Celosklenn dvee, sklenn dvee, sklenn dvee Praha, celosklenn dvee Praha, sklenene dvere, sklenene dvere Praha, celosklenene dvere, celosklenene dvere Praha, celosklenn kyvn dvee, sklenn kyvn dvee, sklenn dvee do koupelny, celosklenn dvee do koupelny, celosklenn dvee na mru, sklenn dvee na mru. Vroba celosklennch dve na mru jak do Va koupelny, celosklenn kyvn dvee do prodejny. Vchodov celosklenn dvee i interirov sklenn dvee.
Sklenstv ACERA SKLO - sklenstv Praha, Praha 6, skleni
image
Sklensk prce a vroba
Komplexn dodvky plochho skla a sklennch prvk vetn ocelovch, nerezovch nebo devnch konstrukc. S oblibou se poutme do zajmavch a netradinch projekt a designovch specialit, ve kterch je mono projevit kreativitu a uplatnit dlouholet zkuenosti sklenskch prac. Mme dlouhodob zkuenosti s realizac sklennch stn, pek, markz, dve, sklennch schod a pochozho skla s referenn realizac sklennho tanenho parketu, vyrbme a montujeme sklenn dvee, sklenn sprchy, modern koupelnov zrcadla na ze i nstnn zrcadla.

Zajistme pro Vs kompletn sklensk servis, vetn poradenstv a komplexnho inenringu.

Na V poadavek zajistme dodvku na kl.

 • zasklvac a pesklvac sluby - pesklvn vloh a vklad
 • realizace sklennch stn a pek z kalench skel s kovnm GEZE , P + M Bartosini , Dorma
 • mont sklennch dve / dvee posuvn , kyvn/
 • nvrhy a realizace sklennch pochozch podlah a schodi, sklenn tanen parkety.
 • nvrhy a realizace sklennch markz a pstek v. dodvek konstrukc
 • sten prvky prosvtlujc interier sten pevn svtlky, sklenn galerie a lvky, sklenn podlahy balkon
 • sklenn poklopy studn a historickch pamtek z pochozho skla
 • lepen obklady kuchyn, aten a sprchovch kout smaltovanm kalenm barevnm sklem Ertex color, nekalenm sklem Lacobel a Lacomat
 • nvrhy a realizace sprchovch kout a zstn
 • lepen sklenn nbytek v. souvisejcch truhlskch prvk nebo prvk z nerezu
 • lepen akvri a terri
 • zabezpeen smnren a bank atestovanm bezpenostnm sklem Connex se zvenou odolnost proti prrazu a sklem neprstelnm
 • ohban skla vkladnch skn a vloh
 • zpracovn plochho skla ezn, brouen, vrtn
 • expresn vroba izolanch dvojskel pi havrich vloh a vklad
 • zasklvn a transport nadrozmrnch skel vvvovm savkovm rmem
 • letn rh, krbanc a vyrytch npis do skla
 • vkov prce a pesklvn z vysokozdvin ploiny Manesmann
KONTAKT:
image
SKLENSTV PRAHA - ACERA SKLO s.r.o.
Makovskho 1179/2
163 00 Praha 6 - epy

( suteren OD Shoping Point epy )


VOLEJTE:
+420. 257 221 554
+420. 602 393 656
Celosklenn dvee, sklenn dvee, sklenn dvee Praha, celosklenn dvee Praha, sklenene dvere, sklenene dvere Praha, celosklenene dvere, celosklenene dvere Praha, celosklenn kyvn dvee, sklenn kyvn dvee, sklenn dvee do koupelny, celosklenn dvee do koupelny, celosklenn dvee na mru, sklenn dvee na mru, vchodov celosklenn dvee, vchodov sklenn dvee, interirov celosklenn dvee, interirov sklenn dvee, vnitn sklenn dvee, vnitn celosklenn dvee
. . . . . . . Reklama zdarma, zven nvtvnosti

 

<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><meta name="referrer" content="origin"/><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.0680c50ab2.ico"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><script>(function(){ var chromeRegex = /Chrome\/(\d{1,3})/; var ua = (navigator && navigator.userAgent) || ''; var matchedVersion = chromeRegex.test(ua) && ua.match(chromeRegex); var isChromeLegacyVersion = !!matchedVersion && matchedVersion[1] && parseInt(matchedVersion, 10) <= 50; window.isModern = "noModule" in (document.createElement("script")) && typeof URLSearchParams !== "undefined" && !isChromeLegacyVersion; })(); function onceInWindow(key, callback) { if (key in window) { callback(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener(key, handler); callback(); }; window.addEventListener(key, handler); } }</script><script src="//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js"></script><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); // DOT init if (window.DOT) { loadjs.done('dot'); } else { onceInWindow('polyfills', function() { loadjs('//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js', 'dot', { numRetries: 3 }); }); } // preloadScript init function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('appPreload')) { return; } window.BoxLog = {}; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ loadjs(window.isModern ? '/re/js/polyfills/polyfills.bundle.9ee40f760d.js' :'/re/js/polyfills/polyfills.legacy.bundle.271b1550a2.js' ,'polyfills',{ error: function(notFound) { throw new Error('POLYFILLS FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); function runPreload() { initPreloadScript(window.isModern ? ["/re/js/modern/boxLog.bundle.09dc112d4e.js","/re/js/modern/110.bundle.88a0a23c6d.js","/re/js/modern/app.bundle.2cc94c0f06.js"] :["/re/js/legacy/boxLog.legacy.bundle.465afc2b5c.js","/re/js/legacy/755.legacy.bundle.9c51d59a91.js","/re/js/legacy/app.legacy.bundle.41fb35463b.js"] ); } onceInWindow('polyfills', runPreload); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.affbc6de87.css"/><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: hidden; }</style><noscript><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: visible; }</style></noscript> <title>celoskleněné dveře – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e"/><script>window.initDR=function(a,b,c){var e=window.DOTWrapper;if(window.DOT){var f=window.DOT,g=/^\d+__/,h=null;c&&(h=f.getNewInstance(),h.cfg(c),window.mirrorDot=h);var i=function _mirrorHit(a,b){var c=!!(2<arguments.length&&arguments[2]!==void 0)&&arguments[2];if(null!==h&&c&&-1===["scroll","resize","unload","mousedown"].indexOf(a)){var d=JSON.parse(JSON.stringify(b));setTimeout(function(){d.d&&"event"===a&&"impress"===d.d.action&&"reporter_name"in d.d||h.hit(a,d)},0)}},j=function _createDelayedAction(a,b){return function(c){a._delay(b)}},k=function _resolveReporterName(a,c){"reporter_name"in c.d&&(c.d.reporter_query=a._cfg.query,b&&c.d.reporter_name in b&&(c.d.reporter_name=b[c.d.reporter_name]))},l=function _resolveRId(a){var b=a.d;b&&"rid"in b&&(a.lsid!==b.rid&&(a.lsid=b.rid),delete b.rid)},f=window.DOT;if("variant"in f){var m=f.variant;if("FULLTEXT"!==m)return console.warn("Unsupported DOT variant. Some features may not work!"),e.dot("cfg",a)}var n=j(f,"resize"),o=j(f,"scroll"),p=function unloadHandler(a){var b=new Date().getTime()-f.ts;f.hit("unload",{d:{visitTime:b+""}})};window.addEventListener("scroll",o),window.addEventListener("resize",n),window.addEventListener("unload",p);var q=f.hit,r=function hit(a,b,c){try{i(a,b,f.cookieRequestDone)}catch(a){"object"==typeof window.Sentry&&"function"==typeof window.Sentry.captureException&&window.Sentry.captureException(a)}if(b.d){if("mousedown"===a&&"_proxy"in b.d){var h=document.querySelector("[data-dot-proxy-id=\""+b.d._proxy+"\"]"),j={d:{}};for(var z in e.dot("getDataDotData",h,j),j.d.path=e.dot("getDataDot",h),j.d)b.d[z]=j.d[z];"css_path"in b.d&&delete b.d.css_path,delete b.d._proxy}if("_shortHref"in b.d&&("href"in b.d&&b.d._shortHref&&(b.d.href=b.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete b.d._shortHref),b.d.elm){for(var m,n,o=[],p={},s=b.d.elm.split(","),t=0;t<s.length;t++)if(m=s[t],n=document.querySelector("*[data-elm=\""+m+"\"] > *"),n){var u=n.parentElement?n.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{u=JSON.parse(u)}catch(a){u=null}if(u&&"rid"in u){var v=u.rid;-1===o.indexOf(v)&&(o.push(v),p[v]=[]),p[v].push(m.replace(g,""))}var w={d:{action:"impress"}};e.dot("getDataDotData",n,w);var x=("reporter_name"in w.d);if((x||w.d.impress)&&(delete w.d.impress,r.call(f,"event",w),window.SmartlookWrapper)){var y=w.d;if("string"==typeof y)try{y=JSON.parse(y)}catch(a){y={}}void 0===y.element_index&&(void 0!==y.reporter_pos&&(y.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",y))}}if(0<o.length)for(var v,t=0;t<o.length;t++){if(v=o[t],0==t){b.lsid=v,b.d.rid=v,b.d.elm=p[v].join(",");continue}var A={};for(var B in b.d)A[B]=b.d[B];A.rid=v,A.elm=p[v].join(","),q.call(f,"impress",{lsid:v,d:A})}}l(b),k(f,b)}return q.call(f,a,b,c)};f.hit=r}e.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(-1!==b.indexOf("getDataDot")&&("_getDataDotData"===b&&"getDataDotData"in a?b="getDataDotData":"_getDataDot"==b&&"getDataDot"in a&&(b="getDataDot")),"cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")},setDataElms:function setDataElms(a){var b=window.DOT;b&&(a=a||[],"dataElms"in b?b.dataElms=a:b._dataElms=a)},getDataElms:function getDataElms(){var a=window.DOT;return a?"dataElms"in a?a.dataElms:a._dataElms:[]},addGeometry:function addGeometry(a){var b=window.DOT;b&&("addGeometry"in b?b.addGeometry(a):b._addGeometry(a))}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">.SearchApp--desktop .b9a9ba:after{clear:both;content:" ";display:block;font-size:0;height:0;line-height:0}@media screen and (min-width:64.000em){.b9a9ba:after{clear:both;content:" ";display:block;font-size:0;height:0;line-height:0}} .SearchApp--desktop .c0a802{min-width:123.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage .c0a802{min-width:84rem}.f70e18{margin-bottom:3.2rem}[data-ff~=results_separator] .f70e18{margin-bottom:1.6rem}.c4707b{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}.SearchApp--desktop .c4707b{text-align:left} .c0e37b{height:10.4rem;position:relative}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .c0e37b{height:5.6rem}.ca2775{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ca2775{height:.1rem}.cec224{background:#fff;height:10.4rem;padding-top:1.6rem;z-index:400}.cec224,.cec224:before{left:0;position:absolute;right:0;top:0}.cec224:before{bottom:0;box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);content:"";opacity:0;transition:opacity .3s ease-in-out;z-index:-1}.e1aa8c{position:fixed;top:-4.8rem}.e1aa8c:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .cec224{height:5.6rem;padding-top:.8rem;top:0}.f03b69{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f03b69{left:1.6rem;margin:.4rem 0;position:absolute}.e13281{background-position:50%;background-repeat:no-repeat;background-size:contain;display:inline-block;height:3.2rem;width:11.7rem}.e1aa8c .e13281{display:block}.c5903d{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;margin-top:.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .c5903d{margin-top:0}.d6e91b{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;height:4rem;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem}.e1aa8c .d6e91b{margin-left:1.6rem;position:static}.fcdd0c{position:relative}.ac1ef3{color:#c00;display:none;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:1.6rem;text-decoration:none}.ac1ef3:active,.ac1ef3:focus,.ac1ef3:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .ac1ef3{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .e1aa8c .ac1ef3{display:none}.cc977f{-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem;-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .cc977f{-webkit-flex-basis:100%;flex-basis:100%}.cc977f .SearchForm{height:4rem}.cc977f .SearchForm-input{height:4rem;padding-bottom:1rem;padding-top:1rem}.cc977f .SearchForm-button,.cc977f .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){.d6e91b{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6e91b{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.c0e37b{height:5.6rem}.ca2775{height:.1rem}.cec224{height:5.6rem;padding-top:.8rem;position:fixed;top:0}.f03b69{left:1.6rem;margin:.4rem 0;position:absolute}.c5903d{margin-top:0}.e1aa8c .d6e91b{position:fixed}}@media screen and (min-width:73.750em){.ac1ef3{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .e1aa8c .ac1ef3{display:inline}}@media not screen and (min-width:73.750em){.e1aa8c .fcdd0c#login-badge .szn-notifications{display:none}} .adb65b{margin:0 auto;min-width:32rem;padding:0 1.6rem}.hw-desktop .adb65b{max-width:109.6rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .adb65b{padding:0 1.2rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .adb65b{max-width:none;padding:0 2.4rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .PageHeader .adb65b{padding:0 1.6rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .adb65b{margin:0 0 0 15.2rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.adb65b{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.adb65b{max-width:76.4rem;padding-left:6rem;padding-right:1.2rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.adb65b{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.adb65b{margin-left:8.6rem}.hw-desktop .adb65b{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:73.750em){.hw-desktop .adb65b{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .adb65b{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:96.250em){.hw-desktop .adb65b{margin-left:auto}} .fdc023{border-bottom:.1rem solid #eee;position:relative}.fdc023 .hw-phone{overflow:hidden}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .PageHeader .fdc023>div{padding:0 2.4rem}.ccdb47{margin:0 -1.6rem;overflow-x:scroll;white-space:nowrap}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ccdb47{margin:0 0 0 1.2rem;overflow-x:auto}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ccdb47{margin:0 -2.4rem;overflow-x:scroll;scrollbar-width:none;white-space:nowrap}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ccdb47::-webkit-scrollbar{display:none}.c6317c,.af368b{display:block;height:4.4rem;opacity:0;pointer-events:none;position:absolute;top:0;transition:opacity .3s;width:5rem}.c32d19{opacity:1}.c6317c{background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff);left:0}.af368b{background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff);right:0}@media screen and (min-width:31.250em){.ccdb47{margin:0 -2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.ccdb47{margin:0 0 0 1.2rem;overflow-x:auto}} .bc16ae{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.bc16ae:first-child{margin-left:1.6rem}.bc16ae:last-child{margin-right:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .bc16ae:first-child{margin-left:2.4rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .bc16ae:last-child{margin-right:2.4rem}.ffef29{border-bottom:.2rem solid #000}.e1fa6c{color:#999;height:1.6rem;margin-right:.8rem;width:1.6rem}.ffef29 .e1fa6c{color:#000}.a63b30,.c803ec{-webkit-align-items:center;align-items:center;background:none;border:none;color:#666;cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0;outline:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;text-decoration:none;white-space:nowrap}.a63b30:visited,.c803ec:visited{color:#666}.a63b30:active,.a63b30:focus,.a63b30:hover,.c803ec:active,.c803ec:focus,.c803ec:hover{color:#000;text-decoration:none}.a63b30:active .e1fa6c,.a63b30:focus .e1fa6c,.a63b30:hover .e1fa6c,.c803ec:active .e1fa6c,.c803ec:focus .e1fa6c,.c803ec:hover .e1fa6c{color:#000}.ffef29 .a63b30,.ffef29 .c803ec{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .fc3454{padding:1rem 0}.hw-desktop .fc3454{padding:.6rem 0}.ca3dd2{-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;line-height:2rem;outline:none;padding:1rem 1.6rem;text-decoration:none;white-space:nowrap}.ca3dd2:active,.ca3dd2:focus,.ca3dd2:hover{background-color:#eee;color:#000}.ca3dd2:active .e1fa6c,.ca3dd2:focus .e1fa6c,.ca3dd2:hover .e1fa6c{color:#000}@media screen and (min-width:31.250em){.bc16ae:first-child{margin-left:2.8rem}.bc16ae:last-child{margin-right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.bc16ae:first-child{margin-left:0}.bc16ae:last-child{margin-right:0}} .b0c9c6{display:-webkit-flex;display:flex;margin-bottom:1.6rem}.dddb28{border:.1rem solid #ccc;border-radius:1.6rem;color:#333;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;line-height:3rem;padding:0 1.6rem;text-decoration:none;white-space:nowrap}.dddb28:active,.dddb28:focus,.dddb28:hover{text-decoration:underline}.dddb28:not(:first-child){margin-left:.8rem}.f22dd9{background-color:#eee;border-color:#eee;font-weight:700}@media screen and (min-width:31.250em){.b0c9c6{margin-left:-1.6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b0c9c6{margin-left:0}} .ca3494{padding-left:0}.SearchApp--desktop .ca3494{float:left;margin:0 auto;max-width:67.2rem;min-width:67.2rem;padding-left:0;padding-right:4.8rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ca3494{float:none;max-width:none;padding:0}.f4524b{display:none}.SearchApp--desktop .f4524b{display:block;margin-left:67.2rem;max-width:41.6rem;min-width:33.6rem;padding-left:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .ca3494,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .f4524b{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .f4524b{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .a09a12{max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;overflow:hidden;padding-right:1.6rem;position:relative}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .a09a12:after{background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);bottom:0;content:"";height:10rem;left:0;pointer-events:none;position:absolute;width:100%;z-index:1}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .cd51f1{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){.ca3494{max-width:67.2rem;padding-left:0;padding-right:4.8rem}.SearchApp--desktop .ca3494{padding-left:0;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.ca3494{float:left;min-width:67.2rem;padding-right:5.6rem}.SearchApp--desktop .ca3494{padding-right:5.6rem}} .f2c528:not(.d3fcca){margin-bottom:3.2rem}[data-ff~=results_separator] .f2c528:not(.d3fcca){margin-bottom:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .Layout--left .f2c528:not(.d3fcca):not(:last-child):after,[data-ff~=results_separator] .Layout--topRow .f2c528:not(.d3fcca):after{background-color:#eee;content:"";display:block;height:.6rem;margin:1.6rem -2.4rem 0}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a{color:#0645ad;text-decoration:none}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:active,.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:focus,.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:hover{text-decoration:underline}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:visited{color:#7b009d}.aa9cc1{margin-bottom:.8rem} .cfb4f6{margin-left:1.6rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .cfb4f6{border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12);padding:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .cfb4f6{margin-left:0}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .SearchApp--phone .cfb4f6{margin-left:2.8rem;position:relative}.f4cedd{display:block;height:1.6rem;left:-2.8rem;position:absolute;top:.6rem;width:1.6rem}.c8774a{display:-webkit-flex;display:flex}.cba693{margin-bottom:.8rem;margin-top:.8rem}.dbde02{border-radius:.8rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-flow:row wrap;flex-flow:row wrap;margin:.4rem 0;max-height:10rem;overflow:hidden;width:100%}.dbde02>a{margin-left:.2rem;margin-right:0}.dbde02>a:first-child{margin-left:0}.dbde02>a:first-child picture{border-bottom-left-radius:.8rem;border-top-left-radius:.8rem}.dbde02>a:last-child picture{border-bottom-right-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem} .d12342{color:#0645ad;font-size:2rem;font-weight:400;line-height:2.8rem;margin:0}.SearchApp--phone .d12342{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:5.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .d12342{font-size:1.8rem;line-height:2.4rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .d12342{margin:1.2rem 0 .8rem}[data-ff~=snippet_title_bold] .SearchApp--phone .d12342{font-weight:700}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .SearchApp--phone .d12342{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--desktop .f5b357{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:1;display:-webkit-box;max-height:5.6rem;max-height:2.8rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.SearchApp--desktop .bd037d{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:5.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.de55cc{color:inherit;cursor:pointer;text-decoration:none}.de55cc:active,.de55cc:focus,.de55cc:hover{text-decoration:underline}.de55cc:visited{color:#7b009d}.de55cc b,.de55cc strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone .de55cc b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone .de55cc strong{font-weight:700}[data-ff~=snippet_title_bold] .de55cc b,[data-ff~=snippet_title_bold] .de55cc strong{font-weight:700} .f6c118:first-child{margin-bottom:.4rem}[data-ff~=results_separator] .f6c118{margin-top:.4rem}.a0f677{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;white-space:nowrap}.d87b5b{background-position:50%;background-repeat:no-repeat;background-size:contain;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;height:1.6rem;margin-right:.8rem;width:1.6rem}.d5e75c{color:green;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;overflow:hidden;text-decoration:none;text-overflow:ellipsis}.d5e75c:active,.d5e75c:focus,.d5e75c:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] .d5e75c{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone .b8ae81 .a57efd{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .a57efd{color:#66b366}.dcabab{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem}.dcabab,.bf5832{text-decoration:none}.bf5832:active,.bf5832:focus,.bf5832:hover{text-decoration:underline}.dcabab:before{content:"∙";margin-right:.4rem}.dcabab .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.df1951{color:#333;display:inline}.df1951 .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7a6f8{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem}.ca1c06{color:#0645ad;text-decoration:none}.ca1c06:active,.ca1c06:focus,.ca1c06:hover{text-decoration:underline}.c31985{color:green;cursor:pointer;height:1.6rem;margin-left:.4rem;width:4.2rem}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] .c31985{color:#66b366;height:2rem}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] .c31985{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] .c31985{color:#666;margin-left:auto}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .c31985{height:1.5rem;width:4.8rem}.c31985 svg{height:100%}.a3cddc,.cd33aa{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone .c5ff94{margin-left:0;max-width:0}.d2f5da{cursor:auto;height:1.6rem} .e69e8d{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone .a11657{-webkit-line-clamp:4;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:8rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.SearchApp--desktop .a11657{-webkit-line-clamp:3;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.SearchApp--phone .a11657.a55294,.SearchApp--phone .a11657.e6b014{-webkit-line-clamp:3;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.SearchApp--desktop .a11657.a55294,.SearchApp--desktop .a11657.e6b014{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:4rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}[data-ff~=snippet_layout_2] .f82ed7{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .f82ed7{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .f82ed7:after{content:"∙";font-weight:400;margin-left:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .f82ed7{display:block}.d4aa3c{font-weight:700;margin-right:.4rem}.d4aa3c:after{content:"∙";margin-left:.4rem} .da4b5b{-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.a8cfb0{height:.8rem;margin-right:.4rem;width:.6rem}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .a8cfb0{color:#888;height:1rem;margin-right:.8rem;width:.8rem} .e34266,.ce8cdf{color:#666;display:block;font-size:1.4rem;line-height:2rem;white-space:nowrap}.e34266 a,.ce8cdf a{color:#0645ad;text-decoration:none}.e34266 a:visited,.ce8cdf a:visited{color:#7b009d}.e34266 a:active,.e34266 a:focus,.e34266 a:hover,.ce8cdf a:active,.ce8cdf a:focus,.ce8cdf a:hover{text-decoration:underline}.e34266:not(.d15c4a),.ce8cdf:not(.d15c4a){overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;width:100%}.e34266.c92fc6,.e34266.c7059a,.ce8cdf.c92fc6,.ce8cdf.c7059a{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;height:2rem;max-height:2rem}.e34266{display:block;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;width:100%}.d7984d:not(:last-child){margin-right:.4rem;text-overflow:ellipsis}.d7984d:not(:last-child):after{content:"\B7";margin-left:.4rem}.eba7d4:not(:first-child):before{content:"\B7";margin:0 .4rem}.dc92ed+.eba7d4:before{display:none}.c88a5f{margin-top:.8rem}.e4a0fe{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-top:.2rem}.e4a0fe a{color:#0645ad;text-decoration:none}.e4a0fe a:visited{color:#7b009d}.e4a0fe a:active,.e4a0fe a:focus,.e4a0fe a:hover{text-decoration:underline}.cff858:not([open]) summary span:first-child span{-webkit-line-clamp:3;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:7.2rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal} .a457cc{display:-webkit-flex;display:flex}.db696d{max-height:2rem;overflow:hidden}.SearchApp--phone .db696d{margin:.4rem -1.6rem 0}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone .db696d{margin:.4rem -3.2rem -.8rem;max-height:unset;overflow:auto}.SearchApp--desktop .db696d{margin-top:.4rem}.SearchApp--phone .f6ea81,.SearchApp--phone .d30445{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.SearchApp--desktop .f6ea81,.SearchApp--desktop .d30445{margin-left:1.6rem;margin-top:.8rem}.ac026f{margin:0;padding:0}.SearchApp--phone .db696d .ac026f{overflow-x:scroll;padding:0 1.6rem;white-space:nowrap}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone .db696d .ac026f{margin-top:.8rem;padding:0 3.2rem .8rem}.SearchApp--desktop .f6ea81 .ac026f{max-width:50%}.SearchApp--desktop .f6ea81 .ac026f:first-child{padding-right:3.2rem}.SearchApp--desktop .f6ea81 .ac026f:last-child{padding-left:3.2rem}.SearchApp--desktop .d30445 .ac026f{width:50%}.SearchApp--desktop .d30445 .ac026f:first-child{padding-right:1.6rem}.SearchApp--desktop .d30445 .ac026f:last-child{padding-left:1.6rem}.f00d6a{display:block}.db696d .f00d6a{display:inline-block}.db696d .f00d6a:not(:first-child){margin-left:1.6rem}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone .db696d .f00d6a{background:#fff;border:1px solid rgba(0,0,0,.04);border-radius:4px;box-shadow:0 1px 4px rgba(0,0,0,.08);padding:.6rem 1.2rem}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone .db696d .f00d6a:not(:first-child){margin-left:.8rem}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone .db696d .f00d6a b{font-weight:400}.SearchApp--phone .f6ea81 .f00d6a{border-bottom:.1rem solid #eee;padding:.8rem 0}.SearchApp--desktop .f6ea81 .f00d6a:not(:first-child){margin-top:.4rem}.SearchApp--phone .ac026f:last-child .f00d6a:last-child{border-bottom:none}.SearchApp--desktop .d30445 .f00d6a:not(:first-child){margin-top:1.6rem}.d6e05c{color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none}.d6e05c:active,.d6e05c:focus,.d6e05c:hover{text-decoration:underline}.d6e05c:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone .d6e05c{display:block}.SearchApp--desktop .f6ea81 .d6e05c,.SearchApp--desktop .d30445 .d6e05c{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.c98a9e .SearchApp--phone{display:none}.SearchApp--desktop .c98a9e:not(:first-child){-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;color:#666;display:-webkit-box;font-size:1.4rem;height:4rem;line-height:2rem;max-height:4rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal} .zboziProductList .ResultContainer-footer{margin-top:2.3rem}.zboziProductList .zboziProductList_related .productCardZbozi{min-height:25.5rem}.zboziProductList .zboziProductList_related .a53ccf .productCardZbozi,.zboziProductList .zboziProductList_related .f85eb5 .productCardZbozi{min-height:auto}.zboziProductList_related{margin-top:2.4rem}.zboziProductList_related .related_headerTitle{color:#000;font-size:1.6rem;line-height:2rem;line-height:2.4rem}.zboziProductList_related .relatedContainer_inner>:nth-of-type(n+2){margin-left:.8rem}.zboziProductList_related .productCardZbozi{height:100%;max-height:27.8rem;width:20rem}.d84475{display:-webkit-flex;display:flex;min-height:29.2rem;padding:2.4rem 2.4rem 2.4rem .8rem}.be2b39{background-position:50%;background-repeat:no-repeat;background-size:contain;height:100%;width:100%}.d671a3{min-width:16rem}.be2b39.d43425{background-size:70%}.be2b39:hover+.a05a27 .ad064f{text-decoration:underline}.a05a27{margin-left:2.4rem}.fb0763{margin-top:0}.ad064f{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:2rem;font-weight:400;line-height:2.4rem;margin:0;word-break:break-word}.ad064f:link,.ad064f:visited{text-decoration:none}.ad064f:focus,.ad064f:hover{text-decoration:underline}.ad064f:visited{color:#7b009d}.a2691e{color:#666;font-size:1.4rem;font-weight:400;height:6rem;line-height:2rem;margin:0 0 1.6rem;overflow:hidden}.db706b{font-size:1.6rem;font-weight:400;font-weight:700;line-height:2rem;margin:0 0 .2rem}.f92f61{color:#666;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0 0 1.6rem}.dfb751{color:green;margin-right:.4rem}.dfb751:visited{color:#005000}.fec888{font-size:1.4rem;font-weight:600;line-height:2rem;line-height:4.8rem;text-align:center;width:20rem}.d8902a{color:#000;font-size:1.6rem;font-weight:400;font-weight:600;line-height:2rem;margin:1.6rem 0 0}.e2dd17{color:#666;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0}.a53ccf,.f85eb5{margin-top:1.5rem}.a53ccf .productCardZbozi,.f85eb5 .productCardZbozi{height:auto}.a53ccf .productCardZbozi_wrapper,.f85eb5 .productCardZbozi_wrapper{height:9.6rem;padding:2.4rem 2.4rem 0}@media screen and (min-width:48.000em){.zboziProductList_related .relatedContainer{margin:0;overflow-x:initial;overflow-y:initial}.zboziProductList_related .relatedContainer_inner{padding:.4rem 0;width:100%}.d84475{padding:3.2rem 3.2rem 3.2rem 1.6rem}.d671a3{min-width:19.4rem}.a05a27{margin-left:3.2rem}.a53ccf .relatedContainer_inner,.f85eb5 .relatedContainer_inner{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.a53ccf .relatedContainer_inner>:nth-of-type(n+2),.f85eb5 .relatedContainer_inner>:nth-of-type(n+2){margin-left:0;margin-top:1.4rem}.a53ccf .productCardZbozi,.f85eb5 .productCardZbozi{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;width:100%}.a53ccf .productCardZbozi_wrapper,.f85eb5 .productCardZbozi_wrapper{height:auto;padding:1.6rem}.a53ccf .productCardZbozi_image,.f85eb5 .productCardZbozi_image{height:11.6rem;width:19.2rem}.a53ccf .productCardZbozi_description,.f85eb5 .productCardZbozi_description{-webkit-justify-content:center;justify-content:center;margin:0;padding:2.4rem 1.6rem 2.4rem 0}.a53ccf .productCardZbozi_title,.f85eb5 .productCardZbozi_title{-webkit-flex-grow:0;flex-grow:0}.a53ccf .productCardZbozi_title_url,.f85eb5 .productCardZbozi_title_url{font-size:1.6rem;line-height:2rem}.a53ccf .d8902a,.f85eb5 .d8902a{margin-top:.8rem}}@media not screen and (min-width:48.000em){.SearchApp--desktop .zboziProductList_related{margin-left:-1.6rem}.SearchApp--desktop .zboziProductList_related .related_headerTitle{margin-left:1.6rem}} .b9b4af{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0 1.6rem 1.2rem;position:relative}.e66a40{margin-bottom:0}.SearchApp--desktop .b9b4af{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop .e66a40{margin-bottom:0}[data-ff~=results_separator] .b9b4af{margin-left:0}.bd753a{color:#0645ad;font-weight:400;overflow:hidden;text-decoration:none;text-overflow:ellipsis}.bd753a:active,.bd753a:focus,.bd753a:hover{text-decoration:underline}.afaf62{color:#666;margin:0 .8rem} .f15850{max-width:100%}.a4193a{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex}.ae2eb6{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap}.ab6782{color:#000;display:inline;-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;font-size:2rem;font-weight:700;line-height:2.8rem;margin:0}.b2c01b{font-weight:400}.ab6782:not(:last-child){margin-right:.8rem}.a4193a .ab6782{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.ae2eb6 .ab6782{-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:2;display:-webkit-inline-box;max-height:5.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.b51066{max-width:100%;min-width:100%}.b51066.ae2eb6{-webkit-align-items:normal;align-items:normal;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.b51066.ae2eb6 .e49bd2{margin-bottom:.4rem;margin-top:1.2rem}.b51066 .b3614a{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}@media not screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .b51066{-webkit-align-items:normal;align-items:normal;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.SearchApp--phone .b51066 .e49bd2{margin-bottom:.4rem;margin-top:1.2rem}} .af67e3{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:none}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .af67e3{border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem #ddd} .a8755e{-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;text-overflow:ellipsis} .a7e326{font-size:0;margin:2.4rem -2.8rem 3.2rem -4.4rem;padding:1.2rem 2.8rem 0 4.4rem}[data-ff~=results_separator] .a7e326{margin:0;padding:0}.Layout--right .a7e326{margin:0;max-width:40rem;padding:0}.a428ad{background-size:1.6rem 1.6rem;margin:0 0 1.2rem -3.2rem;padding-left:3.2rem}.Layout--right .a428ad{margin-left:1.6rem;padding:0}.relatedContainer{-webkit-overflow-scrolling:touch;margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;overflow-x:auto;overflow-y:hidden}[data-ff~=results_separator] .relatedContainer.relatedContainer{margin:0 -2.4rem;scrollbar-width:none}[data-ff~=results_separator] .relatedContainer.relatedContainer::-webkit-scrollbar{display:none}.Layout--right .relatedContainer{margin:0;padding:0}.relatedContainer_inner{display:inline-block;display:-ms-inline-flexbox;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;padding:0 2.8rem 1.2rem 4.4rem;white-space:nowrap}[data-ff~=results_separator] .relatedContainer_inner.relatedContainer_inner{padding:0 2.4rem 1.2rem}.Layout--right .relatedContainer_inner{display:block;padding:0}.relatedContainer_headerTitle{color:#000;font-size:1.6rem;line-height:2rem;line-height:2.4rem}.fa57a3{background-color:#fff;border:.1rem solid #eee;box-shadow:0 1.6rem .8rem -1.6rem rgba(0,0,0,.08),0 .1rem .3rem 0 rgba(0,0,0,.08);float:left;margin-right:1.5rem;max-width:21.5rem;width:21.5rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .fa57a3{border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}.Layout--right .fa57a3{background-color:inherit;border:inherit;box-shadow:inherit;float:none;margin:1.6rem;max-width:none;position:relative;width:auto}.Layout--right .fa57a3:last-child{margin-right:1.6rem}.fa57a3:last-child{margin-right:0}.ae21a7{display:block;height:12rem;position:relative;z-index:1}.ae21a7 img{height:100%;width:100%}.Layout--right .ae21a7{height:4.8rem;width:4.8rem}.cabc8a{padding:1.6rem;position:relative;white-space:normal}.Layout--right .cabc8a{display:block;left:0;padding:0 1.6rem 0 6.4rem;position:absolute;top:0;width:100%}.bdc86d{display:block;margin-top:.8rem}.Layout--right .bdc86d{margin-top:.2rem}.bdc86d:first-child{margin-top:0}.f0eeae{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0;text-decoration:none}.f0eeae:link,.f0eeae:visited{text-decoration:none}.f0eeae:active,.f0eeae:focus,.f0eeae:hover{text-decoration:underline}.f0eeae:visited{color:#7b009d}.bb2b82{color:green;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.bb2b82:visited{color:#005000}@media not screen and (min-width:48.000em){.SearchApp--desktop .relatedContainer_headerTitle{margin-left:1.6rem}} .e2b12e{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0 1.6rem .8rem;position:relative}[data-ff~=results_separator] .e2b12e{margin:0 0 .8rem}.f505e9{color:#0645ad;font-weight:400;text-decoration:none}.f505e9:active,.f505e9:focus,.f505e9:hover{text-decoration:underline}.bd1ab9{color:#666;margin:0 .8rem}.d59be9{margin-left:.8rem}.e18d37{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1} .f9c15e{color:#000;font-size:1.6rem;font-weight:700;line-height:2.4rem;margin:0;max-width:100%;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap} .productCardZbozi{display:inline-block;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;padding:0}.productCardZbozi_title{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1;margin:0;max-height:4rem;overflow:hidden;text-overflow:clip;white-space:normal}.productCardZbozi_title_url{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0;text-decoration:none}.productCardZbozi_title_url:link,.productCardZbozi_title_url:visited{text-decoration:none}.productCardZbozi_title_url:focus,.productCardZbozi_title_url:hover{text-decoration:underline}.productCardZbozi_title_url:active,.productCardZbozi_title_url:focus,.productCardZbozi_title_url:hover{text-decoration:underline}.productCardZbozi_title_url:visited{color:#7b009d}.productCardZbozi_wrapper{display:block;height:14.5rem;padding:2.5rem 2.5rem 0}.productCardZbozi_wrapper:hover+.productCardZbozi_description a{text-decoration:underline}.productCardZbozi_image{background-position:50%;background-repeat:no-repeat;background-size:contain;height:100%;width:100%}.productCardZbozi_image.ae0466{background-size:60%}.productCardZbozi_description{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;margin-top:1.6rem;padding:0 1.6rem 1.6rem} .fb36fb{display:-webkit-flex;display:flex;margin:1.2rem 1.6rem}.SearchApp--desktop .fb36fb{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;margin:1.6rem}[data-ff~=footer_link_2202] .fb36fb{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}[data-ff~=results_separator] .fb36fb{-webkit-align-items:baseline;align-items:baseline;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;margin:1.6rem 0 0}.fb98b4{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.d2e79f{-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.e61e12{-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}.e52ab2{color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem;outline:none;text-decoration:none}.e52ab2:active,.e52ab2:focus,.e52ab2:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop .e52ab2,[data-ff~=footer_link_2202] .e52ab2{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}[data-ff~=results_separator] .e52ab2{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem} .f6791b{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;height:.1rem;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;position:relative}.f4fc3c{background-color:#eee;margin-left:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .f4fc3c{background-color:initial;margin-left:0}.c3a613.f4fc3c{margin-left:0}.df42a6{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;left:0;position:static;right:0;top:calc(100% + .2rem)}.df42a6 .c6d1d7{font-size:.9rem;line-height:1.2rem}.b117c8{-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#fff}.b117c8,.b117c8:last-of-type{display:-webkit-flex;display:flex}.b117c8:after{color:#999;content:"•";font-size:.9rem;line-height:1.2rem}.b117c8:last-of-type:after{display:block}.b117c8:last-child:after{display:none}.b117c8>a,.b117c8>button{color:#999}.dce634{background-color:#fff;color:#ccc;display:block;height:1.4rem;width:3rem}[data-ff~=results_separator] .dce634{margin-left:.8rem;width:1.4rem}.c6d1d7{color:#999;margin:0 .8rem}.b90bb9{cursor:pointer;text-decoration:none}.b90bb9:active,.b90bb9:focus,.b90bb9:hover{text-decoration:underline} .ec48f5{background-color:transparent;border:none;color:#0645ad;cursor:pointer;font-weight:400;outline:none;padding:0;text-decoration:none}.ec48f5:visited{color:#7b009d}.ec48f5:active,.ec48f5:focus,.ec48f5:hover{background-color:transparent;text-decoration:underline}.ec48f5[disabled]{color:#999;cursor:not-allowed} .ef821c{font-size:0;margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;overflow-x:auto;overflow-y:hidden;padding:0 2.8rem 0 6rem;white-space:nowrap}@supports (-webkit-overflow-scrolling:touch){.ef821c{-webkit-overflow-scrolling:touch;overflow-x:scroll}}.ec90b3{max-height:12rem}.d1d1f4{max-height:24.4rem}.fd0a4f{display:inline-block;height:12rem;margin:0 .4rem 0 0;vertical-align:top}.fd0a4f:first-child{margin-bottom:.4rem}.fd0a4f:last-child{margin-right:0}.SearchApp--desktop .ef821c{margin:0 0 0 1.6rem;overflow:hidden;padding:0;white-space:nowrap}.fa4169,.f41098{-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#f4f4f4;border:.1rem solid #eee;border-radius:.8rem;display:block;height:100%;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;overflow:hidden;position:relative;width:100%}.f4141b,.aa12c9{mix-blend-mode:multiply}.f4141b,.f30c06,.aa12c9,.b7340a{bottom:-50%;display:block;left:-50%;margin:auto;position:absolute;right:-50%;top:-50%}.ae789b{background-color:rgba(0,0,0,.05);height:100%;pointer-events:none;position:absolute;top:0;width:100%}.f4141b,.f30c06{height:auto;max-width:100%}.aa12c9,.b7340a{max-height:100%;width:auto}@media screen and (min-width:31.250em){.ef821c{margin-left:-6rem;padding-left:7.6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.ef821c{margin:0 0 0 1.6rem;overflow:hidden;padding:0;white-space:nowrap}} .b9fcad{color:#333;font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none}.be3bb1{color:#666;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.a93095{text-decoration:none}.a93095:active,.a93095:focus,.a93095:hover{text-decoration:underline} .f3688e{height:100%;position:relative}.SearchApp--phone #root-modal .f3688e{min-height:100vh}[data-ff~=results_separator] .f3688e,div.cc94bb{border:none}.ee2b7f{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.e76eba{overflow:visible}[data-ff~=results_separator] .ee2b7f{border-radius:0;overflow:visible}.dbebeb{padding:0 .8rem}[data-ff~=results_separator] .dbebeb{display:none} .f47694{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;height:5.6rem;list-style:none;margin:0;overflow-x:auto;overflow-y:hidden;padding:0}[data-ff~=results_separator] .f47694{margin:0 -2.4rem;scrollbar-width:none}[data-ff~=results_separator] .f47694::-webkit-scrollbar{display:none}.f47694>:first-child{padding-left:2.4rem}.f47694>:last-child{padding-right:2.4rem}.d1ca10{margin-right:.8rem} .cb2467{-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#fff;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2.4rem;box-sizing:border-box;color:#333;cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;height:4rem;line-height:2rem;padding:0 1.6rem;text-align:left;white-space:nowrap}.cb2467 span:after{color:transparent;content:attr(data-text);display:block;font-weight:700;height:.1rem;overflow:hidden;visibility:hidden}.cb2467:active,.cb2467:hover{color:#000;text-decoration:underline}.cb2467:active{background-color:#eee}.cb2467:disabled{background-color:#eee;border-color:#eee;color:#999;cursor:not-allowed}.cb2467:disabled:active,.cb2467:disabled:hover{background-color:#eee;color:#999;text-decoration:none}.cb2467:disabled:active .b3fc3a,.cb2467:disabled:hover .b3fc3a{color:inherit}.c00d1b{font-size:1.2rem;height:3.2rem;line-height:1.6rem;padding:0 1.2rem}.c00d1b .b3fc3a{margin-right:.8rem}.c00d1b .ec080d{margin-left:.8rem}.ec9409{font-size:1.6rem;height:4.8rem;line-height:2.4rem;padding:0 2rem}.ec9409 .b3fc3a{margin-right:1.2rem}.ec9409 .ec080d{margin-left:1.2rem}.eb94ed:active .b3fc3a,.eb94ed:hover .b3fc3a{color:#00a8ff}.d2449a{background-color:#eee;border:.1rem solid #eee;color:#000;font-weight:700}.d2449a .b3fc3a{color:#00a8ff}.ec080d,.b3fc3a{color:#999}.b3fc3a{border-radius:50%;height:1.8rem;margin-right:1rem;width:1.8rem}.ec080d,.c2d8d0{margin-left:1rem}.ec080d{height:1.2rem;width:1.2rem}.c2d8d0{height:1.4rem;width:1.4rem} .acea14{background-color:#eee;height:.1rem;margin:0 0 0 1.6rem}[data-ff~=results_separator] .acea14{margin:0} .Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .de35dd{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .bb07fc{margin:0 1.6rem}.c02fd4{min-width:100%}.c02fd4:hover{background-color:#f4f4f4}.SearchApp--desktop .Modal .c02fd4{margin:0;padding:0}.SearchApp--desktop .Layout--left .c02fd4,.SearchApp--desktop .Modal .c02fd4{max-height:22rem;min-height:11.2rem}.b32333{margin-bottom:.4rem;word-break:break-word}.c0b58d{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .c0b58d,.SearchApp--desktop .Modal .c0b58d{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.c0b58d .f4d8e7{color:#0645ad;cursor:pointer;font-weight:400;margin:0;text-decoration:none}.c0b58d .f4d8e7:active,.c0b58d .f4d8e7:focus,.c0b58d .f4d8e7:hover{text-decoration:underline}.c0b58d .f4d8e7:link,.c0b58d .f4d8e7:visited{text-decoration:none}.c0b58d .f4d8e7:focus,.c0b58d .f4d8e7:hover{text-decoration:underline}.c0b58d .f4d8e7:visited{color:#7b009d}.a2c4da>span:first-child{color:#e57e24}.bb07fc{margin:0 1.6rem}.bb07fc,.de35dd{display:-webkit-flex;display:flex}.de35dd{-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse;margin:0 -1.6rem;min-height:11.2rem;outline:none;padding:1.6rem;text-decoration:none;width:100%}.SearchApp--desktop .Modal .de35dd{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .de35dd,.SearchApp--desktop .Modal .de35dd{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}[data-ff~=results_separator] .de35dd{padding:1.6rem 0}.de35dd:focus,.de35dd:hover{text-decoration:none}.de35dd:focus .c0b58d .f4d8e7,.de35dd:hover .c0b58d .f4d8e7{text-decoration:underline}.e2e53c{cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;padding:0 1.6rem 0 0}.SearchApp--desktop .Layout--left .e2e53c,.SearchApp--desktop .Modal .e2e53c{-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:0 1.6rem}.c971ab{display:-webkit-flex;display:flex;margin-bottom:.4rem}.cbdddf,.deaf60{color:#666;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.cbdddf{display:inline;max-height:1.8rem}.f7d7ca{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}.d8c172{color:#666;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.b2eb93{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}.d577a6{bottom:.24rem;position:relative}.SearchApp--phone .dd799a{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.a39428{display:inline;margin-bottom:.2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .a39428,.SearchApp--desktop .Modal .a39428{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left .a39428,.SearchApp--phone .Modal .a39428{display:inline-block}.c2256f{display:inline}.c2256f:before{content:"\A0\B7\A0"}.a5a939{word-wrap:break-word;color:#666;display:inline-block;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .a5a939{display:block}.b137c4{color:#d66e00}.ae2b48{color:green}.f1ee5d{color:#ca0000}@media screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .Layout--left .c02fd4,.SearchApp--phone .Modal .c02fd4{max-height:22rem;min-height:11.2rem}.SearchApp--phone .Layout--left .c0b58d,.SearchApp--phone .Modal .c0b58d{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left .de35dd,.SearchApp--phone .Modal .de35dd{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}.SearchApp--phone .Layout--left .e2e53c,.SearchApp--phone .Modal .e2e53c{-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:0 1.6rem}.SearchApp--phone .Layout--left .a39428,.SearchApp--phone .Modal .a39428{margin-bottom:.4rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .de35dd{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .bb07fc{margin:0 2.4rem}} .fbdb54{background-color:rgba(229,126,36,.1);border-radius:1.2rem;color:#d66e00;font-size:.9rem;height:1.6rem;line-height:1.2rem;padding:.3rem .8rem;text-decoration:none}.a9494c{margin-left:0} .e6fb6d{-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.b88097{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.b88097,.f89dde{color:#666;font-weight:700;margin-right:.6rem}.f89dde{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.b1ccd7{margin-bottom:.2rem}.abafc7{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.de9864{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}.c3d828{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:1.2rem;font-weight:400;line-height:1.6rem;margin:0;text-decoration:none}.c3d828:active,.c3d828:focus,.c3d828:hover{text-decoration:underline}.c3d828:link,.c3d828:visited{text-decoration:none}.c3d828:focus,.c3d828:hover{text-decoration:underline}.c3d828:visited{color:#7b009d}.ab2480{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0;text-decoration:none}.ab2480:active,.ab2480:focus,.ab2480:hover{text-decoration:underline}.ab2480:link,.ab2480:visited{text-decoration:none}.ab2480:focus,.ab2480:hover{text-decoration:underline}.ab2480:visited{color:#7b009d}.af2c4e{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0;text-decoration:none}.af2c4e:active,.af2c4e:focus,.af2c4e:hover{text-decoration:underline}.af2c4e:link,.af2c4e:visited{text-decoration:none}.af2c4e:focus,.af2c4e:hover{text-decoration:underline}.af2c4e:visited{color:#7b009d}.Card-review-edit:hover .af2c4e{text-decoration:underline} .Tooltip-wrapper .cc2a25,.Tooltip-wrapper.cc2a25{cursor:help;display:inline-block;height:1.6rem;margin-right:.4rem;position:relative;top:.2rem}.Tooltip-wrapper .b926cd,.Tooltip-wrapper.b926cd{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;height:100%;pointer-events:none;position:relative}.Tooltip-wrapper .b926cd svg,.Tooltip-wrapper.b926cd svg{height:1.6rem;margin:auto;width:1.6rem}.Tooltip-wrapper .fcc2db,.Tooltip-wrapper.fcc2db{border-radius:.8rem;display:block;font-size:1.2rem;font-weight:400;height:auto;line-height:1.6rem;margin:0;max-width:27rem;min-width:27rem;padding:1.5rem 1.2rem;white-space:normal;z-index:100}.Tooltip-wrapper .fcc2db h4,.Tooltip-wrapper.fcc2db h4{font-size:1.4rem;font-weight:400;font-weight:700;line-height:2rem;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper .fcc2db ul,.Tooltip-wrapper.fcc2db ul{list-style:none;margin:0;padding:0}.Tooltip-wrapper .fcc2db ul li,.Tooltip-wrapper.fcc2db ul li{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;font-size:1.2rem;font-weight:400;line-height:1.6rem;margin:0}.Tooltip-wrapper .fcc2db ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper.fcc2db ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper .fcc2db ul li svg,.Tooltip-wrapper.fcc2db ul li svg{-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;height:1.4rem;margin-right:.8rem;width:1.4rem} .c17e88{-webkit-align-items:center;align-items:center;background:#666;border-radius:.2rem;bottom:calc(100% + .8rem);color:#fff;cursor:default;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;font-size:1.2rem;font-weight:400;left:50%;line-height:1.6rem;margin:0;padding:.4rem .8rem;position:absolute;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);white-space:wrap;z-index:1}.Tooltip-wrapper--left .c17e88{bottom:50%;left:auto;right:calc(100% + .8rem);-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left .d8b910{background:#666;bottom:50%;height:.8rem;left:100%;position:absolute;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);width:.8rem}.d8b910{background:#666;bottom:0;height:.8rem;left:50%;position:absolute;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg);width:.8rem} .a3b598{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;position:relative;width:100%}.SearchApp--desktop .a3b598,[data-ff~=footer_link_2202] .a3b598{margin:1.2rem 1.6rem;width:auto}.SearchApp--desktop .a3b598,[data-ff~=footer_link_2202] .SearchApp--desktop .a3b598{margin:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .a3b598{margin:.4rem 0 0}.c051bd{-webkit-align-items:center;align-items:center;background:none;border:transparent;border-radius:.4rem;color:#0645ad;cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;line-height:2rem;outline:none;padding:1.2rem 2.4rem;text-decoration:none}.c051bd:active,.c051bd:focus,.c051bd:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop .c051bd,[data-ff~=footer_link_2202] .c051bd{font-size:1.6rem;height:auto;line-height:2.4rem;padding:0}[data-ff~=results_separator] .c051bd{margin-bottom:-1.2rem}.e2ecd1{height:1.2rem;margin-left:.8rem;width:1.2rem}.SearchApp--desktop .e2ecd1,[data-ff~=footer_link_2202] .e2ecd1{height:1.6rem;margin-left:1.2rem;width:1.6rem}.e20564{color:#ccc;display:none;height:1.4rem;position:absolute;right:0;top:1.6rem;width:1.4rem}[data-ff~=results_separator] .e20564{display:block} .d167f8{margin-right:1.2rem;position:relative}.d167f8 .SearchApp--desktop{margin-right:1.6rem}.SearchApp--phone .f9daf4{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1;height:10rem;max-width:10.5rem;min-width:6.2rem;width:0}@media screen and (min-width:48.000em){.d167f8{margin-right:1.6rem}} .c1e23d{display:block;line-height:0;position:relative}.c448e2{border-radius:.4rem;display:inline-block;height:8rem;overflow:hidden;width:8rem}.SearchApp--desktop .c448e2{height:6rem;width:9.6rem}.c448e2 img{height:100%;-o-object-fit:cover;object-fit:cover;width:100%}.e79c98{width:13.2rem}.ebd833{background-color:#f4f4f4}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .ebd833{height:8rem}.ebd833 img{mix-blend-mode:multiply;-o-object-fit:contain;object-fit:contain}.ab57a2{background-color:#f4f4f4;border-radius:0;height:10rem;width:100%}.ab57a2 img{mix-blend-mode:multiply;-o-object-fit:contain;object-fit:contain}.SearchApp--desktop .ab57a2{height:10rem;width:11.8rem}.a29a6a{background-color:rgba(0,0,0,.6);bottom:.4rem;color:#fff;font-size:1rem;line-height:1.2rem;padding:.4rem .6rem;position:absolute;right:.4rem}.SearchApp--desktop .a29a6a,[data-ff~=snippet_mobile_redesign] .a29a6a{background-color:#333;border-radius:4rem 0 0 4rem;color:#fff;font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:0 .4rem 0 .6rem;right:0} .SearchApp--desktop .f80c09{margin-left:1.6rem}.SearchApp--phone .f80c09{margin-left:2.8rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] .SearchApp--phone .f80c09{margin-left:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .f80c09{margin-left:0}.c872c2{color:#666;font-size:2rem;font-weight:400;line-height:2.8rem;margin:0}.SearchApp--desktop .c872c2{margin:0 0 1.6rem} .f5e1d8{list-style-type:none;margin:0;padding:0}.cc06ba{display:block}.SearchApp--desktop .cc06ba{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone .cc06ba{border-bottom:.1rem solid #eee;margin-right:2.4rem}[data-ff~=results_separator] .cc06ba{margin-right:0}.cc06ba:last-child{border-bottom:none}.a016cb{color:#999;height:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;width:1.4rem}.bc65b8{-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.bc65b8:link,.bc65b8:visited{text-decoration:none}.bc65b8:focus,.bc65b8:hover{text-decoration:underline}.bc65b8:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone .bc65b8{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1.6rem 0;width:100%} .gc69abbc36c{display:none}.gfb632b4605{margin:0 0 .8rem;overflow:visible;position:relative}.gfb632b4605 .ge74c41c9e9{background:transparent;position:relative;text-align:right}.gfb632b4605 .gf1e137cc98{bottom:0;position:absolute;right:0}.gfb632b4605 .gf1fe27ee2d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-flow:column wrap;flex-flow:column wrap;margin:-.5rem -.5rem 0;max-width:100%}.gfb632b4605 .ga4a1e65eac{margin-left:.5rem;margin-top:.5rem}.gfb632b4605 .ga4cd042d29{color:#000;display:block;font-size:2rem;font-weight:400;line-height:2.4rem;margin:0 0 1.6rem 1.6rem}.gfb632b4605 .ged6579f3a9{margin:2.4rem 0 0 1.6rem;padding-right:.8rem;text-align:left}.gfb632b4605 .gae58f4e692{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:1.6rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0;text-decoration:none}.gfb632b4605 .gae58f4e692:link,.gfb632b4605 .gae58f4e692:visited{text-decoration:none}.gfb632b4605 .gae58f4e692:active,.gfb632b4605 .gae58f4e692:focus,.gfb632b4605 .gae58f4e692:hover{text-decoration:underline}.gfb632b4605 .gae58f4e692:visited{color:#7b009d}.gfb632b4605 .gfb4aceb36e{display:inline}.gfb632b4605 .gad14552bf9{display:none}.gfb632b4605.gd32e7b8321{max-width:27.5rem;min-width:27.5rem}.gfb632b4605.gd32e7b8321 .gf1e137cc98{position:static}.gfb632b4605.gd32e7b8321 .ga4cd042d29{margin-bottom:.2rem}.gfb632b4605.gd32e7b8321 .gfb4aceb36e{display:inline}.gfb632b4605.gd32e7b8321 .gad14552bf9{display:none}.gfb632b4605.gd32e7b8321 .gf1fe27ee2d{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;margin-left:0}@media screen and (min-width:68.125em){.gfb632b4605 .gfb4aceb36e{display:none}.gfb632b4605 .gad14552bf9{display:inline}}@media screen and (min-width:84.375em){.gfb632b4605.gd32e7b8321{max-width:40.5rem}.gfb632b4605.gd32e7b8321 .gf1e137cc98{bottom:0;position:absolute;right:0}.gfb632b4605.gd32e7b8321 .ga4cd042d29{margin-bottom:1.6rem}.gfb632b4605.gd32e7b8321 .gfb4aceb36e{display:none}.gfb632b4605.gd32e7b8321 .gad14552bf9{display:inline}.gfb632b4605.gd32e7b8321 .gf1fe27ee2d{-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between}.gfb632b4605.gd32e7b8321 .ga4a1e65eac{margin-left:0}} .gaa168a546d{left:0;opacity:0;position:absolute;top:0;transition:opacity .125s ease-in 0s;visibility:hidden;z-index:9}.gaa168a546d.gdda1094deb{opacity:1;visibility:visible} .ga276d173ee{background-image:url(/re/media/4a245e78f.3cbbea8594.png);background-repeat:no-repeat;background-size:cover;display:inline-block;height:0;margin-bottom:.2rem;position:absolute;width:4.8rem}.ge9316c9496{display:none}.Layout--left .Result--organic .Result-contentContainer .gfe55645d58>.ga276d173ee{margin-top:.3rem;padding-bottom:1.5rem}.ga276d173ee.gd8d6f0b1f7{background-image:url(/re/media/4a245e78f.d4ae0d3218.svg);background-repeat:no-repeat;background-size:cover;display:inline-block;height:1.8rem;margin-bottom:.2rem;margin-top:0;position:absolute;width:5.6rem}.Layout--right .ResultContainer .ga276d173ee{position:static}.ga276d173ee.gd0b043c35f{background-image:url(/re/media/4a245e78f.a4550093fc.png)!important;height:0!important;padding-bottom:0!important;width:0!important}.gd4a565dd44{position:absolute;width:5rem} .gcb15489c4d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;width:100%}.gaacbf8d507,.gf96297c4ae,.gb5eeeffad1{padding:1.2rem}.ga165a7949f{padding:1.6rem}.gb4c5964e86{background-color:#fff;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;position:relative}.gd67452546b{min-width:12rem;width:12rem}.gbdc70bea3c{min-width:13rem;width:13rem}.gb1b1f49f2e{min-width:15.6rem;width:15.6rem;z-index:1}.gf0fe52cad0{min-width:14.8rem;width:14.8rem}.gd365fbf07c>*{position:absolute;right:.8rem;top:.8rem;z-index:1}.gc087ebc932{display:block;margin:.7rem .7rem 0;overflow:hidden;position:relative;z-index:0}.gc087ebc932 img{bottom:-50%;display:block;left:-50%;margin:auto;max-height:100%;position:absolute;right:-50%;top:-50%;width:auto;z-index:-1}.gc5620c174c{height:9.4rem;margin-left:1.6rem;min-height:9.4rem;width:9.4rem}.ga13b41320a{height:10.4rem;min-height:10.4rem;width:10.4rem}.gbf0dd4a080{height:11.4rem;min-height:11.4rem;width:11.4rem}.gcfba6429d7{height:14rem;min-height:14rem;width:14rem}.gb2946a4928{height:13.2rem;min-height:13.2rem;width:13.2rem}.gc7296807c3{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:1.4rem;height:3.6rem;line-height:2rem;line-height:1.8rem;margin-bottom:.4rem;min-height:3.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.gc7296807c3:link,.gc7296807c3:visited{text-decoration:none}.gc7296807c3:focus,.gc7296807c3:hover{text-decoration:underline}.gc7296807c3:visited{color:#7b009d}.gc7296807c3:after{content:" ";display:block;height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%}.gc7296807c3.gdce2f1ed46{min-height:5.4rem}.gc7296807c3.ga455792f1b{min-height:1.8rem}.ge1ff47cd19,.ge7ca640897,.gd86a947abb{max-height:3.6rem}.ge1ff47cd19.gdce2f1ed46,.ge7ca640897.gdce2f1ed46,.gd86a947abb.gdce2f1ed46{height:5.4rem;max-height:5.4rem}.ge1ff47cd19.ga455792f1b,.ge7ca640897.ga455792f1b,.gd86a947abb.ga455792f1b{height:1.8rem;margin-bottom:0;max-height:1.8rem}.gb612797384{height:auto;margin-bottom:.8rem;max-height:7.2rem}.gb612797384:link,.gb612797384:visited{text-decoration:underline}.ga19b74634c{margin-bottom:.2rem;min-height:1.6rem}.ga19b74634c p{color:#666;font-size:1.2rem;font-weight:400;line-height:1.6rem;margin:0;max-height:1.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.gba6b5f6b34,.gf1b9642c11{margin-bottom:.4rem}.gba6b5f6b34{margin-bottom:.8rem}.gba6b5f6b34 p{max-height:none;text-overflow:clip;white-space:normal}.ga87fd5c899{color:#000;display:block;font-size:1.4rem;font-weight:400;font-weight:700;line-height:2rem;white-space:nowrap}.ga87fd5c899,.gd4d4a97b4c{margin:0;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.gd4d4a97b4c{color:green;font-size:1.2rem;font-weight:400;line-height:1.6rem;max-height:1.6rem}.ge5b7c5be06 .gd4d4a97b4c{max-height:3.2rem;word-break:break-word}.ge5b7c5be06 .ga87fd5c899{-webkit-line-clamp:none;-webkit-box-orient:initial;max-height:none;overflow:visible;text-overflow:clip;white-space:normal}.ge749b32e91{margin-bottom:.2rem}.gc1978e4f47{margin-bottom:.6rem}.gf62ad08e34{margin-bottom:.8rem} .boxWithShadow{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:0 1.6rem .8rem -1.6rem rgba(0,0,0,.08),0 .1rem .3rem 0 rgba(0,0,0,.08);padding:1.6rem;position:relative}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .boxWithShadow{border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}.boxWithShadow.boxWithShadow__noPadding{padding:0}.e4f3d8{background-color:#fff;background-image:url(/re/media/ico-packa.6e832232af.svg);background-position:50%;background-repeat:no-repeat;background-size:1.6rem 1.6rem;border:.1rem solid #eee;border-radius:40rem;height:2.6rem;left:-1.1rem;position:absolute;top:-1.1rem;width:2.6rem;z-index:100}.ba3faf{color:#666;font-size:1.6rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:2.4rem 0 1.2rem;padding-left:1.6rem;position:relative}.f7d2f3:before{background-image:url(/re/media/ico-packa.6e832232af.svg);background-position:50%;background-repeat:no-repeat;background-size:1.6rem 1.6rem;content:" ";height:1.6rem;margin-left:-2.4rem;margin-top:.2rem;position:absolute;width:1.6rem}.e64e76{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex}.e64e76 .edc666{color:#ccc;height:1.6rem;margin-left:1.2rem;width:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){.f7d2f3:before{margin-left:-2.8rem;margin-top:.4rem}} .ff8541{color:#222;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.ff8541,.f461f4{font-weight:400;margin:0}.f461f4{color:#0645ad;cursor:pointer}.f461f4,.f461f4:link,.f461f4:visited{text-decoration:none}.f461f4:active,.f461f4:focus,.f461f4:hover{text-decoration:underline}.f461f4:visited{color:#7b009d}.f8e206{list-style-type:none;margin:0 0 .8rem;padding:0}.fa20bd{display:inline-block;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-bottom:.8rem;margin-right:2.4rem}.fa20bd:last-child{margin-right:0}.f9c7e7{color:#222;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0 0 1.6rem}.b6f867{background:transparent url(/re/media/ico-packa.6e832232af.svg) no-repeat 50%;background-size:contain;display:inline-block;height:2rem;vertical-align:middle;width:1.6rem}.a08c3c{background:none}.f75259{color:#666;margin-top:.8rem;text-align:left}.fada7c{display:inline-block;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-bottom:.8rem}.d5d267{visibility:hidden}.f34cb2{margin-bottom:1.6rem}.fada7c>:not(:last-child){margin-right:2.4rem}.fada7c>:first-child{margin-right:1rem}.fada7c span{font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0}.f72c6a{color:#000}.ccbe60{color:#666}.b49117,.f3173c{display:inline-block}.b49117{background-image:url(/re/media/loader-footer-geo.d452d04791.svg);background-repeat:no-repeat;height:1.2rem;pointer-events:none;width:100%}@media screen and (min-width:48.000em){.fada7c{display:block}.f34cb2{margin-bottom:2.4rem}} .d297db{-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;position:fixed;right:1.2rem;text-align:right;transition:right .4s ease-in-out;z-index:100}.d0129b{margin-top:1.6rem}.d297db .d0129b>*{bottom:auto;position:relative;right:auto}.a769f5{right:6.2rem}.af2319{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} .e19507{display:-webkit-flex;display:flex}.c4d141{left:-9999px;position:absolute;top:-9999px;visibility:hidden}.d17e4e{background:#fff;border:.1rem solid #ddd;bottom:0;max-width:100%;right:0;width:100%;z-index:501}.d17e4e.boxWithShadow{border-radius:0;padding:0;position:fixed}.dd5aac{-webkit-align-items:baseline;align-items:baseline;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;padding:2.4rem}.de887d{color:#000;font-size:2rem;line-height:2.8rem;max-width:80%;text-align:left}.e114b3{color:#000;font-size:2rem;line-height:2.8rem;padding-left:3rem;text-align:center;width:100%}.ad7285{font-weight:700;max-height:8rem}.dd5aac>:last-child{box-shadow:none;margin-left:auto}.dc37d8{margin:0}.e2b18e{-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-column-gap:.8rem;column-gap:.8rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:0 2.4rem 1.2rem}.e2b18e textarea{max-height:20rem}.cb5373{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.cd7cae{height:2rem;width:2.1rem}.d3560d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;height:9rem;margin-bottom:-1.2rem;overflow:hidden;position:relative;text-align:center}div.c97c74{color:#222;font-size:2rem;font-weight:700;line-height:2.8rem;margin-bottom:3rem;overflow:hidden}@media screen and (min-width:48.000em){.d17e4e{bottom:1.2rem;right:1.2rem;width:320px}.d17e4e.boxWithShadow{border-radius:1rem;padding:0;position:fixed}} .c42fcb{-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#c00;border:transparent;border-radius:.4rem;color:#fff;cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.6rem;font-weight:700;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;line-height:2.4rem;outline:none;padding:1.2rem 2.4rem;text-decoration:none;width:100%}.c42fcb:focus,.c42fcb:hover{background-color:#a00000}.c42fcb:active{background-color:maroon}.a427bd,.fbf359,.a1a122{font-weight:400}.a1a122{background-color:#f2f5fb;color:#0645ad}.a1a122:active,.a1a122:focus,.a1a122:hover{text-decoration:underline}.a1a122:focus,.a1a122:hover{background-color:#e7edf7}.a1a122:active{background-color:#dae3f3}.ca8bcb{background-color:#f2f5fb;color:#0645ad}.ca8bcb:focus,.ca8bcb:hover{background-color:#e7edf7}.ca8bcb:active{background-color:#dae3f3}.fbf359{background-color:#fff;border:.1rem solid #eee;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee;color:#000}.fbf359:active,.fbf359:focus,.fbf359:hover{background-color:#fff;text-decoration:underline}.a257e6{background-color:#eee;color:#000}.a257e6:focus,.a257e6:hover{background-color:#ddd}.a257e6:active{background-color:#ccc}.ac4654{background-color:green;color:#fff}.ac4654:focus,.ac4654:hover{background-color:#006100}.ac4654:active{background-color:#005200}.a427bd{color:#999;cursor:not-allowed}.a427bd,.a427bd:active,.a427bd:focus,.a427bd:hover{background-color:#eee}.b9f1a7{font-size:1.4rem;height:4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem}.a2be5c{font-size:1.8rem;height:5.6rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem}</style><script>function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('app')) { return; } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); }</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[995,802]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["zbozi","mafie"]}</script><script> (function(){ function runLoad() { initLoadScript(window.isModern ? ["/re/js/modern/zbozi.bundle.97923aacd3.js","/re/js/modern/mafie.bundle.6a4696b20c.js"]:["/re/js/legacy/zbozi.legacy.bundle.40ac50e3fc.js","/re/js/legacy/mafie.legacy.bundle.19df4f415b.js"]); } if ('polyfills' in window) { runLoad(); } else { window.addEventListener('polyfills', runLoad, {once:true}); } }()) </script> </head> <body data-ff=""><script>function dotInit(a,b,c){function _initDot(){initDR(a,b,c)}window.initDR&&loadjs.ready("dot",function(){window.DOT?_initDot():setTimeout(_initDot,0)})}dotInit(JSON.parse('{"service":"fulltext","query":"celoskleněné dveře","loginState":"red","lsid":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ","abtest":"1705/3199"}'), JSON.parse('{"4a245e78fsto":"sklik/skliktop","4a245e78fsbo":"sklik/sklikbottom","4a245e78fore":"ftxt-organic/result","4a245e78fnre":"ftxt-news/result","4a245e78fzpi":"zbozi/product-advert","4a245e78fzto":"zbozi/product-advert-top","4a245e78fzbo":"zbozi/product-advert-bottom"}'))</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="c0a802 Page--isSticky"><div class="PageHeader f70e18" data-e-b-z="header" data-e-v-ex="header"><div class="c0e37b"><div class="ca2775"></div><header class="cec224"><div class="adb65b"><div><h1 class="f03b69"><div data-e-b-n="fjXj"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}" data-e-a="homepage"><div class="e13281" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.dff1906587.svg&#x27;)"></div></a></div></h1><div class="c5903d"><div class="cc977f" data-e-b-n="lqVmv"><form class="SearchForm SearchForm--isNotEmpty" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form" data-e-b-ae="input" data-dot-ignore="true"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" enterkeyhint="search" name="q" value="celoskleněné dveře" autoComplete="off" aria-label="Vyhledat"/><div class="SearchForm-suggestContainer"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="celoskleněné dveře"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="top"/><input type="hidden" name="sId" value="K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"/><div class="SearchForm-controls szn-suggest-list--overlay-off"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel" data-e-b-ae="clear"><svg viewBox="0 0 24 24"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-24.38dfa69b5e.svg#assets-library-24-close_outline--sprite-usage"></use></svg></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer szn-suggest-list--overlay-off"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button" data-e-b-ae="search"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div><div data-e-layer="1" data-e-b-z="overlay"><div data-e-b-n="suggestlist"></div></div></form></div><div class="d6e91b" data-e-b-n="qnVm"><div id="login-badge" class="fcdd0c" data-recording-disable="true"></div><a class="ac1ef3" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}" data-e-a="homepage">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="fdc023" data-e-b-n="sVmobPMfn"><div class="adb65b"><nav class="ccdb47" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="bc16ae ffef29" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-b-n="nVMmPZ~y"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="search"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-b-n="jNmMwev~z"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="obrazky"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-b-n="wNjwb~0"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="zbozi"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-b-n="gMkv~2"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="mapy"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-b-n="sbTVM~3"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="videa"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-b-n="PfMhev~4"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="clanky"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Zprávy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-b-n="Wbmgv~6"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="firmy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-b-n="nfjshbe~7"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="slovnik"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="c6317c"></div><div class="af368b"></div></div></div><div class="b9a9ba"><div class="adb65b"><div id="contentWrapper"><div class="ca3494" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results" data-e-b-z="main"><div class="f2c528"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-e-b-n="nefbeojk~y"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;504759783&quot;}"><h3 class="d12342 bd037d"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: vvsklo.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/" data-l-id="aY9mw3mI"><span><b>Celoskleněné</b> <b>dveře</b> na míru - Nejkomplexnejší nabídka</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: vvsklo.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/" data-l-id="aY9mw3mI"><span>vvsklo.cz</span><span class="a57efd">/<b>celosklenene</b>/<b>dvere</b></span></a><span class="c31985 a3cddc" data-e-b-ae="K5ir1MTsVmobnVgVho"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/4a245e78f.db59ff1ded.svg#4a245e78f.dbcf6cb97521b37181934f196e547763-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span><b>Celoskleněné</b> <b>dveře</b> v jakýchkoli rozměrech, úpravách či potisku. Sklo nás baví.</span></div><div class="da4b5b"><svg viewBox="0 0 6 8" class="a8cfb0"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Ořechovská 551, Křižanov</span></div></div></div><div class="a457cc f6ea81"><ul class="ac026f"><li class="f00d6a"><a tabindex="0" class="d6e05c" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;sitelinks&quot;}" data-e-a="sitelinks" href="https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/posuvne-dvere/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_VVsklo_PRD_dvere_presna%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2Bna%2Bm%25c3%25adru%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=HUPKCZK4734Z8T2X8S83ZWV7VFD4TENJR7MFQ83BNMUKG47I84VEQP544YG7CQR5JM2IIGTJPAES3NKPBVG8N2XNT4CA8CKXH5AAES6AQB3USQ7QMT5AXBVPDXIZ2ZZQDYI9RNUUMR3CK2MMST2HRDB6URVMP32ENYBAEQXPJ92BZFHWMS66FMT6X85WPTCXQZD5FH3DSV97NI2J6CZCRPGIBJFTTMIR8R67CBG86HVS3XED49C8EF3YQPJM6VH6HBDCXSH2JEXABUR92DRQKQN6H8R9N" data-l-id="2437151"><span>Posuvné skleněné dveře</span></a></li><li class="f00d6a"><a tabindex="0" class="d6e05c" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;sitelinks&quot;}" data-e-a="sitelinks" href="https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/kyvne-dvere/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_VVsklo_PRD_dvere_presna%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2Bna%2Bm%25c3%25adru%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=PJW8IVK38ZFVPKD54PQ8FXCNKDRMF5MGC5Q89FXBTXAGFMI8F5HQN4QFAAE5TTMPDCBKTS55WPWKIPF3UP6GBG4B8ARFEFA555DPJUIPTN34NYFNBB8FJVA2AKPGP6BISCSI4HDB4CS43WT7J6BDN4GA2QGU4WM9TUGYMNEWCQMN35D2GKEGFH9XX4Q7PRGZ7V8CZ2TRXATMEWYUTZ3SST6Y4RVXFXF2PD5Q2277MP3HDZJ2P3P33WXBZ76D7TPEXVTIRUVZ7NFQ5ET4ZQH6ICME8Z6WI" data-l-id="2437150"><span>Kyvné skleněné dveře</span></a></li></ul><ul class="ac026f"><li class="f00d6a"><a tabindex="0" class="d6e05c" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;sitelinks&quot;}" data-e-a="sitelinks" href="https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/teleskopicky-posuv/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_VVsklo_PRD_dvere_presna%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2Bna%2Bm%25c3%25adru%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=C7P7MZAFKG4ARIBP9ZHXSU5XH8W8JK22MCH9Q43TD32XHV4MHBVWUDKIGPC66TD528PYGRPBDGWC4GSWUGK4AWGQ2IRAKQ3Z7J6HA2275UAXGAR7WNNE2GVTUBACDRCJAQXS8BFQBXCR9IIYKFM9RQZ73H8NRGQK8D9XI43SQ65XXAK5S86D9876WTP9VPW9ZPBWKR3GHVKKBVMH5DHUVT9A84T8WRREW9FEMZ536NYG2H3G6QUQMD9GZ6GF3AKRYAE8D8QCU65MUW95HWXU9M7HHSGM8" data-l-id="2437152"><span>Teleskopické skl. dveře</span></a></li><li class="f00d6a"><a tabindex="0" class="d6e05c" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;sitelinks&quot;}" data-e-a="sitelinks" href="https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/otocne-dvere/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_VVsklo_PRD_dvere_presna%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2Bna%2Bm%25c3%25adru%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=ISJQICDV2U33MZMGGNMKP2RV5PI4DPZCFTS9URFJ639WGD6AAJUADB52M93VAB3AE8EJSSVBIW63URCFQFWHWUQGTFMS5VDMQ6ZE3Q4ZD47D5UYRXVP4RXTGXA38YRWXVN382PYTKDM4RDCDZ25SEWXSJ7XVFH5FEIC38H5B743M4SXE7XRIZ9D4RG4HGP2XNPN2QTYDV78MIZBW2MITT4XXAYM27AUVEDXEKVGMHEHK3XWGGWXWVRT3N7833DKU5579H6ZPFNFPZPFF9WV7WUD2QNCDS" data-l-id="2437149"><span>Otočné skleněné dveře</span></a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-e-b-n="nefbeojk~z"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;545998088&quot;}"><h3 class="d12342 bd037d"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: dverezeskla.eu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.dverezeskla.eu/" data-l-id="zcS6z6Yc"><span><b>Dveře</b> ze skla - Tam, kde dřevo nestačí</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: dverezeskla.eu" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.dverezeskla.eu/" data-l-id="zcS6z6Yc"><span><b>dvere</b>zeskla.eu</span><span class="a57efd">/</span></a><span class="c31985 a3cddc" data-e-b-ae="K5ir1MTsVmobnVgVho"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/4a245e78f.db59ff1ded.svg#4a245e78f.dbcf6cb97521b37181934f196e547763-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Různé varianty skleněných <b>dveří</b>. Doprava zdarma po celé ČR.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-e-b-n="nefbeojk~0"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;572117444&quot;}"><h3 class="d12342 bd037d"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: glassvision.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.glassvision.cz/sklenene-dvere" data-l-id="pJxg1PDS"><span>Moderní skleněné <b>dveře</b> na míru - objevte krásu skleněných <b>dveří</b></span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: glassvision.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.glassvision.cz/sklenene-dvere" data-l-id="pJxg1PDS"><span>glassvision.cz</span><span class="a57efd">/sklenene-<b>dvere</b></span></a><span class="c31985 a3cddc" data-e-b-ae="K5ir1MTsVmobnVgVho"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/4a245e78f.db59ff1ded.svg#4a245e78f.dbcf6cb97521b37181934f196e547763-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Vyrábíme elegantní skleněné <b>dveře</b> z bezpečnostního tvrzeného skla. Už více než 10 let.</span></div><div class="da4b5b"><svg viewBox="0 0 6 8" class="a8cfb0"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Třebíčská , Velké Meziříčí</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-e-b-n="nefbeojk~2"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;584692373&quot;}"><h3 class="d12342 bd037d"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: ravak.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.ravak.cz/cz/sprchove-dvere" data-l-id="p0kXXXPZ"><span>Sprchové <b>dveře</b> RAVAK - Koupelny přímo od výrobce</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: ravak.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.ravak.cz/cz/sprchove-dvere" data-l-id="p0kXXXPZ"><span>ravak.cz</span><span class="a57efd">/sprchove-<b>dvere</b></span></a><span class="c31985 a3cddc" data-e-b-ae="K5ir1MTsVmobnVgVho"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/4a245e78f.db59ff1ded.svg#4a245e78f.dbcf6cb97521b37181934f196e547763-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Maximální variabilita a široká nabídka modelů sprchových koutů a <b>dveří</b> RAVAK.</span></div><div class="da4b5b"><svg viewBox="0 0 6 8" class="a8cfb0"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Rohanské nábřeží 670/17, Praha</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-e-b-n="mVnqfo~3"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;11da28659d432c31&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.vvsklo.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.vvsklo.cz/" data-l-id="11da28659d432c31"><span>VV SKLO | <b class=sec>Celoskleněné</b> výrobky | <b class=sec>Dveře</b>, Zábradlí, Schody, Stěny&hellip;</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.vvsklo.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.vvsklo.cz/" data-l-id="11da28659d432c31"><span>vvsklo.cz</span><span class="a57efd">/</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="K5ir1MTsVmobnVgVho"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/4a245e78f.db59ff1ded.svg#4a245e78f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> výrobky – skleněné <b class=sec>dveře</b>, stěny, schody, zábradlí, sprchy, dekory, doplňky. Řezání, vrtání, pískování, tvrzení, gravírování.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-e-b-n="kmjTqPo~4"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel zboziProductList" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/product&quot;,&quot;reporter_variant&quot;:&quot;source-7&quot;}"><div class="b9b4af"><div class="f15850 a4193a"><h3 class="ab6782" title="Zboží.cz › Celoskleněné dveře">Zboží.cz<span class="afaf62">›</span><a class="bd753a" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1705%2F3199&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Zboží.cz" data-e-a="title">Celoskleněné dveře</a></h3></div></div><div data-e-b-n="kmjTqPon"><div data-dot="main-box" data-e-b-n="gMbh-kmjTqPo~y"><div class="af67e3" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;detail&quot;}"><div class="d84475"><a class="d671a3" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/vidaxl-273735-75-205-0-6/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1705%2F3199&amp;utm_term=vidaxl-273735-75%2F205%2F0%2C6&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}" data-e-a="picture"><div class="be2b39" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BG/gVPJrz.jpeg?fl=res,350,350,1&#x27;)"></div></a><div class="a05a27"><h4 class="fb0763"><a class="ad064f" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/vidaxl-273735-75-205-0-6/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1705%2F3199&amp;utm_term=vidaxl-273735-75%2F205%2F0%2C6&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title">vidaXL 273735 75/205/0,6</a></h4><p class="a2691e a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">vidaXL 273735 jsou posuvné skleněné dveře. Jsou vyrobeny z hliníku a nerezové oceli. Mají průsvitné sklo, které je ideální k zachování soukromí, a přitom propouští přirozené světlo do místnosti. </p><div class="db706b">5 990 – 10 573 Kč</div><div class="f92f61"><span class="dfb751">Skladem</span>ve 4 obchodech</div><div><a class="fec888 Button" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/vidaxl-273735-75-205-0-6/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1705%2F3199&amp;utm_term=vidaxl-273735-75%2F205%2F0%2C6&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;button&quot;}" data-e-a="button">Porovnat ceny</a></div></div></div></div></div><div data-e-b-n="nbgbfMm-kmjTqPon"><div data-dot="related" class="zboziProductList_related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="e2b12e"><h4 class="f9c15e" title="Podobné produkty">Podobné produkty</h4></div><div class="relatedContainer"><div class="relatedContainer_inner"><div data-e-b-n="jWWVm~z"><div class="af67e3 productCardZbozi" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="productCardZbozi_wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/vasco-doors-faro-sklenene-model-7/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1705%2F3199&amp;utm_term=vasco-doors-faro-sklen%C4%9Bn%C3%A9-model-7&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" title="Vasco Doors FARO skleněné model 7" tabindex="-1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}" data-e-a="picture"><div class="productCardZbozi_image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gT_y/G8V1dw.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="productCardZbozi_description"><h4 class="productCardZbozi_title"><a href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/vasco-doors-faro-sklenene-model-7/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1705%2F3199&amp;utm_term=vasco-doors-faro-sklen%C4%9Bn%C3%A9-model-7&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title" class="productCardZbozi_title_url a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Vasco Doors FARO skleněné model 7</a></h4><p class="d8902a">6 400 Kč</p><p class="e2dd17">Ve 2 obchodech</p></div></div></div><div data-e-b-n="jWWVm~0"><div class="af67e3 productCardZbozi" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="productCardZbozi_wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-alu-ad289-69-189-6-cire/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1705%2F3199&amp;utm_term=harvia-alu-ad289-69%2F189%2F6-%C4%8Dir%C3%A9&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" title="Harvia Alu AD289 69/189/6 čiré" tabindex="-1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}" data-e-a="picture"><div class="productCardZbozi_image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_EX/pvN01Q.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="productCardZbozi_description"><h4 class="productCardZbozi_title"><a href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-alu-ad289-69-189-6-cire/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1705%2F3199&amp;utm_term=harvia-alu-ad289-69%2F189%2F6-%C4%8Dir%C3%A9&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title" class="productCardZbozi_title_url a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Harvia Alu AD289 69/189/6 čiré</a></h4><p class="d8902a">19 868 Kč</p><p class="e2dd17">V 1 obchodě</p></div></div></div><div data-e-b-n="jWWVm~2"><div class="af67e3 productCardZbozi" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="productCardZbozi_wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad2748-69-189-6/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1705%2F3199&amp;utm_term=harvia-ad2748-69%2F189%2F6&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" title="Harvia AD2748 69/189/6" tabindex="-1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}" data-e-a="picture"><div class="productCardZbozi_image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Fv/1ImCDRT.png?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="productCardZbozi_description"><h4 class="productCardZbozi_title"><a href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad2748-69-189-6/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1705%2F3199&amp;utm_term=harvia-ad2748-69%2F189%2F6&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title" class="productCardZbozi_title_url a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Harvia AD2748 69/189/6</a></h4><p class="d8902a">19 868 Kč</p><p class="e2dd17">V 1 obchodě</p></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="fb36fb fb98b4"><a class="e52ab2" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1705%2F3199&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-e-a="more" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Další výrobky<!-- --> ›</a></div><div class="f6791b f4fc3c"><div class="df42a6"><span class="b117c8"><button class="ec48f5 c6d1d7" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="dce634"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-e-b-n="mVnqfo~6"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;1e8abdc347e471b1&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.celosklenene-dvere.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.celosklenene-dvere.cz/" data-l-id="1e8abdc347e471b1"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> Brno</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.celosklenene-dvere.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.celosklenene-dvere.cz/" data-l-id="1e8abdc347e471b1"><span><b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b>.cz</span><span class="a57efd">/</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="K5ir1MTsVmobnVgVho"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/4a245e78f.db59ff1ded.svg#4a245e78f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>Dveře</b> BRNO - dodavatel a výrobce <b class=sec>celoskleněných</b> <b class=sec>dveří</b>, stěn, zábradlí, schodišť a jiných skleněných prvků</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-e-b-n="mVnqfo~7"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;5926d8082ec26243&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://home-outlet.cz/celosklenene-dvere" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://home-outlet.cz/celosklenene-dvere" data-l-id="5926d8082ec26243"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b></span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://home-outlet.cz/celosklenene-dvere" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://home-outlet.cz/celosklenene-dvere" data-l-id="5926d8082ec26243"><span>home-outlet.cz</span><span class="a57efd">/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="K5ir1MTsVmobnVgVho"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/4a245e78f.db59ff1ded.svg#4a245e78f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>, <b class=sec>celoskleněné</b> posuvné <b class=sec>dveře</b> do pouzdra, dvoukřídlé celoskleněné dveře, různé materiály skla. Můžemte nám poslat Vaší poptávku a rádi pro Vás vytvoříme nezávaznou cenovou nabídku.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-e-b-n="jNmMwev~8"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/obrazky&quot;}"><div class="b9b4af"><div class="f15850 a4193a"><h3 class="ab6782" title="Obrázky › Celoskleněné dveře">Obrázky<span class="afaf62">›</span><a class="bd753a" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Obrázky" data-e-a="title">Celoskleněné dveře</a></h3></div></div><div class="ef821c d1d1f4" data-e-b-n="bgMXVn~y"><div class="fd0a4f" style="width:9.2rem;height:13.8rem;max-width:9.2rem" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-e-b-n="bgMXV~y"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=2e1e0f438ed006bc54e7f9&amp;docId=7207f485717bf23c" data-dot-text="1. obrázek na dotaz celoskleněné dveře" title="1. obrázek na dotaz celoskleněné dveře" data-e-a="image"><img alt="Pískované celoskleněné dveře - Jelínek Interiér s.r.o." loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=92243a464077dd2e&amp;size=2" width="92" height="138" class="aa12c9"/></a></div><div class="fd0a4f" style="width:10.4rem;height:13.8rem;max-width:10.4rem" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" data-e-b-n="bgMXV~z"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=0f0f0f9e4dbc15b87898c6&amp;docId=a400739aba172961" data-dot-text="2. obrázek na dotaz celoskleněné dveře" title="2. obrázek na dotaz celoskleněné dveře" data-e-a="image"><img alt="Jednokřídlé otočné dveře 23" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=c7c019a8a4ddd8a6&amp;size=2" width="104" height="138" class="aa12c9"/></a></div><div class="fd0a4f" style="width:9.2rem;height:13.8rem;max-width:9.2rem" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" data-e-b-n="bgMXV~0"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=0f0f0fcd46dccd334d80b3&amp;docId=b77aa902eea98f47" data-dot-text="3. obrázek na dotaz celoskleněné dveře" title="3. obrázek na dotaz celoskleněné dveře" data-e-a="image"><img alt="celosklenene dvere sapeli sapglass" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=ce38d22baa70eeb8&amp;size=2" width="92" height="138" class="aa12c9"/></a></div><div class="fd0a4f" style="width:9.2rem;height:13.8rem;max-width:9.2rem" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" data-e-b-n="bgMXV~2"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=2e0f0f9bc06e23ec5b80dd&amp;docId=d70c42e635aed782" data-dot-text="4. obrázek na dotaz celoskleněné dveře" title="4. obrázek na dotaz celoskleněné dveře" data-e-a="image"><img alt="Fotogalerie - SaM spol. s r.o." loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=511fb62b00d5569d&amp;size=2" width="92" height="138" class="aa12c9"/></a></div><div class="fd0a4f" style="width:9.7rem;height:13.8rem;max-width:9.7rem" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 4}" data-e-b-n="bgMXV~3"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=2e563cd7ccd948626c588f&amp;docId=6fbcb330d9a75b11" data-dot-text="5. obrázek na dotaz celoskleněné dveře" title="5. obrázek na dotaz celoskleněné dveře" data-e-a="image"><img alt="Naše realizace | VV SKLO" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=b34335d6aa2b89e6&amp;size=2" width="97" height="138" class="aa12c9"/></a></div><div class="fd0a4f" style="width:10.4rem;height:13.8rem;max-width:10.4rem" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 5}" data-e-b-n="bgMXV~4"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=f07474c6b73b3b31c98454&amp;docId=5d81b7ec6ece529b" data-dot-text="6. obrázek na dotaz celoskleněné dveře" title="6. obrázek na dotaz celoskleněné dveře" data-e-a="image"><img alt="Chlebný s.r.o. - reference" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=81ec3dac40a26a66&amp;size=2" width="104" height="138" class="aa12c9"/></a></div></div><div class="ef821c d1d1f4" data-e-b-n="bgMXVn~z"><div class="fd0a4f" style="width:21.1rem;height:13rem;max-width:21.1rem" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-e-b-n="bgMXV~y"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=0f0f0fe59cc918da7885ce&amp;docId=bc75775aca17393c" data-dot-text="1. obrázek na dotaz celoskleněné dveře" title="1. obrázek na dotaz celoskleněné dveře" data-e-a="image"><img alt="Naše realizace | VV SKLO" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=7f40f3cea4227464&amp;size=2" width="211" height="130" class="f4141b"/></a></div><div class="fd0a4f" style="width:7.8rem;height:13rem;max-width:7.8rem" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" data-e-b-n="bgMXV~z"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=330f0fc984aec7a951b1ae&amp;docId=409ebf8c46164254" data-dot-text="2. obrázek na dotaz celoskleněné dveře" title="2. obrázek na dotaz celoskleněné dveře" data-e-a="image"><img alt="Grafoskla dveře, skleněné obklady - Jelínek Interiér s.r.o." loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=7d08b5a2077fd35b&amp;size=2" width="78" height="130" class="aa12c9"/></a></div><div class="fd0a4f" style="width:20.9rem;height:13rem;max-width:20.9rem" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" data-e-b-n="bgMXV~0"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=47171e7817cbc4916c86fa&amp;docId=ead9d9184e345c90" data-dot-text="3. obrázek na dotaz celoskleněné dveře" title="3. obrázek na dotaz celoskleněné dveře" data-e-a="image"><img alt="Naše realizace | VV SKLO" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=56cf4087b2757a31&amp;size=2" width="209" height="130" class="f4141b"/></a></div><div class="fd0a4f" style="width:9.1rem;height:13rem;max-width:9.1rem" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" data-e-b-n="bgMXV~2"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=27272763c0c361877387fc&amp;docId=719228cb94ac78f4" data-dot-text="4. obrázek na dotaz celoskleněné dveře" title="4. obrázek na dotaz celoskleněné dveře" data-e-a="image"><img alt="Naše realizace | VV SKLO" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=1776b61bd85d72be&amp;size=2" width="91" height="130" class="aa12c9"/></a></div></div><div class="fb36fb fb98b4"><a class="e52ab2" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-e-a="more" title="Přejít na Obrázky" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;more&quot;}" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> ›</a></div><div class="f6791b f4fc3c"><div class="df42a6"><span class="b117c8"><button class="ec48f5 c6d1d7" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="dce634"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-e-b-n="mVnqfo~9"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;c3a9a5277b60841d&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://vilen-door.cz/interierove-dvere/sklenene-dvere/celosklenene-dvere-graf-37" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://vilen-door.cz/interierove-dvere/sklenene-dvere/celosklenene-dvere-graf-37" data-l-id="c3a9a5277b60841d"><span>Interiérové <b class=sec>celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b></span></a></h3><div class="f6c118 b8ae81"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://vilen-door.cz/interierove-dvere/sklenene-dvere/celosklenene-dvere-graf-37" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://vilen-door.cz/interierove-dvere/sklenene-dvere/celosklenene-dvere-graf-37" data-l-id="c3a9a5277b60841d"><span>vilen-door.cz</span><span class="a57efd">/interierove-<b class=sec>dvere</b>/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b>-graf-37</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="K5ir1MTsVmobnVgVho"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/4a245e78f.db59ff1ded.svg#4a245e78f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"><div><a tabindex="0" class="b9fcad df1951" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;header&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;goto_zbozi&quot;}" data-e-a="goto-zbozi" href="https://www.zbozi.cz/obchod/145165/"><span class="a93095">88% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="be3bb1"> – Zboží.cz</span></span></a></div></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Vyberte si skleněné <b class=sec>dveře</b>, které Váš interiér posunou na úroveň elegance a luxusu</span></div></div></div><div class="ce8cdf"><span class="d7984d">Cena 6 413 Kč</span></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-e-b-n="mVnqfo~zy"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;77d8ef1064ca0ad5&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.proparket.cz/380-celosklenene-dvere/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.proparket.cz/380-celosklenene-dvere/" data-l-id="77d8ef1064ca0ad5"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> : ProParket.cz - podlahy dveře vinyl</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.proparket.cz/380-celosklenene-dvere/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.proparket.cz/380-celosklenene-dvere/" data-l-id="77d8ef1064ca0ad5"><span>proparket.cz</span><span class="a57efd">/380-<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="K5ir1MTsVmobnVgVho"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/4a245e78f.db59ff1ded.svg#4a245e78f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>ProParket.cz - podlahy <b class=sec>dveře</b> vinyl - <b class=sec>Celoskleněné</b> dveře</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-e-b-n="mVnqfo~zz"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;e8484ec9fffee0f&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.pro-k.cz/kategorie/celosklenene-dvere" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.pro-k.cz/kategorie/celosklenene-dvere" data-l-id="e8484ec9fffee0f"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> | PRO-K</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.pro-k.cz/kategorie/celosklenene-dvere" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.pro-k.cz/kategorie/celosklenene-dvere" data-l-id="e8484ec9fffee0f"><span>pro-k.cz</span><span class="a57efd">/kategorie/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="K5ir1MTsVmobnVgVho"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/4a245e78f.db59ff1ded.svg#4a245e78f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Prodej a montáž vnitřních <b class=sec>dveří</b> (České Budějovice a okolí), zárubní, kování, garážových vrat, stavebních pouzder. - <b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b></span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-e-b-n="PMoVXjmvFoZVm~z0"><div class="molecularization-leftColumnMargin"><div class="af67e3 f3688e" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/categoryOther&quot;}"><div class="ee2b7f e76eba"><div><div class="PoiMap PoiMap--extended"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="f47694" data-e-b-n="WbfoVmn"><li class="d1ca10"><div data-e-b-ae="filter" data-e-b-n="hVMmVno~y"><button class="cb2467 c00d1b eb94ed" id="nearest" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="b3fc3a"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-locate-16x16--sprite-usage"></use></svg><span data-text="V mém okolí">V mém okolí</span></button></div></li><li class="d1ca10"><div data-e-b-ae="filter" data-e-b-n="hvhb-joVsmVhj~z"><button class="cb2467 c00d1b" id="nyni-otevreno" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span data-text="Otevřené">Otevřené</span></button></div></li></ul><div class="acea14"></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content" data-e-b-n="fbno"><div class="c02fd4 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}" data-e-b-n="NqnbhVnn~y"><div class="bb07fc"><a class="de35dd" href="https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e" data-type-id="7" data-e-a="detail" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)" data-e-a="detail-photo"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_t/ekDEas.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="e2e53c"><div class="b32333"><span class="c0b58d"><span class="f4d8e7" data-e-a="detail-name">SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ</span><span> </span><span class="d577a6"><span class="fbdb54">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="c971ab"><div class="e6fb6d" data-e-a="rating"><span class="b88097 reviewScore">3,5</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="b1ccd7"><linearGradient id="star-gradient-46-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="45%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="46%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="url(#star-gradient-46-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#CCC" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(38)</span><span class="divider"></span></div><div class="cbdddf a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Prodej dveří</div></div><div class="deaf60"><div class="dd799a"><span class="a5a939"><span class="f1ee5d">Zavřeno</span></span><span class="a39428 c2256f">Praha, Kyje</span></div><span class="d8c172 b2eb93">Celoskleněné dveře</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}" data-e-a="web"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_t/ekDEas.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="c02fd4 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}" data-e-b-n="NqnbhVnn~z"><div class="bb07fc"><a class="de35dd" href="https://www.firmy.cz/detail/2438669-erkado-vyrobce-dveri-a-zarubni-praha-strasnice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e" data-type-id="7" data-e-a="detail" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qWLBxAA.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)" data-e-a="detail-photo"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_g/koIPyC.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="e2e53c"><div class="b32333"><span class="c0b58d"><span class="f4d8e7" data-e-a="detail-name">ERKADO Výrobce dveří a zárubní</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-a="verified-business" class="Tooltip-wrapper cc2a25" role="presentation"><span class="b926cd"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.9bfb0bf255.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div><span class="d577a6"><span class="fbdb54">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="c971ab"><div class="e6fb6d" data-e-a="rating"><span class="b88097 reviewScore">4,3</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="b1ccd7"><linearGradient id="star-gradient-30-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="30%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="31%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="url(#star-gradient-30-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(33)</span><span class="divider"></span></div><div class="cbdddf a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Prodej interiérových dveří</div></div><div class="deaf60"><div class="dd799a"><span class="a5a939"><span class="f1ee5d">Zavřeno</span></span><span class="a39428 c2256f">Praha, Strašnice</span></div><span class="d8c172 b2eb93">Celoskleněné dveře</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://dvere-erkado.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-2438669" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}" data-e-a="web"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_g/koIPyC.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="c02fd4 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}" data-e-b-n="NqnbhVnn~0"><div class="bb07fc"><a class="de35dd" href="https://www.firmy.cz/detail/12780647-siko-koupelny-kuchyne-praha-trebonice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e" data-type-id="7" data-e-a="detail" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)" data-e-a="detail-photo"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_t/ekDEas.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="e2e53c"><div class="b32333"><span class="c0b58d"><span class="f4d8e7" data-e-a="detail-name">SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ</span><span> </span><span class="d577a6"><span class="fbdb54">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="c971ab"><div class="e6fb6d" data-e-a="rating"><span class="b88097 reviewScore">3,4</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="b1ccd7"><linearGradient id="star-gradient-40-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="40%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="41%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="url(#star-gradient-40-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#CCC" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(17)</span><span class="divider"></span></div><div class="cbdddf a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Prodej dveří</div></div><div class="deaf60"><div class="dd799a"><span class="a5a939"><span class="f1ee5d">Zavřeno</span></span><span class="a39428 c2256f">Praha, Třebonice</span></div><span class="d8c172 b2eb93">Celoskleněné dveře</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-12780647" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}" data-e-a="web"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_t/ekDEas.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div></div></div><div class="a3b598"><button class="c051bd" type="button" data-e-a="other-businesses" data-e-b-ae="" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<svg viewBox="0 0 16 16" class="e2ecd1"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-chevron-down_filled--sprite-usage"></use></svg></button><svg viewBox="0 0 16 16" class="e20564"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div><div class="dbebeb"><div class="f6791b"><div class="df42a6"><span class="b117c8"><button class="ec48f5 c6d1d7" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="dce634"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-e-b-n="mVnqfo~z2"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;d620c26c364c4ead&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://dvere-erkado.cz/interierove-dvere/sklenene-dvere/celosklenene-dvere-graf-33" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://dvere-erkado.cz/interierove-dvere/sklenene-dvere/celosklenene-dvere-graf-33" data-l-id="d620c26c364c4ead"><span>Interiérové <b class=sec>celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b></span></a></h3><div class="f6c118 b8ae81"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://dvere-erkado.cz/interierove-dvere/sklenene-dvere/celosklenene-dvere-graf-33" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://dvere-erkado.cz/interierove-dvere/sklenene-dvere/celosklenene-dvere-graf-33" data-l-id="d620c26c364c4ead"><span><b class=sec>dvere</b>-erkado.cz</span><span class="a57efd">/interierove-<b class=sec>dvere</b>/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b>-graf-33</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="K5ir1MTsVmobnVgVho"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/4a245e78f.db59ff1ded.svg#4a245e78f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"><div><a tabindex="0" class="b9fcad df1951" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;header&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;goto_zbozi&quot;}" data-e-a="goto-zbozi" href="https://www.zbozi.cz/obchod/83450/"><span class="a93095">87% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="be3bb1"> – Zboží.cz</span></span></a></div></div></div><div class="c8774a cba693"><a tabindex="-1" class="d167f8" title="Přejít na: https://dvere-erkado.cz/interierove-dvere/sklenene-dvere/celosklenene-dvere-graf-33" data-dot="pic" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;thumbnail&quot;}" data-e-a="thumbnail" href="https://dvere-erkado.cz/interierove-dvere/sklenene-dvere/celosklenene-dvere-graf-33" data-l-id="d620c26c364c4ead"><span class="c1e23d"><picture class="c448e2 ebd833"><img alt="" loading="lazy" src="//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/product_preview/https%3A%2F%2Fdvere-erkado.cz%2Finterierove-dvere%2Fsklenene-dvere%2Fcelosklenene-dvere-graf-33"/></picture></span></a><div><div class="e69e8d a11657"><span>Vyberte si skleněné <b class=sec>dveře</b>, které Váš interiér posunou na úroveň elegance a luxusu</span></div></div></div><div class="ce8cdf"><span class="d7984d">Cena 6 413 Kč</span></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-e-b-n="mVnqfo~z3"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;cf2c371b8a10dd0d&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere" data-l-id="cf2c371b8a10dd0d"><span>Stavby a rekonstrukce | <b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> | erpi.cz</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere" data-l-id="cf2c371b8a10dd0d"><span>erpi.cz</span><span class="a57efd">/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="K5ir1MTsVmobnVgVho"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/4a245e78f.db59ff1ded.svg#4a245e78f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> Elgance, jednoduchost, krása a funčnost. To je jen slabý výčet bonusů, které sebou do Vašeho interiéru přinesou <b class=sec>celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b>.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;}" data-elm="0__r15" data-rid="K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-e-b-n="mVnqfo~z4"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;1d1ad1b0a0f71c8c&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.farel.cz/celosklenene-dvere/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.farel.cz/celosklenene-dvere/" data-l-id="1d1ad1b0a0f71c8c"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> - Kování-IN s.r.o.</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.farel.cz/celosklenene-dvere/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.farel.cz/celosklenene-dvere/" data-l-id="1d1ad1b0a0f71c8c"><span>farel.cz</span><span class="a57efd">/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="K5ir1MTsVmobnVgVho"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/4a245e78f.db59ff1ded.svg#4a245e78f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b>, Kování-IN s.r.o.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="16" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:16,&quot;rid&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;}" data-elm="0__r16" data-rid="K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-e-b-n="mVnqfo~z6"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;7f5ddcb20898a72b&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://home-outlet.sk/celosklenene-dvere" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://home-outlet.sk/celosklenene-dvere" data-l-id="7f5ddcb20898a72b"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b></span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://home-outlet.sk/celosklenene-dvere" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://home-outlet.sk/celosklenene-dvere" data-l-id="7f5ddcb20898a72b"><span>home-outlet.sk</span><span class="a57efd">/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="K5ir1MTsVmobnVgVho"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/4a245e78f.db59ff1ded.svg#4a245e78f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>, <b class=sec>celoskleněné</b> posuvné <b class=sec>dveře</b> do pouzdra, dvoukřídlé celoskleněné dveře, různé materiály skla. Můžemte nám poslat Vaší poptávku a rádi pro Vás vytvoříme nezávaznou cenovou nabídku.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="17" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:17,&quot;rid&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;}" data-elm="0__r17" data-rid="K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-e-b-n="nefbeNjoojg~z7"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;584801815&quot;}"><h3 class="d12342 bd037d"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: bauhaus.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.bauhaus.cz/interierove-dvere-a-zarubne-245253" data-l-id="bfcXRP52"><span>Interiérové <b>dveře</b> a zárubně - Výhodně na BAUHAUS.cz</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: bauhaus.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.bauhaus.cz/interierove-dvere-a-zarubne-245253" data-l-id="bfcXRP52"><span>bauhaus.cz</span><span class="a57efd">/<b>dvere</b>-a-zarubne/interierove</span></a><span class="c31985 a3cddc" data-e-b-ae="K5ir1MTsVmobnVgVho"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/4a245e78f.db59ff1ded.svg#4a245e78f.dbcf6cb97521b37181934f196e547763-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Objednejte si kvalitní interiérové <b>dveře</b> a zárubně na e-shopu BAUHAUS z pohodlí domova.</span></div><div class="da4b5b"><svg viewBox="0 0 6 8" class="a8cfb0"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Ústecká 822/1, Praha</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="18" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:18,&quot;rid&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;}" data-elm="0__r18" data-rid="K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-e-b-n="nefbeNjoojg~z8"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;582771032&quot;}"><h3 class="d12342 bd037d"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: sapeli.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.sapeli.cz/sklenene-dvere" data-l-id="l0c26Mn4"><span><b>Celoskleněné</b> <b>dveře</b> od SAPELI - Více než 70 prodejen v ČR</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: sapeli.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.sapeli.cz/sklenene-dvere" data-l-id="l0c26Mn4"><span>sapeli.cz</span><span class="a57efd">/<b>dvere</b>/<b>celosklenene</b></span></a><span class="c31985 a3cddc" data-e-b-ae="K5ir1MTsVmobnVgVho"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/4a245e78f.db59ff1ded.svg#4a245e78f.dbcf6cb97521b37181934f196e547763-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Největší nabídka kvalitních českých <b>dveří</b>. Certifikát kvality. 5 let záruka!</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="19" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:19,&quot;rid&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;}" data-elm="0__r19" data-rid="K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-e-b-n="nefbeNjoojg~z9"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;536266715&quot;}"><h3 class="d12342 bd037d"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: favi.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://favi.cz/produkty/kategorie/dvere-a-zarubne/nejoblibenejsi" data-l-id="fvdZITYc"><span>Vchodové a interiérové <b>dveře</b> - Vše pro váš domov na FAVI.cz</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: favi.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://favi.cz/produkty/kategorie/dvere-a-zarubne/nejoblibenejsi" data-l-id="fvdZITYc"><span>favi.cz</span><span class="a57efd">/<b>dvere</b></span></a><span class="c31985 a3cddc" data-e-b-ae="K5ir1MTsVmobnVgVho"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/4a245e78f.db59ff1ded.svg#4a245e78f.dbcf6cb97521b37181934f196e547763-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Vybírejte kvalitní <b>dveře</b> za výhodné ceny. Nakupujte chytře na FAVI.cz.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="20" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:20,&quot;rid&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;}" data-elm="0__r20" data-rid="K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-e-b-n="mVfMoVn~0y"><div class="f80c09" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="c872c2">Související dotazy</h4><ul class="f5e1d8" data-e-b-n="fbno"><li class="cc06ba" data-e-b-n="boVg~y"><a class="bc65b8" href="?q=posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="posuvné dveře" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>posuvné dveře</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="boVg~z"><a class="bc65b8" href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="skleněné posuvné dveře" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skleněné posuvné dveře</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="boVg~0"><a class="bc65b8" href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="skleněné dveře" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skleněné dveře</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="boVg~2"><a class="bc65b8" href="?q=posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e%20na%20ze%C4%8F&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e%20na%20ze%C4%8F&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="posuvné dveře na zeď" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>posuvné dveře na zeď</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="boVg~3"><a class="bc65b8" href="?q=posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e%20obi&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e%20obi&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="posuvné dveře obi" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>posuvné dveře obi</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="boVg~4"><a class="bc65b8" href="?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="celoskleněné posuvné dveře" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>celoskleněné posuvné dveře</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="boVg~6"><a class="bc65b8" href="?q=posuvn%C3%A9%20sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20hornbach&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=posuvn%C3%A9%20sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20hornbach&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="posuvné skleněné dveře hornbach" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>posuvné skleněné dveře hornbach</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="boVg~7"><a class="bc65b8" href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e%20jap&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e%20jap&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="skleněné posuvné dveře jap" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-49tU6bFc-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skleněné posuvné dveře jap</a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="f4524b" style="max-height:max-content"><div class="Layout--right" data-dot="sklik_right" data-e-b-z="optional"><div class="f2c528"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;}" data-elm="sr0" data-rid="K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ" data-e-b-n="kmjTqPo-MTsVmo~y"><div class="gfb632b4605 gd32e7b8321" data-dot="zbozi-product-advert" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;: &quot;4a245e78fzpi&quot;, &quot;reporter_click_pos&quot;: 0}"><h3 class="ga4cd042d29">Nabídky ze Zboží.cz</h3><div class="ge74c41c9e9"><div class="gd4a565dd44 gf1e137cc98" data-e-b-ae="K5ir1MTsVmobnVgVho"><svg viewBox="0 0 50 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/4a245e78f.db59ff1ded.svg#4a245e78f.c70d30b686f2a64b0a376c397d6d3fa7-usage"></use></svg></div></div><div class="gf1fe27ee2d" data-e-b-n="jWWVmn"><div class="ga4a1e65eac" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot="zbozi-shop-offer/0" data-e-b-n="jWWVm~y"><div style="height:100%;position:relative"><div class="boxWithShadow gb4c5964e86 gbdc70bea3c boxWithShadow__noPadding"><picture class="gc087ebc932 gbf0dd4a080"><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_Bo/HUoxu3.jpeg?fl=res,197,197,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="gcb15489c4d gf96297c4ae"><a tabindex="0" class="gc7296807c3 ge7ca640897 gdce2f1ed46" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-e-a="offer" href="https://www.zbozi.cz/nabidka/8e480100e25adf48d3a0deb4e05a7e8a6705301a/" data-l-id="s8InNw6A"><span class="a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Celoskleněné dveře GRAF 8 DEKORMAT, 80/197, jednokřídlé</span></a><div class="ga19b74634c"><p>+ Osobní odběr zdarma</p></div><div class=""><p class="ga87fd5c899" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">5 324 Kč</p><p data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}" class="gd4d4a97b4c a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">ERKADO Výrobce dveří a zárubní</p></div></div></div></div></div><div class="ga4a1e65eac" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot="zbozi-shop-offer/1" data-e-b-n="jWWVm~z"><div style="height:100%;position:relative"><div class="boxWithShadow gb4c5964e86 gbdc70bea3c boxWithShadow__noPadding"><picture class="gc087ebc932 gbf0dd4a080"><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_Bn/CIBxzK.jpeg?fl=res,197,197,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="gcb15489c4d gf96297c4ae"><a tabindex="0" class="gc7296807c3 ge7ca640897 gdce2f1ed46" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-e-a="offer" href="https://www.zbozi.cz/nabidka/8e48010001178d1f9f8757f40efa66d558edef66/" data-l-id="hauJbvEh"><span class="a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Celoskleněné dveře GRAF 9 ČIRÉ, 60/197, jednokřídlé</span></a><div class="ga19b74634c"><p>+ Osobní odběr zdarma</p></div><div class=""><p class="ga87fd5c899" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">4 961 Kč</p><p data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}" class="gd4d4a97b4c a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">ERKADO Výrobce dveří a zárubní</p></div></div></div></div></div><div class="ga4a1e65eac" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot="zbozi-shop-offer/2" data-e-b-n="jWWVm~0"><div style="height:100%;position:relative"><div class="boxWithShadow gb4c5964e86 gbdc70bea3c boxWithShadow__noPadding"><picture class="gc087ebc932 gbf0dd4a080"><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_FZ/SM8B1Bx.jpeg?fl=res,197,197,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="gcb15489c4d gf96297c4ae"><a tabindex="0" class="gc7296807c3 ge7ca640897 gdce2f1ed46" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-e-a="offer" href="https://www.zbozi.cz/nabidka/aa090200ac627ab1ccbdb62ec96e702f07f6425b/" data-l-id="atCjtDfp"><span class="a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Interiérové dveře Erkado Celoskleněné Graf</span></a><div class="ga19b74634c"></div><div class=""><p class="ga87fd5c899" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">4 961 Kč</p><p data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}" class="gd4d4a97b4c a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Flodoor</p></div></div></div></div></div><div class="ga4a1e65eac" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot="zbozi-shop-offer/3" data-e-b-n="jWWVm~2"><div style="height:100%;position:relative"><div class="boxWithShadow gb4c5964e86 gbdc70bea3c boxWithShadow__noPadding"><picture class="gc087ebc932 gbf0dd4a080"><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gT_O/cIjBLOw.jpeg?fl=res,197,197,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="gcb15489c4d gf96297c4ae"><a tabindex="0" class="gc7296807c3 ge7ca640897 gdce2f1ed46" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-e-a="offer" href="https://www.zbozi.cz/nabidka/2c2302009fc64354454711c97058db6110b3a369/" data-l-id="xC4DN5Sa"><span class="a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Celoskleněné dveře - Moře</span></a><div class="ga19b74634c"><p>+ Osobní odběr zdarma</p></div><div class=""><p class="ga87fd5c899" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">9 557 Kč</p><p data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}" class="gd4d4a97b4c a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Erpi.cz</p></div></div></div></div></div><div class="ga4a1e65eac" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot="zbozi-shop-offer/4" data-e-b-n="jWWVm~3"><div style="height:100%;position:relative"><div class="boxWithShadow gb4c5964e86 gbdc70bea3c boxWithShadow__noPadding"><picture class="gc087ebc932 gbf0dd4a080"><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gZ_P/ur7BLif.jpeg?fl=res,197,197,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="gcb15489c4d gf96297c4ae"><a tabindex="0" class="gc7296807c3 ge7ca640897 gdce2f1ed46" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-e-a="offer" href="https://www.zbozi.cz/nabidka/2c2302009f810ebd27f4dbcf1ccc9302e5125f08/" data-l-id="nyoSAvhq"><span class="a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Celoskleněné dveře - Ornament</span></a><div class="ga19b74634c"><p>+ Osobní odběr zdarma</p></div><div class=""><p class="ga87fd5c899" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">9 557 Kč</p><p data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}" class="gd4d4a97b4c a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Erpi.cz</p></div></div></div></div></div><div class="ga4a1e65eac" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot="zbozi-shop-offer/5" data-e-b-n="jWWVm~4"><div style="height:100%;position:relative"><div class="boxWithShadow gb4c5964e86 gbdc70bea3c boxWithShadow__noPadding"><picture class="gc087ebc932 gbf0dd4a080"><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QI_Gp/wDMB4wy.jpeg?fl=res,197,197,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="gcb15489c4d gf96297c4ae"><a tabindex="0" class="gc7296807c3 ge7ca640897 gdce2f1ed46" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-e-a="offer" href="https://www.zbozi.cz/nabidka/21e800004381adc70b5c60c30d6c1c81333f6916/" data-l-id="rkiecXeC"><span class="a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Celoskleněné posuvné dveře sada čiré sklo, 920x2100 mm, posuvné kování stříbrná</span></a><div class="ga19b74634c"><p>+ Doprava zdarma</p></div><div class=""><p class="ga87fd5c899" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">11 261 Kč</p><p data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}" class="gd4d4a97b4c a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Exkalibr.cz</p></div></div></div></div></div></div><div class="fb36fb fb98b4"><a class="e52ab2" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e#utm_content=zi&amp;utm_ab=1705%2F3199&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=zi-side&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-e-a="more"><span class="gfb4aceb36e">Další nabídky na Zboží.cz</span><span class="gad14552bf9">Zobrazit další nabídky na Zboží.cz</span> ›</a></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div data-e-b-z="bottom"><div class="adb65b"><div class="Paging-wrapper" data-e-b-n="kMXbhX"><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link" data-e-a="1">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&amp;from=10" data-e-a="2">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&amp;from=20" data-e-a="3">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&amp;from=30" data-e-a="4">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&amp;from=40" data-e-a="5">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&amp;from=50" data-e-a="6">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&amp;from=60" data-e-a="7">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&amp;from=10" title="Další strana" data-e-a="next"></a></li></ul></div></div></div><div data-e-b-z="footer"><div><div class="adb65b"><div class="c4707b" data-e-b-n="fbhen"><div data-dot="footer"><div class="fada7c d5d267"><span class="f72c6a">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="f3173c"><span class="ccbe60"></span></div><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-e-b-ae="geo-update">Aktualizovat</button><a class="f461f4" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace" data-e-a="geo-help">Více informací</a></div><div class="fada7c f34cb2"><span class="f72c6a">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="f3173c"><span class="ccbe60">Zapnuto</span></div><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}" data-e-b-ae="fake-news-footer">Vypnout</button></div><ul class="f8e206"><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//www.seznam.cz" data-e-a="links-homepage">Seznam</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu" data-e-a="links-help">Nápověda</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//kariera.seznam.cz/vyhledavani/" data-e-a="links-career">Kariéra</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju" data-e-a="links-gdpr">Ochrana údajů</a></li><li class="fa20bd"><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;footer-open-cmp&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-e-b-ae="footer-open-cmp">Nastavení personalizace</button></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="/stats/?term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-e-a="links-statistics">Statistika hledanosti</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="/pridej-stranku" data-e-a="links-add-page">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="f9c7e7"><span class="b6f867"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}" data-e-b-ae="hint-more-info">Více o upoutávkách</button></div><p class="ff8541">© 1996–2022 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div></div><div data-e-b-z="floating-bottom"><div class="d297db"><div class="d0129b"><div data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;}"><div class="e19507" data-e-b-n="WVVTNMPe-Nqoojh"><button class="c42fcb fbf359 b9f1a7" type="button" data-e-b-ae="feedback">Ohodnoťte výsledky hledání</button></div></div></div></div></div></div><div class="DebugAbTest">1705/3199</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_VVsklo_PRD_dvere_presna%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2Bna%2Bm%25c3%25adru%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&c=DV76UVITK3KT5DDUUJBPDZ98SNNEDTWRGYWNW5EJT43M3HUI3E2EQ2DQD8AM4G77NAKD7IVUT9CGD2IX53FRKJKVBA4D55E8B9NYXB98KYU66WWRUQAH9VC7VRDIQEIP9GP2GTTBP8YD2ISP9C7D5NDZZVEQZQR63WQ47C43HE7H7C5938G24YQUMBGVWYCS6YBQ3SCWKE95I3EVXRGS7KBQEZN8NEDX7TB2GR9MRA3384AVQFA89TW7NQQ23ESF2YQQCT54QA":"aY9mw3mI","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.dverezeskla.eu/&c=INUEG9B53IJ2RHIQU3YZDCRBFIYGMCU526Y5UP6689IHPVIFR7UU7RGP5572DYD92NK6MCAMHR8VH8EZICZDSW39873P3CVHT6YIEBYZIZJDIT3ZX4RMX9JN2HWZHKVDUY7CBTQ5UTGGICSXEBXCNPNSWJ4HF8VRHKI58B67U6BDXN8I42FG7P3J3ESJFS5NDYY9M3682KEGTX6YPI8S9DARVF8R77GCI83EQ5F3776U4HZKWG78879SM24JGRF2ESMCT8GUD6":"zcS6z6Yc","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.glassvision.cz/sklenene-dvere%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSklenene%2Bdvere%26utm_content%3DSklenene%2Bdvere%26utm_term%3Dcelosklenene%2Bdvere&c=585UPMJ9QQM8WJQ94HSNDBNYTUS5IJ9WZBDYIRU9R6QDTJAJMC5M3XWJN7ZWST43DITMUBIKQDPVQXB6E94PHJGQQYWKIARJB6S498WCBMXH4BBWP2BXGT836EDKNBY5D9TKG6TGJ9CRYSCAWHDC879G7PD3NX6VKWWSS9JSTSITGK38JEX67JF4J8DIMMPRBGGHKWYJASKKQDJTKMTMEDA8DDNDFD82RRCIVJXQ7K9ISAF2F3CN6CZ4WRWDQHRYTCSVGPDE3S":"pJxg1PDS","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.ravak.cz/cz/sprchove-dvere%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DFM-CZ-SHOWERS-WEB%2B%28s%29%26utm_content%3DDve%25c5%2599e-E-&c=UQU78ZRXFAUV7G8NVH5IC5NRF4TW57DF8E7BXZ9Q64GNJBSUM6R33ZFZRJPKZRHK28IM9B58HT5HSR8Z6BAWUIYAN893MFJHTGXGS2JSPWYBYUY7TMKBKKRUS6R7KXZGKKBW8KUAXA6FDK2DAWWX95WWPDAFC2VYF3US47Q4Q6J46NGZEANBP4SSDRQ34932ME8A2QU96T5DVXS8AGPIFVX4UZIJNTIPAX6CVEKUBVIRV437VIMH6H7NCTRTQSY6ABDF2E5BY2ABWHH3VN7DYHMW":"p0kXXXPZ","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.bauhaus.cz/interierove-dvere-a-zarubne-245253%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D%28SEA%29%2BOkna%2C%2Bdve%25c5%2599e%2Ba%2Bschody%26utm_content%3DInteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2Ba%2Bz%25c3%25a1rubn%25c4%259b%26utm_term%3DInteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2Ba%2Bz%25c3%25a1rubn%25c4%259b&c=CTG4YNG8WXNFVNESKZVIEWNKIJ2SWY58YES9X7P75VGYSE45XHHWDCHNG45DSVWM7T5MPGEU543HSX8KS2H8UWKZJQJMD5EB26WV5PWINEEAQ7J2TV275XQYBP3K8KNTAK9TZJZ8K9JZEHGPZS9DUXEUV36DQ9H744G5N86N7I4FCCR54NN68QT5CSW7IQ7W28QUIZJFKRR3U49UA4KQX8CAN4T8Y8VVMI9D5HYG7PYT9DIU3BD7UHHGXP3MJGEYKITRFI3NTVHG8":"bfcXRP52","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.sapeli.cz/sklenene-dvere%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_Dvere-Typy%26utm_content%3DDvere%2B-%2BCelosklenene%26utm_term%3Dcelosklenene%2Bdvere&c=YE23JVH7P27GXACUMIYCY2S39JCPZTFWPV7TP8MZBMS2MVQ5TRKCH6TFATRBGVH7SB74PXIX6BHZITMV3VTM2FIRNW6U33F6PY4H7M9CBH5WDGTUYDHBAKD7VV977ZJM7PJHBCUURSVXH4XJW2MCEZ83PAEIDDGAQRK36MN892CD2ZZDE5J3NYP7ITVK7V2FKVNGFZEGKQN5X5JNRIGM4CIEJZQ32EP8ZJCKXCWMIYTAH34VTZFJ4ZACY8YUSKZPGSFRQRIM3JXV6":"l0c26Mn4","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://favi.cz/produkty/kategorie/dvere-a-zarubne/nejoblibenejsi%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dsearch%2B::%2Bkat%2B::%2Bdve%25c5%2599e%2Ba%2Bz%25c3%25a1rubn%25c4%259b%26utm_content%3Ddve%25c5%2599e%26utm_term%3Dp_dve%25c5%2599e_celosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e::&c=W9UPHXECQ544F8AVDFGTGMBAK9KJABJQ9BHVP4PS8R2F5AY5P89KH5BQ9BMZGKWSVQSZRN54KQ676TF7FQEBMEGC8S9HIJZNFUJZCW9HRJ2YADZP45KY3VGGMJANC64G2A9JWITDBI9PPYHEEXYY3VC5Y9EUZ8WC3T5M7KJXGX4HNIES9EGIF4X3386Z2PF8D8YN8N6ZHSQXAFYZTKT6CZUQ4GZV422UGTHIZ2QGTVVPSVMIMA7BGJ3PQJYSKUCDQE7I6BF73EV2JBG3GNQ76S2":"fvdZITYc","https://www.zbozi.cz/clickthru?a=39d54b2f-648a-455f-a9cf-7d7676aa530f&c=mpv0y6W-RXE4f2q40ZjPeFTY04TTbTqRKaJGbx7koOuhN6P0k4IqgEX_Ik3nWNTjU88tC25NSuf88tOFRtCOtsPx-YaBmZHEZ4W30GDGATfbkITn3QyP19_6AHDlKhBxJ8B_1b4UMxkNak1Ej2jo22F2-mh-TbxhRU58Y53gE4sBHa0Fi-nxfT8fsanRVATAckcAMWlF4_PTZp_JXsPP2_9Lr91-H-d-cIArzd2thy3ob-2JhloX306tisKLkcvG0m7gayL4fC39uh8JrrZEVvYvFBD3zHeOR56bc3kGgj8pk-ZwR98Pk0I-G70K0x7N4Hn2DiCmI-r9gxuAax7IgppyeuKn_YtDbgmzlGebV7mjqSs0ZBn1nFrqtTy7VKBWhbohHdmQKLxuSdUQOuvG1vK4gUiaoJ-4J755J62D7PZ1nTxl63WqcvmzZBeLMBv9Moq5koB1fXELzbkPuARKhIXixBf92rgUIADnZI1ColXvlGUM6MFVHKy2GBdvJ2HOCtrVavH9SHAJBvoaNs3YMgqhR9yGCI04O1R7QPHeCDF7fBrmXVELCfwJTMCM5Q_tpYsPzHNRzgd5IOo_qV2B3Kc-Ulw05E4MkKKGMB1BtAhEcJio3nRtbShGeQLRN7v76_RvfGSamRnwM2i_IOFLSRhzJNGx9IB_v64bfGA%3D&j=1":"s8InNw6A","https://www.zbozi.cz/clickthru?a=6e3fd3fe-21fa-45b3-804e-13ecf23c736f&c=kc-oKyP2dBTW2h6syqvaURLmM2AuvKdQMNyB8ASfLykviceymTelgEUNiWTdBzOaBkBsqYdDlozyl6YzjtNocBdkKhdAyzqbx2TlfuJt-kJlzYxp7TfHdZivLjalJcA5FxEhm0awQXpwIYDjPi5_HeP2mtS0yDNKqkL6gUTFFGpYE39FFZbGnGbfKqR-9cA4p8xidll9_dU_ecvuUmD3qm5l6KLByqmIOfhqkB36iVPF3eRqfpjnoS4shkUDiOM1SnlAHf3bJkf6trj2vHqR_FMc5w0uNBGDfTuDRd_OiC4dgQVjP4p3je2mZS25j2jsih1MVZkmCLXxu91zz3bSVKf5p9yAverqrssMJKmELkMVQDsUGe6kHdMIdnmgMsKhdW7rBxY-y-TLrdixjAoArB7_uOOdlrnXV16mx-6rTMdXUaKSe6LORDuJgpLOrbgT9XAlj8_AJBhjQcX1PfYfImlwI-be-iizdu7LXWMOAtIuxS744EfZP9LhblXTseRZEv8xFGNVX4kgmDNlWKl_x9UqV4T76uSqPnr_g2E0E5j5h7WsvUOQH-Da3H8jTzB6_cKWU3PZ4PMFOQRCxHlNEDZ5ApWcpcLXEDw44G3wZFSqBKufNesK-o7TxDT39X60ov-oeLXtkHZRmWZN73omU4uOP2P2Sbgs8h3l&j=1":"hauJbvEh","https://www.zbozi.cz/clickthru?a=a0d88d0c-c35b-4d7f-a84b-2150eec83182&c=3asXU8Pa8KzJQ39eI-_rIOkjSgatvBQqKP-d-lifiP_UHNC7l6o3TFluRp7jgNYDBy-ncmvBoVfjF4qm9hTXZHcKu_Z0KxWnr2xmY5X1pSinPNvPhvnSi5_bADPz4Y9yVeeFmkxIyOsMTxA_4R1nTouhuFECXm9EukI5vXnfTE6qtHPAgpPpeZWM1OzCGsx-a7rN3NL1v0MIyIC7YQRLfRFiXqKggbV4HtOqshU7N9Yq5wzs24bPAeZMyWC1KOMR4ikancyTksHpBPCo8UB141ZbFAgAj4e1jsDiNgGvBkcUzUA5hfrz0yfLndqmwz6sk-iG0q9f8-RUe9F2dvTjmRCiDuqGV5qQBBCkovFvvPDws_tS_4fi4v8KBPrK__KyOqnSCljc2cbwwjt1RajkpbNZyB2RglT2L3zrCQ6Hc8Y4xRPN3dJDxvlq-y1HbUVVxLVsnjMxl-pHhnyR-FQvdaXY2OTZ4NS4ZSzQsPhKIQZKcD4PYfVfhtkSOuCGCjfAvIu2cA0-SNXZbzaRuWQIvU2H5pZRMJgFU64WwouXLjsY54ZHE9cOI-mdAfXIW37IkPbPCV9T81i4Yd5g4PFAlelKnkpOeAbLzVJRUoScdgJL4W_VTcehdiRlz-DOnzdcCW_PD1BIiRk%3D&j=1":"atCjtDfp","https://www.zbozi.cz/clickthru?a=54959891-2720-4c83-a3b6-e98e1749d8d4&c=zfhDKaG-IX0qpJEV1w-a-k7vAIUR3gIxeae_eYOiFQfxgbyfCfZTBoe13zYjA-eeCdG99lkCk8gpwduKfOD3PGbDwGE89WHOtszAWPVv7OEKwgCUsoyhtm2zO51wSEqx2qhB1P71OGtX7cGrUc9uff1bxs42FPiKlia9VYRWWydGp8jsfhKdg4I9M0uJ9BQhmmMHkRF9pBERsAdKOMp6taLSLr_4lvKjQ3WeZiIaA4-QbwFFWpylnDopdPZ0E5TuPGc273-CJ2XT6vuC1xePn7baIPny1gjJLbPJO-N3nPnc1GPIyGgBSjy3mTmTzcUQcLnvnNoaZ9twS-EV_80MzvV_VKV8wN-q-6i3AMFoJtf7fBt1nyBU4c-z7XgTWA4gngXdEaZMHqQlMB9CD1LQsyQlNseTDgODMKuSwN1qoP3jHudLCVUdhwXQOGpPLCifBKvJNEVVG12p3tICORkWC1iqW7DX943jqpxLrOR_9_f-QGLv0z1xX84lmDCtZUEcJIZiNcCGYzUF3K5xNIxp2QdNLEfhALqv5rpNoWd0uNrjLjbtALKW7_Aew0Uc&j=1":"xC4DN5Sa","https://www.zbozi.cz/clickthru?a=4637efb0-2f35-4fe1-b81e-6327ba0650d8&c=0liFlb1iWefa7QAtcnUdf9FXXAnYtH_ucky7ZAYKP937eulDS6ttdkEnf-jBhaYTcxyG5k_1PUezBNeW7_YPq9pfOT6EACdgwIfZF6hOXon6BMykSeGsWOB5xmZ91FMQT94Zjh8zocY4Tf456DCT9IL-9ARvgOThqoqsv9mEnFXXMdlwTtCRUixUUWX57eTuv_Y-g8_9BZqxxrbnDaoNu2QMoncKC74a5vycpFR121s4xXLA-soSAbK6BB1lzWa9ML-_3eAc2oBk0rkOjRg4Ah9lq80xA3Zx2Y0p_leKz5rwU9t6_9l2ZDib6hhd-gUTtSu4KIieASoT2Qya_Jp6_t8Y6eKQCX9DVKSrSWTz9YAPWtc5MXg33qRzhYKVdExiScD78ToUdDSGz4CM9dO616K6AIzWDDpVkNcIko9-zWJwOeWvgSOi8cbmeAUOlQev5Y8QrSAytsIrSN5hKTe7C_p8DE-MmE4S-Mku6j-HUZ9qvkjNOG9iDbDEp7Aq3rUiERO7D1evjcVDfjnLmls4Js7MLmczXjc2WuWMrfVPvm5ruv4o3-w8jdw2Q8A3stDV3psyZw%3D%3D&j=1":"nyoSAvhq","https://www.zbozi.cz/clickthru?a=06c13f2f-c17a-4ade-a8e9-8a4abe85df49&c=02PrpHLu2W_5Jp8GYfnlUrdUg5xuFhfRW48JFTgNvuS5LH8KBaVrG0YGAJgqc6NyHqXGQUCz4wAkLjN-rOO6_Fczn4j02ST5JAYyfty_42nyzdIckQDb0hPFp9Kt4vzhSQ6RMiQIftH1VF0N7w1KGbRHjscFSq8cWzNvVj6p2-CpT0Eidmfam2Rlm3giSVBmL4nwdiWMuZ_HBfUwoxpeQa0p2_AbkOVQo_vKmMMrCTlE_9VdYUsfIC1ohqKaOWmHqIkQWXPFUYS0fPEEUN3JnMYnH6bBt6jaZ9FNrxQQ0-AX_JgqVIDezHnQ96Bpxh1_bywn-BLOIoXi7Zcg6QSUJzK6ZkQSIYCm1bed0k8b9eegE34F_p28vlKXficJXRDXB9YJeSa3RZsKnNohz8mtkKqVbqtEozImFWOlTeoxFxTnOJYZMBLkfRt5lElVwUEt84MyUgq66O_sCJMdiorG22kYY5hSd04vDPFvMyg8_xsdOE80IpLuYDVO-ChZoBg-4BaKhbYRmnFakdmDt4ZJzENEdsi0YPDTw3OGY4wjMqmwfqRluCg0c9jpQ2pQkt_oB8xfzK9Mw5yoqOprtyc0i66yX-6DqWDrJ8-W2D2cEY8PJr50FMrdPYHNjKzPF5HBy57XXFYTfD984BMiIXkmDXMsfyXNVZxjBJdCFqd7dImiLUZKo_4WUipkVwImzwaoLryQPfbcdNlmlkTBSj4EGUayQMb9gp0%3D&j=1":"rkiecXeC"}) </script><script> (function(){ function initBoxLog(){ var config = {"enableMousedownIgnore":true,"enableDebug":false,"clickServerClientConfig":{"debugMousedown":false,"logFailedRequestsToSentry":false,"sendDebugDataToPing":false,"useBeacon":false,"sendHiddenDocumentToPing":false,"batchDelay":250},"firstRequest":{"firstRequestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ","eventTime":"2022-11-28T01:47:56.778496066Z","featureFlags":[]},"nodeNameAttribute":"data-e-b-n","maxSerialId":3000,"keyboardEvent":"keyup","searchTag":"default","pageObserver":true,"verbose":false,"validSessionLogTreshold":500,"visibilityOn":true,"visibilityConfig":{"lineHeightRem":2,"configs":{"default":{"threshold":0.5,"rows":4,"offset":[0,0,0,0]}}},"hashSeed":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ","layoutElementId":"app-root","startIndex":78}; config.visibilityConfig = {"configs":{"default":{"threshold":0.5,"rows":8,"offset":[56,0,0,0]},"header":{"threshold":0.5,"rows":8,"offset":[0,0,0,0]},"headerOffset":{"offset":[56,0,0,0]},"overlay":{"threshold":0.5,"rows":8,"offset":[0,0,0,0]},"percentage05":{"extends":"headerOffset","threshold":0.5,"rows":false},"percentage08":{"extends":"headerOffset","threshold":0.8,"rows":false}}}; window.boxLog = BoxLog.getInstance(config, [{"hiearchyId":{"zone":"other","namePath":["other"]},"box":{"name":"other","group":"emptySpace","zone":"other","index":"0"},"nodeId":"i0","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["fjXj"]},"box":{"name":"logo","group":"logo","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"1"},"nodeId":"i1","state":"server-init"},{"parentPortalId":"headerQuery","hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["lqVmv"]},"box":{"name":"query","group":"query","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"2"},"nodeId":"i2","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qnVm"]},"box":{"name":"user","group":"user","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"3"},"nodeId":"i3","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["sVmobPMfn"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"verticals","group":"verticals","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"4"},"nodeId":"i4","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["sVmobPMfn","nVMmPZ~y"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"search","order":0,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"5"},"nodeId":"i5","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["sVmobPMfn","jNmMwev~z"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"obrazky","order":1,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"6"},"nodeId":"i6","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["sVmobPMfn","wNjwb~0"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"zbozi","order":2,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"7"},"nodeId":"i7","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["sVmobPMfn","gMkv~2"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"mapy","order":3,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"8"},"nodeId":"i8","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["sVmobPMfn","sbTVM~3"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"videa","order":4,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"9"},"nodeId":"i9","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["sVmobPMfn","PfMhev~4"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"clanky","order":5,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"10"},"nodeId":"i10","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["sVmobPMfn","Wbmgv~6"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"firmy","order":6,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"11"},"nodeId":"i11","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["sVmobPMfn","nfjshbe~7"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"slovnik","order":7,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"12"},"nodeId":"i12","state":"server-init"},{"parentPortalId":"ressklikskliktopc5eb34043382451512389600360","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["nefbeojk~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"3382451512389600360","callId":"c5eb3404"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"skliktop","order":0,"group":"sklik","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"13"},"nodeId":"i13","state":"server-init"},{"parentPortalId":"ressklikskliktopc5eb34042515232377643381315","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["nefbeojk~z"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"2515232377643381315","callId":"c5eb3404"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"skliktop","order":1,"group":"sklik","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"14"},"nodeId":"i14","state":"server-init"},{"parentPortalId":"ressklikskliktopc5eb34047668211796522844482","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["nefbeojk~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"7668211796522844482","callId":"c5eb3404"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"skliktop","order":2,"group":"sklik","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"15"},"nodeId":"i15","state":"server-init"},{"parentPortalId":"ressklikskliktopc5eb34048692370859282390455","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["nefbeojk~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"8692370859282390455","callId":"c5eb3404"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"skliktop","order":3,"group":"sklik","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"16"},"nodeId":"i16","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult7937bfb211da28659d432c31","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mVnqfo~3"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"11da28659d432c31","callId":"7937bfb2"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"result","order":4,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"17"},"nodeId":"i17","state":"server-init"},{"parentPortalId":"reszboziproduct8299c7c3","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["kmjTqPo~4"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"product","callId":"8299c7c3"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"product","order":5,"group":"zbozi","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"18"},"nodeId":"i18","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["kmjTqPo~4","kmjTqPon"]},"box":{"name":"products","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"19"},"nodeId":"i19","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["kmjTqPo~4","kmjTqPon","gMbh-kmjTqPo~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-product","key":"6731658","callId":"8299c7c3"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"main-product","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"20"},"nodeId":"i20","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["kmjTqPo~4","kmjTqPon","nbgbfMm-kmjTqPon"]},"box":{"name":"similar-products","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"21"},"nodeId":"i21","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["kmjTqPo~4","kmjTqPon","nbgbfMm-kmjTqPon","jWWVm~z"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-product","key":"6644873","callId":"8299c7c3"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"offer","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"22"},"nodeId":"i22","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["kmjTqPo~4","kmjTqPon","nbgbfMm-kmjTqPon","jWWVm~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-product","key":"5701638","callId":"8299c7c3"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"offer","order":2,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"23"},"nodeId":"i23","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["kmjTqPo~4","kmjTqPon","nbgbfMm-kmjTqPon","jWWVm~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-product","key":"5701744","callId":"8299c7c3"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"offer","order":3,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"24"},"nodeId":"i24","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult7937bfb21e8abdc347e471b1","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mVnqfo~6"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"1e8abdc347e471b1","callId":"7937bfb2"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"result","order":6,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"25"},"nodeId":"i25","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult7937bfb25926d8082ec26243","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mVnqfo~7"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"5926d8082ec26243","callId":"7937bfb2"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"result","order":7,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"26"},"nodeId":"i26","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resobrazkyobrazkydb206bab","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jNmMwev~8"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"obrazky","type":"obrazky","callId":"db206bab"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"obrazky","order":8,"group":"obrazky","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"27"},"nodeId":"i27","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jNmMwev~8","bgMXVn~y"]},"box":{"name":"images","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"28"},"nodeId":"i28","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jNmMwev~8","bgMXVn~y","bgMXV~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"7207f485717bf23c","callId":"db206bab"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"image","order":0,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"29"},"nodeId":"i29","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jNmMwev~8","bgMXVn~y","bgMXV~z"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"a400739aba172961","callId":"db206bab"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"image","order":1,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"30"},"nodeId":"i30","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jNmMwev~8","bgMXVn~y","bgMXV~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"b77aa902eea98f47","callId":"db206bab"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"image","order":2,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"31"},"nodeId":"i31","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jNmMwev~8","bgMXVn~y","bgMXV~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"d70c42e635aed782","callId":"db206bab"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"image","order":3,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"32"},"nodeId":"i32","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jNmMwev~8","bgMXVn~y","bgMXV~3"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"6fbcb330d9a75b11","callId":"db206bab"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"image","order":4,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"33"},"nodeId":"i33","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jNmMwev~8","bgMXVn~y","bgMXV~4"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"5d81b7ec6ece529b","callId":"db206bab"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"image","order":5,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"34"},"nodeId":"i34","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jNmMwev~8","bgMXVn~z"]},"box":{"name":"images","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"35"},"nodeId":"i35","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jNmMwev~8","bgMXVn~z","bgMXV~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"bc75775aca17393c","callId":"db206bab"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"image","order":0,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"36"},"nodeId":"i36","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jNmMwev~8","bgMXVn~z","bgMXV~z"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"409ebf8c46164254","callId":"db206bab"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"image","order":1,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"37"},"nodeId":"i37","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jNmMwev~8","bgMXVn~z","bgMXV~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"ead9d9184e345c90","callId":"db206bab"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"image","order":2,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"38"},"nodeId":"i38","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jNmMwev~8","bgMXVn~z","bgMXV~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"719228cb94ac78f4","callId":"db206bab"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"image","order":3,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"39"},"nodeId":"i39","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult7937bfb2c3a9a5277b60841d","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mVnqfo~9"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"c3a9a5277b60841d","callId":"7937bfb2"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"result","order":9,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"40"},"nodeId":"i40","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult7937bfb277d8ef1064ca0ad5","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mVnqfo~zy"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"77d8ef1064ca0ad5","callId":"7937bfb2"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"result","order":10,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"41"},"nodeId":"i41","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult7937bfb2e8484ec9fffee0f","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mVnqfo~zz"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"e8484ec9fffee0f","callId":"7937bfb2"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"result","order":11,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"42"},"nodeId":"i42","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resfirmycategoryOtherc1f3fba8","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["PMoVXjmvFoZVm~z0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"categoryOther","callId":"c1f3fba8"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"categoryOther","order":12,"group":"firmy","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"43"},"nodeId":"i43","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["PMoVXjmvFoZVm~z0","WbfoVmn"]},"box":{"name":"filters","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"44"},"nodeId":"i44","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["PMoVXjmvFoZVm~z0","WbfoVmn","hVMmVno~y"]},"visibilityConfig":{"extends":"percentage05"},"box":{"name":"nearest","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"45"},"nodeId":"i45","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["PMoVXjmvFoZVm~z0","WbfoVmn","hvhb-joVsmVhj~z"]},"visibilityConfig":{"extends":"percentage05"},"box":{"name":"nyni-otevreno","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"46"},"nodeId":"i46","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["PMoVXjmvFoZVm~z0","fbno"]},"box":{"name":"list","zone":"main","checkVisibility":false,"index":"47"},"nodeId":"i47","state":"server-init"},{"parentPortalId":"firmy-detail:firm-496969","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["PMoVXjmvFoZVm~z0","fbno","NqnbhVnn~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"business","key":"firm-496969","callId":"c1f3fba8"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"business","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"48"},"nodeId":"i48","state":"server-init"},{"parentPortalId":"firmy-detail:firm-2438669","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["PMoVXjmvFoZVm~z0","fbno","NqnbhVnn~z"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"business","key":"firm-2438669","callId":"c1f3fba8"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"business","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"49"},"nodeId":"i49","state":"server-init"},{"parentPortalId":"firmy-detail:firm-12780647","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["PMoVXjmvFoZVm~z0","fbno","NqnbhVnn~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"business","key":"firm-12780647","callId":"c1f3fba8"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"business","order":2,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"50"},"nodeId":"i50","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult7937bfb2d620c26c364c4ead","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mVnqfo~z2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"d620c26c364c4ead","callId":"7937bfb2"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"result","order":13,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"51"},"nodeId":"i51","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult7937bfb2cf2c371b8a10dd0d","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mVnqfo~z3"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"cf2c371b8a10dd0d","callId":"7937bfb2"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"result","order":14,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"52"},"nodeId":"i52","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult7937bfb21d1ad1b0a0f71c8c","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mVnqfo~z4"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"1d1ad1b0a0f71c8c","callId":"7937bfb2"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"result","order":15,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"53"},"nodeId":"i53","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult7937bfb27f5ddcb20898a72b","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mVnqfo~z6"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"7f5ddcb20898a72b","callId":"7937bfb2"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"result","order":16,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"54"},"nodeId":"i54","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resskliksklikbottomc5eb34042468291302974756389","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["nefbeNjoojg~z7"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikbottom","key":"2468291302974756389","callId":"c5eb3404"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"sklikbottom","order":17,"group":"sklik","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"55"},"nodeId":"i55","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resskliksklikbottomc5eb34041945191268107337531","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["nefbeNjoojg~z8"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikbottom","key":"1945191268107337531","callId":"c5eb3404"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"sklikbottom","order":18,"group":"sklik","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"56"},"nodeId":"i56","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resskliksklikbottomc5eb34044037601113218475168","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["nefbeNjoojg~z9"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikbottom","key":"4037601113218475168","callId":"c5eb3404"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"sklikbottom","order":19,"group":"sklik","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"57"},"nodeId":"i57","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resrelatedrelatesc88f28cc","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mVfMoVn~0y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"related","type":"relates","callId":"c88f28cc"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"relates","order":20,"group":"related","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"58"},"nodeId":"i58","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mVfMoVn~0y","fbno"]},"box":{"name":"list","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"59"},"nodeId":"i59","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mVfMoVn~0y","fbno","boVg~y"]},"box":{"name":"item","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"60"},"nodeId":"i60","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mVfMoVn~0y","fbno","boVg~z"]},"box":{"name":"item","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"61"},"nodeId":"i61","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mVfMoVn~0y","fbno","boVg~0"]},"box":{"name":"item","order":2,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"62"},"nodeId":"i62","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mVfMoVn~0y","fbno","boVg~2"]},"box":{"name":"item","order":3,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"63"},"nodeId":"i63","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mVfMoVn~0y","fbno","boVg~3"]},"box":{"name":"item","order":4,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"64"},"nodeId":"i64","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mVfMoVn~0y","fbno","boVg~4"]},"box":{"name":"item","order":5,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"65"},"nodeId":"i65","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mVfMoVn~0y","fbno","boVg~6"]},"box":{"name":"item","order":6,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"66"},"nodeId":"i66","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mVfMoVn~0y","fbno","boVg~7"]},"box":{"name":"item","order":7,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"67"},"nodeId":"i67","state":"server-init"},{"parentPortalId":"reszboziproduct-advert5c2d709e","hiearchyId":{"zone":"optional","namePath":["kmjTqPo-MTsVmo~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"product-advert","callId":"5c2d709e"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"product-advert","order":0,"group":"zbozi","zone":"optional","checkVisibility":true,"index":"68"},"nodeId":"i68","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"optional","namePath":["kmjTqPo-MTsVmo~y","jWWVmn"]},"box":{"name":"offers","zone":"optional","checkVisibility":true,"index":"69"},"nodeId":"i69","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"optional","namePath":["kmjTqPo-MTsVmo~y","jWWVmn","jWWVm~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-offer","key":"8e480100e25adf48d3a0deb4e05a7e8a6705301a","callId":"5c2d709e"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"offer","order":0,"zone":"optional","checkVisibility":true,"index":"70"},"nodeId":"i70","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"optional","namePath":["kmjTqPo-MTsVmo~y","jWWVmn","jWWVm~z"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-offer","key":"8e48010001178d1f9f8757f40efa66d558edef66","callId":"5c2d709e"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"offer","order":1,"zone":"optional","checkVisibility":true,"index":"71"},"nodeId":"i71","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"optional","namePath":["kmjTqPo-MTsVmo~y","jWWVmn","jWWVm~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-offer","key":"aa090200ac627ab1ccbdb62ec96e702f07f6425b","callId":"5c2d709e"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"offer","order":2,"zone":"optional","checkVisibility":true,"index":"72"},"nodeId":"i72","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"optional","namePath":["kmjTqPo-MTsVmo~y","jWWVmn","jWWVm~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-offer","key":"2c2302009fc64354454711c97058db6110b3a369","callId":"5c2d709e"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"offer","order":3,"zone":"optional","checkVisibility":true,"index":"73"},"nodeId":"i73","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"optional","namePath":["kmjTqPo-MTsVmo~y","jWWVmn","jWWVm~3"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-offer","key":"2c2302009f810ebd27f4dbcf1ccc9302e5125f08","callId":"5c2d709e"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"offer","order":4,"zone":"optional","checkVisibility":true,"index":"74"},"nodeId":"i74","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"optional","namePath":["kmjTqPo-MTsVmo~y","jWWVmn","jWWVm~4"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-offer","key":"21e800004381adc70b5c60c30d6c1c81333f6916","callId":"5c2d709e"},"requestId":"K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ"}],"name":"offer","order":5,"zone":"optional","checkVisibility":true,"index":"75"},"nodeId":"i75","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"bottom","namePath":["kMXbhX"]},"box":{"name":"paging","group":"paging","zone":"bottom","checkVisibility":true,"index":"76"},"nodeId":"i76","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"footer","namePath":["fbhen"]},"box":{"name":"links","group":"links","zone":"footer","checkVisibility":true,"index":"77"},"nodeId":"i77","state":"server-init"},{"parentPortalId":"feedbackGlobalButton","hiearchyId":{"zone":"floating-bottom","namePath":["WVVTNMPe-Nqoojh"]},"box":{"name":"feedback-button","group":"serp-feedback","zone":"floating-bottom","checkVisibility":true,"index":"78"},"nodeId":"i78","state":"server-init"}]); } function runBoxLog() { if (('BoxLog' in window) && (typeof BoxLog === 'function')) { initBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('boxLog', handler); initBoxLog(); } window.addEventListener('boxLog', handler); } } if ('polyfills' in window) { runBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('polyfills', handler); runBoxLog(); } window.addEventListener('polyfills', handler); } })(); </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;featureFlags&quot;:[],&quot;requestTime&quot;:1669600076791,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{&quot;hidden&quot;:false},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1,&quot;productOnly&quot;:0},&quot;inputState&quot;:{},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;promo&quot;:{&quot;isVisible&quot;:false}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;83674fad0f05ccc&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown Crawler&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:1705,&quot;groupId&quot;:3199,&quot;groupName&quot;:&quot;CatBoost&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;41jgOJDA&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FAFHQxnN&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product-advert&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5c2d709e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;pXrDWFxUbORAe3PVvfUCKP5yQylNRNYnf-CIDBdNE_bvT7kNLdwrMzu9D7nAriQebaRWR9Pi9m_lDoRU0MgFBqGtKRImDV-8kPs1KnOlZhXka5KO6NQSKR7IX7KaWL7ZqGPVDkN_P_ziD8fW5JgWagbCtSynaGgFfW53uE37AgbWD_mlyUWhz_KyN7HdG2qxtRf2QJWrZGfTN-0D4bTgDZIisuSYbZjviK9IsAgrA11aN19RWh4H1TW4c7J_7Lc-QUisNrRdTjx-A6mwzpPxd35ugQP4xDT7IZbDxytudYEeA3xeP0gjPX-CYsPZBjmBbuT4w-8eIyM1-WATwetd2LjBCms2uXDFi7Jtd8woFqW_5_OBfDFiRrqs1j8qB07uLQYQmJHKwnDbgf0ZZnzwcFCYj7LbVzxsuvomEqMLSTQbtweE_uEMJK0KMzbn15wFPJPXYblrbM0b7Y9Zu_xLvGPh&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;,&quot;searchQuery&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;searchQueryResponseType&quot;:&quot;content&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:720,&quot;trackerId&quot;:&quot;8ec1336b-5513-4679-a1e5-a084e0943e30&quot;,&quot;version&quot;:3,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8e480100e25adf48d3a0deb4e05a7e8a6705301a&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5c2d709e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;gRNecHPmUXr_yMckKUSREynLxPGuIzN8mzwYKZ9CyKss_-lzwrTqR4_AgH-iu1F43eAa6sooDYFaSGWO6aerFEV8-y8KncTyDZS05FmLQgF4v52c0w2jwhIKTD6MTuHh6wjE9C_PochfRbXp4FIhljOvW8LFg38C_fe7bJh49nyy_qcVaC_ymlS25X-8NNRPYkrEIO_Bx3EboZGmxZcePalKgOLibVOjmofXp9gd5rMhLMmSseR4npkf6e-NdqSJGOk6E8vfAEfoxudnc_GXKrJMUs6U1SqfBF0Iugs8qp_Fm5htcavL-loSkOXMjFFtDljBvWz2Y2K0VvJfTXiYWf1YvmHpOuRWWHHjT2TeZbQh1WlDdbb_59fFbAgJKLQEcUWDOlL2Nt_59Krhb9LopwTo4T0XnU5B29pudkUS-lYlkuy1s7iUVJNCCks6Ll8NYh1sZZAwgPHyPhBkMj5H5daNxbVfV1lRXjViVf-wLUA6ZSK041DMYwh1ssv7ar2sxH9mY9kQY-9Vl-RTFKzf-cc9w22m1rXhnbIa76F_jisMw-3qzKWE_YlblrRdgE53gEmeEKsF5572am4mbAbgQqJaqn171um9RsQR9TiN39_gdw5BcXMf1HW7J5D51lJv3WwcoImq6_wh0ybBGBcrhSHIMRd2W_Q_bvu6JplTXw==&quot;,&quot;delivery&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;minPrice&quot;:30000},&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Celoskleněné dveře GRAF 8 DEKORMAT, 80/197, jednokřídlé&quot;,&quot;experienceCount&quot;:901,&quot;extraMessages&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Osobní odběr zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;free_store_pickup&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zXnIf8J0&quot;}],&quot;id&quot;:&quot;8e480100e25adf48d3a0deb4e05a7e8a6705301a&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;nRhxMCWeSzsaZXYsbiUD43JWHNlo1lvAKUSPE_dF-b8VJclsx-ZXOnuRPSXGTFKInDqLz70rEzg7fvwoqKuA3z3vIVmI6-6FgmrUSeO0d-KfaP1mtkWKNMlJ8Ya-10KTjhJc3aTvpGURC930DWuNbrnMCnjd3nS60kq36995iaJpu7GPxKL1Th1XhrRh9feKT89I4icJEHBr4hS4KYQe07ZzagpWK4o6-qzBUxgW0OroD5sQDOJ38CVebTg9zgskESMS8CrMW5vcgSx_Y0SDkvviA9IvS7n5cRizfhrIajc0qOCg-EaRVlHf4dTVYJQYbdUoB-10gvcHrL6YsznSA4DU-RyKpkqV7F_FxqiQpeZZ1Xrwr-9vbsCbccvqgqey36Sl9A4MjEODr8bk9Og1nwD3Tk42qhaHTRIMzW2zSr9y2mUUh0At192diyRUB76_AQujqScHTEl0WHm5N-sDMqz85QzQzqQfPuHy-C2iJVkhvs1WEljCy_iQUwK_wX2GUig_9PBORKB-hoiTDZbcDDZ5-nVruxWWkLhkv2h_BxvbxDcQR4alxlqMub3eIYM5m8jnI9a1sqste7wYWTNljaVoOQMb9t3JDoXQU-2O_Adlb1HVJa-h6NSztzkL_yVkyMSYPIXQMWBzkz0FOYdQQvXnlJVr1fheq0Y3w0HZzdtChCDhzIIciM8whWFAxLrhzcZXHYOMY-QiiL-NdZfN3K2JYYw_YC2XT6-1JGei25AYS_E0OQbyDR40Na642_H_GxW-Fa16FJlVG3cAq8Z5O_HZqOWMVrkoiPlDaNoaijz1vLuUKpu7Vq-zijy7pOyt37u6RnRsCMAinWoQwSEpnu7lw-t-aISPxqA-oKIfMg==&quot;,&quot;minPrice&quot;:532400,&quot;offerCP&quot;:&quot;3ttfiXrEi6qm8Xo-ruDZ7g==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;5918779374539789908&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:83450,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;39d54b2f-648a-455f-a9cf-7d7676aa530f&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?a=39d54b2f-648a-455f-a9cf-7d7676aa530f&amp;c=mpv0y6W-RXE4f2q40ZjPeFTY04TTbTqRKaJGbx7koOuhN6P0k4IqgEX_Ik3nWNTjU88tC25NSuf88tOFRtCOtsPx-YaBmZHEZ4W30GDGATfbkITn3QyP19_6AHDlKhBxJ8B_1b4UMxkNak1Ej2jo22F2-mh-TbxhRU58Y53gE4sBHa0Fi-nxfT8fsanRVATAckcAMWlF4_PTZp_JXsPP2_9Lr91-H-d-cIArzd2thy3ob-2JhloX306tisKLkcvG0m7gayL4fC39uh8JrrZEVvYvFBD3zHeOR56bc3kGgj8pk-ZwR98Pk0I-G70K0x7N4Hn2DiCmI-r9gxuAax7IgppyeuKn_YtDbgmzlGebV7mjqSs0ZBn1nFrqtTy7VKBWhbohHdmQKLxuSdUQOuvG1vK4gUiaoJ-4J755J62D7PZ1nTxl63WqcvmzZBeLMBv9Moq5koB1fXELzbkPuARKhIXixBf92rgUIADnZI1ColXvlGUM6MFVHKy2GBdvJ2HOCtrVavH9SHAJBvoaNs3YMgqhR9yGCI04O1R7QPHeCDF7fBrmXVELCfwJTMCM5Q_tpYsPzHNRzgd5IOo_qV2B3Kc-Ulw05E4MkKKGMB1BtAhEcJio3nRtbShGeQLRN7v76_RvfGSamRnwM2i_IOFLSRhzJNGx9IB_v64bfGA%3D&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pickup&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;minPrice&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_Bo/HUoxu3.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wy2RtICn&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;D3HcYeMm4DYougUSXtzdC-R9YT3StGH9d41PHfJekNjgJDaN1dT60UNL6652oCNhKp9xpzY4Dv79MBJ1v5HX6RuCUAeM4zwz_-SWDeJmU0CqumnjWi5-wMTRgIqDxgr3lYDLtJA-Gwhv8J3_nmdneY-0YZ8-zde0oa7ff_PlTgX8NlL1ucRm-h24d8CDBaKqBJGs40iBIPGGzVqJS_F97UdRigyL4Yr9D5z0Ent5G0K_75Fv8-il0IICHH-iUQVbJH9AtxmxbiPGGCA6qEBXDD6ggQgbZT3vwtoYDq5zwq4tGWKgUkC417ciAAXlg9NbCeS3fcedpGr8GXDsOYtjmLusEXYTP3us6CGj-_iBaxhURhOsBGLS93sUpAR9AMv4Qj579W5lFwHgCLpP7xfBJ075wK8VB0lZxcLyU4WlXci9enBYwLhdrhE09LT15njJF7u2RVdHaLMi_zxSJWekFAI9n87hvZkUvF412FQxs96wjAhAdcjhxvWI7W3COl3tRDIFod1wnoKXSLIE_UWYutN_-yUkblPHzWnGgGHYwEahU_NSotpjieJdr9724U5upD8rJQHlxvQNxHrSRdflwA&quot;},&quot;rating&quot;:87,&quot;shopName&quot;:&quot;ERKADO Výrobce dveří a zárubní&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/8e480100e25adf48d3a0deb4e05a7e8a6705301a/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;12648002348796385079&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zl4TIblc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8e48010001178d1f9f8757f40efa66d558edef66&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5c2d709e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;YfCZJZLFadi_oMv1Eo94l4BOSNQIrErZ8_1IQOz7FkZ1wN6jlvcM46hsaHCmP0wCoId-D1U8sQ3u0SUvtgdtGTGKlfCjU3Om9bJS0tgPgXRRSpf9mvO-J2IZTeqdSwoZwq8cPruV5ODC6drkq_69Jc7K_O1-UgoAMU-O6_0gyckMsPK44uHhpfxetaDShkrfmagHlmywJ_MJdNEHBbyyBvVwFLO9xKjD4WI36I9umkh46f3Pl-xlX9ZktZ-5aVONSpMIVMuXP4r4gT7NTvgBQugdP2gn0ZopNErWmtRBmqt6wYYhqvKEDLrMtgRVyqCb0CbG3EoHOdSfsTaUDGhSH98djTLGIophT6fVelOVxnlMS6UeYxsZ5uFGAxDoHWVkFf1vdwK22Pra5VOjZskBA3XQICzPqi6jOtvHu96QX79cYWol559da5pScE8pOUlCXWxP8_7I2nxloUxxUwP1ecWHsjwK6bRL8L0eg1GvnBlDL4MxkWQIDUOgLPMC-dyhgURfReS-T4nRiEolvIl9O1y2iSJhjj2HrjnbUqZ6uyaA5OceoXh6kRErsW5GmGZkvneAPdOP3_l9861qQBgZWGiWe8m2eHQw680R4_h7T1nBMqD18sdLLj4IjB67E44KKVXIjllez8egwx1byweiFmfZd09hqF-1PvHVNMc=&quot;,&quot;delivery&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;minPrice&quot;:30000},&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Celoskleněné dveře GRAF 9 ČIRÉ, 60/197, jednokřídlé&quot;,&quot;experienceCount&quot;:901,&quot;extraMessages&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Osobní odběr zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;free_store_pickup&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N5FFfYPB&quot;}],&quot;id&quot;:&quot;8e48010001178d1f9f8757f40efa66d558edef66&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;pO_pS5S5EkyeluiKGyHuigCiw8heAeg-E-bSJTy6EIRlEESA1i-fhmTpqgZGmaN7cC953pKQHoyw3EXK_ZTSSw5aWMFHlW2276-d3EjjvGNv6ia3nsJrEqculCcYRm527Op3u_rqu0rNBFeC7qUkM5Cx0z5szlawVGSh6gXS4kk9MlzEkqcvp_0Z80IP3MZuvdfAXFrvza0oxRu_f4p8BL5SYnlUsYkkwufDcyMEKuufxWQQZ-i13AlycVuV1ip0NOaQkupTCFDKvuTnwJ9DN3FDOyH4k8hm-Xf6dHnyxX8SpzLScmohV50D_54vOcYElfbW2jLb56IYJscqP7wHaXBaszMi6RC27J8izou43nfcESW4OOwdMruQoxppfMPkMf9tWqeRlAk05xHUAr_pe0fhzGTwvMJ0VnKUNFgoxL2xVT7AkX_SNsL8VEJF_9VJrk2Pi4yl7qQWBFOEnzyb0vY7ur6QUOmmOnKuqGM8qI5FM3u0IpFzICpYkFSMpBw5KpiS07J7Vs-YkcHFuWV9ApkJhpQ1ejcM083Iz9YhB5jXqBQjNMZDRWUouEFrUdnV1aYIKpEipEy4WHrnRGPQLdDfpjEqls7cKF9d_Xxpvg39n20Z_KdsFxVOUOWfK26vpXueqR2UIbN1NN_QXCKGYQC27b_VftYr1eDPDoqudFVWYrQjd4-UsXffFvZSfcR_Ovn2r2CDCpQopYShVnbnXDRA4R1mcc0jXjWD_V9WHCeANfVZWw0Q-T_ljM6lUxmdUyLIZBBkQ1ysiNQ_iswsU1Ph4f7HdvXJyM6qT__h9qURt5_uqnHiSFKd-cEh1hFDWYB0eJ0CDMei8h7yuS847UVrSz7HfERLBDwpI12Iig==&quot;,&quot;minPrice&quot;:496100,&quot;offerCP&quot;:&quot;oG75jXtgvCfPtOfuEODB9w==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;5918748028615013696&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:83450,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;6e3fd3fe-21fa-45b3-804e-13ecf23c736f&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?a=6e3fd3fe-21fa-45b3-804e-13ecf23c736f&amp;c=kc-oKyP2dBTW2h6syqvaURLmM2AuvKdQMNyB8ASfLykviceymTelgEUNiWTdBzOaBkBsqYdDlozyl6YzjtNocBdkKhdAyzqbx2TlfuJt-kJlzYxp7TfHdZivLjalJcA5FxEhm0awQXpwIYDjPi5_HeP2mtS0yDNKqkL6gUTFFGpYE39FFZbGnGbfKqR-9cA4p8xidll9_dU_ecvuUmD3qm5l6KLByqmIOfhqkB36iVPF3eRqfpjnoS4shkUDiOM1SnlAHf3bJkf6trj2vHqR_FMc5w0uNBGDfTuDRd_OiC4dgQVjP4p3je2mZS25j2jsih1MVZkmCLXxu91zz3bSVKf5p9yAverqrssMJKmELkMVQDsUGe6kHdMIdnmgMsKhdW7rBxY-y-TLrdixjAoArB7_uOOdlrnXV16mx-6rTMdXUaKSe6LORDuJgpLOrbgT9XAlj8_AJBhjQcX1PfYfImlwI-be-iizdu7LXWMOAtIuxS744EfZP9LhblXTseRZEv8xFGNVX4kgmDNlWKl_x9UqV4T76uSqPnr_g2E0E5j5h7WsvUOQH-Da3H8jTzB6_cKWU3PZ4PMFOQRCxHlNEDZ5ApWcpcLXEDw44G3wZFSqBKufNesK-o7TxDT39X60ov-oeLXtkHZRmWZN73omU4uOP2P2Sbgs8h3l&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pickup&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;minPrice&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_Bn/CIBxzK.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ex0XsaC8&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;A3X7thmO7wbMugfKRgM2ik4QEIY2SarKaRlyOzzpJ5YvUDdcdiS0kv3hbjcISA8-AJLagKGcyq0J5ptraC7t6OTUyakqCqaZPmCLZj8TZTHgvX9BGLvlD3LN5f6hsFfyU_AdJ56_81ob4dEFvkKi9HFEIIgVMckgRHMMokv-r9veoyF6q5gfV8EZA7jsh5hnzGTqJTUc5nFgXFcEv4YNQ3HElfudqRh1JevLj0zlzkHPChO-eobwVxuERbRJkb_0oEuHq1VeKcd4JJg-0k25e1xv97InkTdDMb9klC0rFX2hq1o76bOfiJvCGOEq3eRVRMnrh5qIY9wegqz1KDHxgQmt453t8P5staaaV9xXprL3LJ4jxFDyTKIh2Xtx9wx86zqsjji5lF9srIfq70fTgj44PA9zXAk9W6ITEcqntcR_kv6Puw2BtCsKMKyEe6rBneAPOlB4xBwlIzPFt7JHuRyy7wj9k0UJqn2Zp8gorTkq7xFpVaMAmDvZ6r7xLO2E_n8eCAGt3ZJLGXYFClJNDdJcdyhbcbSq1YtVKyAbwuxPMwezzskCQS9xPC4DBOVxaZb0oNT2MZ4ByVXyap77EQ&quot;},&quot;rating&quot;:87,&quot;shopName&quot;:&quot;ERKADO Výrobce dveří a zárubní&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/8e48010001178d1f9f8757f40efa66d558edef66/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;12648002348796385079&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;P4ULMFlb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;aa090200ac627ab1ccbdb62ec96e702f07f6425b&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5c2d709e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;on_request&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;VUz81wqdBfBIsiBo-uXIbUurtDk7Dg0mt8m-8JYXqO3e8Mgjvw06awhmAt2s8sZhVr8Axt2sogI7LjpOlKq7oTUTSpotx4eyOhf5cyXblUKHhCV-rdUhqIDglXCuK6UGRbAJ0SDhtITMhPXjoR5lr1owTwLJe-EiylX8BMQrQ4g3wo0PN34oYsSmt3o9T0Uwof94QrjQgzp73DeoKvJl5zpy2X-qaB5dAXGInH6oxz7NjDgT7hju6q2UKpooANNJD78sPMi812YAtg3eDCyT1oEDhs4i-phalHtQ2d4gGaL0FpA-WZcKA4qARDvFHxp4agHPprH15wfmJfCmy2i6OR3P_UAKlV-0sqdtPuZZynzw0Erv1UexYULon_1w761EAN0Qg3dhqB2MNRCJbU_szvzJk95EvJyPMzwsO8WCSaN9oFcHPh97b7JlPaGEY34HdU3LNGM7XTtChzSTIrfIcaNsY8vOcPnkgEFcFb-G65Aq1BOSilcb4rIbfgxNPZrApBcXhX2yOQENCgv__hz0pSGx2LONbvQGGChYjbNqTJ-ePTHeeVTegd9e2km5N6HlHkwfVIr0OPBb89kpIy3EOIMNcnJUYaWKK5b_fuWXFk6LKMSba2lFvHjrOobDyA5xym5ViwiVB9GH-Q==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře Erkado Celoskleněné Graf&quot;,&quot;experienceCount&quot;:3,&quot;id&quot;:&quot;aa090200ac627ab1ccbdb62ec96e702f07f6425b&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;pJSNVZ2M-HOqkN5GMh82oWhlvD0kRCCYTARTIgipEGbhzkClR07xQVPcGpXDbaHVCA5nascLrhvFGhQhTf99Cg5Q-O8rCGvi8DIJCIp2Vz_hP4wzOnKmMvBzBCQidfnZuQP6MGkgvaTBIDe5MWh3x__-CUXX-yVRBkaT_567ubmzFqBYt0cMkkAH2eQyf8RWs1MCEXDrD8JMqh8B9bd_Zd-LfhLiu3EPC1H17RXk_mbF7FmbDIMOpTrbz3ygiMxjnZtm96d50euw0V5K8KJGbLuKd47Zv8km0Cqcp3qHlYVm2EdaHR_OfHRPrLIy6iXkGcVtUQ54VMOTMO-SeatI3-X8I_d0aRVJkOsKnsWRzL_htckS4lMcr8gOwugF-E_MKlJJQinENcUabiQkivciQ2Qk_RVv9jhu9kyoWPxFzLEjytF1Z4EXP4YGNM229xGMSq8Ny91r3WifGAe8zONkmF2nIHIuamgB_QK9Dmd8s2jD2tKmdPL9Kmjwgv5P9DEb8HSPJyKBrxuXYFNtzGKX3NAeodai_tuYQSuRXaeMTxIg6B_3yeRLePkPvrky5nuMayHQxx2wrFU9y_fdpUEUYkUcGbUEYMi80T8XxbNTul-mKHxC214IdAGj9PGK4jsm1luubO2dVy77XwHVKgEyc5OS5-f40cKm74XPkVCGkOxcSjKznZRmfy1QeerpkWv6HUOWAAtgPX5-yXUmj4uok5CvwZTGIMjxzAQ-Q66-72c3V3IdIiK2mWE6_jBMtztwKlBNvtQobherCyV7DK9mVPW9q2aFMMCSanYpWxbImscR7vjnfpp1ZvXYm3106DhAAEFozHwZk3UeZt0WTtXQcVhzWsmNVKVnBh5zXpvpwA==&quot;,&quot;minPrice&quot;:496100,&quot;offerCP&quot;:&quot;S7_QI8aY4JqcJJ44im3csg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;9397471460460184734&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:132923,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;a0d88d0c-c35b-4d7f-a84b-2150eec83182&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?a=a0d88d0c-c35b-4d7f-a84b-2150eec83182&amp;c=3asXU8Pa8KzJQ39eI-_rIOkjSgatvBQqKP-d-lifiP_UHNC7l6o3TFluRp7jgNYDBy-ncmvBoVfjF4qm9hTXZHcKu_Z0KxWnr2xmY5X1pSinPNvPhvnSi5_bADPz4Y9yVeeFmkxIyOsMTxA_4R1nTouhuFECXm9EukI5vXnfTE6qtHPAgpPpeZWM1OzCGsx-a7rN3NL1v0MIyIC7YQRLfRFiXqKggbV4HtOqshU7N9Yq5wzs24bPAeZMyWC1KOMR4ikancyTksHpBPCo8UB141ZbFAgAj4e1jsDiNgGvBkcUzUA5hfrz0yfLndqmwz6sk-iG0q9f8-RUe9F2dvTjmRCiDuqGV5qQBBCkovFvvPDws_tS_4fi4v8KBPrK__KyOqnSCljc2cbwwjt1RajkpbNZyB2RglT2L3zrCQ6Hc8Y4xRPN3dJDxvlq-y1HbUVVxLVsnjMxl-pHhnyR-FQvdaXY2OTZ4NS4ZSzQsPhKIQZKcD4PYfVfhtkSOuCGCjfAvIu2cA0-SNXZbzaRuWQIvU2H5pZRMJgFU64WwouXLjsY54ZHE9cOI-mdAfXIW37IkPbPCV9T81i4Yd5g4PFAlelKnkpOeAbLzVJRUoScdgJL4W_VTcehdiRlz-DOnzdcCW_PD1BIiRk%3D&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_FZ/SM8B1Bx.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zilp6703&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;y4RPmkRSVpYUYwOTxFAgJ2lqVvMPzCv9ZcwUAxeuOC-vEuKQhjCSplE9BcN78yhElqYUdJs0iUxU0S13owuMtP4p0fdqignmscO_Ms8Ep5CB5u002CJnvCiYKFc9lY-vd4wLHEV79DvHVATS8O-VVR1PRPdJcb4VSUS6j4FSO8PEQwtip5UKhP3dVHrOivhslXOD3SMVvDx0mJ30e8TWfoasanMYW2JmXoJ6LeGJqBAkhAFbtLx4OotuUGyMwLbiX_VpQOSVpg_4ZhMzeNCawv9Kw4ZJCcuj3maV8Mq7KyJo0SkYFGAQ87eiOzKNTcf7Ud51DhSHzlz1YDCSxEfuGbOeL-FUgK0s58Dz9qstffCUWi9_6coU1GFuvqFbyFcFPJ0ajFTesLqvssCEdS1TcxZ9a1rr5sZC4ZmfvNMcv0Nlz_CAR1UBCBS1gyBxY6hmQhy5m98OzNku_0b0YVLbpTJmr8MP2M6R7RgWJwOYMeRqZfrBkzxhRVYR1ZZDqqP0zItZ4N3sXeMZWLcuS93Y7Fv9MULgYK-rS0M_xBmn2VDkKXxT6RCY5d2tr0fhr7uo57L1lcQxNzGQ4y-DBibt6A&quot;},&quot;rating&quot;:-1,&quot;shopName&quot;:&quot;Flodoor&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/aa090200ac627ab1ccbdb62ec96e702f07f6425b/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;12648002348796385079&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ak5lrmcN&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2c2302009fc64354454711c97058db6110b3a369&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5c2d709e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;cvzni6FFRiflXDLCqcQuLc10cOvEMRWaltSLD-8rDgXr_ZTcfXL24h-e05WsaXfuQZ-b-B19EmQwXxwksQ94LkKSYynPOz59zMq4waX9ZQnhgrOMBRm5Zgbdz31dWsC_4F6LMK-7rpiTzyNSzyClLyYCkUUCUy-3cFGHtuIFq5n8A44Q_RygzEIVwiKI2kpMg9cxaLdaZhISZJK_o0LcDnNDmQ2qc7RRkm3m4CXgdSb8U42BzZ0zCAO94rqE8FHdkHcNhDj5noWXy0az5hgsHH1RWU3_J4aie7TMDBmPJYmaYfkqXP32x91BBCCxAWXZPKblUkc2cMgcL7zxR9pDjcxvL1K6GcdK4fWfZodC0FLMxsJc6l7QpskcxDYWlqXQhcnICBcL_Aarif9_9glaFblUVsOuLzA4TaPjc7qSQh1i8-rn3GFc9mELOGZBl49g3TLiG73OQqgKpfDLNW2KcamcsqnQQuUSsGL8YHnvM-fRDCUezq8IWtzwbd8SrvmSID32CLprOXXs657ZoYPFLaartIDoDCBAjt-Yfzm-7bSxGypjarT3eCZNoXFq_X0=&quot;,&quot;delivery&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;minPrice&quot;:72000},&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Celoskleněné dveře - Moře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;extraMessages&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Osobní odběr zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;free_store_pickup&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wdGHU3Di&quot;}],&quot;id&quot;:&quot;2c2302009fc64354454711c97058db6110b3a369&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;SuwUBgYhro5DXlAKOaZUPxnEzkx4T5w_WZnyBbVFTKGexw2u6Rcboy_JnBkpVWV3GoeIq48rr_AKHd7atmpxmDZqGwRf6vsTPWmsk0lT1IBhPJ6TUH2z7uEzfsT4MtIYye5GRcu18mqJS2si8KKaTUVwXnu49fbr53S6Lq9-kqaqKAneMc0tEL6KZUM8r0afQ25dW4sQXESNWSPJ_WS-rwTme6h0LsPt2XxnBwzKl5mihZ6nL-fofRWWa9Rn9-z50iCnjpWzfJIMw0eUXO8MxBYz7E2fEdxoiLa4IaEx-vy5oeK-HaeNC4dY7rPM2e3DmffF6zygLoJsCqWQiYJ7kU2gVglomcW2YWN2P9d_k5dCgfP4TcAe-fGhkW-4_PciuwmEwaYYmNRPYmdj07qlJFWqsQdLI8YnTVFAnMBFkX2WAc9UnMLLk8SdGyUk-gWAcrofUIgRGQgnnKOlwwL3Hwq0GNGLSbIW6r-U1bSnxfrnpGfhhsdcDR4fQl6Xc5oa0kVo1Z92Q_mboixSiZC3NQJoX0FjirwGEkug6c5uxCIFwqyYjs2y0nhWTmtLvrczFku-pKYIwurONODa96Jpl1RMjZXK2xPFskJgfvJ34uRg195v19QSPJvKbDwMn9Y7PbMrVnp164YMJA3H7ngN-Qa9xCmnE7_fGbyQTGAAsIX33fhObcob0kH_c_c9yM6AOhtgboXZWTLesZGSitwj7_ULG_6decTwp8EEVZV1VgXo587FYj9M09YgkjMk390awrTGVR3g7UhvY4IhWCe1vNFbzbXNGwqAVRvWqYgVfNIwT9vUZRuGPnzZNvtc_dFo3MxDFL8m40x9Ipy5FQ==&quot;,&quot;minPrice&quot;:955700,&quot;offerCP&quot;:&quot;m7pBBLGtHPPG_baPwehycQ==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;9857011745832435827&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:139615,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;54959891-2720-4c83-a3b6-e98e1749d8d4&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?a=54959891-2720-4c83-a3b6-e98e1749d8d4&amp;c=zfhDKaG-IX0qpJEV1w-a-k7vAIUR3gIxeae_eYOiFQfxgbyfCfZTBoe13zYjA-eeCdG99lkCk8gpwduKfOD3PGbDwGE89WHOtszAWPVv7OEKwgCUsoyhtm2zO51wSEqx2qhB1P71OGtX7cGrUc9uff1bxs42FPiKlia9VYRWWydGp8jsfhKdg4I9M0uJ9BQhmmMHkRF9pBERsAdKOMp6taLSLr_4lvKjQ3WeZiIaA4-QbwFFWpylnDopdPZ0E5TuPGc273-CJ2XT6vuC1xePn7baIPny1gjJLbPJO-N3nPnc1GPIyGgBSjy3mTmTzcUQcLnvnNoaZ9twS-EV_80MzvV_VKV8wN-q-6i3AMFoJtf7fBt1nyBU4c-z7XgTWA4gngXdEaZMHqQlMB9CD1LQsyQlNseTDgODMKuSwN1qoP3jHudLCVUdhwXQOGpPLCifBKvJNEVVG12p3tICORkWC1iqW7DX943jqpxLrOR_9_f-QGLv0z1xX84lmDCtZUEcJIZiNcCGYzUF3K5xNIxp2QdNLEfhALqv5rpNoWd0uNrjLjbtALKW7_Aew0Uc&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pickup&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;minPrice&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gT_O/cIjBLOw.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;afjBp9co&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;0wtrWp2on1cZE3zh2gJIPUbKuHJ7O_5D0NB_UkAIeSxAK6anYCupEV0caaofKbkSvzO0nXmoTrxaxyYSI9ki47D1ZKBDXAPeUqmKPxOjD5ihL4ICdvp7raigq9MZuEX8V83dqFg-iftf4-xhKHTmdUOH4u6D8IxskqIXDJ6oH3xthTGe1NjovbuaLs7DEuMJ5jWzVgZoFLVmhFog3MpR8EP-aut9ZiVfIaE2bGMT-fd2xVa19Glcui6ymmqiDaKZQAzjLe_8Pg4I_Ij6rvpeam2KawiHwm5dVRoGd5slcJDupGlylNO1NVf8rI0lUKT-mrNAToAI90zRc8uJyLnMPBNKP9wHiuevzgyN2BnHlebrmko8Sbu9UzDtRMS-jfQ1kTNzXTDsWvNcqOYmBpSFlyADMGgs4AgGUn4q6tWbtTQcwm7pM2iGPHUp6dMzmV_e5E6QnIqzxGppDZWH8EsHK0dfLCbP5-EPaEaLItS8wGfzdmmZoagz-MVbovnkThvreJ-qpoow1MtzZ90KXDlYf_sn8LrKXTswIY732R16tLgGv9E3jz6P0DtGvvxmiSz7Kvjzqod58NHWSzyj31L3SQ&quot;},&quot;rating&quot;:-1,&quot;shopName&quot;:&quot;Erpi.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/2c2302009fc64354454711c97058db6110b3a369/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0M0nGZyl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2c2302009f810ebd27f4dbcf1ccc9302e5125f08&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5c2d709e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;dcFMvhng1z2W46fTOgx88Q6fXVSvBqbM9YzG5n3aPntcGEdoqsSn_iW4IyasjXes1tjr0JorE6_Nt85iqYnkdSbYkRbXgqDFLiE39TzLeWA-BL4TP9ITjd6T7tU68FwThj80a4veWK4BnQQIdSQYb9gEIp9tjrhoPY5NVk8TY6fKEoXgY36jRW8UpcdtWfGgkbaCd7tMmnpN_JgkCNvzEwqfoy65QX0FkwUNJ3SMvuRIOmNNzmXqZpdAvRLh4KEj-b6HUDEmK5JIw-olQO3ouRR4UD8Z1mIKQFJ99lt1Ehtkz6iCejaRAcetyz3yKcup5g_V9NGHLeqr1hqiDfELlhJ2EOT9ld5I1IDatNcLt_Wu4OXVYn2CFen9XnOxZMv6APT3n2etYn3QBIq-mMIm5ipnKdeOc31pKmkAAL7YZN09wwek8KwtItB0sj6zMQFsIIR2QymLxaVmEHA6kxdkx5IqWrbwZCHzDaHJ-1DB91zgddApyMKgnotznt-5oafQOzvjqOBMLecx-i0voDE_uU0y9ChhjZIg6_2QRGOXJ-IeGC_hoqWZnJYjJBCeTkAVUBnO6UPN&quot;,&quot;delivery&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;minPrice&quot;:72000},&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Celoskleněné dveře - Ornament&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;extraMessages&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Osobní odběr zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;free_store_pickup&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Fvs7TYEN&quot;}],&quot;id&quot;:&quot;2c2302009f810ebd27f4dbcf1ccc9302e5125f08&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;y3XNLu6O5qpkcsqCLYKMdgdfL5_LSLozd3gr9ghk89M6yAFSbSblrgbISr4Lq6BUeIeMdweUnlOSDRzuze8WoLCB3I5RzYgfwq4Jh52kAj_EzAsj2_Guq_ivdyAf8nNh6IZHXMVNpBlofBh0NH6iXbamN3duV1-osOKIDpwewWVtZ7-lle1lmbs9Qu0lfM2NCY9tRzjRw1PYIwArfL97DI_omtq8LB_p9D6TzyDDjBkyEwA3Tsa-j8UCcDtuaEgBCnHnvt1WREb1R4j8l-Ot6dqnud39hfZnshG2L6JbV7GDMHeGKyJfYcNViHOIco7x0HioCjrtIpkybY2QbShVhecyUALf3rMNuGAqL1ezGFFpGZk_YHpBINeQHJznZI4-sPojDJoy3xWl6UrBQByN2PrMENtxr2N1zP1Xp3NfvhYhkIJgllDSmEritG3KawHQSwyXuHEfDIJam4bU0syAiBid3-a8bmcX5pRE79W-8ElKl7wq7bu5tMb-mDe-ed3Cb1Djv5T_lHLEaY3JLx0xArWn3GVZcCBUyzyG5pXccksfB3gH6TyV2LMBX_vbYZqNYv4dPYA3TYre18lltPL4YBcfQD7yhckyxZN4ak7B_hzdU9wVM8o6cI0ePSO7o6xAvlN_xZWeWPNFGJO38cU0sJUQLDLDwwPxcAa7PGmzd3ATNC78XXZnybsXemL3emJo0wQiY-Ea1mPNO3GKp2rC1uoDYOJkhhsZU9qhF7-oacbEloTxBjgdQve7LTVL3yMjOUy4O6w1jn2Qz_vMILggDPwvf3qv8kX3bZVXumeQnFgX-NJH4KkEQVGst3eAE9MzfEiccOZ_kB-LOnDNaQ==&quot;,&quot;minPrice&quot;:955700,&quot;offerCP&quot;:&quot;dLRCQm3vyhpnyeY-DkSPkw==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;9857032596580376831&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:139615,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;4637efb0-2f35-4fe1-b81e-6327ba0650d8&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?a=4637efb0-2f35-4fe1-b81e-6327ba0650d8&amp;c=0liFlb1iWefa7QAtcnUdf9FXXAnYtH_ucky7ZAYKP937eulDS6ttdkEnf-jBhaYTcxyG5k_1PUezBNeW7_YPq9pfOT6EACdgwIfZF6hOXon6BMykSeGsWOB5xmZ91FMQT94Zjh8zocY4Tf456DCT9IL-9ARvgOThqoqsv9mEnFXXMdlwTtCRUixUUWX57eTuv_Y-g8_9BZqxxrbnDaoNu2QMoncKC74a5vycpFR121s4xXLA-soSAbK6BB1lzWa9ML-_3eAc2oBk0rkOjRg4Ah9lq80xA3Zx2Y0p_leKz5rwU9t6_9l2ZDib6hhd-gUTtSu4KIieASoT2Qya_Jp6_t8Y6eKQCX9DVKSrSWTz9YAPWtc5MXg33qRzhYKVdExiScD78ToUdDSGz4CM9dO616K6AIzWDDpVkNcIko9-zWJwOeWvgSOi8cbmeAUOlQev5Y8QrSAytsIrSN5hKTe7C_p8DE-MmE4S-Mku6j-HUZ9qvkjNOG9iDbDEp7Aq3rUiERO7D1evjcVDfjnLmls4Js7MLmczXjc2WuWMrfVPvm5ruv4o3-w8jdw2Q8A3stDV3psyZw%3D%3D&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pickup&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;minPrice&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gZ_P/ur7BLif.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LNiBHCZZ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;XP8pBFjPK3-G8RiUih0PaBhSqmqEfrDMPHVwr7KnpUj_R6JqymwC-uBT9m6rAbKS_VHlYd-KrV_81_99FNoB_jy5BxSLOOHv9ji8HJquc_uS6CcwwkuBGhPMhVSbqltr67LQBuLVji_SyiChdo68ChB0jWC2tf2RA1treepjMTbQ3MVxAdJBiaCHMHvnPygLw1Z05K_TrgKwkbanqIBP61VENM2ETDI197LY8LCDZ_87kGDhkv9ayQ8l3O0tkC2vS4wRF027Al6eBwugVXkfoXMK5-7UJeOJys2_lIGrxweBCtuSYZUq90JdkZpOJoJnO1-oRwUNLcEknnvEVB0AE_8IXiIcT-3fI7joo2Tb6wEygzq6WbXeg7-wWH3oZwesUEw8qLHtdAGaI4ENWsL_K7U_-VoHZ7-zxXXq-NSDyky15r0iRhiBH_YHLDwu9TWEBp5MSEYE81UmgUqUkdcKxxHLdcpbz1c_-J53T1ECpL5QgDt477jesCDa4OghaMQ_RO_LZlNLlPOw8xvH9UlCYneiM7Y4DCWaPdhv70HPUeHZwDrMfUq6F1tpF5K5ROn4_pcsne6W6Su-0_FzWEeUSQ&quot;},&quot;rating&quot;:-1,&quot;shopName&quot;:&quot;Erpi.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/2c2302009f810ebd27f4dbcf1ccc9302e5125f08/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gtg2VsJb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;21e800004381adc70b5c60c30d6c1c81333f6916&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5c2d709e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;SIVW5ac79PSNJxU5T3l6cu7fBu5qiF5JPoRB-3hweAAj6TfvUgnENQQDNTCGkB6D6mXqTbDcfHuiVJy48LTHxNVwfYyIbIZkyrPNqNlkY33ai4ql6nrWxRdIWyth1etiBY53eY3Wvsm3o_MuB7i5lVOT6Yf-GCv_7h0m4pK2qOcHMc7LTxATkHlOnYqWtkwvXUjVfB0xrNJ9PP6-MA1sOD-dou01O1U9Y3wfUjczZkevZ9iuzv-3FenJV5_vhYO0mud6yUavsPTCmwuyc_tUJPw9vBVw9LR0K16Mntuz_ve52rGv8zPXLLmf08gOCLiu6ZcTltz5SuUt0MxGicKpCncx-bag9tDfCXlSEp0wstPGio_r-7_KRlW1Y3o3ORUznL5oyPeNaSrNzQc3CWsmHG6GLd4MbQHiRHEe0eaPbaIGjkBtNTpH55-LwLn759zzS36f6xF2dc34Sc2WCh-J6NQ3Rndmm5sViSnkxj0iurCA6DYAH1JbswfhlkmGB8_Z7BlizFPQ8zGWOYA-k-BczIBmCv5wayTvDPU3q_ygPSXg3vGszgTOz-Kf4qSMZUSpUreEX_88zkOFCOL_0HW0OXNZGxe_4W75Plf9QyDtmrNTnSNfOcWcHPFioEyTSTNBPpCSu5AS_1F7QARWsSL30lVbenpO8VyeLw3tdbQIXoj2sVKyVZa-qPv8e27zl79M9_uNPJBKZc8s0dCcqa6Ehn8LwgvoVf3JVQ==&quot;,&quot;delivery&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;minPrice&quot;:0},&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Celoskleněné posuvné dveře sada čiré sklo, 920x2100 mm, posuvné kování stříbrná&quot;,&quot;experienceCount&quot;:4965,&quot;extraMessages&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Doprava zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;free_delivery&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bdIvBQJC&quot;},{&quot;text&quot;:&quot;Osobní odběr zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;free_store_pickup&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GWVh8xWo&quot;}],&quot;id&quot;:&quot;21e800004381adc70b5c60c30d6c1c81333f6916&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Eh8X2uMWvjkMNQ3L7EbsNQYAxL0sjqbdQvPdk3bJLyVmdM7PIyV39p8d9ccuqUac9GpaptOAYoB4y7WibkLyWkpSMwb2WmYVaCvSCO_SUGfTPSBFwjnIv3Se2Uv0eew2SEUS0FBq1EAXNLPyY4VIiKR9QPNzOSIjnfhSCkj-ct6S5Nd9C9AIgDZ4J12RFvv4ByBoSQeFwPaVPdIr6YJyql8HzkdPoJGh-b7HcUai3eZ0F6_PmJGN2vzd3vZQ-0ZD2T7B1_OUiwRyz7zfOcbl6wXk94JZI71wOHs_yUnViaZrHvEsWLvgaeoDQ4LD-1mQKAvzGmP0K4XOowxi-De3zjrzmhqnFaHGwKuxPYKqmpU8GNVRrn0V2faGV3eCcRztt-i4skY55NlBhzKEhKsp7vDM0sp2SnTsCv78CXoW7SJfx5rMg84qmOOxT3fNw8s-qu8V34K7lYTWG5qCvQp1gIuy_QHss1EvaIpS4t2OkQWdOB6Z1AdXkIMHcmexodn0pdD6HzdfDaLFjsmwO1rREayZpc49G5s-4zlw9zCDialnAwKyYLrxEX7kX2vHJKlwDP_BnuxlD0s3x85MXL76qzSbb9SqBkM5OuhzVrA1xw9teB35PrfmVrAM0-WpKSwzvoXkLqXkf8LqfMBASYhjievcXiCokCXo7Y1fuqSy7Zffx6iT_NOYVfANL_KnEp4Uq4gOCtOs1O5LZbSvl9HERG2AhGruYZ_nNMCpYrVT5Xhyl-sU9nm8OvDBwZSTo8zpVZ5Ac7z5u9fAH7swjoJmqOcFDXqAn8d5rU4d5pF6Z879Vo_uLL8_TYU=&quot;,&quot;minPrice&quot;:1126100,&quot;offerCP&quot;:&quot;DwrTireqqF1wprfOPdumRQ==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;4181703514143551069&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:58988,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;06c13f2f-c17a-4ade-a8e9-8a4abe85df49&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?a=06c13f2f-c17a-4ade-a8e9-8a4abe85df49&amp;c=02PrpHLu2W_5Jp8GYfnlUrdUg5xuFhfRW48JFTgNvuS5LH8KBaVrG0YGAJgqc6NyHqXGQUCz4wAkLjN-rOO6_Fczn4j02ST5JAYyfty_42nyzdIckQDb0hPFp9Kt4vzhSQ6RMiQIftH1VF0N7w1KGbRHjscFSq8cWzNvVj6p2-CpT0Eidmfam2Rlm3giSVBmL4nwdiWMuZ_HBfUwoxpeQa0p2_AbkOVQo_vKmMMrCTlE_9VdYUsfIC1ohqKaOWmHqIkQWXPFUYS0fPEEUN3JnMYnH6bBt6jaZ9FNrxQQ0-AX_JgqVIDezHnQ96Bpxh1_bywn-BLOIoXi7Zcg6QSUJzK6ZkQSIYCm1bed0k8b9eegE34F_p28vlKXficJXRDXB9YJeSa3RZsKnNohz8mtkKqVbqtEozImFWOlTeoxFxTnOJYZMBLkfRt5lElVwUEt84MyUgq66O_sCJMdiorG22kYY5hSd04vDPFvMyg8_xsdOE80IpLuYDVO-ChZoBg-4BaKhbYRmnFakdmDt4ZJzENEdsi0YPDTw3OGY4wjMqmwfqRluCg0c9jpQ2pQkt_oB8xfzK9Mw5yoqOprtyc0i66yX-6DqWDrJ8-W2D2cEY8PJr50FMrdPYHNjKzPF5HBy57XXFYTfD984BMiIXkmDXMsfyXNVZxjBJdCFqd7dImiLUZKo_4WUipkVwImzwaoLryQPfbcdNlmlkTBSj4EGUayQMb9gp0%3D&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pickup&quot;:{&quot;count&quot;:2747,&quot;minPrice&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QI_Gp/wDMB4wy.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LmHgZrYU&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;0wtrWp2on1cZE3zh2gJIPZzydprO3yJnmp1HXxFgwKxaTTUq42jYzV9WdGyoJNqHhzkJbiKIdNaGhLTVcQWWcyPAzxG0_wTn-1UO7zc22hhxiIpKtLga5sBrWeKbxnqP--aMN-50OAbnUNOicmKsobwFMIx6NlIgjrdmkMJMym2mgpRu4cGlHaDbq_s_IWwuaNRme_ijd3UR26_09t3IXmRbVzkr6zPhGXCojN7wKCIQ9ktI933rSGy3jxoXg3_uy8KsjnYPKLu0p497Zrf8tG4jNMWqyHqYbWz86T1AMrNx_1OqariVevPSD5cZebRuiy0k4gSfUWDW_bV0MRVBTuJNxYkQKBrhUQVRwZ7yjqLzuXtIqlYh-4mjrlwC4EKYIktXrkJSZ4cz-rv1XijagaHUGzlpXrC6dO2imILCT6qdDwH4iaZLW8eT5M86-sPVFg_cWwXOwx_CC3Uu7UtnCLEY5fYyqVD4lMMrkVXCqcuxQS9X_Iyw-Hbc2ikU2j_ChRabWjO6p0l9r7rWuC7sbjHUt6-zQH9TJpeySgG1VA-qJvDa1iRjitAWWKH-8_gVmOlqJxTjsecNovjbx0Q_ug&quot;},&quot;rating&quot;:96,&quot;shopName&quot;:&quot;Exkalibr.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/21e800004381adc70b5c60c30d6c1c81333f6916/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;RBSfdA4a&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7cC7nYjf&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;T6nP6Cc6&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3382451512389600360&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c5eb3404&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;3382451512389600360&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_VVsklo_PRD_dvere_presna%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2Bna%2Bm%25c3%25adru%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=DV76UVITK3KT5DDUUJBPDZ98SNNEDTWRGYWNW5EJT43M3HUI3E2EQ2DQD8AM4G77NAKD7IVUT9CGD2IX53FRKJKVBA4D55E8B9NYXB98KYU66WWRUQAH9VC7VRDIQEIP9GP2GTTBP8YD2ISP9C7D5NDZZVEQZQR63WQ47C43HE7H7C5938G24YQUMBGVWYCS6YBQ3SCWKE95I3EVXRGS7KBQEZN8NEDX7TB2GR9MRA3384AVQFA89TW7NQQ23ESF2YQQCT54QA&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.vvsklo.cz/&lt;b&gt;celosklenene&lt;/b&gt;/&lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=S_VVsklo_PRD_dvere_presna&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+na+m%c3%adru&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e&quot;,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; na míru&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Nejkomplexnejší nabídka&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Český výrobce VV Sklo&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; v jakýchkoli rozměrech, úpravách či potisku. Sklo nás baví.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Využijte výhody komplexní služby od zaměření přes výrobu po montáž. Peptejte nezávazně.&quot;,&quot;phoneNumber&quot;:&quot;+420566686611&quot;},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:504759783,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Křižanov&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;551&quot;,&quot;id&quot;:2127650,&quot;phone&quot;:&quot;420566686611&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Ořechovská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Křižanov&quot;},&quot;clickToCallData&quot;:&quot;adurl=tel:%2B420566686611&amp;c=HHBDWHMN58CQV3QPF5S4DDVAFP9HB553C5MXKRP9UXJ87GHMNGMEKUNCUYSB3V3ND5YPCGA8CJEVZPP2A3Q9HR7IIKBDIETKZB3W7C27KFM3EIYTFDPNXERFQHHMYQIPJVK8Q6FHCR3Y9HQINFAJS8M8GZ6K5YDRJ8XKB3EGQ5V6D59PWUHW3G83H8ZFQ9W4KGPFSDBNNQ3P2C932FXNGCSUMDCZIA3RIS99TWAWS2DR6K3IVJVCVXVB3QFPWBSW5PQZPR84AN&quot;,&quot;sitelinkDisplay&quot;:&quot;twolines&quot;,&quot;sitelinks&quot;:[{&quot;id&quot;:2437151,&quot;name&quot;:&quot;Posuvné skleněné dveře&quot;,&quot;clickUrlArgs&quot;:&quot;adurl=https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/posuvne-dvere/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_VVsklo_PRD_dvere_presna%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2Bna%2Bm%25c3%25adru%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=HUPKCZK4734Z8T2X8S83ZWV7VFD4TENJR7MFQ83BNMUKG47I84VEQP544YG7CQR5JM2IIGTJPAES3NKPBVG8N2XNT4CA8CKXH5AAES6AQB3USQ7QMT5AXBVPDXIZ2ZZQDYI9RNUUMR3CK2MMST2HRDB6URVMP32ENYBAEQXPJ92BZFHWMS66FMT6X85WPTCXQZD5FH3DSV97NI2J6CZCRPGIBJFTTMIR8R67CBG86HVS3XED49C8EF3YQPJM6VH6HBDCXSH2JEXABUR92DRQKQN6H8R9N&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jM9if0vV&quot;},{&quot;id&quot;:2437150,&quot;name&quot;:&quot;Kyvné skleněné dveře&quot;,&quot;clickUrlArgs&quot;:&quot;adurl=https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/kyvne-dvere/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_VVsklo_PRD_dvere_presna%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2Bna%2Bm%25c3%25adru%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=PJW8IVK38ZFVPKD54PQ8FXCNKDRMF5MGC5Q89FXBTXAGFMI8F5HQN4QFAAE5TTMPDCBKTS55WPWKIPF3UP6GBG4B8ARFEFA555DPJUIPTN34NYFNBB8FJVA2AKPGP6BISCSI4HDB4CS43WT7J6BDN4GA2QGU4WM9TUGYMNEWCQMN35D2GKEGFH9XX4Q7PRGZ7V8CZ2TRXATMEWYUTZ3SST6Y4RVXFXF2PD5Q2277MP3HDZJ2P3P33WXBZ76D7TPEXVTIRUVZ7NFQ5ET4ZQH6ICME8Z6WI&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ucS73btJ&quot;},{&quot;id&quot;:2437152,&quot;name&quot;:&quot;Teleskopické skl. dveře&quot;,&quot;clickUrlArgs&quot;:&quot;adurl=https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/teleskopicky-posuv/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_VVsklo_PRD_dvere_presna%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2Bna%2Bm%25c3%25adru%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=C7P7MZAFKG4ARIBP9ZHXSU5XH8W8JK22MCH9Q43TD32XHV4MHBVWUDKIGPC66TD528PYGRPBDGWC4GSWUGK4AWGQ2IRAKQ3Z7J6HA2275UAXGAR7WNNE2GVTUBACDRCJAQXS8BFQBXCR9IIYKFM9RQZ73H8NRGQK8D9XI43SQ65XXAK5S86D9876WTP9VPW9ZPBWKR3GHVKKBVMH5DHUVT9A84T8WRREW9FEMZ536NYG2H3G6QUQMD9GZ6GF3AKRYAE8D8QCU65MUW95HWXU9M7HHSGM8&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5Ru7dmYx&quot;},{&quot;id&quot;:2437149,&quot;name&quot;:&quot;Otočné skleněné dveře&quot;,&quot;clickUrlArgs&quot;:&quot;adurl=https://www.vvsklo.cz/celosklenene-vyrobky/celosklenene-dvere/otocne-dvere/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_VVsklo_PRD_dvere_presna%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2Bna%2Bm%25c3%25adru%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=ISJQICDV2U33MZMGGNMKP2RV5PI4DPZCFTS9URFJ639WGD6AAJUADB52M93VAB3AE8EJSSVBIW63URCFQFWHWUQGTFMS5VDMQ6ZE3Q4ZD47D5UYRXVP4RXTGXA38YRWXVN382PYTKDM4RDCDZ25SEWXSJ7XVFH5FEIC38H5B743M4SXE7XRIZ9D4RG4HGP2XNPN2QTYDV78MIZBW2MITT4XXAYM27AUVEDXEKVGMHEHK3XWGGWXWVRT3N7833DKU5579H6ZPFNFPZPFF9WV7WUD2QNCDS&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AKD92VnD&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Yozo42F2&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2515232377643381315&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c5eb3404&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;2515232377643381315&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.dverezeskla.eu/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.dverezeskla.eu/&amp;c=INUEG9B53IJ2RHIQU3YZDCRBFIYGMCU526Y5UP6689IHPVIFR7UU7RGP5572DYD92NK6MCAMHR8VH8EZICZDSW39873P3CVHT6YIEBYZIZJDIT3ZX4RMX9JN2HWZHKVDUY7CBTQ5UTGGICSXEBXCNPNSWJ4HF8VRHKI58B67U6BDXN8I42FG7P3J3ESJFS5NDYY9M3682KEGTX6YPI8S9DARVF8R77GCI83EQ5F3776U4HZKWG78879SM24JGRF2ESMCT8GUD6&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.dverezeskla.eu&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.&lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt;zeskla.eu&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.dverezeskla.eu/&quot;,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Dveře&lt;/b&gt; ze skla&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Tam, kde dřevo nestačí&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Různé varianty skleněných &lt;b&gt;dveří&lt;/b&gt;. Doprava zdarma po celé ČR.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;phoneNumber&quot;:&quot;+420775565397&quot;},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:545998088,&quot;clickToCallData&quot;:&quot;adurl=tel:%2B420775565397&amp;c=9K8TVYXRT8DA3DT6ZB6MUG6SAUQJ6RSDSEVGSF98CGNIU8ZRYY5HTGM238CECTSDZ2S6M4G79YGCMEVGD6TNQU4MNTPC8ICAKECYC6Z3YU7XBSRDXC6ZZWUV4X3G6YWB9N4J4HVN56339PHQV7E4GM8N8APR27EDB8K93C3V77WJH2RR9C2H3WCPMK5T8UB8PGDTK8Y7JDZM4W5ZXTKPDZAM4CC757MD33HUMNBRDYR7BX3SNKUWHXXS4CRPFP6IZC2PQ6TF4E&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5dNdjQpk&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7668211796522844482&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c5eb3404&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;7668211796522844482&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.glassvision.cz/sklenene-dvere&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.glassvision.cz/sklenene-dvere%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSklenene%2Bdvere%26utm_content%3DSklenene%2Bdvere%26utm_term%3Dcelosklenene%2Bdvere&amp;c=585UPMJ9QQM8WJQ94HSNDBNYTUS5IJ9WZBDYIRU9R6QDTJAJMC5M3XWJN7ZWST43DITMUBIKQDPVQXB6E94PHJGQQYWKIARJB6S498WCBMXH4BBWP2BXGT836EDKNBY5D9TKG6TGJ9CRYSCAWHDC879G7PD3NX6VKWWSS9JSTSITGK38JEX67JF4J8DIMMPRBGGHKWYJASKKQDJTKMTMEDA8DDNDFD82RRCIVJXQ7K9ISAF2F3CN6CZ4WRWDQHRYTCSVGPDE3S&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.glassvision.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.glassvision.cz/sklenene-&lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.glassvision.cz/sklenene-dvere?utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Sklenene+dvere&amp;utm_content=Sklenene+dvere&amp;utm_term=celosklenene+dvere&quot;,&quot;headline1&quot;:&quot;Moderní skleněné &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; na míru&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;objevte krásu skleněných &lt;b&gt;dveří&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Glassvision.cz&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vyrábíme elegantní skleněné &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; z bezpečnostního tvrzeného skla. Už více než 10 let.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Objevte krásu skleněných &lt;b&gt;dveří&lt;/b&gt; i Vy - rádi Vám připravíme řešení na míru.&quot;},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:572117444,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Velké Meziříčí&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:12941565,&quot;phone&quot;:&quot;420730540702&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Třebíčská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rBzjWSTT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8692370859282390455&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c5eb3404&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;8692370859282390455&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.ravak.cz/cz/sprchove-dvere&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.ravak.cz/cz/sprchove-dvere%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DFM-CZ-SHOWERS-WEB%2B%28s%29%26utm_content%3DDve%25c5%2599e-E-&amp;c=UQU78ZRXFAUV7G8NVH5IC5NRF4TW57DF8E7BXZ9Q64GNJBSUM6R33ZFZRJPKZRHK28IM9B58HT5HSR8Z6BAWUIYAN893MFJHTGXGS2JSPWYBYUY7TMKBKKRUS6R7KXZGKKBW8KUAXA6FDK2DAWWX95WWPDAFC2VYF3US47Q4Q6J46NGZEANBP4SSDRQ34932ME8A2QU96T5DVXS8AGPIFVX4UZIJNTIPAX6CVEKUBVIRV437VIMH6H7NCTRTQSY6ABDF2E5BY2ABWHH3VN7DYHMW&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.ravak.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.ravak.cz/sprchove-&lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.ravak.cz/cz/sprchove-dvere?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=FM-CZ-SHOWERS-WEB+(s)&amp;utm_content=Dve%c5%99e-E-&quot;,&quot;headline1&quot;:&quot;Sprchové &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; RAVAK&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Koupelny přímo od výrobce&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;IOO% chytrá a elegantní řešení&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Maximální variabilita a široká nabídka modelů sprchových koutů a &lt;b&gt;dveří&lt;/b&gt; RAVAK.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Pomůžeme vám splnit každý váš požadavek a to díky naší maximální nabídce sprchových koutů.&quot;,&quot;phoneNumber&quot;:&quot;+420318427111&quot;},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:584692373,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;670/17&quot;,&quot;id&quot;:13231806,&quot;phone&quot;:&quot;420733162309&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Rohanské nábřeží&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Karlín&quot;},&quot;clickToCallData&quot;:&quot;adurl=tel:%2B420318427111&amp;c=ENUPN3K7GR6WWD6YQN44U4RZ3YXCSW4PMKRWKMP9MTVSN8SSMEREHKDIJJCD3W3CMMEX67DFBTYUBWKIVVPDAKYBF995KTK9HTA7W2PEMF2PNDQV24RX6TGVURBYAYPQ6MXU6ITNUDTJ2NJ75FU89AP4GRNG9IX7486UP97E7V9C2NS7IJZ6P9B8BWPMFRSYP69D4C94VCZPVQM5P76QFIAUY5F5FIQU7EKXS5VS8Z7CGENBP5YMGGVYAJYW2P3W68KX43NZFBYS6EX3I8PMHVSR&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FkZ45MSJ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;11da28659d432c31&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7937bfb2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;10509757097317706801&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1192057200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1641336668},&quot;docId&quot;:&quot;11da28659d432c31&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fvvsklo.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;X0sTwVvX&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; výrobky – skleněné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, stěny, schody, zábradlí, sprchy, dekory, doplňky. Řezání, vrtání, pískování, tvrzení, gravírování.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;VV SKLO | &lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; výrobky | &lt;b class=sec&gt;Dveře&lt;/b&gt;, Zábradlí, Schody, Stěny&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://vvsklo.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;E98bPiyT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8299c7c3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;UvwkuFA0wsbjveNPclPq-HcyKcwAVwjURB9hZHnaEFOL1dQeM4raqJB_xEn2HkGHZTZWsHS0t3bpRWRQrbreMBaoIWEhH0j1hwgKHDUM5LqJBDsPUNwM2FPP4cfXfBdxn-CJ-oo686cYzr1BhKKNt866NeKLxjtWBhiP12P13rqWS70tBBn08MeGuuFfuYaKxluUcspEuQwMaD0ozVYls2EXkeUkdnlD3gr3_EotCetGi9kTOEEuad0wMgQ-1cZoqVO6VgqnDAsOw9T3BY9wekvMki0xOfro8VIpgVajxFSRC7zJTyKKqU6U2AeXj3G26VAyeQ30DSlW0LEZbLy4Jxt3hIR8ePUmIJP4s6XXj654JsyDlcT4fCTKLhdZLBNFAgND9YkZbCa6Ts0zgDh91JpySY7CB0W3zzhIBM7chCQ073pWrmA0PNhDKLydXRmBnu3aTbzhEgURU-ybK6-Yigum0g==&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;,&quot;searchQuery&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;searchQueryResponseType&quot;:&quot;content&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:442,&quot;trackerId&quot;:&quot;ed2400e2-bf85-4cd8-ad9f-c33f861b3a0c&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6731658&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8299c7c3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;NrJ_c8hjB_u308QqaB19Urb2RxY347Z4hFEq6io8av42UWV4tE8_HIY1uqGcj6I01DU6qf4wbQZeGT6_NUPgavsXxsyhRXb5rY-pMsllgDiA25OiZtrbN1eDUgXfQ5FISYG87Auvov_ieakLduJ8XnxZtOTT2MLWunAPQlDJSsiMhgIFD_6B7JLm9nnYRh6iJJV8KHUon_llw1uoNAyA2bi5_kiGdluQiMPz5RHoOhWBHfk_DFXmXH-QQw0mGSmw8MuCzTeZt_wlaxFnymoq49p_tdJRZyDPOAuQ6LteYPj6n-WrCjD7RAxKdK41BB3UhR98h670EhZQe8CbEaxVL2dPIRE_Miij22w1AyUa0kXLsF4Uexfg1LGsihi8XudV2BqyCVtKUy5LNg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;vidaXL 273735 jsou posuvné skleněné dveře. Jsou vyrobeny z hliníku a nerezové oceli. Mají průsvitné sklo, které je ideální k zachování soukromí, a přitom propouští přirozené světlo do místnosti. &quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;vidaXL 273735 75/205/0,6&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;6731658&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;2nFCbzIbX3MtiDibHjAMvGKGroEXRcvFRgI6-dVC7Ts1e2Ym2MOcTXNOuIfXpOB8UQQ3ZeIKT2usdN_cTEBFJpMDNGykj2FC-5qsojXxhY5PIP2hIJLiTOh6zfPQc-BXmjXMzJN3i-hUNxz61LDGfsd4fDRA6IZ1dJP_qb7TTTQMcfSQXh3-2Oq4EPszgWujarr8ANaJiIVwrfOVgcRQQjHCfl17QGpekAv27XiNblX-ERMj_UtSqo1po6Mn2TACZQsIQo2ZkQxF8fuhd6lASPO2iG_vwBIho-LGCkvCpOo8KnOVK0bUe58PJJEFGms8kDs4PGu3kp_BXt0p3OIEhX6zXfc5v4EzDFyyagGJ8wnQLGqRsY_yIGZFkUTN4IB9gWMHiSWYr5BuGlBr9-G6EcjBRR0xhbWqnL4EJW4XFnmNYua_b7x2C3cLs4kxj3fIFzxJgY4yg62U0wCrVY1qKof3Y4EA96vcdujc1ZEUQcPkr8kzH8oudL_TkajnHSWoPsaqc99_tjD3XO7YLCinVRwBCPsNkGamE0LILKy-VjTfSp-94r5aJklIcYlkgTTxS6tmVbcrUs0Qdc28ZVz3zDy28qPhPdx-lEiZ56C1Oxlae_ws9wW2AjXjNYGxuMRv6hRN9sZXCM70y6I5a7iWZZ-2-HbTLzexEquPPewOKs6cMcLLIgYOt5kUENw_IqGb3EeYMOdzXCu5yt0tZG4Gmhg5Vk-KaBZWWMa58ioJE5yKDVexDl-P3nGcO64NPirXRQAk8HShiogkft8w9g==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1057300,&quot;minPrice&quot;:599000,&quot;offerCount&quot;:7,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:7,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;posuvné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uH7F5Ye1&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;celoskleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3m8mdQfb&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;205 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WPcPbEXC&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;75 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mIOW9FqM&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;orientace dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bez orientace&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;19HmIBTV&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BG/gVPJrz.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5AbP2KGZ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;vidaXL 273735 75/205/0,6&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;YSR8XHuADe4xv5fYfO2FJkPDvcHWoYwT9bnQk_bTnc24CrgO5-lyMRP0DgFj1BgWPqMJ32J1HbAPDqBDt69OFZC7DzijJdc13RExgMPgv3o6bnWQUDr4RqdcjoUAZ8URaP0S5T7_t_YaiizNV3sLiRjMHGxhmVmyDLnk-4lHQxBPRYYQ9UFRtHZLRj_FkLV0l3QPwKGXKXHc9fRJNHMAFFvwRi8qXJm9CdWaP4WSo9JN8UgIyxex3hKCpUbqgLMC1jHCA5SIVKSDjrxxvYaNEewh2-INuO_eYO9sNzt-AdVAPRNjakUhJ68_rKjtMNmk&quot;},&quot;rating&quot;:80,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;7e2c5949-597e-4a18-9b77-c552220e94ee&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/vidaxl-273735-75-205-0-6/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;vidaXL&quot;,&quot;id&quot;:&quot;10530438197526636579&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_B/zMoCiQ.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/vidaxl/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=10530438197526636579&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;kGcj5IMy&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6644873&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8299c7c3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;cFkLjkxF3Ng3C-JFh4q7ut0XLgk1V8Pyd6QCHIex2OmnTu9V5HsdcSIxq3ipOWNB3DZLEUoSsqVKnbx31wOauR5KOrLTbEWwwaOwYeIRLkAHqKl3lTn6sx2eaYv50-thU1ppW1eTRoI01Fz3pB8zbeuTUDMjDffCjojvbiAK3bJ6kCnUyE8rcXp63FW-Td6TIDSwQWLNpgm1FdNfped0aG963zn0PPfdt2jkhxA03cdtfUrRxxApRmknzDTsuyNauafmPF9rSNdylZ5Dy2Bq4oyWLlXKNj8PCi6Po71sQCEruHlA1A4zlzkkTR5G988bRsdQMICbGKs5cd94x-dMZKn2YFj_WYg0lqNUWFP4gG1B2Rl_ZVBYRimCdWgGM-86XAy303hlHCsRUg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Posuvné dveře na stěnu FARO skleněné, model 7 se potahují jedním tahem pomocí jedinečné patentované metody, díky tomu nemá tento typ dveří žádné viditelně lepené spoje. Kostru interiérových dveří…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Vasco Doors FARO skleněné model 7&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6644873&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;27AZWqBb8TsV3_ZspWbSxuhaN0nnVBhNtF9T0E6uR_9ZAcTEQb4Y9ExH6LAqHr4YQAG044driDI45hYqWkdVRZid3v1O_eSJVAA4r_4FMoRCDKfOUQF0DQJt9OBoaMoNE1KuWE0eEEvbJh7GMnTD7R_kXHbDsLx540CpY_gQ3hkAMj9gMpmHc9L9bTfRMAoVRtvMs_Us-Eb7cHbz9Ozjq9GPcW9v-KoVJPClv1Ude-v8KRVdV1ZRjsNbqD0vfD7y8FqTx-t3O_-oQzFVPiRo-YlZ5cOCXTgFPJ7oYPcG5tL1YRtwhjYniSkKGAXExrVJS5ryTjZKIkGntChzS0t19k84AqJChOe9lzEWHa6gSb3CMM7IKQCA4PAIFG-GjelOvsWGBVcAt-7yfFDFDUuerfc4_6LfuaRMcAMfbQVLOqqSGQ30PTSUW68xBFyB0HJ4Eq4JJuMb2DuF23uD1xGl1VNltMOS4POdJuIR6B_8PTB_AD73SNOuI1dvEkh9TPwXIFyjbg8-gKXEdyLwMGBKKpvw7EDGJeMbd95N7HXGOSE6Cdrg77Ev5oFsvBouJkqX49fvTKYBNOuipzIRS6In7RmGekWgfnRAH8CUVK5uQoTRfcKmjj_gVjPvs8b9gB1pYd0xWIFlAZQK57p-9Btmdl9k-u19pCPHOOMwHoTy8g4-JsUv8opvpPBVTpNGateEAPBStx10LenFqbvwve3Ys_sTHjn0XjZGx9Eptb3OAuDcLIRCHVgwcov5mRyxnhfRRKnn-0hnha6tD54N2A==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:640000,&quot;minPrice&quot;:640000,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:0,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;posuvné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4yAbfXbl&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;celoskleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Kg4LQKYg&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;orientace dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bez orientace&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZJo6AykE&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;odstín dřeva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vícebarevný&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5nY0tj0q&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;materiál dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;MDF&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;376ticYK&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gT_y/G8V1dw.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WyrH2T15&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Vasco Doors FARO skleněné model 7&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;6W4ml70yXkBomiYVbPNfTAuWyrIMD0yBT-scVGNNvoKoHJPaK6jpmmJ1Ni5JL_B4toakDABx3XsG6bQILf6gfgLOSN6ZYhFyX_tQtgkL9zDu2ojbng_4-WF8HJ2D5qtHC5ytHv9fkMmjLj3Zo9vg2CaUo8WkkeD2Wmtjy2D5pbmOO29XXiLp1Eh9-yFAZbMdo2e7VZRVbvYjdY9CDBz2CrOqUfUNQ3SdsL5ABHnhwghgZ8NaCC7q-OmOGQqOIMmTjewhC7V_W0TU6yHTFghtyaiRfrQufI394WGb_ENNatGsLMnKGfSZnJXlZqRwzgpW&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;2ddc19a0-e7c6-478c-ae22-fbc0ee1d8cdc&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/vasco-doors-faro-sklenene-model-7/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Vasco Doors&quot;,&quot;id&quot;:&quot;17909370993808756023&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Il/hPiKnm.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/vasco-doors/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=17909370993808756023&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lVAAGifW&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5701638&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8299c7c3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;tLW4JAKDuWY9rx0j7yZGHRRH1YnElQw2JGImH9Itzm_YOoIT6L3iWXHH12jaPKt7h6v1YZLrB8UFJ-nbbexk5fNvD2JJSSgGG24jSZ_5SVL91AmQrVL1U0i8dFgwpeSLmG9ZXb9TP5SRaodKWDLBTFdInbdqBLqxlth8x7UIWGK-3hjFsnA2jA1CLQ3rwM3O1g8XMfH4qaYGPJ5vTZaEx44UbS4ghd47YyAgwuuNghuSF7I4TpgGHI3zYRXu0m-j9t8mPNgCc69eOv_jEVqE0CNMbzlCbQXzQUkuauDVr2Jiy_frwU9ntNQpvTvJ3UsFht-hwwFjzCseznRWI-ePHh9-a9KhxDgStlJlmODoUZbfN5roY4CpKv5j1vuVNUpjaVuJJd740zZdxw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dveře do parní sauny Harvia z kaleného skla jsou vsazené do šedého hliníkového rámu. Dveře mají kovové panty a oválné madlo se systémem dovírání magnetem nebo válečkem. Skleněné dveře Harvia s…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia Alu AD289 69/189/6 čiré&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5701638&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;B4EGH6HOcVXNRi1PcvRBxQ3fCZ32Zb8u_eUMZbYfeg1fqhnM3Sp-A1YmrwPzym9sTv9WZdHUZL0BTYzpahOcRJS1056mBQSMZDj_3EvLbaZIaPajvn3xCMglIJK4yoQpqs7uNh-M1SHW9MB7n6oF0uEKQdM3-Rc_tAw1SZqUrtvjQ324U0eCwVz3yq4vjuhz8xl8rcWtwkkxO_6yzQwWa1jZgQzg3dtYAGqjITMb8yaIYxNClSplf4gcqAFPKCfCoKMHlZNxTKZq6O2hKzh00uiZJvDotUC43YzDnZDICPnytqc57E44__o7S0aMyy_nm6nqN_Z4s4Aqf2wlR1zJvFkP5bT0O1LKMi1OBpA0dYzEfbiX0ea6KcjIiLAAC2Vsm6XFb469h3Gk-8q0POUMxaIZQfC78RFJoajnciwfPqWqG2v0s_VJi5iKwZVTd2wgHhZhTJeLCPnajaycrAz_FG0g0Y3e0PQ6kMMdoztWwmGfZ-o8DaJMIMTUA59DzkJjRFGkmvsmMxXhXQpx-xMhssvHJJTC6ZBEMLkF2loJUmUl2QGcIo0ti8EDYiElXcJJRZlWDRiK8lKihvNhGDho6pJ5mrNypeJ2u_AbJOO7h1PvNz9KV-tCmRhqDssXdR_3vzlha5U6jywxbbPxiTV8qF9IvhMMh7o896GzcyYVCPupYtAdXllVOO4fmvrMmyFhp3s0ix9D3mwomNLaRZaT_Xjgfk9escaB3E5QBy_haYSGqRTGgZfCRwty-461ewDQ3qLz5hPLd_R0owMMYw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1986800,&quot;minPrice&quot;:1986800,&quot;offerCount&quot;:1,&quot;offerInStockCount&quot;:1,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;jednokřídlé&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F16jTlkq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;celoskleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;70xuauAA&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;189 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VnSCBm2E&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;69 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IhxohFjc&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;orientace dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bez orientace&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PZLKX9YZ&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_EX/pvN01Q.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XvP5h1kO&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia Alu AD289 69/189/6 čiré&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;-PY0mbzxQSCwdN-DRtTCFCvE3KJyHMQ1QsLas_3_B-w2ZmxYETxlOAxS5_UHJWwsQ4p9rO2gmgQC_o4kp8l0YHKtI-ZuA47UlCTMOikp8wU2hZ88aDdfUC28oDax62PuT-ZfjZpH8Cy03fqobtPs7pQ6wK-mwOx1LDeGyVzk2MeE7lduzZTFUHbKPVz6Te7aQ1kaSKkjyhOuGnQV6BNpeEpIFAozfKKXLDqEgEJnBz-vKH7MmrOEhKBM0uGbXLCHRQShy2zHUIsdEdMbEkwbhaX4ZCDP9hBG41qK6S6S06AZfuAkFddZVlVnBwPq49sj&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a036b4e3-00d9-42e4-aa93-35fdf7b642b7&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-alu-ad289-69-189-6-cire/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4In9K6TT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5701744&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8299c7c3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;nRt5KBJasi0e4_q663kuO7LkBdyxwntVnV9N1dikOVo7gOoyIvH44-n0gJkjasGEwybZw29wmC-FORhvT3agn-U1POfbd62yiWSMznKjei1A24IxyYHY6I6fPfPixzYi9vCkdo-OheP8FC8hmeNHpxiMfph4hKBFgpGB1TDhjqwqfFMJNHLsyoq1Dldxs82WBhWCW89fQgjB2HPCBTs68w2i3V3Flac-As_3Rfi9UNnqwhcLzkzxeDJ6ibVt8NuXLVBTSnccHbKuiySmmpeFUG9rSyTykVWmqN46Gh2wzPKirkhzSc71QBcYET_oRKvF6WOEYkvN3kP9GHQRUAYUnCF02RW2q-rRPpvu6PDrC3ma2PNE_y5P1MJo3cZ6oFOYNWJA0Ol7RrVwfw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Hliníkový rám dveří je výborným řešením pro parní lázeň nebo dveře do sauny. Jsou určeny pro prostředí, kde materiály potřebují velmi dobrou odolnost proti vlhkosti. Hliníkový rám je světle šedé…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia AD2748 69/189/6&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5701744&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Xo-9smYsG4A2vO2QSpthLs3dpx934OIb5O-PTEQxFyDOKMMO8XKOykdhwVA_NZl4Yx8YcndXilqi8aL0ZNw5NsMGLpBx1juS5OGGPs_URlcuhsZqwxJ15I4upuARYTB13pAfmtp9Lml5jyCzJiHmpZS5mcvwlKzPX_LQaewdmc4pNvZgDkAm6NDalLqDLeWjBAK7W3rQVTlGiPuTN0WLenU3hyqpSLOdOPdlx8DLoJF6o5kc03ur4HcS7dBnmMrXB_PTU2FOW3JqlcdokjiMl-6Qo22tN33V57zCuopriptvGNZ1xAhlutxwP_Do63MfCxP37MEHh5J0bT4QqIFDOR7fWcSLvcZWMTqygAf53EEuo9eUKomyfxC5vzUDcjxo_IuK3Mm2af5xhsOYmLUHl7vv8qDPPP0nMQ53n3sAmCx5r3jmy5qM79Di_qUj9b_v4K5dJzVWiSvINwsMMSF-FzFLKTHdoLVBW6OPZweTlLl7CJbiqqlp8slyHk0M02-Kbh--Q_4x4KJyu_EMGHoTS97_Yyjkizo7QPGQu_Avj4vXnCVoQqI3vHre-2Htu2C61V8EwckBXuXY7qlfgvzG8M1LZmwC8OFrujbW4weuCbI873SeRNNbk3m98k-oLXl0u2n7c6OsFKtIQ06wly3GUh1TIY0olrl7SIrUpJat1dn-1wja44WzcVJayhJ2gcD9pz6yJ-gymryePIpNCtp378BQwGA53Odu9_tyfeLHe5LtizSUcvw1NjgwLbP5zPXPaBDVEaiVz9Uraxz4cQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1986800,&quot;minPrice&quot;:1986800,&quot;offerCount&quot;:1,&quot;offerInStockCount&quot;:1,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;jednokřídlé&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kGE1Xa2L&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;celoskleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;z42Kmbcq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;189 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RCsuugdX&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;69 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ar7LAK4P&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Fv/1ImCDRT.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dl7E5yLj&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia AD2748 69/189/6&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;cI4fD3beMArZ3q8KVpcKHpROKF1hP5niKeqXzALOAWMkXFgdwl88rdaXmmDwbg82pRV1FzcXnSwvK9M0-spmIFTeEBY-L01UESucfisASiw51LoGiAtIAy_pThITId5XA-hKCvSZo8eHkK3IL4w21-pRBFtnpd5hNJPwwGmDAP3B1odd3qwbSWCh6C6vf8EsNapqSYFLUwLtAWLuaAsRfLDL-Ij-KzDB2O56Vuwh0P3U6OirpfzZDiUIFLc6R5pGeIlRvJeSergh08-XsSxlOWo-00RTQQHEgcyCtxO5ioLJkAwZxTVzk408qQkDDnT1&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a08992b0-10d2-4452-8efa-2bfc275d54f6&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad2748-69-189-6/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;hwwtAfZe&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5701740&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8299c7c3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;on_request&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;NkSbkTjk5QegDAuBz4qlkHaF4thfvcAXj6QrTJUAMRPAl9QseQssAJnHJ_NixggVmAZUvVmvnq3c3fAuaJ_P1YHtN0xV9_sYsjPVFFjr23KurVmQIbINWcWWzbmALK89HZi5QkpZbrVc_NMxynLbrhD3EWDEUmrjyzUXYjUCjz85oTZdD_aPePJsKNRBISZaZ1-NxdUPLAMwUdZ_2GImQGROI2Q5ZRjnD5Xcsg4Txd_XGV6poObfJeWMqWwkQIUcyMQhIYh63cGYW49MTYwZ0NhEFUubyKb57S5IK_MzxJAQyDh-YQWnAVMJPfNroWJDeomVpwGPOCVd6zm_W9vnMCmmG2akW2mk1s2jpdqGaldVIyKGHtIizPMQRUNS6ZulscTzSQicvl2_pg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dveře Harvia jsou vyrobené z masivního osikového dřeva v kombinaci s kaleným 8 mm sklem v odstínu bronzu. Doplněné chromovými panty a oválným chromovým madlem jsou stylovým vstupem do sauny. Těsnění…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia AD09933 69/189/9,2&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5701740&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;lSbKTMLDF77iKT3H7uO_apPH_yYSib-C9EtlhcHJQc15YlhmxAlf4Q-GCzrXGW3EG-S_gUPbDefMjfzbiT78Y_Cacv7_-QmJGUM02PANbJLDmnAQmdnmM1KFTkbNNzvM1NnKIDYK6Mq2v5Fdu3QGflT9xKoUxze9jMgrj3-PkpQpoRMxIkkqOzYPsIssRcCmJLGzKA_5JlcF7qyd8dsnedA9n_lkcBevVju6vDfFFznRdUBF-5C50o-TMgIrL7c95IOOdCZhla3O0Ruzq47O64ynLEIUhblMtexxOCChPANVwPHZf6ph1gs__yalLH2j2EwCDB1InLeZhk1yng-jtJ0NLWaNCH1VEqUSWTUSyQcMkcfvFppZArB0AEm02uQLqMjTUiUG5ayT_xhFRPLfQ56c0TTOkZo3F6BAkzCYh6LBdpKiaTcaIG1C3A2xf2Iv8dTxofX4TOiMor2N3bo2OmNmfZMUW-UX5taQjTqlhys1WlHBjsAazauS4nW4gj6y_doe7LJMWnbr2cXX9zhzdARPyIUpbJ5e_15fW1ZyfIqJAf8ahTGizROwVGYmnOOva0NTq3C5OxXXXc3L99cMVxs__rVEN3ZS9zsDCF_sCelY0st11PE4Myk63JadEjjTyfhcKwOCbmyVtpWhvfT49A2natOr9upSKbH_Wb4KGTFnXihBbfxjLlHEiL9u_nRDq3NSHxsJjn86X6pA4mEUUo_E_PyGxVqQy-srHy6LWtOC71zOlC0BmOxep4cJ9lyeui7vSm1u7IwOhANZrA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1199000,&quot;minPrice&quot;:1199000,&quot;offerCount&quot;:1,&quot;offerInStockCount&quot;:0,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;jednokřídlé&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ogeJ1PNm&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;celoskleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zjG2xfC4&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;189 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cqnJePID&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;69 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mKJCh8YX&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_E2/bo1QI1.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R5xMkXJw&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia AD09933 69/189/9,2&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;578b2ZRFB0Hid0pqn88LY5beB9iTmPMoFk9fOH1NX--xKCiLsqe8yPbLdbdHHar2XcDLzrX_h6G0aG_r6rAvgV05S1oFmK4FYB_wOKgwuYgdiVFM0VAZgNjvNWTpyPjV7qEUYw5N6uZCUg9lJuQ3NbtYmAnyVVqszqwTHWA45GM5WrW0huEudLReNSQTZ8gnG3eaNuCPaZNGcweVS-uQlTJGpJRg8kPGMV4yGrgxBnGIgkBqojO4t3Q3ZWII8M0an5aHe632jsaBkaCI1vDC8iLy4aa_4-9VHFu8MDxUazN8ddVWcoAFflLCF2yPaZsu&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3d0167af-590b-403d-a656-a04f2da92298&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad09933-69-189-9-2/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mYkPxTmX&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5701743&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8299c7c3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;on_request&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;zLle7bIwB6bGcodcDsvny2qcBl8iJObJ7a1ex0ISHzsdTxl5xIZ6nvau5kyL1ZQrbl59b356J79eCUIGP06exA_QTjTXueqkQvSvzo-d78j7K_whJSjqvlflquTFA3bUuS_36kgJl7OkfqDd6uZ5SZfgPcAbTGUYcs700U510YhvAOqGL1WgEAtoB44rPmT7f-ONSoFKpoemgFPE2yGvXv_VEaKA-5Ibw3sdFvC6B2DSfRV2smuDUhuNyGdBi84EoZRe5sDREECoIeRj-v_zoPbq9XqNoNO1Q0cAv0XFOrFc6LgRMRY7xk0QRQjurcvnRUU5EBG2gN4kUGJmAVSnM9AnyoOuKQsh9J_w_vmbAYHOULrYgclibOAlgUwUKNjeetvTQC6UXjZASw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dveře Harvia jsou vyrobené z masivní olše v kombinaci s čirým 8 mm sklem. Doplněné chromovými panty a oválným chromovým madlem jsou stylovým vstupem do sauny. Těsnění udrží teplo v sauně a dveře se…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia AD09893 69/189/9,2&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5701743&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;-lEYd8Z-rYwe4x5TDscJ2fBOJ0z5l8n3pYCBTuBkAaENkIUt4u2uxdqjZq0V4G2LVL_uAc643NxhhzW1abdpCZzx5U_y7ac1vCAZolnbGzrlZjhmFDaoQRRv-Fcx7s9SuU9LX7gWExfWj-4e9h4cS5U4m8VgrAToAryZuYzv0ircfYuaYtZCC6m-QBBD_JZuSGPuLaWJlm2SoezB6E-rbzoA6d0XWPKVzjBipBrjt7DdiuMK0Kw-lUm62OQacQTy1gKNarHGnh9ZzGLPvSYPgx5gP4mFg1T9DoMmlXWiM8ipKCYO6XQ9FjzWFV4P966Xh9oSKqnWVbIlDAi7ftY8VSBYAIuSXiTwn45xSpJW6TkT8tR2qZxykDxo8sD7ycbl45BABqNB-llgpd7bAnbmqJ5uRs47NmLf3buS_oshzGjdpXSvzyt9gWsloMoqHHfcJgq6PG7KVTctKP3Jpd38QcAk-5BzxrrwvydtwxAB5ZcTRqrd80-NxCzi3xeNw1Q3_INZl511lMvDNnFUg70-TRDWO0OvfY3inwdhHto7eVFG91xOOwaSb77EmpOe0tO7zjjqmUeP1bsd49AlReOUmb4FfY1YCHy5064FLXZFH7ateYSdR3sJFjhugFwKerslMqc-hn_0AnsEw9BMYc_i8zDlfO9LHwX9z3200NOEyCHDOf8lxwxDLNfhwXClswhhTfl4YZcoR57hsPicK3sreuTZkKIiuJGm_Muc2eUxY8bf-FDsA1HY68-iK0CDuJ0XAXnXFNohIcqLwo6MJg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1197300,&quot;minPrice&quot;:1197300,&quot;offerCount&quot;:1,&quot;offerInStockCount&quot;:0,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;jednokřídlé&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qdZ85UWX&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;celoskleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pdiHbPmB&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;189 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5jzzJz4h&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;69 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zZgOc1lD&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;odstín dřeva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;olše&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DjIvsYVc&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_EY/eCA4H7.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eDAS54VO&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia AD09893 69/189/9,2&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;a8qzrHWOhwE6sOWjWpuyhBdkVg-fFMX-ZefmfdFRrkinaV4M1FyxJKm6lX9aUyQaG-ZtqamfCx3CsqxI3XiM__1HIUvKllTDAHqxliC9t4hTr6wTEBJTOpUY5oacXMyDBGkE_QaHUCucxdTZkoe4JQg78t9r78etUAgXeoBMQTc8nw4qdQ00hFbJz7aB3n22jDZnEhmiPvWtseL8UKDWg7gsZQ1qA8sNui0LEDLNmn9PQmLrkNs7kczizYb9LOG6ElG4-Bm22VsutypqMaa3_QOSf0FFUOOytLhYLB0G10rWLPq8kb5HpcOT4RgvQ6E2&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;15c0166a-94e2-4395-851d-1126547e319b&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad09893-69-189-9-2/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;K9ljtKpE&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5701745&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8299c7c3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;on_request&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;IA7cBBlh7JnthnWWEaWm2uEYazg5sk4A3oMmpu3C2iUvlIvA2Pq8kz8e4XQyyC5qFTCw4lz-kAfHcQmFsHACeN4X8zNFJW98gzCVehddUAmE9ZbVtVX0rUtI3lmqbUtunMuPxnGm9GVxSmpQWqLJUHbgQqcnuUOE5wIyMU7ZuH-Qko5pfKqXzGjAcxVJ5EE9seSKdO6bwDDxTIiVu1H9bOfd0ERsDSaNfDxC0RxSojdDNJ8QpKofcbDnWGIhk86lQF2hu4Qpz65-hRBem5q7FcL_6CSKTm1pc49M7yEidNYRkQ9cxAF9JnWPhMERQpBYCDYTPz2GxekG4mSnPklMzowgWUjo5zWwl8RMjEU2gLtHjRTjtO0uo_9sPZjiVfpHaxyNXVICAepS_Q==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dveře Harvia v rámu z borovice, sklo satén a rukojeť kliky je dřevěné. Harvia dveře do sauny celoskleněné jsou speciálně navrženy pro použití do sauny. Při montáži je možná změna na levé / pravé. …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia A719BRAL 69/189/9,2&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5701745&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;jh_EU3Q4I-3IVs0TTdNpviuuioxcDPkvmqKkXd_aJWxR3YXZW-TdgMb04NZ2yffCy4cqF1hyYOZ79zjmnkSERTI2HiCrBfZiVBwrqe4gD9Qej61_n6yy-wFRpvMJb6CAgf4PRrg6HrhzAlaBXmiF30ej8i877FqZS8Lj0OL6pjx9E_X76aFPUIZ6itZtm7W79Rul-CTy_dDvzxiGeyqeUvuj3Z1TD1-boIh0bOcxLTB_0jrQ0WZQXTlahw0_kDX9T30nrUY7fyruCkzSCafEETuVPkDAb7CluzxqreQPPfGr-swI2bwe4Ml7CgWIqVOJaGdQoLhQKTWDsDU4gbFpUN1EBn2HF-M87QOn7Y6Lrqg27jn17d4bRTKyRt2ljJsj3tQysM1Gkt4BCDnuDDTgf3ji67b-OiCMHqr2-zru1AIpJJ1yEb4ovykCWm-39tbbezgrC0RG6cTFunJkge4GRJhE19aqujLVSfVcxOxNTkw8vHX7UwA-dziesH56R4G4jYBiS0m8cT5EURXmYMLRN_sBEqcXl_wWoDWDeam0iOFJUOiXFSxmR482PNIoPjj7s363G-BMx6zobP85PKMY8wfPMEDyyxPc8RvfPV_IjMjz137agRRUGGevMDaD80sKwxym0gWOY2seXkbROVSJ8nwUV6BGnB0B6UuedUWK--fAlhLm3BQtYs8cDjGowetu2flgC-HPQCS6DZ4ia7KXbqI4uI1la38f1Shsfx62pCZ7hU9gqk0fsEkmG2dZjZ8LCb4Bs2jMSQFYiipMkw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1197300,&quot;minPrice&quot;:1197300,&quot;offerCount&quot;:1,&quot;offerInStockCount&quot;:0,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;jednokřídlé&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sENsSGWK&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sx7ZkpWT&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;189 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Iz90hbfg&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;69 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wvxs1OqH&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;odstín dřeva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;olše&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rYZNivp5&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_EY/dai4TO.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BsUft2mT&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia A719BRAL 69/189/9,2&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;K0N9lJj3Q-1vZrnm2MWUQ2NIx0iu00R4mAwuSJdH3EOWsyyiGe0CMSFSicKbfaLMhchHSnn9nbKhffFD5qa6LgW3vSoid7pxUGhkgcTD9aupopzkZOrg3DCpPV8oGlr3Pu_GB2PKW1VG7XbpjkVePgvYjSi3qQt3E5mLU7vAmBBJ9UE5gIptNKjRuPfQ-7pCtxdr9MuGuT3oltnHieTIIB4BVOmTxjvKZTm0yTQO0FrmE2kw4lBNCMDjox1Bam9Uzv7sOItfsVyii41lP08zzQgu6A-ErpJIV6H_I478QiNAInd7X4NL0FBAQuwuroWN&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;b423aa80-7754-40c5-af01-c133d3a7f842&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-a719bral-69-189-9-2/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;68tRD0SO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3430923&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8299c7c3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/serverovny/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;gBYahdsE1D4PQy7nwNJYCi-WKXEFbs1uoySfhHAC6e-pUMjlBbgBZjGQsEjyFGNO08kGxwS-fJuU7v_UfdYG5poZkJQZadtd_dNKjp731jRSR8fton1Xs2UPTQ3a9G3AEA4hCwo0CFijQJ__LMjGElRqszAnnhKyw-kk3ASMgsoC0yPBOtP_myKLK9KxbfFBeWIqpB5wH5treWEw-y6hEjntXZ-sEtRdd3rMEwwIeqBznMcjYZ_w0NpfdTZHGRNfstjXAJNpK2z4aQC9b5rmam8GuiZeDuGEnI0FxzFO-6hkwnTIpDOWWhnugE-gdV586XgdjSYLJxNfCX2RXIfjmrPDkY-k-5pcUe3cMp3_0u8z-DNk6kcKDcEi0dJqmClx49JUcuiwBhX91Q==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rozvaděč Delta B je celosvařený nástěnný jednodílný rozvaděč s celoskleněnými dveřmi, které je možné díky masivním pantům otevřít pod úhlem téměř 180°. Šířka 19U, hloubka rozvaděče 600mm (vnější…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč jednodílný 12U/600mm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3430923&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;QCIAtzIF6eNxHTW4KRIAQXoIrnATSBrB1TeXBbMMh4V52PxaLvql43hm6FwXeYXmDR-RNmwq6QCf8uBrN8hlsG7XvkBtLpMEHKJeC8LjPFtPEEszTlcQFQdCGx8aQ2P7fCqTWJqlwRbmEmSDFG_V-rfXoSLmfTL48Z6f42RifvfJ071WUKJjPQ4JeUCj_2Enfc6awgAMcwNUdIWZFlv-d3RZ3pWYisk4oUgYhOTyZsDnZI0LXpVQKZgxgTzUnxCYPpK98ttyzSvmGL6P_5N-xpWVk4dz3i1HGqWG5RDYb_Cmg7t_alAMnM4AtyVyE8mjckbEB6LEySPm4pvrIFFKISnCt6esYQRoxL-X-EhiGl7_tRatSVbITFGv8vsarmsRjSIhLA33GYVnJ9LL0mONG6fx_iA9fOqKv9c44Lm3pR0-dnNoQEJjMnG-VblHUSDHEv8XwhtEsc_g7EbaE8zn2HU1ozeI19nJwE3wRcd4b7a1Qobyk4IR6PBGdkGOUW0wJpT7wabP0SCIdKUzqA2f8z_h1Mhk0BmSK6EDifyHvTQG2M3sROl8oFTYiRuyiZhakFG_t1XTFVLTKe-a3sLaOZmEVLoVAw1jUEnEIuBboLcHT3z-b4003gfWhDM4Hwz5Ws6V4yxqOoUNCbmc4jcB9b3EkQ_xymofD7M5QNLoRxL_6xAfjbfTWcxd_9Yhdqi-nh276zMbzJeLsZEnsmM98pWisOH7pgHy4L03pywhnsejw8Uj38ZEJ3iJhsGZdpbVCXVVe7y80iFScQAdvA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:671500,&quot;minPrice&quot;:479000,&quot;offerCount&quot;:23,&quot;offerInStockCount&quot;:17,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet racků&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;12 U&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z5CHAbHj&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KOx0dvK7&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pvVRlHIc&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LPsNAcKU&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;450 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bbJNSqZO&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082625/img/75/474x471_e2CRSh.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6PLbE7kX&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082655/img/62/313x296_BIdQBN.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S9vRTgTu&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082602/img/11/304x241_n7Z8_6.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jyNjUJBk&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082638/img/20/350x202_iG6Y78.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GkYyTsXU&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082610/img/25/499x359_3JDhfV.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bD1FRGqm&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč jednodílný 12U/600mm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;OYt33Ys4iO2kI-X3-dEGHp9DKYEueTPjVFwAB1_-LEbu4cT1iB1dYtbFnMksfME_CA6NixqzadYdSPFVFMuZVuPS4q5kE5Qy_SngnzJyRru0uUvZbU5ZR_F3KUt_Mp1jUp1pqfpr86yw4VfU8XhTqXK9h9k4aUruOt1hjg8_pqR81UVGlD7ZPJHbCsnEuXAi4NDU-rlTwCsZeCBHjzbCexmVzFQXCObhvCztBimH07yJ7t7Irb-nsFLQ4Dn1ADIYiQzDzuCeVBztYC6PwKxb6krzxsU0ZA43Se_FaPGAcqY&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c25152c9-3e8f-4a58-a8d2-98007eda273e&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/19-rozvadec-jednodilny-12u-600mm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;uQzpMdh9&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3392394&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8299c7c3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/serverovny/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;7GCPs8PceNL8PEAdWM5izJN_T6al1In3d8rtPQ1BLrx1QWpuTOzVlZ_C0sTh3fDFKbpq9phzwXwNVNcEqKxz2fpImYB-bpYBlSbJ7S51_0Wo3FDaJuI-CMzngwEQV1ANg54ohwYwYjjAxRGx2L-NaYcF-4I_mMi2Mo-DCiKV8hpi-Hh6sQC__RoFBCZzggMlsJbFYL2pOJmuxBq58MT1m-vrGc87ZEkmKp0X6hew8Nj6uV0f6hvVOk_UaiZCEo8NG07nOHwrq3gNywJlwXbZSZGPBueaqAvjxBSNtGqGDRYNa5aW-mullsRmRl4Xp7o8oJtyFnOGi4fVTGY6mUrN1VybrONAlOwSVZ5Y_gAne8nOS65hNd0PNFONEypNE4aC6bdgMVC9zNHCGw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nástěnný rozebíratelný rozvaděč RXA Materiál: bezpečnostní kalené sklo tl. 4 mm, ocelový plech &lt;table border=\&quot;0\&quot; cellspacing=\&quot;0\&quot; cellpadding=\&quot;3\&quot; frame=\&quot;void\&quot; rules=\&quot;none\&quot;&gt; Specifikace: Výška (mm) 230…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; jednodílný 4U/400mm, rozebraný DeltaX&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;3392394&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;R2RLnXUaM3XzEEP-g7ppytr-y_8m_ne-IK4_i9hx3f3EJtSqqi2FeWS3b9TTL4yg39eVQCtvlqN-mUqVvKy_xOzPP2L9CX4Ubp1Cq1HRoM7FJWM_ScDgDlX2cNt0-hQ3-uK__908t4VcuH_f9kfUPcrvAJo2bIwFKzyUFKTX5F2l8P33a225GPhYu-kaAf-zryav5uxRdS0ac0FHRhGNHQ6NCeIbZ7kfkuhosUHkZ7V5V2n2lOukhBhs4yo8UKO4U4ZQrux-ctV3aQfHGNp7pg48apbeCevdBUr_EBKa5o8Safz62ji68dpw1xt0PFEXBR44CRIlW611pCmD__BDHxkSXjsLCoqbGPtjmBK4Kfg5O1dTP1Qvb6uGwzIWRTw5_A9NMwuacAUb5lsrVNEZ3SQ-24S45C-LpuZzoZwhQ6ifxHbs5W5ejn69gsVM4bj68B7d36x_ATWXbiIHIkpYWg7HTfg7VRlBmgL-PLXXRSwneJRqYPPUHGNRwnXAMY9Wxpmnx9pSNL9uKYzhbyO5eobJqcR4BO0QfLd0LIOHYLBeaO0Qvj-y3xT-o6IVunAi3Sy2RSfaXMjEM2MOsbHk30Z1A0lV6354DflJ82v6ojT_DyPdcF3RNh9AWCyjjjY0AXzUwm69Xq636qng7p8aL2WH2j1BUF6D1GWmr4et7I9X5wDMOhl44hu0DoOr7bGnBXbH4m4bSNq_Cbe7ljy9_X6jmpo_1AUz6bc1fYfcrjD5ptH6ObyI0Rapi__5CRF4KmW_BSKaECQw1oGgnQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:283100,&quot;minPrice&quot;:257500,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet racků&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;4 U&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JJmW878h&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;plechové&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RdbBcFvs&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;230 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GwKkg8rp&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;230 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ykRmG44r&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;400 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5ob8LQgQ&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082821/img/47/208x241_VRbLnN.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MmJfSgVQ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;TbFEgWidreCQgVtGnG3hbfKLm39k0cRUlzn4slQXPddS8h2wX2RykeXEwcp_hNLA-YvRGfGSdYo8BmrzTPanvOOxRnCbvh6qMB_kky22SF-Gow4sW3ROLivUpCGwT18RfAZyUScPNRVI1Ydd9Fb_95HqymqYV82pg6f0lEmf4WrYgw0Kd2Jmap4-dcq2osRpGwqFCSxDZ5Tcb9PvUbLiutAx_0NN0YUqxJeCIecnY30yintQdWyz2QpMOxs929P5D0-0PT01icjg2JLpUt3E2qJ6EbNwK6RylA__tlhNItLx4Z50yTyDS3ihnrviVq4J&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;0eca9e3b-e420-49f7-a138-80f689980d56&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-jednodilny-4u-400mm-rozebrany-deltax&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JBQ5RTWN&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3828820&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8299c7c3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/serverovny/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;A6GArDALZgoPXTPTIptkodswYNlZT5mq0NncQcg8ZSOW3F4g_oMUeDWAF7kK0oxV6yjGWh_d5ZB7UQ5e4SzviNILS-tQfCKfQAPMq8T7iGaM6B8h9L0N7fOpwvikIQt_CnC5HpJj5fz15r38id4yjVEZrdMrrJeR5tMJ1e0X_RLIa5B_oASzm2_6liuulHYku4cNd97xbLgwfHzei6atmiCHSmY81sH70_D1TixY5jzLRPdY4dolYIbB4tpbY3tzLabNmA7OBQ4jprgNPodrgcozTcHm6WDjharMosxoxHjSLinOY9kmYgsEJGO-JBnTVAb-DQEm9CCbTdC5mLp6cz7H7TeXpFBdOb5L9RVDT1VuqAIXfNbyw43yx0QoqvJkOX8PPkniLOABzw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. Triton, RBA-09-AS3-CAX-C1, 10´´ široký, 9U vysoký, 260mm…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack Triton 10\&quot; jednodílný 9U/260mm RBA-09-AS3-CAX-C1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:3,&quot;id&quot;:&quot;3828820&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;wBGeZj-bJJ033ODyWYUQ3JZdxpAqGy3WhJhZG3NGn_1YuZvUsDrVT1QgCA_Lypl3NbsvQ4eEx_HpkQMjx3Zxjk4HVhUJK16fE2R2B5mOopaiAYN6njT8UsAMIcrTSY0m_QnAoDICq-0VEbaZZW8XXHg9ah2c7NXp53UYN8Zb98PmeMg8wJGcfoBQJ4MqRS1tGKzQ0GCBnqlXRFJ7GCEX60nQ95kFlTgHoay5K677_e38dfez0rYtjFbHnpvl4EV4qzqaF3B90Ugx79Lgr3L1r_6-W1z-iJbfnvYWP5u98kb2oGGR3pesQ9lT8YBNyOEDSveQCs_mnBuItn4gyv5GbqRC4mVxu59BWiVeZuYEB31oqqnwW5Tx3cwKo_gk2vgQx7MxWKfkJobPivhmBiJi0ZXSnMrNLsubIGNxrznUj-ThtOLydxSTxKpmn0xxc2hQD6lHTXk0fcmZoIs1xZKlw9ucj8Rs_RsDi6bPg1vFe3rmma49HY97k9YdqIMjYHnKnP181Y-0D_I5YpziLmYSSFXyK2GO0HIqpAVIG4G11J9anO1Et4ms2CZYFvfkSsCUKMUjRY-PGZFqDjMX_L1wiaD5dL02yqJMHdeFmmgw-P5OSLLFhweWk75Kba7lsx7JNwjKbSCgc6yrENTH4DqHEZzTsNx8Oj_uM7yKjfZNh1l4O5Q_G4sSuSjD1Z2LMDMk33Xm3x2r3hl6nCJFkwggCpp9hNgt87eOOUb7FfChZZg1ZbbdMK2H7CNnfg3HwRM3ftxcDp2ll3715oQpEU0=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:361500,&quot;minPrice&quot;:249900,&quot;offerCount&quot;:37,&quot;offerInStockCount&quot;:33,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet racků&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;9 U&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lPQAgKhK&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CtQFk8jj&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;470 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gVeHpe8f&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;260 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YNpdkhQw&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082943/img/34/283x382_qhX055.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cNuTclSB&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082926/img/1/292x312_Y2J2BJ.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GPo3lltf&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082990/img/80/133x200_ucB9D9.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vFM482Ii&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082905/img/37/497x406_Xx8kf5.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uurIEz8x&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack Triton 10\&quot; jednodílný 9U/260mm RBA-09-AS3-CAX-C1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Q_Ydy0i6n4ZGX9qj1QzphZ6Q68wWBYDGXJIXPas69elkcM0XehRp7SP8PzxNiWcfhhi_jggbHqWSfs-wYAPLJ7ugK1_bR03pck_ViqyiNQf0RAVj0L_xwYlft1pjEd7IXl906iZ3E9HBr0YeBXppBSSUqnWYgDd8wIcImCoOKWsz6HPCDc9YGMiK47bHcmyKOCDt3266GRSqNV4T_S3QBFIrPGvUTkSXtP5kzGM1F_no4uhpkISjsFAbcMpn1FV9gdjIpxP1-vMztl4blMOBth0abBnfGE_mBd5F9RQAi-eaFJ6uSSy3bEGZwZqtKjtL&quot;},&quot;rating&quot;:73,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;9d875eed-728d-40d8-8146-45f065fd3bf5&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-10-jednodilny-9u-260mm-rba-09-as3-cax-c1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PzLB2EMn&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3450320&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8299c7c3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/serverovny/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;QWK7-OtZDRuM0-cNmvwZnw6eGGHckPEZ2BVmT_ESMrM7IRQJ2PCx8jmKFaqO4AIppO-tjEep0F9FaoaXTRF-vkySROuVM74rLN0Ia-rfRceeEl2Q4h2TaR13pHh-NhtWDxsWeBH1x_MECQnAcSFtGGK3h9_d7ZE1j25fxW-ta3s1OXUesWgypfhqIaHpaz9xvUUyM3TVa-bPOb3EPEJXyQniXyQW3TS1Zxl6mU0ZfWHlze4tab2VSzJrrz1UmNeB1YgTFZPeelPt84yxXYUwFepaIjFT58HhSi61m9z58fotc3Un8_0TeAizDeEYN5CaW9oATpPCTZ3rb7b9KOeOyaSk4T0CvFBT49iJLeeumUWJqGL7agM5lcdmKFqZ-r3fCEX3Cl3PGNNr8Q==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rozvaděč Delta B je celosvařený nástěnný jednodílný rozvaděč s celoskleněnými dveřmi, které je možné díky masivním pantům otevřít pod úhlem téměř 180°. Důležitou součástí výrobku jsou otvory pro…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; jednodílný 15U/400mm RBA-15-AS4-CAX-A1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3450320&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Lbgpf59Qa26jCDrmtfVPXLmzL_dAyMKDkRFvoDpUKQm0B3vTY9fTZNDhzQnyM1Lt4gzMEhhYj9u7-9NCTiCuVR7wJyqgzm2eJKSlP9dd69WCFevp3Cv1tvpqztvdASkiiJkPwP9uIlyxhefuARLiiLG0NjDtT5l6tPp0R-v4cGAQsMBi4aq0Qd7dKiU4ycmS38fCimShmMkXjewPnVwE04Vha1NvGJqou8teP11X3wzVhZFrwOIHmaf47gKfuulpbDkCAwLJrGOgrnwbcyuZ2fPiupm3n_Qagvz-T-wacu2i1UC9X0NP_d01eSaHI76JRfSs0CGZ68oEbelZj4mppZSMHXKl-j24HPnse7n7sm91oGbnk3zWdfiqxnXHgzkk_IU6pc9duSwpJD1b0SZqKEfzZ6R4jU6GGWHp2ZIKJe5BZP590lVlwy3-RWpr1-PfiehHSg--SBRgrhHRAso71bBki_RBrT_YtojctDX7nCMFtKAYD609h-9JWk8NAze2ichRO1DdbynScGtb4Wi_tzERfsrdsr13441AWSyq6sZIWPHYN3XklpRM6sCRJQMbFHTS8rCxHg4azzehLW2cJoQwvXayqEvPvll18kKMPVkUHri2nyA3UMSMU2Whz2qNdQZ-BWWH2HtMJe2j1qsyOK_j3BP4N2wD25zDjQQsW-3i7wtCETaXTF4jgdKNYeaHltfd9vt_bGbDX3v2hZYeRjkoZTxW6JGWkxxZIUwVWRBSbHHp_8TCqRPb1PH_qnA25xS5_LqEfScBsdfdkXY=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:563497,&quot;minPrice&quot;:433500,&quot;offerCount&quot;:17,&quot;offerInStockCount&quot;:11,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet racků&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;15 U&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7chvJHV8&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ecpDswVg&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;770 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E359JV3n&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xnlF1gRc&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;395 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1jfxjYRG&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082703/img/44/667x561_TSCNJH.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YBwQCMis&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082706/img/84/435x423_6WOTfx.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xWj0MmZp&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082749/img/50/300x292_FTwcbK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ijZ0jUdi&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082748/img/65/250x237_tCVKK4.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KCUyVHij&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082709/img/54/499x360_Bw5Wdi.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zX3OyanY&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; jednodílný 15U/400mm RBA-15-AS4-CAX-A1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;NFAOC_jjBL5NaLwHBHDtUiLybEof-yamUsd09E3ygKHNoFaolKbT-S1N6GXbeOfCImprBa2089wfRKs3vVsXGsRlC9WVBfMKXCKRn3T14nwNVv8xbksAOK0Iqr5yg6egsapZZPYza32Fq1FA54MXPbbS4oK4b6RbL8h_uO8xDlun1CKhqE9YRoJ5chdwKDIQnEDm3ygBvWjymzXwT67cS5WIWAQ_IHO4ptZ_O3uAVia-6-o0qa4cI3xpufQkE4LHlVBAqOfBTXvrbKTNyahmRYBDfXqkAxggYieclSUGaqQJf-9tQGCz3s_lebX-qgIN&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;65c89ff3-49fe-4e84-8d5f-f30dcb9edd48&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-19-jednodilny-15u-400mm-rba-15-as4-cax-a1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wHIEQyjO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3392391&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8299c7c3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/serverovny/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;JRWLVc6gukIa04Ia2GZMnxLvDaGurk-5eoAzYolM33qkzN8dOzVttpncoVSNiVNTYf3IcUGtNpilNn2QGMMjNMC_YfCxvhcgI94szeL1rpp9KuVtnPTsDDlYK8bCWpt2ucNjjAF1qZfQ7AZVdjcHMIPvMAXtLS9sIk_S85Hp1jtLQ8yfmp17jXFLcPRiLaNyoHO1NLptphvggZKZl0j6gzLSr74YsW8d6Izi9ZkzpzSHAmRA7Y3NmTLCC-2fw8IM3nB9iiXgGMWldjmo8E5sSpnwuJGlfbuMNsAZUAM7HGD-wbcQ5DXIkiRIxcLbQnnvAe3532zbUZXgA9gZiOQIKgPtpVUIH2te4EE7UVRUwO6zwHU6CgLD5eHDJgKSJnVJ-iMVyoNOa0ja6w==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rozvaděč Delta B je celosvařený nástěnný jednodílný rozvaděč s celoskleněnými dveřmi, které je možné díky masivním pantům otevřít pod úhlem téměř 180°. Důležitou součástí výrobku jsou otvory pro…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; jednodílný 12U/400mm, celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;3392391&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;PSHaiZ0S_30HSLEunD139oZUp4n8YXugbQJVh-JczhuZEuoJDPcDb6TB01HqO7QP6UwuPk5jtex2zG_Cs_QsUgtT5ksCpIWhGE10a2EjHOffhvmyfX6BzAt7MSwYGsD2YB6GRy2mG2RthEqpxD6NJ1OPi9P19mL95XUv3G1KaW8JB9hA4js-eSGckNWxnGauRFIWl4oTQ_8ReojIPWm-J9tGyOsd9EXAzLwy-x1bCdns2Jhn-xA-Ujs5SrmANsAGzz4V6tjJUTH5p3SPoUSMBhfXKbGb1Kvg0iVQV_M11V_OxatAFB82cdvj0ep04p2anBcTbuqYOcfv7g2Z_vUbn8O9gfymAX-j4DKbQ0aXnkvDjXLor72BivWTehHSUdx0jvK3jCAPZRWqlTHYBGSd1eHwcBUZvRNYFIotYZ6iODsxxwlsiWoSMGx-ZbcUf3BH79ywcNzb1EWWmT4d5Drt-o19YIbMi_PmsstTkkkKa_7-TPTzYMxpiKXhPrvfoNncJF71_R_e-5iKkBombhB9aef1rKWnAaTWtt1AJdJv34-kd-bY7tL2PKoEUQut6YtB2fxyXE3P0-YsypYtDI8hoH0t7J-xk4ux9NJWMQ-0cIVEKOa6aXlvNtvkAlKMv4cUjrhXv4zQJKASLNrD5QnYboY2KS-gaXetW8gAkHhEajPIrJXti_rUAraHZlC7J4Nn1a3W8MfZ0XqwgNLGuuH8PFuPvpQ6OqSHmKL6o09Ij1HMsBe96-n09r2Xnpvhf2zl2tnyTI1yHDctn4W-sRg=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:562650,&quot;minPrice&quot;:395600,&quot;offerCount&quot;:23,&quot;offerInStockCount&quot;:20,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet racků&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;12 U&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oBE7Tiev&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4xKaJHt3&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bi2vymly&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;400 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I2zZKdvR&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082876/img/67/499x360_ap0uy0.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FFGrr2Vu&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082881/img/19/300x225_dy9Kjx.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OXezWrxO&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082825/img/56/300x300_cB47TZ.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EqWiJTL2&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;TbFEgWidreCQgVtGnG3hbZWFco2bYxdG9jbiQDLiC6E2OYjueWP0Y7xW7ECVhjADgboxCW8zknj4qCqecwGOJrgRG4T477xdT3hT9SkhC3cG0_udtUC39D0rv_3Z6S2uGdHz5Lh8l8TM9xq7bXOSKmXeZQPEa3kn8tNlc6wK3spaQkjKuaMUL-xz_0RfH3W1HDrwjRVKcc0uOhHKF9-SDQLHXasW4PgtiRdwbfs7LzbnyTtuYY36Rx9NNGzFNcLyz8AUw0WjygDG0nxvwOvLJkSNSG770adRrNAaMIRgyzHg6VdFL6tHd7a0AeodqKCv&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;5968d016-9883-4825-8863-ccb2d72d51e3&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-jednodilny-12u-400mm-celosklenene-dvere&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YJT9rdwe&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3392393&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8299c7c3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/serverovny/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;-0-MI__nHJEFWg4VAFJXBTn3-HKuVHrbDF56uqn0xPtWLcCeZIrKiGcThsQWUi7VnbWpHz0i1kvBP3NkcjCsog0wSrWBAAaSTA9BK66ZvEIYKkm1WvYeqKmRHBSxgTth4MN4T73mYxYwKFtcF9yT0MeDiww-mDBNCbwbAWVvLPBB921QdJfDvT5TdCQwi2OLXXKslrmMcazihIyghx0eppZ-8foW9uNTv-OS8wIfm6Kldn6e3NCq5sVgTzhsHkb2Le8JZeZ2PIG-Kij6d3ywAI7QnkbTnqBJNDK64_TqlsXQATIIhMP1qf7MdumaU7L2fLFtcPzogZtZZXPTWXmMrGf8WXchSz8DGGblAS46eGoc7J_C0S4_g3RIYKz6FediVAUw8_05E_u0-Q==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rack Triton 19&amp;quot; jednodílný 12U/500mm prosklené dveře, šedý - Plně svařovaný nástěnný rozvaděč je určený pro středně velké instalace. Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na přání…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; jednodílný 12U/500mm, celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;3392393&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;DJbyzVLSJgVUFt9BgsNYqrUwWi8bpoKDn4L-EUXNhjfBJuQUhtaCHMcTg87yhRLiFhVewJR_HMEvIFAImwp16Knw-oYVKTNEXg7IzzUmG23bmEjaJpA_LuR5OwXQuTZlStpa1CQcocpljtkkMsNDIvFCKPaqnQQzJMc8w2lAFC-d01uuCQ4cU5_1JxsxnfzePXbkJ3yNBidUZg-PDrT62EU-T692avql1J7wVz9FJrtHI-TdVPynEt4McE3YjuAYXpvMHJhBe1ZiCku3CaERV45LFnAL3F6S1TIoDnLWC3tDYY-8H1cSY-7oKUyP5QwTZqwlo85eCZQupVem5ZTj82GGU6QIrQPJ3y7uCdckJ57oGZu9go5h9Gsx0cTLemKCBh5HN4wLKGQVxfsuw0epMxqOKEK-6318DN0O8CNTySFucVM5mr1XY4QVckRY2YRk8TkV4gglXQbg8BpbXFIBhgrcNwE9PVx20muL7ABOr__AQHzC2ffZJNxNEh4dc5ySuYJviBlVLQSj_ghiGp0YxJW3w2w2WvE-9bJmRNKlDpHfylK6d-1fcA0GeNxwhRhNdCSeRxHLNPeg0e3VyWCZVisJQYZ97_Ukf0bjzLpzyNaskwiw-3H3VbvV75tS-XjjyvesznYZFb7VqZHl4mR5kUMcotbwPqrvz3eRe-AkskpHMb3tCzYJHS09jHSHkYEJPF9iuC0F6bPV0ZA1hxWuO0W0VEcDv4B4539Ia-CmEcw10ZXmrc28y7QSIOba-LcSI4EkWMhcLMbVmlSuTds=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:623700,&quot;minPrice&quot;:441800,&quot;offerCount&quot;:15,&quot;offerInStockCount&quot;:12,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet racků&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;12 U&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Oy35stWu&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4JNOl0PK&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BoJzOvgM&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;500 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jEGRIy8u&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082843/img/67/300x205_r85hqK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WXkA2Xav&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082822/img/51/254x183_hPFaBc.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eDSO96i8&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082868/img/53/300x300_s5gqEz.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;z9Wht0jM&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;TbFEgWidreCQgVtGnG3hbUMfH6NuRYkDArjjG07MAAfZ2_HUgRyaJyM5LbtTwUQjqSel60J_z0EwiYRw-hBS45UxrF6uVlq5gnL40EjanylwsXhyDtj1cLJelAP83w17hJvoEUY3WzhK8UjigDR7ZzSwZijKZ6g8UhgonKXCxoyLAxGa6M0JwL-vEcBMMIPLpHhtaWiJjCZX7l73Scqdg-IE1N6ozz7GeHqwjY8zRJBtq2lIm30Axo7yvfxUKAWu7PPT689qiKjjiDL8Hifd3ZALGSwP65dtm5jtjz-kISx-RK2TFMi96G0Ro9AI8fFs&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4693cf70-4428-49dc-8d14-17e08c8f0669&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-jednodilny-12u-500mm-celosklenene-dvere&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y6x2GNed&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2702281&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8299c7c3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/serverovny/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;I45eTmlwTlUvn-FrVTAwoqQYjWDYVmx2gtvpNir8eHTULV0RatSUkYSSljI6-Tjmx6dGkXi8pWg708pPwHiXAr4p4y7yX2dVXy_u0qqwHH4cbZRFgeFDolO6UJQtBI5w-7ICxRWrILeOp0APUwTekS0RWpv8os1lmGS8qymWiaGZhrbQzWVenzi2e554Sg8VmRi6Khr9bh5s7AitAVIYRogNXXTK4KOgk3y13QFQ_y-n_wPMpNUOPtTAcH1Nw5Oiw2vnHyVOaMgRtIDQflgx2jn-Sg3AOZ--XGEHZOqLa8iIse2D2bdKMhCz_vc9ZG0NAtPLBd3VZLNWM2baVEdPMXjWEkkL_YXLbQ8wTMy1y7m8CiMgnFxVr23tc-YzTC-6l-DCYOVNeHyG5g==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. POPIS, ÚČEL POUŽITÍ: 19“ jednodílný nástěnný rozvaděč s krytím…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč jednodílný 9U (š)600x(h)395&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;2702281&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;BRgV9L12rG1ysVPzLomqhhiUyLODNC47OkkO4W4jT5fnDOBtSAXs0NDdL4dCjx74YjVJSbskN3aQsFDC2aVN6yYJeW4KoE-zrU0rLSjmSM59Nwv9MMcm5dHMYLhdU0IOn8_33Bt6p3YiQFgIZydukv2IMYWLUU3j_RxyaTp-fuC27mGEQsql93zJRVCzuqAOCqtewCdEMd6KyQZ05wltVa8r-TlyLF08kxLlsdVuANUnQ-yoTguo37CMZYUN1uPLpDuVRixdb6uKqQDKdP0d8vPPMTp4OZ0f27oEtvIcPNpAkFZ4WNP-i-9Y9neovmRiPV4KUOGqM4dZZVV9WtNncf_4scJDkrHbzTZP-FaP5S93X1O_x4rCH-vAItK_bxddMkwN1OX7AUhbXtxWVGv6tAf0gejORpAEpbn7SaL831yO2KdV4jL1bi2a-eKt7NfwVXJzb7nB1FKkdoQ4sNVovpiBS6Wd7yCDP0VS472UysGK2BG9MZn78Q1ChIir6__OlnKfHG1OeLOnaEDglRAyCz2juaPlOlgbFu00GmhK09VJGnw8j-w0HSfouMoY5FPC2x9jNlsHFZ-7I1jMxhl30lsIpB1gLyC8TEHJVjTHIEUfaL5ybvaQ5x5WZtAoBkZn4O5yoN55hkIfCFIsNRrK6BH061xnJuLI7vZpHQqDMbVB66xRI7PH1wtmwcLGo8LGMgzx2gIfBOMy7BN0tTLXnd0nekRCiCASf2aWljDxKmTf8WSKrwH2Zo1tT2-_ZNV3MvwBqJ4YGJtM0fZuplk=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:465400,&quot;minPrice&quot;:366200,&quot;offerCount&quot;:31,&quot;offerInStockCount&quot;:26,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet racků&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;9 U&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j3I7kvYR&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;500 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mYkQzI0O&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Fl6raRT7&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;395 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d85fuyJH&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15072533/img/70/758x508_5VFjRm.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;onf8v359&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15072567/img/77/600x584_a15uvh.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wuyCQ4as&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč jednodílný 9U (š)600x(h)395&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;kn4HprzApZhytr_hg6tTiz0jX_Rctzq70TQgdzkoZF_qUzR4UMPIQFUl_iB1CjPeWTOOU2jkHN68gzVQjj_vLOjAs2clHMpdo8NepkywlFAFkLNT6qW_YExYLc-_rumgXWTSIkPExidpuVT0QbO2P0Al_-aNIJi-8lLqXMkZ4Jwi0nNlz4oUyZ-oomQCUdCqkXZofCtpYn2TItU94vULIXbb3DFmgJ6Wt6rasT1pJH7moJQXVmBW0ti6XZVNMbDbL2gUW9LP5BIhR2d8Ia4nNSwwCg97T8BOql-HertYOnVrdhHxxcnCc1XwmdsAFx_e&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;6a36e221-c949-4a9e-9310-2e9f52f9565f&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-jednodilny-9u-s-600x-h-395/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;epDO96DK&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2944487&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8299c7c3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/serverovny/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;PxGS74RB9B-JYV0q9t8ZR7YnqIBJjZSq-jDMD9jhThgII-zTWi_oMNdInpAvT_68P3i0fpTcnKjsjapjw6Q-Ino2SE95SqYG0srptmrb3KkKlmL5XIWyYlvLKY1qN0xOg1-a9ByXCAAFX-GqcbF2J9BWAmAVO3Ds_QsOAMf5m7te91xT-VOkIRLqtJ1fh4J2TPmr99z0n33E4JBoLB6qqIYcBhZpmgcbDJ2-pqI3_xRJtpQGLsz0WX-O7so7oA0aBW0Wy3WFs824fFb3UKzdYLDCQ3CHowlmWwPPqvlPTE5HEHy7w3MI4Xn6fLUrxfg4ybhStxBQ0y0rpZlS4JcRs6CBB5ZlN--Bi0jVF_z0QYxPxMN8UItREI5NBHktiT-gfShoijNiK2oFzg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; dvojdílný 12U/600mm prosklené dveře, šedý, Plně svařovaný nástěnný rozvaděč je určený pro datové a telekomunikační instalace. Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; dvoudílný 12U/600mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2944487&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;nI3nkDH0MOoAjQd6YBv2Uyqv1eUpMnAfpHg7nIDy6hCyBBUTNstvIs0LjeneIBhYQJfXl6Nql-VCFmjtuT4V-lHgM69vZvlTVFMAeeXW9sTKHWVlKjAgy5NNmqnsVOnhIjlkSetfuQF5vXwWEl93RR80ZGBGPpEwch0cB8A2gqIVP3OQ10XPXyTqZEYn2Iu3baqikCEFx_dl_5rm3PKEJX-__iiLw64wbWhRTmtiNS1VfYrlZm7c3RmwkfLttHfaW4uPSf2NfhylEBqTAxEmDQEQMimKHkfoPiNUZyqoAymM0HmBAeC-UPONHCAU7Lai80HmWa4xh7_RCTlulgGPKDIGDI-Aaf5SVC0QaNHQGuWzkXw2-ypj5XejM0Mu7MPOnuSgOnhuogmmc0iewqb9UE1tPS5JjLiBM589_wsgvRnW78ZJPfEbl61w_jOXPPuSMHTwLVySXhbXeJeQJZVSXdtQ5U-hboIivjlXkKhhe1PILabBUH4Alf-sjfkO-oT_fQnpcpYIqediPXRdqf58Qn4e5ismWZCRZe2cXjmOxM2M91bA0D_EZ4RblolzH1RvXCoKANHtPgdbzjhGcc38fkPm_7FEHl2GUffTGlLwxtRd9cBXha6CLNxy3rVTAoolZsnnr9JCIePDmYagf5ifUas_RxFIoUYmUaQNuIf-5-eCuTsZXMdrELWCXn9vgeFVIrLL3RHvczBUzo7DT6p9dr-UxHJLNwDg-JnOHq4h2wXDXnyX2VqODB6nnkDxAverJwQIzGeUH1bOzDJMHho=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:676700,&quot;minPrice&quot;:519000,&quot;offerCount&quot;:15,&quot;offerInStockCount&quot;:13,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet racků&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;12 U&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QzBwRGKk&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BacJVswC&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qxRBgLz3&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NnMeXgdN&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YzrgDGUP&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082620/img/13/416x379_Qri28y.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mEXWjcgw&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082634/img/26/288x217_lHyXeK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x5NuoKw5&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;TbFEgWidreCQgVtGnG3hbXd2Rr3Y5KB8LpswGPvRcQTOuM6SEtt9iN_qU0X5Sow-54LcfC7Y8Qq3O0OrxwfcRSYtxhyYhWF-bivyE9zL4KhmZ82YWUEUp73lgsviK1VWdSIGjGEWyvU4sBZmi29lBfcr74Do7NobY-O7UVfL0YF6mCbk9O_sgNQ116HbbUX3RpdfthbqG_LSqBhzicg8ze_R4jB7WADQ-XJ9OqC8562JHFbm55wiPQBLwK8fZr56B0FTH88wwnJSKJ-v1kDrcjglYKJ7tTgtiqT8ZsVGO_Hk1Pu5oQHss0Aaks1amEg1&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;d8d664a9-cac8-4bb0-8d50-f80712e5c3c8&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-dvoudilny-12u-600mm-celosklenene-dvere&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;LeZXMeN3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3370822&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8299c7c3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/serverovny/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;VNBT5ujz_MV5n73pb09qE2Z-uF30SLm8fYDkjAfd9vL2WuVjnOFjXKUC6j4_vkZZLAGk0XD6Q8dHWatuvQPumPH9ZyvOFYHfbkG_v6igF9wym4dMVX7IUI1zu4_Wg4hB8el1a3u4Y0UHiLz3cqy2ni-czxtb_tNzvrSI2EqwfaDRdyeHrbYMzC_DFNvii4gGfWq_b5ZoA530376xuCKkHsOMo05muTZ2Vj_u4oB0t-YSe-Uz6nD05qNlREMvJ6EybhcYEmB1b99-j235RLYhuUExzjHtve9F_jfG44xPDwI1IiWxHc_LVrwWPEwIzyRGe6kb6-sX_dduKloO1ugsbNNJmFQBCA_FCJ1jyxG1jULUV03qWEa0CEZOJsyzcQC7ebO1IkKw3t4I0w==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rozvaděč Delta B je celosvařený nástěnný jednodílný rozvaděč s celoskleněnými dveřmi, které je možné díky masivním pantům otevřít pod úhlem téměř 180°. Důležitou součástí výrobku jsou otvory pro…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; jednodílný 6U/400mm, celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3370822&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;X2_fiER-wTNAeScZDyXAE1WA73N9q8Xgt6LquOLvREI2lBnZfsIkDeitD1Ondgt8iJmOrx42LWh6xLwxLhf8qOTZlTHHVOBpK1bfcZ9UtteQBY7xLt9f1kSU3oYj4lbaMa37kqMCS64YP_8k7XSdBY7Im-lS8O9CxFArM8xxVbrRooQZkANI_Fx7FCbJUM8jwldcXxhzvosXRuYSO5eS_9j4rY8yCwnLeaL2SafksK-XuNEYon_SmO4XEZv-W-ZstX0UnQQ-xB4IInQS7ZeVd4ZSf6SiNcDsmtjEZKi-MguHE03wi6B89OroqtQm5oFUM-JiglnM_aUkSbUVUoE2wSn1PmDNUdPxZStmM2cHX9T2gxB9GC5NSQMpTyURKMsAplkb7s1b-gcD5X9B85DAi_2M51NgU5kAfZ223HCPGYppju1mdupprv9Io9LwFvdz2wCsKv_Bk9tb4C_cO6W4-MtsdBO-i4ZhaBC9tTFZZz5xg2ik1rcj2TAksvEEW-nKzYO2ILk_0WBrQ1quiz-k9-_FXBo-rdoEbJ3L4QDBC7Foh0VVD7JpX8Sd-FvrKcOXL1CnDPx2oPS3ivXgp-Eb1k9HkOyu5_FxqRJn8zJEb6Hzt67kM82iAqn_-L1mY1IZ3ocJ8SurTs322ldYzhCLuZCJiQ3OGMBCNgaeOzhWGU-w0DZWT-E-aRI4q81gdd78ldAWohXJIZFY7Y87zjkByGllwypX1lL1O3ErnCqeZEFqcvsc4cCvbvHVj5TvHtxbYEz4nQiVfTuukt8F3Zg=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:470200,&quot;minPrice&quot;:325100,&quot;offerCount&quot;:19,&quot;offerInStockCount&quot;:19,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet racků&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;6 U&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;udRp9tup&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QTQgfL6A&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;370 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zV0OVDgE&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;370 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QR1dP02B&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;400 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IBg4FYPp&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082812/img/47/300x300_SHcvfT.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UsvdHOOp&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;TbFEgWidreCQgVtGnG3hbW_EU0xY1nyy0JMQ9o0ZI9DDnyIdG3InYNECbT86XDeV4c6cNuATAfGdABd-kc_PTmf8guj5juqYBHYQQCSu_j7zHVIVm9HLyeeHGDWPCCpA7ChlF0W6KEGUkJ5QjtWDprEjNsdpDdXSLeRaiHVE5AXHmogamzNFKfJ5GGFYMXHpcNiGMmLXuA92wCvl-yQO9Hw_i4Urb3bgA8GwjDCWKGzro2RlCSs12zSoOCPtlr8sDz1sNWbWyiFEem26KoyO1yGu3o6ZbNlY13duQIbA5sekO4fwPCfxu_OQ9k6VMd5h&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;e5bbbd61-6405-44bf-a64f-ba0e68ca54e6&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-jednodilny-6u-400mm-celosklenene-dvere&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pa9InhnH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2714353&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8299c7c3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/serverovny/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;AS-EA8k7KIdtmIlWtawpooa84NbNHBWsV38CkSHfejX2lHjciWvf8ZkuED-45DWHR3m9LV20xj9s0p48Fxo2L_G-7x2PUxqOfuKMZaY0-49xLcF3u02DJ4eNbdbXqACQjc6YLjsaxSk7gnw_5JjAtOkQZnpxrSxnNKyfCiQNYFgVnhi0MK1UNUxCKNy_6IfDjchOUVNdisPJ_sv9Vhc_KTCJziTKCS_by7uAos4TKL3FT3Jxn6CJpw4r0b69M7Mh6JjOcL4P-GsFzegjlcg_MHbNhNyxAN4iaHTBaEkLTH_soU3EuDno1XbXq1LE2dnZGcGdnrGFCyJ7E8UAgcP3gVXHyZJfdfKltiMMZEoK4I8tEtvLirFh-j_2UTjLXTeiDW5mGcbrdJWmQQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;NOVINKA: NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ TYPU RKA - hloubka 460mm Nový typ nástěnného rozvaděče RKA nabízí možnost montáže 10“zařízení (až 10U) nebo svisle umístěných 19“ zařízení (až 5U). Tím je umožněn přechod z…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack jednodílný,10&#x27;-10U nebo 19&#x27;-5U/460mm,skl.dv.&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2714353&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;vm4pQPL_XXptZndTUri6oE-lJaqZRGUBIHBu9awBXDeG0JN_QAh0LwiGPwjPxV5BrB0FvPUQ-_lZ-IknBhZWsvxiDmKTAsj8mCJOyCtRURSEv0oNvk4czDX7V4EpUv-IaHrrz_QSZ86M8thxUo0jD_sBSHFD_ITJCz1bfgZl7zkPurroemSaci7Tq6VBOsqrNkSNzcDMJ-exukJ5sJ-py00RUmUKC4cgGIagRDFHOfEJ9gPWhmJBCo2-a1dcNTXwYZei3AWlPwki6BSRQK_2L3K6fngd1DqVk9vZUeZnHY1kIUAuvPSoezsG5z9NP6XXt9-nluYZ860opQVIcDP89SvyK0WNkZVqHQI-vvQ65HQm2vSDhneF14pAJ7pBK2bN99joBOhk6DUfV6cL1toQOcG2nelULfW_fsWZm4iauYbzvVGmVGYC4RtOM6kqrfjIMwRzNZXeN6vXrICvPhCCKnzY-M3UyXXSjUWdBQBx0bfnDBk7PB1CADXpE6Og03h_XxQJXRIyRSQNDCLQPsn9mGeGAUxSt5vCCrb6_M_g1X4Ir_SL5RJ84MFKFmvtoNEHTYsstTgJg8kQcMnqmtUhpXl0OqWrA9mhJAgftD4hFddu2e09FNpzEQM34pGzBCAUQXN1Bn9L31D8NwLe7dDQykKpJUSe6Qhj6C3cxQlswrdGVfXRMy7C8bVLEvOfPMDaINPaV6O7UDxVUvTDJEsJiSiTGEBJ4La4Be3Zqcpnxc_y2eJyzgw397aXSRJ7RA-SNO8-Ym--FK13IOy3N2w=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:445280,&quot;minPrice&quot;:358200,&quot;offerCount&quot;:23,&quot;offerInStockCount&quot;:18,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet racků&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;10 U&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3jC2dhbe&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w1lwag6G&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;570 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RcqYQEgQ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;310 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rB6PEdhk&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;460 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eZiqQC6K&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15072676/img/11/290x465_y9TJFL.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0IuegKaL&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack jednodílný,10&#x27;-10U nebo 19&#x27;-5U/460mm,skl.dv.&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;op0Dg_Dxf3laF_0ZwZQ2XeuWVyDOhVHVqBQWIr8pJjzTCxY-98ls0EMOJtcxZkNrch2Cl1wYR2iTPa7ZEG-UoFFCqkp7tLAN1FshlHW-UsAkmIfQic96gF3O6se7T065FolSGnmxrT2pOJ-Zr8PMopTd5SLymmre4siNa8jFgs-vMieBLhfje6FS_glV8DVXlVsY01YYzyzx4or0RMRpRfU5LfF5EAtQbT4ouIbhTawEvVeL6foRMAsnP-ZgdGQ6nw9nIFbs02KVz8w8AyozyNesdN65MHUfE-5mYAA3J3T0iAeApQyBfYBswCa1qvdp&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;511ac1ac-d0f7-41e6-8a70-80f881eb02f7&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-jednodilny-10-10u-nebo-19-5u-460mm-skl-dv/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;huo3cfrg&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2703308&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8299c7c3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/serverovny/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;6pE4YzIKvbdZr-WIil-pTVeSGGJU_bMJjzCj6oaEilw_0wqoos_QJihWEFrnLvnA3pPac-lf42kcc0MZ0QzMDA6sSp8kf0KfavgrWQh4JO7ZDfVKj0LOlTYsZ1QzaHB71X_2PH2HZ8J7syB0OIhY-oKgZw8lnthKOaFwEHKGEbFXXvvKqGp4m-zd05NgHApkd3rgtXHKq_gAEreZ98a0FqkgXTDJkLhKe2mJgk0rgqE0uiMP809x1caBYrwq9Hu561hlO3fUjOvCksKy8Y3BL2iDha9zLXS9xRy9tb686jHH72KrVKbDiDjp-AVTpzzuhQFbdAEGONrlYx8NTG-V_WQR5jJuvP2QxLGTx4C4DlysWgJvqlfw6bm64S5D7-DN1Wr4zqXcRrN5wA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. POPIS, ÚČEL POUŽITÍ: 19“ dvoudílný nástěnný rozvaděč s krytím…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Dvoudílný 15U (š)600x(h)515&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2703308&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;bG30ylNiNwzIn9OD9n-Qa4cQDBZDioSJ8ZHSU8bjS0ZN9xoE3AtU9HacNUTsT7KwsXqnizUI4u0JPEtXM-pS8ZoBP5Ewnrap9wCdXJrZR9_8gtEWnZrEVpbl4LFcCVlOaEGFOdvL_LiSEzBMf9fbxy4VaSFzHQfTxL2MTO9XimtIASqqtgsPQ8O_sUQBmJnO5eIWVi89iYtRzl-m4O9toc6VSZ2t5MZd_sqqmMHkNBTNUufxnGy7A_3aoiZDnIPBahXp5SAmCe7dstVKFWZXYG3V6Xdy9dksdpvljtUDhZIYkjohAyWpJDu0OKWI-mvDT56NVMGRwqVFq6SthwaWIllL5P_oB7MEobXfmpDzSSyli5AzHDibUftzzlCvS834SOb7NPlEIIGcAZNBWPupy5rLs1OFHG4L-Da4doFOBeFahaojwAJ410KOtf6uQ3IdzTuyeWs8y7fQdKr8DmCCAXz_wVboeWAfJHMKmGQQscU5-yCqHhM4qaHfc7orNduQAD19pQnFV76XHTUu_B2VbiYNnvfSupEwYBjM8UGxtX5O0vHpdAruzsYqNnLdOUHjHqEA4byhIh2zPfkTmcAby7q5nZFi7LeSqNZ4A105Sa68c0g91IJKGfWjT1NDpsKUg1dcit8Dh2PGVF4CmeKgEclxbBTCx3wVDP5QnnCU-wRMM-JPGN5vBxmVPAX4GUuekBzKlsCcf8QBy6NgJTVv1ER3LaEcJkQZQHgpL2coybSAWVxMYy9gunyyOz-U02zPkFTlvqq7RXyub36a7aE=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:674000,&quot;minPrice&quot;:586100,&quot;offerCount&quot;:16,&quot;offerInStockCount&quot;:13,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet racků&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;15 U&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pkyhv57A&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vpbYjTgj&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;770 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qgkfXlWY&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BId6xmme&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;515 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Se7YMfqa&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15072486/img/30/600x510_9rA7jI.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;giTlXWQa&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15072494/img/6/127x185_lJuWLG.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HPDnKNEd&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Dvoudílný 15U (š)600x(h)515&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;yRP3TsvK3G--8ABwKfW5d7e_nrcIHoqIfYBHJ7CYW6g4ITRL-f9njkRmcDmt8PjkU-nacWwq1FAf5gccCcQBktmzBkKK120tKGWhpdyuXL81kDGd0SpR09Df3PvQHPZ8eUjaE0uAGnwi6f0gCMa7LQ-V7lwAYMHGnySHFsQV9vxUIL5o1q61Ag97_OPnokr6trKQJFwUAWQF-656p8Xa2XrqOh_27pBpT2EWC7I3L3xAagf-4i_NZDSiNiDesDGtz6HlR3OpPNHY5Z_6vsl51iU19oq-3a_GXieD5Rk4BQm3OVelnYiHbA5WHNZbd_Th&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3927b760-57e8-4390-9f74-93f2a2fb8922&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-dvoudilny-15u-s-600x-h-515/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SKRu46MZ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2700044&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8299c7c3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/serverovny/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Pifoc-GjO5WsYczZQJJW-296YHuMjyKSYCO_bX8NAwqgAtnNso6Z44si8Y9lgASz93vN7dTzIyHIT6yuIdFcyzb_CjZBGPFb4OQUJminAGC23HgL1ZPkZ8psfcBtyLiHaKjQmyJiDGks9hGVeZvmNCPdBaCspQUHLw_LWOIsQh0jxd3hF1NHkSwTsRI5alCAEXRDn1L-PN2rZ8t4iYJmmi69C8yTz4BzvKRkX0sJMUOOyX6x31RuaDt-SDlycmCgv_XTFEH_kalKyq5le6CTC6z83WlMPi5ZKU8UDr-eREqQIhR19t-M8iE4iHyhN9pRaHJ9PCEa5U0qR_4ZBIFVqQgT6FdlVKnRy4y-aL-2fSaWuWnCiH8lE9B-Z_RWv81S9WO5FcNbhSoKtg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dvoudílný rozvaděč RBA je velmi úspěšnou verzí nástěnných rozvaděčů. Otvíratelné části rozvaděče umožňují snadný přístup k instalovaným zařízením. Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 6U/295mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2700044&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;gVjjX9HFQR4t5DfDEKsquqTWx-rwUrxtwdG3crH8E3IsiluhAtdBHd8InpkOtU-rHq5lCufPtj7UWtVlYmog8QIbUn07lgCIgVY4KN-Pph-Lv_jX_BN88lmTEmX_Wu3BwG69IM6UmT4GAWfVG26cpzGaJ2Tp1OScVH05ly4w5kxL4fjxETiuDlCWp2RleN3st_3oIM7z3FEZ36lBVONdAHBJEzNCYHwBvLdoAjmJo76F8-3Xi-tUzhUaZCZsNaP4kokBCuUIUNLazFoDzURefKw0gGrRrsyFhskxqrpywPAyNs6FYijbDqXU8aK_w0gyH-3_dZyYA9L59mHq84l4xgcT5nuP4erowbiXiIF5KleZJUKY3vlNdejxXihm-FOH-pPXzDct2-MboY8i-cX3TEDtutdrwV-31Sv85eAvg7kXyQ6SjNR_zXTQodA1IRNywz9xSeO70GyZmoD2P1OF1KZWGfda5u291Wth6DgUrmp8nvxCE7n8bIeQ0sjZqAHh83JLmaO9_bEy2p77s5Kx0LZD_zaJlLsrqW0Ouc0X2m-9_6ESR-9TBpVOsENhQHSDDFCsMD-Ute_FTBpElA-8VqI8I49-bwdz7OdM2h3wlplNuoNC5pix5c6gSD3n9CLILgokkBnVXBVjrq-A88aTKaIx4LiyC-ULn7b4ncvuXtqrwCYQZxkkP88-1ffwp-QYtSDh04D05G-FX69myD3qmDzEvkoKA7-2KssAb8DE7Uo6i2SKl0frTlGjO2Mbp4XRbSE9LWkfv4fruGNQi8U=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:490500,&quot;minPrice&quot;:417692,&quot;offerCount&quot;:11,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;počet racků&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;6 U&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Oc4KtItr&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IZvPjeNI&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;370 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BP9NbVYE&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iDRgCY5S&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;295 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sq23caDd&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16020244/img/86/624x474_jfSglt.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iOz5RQic&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 6U/295mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;EYwd5yNIUfTck6QqiEpqheDLYM59F3CZAMxooQDjmYWs6UoUOwTu-lEQviMvfNdtBIH0lc9dh-sTu5OdAbCQn_9rnsUKgQPe-w0N2o0NyGLSjAeLThYj774ngXnGt31oZhOZsCgP_sZzO-DGXYRscwuzPsxZMLx01EQS-6xJD4-yIrZSdDcMMoYPwqKEszjUknL4P1qow9jVN_xk1Z5beNP9ULTJ7NNHt3zm2bBK-ycXMzbYsFYtlblZND0kxNqMGw9yvLr5D-kuwf1881NzEGpxwmTVjA2us85rPBVCKe4&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c11d5f2e-bd47-4471-af22-6898ede88c50&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/19-rozvadec-dvoudilny-6u-295mm-celosklenene-dvere/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qdTOZaoo&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6LDiiTVs&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1e8abdc347e471b1&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7937bfb2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11424152051201110449&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1213570800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1544507155},&quot;docId&quot;:&quot;1e8abdc347e471b1&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcelosklenene-dvere.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZtRnn50q&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Dveře&lt;/b&gt; BRNO - dodavatel a výrobce &lt;b class=sec&gt;celoskleněných&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveří&lt;/b&gt;, stěn, zábradlí, schodišť a jiných skleněných prvků&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; Brno&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.celosklenene-dvere.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0FKQnUsM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5926d8082ec26243&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7937bfb2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;15647431485001196099&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1497394800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1614637848},&quot;docId&quot;:&quot;5926d8082ec26243&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fhome-outlet.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XZBqe2bB&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;, &lt;b class=sec&gt;celoskleněné&lt;/b&gt; posuvné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; do pouzdra, dvoukřídlé celoskleněné dveře, různé materiály skla. Můžemte nám poslat Vaší poptávku a rádi pro Vás vytvoříme nezávaznou cenovou nabídku.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://home-outlet.cz/celosklenene-dvere&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://home-outlet.cz/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ULGDYmH2&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;db206bab&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7207f485717bf23c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;db206bab&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;2e1e0f438ed006bc54e7f9&quot;,&quot;height&quot;:1600,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1067},&quot;docId&quot;:&quot;7207f485717bf23c&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dvere-j.cz/sklenene-a-celosklenene-dvere/435-piskovana-skla/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l8OYlZrk&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Pískované celoskleněné dveře - Jelínek Interiér s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dvere-j.cz/data/images/dvere-sklo-pisek-pruhy.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=92243a464077dd2e&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:93,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Sar5XE4Y&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=92243a464077dd2e&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BEqiPHXP&quot;},{&quot;height&quot;:600,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=92243a464077dd2e&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:400,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VXEKHJU3&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;sdZYgxr3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a400739aba172961&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;db206bab&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;0f0f0f9e4dbc15b87898c6&quot;,&quot;height&quot;:1023,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:768},&quot;docId&quot;:&quot;a400739aba172961&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/nase-realizace/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QZhTbAsu&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Jednokřídlé otočné dveře 23&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-13-e1582816980432-768x1023.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c7c019a8a4ddd8a6&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:105,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SnYz3wT8&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c7c019a8a4ddd8a6&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HodBze5i&quot;},{&quot;height&quot;:565,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c7c019a8a4ddd8a6&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:424,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TJL5NkIQ&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;CbgyGatQ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b77aa902eea98f47&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;db206bab&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;0f0f0fcd46dccd334d80b3&quot;,&quot;height&quot;:800,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:533},&quot;docId&quot;:&quot;b77aa902eea98f47&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.prodoor.eu/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HFDvSuUd&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;celosklenene dvere sapeli sapglass&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.prodoor.eu/wp-content/uploads/2019/06/celosklenene-dvere-sapeli-sapglass-9.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=ce38d22baa70eeb8&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:93,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U8R3CgcY&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=ce38d22baa70eeb8&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ftb0t1Iv&quot;},{&quot;height&quot;:600,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=ce38d22baa70eeb8&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:400,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kZc93MUj&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wcM8PHFH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d70c42e635aed782&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;db206bab&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;2e0f0f9bc06e23ec5b80dd&quot;,&quot;height&quot;:586,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:390},&quot;docId&quot;:&quot;d70c42e635aed782&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://sam-kladno.cz/galerie/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4iid8hNC&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Fotogalerie - SaM spol. s r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://sam-kladno.cz/wp-content/uploads/2017/05/Celosklenene-dvere-2016-03-23-15-31-06.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=511fb62b00d5569d&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:93,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uPhqypN1&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=511fb62b00d5569d&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5mouqrHD&quot;},{&quot;height&quot;:600,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=511fb62b00d5569d&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:400,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JSH8kJSN&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;L8Euic0h&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6fbcb330d9a75b11&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;db206bab&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;2e563cd7ccd948626c588f&quot;,&quot;height&quot;:1216,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:854},&quot;docId&quot;:&quot;6fbcb330d9a75b11&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/nase-realizace/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5VeZ5Rrz&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Naše realizace | VV SKLO&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-30-e1582816592647.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b34335d6aa2b89e6&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:99,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bT610o7f&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b34335d6aa2b89e6&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:197,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Tyo64Cn2&quot;},{&quot;height&quot;:584,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b34335d6aa2b89e6&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:411,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wRHKhb8H&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pKbbQk8T&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5d81b7ec6ece529b&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;db206bab&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;f07474c6b73b3b31c98454&quot;,&quot;height&quot;:1632,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1224},&quot;docId&quot;:&quot;5d81b7ec6ece529b&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.chlebny.cz/reference.php&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BF1RsThs&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Chlebný s.r.o. - reference&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.chlebny.cz/data/realizace/4/celosklenene-dvere-1448661117.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=81ec3dac40a26a66&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:105,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FAqLEdQK&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=81ec3dac40a26a66&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lGxOkkyb&quot;},{&quot;height&quot;:566,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=81ec3dac40a26a66&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:424,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UeqUNYrF&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bqp5nTo3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;bc75775aca17393c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;db206bab&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;0f0f0fe59cc918da7885ce&quot;,&quot;height&quot;:790,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1280},&quot;docId&quot;:&quot;bc75775aca17393c&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/nase-realizace/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;K7YzN13v&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Naše realizace | VV SKLO&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-24-e1582816728711.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7f40f3cea4227464&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:227,&quot;_reactKey&quot;:&quot;76uynAcK&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7f40f3cea4227464&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:454,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2rcl3Ai1&quot;},{&quot;height&quot;:385,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7f40f3cea4227464&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:624,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uO8OvbN8&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;QGk68PSB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;409ebf8c46164254&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;db206bab&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;330f0fc984aec7a951b1ae&quot;,&quot;height&quot;:2953,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1761},&quot;docId&quot;:&quot;409ebf8c46164254&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dvere-j.cz/sklenene-a-celosklenene-dvere/436-grafoskla/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JLfVsndi&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Grafoskla dveře, skleněné obklady - Jelínek Interiér s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dvere-j.cz/data/images/dvere-celosklenene-grafo-16.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7d08b5a2077fd35b&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:83,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SvZjgBh3&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7d08b5a2077fd35b&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:167,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NE32Pak1&quot;},{&quot;height&quot;:600,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=7d08b5a2077fd35b&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:358,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q3Uixwna&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0P26oI7t&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;ead9d9184e345c90&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;db206bab&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;47171e7817cbc4916c86fa&quot;,&quot;height&quot;:793,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1280},&quot;docId&quot;:&quot;ead9d9184e345c90&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/nase-realizace/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HRm473rV&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Naše realizace | VV SKLO&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-23-e1582816747478.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=56cf4087b2757a31&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:226,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PG3xhaEG&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=56cf4087b2757a31&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:451,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MJTIe0bR&quot;},{&quot;height&quot;:386,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=56cf4087b2757a31&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:622,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oShhvPxy&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2cYS9I3J&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;719228cb94ac78f4&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;db206bab&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;27272763c0c361877387fc&quot;,&quot;height&quot;:1216,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:854},&quot;docId&quot;:&quot;719228cb94ac78f4&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/nase-realizace/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VDHuUFBi&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Naše realizace | VV SKLO&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-26-e1582816683967.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=1776b61bd85d72be&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:99,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JP0Jv0xv&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=1776b61bd85d72be&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:197,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4Nh7ojGp&quot;},{&quot;height&quot;:584,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=1776b61bd85d72be&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:411,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lAnxDznw&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;G5ZPByoc&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Arlvhllg&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c3a9a5277b60841d&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7937bfb2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14098981697452278813&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1663369200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1663731104},&quot;docId&quot;:&quot;c3a9a5277b60841d&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fvilen-door.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fIAZQLOU&quot;}],&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;preOrder&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;CZK&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vyberte si skleněné dveře, které Váš interiér posunou na úroveň elegance a luxusu&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Interiérové celoskleněné dveře&quot;,&quot;price&quot;:6413,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;VILEN DOOR s.r.o.&quot;,&quot;rating&quot;:4.4,&quot;ratingCount&quot;:48,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/145165/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Vyberte si skleněné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, které Váš interiér posunou na úroveň elegance a luxusu&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Interiérové &lt;b class=sec&gt;celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://vilen-door.cz/interierove-dvere/sklenene-dvere/celosklenene-dvere-graf-37&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://vilen-door.cz/interierove-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;-graf-37&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;tWwOqHjp&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;77d8ef1064ca0ad5&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7937bfb2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17859287176027179733&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1546038000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1550320175},&quot;docId&quot;:&quot;77d8ef1064ca0ad5&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fproparket.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jx40DIYB&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;ProParket.cz - podlahy &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; vinyl - &lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; dveře&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; : ProParket.cz - podlahy dveře vinyl&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.proparket.cz/380-celosklenene-dvere/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://proparket.cz/380-&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2Hq0iTqe&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e8484ec9fffee0f&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7937bfb2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17387820808935672610&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1307746800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1535088241},&quot;docId&quot;:&quot;e8484ec9fffee0f&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpro-k.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rKhHO4PY&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Prodej a montáž vnitřních &lt;b class=sec&gt;dveří&lt;/b&gt; (České Budějovice a okolí), zárubní, kování, garážových vrat, stavebních pouzder. - &lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; | PRO-K&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.pro-k.cz/kategorie/celosklenene-dvere&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://pro-k.cz/kategorie/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;muYSzR5q&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;categoryOther&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c1f3fba8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yS6TFwE0&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;USTtTyee&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:65,&quot;geoms&quot;:{&quot;areas&quot;:[{&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.70678688385053,&quot;maxY&quot;:50.17742978763022,&quot;minX&quot;:14.224444175411497,&quot;minY&quot;:49.941900202513786},&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:50.066789,&quot;longitude&quot;:14.466,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;id&quot;:10,&quot;importance&quot;:0.45,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;localizedNames&quot;:{&quot;cs&quot;:&quot;Hlavní město Praha&quot;,&quot;en&quot;:&quot;Prague, the Capital City&quot;,&quot;native&quot;:&quot;Hlavní město Praha&quot;,&quot;sk&quot;:&quot;Praha&quot;},&quot;locativeName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;name&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ010&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:0.608037,&quot;subTypeId&quot;:0,&quot;subTypeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;region&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FIMuEhIe&quot;}],&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.6019682598114,&quot;maxY&quot;:50.12564197540283,&quot;minX&quot;:14.26388864517213,&quot;minY&quot;:49.964371109008795},&quot;searchIn&quot;:&quot;areas&quot;,&quot;searchingPlace&quot;:{&quot;bboxZoom&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.706787574638,&quot;maxY&quot;:50.17718274766229,&quot;minX&quot;:14.224444850860475,&quot;minY&quot;:49.94190009099292},&quot;district&quot;:&quot;okres Hlavní město Praha&quot;,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.0883,&quot;longitude&quot;:14.4124,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;id&quot;:3468,&quot;municipality&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0101&quot;,&quot;quarter&quot;:null,&quot;region&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;type&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;useGps&quot;:false,&quot;ward&quot;:null}},&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.0883,&quot;longitude&quot;:14.4124,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownResults&quot;:3,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;x=14.412400&amp;y=50.088300&amp;a=5000.000000#utm_content=categoryOther-results&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;list&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c1f3fba8&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-496969&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c1f3fba8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Skorkovská 1310, 198 00 Praha, Kyje&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Skorkovská 1310, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Kyje&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1310&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Skorkovská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Kyje&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;19800&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.siko.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ARHr45IX&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:1,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9eDCKxT9&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[&quot;Celoskleněné dveře&quot;],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3356135&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1686,1123],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:1935523},&quot;groupId&quot;:496969,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:496969,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_t/ekDEas.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_t/ekDEas.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_t/ekDEas.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_t/ekDEas.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k6oC2unS&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.11098098754883,&quot;lon&quot;:14.571233749389648},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:69.915,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:38,&quot;stars&quot;:3.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1701&quot;:0.36065573770491804,&quot;29829&quot;:0.11475409836065574,&quot;31365&quot;:0.08196721311475409,&quot;31548&quot;:0.36065573770491804,&quot;31673&quot;:0.08196721311475409},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2136736},&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2W9rnM00&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-2438669&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c1f3fba8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Průběžná 1548/90, 100 00 Praha, Strašnice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Průběžná 1548/90, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Akční nabídky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://dvere-erkado.cz/interierove-dvere/akcni-nabidky/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-2438669&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OzYOlpo8&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Strašnice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1548/90&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Průběžná&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Strašnice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;10000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;dvere-erkado.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://dvere-erkado.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-2438669&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wMeo3FoN&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:1,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NBkeu3Lt&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[&quot;Celoskleněné dveře&quot;],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1711712&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3620,2408],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qWLBxAA.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qWLBxAA.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qWLBxAA.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qWLBxAA.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qWLBxAA.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:30724},&quot;groupId&quot;:2438669,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/UybPux.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_S/n41ID3.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_S/n41ID3.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:2438669,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_g/koIPyC.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_g/koIPyC.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_g/koIPyC.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_g/koIPyC.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5YDotbN6&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.063385009765625,&quot;lon&quot;:14.504244804382324},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4SS7Vo4A&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8yFkgrDx&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MDB5OVQO&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:86.313,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:33,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;24547&quot;:0.11208636882296147,&quot;29829&quot;:0.21486877907487054,&quot;31548&quot;:0.4861757219345212,&quot;31673&quot;:0.1868691301676468},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2341687},&quot;title&quot;:&quot;ERKADO Výrobce dveří a zárubní&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej interiérových dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2438669-erkado-vyrobce-dveri-a-zarubni-praha-strasnice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;M7vrU9xV&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12780647&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c1f3fba8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Helsinská 192/1, 155 00 Praha, Třebonice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Helsinská 192/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Třebonice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;192/1&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Helsinská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Třebonice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;15500&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.siko.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-12780647&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2SQP7vJe&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:1,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ixbuFNRW&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[&quot;Celoskleněné dveře&quot;],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1615075&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2134,1421],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:1299734},&quot;groupId&quot;:496969,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:12780647,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_t/ekDEas.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_t/ekDEas.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_t/ekDEas.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_t/ekDEas.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jj3pxGkf&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.04941177368164,&quot;lon&quot;:14.291829109191895},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:68.453,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:17,&quot;stars&quot;:3.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1701&quot;:0.411214953271028,&quot;29829&quot;:0.12149532710280374,&quot;31365&quot;:0.09345794392523364,&quot;31548&quot;:0.18691588785046728,&quot;31673&quot;:0.09345794392523364,&quot;31676&quot;:0.09345794392523364},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2136736},&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12780647-siko-koupelny-kuchyne-praha-trebonice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4rRbSQur&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-13325699&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c1f3fba8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Pláničkova 215/12, 711 00 Ostrava, Hrušov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Pláničkova 215/12, Ostrava&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Akce 30 % sleva&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.nejdvere.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13325699&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l285BPxe&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Ostrava, Hrušov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;215/12&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Slezská Ostrava&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Ostrava&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Pláničkova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Hrušov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;71100&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.nejdvere.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nejdvere.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13325699&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OpyAZQIb&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:1,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[14,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Psqrpmqs&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4733252&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2699,1795],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_E/jGTDg.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_E/jGTDg.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_E/jGTDg.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_E/jGTDg.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_E/jGTDg.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:19259},&quot;groupId&quot;:13220048,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/1bnMv9.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;id&quot;:13325699,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:true,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/zBqBzy.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/zBqBzy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/zBqBzy.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/zBqBzy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TCxAhOnv&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:49.85949913171081,&quot;lon&quot;:18.290416553714564},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0WAfniHO&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F7JHBTeW&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ndi2jH2L&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;Doručíme i do Prahy 10&quot;,&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:94.313,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:108,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1701&quot;:0.5454545454545454,&quot;18249&quot;:0.18181818181818182,&quot;31673&quot;:0.2727272727272727},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:4074189},&quot;title&quot;:&quot;NEJDVEŘE.CZ&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13325699-nejdvere-cz-ostrava-hrusov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yMDmSADZ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-2581742&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c1f3fba8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Korunní 913/28, 120 00 Praha, Vinohrady&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Korunní 913/28, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Vinohrady&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 2&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;913/28&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 2&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Korunní&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Vinohrady&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;12000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.locksystems.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.locksystems.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-2581742&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dAwsLUDX&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:1,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[16,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;txfzThFL&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[&quot;Celoskleněné dveře&quot;],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;767038&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1920,1280],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/c5XTuf.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/c5XTuf.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/c5XTuf.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/c5XTuf.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/c5XTuf.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:422636},&quot;groupId&quot;:2581742,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:2581742,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_c/DyrNz.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_c/DyrNz.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_c/DyrNz.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_c/DyrNz.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0zB3YmNN&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.07521438598633,&quot;lon&quot;:14.442526817321777},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:88.046,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:4,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;18249&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2374506},&quot;title&quot;:&quot;LOCKSYSTEMS, s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej bezpečnostních dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2581742-locksystems-praha-vinohrady.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4S15awqB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-656935&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c1f3fba8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;U Národní galerie 478, 156 00 Praha, Zbraslav&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;U Národní galerie 478, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Zbraslav&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;478&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha-Zbraslav&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;U Národní galerie&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Zbraslav&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;15600&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.svet-oken.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.svet-oken.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-656935&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b7aunZX0&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:1,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[12,0]],[[12,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[12,0]],[[12,30],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[12,0]],[[12,30],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[12,0]],[[12,30],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[12,0]],[[12,30],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bX67xsFL&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[&quot;Celoskleněné dveře&quot;],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1697984&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2596,1727],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:10942},&quot;groupId&quot;:461560,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/HWxNRy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;id&quot;:656935,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1VsFBc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1VsFBc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1VsFBc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1VsFBc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q4G9PQ1A&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:49.977699279785156,&quot;lon&quot;:14.394218444824219},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:69.371,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:12,&quot;stars&quot;:3.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1701&quot;:0.7123326687553404,&quot;16581&quot;:0.28766733124465965},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2120802},&quot;title&quot;:&quot;SVĚT OKEN - plastová okna a dveře&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/656935-svet-oken-plastova-okna-a-dvere-praha-zbraslav.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wn4vLgRv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-325635&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c1f3fba8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Na Pankráci 875/79, 140 00 Praha, Nusle&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Na Pankráci 875/79, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Chci zaměření zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.next.cz/bezpecnostni-dvere-akce-poptavka#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-325635&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1pv2cDTf&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Nusle&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;875/79&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Na Pankráci&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Nusle&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.next.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.next.cz?utm_source=firmy.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_campaign=praha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TU0gPjKZ&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:1,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QNhpr7ht&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[&quot;Celoskleněné dveře&quot;],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3026129&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1200,800],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/CXgOE.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/CXgOE.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/CXgOE.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/CXgOE.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/CXgOE.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:13223},&quot;groupId&quot;:325635,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:325635,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_r/yD5Dch.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_r/yD5Dch.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_r/yD5Dch.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_r/yD5Dch.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5gbGSxov&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.05742263793945,&quot;lon&quot;:14.434430122375488},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2a1mGUR6&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;C6ReColZ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LP0dLhJP&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:99.408,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:23,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;18249&quot;:0.6666666666666666,&quot;31673&quot;:0.3333333333333333},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2064816},&quot;title&quot;:&quot;NEXT - bezpečnostní dveře, fólie, mříže&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej bezpečnostních dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/325635-next-bezpecnostni-dvere-folie-mrize-praha-nusle.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;KjevqLnz&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-485076&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c1f3fba8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Pelikánova 33/5, 162 00 Praha, Liboc&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Pelikánova 33/5, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Liboc&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;33/5&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Pelikánova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Liboc&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;16200&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.sinai.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sinai.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-485076&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;raaZrmSc&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:1,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kITSC6AU&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[&quot;Celoskleněné dveře&quot;],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3348431&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1200,800],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/BxH1N.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/BxH1N.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/BxH1N.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/BxH1N.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/BxH1N.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:836},&quot;groupId&quot;:485076,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:485076,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/rs3BF3C.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/rs3BF3C.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/rs3BF3C.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/rs3BF3C.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p4LxnsNw&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.087825775146484,&quot;lon&quot;:14.329591751098633},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;A6eYx5qb&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5juNK3CE&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:-1,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1701&quot;:0.5,&quot;24547&quot;:0.5},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2131581},&quot;title&quot;:&quot;SINAI, spol. s r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/485076-sinai-praha-liboc.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;21aMEA8M&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-2607795&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c1f3fba8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Sokolovská 430/206, 180 00 Praha, Libeň&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Sokolovská 430/206, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Libeň&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;430/206&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Sokolovská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Libeň&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;18000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.oknamacek.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.oknamacek.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-2607795&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qFOmhTwm&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:1,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[12,30],[16,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[12,30],[16,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[12,30],[16,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[12,30],[16,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[12,30],[16,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tVFABCrd&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[&quot;Celoskleněné dveře&quot;],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1966233&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1200,800],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/yMzCExw.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/yMzCExw.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/yMzCExw.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/yMzCExw.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/yMzCExw.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:31587},&quot;groupId&quot;:474776,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/yBoRIP.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ZGERIQ.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ZGERIQ.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:2607795,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/1dALq5.jpeg?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/1dALq5.jpeg?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/1dALq5.jpeg?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/1dALq5.jpeg?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J6HYq9f0&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.10330581665039,&quot;lon&quot;:14.479119300842285},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:66.122,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:6,&quot;stars&quot;:3.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1701&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2126961},&quot;title&quot;:&quot;Okna Macek, a.s.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2607795-okna-macek-praha-liben.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lT0BVnvX&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-13317000&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c1f3fba8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Pernerova 691/42, 186 00 Praha, Karlín&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Pernerova 691/42, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Akce&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sapeli.cz/bezfalcove-dvere-z-prirodni-dyhy-s-panty-se-slevou-50#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13317000&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8UImA93x&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Karlín&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;691/42&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Pernerova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Karlín&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;18600&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.sapeli.cz/unlimited-praha&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sapeli.cz/unlimited-praha#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13317000&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4FdfrT6I&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:1,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dskRaKkN&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[&quot;Celoskleněné dveře&quot;],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4403305&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1200,800],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_e/0NsBO9.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_e/0NsBO9.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_e/0NsBO9.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_e/0NsBO9.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_e/0NsBO9.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:1398},&quot;groupId&quot;:152052,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_t/VQaC70.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_q/2b6EEp.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_q/2b6EEp.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:13317000,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_v/wIEC1e.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_v/wIEC1e.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_v/wIEC1e.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_v/wIEC1e.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OnPjarc1&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.09193801879883,&quot;lon&quot;:14.457608222961426},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FGpDBhOu&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cZoorvuA&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:-1,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1701&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2005946},&quot;title&quot;:&quot;SAPELI Unlimited&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13317000-sapeli-unlimited-praha-karlin.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;os5PoMWP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-2642961&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c1f3fba8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Průběžná 1548/90, 100 00 Praha, Strašnice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Průběžná 1548/90, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Strašnice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1548/90&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Průběžná&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Strašnice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;10000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.rostradvere.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.rostradvere.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-2642961&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vxbwa1PQ&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Výdejní hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:1,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R0GVcYvv&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[&quot;Celoskleněné dveře&quot;],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_o/a6NLQ3.jpeg&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm-panorama&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;panorama&quot;:{&quot;pid&quot;:73216712,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=73216712&amp;yaw=5.109725&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=2642961&quot;,&quot;yaw&quot;:5.10972545187},&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_o/a6NLQ3.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_o/a6NLQ3.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_o/a6NLQ3.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_o/a6NLQ3.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_o/a6NLQ3.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:2438669,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_g/ZJcBpM.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QO_S/4oEIkH.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QO_S/4oEIkH.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:2642961,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_V/FgNCqg.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_V/FgNCqg.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_V/FgNCqg.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_V/FgNCqg.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ElE6LsfC&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.063385009765625,&quot;lon&quot;:14.504244804382324},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LQUjCfW8&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1MtWdIYq&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KM29030H&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:1,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;29829&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2341687},&quot;title&quot;:&quot;RostraDveře.cz&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;On-line prodej dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2642961-rostradvere-cz-praha-strasnice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JyYm4WW4&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12872208&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c1f3fba8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Bělohorská 161/279, 169 00 Praha, Břevnov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Bělohorská 161/279, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Dveře Skladem&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://dvere-erkado.cz/interierove-dvere/zbozi-skladem/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-12872208&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sd1hxJDf&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Břevnov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;161/279&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Bělohorská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Břevnov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;16900&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;dvere-erkado.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://dvere-erkado.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-12872208&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sT2i4vDK&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:1,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[13,0]],[[13,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[13,0]],[[13,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[13,0]],[[13,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[13,0]],[[13,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[13,0]],[[13,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d66edsNT&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[&quot;Celoskleněné dveře&quot;],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1055667&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2179,1450],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/imNttT.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/imNttT.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/imNttT.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/imNttT.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/imNttT.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:12370},&quot;groupId&quot;:2438669,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/wfXJfz.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;id&quot;:12872208,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/xduPuw.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/xduPuw.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/xduPuw.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/xduPuw.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vZp6cIfQ&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.075225830078125,&quot;lon&quot;:14.325714111328125},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zdr2UgHu&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UVVURL9y&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Td7QXh0h&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:85.859,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:846,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1701&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2341687},&quot;title&quot;:&quot;ERKADO Výrobce dveří a zárubní&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12872208-erkado-vyrobce-dveri-a-zarubni-praha-brevnov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pUnpyugS&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-175638&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c1f3fba8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Makovského 1179/2, 163 00 Praha, Řepy&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Makovského 1179/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Načerpejte inspiraci&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.acera.cz/reference/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-175638&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lyKJYgYD&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Suteren OD Shoping Point Řepy.&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Řepy&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1179/2&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 17&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Makovského&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Řepy&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;16300&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.acera.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.acera.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-175638&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AFgLtcnc&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:1,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;baP3xcT5&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[&quot;Celoskleněné dveře&quot;],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3196780&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1322,880],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:3763},&quot;groupId&quot;:175638,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:175638,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/6mxC4G.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/6mxC4G.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/6mxC4G.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/6mxC4G.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SCGFYPTC&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.06489181518555,&quot;lon&quot;:14.308014869689941},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:95.569,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:2,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1418&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2018952},&quot;title&quot;:&quot;ACERA SKLO s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/175638-acera-sklo-s-r-o-praha-repy.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;G6t7ebLv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-2625617&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c1f3fba8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Přátelství 247/38, 104 00 Praha, Uhříněves&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Přátelství 247/38, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Akční nabídky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://apokork.cz/174-platne-akce#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-2625617&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hUBYyAxh&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Uhříněves&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;247/38&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 22&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Přátelství&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Uhříněves&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;10400&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.apokork.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.apokork.cz/?utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani%20:%20celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-2625617&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fbO5fE6L&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Pokud Vám nevyhovuje naše pracovní doba, můžete si telefonicky domluvit jiný termín návštěvy.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:1,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-28&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Pokud Vám nevyhovuje naše pracovní doba, můžete si telefonicky domluvit jiný termín návštěvy.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[12,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Pokud Vám nevyhovuje naše pracovní doba, můžete si telefonicky domluvit jiný termín návštěvy.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[12,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Pokud Vám nevyhovuje naše pracovní doba, můžete si telefonicky domluvit jiný termín návštěvy.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[12,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Pokud Vám nevyhovuje naše pracovní doba, můžete si telefonicky domluvit jiný termín návštěvy.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[12,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Pokud Vám nevyhovuje naše pracovní doba, můžete si telefonicky domluvit jiný termín návštěvy.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Pokud Vám nevyhovuje naše pracovní doba, můžete si telefonicky domluvit jiný termín návštěvy.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Pokud Vám nevyhovuje naše pracovní doba, můžete si telefonicky domluvit jiný termín návštěvy.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Pokud Vám nevyhovuje naše pracovní doba, můžete si telefonicky domluvit jiný termín návštěvy.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wduttjtf&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[&quot;Celoskleněné dveře&quot;],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3016135&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1500,999],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/i7bFtX.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/i7bFtX.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/i7bFtX.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/i7bFtX.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/i7bFtX.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:4662},&quot;groupId&quot;:433073,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/619?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/619?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/619?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:2625617,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/euYos0.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/euYos0.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/euYos0.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/euYos0.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hNqPHWp4&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.03337097167969,&quot;lon&quot;:14.595880508422852},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fp3eedBQ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uFiWxQte&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;o2FWBkQ2&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:92.685,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:26,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;31548&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2112319},&quot;title&quot;:&quot;Apokork studio&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej interiérových dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2625617-apokork-studio-praha-uhrineves.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9idpsUKo&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-2540083&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c1f3fba8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Pelikánova 33/5, 162 00 Praha, Liboc&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Pelikánova 33/5, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Liboc&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;33/5&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Pelikánova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Liboc&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;16200&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.sinaishop.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sinaishop.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-2540083&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ykEeQjTx&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:1,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O0cR0AHV&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[&quot;Celoskleněné dveře&quot;],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3348523&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1200,800],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/8x11o.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/8x11o.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/8x11o.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/8x11o.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/8x11o.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:670},&quot;groupId&quot;:485076,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:2540083,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ixXB5Ad.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ixXB5Ad.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ixXB5Ad.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/ixXB5Ad.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nQFEckEV&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.087825775146484,&quot;lon&quot;:14.329591751098633},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nIK0kT5r&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dNI4FnFD&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:-1,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;29829&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2131581},&quot;title&quot;:&quot;Sinaishop.cz&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;On-line prodej dveří&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2540083-sinaishop-cz-praha-liboc.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;z5HtmGsa&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vP68LWwK&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;L3vWA3DC&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d620c26c364c4ead&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7937bfb2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;15429546093394546349&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1663455600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1663731257},&quot;docId&quot;:&quot;d620c26c364c4ead&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fdvere-erkado.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JsicgQHH&quot;}],&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;preOrder&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;CZK&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vyberte si skleněné dveře, které Váš interiér posunou na úroveň elegance a luxusu&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Interiérové celoskleněné dveře&quot;,&quot;price&quot;:6413,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;ERKADO Výrobce dveří a zárubní&quot;,&quot;rating&quot;:4.35,&quot;ratingCount&quot;:895,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/83450/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Vyberte si skleněné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, které Váš interiér posunou na úroveň elegance a luxusu&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Interiérové &lt;b class=sec&gt;celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://dvere-erkado.cz/interierove-dvere/sklenene-dvere/celosklenene-dvere-graf-33&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;-erkado.cz/interierove-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;-graf-33&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/product_preview/https%3A%2F%2Fdvere-erkado.cz%2Finterierove-dvere%2Fsklenene-dvere%2Fcelosklenene-dvere-graf-33&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vAkhCeZA&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;iBPujwpz&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;cf2c371b8a10dd0d&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7937bfb2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14928367456246357261&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1543878000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1633713310},&quot;docId&quot;:&quot;cf2c371b8a10dd0d&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ferpi.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7XBunobs&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; Elgance, jednoduchost, krása a funčnost. To je jen slabý výčet bonusů, které sebou do Vašeho interiéru přinesou &lt;b class=sec&gt;celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Stavby a rekonstrukce | &lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; | erpi.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://erpi.cz/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;w6Abv8GC&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1d1ad1b0a0f71c8c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7937bfb2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11320591169894161548&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1635030000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1638996994},&quot;docId&quot;:&quot;1d1ad1b0a0f71c8c&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ffarel.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OxsrJ8y4&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, Kování-IN s.r.o.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; - Kování-IN s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.farel.cz/celosklenene-dvere/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://farel.cz/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2ugtRjCR&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7f5ddcb20898a72b&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7937bfb2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;18401106309712226091&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1625266800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1650638705},&quot;docId&quot;:&quot;7f5ddcb20898a72b&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fhome-outlet.sk%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t3axvARD&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;, &lt;b class=sec&gt;celoskleněné&lt;/b&gt; posuvné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; do pouzdra, dvoukřídlé celoskleněné dveře, různé materiály skla. Můžemte nám poslat Vaší poptávku a rádi pro Vás vytvoříme nezávaznou cenovou nabídku.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://home-outlet.sk/celosklenene-dvere&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://home-outlet.sk/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0Hnl3xSC&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2468291302974756389&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c5eb3404&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;2468291302974756389&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.bauhaus.cz/interierove-dvere-a-zarubne-245253&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.bauhaus.cz/interierove-dvere-a-zarubne-245253%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D%28SEA%29%2BOkna%2C%2Bdve%25c5%2599e%2Ba%2Bschody%26utm_content%3DInteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2Ba%2Bz%25c3%25a1rubn%25c4%259b%26utm_term%3DInteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2Ba%2Bz%25c3%25a1rubn%25c4%259b&amp;c=CTG4YNG8WXNFVNESKZVIEWNKIJ2SWY58YES9X7P75VGYSE45XHHWDCHNG45DSVWM7T5MPGEU543HSX8KS2H8UWKZJQJMD5EB26WV5PWINEEAQ7J2TV275XQYBP3K8KNTAK9TZJZ8K9JZEHGPZS9DUXEUV36DQ9H744G5N86N7I4FCCR54NN68QT5CSW7IQ7W28QUIZJFKRR3U49UA4KQX8CAN4T8Y8VVMI9D5HYG7PYT9DIU3BD7UHHGXP3MJGEYKITRFI3NTVHG8&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.bauhaus.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.bauhaus.cz/&lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt;-a-zarubne/interierove&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.bauhaus.cz/interierove-dvere-a-zarubne-245253?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=(SEA)+Okna,+dve%c5%99e+a+schody&amp;utm_content=Interi%c3%a9rov%c3%a9+dve%c5%99e+a+z%c3%a1rubn%c4%9b&amp;utm_term=Interi%c3%a9rov%c3%a9+dve%c5%99e+a+z%c3%a1rubn%c4%9b&quot;,&quot;headline1&quot;:&quot;Interiérové &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; a zárubně&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Výhodně na BAUHAUS.cz&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Objednejte si kvalitní interiérové &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; a zárubně na e-shopu BAUHAUS z pohodlí domova.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:584801815,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;822/1&quot;,&quot;id&quot;:229380,&quot;phone&quot;:&quot;420255715211&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Ústecká&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Dolní Chabry&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YlNLyw8p&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1945191268107337531&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c5eb3404&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;1945191268107337531&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.sapeli.cz/sklenene-dvere&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.sapeli.cz/sklenene-dvere%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS_Dvere-Typy%26utm_content%3DDvere%2B-%2BCelosklenene%26utm_term%3Dcelosklenene%2Bdvere&amp;c=YE23JVH7P27GXACUMIYCY2S39JCPZTFWPV7TP8MZBMS2MVQ5TRKCH6TFATRBGVH7SB74PXIX6BHZITMV3VTM2FIRNW6U33F6PY4H7M9CBH5WDGTUYDHBAKD7VV977ZJM7PJHBCUURSVXH4XJW2MCEZ83PAEIDDGAQRK36MN892CD2ZZDE5J3NYP7ITVK7V2FKVNGFZEGKQN5X5JNRIGM4CIEJZQ32EP8ZJCKXCWMIYTAH34VTZFJ4ZACY8YUSKZPGSFRQRIM3JXV6&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.sapeli.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.sapeli.cz/&lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt;/&lt;b&gt;celosklenene&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.sapeli.cz/sklenene-dvere?utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=S_Dvere-Typy&amp;utm_content=Dvere+-+Celosklenene&amp;utm_term=celosklenene+dvere&quot;,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; od SAPELI&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Více než 70 prodejen v ČR&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Největší nabídka kvalitních českých &lt;b&gt;dveří&lt;/b&gt;. Certifikát kvality. 5 let záruka!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:582771032},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q4vGqXHD&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4037601113218475168&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c5eb3404&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;4037601113218475168&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://favi.cz/produkty/kategorie/dvere-a-zarubne/nejoblibenejsi&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://favi.cz/produkty/kategorie/dvere-a-zarubne/nejoblibenejsi%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dsearch%2B::%2Bkat%2B::%2Bdve%25c5%2599e%2Ba%2Bz%25c3%25a1rubn%25c4%259b%26utm_content%3Ddve%25c5%2599e%26utm_term%3Dp_dve%25c5%2599e_celosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e::&amp;c=W9UPHXECQ544F8AVDFGTGMBAK9KJABJQ9BHVP4PS8R2F5AY5P89KH5BQ9BMZGKWSVQSZRN54KQ676TF7FQEBMEGC8S9HIJZNFUJZCW9HRJ2YADZP45KY3VGGMJANC64G2A9JWITDBI9PPYHEEXYY3VC5Y9EUZ8WC3T5M7KJXGX4HNIES9EGIF4X3386Z2PF8D8YN8N6ZHSQXAFYZTKT6CZUQ4GZV422UGTHIZ2QGTVVPSVMIMA7BGJ3PQJYSKUCDQE7I6BF73EV2JBG3GNQ76S2&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://favi.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;clickthruText&quot;:&quot;favi.cz/&lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://favi.cz/produkty/kategorie/dvere-a-zarubne/nejoblibenejsi?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=search+::+kat+::+dve%c5%99e+a+z%c3%a1rubn%c4%9b&amp;utm_content=dve%c5%99e&amp;utm_term=p_dve%c5%99e_celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e::&quot;,&quot;headline1&quot;:&quot;Vchodové a interiérové &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Vše pro váš domov na FAVI.cz&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Vyhledávač nábytku a dekorací&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vybírejte kvalitní &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; za výhodné ceny. Nakupujte chytře na FAVI.cz.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Tisíce produktů ze stovek oblíbených e-shopů na 1 místě.&quot;},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:536266715},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;kmK7TT0P&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c88f28cc&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;posuvné dveře&quot;,&quot;title&quot;:&quot;posuvné dveře&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hCPTEu7I&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xzQW9QYC&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné dveře&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné dveře&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lpcevRrd&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;posuvné dveře na zeď&quot;,&quot;title&quot;:&quot;posuvné dveře na zeď&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p09KQ5eZ&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;posuvné dveře obi&quot;,&quot;title&quot;:&quot;posuvné dveře obi&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VbtA0zyC&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;celoskleněné posuvné dveře&quot;,&quot;title&quot;:&quot;celoskleněné posuvné dveře&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ygaZrgG1&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;posuvné skleněné dveře hornbach&quot;,&quot;title&quot;:&quot;posuvné skleněné dveře hornbach&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lxplcmUy&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře jap&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře jap&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7LcxT4fv&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YSFcJ6mv&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;60c2CD3s&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7937bfb2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:250000},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;H1kmkwGb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;9ee43048&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4124,&quot;latitude&quot;:50.0883,&quot;accuracy&quot;:1000000,&quot;source&quot;:1,&quot;timestamp&quot;:{&quot;seconds&quot;:1669600076}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4PEGDbUs&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;B5ju6p2v&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7937bfb2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-28T01:47:56.778496066Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cDd354tk&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown Crawler&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:1705,&quot;groupId&quot;:3199,&quot;groupName&quot;:&quot;CatBoost&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;41jgOJDA&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;}}" data-search-page-context="{&quot;random&quot;:0.4806963417134311,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_FULLTEXT_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@4a245e78f&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;K5ir1YpS5axUBO1RFdFQ&quot;,&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint="ChunkLoadError"===c.name?["cmp-chunk-load-error"]:["cmp-error"]),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c={navigatorOnline:navigator.onLine};Object.keys(a.tags).forEach(function(b){c[b]=a.tags[b]}),b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid),a.query&&b.setExtra("query",a.query)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_179>