Celosklenn dvee, sklenn dvee, sklenn dvee Praha, celosklenn dvee Praha, sklenene dvere, sklenene dvere Praha, celosklenene dvere, celosklenene dvere Praha, celosklenn kyvn dvee, sklenn kyvn dvee, sklenn dvee do koupelny, celosklenn dvee do koupelny, celosklenn dvee na mru, sklenn dvee na mru. Vroba celosklennch dve na mru jak do Va koupelny, celosklenn kyvn dvee do prodejny. Vchodov celosklenn dvee i interirov sklenn dvee.
Sklenstv ACERA SKLO - sklenstv Praha, Praha 6, skleni
image
Sklensk prce a vroba
Komplexn dodvky plochho skla a sklennch prvk vetn ocelovch, nerezovch nebo devnch konstrukc. S oblibou se poutme do zajmavch a netradinch projekt a designovch specialit, ve kterch je mono projevit kreativitu a uplatnit dlouholet zkuenosti sklenskch prac. Mme dlouhodob zkuenosti s realizac sklennch stn, pek, markz, dve, sklennch schod a pochozho skla s referenn realizac sklennho tanenho parketu, vyrbme a montujeme sklenn dvee, sklenn sprchy, modern koupelnov zrcadla na ze i nstnn zrcadla.

Zajistme pro Vs kompletn sklensk servis, vetn poradenstv a komplexnho inenringu.

Na V poadavek zajistme dodvku na kl.

 • zasklvac a pesklvac sluby - pesklvn vloh a vklad
 • realizace sklennch stn a pek z kalench skel s kovnm GEZE , P + M Bartosini , Dorma
 • mont sklennch dve / dvee posuvn , kyvn/
 • nvrhy a realizace sklennch pochozch podlah a schodi, sklenn tanen parkety.
 • nvrhy a realizace sklennch markz a pstek v. dodvek konstrukc
 • sten prvky prosvtlujc interier sten pevn svtlky, sklenn galerie a lvky, sklenn podlahy balkon
 • sklenn poklopy studn a historickch pamtek z pochozho skla
 • lepen obklady kuchyn, aten a sprchovch kout smaltovanm kalenm barevnm sklem Ertex color, nekalenm sklem Lacobel a Lacomat
 • nvrhy a realizace sprchovch kout a zstn
 • lepen sklenn nbytek v. souvisejcch truhlskch prvk nebo prvk z nerezu
 • lepen akvri a terri
 • zabezpeen smnren a bank atestovanm bezpenostnm sklem Connex se zvenou odolnost proti prrazu a sklem neprstelnm
 • ohban skla vkladnch skn a vloh
 • zpracovn plochho skla ezn, brouen, vrtn
 • expresn vroba izolanch dvojskel pi havrich vloh a vklad
 • zasklvn a transport nadrozmrnch skel vvvovm savkovm rmem
 • letn rh, krbanc a vyrytch npis do skla
 • vkov prce a pesklvn z vysokozdvin ploiny Manesmann
KONTAKT:
image
SKLENSTV PRAHA - ACERA SKLO s.r.o.
Makovskho 1179/2
163 00 Praha 6 - epy

( suteren OD Shoping Point epy )


VOLEJTE:
+420. 257 221 554
+420. 602 393 656
Celosklenn dvee, sklenn dvee, sklenn dvee Praha, celosklenn dvee Praha, sklenene dvere, sklenene dvere Praha, celosklenene dvere, celosklenene dvere Praha, celosklenn kyvn dvee, sklenn kyvn dvee, sklenn dvee do koupelny, celosklenn dvee do koupelny, celosklenn dvee na mru, sklenn dvee na mru, vchodov celosklenn dvee, vchodov sklenn dvee, interirov celosklenn dvee, interirov sklenn dvee, vnitn sklenn dvee, vnitn celosklenn dvee
. . . . . . . Reklama zdarma, zven nvtvnosti

 

<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><meta name="referrer" content="origin"/><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><script>(function(){ var chromeRegex = /Chrome\/(\d{1,3})/; var ua = (navigator && navigator.userAgent) || ''; var matchedVersion = chromeRegex.test(ua) && ua.match(chromeRegex); var isChromeLegacyVersion = !!matchedVersion && matchedVersion[1] && parseInt(matchedVersion, 10) <= 50; window.isModern = "noModule" in (document.createElement("script")) && typeof URLSearchParams !== "undefined" && !isChromeLegacyVersion; })(); function onceInWindow(key, callback) { if (key in window) { callback(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener(key, handler); callback(); }; window.addEventListener(key, handler); } }</script><script src="//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js"></script><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); // DOT init if (window.DOT) { loadjs.done('dot'); } else { onceInWindow('polyfills', function() { loadjs('//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js', 'dot', { numRetries: 3 }); }); } // preloadScript init function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('appPreload')) { return; } window.BoxLog = {}; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ loadjs(window.isModern ? '/re/js/polyfills/polyfills.bundle.418d449376.js' :'/re/js/polyfills/polyfills.legacy.bundle.8a1660ef13.js' ,'polyfills',{ error: function(notFound) { throw new Error('POLYFILLS FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); function runPreload() { initPreloadScript(window.isModern ? ["/re/js/modern/boxLog.bundle.e6b9871d61.js","/re/js/modern/vendor~app.bundle.3b11f55a66.js","/re/js/modern/app.bundle.ad9887979f.js"] :["/re/js/legacy/boxLog.legacy.bundle.30c9f3879e.js","/re/js/legacy/vendor~app.legacy.bundle.fe50caefec.js","/re/js/legacy/app.legacy.bundle.f7b96e3946.js"] ); } onceInWindow('polyfills', runPreload); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.7fd9326453.css"/><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: hidden; }</style><noscript><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: visible; }</style></noscript> <title>celoskleněné dveře – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e"/><script>window.initDR=function(a,b){var c=window.DOTWrapper;if(window.DOT){var e=window.DOT,f=function _createDelayedAction(a,b){return function(){a._delay(b)}},g=function _resolveReporterName(a,c){"reporter_name"in c.d&&(c.d.reporter_query=a._cfg.query,b&&c.d.reporter_name in b&&(c.d.reporter_name=b[c.d.reporter_name]))},h=function _resolveRId(a){var b=a.d;b&&"rid"in b&&(a.lsid!==b.rid&&(a.lsid=b.rid),delete b.rid)},e=window.DOT;if("variant"in e){var i=e.variant;if("FULLTEXT"!==i)return console.warn("Unsupported DOT variant. Some features may not work!"),c.dot("cfg",a)}var j=f(e,"resize"),k=f(e,"scroll"),l=function unloadHandler(){var a=new Date().getTime()-e.ts;e.hit("unload",{d:{visitTime:a+""}})};window.addEventListener("scroll",k),window.addEventListener("resize",j),window.addEventListener("unload",l);var m=e.hit,n=function hit(a,b,f){if(b.d){if("mousedown"===a&&"_proxy"in b.d){var j=document.querySelector("[data-dot-proxy-id=\""+b.d._proxy+"\"]"),k={d:{}};for(var y in c.dot("getDataDotData",j,k),k.d.path=c.dot("getDataDot",j),k.d)b.d[y]=k.d[y];"css_path"in b.d&&delete b.d.css_path,delete b.d._proxy}if("_shortHref"in b.d&&("href"in b.d&&b.d._shortHref&&(b.d.href=b.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete b.d._shortHref),b.d.elm){for(var l,o,p=[],q={},r=b.d.elm.split(","),s=0;s<r.length;s++)if(l=r[s],o=document.querySelector("*[data-elm=\""+l+"\"] > *"),o){var t=o.parentElement?o.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{t=JSON.parse(t)}catch(a){t=null}if(t&&"rid"in t){var u=t.rid;-1===p.indexOf(u)&&(p.push(u),q[u]=[]),q[u].push(l.replace(/^\d+__/,""))}var v={d:{action:"impress"}};c.dot("getDataDotData",o,v);var w=("reporter_name"in v.d);if((w||v.d.impress)&&(delete v.d.impress,n.call(e,"event",v),window.SmartlookWrapper)){var x=v.d;if("string"==typeof x)try{x=JSON.parse(x)}catch(a){x={}}void 0===x.element_index&&(void 0!==x.reporter_pos&&(x.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",x))}}if(0<p.length)for(var u,s=0;s<p.length;s++){if(u=p[s],0==s){b.lsid=u,b.d.rid=u,b.d.elm=q[u].join(",");continue}var z={};for(var A in b.d)z[A]=b.d[A];z.rid=u,z.elm=q[u].join(","),m.call(e,"impress",{lsid:u,d:z})}}h(b),g(e,b)}return m.call(e,a,b,f)};e.hit=n}c.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(-1!==b.indexOf("getDataDot")&&("_getDataDotData"===b&&"getDataDotData"in a?b="getDataDotData":"_getDataDot"==b&&"getDataDot"in a&&(b="getDataDot")),"cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")},setDataElms:function setDataElms(a){var b=window.DOT;b&&(a=a||[],"dataElms"in b?b.dataElms=a:b._dataElms=a)},getDataElms:function getDataElms(){var a=window.DOT;return a?"dataElms"in a?a.dataElms:a._dataElms:[]},addGeometry:function addGeometry(a){var b=window.DOT;b&&("addGeometry"in b?b.addGeometry(a):b._addGeometry(a))}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:123.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage ._982a43{min-width:84rem}.e9f9d0{margin-bottom:3.2rem}[data-ff~=results_separator] .e9f9d0{margin-bottom:1.6rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left} ._032a60{position:relative;height:10.4rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d47473{height:.1rem}._86d0d3{z-index:400;padding-top:1.6rem;height:10.4rem;background:#fff}._86d0d3,._86d0d3:before{position:absolute;left:0;right:0;top:0}._86d0d3:before{bottom:0;z-index:-1;content:"";box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);transition:opacity .3s ease-in-out;opacity:0}._85e568{position:fixed;top:-4.8rem}._85e568:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._86d0d3{top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93{display:inline-block;width:11.7rem;height:3.2rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._85e568 ._244f93{display:block}._12bab0{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.8rem;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._12bab0{margin-top:0}._078838{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._85e568 ._078838{position:static;margin-left:1.6rem}._58a991{position:relative}.c1a36e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:none;margin-left:1.6rem;color:#c00}.c1a36e:active,.c1a36e:focus,.c1a36e:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .c1a36e{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:none}._49d657{-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone ._49d657{-webkit-flex-basis:100%;flex-basis:100%}._49d657 .SearchForm{height:4rem}._49d657 .SearchForm-input{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem;height:4rem}._49d657 .SearchForm-button,._49d657 .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){._078838{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._078838{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:68.750em){._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:.1rem}._86d0d3{position:fixed;top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._12bab0{margin-top:0}._85e568 ._078838{position:fixed}}@media screen and (min-width:73.750em){.c1a36e,[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:inline}}@media not screen and (min-width:73.750em){._85e568 ._58a991#login-badge .szn-notifications{display:none}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.hw-desktop .b5ed48{max-width:109.6rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .b5ed48{padding:0 1.2rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .b5ed48{padding:0 2.4rem;max-width:none}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .PageHeader .b5ed48{padding:0 1.6rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin:0 0 0 15.2rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.b5ed48{margin-left:8.6rem}.hw-desktop .b5ed48{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:73.750em){.hw-desktop .b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:96.250em){.hw-desktop .b5ed48{margin-left:auto}} .f9561d{position:relative;border-bottom:.1rem solid #eee}.f9561d .hw-phone{overflow:hidden}[data-ff~=results_separator] .f9561d{border-bottom:.6rem solid #eee}.d6d62d{margin:0 -1.6rem;padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .d6d62d{scrollbar-width:none;margin:0 -1.6rem;padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .d6d62d::-webkit-scrollbar{display:none}._00f2fd,._5f264d{display:block;position:absolute;top:0;width:5rem;height:4.4rem;transition:opacity .3s;opacity:0;pointer-events:none}._3a4a0a{opacity:1}._00f2fd{left:0;background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}._5f264d{right:0;background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}@media screen and (min-width:31.250em){.d6d62d{margin:0 -2.8rem;padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}} .b08967{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.b08967:first-child{margin-left:0}.b08967:last-child{margin-right:0}._65a1a5{border-bottom:.2rem solid #000}.e46408{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#999}._65a1a5 .e46408{color:#000}._0fcdef,.d726be{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;border:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;background:none;cursor:pointer;outline:none}._0fcdef:visited,.d726be:visited{color:#666}._0fcdef:active,._0fcdef:focus,._0fcdef:hover,.d726be:active,.d726be:focus,.d726be:hover{color:#000;text-decoration:none}._0fcdef:active .e46408,._0fcdef:focus .e46408,._0fcdef:hover .e46408,.d726be:active .e46408,.d726be:focus .e46408,.d726be:hover .e46408{color:#000}._65a1a5 ._0fcdef,._65a1a5 .d726be{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .c86a82{padding:1rem 0}.hw-desktop .c86a82{padding:.6rem 0}.ea3fa1{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;padding:1rem 1.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;outline:none}.ea3fa1:active,.ea3fa1:focus,.ea3fa1:hover{color:#000;background-color:#eee}.ea3fa1:active .e46408,.ea3fa1:focus .e46408,.ea3fa1:hover .e46408{color:#000} ._77a1a6{display:-webkit-flex;display:flex;margin-bottom:1.6rem}._191365{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;text-decoration:none;border:.1rem solid #ccc;border-radius:1.6rem;padding:0 1.6rem;line-height:3rem;color:#333;white-space:nowrap}._191365:active,._191365:focus,._191365:hover{text-decoration:underline}._191365:not(:first-child){margin-left:.8rem}._4d47b8{background-color:#eee;border-color:#eee;font-weight:700}@media screen and (min-width:31.250em){._77a1a6{margin-left:-1.6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._77a1a6{margin-left:0}} ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:0;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone ._9c876d{float:none;padding:0;max-width:none}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;min-width:33.6rem;max-width:41.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._9c876d,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246{position:relative;overflow:hidden;max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;padding-right:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246:after{position:absolute;content:"";z-index:1;bottom:0;left:0;pointer-events:none;background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);width:100%;height:10rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._7e408d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:0;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}} ._7e5e5d:not(._84ae67){margin-bottom:3.2rem}[data-ff~=results_separator] ._7e5e5d:not(._84ae67){margin-bottom:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .Layout--left ._7e5e5d:not(._84ae67):not(:last-child):after,[data-ff~=results_separator] .Layout--topRow ._7e5e5d:not(._84ae67):after{display:block;margin:1.6rem -2.4rem 0;height:.6rem;content:"";background-color:#eee}.a379e0{margin-bottom:.8rem} .bec586{margin-left:1.6rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .bec586{border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;padding:1.6rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .bec586{margin-left:0}.c3c926{display:-webkit-flex;display:flex}._07f35c{margin-top:.8rem;margin-bottom:.8rem} .c12666{font-size:2rem;line-height:2.8rem;margin:0;color:#0645ad;font-weight:400}.SearchApp--phone .c12666{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .c12666{font-size:1.8rem;line-height:2.4rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .c12666{margin:1.2rem 0 .8rem}.SearchApp--desktop ._896b29{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;max-height:2.8rem;-webkit-line-clamp:1}.SearchApp--desktop .bef708{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}._33e9d4{text-decoration:none;color:inherit;cursor:pointer}._33e9d4:active,._33e9d4:focus,._33e9d4:hover{text-decoration:underline}._33e9d4:visited{color:#7b009d}._33e9d4 b,._33e9d4 strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 strong{font-weight:700} ._4167ab{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap}._4167ab:first-child{margin-bottom:.4rem}._70c91e{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._9b0f68{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:green;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;cursor:pointer}._9b0f68:active,._9b0f68:focus,._9b0f68:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] ._9b0f68{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone ._1078b3 .c432af{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .c432af{color:#66b366}._9726ce{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._9726ce,._236a6b{text-decoration:none}._236a6b:active,._236a6b:focus,._236a6b:hover{text-decoration:underline}._9726ce:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}._9726ce .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7b91a{display:inline;margin-left:.4rem;color:#333}.a7b91a:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}.a7b91a .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._10237d{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._19da76{text-decoration:none;color:#0645ad}._19da76:active,._19da76:focus,._19da76:hover{text-decoration:underline}._54b595{width:4.2rem;height:1.6rem;margin-left:.4rem;color:green;cursor:pointer}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] ._54b595{height:2rem;color:#66b366}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] ._54b595{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] ._54b595{color:#666;margin-left:auto}._54b595 svg{height:100%}.a34b8c,.f4c39d{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone ._97efac{margin-left:0;max-width:0}.c109ee{height:1.6rem;cursor:auto} ._3eded7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone ._9f1ea4{max-height:8rem;-webkit-line-clamp:4}.SearchApp--desktop ._9f1ea4,.SearchApp--phone ._9f1ea4{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;-webkit-box-orient:vertical}.SearchApp--desktop ._9f1ea4{max-height:6rem;-webkit-line-clamp:3}[data-ff~=snippet_layout_2] .b0f4fb{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb:after{margin-left:.4rem;content:"\2219";font-weight:400}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .b0f4fb{display:block}._451a41{margin-right:.4rem;font-weight:700}._451a41:after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} ._2bbf85{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}.c84ada{margin-right:.4rem;width:.6rem;height:.8rem} ._8e8d33,._9a88c9{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:block;white-space:nowrap;color:#666}._8e8d33 a,._9a88c9 a{color:#0645ad;text-decoration:none}._8e8d33 a:visited,._9a88c9 a:visited{color:#7b009d}._8e8d33 a:active,._8e8d33 a:focus,._8e8d33 a:hover,._9a88c9 a:active,._9a88c9 a:focus,._9a88c9 a:hover{text-decoration:underline}._8e8d33,._8e8d33:not(._867dde),._9a88c9:not(._867dde){overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;width:100%}._8e8d33{display:block}._06895b:not(:last-child){margin-right:.4rem;text-overflow:ellipsis}._06895b:not(:last-child):after{margin-left:.4rem;content:"\B7"} .e85a33{position:relative;height:100%}.SearchApp--phone #root-modal .e85a33{min-height:100vh}[data-ff~=results_separator] .e85a33,div._4e72e4{border:none}._54aba7{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.f8ffc0{overflow:visible}[data-ff~=results_separator] ._54aba7{border-radius:0;overflow:visible}._31163d{padding:0 .8rem}[data-ff~=results_separator] ._31163d{display:none} .a7e7c0{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:none}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .a7e7c0{border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem #ddd} ._1c19f1{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}._1c19f1>:first-child{padding-left:1.6rem}._1c19f1>:last-child{padding-right:1.6rem}._80dc04{margin-right:.8rem} ._903a4e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;box-sizing:border-box;outline:none;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2.4rem;padding:0 1.6rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#333;white-space:nowrap;background-color:#fff;cursor:pointer}._903a4e:active,._903a4e:hover{color:#000;text-decoration:underline}._903a4e:active{background-color:#eee}._794e52{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;padding:0 1.2rem;height:3.2rem}._794e52 ._1adb64{margin-right:.8rem}._794e52 .e3d53e{margin-left:.8rem}._6141bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;padding:0 2rem;height:4.8rem}._6141bf ._1adb64{margin-right:1.2rem}._6141bf .e3d53e{margin-left:1.2rem}._33d7e8:active ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{color:#7dbfff}._32b1da{color:#000;font-weight:700}._32b1da,._2c5b87{border:.1rem solid #eee;background-color:#eee}._2c5b87{color:#999;cursor:not-allowed}._2c5b87:active,._2c5b87:hover{color:#999;text-decoration:none;background-color:#eee}.e3d53e,._1adb64{color:#999}._1adb64{margin-right:1rem;border-radius:50%;width:1.6rem;height:1.6rem}.e3d53e,._7e57f0{margin-left:1rem}.e3d53e{width:1.2rem;height:1.2rem}._7e57f0{width:1.4rem;height:1.4rem} ._0c1b13{margin:0 0 0 1.6rem;height:.1rem;background-color:#eee}[data-ff~=results_separator] ._0c1b13{margin:0} .Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0ee6a7{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._8e28d0{margin:0 1.6rem}._589928{min-width:100%}._589928:hover{background-color:#f4f4f4}.SearchApp--desktop .Modal ._589928{margin:0;padding:0}.SearchApp--desktop .Layout--left ._589928,.SearchApp--desktop .Modal ._589928{min-height:11.2rem;max-height:22rem}._45c80e{margin-bottom:.4rem;word-break:break-word}.fdb95f{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .fdb95f,.SearchApp--desktop .Modal .fdb95f{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.fdb95f .b0ac8a{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad}.fdb95f .b0ac8a:active,.fdb95f .b0ac8a:focus,.fdb95f .b0ac8a:hover{text-decoration:underline}.fdb95f .b0ac8a:link,.fdb95f .b0ac8a:visited{text-decoration:none}.fdb95f .b0ac8a:focus,.fdb95f .b0ac8a:hover{text-decoration:underline}.fdb95f .b0ac8a:visited{color:#7b009d}._5f4d95>span:first-child{color:#e57e24}._8e28d0{margin:0 1.6rem}._8e28d0,._0ee6a7{display:-webkit-flex;display:flex}._0ee6a7{min-height:11.2rem;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse;text-decoration:none;outline:none;width:100%}._0ee6a7,.SearchApp--desktop .Modal ._0ee6a7{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.SearchApp--desktop .Layout--left ._0ee6a7,.SearchApp--desktop .Modal ._0ee6a7{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}._0ee6a7:focus,._0ee6a7:hover{text-decoration:none}._0ee6a7:focus .fdb95f .b0ac8a,._0ee6a7:hover .fdb95f .b0ac8a{text-decoration:underline}._800772{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0 1.6rem 0 0;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;cursor:pointer}.SearchApp--desktop .Layout--left ._800772,.SearchApp--desktop .Modal ._800772{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}._529345{position:relative;bottom:.24rem}.a81d48{display:inline;margin-bottom:.2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .a81d48,.SearchApp--desktop .Modal .a81d48{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left .a81d48,.SearchApp--phone .Modal .a81d48{display:inline-block}.d33789{margin-bottom:.4rem;display:-webkit-flex;display:flex}._383138{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline;max-height:1.8rem}._471dac{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}.fc1f02{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}.d300c8{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}._4a4ec6{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}@media screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .Layout--left ._589928,.SearchApp--phone .Modal ._589928{min-height:11.2rem;max-height:22rem}.SearchApp--phone .Layout--left .fdb95f,.SearchApp--phone .Modal .fdb95f{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left ._0ee6a7,.SearchApp--phone .Modal ._0ee6a7{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}.SearchApp--phone .Layout--left ._800772,.SearchApp--phone .Modal ._800772{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.SearchApp--phone .Layout--left .a81d48,.SearchApp--phone .Modal .a81d48{margin-bottom:.4rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0ee6a7{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._8e28d0{margin:0 2.4rem}} .Tooltip-wrapper._595060,.Tooltip-wrapper ._595060{display:inline-block;position:relative;cursor:help;top:.2rem;margin-right:.4rem;height:1.6rem}.Tooltip-wrapper._62bc69,.Tooltip-wrapper ._62bc69{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._62bc69 svg,.Tooltip-wrapper ._62bc69 svg{width:1.6rem;height:1.6rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper._9bccc8,.Tooltip-wrapper ._9bccc8{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;min-width:27rem;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper._9bccc8 h4,.Tooltip-wrapper ._9bccc8 h4{font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper._9bccc8 ul,.Tooltip-wrapper ._9bccc8 ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper._9bccc8 ul li,.Tooltip-wrapper ._9bccc8 ul li{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper._9bccc8 ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper ._9bccc8 ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper._9bccc8 ul li svg,.Tooltip-wrapper ._9bccc8 ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} ._9dbd15{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left ._9dbd15{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._0c0144{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._0c0144{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._832ac6{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}.e3c34a{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.e3c34a,._8d5c0b{font-weight:700;margin-right:.6rem;color:#666}._8d5c0b{font-size:1.4rem;line-height:2rem}._5eabbc{margin-bottom:.2rem}._13407e{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.a0bcc7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}._425e93{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._425e93:active,._425e93:focus,._425e93:hover{text-decoration:underline}._425e93:link,._425e93:visited{text-decoration:none}._425e93:focus,._425e93:hover{text-decoration:underline}._425e93:visited{color:#7b009d}._77f292{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}._77f292:active,._77f292:focus,._77f292:hover{text-decoration:underline}._77f292:link,._77f292:visited{text-decoration:none}._77f292:focus,._77f292:hover{text-decoration:underline}._77f292:visited{color:#7b009d}._481b99{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}._481b99:active,._481b99:focus,._481b99:hover{text-decoration:underline}._481b99:link,._481b99:visited{text-decoration:none}._481b99:focus,._481b99:hover{text-decoration:underline}._481b99:visited{color:#7b009d}.Card-review-edit:hover ._481b99{text-decoration:underline} ._81dcba{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline-block;word-wrap:break-word;margin-bottom:.4rem}._81dcba>span:nth-child(2){display:inline}._81dcba>span:nth-child(2):before{content:"\A0\B7\A0"}.SearchApp--phone ._81dcba{display:block}._757566{color:#d66e00}._6f6635{color:green}._284e3a{color:#ca0000} ._5e4546{display:-webkit-flex;display:flex;width:100%;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.SearchApp--desktop ._5e4546,[data-ff~=footer_link_2202] ._5e4546{margin:1.2rem 1.6rem;width:auto}.SearchApp--desktop ._5e4546,[data-ff~=footer_link_2202] .SearchApp--desktop ._5e4546{margin:1.6rem}[data-ff~=results_separator] ._5e4546{margin:.4rem 0 0}._2a309f{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad;background:none;cursor:pointer}._2a309f:active,._2a309f:focus,._2a309f:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop ._2a309f,[data-ff~=footer_link_2202] ._2a309f{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;padding:0;height:auto}[data-ff~=results_separator] ._2a309f{margin-bottom:-1.2rem}._091bb8{margin-left:.8rem;width:1.2rem;height:1.2rem}.SearchApp--desktop ._091bb8,[data-ff~=footer_link_2202] ._091bb8{margin-left:1.2rem;width:1.6rem;height:1.6rem} .fd54a3{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;height:.1rem;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;-webkit-align-items:center;align-items:center}._28ef2d{margin-left:1.6rem;background-color:#eee}[data-ff~=results_separator] ._28ef2d{margin-left:0;background-color:initial}._510ba6._28ef2d{margin-left:0}._23ffae{position:static;left:0;right:0;top:calc(100% + .2rem);-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}._23ffae,.eb7b0b{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center}.eb7b0b{background-color:#fff}.eb7b0b:last-of-type{display:-webkit-flex;display:flex}.eb7b0b:after{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;content:"\2022";color:#999}.eb7b0b:last-of-type:after{display:block}.eb7b0b:last-child:after{display:none}._2183eb{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;margin:0 .8rem;color:#999;white-space:nowrap}.ebd8d8,._188db9{text-decoration:none;border:none;padding:0;background:none;cursor:pointer}.ebd8d8:active,.ebd8d8:focus,.ebd8d8:hover,._188db9:active,._188db9:focus,._188db9:hover{text-decoration:underline}._2b46ed{display:block;width:3rem;height:1.4rem;color:#ccc;background-color:#fff}[data-ff~=results_separator] ._2b46ed{margin-left:.8rem;width:1.4rem} ._423f0b{overflow-x:auto;overflow-y:hidden;font-size:0;white-space:nowrap;padding:0 2.8rem 0 6rem;margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem}@supports (-webkit-overflow-scrolling:touch){._423f0b{overflow-x:scroll;-webkit-overflow-scrolling:touch}}._9b3784{max-height:12rem}._685451{max-height:24.4rem}.bbcd57{display:inline-block;height:12rem;margin:0 .4rem 0 0;vertical-align:top}.bbcd57:first-child{margin-bottom:.4rem}.bbcd57:last-child{margin-right:0}.SearchApp--desktop ._423f0b{margin:0 0 0 1.6rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}._33484a,._112f2a{display:block;position:relative;border:.1rem solid #eee;width:100%;height:100%;overflow:hidden;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#f4f4f4}._012ee7,._595b43{mix-blend-mode:multiply}._012ee7,._9701d3,._595b43,._876ed0{display:block;position:absolute;top:-50%;right:-50%;bottom:-50%;left:-50%;margin:auto}._441859{background-color:rgba(0,0,0,.05);height:100%;pointer-events:none;position:absolute;top:0;width:100%}._012ee7,._9701d3{height:auto;max-width:100%}._595b43,._876ed0{width:auto;max-height:100%}@media screen and (min-width:31.250em){._423f0b{margin-left:-6rem;padding-left:7.6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._423f0b{margin:0 0 0 1.6rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}} ._2641de{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._33fe16{margin-bottom:0}.SearchApp--desktop ._2641de{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._33fe16{margin-bottom:0}[data-ff~=results_separator] ._2641de{margin-left:0}.e70e05{overflow:hidden;color:#0645ad;text-overflow:ellipsis;text-decoration:none;font-weight:400}.e70e05:active,.e70e05:focus,.e70e05:hover{text-decoration:underline}._85f669{margin:0 .8rem;color:#666} ._9ebdf8{max-width:100%}._3c9ce2{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center}._299a3f{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap}._1aaa86{font-size:2rem;line-height:2.8rem;display:inline;margin:0;-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;color:#000;font-weight:700}._2a17db{font-weight:400}._1aaa86:not(:last-child){margin-right:.8rem}._3c9ce2 ._1aaa86{overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis}._299a3f ._1aaa86{display:-webkit-inline-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:2;max-height:5.6rem} ._45ca65{display:-webkit-flex;display:flex;margin:1.2rem 1.6rem}.SearchApp--desktop ._45ca65{margin:1.6rem}.SearchApp--desktop ._45ca65,[data-ff~=footer_link_2202] ._45ca65{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}[data-ff~=results_separator] ._45ca65{margin:1.6rem 0 0;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:baseline;align-items:baseline}.f25689{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.f1788e{-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.ad96de{-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}._152da6{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:#0645ad;outline:none}._152da6:active,._152da6:focus,._152da6:hover{text-decoration:underline}._064195,.SearchApp--desktop ._152da6,[data-ff~=footer_link_2202] ._152da6,[data-ff~=results_separator] ._152da6{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem} ._3ae308{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#333;text-decoration:none}.c8e398{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}.eb45d8{text-decoration:none}.eb45d8:active,.eb45d8:focus,.eb45d8:hover{text-decoration:underline} .a30a36{position:relative;margin-right:1.2rem}.f13fbf{margin-right:0}.a30a36 .SearchApp--desktop{margin-right:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){.a30a36{margin-right:1.6rem}} .fd8af4{display:block;position:relative;line-height:0}._43c273{display:inline-block;border-radius:.4rem;width:8rem;height:8rem;overflow:hidden}.SearchApp--desktop ._43c273{width:9.6rem;height:6rem}._43c273 img{width:100%;height:100%;-o-object-fit:cover;object-fit:cover}.bfa589{width:13.2rem}._2d85f6{background-color:#f4f4f4}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop ._2d85f6{height:8rem}._2d85f6 img{-o-object-fit:contain;object-fit:contain;mix-blend-mode:multiply}._95158f{position:absolute;right:.4rem;bottom:.4rem;padding:.4rem .6rem;font-size:1rem;line-height:1.2rem;color:#fff;background-color:rgba(0,0,0,.6)}.SearchApp--desktop ._95158f,[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._95158f{font-size:1.4rem;line-height:2rem;right:0;padding:0 .4rem 0 .6rem;border-radius:4rem 0 0 4rem;color:#fff;background-color:#333} ._25e461{color:#666}._25e461[data-type=inStock],._25e461[data-type=inStoreOnly],._25e461[data-type=onlineOnly]{color:green} .a985c7{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}[data-ff~=results_separator] .a985c7{margin:0 0 .8rem}._3de24b{color:#0645ad;text-decoration:none;font-weight:400}._3de24b:active,._3de24b:focus,._3de24b:hover{text-decoration:underline}.f3c972{margin:0 .8rem;color:#666}.c46cce{margin-left:.8rem}._8c2375{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1} .edc10e{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;margin:0;max-width:100%;overflow:hidden;color:#000;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:700} .SearchApp--desktop ._279dff{margin-left:1.6rem}.SearchApp--phone ._279dff{margin-left:2.8rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] .SearchApp--phone ._279dff{margin-left:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone ._279dff{margin-left:0}._88190a{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:400;margin:0;color:#666}.SearchApp--desktop ._88190a{margin:0 0 1.6rem} ._8854ac{list-style-type:none;margin:0;padding:0}._04c7f9{display:block}.SearchApp--desktop ._04c7f9{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone ._04c7f9{margin-right:2.4rem;border-bottom:.1rem solid #eee}[data-ff~=results_separator] ._04c7f9{margin-right:0}._04c7f9:last-child{border-bottom:none}.e4ded9{width:1.4rem;height:1.4rem;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;color:#999}._027942{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}._027942:link,._027942:visited{text-decoration:none}._027942:focus,._027942:hover{text-decoration:underline}._027942:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone ._027942{font-size:1.4rem;line-height:2rem;width:100%;padding:1.6rem 0} .B837a61afc4{display:none}.B2084d3aa37{position:relative;margin:0 0 .8rem;overflow:visible}.B2084d3aa37 .B0a9d7ea2ed{position:relative;background:transparent;text-align:right}.B2084d3aa37 .Bc49ca77225{position:absolute;bottom:0;right:0}.B2084d3aa37 .Be4e04f0e50{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;max-width:100%;margin:-.5rem -.5rem 0}.B2084d3aa37 .Bc1ab76b03d{margin-left:.5rem;margin-top:.5rem}.B2084d3aa37 .Bb8bc95ff17{font-weight:400;color:#000;font-size:2rem;line-height:2.4rem;display:block;margin:0 0 1.6rem 1.6rem}.B2084d3aa37 .B9e9276c2b6{margin:2.4rem 0 0 1.6rem;padding-right:.8rem;text-align:left}.B2084d3aa37 .B537837c66c{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;text-decoration:none;font-size:1.6rem;line-height:2rem;color:#0645ad}.B2084d3aa37 .B537837c66c:link,.B2084d3aa37 .B537837c66c:visited{text-decoration:none}.B2084d3aa37 .B537837c66c:active,.B2084d3aa37 .B537837c66c:focus,.B2084d3aa37 .B537837c66c:hover{text-decoration:underline}.B2084d3aa37 .B537837c66c:visited{color:#7b009d}.B2084d3aa37 .Bb99954efe5{display:inline}.B2084d3aa37 .Bbeedde08a1{display:none}.B2084d3aa37.Bc52d80d106{max-width:27.5rem;min-width:27.5rem}.B2084d3aa37.Bc52d80d106 .Bc49ca77225{position:static}.B2084d3aa37.Bc52d80d106 .Bb8bc95ff17{margin-bottom:.2rem}.B2084d3aa37.Bc52d80d106 .Bb99954efe5{display:inline}.B2084d3aa37.Bc52d80d106 .Bbeedde08a1{display:none}.B2084d3aa37.Bc52d80d106 .Be4e04f0e50{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;margin-left:0}@media screen and (min-width:68.125em){.B2084d3aa37 .Bb99954efe5{display:none}.B2084d3aa37 .Bbeedde08a1{display:inline}}@media screen and (min-width:84.375em){.B2084d3aa37.Bc52d80d106{max-width:40.5rem}.B2084d3aa37.Bc52d80d106 .Bc49ca77225{position:absolute;bottom:0;right:0}.B2084d3aa37.Bc52d80d106 .Bb8bc95ff17{margin-bottom:1.6rem}.B2084d3aa37.Bc52d80d106 .Bb99954efe5{display:none}.B2084d3aa37.Bc52d80d106 .Bbeedde08a1{display:inline}.B2084d3aa37.Bc52d80d106 .Be4e04f0e50{-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between}.B2084d3aa37.Bc52d80d106 .Bc1ab76b03d{margin-left:0}} .B287159b418{top:0;left:0;position:absolute;z-index:9;visibility:hidden;opacity:0;transition:opacity .125s ease-in 0s}.B287159b418.Be43eca42aa{visibility:visible;opacity:1} .B429bbe29f8{background-image:url(/re/media/775709a05.e319550dc3.png);display:inline-block;width:4.8rem;height:0;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute}.B0c162ef82a{display:none}.Layout--left .Result--organic .Result-contentContainer .B72eaa092fa>.B429bbe29f8{padding-bottom:1.5rem;margin-top:.3rem}.B429bbe29f8.B4ce2ec54f8{background-image:url(/re/media/775709a05.84e32be68d.svg);display:inline-block;width:5.6rem;height:1.8rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute;margin-top:0}.Layout--right .ResultContainer .B429bbe29f8{position:static}.B429bbe29f8.Bcdcc71cf8a{background-image:url(/re/media/775709a05.e3904f4180.png)!important;width:0!important;height:0!important;padding-bottom:0!important}.B3a9946cab3{position:absolute;width:5rem} .Bcfeba4a14c{display:-webkit-flex;display:flex;width:100%;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between}.B4300a2ea0a,.B6b1e34cc1d,.Bbbb440ae13{padding:1.2rem}.B8baf30bca2{padding:1.6rem}.B6f34fb730b{position:relative;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;background-color:#fff}.B0d78c32354{width:12rem;min-width:12rem}.B13aac99f37{width:13rem;min-width:13rem}.B3226306b07{width:15.6rem;min-width:15.6rem;z-index:1}.B0e0559a8fa{width:14.8rem;min-width:14.8rem}.B763159b595>*{position:absolute;top:.8rem;right:.8rem;z-index:1}.B953031485d{display:block;margin:.7rem .7rem 0;position:relative;overflow:hidden;z-index:0}.B953031485d img{display:block;margin:auto;position:absolute;top:-50%;bottom:-50%;left:-50%;right:-50%;width:auto;max-height:100%;z-index:-1}.B9fcea43984{width:10.4rem;height:10.4rem;min-height:10.4rem}.B47bffad5ad{width:11.4rem;height:11.4rem;min-height:11.4rem}.Bf5d5472751{width:14rem;height:14rem;min-height:14rem}.B8bb1ac07a3{width:13.2rem;height:13.2rem;min-height:13.2rem}.B4ea7b450cf{cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;line-height:1.8rem;min-height:3.6rem;height:3.6rem;margin-bottom:.4rem}.B4ea7b450cf:link,.B4ea7b450cf:visited{text-decoration:none}.B4ea7b450cf:focus,.B4ea7b450cf:hover{text-decoration:underline}.B4ea7b450cf:visited{color:#7b009d}.B4ea7b450cf:after{display:block;content:" ";width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;left:0}.B4ea7b450cf.Bd4473ecbdb{min-height:5.4rem}.Bf3daaa47f3,.B8f63da120c,.B61805873b0{max-height:3.6rem}.Bf3daaa47f3.Bd4473ecbdb,.B8f63da120c.Bd4473ecbdb,.B61805873b0.Bd4473ecbdb{height:5.4rem;max-height:5.4rem}.Bccc112d8fb{margin-bottom:.8rem;height:auto;max-height:7.2rem}.Bccc112d8fb:link,.Bccc112d8fb:visited{text-decoration:underline}.B293a74bf85{min-height:1.6rem;margin-bottom:.2rem}.B293a74bf85 p{font-weight:400;margin:0;color:#666;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;max-height:1.6rem}.B439b90e537,.B1a66258683{margin-bottom:.4rem}.B439b90e537{margin-bottom:.8rem}.B439b90e537 p{text-overflow:clip;white-space:normal;max-height:none}.Bf70f30b5f9{font-weight:400;color:#000;font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:block;white-space:nowrap;font-weight:700}.Bf70f30b5f9,.B8ae2d65126{margin:0;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.B8ae2d65126{font-weight:400;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:green;max-height:1.6rem}.Bb3b989d468 .B8ae2d65126{max-height:3.2rem;word-break:break-word}.Bb3b989d468 .Bf70f30b5f9{overflow:visible;text-overflow:clip;white-space:normal;max-height:none;-webkit-line-clamp:initial;-webkit-box-orient:initial}.Bb628f13a31{margin-bottom:.2rem}.B08eff89d85{margin-bottom:.6rem}.Ba4d1a93101{margin-bottom:.8rem} ._0b54ab{min-height:1.2rem;padding:.4rem .8rem;border-radius:1rem;background-color:#999;font-size:1rem;font-weight:700;line-height:1.2rem;color:#fff;text-transform:uppercase} .d3d116{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}._1f0bd7{list-style-type:none;font-size:0;margin:0 0 .8rem;padding:0}._4b0904{display:inline-block;margin-right:2.4rem;margin-bottom:.8rem}._4b0904:last-child{margin-right:0}._8e9983{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad}._8e9983:link,._8e9983:visited{text-decoration:none}._8e9983:focus,._8e9983:hover{text-decoration:underline}._8e9983:visited{color:#7b009d}._03dd45{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad;background:transparent;border:none}._03dd45:link,._03dd45:visited{text-decoration:none}._03dd45:focus,._03dd45:hover{text-decoration:underline}._03dd45:visited{color:#7b009d} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} ._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}._03ebce{visibility:hidden;position:absolute;top:-9999px;left:-9999px}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._03fce2{font-size:1.6rem;line-height:2rem;color:#000;font-weight:700}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{font-size:1.6rem;line-height:2rem;color:#222;overflow:hidden;font-weight:700;margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;width:100%;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;font-weight:700;color:#fff;text-decoration:none;background-color:#c00;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e7edf7}._0a920b:active{background-color:#dae3f3}.afe4f1{border:.1rem solid #eee;color:#000;background-color:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{color:#000;background-color:#eee}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem;height:4rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem;height:5.6rem}</style><script>function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('app')) { return; } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); }</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[12,24]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["mafie3","zbozi"]}</script><script> (function(){ function runLoad() { initLoadScript(window.isModern ? ["/re/js/modern/mafie3.bundle.dd8e869b26.js","/re/js/modern/zbozi.bundle.1dd0cc261d.js"]:["/re/js/legacy/mafie3.legacy.bundle.87f74f2205.js","/re/js/legacy/zbozi.legacy.bundle.ea85f756f7.js"]); } if ('polyfills' in window) { runLoad(); } else { window.addEventListener('polyfills', runLoad, {once:true}); } }()) </script> </head> <body data-ff=""><script>function dotInit(a,b){function _initDot(){initDR(a,b)}window.initDR&&loadjs.ready("dot",function(){window.DOT?_initDot():setTimeout(_initDot,0)})}dotInit(JSON.parse('{"service":"fulltext","query":"celoskleněné dveře","loginState":"red","lsid":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}'), JSON.parse('{"775709a05stp":"sklik/skliktoppla","775709a05srp":"sklik/sklikrightpla","775709a05spi":"sklik_PI","775709a05sto":"sklik/skliktop","775709a05sbo":"sklik/sklikbottom","775709a05stn":"sklik/skliktopnav","775709a05ore":"ftxt-organic/result","775709a05nre":"ftxt-news/result","775709a05zpi":"zbozi/product-advert"}'))</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="PageHeader e9f9d0" data-e-b-z="header"><div class="_032a60"><div class="d47473"></div><header class="_86d0d3"><div class="b5ed48"><div><h1 class="f84de7"><div data-e-b-n="ahUh"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}" data-e-a="homepage"><div class="_244f93" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></div></h1><div class="_12bab0"><div class="_49d657" data-e-b-n="joQlt"><form class="SearchForm SearchForm--isNotEmpty" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form" data-e-b-ae="input" data-dot-ignore="true"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="celoskleněné dveře" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="celoskleněné dveře"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="top"/><input type="hidden" name="sId" value="DsZzSukfc3swNg7RbENG"/><div class="SearchForm-controls szn-suggest-list--overlay-off"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel" data-e-b-ae="clear"><svg viewBox="0 0 24 24"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-24.574f2df7bd.svg#assets-library-24-close_outline--sprite-usage"></use></svg></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer szn-suggest-list--overlay-off"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button" data-e-b-ae="search"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div><div data-e-layer="1" data-e-b-pas="1" data-e-b-z="overlay"><div data-e-b-n="suggestlist"></div></div></form></div><div class="_078838" data-e-b-n="omQl"><div id="login-badge" class="_58a991" data-recording-disable="true"></div><a class="c1a36e" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}" data-e-a="homepage">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="f9561d" data-e-b-n="pQlnWOLam"><div class="b5ed48"><nav class="d6d62d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="b08967 _65a1a5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-b-n="mQLlOV~x"><a class="d726be" href="#" data-e-a="search"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-b-n="hMlLvYt~y"><a class="d726be" href="#" data-e-a="obrazky"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-b-n="vMhvW~0"><a class="d726be" href="#" data-e-a="zbozi"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-b-n="dLit~1"><a class="d726be" href="#" data-e-a="mapy"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-b-n="pWPQL~2"><a class="d726be" href="#" data-e-a="videa"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-b-n="OaLeYt~4"><a class="d726be" href="#" data-e-a="clanky"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.a32099af6e.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Zprávy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-b-n="TWldt~5"><a class="d726be" href="#" data-e-a="firmy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-b-n="mahpeWY~6"><a class="d726be" href="#" data-e-a="slovnik"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="_00f2fd"></div><div class="_5f264d"></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div id="contentWrapper"><div class="_9c876d" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results" data-e-b-z="main"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-e-b-n="mYaWYnhi~x"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;555380977&quot;}"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: sepos.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.sepos.cz/oddeleni/814/celosklenene-dvere/" data-l-id="aJsfSBAD"><span><b>Celoskleněné</b> <b>dveře</b> Sepos - V otočném i posuvném provedení</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: sepos.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.sepos.cz/oddeleni/814/celosklenene-dvere/" data-l-id="aJsfSBAD"><span>sepos.cz</span><span class="c432af">/</span></a><span class="_54b595 a34b8c" data-e-b-ae="DsZzSLPpQlnWmQdQen"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/775709a05.3e3fccab03.svg#775709a05.dbcf6cb97521b37181934f196e547763-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Vybírejte z nabídky od čirého a mléčného skla, decentních motivů nebo motivů na míru.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.a32099af6e.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Na Jarově 2425/4, Praha</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-e-b-n="mYaWYnhi~y"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;541897051&quot;}"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: yourglass.com" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/cz/cz/products.html" data-l-id="b1zc2sBJ"><span><b>Celoskleněné</b> <b>dveře</b> od AGC - yourglass.com</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: yourglass.com" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/cz/cz/products.html" data-l-id="b1zc2sBJ"><span>yourglass.com</span><span class="c432af">/</span></a><span class="_54b595 a34b8c" data-e-b-ae="DsZzSLPpQlnWmQdQen"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/775709a05.3e3fccab03.svg#775709a05.dbcf6cb97521b37181934f196e547763-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Moderní skleněné <b>dveře</b> prvotřídní kvality od tradičního výrobce.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-e-b-n="mYaWYnhi~0"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;418912683&quot;}"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: dorsis.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="http://www.dorsis.cz/celosklenene-dvere-vitrum/" data-l-id="g4G5j8U1"><span><b>Celoskleněné</b> <b>dveře</b> VITRUM - <b>Dveře</b> a skryté zárubně</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: dorsis.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="http://www.dorsis.cz/celosklenene-dvere-vitrum/" data-l-id="g4G5j8U1"><span>dorsis.cz</span><span class="c432af">/</span></a><span class="_54b595 a34b8c" data-e-b-ae="DsZzSLPpQlnWmQdQen"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/775709a05.3e3fccab03.svg#775709a05.dbcf6cb97521b37181934f196e547763-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Vyrábíme a vyvíjíme skryté zárubně a neviditelné <b>dveře</b>. 5 let záruka!</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.a32099af6e.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>V Roháči I. 1438, Jesenice</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-e-b-n="mYaWYnhi~1"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;545998088&quot;}"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: dverezeskla.eu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.dverezeskla.eu/" data-l-id="oUXW4lDJ"><span><b>Dveře</b> ze skla - Tam, kde dřevo nestačí</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: dverezeskla.eu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.dverezeskla.eu/" data-l-id="oUXW4lDJ"><span><b>dvere</b>zeskla.eu</span><span class="c432af">/</span></a><span class="_54b595 a34b8c" data-e-b-ae="DsZzSLPpQlnWmQdQen"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/775709a05.3e3fccab03.svg#775709a05.dbcf6cb97521b37181934f196e547763-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Různé varianty skleněných <b>dveří</b>. Doprava zdarma po celé ČR.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-e-b-n="lQmoan~2"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;11da28659d432c31&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.vvsklo.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.vvsklo.cz/" data-l-id="11da28659d432c31"><span>VV SKLO | <b class=sec>Celoskleněné</b> výrobky | <b class=sec>Dveře</b>, Zábradlí, Schody, Stěny&hellip;</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.vvsklo.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.vvsklo.cz/" data-l-id="11da28659d432c31"><span>vvsklo.cz</span><span class="c432af">/</span></a><span class="_54b595 _97efac" data-e-b-ae="DsZzSLPpQlnWmQdQen"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/775709a05.3e3fccab03.svg#775709a05.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> výrobky – skleněné <b class=sec>dveře</b>, stěny, schody, zábradlí, sprchy, dekory, doplňky. Řezání, vrtání, pískování, tvrzení, gravírování.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-e-b-n="OLnQUhltRnVQl~4"><div class="molecularization-leftColumnMargin"><div class="a7e7c0 e85a33" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/categoryOther&quot;}"><div class="_54aba7 f8ffc0"><div class="PoiMap PoiMap--minified"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="_1c19f1"><li class="_80dc04"><button class="_903a4e _794e52 _33d7e8" id="nearest" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="_1adb64"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.a32099af6e.svg#assets-base-locate-16x16--sprite-usage"></use></svg><span>V mém okolí</span></button></li><li class="_80dc04"><button class="_903a4e _794e52" id="nyni-otevreno" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span>Otevřené</span></button></li></ul><div class="_0c1b13"></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="_589928 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="_8e28d0"><a class="_0ee6a7" href="https://www.firmy.cz/detail/12984314-mand-cz-s-r-o-dvere-a-podlahy-praha-libus.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_F/BbFBu.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/vDcGbB.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="_800772"><div class="_45c80e"><span class="fdb95f"><span class="b0ac8a">Mand CZ s.r.o. (Dveře a Podlahy)</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _595060" role="presentation"><span class="_62bc69"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div><div class="d33789"><div class="_832ac6" data-e-a="rating"><span class="e3c34a">4,6</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="_5eabbc"><linearGradient id="star-gradient-55-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="55%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="56%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="url(#star-gradient-55-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="_13407e">(19)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis _383138">Prodej dveří</div></div><div class="_4a4ec6"><span class="_81dcba"><span class="_6f6635">Otevřeno</span><span class="a81d48">Praha, Libuš</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.mand.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-12984314" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/vDcGbB.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="_589928 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="_8e28d0"><a class="_0ee6a7" href="https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="_800772"><div class="_45c80e"><span class="fdb95f"><span class="b0ac8a">SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ</span><span> </span></span></div><div><div class="d33789"><div class="_832ac6" data-e-a="rating"><span class="e3c34a">2,3</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="_5eabbc"><linearGradient id="star-gradient-25-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="25%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="26%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="url(#star-gradient-25-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#CCC" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#CCC" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="_13407e">(19)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis _383138">Prodej dveří</div></div><div class="_4a4ec6"><span class="_81dcba"><span class="_6f6635">Otevřeno</span><span class="a81d48">Praha, Kyje</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="_589928 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="_8e28d0"><a class="_0ee6a7" href="https://www.firmy.cz/detail/12780647-siko-koupelny-kuchyne-praha-trebonice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="_800772"><div class="_45c80e"><span class="fdb95f"><span class="b0ac8a">SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ</span><span> </span></span></div><div><div class="d33789"><div class="_832ac6" data-e-a="rating"><span class="e3c34a">3,7</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="_5eabbc"><linearGradient id="star-gradient-65-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="65%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="66%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="url(#star-gradient-65-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#CCC" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="_13407e">(12)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis _383138">Prodej dveří</div></div><div class="_4a4ec6"><span class="_81dcba"><span class="_6f6635">Otevřeno</span><span class="a81d48">Praha, Třebonice</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-12780647" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div></div><div class="_5e4546"><button class="_2a309f" type="button" data-e-a="more" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<svg viewBox="0 0 16 16" class="_091bb8"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-chevron-down_filled--sprite-usage"></use></svg></button></div></div></div><div class="_31163d"><div class="fd54a3"><div class="_23ffae"><span class="eb7b0b"><button class="_2183eb ebd8d8" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_2b46ed"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.a32099af6e.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-e-b-n="lQmoan~5"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;1e8abdc347e471b1&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.celosklenene-dvere.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.celosklenene-dvere.cz/" data-l-id="1e8abdc347e471b1"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> Brno</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.celosklenene-dvere.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.celosklenene-dvere.cz/" data-l-id="1e8abdc347e471b1"><span><b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b>.cz</span><span class="c432af">/</span></a><span class="_54b595 _97efac" data-e-b-ae="DsZzSLPpQlnWmQdQen"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/775709a05.3e3fccab03.svg#775709a05.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>Dveře</b> BRNO - dodavatel a výrobce <b class=sec>celoskleněných</b> <b class=sec>dveří</b>, stěn, zábradlí, schodišť a jiných skleněných prvků</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-e-b-n="lQmoan~6"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;5926d8082ec26243&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://home-outlet.cz/celosklenene-dvere" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://home-outlet.cz/celosklenene-dvere" data-l-id="5926d8082ec26243"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b></span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://home-outlet.cz/celosklenene-dvere" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://home-outlet.cz/celosklenene-dvere" data-l-id="5926d8082ec26243"><span>home-outlet.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a><span class="_54b595 _97efac" data-e-b-ae="DsZzSLPpQlnWmQdQen"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/775709a05.3e3fccab03.svg#775709a05.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>, <b class=sec>celoskleněné</b> posuvné <b class=sec>dveře</b> do pouzdra, dvoukřídlé celoskleněné dveře, různé materiály skla. Můžemte nám poslat Vaší poptávku a rádi pro Vás vytvoříme nezávaznou cenovou nabídku.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-e-b-n="hMlLvYt~8"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/obrazky&quot;}"><div class="_2641de"><div class="_9ebdf8 _3c9ce2"><h3 class="_1aaa86" title="Obrázky › Celoskleněné dveře">Obrázky<span class="_85f669">›</span><a class="e70e05" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Obrázky" data-e-a="title">Celoskleněné dveře</a></h3></div></div><div class="_423f0b _9b3784" data-e-b-n="WdLUQm~x"><div class="bbcd57" style="width:9rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-e-b-n="WdLUQ~x"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=8e4e1e964c856cae6c2cf3&amp;docId=15f6485d906663a3" data-e-a="image"><img alt="celoskleněné dveře-0" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=7db6bce1539e04f5&amp;size=2" width="90" height="120" class="_595b43 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:7.2rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" data-e-b-n="WdLUQ~y"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=170f0fc6a0efc568d4b0ba&amp;docId=27b86b767e248706" data-e-a="image"><img alt="celoskleněné dveře-1" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=95a53c801baf0d0c&amp;size=2" width="72" height="120" class="_595b43 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:8.4rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" data-e-b-n="WdLUQ~0"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=723c0f3cb3c1580e4ebbb4&amp;docId=dc4d58ffd65c67e0" data-e-a="image"><img alt="celoskleněné dveře-2" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=7bc849166b261484&amp;size=2" width="84" height="120" class="_595b43 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:8rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" data-e-b-n="WdLUQ~1"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=2e1e0f438ed006bc54e7f9&amp;docId=7207f485717bf23c" data-e-a="image"><img alt="celoskleněné dveře-3" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=92243a464077dd2e&amp;size=2" width="80" height="120" class="_595b43 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:9rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 4}" data-e-b-n="WdLUQ~2"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=1e1e1ecdcab52f964990a6&amp;docId=1fd2481db0ce0dd5" data-e-a="image"><img alt="celoskleněné dveře-4" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=4f0eda65ec9af4c6&amp;size=2" width="90" height="120" class="_595b43 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:8rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 5}" data-e-b-n="WdLUQ~4"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=c3331ba5b4e6c2da1b81d6&amp;docId=7443b8f154ada01f" data-e-a="image"><img alt="celoskleněné dveře-5" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=19ed2a9e130654f4&amp;size=2" width="80" height="120" class="_595b43 is-loading"/></a></div></div><div class="_45ca65 f25689"><a class="_152da6" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" title="Přejít na Obrázky" data-e-a="more" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;more&quot;}" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> ›</a></div><div class="fd54a3 _28ef2d"><div class="_23ffae"><span class="eb7b0b"><button class="_2183eb ebd8d8" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_2b46ed"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.a32099af6e.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-e-b-n="lQmoan~9"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;de137fccb314632&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://rostradvere.cz/interierove-dvere/sklenene-dvere/interierove-dvere-graf-6" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://rostradvere.cz/interierove-dvere/sklenene-dvere/interierove-dvere-graf-6" data-l-id="de137fccb314632"><span>Interiérové <b class=sec>celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b></span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://rostradvere.cz/interierove-dvere/sklenene-dvere/interierove-dvere-graf-6" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://rostradvere.cz/interierove-dvere/sklenene-dvere/interierove-dvere-graf-6" data-l-id="de137fccb314632"><span>rostradvere.cz</span><span class="c432af">/interierove-<b class=sec>dvere</b>/interierove-<b class=sec>dvere</b>-graf-6</span></a><div><a tabindex="0" class="_3ae308 a7b91a" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;header&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;goto_zbozi&quot;}" data-e-a="goto-zbozi" href="https://www.zbozi.cz/obchod/151869/"><span class="eb45d8">83% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></span></a></div></div><div class="c3c926 _07f35c"><a tabindex="-1" class="a30a36" title="Přejít na: https://rostradvere.cz/interierove-dvere/sklenene-dvere/interierove-dvere-graf-6" data-dot="pic" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;thumbnail&quot;}" data-e-a="thumbnail" href="https://rostradvere.cz/interierove-dvere/sklenene-dvere/interierove-dvere-graf-6" data-l-id="de137fccb314632"><span class="fd8af4"><picture class="_43c273 _2d85f6"><img alt="" loading="lazy" src="//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/product_preview/https%3A%2F%2Frostradvere.cz%2Finterierove-dvere%2Fsklenene-dvere%2Finterierove-dvere-graf-6"/></picture></span></a><div><div class="_3eded7 _9f1ea4"><span>Vyberte si skleněné <b class=sec>dveře</b>, které Váš interiér posunou na úroveň elegance a luxusu</span></div></div></div><div class="_9a88c9"><span class="_06895b">Cena 6 413 Kč</span></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-e-b-n="lQmoan~yx"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;f5f37a0a6f0d6f6f&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.jap-zarubne.cz/sklenene-dvere/celosklenene-dvere-cire/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.jap-zarubne.cz/sklenene-dvere/celosklenene-dvere-cire/" data-l-id="f5f37a0a6f0d6f6f"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> - Čiré - JAP-Zarubne.CZ</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.jap-zarubne.cz/sklenene-dvere/celosklenene-dvere-cire/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.jap-zarubne.cz/sklenene-dvere/celosklenene-dvere-cire/" data-l-id="f5f37a0a6f0d6f6f"><span>jap-zarubne.cz</span><span class="c432af">/sklenene-<b class=sec>dvere</b>/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b>-cire</span></a><span class="_54b595 _97efac" data-e-b-ae="DsZzSLPpQlnWmQdQen"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/775709a05.3e3fccab03.svg#775709a05.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> - Čiré. Čiré sklo - leštěné, sražené hrany tl. skla 8 mm - pro dveře do průchodu 8 mm tl. skla 10 mm pro dveře nad průchodu 10 mm Do objednávky uvést typ kování kvůli vrtaným otvorům Uvedené ceny <b class=sec>dveří</b> jsou bez kování</span></div></div></div><div class="_9a88c9"><span class="_06895b">Cena 6 365 Kč</span><span class="_06895b"><span class="_25e461" data-type="outOfStock">Není skladem</span></span></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-e-b-n="ilhPoOn~yy"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel ZboziProductList" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/product&quot;,&quot;reporter_variant&quot;:&quot;source-7&quot;}"><div class="_2641de"><div class="_9ebdf8 _3c9ce2"><h3 class="_1aaa86" title="Zboží.cz › Celoskleněné dveře">Zboží.cz<span class="_85f669">›</span><a class="e70e05" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Zboží.cz" data-e-a="title">Celoskleněné dveře</a></h3></div></div><div data-e-b-n="ilhPoOnm"><div data-dot="main-box" data-e-b-n="dLWe-ilhPoOn~x"><div class="a7e7c0" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;detail&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer"><a class="ZboziProductList-offer-img-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/vidaxl-273735-75-205-0-6/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=vidaxl-273735-75%2F205%2F0%2C6&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}" data-e-a="picture"><div class="ZboziProductList-offer-img" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BG/gVPJrz.jpeg?fl=res,350,350,1&#x27;)"></div></a><div class="ZboziProductList-offer-description"><h4 class="ZboziProductList-offer-description-title"><a class="ZboziProductList-offer-description-title-link" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/vidaxl-273735-75-205-0-6/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=vidaxl-273735-75%2F205%2F0%2C6&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title">vidaXL 273735 75/205/0,6</a></h4><p class="Ellipsis ZboziProductList-offer-description-text">vidaXL 273735 jsou posuvné skleněné dveře. Jsou vyrobeny z hliníku a nerezové oceli. Mají průsvitné sklo, které je ideální k zachování soukromí, a přitom propouští přirozené světlo do místnosti. </p><div class="ZboziProductList-offer-description-price">7 528 – 9 958 Kč</div><div class="ZboziProductList-offer-description-stock"><span class="ZboziProductList-offer-description-stock-availability">Skladem</span>ve 4 obchodech</div><div class="ZboziProductList-offer-description-button"><a class="ZboziProductList-offer-description-button-link Button" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/vidaxl-273735-75-205-0-6/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=vidaxl-273735-75%2F205%2F0%2C6&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;button&quot;}" data-e-a="button">Porovnat ceny</a></div></div></div></div></div><div data-e-b-n="mWdWaLl-ilhPoOnm"><div data-dot="related" class="ZboziProductList-related ZboziProductList-related--3" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="a985c7"><h4 class="edc10e" title="Podobné produkty">Podobné produkty</h4></div><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div data-e-b-n="hTTQl~y"><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/vasco-doors-faro-sklenene-model-7/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=vasco-doors-faro-sklen%C4%9Bn%C3%A9-model-7&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" title="Vasco Doors FARO skleněné model 7" tabindex="-1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}" data-e-a="picture"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gT_y/G8V1dw.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/vasco-doors-faro-sklenene-model-7/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=vasco-doors-faro-sklen%C4%9Bn%C3%A9-model-7&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title">Vasco Doors FARO skleněné model 7</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">6 400 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 4 obchodech</p></div></div></div><div data-e-b-n="hTTQl~0"><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad09933-69-189-9-2/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=harvia-ad09933-69%2F189%2F9%2C2&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" title="Harvia AD09933 69/189/9,2" tabindex="-1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}" data-e-a="picture"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_E2/bo1QI1.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad09933-69-189-9-2/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=harvia-ad09933-69%2F189%2F9%2C2&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title">Harvia AD09933 69/189/9,2</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">11 990 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 1 obchodě</p></div></div></div><div data-e-b-n="hTTQl~1"><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad2748-69-189-6/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=harvia-ad2748-69%2F189%2F6&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" title="Harvia AD2748 69/189/6" tabindex="-1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}" data-e-a="picture"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Fv/1ImCDRT.png?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad2748-69-189-6/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=harvia-ad2748-69%2F189%2F6&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title">Harvia AD2748 69/189/6</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">19 868 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 1 obchodě</p></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="_45ca65 f25689"><a class="_152da6" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-e-a="more" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Další výrobky<!-- --> ›</a></div><div class="fd54a3 _28ef2d"><div class="_23ffae"><span class="eb7b0b"><button class="_2183eb ebd8d8" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_2b46ed"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.a32099af6e.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-e-b-n="lQmoan~y0"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;e8484ec9fffee0f&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.pro-k.cz/kategorie/celosklenene-dvere" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.pro-k.cz/kategorie/celosklenene-dvere" data-l-id="e8484ec9fffee0f"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> | PRO-K</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.pro-k.cz/kategorie/celosklenene-dvere" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.pro-k.cz/kategorie/celosklenene-dvere" data-l-id="e8484ec9fffee0f"><span>pro-k.cz</span><span class="c432af">/kategorie/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a><span class="_54b595 _97efac" data-e-b-ae="DsZzSLPpQlnWmQdQen"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/775709a05.3e3fccab03.svg#775709a05.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Prodej a montáž vnitřních <b class=sec>dveří</b> (České Budějovice a okolí), zárubní, kování, garážových vrat, stavebních pouzder. - <b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b></span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-e-b-n="lQmoan~y1"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;77d8ef1064ca0ad5&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.proparket.cz/380-celosklenene-dvere/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.proparket.cz/380-celosklenene-dvere/" data-l-id="77d8ef1064ca0ad5"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> : ProParket.cz - podlahy dveře vinyl</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.proparket.cz/380-celosklenene-dvere/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.proparket.cz/380-celosklenene-dvere/" data-l-id="77d8ef1064ca0ad5"><span>proparket.cz</span><span class="c432af">/380-<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a><span class="_54b595 _97efac" data-e-b-ae="DsZzSLPpQlnWmQdQen"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/775709a05.3e3fccab03.svg#775709a05.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>ProParket.cz - podlahy <b class=sec>dveře</b> vinyl - <b class=sec>Celoskleněné</b> dveře</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-e-b-n="lQmoan~y2"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;1d1ad1b0a0f71c8c&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.farel.cz/celosklenene-dvere/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.farel.cz/celosklenene-dvere/" data-l-id="1d1ad1b0a0f71c8c"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> - Kování-IN s.r.o.</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.farel.cz/celosklenene-dvere/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.farel.cz/celosklenene-dvere/" data-l-id="1d1ad1b0a0f71c8c"><span>farel.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a><span class="_54b595 _97efac" data-e-b-ae="DsZzSLPpQlnWmQdQen"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/775709a05.3e3fccab03.svg#775709a05.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b>, Kování-IN s.r.o.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;}" data-elm="0__r15" data-rid="DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-e-b-n="lQmoan~y4"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;cf2c371b8a10dd0d&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere" data-l-id="cf2c371b8a10dd0d"><span>Stavby a rekonstrukce | <b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> | erpi.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere" data-l-id="cf2c371b8a10dd0d"><span>erpi.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a><span class="_54b595 _97efac" data-e-b-ae="DsZzSLPpQlnWmQdQen"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/775709a05.3e3fccab03.svg#775709a05.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> Elgance, jednoduchost, krása a funčnost. To je jen slabý výčet bonusů, které sebou do Vašeho interiéru přinesou <b class=sec>celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b>.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="16" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:16,&quot;rid&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;}" data-elm="0__r16" data-rid="DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-e-b-n="lQmoan~y5"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;708d10c7b31628d6&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://montazniprace.eu/celosklenene-dvere" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://montazniprace.eu/celosklenene-dvere" data-l-id="708d10c7b31628d6"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b></span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://montazniprace.eu/celosklenene-dvere" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://montazniprace.eu/celosklenene-dvere" data-l-id="708d10c7b31628d6"><span>montazniprace.eu</span><span class="c432af">/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a><span class="_54b595 _97efac" data-e-b-ae="DsZzSLPpQlnWmQdQen"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/775709a05.3e3fccab03.svg#775709a05.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>, <b class=sec>celoskleněné</b> posuvné <b class=sec>dveře</b> do pouzdra, dvoukřídlé celoskleněné dveře, různé materiály skla. Můžemte nám poslat Vaší poptávku a rádi pro Vás vytvoříme nezávaznou cenovou nabídku.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="17" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:17,&quot;rid&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;}" data-elm="0__r17" data-rid="DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-e-b-n="mYaWYMhnnhd~y6"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;582771032&quot;}"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: sapeli.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.sapeli.cz/sklenene-dvere" data-l-id="wishdMfd"><span><b>Celoskleněné</b> <b>dveře</b> od SAPELI - Více než 70 prodejen v ČR</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: sapeli.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.sapeli.cz/sklenene-dvere" data-l-id="wishdMfd"><span>sapeli.cz</span><span class="c432af">/<b>dvere</b>/<b>celosklenene</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c" data-e-b-ae="DsZzSLPpQlnWmQdQen"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/775709a05.3e3fccab03.svg#775709a05.dbcf6cb97521b37181934f196e547763-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Největší nabídka kvalitních českých <b>dveří</b>. Certifikát kvality. 5 let záruka!</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="18" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:18,&quot;rid&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;}" data-elm="0__r18" data-rid="DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-e-b-n="mYaWYMhnnhd~y8"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;572117444&quot;}"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: glassvision.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.glassvision.cz/sklenene-dvere" data-l-id="iOrUO8mv"><span>Moderní skleněné <b>dveře</b> na míru - objevte krásu skleněných <b>dveří</b></span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: glassvision.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.glassvision.cz/sklenene-dvere" data-l-id="iOrUO8mv"><span>glassvision.cz</span><span class="c432af">/sklenene-<b>dvere</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c" data-e-b-ae="DsZzSLPpQlnWmQdQen"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/775709a05.3e3fccab03.svg#775709a05.dbcf6cb97521b37181934f196e547763-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Vyrábíme elegantní skleněné <b>dveře</b> z bezpečnostního tvrzeného skla. Už více než 10 let.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.a32099af6e.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Třebíčská , Velké Meziříčí</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="19" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:19,&quot;rid&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;}" data-elm="0__r19" data-rid="DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-e-b-n="mYaWYMhnnhd~y9"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;462338090&quot;}"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: clearmont.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/" data-l-id="yJl3CMzd"><span><b>Celoskleněné</b> <b>dveře</b> - Clearmont: Kvalita pro náročné</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: clearmont.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/" data-l-id="yJl3CMzd"><span>clearmont.cz</span><span class="c432af">/<b>celosklenene</b>/<b>dvere</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c" data-e-b-ae="DsZzSLPpQlnWmQdQen"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/775709a05.3e3fccab03.svg#775709a05.dbcf6cb97521b37181934f196e547763-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Skleněné <b>dveře</b>: Otočné i posuvné. Kalená a kalená lepená skla. Vyberte si</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.a32099af6e.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Bořivojova 127/20, Ostrava</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="20" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:20,&quot;rid&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;}" data-elm="0__r20" data-rid="DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-e-b-n="lQaLnQm~0x"><div class="_279dff" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="_88190a">Související dotazy</h4><ul class="_8854ac" data-e-b-n="aWmn"><li class="_04c7f9" data-e-b-n="WnQd~x"><a class="_027942" href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="skleněné dveře" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skleněné dveře</a></li><li class="_04c7f9" data-e-b-n="WnQd~y"><a class="_027942" href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="skleněné posuvné dveře" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skleněné posuvné dveře</a></li><li class="_04c7f9" data-e-b-n="WnQd~0"><a class="_027942" href="?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="celoskleněné posuvné dveře" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>celoskleněné posuvné dveře</a></li><li class="_04c7f9" data-e-b-n="WnQd~1"><a class="_027942" href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20na%20m%C3%ADru&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20na%20m%C3%ADru&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="skleněné dveře na míru" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skleněné dveře na míru</a></li><li class="_04c7f9" data-e-b-n="WnQd~2"><a class="_027942" href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e%20jap&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e%20jap&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="skleněné posuvné dveře jap" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skleněné posuvné dveře jap</a></li><li class="_04c7f9" data-e-b-n="WnQd~4"><a class="_027942" href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e%20obi&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e%20obi&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="skleněné posuvné dveře obi" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skleněné posuvné dveře obi</a></li><li class="_04c7f9" data-e-b-n="WnQd~5"><a class="_027942" href="?q=prosklen%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=prosklen%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="prosklené dveře" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>prosklené dveře</a></li><li class="_04c7f9" data-e-b-n="WnQd~6"><a class="_027942" href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e%20hornbach&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e%20hornbach&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="skleněné posuvné dveře hornbach" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-8Q4J33-7-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d20e6a301a.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skleněné posuvné dveře hornbach</a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="_083c3c" style="max-height:max-content"><div class="Layout--right" data-dot="sklik_right" data-e-b-z="optional"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;}" data-elm="sr0" data-rid="DsZzSukfc3swNg7RbENG" data-e-b-n="mYaWYlWUVniaL~x"><div data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;: &quot;775709a05spi&quot;, &quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-dot="sklik-sklikrightpla"><div class="B2084d3aa37 Bc52d80d106"><h3 class="Bb8bc95ff17">Našli jsme tyto produkty</h3><div class="B0a9d7ea2ed"><div class="B3a9946cab3 Bc49ca77225" data-e-b-ae="DsZzSLPpQlnWmQdQen"><svg viewBox="0 0 50 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/775709a05.3e3fccab03.svg#775709a05.c70d30b686f2a64b0a376c397d6d3fa7-usage"></use></svg></div></div><div class="Be4e04f0e50" data-e-b-n="hTTQlm"><div class="Bc1ab76b03d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot="sklik-pla-offer/0" data-e-b-n="hTTQl~x"><div style="height:100%;position:relative"><div class="a7e7c0 B6f34fb730b B13aac99f37"><picture class="B953031485d B47bffad5ad"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_G6/VfFWUA.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_G6/VfFWUA.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_G6/VfFWUA.jpeg?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="Bcfeba4a14c B6b1e34cc1d"><a tabindex="0" class="B4ea7b450cf B8f63da120c Bd4473ecbdb" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="offer" href="https://www.syhu.cz/rustikalni-posuvne-kovani-thor-glass/thor-glass-pro-interierove-celosklenene-posuvne-dvere-240-cm/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Kampa%c5%88+%c4%8d.+1&amp;utm_content=Valcomp+THOR+GLASS+pro+interi%c3%a9rov%c3%a9%e2%80%a6" data-l-id="bx0FZyQE"><span class="Ellipsis">Valcomp THOR GLASS pro interiérové celoskleněné posuvné dveře 240 cm</span></a><div class="B293a74bf85"><p>Skladem</p></div><div class=""><p class="Bf70f30b5f9" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">3 717 Kč</p><p class="Ellipsis B8ae2d65126" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Syhu</p></div></div></div></div></div><div class="Bc1ab76b03d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot="sklik-pla-offer/1" data-e-b-n="hTTQl~y"><div style="height:100%;position:relative"><div class="a7e7c0 B6f34fb730b B13aac99f37"><picture class="B953031485d B47bffad5ad"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QI_HX/wpSWFP.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QI_HX/wpSWFP.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QI_HX/wpSWFP.jpeg?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="Bcfeba4a14c B6b1e34cc1d"><a tabindex="0" class="B4ea7b450cf B8f63da120c Bd4473ecbdb" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="offer" href="https://www.syhu.cz/rustikalni-posuvne-kovani-thor-glass/thor-glass-pro-interierove-celosklenene-posuvne-dvere-195-cm/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Kampa%c5%88+%c4%8d.+1&amp;utm_content=Valcomp+THOR+GLASS+pro+interi%c3%a9rov%c3%a9%e2%80%a6" data-l-id="dOkmhHNH"><span class="Ellipsis">Valcomp THOR GLASS pro interiérové celoskleněné posuvné dveře 195 cm</span></a><div class="B293a74bf85"><p>Skladem</p></div><div class=""><p class="Bf70f30b5f9" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">3 598 Kč</p><p class="Ellipsis B8ae2d65126" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Syhu</p></div></div></div></div></div><div class="Bc1ab76b03d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot="sklik-pla-offer/2" data-e-b-n="hTTQl~0"><div style="height:100%;position:relative"><div class="a7e7c0 B6f34fb730b B13aac99f37"><picture class="B953031485d B47bffad5ad"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_O/bzWBLor.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_O/bzWBLor.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_O/bzWBLor.jpeg?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="Bcfeba4a14c B6b1e34cc1d"><a tabindex="0" class="B4ea7b450cf B8f63da120c Bd4473ecbdb" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="offer" href="https://www.grimax.cz/system-pro-posuvne-celosklenene-dvere-herkules-glass#utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SS-PK+%7c+Produktov%c3%a9+kampan%c4%9b&amp;utm_content=Valcomp+syst%c3%a9m+pro+posuvn%c3%a9+celosklen%c4%9bn%c3%a9%e2%80%a6&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e" data-l-id="yXnyU6Yq"><span class="Ellipsis">VALCOMP Systém pro posuvné celoskleněné dveře HERKULES GLASS</span></a><div class="B293a74bf85"><p>Skladem</p></div><div class=""><p class="Bf70f30b5f9" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">4 298 Kč</p><p class="Ellipsis B8ae2d65126" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">GRIMAX</p></div></div></div></div></div><div class="Bc1ab76b03d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot="sklik-pla-offer/3" data-e-b-n="hTTQl~1"><div style="height:100%;position:relative"><div class="a7e7c0 B6f34fb730b B13aac99f37"><picture class="B953031485d B47bffad5ad"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_q/pbTOU6.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_q/pbTOU6.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_q/pbTOU6.jpeg?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="Bcfeba4a14c B6b1e34cc1d"><a tabindex="0" class="B4ea7b450cf B8f63da120c Bd4473ecbdb" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="offer" href="https://www.laporte.cz/p/celosklenene-posuvne-dvere-cire-sklo/767?utm_source=seznam&amp;utm_medium=PPC&amp;utm_campaign=%5bPI%5d+Kategorie&amp;utm_content=Kov%c3%a1n%c3%ad+na+posuvn%c3%a9+dve%c5%99e+%7c+Posuvn%c3%a9+dve%c5%99e+%7c+Bez+kov%c3%a1n%c3%ad&amp;utm_term=" data-l-id="e8F407ED"><span class="Ellipsis">Celoskleněné posuvné dveře čiré sklo 820 mm</span></a><div class="B293a74bf85"><p>Skladem</p></div><div class=""><p class="Bf70f30b5f9" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">4 411 Kč</p><p class="Ellipsis B8ae2d65126" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Laporte.cz</p></div></div></div></div></div><div class="Bc1ab76b03d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot="sklik-pla-offer/4" data-e-b-n="hTTQl~2"><div style="height:100%;position:relative"><div class="a7e7c0 B6f34fb730b B13aac99f37"><picture class="B953031485d B47bffad5ad"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_q/fU3OU3.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_q/fU3OU3.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_q/fU3OU3.jpeg?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="Bcfeba4a14c B6b1e34cc1d"><a tabindex="0" class="B4ea7b450cf B8f63da120c Bd4473ecbdb" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="offer" href="https://www.laporte.cz/p/celosklenene-posuvne-dvere-cire-sklo/768?utm_source=seznam&amp;utm_medium=PPC&amp;utm_campaign=%5bPI%5d+Kategorie&amp;utm_content=Kov%c3%a1n%c3%ad+na+posuvn%c3%a9+dve%c5%99e+%7c+Posuvn%c3%a9+dve%c5%99e+%7c+Bez+kov%c3%a1n%c3%ad&amp;utm_term=" data-l-id="xBovM7Mb"><span class="Ellipsis">Celoskleněné posuvné dveře čiré sklo 920 mm</span></a><div class="B293a74bf85"><p>Skladem</p></div><div class=""><p class="Bf70f30b5f9" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">5 281 Kč</p><p class="Ellipsis B8ae2d65126" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Laporte.cz</p></div></div></div></div></div><div class="Bc1ab76b03d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot="sklik-pla-offer/5" data-e-b-n="hTTQl~4"><div style="height:100%;position:relative"><div class="a7e7c0 B6f34fb730b B13aac99f37"><span class="B763159b595"><span class="_0b54ab">Akce</span></span><picture class="B953031485d B47bffad5ad"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_G4/T9xhh4.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_G4/T9xhh4.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_G4/T9xhh4.jpeg?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="Bcfeba4a14c B6b1e34cc1d"><a tabindex="0" class="B4ea7b450cf B8f63da120c Bd4473ecbdb" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="offer" href="https://www.onlineshop.cz/prislusenstvi-pro-datove-rozvadece/triton-dvere-6u-celosklenene-pro-rozvadec-rba-rua-rax-dc-a02-x1-930653P.html?utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PLA+-+PNO+5+%25&amp;utm_content=PNO+5+%25&amp;utm_term=" data-l-id="uSPkacim"><span class="Ellipsis">TRITON dveře 6U celoskleněné,pro rozvaděč RBA,RUA (RAX-DC-A02-X1)</span></a><div class="B293a74bf85"><p>+ Voucher na další nákup</p></div><div class=""><p class="Bf70f30b5f9" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">1 149 Kč</p><p class="Ellipsis B8ae2d65126" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">ONLINESHOP.cz</p></div></div></div></div></div></div><div class="_45ca65 f25689"><a class="_152da6 _064195" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=pi&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-e-a="more"><span class="Bb99954efe5">Další nabídky na Zboží.cz</span><span class="Bbeedde08a1">Zobrazit další nabídky na Zboží.cz</span> ›</a></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div data-e-b-z="bottom"><div class="b5ed48"><div class="Paging-wrapper" data-e-b-n="iLUWeU"><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link" data-e-a="1">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=DsZzSukfc3swNg7RbENG&amp;from=10" data-e-a="2">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=DsZzSukfc3swNg7RbENG&amp;from=20" data-e-a="3">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=DsZzSukfc3swNg7RbENG&amp;from=30" data-e-a="4">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=DsZzSukfc3swNg7RbENG&amp;from=40" data-e-a="5">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=DsZzSukfc3swNg7RbENG&amp;from=50" data-e-a="6">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=DsZzSukfc3swNg7RbENG&amp;from=60" data-e-a="7">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=DsZzSukfc3swNg7RbENG&amp;from=10" title="Další strana" data-e-a="next"></a></li></ul></div></div></div><div data-e-b-z="footer"><div><div class="b5ed48"><div class="_781cd6" data-e-b-n="aWeYm"><div data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-e-b-ae="geo-update">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace" data-e-a="geo-help">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}" data-e-b-ae="fake-news-footer">Vypnout</button></div><ul class="_1f0bd7"><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz" data-e-a="links-homepage">Seznam</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu" data-e-a="links-help">Nápověda</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju" data-e-a="links-gdpr">Ochrana údajů</a></li><li class="_4b0904"><button class="_03dd45" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;footer-open-cmp&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-e-b-ae="footer-open-cmp">Nastavení personalizace</button></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/stats/?term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-e-a="links-statistics">Statistika hledanosti</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/pridej-stranku" data-e-a="links-add-page">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}" data-e-b-ae="hint-more-info">Více o upoutávkách</button></div><p class="d3d116">© 1996–2022 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div></div><div data-e-b-z="floating-corner"><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;}"><div class="_09534d" data-e-b-n="TQQPMLOY-Monnhe"><button class="f865bf afe4f1 _37ac03" type="button" data-e-b-ae="feedback">Zpětná vazba</button></div></div></div></div></div></div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.sepos.cz/oddeleni/814/celosklenene-dvere/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dsepos.cz%2B%257cVS%257c%2BIP%2Badresa%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BSepos%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&c=28VCAVPBTQRZV36GS9IJ3FRJZGC5PGUDPYMHPKZWJRXREN8S9GNURJ283M5RRNVE46RWBDR6BEDNVNEUUSBSRNTCEUUVK5B76QZP8472M9RAUMZPEY2233HTQ2DIYTK2M3AX7Q65FXGDR3QIK5YWR364P6VEP4H5QBRG5BKTRWRCYPPWQ5SEABQ7JHY3U548S9NZ2NI6SSFP5S6RHPERY2QEG84Q6Q9UHP6GPSJZ76MPTNW6PD3CN":"aJsfSBAD","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/cz/cz/products.html%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DVS%2B-%2BYourGlass%2Bobecn%25c4%259b%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2Bod%2BAGC&c=7B7RSZYCCSAX7CQSS2VD8SM2XDHXR22N365INIIWN8DZU4MY47DPX78RGBACSRVQGAZW68HK6GU398PN8U24HB4JYHP3UWX2CQ3EEGSP96F8DQZWK3YDP7YUR9SC5DIEP7MGKN7JF34M6P5HB4GKPSJCE4552WQ348Q9HSFHSUVPRT45IDHH8DE8R39QWQSWN6BTW4DCW3C6Q6G4XWVGYYFSGQ7T9CF6AXWYJ5VCZXDWUZCDBACS":"b1zc2sBJ","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.dorsis.cz/celosklenene-dvere-vitrum/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DObecn%25c4%259b%2B-%2Bsearch%2B%28ostatn%25c3%25ad%29%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BVITRUM%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&c=NSEIJSZRI48QA3SR2RX3QTFMDSQSYGTGUV9DJEIYXEAN26VP476ECSIH2K5A3EWA6TX99IIW2M6RCA7KRJVQ6GR6HDPEJUT77KU5F22PW6MYV2RUZESF2B9K7YM2WZJ9224C7BHSCEMDYH958ICCA3YA2GNM846H5YV9QDR95GS83CZ92Y7DWQMJ3GBXKBA5R2Z94TGXX9CTRSEDQKCFJZP6UJBW2SYB5D68E7Z8DRVI26HBNQFBE":"g4G5j8U1","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.dverezeskla.eu/&c=Y77IMFNDXVG7NZ2HNEGK7USXTFDZTYVCNJFYZP594FPN3BB954CF3B5PQU5X6M3WQC36GWJ7F3HT5CNA8XCMUJ9G3R476ZGP6GHVQZNN3BNTZITRWEXIIDXRGYDV9226PXYNPAH68QZPXVJGUWWJRPXA4K6J97H379NQ895DEYJRQ3B22V6XRFAMXEUXDNWPAGTF53KUHCYH7IUUEVWSNQJD975QTJDTYH9QJU8K2WYRQEFKJJPDN":"oUXW4lDJ","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.sapeli.cz/sklenene-dvere%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_Dvere-Typy%26utm_content%3DDvere%2B-%2BCelosklenene%26utm_term%3Dcelosklenene%2Bdvere&c=RIHZEY3PR88Y6S8FS22NRTW6BC6WBQI5T7ZJX9X24IDYNM6NIRNV5GCHJHP8WJHYCZG8YYS5AMH9TQKS9BRTKIV7P7USYKRCSRTEA6CW5QSIEBNJMXZY4CDMPR5BFNDNVQGI9HU4EQGAP69TYMYM6EUG44K6PQFDDDMVQVKIFZS4BFDBS9BJS8NH5J833T47JK77ZZTK3XW4TBK4TTIA6KGITMVHIAYZXMYRPGXPPKSPE2XVRP6PKYGJ":"wishdMfd","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.glassvision.cz/sklenene-dvere%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSklenene%2Bdvere%26utm_content%3DSklenene%2Bdvere%26utm_term%3Dcelosklenene%2Bdvere&c=H35332UM7UW8PXTWGCZBFTUMQ929H8R8ZY8JQDI2A85D73JPBA3E2TDVGK8EF4348J5JDU64PZEZ86TTCVJ6JANRKGHGYJWCP5STJFP5KZGMEQAMSEYB84T8IDJGCP6KJ2XBII67IKZVTNN73GBIFBT7RE26FEY6VGTMTTH26V5XBUXZUY7V54JR9VUBTBAA3VTGXUPZ2QIBDMIFT647JCGFTT234RNJYDU6JFXBEMYFPEV25JS98":"iOrUO8mv","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS:%2BStavebn%25c3%25ad%2B%252bsklo%2B1/2%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&c=RJDXZ2UGE6GAEHIESDP7QFXNR6CV7SHTXTDBQJHJ8J8KQ8K79Z2555G4ZQJPEUY2677XZBV6KDZGKXMZDMZEJMRJQ7WS73IVCC723PVVN6Y9EIUWNV6ZPRGYJPHDJGCQHKCY7TIADGIJY54UDMI93Z5CTP24ZZUE5U5GIIMPECIVN2TF3VQY4KXP93W5NV8I7A2XKB8IJFYJHUJ9C74EXXEBWDKBZ7UXXTD49T7S688BPBT4QXHT2TWFNYXN8RSI":"yJl3CMzd","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.syhu.cz/rustikalni-posuvne-kovani-thor-glass/thor-glass-pro-interierove-celosklenene-posuvne-dvere-240-cm/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DKampa%25c5%2588%2B%25c4%258d.%2B1%26utm_content%3DValcomp%2BTHOR%2BGLASS%2Bpro%2Binteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%25e2%2580%25a6&c=EAWCHD5NDET9RBZUVWY7D6BV8AFHGZ6AS2ADAPRN4U8DJTCMKXQBF7ZH3SSBFHXYQIPFZ5TFQMGP44N9CTICUWCHJU7SDD8QDJCDABDVM6U99HHXT298SIG7RGWWGGPTSYKUD4DABNTWP6FRE5KWQYR5XYYY7344TRH7T72TBFZZR6KTTQ7JSD39CW36F32EQT8PD3IEHKCM7BGECDWMGWS":"bx0FZyQE","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.syhu.cz/rustikalni-posuvne-kovani-thor-glass/thor-glass-pro-interierove-celosklenene-posuvne-dvere-195-cm/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DKampa%25c5%2588%2B%25c4%258d.%2B1%26utm_content%3DValcomp%2BTHOR%2BGLASS%2Bpro%2Binteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%25e2%2580%25a6&c=AT37J6YAYIQ35D8C2CGYCQ6K3YNRGAMJE7Z4ZWU3IET96WXVIXAZF9JV2KBRT4PNS5G9TGW9R6DIPHYCMI8S6VBFU86PTY4E98S56IEDS4UFUBDH6GSPUN5PMXWGUHEQ87SZ23I2GNI76FKAEUU5697FH3PZ2S29WB4FHKVF5XNDUI4BSPREA25A37JZ9J89V26D5GJZFGZDBFXN4FSPK":"dOkmhHNH","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.grimax.cz/system-pro-posuvne-celosklenene-dvere-herkules-glass%23utm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSS-PK%2B%257c%2BProduktov%25c3%25a9%2Bkampan%25c4%259b%26utm_content%3DValcomp%2Bsyst%25c3%25a9m%2Bpro%2Bposuvn%25c3%25a9%2Bcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%25e2%2580%25a6%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&c=6ZVBAUHEK7BVDH9WZNW53HRK8WTVYNRM7C5AP4XIFNZKE9UZAMAYSUABMRP96H49F57WJ7N2HTXK5EC2Y6IPNBXTCQWDXAM4D79MRA3ZE9ZAZB5FI52IB32JCHATC5DDFWWQ4XGZ9XWMT2RSCP8SXVDS67BRJ6Y622DU92DDRKNYY65HN2C68YVZUSM4SXBDMPZADM4PF2ZQJWC9IH8S":"yXnyU6Yq","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.laporte.cz/p/celosklenene-posuvne-dvere-cire-sklo/767%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3DPPC%26utm_campaign%3D%255bPI%255d%2BKategorie%26utm_content%3DKov%25c3%25a1n%25c3%25ad%2Bna%2Bposuvn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2B%257c%2BPosuvn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2B%257c%2BBez%2Bkov%25c3%25a1n%25c3%25ad%26utm_term%3D&c=7XFTXZHWSVUTTV54RXK8HQR2696VNJYSMYXDH5ZSUYEWY479SPTHXSBH2BSR3NIHWZNQQJZFNGDSZYBDC5289RTDYFYZ4MTB6CBBXDQFGS2MFA2DSHXRXFSR7WWC67MT8HX2EXNYX8WW5YHK3NUK5K9YU6RF45BVGQ5CUE25XQEW2JBNXQRIFNXM767NBYNMP6HU2TEU6UAUC5ZUSHERSN2":"e8F407ED","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.laporte.cz/p/celosklenene-posuvne-dvere-cire-sklo/768%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3DPPC%26utm_campaign%3D%255bPI%255d%2BKategorie%26utm_content%3DKov%25c3%25a1n%25c3%25ad%2Bna%2Bposuvn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2B%257c%2BPosuvn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2B%257c%2BBez%2Bkov%25c3%25a1n%25c3%25ad%26utm_term%3D&c=3R34KEZ39T7RXTRFUTDK8UWYV2CFPUHZCKW9S44S9544CWF6RIDRQNUZBGYKMGQTNSSAGXSVVSV3R6QYBB63RZ7PJBTGJ64FQNTP2AEFY55CFR6QFIC5GTA67V2CTQIC8483P94DYEAJI6MYDDGC7U4MRCSUIJJ7XHYEMP2IXE44A67368X4SQPGENJ4TGB7T43JKYZJ24ZZXCAS3KKJ2":"xBovM7Mb","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.onlineshop.cz/prislusenstvi-pro-datove-rozvadece/triton-dvere-6u-celosklenene-pro-rozvadec-rba-rua-rax-dc-a02-x1-930653P.html%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPLA%2B-%2BPNO%2B5%2B%2525%26utm_content%3DPNO%2B5%2B%2525%26utm_term%3D&c=HAEQB6VKGPKEBY9GUUK7AY3FJ2DTIDMWRSGN8DH7BVBB9V9C73AF7VPC64KUM2T7MIXXGYYE7278IHE2B49DQBWHUKUX3X2XHBK4F9UQNVJWWPJ43S84SWX2YPTMSGF9U6ISCXN5D8G6JP7V4ZTPWADPXW8NEFGP7BPXTFSJVNRHTQGAB8QH7JAU8YDCBM85FNRTTWNSBRWKRRSWY247KQS":"uSPkacim"}) </script><script> (function(){ function initBoxLog() { window.boxLog = BoxLog.getInstance({"enableMousedownIgnore":true,"enableDebug":false,"clickServerClientConfig":{"debugMousedown":false,"logFailedRequestsToSentry":false,"sendDebugDataToPing":false,"useBeacon":false,"sendHiddenDocumentToPing":false},"firstRequest":{"firstRequestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG","eventTime":"2022-06-28T12:31:34.215794871Z","featureFlags":[]},"nodeNameAttribute":"data-e-b-n","maxSerialId":3000,"keyboardEvent":"keyup","searchTag":"default","pageObserver":true,"verbose":false,"validSessionLogTreshold":500,"hashSeed":"DsZzSukfc3swNg7RbENG","layoutElementId":"app-root","startIndex":66}, [{"hiearchyId":{"zone":"other","namePath":["other"]},"box":{"name":"other","group":"emptySpace","zone":"other","index":"0"},"nodeId":"i0","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["ahUh"]},"box":{"name":"logo","group":"logo","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"1"},"nodeId":"i1","state":"ready"},{"parentPortalId":"headerQuery","hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["joQlt"]},"box":{"name":"query","group":"query","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"2"},"nodeId":"i2","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["omQl"]},"box":{"name":"user","group":"user","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"3"},"nodeId":"i3","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pQlnWOLam"]},"box":{"name":"verticals","group":"verticals","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"4"},"nodeId":"i4","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pQlnWOLam","mQLlOV~x"]},"box":{"name":"search","order":0,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"5"},"nodeId":"i5","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pQlnWOLam","hMlLvYt~y"]},"box":{"name":"obrazky","order":1,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"6"},"nodeId":"i6","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pQlnWOLam","vMhvW~0"]},"box":{"name":"zbozi","order":2,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"7"},"nodeId":"i7","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pQlnWOLam","dLit~1"]},"box":{"name":"mapy","order":3,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"8"},"nodeId":"i8","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pQlnWOLam","pWPQL~2"]},"box":{"name":"videa","order":4,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"9"},"nodeId":"i9","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pQlnWOLam","OaLeYt~4"]},"box":{"name":"clanky","order":5,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"10"},"nodeId":"i10","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pQlnWOLam","TWldt~5"]},"box":{"name":"firmy","order":6,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"11"},"nodeId":"i11","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pQlnWOLam","mahpeWY~6"]},"box":{"name":"slovnik","order":7,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"12"},"nodeId":"i12","state":"ready"},{"parentPortalId":"ressklikskliktopf603e9b01401165081650619010","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mYaWYnhi~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"1401165081650619010","callId":"f603e9b0"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"skliktop","order":0,"group":"sklik","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"13"},"nodeId":"i13","state":"ready"},{"parentPortalId":"ressklikskliktopf603e9b01087779255989591308","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mYaWYnhi~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"1087779255989591308","callId":"f603e9b0"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"skliktop","order":1,"group":"sklik","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"14"},"nodeId":"i14","state":"ready"},{"parentPortalId":"ressklikskliktopf603e9b05555567741882738409","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mYaWYnhi~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"5555567741882738409","callId":"f603e9b0"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"skliktop","order":2,"group":"sklik","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"15"},"nodeId":"i15","state":"ready"},{"parentPortalId":"ressklikskliktopf603e9b09059391659741107723","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mYaWYnhi~1"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"9059391659741107723","callId":"f603e9b0"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"skliktop","order":3,"group":"sklik","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"16"},"nodeId":"i16","state":"ready"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult46fffcb511da28659d432c31","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQmoan~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"11da28659d432c31","callId":"46fffcb5"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"result","order":4,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"17"},"nodeId":"i17","state":"ready"},{"parentPortalId":"resfirmycategoryOtherbb75f365firm-12984314","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["OLnQUhltRnVQl~4"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"categoryOther","key":"firm-12984314","callId":"bb75f365"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"categoryOther","order":5,"group":"firmy","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"18"},"nodeId":"i18","state":"ready"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult46fffcb51e8abdc347e471b1","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQmoan~5"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"1e8abdc347e471b1","callId":"46fffcb5"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"result","order":6,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"19"},"nodeId":"i19","state":"ready"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult46fffcb55926d8082ec26243","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQmoan~6"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"5926d8082ec26243","callId":"46fffcb5"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"result","order":7,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"20"},"nodeId":"i20","state":"ready"},{"parentPortalId":"resobrazkyobrazky4c45c8f2","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["hMlLvYt~8"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"obrazky","type":"obrazky","callId":"4c45c8f2"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"obrazky","order":8,"group":"obrazky","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"21"},"nodeId":"i21","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["hMlLvYt~8","WdLUQm~x"]},"box":{"name":"images","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"22"},"nodeId":"i22","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["hMlLvYt~8","WdLUQm~x","WdLUQ~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"15f6485d906663a3","callId":"4c45c8f2"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"image","order":0,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"23"},"nodeId":"i23","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["hMlLvYt~8","WdLUQm~x","WdLUQ~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"27b86b767e248706","callId":"4c45c8f2"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"image","order":1,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"24"},"nodeId":"i24","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["hMlLvYt~8","WdLUQm~x","WdLUQ~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"dc4d58ffd65c67e0","callId":"4c45c8f2"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"image","order":2,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"25"},"nodeId":"i25","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["hMlLvYt~8","WdLUQm~x","WdLUQ~1"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"7207f485717bf23c","callId":"4c45c8f2"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"image","order":3,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"26"},"nodeId":"i26","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["hMlLvYt~8","WdLUQm~x","WdLUQ~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"1fd2481db0ce0dd5","callId":"4c45c8f2"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"image","order":4,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"27"},"nodeId":"i27","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["hMlLvYt~8","WdLUQm~x","WdLUQ~4"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"7443b8f154ada01f","callId":"4c45c8f2"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"image","order":5,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"28"},"nodeId":"i28","state":"ready"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult46fffcb5de137fccb314632","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQmoan~9"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"de137fccb314632","callId":"46fffcb5"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"result","order":9,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"29"},"nodeId":"i29","state":"ready"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult46fffcb5f5f37a0a6f0d6f6f","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQmoan~yx"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"f5f37a0a6f0d6f6f","callId":"46fffcb5"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"result","order":10,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"30"},"nodeId":"i30","state":"ready"},{"parentPortalId":"reszboziproduct77294c21","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["ilhPoOn~yy"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"product","callId":"77294c21"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"product","order":11,"group":"zbozi","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"31"},"nodeId":"i31","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["ilhPoOn~yy","ilhPoOnm"]},"box":{"name":"products","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"32"},"nodeId":"i32","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["ilhPoOn~yy","ilhPoOnm","dLWe-ilhPoOn~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-product","key":"6731658","callId":"77294c21"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"main-product","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"33"},"nodeId":"i33","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["ilhPoOn~yy","ilhPoOnm","mWdWaLl-ilhPoOnm"]},"box":{"name":"similar-products","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"34"},"nodeId":"i34","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["ilhPoOn~yy","ilhPoOnm","mWdWaLl-ilhPoOnm","hTTQl~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-product","key":"6644873","callId":"77294c21"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"offer","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"35"},"nodeId":"i35","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["ilhPoOn~yy","ilhPoOnm","mWdWaLl-ilhPoOnm","hTTQl~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-product","key":"5701740","callId":"77294c21"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"offer","order":2,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"36"},"nodeId":"i36","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["ilhPoOn~yy","ilhPoOnm","mWdWaLl-ilhPoOnm","hTTQl~1"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-product","key":"5701744","callId":"77294c21"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"offer","order":3,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"37"},"nodeId":"i37","state":"ready"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult46fffcb5e8484ec9fffee0f","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQmoan~y0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"e8484ec9fffee0f","callId":"46fffcb5"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"result","order":12,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"38"},"nodeId":"i38","state":"ready"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult46fffcb577d8ef1064ca0ad5","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQmoan~y1"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"77d8ef1064ca0ad5","callId":"46fffcb5"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"result","order":13,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"39"},"nodeId":"i39","state":"ready"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult46fffcb51d1ad1b0a0f71c8c","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQmoan~y2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"1d1ad1b0a0f71c8c","callId":"46fffcb5"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"result","order":14,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"40"},"nodeId":"i40","state":"ready"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult46fffcb5cf2c371b8a10dd0d","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQmoan~y4"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"cf2c371b8a10dd0d","callId":"46fffcb5"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"result","order":15,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"41"},"nodeId":"i41","state":"ready"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult46fffcb5708d10c7b31628d6","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQmoan~y5"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"708d10c7b31628d6","callId":"46fffcb5"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"result","order":16,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"42"},"nodeId":"i42","state":"ready"},{"parentPortalId":"resskliksklikbottomf603e9b08736779170288587028","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mYaWYMhnnhd~y6"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikbottom","key":"8736779170288587028","callId":"f603e9b0"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"sklikbottom","order":17,"group":"sklik","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"43"},"nodeId":"i43","state":"ready"},{"parentPortalId":"resskliksklikbottomf603e9b08025818751021327070","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mYaWYMhnnhd~y8"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikbottom","key":"8025818751021327070","callId":"f603e9b0"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"sklikbottom","order":18,"group":"sklik","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"44"},"nodeId":"i44","state":"ready"},{"parentPortalId":"resskliksklikbottomf603e9b03390804200632512978","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mYaWYMhnnhd~y9"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikbottom","key":"3390804200632512978","callId":"f603e9b0"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"sklikbottom","order":19,"group":"sklik","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"45"},"nodeId":"i45","state":"ready"},{"parentPortalId":"resrelatedrelates6bb602f3","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQaLnQm~0x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"related","type":"relates","callId":"6bb602f3"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"relates","order":20,"group":"related","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"46"},"nodeId":"i46","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQaLnQm~0x","aWmn"]},"box":{"name":"list","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"47"},"nodeId":"i47","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQaLnQm~0x","aWmn","WnQd~x"]},"box":{"name":"item","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"48"},"nodeId":"i48","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQaLnQm~0x","aWmn","WnQd~y"]},"box":{"name":"item","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"49"},"nodeId":"i49","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQaLnQm~0x","aWmn","WnQd~0"]},"box":{"name":"item","order":2,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"50"},"nodeId":"i50","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQaLnQm~0x","aWmn","WnQd~1"]},"box":{"name":"item","order":3,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"51"},"nodeId":"i51","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQaLnQm~0x","aWmn","WnQd~2"]},"box":{"name":"item","order":4,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"52"},"nodeId":"i52","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQaLnQm~0x","aWmn","WnQd~4"]},"box":{"name":"item","order":5,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"53"},"nodeId":"i53","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQaLnQm~0x","aWmn","WnQd~5"]},"box":{"name":"item","order":6,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"54"},"nodeId":"i54","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["lQaLnQm~0x","aWmn","WnQd~6"]},"box":{"name":"item","order":7,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"55"},"nodeId":"i55","state":"ready"},{"parentPortalId":"resskliksklikrightplaf603e9b0sklikrightpla","hiearchyId":{"zone":"optional","namePath":["mYaWYlWUVniaL~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikrightpla","key":"sklikrightpla","callId":"f603e9b0"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"sklikrightpla","order":0,"group":"sklik","zone":"optional","checkVisibility":true,"index":"56"},"nodeId":"i56","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"optional","namePath":["mYaWYlWUVniaL~x","hTTQlm"]},"box":{"name":"offers","zone":"optional","checkVisibility":true,"index":"57"},"nodeId":"i57","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"optional","namePath":["mYaWYlWUVniaL~x","hTTQlm","hTTQl~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"pla-offer","key":"1275741399757685051","callId":"f603e9b0"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"offer","order":0,"zone":"optional","checkVisibility":true,"index":"58"},"nodeId":"i58","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"optional","namePath":["mYaWYlWUVniaL~x","hTTQlm","hTTQl~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"pla-offer","key":"8410380712003084299","callId":"f603e9b0"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"offer","order":1,"zone":"optional","checkVisibility":true,"index":"59"},"nodeId":"i59","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"optional","namePath":["mYaWYlWUVniaL~x","hTTQlm","hTTQl~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"pla-offer","key":"4999500390723893433","callId":"f603e9b0"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"offer","order":2,"zone":"optional","checkVisibility":true,"index":"60"},"nodeId":"i60","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"optional","namePath":["mYaWYlWUVniaL~x","hTTQlm","hTTQl~1"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"pla-offer","key":"6453481314680842586","callId":"f603e9b0"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"offer","order":3,"zone":"optional","checkVisibility":true,"index":"61"},"nodeId":"i61","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"optional","namePath":["mYaWYlWUVniaL~x","hTTQlm","hTTQl~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"pla-offer","key":"8564894747996300736","callId":"f603e9b0"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"offer","order":4,"zone":"optional","checkVisibility":true,"index":"62"},"nodeId":"i62","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"optional","namePath":["mYaWYlWUVniaL~x","hTTQlm","hTTQl~4"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"pla-offer","key":"7182945874464185191","callId":"f603e9b0"},"requestId":"DsZzSukfc3swNg7RbENG"}],"name":"offer","order":5,"zone":"optional","checkVisibility":true,"index":"63"},"nodeId":"i63","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"bottom","namePath":["iLUWeU"]},"box":{"name":"paging","group":"paging","zone":"bottom","checkVisibility":true,"index":"64"},"nodeId":"i64","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"footer","namePath":["aWeYm"]},"box":{"name":"links","group":"links","zone":"footer","checkVisibility":true,"index":"65"},"nodeId":"i65","state":"ready"},{"parentPortalId":"feedbackGlobalButton","hiearchyId":{"zone":"floating-corner","namePath":["TQQPMLOY-Monnhe"]},"box":{"name":"feedback-button","group":"serp-feedback","zone":"floating-corner","checkVisibility":true,"index":"66"},"nodeId":"i66","state":"ready"}]); } function runBoxLog() { if (('BoxLog' in window) && (typeof BoxLog === 'function')) { initBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('boxLog', handler); initBoxLog(); } window.addEventListener('boxLog', handler); } } if ('polyfills' in window) { runBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('polyfills', handler); runBoxLog(); } window.addEventListener('polyfills', handler); } })(); </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;featureFlags&quot;:[],&quot;requestTime&quot;:1656419494226,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{&quot;hidden&quot;:false},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;error&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHintMafie3&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHintMafie3&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;noRimImages&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;noRimGrid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;gridImage&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null},&quot;noRimGridDetail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;gridImage&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1,&quot;productOnly&quot;:0},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;promo&quot;:{&quot;isVisible&quot;:false}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;2b4ecac4f209a7a5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8bc24a7&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fBLwf7FO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fuGmV3EP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikrightpla&quot;,&quot;key&quot;:&quot;sklikrightpla&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f603e9b0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1275741399757685051&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f603e9b0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;1275741399757685051&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.syhu.cz/rustikalni-posuvne-kovani-thor-glass/thor-glass-pro-interierove-celosklenene-posuvne-dvere-240-cm/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DKampa%25c5%2588%2B%25c4%258d.%2B1%26utm_content%3DValcomp%2BTHOR%2BGLASS%2Bpro%2Binteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%25e2%2580%25a6&amp;c=EAWCHD5NDET9RBZUVWY7D6BV8AFHGZ6AS2ADAPRN4U8DJTCMKXQBF7ZH3SSBFHXYQIPFZ5TFQMGP44N9CTICUWCHJU7SDD8QDJCDABDVM6U99HHXT298SIG7RGWWGGPTSYKUD4DABNTWP6FRE5KWQYR5XYYY7344TRH7T72TBFZZR6KTTQ7JSD39CW36F32EQT8PD3IEHKCM7BGECDWMGWS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.syhu.cz&quot;,&quot;id&quot;:&quot;657a0200f3b14f04c2c7aa1897cef6d30b886c3e&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.syhu.cz/rustikalni-posuvne-kovani-thor-glass/thor-glass-pro-interierove-celosklenene-posuvne-dvere-240-cm/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Kampa%c5%88+%c4%8d.+1&amp;utm_content=Valcomp+THOR+GLASS+pro+interi%c3%a9rov%c3%a9%e2%80%a6&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_G6/VfFWUA.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:162801,&quot;price&quot;:371748,&quot;priceText&quot;:&quot;3 717 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Syhu&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Valcomp THOR GLASS pro interiérové celoskleněné posuvné dveře 240 cm&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WKZk7WEA&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8410380712003084299&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f603e9b0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;8410380712003084299&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.syhu.cz/rustikalni-posuvne-kovani-thor-glass/thor-glass-pro-interierove-celosklenene-posuvne-dvere-195-cm/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DKampa%25c5%2588%2B%25c4%258d.%2B1%26utm_content%3DValcomp%2BTHOR%2BGLASS%2Bpro%2Binteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%25e2%2580%25a6&amp;c=AT37J6YAYIQ35D8C2CGYCQ6K3YNRGAMJE7Z4ZWU3IET96WXVIXAZF9JV2KBRT4PNS5G9TGW9R6DIPHYCMI8S6VBFU86PTY4E98S56IEDS4UFUBDH6GSPUN5PMXWGUHEQ87SZ23I2GNI76FKAEUU5697FH3PZ2S29WB4FHKVF5XNDUI4BSPREA25A37JZ9J89V26D5GJZFGZDBFXN4FSPK&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.syhu.cz&quot;,&quot;id&quot;:&quot;657a02000d5f2a3b91c00625bea7016a68755ba0&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.syhu.cz/rustikalni-posuvne-kovani-thor-glass/thor-glass-pro-interierove-celosklenene-posuvne-dvere-195-cm/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Kampa%c5%88+%c4%8d.+1&amp;utm_content=Valcomp+THOR+GLASS+pro+interi%c3%a9rov%c3%a9%e2%80%a6&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QI_HX/wpSWFP.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:162801,&quot;price&quot;:359769,&quot;priceText&quot;:&quot;3 598 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Syhu&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Valcomp THOR GLASS pro interiérové celoskleněné posuvné dveře 195 cm&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;RzAf7mhj&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4999500390723893433&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f603e9b0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;4999500390723893433&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.grimax.cz/system-pro-posuvne-celosklenene-dvere-herkules-glass%23utm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSS-PK%2B%257c%2BProduktov%25c3%25a9%2Bkampan%25c4%259b%26utm_content%3DValcomp%2Bsyst%25c3%25a9m%2Bpro%2Bposuvn%25c3%25a9%2Bcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%25e2%2580%25a6%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=6ZVBAUHEK7BVDH9WZNW53HRK8WTVYNRM7C5AP4XIFNZKE9UZAMAYSUABMRP96H49F57WJ7N2HTXK5EC2Y6IPNBXTCQWDXAM4D79MRA3ZE9ZAZB5FI52IB32JCHATC5DDFWWQ4XGZ9XWMT2RSCP8SXVDS67BRJ6Y622DU92DDRKNYY65HN2C68YVZUSM4SXBDMPZADM4PF2ZQJWC9IH8S&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.grimax.cz&quot;,&quot;id&quot;:&quot;1ede010086b20716fbd5b253d27cec43127089bc&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.grimax.cz/system-pro-posuvne-celosklenene-dvere-herkules-glass#utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SS-PK+%7c+Produktov%c3%a9+kampan%c4%9b&amp;utm_content=Valcomp+syst%c3%a9m+pro+posuvn%c3%a9+celosklen%c4%9bn%c3%a9%e2%80%a6&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_O/bzWBLor.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:120256,&quot;price&quot;:429800,&quot;priceText&quot;:&quot;4 298 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;GRIMAX&quot;,&quot;title&quot;:&quot;VALCOMP Systém pro posuvné celoskleněné dveře HERKULES GLASS&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2sOaRK25&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6453481314680842586&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f603e9b0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;6453481314680842586&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.laporte.cz/p/celosklenene-posuvne-dvere-cire-sklo/767%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3DPPC%26utm_campaign%3D%255bPI%255d%2BKategorie%26utm_content%3DKov%25c3%25a1n%25c3%25ad%2Bna%2Bposuvn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2B%257c%2BPosuvn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2B%257c%2BBez%2Bkov%25c3%25a1n%25c3%25ad%26utm_term%3D&amp;c=7XFTXZHWSVUTTV54RXK8HQR2696VNJYSMYXDH5ZSUYEWY479SPTHXSBH2BSR3NIHWZNQQJZFNGDSZYBDC5289RTDYFYZ4MTB6CBBXDQFGS2MFA2DSHXRXFSR7WWC67MT8HX2EXNYX8WW5YHK3NUK5K9YU6RF45BVGQ5CUE25XQEW2JBNXQRIFNXM767NBYNMP6HU2TEU6UAUC5ZUSHERSN2&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.laporte.cz&quot;,&quot;id&quot;:&quot;431502007514c615d54cd6e6ddb267f8dee82bdb&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.laporte.cz/p/celosklenene-posuvne-dvere-cire-sklo/767?utm_source=seznam&amp;utm_medium=PPC&amp;utm_campaign=%5bPI%5d+Kategorie&amp;utm_content=Kov%c3%a1n%c3%ad+na+posuvn%c3%a9+dve%c5%99e+%7c+Posuvn%c3%a9+dve%c5%99e+%7c+Bez+kov%c3%a1n%c3%ad&amp;utm_term=&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_q/pbTOU6.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:135966,&quot;price&quot;:441100,&quot;priceText&quot;:&quot;4 411 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Laporte.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Celoskleněné posuvné dveře čiré sklo 820 mm&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2m2Shcew&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8564894747996300736&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f603e9b0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;8564894747996300736&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.laporte.cz/p/celosklenene-posuvne-dvere-cire-sklo/768%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3DPPC%26utm_campaign%3D%255bPI%255d%2BKategorie%26utm_content%3DKov%25c3%25a1n%25c3%25ad%2Bna%2Bposuvn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2B%257c%2BPosuvn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2B%257c%2BBez%2Bkov%25c3%25a1n%25c3%25ad%26utm_term%3D&amp;c=3R34KEZ39T7RXTRFUTDK8UWYV2CFPUHZCKW9S44S9544CWF6RIDRQNUZBGYKMGQTNSSAGXSVVSV3R6QYBB63RZ7PJBTGJ64FQNTP2AEFY55CFR6QFIC5GTA67V2CTQIC8483P94DYEAJI6MYDDGC7U4MRCSUIJJ7XHYEMP2IXE44A67368X4SQPGENJ4TGB7T43JKYZJ24ZZXCAS3KKJ2&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.laporte.cz&quot;,&quot;id&quot;:&quot;431502000fff8a0cb742e41856952bc76a21ce15&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.laporte.cz/p/celosklenene-posuvne-dvere-cire-sklo/768?utm_source=seznam&amp;utm_medium=PPC&amp;utm_campaign=%5bPI%5d+Kategorie&amp;utm_content=Kov%c3%a1n%c3%ad+na+posuvn%c3%a9+dve%c5%99e+%7c+Posuvn%c3%a9+dve%c5%99e+%7c+Bez+kov%c3%a1n%c3%ad&amp;utm_term=&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_q/fU3OU3.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:135966,&quot;price&quot;:528100,&quot;priceText&quot;:&quot;5 281 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Laporte.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Celoskleněné posuvné dveře čiré sklo 920 mm&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FliIYVva&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7182945874464185191&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f603e9b0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;7182945874464185191&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.onlineshop.cz/prislusenstvi-pro-datove-rozvadece/triton-dvere-6u-celosklenene-pro-rozvadec-rba-rua-rax-dc-a02-x1-930653P.html%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPLA%2B-%2BPNO%2B5%2B%2525%26utm_content%3DPNO%2B5%2B%2525%26utm_term%3D&amp;c=HAEQB6VKGPKEBY9GUUK7AY3FJ2DTIDMWRSGN8DH7BVBB9V9C73AF7VPC64KUM2T7MIXXGYYE7278IHE2B49DQBWHUKUX3X2XHBK4F9UQNVJWWPJ43S84SWX2YPTMSGF9U6ISCXN5D8G6JP7V4ZTPWADPXW8NEFGP7BPXTFSJVNRHTQGAB8QH7JAU8YDCBM85FNRTTWNSBRWKRRSWY247KQS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.onlineshop.cz&quot;,&quot;extraMessages&quot;:[&quot;voucher&quot;],&quot;id&quot;:&quot;461c00005cd667bd76105a9cd9688d00e617c751&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.onlineshop.cz/prislusenstvi-pro-datove-rozvadece/triton-dvere-6u-celosklenene-pro-rozvadec-rba-rua-rax-dc-a02-x1-930653P.html?utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PLA+-+PNO+5+%25&amp;utm_content=PNO+5+%25&amp;utm_term=&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_G4/T9xhh4.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:7845,&quot;price&quot;:114900,&quot;priceText&quot;:&quot;1 149 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;ONLINESHOP.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;TRITON dveře 6U celoskleněné,pro rozvaděč RBA,RUA (RAX-DC-A02-X1)&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;MPqhavEF&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77294c21&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;MscsD3YhnnE6TUAnlQLY9IKGWpTfpONcuoEJOM3KpLVAuGV1s2c8BQPGaduWR3WgKJnO5jjTaLdcMjsi9gM7brs_-elquKDMMlY-nCG7v6PPjAREVL2OgxW07P0ZeFTFSpLsuvIv_iSqDfVpuX2H3P3rlKdUG0HGg1tuhkVT5dOfX02-fRaHBZ5GxgtLpynafoNO36gdsKAtfLDF3V4aNRHNIzxCgGAtub1sHQ7ZBnQqS1qXBHQeCm6mRHjAkZg2u4Kzm4ZFRWCYoS4pJxb5bq8Tk0MKcDB7UGIHgDqzS4Y34kSW9K_pb0TxCkp1YgKcSx1nFA6sW9K5NwYN2Q83Rgo4XHTLughXIW9UEZdukY2oqDHxg1yeBHPqxJkqNKyxkcV9vXM9I5rG2eeawOJwOZKPFLfZQQrF-5pXVTraxga548qAyg2DsgCsOmf5ZCqspjjTO6Ztcc9cqO-dVWnRYBR8iQ==&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;,&quot;searchQuery&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;searchQueryResponseType&quot;:&quot;content&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:444,&quot;trackerId&quot;:&quot;ca57752d-0d9b-456c-9728-a12e9b904af2&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;P2FIGwJj&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;iMwZayKT&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4lLkcK5D&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1401165081650619010&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f603e9b0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;1401165081650619010&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.sepos.cz/oddeleni/814/celosklenene-dvere/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.sepos.cz/oddeleni/814/celosklenene-dvere/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dsepos.cz%2B%257cVS%257c%2BIP%2Badresa%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BSepos%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=28VCAVPBTQRZV36GS9IJ3FRJZGC5PGUDPYMHPKZWJRXREN8S9GNURJ283M5RRNVE46RWBDR6BEDNVNEUUSBSRNTCEUUVK5B76QZP8472M9RAUMZPEY2233HTQ2DIYTK2M3AX7Q65FXGDR3QIK5YWR364P6VEP4H5QBRG5BKTRWRCYPPWQ5SEABQ7JHY3U548S9NZ2NI6SSFP5S6RHPERY2QEG84Q6Q9UHP6GPSJZ76MPTNW6PD3CN&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.sepos.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.sepos.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.sepos.cz/oddeleni/814/celosklenene-dvere/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=sepos.cz+%7cVS%7c+IP+adresa&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+Sepos&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.sepos.cz/oddeleni/814/celosklenene-dvere/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vybírejte z nabídky od čirého a mléčného skla, decentních motivů nebo motivů na míru.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Přesné řešení a rozměry dle vašich potřeb. Možnost kompletního servisu včetně montáže.&quot;,&quot;groupId&quot;:112463275,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; Sepos&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;V otočném i posuvném provedení&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Precizní zpracování do detailů&quot;,&quot;id&quot;:555380977,&quot;keyword&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;keywordId&quot;:2543260475},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:555380977,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;2425/4&quot;,&quot;id&quot;:430119,&quot;phone&quot;:&quot;420602361244&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Na Jarově&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PXA1w0nR&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1087779255989591308&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f603e9b0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;1087779255989591308&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/cz/cz/products.html&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/cz/cz/products.html%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DVS%2B-%2BYourGlass%2Bobecn%25c4%259b%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2Bod%2BAGC&amp;c=7B7RSZYCCSAX7CQSS2VD8SM2XDHXR22N365INIIWN8DZU4MY47DPX78RGBACSRVQGAZW68HK6GU398PN8U24HB4JYHP3UWX2CQ3EEGSP96F8DQZWK3YDP7YUR9SC5DIEP7MGKN7JF34M6P5HB4GKPSJCE4552WQ348Q9HSFHSUVPRT45IDHH8DE8R39QWQSWN6BTW4DCW3C6Q6G4XWVGYYFSGQ7T9CF6AXWYJ5VCZXDWUZCDBACS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;http://www.yourglass.com&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.yourglass.com&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/cz/cz/products.html?utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=VS+-+YourGlass+obecn%c4%9b&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+od+AGC&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/cz/cz/products.html&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Moderní skleněné &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; prvotřídní kvality od tradičního výrobce.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:3543578,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; od AGC&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;yourglass.com&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:541897051,&quot;keyword&quot;:&quot;celosklenene dvere&quot;,&quot;keywordId&quot;:243278989},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:541897051},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ero7MwBa&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5555567741882738409&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f603e9b0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;5555567741882738409&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.dorsis.cz/celosklenene-dvere-vitrum/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.dorsis.cz/celosklenene-dvere-vitrum/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DObecn%25c4%259b%2B-%2Bsearch%2B%28ostatn%25c3%25ad%29%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2BVITRUM%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=NSEIJSZRI48QA3SR2RX3QTFMDSQSYGTGUV9DJEIYXEAN26VP476ECSIH2K5A3EWA6TX99IIW2M6RCA7KRJVQ6GR6HDPEJUT77KU5F22PW6MYV2RUZESF2B9K7YM2WZJ9224C7BHSCEMDYH958ICCA3YA2GNM846H5YV9QDR95GS83CZ92Y7DWQMJ3GBXKBA5R2Z94TGXX9CTRSEDQKCFJZP6UJBW2SYB5D68E7Z8DRVI26HBNQFBE&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;http://www.dorsis.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.dorsis.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.dorsis.cz/celosklenene-dvere-vitrum/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Obecn%c4%9b+-+search+(ostatn%c3%ad)&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+VITRUM&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.dorsis.cz/celosklenene-dvere-vitrum/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vyrábíme a vyvíjíme skryté zárubně a neviditelné &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt;. 5 let záruka!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Skryté zárubně naplňují moderní trendy v architektuře a stylu bydlení.&quot;,&quot;groupId&quot;:89212972,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; VITRUM&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;&lt;b&gt;Dveře&lt;/b&gt; a skryté zárubně&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Vývoj, výroba, realizace&quot;,&quot;id&quot;:418912683,&quot;keyword&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;keywordId&quot;:2213425315},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:418912683,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Jesenice&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;1438&quot;,&quot;id&quot;:13304076,&quot;phone&quot;:&quot;420773992116&quot;,&quot;street&quot;:&quot;V Roháči I.&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Jesenice&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qyhKqhQz&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;9059391659741107723&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f603e9b0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;9059391659741107723&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.dverezeskla.eu/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.dverezeskla.eu/&amp;c=Y77IMFNDXVG7NZ2HNEGK7USXTFDZTYVCNJFYZP594FPN3BB954CF3B5PQU5X6M3WQC36GWJ7F3HT5CNA8XCMUJ9G3R476ZGP6GHVQZNN3BNTZITRWEXIIDXRGYDV9226PXYNPAH68QZPXVJGUWWJRPXA4K6J97H379NQ895DEYJRQ3B22V6XRFAMXEUXDNWPAGTF53KUHCYH7IUUEVWSNQJD975QTJDTYH9QJU8K2WYRQEFKJJPDN&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.dverezeskla.eu&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.&lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt;zeskla.eu&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.dverezeskla.eu/&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.dverezeskla.eu/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Různé varianty skleněných &lt;b&gt;dveří&lt;/b&gt;. Doprava zdarma po celé ČR.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:58013263,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Dveře&lt;/b&gt; ze skla&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Tam, kde dřevo nestačí&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:545998088,&quot;keyword&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;keywordId&quot;:1742598754},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:545998088},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rFiB7b9k&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;11da28659d432c31&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;46fffcb5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;10509757097317706801&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1192057200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1641336668},&quot;docId&quot;:&quot;11da28659d432c31&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fvvsklo.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3VaKkAvB&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.vvsklo.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=xL0Jk-3i6p7dpikJupFUxP8hgujYet3c5ds8ScNZ-o_NpiYX3v5tSctt3T3w79JYxkJ6uwa6zh08cTP47gBIGX6Hg-W5CtMt6RipgQ3bw83WXNoJhs70T23LcReE869L19m-EdN8glUd9MY2Vlsz6tvRpBj&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; výrobky – skleněné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, stěny, schody, zábradlí, sprchy, dekory, doplňky. Řezání, vrtání, pískování, tvrzení, gravírování.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;VV SKLO | &lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; výrobky | &lt;b class=sec&gt;Dveře&lt;/b&gt;, Zábradlí, Schody, Stěny&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://vvsklo.cz&quot;},&quot;video&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; výrobky – skleněné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, stěny, schody, zábradlí, sprchy, dekory, doplňky. Řezání, vrtání, pískování, tvrzení&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;VV SKLO | &lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; výrobky | &lt;b class=sec&gt;Dveře&lt;/b&gt;, Zábradlí, Schody, Stěny&amp;hellip;&quot;,&quot;viewCount&quot;:0}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FVdJavvb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;categoryOther&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12984314&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;bb75f365&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dFxrMrlu&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0x16y5wz&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:187,&quot;geoms&quot;:{&quot;areas&quot;:[{&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.706787574638,&quot;maxY&quot;:50.17718274766229,&quot;minX&quot;:14.224444850860475,&quot;minY&quot;:49.94190009099292},&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:50.066789,&quot;longitude&quot;:14.466,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;id&quot;:10,&quot;importance&quot;:0.45,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;localizedNames&quot;:{&quot;cs&quot;:&quot;Hlavní město Praha&quot;,&quot;en&quot;:&quot;Prague, the Capital City&quot;,&quot;native&quot;:&quot;Hlavní město Praha&quot;,&quot;sk&quot;:&quot;Praha&quot;},&quot;locativeName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;name&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ010&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:0.528777036245175,&quot;subTypeId&quot;:0,&quot;subTypeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;region&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U72WuZL7&quot;}],&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.693091538046872,&quot;maxY&quot;:50.31187778059726,&quot;minX&quot;:14.193767045983776,&quot;minY&quot;:49.97347060575851},&quot;searchIn&quot;:&quot;areas&quot;,&quot;searchingPlace&quot;:{&quot;bboxZoom&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.706787574638,&quot;maxY&quot;:50.17718274766229,&quot;minX&quot;:14.224444850860475,&quot;minY&quot;:49.94190009099292},&quot;district&quot;:&quot;okres Hlavní město Praha&quot;,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;id&quot;:3468,&quot;municipality&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0101&quot;,&quot;quarter&quot;:null,&quot;region&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;type&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;useGps&quot;:false,&quot;ward&quot;:null}},&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;results&quot;:[{&quot;address&quot;:&quot;Libušská 1049/198, 142 00 Praha, Libuš&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Libušská 1049/198, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Rohová budova Libušská/Dobronická. Parkování z Dobronické.&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Libuš&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1049/198&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha-Libuš&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Libušská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Libuš&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14200&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.mand.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.mand.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-12984314&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9yscf8w5&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-03&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5njzE5lB&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3974630&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[4000,2664],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_F/BbFBu.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_F/BbFBu.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_F/BbFBu.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_F/BbFBu.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_F/BbFBu.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:12767136,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12984314,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/vDcGbB.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/vDcGbB.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/vDcGbB.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/vDcGbB.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ON2yATbx&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.00884246826172,&quot;lon&quot;:14.462424278259277},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OMV88In9&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Gz2uXbNJ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tlEbhxJn&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:91.178,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:19,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1701&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:3780303},&quot;title&quot;:&quot;Mand CZ s.r.o. (Dveře a Podlahy)&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12984314-mand-cz-s-r-o-dvere-a-podlahy-praha-libus.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Jfwh3SXn&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Skorkovská 1310, 198 00 Praha, Kyje&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Skorkovská 1310, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Kyje&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1310&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Skorkovská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Kyje&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;19800&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.siko.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qP0YLVVw&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qFCFqmYM&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3356135&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1686,1123],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:496969,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:496969,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f2wyVYNZ&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.11098098754883,&quot;lon&quot;:14.571233749389648},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:45.136,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:19,&quot;stars&quot;:2.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1701&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2136736},&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;foB5u22U&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Helsinská 192/1, 155 00 Praha, Třebonice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Helsinská 192/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Třebonice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;192/1&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Helsinská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Třebonice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;15500&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.siko.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-12780647&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QqwBEtI5&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I0vUpqeV&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1615075&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2134,1421],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:496969,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:12780647,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t8lmcHNV&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.04941177368164,&quot;lon&quot;:14.291829109191895},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:73.223,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:12,&quot;stars&quot;:3.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1701&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2136736},&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12780647-siko-koupelny-kuchyne-praha-trebonice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IWGH7iSr&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Nepilova 903/1, 190 00 Praha, Vysočany&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Nepilova 903/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;bytový komplex Rubeška&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Vysočany&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;903/1&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Nepilova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Vysočany&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;19000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.okna-dvere-pft.cz/Domu&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.okna-dvere-pft.cz/Domu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-486991&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DfaFdELB&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[11,0]],[[12,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[11,0]],[[12,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[11,0]],[[12,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[15,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-03&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u53pJsQt&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1084646&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2166,1443],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/89Dwh7.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/89Dwh7.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/89Dwh7.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/89Dwh7.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/89Dwh7.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:145259,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:486991,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/epTDsA.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/epTDsA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/epTDsA.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/epTDsA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FrCTcQyz&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.1108283996582,&quot;lon&quot;:14.496004104614258},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:4,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1701&quot;:0.75,&quot;25739&quot;:0.25},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2001648},&quot;title&quot;:&quot;PFT - OKNA A DVEŘE&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/486991-pft-okna-a-dvere-praha-vysocany.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bGgcGm7j&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Pláničkova 215/12, 711 00 Ostrava, Hrušov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Pláničkova 215/12, Ostrava&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Akce 30 % sleva&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.nejdvere.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13325699&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1EJWs7S0&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Ostrava, Hrušov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;215/12&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Slezská Ostrava&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Ostrava&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Pláničkova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Hrušov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;71100&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.nejdvere.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nejdvere.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13325699&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t1PIwNhD&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[14,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-03&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nIBDmiSF&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4733252&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2699,1795],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_E/jGTDg.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_E/jGTDg.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_E/jGTDg.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_E/jGTDg.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_E/jGTDg.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:13220048,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/1bnMv9.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;id&quot;:13325699,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:true,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/zBqBzy.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/zBqBzy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/zBqBzy.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/zBqBzy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ozoyZ0NY&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:49.85949913171081,&quot;lon&quot;:18.29041655371456},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IZn8fa1P&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5wfEmskP&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zbMya1oN&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;Doručíme i do Prahy 10&quot;,&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:91.905,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:107,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1701&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:4074189},&quot;title&quot;:&quot;NEJDVEŘE.CZ&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13325699-nejdvere-cz-ostrava-hrusov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RULJeIXj&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;U Plynárny 455/95, 101 00 Praha, Michle&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;U Plynárny 455/95, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Před prodejnou je velké parkoviště.&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;455/95&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;U Plynárny&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;10100&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.solodoor.cz/cs/franchizingove-prodejny/25-znackova-franchisova-prodejna-praha-michle&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.solodoor.cz/cs/franchizingove-prodejny/25-znackova-franchisova-prodejna-praha-michle#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13342768&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MA4tjRFF&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-02&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-03&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fZz9XW8r&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4690666&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2000,1500],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QO_i/yPqFui.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QO_i/yPqFui.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QO_i/yPqFui.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QO_i/yPqFui.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QO_i/yPqFui.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:13342768,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13342768,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_l/zP1FtW.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_l/zP1FtW.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_l/zP1FtW.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_l/zP1FtW.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vGF3ElSu&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.0572624206543,&quot;lon&quot;:14.472912788391113},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sAJZN0zs&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;z7CD7WkM&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:-1,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1701&quot;:0.6666666666666666,&quot;24547&quot;:0.3333333333333333},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:4140499},&quot;title&quot;:&quot;Solodoor - značková franchisová prodejna&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13342768-solodoor-znackova-franchisova-prodejna-praha-michle.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3QNJxTE6&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Blanická 1008/28, 120 00 Praha, Vinohrady&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Blanická 1008/28, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Vchod do prodejny z Vinohradské ulice - naproti RADIOPALÁCI&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Vinohrady&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 2&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1008/28&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 2&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Blanická&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Vinohrady&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;12000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.solodoor.cz/cs/franchizingove-prodejny/3-znackova-franchisova-prodejna-praha&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.solodoor.cz/cs/franchizingove-prodejny/3-znackova-franchisova-prodejna-praha#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13342765&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mNaaBfpv&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-03&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wJxfx5lT&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4690671&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1083,722],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QR_h/iJdFwE.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QR_h/iJdFwE.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QR_h/iJdFwE.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QR_h/iJdFwE.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QR_h/iJdFwE.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:148704,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13342765,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_i/X4QFwm.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_i/X4QFwm.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_i/X4QFwm.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_i/X4QFwm.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5IxDw9ux&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.077640533447266,&quot;lon&quot;:14.439616203308105},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:20,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:1,&quot;stars&quot;:1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1701&quot;:0.6666666666666666,&quot;24547&quot;:0.3333333333333333},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:4140498},&quot;title&quot;:&quot;Solodoor - značková franchisová prodejna&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13342765-solodoor-znackova-franchisova-prodejna-praha-vinohrady.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0rSfQfer&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Lehovecká 1145/1, 198 00 Praha, Hloubětín&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Lehovecká 1145/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Hloubětín&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1145/1&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Lehovecká&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Hloubětín&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;19800&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.solodoor.cz/cs/franchizingove-prodejny/34-znackova-franchisova-prodejna-praha-hloubetin&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.solodoor.cz/cs/franchizingove-prodejny/34-znackova-franchisova-prodejna-praha-hloubetin#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13317674&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vjhU6gL3&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-02&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-03&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gRI5aVGs&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4453300&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1200,800],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/60pNOa.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/60pNOa.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/60pNOa.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/60pNOa.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/60pNOa.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:13317674,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13317674,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_f/WcED41.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_f/WcED41.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_f/WcED41.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_f/WcED41.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8B3yUUbT&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.10789489746094,&quot;lon&quot;:14.54641056060791},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;znhNOSNh&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zlTCqixF&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z5ZqJ1dd&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:1,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1701&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:4128269},&quot;title&quot;:&quot;Solodoor - značková franchisová prodejna&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13317674-solodoor-znackova-franchisova-prodejna-praha-hloubetin.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BvfJKH7Z&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;U Národní galerie 478, 156 00 Praha, Zbraslav&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;U Národní galerie 478, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Zbraslav&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;478&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha-Zbraslav&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;U Národní galerie&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Zbraslav&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;15600&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.svet-oken.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.svet-oken.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-656935&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0EDoahrn&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[12,0]],[[12,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[12,0]],[[12,30],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[12,0]],[[12,30],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[12,0]],[[12,30],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[12,0]],[[12,30],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-03&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MvgWubNv&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1697984&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2596,1727],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:461560,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/HWxNRy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;id&quot;:656935,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1VsFBc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1VsFBc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1VsFBc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1VsFBc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j13JDs10&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:49.977699279785156,&quot;lon&quot;:14.394218444824219},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HIQwibSv&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E41psOUV&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KLujHqhA&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:75.756,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:11,&quot;stars&quot;:4},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1701&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2120802},&quot;title&quot;:&quot;SVĚT OKEN - plastová okna a dveře&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/656935-svet-oken-plastova-okna-a-dvere-praha-zbraslav.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;klPYPlI0&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Písková 1994/27a, 143 00 Praha, Modřany&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Písková 1994/27a, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Modřany&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1994/27a&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 12&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Písková&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Modřany&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14300&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.adlo.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.adlo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-2679415&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3AMsnBox&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[17,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[17,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[19,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[17,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-03&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eI6cb7mG&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1005884&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1944,1295],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:2679415,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_N/igtBK7.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_M/o0KBMC.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_M/o0KBMC.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:2679415,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/tjbV80.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/tjbV80.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/tjbV80.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/tjbV80.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;n2vpOBIH&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.00198745727539,&quot;lon&quot;:14.414613723754883},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AsoWvtfb&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WhAOYFeD&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bOUaBn17&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:6,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1701&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2017648},&quot;title&quot;:&quot;ADLO - bezpečnostní dveře&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2679415-adlo-bezpecnostni-dvere-praha-modrany.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8swyYFr7&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Štefánikova 4191/11, 695 01 Hodonín&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Štefánikova 4191/11, Hodonín&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Hodonín&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 2&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;4191/11&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Hodonín&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Štefánikova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Hodonín&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;69501&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.h-best.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.h-best.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13010459&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r7TmIcJf&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Sobota a mimo pracovní dobu dle telefonické domluvy.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Sobota a mimo pracovní dobu dle telefonické domluvy.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Sobota a mimo pracovní dobu dle telefonické domluvy.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Sobota a mimo pracovní dobu dle telefonické domluvy.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Sobota a mimo pracovní dobu dle telefonické domluvy.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Sobota a mimo pracovní dobu dle telefonické domluvy.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-02&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Sobota a mimo pracovní dobu dle telefonické domluvy.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-03&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Sobota a mimo pracovní dobu dle telefonické domluvy.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1yrcrSMd&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1936364&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1201,800],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/RdyCCor.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/RdyCCor.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/RdyCCor.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/RdyCCor.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/RdyCCor.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:1907781,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/808?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/808?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/808?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13010459,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:true,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Xe1Be9P.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Xe1Be9P.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Xe1Be9P.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Xe1Be9P.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q1zITgtU&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:48.852341677463706,&quot;lon&quot;:17.127891273599662},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rGY1EWGS&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kA9WFk47&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F3PbA96Q&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;Obsloužíme Vás On-line&quot;,&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:86.827,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:7,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1701&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2060275},&quot;title&quot;:&quot;H-best&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13010459-h-best-hodonin.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oint2tuQ&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Pelikánova 33/5, 162 00 Praha, Liboc&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Pelikánova 33/5, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Liboc&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;33/5&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Pelikánova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Liboc&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;16200&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.sinai.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sinai.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-485076&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DNxTUSqJ&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-03&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SKD6UEuN&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3348431&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1200,800],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/BxH1N.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/BxH1N.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/BxH1N.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/BxH1N.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/BxH1N.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:485076,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:485076,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/rs3BF3C.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/rs3BF3C.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/rs3BF3C.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/rs3BF3C.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oN77361D&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.087825775146484,&quot;lon&quot;:14.329591751098633},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Lo8eiDP2&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DN6EnPl9&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:-1,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1701&quot;:0.5,&quot;24547&quot;:0.5},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2131581},&quot;title&quot;:&quot;SINAI, spol. s r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/485076-sinai-praha-liboc.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L69LfAEi&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Nuselská 319/106, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Nuselská 319/106, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;319/106&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Nuselská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.proparket.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.proparket.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-12939585&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZiIRcMan&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[16,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-03&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3ZchkgLl&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2007441&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2036,1356],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:12939585,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12939585,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bLknN7Gp&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.056365966796875,&quot;lon&quot;:14.450923919677734},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:4,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1701&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:3884706},&quot;title&quot;:&quot;Proparket, s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12939585-proparket-praha-michle.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xXRguo7o&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha, Libeň&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Pod Hájkem 406/1a, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Libeň&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;406/1a&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Pod Hájkem&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Libeň&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;18000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.rema-pv.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.rema-pv.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-2244518&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F4LDv1WG&quot;}]}}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1268492&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1920,1280],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MegBGNT.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MegBGNT.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MegBGNT.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MegBGNT.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MegBGNT.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:296139,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:false,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:2244518,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/cnTPcX.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/cnTPcX.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/cnTPcX.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/cnTPcX.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uMBnnvAi&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.10564422607422,&quot;lon&quot;:14.478347778320312},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:-1,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1701&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2057183},&quot;title&quot;:&quot;REMA&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2244518-rema-praha-liben.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p3lcK8Zx&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Vodičkova 677/10, 110 00 Praha, Nové Město&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Vodičkova 677/10, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Akce&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sapeli.cz/bezfalcove-dvere-z-prirodni-dyhy-s-panty-se-slevou-50#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13312824&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kCMrZSZn&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;OC Šestka&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Nové Město&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;677/10&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Vodičkova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Nové Město&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;11000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.sapeli.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sapeli.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13312824&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nDsVfP9G&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-06-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-07-03&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0QJL2MQI&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4381671&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1200,800],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_f/yWzCLb.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_f/yWzCLb.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_f/yWzCLb.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_f/yWzCLb.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_f/yWzCLb.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:152052,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/aP9GoD.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QN_C/7UsP1.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QN_C/7UsP1.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:13312824,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_d/DeqCC8.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_d/DeqCC8.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_d/DeqCC8.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_d/DeqCC8.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;THwKh4ei&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.0789794921875,&quot;lon&quot;:14.422100067138672},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D7mvFm8A&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cBQ5UxzG&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:-1,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1701&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2005946},&quot;title&quot;:&quot;SAPELI POINT&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13312824-sapeli-point-praha-nove-mesto.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3dHJ31Qo&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownResults&quot;:3,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=categoryOther-results&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dS3RuXNo&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1e8abdc347e471b1&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;46fffcb5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11424152051201110449&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1213570800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1544507155},&quot;docId&quot;:&quot;1e8abdc347e471b1&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcelosklenene-dvere.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DzgByUZi&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.celosklenene-dvere.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=pPoXkFL1rDKwIk91ZS_hCYiTGKoKZJgcveiIsfBixjanWrAW9L1EMQhboNWAshJHF7RpKN4nAfx5d6QtKx8-VRxnU_uF2VIive6BosRsIyJz_Zt9Inx4czUNEulOMx7r2WjsP6vYnuOI-c7V2CD9aEllV47&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Dveře&lt;/b&gt; BRNO - dodavatel a výrobce &lt;b class=sec&gt;celoskleněných&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveří&lt;/b&gt;, stěn, zábradlí, schodišť a jiných skleněných prvků&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; Brno&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.celosklenene-dvere.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yMLL4NAv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5926d8082ec26243&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;46fffcb5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;15647431485001196099&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1497394800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1614637848},&quot;docId&quot;:&quot;5926d8082ec26243&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fhome-outlet.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;neYMWOg8&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fhome-outlet.cz%2Fcelosklenene-dvere&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=qz6CPopOjTtyh_j_dmMU4NUlpVwdwd6igS81RTbCCXtCClc2tnp9d07MHCtbc-srmA72uFBsvw_6WUmKIRgIlqXNmtdqxUGecRZpcggMwzLtGb7-BCQzI7jdHkLj8VuiTlC4QprzvAnyJnUFBvKoiilOinL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;, &lt;b class=sec&gt;celoskleněné&lt;/b&gt; posuvné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; do pouzdra, dvoukřídlé celoskleněné dveře, různé materiály skla. Můžemte nám poslat Vaší poptávku a rádi pro Vás vytvoříme nezávaznou cenovou nabídku.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://home-outlet.cz/celosklenene-dvere&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://home-outlet.cz/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;GZSNKGoc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4c45c8f2&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;15f6485d906663a3&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4c45c8f2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;8e4e1e964c856cae6c2cf3&quot;,&quot;height&quot;:1024,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:768},&quot;docId&quot;:&quot;15f6485d906663a3&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/nase-realizace/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RJSN2fP0&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Jednokřídlé otočné dveře 11&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-33-e1582816483996-768x1024.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7db6bce1539e04f5&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:105,&quot;_reactKey&quot;:&quot;66nnPP36&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7db6bce1539e04f5&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rniS4fg4&quot;},{&quot;height&quot;:566,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7db6bce1539e04f5&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:424,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qy1WJS9R&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fpPzVW9J&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;27b86b767e248706&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4c45c8f2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;170f0fc6a0efc568d4b0ba&quot;,&quot;height&quot;:2953,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1761},&quot;docId&quot;:&quot;27b86b767e248706&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dvere-j.cz/sklenene-a-celosklenene-dvere/435-piskovana-skla/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;30Z3FbXa&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Pískované celoskleněné dveře - Jelínek Interiér s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dvere-j.cz/data/images/celosklenene-dvare-piskovane-27.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=95a53c801baf0d0c&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:83,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nDUJiQS2&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=95a53c801baf0d0c&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:167,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BhBa2SXz&quot;},{&quot;height&quot;:600,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=95a53c801baf0d0c&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:358,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NX1UOeQU&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9NtWygY8&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;dc4d58ffd65c67e0&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4c45c8f2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;723c0f3cb3c1580e4ebbb4&quot;,&quot;height&quot;:1219,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:854},&quot;docId&quot;:&quot;dc4d58ffd65c67e0&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/nase-realizace/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R3rVYB0K&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;VV SKLO | Naše realizace&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-17-e1582816871234.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7bc849166b261484&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:98,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cwTgYcgW&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7bc849166b261484&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:196,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QPFUQMSa&quot;},{&quot;height&quot;:585,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7bc849166b261484&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:410,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5m8kpLDA&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2iBW1Dy6&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7207f485717bf23c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4c45c8f2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;2e1e0f438ed006bc54e7f9&quot;,&quot;height&quot;:1600,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1067},&quot;docId&quot;:&quot;7207f485717bf23c&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dvere-j.cz/sklenene-a-celosklenene-dvere/435-piskovana-skla/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iUjzVV6I&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Pískované celoskleněné dveře - Jelínek Interiér s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dvere-j.cz/data/images/dvere-sklo-pisek-pruhy.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=92243a464077dd2e&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:93,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PAAJA4fr&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=92243a464077dd2e&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zwbdsGB3&quot;},{&quot;height&quot;:600,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=92243a464077dd2e&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:400,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ymw2sCU8&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;p0Kb9O2b&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1fd2481db0ce0dd5&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4c45c8f2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;1e1e1ecdcab52f964990a6&quot;,&quot;height&quot;:1024,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:768},&quot;docId&quot;:&quot;1fd2481db0ce0dd5&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/nase-realizace/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XGRK1VXw&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Jednokřídlé posuvné dveře 5&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-posuvne-30-768x1024.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=4f0eda65ec9af4c6&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:105,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wnjx8rpR&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=4f0eda65ec9af4c6&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZwH72zjc&quot;},{&quot;height&quot;:566,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=4f0eda65ec9af4c6&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:424,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W2LrP7jT&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZIIzCmUV&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7443b8f154ada01f&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4c45c8f2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;c3331ba5b4e6c2da1b81d6&quot;,&quot;height&quot;:1600,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1067},&quot;docId&quot;:&quot;7443b8f154ada01f&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dvere-j.cz/sklenene-a-celosklenene-dvere/434-cira-matna-barevna/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Osejp67y&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Čiré, matné, barevné celoskleněné dveře - Jelínek Interiér s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dvere-j.cz/data/images/dvere-sklo-drevoo.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=19ed2a9e130654f4&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:93,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CVTXMvHu&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=19ed2a9e130654f4&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O7mF7LVR&quot;},{&quot;height&quot;:600,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=19ed2a9e130654f4&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:400,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6OpyFYtj&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IMvfNnlR&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e34f24ed4ccedad1&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4c45c8f2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;0f0f0f1e5f705e3e726181&quot;,&quot;height&quot;:669,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1004},&quot;docId&quot;:&quot;e34f24ed4ccedad1&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.asb-portal.cz/architektura/obcanske-stavby/zdravotnictvi/medicinske-a-wellness-centrum/attachment/68503-5b43428050d02&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u0DYyyrs&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;| ASB Portal&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.asb-portal.cz/wp-content/uploads/images/fotogaleria/fotogalerie/architektura/medicinske_a_wellness_centrum_foto/06_Stylovy_vstup_do_kryokomory_zajistuji_celosklenene_dvere_planibel_bronz_....jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=eddcc82d4b1beadc&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ugh8Yo83&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=eddcc82d4b1beadc&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pudar689&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=eddcc82d4b1beadc&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LRsIckvf&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dbk65XwO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7e893072bcb9408a&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4c45c8f2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;783c78b947ce4632139b6c&quot;,&quot;height&quot;:600,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:450},&quot;docId&quot;:&quot;7e893072bcb9408a&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.m-dvere.cz/galerie/soubory_galerie/67.htm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Tqmt3Mdj&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Interiérové dveře a obložková zárubeň, Celoskleněné dveře Satináto bílé + obložková zárubeň kovolaminát&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.m-dvere.cz/Grafika/obrazky_galerie_male/img23A.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=dbb533a8094d6928&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:105,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GhFoJdPl&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=dbb533a8094d6928&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lSneNl9Z&quot;},{&quot;height&quot;:566,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=dbb533a8094d6928&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:424,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SBAAh8jG&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q48PcNCI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b77aa902eea98f47&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4c45c8f2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;0f0f0fcd46dccd334d80b3&quot;,&quot;height&quot;:800,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:533},&quot;docId&quot;:&quot;b77aa902eea98f47&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.prodoor.eu/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F34CvD2C&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;celosklenene dvere sapeli sapglass&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.prodoor.eu/wp-content/uploads/2019/06/celosklenene-dvere-sapeli-sapglass-9.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=ce38d22baa70eeb8&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:93,&quot;_reactKey&quot;:&quot;A3byPwpU&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=ce38d22baa70eeb8&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;64dBtRUf&quot;},{&quot;height&quot;:600,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=ce38d22baa70eeb8&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:400,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5s2C9OQT&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DVtXB5sF&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a400739aba172961&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4c45c8f2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;0f0f0f9e4dbc15b87898c6&quot;,&quot;height&quot;:1023,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:768},&quot;docId&quot;:&quot;a400739aba172961&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/nase-realizace/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PUd3TRE6&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Jednokřídlé otočné dveře 23&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-13-e1582816980432-768x1023.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c7c019a8a4ddd8a6&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:105,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VLYg47BN&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c7c019a8a4ddd8a6&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EoRmf3n2&quot;},{&quot;height&quot;:565,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c7c019a8a4ddd8a6&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:424,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w0cwCG0r&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TGXtnRqM&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nn7AYvUP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;de137fccb314632&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;46fffcb5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13127861835065685317&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1633129200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1639966389},&quot;docId&quot;:&quot;de137fccb314632&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Frostradvere.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;94jWwDs0&quot;}],&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;preOrder&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;CZK&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vyberte si skleněné dveře, které Váš interiér posunou na úroveň elegance a luxusu&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Interiérové celoskleněné dveře&quot;,&quot;price&quot;:6413,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;Rostradvere.cz&quot;,&quot;rating&quot;:4.150000095367432,&quot;ratingCount&quot;:52,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/151869/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Frostradvere.cz%2Finterierove-dvere%2Fsklenene-dvere%2Finterierove-dvere-graf-6&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=xo7Az5To6P7wa9WRJBdmD7D1fmJh8Z3zoYON8R6ThNgw5p7CsR2aK4C-JRCwDD9DqRlGSXL3URkx3E_RO-oo2DzpE5T_PTDIQFdPmv83BMMSQCHaleC3Utt1zLIzAID3G-4cFyF-uyqXJgI_ItP9i6MU8pm&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vyberte si skleněné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, které Váš interiér posunou na úroveň elegance a luxusu&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Interiérové &lt;b class=sec&gt;celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://rostradvere.cz/interierove-dvere/sklenene-dvere/interierove-dvere-graf-6&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://rostradvere.cz/interierove-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;/interierove-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;-graf-6&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/product_preview/https%3A%2F%2Frostradvere.cz%2Finterierove-dvere%2Fsklenene-dvere%2Finterierove-dvere-graf-6&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cz4KJTyP&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2JKRpcZq&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f5f37a0a6f0d6f6f&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;46fffcb5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17722643143864446831&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1586386800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1654132913},&quot;docId&quot;:&quot;f5f37a0a6f0d6f6f&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fjap-zarubne.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F09W5Bgj&quot;}],&quot;product&quot;:{&quot;aggregateOffer&quot;:{&quot;highPrice&quot;:10617,&quot;lowPrice&quot;:6365,&quot;offerCount&quot;:14},&quot;availability&quot;:&quot;outOfStock&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;CZK&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Čiré sklo - leštěné, sražené hrany tl. skla 8 mm - pro dveře do průchodu 8 mm tl. skla 10 mm pro dveře nad průchodu 10 mm Do objednávky uvést typ kování kvůli vrtaným otvorům Uvedené ceny dveří jsou bez kování  &quot;,&quot;name&quot;:&quot;Celoskleněné dveře - Čiré&quot;,&quot;price&quot;:6365,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.jap-zarubne.cz%2Fsklenene-dvere%2Fcelosklenene-dvere-cire%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=DRBhe_MrtJHC0zydwp1SjLCkQ7p0r073YnW2z0whnez_RiIw93sJl29GTtHQO5BTmVEUhz8A80Y3-xa0JdGiDIbul5lhjOjAKxelSHB31vOxevtdAka8lCco7jZNoc0gaMuHnjcbSUkHqFAducGlTQ_szJq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; - Čiré. Čiré sklo - leštěné, sražené hrany tl. skla 8 mm - pro dveře do průchodu 8 mm tl. skla 10 mm pro dveře nad průchodu 10 mm Do objednávky uvést typ kování kvůli vrtaným otvorům Uvedené ceny &lt;b class=sec&gt;dveří&lt;/b&gt; jsou bez kování&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; - Čiré - JAP-Zarubne.CZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.jap-zarubne.cz/sklenene-dvere/celosklenene-dvere-cire/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://jap-zarubne.cz/sklenene-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;-cire&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6dw4RHqN&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77294c21&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;MscsD3YhnnE6TUAnlQLY9IKGWpTfpONcuoEJOM3KpLVAuGV1s2c8BQPGaduWR3WgKJnO5jjTaLdcMjsi9gM7brs_-elquKDMMlY-nCG7v6PPjAREVL2OgxW07P0ZeFTFSpLsuvIv_iSqDfVpuX2H3P3rlKdUG0HGg1tuhkVT5dOfX02-fRaHBZ5GxgtLpynafoNO36gdsKAtfLDF3V4aNRHNIzxCgGAtub1sHQ7ZBnQqS1qXBHQeCm6mRHjAkZg2u4Kzm4ZFRWCYoS4pJxb5bq8Tk0MKcDB7UGIHgDqzS4Y34kSW9K_pb0TxCkp1YgKcSx1nFA6sW9K5NwYN2Q83Rgo4XHTLughXIW9UEZdukY2oqDHxg1yeBHPqxJkqNKyxkcV9vXM9I5rG2eeawOJwOZKPFLfZQQrF-5pXVTraxga548qAyg2DsgCsOmf5ZCqspjjTO6Ztcc9cqO-dVWnRYBR8iQ==&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;,&quot;searchQuery&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;searchQueryResponseType&quot;:&quot;content&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:444,&quot;trackerId&quot;:&quot;ca57752d-0d9b-456c-9728-a12e9b904af2&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6731658&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77294c21&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;kWbUkXaX-P9cTJW3ga_1WQSEz65n1sc2lIQK5TkwyR9pPhEcZX8-V663li1WTBLKG-xACVeGbcuPjqRxdSYzpSCzcyDrifOAXRCPe6S7ei2PsbsEYAyzRAyzuCij-EgBgg7x7GPRzehHCAd4FrWe52mJfb8A44DTyN7RiaXT2gV44mYZq_XH0SvFMc-KTlXxip6AouXBi1sRQg6zl4SG8aGp0CR_fzpZjy3Gs8P6gfzo_58MeMDif0ddJ9qvuvcwvT6GzgA5AGoibuHtKdHhbJLWfbwDtw5iVAN4l5W_I7rWvDy04kyrX8DIFDFLXop9mEIiewSK_o3qsC2ULE-Tm6GhS3LodO_QZ5in4VBUQ_0KJDX2NpocrLo2NVPHaw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;vidaXL 273735 jsou posuvné skleněné dveře. Jsou vyrobeny z hliníku a nerezové oceli. Mají průsvitné sklo, které je ideální k zachování soukromí, a přitom propouští přirozené světlo do místnosti. &quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;vidaXL 273735 75/205/0,6&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6731658&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;idVSE3vj2Jyf2taIB4vAb8zORODb8gLd1Q711jqMpx5X6MOr1IXCSzHg1Nn4lBv6fbQ3swETrAE8c0GOYOJGMlMK7pyPmXdlGblKRZLF9-RfPUg8DrTcU5redxK7umEDmiqvdBR3YByhE_TjkDJVJ2c_RvL3RU4wb1YMYIhlcpqNFpmjHaYc4kMYrCUfvZgh8dY8chUO2woveuTJYTulX9ztxv_dr8Q7tiyVIbdg_OV5rehVhOKVAiRu9nwr8HsI1c-fLd9-aUHoqa5kf6tDEShUwcqoNuArBbA1ieJZFtNyertUg1rvbLxJjkZer3-BUsiCginxY1sgorV_nZjFWW2BneKTXn-9Lk3_F8M-CrREa7kJmcAkk2JojB6M-YIoPiwGAmv8UXZostrmgD6OUPVxJs2NBw8V3nfftlqGQabSJACMk3rSAWis1K5NwKG5OT5MskGAkXXuYffLhU_UUGcfdkJvXKkAvJBLsxK5kuOGa0Y_Ks-UF8AjbQB7E3FleuaVZ-xspCTUYHDGoab3hBbCa7WlKPGSVqyGsZ9UcTbSyghGT1DX4UFZtpUa-qH3xJ2ZTtW2SPtUjdlTiyoYSheecUqA7EenfAF0-JnWJvRJsBJD7gTRXLJXNbNb-cdFwptVrk2TMmo5B6ZNz_CgnhjI_-djTK-fg-hyUBJEzAeAg-99k3ew_xPtw1Jsyi05vLt5jn7WSAwxyUQoiKjkzLt2pBNXmigh8IbF3wgs0qZYFo9Im_6ZTk_MzLvrVCcIaw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:995800,&quot;minPrice&quot;:752800,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:7,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;posuvné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F3BfvaHh&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;celoskleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sagTepJ3&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;205 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ee4lq4tW&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;75 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iQGdzNl7&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;orientace dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bez orientace&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EJQkolBT&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BG/gVPJrz.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xr7G1fqh&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;vidaXL 273735 75/205/0,6&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;3-u49CBW1Avhhj-BaXPj7Cmgyrhv86ZxlX3hnIiTyE6AYWN4s-zpgreGpKa3gBnQfpwFl8h-5phfAFEP4s9Un6Gu2PJzznEmtEYPBQ1CiokQYzb5ysQGawS24fR8p-XcYGPQPc9ZEI5rZO_sgcgv68n49095HBTy1E30qOlD7hK5MVxawbUswzBuZlveKuPyrMpJkbM0y6nvugL5GNMN4EypklKJWb7CgEBQBjbM0ozloV3Co2U86t9s3rZRfHSS3rTNz-UKzHgHkYfyHVjWx37zYdb-n4U1NaT0rtDvvJQ&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;cdb2914c-204d-4423-8e6e-0f8a985c1df2&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/vidaxl-273735-75-205-0-6/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;vidaXL&quot;,&quot;id&quot;:&quot;10530438197526636579&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_B/zMoCiQ.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/vidaxl/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=10530438197526636579&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;npmPIbft&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6644873&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77294c21&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;on_request&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;howYpbLMgk2M2uv8iXrTHRW9RzNhYC7LiXO6zFTWdyxs84Dd0E4JRsWRf28X3o-QtYOAXxh_VwsPGBPkSIFcd5ARTm-fZJiXBsvkflsegGYMzG9XwA4QvP7N-KpSgy45yx9HGomC3kuyNuOWP6Dqtrn01KfnstPNWbidA252N2zLRF36bF_mnJs0lARfqUg4dEENHvg7-PnhmaEukvhQyUe-qrN0uXZOVXNOXiikFE24yHVAHnUAKq-FlBTRbp0s_z6svfa_Cb4XiFSJaYvuPAypnIkP9W3Nx3O9f_BOpsbogTk4YpLN2zJQVkfMCD_FFDXUpOij8eySd41pTzO3uR-OYYOSJl9bfJdSJzmHEi-bFkSHLhhEgAmEyJ4n3w==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Posuvné dveře na stěnu FARO skleněné, model 7 se potahují jedním tahem pomocí jedinečné patentované metody, díky tomu nemá tento typ dveří žádné viditelně lepené spoje. Kostru interiérových dveří…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Vasco Doors FARO skleněné model 7&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6644873&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;vMQZv8twJXZ-_0Ole1P_GntHB-HBEqMiUFuwlp9jcq0sF_4lzTF029khn6OnLMSU9Qcz3YHC-VOly8HkJ10EhObyIQ72o8qEeKrQyMAjkTUK1X4mBN485jfAmEeTal9u3qsBr6vfXCWKoy0UHv33Kq5ycrI93afbijXjg9Xhh9AsxIfnngJULodA9wfGt4A6Jw1iXo5u9QCco9FS4e49q1THlsegkrRJVjhzAuVGd7x4_wjFutT1VV_7swj4Q_OF8qRvOHa1vN5S8UBctlqwmStvnv-HWcWxwSjIq_a0nJ_hWN8dHleKhjwBXSeanBd0Ijhxo3zdkOyZir0TeOtAiJMd1KX7Leb-pps_6TIlqtmxhGxr0Av1AYfinYq6PSmWCecpd43_sa6ROkFkgL2LHTY0563JLWS6at0nnaGnuJyszjSgKF9f7gsIcY7vUWDMleW91vcPkU2pe5xiw6srpC8PxXiPXGfhzQZZr-x2VbRpTpjLD1sYUJ8SfVI6VCKV7YCYzfLhDloBMEtBhXShBcfZaW-yGCPtoYq1SSqjTCsphS16KvW5doHrEfDX9V8J-Op2iX-yuivWbghH39C0arh19HLlG-Guc3UMf8-3KqsqclT30P5Sba2KrjkxJy5z0XfYGmfjsGsEkjfPI0omq0zdj9R32emfdTWjaUfz_TVBtI1RhYm1_kPIePkSgNi_cm1lwI2pp_T7R6jH6Yjufcs8QzaOv5W-877WDoRKAycneV7Tigau3emgdzocj7cwnA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:640000,&quot;minPrice&quot;:640000,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:0,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;posuvné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u73OKtuT&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;celoskleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;H82YTyvq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;orientace dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bez orientace&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;efweobuu&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;odstín dřeva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vícebarevný&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KRZJLsTc&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;materiál dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;MDF&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YrmFsUBm&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gT_y/G8V1dw.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MW6IgIra&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Vasco Doors FARO skleněné model 7&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;lrppGNydVMWoFqeMWBkQi8FXCi1SV5knhPjHeZSfzloDrwj3mNRY0mBfNRGU_ey-JNF1hFRFsj8SmyScORpNdH34MneeMmz6_it6hP_w5MWmOwxYuJ5KRglnRbukWur006k5GR3leaX6iz9Na_tq0oNm7ItUamEQnwLJM4vjqAsxR7XkQvRy7B252VokICvTztFusWS7Hj9n1gc7KP3aEfEOPxhwfJjTBjcpmJavYB4QhutOsf01sZPwP2cdOD2-aGQCYLLTrHf2e9yrS4pvSu4ZsH-PFxzkYkGmvQeMirk&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;81f39992-99e7-4b41-b0d0-ce5d1765543a&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/vasco-doors-faro-sklenene-model-7/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Vasco Doors&quot;,&quot;id&quot;:&quot;17909370993808756023&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Il/hPiKnm.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/vasco-doors/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=17909370993808756023&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;QcRq9yZo&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5701740&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77294c21&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;on_request&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;buP07w4CGroOu2gX-wXnWhWrAV-A7Ii_yAM4TMgdAiD7wHH4dxTXnmPZKIvan7uiF0_dsnlRx8t8FNO67k3_TbzgRhtyfPlC8dRWU0Zkg7_dC3HySP16oqfUVLyBhK7fLyfNSiPTQHEM3utYrwmzU_f5pCQs9kB1zTrhIVOrhpOyrV8HqSehMGzUAu9OPAB14UAlre2h4MxRbXNY6i9FItSlGIGEfwCt62OfJo2VPjOtL-Sc_94HAvBKffFCEvum6MFxPFoy5ohtnkBdbHc2fuHzz9vSjOVSiv0uv4RiISViEi-lm7pFabe9Y9xX1Ln1t4aoqZ_cJRhMyOsbAW6DsMIiEQ7gTbu2xheJH5bUXsNWHJcBQ1d8E_tJ7rk78g==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dveře Harvia jsou vyrobené z masivního osikového dřeva v kombinaci s kaleným 8 mm sklem v odstínu bronzu. Doplněné chromovými panty a oválným chromovým madlem jsou stylovým vstupem do sauny. Těsnění…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia AD09933 69/189/9,2&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5701740&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;UjvrNcmlSLknF9ei0qNEr9YM4HybkhHw469ScogvBZHYibolPoJEjJ0VznPz6szwSh29d3ADIWqlAaavaJR8vePh8mTzcsRznbloNCO_9sSvrddPl2R5Raee5H6smbJjHQa9x5YZ4mxDtYS4tJhmPomQNrgeW46yNnD2k5K-hLqvXon_-fcemdSZNWEUMTdRSDrqixSAYuF44n1hVr5JnEXUoiOUGAGrbsc3UskJdbnoYMq0Ag8BJmDD7_pHG2Nfu6t4OCfW8GXC8IRqdRBENDDjPPujocsehGvVaobiskG3BX_yQ3cwdDurvk0fCHgmR0-ZwTk2HXhDh7E5D-uSulkXTR-BMWT6ZpC154dFExcbQeN_VEJHri7AdNPZ7ZZP6M1QpDQSJ3n_2Qa8R7mTA4kNseuAfKIDqAtMT8b92QJwxfLG8qlSy7DCtHj1QIJCO_aU-a8E7gA6l3_UgAGaaqkretSeHN5qwwC6GpEhfFSqHV1BOu1atdTWDBSBuYyWan0z3cyZ_3yTXzCoDJL9_AAI-r9iWgy3oVbe9Tr3kXvdqMNvBDRgci6reoHVt2okCWIuEu54zvlAc-BCkArFF2wh6_R7wC0axN6Xw0ki0AVVc51tbe3SC8ff01IWs51F9Y2pEjiImShnoWFOYvvE_EwegbVnhD_kNjJBEWlFDbcK_B0QTgqPcZWXvMkDzDpOWnV2vAyhT74rPCfxF3pLdbyrdlo-VXSCXuokRzNVHTm0-63v0fnBdHKUawq7wwuVPg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1199000,&quot;minPrice&quot;:1199000,&quot;offerCount&quot;:1,&quot;offerInStockCount&quot;:0,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;jednokřídlé&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tSPpxqvr&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;celoskleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CxL1coAA&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;189 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZSUfIcz8&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;69 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GsVIvhAB&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_E2/bo1QI1.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9GuDjnSH&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia AD09933 69/189/9,2&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;tAQsH4LIa0EyGzxL664JDa_P7dOgkTk-x05-N88aCjc5HH12PbtiT8DlEslNaL-xPCQPi60eHhZUSb5DIsYa6qI8jomhDzbY13B0JCAx_G4K9hQGxR8SP2hm2czlY7pTd6KZvgGNmbj157f9Ud8AkaiNiwlguIwo8ibgfW3W34Nk2wLAD1_ZGQB7sxOrWVQNxXbvdOtC9lfycufkXCaRsUkXaFF7cM9AtenaWnziiQKf7CU5twmStws0gNH7hidQ8vfqJM9bmFVx2udd8ysMGqqYzWzf__h1r9BI9rxwor4&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ca860083-0c7c-44cc-9684-ee121a70be58&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad09933-69-189-9-2/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yXQoQXPL&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5701744&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77294c21&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;preorder&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;18FY2EaUVQfhG4A7UKWdQ3Z8Z1Qizzc-MK0VaYmXg06K9_UHV7eIR5enkyd8hNs1cZghZhFX1AmV-7pjH_BvWrlpMsV2kJrdlWFv0C9Q5HlCDYi5MyTJKNsZVO5cecH3pf4pPdfvjyEFXukJGKyA4q-t_h7-mtIgJ0OKBvYEtkihHC_jP5L-lllAZjtRKLQKizknicw-fLmDnJP88YTqmTyxHKRH14ZZ4F7KGCzU9uwjZIFra9TwOofxp1LPOguQltT6tfCxoopkIJdA8aCYn2VSHD5_cFWe8v2M5VEryEhKdwRFrLjUvTQhLWf_X6NxK8i8F0WlXyzU4Il1Ks8FjSkn6CEcAJjzlJi5lsyfBWAj8PmS5Uhi11O6xpMucg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Hliníkový rám dveří je výborným řešením pro parní lázeň nebo dveře do sauny. Jsou určeny pro prostředí, kde materiály potřebují velmi dobrou odolnost proti vlhkosti. Hliníkový rám je světle šedé…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia AD2748 69/189/6&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5701744&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;sBnJDhkJiP8nyLptih-3uIvF87YCYtBqT-iIxEHOpu-Pbl9j-IbW-hPAG7Na_MoXTKhD_jpLHHkT0buZfuzVv0axYFPGWsqsP85h1RFE3mf733mrGgtSTPtJ5rmmS5hL8AvkGkM97xRuR5xDPfVxRMDJnN56AP5lxCX9xtfLu-_BH-ZvHymGbbhPlSxl9GpwZlTC9NHdfT4AdRlcwZdbEeJzFVhNTbKIXG_JFaaqmEU6n5GgKorNEaGl4ZInSVAUgtWx4XDasvOEhCJs_xSM2STMPYadJIwvU1C0vOMaD7MM1rwXNSzQngeNzVFhA2XFolVAY5VjIEPvztv3Fb1e2YD2P_Cgz93IS45419UzNgADxuArWUNKAz3gGx16FIh0t_CQ-VqosjmJyNFOfUoU68GVq-pOR8bPwh42AtzpfamZ7pjd00He-_ddkGkfL7z8vJoBYW-3xubKxd3MEUZEMrZ4SSjMYW7Fy3OWttFLq6HpBFjOV1-AlhG80g2lQcZJS4IDV0PTzoVp6M_8FO9IKPdimMX7MjTnrPqpKXHQpbnC_nU5w1J1BaoQaNtx4kpbibpSVq47do8eefh7sTtbeU_7DQtY_TPP2SDWHLpANBx-1VlC5zOauMtKyaTE7zqPuopSRyL599gyfXpSW1zg6NEVJlZJcAJmK4bUilkVPoKQd7wnBYNuxX-NFKQlRwqNR0QE9fCkMazY90YVzTEk1P8saqypL6Q0qdVQuMsAof60uf9IpdVZuEXLAG9T49E9Jw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1986800,&quot;minPrice&quot;:1986800,&quot;offerCount&quot;:1,&quot;offerInStockCount&quot;:1,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;jednokřídlé&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WZIJBhkV&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;celoskleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tdPYNILg&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;189 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M6olHsSc&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;69 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZTYnYKLH&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Fv/1ImCDRT.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9bwidOJk&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia AD2748 69/189/6&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;oOc6NQ97EjJfqK0-WohLvHcoj1xMjC1xwVcI9SUMGSS78sOd3oibm5u5P9if8NqQDkYW8lW7qXPOBOgoo_CjioS_MohT0nIXlYuUeLGlxE4xmdTlYulRyfZbxPXELzU9XsRxnXJIEGrY-td1kaBYqvdBFXLaFu7HxGJJJrP4iPnI7wEDJYfOBDL9axZnIf7jDIOUpO9buPdv9EKvPaD-LaDYL5Zwa9flHTsJaeOKJlEPHZx2gqkbwRe76a4epx7WM5rRLlWygpDwf3lzqp0GrwNOc-AMQjvjPkPmICg7_KM&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a9c23402-18b3-4fa1-9d20-a6e04f933020&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad2748-69-189-6/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xEbtLNpz&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5701743&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77294c21&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;preorder&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Vxj9PgBEKZT5Ljbo53vM0QA-OXsGG3wF-cKybMD0NARuE4FXs2miGX-tXM1HLpyV6FTKKuwaqePrrV-L3_wULNckZQbFiyUdvquAz7ZhhYys6lSlnP4o8R3SVgaC9qfy0IV114RmUNsSb2fSKgiGFVl3y4QGKIyTzod51Bbbk4ST8DWwLVTicWN_1Hdl_4oFWhgkXcewJRPnRcqWjanzduC_an4LpSAarQS4hrWL0yBRRV0yftl1r0LKPsEroUx4628WzymydYzxYAGBJsYUo8kEb1cgg9hFGAX-Y2yrGo0AvO1Sm7ZF4uQr-_QqdwV6BpIYN_fNm5Wp2YJl7RY1srE07myjfmnVmewx7Bc-Ge6rwvOwyZeAy3zs8wMJhQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dveře Harvia jsou vyrobené z masivní olše v kombinaci s čirým 8 mm sklem. Doplněné chromovými panty a oválným chromovým madlem jsou stylovým vstupem do sauny. Těsnění udrží teplo v sauně a dveře se…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia AD09893 69/189/9,2&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5701743&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;n081CKeZyuIoBDAPbPrr9nmr09Nb6Mxt_zyjV5rtvrKFhYRnseWkQgtNTUoWX_0T7GvTZDcOgzBZ7rjep2BkgYYeBDzjM4gu2AtPgrkfYijHV6VZHSgSX6QdUjeofxNdhyCdAbod-oAxzoNlfcOvDNuLixmEiBo1n2de9DG4f9Edb578XEEkHCwIcFRpZgD6h9pEvCvyM4noDTbSxJH9gM4az1oOmlvsMrz9sSwaUI3PQnGkp-_cy4TkgGrTYv94YpaiKFlFr8eGPGExRdlyga2eJfbVhiEbNe6wQhbOhWDtiaUq-XAFis24W2wKAoxsjhepEQyUdnboqev0cj2jdslKwT0lCAYNwI_1lnA1jhJwweTSLswkH_TZt43wv62div3XWVhXJdAjIERuQqJEkp7_chqM_8W3P_RqnODA_hTcpliA0txbRg8v7OgzjEiKV12owUOL3UcBJoeX0Bkvr3lACd5SZ5OsA-FX1D06acfDE3Yzg0p_v8yh8it2TJg6MJtj3RRudHENRMl0n38ZaZGQ_cgH-l44vsGjU8GMI8XKEJNXC__z1XXPbxiKrqSP9TAJO8ca2GqOVbfIECZSKYO7mouORWq-AZSo70EdfvmVLp0n9I0JOLYywO7lxq3Wp1RFz_3exgnRYBYMAy3reZcDxdPUuWnETwjgoMB3E7oRHJMwJzMPIiuKZpwKw9JKohELSNf3ldGz3PsEE5fwXXITvzYEzEjEhSLO_fuo5C7IpNx_5jG6FJmPDEL169ObZA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1197300,&quot;minPrice&quot;:1197300,&quot;offerCount&quot;:1,&quot;offerInStockCount&quot;:1,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;jednokřídlé&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5GsRSj1d&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;celoskleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r2ZeLfc9&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;189 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QnWV0thm&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;69 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IfiJkCRV&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;odstín dřeva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;olše&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2Cc5aO6a&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_EY/eCA4H7.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nf4QTkDt&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia AD09893 69/189/9,2&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;eYdGmTdhbRdhIXjHUaOtXa8MyCQdDNTBVdCB1STE3NVpFj3vKawnXUqjAGzanxY5jed0hKbIwX4nzoyQ1ZQMa62AM432AVd_6WfHKvuzrzJQPXsonThmVb1nj-jdjhW0R7IuRsdEWUawPphZ_PDSMTw937jDWOgsGCVmCWXonGcxsLJPXT9MZXOhim2tAUmlS9xLE_6gK6Nu6plIzFwkXAJPRpC0nEvoK6mcNzWZYMdwpU5-Pjp3RNbtAVbMxYgGbZFhRSjELdgcCccJXy-X152tw7FlrJJLyTkDQHuc_t4&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;eccc9dad-c1e8-4342-96fb-b1e1ff8b359e&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad09893-69-189-9-2/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pc2q9bzX&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5701638&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77294c21&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;xk-BYYugvNwPpSKJYOdLzUVFYECelouYSVRDEtQai1Rh25DHmPE5f5aa_0dzf7D0eKD1WOQxVsILdXYpzKpp-lFyKeHk0saygcQMEmsh7aV6svBQ1CLG7dX3xTjKN0CqTrnXNcLW1thqOGI0DXNjtsG4K9t5FVC9tfcUnjkMa_RVSzvI2kvNrDq1ySxEvNzeNz0cX-wO0pumqlkKahEr7B_Ew6PSBnGAkr7RR1a-2QHGH7RcY3w9BLWQpNwMMbjjGcjZYWMSuhkKXv_2ImWsdyMHzVkvUaS_F8JE3DDM803TZlBzHnbMojC-DyBWCLl1fQkYDazwuszMpH3G78tXPrBPRUrCIIP4LDkQqS8xE3HUOSuMvfpsvaF6HHWwOA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dveře do parní sauny Harvia z kaleného skla jsou vsazené do šedého hliníkového rámu. Dveře mají kovové panty a oválné madlo se systémem dovírání magnetem nebo válečkem. Skleněné dveře Harvia s…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia Alu AD289 69/189/6 čiré&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5701638&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;sgC3uTkyiZFg08pmPBxAsAeeYB31r2zxdHaPzJS64yYOzE7lmlc9yG4RTy6s9jSnDccyfUG1DbyFAKaDSriLPFIAA3_aDq9bFcIfKc_4l2DHQZTrcngU57oS7OaOIe6nY-wiW477UopQLD0JDCYHboy0j8HDcr-iVnBNNbOkQjZoRwcSWNSnE6kZj4ureaj80nwyT7F62hrYj_1-mEo01ZTu6vnEI2XOa_DFsW8FK8lBmVjTDnl4p0OcpUK3OE-aRnarCNgAy6miNPzIaAwpZgKqSOdUtT2zYMzta-Hs1FwTBScTlSvggRksNoe7ymr_gngH-YUEX7S29E1Cl4TMYMJKaDdbgdDyz0Bk7fAibwdenkWuDowZWDUHv6tFP9IIMr_qV42sfwmC16HBhIvWWcylsOZ43mS0RlD-L4gmqqAyF_11xyF_jSnke3lpl0njElHgFv4RL9YdE-3kfFgvMa9YeVXk97xX1lTGKCIzpvDNnh1cxRc8LHHnJnGy4jSGYE8w-vccORvGYx5D0BcQVyA3mXYHmvKyjFsPDnoA4ft7eD2MxgepE8JEzAJmsogcfoj3nyrUHEO08KDgmCDdvVc7sAJspihkq64VkXAZkQ6zzOR7eZKWDfMGLQBryL-P45hk42S_ExISDBdQP3wgjW0Bf6TAzQ8XqECJEvogA7MC8kf6_nzw8D23ywLGKdPukGTk5ZTjm9NKAhxkKh967gVeq4mUnmZoFAcHRQhYGA8BhiqYTHAl_YHY7zAeX1ij1g==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1986800,&quot;minPrice&quot;:1986800,&quot;offerCount&quot;:1,&quot;offerInStockCount&quot;:1,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;jednokřídlé&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;908g4uPG&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;celoskleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m2qL622I&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;189 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sWaHvDID&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;69 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yzl1sdM0&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;orientace dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bez orientace&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oFOOsQIP&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_EX/pvN01Q.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w5LFluU5&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia Alu AD289 69/189/6 čiré&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;fb4plQDLj1LJ3uhLL-TI9k89op7qArFBm_m-O0DJgTKQUSlVDlyyVplmLwrSoutDxdnwAK1FABG9PVCCgsqkI8GTXNkj3vEBv8l1ZE-6dXNMEHBjiriM8br0aMPNkIm0fTL4FRN9BIYnZn-vK-u0_H6ew_omZG3EvyQgZEA6hJdg7s3g6uD8wiqnZ74r6ruJ5qMQ2wyMclxEU1QzkNrxnbmLoVVAnTnHX37v53VK71DwTxQUVx4Ye6DwyHC_0KvcS0EBaZ422A5XSRRIzZfG1B0Ocqk88B0Tov6468K4Omc&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ad9a3667-6eb6-47f1-9427-c680218d4c81&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-alu-ad289-69-189-6-cire/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bfGtlxON&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5701745&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77294c21&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;preorder&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;VTAbD4le3nMPPwb4Y1IQVcQ-egLn6OCeaHDM_Xke7lP3dHAm0fpNsXoWk_-9bEoeCwhQrhWjwUVLvmcBIVSvjyDPAE-Kb66QqtHaQPGiQpYo7JXC9-P8Vd3aZF9I0RC1-E6VcNTfulZ-7y5qDUFB0IjjPkRKOia1bqu_AHfDB835B_0ueQK9NwUqArN8xATBI7-jFdQ0ZpiQqNpIHVMYJdLWaOGMzOSkol5CeUPX4fmfAP13MF_3F9BakYil9lVgVD0uQMYNK79Lh4kL3H_bBP-q92VfxRl2gh67ORCdX6GMvMnBuFdf17mVhWyJ3YdLAWgMtzCBmSSug6vEl8cPRiVd-TQHpTcxIhN2yjVsL2PZANNhcIIqai0lvnuy3g==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dveře Harvia v rámu z borovice, sklo satén a rukojeť kliky je dřevěné. Harvia dveře do sauny celoskleněné jsou speciálně navrženy pro použití do sauny. Při montáži je možná změna na levé / pravé. …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia A719BRAL 69/189/9,2&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5701745&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;iks0keGqXJKvmDZDyiam_aUhpjFWQgpdj-UOtgInRvLDVR5LcHJsVq8rOPcG9swcetxIC_v4VAEkT3O0vpeOCQTc8COXYpVdAM_3As4w3V6Hy_ZLPGSh4XW1LHEZGiCJ73rn_3mHbDESMmbeDcdqRV5o2vrnspYBb3Kh4zkyZvvz-AaXnB0snfrYaARxs7RpyD9bvyStPpk5hVb7u9Od3Jg2JQ5DaxR8-tG85zmQbswd-ocoMQ_FFG8uOEafO6TFb5NlxTzF_JuS6L7h-S9coe6SWYU4DwW_0ph2UAapj7XSgN6EMFwc2mNWSCVUXN_87-A2Ya16W53L7m9jPwnXAORTMnumb21iDkRiFwyvsGV9H05WX8EdqORaloH6FtAUi6eC4Bc8G3lTmAeTw4yiH_GzErVeTho-F3FJ236Hj9vc16hC1lb0zTRjxsnFGz8jFCCCcqvbjLcFzeW5trxfHBJeBiDfhPeQjkLxu6bcC7RxpGQz6gXddpVC7chPCVGZVV2ktTQwNi2qOLyBVVt4LLRM3kC2HuWR1zi6ckvoeF7wTJf6GypLNy8MtfFtfEj7dOYgGtFTMC5nRI19dKpNxNDWlVqmFChsc5UtP2y8dcPwaOQ8-RICfuj9fvMQG8NT8hPmcRrY9HKtOh49NjyP4yVJbujt82MmK7ragEHE-8Ji-3aXaYWaXQdnfXhWPcaBJqWGu4aX3lZaHivblP5144S_nZhDRjXxKn8zxnIsR4htywBJpQul00EBrE_e2NB6PA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1197300,&quot;minPrice&quot;:1197300,&quot;offerCount&quot;:1,&quot;offerInStockCount&quot;:1,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;jednokřídlé&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mPquwdj1&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ij9FnzoY&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;189 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PX6jMDpy&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;69 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9PvqS8K7&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;odstín dřeva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;olše&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;o7MtALuq&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_EY/dai4TO.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c4oj5yC0&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia A719BRAL 69/189/9,2&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;z0Fzi1weWrBzpkSkSNIAgDt9WqQev4U69jpv6aOfbga_-Gwx8k7GGPcXE1XQR_VDoBwmCMhK2P22clLq9WcsaUD8IC5GwiZKx5fqdp7ybC-Ud7gCSdV7i6bslvZGZY2k4u3kctlOJg4sZsDX441RwGz1G8IFeeIh9RURuEA0p62NOa70oO4REEQudHPM8Igarpns0nsLRB1B-6lI2ovwGXFR4mphvi_IVFg1er1gBgUPgQRdvnqOIs5QTk5CCl4LVa1mEchZOUcy_i0GZ9WvBtZHbTTSitC5ZF89-bzcRvM&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ae508a55-694c-4129-9d72-4b80ab3ccb7b&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-a719bral-69-189-9-2/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;K4iBR4X3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3392394&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77294c21&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;ag5jJeZS7miBeIzt9sgVOFNKaRoJumFsfBn3yVZN7PYuDceI_sqWKDynJxs50Z5BPgh0a5IETOzlODdtkVamwbYqamy8_Opx22jCLVhMgZQuMZhoso2MLrt-yADGiuesgCXH_fqbOvTiD2zh0OdzTgznI40_vpRE9Pw8iBsgP3NvDPi3xnCE0prFeK6uEGz2sHBZnustdMf0lG7q4HMgdH5s-IOIuhdR104Wjdjnqe8wI6yxalXWRYUbwdUyhWrALIXmQT5QIstAcVd8DIbRD95WC9UeotbIBgmgB8H9CrVqpDlz8VodohhzIOF9LmT5xNKaDpisDYwaZfle44t59jmBFbzQ3eBXZ9ajhcAeKfD_Z_s-AC7mpbYTceDwyw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nástěnný rozebíratelný rozvaděč RXA Materiál: bezpečnostní kalené sklo tl. 4 mm, ocelový plech &lt;table border=\&quot;0\&quot; cellspacing=\&quot;0\&quot; cellpadding=\&quot;3\&quot; frame=\&quot;void\&quot; rules=\&quot;none\&quot;&gt; Specifikace: Výška (mm) 230…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; jednodílný 4U/400mm, rozebraný DeltaX&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;3392394&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;pmORFJgZMhL6-TicuSyrfa1MFg3NbHefIdy64ngYZHPLjA1GIyae6glB87VHD1RfdDblFRr_7k3RVsW9ZZbWoIbBNmA1cPiqbIalH-Vt7igE_7XpjACAQQIIjjqPFoI9x6QWTi1uqRmyPmqmjzSCXrSZXnsbQRfjCMBPts2UEF56WE0e341Wyxvhm1uFBUaOgu2QuYq8WWBg0gls9Ol0I5koNS70oV_UR012EqAPegJJbHVF8b-Ez71rO3PZoXYjrQibPP2peq9IeM1snb4S00k-QvmHT1svoCmAB8a1liLJDPx7aKRrNG65RNQXuKukkpGvezAnDt8RUsdxU_yjLgiJN-e5GJ9dNQTdqtG_0eM2hPBA7Sb0x3HHz9R56Y01K9lSfADlY47Pvaq2spqvYVSmaJYBORytqSNZMOEWnsOzFXXYo4A--scAITs-PEQ0drq6ePdE1_bobNgDWuFbzTTQUKh9TE2k70BuHki_vBueCISxsZVH6eqWTN-uWTzTM23uYJZsJEA3n4LxVE4avIEa9IwtrYeolgC8FUud3E-tmuQTeh0XUceCaLP_ATM52Jr5Db25gsKM0ldq5jn8EhVOXW7c37ZLO-Yble5vBsyZWIBHls28yeuG3mR90Wr-QjI2P0sgmBH-9gq31kYkgI86cDkyT29n0vHeCO1Xvpy6RexHlfKwqdFdtdkfo6jzuYCXzFFIwyUR489ADcYc8AMcPCSLkmXbcppgAMN7pbBqcJ4EsSKVOZFyc3usdoyvPg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:284200,&quot;minPrice&quot;:240300,&quot;offerCount&quot;:11,&quot;offerInStockCount&quot;:8,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet racků&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;4 U&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ItIfQcFZ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;plechové&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Kyr5ZDls&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;230 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MfqlM0Uf&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;230 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YR45WGRa&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;400 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HzBz6ldR&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082821/img/47/208x241_VRbLnN.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2IAFyzuX&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;p1nHbSev3JlUylqQnEtQunlC3GRcvgqc3bMlVdaMtRnQrY3PYBr-bLIJkwORjcK6wPlnTnk9tQ_l0W3QSOroGRkkHjs_tTDe7bFhdpUqG-h_mcLyeHnHOhSQ57xzju4XcRh3lxll-h8TDp1dTdoJBYbEi2x59Z-RwQCpZcXX_jwAVC5cYBglHI0dIh_bjuvA4HuQJTIFfLwm4Xx4mi9yGevASmVosCXxSf4-fQfFgfxY0Dtr0TGCOM_UWqd_DgAlLTEZl8QeKNfVgb7u-K9ju1BGdc8HDlK145SvScd6_ac&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;38565701-e24c-4131-b82f-7a2a2f36cc9f&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-jednodilny-4u-400mm-rozebrany-deltax&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;facvkWBm&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3985377&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77294c21&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;bXXdeV_L09O3xxYFl1jJ9QHmWmAC3edxJgo4kw21pYVX5Ebedy9nmAs0gA6zBJrJ3FlG2gKsfukLTu7MeHtbIGch5YYtMPsIcWLcHSb9T9UwF_Kx-FLJosyfN7D8_V7Kg-cxMK08ITn09KfXbU-S2rUCGRKdqPdX8kONGhxz7oAYzXxHQhLpv85vrGYEDMqYCYj9zzi6qYkFNbZsAoO3-epOfam_YUZgHXII3mkczZThWO1psQjSPc1NjApUWG7DlBHB46q3zZXXZ3FbWr6Kf-n36sehjhyPqnXqsTsYzSnARHQOlD2iCNOsrf3RWVhrm-oH4P4M6zK8hHAoJyyy83LTL9yj5sIpnZXxY3qgRLzbVt_0bZKF6NwK1qNjxg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. Triton, RBA-06-AS3-CAX-C1, 10´´ široký, 6U vysoký, 260mm…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;10\&quot; rozvaděč jednodílný 6U/260mm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:3,&quot;id&quot;:&quot;3985377&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;LvK7OhuARBJqdwDydQQpN04GfJCk2ZdxVrowblfFP_Rlr-aPNmo0mvBG4U9MAXyh5m8VotGhVqwZkTEMZb5JLqUo2LbsihfX0y303t38wpn-1dV97ndjkabm1uIDLqDHAzicWZ-PNFx4BqH5hdzsnguon5KQFI6Gyj-xSH_-oBH1OSIRjI5-WgCH7ON2merQuX16emAOxcFLCK49VWOoL4_YRHUzNHIGdAfXH3zHN0SqiIRJa535DOmTMqF0l5cYBKZgNWhnEZVNCpOIM_os1x130k29j-b2SvpWAtxiADPLB2hcFX3qDxJ2gTAqW6Q9NvRzIklF40-s6CEWGJKVOVQ-WG2-SQtxFe2mjAmRpGiqoZSe6xI2shhwQ0CRKM6OxABDxZ1_g1ICyJx3yiZWbJgtBsH90bRm_bmCDUrNbN13jTXAQJcOaHFQv8uZwb25iEJgEEaTcK9ehdfxyQu8dJjQ47-Cyc4nkXy9SQxOBI8qAijjh7KMbTDwCwSMz1dn_39Oxj1OiH88rkH6IKbrSFobVvLKj2mv7sOP30dYGF23QVJAYTWMrx5amCE3ZbivN7yF-FhTJUvCw6_RIUAB8rVgPEr8VGHxq5NezQZFjSaQU5nEdoLyMCAshFV98ky-ArC4UkO04fIIaDCAUvCV1l4H-psEdNTox-6pqbjlk4C27wIgzfs2ISc5ZXNBRX17RwQaLvhVMbervenTZPbF-P3H9FQg6Q_rn6sKfPgfjalqcSIgtH0hM4WxqseqEioq7A==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:271900,&quot;minPrice&quot;:220400,&quot;offerCount&quot;:23,&quot;offerInStockCount&quot;:21,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet racků&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;6 U&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0vsK5wyx&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7ey8sgyi&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;260 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;adh5bjLi&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;260 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iIsLssf7&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15050908/img/88/662x563_zVteXW.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HgAiZ3JO&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15050996/img/79/348x282_KA0LP8.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m7tZNroB&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15050930/img/86/283x382_WM63CX.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TtAAptDX&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15050965/img/98/267x286_UuD2TD.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oUw7I39u&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;10\&quot; rozvaděč jednodílný 6U/260mm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;9F92EpoTMtP4v8aLWbsSBWhDVyXhZ9vJaMCS_dMvkMnX233u9M3C3IpG5uDEo226Aiu0RMO5yjlCxJnUJDfjbmQ5GLNVWbtB6JQz2roNqbLCia1dtzvYLzjDnZsAicyvuhBr23F61LNlJXlVzCBA8FKy-0rGBsW5ZjdEQj71huX_0ig7PkHWf7lqDL_ApOg6_d2oeDm5gt6PNP9OF6cyDHEPwGZEUDcQ6DAl5GbnUCntye9deT3V5qtR5jQo4xpDSP0httWaA-6-pD5q4mRS86wtrNcF1CFCoXlVPsU1ykE&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;69836d73-a19c-49c4-9da0-310a233d0a10&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/10-rozvadec-jednodilny-6u-260mm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;InyhE6js&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2700044&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77294c21&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;on_request&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;xn6pgLzXbhzWkkrCekcwItMC4kbF4V5bIy-gyPmXvnu_R6yYCst1BFSV7JbuaWTErBboFsgaoVmZeJDhZ0G8i_0WnamZRW_T7AqbpODbllYx8A75LXhuNLGy5kH98G2zn94ET3-aVVP5jqbBUdpwTabj8485TALpaCLKSgMhd9MnjnaJ7j9puuXHNJeEHAj3UJb769M-XpLRT2_6fg-t5QKv2Rs9laAilDEUJTeXuEevuOOsprtal65G8rS49KeHf1OtJ1i3RcAnTcNJxT2vT38yLfUiYaUIfRNIp9W6wkpp5zC1y1zUJKS7NG8-CYhvWPpZ3iEnvVjXK-McKbQelMak-d9PAlaNRMPExwBELUeoY7FUwold5a_ydvsghw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dvoudílný rozvaděč RBA je velmi úspěšnou verzí nástěnných rozvaděčů. Otvíratelné části rozvaděče umožňují snadný přístup k instalovaným zařízením. Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 6U/295mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2700044&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;pvdH_kZgeEEtL_6s1Ge2PG46Y-uxbPBWmObfLEXqIAY84zR6Q3hlRrHrEYMb1LsPBneLiy9cRgwwTIppeuyWMEcC2madl39aa7TIl5nur4qkzzXJvpFFqfzeIJzr7Ce785QFrtSbspUKI6c0BZBdM6J-VwXJkNRVDXLlT6hiT7oMq2D6FMwfKk5NO-m0S_ZdFzcxpHD8YDatjvoIcsimXk6OzaU6i6I6FjxFx0GEU2NOVjOZYHp52LXbUghfmej0V2Ab4vYDLqR8W-CGtEXmj0mPfBSD-EqcCWUdY7ZY3NLsWFMARcyUmBwzEOf72bPmXg8WsNPCG2bRN695qSAmsB1iKpQ5WCw2nJp30CHvjscUSVcjJMmJkCHX60GUHby1XVbRXGVSxewqRvCycMIAaoxvHx9uQE1dp4Ulrs10xNELf9wjCWWIP-1W1-jAZdOVSsha_mNhNzN_ua1y6AUCIYCnC8Z3xsloCfJkzNvxx6vsqvD08BdLdt9Jnv_J8DgA_n96BwIrWjXY4fZbhoouaTUiZvpNojd3qauV9-ID5GYEbkAPHpXvM7kD049ixPwRVNtC4AXK5MqIuMnJmRnE_uZVm15Ct1Adr41_wmAeLL3eaxFuUPAJufyemA_MHJ_b0VzCMsoDsYVxE8PTTfT2k7ZuSLDkq48NgJ7ey0-YZIop3aRzPwzYFPifP_eW1SnZ2QBPwWjpYruDie04iPrH0OEQ1BzF0wRrz1PR2BRQOBpcmtDUow5NCiFAifotNe6BRig=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:457293,&quot;minPrice&quot;:363200,&quot;offerCount&quot;:13,&quot;offerInStockCount&quot;:7,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet racků&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;6 U&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B5Pv4S5p&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FxpiUwWd&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;370 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;170PBe4m&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TkMxyGof&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;295 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OdgJM819&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16020244/img/86/624x474_jfSglt.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j3GDzBem&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 6U/295mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;9_CeC5UfeVE9iEn2BBSOMGWe6gej4BAhE4z0rmlRAM8lDXMoCXc-X9d7CCb32be4WmKRrzR6rh160y-RIWDReeDQ5Mr-VmDqXb0-cQjQvr4v2ydI8dAPxnW_fyESTO7BGRghzfb9Xy4MLzmUVFF_VAZJnej6L1KSVznYGyMxUwoTDNb98RbMkBVIh6pMk7aQ2kDhf-_iyS1UBUqZoj66u7zi46InhzlywRsa1upFj6YKynoBBKR9q6tHrTr0hdBqwvZjDnp-ukoPb1WTZ3Ls8g&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;7fde9bf4-33c6-40a0-8581-285975ed2d6a&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/19-rozvadec-dvoudilny-6u-295mm-celosklenene-dvere/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;g5Ac5JdB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3828820&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77294c21&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;ry5SoS-kuBLLVVM_CSaVOjy6AHDFyhaUXCUgm5_QNnefBdzyc1MLn32CVTXb0xri-NT47TQhqDwMGSWne2Zvz1QEtiPtvTanoDabL7IzVQvMVT-8_iJnFvC171GHszz4nYLG4eIbMUyu94fxIVR_z8QjK4lwWkKmzgKlEGaoOx2mZ1f2jU2oscVXOzBhu52rdyd_3f8_eQQ8DptX8__VswsvkulYWgA0R3HZv_IKaoVjfFTdViuFVly6F6KcSqGJGL_MWnXOWw2oC59IRQToMU8jGcA_O3kgOxEhLG08HFi2JWKDmfAIbpzlO-keRuE4Ft4G1XPNpm_ChQjDIqAk4pCst23XQw_t5FE1yBmxnoqOHOUv1_o3u9d4LeOPGA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. Triton, RBA-09-AS3-CAX-C1, 10´´ široký, 9U vysoký, 260mm…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack Triton 10\&quot; jednodílný 9U/260mm RBA-09-AS3-CAX-C1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:3,&quot;id&quot;:&quot;3828820&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;RPb-aBr_wK01j2hTJ5bpp3vDH_hpw4ISJ-GbhWMhhJ0gs-RPSmkHQjofx4WymA6hyCh_b_5EPz_yUP7OeQ0Db4Vz7SdtLMpj3ogJYzR8jVO3_-0gcSwFRpP3noResmH52zAMm8_dYrKFGFD6TGQ8Gie0L6powgOggENiW3nI2h6BMI7Wwd_DXl0qFcgcq1Xi9Xkr3AL63MYMDBCEySd_usQN8w73qoDW0iJE60YQgjgcizB_4O8NRAh-t9MGr9nGYRCwW-84u9crshHyIqGmRfCylMDJexOav3bIjvdKinm9Kp019KQ0BPIwx5kOgwITYJCep_nA9KztoLwaFjVrN2Vnt2jwQdJqwcGJGdR8dGXW98moTwV0emXEJgUYaPqFu5dOkXbMpShIkY9LKD0NxD9uiKkMOBOWKu4-JQsoZLq2ac0BvHv8TdtM8unRnRoLwOkGYBQJbsAZpYHxXtglgHG8rQg4Bov8T_lydzlfdgYnBzvClTsajfQuYwxe6-yAprkwJB5f-CeBybQnY_SRS66fBLuGpxY9aeJrjYLIEZG1jKVeR8GmCdZsN1OIw3cNGh0pFLa84ClQ49bTGRwJg-_sh3nL_nhyQAz8tmsQ7cSrmpubfE5Apl3oe8F4TstN51HcTHNtPa27unJijdjgyRB-V84uUZGCv5P01kA4MrhOl8goCnU3bISiLDucR2RYaD0xjMrBtwnqjyrZ9uP8shfe7m6P6ruC2NzJladFp1ISLQW7AdAyKlQ48oEU0Zx6TBQ=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:308100,&quot;minPrice&quot;:238100,&quot;offerCount&quot;:47,&quot;offerInStockCount&quot;:45,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet racků&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;9 U&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8t1M2Z8Q&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PTZqugy6&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;470 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x0mVOHFJ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;260 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VQeqSvEt&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082943/img/34/283x382_qhX055.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;udUUb4sH&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082926/img/1/292x312_Y2J2BJ.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9iBAgLST&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082990/img/80/133x200_ucB9D9.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5TBwISws&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082905/img/37/497x406_Xx8kf5.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;93CpCZgb&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack Triton 10\&quot; jednodílný 9U/260mm RBA-09-AS3-CAX-C1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ZkOZICjMALFR-YX1TTtlqGjQdFzE3i7CZu0rQDljrKwMIDeKtf09iJPyiG2IBOOvRDYIpkhf5rIh0aiwhzPkRFlIOmhPQVR3FTaG2hgmf33Ioo7atV7iCOdmQxMpHy6HyK0tzhj_Z5oVDZopkMKktGK6hKFWpSo9P7NjJe17WRcTEDjtv7kE92-7UEQoJ_V0GOes6U70B_jKWzYobVyxazY8Krp8lrEZXpHLXchDc5ndImS0cT1IlDMh69TJBksJM7xeZQ-rXRFL0bqM3_sqXhyZxUPfpojyAXfaFMqzpUU&quot;},&quot;rating&quot;:73,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;5205ae68-5585-4572-8783-0ebb69e88822&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-10-jednodilny-9u-260mm-rba-09-as3-cax-c1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ehyrPKa7&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3450320&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77294c21&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;on_request&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;dByxa9g2rWYxUK-66kUoOia7IOfP_bgGmsgB1NX8v_WSvT5zVgpu_6UuMl5IO4bZvfsKjCHlbTR8DJP3zp2fYmx51zpsystfyI6RGXnmQjT3_wdlUrLGl7LaDVbbqE82SiAqRzjOnpAacOlyPnobzm-LXZYhEOXkN6etTAKKxVDQwlAjbeTKqc6YvZ-8oqMq89pPKwFBcF2SqSkIN4pxykAbLN_IjU7tg0Z-RjBUbf4C_3yT36prwpl51QhsMiFHggTWy2cGV_iScR51WzNmy0aYckeVKIelgkLcwdw0PSbJgZm043niMY05gePaqYGHGLOwqNti4bkdtJncwvBmIe4BkWoPtnKnmqTFgaE_EErBUYvQtcsy79M-Tdb26A==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rozvaděč Delta B je celosvařený nástěnný jednodílný rozvaděč s celoskleněnými dveřmi, které je možné díky masivním pantům otevřít pod úhlem téměř 180°. Důležitou součástí výrobku jsou otvory pro…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; jednodílný 15U/400mm RBA-15-AS4-CAX-A1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3450320&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;_WKLfIfOUGIyHmfWnpysITAX07tRfssLt9MMtcyJACjgfb6aH8lPJnRwRJrmy5LC4rIRP7NXpZDZ6PSyaCS9oAescvgmk03kSeLrRKEUmXemwWyVxQ6lgr8QIyX2qutCQ23Rt6lVTniVCC8XEVnjnwZeyRlhOTQByPf4m3eoJWsBo8O460EgvJtMEOeUAZDg0WHSsGNipfA4v2ShTef9_v9iiNXuPjgBr7l0PcPz86U3FWkbpdjMJDHbZecKKl4wsl5zhaxdbw8tjxVBn8DEhpipdsdsNVrFeShJWPLhQPFIxzmoEzie38Wot_F0AdPdjDI7YMst5PWSvdv7rBrrU49-k_yVv05P35YpZdtBtLX6NLPwFv-oU4qXMm-Yv8GPP7fsRyqzFZ24vGnfViLHil6XT2pV00ucS1xXD1a8RXf0PwQJJCpEZGRHSXKizK3SKV2YMqZMDarnsBCWIeQe7EmHdNtQufj-l7fKNl8gJWdUdBF_V_bM3mK-Jqyn-XwFtTAFbPCW3mgcX0IfS_STSan1rTaIibEkouDtursCKjXmvlKHaK9iAWdQ8mzHgiICNa67GEnARbtMm_8HC4YD0Dq3RoGWObGO5KTLNIaPlQkwgrBHeEeU4XK9EFNpF9hmAhg7T3CM_FR60F3KfFR_-mca7YSSO6SCslrQASDrfrKRynfBHQ20m44KhmdO9jppIXwHxsHJQYbISjtqgMOwsT05cuwe3xEIhhNor6AVbd7BWM8vuD9mhGREyyE-UtWF9Ww=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:519500,&quot;minPrice&quot;:412800,&quot;offerCount&quot;:26,&quot;offerInStockCount&quot;:25,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet racků&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;15 U&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M72cyRha&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eboS0fcD&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;770 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;K0sjBbBn&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lr4i4PEv&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;395 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NWElxcjU&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082703/img/44/667x561_TSCNJH.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WuCDSGxd&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082706/img/84/435x423_6WOTfx.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oCHXdTZj&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082749/img/50/300x292_FTwcbK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CJkbhPIK&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082748/img/65/250x237_tCVKK4.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vDV9H1lL&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082709/img/54/499x360_Bw5Wdi.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VZUBgyky&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; jednodílný 15U/400mm RBA-15-AS4-CAX-A1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;_f1ds4MKAY9HWwpb0hMj2NiN94N2XgnMCtUAnyJ_aeJ_iCWvP5_6jLNC-BhCOaTocjD25rGvmo83w2ttzCnA6HdB11rfZhQwGDbOlpmrocri9fhvy9cqUMczFzXRfLle-72JPGEHUPIZlQODRZnvvu1YhWpnCCH2W4Hx8j5zdOL2vVc_67ew4OC9r1XTxl7tBdNDvVlF-APbIcMZQWvnUA907Mp4utfYmZT2A6-o-S6z7opLDBdWd9FiW4N5A_VDaTrR_rvulFM33-GOX6DN1xJCZlUrrtbpi7ee32mkNlY&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3b03b3b8-8bb2-42f4-9da6-5b27aa24b235&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-19-jednodilny-15u-400mm-rba-15-as4-cax-a1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;X6iwyCQW&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3430923&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77294c21&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;hwi6xvffe_qEntyyYuOChAmicY1g7d7lJ1PqXVjiSrP_joj6n_oyUi9OmPjdhogSZZNF_0SFr5BJgx3Ydska8adKdmPoSekR8vqQEWbRh3M5Pr86dLvNPQZHRsy08cwKj5PNH3fn0bwmAkj4S8HLUCMElv8qaGphyCRWknJcr2Y-KjvXhl4T3h3flqrdfGllvNuvRNbpOQzeSLqjMQyZAg7v69vYFtuGkLsaFG6urvu1RxNdjGcpbsBKKRnwlS4jjKn_vdvkJ4QhwFWfVqyZd-VgpFv5dSwStU1zZiGId08qaOqUcehizXBm4fBB0rdkA0sapXiLazWv9JFxjtAsaWZc51i-YEIum5LXM-ljTkPjLVLiSzwpGPwO8DxWQQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rozvaděč Delta B je celosvařený nástěnný jednodílný rozvaděč s celoskleněnými dveřmi, které je možné díky masivním pantům otevřít pod úhlem téměř 180°. Šířka 19U, hloubka rozvaděče 600mm (vnější…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč jednodílný 12U/600mm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3430923&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;h7Sf38bgdFdnxtus3Hjfh1bWjL4DLF1T-6FrzFq_WrjA1xEMbRdCtkRqRoIVRIK8UpTO8Z_s2z4loxPpTY_sjz1H51VZCOIvbdj5p6DwMPhDDXovKkoQ_nbq-US9VhXpbc2A5Y6S8WfTB8LooLlu0XuXVMgEikpo5U4JEF6DQ8oWCI-EkwWcArbMQSBiNu0cCNsreBc3GuFjFGqtOtVY_LQXYYCZdZWKX-Fp4czQtgKnMqC67Kia8d8nlAHYF6edBQ_klQWOJiNT1pzIazZyNeiZz-DQCqH_KYkZ_T6xeKSEFfa7rX87-G3Lvan4cJyKH4kUd6itXn0YZTXXjRLlKgd72Raz5PPN2-STXcA0Uxk8NGOBE2INu2IjgQAMAn06AOMYYIpms-5Ugz23cH1sHROwtCWhSTC3Yad-I_OfQT0GAx2FFDNjlh5dnlYRdIVk2ipja6Hih0JBGSjkhMo335rdKU_04ykUrJnEykt_l_DpjW9f639f13KjRCBhf6AfVUbZ02Ss2dJyxQJE2fh-gZZgUn6M0YYbDbDKAeo-BQMZA2M0l7CXFHcJg00vI8jYpMYgq1WZk5_yjG8iVQhSD6AGFaF0coPj6Pyve-BGdpFerymLyGrtfXrIHcRLIIyGob_AYSOzLreP5PXSNaZCgOzGGd6M0rEw7bGHtqvbtYqfe9WLTJTfU-FdlQdG6D0SFT_5Oy38cxdYy1QwUb_QFvr-FFM2v8b4-JJPYvxP9CCGL2POlPT8JzXAaTqN5c369TU=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:650738,&quot;minPrice&quot;:442100,&quot;offerCount&quot;:28,&quot;offerInStockCount&quot;:23,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet racků&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;12 U&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XeZLZiRJ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;A7mmAu3f&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a2uX6lIk&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pKN4lgPB&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;450 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pWixZWY0&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082625/img/75/474x471_e2CRSh.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mhWTC43m&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082655/img/62/313x296_BIdQBN.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cjA3Jt8Y&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082602/img/11/304x241_n7Z8_6.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;A6kNjkdT&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082638/img/20/350x202_iG6Y78.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ekPycVbK&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082610/img/25/499x359_3JDhfV.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;txnmANA1&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč jednodílný 12U/600mm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;lQBSSog8mfG5SJDlXt-QhP4CbBX2-Km62h7wSn2Vwba-O4SOx4laE2DXgfEMRaZ85Ke29msRFI2BdmevxPqbqs5FjWmgbboVG8NjB0pH-s5lY-Q1PaHppOGwzP4m4-3t8ZNJ_z5gRwiwSGac7TMJKfxn5wa9oEuAusJNH-DWRdK1gXFyO8ETVCNkce-Nip1CQG5UqV6yO92rh8qsTDZj45i0sYk9mvzWUSCe6znz_izbll920iuPpEsSa3HsX11U8-CkN3iIi0MmaCEyfBhzqrZJZDjTf9xirAtq0IdtfA4&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4311f5d1-a071-45eb-8d95-bdad99be30b2&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/19-rozvadec-jednodilny-12u-600mm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vcQsLLew&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2782090&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77294c21&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;on_request&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;IaUuD2I6toGCaunJZLUy1cUsMib6IWREiVHWW9LuqKYc3LqMPMDmuetxRZ9RShV2YrepqMUm6YlnJadXV_CorrRQbGVQ0wfA5BUyyiG837CfLoc3upxjkMwhREAARal-YgIUk9nS46MYS7p716EBcc33tvjoM77lyLqbiaEKMoKIhaccg_ExPSvveZcJAhsRGAo8j9UDofL-MoSTBR_R0bQ-4QsDhn8RIXBM0HjIYGujQrpTq4hGZgZ9yO8XqPr3MNGsW3dmz-KUw2jNDK_f-LVY4FbfEWFyHzGrETRDaIUqkBgbh2z81SzxRnXuulrPoHQiqhwJHYrZwOeRIqSwe120fZFTm_1S2DonwlG69fF4OZCSBwQ92rog9MuAYg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rozvaděč Delta B je celosvařený nástěnný jednodílný rozvaděč s celoskleněnými dveřmi, které je možné díky masivním pantům otevřít pod úhlem téměř 180°. Důležitou součástí výrobku jsou otvory pro…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; jednodílný 4U/400mm RBA-04-AS4-CAX-A1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2782090&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;3IcjXLrZ7sh8g8U-MFWaB5gnVndCbJUWoIIal8lJ9cc2e84c4UwBVWI_g6SE5zh_Kv4s4P5yt7zxg3bfPH4GOyrNPGTB1awStZrHhV_-PrqDlCWf4pGOOJGE_SlU8M4Ps9HeaOX7296kT6j6KhZ7SvWXO71DH9ZXuH5pDDPGfnBBeCs-Df0ztxjIqyXYl1yniSTeOQAXiT3ChZnuCZ1De0Kf1Wg59rHKYM2o-0vWGcigkKe2RaC2U7cSW0j8kdSs2eTQrvvz9Z697gjwAylGKeKD_JquXpUxYwDP6GcJGXlymUFhTyoWk_lnu4nIqzAw-GD3g41a-md5kOuB2JHWB3I0UC6UAUPR0JJawfaDLYDgouJBJKihvOkLaM1IPFt60gImUlDqNYS8L3KQ-v8M-o5dhkzT-H6xsiw6L8JuuM1-XWBsU6n0nJeI5b4eFean7UgOXGThEED5tZVRCTGxj-38ri7c12kx2JS7PjFN5oEM_lpxAulF80N-Wl82FXmK0o1pfcHxVQuuA2bXVxXDsKsb9PpTor4GuoQGE8D7t6OsHRLtjon6L83_c2WYmQ3HsckMqeBcfAcqsqtSS5aTexceMxwGASPw2sbNWt2plxmx7eFFvJpSna7oUwFLfJUWF1vNi52HilhXn1no7yNqmuRgniUStSWFYiIRc8FIU0pLNO5koXuKKszPlnU8Vfzgz8HxPMEi5IIqdCqfvGcpwMRoWuSayJRU9j2Dta-TgjeZ9Wc6vOTNs9vjyZBtpg3hLts=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:358900,&quot;minPrice&quot;:285300,&quot;offerCount&quot;:27,&quot;offerInStockCount&quot;:20,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet racků&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;4 U&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3M2AIys7&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qT4o5YqN&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;280 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IiAXPl4n&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;400 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IKyhWEWt&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082889/img/67/299x214_FxeJrJ.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hq6zDIyM&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; jednodílný 4U/400mm RBA-04-AS4-CAX-A1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;pJXiEzFVbzVplciuePjM_AmhuZXLXONfGfK7asUllJCDMa6Rfgdoga-pJiIJ2DocQ6CAI1vf-C9i7rpvcUO8Mn8z1l6g8u3GH6KmK8qI6Da6__FqXPelrvssSvgeFhd7geIoay3ejxLpHh_o0Al3oKg8HRH3NCoqgD3l6iLoRQh9WDSwbLjAqnWs1M_vynQqRm6QzXFOiWPm0hvB6PZikqAALpSzDrfccDGhWrCbqf_t54FW1Nf2fKalbZnWp8v9sX7dylIyWH9E3Br0OuTKEVxzImMdekm6IS2yBOZVBFE&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;f7ed8f0f-b3e0-4f4f-8c14-489d813d942a&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-19-jednodilny-4u-400mm-rba-04-as4-cax-a1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;kf12zPTl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2714353&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77294c21&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;rLIL7UcyZTdwVG5m12sh3YHnCawSPbkbunJh_Qb31BS3utofTk5ABhx52DsjpEo-Ky-RWcw-QWrzPARgX-5zFwL-v5By5zhxNSOxRZvELF4VP6sxd5CUGHi-9TrtZf6cQPGn2_SnScaK-UINV2w7mZHqF9Lhr-CczxPqv5zh2xEL08SdZJL3C-PuIXHU8Jre2ZfqU-eqsT1W3_KpKVnu61V7QxEJ2q8C-ffW_C8hpOVrDhWa-pmaET_OkhnbRdpbxZzg4IgCa6JP8fevTSe1tTySPzpP5oEmgqQ2x2wq0-v4Cx60KOP0AungwTHqEnKUVOWQmHjvTpC30KhMJne8zyvmpSn7Wfq2_87BVFNDz4HJCasLDSu1ERWKZP_qGw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;NOVINKA: NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ TYPU RKA - hloubka 460mm Nový typ nástěnného rozvaděče RKA nabízí možnost montáže 10“zařízení (až 10U) nebo svisle umístěných 19“ zařízení (až 5U). Tím je umožněn přechod z…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack jednodílný,10&#x27;-10U nebo 19&#x27;-5U/460mm,skl.dv.&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2714353&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;rFZ03gci2jvgB_czLUi1VRXg0oJ63RN_M-pmBrq-_897nAzGw3p_qGn7Rtl_LH26v-tznMhON7Q9sBemRqOwCGqC6MX2Q-jILd9uyz3vsaB1RGpphP1Tp5gevAD1id3UVbyzQ1xIqLLA2BBCEhSsUp12I4JTlfAIyR1480_fB-DBvD2uY6xN7CKtVIifcMQoiMzSmRWbP1yyZJ9S26gQzFCzfDdAyL8QERgz08vfHoByUkqEvdL4tvtq3MncoIGTuH0S2TeavndfHr137sEfhgIEBE81Sbdkjw_PkUlEaeintoiPK0_BNGoEt62xkthbm-N8yKvo-pox9MniSnm9drVB5rKKvnwUY1Lb2PHQRnAT6umEK3LKJLjaA4_t_GNdLZMQVUBwypyAzqHGc14EEYmotY8Y9F1g6-kuAxSpM0LhAKVr0_O5hl7KsWo33_qOgzxFrHs6-Gyhz_aZU-XgpKoRq_DqcO-zIJXhBDPm7JpO2OzDdPLSJMtxl-eXQ432joLDRAO6VNP1foLr8QGH1S6pp_tN-SwoTDFAAua4BU2qA0EKXKrYHkpKGW8SmbaFFxQW5KPohhyp76s--UCG0sJRSYGrF-rZmgPPHs4h8e-VIQRFA9l2WC_B-2r7V4myh1FGm7sg1XfbvuFgnfmKRcMbRai8o2lZmKidXDfX3TMz1-elaKo5kw3WhiGJTYjZgjcSB2s2JMkmiNKrsogcbj6wYvcYZdDgAdDyl0ckITUZdtS5In7IQG08m89jb22NVwg=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:437700,&quot;minPrice&quot;:346600,&quot;offerCount&quot;:20,&quot;offerInStockCount&quot;:18,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet racků&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;10 U&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AB1HgTyC&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XFYaJa9s&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;570 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TmaMheKG&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;310 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bgjNNaZu&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;460 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xaio1Nu3&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15072676/img/11/290x465_y9TJFL.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8k14BIFT&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack jednodílný,10&#x27;-10U nebo 19&#x27;-5U/460mm,skl.dv.&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Avu6KNA-H0Kqnh3kus6PYk_12aRChyjohgjMFZd1M-xBWxCNfdgzgE0MFcDAASmCX2H-E8FpqW_p_i31kyZz_6Ja2xB6kBeft1O6SdLaIhVmqz80MkaJgZU5JaXDJ5abcrNtt8tbRbOZjCx_n6HcQJhICBRD6PZhKsaufBkSxJAySZSzEv3UK5GOLlI9C_hWvyDHjdNATqZenn67w3ZkeKiHjFWecLk6BnI3G-Ru7PaGoT97iesEVlGDFU9fqQmM1EzfW4Q_c8zGfmiCayC-0SV5sflbFKYnp22orDPLQpk&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;b789d9ed-8652-45e2-9335-3a4a76436dc9&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-jednodilny-10-10u-nebo-19-5u-460mm-skl-dv/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PtlhubBH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2944487&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77294c21&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;ax11YG6rr1ZqZlvtj1Y2upA_D5J_Uwi1xpfjOB6tS15iUyrs5IpV8zon_Hfd16I_SJp4UAdOVsKjPcXVkY7K4oMQ33CW0Xod_3Tu5oVZ1mCgvwiYcdh5CtYJXV-r0RrGnz4hN1Iclbdyao1ZnxrAiH6X5xW2v4EkVrFMm-rs6N5PEsEG7ewburQ45kZqLFB7QA58SS-lc4DoDJKF0UKZ2vrkXHAgaG6abSD1LEk-oPo9NgVQ5B4ZCpH9R5xSSMT7kB5M0TxNK3XFnvinkSs9Zc6rm79VT4leSNaYjIVV0pG-QMrXDj9uhqjkRn1emmTL3HNZD_FkHQ7gTFI2B5dfFjmIHrduzouzP_Ku6zkjUxZCHSw5oeVDand-tAH_JA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; dvojdílný 12U/600mm prosklené dveře, šedý, Plně svařovaný nástěnný rozvaděč je určený pro datové a telekomunikační instalace. Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; dvoudílný 12U/600mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2944487&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;xDWq5olez9tbKY92YlYoDOpyiE-Z896HTS-dzBhmFLqqn19C4mS6OHGvQAPSRykNs1f8tM5LsGDoJiwqL84OWFg047TMhrkd4NRG45xGw3yWAJu4gFnQ6-YS-vZmaOyqT4KMq0I-NN6GsOaaTLmTaeHaG51elayy23cDb0ZeuHTY00qsQI8ZzC52v1tHBjYIQFBRLGqt92rDsMbYu4IaOYqul6rFbaaq8lF_Iawhmp38A9HOGK_NeoMS0qNUW1e7DRvO2O3n9L39LUCtyJND-IFkbdmSL2a3r31LJx2ETVLMijEOT7oD27njD1lBoSDs4QG5C_AYQka6xPa06kyWWEzchAvCsfcM2PIMDp4DhGB_jZp3LToGzlpgAJzOf3pqedErU7og64-2GdbgBJJyETnhp-jZBlxhGBg3mj9-iNLJ_i_ezuEm1pqnO022R1gLIilp9KV3I6GL-fkk5cKmmLdLLgKNTxy7rtUfRfK4ogPWyovdv-RrD0ytfgKwVgeM9-0YHo7PD7CsRwmd7s2ZHBbyua53d8vgMP-SXQlFDK72CZjpFhkngDKwOWIVdzDLjPjKlr-KiQSu14HH2vOC_VSV5tcrcFJCITrqKMaQAcK9YljCEiGoHP7jfcYAzHexIFumXS-JbAFCViBYdUbpEaprkKRDj-SeUPsmqkcZWzi9d3Sc3W8LBzoZDaT-jkL6eLBfn3szzRVgodx7Jg1p-fFwZfczEAk2LnfXxWh29iDE2uHRFks-dG4tmiYSkMN5Qo0=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:621691,&quot;minPrice&quot;:494300,&quot;offerCount&quot;:20,&quot;offerInStockCount&quot;:18,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet racků&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;12 U&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0lk8SFqj&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hxK3jem0&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v8mf01Tl&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;V7Titbw1&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cQMDXlSj&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082620/img/13/416x379_Qri28y.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aKRD7tQO&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082634/img/26/288x217_lHyXeK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;64xzTkkl&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;p1nHbSev3JlUylqQnEtQunlC3GRcvgqc3bMlVdaMtRnQrY3PYBr-bLIJkwORjcK6wPlnTnk9tQ_l0W3QSOroGRkkHjs_tTDe7bFhdpUqG-hw4xg7JoSxcSU3-DqmAta9tL7g1W5Wf05JB2DMAQ0uB1J_iXZieNfJ3cKUuarzSGxsjZIPD12gVhy0XJ574nb-Rznqdf33b52TjTRblI-8G01M6-oYmFBTORYz0E2u-GxU0ZzI2NlAAZWgSV1niAl5IQLTJugBaaD9h6eSrPrk3yPuI6thVdUEB6PLrTJKVKs&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;57a211bb-0ba0-4e24-8133-6836ed3c5e91&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-dvoudilny-12u-600mm-celosklenene-dvere&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;60xTO53n&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3392391&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77294c21&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;preorder&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;LxVHCjyeNyVqnw8PqSqBkWgBUTKU5LT_hcWE5tAP2cg2GSrdPdiQfORs3_l1PTH8XfQPhUTgBrsoSOQtBhhjIwGZAhoB_MF4NKCNWHIXOjePsAc1vYH_2KPgb8Gv140XefRdlKR-dFtJTW8OSA3j5LkMzvwoSJRKdBlGq6R3L_O0iBHGpKleeDVlplJVYIflp82al16oVDBYOIJdWVbAt-haWTFwC_q_Cv1nT-edB1GqReRKuaK3YmXbz-LN9UkVv0A14jA9QibrHj_YurzxVJas4W_yoof20t65vX9yySOW8dRvzl8N7GvHjeIfqz2GUztOLOzL8XGQOFH1DGpZMmKqitPmCZJ8Pjfzdd1TB1BVeD8_dwhlQp2Jg3UeMw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rozvaděč Delta B je celosvařený nástěnný jednodílný rozvaděč s celoskleněnými dveřmi, které je možné díky masivním pantům otevřít pod úhlem téměř 180°. Důležitou součástí výrobku jsou otvory pro…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; jednodílný 12U/400mm, celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;3392391&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;7RLP3tiCaeL9kGg_zd2nnjh9U_KVrRqvAliQY_xmuVQFFcBKhp1xm1Z8_hO1KOb2eRNktaCmGGC95TlqQgwz3DpfCa0dw44RANOniOyzgzxZpL7IqOHDlorTC5-Jqoib7ydxUNCfUCmxI1v9-e72Vch8Teli5M303bxGn12N8AfC4bExzplVfRwUtuBYpnGzw15f5xrH1F561dPK8ADvgKkE4bI1CGgK8awSbh5RqIW4loAmrl28YE06jnBDRg8xWudpHG03RMyAWnDvxIS0P6gCvn_VpJhsECXu1-1Qk6Rh7jFqY5AH6NJFFu-C8Mzmj4P7Ir7Ewhqn3heKwvyNMYSzRK6hVREn5lRq18NvoBM_Bqsj28RTGWGEfO9iPg4hVLppi9Uyed5sm7FWjk3MFDUU9GkMXIAv3NMTrT1Q9VRaQu8IiTTpmtBwgSGOfVOTvZqqLlY7VGOdmH90uhqDHGURY6dytX3HMG5gGRBeqdn6BaRdcCmNQfFYdaljT2ZYDl-cUNVR9cqMwvI1e4q2mtIAKcsRUJGx1rydGcLzj5upCnOamOmxuEulZpEgqEIjpXexzeG4xJvniRBlw1qTFXsgEc_mZTlOrU6wdJXeLR5JCb0Uk1lyDO6w6ekkVMmxY_poIC_LlIzu6Z5imVbwsk0Mz0vR1F9HO6TElNAHtq-BuZbdwU2a_Ufu0w2Xg27NTDzsAzn2xgXVhjxUJXbBp-RDq-iUpM2-PFPNYSH-8JVppi0UHoVOLpi5Sa1X_M2dVJw=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:562650,&quot;minPrice&quot;:376700,&quot;offerCount&quot;:25,&quot;offerInStockCount&quot;:20,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet racků&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;12 U&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pdlRdBnj&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BhUk7TSI&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UIrJg2vk&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;400 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6SqjiaOv&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082876/img/67/499x360_ap0uy0.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D9wheLJx&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082881/img/19/300x225_dy9Kjx.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S7ypX8T0&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082825/img/56/300x300_cB47TZ.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BbSDtJvw&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;p1nHbSev3JlUylqQnEtQunlC3GRcvgqc3bMlVdaMtRnQrY3PYBr-bLIJkwORjcK6wPlnTnk9tQ_l0W3QSOroGRkkHjs_tTDe7bFhdpUqG-h_mcLyeHnHOhSQ57xzju4Xy41qXgoqp6UK0pNU-tcUwlAgrR0r0fIWWxoMS3DtfjXhgimVL7FZH-Y_zIsbpTETxT3OfHtKjTV9HbioaI3ET7e9Y7tYs-AfDmIVp_udpBxs46ndxGl5AsScAQ8--15ygpggh3NMUV9ZwVOsnOhSwE3QtQ9x5BmxvQ4-AoU00jU&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3e85df22-0c68-46c5-8379-e83b2e911db6&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-jednodilny-12u-400mm-celosklenene-dvere&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ArYgOwnw&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3392393&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77294c21&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;preorder&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;cgKud_Ys59uhNNuhhPE5KAtD7RTtDpu5Y5kAN_5qFq-p1Fbof1Qfp_szlUb_KM3OFQbana4pEErdii62DkhVTAt_DJKipQW73LM047y5lzvc-NLMsQ2voC6tAUxBTOv0Awk6JIGiw8XqCp_7zMyktb7EDjynlxtxNpT5MuyaTdzo0_ifAsZ90PvxwIMKVQQphIuT0A2szq2BNPa80FmA8h3uyqRhMeOwFjYh3pJ4SGMxttUl-xC1reLVEkub6THFez_CQ-rZCCJhiBOBSvm3ZOk7F4sWmZj_O7Kwe_cwpvHxZBOHK1RHnICq2Pwl6r02KoVfRkpU5YdXDgRq95_SXboSxcTHOikETj99EOZbmjwpPNER6xWszXvCM4brwA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rack Triton 19&amp;quot; jednodílný 12U/500mm prosklené dveře, šedý - Plně svařovaný nástěnný rozvaděč je určený pro středně velké instalace. Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na přání…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; jednodílný 12U/500mm, celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3392393&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;qhI9iFr8DmFY9MF8I38JVw_B62uF6t6kZObO-6ZzAscfSNlxXvIe6qr8alxZbxaBHFjilDwE4i_1jxdGwK3G2g1hVY_aU7GDk9vlftp3pD1O3uEjYGvnusMEmyb2ku4Yjn-Wlft9TR3WRY8Iv30WJ36_aFChmcYqMqPDf_zMYmcS_9tqjf03nc1y1j4ZkDVg1R9776UNoYA8N3CfKQrcZ3KJ1OC7F1b9x0Cq0mP92By03lXucKQAcYNpVoHyc_D9XCGMn7OiSu2MGRg5M_xfVTJpjq-GvWA3EuHq1fMuLhrPTWg6UStkEew6tO_mdUWSQAAMoc0W1obDHBwkKMDDwt4eOcexFEHjVycFAcMh9sHIg-h2Q-4XldAr95aZ6AUdYvHzd975UOa2kK22KkBSYiC9mbshhwZbSxXY8uCOX931K1gQaSTHg9pGBM1wSLDf5sw0_dB6CuNlqmkj40SoUTt1IEmBz_Tr_nJpUUkBbkEp6kUQnb6heUV-l-_COHK78oZQIrE4AxnYk7SwtvEaZLMXQo05ib_AWwY_94GV6wAS21Qs8895QkozlJvA0okXwSwDyb1v1bTMv_Rv3JsWbaQ1Mj2Uq8fwCxtrpFXXT9ASTRjmh_ikx-UhhEgxu2UqAtCMxZfD5meWwqUEuDhYHR-0NDQngtSUxwSX0VjICKCAeRXNVKkmEaU-qyG2PomHxGAdEW73uzKngAev9baGjjImsCBd6QDDd5oAM1xCUH7vQ7ykVmpvCkqz6gPamyXydWQ=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:550400,&quot;minPrice&quot;:410600,&quot;offerCount&quot;:23,&quot;offerInStockCount&quot;:19,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet racků&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;12 U&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;X9qk8CnU&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KCS6REnS&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rcwnRcjM&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;500 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MyS8CiZp&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082843/img/67/300x205_r85hqK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BV97O0V5&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082822/img/51/254x183_hPFaBc.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dct5Iidn&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082868/img/53/300x300_s5gqEz.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v76nhMNz&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;p1nHbSev3JlUylqQnEtQunlC3GRcvgqc3bMlVdaMtRnQrY3PYBr-bLIJkwORjcK6wPlnTnk9tQ_l0W3QSOroGRkkHjs_tTDe7bFhdpUqG-h_mcLyeHnHOhSQ57xzju4X7pUxzBiMsaQHTZaeb0aX6D4kVvqYaWtC5DEdCu3GjwIsSLrioO5sHAyDMv-4JhQ-sMFNHbrtubZSe-7B8anFtbA_hqZYlzSUFNJJR1C5_WUEVRDoAY3MILM3tPI5sV-Cfve40jux70546xAAETUuNWjY6fzqkOeBZFGIATG6NCc&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;08bdc856-a09e-48e8-b832-615ac8e285d7&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-jednodilny-12u-500mm-celosklenene-dvere&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZqhmDvLu&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2913486&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77294c21&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;GlkwXyGPUSKPmM5J9yKclf236-NyHpptXGVu9OnCnX6u3UoyBa-1d4ckMRbo3XgCRuIObwAaC-PhXIJ7672gajqOOvto9Wm_x6RpY0phNgOkUDvNvYF6o6Ru3wjoyu1hSP6K0uevZ-TygVMF1zRx_PkdGeax34p-3lkvxHpSDtpNK4dgnaLMzliotpmenAsk9ChTL7v8eU9w-vPpucOS8TmqS4lk35iFEaAnjaGsQ9KcaEnq7OyJ7Jogi9pDAHB3EiyMJJhmo800vj0Y87mdnK7y0x6iX8x68-AsMZxh-00KWhCK7MFOdBV9Xese3fLgrQbfDDgrJoJxjmViDKaGp1Qu2Bho3IWCKJaWAwZYksU6Qa2fVB-AI_YInU_VXQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. Triton, RBA-04-AS3-CAX-C1, 10´´ široký, 4U vysoký, 260mm…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack Triton 10\&quot; jednodílný 4U/260mm RBA-04-AS3-CAX-C1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;2913486&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;EoAqnSA8fD3DgrgbLC4DsaIRSFbjeqYflrETBKROOpjqyX8VDD4o9h5pfx_2rCT5yRMfx7oSdkZVb8mZy2OHqT2o9b06UjCQAGjBh7aYBSvfT25AJWsgqtL9KvHvIvyRjISzXga-N7z9dDiI81Zds4KbZBAl416UXoiiQTFrW-dDQQRVfvoR2ldKgkEkeUjLihdryeQAYZjzhwj-umouaD8K01LEicaZJRzPPEhA99RAc6-kjhjyYVb-ckqbrJvs06lVajB76NjjOJO5JkkjueFq4VBirayYEnuRCXdfTBJ0lfTmmxtBkl_8IZ51wOoMGduZ1YO5STsy2ZDINYx1Ub6HZW5xcMAUzNpfk8OIXlr5yvvjsUhLnTE1nyx7CqzEonA82Lx1uB1eVOJ-DQFBlynRIEh5lZYMzVtkvbvzlWagKrSQEVKvBDKnwBJjZVLkE9OCn05-001e96aYZihqFkBv4iaMQSkYRfJu00FpXoLUD8gKopUMujJy7PLeHy7C2P9Nfdoggsfv1XOMUoVv9JVoM0EQSz4VNXGO9Vk07g7URTBenixZRW0WDFz84WUWm5ZSOnImvtzch74FwGWa0uD7qMqv9GgB-GJMKuJdMCOfJlSlDW9FaRV_tf6FNdFJx7Pt6F3zdi3_soqD5qMDHg7Pe4D-sU7vUuez-HInRbXh6Hp4BU52WlM-s-42Gx2MKEihlQhQ4oYxwlMHKAYoI-MsXnWgw0b-VvNzeAwGY7KajYYS_GfyECkyB2QsvWJpsdY=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:255900,&quot;minPrice&quot;:190500,&quot;offerCount&quot;:30,&quot;offerInStockCount&quot;:24,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet racků&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;4 U&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r5GUDQ9v&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UOinRPpN&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;248 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kFktoV2K&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;260 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hKEP5M9t&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082903/img/79/497x406_g2Xlg6.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;owYwFRkM&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack Triton 10\&quot; jednodílný 4U/260mm RBA-04-AS3-CAX-C1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;IgNG7_IpQdWCD9BgmSlhkMhOPM60mZCY2V66hR9onT8s1iXUtX-tBnCEPeWBSe3Gf-ziCV0GGprVeOgqM5uDFj8rKEjgjgovygubTI9ndm2Mkxi-T0NIpCQyNMlP2UXDZ3UrziI6zlOy59BjkIl9BwS_yJbHfpQtQPcSpRsheHsDYZH6Q3XNr0YoQQL1OTfHo6GGVrqr8FFr62n0A6BpkdN3Fg9pgY2OL-ERnlrNnVzj8ks6NlWYmwY2gH472vfgbElX6fTVkuZ6lctd7S_uFexiOewWzg5WQRmWXuINzf4&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;d1cfcfb7-d2e0-4816-85b9-1482d112bdce&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-10-jednodilny-4u-260mm-rba-04-as3-cax-c1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nqLuge8v&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fGXwkAmU&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e8484ec9fffee0f&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;46fffcb5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17387820808935672610&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1307746800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1535088241},&quot;docId&quot;:&quot;e8484ec9fffee0f&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpro-k.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vCKyqU9q&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.pro-k.cz%2Fkategorie%2Fcelosklenene-dvere&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=2J7V5jH_1GSb6C6-Rgbv_YSc06-7vjcu4RjLfWq63WiQJ3K2lFWNHRAyAfo3cTjxc-KJjrpB-enLeDHPRHpLmv5uSQTwJXMy2PKxlW1zhpArHySbf3H8JAw4iZLs8sIpjfBycLFLAJLi8dcb2_uyhEir_KL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Prodej a montáž vnitřních &lt;b class=sec&gt;dveří&lt;/b&gt; (České Budějovice a okolí), zárubní, kování, garážových vrat, stavebních pouzder. - &lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; | PRO-K&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.pro-k.cz/kategorie/celosklenene-dvere&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://pro-k.cz/kategorie/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XeRaEUMQ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;77d8ef1064ca0ad5&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;46fffcb5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17859287176027179733&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1546038000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1550320175},&quot;docId&quot;:&quot;77d8ef1064ca0ad5&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fproparket.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;11bHr3ch&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.proparket.cz%2F380-celosklenene-dvere%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=9MicOgGuYgIRzKc4o0QyAlrvMa9TS4YzffYq6CWd2TCdcCduiz393owBVhuash5_67If08CYztVkjfN4ZTeADDSzCVJiZnKuUzJ-Vs5EzGU3yHfthjip4BHI3r0kGVRZ7mbUeF8aIy2ZIUyras2STjJP_Ww&quot;,&quot;description&quot;:&quot;ProParket.cz - podlahy &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; vinyl - &lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; dveře&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; : ProParket.cz - podlahy dveře vinyl&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.proparket.cz/380-celosklenene-dvere/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://proparket.cz/380-&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;w7GUaXYb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1d1ad1b0a0f71c8c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;46fffcb5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11320591169894161548&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1635030000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1638996994},&quot;docId&quot;:&quot;1d1ad1b0a0f71c8c&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ffarel.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kvvFTGTK&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.farel.cz%2Fcelosklenene-dvere%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=3WsBru_BfEhCtS83BjcmxzWyIH5Aq5xPSE75f6l0df1oACeooDAG7FBjECwgY4CV7FoguWgbm2K2cVeIHFHuFmfMHlj-Lib1B7KXQIFPlXGVyhfNNhHohvsGvDUK2g2lZ1anEu7Y2NvYt1EFans-XzhIEgR&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, Kování-IN s.r.o.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; - Kování-IN s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.farel.cz/celosklenene-dvere/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://farel.cz/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ekW7gjo5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;cf2c371b8a10dd0d&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;46fffcb5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14928367456246357261&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1543878000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1633713310},&quot;docId&quot;:&quot;cf2c371b8a10dd0d&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ferpi.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fWQDl9VB&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.erpi.cz%2Fcelosklenene-dvere&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=MOJGq8udPO8FwnjLjKz04RVqgB_5a7_etW7u-ksL0SddnLQa7bIzISe9b7iWVthWi9Z9nZ8ajbH8H7cp3qLPg5e5Fffa7SJTmpod1cgY7TpKUaXTDRxstnQEKubdW8bWxJI460eEaT7c5_EH5h5qG80bUrj&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; Elgance, jednoduchost, krása a funčnost. To je jen slabý výčet bonusů, které sebou do Vašeho interiéru přinesou &lt;b class=sec&gt;celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Stavby a rekonstrukce | &lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; | erpi.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://erpi.cz/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;RtEYD5pV&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;708d10c7b31628d6&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;46fffcb5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17333528990708017366&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1612393200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1614848550},&quot;docId&quot;:&quot;708d10c7b31628d6&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmontazniprace.eu%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;o0hsmL97&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fmontazniprace.eu%2Fcelosklenene-dvere&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=hcnuzvUbSuavkZmKGEZBecokt4XIKuzP0O49twVr2hgU2VVEpi8GsvZ3vhNorDFnFRdQXMUOOYtN8QR-39DDdIRPlI9do4Ll_yFW6Sqyc9B0FYvrsuM9XLC_XqVC9QmCi6gtsghlDbxZyi_dNFAszy8GORq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;, &lt;b class=sec&gt;celoskleněné&lt;/b&gt; posuvné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; do pouzdra, dvoukřídlé celoskleněné dveře, různé materiály skla. Můžemte nám poslat Vaší poptávku a rádi pro Vás vytvoříme nezávaznou cenovou nabídku.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://montazniprace.eu/celosklenene-dvere&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://montazniprace.eu/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2SG681X1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8736779170288587028&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f603e9b0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;8736779170288587028&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.sapeli.cz/sklenene-dvere&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.sapeli.cz/sklenene-dvere%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_Dvere-Typy%26utm_content%3DDvere%2B-%2BCelosklenene%26utm_term%3Dcelosklenene%2Bdvere&amp;c=RIHZEY3PR88Y6S8FS22NRTW6BC6WBQI5T7ZJX9X24IDYNM6NIRNV5GCHJHP8WJHYCZG8YYS5AMH9TQKS9BRTKIV7P7USYKRCSRTEA6CW5QSIEBNJMXZY4CDMPR5BFNDNVQGI9HU4EQGAP69TYMYM6EUG44K6PQFDDDMVQVKIFZS4BFDBS9BJS8NH5J833T47JK77ZZTK3XW4TBK4TTIA6KGITMVHIAYZXMYRPGXPPKSPE2XVRP6PKYGJ&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.sapeli.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.sapeli.cz/&lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt;/&lt;b&gt;celosklenene&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.sapeli.cz/sklenene-dvere?utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=S_Dvere-Typy&amp;utm_content=Dvere+-+Celosklenene&amp;utm_term=celosklenene+dvere&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.sapeli.cz/sklenene-dvere&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Největší nabídka kvalitních českých &lt;b&gt;dveří&lt;/b&gt;. Certifikát kvality. 5 let záruka!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:118526953,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; od SAPELI&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Více než 70 prodejen v ČR&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:582771032,&quot;keyword&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;keywordId&quot;:2621007443},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:582771032},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;He6PkT1P&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8025818751021327070&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f603e9b0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;8025818751021327070&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.glassvision.cz/sklenene-dvere&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.glassvision.cz/sklenene-dvere%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSklenene%2Bdvere%26utm_content%3DSklenene%2Bdvere%26utm_term%3Dcelosklenene%2Bdvere&amp;c=H35332UM7UW8PXTWGCZBFTUMQ929H8R8ZY8JQDI2A85D73JPBA3E2TDVGK8EF4348J5JDU64PZEZ86TTCVJ6JANRKGHGYJWCP5STJFP5KZGMEQAMSEYB84T8IDJGCP6KJ2XBII67IKZVTNN73GBIFBT7RE26FEY6VGTMTTH26V5XBUXZUY7V54JR9VUBTBAA3VTGXUPZ2QIBDMIFT647JCGFTT234RNJYDU6JFXBEMYFPEV25JS98&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.glassvision.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.glassvision.cz/sklenene-&lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.glassvision.cz/sklenene-dvere?utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Sklenene+dvere&amp;utm_content=Sklenene+dvere&amp;utm_term=celosklenene+dvere&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.glassvision.cz/sklenene-dvere&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vyrábíme elegantní skleněné &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; z bezpečnostního tvrzeného skla. Už více než 10 let.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Objevte krásu skleněných &lt;b&gt;dveří&lt;/b&gt; i Vy - rádi Vám připravíme řešení na míru.&quot;,&quot;groupId&quot;:11092520,&quot;headline1&quot;:&quot;Moderní skleněné &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; na míru&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;objevte krásu skleněných &lt;b&gt;dveří&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Glassvision.cz&quot;,&quot;id&quot;:572117444,&quot;keyword&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;keywordId&quot;:495151129},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:572117444,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Velké Meziříčí&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:12941565,&quot;phone&quot;:&quot;420730540702&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Třebíčská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wJ0ih1iD&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3390804200632512978&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f603e9b0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;3390804200632512978&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS:%2BStavebn%25c3%25ad%2B%252bsklo%2B1/2%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=RJDXZ2UGE6GAEHIESDP7QFXNR6CV7SHTXTDBQJHJ8J8KQ8K79Z2555G4ZQJPEUY2677XZBV6KDZGKXMZDMZEJMRJQ7WS73IVCC723PVVN6Y9EIUWNV6ZPRGYJPHDJGCQHKCY7TIADGIJY54UDMI93Z5CTP24ZZUE5U5GIIMPECIVN2TF3VQY4KXP93W5NV8I7A2XKB8IJFYJHUJ9C74EXXEBWDKBZ7UXXTD49T7S688BPBT4QXHT2TWFNYXN8RSI&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.clearmont.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.clearmont.cz/&lt;b&gt;celosklenene&lt;/b&gt;/&lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=S:+Stavebn%c3%ad+%2bsklo+1/2&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Skleněné &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt;: Otočné i posuvné. Kalená a kalená lepená skla. Vyberte si&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:46856568,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Clearmont: Kvalita pro náročné&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:462338090,&quot;keyword&quot;:&quot;celosklenene dvere&quot;,&quot;keywordId&quot;:1398191883},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:462338090,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Ostrava&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;127/20&quot;,&quot;id&quot;:462462,&quot;phone&quot;:&quot;420602745405&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Bořivojova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Kunčičky&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;GwrSX1vg&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6bb602f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné dveře&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné dveře&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SqrQZkbr&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LB4xMPPt&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;celoskleněné posuvné dveře&quot;,&quot;title&quot;:&quot;celoskleněné posuvné dveře&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b0KDf8Nb&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné dveře na míru&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné dveře na míru&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wLDD9GTD&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře jap&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře jap&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jG2vsLH0&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře obi&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře obi&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6zYwnKsc&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;prosklené dveře&quot;,&quot;title&quot;:&quot;prosklené dveře&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tB4zlbJZ&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře hornbach&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře hornbach&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AlLIaFfH&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;M74OFw5v&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IBIkP0YM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;46fffcb5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:310000},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;MgUXFuva&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;bf2b2131&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:1000000,&quot;source&quot;:1,&quot;timestamp&quot;:{&quot;seconds&quot;:1656419494}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;a7mP8kZe&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;footer&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8bc24a7&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7M3QknXQ&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ayOIqS1S&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;46fffcb5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-06-28T12:31:34.215794871Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ogQUTEWC&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;queryEsc&quot;:&quot;celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;}}" data-search-page-context="{&quot;random&quot;:0.6667014343758961,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_DOT_FULLTEXT_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@775709a05&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;DsZzSukfc3swNg7RbENG&quot;,&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&("ChunkLoadError"===c.name&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")?a.fingerprint=["cmp-chunk-load-error"]:c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint=["cmp-error"])),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(Object.assign({navigatorOnline:navigator.onLine},c)),b.setExtra("rid",a.rid),a.query&&b.setExtra("query",a.query)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_179>