiér s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dvere-j.cz/data/images/dvere-celosklenene-grafo-5.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=407d0d017dbaa706&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:123,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5kFEvyPS&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=407d0d017dbaa706&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:247,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oGKfGRtd&quot;},{&quot;height&quot;:522,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=407d0d017dbaa706&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:460,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CosFAgcq&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lxHbk71D&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;lxODyrCq&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1e8abdc347e471b1&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8230f7ee&quot;},&quot;index&quot;:&quot;20&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1213570800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1544507155},&quot;docId&quot;:&quot;1e8abdc347e471b1&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcelosklenene-dvere.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lv7XtAXQ&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.celosklenene-dvere.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=0RHiUlIVgZwQzivsoLfOztAuIuvtaP8mBjf1K-Jn8WawRZ8PUaKH2rJFfjAuG3SNkF6anH7r5wlPqBEj9ATv31EQnzuYeIJc0ryY9nmR7P5FLiQvyv39nH2kXVQgNz2D_JNfhsT8GBuln0oNIbrV1uhuUYp&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Dveře&lt;/b&gt; BRNO - dodavatel a výrobce &lt;b class=sec&gt;celoskleněných&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveří&lt;/b&gt;, stěn, zábradlí, schodišť a jiných skleněných prvků&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; Brno&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.celosklenene-dvere.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;.cz&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ojXHfkHY&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c6755b5ade174f73&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8230f7ee&quot;},&quot;index&quot;:&quot;21&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1514934000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1515278765},&quot;docId&quot;:&quot;c6755b5ade174f73&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fabhdesign.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cQtI43Vt&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.abhdesign.cz%2Fsortiment%2Finterierove-dvere%2Fcelosklenene-dvere-a-steny%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=nxQW3y0NrfewDEJ3bslIJrSlRxCx8Rn4zFtPchNnY9TBkHDjUVHxbAmDoCsAnFCSJa090-Vk_FFDXtX45sMXFh3Yt7jRLn--M_gmzyBr8Pj22RrvprCRWKBdzIbuo7BHUnEap4bCZbcIgI0Rjs3i0iyNl3-&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sháníte &lt;b class=sec&gt;celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, nebo Vás zajímá přímo &lt;b class=sec&gt;celoskleněná&lt;/b&gt; stěna? Znáte Grafosklo? Zastavte se za námi!&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; a celoskleněné stěny | ABH Design&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.abhdesign.cz/sortiment/interierove-dvere/celosklenene-dvere-a-steny/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://abhdesign.cz/sortiment/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;-a-steny&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ObIZq1ep&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3a508a9b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;22&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;VI0pf_okFOmchM3mcHQRRMvaA7jhEQzEEQSz-XomAfwJ-s96V9BnegvyEnQLgQt7RXLAugXVW-DpVL6tMB8mbfN9OGGKLEFL7EVbuC6JAaAAtnTXkkUCx0efGfdxYORo-yUlbonb4jLGvSNXm1XfISipNEtJiiV11Bcq7Rti7zmRMx5WCQSRcgrMJusGEeD1wI36Tz1yIqG9SqqUHB14Hjah6Hg6wNH0fYtuPzc5qx-8XyYH-SpGK3vGCgyFk-j-3xPrqSLdjvtL9mR2_JYZnfj8lxhG-ICyKS5pPlBX0uBTO0yX3rP9bs2FiApLKGkIa3u5vmkd4mv3wY4Q2gWD6NASu_-CNw==&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:237,&quot;trackerId&quot;:&quot;cd86a32f-147d-4d10-8266-70b55ee57ef0&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5701744&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3a508a9b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;49&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Rkh2ZpZlS2gXil9PLC7XtKBkUe9w3ccWptthTRbg9R-kh_dJoX14G0CykZfjOTlnNB4w1ODWzYfrcPogizwLVizU2ktsbS9HZG1JZMq-adjjYwBpikwjnfnDOqFy_cOw9kfiyM8jF9B00pdFaEmNULWu9Y_fm8gpc0qlt77uhnrpEw0zt7lxNzqv6G2hb49to6f0zi5p7sNYssor6U2C6Ir6DfTFRnj376E3fKix1gnMklJ53lgfLW8mz0Y54E0KPY3FQCHsEZONaHVzqgNkPf3adUoN5oIeboy6p1sGd1HL8tcacDS3CfgLbd44-XumkOhC0a9EvnQN3Rwai_RhZHS0jLnweLlkKN2FpcjcvEhIpbds5izTMwuU9ol-7tqWNHyA7ns3N0m24jBxlc_NxV7JKKJATrBS03r1-YxhxHTMotZ5CVwudw9rEKaN6cARxD5ToI1x8gYYl8tSMyEwYSZLvBCYIj9VHax6-yHT099rgGLV94jimOX5rdwc307n8pF4j3b9A6CSIXyOrq0CI4v2faOxfTag1kX9bPw_egYSXEuvzkv2Y6d7IfZ9G3HP-4QMV6Q4hAdrw76LIi9r6u3T_F-oYiZKps01DUTt66jlyHwS-jS39BshMxDWWfOhMDnKalRjUWaCCqfrJLE-5OXLW1SUsah7517etvZcoFKCO1b9_p8i0xd8ef-P2sjwDCPLVAnXRq2mxdkU7fDRiB3K7WLJ08KygK0eJob0zJpF6Uvfp3GNk_mYQ2JeI-nzgRe_xbqCa-S54KbbLBbd86tlZGtBnqEU8DzGH6XDXwnFWLHRwOMNxAGycc5wdi9cYyJ4o5xfbVNmwS70N0ciBrZrXflrD3U3Wy4zL5eEcTY6krRUn_u3A62Vg6aVtkU8bOAKTw6OMqfFvwYjKB94dFzFnc496exxqmJsVM-aquR6nRjSjIF9w7YQgVdPjhKKdShM9D2uGYcQkJdghjrm531n&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Hliníkový rám dveří je výborným řešením pro parní lázeň nebo dveře do sauny. Jsou určeny pro prostředí, kde materiály potřebují velmi dobrou odolnost proti vlhkosti. Hliníkový rám je světle šedé…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia AD2748 69/189/6&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5701744&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;oSXKrcAO27DuA8nU6HzBQjNQOmenerL-Oq4CnrRTFTrJuavdT16Udo6sfdSd0Eo7azZMDspidfpLp_BGMjfBy3IvlcJPhdejeGYruaFTuosKSP7eGv9ibWngtFOlp0T14wcDRP-4GAb_Hxim0Q9ueAqhaTpFSGjB6cXkDRm4YWY_8qEnJCM6TJufzYuLIhV5OAsUyPn08NVoam9oscAwl3IDaE-a1P9yHw_r5GqaOK-8KPEh4B-3fjliCbnhwN1If1BfL2zgxUTvwrGoRIp-MT7zdhFHDJzbNRYcMdB440eBN3Kf2DXUGTIUhxYoi_srm--f7hqrPBjyNkqy72Af7VSc4kjYhtyb9SxITpsU4LatPmcvOTRQ36LzFDvTEg0_1IFmcLH5y8oZ04TjaUNvy21qHXVnRKf75g1Rtg53g1rTgby1mgjiEXmWBiMmYg2_rd_23xMoSJkHwEdxYOFMUik_qI6F-Qgv_gM9XaiuV_I4KuuVH4xPrEGtf128mfXFjxJz1YdGKzn8cxIfaBeX26fhpF0-wWtGF7UpM3j4I_IlFMMgOsARuhbkJXgHTTYA_A2yzCokbyyG76lTSzIXa3gtR_DlidBVfKj-s_nM-bnzvswNTbRIFTQ66xVolAW7oaouxQoh_0KBuaTFCLvjrzhVOw1h9Uus1wRwlUM0EzUP_g9whKK9bMw9Ig==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1864600,&quot;minPrice&quot;:1356300,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;celoskleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7rhuABB6&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;189 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OOdDinuV&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;69 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dQEhxyWW&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Fv/1ImCDRT.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SSpYbfah&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia AD2748 69/189/6&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;oOc6NQ97EjJfqK0-WohLvHcoj1xMjC1xwVcI9SUMGSS78sOd3oibm5u5P9if8NqQDkYW8lW7qXPOBOgoo_CjioS_MohT0nIXlYuUeLGlxE4xmdTlYulRyfZbxPXELzU9XsRxnXJIEGrY-td1kaBYqvdBFXLaFu7HxGJJJrP4iPnI7wEDJYfOBDL9axZnIf7jDIOUpO9buPdv9EKvPaD-LaDYL5Zwa9flHTsJaeOKJlEPHZx2gqkbwRe76a4epx7WM5rRLlWygpDwf3lzqp0GrwNOc-AMQjvjPkPmICg7_KM&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;84a44847-92f4-4a32-bcca-1a240d6b9c80&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad2748-69-189-6/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ipCHdB2B&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6644873&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3a508a9b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;50&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;8qIpa88K7n1Hh7PUjwnDnaCEqj53dABOdN1fcFvEbsyqFDC22uM1imX_GYTFREQSH6vvTBDhHyYEU9XaWQH9B6j_J22-8YRVpIVZpJuP4YxpXN6C5fZ1bjYLEVoM9lm0sAGYvgR0KsH2udg5oGH0YaqrcPCVl8sKc9aaskVPEeCkBgfZf0uETkqxpPRLvQCK5A6Fi8cQoVJkfW5urDJWVgj82-RwBBKKyQsOviCF9sr1rT16gD0NWLMBTtxX8PQbN7WXAWAP7Z8PkKtn_TQhbI_PS4nFeseHsaMBXiD7xBnCaY1j0QU7lJfKp62Cpwgl7S7lTVY7Q4AShdMxWdJuMFdlPe-bgyZ_93t8uPGPOJ4Cy-vqxZx3Xk-IlulVDnt0kQWO9VsmRu7f1ujwTXixVemcBNT_VCu4LnVLltw9dCch5B5GcFNTTcERRFDv839SdQqcIWp9dD6ziAe68poT_MuMBDC73kfnPS0MaFrkQfgRuXlJqXhyBb-JyFUSyJshb0bGLDTHCOR7Bxj8Hg-EN1gJ-Au0Gia9HY9cwVVP9cQmLSlYQdti2aWOytYv78q-qkwKYks-LLaHjGDG-7jY-VfhtgIi027-y43gmwu4BVWqZ5PqSL8CGOYs9oT60fe0dcagEA0NPVLs0kejBgK9vOo__ITaMAuHUcTBl9hrmPQVElQ_B-QpKvCpAnIeh20XdqG3TKI4zjS-NfrnNggxhmpBewrq3lXGGdffd2fnBb9STZRIKBEE813dd1I5_R9dub4xcj6a2w4fpZvm8hd4wPng_DlQJd6BRBdzDQKQCsU1WNYz0ue5PGL8es-q9cKfIzmXGy_BnKBb-5FJgdj_T0E5WTyg6v2BK4BweSG8OjTDIjgYdK_2yfVKz8u02d4edgkDzUEsTApn8FqknoreSLJBP4qvYhlUuJOrdCoqN8fOSI5LzfuWk1vc9X9R1X9gf5vc4USa7SG6d3oyp-W7V629&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Posuvné dveře na stěnu FARO skleněné, model 7 se potahují jedním tahem pomocí jedinečné patentované metody, díky tomu nemá tento typ dveří žádné viditelně lepené spoje. Kostru interiérových dveří…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Vasco Doors FARO skleněné model 7&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6644873&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;uwK90O4kX83o3EJ4fFtV8t-6ieUnjtlpiPTn8ICYkhIG3V3fCbDJgaWzh-5ClWqJRYaSOrGvk4PYeMu8mROlCyxMWJxd1xuRYan2oRPTd9wDBpFOIJuq0MIyQSP9BxC79mvT3d19oESphxo3WEaFG7a5LfskCW_2wzWkUON2_V5I1_JY_si9Ffhipb5o1WKUdl37L9n5J1w_JfSOOT2D1dDPHwoVlje-z-A0A_b5a3WiiOyccAPJ3rtXJl8IzLig4_a_ciGDdYRl3MKew_FjOlY-o8hLvWDp6gHgMTpA2aHGLMSMRglBLqf97A6WAABPVqfdwW_cyM2GgU7lZ_1OOhdB2V_wWliH7b4P5T3uYu1pyIa2E68WZLG2hzln08GffwS4XyPsgBLRVHbkKaX8qxLMKJI7FNY1MMrKK7PoTW-tiANfcaB-4xcZJh8cta0f6VIy2Mam_tCbJa9jNnnJ6SokUmSlyqWulqtwsyz32ZiQFrrdNbYE2ytFjXkNZ680rZVownXUrLnIEEL4LroO9Nx8LwTsV9br9Do2ipi0Jm_9nvAgpwqDJU7_kQQj4FQJWSgLVxWowuHlDbsiiUAxxBDEcG1WxXJhl-jgjl-spFRsIDrZxDTqZSgBK35mRqz3zSiSvj98_sGNtTCZjqB2FJvoaFO7XkslpUld12NLBVBS8XwEKw0E8k6oEg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:599000,&quot;minPrice&quot;:539100,&quot;offerCount&quot;:5,&quot;offerInStockCount&quot;:0,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;celoskleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PL9gAf8F&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;orientace dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bez orientace&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0gO5ZgOF&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;odstín dřeva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vícebarevný&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;APeGJ39z&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;materiál dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;dřevo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M0j9KAcd&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gT_y/G8V1dw.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DVWUIBUv&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Vasco Doors FARO skleněné model 7&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;lrppGNydVMWoFqeMWBkQi8FXCi1SV5knhPjHeZSfzloDrwj3mNRY0mBfNRGU_ey-JNF1hFRFsj8SmyScORpNdH34MneeMmz6_it6hP_w5MWmOwxYuJ5KRglnRbukWur006k5GR3leaX6iz9Na_tq0oNm7ItUamEQnwLJM4vjqAsxR7XkQvRy7B252VokICvTztFusWS7Hj9n1gc7KP3aEfEOPxhwfJjTBjcpmJavYB4QhutOsf01sZPwP2cdOD2-aGQCYLLTrHf2e9yrS4pvSu4ZsH-PFxzkYkGmvQeMirk&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ac559693-33ff-4bb1-8a92-05fee3b23ab0&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/vasco-doors-faro-sklenene-model-7/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Vasco Doors&quot;,&quot;id&quot;:&quot;17909370993808756023&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Il/hPiKnm.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/vasco-doors/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=17909370993808756023&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DPewbq8n&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3392393&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3a508a9b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;51&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;LRgUhAsCJbuIAlnq1KJ8N5GH7-EmBfXJQG6m_UwV8JBzHuXAbPjSxrwB2AZjBCAEwdyS2JqtW2hBbKvZnoZvsi-PdSSVLhxE7oUwiynTW2PatxF87dEQsg1N0_Gb_gB6LqM9w-hZnZzpD6FxZjeMDgWa2jqYPo2caInixMmU83cYeluCVeGbPcmT0lxI6fyEys9mXNL_cmc6CdEzjbGuec3KJWf3p1rrFAcNGGwiLgIY-7vGFrcbViSA8uvVp4ujUgmgcPia4eEZuZY-Bbcvhe2IHQz3bex97qpaeiTXyXwpR5agGoh7ys8CHOcaSlZUmTPER4f5eE3OLQ4Bw_pRK3FU61hpPaK--3ZtOM5W3supWNBBzjxDWLEKMWo7JDAPsRPT_dKSmE2VdWRACqxcgBdqTNy9Jz3MByibOGugvRUGewIqwan3iAEnWzRxmoYAjVxtJQqsl6XGTlk4rUpOsOc4HqF0dgNYGzejsWn65u4iQRFE5oZLmEcSrNZFcB-x1gBQ4zTNvW4nDZfW8puPLJzewOYCyjCDkWdOsqGQIZlnuKr56fMyl52ddfB3u5KF06duKS_QdPR7_k9Ps4tsfERCQQXcqt4oW36PbBedy7qI90_SWvt5fG_OmVIsRT04BBFf27UlO7VgexjNY_BinTIf71Rj_9aFbtGs6-w9IzlNGo_67zs1k-lTaz-Qu3w3BZ2SYSGtGl8Qohs6EMeo3YFO2pT7ACycxGIvH11y0u2J9e0xtKmje7uOFv11Cg3E8_CgR3OklqWp3BDK_cNf69O2Sl7PxW31j9EZs3hLzI5VMnYWjYXHhY91fjdvoxHHe7FGSzADmLwz-0FfbFXzQjuB0zCCCnm9Jg_nGt6T4z48sxtTq4R0Ri3Jk2Q09zvCjBuP_UZqu8mpJ8wQA1te8yo1SQOk0ktWnJOEE_jOrCTkj2Z-Extlhi0TL35SegoVAtq0Ah8wJ57nr6ZoS3fVA2Yw&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rack Triton 19&amp;quot; jednodílný 12U/500mm prosklené dveře, šedý - Plně svařovaný nástěnný rozvaděč je určený pro středně velké instalace. Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na přání…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; jednodílný 12U/500mm, celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3392393&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;1u-G2QWUWp85FQ2VqJ3pBwfXbFfgscjEgI2q9cyvZ8k6xzfqoZPCIWHNrSKmWA-GjJtDV57x3O_Vd7lYxGnOZttq9wkz9qT0r1S24OUOoRnaKDnVAJm_rhF67hJGI1Bld-gU67HrDUldMpZScQ-aoPH3izBruMF6JO-spQ-yneAJ2o2o2n-BnMp8sWMWR1ZO4Ftr7T33VtICnpCZMCNQxbKonGfQaCw16JO5WHII9ywRYGm4UBHQgFyOnu-RhJBcUMBbsgIPmlV5V58wXAw4XLunG6KFLVFMENKyjs0xNrb1CvvFj_OPbcN2seH2-SisYfB8hrlIX7cDr61855D5mfGH_Vej7CQ_0yIF9Dtnzgm_cw0f6lGwDZ4QLw4w6VJXJ_Du22N8pvuyzO8OYpr21N5vAiU8kZbKosH39P__QRZfcCHNkB1EmxmA8wy_IxoG1txx078RyYJqarjXWXVGRKTGDLglY9DtUjSnGvjN-HH8YsfIarWeyYrL24ahBO3TBhb1HZPiFskjUUMktmkyY5bJJ4O_nCr9GBMmBCRbtcvlFmDy545OFi78E22V76yrasISSp0Hs27Opj6Z0wPL7OeXPpslNsgzp0QFKVZS00VJcRs2NMF4gcXQj_HzToAlPWGqfC5GELirEa8EoEhu17kxEJuuHPUs3lEysJKob4fyr9MkcQop7mIXiw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:396905,&quot;minPrice&quot;:307800,&quot;offerCount&quot;:21,&quot;offerInStockCount&quot;:18,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fhQt6GTg&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6KI4qemd&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;500 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YgJ0wNZu&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082843/img/67/300x205_r85hqK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3B1gCWmd&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082822/img/51/254x183_hPFaBc.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CyyM01UO&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082868/img/53/300x300_s5gqEz.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x0tuVmt8&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;p1nHbSev3JlUylqQnEtQunlC3GRcvgqc3bMlVdaMtRnQrY3PYBr-bLIJkwORjcK6wPlnTnk9tQ_l0W3QSOroGRkkHjs_tTDe7bFhdpUqG-h_mcLyeHnHOhSQ57xzju4X7pUxzBiMsaQHTZaeb0aX6D4kVvqYaWtC5DEdCu3GjwIsSLrioO5sHAyDMv-4JhQ-sMFNHbrtubZSe-7B8anFtbA_hqZYlzSUFNJJR1C5_WUEVRDoAY3MILM3tPI5sV-Cfve40jux70546xAAETUuNWjY6fzqkOeBZFGIATG6NCc&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ae254128-4e09-4912-b36d-a7491a85a079&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-jednodilny-12u-500mm-celosklenene-dvere&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2IFNXUwK&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3828820&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3a508a9b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;52&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;thfkDx8xvXJpo0gRt--9x7yJ63rD0a1BwbWgWG_W_-Ty9WWQ_hIfPyK9fVAU6lJ696yqAwo4XRr9JVZKDXo5GW4_1WJMBh25YnwY6M1h_iKxCci0SsyCuQBH0oclfFDsAfUXOIQNXrxdevWeCVQizN_NZVILNdjdA89ZelOjEEyHlRpEU9zwmlAhnQBDjjzZicj2CoktSQIr_ZJ9PcTy2EcFAS518LHoXDynsUaupiKwz3yA_FQl4o7YEQXfj0Iu_hzVpHai1o4P1RxifroaMX1JRZ8lCpD3_yvZcQQ2_EFeW60u5XgScLOZp1TOST5rV6471NH1hfF1g8cQUjDLtM7CBeorRodRzbxNynKFhF5Fi-yKhDjGLDMp4bHCVHy3JEtEsUzfACflLYqkfelYRXLvYEo61XriYuR_CsWTNrIm9HaFr-rjxy5q8I_pA4kI18RsClzvUNILgejZkqH-kY7nHv_UGCH3esL19-hKf8T2mJKiQIoi4QnRFnP3fVrqM2UPam_evNKgvKuHG4m09OktXkm9-KoNaZln5gUgEe4xOEwEllFBmmIjMrx91dLhzBYnB-NIF8LaeBC0MzTIx4zDuCm_dHMzIlGdrnrAWhY8He23qdPTsFghCUUOR0Nc2ggaEUagS-XvFjotEixayTZCNd0XOwZJWCdpBM_nc9WdmplEKTKB2qTqlD0ZRF8J4mtGhMoOnRU-wfTo3b6REnJXBKzWaHrLLc9IjWPu6aBSK_GSqKTfqwvYVNacJ3tbY7ejqIYGR-CYLwzm6XR6e1lzO_T6oIxmHgb7SFFSNsHtGKzGs07KbzKpqN3oPJHFtBy7nG8vZ61GG9TJwduwq9VxdgX95i4Kv7DY_wTLH9Kp2tDrPGPALtyKUcrw2ZzvfDnPbEjE6_6EC86gpmQwYq7XX1oYGEjWPYgJefUK5qiRAJMQpGkKVx8RFj_zwpvhE9IbWWkePAHCFp_NDNJ7MceY&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. Triton, RBA-09-AS3-CAX-C1, 10´´ široký, 9U vysoký, 260mm…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack Triton 10\&quot; jednodílný 9U/260mm RBA-09-AS3-CAX-C1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;3828820&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;TzBNDeMwlpi_P_3URO2vqssZsdvoZbaSo2WHu71mwL_S3BPEeL_CkXeBprZ9CBDezpN9IXbMBaDBuDmCVCVBb_DtiNLVyVwzkoqMTuec1ywJnIweJyQH1d-4IHZlkQvWJswPyTK2E8RvUyHw_0AzCNOSZXUvP2aJ2I-zeNnewGNDW7d0unpAr0qQn4E52bPjKsDP2o_mA7gWmLRJGwhh5zrETZG2vL6LEPc0ShiUSpqRMy1g-dFZ_heTqveRujOTVLWm0XpgB-ZkN7Mm0a_HMuccewx6tEb7v4T8eKguuvShOEBRe8eydjRUNgUZmA2ZINtVefoMGaTb6E4_A0orSkLJ-792Bk1VZoAZvdFPuta71Lp4PEMQC6AJBsgeTRcLsFIdJqxUahwsReCX8yrfgVPnoyp7mCi3Hkpv73X1yESou3Ipy11fTQ55dSHGdUlgf2Xbm9phSJX6yCq29mvram7cXUNG1j8aHeSq_pip3z2fC90uH2jmT13BzYQi2xO70xP8RIY0pBFkKEMp8ssoCXwuNRiAKpzuCwcvzMfyjhERE7kQV4w4PoJm11p6Q9hRj-jsH5u1XV95Vu3ZpeUrgkUkC6ktHzuJFGgMderA8QLFYYP2oLx_rtH6H--gy-SCFy-rTKT_nWRwINHzFwV9eD3sfmE5ECtgMuDexifs_8qL0cidmFtKieNVlA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:230900,&quot;minPrice&quot;:181400,&quot;offerCount&quot;:26,&quot;offerInStockCount&quot;:20,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4pWQEMQl&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;470 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9oJWXYmg&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;260 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;shVdWcB6&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082943/img/34/283x382_qhX055.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;doIGdfue&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082926/img/1/292x312_Y2J2BJ.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZFx9sbKb&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082990/img/80/133x200_ucB9D9.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KOFkRNjc&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082905/img/37/497x406_Xx8kf5.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UV3sNQmo&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack Triton 10\&quot; jednodílný 9U/260mm RBA-09-AS3-CAX-C1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ZkOZICjMALFR-YX1TTtlqGjQdFzE3i7CZu0rQDljrKwMIDeKtf09iJPyiG2IBOOvRDYIpkhf5rIh0aiwhzPkRFlIOmhPQVR3FTaG2hgmf33Ioo7atV7iCOdmQxMpHy6HyK0tzhj_Z5oVDZopkMKktGK6hKFWpSo9P7NjJe17WRcTEDjtv7kE92-7UEQoJ_V0GOes6U70B_jKWzYobVyxazY8Krp8lrEZXpHLXchDc5ndImS0cT1IlDMh69TJBksJM7xeZQ-rXRFL0bqM3_sqXhyZxUPfpojyAXfaFMqzpUU&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;47e21a7b-904d-4b6f-bed2-2055ee555ab1&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-10-jednodilny-9u-260mm-rba-09-as3-cax-c1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ToYHXwIR&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3430923&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3a508a9b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;53&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;vm83LcqhZvkUFqGoRQA4OJ7X87Y-lVDEkFZB7795YYr3pThGQ64JqKR0FNONB-PPwD97lJH5YZgM0DRWidRj5A-Cm5yDWgdzGQDAEQSuaXAy496u1ke1wk4qBNY3lnARGWkTmx8Gzb3veWcFSQDxBCDPCbeh_k3-_3Lk_tx8DjLiciSxzAOuBfmLqObskuHXmjc5hcJvlYQm9cZI0E9IWWoNjOhP8ZaoJXKEJtb93MzxWJBjGwjaCRz7h4ufWVx1FpeFXqhboOKfmcbZDcpSW2uJdi3TpEkMijf6Q9D0Ju8uRFtG4a0wGzsi9KMJSKaveAX24wXduOD8mdrqqu-e8-aNvLhwzAyul8EwtBTzlXsCJFxL5aGGZZ7oBdHxpXuvlbhgmHMp1uDBB6OzM46_kZMoaSrW6TUjpuma9nPtJFstR7LxgBYxVQ3Rf1q8LKLR5Xtoavz-_O0CV4Tz68z1pzJ0S8HRhhp_Dh0tXfGQixiOm1uyLi_KTEQvkabCnElzGi6r0aJFTVzJaw8X8PGRB0Hxc7KJNln7WsPtrmlKJAIRT2DDUbupM2zI8il898uZOQaPc2_Kh02tHyMK3AfEASy0eLYL0d_UMlrBsPE7qQEEBzlzQvoXtBtXy7qqvEhHvmHqJljVDgzzbbU4X_kJI9w4HqgOqFeZ8zR1xVbN695_yjrto9j9GJdJ3qKpsW6KLK0ixo67sX99MV9erwkU5kWrmz8O-hukxmwbcV9MvY5Y4mqZ68yA7uhWfL5vcHWgla3X-pq1ziIc8RA6qhngBgLmnCGRoNt9vYtPGXgLl6rIj_S1GZ7SKEDkAdYYr5geX6XewfLK7VnF5WYcRSuAytrmHDzK41fXIvdUzos3ifsc2Pay8LlTIcByFyPMGN05xbWjkmmQ45OmkwfaNYEAElaxPK6FuF7gnI4g9ZSRlz6FPECllpnLYI75z1YcGG2S-hkPMLlkXg1CyXENMD9uVcKJ&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rozvaděč Delta B je celosvařený nástěnný jednodílný rozvaděč s celoskleněnými dveřmi, které je možné díky masivním pantům otevřít pod úhlem téměř 180°. Šířka 19U, hloubka rozvaděče 600mm (vnější…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč jednodílný 12U/600mm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3430923&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;pZA-4lY6yt9-2b0c0YwQhlwXRcsxfvIn2RyXjkF04NFAqF8kWutWwlznCuWAF7KKxAlkEECKJr_6fPuonfdKAL3e42eReNyW8s1zfTd3nUA6GGlKjJIih0ygdz7feG4BKrVzKgVRIfJsw7q06L3WgVUwSHa435DjiwbCzOexTiPa0vevSo-0NupOabpF9GPdUTRlarkiFZkx2Lj-qiXuJ1zVwYrWEx2HsnFIGpiZbUQb8i3AkL464rqaVjvlzOf12_5gcf5G7sP-Cwh1F1TegYHV8d_FkpnTjGTMXlsCxAFLTiK82K0RGBbZLMZW5LHCRHw2imQO-x5lSFtfxLbWGVqLvgUGVoY9lKpKLN0Yy8Z1trN52GBbXb5w4VZZzbcgAMqIofGudbgyJ5dbM6K_nNT4nv3im_s7BBUxiUVm0YKFeRH8h33hpBlxCKv200D1SVRYBr3u2w6UfhmGi_sHrj1t-VsMlQF1j-Op3R6GZzMYE44K5P0DRU30xoYjFgk4vdCe0qYW1_4J1E4JooywwubWxGXKf037Ve2Qc0fp3mFUl__aKYYfHZgzlLanCuDMa0FqLfcKvSxS7yoqepY5VA_2uu5Cwln_fzaXo_z-CjM9f2CLM88i_BG7NrfxuV3oZ4-msKjsEE-_a2a8dQ7A93VQlE_C90Eb9xkUbbDP0kAhEdifLU5ka1thEw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:509200,&quot;minPrice&quot;:332900,&quot;offerCount&quot;:35,&quot;offerInStockCount&quot;:29,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m9Z4zaMY&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8s1AGhbQ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cUKzhAqZ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;450 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fNDkNDb5&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082625/img/75/474x471_e2CRSh.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D9DKWyWD&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082655/img/62/313x296_BIdQBN.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TCn2m5X5&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082602/img/11/304x241_n7Z8_6.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RFe3KVID&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082638/img/20/350x202_iG6Y78.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;htv1SPme&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082610/img/25/499x359_3JDhfV.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ey4qEWxq&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč jednodílný 12U/600mm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;lQBSSog8mfG5SJDlXt-QhP4CbBX2-Km62h7wSn2Vwba-O4SOx4laE2DXgfEMRaZ85Ke29msRFI2BdmevxPqbqs5FjWmgbboVG8NjB0pH-s5lY-Q1PaHppOGwzP4m4-3t8ZNJ_z5gRwiwSGac7TMJKfxn5wa9oEuAusJNH-DWRdK1gXFyO8ETVCNkce-Nip1CQG5UqV6yO92rh8qsTDZj45i0sYk9mvzWUSCe6znz_izbll920iuPpEsSa3HsX11U8-CkN3iIi0MmaCEyfBhzqrZJZDjTf9xirAtq0IdtfA4&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4a65dd13-dc21-4c96-8ee3-1c04655d7643&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/19-rozvadec-jednodilny-12u-600mm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cSw8d1Wg&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2944487&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3a508a9b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;54&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;NoxwXEfzwCPIoZYIvzDWsbVH_wEYqsLosNioXUgB2Lb1CItPdQZb0TZaL1gSJzMwh9cCMgSbitlvDtiZFFtXX0q8IUm-eUMTRQzTsJ-ccARf2Hw7TK6I5uhRONXzlZOfrjo49EzkUd4qJs7Yg7i6ovFY3KVvHvTM8R_SerjLhLXRttWUm-ahJJiXTbKRD9tbySMSBxYGqWg0V8HUapoP5zijQzvrN5PFpWVh0dO7dQRymmrB2tSp0WFt1abuVBkiLy55fyn1z2VjHdUCxLufu4H9a1S93anvYZJSRu4BbK9w7kgExbPWX_eWt6qEUaQcbHBpBT6LjjjNvi1JwkngI9-hOUGCJ8bKPrSL1ATMVISd8ZJf3PhS3Gga9yJdAa6kulgkV1t0UsPwgDCDwwXrpQAYkYu7XaVdEQAf0Z4JTBI9pYnmMEJzcvj01V8sFhYGm35AfJuuAkztmXf1Q9M84O_FQFIqPU5GOH10KhbnMipEgYPW_lpT2sLO15-V_SwX4eXtMcJanqxhHMvnVAFEoqe3scPHe55vQGat2y_e4OqOIIBoVz8fo5j7ipRhHkekt7o9NzR74pLlZH4fsQCAY8JWdqtISZjQYLUu9c90Yf9HED65K5dAFthQsewzfB_TosvWP91Q1AJrUkpIA1CPAeTJIF1HiktRYi35b8-uCg8mxN0NB0_yvjZMm_zYXkoVXk7Mman-YtoyNRpKHYCv3l8E4Jpv4YdyNgsoPEWIaBiLB0NhexvIQyhbNPalk8fqXaAnkGtyL-35MJjbvm9nh3q8RdSXcaIDD928ofXKf2MR52qiFnHQbB_j4_Me4T8Uxu4kANq7eA778p9coX_8h-KZdbzNkWvUfFM4ntosnSe2vHS49X62GvnWbpGJUg1947rOTyZn7fbMYknAoIZ9i5N5noDJ3DbW7sQsHRDS51rqSU8fWGut7PsVIoEg0xaLHzI8Zo-LU-gV_1TIbLTDv2YC&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; dvojdílný 12U/600mm prosklené dveře, šedý, Plně svařovaný nástěnný rozvaděč je určený pro datové a telekomunikační instalace. Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; dvoudílný 12U/600mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2944487&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;UGFJTlEiSJRKpPV3vq6G8-lnFTND3ndYFHGS4Avmy23cqC5xdOOBTx9KLAp17PnSuu3us-5O1R-FIhiTk7FqsARtjCKZ1gjsmYHXT_dXZWQhzTCenHUjlxlBgzs0Ny24Pm71vuDMYQmqZkGxT_BOo5UD5WdnJF_BCi1SVnNX4I8uI_BvhemkmQiU-D03Pk1jsMR-QTaWCRRKRDXgHWcxCR8QzI18vZH53tq71_s7-JKdMW5QbOi_QBCrFsYT4SG6Br6kQARp4R6tEjVMc-ZoRhdbxk4bbscSzwYZuSt6I0ysRcJ3g9PoLm4DaVNO0iSn8iul50Aktjp1fP2JpaE5HKF99NICZnBAMQNUILMS0Tg7Gr9gUMrYm4ygopCk4RBm2NEJbgvrUyLbGLtQZg-t1dP9v8IpWqhsy69cm3pIEUvtKkA3L0FLZ5fhyYBZrMcEWfj0DqzwyeoiuptTdhayfwy1pJm5Nn1mjuojMHZVmloUjL7f2UMf6OMDQEl5SjM9x6X7SbPIruGp6inTy0_nazW6LX1AcssgC_gJPo-N1CyVlutzZbfiKnC5Ni3RbUnU2DGnuiMN-8wd_uHQVWKj1t_QogLmhTGnTNl0rugpMIiIOSv2y3tVGGqz_fk0fb6Qoe1zso9boqEuEfchWDubtgVQb0YabzReRqjtr3r-nUKyuOOwgYEBYdhqdA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:465378,&quot;minPrice&quot;:360500,&quot;offerCount&quot;:21,&quot;offerInStockCount&quot;:19,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QCIltsHv&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;63qIM9fc&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dfX8iSEq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;btjwjzKZ&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082620/img/13/416x379_Qri28y.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DjsGl5MO&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082634/img/26/288x217_lHyXeK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0lcuTw3S&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;p1nHbSev3JlUylqQnEtQunlC3GRcvgqc3bMlVdaMtRnQrY3PYBr-bLIJkwORjcK6wPlnTnk9tQ_l0W3QSOroGRkkHjs_tTDe7bFhdpUqG-hw4xg7JoSxcSU3-DqmAta9tL7g1W5Wf05JB2DMAQ0uB1J_iXZieNfJ3cKUuarzSGxsjZIPD12gVhy0XJ574nb-Rznqdf33b52TjTRblI-8G01M6-oYmFBTORYz0E2u-GxU0ZzI2NlAAZWgSV1niAl5IQLTJugBaaD9h6eSrPrk3yPuI6thVdUEB6PLrTJKVKs&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;19b8ffb8-e4a2-4538-a5af-7cfbb3b24c30&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-dvoudilny-12u-600mm-celosklenene-dvere&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2leyRrTE&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2700044&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3a508a9b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;55&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;7Yh_qmZTfVV4_7hmyL1TT8G9N3vcMByTURRNksSXjb8uT0kq_KGT_cyJ_D9ck0AM2Ue5prlnhdAkIn2pa8vOJbfrQWYhPWbEr2QbUNMS21aFpnn-mZbyq7kurB7S9dV106szUvQeuG-_pj-3YCjdqHpUuDEeTj-OW_GTtmVLmjK5VJaY1amaVaYA1FAnxzA9tQARxEX3Rug1ThYoNwa7l3Dx1WlPCdw6yRkR92nyGUxWBw_9koYi_U5K0BRDqehNAcoHOvbnKutvCF5R2oWWISsrHRhm2RCw3xcfb44T8FQWhPkzfrawisHPkM69NW7Kg3ERpVWnOGay83peSS_hjwV2q8uxpQJVYT6yRyZrCxE44TtNVgPPVabEFqj9j4VjHUk57NL6IYG6JgHKc5w6-IXFEi5ui3JnBKzHHFRpr0kyl7e0YQWbbjpa3ciOJZoBcByyOE8E9Oh1trjv8LgIxsFYfHPlCFQEMhyscm2191kOI9Mc5x6qBFYc9amVMz6LHOnKbkhSe1yaC2oqXBMLAAVEdl6Yvfir6-NodAbydAUjowSV3__mveks9Nwjh8u4qPZL4XJOzthoQ0gVMB64MdKU3GFD7kVEGiw4VE8Ahon0-UQDngepk-__2NdqlIw2qV4xpQHFJKUstgmwTxjf-Yb8xgHyGWQvA2iDtiOeEcbVSy2qr-CIpmX24SRzGNiacFugQBfMZpmzHWloac1ovatx8c2t_SomV3CXFtUg3DgDxd2VTv7IscgdhYgqltSIzuO7vNOgpTnLXymvefcHvkEvTB5uOcmZ2JCQjRCkb69M7TVEaWs425vG2fr3nAjSkDv4GaIPirNCEOPF--iRr64liKmPWwPrPeyvYaBW6OdgljqJkOMGn7NBXKRV0HRqMZ5enZAXDgTFowcLSDWJZz5fBIu031Nyq7NPwvP_5sbY2aNwZf_lj0jvyhpMYu5ejNXOTNCailO1c9TF782EY64B&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dvoudílný rozvaděč RBA je velmi úspěšnou verzí nástěnných rozvaděčů. Otvíratelné části rozvaděče umožňují snadný přístup k instalovaným zařízením. Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 6U/295mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2700044&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;IcD1ouGyKYn4SbQ465cXm4mVQYHsNKc-zy-PfCzUhws2H5MpzqqedZxsueUCHGNrjuo4g5FrdFHvXvZJPGZiPms41sP9LSLIFPPi2GH0N7QerDx40QAa_Qn5OA5dFWN2sDWB0g2aJGkaoaGncF4maF2Bkbb2VScEYWmpS9ns64lzzCPrat9ij6IGfxF3cOkzARGI2JsVZBQ2m-I83ULWVvbR5D5g_9mcBhHPJOBXIVFY7Q26F-MyA7oa9id8VWB26YHdEcsM411a4hLIVpkDytcOVzqTcxuxFdzfCBRKs8jG-sRl2DIPUQuPK16vZ70yU7qg8HDFf4qXOU2OjfgjTHRO39Ku-MxfCAoXgZpm7oK-3eThSMYW6_2vVih6Vs3zbr5tORUjlIjqXE3FInB1RV3pydtS9tLJ1a_Ros8Y0YpT4RN0o7D-jh27rYFRm5zVc-MSPx50Xrrv-U2_YMSWgZ6kU8RaQ8KJFUoeXivJLwQnkAO4DdMcISXWWnMJNPsyqwFjaJyT36-5wKP5AJsrxZ0SU8SG2jAF4L5GZjhuS89FCLN7SWw1Gl8viCCtIxS60MaWWp0Hu3VhpPN1kQdhI6ZoZoIDCVc3qh_Xz7ZuJQGaGkTm7ZU0UCqNJxW5NdQQmg6MOFCn8FMGKX9bbBdMyF1Mdf8fzFA5k7k5j2i_RmnP8mvxBnuW3Ul_Ww==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:370900,&quot;minPrice&quot;:298800,&quot;offerCount&quot;:23,&quot;offerInStockCount&quot;:22,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FtXuEDyO&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;370 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xpZ24muc&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wcG11yLK&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;295 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SxvvZuHf&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16020244/img/86/624x474_jfSglt.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8uiF2wYS&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 6U/295mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;9_CeC5UfeVE9iEn2BBSOMGWe6gej4BAhE4z0rmlRAM8lDXMoCXc-X9d7CCb32be4WmKRrzR6rh160y-RIWDReeDQ5Mr-VmDqXb0-cQjQvr4v2ydI8dAPxnW_fyESTO7BGRghzfb9Xy4MLzmUVFF_VAZJnej6L1KSVznYGyMxUwoTDNb98RbMkBVIh6pMk7aQ2kDhf-_iyS1UBUqZoj66u7zi46InhzlywRsa1upFj6YKynoBBKR9q6tHrTr0hdBqwvZjDnp-ukoPb1WTZ3Ls8g&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;9b6a6ca5-6cd3-4832-9075-8697909c181d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/19-rozvadec-dvoudilny-6u-295mm-celosklenene-dvere/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TapbU2GA&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2954334&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3a508a9b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;56&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;cHHoXv9CrSHbc9vJ4CG8plBJcT-yRi1UEZVYyCC32AYCIft7FTuwr9psH2kHXytkwYEp1mlzZkxjS071Nj5VxWkSxs-HJKRY6h8VPYhM9ubJx1opjIWzBFegdFsaLXVV1h6KhQr2Qgv2kp4ZGkTKnMdyehumWw_MWBSef8epCug77_gRb5TccBE075vpMwKe6t7lHqzNeyj_1Mm6mr1s8KTMjKYcAn5H277uX0dJFL54jD4iE6VzqsUKqUE6ftiVhe-24vZKaO_ez0zn0P1uq57QRMxkkAJLP2CmpXkncPEkXi0rugPDnza0FjZ75HBGCAlWGeUoiToWjqkV7c8u6PBEP1_cttsG0vvFQS6MJtb_1-q6XjNI0IWcfQHMECPXfIzpH-M8kzHOzVm0ZgTt9f5eG287Qg7AZnN5xbS6sjyHReVOYIgC3dTbgiN2aKt5BweC1u75dR7czPtlfouFN71KY3nZz1mtWRbEdq5r26GrEyo5ZhquzfnlXoELAG6nIjK9QBzUt52Szehx35iQJO6vki-WSU28GhURsvx9r3vASkCvgPCQXCahNc4YJrlbUns05UROyIt1qcuUTMzg3grVRp30V4lg8JEnQsC7uB0XaPw-83477UQ20Ygiy-_J41ZfpLP-3ykl5I0i5F0OblJO8yQ8VWEvf5afh_ntjHEs9P5Mlep9X-TK7EA29tT3uQy7rJgLpW8JJEfHGuJCw0w8s5aXpHPBj2Cj-c_vxHyeVIZeZaCbqmq0Gk5m8NwVIltgSSsGd7ZQt6WEWRVQzuqx-JsvEkdI8ssJJ44csUACdUgdXxa44KQMfA0s8GufvZ3AIwZnnHwdOP4detf-Vn0XoTm9E0Vq2sC2q0kF0p7bdAbw2PXooxclhsxnRzosDQuGMz7MMrP3MDbXbgPgMARMzIzbjWyP5uTyswQh_KduuOPmKqjW_xFQHdhJo8sI1exZFf1QZcdckcyF2K5Fifho&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Jednodílný svařovaný nástěnný rozvaděč s krytím IP30, nosnost při správném zavěšení 30 kg. Dveře plechové s perforací. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE Výška: 18U Hloubka: 600 mm Max. doporučené zatížení: 30 kg…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; jednodílný 18U/600mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2954334&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;nJsY9iRMnfmDyCLcSIuoEyW_s-w2QmUIz5IuHqQ5ykyGgrKY3IfxR-feQfnxbGO7VgqWL0Hr8iA1Hj9ibEW_-wEnVe2LBdl9sUGvLGjRJX5k9alckzQmKRal-e6U6ppkIz-_0izqzqDnFqiFiTVx1tSi_ytId_8b0KgMa_rlkzRUdCouyXtuUFOlEF0xvH1NJhWkh1rVI8thRVsBZF_eGnhFWf8dOCY6FWHolc4U9alCEPQpla9C21-EQQPj2dUJ56xFU8ftjFJ2nQDfeJaVDFuA5m6nkaYRIbGuSgqkG7oLDtebe34ZSLSqoEje5fQydaVTibYTkdyyznSEmhHXZBfUNObBM-FWZi6zMti3j82FYpVX6vZtSeQ5f4p7m7lcVykY7xxT_BFzP1JPCT7fBf1YV58BBvO6aCkL0pfIUTrxie5xNhh8mpSBlPDK2VobJ4RFDhH3KP8a01-wRren9XtFPHAX1dXDZRagXrIF7x7q6p96W-GRIBYl4zZ3nJ3H3xmmv4f3GOfv1_2MXjFxVDKDoqJj7bnHO8fu6dJnzXZYvdV1cx-pWfIdg7MW54yfilJ61ZalBkkvaoHAY45uTkpdqhiso4Y5AXPRLji6-G_FdpGI4pj0nnhDOLNz3Grrc5cYEcBN1HhXd-_bg2MZoQkSqg6n5-krWovWsJ2iWdoV4dLfgIY9L79XUA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:540800,&quot;minPrice&quot;:385900,&quot;offerCount&quot;:19,&quot;offerInStockCount&quot;:13,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SsvUPWBA&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;900 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8V2Btsyi&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gOLSSszj&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082686/img/71/283x224_tvoDpO.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3SDcxENO&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;p1nHbSev3JlUylqQnEtQunlC3GRcvgqc3bMlVdaMtRnQrY3PYBr-bLIJkwORjcK6wPlnTnk9tQ_l0W3QSOroGRkkHjs_tTDe7bFhdpUqG-hw4xg7JoSxcSU3-DqmAta9lR8LZ0VDWlt_Mh053Azcg5H0zsqJkBaGPxu2SNQKNnkbY4O-GnNt2Wh0pXQyZKfAJ9eeiTDlML5emjAMkM0I5HSLBk_G36jV6NWBHJBffYdf9ui2oiqbCSaUiiyXHKcHRSvcjzre2_4yDjAOILMtcR9fzxZkDXxkFtvIUzExE_g&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;8742348e-7489-4215-9ed2-262cd7e8f1d8&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-jednodilny-18u-600mm-celosklenene-dvere&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;amTLOWiM&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2711331&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3a508a9b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;57&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;3qG7Yqjvot_AlyweRSBzxghBdUDBZj8nNJ2wghECgJFtnnpQkBcM5D4LdQa__qoFAJ53GN02mLAibQJbGkHyaRmncpgAQqYKmhbxVQsXMXtYKip_JauVoJwmKmloC4o_hqyILV2p3Wll3XyLUCwTaeQHdJ5wulDC-TIfyngxK_E7P26blEjhzi0NjramzN02RJS-kwbYm_ZEeJpyfgAKRfl_516HUKsWkeSIdUBs7hahUCeIgXqWOQ8I-zqQY8iAtf7auIA6qTPwNLRyQd6DGkJTssuGDkFnO2jmGvvm3eTCv6wpCTijtEeGXNnaPSFJghaqT41vaM6m-u_bOzfqAJrNRnH9hPdzV0tMQdi82BmYgggPBouSxpDb65gYGMnzXKFtpFQm1LaOUZ-kuPK2Jx-74ogdNUY2E78_s6T7qmXx_mb-RG9J5KsPRBX-jriZaFKE_Uaq8h8uoh_o6Zr7KUKPwah-Gp12ETjbqV_qH6I_CTYLqAcwu7IXX2RCcbuvojcsTt7uMmhWLlwWcdq_Sw8_j-LEEl8d7qjMYuOqICCxiuUQmvqVx1uunehblsIz2r1r8zn2p7yhcqC46LZayD7WiZCjoRW-ADKxiKdMq5CTAMw10tw2mVR1zDb71LhibrwRX16y41SnNpuPowzkY_CmM0V5QUntJNrl6i72Td3j7UqxvmEh_nYYtJUNcqYemTZ_liOdCIQ0cnUDbO6QssKMnR7I9d4C9tzUGiDT6VHVpE55MSheGIUhs78wm9VjHuBW8CE8l8yHFJ5CSOAH9ynTwyJz_PIQIEq2ZMzVhQ7zuFITYima5KuOIqUeE_VMG1hA9UfCUdbaxMBLbbE3y9x9hYvPcmt7-FHFJB-gumt8bIJRQlSd7eo6Ez-LV-GmiPU44e6YGFphETKGrz0r_wF99jfOFA8GZVN21Fn1Ldp634znh9nTfqR1q_Qdf7BLoHmfTfYjNlvvb0p-Gv5pOKvv&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. Triton, RBA-09-AS3-CAX-C1, 10´´ široký, 9U vysoký, 260mm…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;10\&quot; rack jednodílný 9U/260 TRITON šedý&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2711331&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;eQjpngtJMXF1Ak2uXkXVIJE-PfYjK_dYmRhN2AG7JE4a3jsaJR-ukfQAMOn8kZqeDmPYbjJT4d-juFnaAH5ME6RFxN4g7vXCu9KvZmZ5py-D2WJqlDeoyJkpRtwSAvQtId-vnY39TX7-FuUFkA7wHrIw2DQodwot8k0fTSE8m5MwGzl60KtNK9gQs9SBYeLlaYaxmp5YYg_Gup3D5bEA7NqU840UMVTcyk8qnBUFmobQb5frnWUMXhqVxWGaZ7754X_TPmWca64lfTf2wWWBDBkfLQSi4UaiupEmu0iikI_Xwp4RpMgnmPH2WxW4SJEkxMTDjeD1wVYM_wTwkOLgQMIN-ZF9pJsAf9ybh6JrNGvYGNUZPS2fuN1TTDZlq7hIWCXWcJKZdYIiWIHdFmZEH4LbP5sv5KeG4gqYa3OiiUzSGE8IysgVnMMEXeEy0Tw3jXBfMPDk6e-iq4IKQXRCTyXaNDZ7foUoM4kpo_v31UAviNEiSc3mNQssBzUEQ35iDHT5nhYfBIZUXsAltEaoFhNrGecvTaMHLJMQDvfghWBqWnLFPFUHQHompudUxIhJ4CUbeifw_RyXtOF3LEAtJNTWWQ9bjfoLzQm_7mo3hkgGd3lg2h6duj2kwImCWKt9pRkeWwP0_ylg5TTUNWZ1WFK6MnGDRHTfaikA1_wFn5Lcq5pX_Nt3ZnyK3Q==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:245300,&quot;minPrice&quot;:183500,&quot;offerCount&quot;:23,&quot;offerInStockCount&quot;:18,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aX6QhXOP&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;260 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yaSYYHBo&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;260 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SHKTeBSm&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15072636/img/64/497x405_TP05Dh.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2zmyrlex&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15072659/img/3/583x623_Ashc5V.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HMLzdLjt&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;10\&quot; rack jednodílný 9U/260 TRITON šedý&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;MO4rsrMpci_T0ouRLVy37WDvU6rH7RFMuxlq_SxQSFYmRTADPzJCh5ls1ySEIBtOEALZy9Snb37qkE3oj4UMHbb4q2tKeYnB8zQPdXoW95vGZc5sDnJoUfuom4dfUnYBmuwE72MNMRMWs1ssUZCc4h2b0XDkdznljUztPh4gOAfo-q7YcahAtKHHAgcYQHumzDOxlNtbJ3RlFHM2F_c5uEoDwx2G3ZEBQm4pKDwOisVinXKdOQGcufR1ty_9WKyFkBxXOVVklJx4cv6r1W8yfEls5XHBSmEBU2gEEoRgBKU&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;422942eb-2aa8-4034-a872-3cf43ef485cf&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/10-rack-jednodilny-9u-260-triton-sedy/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xThOoM7G&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2938346&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3a508a9b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;58&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;2keq_X7E4oXu3ukDGguhqLDG7gwC0aQ6l5uL0CysWo7NPAhKAMxMHpxjgO8JlTx7Vgu7_ZFdxZHY7YXD1g1fBuLVRmVqBN27w4MTrIg7Rnh-SLS-nlfCPZg29tqhrTXd8ExFj4xSkYe8ttnGPLzbCm9xror1WdngQ8ROGLMqMU9haWDXdkwryB3k2xxbDaWoGNc-vjopHIk07nbf9YnfdYybLhObomvuBwKJI2qTQaNOpSSc9H4V5REhiNqa9AaSZrUZ5BZFsXJoYu1enH1swWGqAWnD6N5IuOSgmmFpnrjVptqrQ3iKDlH6dFlJop-WlEdhObiIrllyRCdJhdVLNYY37HmO5Xy_cwwvUliZJ8v9oyBihKYE3Xnc3gKn-sYa509qrOhvIOPeg2FKVqGeOHVYYMli5xY_OFac1U9xCMmsPktZmJ4wdkVMt3EptdJRMkAluar02E0yXuT1QAnjEDPOYap_XcTHJChVY-z3KF2J8_UfcpvvmrFF8AHoiy5XA8NhP1wHNxh2l6SweUZ47zTzJCo-lBN8rQIHl5-CsupKVma-m_0kQ2Oi4HkOA3zFglMMhCWxqyou4yyZ0rxqPZPf2x754AR4LPhVLfJoFPHaUmYLb43z7teH3zHSn5YwxHXZAuKIvzTYKyqZn5-sW-pYMAVLGBGbCQ0bK3VUy_fediZHGwDLZz2fYYa14A4eHNQbw_iCeij5gjUGzWD-MlsVMTxlmtUPsZCSm7HvUDuYCU9Jep-ElbMpuppejdCyNQgkFjF3TvmapSoRgHuqgXpli-veUQ3EKU3j_a63gEsKtq4pxAGErPVrHjiCqmdh8KppK2WR70sekhR11zGszTYuKGlHHNcdiA65SxKag44oyL4GyH68R6K27Dx8jbqHMcKxEy1F0epDWDPtJcSK4JQzO5iiLro-fqBCrRNCJGOqqyRQQZFAJFjpF00bdOxqGyPCr2RXHqql1DIoNO7wAC4lwg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b&gt;&lt;font size=\&quot;4\&quot;&gt;Triton RBA 19\&quot; 4U&lt;/font&gt;&lt;/b&gt; &lt;p&gt;Jednodílný svařovaný nástěnný rozvaděč s krytím IP30, nosnost při správném zavěšení 30 kg. Dveře celoskleněné s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm. …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; jednodílný 4U/600mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2938346&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;MPHMff3lmZPPKBhCQqvOW5mlmospqhiA2GIVe2gwNhX8mStEYQ-f_Q7AzjW7SpTH3OrcLnHsiUx_hm18lycH0ZbWjSOQ_12kDCMsoUPAjF9ePVqg6FfTYfW4qVP5hPIPBrfzplYCfSGQTNQjIaFZH6esBYYzvQ-slzdeGmpCUWIGn_TOdAmbWskmrg0sGvzEwJmdJbL1nxTPxCPDX3PZI1AR_upPlFlrkTdc36qnG1MtYG7HMf69h7CF-qsGd5GJFP8DEkaxmXVxN7GKAEUpPwCWv-RQTtBiQk_FMgeSog0YoFiiaa-7Y2alCYhy77a0OkbHWBi_CBpiruQw_7i6Z5C3ozEAw-iGuZiCT9kSws-9KQJRypCvuE19evyrn-2tE96EeygH7BhTnPdmgmNYM0QaYjKihCPb_tm0TxzyDZ7tXjd303a2718q17fOXdA98I0iGOWZvQvPRkbwb_f8iRTt-PSWV7W3btAPTx6Oopb7OD5WNOt75Sq0Ap9dJt0v5zlxNx-6eRBIlsFdZ9pPiCzu8GmZOCVnje6X48x-SLGWTJ_kcb73VgSi7X6wahJFDUskyMeAWJ-kd7zNvHP_YAidvLkJkcc7omhWYtjgUJjrql5EpOcH-dnNWFKHKdV_-nd5V7Lbnnc-WvdCaIWixLMoibRTaYWqby2ZqWs4EAj1YvhxX-9IJyglWgQ=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:341900,&quot;minPrice&quot;:279000,&quot;offerCount&quot;:25,&quot;offerInStockCount&quot;:22,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ctzXL2b1&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;280 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KZTFI6De&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dnThteyE&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082648/img/73/283x224_QNGRXG.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L2wz8fYZ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;p1nHbSev3JlUylqQnEtQunlC3GRcvgqc3bMlVdaMtRnQrY3PYBr-bLIJkwORjcK6wPlnTnk9tQ_l0W3QSOroGRkkHjs_tTDe7bFhdpUqG-hw4xg7JoSxcSU3-DqmAta9nkR3HjbgP01aggBDSNEVurIAfwuyx_vkEaDlDIddzhaWx5UcaYA23jQEJDAGxZa81sWfASyGHi6YHJtyk4G9M0BpQw0WP4l6JWfxgmx0-oxIFgrpAtQyH0EVRWBHuVaVnhrQta9wejhWmTjbfmwshZLQbkwekOdGPHkdYVjniBc&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;fa13a785-925f-4b81-a0bc-fe07ef83d7bf&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-jednodilny-4u-600mm-celosklenene-dvere&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IjRaO7a4&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3418368&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3a508a9b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;59&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;T80ot4gqqc4dL-egZlwJPZgu2s6uCvpm5b8PNpbGQ3_7OlhB7jjZqCrymMHTf6hoVePndGE-DHcE4ejVR4FY7_ZozF5pjZERN43G7n9J2HgcH6DDpbjCux93j7TirwIp0t-Gxqk3-bOa1U_uJc3dH8-xf-OhjoOIdGX8AcztNRC4i0avODpL2wXT0CTcLm9HO6WSclRwtDlRSzDSly6M20NVmx_EktDAb1yWk3KXXGWE51gbYf8HtHXc-Vn8rxuq_ee2VmfGGe8DNgrHzJJia-2RNk9m6RpulG4KjZ8FucpuqigMGEh9wzXUFsQo4AoA1urYda6Kg2oufNdCouf9v5dWUCc0Z64WnIunitbwgFLMf9ZEzY2i9xYozYoaGlHqtI9SQoeGZav_XiDNMdJw4s-9vFCp6aJnxJF7twe9bKC3JDESXfIOoQn83ZBknEoZLsDISqa3YPu1ze2jJUag5hP8jvT-8TzXOReWO6gAGiaYiMQ-y-sOPeoFIBouqo0byGe-w-DyQP-3YH0jhGuA18PuwMg0LNlE7INvwE9Ce1TJLZdlDaJwox-zG1m-qZziIT63VMhWlV0POAfmrxKK5hH_QTKk2ryNZt1AQTPaHAWDfwb2JSj8nG1PreX0_-OlLe0wrA0-O9mm7ANvGV_L2vFEt9B6PM2XdfeSMeh7goqDY2AjdLq9io-FXV5l00Okfdgs3JdpJ1WANix-tgpq7jRkZXLdM0O4yW8g0UYOn-5cnq9V8xjajTxERt-tB8wZm0FFGMJ5FsDnqY0LC98T90M2Hec2HQDNBvogayMTPCIfSPfsZGBxanrwAcEzal0fvhgtpkDFtqgsZ2NxSVESFVIN0cxzfwHSG-kXdfMqQaf1YXltwKL67llomCTmYrDFUqZcAbdmPlaHE74dYP_HuCswL8POa6WcHu-mTmWazJHbsKii-sbb4_lYy3gDHhB63nZYvp5oSZK2t-fYYeKgpgndWQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Popis produktu Dělený rozvaděč Delta RBA vychází konstrukčně z Delty D od kteréh se liší především dveřmi. Celoskleněné dveře je možné díky masivním pantům otevřít pod úhlem téměř 180°. Důležitou…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 4U/295mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3418368&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;4gAacKZKuwAUZmqGZoC7KGhn5XtOTi5xEoeSeF0Yr0ADGCQ2ncwsbAGtgNchf5iIkhm-2wVYle17aXyzDwb-ga0Uo_8B3KCfj1bGs2DHzW4J6A8o29es5H4AgHONW13UuFNaJdlJdd_Juz8m_cWmaeP259xPcxUO9g8C8OvezBw5EQp3U7_IVyxnq1SFaxyPtVzMnBTl7ViQY92j-ObqwYXOufybsE6IOs_kdcpMY_Yy7UVJX4mORf1onvC7yylpqHpSuver5zNtIITN_H4TCdwXxU-2dfcbRe6-I_zLxqdCdkEZYt5wCJsGDV9G-_XdGF-_Bf2GYSOI9AXSybaJCQHq8KSw9G4CgtYdf9oTIS7tn1l_xxRTomwOcOWeNf-w52mWETiSryLWrEgmYz6YK2PVjNYuSdMoSIPMHmnwFuOcZqFqnLVvQEc5YGcqqK3tcu9BRoEorU6cOrzLCPJaMCEAGWwmoufZ13kKHFaRxOuG6xSgKW7JJ2kTa6g0L214mDHFxmX2R8PgI6-SaWVDwmAX80V7tkzqAoo8vC1_utnSHvqWr3bZs0mXbKuXvCb2tJ_FJoloHcvMnisnFeaEN3SkvbpBK2p3rATEqKxvH1G2-fJPALV9zZ-hAkSgDk3vAXNME-uZRh14d_ithwv_O8ikDSmio9kBGloc13JHp3uukglgtJ0sRRmeDD4=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:347733,&quot;minPrice&quot;:258900,&quot;offerCount&quot;:14,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hxXrKoNY&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;280 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cdR6laGB&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5Xdn67o5&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;515 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W2pMMUP4&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082652/img/39/435x330_NFIFoX.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PlGdKJGM&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082688/img/45/300x300_g0dvG9.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;14jnML8P&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 4U/295mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ia3TWksQaVcrYsuQeCZyFbE6KSZ5S3310xDmpqXZ0cqSwg56Owx1Dd_JVdyrkfH0nIXBen_l5Sz-Gu7Yypdn0S2GnRYji3wErEng3B7LkYqIaUL5rbrWRxSqTGRqhc-PTzNHR3-EORqCj-d2EHYOmxL6AEWy1K9xhy0N9wDwm6_nocN8ez8UTVc8p1G7sAZB-Iz1uSWAvYinQ6P_waVGcq8k9LrhMuVkTp8NlrS8DUOn3u_7D87CW4NFFF8n5XBd_5Qtvxzoolyb_te64bmJfHIT78vze7xOcNf8eMHRfGk&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a0ea3918-3c4c-4796-a3da-973f16c0c5c0&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/19-rozvadec-dvoudilny-4u-295mm-celosklenene-dvere/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;MunY2RpE&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6516577&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3a508a9b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;60&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Saunové doplňky&quot;,&quot;id&quot;:2505,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011210/img/38/320x200_FzdFPg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/sauny-a-infrasauny/saunove-doplnky/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2505&quot;},&quot;click&quot;:&quot;EnJFQF2wGZdZ6EdAMOBTgvM2kuXtvdNnXO0zi3Tm4POSKg3BvQnIwUjUUdbgNSjzOfiGeHEJ2bC7YJ2xwHmhSvQiHJDdw8Ajo5aXDAznGjokRmtW57TFL2O3aVB828coh0rg1rHMGawtia-_UZKfGi0M8xgOxgBF-QqyQq56Xzm3F2vBMc67Ykg2NEMA12RB9y_KooknHyhleet3q41a4UxNyrK3IW8Ba0jN3ycnEixAY7LX5WsX3n2n3zL_nC4i9S36nk-mUI26ef75tJuarXc1z0qHycJ2yqJjUxHBDw0kV3Uit6MoD6pVjABu_CC_lYhVkHUueGlcNJ7M0DDeWWfj1w0ZLgvcuPnhOyRW1BFPc46W6lYJHYCwF2Tp8_xUDO0Ew9igTrrU2c5PPeBX4x7yg4WAQ4HwGyhR4qwLPlPr-_o9FQ-5jbf9XABIgO6Td-D64KPmfHaYAQUOGKnd7yqqdTIlPkASyvlHW-RXsaBIVqBqgBcbiEhB4Hk_KWu5__x9YYLiupB4wa9TRnXJqkUPFear9TFtffOJbAfVd8T1Hk7-_OxkePkYGpooYjoO2ZdR7ysE-lxQUi2t-IsFGjFfSx34oLMlpt4XJR6rMUdVV9bUHCo-W5FbEK5tTLu8imebox2eCJ1XzE9kjBP9gmlh_LkOsCMDbMdUkzo7XBaFJpP_DFbvpyiXQ2MQmXuKerd8IDGcMzLxwi__q8RE87tVXSoJ8TA_tdc_nH_DJHC1RsOZfxb307vmowtMAlTf8rbuICrOkkmk2CsvoE1l_je--_GTIGe2ku0sUW9sFhZMXHFH3ac4mChMgdNZxuXrtxnc6rQWMlNIcS6Pj9rthsQpj8X3SBONJx4rhdierU9GDOBC2A7XuWp9j1GdjYWTALy7gDsD6U8ZZ7cmjrwxwdTnFXQKhul4m6jsrA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Celoskleněné dveře do sauny Andres Raiser jsou jednou z esenciálních součástí sauny, která zajišťuje, aby se v ní teplo koncentrovalo a zbytečně neunikalo. Dveře do sauny vpouští dostatek světla, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Andres Raiser saunové dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:23,&quot;id&quot;:&quot;6516577&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;2HvlCJ6yD_8GfN7wCPbTTC36T_V466osII2S7ffL18loRpBfqZliKUM9MGvCrWvwicVbsA_bUOeCEFz70TYMecqy8SJPWVm8RgeV8KLomfcjxcY0TSQSmwG1EOhkJUZLAri_8esBKFXiGHKy-eG93WnnWzKTojegVo6YsxK4wlyANDNuMqSz3NCyn8eaOx-4k7ad4KO6kbkQnh2ZTjvb57ciDtzC8qFfhXZe_Y5qR8vH_Ej-zv-rSNV4RHMr1JreAZlHtG54sa7N40NcgBmCF2Tsrfz1gsSVyO5tihvlAUCB6GFhBAalvl3Gp9yzrjiFUw7MwQvj8dnJ3CRPGTOyoFqQzpMhfOWdJyoo47GZwUYSZLsPKjMJSOgbFlQ2Y5arU4pGJbAMQ5Q1W9ASmA7mSDTDRE8cRYFVelduP3IrpiBvuhU2-jxtDPg5G5cziNvTew0ZwpQu78TEN_OV4CoOHossN33RCYO9pRpOMDS83vLsyWm7vAXdS1vh5akayy64SBZ6nxoG6QHBAEK2f4zSEmobKhk4aM4-p4aCqI5mAI9oaNLWy4CQB8mdk0j8rxAUkESwXU2j8EQEZ4tjlZZcHyTAQuGOJqwG1EZKZQMMd8u07jcShyhSpM0wOXLyAYyV5kx2TNc=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:630000,&quot;minPrice&quot;:630000,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;saunové doplňky&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;saunové dveře&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vRW1w24K&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QJ_Fo/T7OuTr.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UXGrNcU3&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Andres Raiser saunové dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;i232kQ19fL_chyiKblNhgFGqbT3wdUjzUb_CWkejLCNq5aXVfNBEbIixQhyh88t7_ZXqeKoULfQ8nhxRost7WwB52uDeHQia3Sf7csGxj7YX57y0wByjHONxCpLtMPSPZ7CvQlTW4y6XRz9e47OENrhHuBj2TBIwNSQVPp7AoJH8M2veGKjFMyKAP3m3DToe1o9ua7zkbAQBrw3qTTR6doWt4vqsrSvfa_h80dIzfO4kql2SgSdv6_UBSitbvVhv78z-zqeuxdgt3I6JAV3rFJie_cXH2kkQTN_taG0IL70&quot;},&quot;rating&quot;:92,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c8a71339-9602-4c71-9ddb-2205915f5c4a&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/andres-raiser-saunove-dvere/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;VKGygHfu&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2943981&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3a508a9b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;61&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Z_FP0lruCHo8esYgOT8CJUmdwcUUOh4cYLoNe4K8hwmxHOtQ9CL6h20YpSpd6HJQRl0WPW_SE5BwfJnIqKWLFGTONpwPFhWjZmQac5fHPiJzOOc_ymjbXQTFlMzvkY4849yqCljuEZ7kcnTPtD-a_CaY2ByjuAg7UrpyItpHiGV-tep3Tv7Zo9Sj6NJz-J5s8euxJDhob6UXMyeLHRsPNo1ds9i3iaTE3T_zTd8F4l05tx_W_4y7pagvg8UFo1ltJJaS8Fpsf8viD4Oik6_KALWYvX5H-LOWzPoGxDKFC_9kxjx9KQTqeaW_C_ziXWs_O5SDMbchsIa_03XH1fCvWFrksoiUa-_3Q9ppK9oKlVIC8gdyG8PJznjwEhb502QXPu3b2Ct_YbYLfNWZtqZREwGYaTbbd_p89sulsibviyN-k4pacvBVsdVp7PkCudmbOxqKN8yETj2SReUYRtjsvlBxfBf9EyYeojDFd1KHXstabCXw096lRWqZ_hsQdkO7FoPEi4rb1XhVCkfWdb3LyG-Th2-E0Im8FdmK7dRHs8OzYgP0kh9QRe9AdVL1nFcNxM8l8J8Z_0oIRBxJcucZtUtUfwhF-wQjvh6mS48GZ6MDM_nNa0TZwmkcJvRU-JELj-iah1i7uWBg8PEmcoD1dhG7whHyV18t867Xzwo9Xq42bbuL9jkNxuZ73ySIhC1iSjvHmpa-qUsvYFEwG62ylankhORuD2SFcZyCAcUBDqci9Bg8XnlSFc_1cTdYB918b2Mij59ya-2AIO4sEkD4AEA_zfsr_P5uAjHGiELp4-ns5nJ1PhMNWZWSDP3hdlANzPosv_F3ytqH_cJiPQXQ3tuBoCAe_itUGSAtCXjE_Uzl4SZITmwWPylqc6Zkl3g3cRkOAXKmhH-4jTPLNTvWzXx9wgUQKXd4arY-7WXaYWgcnJGuKRLmMV9WZsuYz5Ff6sglc41MIYeYGv9F7PgL9IoUbQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vysoká pevnost konstrukce Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče a nosnost 30 kg. Flexibilní otevírání dveří…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; dvoudílný 9U/600mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2943981&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;XS3ZBVbPlq8XE8gFXRrNCpWRl2_9RmcvI0IEPoKXGeRvdBWRcvtymc4x8a-HwoB6dLZVjw23tjnUdZ2SdvztqwwUUcPoFO_pVCVP1eL9n0Kc4f5qKC-8Dgn14j1jmOfK_dNCFYnBglfvliAR6AtN3Jmbl4pePblXGXUw1KLmluYG4ZsAdiTXr-jE-8z71_FzwhlNqbMOpfd_wNdd0S6y6Wk0t0uMyBwNvUsXgS0DyCDplaki2lz5bkuya8OB6c02BOvWDmFW4KNr6bWyOh9EmLj4d4by8iUe3bsWU4unxbiinNx9kvuOIijnqZ5mkCXCNpZsox2xypVJNSetpD2xu7DpdH8TQr1cvELrDOKnBqq-8Q5afk7kR69wABy6Rxb5LcFyug37f3P7XoOo_nOrzHYucyiNMfOjDz8QWjjHri6OmRNP_AeFafAyKLPfW4-g4gJrLkXCoCB7RtTiZ9A4F-CqROsnN74iGMBc6BXGAefu305cOa75r7rR0FsC249IUofjtlQjIMp_a7s5yARrytRogdHz2cDOl_mNP5Di2Oe5j3DrpksP98mg4If7BXzPJSHhkHuELvcrnONUQElKK4dU-GbOqEhmMxQpS0W_xnT8amG9lF_VJLPzO6yFN2cZY1re4NAWi3NgDfZNlIVYCCWVezIM21V82lNngrNm_9hvnWQqsGko0c28CVA=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:443851,&quot;minPrice&quot;:381513,&quot;offerCount&quot;:5,&quot;offerInStockCount&quot;:1,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zn2Wclbq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;500 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gH5MJGXg&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YL5D07xs&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082679/img/19/288x217__zb6xc.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;n2AnNDBG&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;p1nHbSev3JlUylqQnEtQunlC3GRcvgqc3bMlVdaMtRnQrY3PYBr-bLIJkwORjcK6wPlnTnk9tQ_l0W3QSOroGRkkHjs_tTDe7bFhdpUqG-hw4xg7JoSxcSU3-DqmAta9ovNk6xigJrPpn6Zo-n-4-Jtuyk7O3vmKTYdkx2DJlzj--YlfgTtn0HvmnbdQFO4cTRg2efJ1Wdyof1YKcGeYvz1IlZdXbVokzEBZ1-R1tUZQD36WroZ-f8P42ii8zCZn0_4wNvyQ-y4siJk5nz_vvraKHnsWcRoMWZhF5ek6jms&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c8cd91ab-8b42-4229-8c20-db21948dc71e&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-dvoudilny-9u-600mm-celosklenene-dvere&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bAghaBhr&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2941484&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3a508a9b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;62&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;QjLhGKo1dzmMVj-6fju9YsLH_e6jAkAnNKSWAFPCx6mmupPWXEXEiX9IHLndYrVanpTvIS5AFXUfYG1LsFGqIeH-Ev8kBk1_-v0nEUzueLCOWrN8lkyAf9xyDWnc5Ko9TTCCuC0ALhE1-xZiwxHY2yOojnkZCG-o1hCdS81EG2smVS2mVkCxJKWs1AqgCuRejSBg4aCIrvdRWiGC07oiH0GHC733gBaky_koi28dNjiF4X_ca-Bl1J1ePSOTruLvRKxBT-N379P3XWyw_ZzQZZKnXPWsHG-Y7TrRTIAYiu98V_O3gSc5mESkvTIKS9MN6Q5dmgbYcQEH6qehg45WPputGIA47-Nc4-6BdOwljbsO_ZrSun8LS4rlIIwMTdCEurHHnAr5BKpkoghonSxKaXn5uvnbmsVu9v9qTAnBfF6QZaQDZEM-lQKyonZFxiE_ljhjzsd8ZMBHUE_hWGODUV02CEdcBCnzTMB14S6Ql3QcJnI4qul_R6Xv3_XL0IDZYirs1zwHKar3gzi47dMB-lL13zwr9EiwyQzbvqKqZDg4VhuVVa634MBmXqdIC-E-KRdvDPgPcREFIaWSSiISdoUY9r0n0DkRg62hixyg8qS0hKkti6ed0EszV7BFqeib2e29nrnNTn2V-BCI26y2x2B5sd-beiwljOecyacBKjrWHt3GX1FM7RK8wuLPiggG1gUo1sgSAfNUTnSdOuNfrz_K67wyge17RIc1Or_LErEm2iIjgS6yIaiGzb91SF23C-tri43DVLatwr2o6OaXbeHVa3bHhaExJtZQbbY4UCidwVkYreuV67J838RkivW8WO6QnsHCqeD5aPXNZOQbqpGr5ZWteWzFliVBzheVeVXPiYSZ-AJGDewdEz8mkNzOfgbXBYiyVTRORKeRacvSNnhMleu2dh3axbd4qVidMdAmtipeo0d2yexvB5FQlbFX_gsiBjHrZTY91AyKqiehligfKw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vysoká pevnost konstrukce Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče a nosnost 30 kg. Flexibilní otevírání dveří…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; dvoudílný 6U/600mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2941484&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;--QZEbwXpsXZXbWdTFvmaMNlXAdw5vJijFuBzOJZKXY_HBHVn0-i7WqyMR5vO4D5WaJrT_USG8aMd5V6kVnUihkYLtavuZfy7gvi_-cYb4XZ1OwW8MeietEovCOAo3srlP1nA9VDNer3LMvnyqcXIRo0gpgBaAaN-QfE3TfYrJ2tbV2lclFA9HWZjn7i17Q9gvmh_0_uE5yVxhm4yq3M3NDcxUGerRxSjC2m-0uXvhkiVZ8eWILFVA57t6uV4V5sb6ipdpFiUOJsYiRq4LQNi53Sui22XlZRdwqAjyCAQo3gSsKcE4DP_o6eCYtZKecfwXGBFfTEqVDpvnVKrmIVVoIeOr3UuPTcJwc01SuWSb7zqglYeE41gd2wpmJTVC_a7kYDyGbsNHV2_8CT8AvQLrhDElL4BwUc9vINpFS56e4ouLIxQm4V_ZBh9hAs4DZDQPpqvnXIo9OA5aKptEDK66WMoJm5FrPfldQtAjfvgDDMZrRNt61DpbB1UiYPlLHwr4OkyJWf8Qmo9iuZcBh5ZmkmiuOLTgvL-ZjxYeZnlggHCa2CZUFB2NtPOooqJZsuIDtMESnG0J-8dFhcldoDmiiJZVThV_JdLJ_6sH7cm6aD4Kqvklz2_YR48nuKXPvNlDjFh4R6OUOnN1qRzm6ibFYrtbuEj5dFNCcXa0-krpsWA3l-BrhH4hiWhzE=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:408595,&quot;minPrice&quot;:353300,&quot;offerCount&quot;:7,&quot;offerInStockCount&quot;:0,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MGoA3RUj&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;370 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;o5UnIZPz&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;370 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BC9UMkgc&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;615 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lP5i9wgS&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082673/img/18/288x217_JelPuA.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0uo0gzHu&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;p1nHbSev3JlUylqQnEtQunlC3GRcvgqc3bMlVdaMtRnQrY3PYBr-bLIJkwORjcK6wPlnTnk9tQ_l0W3QSOroGRkkHjs_tTDe7bFhdpUqG-hw4xg7JoSxcSU3-DqmAta9ijPgycp0eEkXF_4Zn3iHa2DsGqOqJ04Gj9P1HzlP4zFVdRVNbpegSDaxoowWB4PqmRfMOKVwBe9i1sm-RYqpxAWB08eHDNQWCQfcGDGu7jE35RW1xXBuTd2-JMt7Gx1MEhPWkzJza4qh8xN-ODkJFrEPd0x-jwd0Z0VEP8dlpKY&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;56e49388-3f60-46fd-97df-cdd16d069b16&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-dvoudilny-6u-600mm-celosklenene-dvere&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;hLwCiJim&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2939307&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3a508a9b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;63&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Přepěťové ochrany&quot;,&quot;id&quot;:1111,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011211/img/75/200x200_6uL1xU.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/elektroinstalacni-material/prepetove-ochrany/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1111&quot;},&quot;click&quot;:&quot;p4gLkT5MoC6hT6Q5d3bmKpJhe7RoMxdLMb2fsSRst7OFo4zwh1ebNPu_iyCsHUAIk9RgJ_y-R43ZwwGIydfRpWEAoTQPqhF04G-zugzB-D07p20wvvWWnrqLK1nt8JHsoI15Mt_Am1dShmSh38iwOSGbQcZKro4vIdChPjfDwDuzo7DLzK0lnXPI4wwAIGAUrFXBSyKHlAWn8BL0aF-qFduPB9YUzM3Zdp2C6P0E2hn4_NE14D4d_SbTRRk7dhQDk8lVweUFivm6EF0m-rWKPTHllQRi1LwuTBdXaLVfDLERCLMQVoA3T5QMAcPIGUgP1Uyjanr6UPHDojOLVz0EC-PTZxdXesvWBwFzO7BqvYtviu_hfQJUusfBKiDcZeqgG2QZqdWZ8gkWm0oOnCZC0kZFBJNsdCaC5Y1FeKQA7CDVlzwHu4kk_8grFDlUJYEJhpWgY0OM8X3XLYsIt79BS0bUq7ovGn6oJn55j7EOy-DtlwIALm1cfos77IF9j7Jy6bDKU_aSRxMyPzZ3V-THMJ5u4z8gaJUv9r3XpAod7Kvil9XGu5WsO54SCeUDaOsGDZdN6p19avC9haLpKzpt4Wf_4JeqIsBmJhtUsYH4SWhCIgc3WvLQhSf0xgCQB4oQpBJSkdWi3kxFo2k2FMwFJmbuahHXhdBjWdDlh2WRJwOCqyl0JXOQyLFAeq1bm4DIne6v2rsnKUfejyycKwfmJzHgahfS7OzNSpCVUEqQTBuT0B1QWeb2ovICSmU6nnj7F1KyauoIBHcV4vY98MdcVjlgzUHoDrpd4z_NZMa-OZtRjeEDuhIXoH-059OpFXNm_jWWD-rEqQ0bEenDgtV6Gzvp68CeNBO57Eg2Sia3n5lV7jsGVEc7Mb5y22VDTLVNOjEoAPNQcjUyfYPF4kWUfQ-iTxLzTTnaOg5dsG2O-e77LefbTKCR5JPQHTm3Fuh26xZ3LhvboKjXP6zNELI8B0QS&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Náhradní DVEŘE TRITON vč. kování, celoskleněné, pro rozvaděč RBA. Výška: 6U Náhradní DVEŘE TRITON vč. kování, celoskleněné, pro rozvaděč RBA.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Triton Dveře 9U celoskleněné,pro 10\&quot; rozvaděč RBA vč. kování&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2939307&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;uYNpZye04LzA78PQu_DKonLYsh9fvPDwZFrFaEhttR5mhgPINk0i6PaOw3gvnUhD6IzeTceeuw9APj2p_1mvRCJoxSQXw7SP-xJw83RjssUUebvGkTMahhE3V05SvUziKW_XAgqWX4XGmUSpQSMs0EXvVheTaZPcV8_ZRjaIGUqwNfyTtKVL4cfc6_o9kdC3yOXQ8doBfScJfiUjqiTalhFTIhO9TfXWeZTVMu93hk5qn4dAVXyMNkz5bYuaI0_iQIPjB5hI9ensDCaJQ4jJ9nIPnjxPox9rr7JsPddVlTXj9JylwYk_dxd1Q3QCmqizKzyYDX6UwZJMKfjD_zem2ybO1f3LkMNBCNPMrNbdkmxBAx5XjDLZcl59rGnBU_j4gU3Yj1epLsKE4iRh_DMUr0lNnNbfCrPKxgYlAsnt1U4lvKeo4MA6xc0Kq3-u5FwTTsBbGPRRXrexJeiHID4dkCu7NZCdDXb4G8fRb9WQ-b8sPLsPHV3DRsOs73CppDdDz3U9e-gAP_Y1mPUTcfohos3bnHv7pOUgv4YmVi2G14T7GTkptSdX1iAd4gwfeZpU6IiM2aLszAGc2KSH7o1gWtU5UeffJrB76CivTMYbNaIxL_IpU-zuoyOh1AXHymc_LmcvyVCivlRLR8VsbS4pcWS3qg_4V2Ml4KP1z7IlHI58xVcqQu_VWZq2zg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:75800,&quot;minPrice&quot;:63500,&quot;offerCount&quot;:5,&quot;offerInStockCount&quot;:0,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Triton Dveře 9U&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082635/img/84/559x535_zouDBo.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fpI1SFgs&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Triton Dveře 9U&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;cqA-DDCY9lTGKJHPTsV7o_dfYdzyLS9da6nlkqjQbbfziBuwx3-M14NbTdleru7-M5z1JbE9KOP7-bfHH-cKEIa5e6YkrKsVtGRy0oz2iVzdSDT3G0GpmqiAXQR8LxjyeXZQgajNd-uETTJEQcTpZWrCx_t1JCG4hDmcfFmHAL5RBpsuWWj_E37QzXbJJ7YisVGWLG9wsdpq7Jvw-ZZcn4_gKVB0kGwayOJfbiSCXClVuf5q-MefJvo-mhvw5rWIpopamXrzUUTQqA9gDfwMTOjzGifVm3ubwCGFBCL9f_A&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;bca50100-897d-460b-b488-d28a98fadbc4&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/triton-dvere-9u/?varianta=celosklenene-pro-10-rozvadec-rba-vc-kovani&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;akZMyWio&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2938921&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3a508a9b&quot;},&quot;index&quot;:&quot;64&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;I7NWu4x5x64IeGI2QmU5EdlvYeXxX6fNLcIvATSVToRHQbIJS20lImsoZZ59vd3afGpdAS8t0j7_YAv4PdOw9lxE3ZzG7z6B0hxCjJ9aIJB7ojZzv9uAfnA3SoLJua9mr9LrtAVNmi8Aw0ttwNlTjLogIKi7VMUd06ej9WkI4sEPpRYFVSG9El96VCsm9uoq4Thvo_ONxipVC3FuvQvXpKRy31_zs15a4goWgbLGrwra_IqhFBn5QLclo3XDEoTjyD-4V8MgP2l8r-HuWTy16j1Qh5urlG6uHc_RngMwTLsvIpJwNC7Ch_JVnfAVdLu2ohl_HT3P0xQ2SvHbehhlPUZE7RdxQwXidRQ5fm8vvBlUsu-ZcAyGiF1CrOA0WOCzcDozHZ4uAGWBnRr1cayHqZPSjrgunh1U8kr2H2DOwkvUrE7YKPqrL-5OflNSrdk2-3cRILkCGhjzB7hiRzrLTQ31b7snAnK1w4PaBZFgPBZgNuP_OMlAfiw8OfCb1qksnVJVVz-mKwdyKcXDfkPDZoFGlZO2RwC8GE93WqQ0JKKU-BHMC87FmcPWgVC3zn55HZkyBfkALhXpjzlBuM3tRXPr0qORnwwuQR1NgEpuPTFZIhKcedk4LQVQdHJtlfyPSvKe8hMA8bbfJdAa-Hnl8qbSL_cphGJi5Ken-CmwEiOdAunMQKqPLTEs4BIQFFhzpw0yrioFlfb2YsH2SnOguodG-MPqlfvKNC-7Cld9s-7ztnQqoTukZn8cAwVffYKxZkQZkUzN2y9QFDL6xxkFPjYC2vDpYH6jKA_SrC4oUkz4MuNFDcgIS2TZ9cMJ3O2dxuch61MklHxKpbH2t4EVlt051XS8Ug646TslJ9NK9YX-ES1li_8xU_lQH7pmo7Yy3u5LVZTRYvjR938S9R3QsQlcSir6gie2qT_58aeX_NGKETgzwwwllJJCgWaOvVrJE1qdx2k2zybOZyjNpg4WDOcR8g==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b&gt;&lt;font size=\&quot;4\&quot;&gt;Triton RBA 19\&quot; 4U&lt;/font&gt;&lt;/b&gt; &lt;p&gt;Dvoudílný svařovaný nástěnný rozvaděč s krytím IP30, nosnost při správném zavěšení 30 kg. Dveře celoskleněné s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm. …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; dvoudílný 4U/600mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2938921&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;6QTRJ69baG1nRBzSF_BbI1jmExKbpmfPHt5pbq0ovr5fgHt-u98hXwDMQFlcVlw4LkimTt_8-_gtMb5PNV4zz0MOR3f4PANmJ0-Wg8_qDijO6uXooaS-wbvFXWcNpvf7Fhwko0BZo4GiB-3LO6UrUkZEPacQ8hXjLiO3lOnFQyMh2KJDrev-7SQlERW0pwBhZ4NEooIPvpgJC3BJsBzVN8UKKHsTQBZtvF0ELtstMxVa03dMQuackkMSWmgmCJdcDm4YKYfoG7grXVPfed1D54wenqyW2tVxMHuGMRHdHiaDS-T-n_qmZvZOp3VJeYFcSTL1BXXNU4rjF_bcmpkhoPPdcc1FroMuD5ZfYYTU-6w4cKNSsIrxh9islA56ImYir9oTu1M2YuCt2d-zkmpfmu7RBHGRalQXEa_IxE_yem8C3nKJWBv5PFU15fBu0InHAw8wGooUveg8kJiMPhLrDXhuFjce_Gk5bjQDadHeEswFYkCCtVF174s7g_MU8eDAnRyDN8CfWS2lN8llr7KgPotSmTqnElp-tsZMtQzlFsaNxIqy94Q2mk0GhqCWKyf6CO_iP2kJMQRyn_ARQ-z7czN3z8gb1JUderUGM8Nz7uFToEAgVTg4S3bi7o-DJqHJaYXG2zeBddWDh5PYi4xaQTK72XRaZrr8dwjhYhOxxp8z_UknacmykrgxSiM=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:390900,&quot;minPrice&quot;:342100,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:0,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;plechové&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QJIkWtQV&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;280 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JZAtlhl3&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082672/img/95/288x217_sN6zib.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jjLu6GrQ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;p1nHbSev3JlUylqQnEtQunlC3GRcvgqc3bMlVdaMtRnQrY3PYBr-bLIJkwORjcK6wPlnTnk9tQ_l0W3QSOroGRkkHjs_tTDe7bFhdpUqG-hw4xg7JoSxcSU3-DqmAta93EYyC51qeu2VmVm_qQeqtnXtb95Nb3yimvgdWzzwcB63FFjNithfAiPpiNhkjpepMD9BkO7uVE77IR2GF1rbrTFksPnWiuBFLflY7-s7uWq6nbPEZ5VHWAbriDULtOJj98U87rXSqKLjvMJSUZBLzY0usf7tJe9dKWmiTVsVDDM&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;f471cd08-0711-407d-8a54-2c007878f049&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-dvoudilny-4u-600mm-celosklenene-dvere&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;BmEopuO9&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;F5HFyiOe&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4e53bf64aee8e736&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8230f7ee&quot;},&quot;index&quot;:&quot;23&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1432508400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1560747388},&quot;docId&quot;:&quot;4e53bf64aee8e736&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fdverebrno.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;19QPzF7V&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.dverebrno.cz%2Fcelosklenene-dvere%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=pfJ98ysP34NrNaMe-SMHRfdCXTmul8XyjIgUzhSTFHhrkbblgDT8CdJrsmjeAA03s5vseVRlPZg443QqZyHPXKNK97vkeu58DvaunEyAjZ2WzlvT7KScCAym4Q9puh2T8JPJ1y_43gx8C5j6sDoRSQjewdL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nabízíme skleněné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; a &lt;b class=sec&gt;celoskleněné&lt;/b&gt; stěny v Brně a okolí. &lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; dveře rozjasní dům či byt, opticky zvětší prostor a působí originálně. S výběrem skleněných &lt;b class=sec&gt;dveří&lt;/b&gt; Vám rádi pomůžeme.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; | &lt;b class=sec&gt;Dveře&lt;/b&gt; Brno 3 Tcz s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.dverebrno.cz/celosklenene-dvere/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;dverebrno.cz/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fdmCASEt&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b2a3cf6c99a748e4&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8230f7ee&quot;},&quot;index&quot;:&quot;24&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1411254000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1546476460},&quot;docId&quot;:&quot;b2a3cf6c99a748e4&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fdverecag.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7ZDgrHAU&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.dverecag.cz%2Finterierove-dvere%2Fpodle-provedeni%2Fcelosklenene-dvere%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=8UC7lMJglXcKhvOm0hxfFsuzjHToWaOCryIc4WXpPAjqJp-brQyPCjVfCZJ3IqBw-1RPud3FRyfnR1G-1ENXgn8_EcV0wu5lD1WTVtoj8ifg3ha8cgKD9ZhN8y8CcCf5CHCu6yTvkzvGU7d3yNC582uqMt7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; prosvětlí i tmavé haly či chodby. Vyrábíme je z bezpečnostního skla a nabízíme i možnost pískování zvoleným dekorem.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; | &lt;b class=sec&gt;Dveře&lt;/b&gt; CAG&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dverecag.cz/interierove-dvere/podle-provedeni/celosklenene-dvere/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://dverecag.cz/interierove-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XQ3EkpHi&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;video&quot;,&quot;type&quot;:&quot;organic&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;82a7ba37&quot;},&quot;index&quot;:&quot;25&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;numResults&quot;:0,&quot;moreFlag&quot;:false,&quot;entityId&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//search.seznam.cz/videa/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&quot;,&quot;cnsHintType&quot;:&quot;&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 3 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;16.08.2018&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Celoskleněné dveře GRAF 6 - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=K-okQEKqHP4&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK-okQEKqHP4&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;00:31&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c1BmCk9F&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NhzyYIxc&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3690b00db4ae8d2a&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8230f7ee&quot;},&quot;index&quot;:&quot;26&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1572390000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1604507424},&quot;docId&quot;:&quot;3690b00db4ae8d2a&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Feclisse.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KSxdCUwF&quot;}],&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;price&quot;:0,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.eclisse.cz%2Fcs%2Fprodukty%2Fprislusenstvi%2Fcelosklenene-dvere%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=ZAIJXd7h1Vrr-QZNtWPM9hp40cyh7ILOwPzlx2xecg_xpRRmeGIJVIE7-o7ZiaFMpNDdLfZp8KD_AER-TDjITbx7RV1p76twIhcZ0BxwnhSxiHdneACIG0PTmFxVhlC1smsMzgLuirXVhwmFsOcDU2YLVJz&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Eclisse má širokou škálu &lt;b class=sec&gt;celoskleněných&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveří&lt;/b&gt;, které jsou v harmonii a stylu pro vybavení a prosvětelní různorodých interiérů.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Dveře&lt;/b&gt; celosklo - Eclisse ČR&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.eclisse.cz/cs/produkty/prislusenstvi/celosklenene-dvere/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://eclisse.cz/produkty/prislusenstvi/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fIbyL1Nt&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;23a69131ae4d7ae2&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8230f7ee&quot;},&quot;index&quot;:&quot;27&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1383433200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1589377766},&quot;docId&quot;:&quot;23a69131ae4d7ae2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fsasglass.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G0hPGfku&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fsasglass.cz%2Fvyrobky-a-sluzby%2Fcelosklenene-dvere%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=oH7VRuWAkfGW01II-W5sjtMMpOHyoSgaTR4zSq7rnQTIWzZEgqSuFv2Ac4ng01XhBk0WCtFKoFcI_EAGauQwHC9O96B6qUGNaqoBOxWB_AUKWwbsVhDuf_OauacA09pYxLtEMOjlZ4Cx6EWy4PwutrtDG0W&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Skleněné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; dveře – SAŠ Glass pokročilé bezpečnostní prvky extratiché otevírání luxusní vzhled To chci: (+420) 603 438 967 Chcete-li dodat interiéru eleganci, luxusní vzhled, světlo a volnost otevřeného prostoru, volte&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; | SAŠ Glass&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://sasglass.cz/vyrobky-a-sluzby/celosklenene-dvere/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://sasglass.cz/vyrobky-a-sluzby/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dt3L40RL&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;fd7d5d78-de4e-4d8f-9a87-7c702ed56559&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;625ffa3a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;28&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;fd7d5d78-de4e-4d8f-9a87-7c702ed56559&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS:%2BStavebn%25c3%25ad%2B%252bsklo%2B1/2%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BI%2BClearmont&amp;c=KHAJUXC6RQQUI3BVFFQKCK3MRJ98J5F4XM7K5BI8A8DXEDHCZZKTH4YHDAHHRC7R9XVM8EME5S48557A54WTFSS6PUKNPAT4MWMMEAH8C6N83XZ3F993CUK8S5QCZZHJN3E8YQMZYSB2BNKCIF2AEFBE8BCEHK86W2D39W2JNYCIVJ3GGCX3AU2BXRMD8M7SR3N9XYXCXTFJ3U6CFKECSJDCIG8IPAHBNVRTPKD6CZ4FXHH72RSC2PM7T5Y52ADPB47IWES3NIUSPWEQ4C8CZ5U6&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.clearmont.cz/&lt;b&gt;celoskleněné&lt;/b&gt;/&lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=S:+Stavebn%c3%ad+%2bsklo+1/2&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+I+Clearmont&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Pohled je nad tisíc slov. Prohlédněte si fotogalerii našich referenčních realizací.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:46856568,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; I Clearmont&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Zhmotníme vaše sny a vize&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:462338021,&quot;keyword&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;keywordId&quot;:1398191914},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:462338021,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Ostrava&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;127/20&quot;,&quot;id&quot;:462462,&quot;phone&quot;:&quot;420602745405&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Bořivojova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Kunčičky&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;X7Jt8vtZ&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;649a5eab-316b-4254-b093-255e8f80b0ea&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;625ffa3a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;29&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;649a5eab-316b-4254-b093-255e8f80b0ea&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.acera.cz/sklenene-dvere/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.acera.cz/sklenene-dvere/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPraha%2B%252b%2BSt%25c5%2599edn%25c3%25ad%2B%25c4%258cechy%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=C5DA6HRZXFKHMFJYRHWCFWMTX3HB2CC8BH65T3EHIWPX2ARGMC9SVUUVQ6CINZ8NZ4WTTD23TE8BRP5RSXQDKWIJBIMVCBKTKP5KRX5P87V4A7GH3HTY6B47BTQG8H73KKQNG5K63XJ3ARN4GCGCHHYSMDYMYUF4NWW6F5IRNMIS3BU3RW7GH6TW8IR937I2H49ZTXW6AA5IXW2ZVDVFH32P9IT3YB84F6DTEJBBPWAVHGPGA8ZSXRXJ6FEYEAD6RFQUNUHQ8AXA&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.acera.cz/sklenene/&lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.acera.cz/sklenene-dvere/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Praha+%2b+St%c5%99edn%c3%ad+%c4%8cechy&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.acera.cz/sklenene-dvere/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Hledáte &lt;b&gt;celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; pro byt i exteriér, posuvné či kyvné? Kontaktujte nás&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:26043623,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;ACERA SKLO s.r.o.&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:393571315,&quot;keyword&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;keywordId&quot;:1028217182},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:393571315,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;1179/2&quot;,&quot;id&quot;:175638,&quot;phone&quot;:&quot;420602393656&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Makovského&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Řepy&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;K67jCZWF&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b561c66f-fbb0-4bb1-beff-5f11d66d14db&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;625ffa3a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;30&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;b561c66f-fbb0-4bb1-beff-5f11d66d14db&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://brno-sklenarstvi.cz/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://brno-sklenarstvi.cz/&amp;c=FDKUZJAIAN4XIQ754KER3PFFQ954VG4H23FDI94HJXT6JI9HYY9GNZSACQYP7PVVVCJEQE6FWPK7QXXP2DR4MJ5T93GUBVK9W62GCFQR6U4KI6EVHVMQPQ8QARBDWH87M4XZAYD9Z2K9EC7QQBBADFS34ET3YDBR6897RRWJQGX9HTZVYH8G7BIZ245R67G7KQTZVDFEYE7ATW4FSK9WX4HD422TR3ZJH8KR465DF97SMRW7EXS78IMK8HQFBHVS4EBFJQDSW6GS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;brno-sklenarstvi.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://brno-sklenarstvi.cz/&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://brno-sklenarstvi.cz/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nabízíme veškeré sklenářské práce, zasklívání oken a &lt;b&gt;dveří&lt;/b&gt;, izolační skla a další.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:89693786,&quot;headline1&quot;:&quot;Skloslužba&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Brno&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:547923371,&quot;keyword&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;keywordId&quot;:2221124193},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:547923371},&quot;_reactKey&quot;:&quot;QsQtxPoA&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5e12118c&quot;},&quot;index&quot;:&quot;31&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné dveře na míru&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné dveře na míru&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JDCUJK01&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné dveře sapeli&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné dveře sapeli&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0F7qFQtA&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné dveře jap&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné dveře jap&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Qtx1r3QO&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklenené dveře&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklenené dveře&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hvOe79C6&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;celoskleněné interiérové dveře&quot;,&quot;title&quot;:&quot;celoskleněné interiérové dveře&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Yzh04tKq&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře interiérové&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře interiérové&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wZ9kaw9M&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře obi&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře obi&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yLfIhxJ9&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;celoskleněné dveře pískované sklo&quot;,&quot;title&quot;:&quot;celoskleněné dveře pískované sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BSOEt5F4&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3l2Kq4K5&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;g6XtjJ58&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8230f7ee&quot;},&quot;index&quot;:&quot;6&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:240000},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YsWrCqJc&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4846d835&quot;},&quot;index&quot;:&quot;7&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.5497,&quot;latitude&quot;:50.1002,&quot;accuracy&quot;:200000,&quot;source&quot;:1},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WMpVtFdL&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;footer&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;eb9ddcb&quot;},&quot;index&quot;:&quot;8&quot;,&quot;data&quot;:{},&quot;_reactKey&quot;:&quot;80qG0W9T&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;BlIHKRrm&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-15T22:33:52.448602717Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8230f7ee&quot;},&quot;index&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gZX86mur&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:673,&quot;groupId&quot;:1316,&quot;groupName&quot;:&quot;promo_bottom_view_variant_c&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EeGwZsU4&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@8d15810ca&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;,&quot;imedia.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;featureFlags&quot;:&quot;promo_bottom_view_variant_c&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;GuZi1JKPppQwalFMPaQ5&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&("ChunkLoadError"===c.name&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")?a.fingerprint=["cmp-chunk-load-error"]:c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint=["cmp-error"])),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_179>