Celosklenn dvee, sklenn dvee, sklenn dvee Praha, celosklenn dvee Praha, sklenene dvere, sklenene dvere Praha, celosklenene dvere, celosklenene dvere Praha, celosklenn kyvn dvee, sklenn kyvn dvee, sklenn dvee do koupelny, celosklenn dvee do koupelny, celosklenn dvee na mru, sklenn dvee na mru. Vroba celosklennch dve na mru jak do Va koupelny, celosklenn kyvn dvee do prodejny. Vchodov celosklenn dvee i interirov sklenn dvee.
Sklenstv ACERA SKLO - sklenstv Praha, Praha 6, skleni
image
Sklensk prce a vroba
Komplexn dodvky plochho skla a sklennch prvk vetn ocelovch, nerezovch nebo devnch konstrukc. S oblibou se poutme do zajmavch a netradinch projekt a designovch specialit, ve kterch je mono projevit kreativitu a uplatnit dlouholet zkuenosti sklenskch prac. Mme dlouhodob zkuenosti s realizac sklennch stn, pek, markz, dve, sklennch schod a pochozho skla s referenn realizac sklennho tanenho parketu, vyrbme a montujeme sklenn dvee, sklenn sprchy, modern koupelnov zrcadla na ze i nstnn zrcadla.

Zajistme pro Vs kompletn sklensk servis, vetn poradenstv a komplexnho inenringu.

Na V poadavek zajistme dodvku na kl.

 • zasklvac a pesklvac sluby - pesklvn vloh a vklad
 • realizace sklennch stn a pek z kalench skel s kovnm GEZE , P + M Bartosini , Dorma
 • mont sklennch dve / dvee posuvn , kyvn/
 • nvrhy a realizace sklennch pochozch podlah a schodi, sklenn tanen parkety.
 • nvrhy a realizace sklennch markz a pstek v. dodvek konstrukc
 • sten prvky prosvtlujc interier sten pevn svtlky, sklenn galerie a lvky, sklenn podlahy balkon
 • sklenn poklopy studn a historickch pamtek z pochozho skla
 • lepen obklady kuchyn, aten a sprchovch kout smaltovanm kalenm barevnm sklem Ertex color, nekalenm sklem Lacobel a Lacomat
 • nvrhy a realizace sprchovch kout a zstn
 • lepen sklenn nbytek v. souvisejcch truhlskch prvk nebo prvk z nerezu
 • lepen akvri a terri
 • zabezpeen smnren a bank atestovanm bezpenostnm sklem Connex se zvenou odolnost proti prrazu a sklem neprstelnm
 • ohban skla vkladnch skn a vloh
 • zpracovn plochho skla ezn, brouen, vrtn
 • expresn vroba izolanch dvojskel pi havrich vloh a vklad
 • zasklvn a transport nadrozmrnch skel vvvovm savkovm rmem
 • letn rh, krbanc a vyrytch npis do skla
 • vkov prce a pesklvn z vysokozdvin ploiny Manesmann
KONTAKT:
image
SKLENSTV PRAHA - ACERA SKLO s.r.o.
Makovskho 1179/2
163 00 Praha 6 - epy

( suteren OD Shoping Point epy )


VOLEJTE:
+420. 257 221 554
+420. 602 393 656
Celosklenn dvee, sklenn dvee, sklenn dvee Praha, celosklenn dvee Praha, sklenene dvere, sklenene dvere Praha, celosklenene dvere, celosklenene dvere Praha, celosklenn kyvn dvee, sklenn kyvn dvee, sklenn dvee do koupelny, celosklenn dvee do koupelny, celosklenn dvee na mru, sklenn dvee na mru, vchodov celosklenn dvee, vchodov sklenn dvee, interirov celosklenn dvee, interirov sklenn dvee, vnitn sklenn dvee, vnitn celosklenn dvee
. . . . . . . Reklama zdarma, zven nvtvnosti

 

<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } loadjs.ready('appPreload',function(){ if(window.loadPerformance){window.loadPerformance.addOnLoadTimed('preloadReady');} }) } var ENV='production'; </script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initPreloadScript(isModern ? ["/re/js/vendor~app.bundle.a0f8621e9e.js","/re/js/app.bundle.ce49b97f7c.js"]:["/re/js/vendor~app.legacy.bundle.983f044f46.js","/re/js/app.legacy.bundle.842da14d78.js"]); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.c1a0ea1ee7.css"/><script src="//h.imedia.cz/js/dot-small.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title){window.location.pathname='/streamerror500.html';} },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script> <title>celoskleněné dveře – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e"/><script>var seznam_retargeting_id = 100264;</script><script>var dotBig=function dotBig(a){a._add(window,"scroll",function scroll(b){a._delay("scroll",b)}),a._add(window,"resize",function resize(b){a._delay("resize",b)}),a._add(window,"unload",function unload(){var b=new Date().getTime()-a._ts;a.hit("unload",{d:{visitTime:b+""}})})};window.initDR=function(a,b){if(window.DOT){var e=window.DOT,f="data-dot-data",g=["ctrlKey","altKey","shiftKey","metaKey"];dotBig(e);var h=e._addGeometry,i=e._addCommon,j=e._getDataElm,k=e._mousedown,l=function _elementHasAttribute(a,b){return"function"==typeof a.hasAttribute&&a.hasAttribute(b)},m=function _setAttribute(a,b,c){"function"==typeof a.setAttribute&&a.setAttribute(b,c)},n=function _getDataElm(a,b,c,d){return-1===document.body.className.indexOf("modal-open")?j.call(this,a,b,c,d):[]},o=function _addGeometry(a){var b=this;if(h.call(b,a),a.d.elm){for(var g,j,k=[],l={},m=a.d.elm.split(","),n=0;n<m.length;n++)if(g=m[n],j=document.querySelector("*[data-elm=\""+g+"\"] > *"),j){var o=j.parentElement?j.parentElement.getAttribute(f):null;try{o=JSON.parse(o)}catch(a){o=null}if(o&&"rid"in o){var p=o.rid;-1===k.indexOf(p)&&(k.push(p),l[p]=[]),l[p].push(g.replace(/^\d+__/,""))}var q={d:{action:"impress"}};if(e._getDataDotData.call(b,j,q),("reporter_name"in q.d||q.d.impress)&&(delete q.d.impress,e.hit("event",q),window.SmartlookWrapper)){var r=JSON.parse(q.d);void 0===r.element_index&&(void 0!==r.reporter_pos&&(r.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",r))}}if(0<k.length)for(var n=0;n<k.length;n++){if(0==n){a.d.rid=k[n],a.d.elm=l[k[n]].join(",");continue}var d={};for(var s in a.d)d[s]=a.d[s];d.rid=k[n],d.elm=l[k[n]].join(","),e.hit("impress",{d:d})}}},p=function _addCommon(a){if(i.call(this,a),a.d){if("rid"in a.d){var c=a.d;a.lsid!==c.rid&&(a.lsid=c.rid),delete c.rid}"reporter_name"in a.d&&(a.d.reporter_query=this._cfg.query,b&&a.d.reporter_name in b&&(a.d.reporter_name=b[a.d.reporter_name])),"_shortHref"in a.d&&("href"in a.d&&a.d._shortHref&&(a.d.href=a.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete a.d._shortHref)}},q=function _mousedown(a){for(var b=a.target||a.srcElement,c=b;c&&c!==document;){if(l(c,"data-dot-ignore"))return;c=c.parentElement}if(b){var d={},e=void 0;if(l(b,f)){e=b.getAttribute(f);try{d=JSON.parse(e)}catch(a){d={}}}d.mouseButtonCode=a.button;for(var h,i=[],j=0;j<g.length;j++)h=g[j],a[h]&&i.push(h.replace("Key",""));0<i.length&&(d.keyboardKey=i),m(b,f,JSON.stringify(d))}k.call(this,a),b&&l(b,f)&&(e?m(b,f,e):b.removeAttribute(f))};e._getDataElm=n,e._addGeometry=o,e._addCommon=p,e._mousedown=q}window.DOTWrapper.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">._8cfeca{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:31.250em){._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:108rem}.e9f9d0{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}[data-ff~=snippet_mobile] ._781cd6{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left}[data-ff~=snippet_mobile] .SearchApp--desktop ._781cd6{padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){._781cd6{text-align:left}[data-ff~=snippet_mobile] ._781cd6{padding-left:1.6rem}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.SearchApp--desktop .b5ed48{max-width:108rem}.Page--isSnippetA .b5ed48{padding:0 1.2rem}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:68.125em){.SearchApp--desktop .b5ed48{max-width:128rem}} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;max-width:50.4rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;max-width:50.4rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .d67f4c3432b{display:table;width:100%;width:auto;list-style-type:none;table-layout:fixed;float:right;padding:0;margin:0}.d9a086ec472,.d67f4c3432b .d4bcc156d68{display:table-cell;vertical-align:top;width:4rem;text-align:center;box-sizing:content-box;padding-right:0}.d67f4c3432b .d4bcc156d68{cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.d67f4c3432b .d4bcc156d68:link,.d67f4c3432b .d4bcc156d68:visited{text-decoration:none}.d67f4c3432b .d4bcc156d68:focus,.d67f4c3432b .d4bcc156d68:hover{text-decoration:underline}.d67f4c3432b .d4bcc156d68:visited{color:#7b009d;color:#0645ad}.d67f4c3432b .d4bcc156d68:first-child{padding-right:1.6rem}.d67f4c3432b .d4e08c6d8ca{display:block}.d67f4c3432b .dc60d3f3dbf{display:block;width:1.6rem;height:1.6rem;margin:.6rem auto .2rem;color:#0645ad}@media screen and (min-width:48.000em){.d67f4c3432b .d4bcc156d68{padding-right:1.2rem}.d67f4c3432b .d4bcc156d68:first-child{padding-right:2.4rem}.d67f4c3432b{width:11.6rem}.d67f4c3432b .d4bcc156d68{width:4rem}.d67f4c3432b .dc60d3f3dbf{margin-top:0;margin-bottom:.8rem}} .d6f92efba0b h3{font-weight:400;margin:0}.d6f92efba0b a{max-width:100%}.d6f92efba0b a,.d6f92efba0b a:focus,.d6f92efba0b a:hover,.d6f92efba0b a:link,.d6f92efba0b a:visited{text-decoration:none}.d6f92efba0b a:visited *{color:#7b009d}.d6f92efba0b a:visited .da7bc20befb *{color:unset}.d6f92efba0b a:hover~a .de3697fe727{text-decoration:underline}.d899a6fa697{padding:1.6rem 1.6rem 1.4rem;border-radius:.8rem;border:none;box-shadow:0 1px 8px -1px rgba(0,0,0,.28)}.d899a6fa697:after,.d120742e775:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}.d6f92efba0b>a,.d6f92efba0b>a:focus,.d6f92efba0b>a:hover,.d6f92efba0b>a:link,.d6f92efba0b>a:visited{text-decoration:none}.d6f92efba0b>a:hover .de3697fe727{text-decoration:underline}.d946dce0b45 img{-o-object-fit:cover;object-fit:cover;z-index:-1;margin-top:.4rem}.d2886da68d3,.d946dce0b45 img{position:relative;height:7.4rem;width:7.4rem;overflow:hidden;border-radius:.4rem}.d2886da68d3{margin-left:1.6rem;float:right;z-index:0}.d9e6424cd2e{position:absolute;top:0;right:0;left:0;bottom:0;background:linear-gradient(180deg,transparent,rgba(0,0,0,.5))}.d9e6424cd2e span{color:#fff;font-size:1rem;line-height:1.2rem;position:absolute;right:.4rem;bottom:.4rem;pointer-events:none}.de3697fe727{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.de3697fe727:link,.de3697fe727:visited{text-decoration:none}.de3697fe727:focus,.de3697fe727:hover{text-decoration:underline}.d899a6fa697 .de3697fe727{color:#005ad5;font-size:1.6rem;line-height:2rem;padding:1.2rem 0 .8rem}.d120742e775 .de3697fe727{color:#0922ac;font-size:2rem;line-height:2.6rem}.d7b4b18d4e3{color:grey;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.deb35b8bbc3{color:#333;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.da7bc20befb{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.df8809779eb{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;background-image:url(/re/media/ico-favicon.1a63ddbf1b.svg);background-size:contain;background-repeat:no-repeat;background-position:50%}.da7bc20befb cite{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;display:-webkit-flex;display:flex;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;font-style:normal}.d899a6fa697 .da7bc20befb cite{color:#333;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-height:1.6rem}.d899a6fa697 .da7bc20befb cite small{color:grey;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.d120742e775 .da7bc20befb cite{color:green;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;max-height:2.4rem}.d120742e775 .da7bc20befb cite small{color:#00a000;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.d9e93cf7cea{margin-left:.4rem;color:#666;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0}.d5ff453a06b{text-decoration:none;color:#0645ad}.d5ff453a06b:active,.d5ff453a06b:focus,.d5ff453a06b:hover{text-decoration:underline}.da7bc20befb.df440a7e728 cite small{color:#666}.dc274737092{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222;word-break:break-word}.d899a6fa697 .dc274737092{color:#333;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.d120742e775 .dc274737092{color:#51575b;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.d50408ca64d{border-top:.1rem solid #eee;padding-top:1rem;margin-top:1rem}.d19548e209b{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.d19548e209b:link,.d19548e209b:visited{text-decoration:none}.d19548e209b:focus,.d19548e209b:hover{text-decoration:underline}.dc7af7a08cd{display:inline-block;vertical-align:text-bottom;width:1.6rem;height:1.6rem;background-color:transparent;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain;background-image:url(/re/media/ico-phone-blue-light.48213fa80f.svg);-webkit-transform:rotate(90deg);transform:rotate(90deg)}.d306ea1b99d{margin-left:.8rem;color:#005ad5;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.d1ce24dc856,.df98cf10ab4{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0;white-space:nowrap}.d1ce24dc856 li,.df98cf10ab4 li{list-style:none}.d1ce24dc856 a,.df98cf10ab4 a{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.d1ce24dc856 a:link,.d1ce24dc856 a:visited,.df98cf10ab4 a:link,.df98cf10ab4 a:visited{text-decoration:none}.d1ce24dc856 a:focus,.d1ce24dc856 a:hover,.df98cf10ab4 a:focus,.df98cf10ab4 a:hover{text-decoration:underline}.d899a6fa697 .d1ce24dc856 a,.d899a6fa697 .df98cf10ab4 a,.d120742e775 .d1ce24dc856 a,.d120742e775 .df98cf10ab4 a{color:#0922ac;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.d1ce24dc856 a b,.df98cf10ab4 a b{font-weight:400}.d1ce24dc856{margin:0;max-height:2rem}.df98cf10ab4{margin:.4rem 0 0}.d120742e775 .df98cf10ab4{margin-left:.8rem}.d120742e775 .df98cf10ab4 li a{color:#0922ac;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.df98cf10ab4 li{-webkit-flex-basis:50%;flex-basis:50%;max-width:50%}.d899a6fa697.db0d1aca831 .da7bc20befb cite,.d899a6fa697.db0d1aca831 .da7bc20befb cite small,.d899a6fa697.dc260feb46b .da7bc20befb cite,.d899a6fa697.dc260feb46b .da7bc20befb cite small,.d899a6fa697.dc5029d2ae2 .da7bc20befb cite,.d899a6fa697.dc5029d2ae2 .da7bc20befb cite small,.d899a6fa697.d7bc5465cf5 .da7bc20befb cite,.d899a6fa697.d7bc5465cf5 .da7bc20befb cite small,.d899a6fa697.d6b930c2cbb .da7bc20befb cite,.d899a6fa697.d6b930c2cbb .da7bc20befb cite small,.d899a6fa697.d542fcdc311 .da7bc20befb cite,.d899a6fa697.d542fcdc311 .da7bc20befb cite small,.d899a6fa697.dcca223b74b .da7bc20befb cite,.d899a6fa697.dcca223b74b .da7bc20befb cite small,.d899a6fa697.d74cf81c086 .da7bc20befb cite,.d899a6fa697.d74cf81c086 .da7bc20befb cite small{color:green}.d899a6fa697.d542fcdc311 .de3697fe727,.d899a6fa697.dcca223b74b .de3697fe727,.d899a6fa697.d74cf81c086 .de3697fe727,.d899a6fa697.db82f4b8c39 .de3697fe727{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem}.d899a6fa697.d542fcdc311{margin-left:-2.8rem}.d899a6fa697.db82f4b8c39 .de3697fe727{padding:.8rem 0;font-weight:700}.d899a6fa697.db82f4b8c39 .da7bc20befb{padding:.2rem 0}.d899a6fa697.db82f4b8c39 .da7bc20befb cite b{font-weight:400}.d899a6fa697.db0d1aca831 .de3697fe727{padding:0}.d899a6fa697.db0d1aca831 .da7bc20befb{padding:.8rem 0}.BoxWithShadow .d899a6fa697.d7bc5465cf5,.BoxWithShadow .d899a6fa697.d6b930c2cbb,.BoxWithShadow .d899a6fa697.d542fcdc311,.BoxWithShadow .d899a6fa697.dcca223b74b,.BoxWithShadow .d899a6fa697.d74cf81c086,.BoxWithShadow .d899a6fa697.db82f4b8c39{box-shadow:none;margin:0}.d899a6fa697.d7bc5465cf5 .de3697fe727,.d899a6fa697.d6b930c2cbb .de3697fe727,.d899a6fa697.d542fcdc311 .de3697fe727,.d899a6fa697.dcca223b74b .de3697fe727,.d899a6fa697.d74cf81c086 .de3697fe727,.d899a6fa697.db82f4b8c39 .de3697fe727{padding:0}.d899a6fa697.d7bc5465cf5 .da7bc20befb,.d899a6fa697.d6b930c2cbb .da7bc20befb,.d899a6fa697.d542fcdc311 .da7bc20befb,.d899a6fa697.dcca223b74b .da7bc20befb,.d899a6fa697.d74cf81c086 .da7bc20befb,.d899a6fa697.db82f4b8c39 .da7bc20befb{max-width:calc(100% - 5.6rem)}.d899a6fa697.d7bc5465cf5 .df8809779eb,.d899a6fa697.d6b930c2cbb .df8809779eb,.d899a6fa697.d542fcdc311 .df8809779eb,.d899a6fa697.dcca223b74b .df8809779eb,.d899a6fa697.d74cf81c086 .df8809779eb,.d899a6fa697.db82f4b8c39 .df8809779eb{margin-top:.2rem}.d899a6fa697.d7bc5465cf5 .da7bc20befb cite,.d899a6fa697.d6b930c2cbb .da7bc20befb cite,.d899a6fa697.d542fcdc311 .da7bc20befb cite,.d899a6fa697.dcca223b74b .da7bc20befb cite,.d899a6fa697.d74cf81c086 .da7bc20befb cite,.d899a6fa697.db82f4b8c39 .da7bc20befb cite{font-size:1.4rem;line-height:2rem;max-height:2rem}.d899a6fa697.d7bc5465cf5 .da7bc20befb cite small,.d899a6fa697.d6b930c2cbb .da7bc20befb cite small,.d899a6fa697.d542fcdc311 .da7bc20befb cite small,.d899a6fa697.dcca223b74b .da7bc20befb cite small,.d899a6fa697.d74cf81c086 .da7bc20befb cite small,.d899a6fa697.db82f4b8c39 .da7bc20befb cite small{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.d899a6fa697.d7bc5465cf5 .da7bc20befb.df440a7e728 cite small,.d899a6fa697.d7bc5465cf5 .dc274737092,.d899a6fa697.d6b930c2cbb .da7bc20befb.df440a7e728 cite small,.d899a6fa697.d6b930c2cbb .dc274737092,.d899a6fa697.d542fcdc311 .da7bc20befb.df440a7e728 cite small,.d899a6fa697.d542fcdc311 .dc274737092,.d899a6fa697.dcca223b74b .da7bc20befb.df440a7e728 cite small,.d899a6fa697.dcca223b74b .dc274737092,.d899a6fa697.d74cf81c086 .da7bc20befb.df440a7e728 cite small,.d899a6fa697.d74cf81c086 .dc274737092,.d899a6fa697.db82f4b8c39 .da7bc20befb.df440a7e728 cite small,.d899a6fa697.db82f4b8c39 .dc274737092{color:#666}.d899a6fa697.d7bc5465cf5 .d7b4b18d4e3,.d899a6fa697.d7bc5465cf5 .deb35b8bbc3,.d899a6fa697.d6b930c2cbb .d7b4b18d4e3,.d899a6fa697.d6b930c2cbb .deb35b8bbc3,.d899a6fa697.d542fcdc311 .d7b4b18d4e3,.d899a6fa697.d542fcdc311 .deb35b8bbc3,.d899a6fa697.dcca223b74b .d7b4b18d4e3,.d899a6fa697.dcca223b74b .deb35b8bbc3,.d899a6fa697.d74cf81c086 .d7b4b18d4e3,.d899a6fa697.d74cf81c086 .deb35b8bbc3,.d899a6fa697.db82f4b8c39 .d7b4b18d4e3,.d899a6fa697.db82f4b8c39 .deb35b8bbc3{color:#666;line-height:2rem}.d899a6fa697.d7bc5465cf5 .dc7af7a08cd,.d899a6fa697.d6b930c2cbb .dc7af7a08cd,.d899a6fa697.d542fcdc311 .dc7af7a08cd,.d899a6fa697.dcca223b74b .dc7af7a08cd,.d899a6fa697.d74cf81c086 .dc7af7a08cd,.d899a6fa697.db82f4b8c39 .dc7af7a08cd{background-image:url(/re/media/icons/phone-blue-light.993b356a59.svg);-webkit-transform:none;transform:none}.d899a6fa697.d7bc5465cf5 .d306ea1b99d,.d899a6fa697.d6b930c2cbb .d306ea1b99d,.d899a6fa697.d542fcdc311 .d306ea1b99d,.d899a6fa697.dcca223b74b .d306ea1b99d,.d899a6fa697.d74cf81c086 .d306ea1b99d,.d899a6fa697.db82f4b8c39 .d306ea1b99d{margin-left:1rem}.d899a6fa697.d7bc5465cf5 .da7bc20befb,.d899a6fa697.d74cf81c086 .da7bc20befb{padding:.6rem 0}.d899a6fa697.d7bc5465cf5 .df98cf10ab4,.d899a6fa697.d74cf81c086 .df98cf10ab4{margin:0}.d899a6fa697.d7bc5465cf5 .df98cf10ab4 a,.d899a6fa697.d74cf81c086 .df98cf10ab4 a{border:none;padding:1rem 0 0}.d899a6fa697.d7bc5465cf5 .d50408ca64d,.d899a6fa697.d74cf81c086 .d50408ca64d{border:none;padding:0}.d899a6fa697.d6b930c2cbb,.d899a6fa697.d542fcdc311,.d899a6fa697.dcca223b74b{box-shadow:none;padding:0;margin-bottom:3.2rem}.d899a6fa697.d6b930c2cbb .de3697fe727 b,.d899a6fa697.d542fcdc311 .de3697fe727 b,.d899a6fa697.dcca223b74b .de3697fe727 b{font-weight:400}.d899a6fa697.d6b930c2cbb .da7bc20befb,.d899a6fa697.d542fcdc311 .da7bc20befb,.d899a6fa697.dcca223b74b .da7bc20befb{padding:.2rem 0}.d899a6fa697.d6b930c2cbb .da7bc20befb cite:before,.d899a6fa697.d542fcdc311 .da7bc20befb cite:before,.d899a6fa697.dcca223b74b .da7bc20befb cite:before{content:"www."}.d899a6fa697.d6b930c2cbb .df98cf10ab4,.d899a6fa697.d542fcdc311 .df98cf10ab4,.d899a6fa697.dcca223b74b .df98cf10ab4{margin:0}.d899a6fa697.d6b930c2cbb .df98cf10ab4 a,.d899a6fa697.d542fcdc311 .df98cf10ab4 a,.d899a6fa697.dcca223b74b .df98cf10ab4 a{border-color:#f4f4f4;padding:.8rem 0}.d899a6fa697.d6b930c2cbb .d50408ca64d,.d899a6fa697.d542fcdc311 .d50408ca64d,.d899a6fa697.dcca223b74b .d50408ca64d{margin:0;border-color:#f4f4f4}.d899a6fa697.d6b930c2cbb .dc2aee3dfa8,.d899a6fa697.d542fcdc311 .dc2aee3dfa8,.d899a6fa697.dcca223b74b .dc2aee3dfa8{border-color:transparent}.d899a6fa697.d6f92efba0b .df364bf479f>div{margin-top:0}@media screen and (min-width:48.000em){.d946dce0b45 img{height:6.4rem;width:8.8rem}.d120742e775 .d946dce0b45 img{width:9.6rem;height:6rem}.d2886da68d3{height:6.4rem;width:8.8rem}.d120742e775 .d2886da68d3{width:9.6rem;height:6rem}.de3697fe727{text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;max-width:100%}.d899a6fa697 .de3697fe727{color:#0922ac;font-size:2rem;line-height:2.6rem;max-height:3.8rem}.d899a6fa697 .dc274737092{line-height:2.2rem}.d1ce24dc856,.df98cf10ab4{-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;overflow:hidden}.d1ce24dc856 li:not(:first-of-type):before{font-weight:400;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#0645ad;margin:0 .8rem;font-size:1rem;line-height:2rem;content:"\2022"}.d1ce24dc856 li:not(:first-of-type):before:visited{color:#7b009d}}@media not screen and (min-width:48.000em){.d6f92efba0b a:active,.d6f92efba0b a:focus{outline:none}.d6f92efba0b a:active *,.d6f92efba0b a:focus *{text-decoration:underline}.d6f92efba0b>a:active,.d6f92efba0b>a:focus{outline:none}.d6f92efba0b>a:active *,.d6f92efba0b>a:focus *{text-decoration:underline}.d91168fab55,.d91168fab55 img,.d8d190cbe05,.d8d190cbe05 img{height:7.4rem;width:13rem}.d1ce24dc856 a:active,.d1ce24dc856 a:focus,.df98cf10ab4 a:active,.df98cf10ab4 a:focus{outline:none}.d1ce24dc856 a:active *,.d1ce24dc856 a:focus *,.df98cf10ab4 a:active *,.df98cf10ab4 a:focus *{text-decoration:underline}.d899a6fa697 .d1ce24dc856 a,.d899a6fa697 .df98cf10ab4 a{color:#005ad5}.d899a6fa697 .d1ce24dc856{clear:both;overflow:auto;max-height:unset;margin:0 -3.2rem -1rem;padding-top:1.2rem;padding-bottom:1rem}.d899a6fa697 .d1ce24dc856 li a{display:inline-block;padding:1rem 1.2rem;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.06);box-shadow:0 1.6rem .8rem -1.6rem rgba(0,0,0,.08),0 .1rem .3rem 0 rgba(0,0,0,.08);border-radius:.8rem;margin-right:.8rem;background-color:#fff}.d899a6fa697 .d1ce24dc856 li:first-of-type{padding-left:3.2rem}.d899a6fa697 .d1ce24dc856 li:last-of-type{padding-right:3.2rem}.d899a6fa697 .d1ce24dc856 li:last-of-type a{margin-right:0}.df98cf10ab4{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.df98cf10ab4 li{max-width:100%}.df98cf10ab4 li a{display:block;padding:1rem 0;border-bottom:.1rem solid #eee}.df98cf10ab4 li:last-of-type a{padding:1rem 0 0;border-bottom:none}}.d3fa7e56ea6{margin-bottom:3.2rem}.d953b45bc43{font-weight:400}.d3fa7e56ea6 .Result-contentContainer{display:table;width:100%;table-layout:fixed}.d3fa7e56ea6 .Result-url{max-width:calc(100% - 60px)}.d739f1e4f0c{float:right;width:8rem}.de730028735,.d8f9686f85c,.d186fa8d4e6{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0}.d186fa8d4e6 span,.d8f9686f85c span{display:inline-block;white-space:nowrap}.d186fa8d4e6 span:after,.d8f9686f85c span:after{display:inline;content:"\2219";padding:0 .4rem}.d186fa8d4e6 span:last-child:after,.d8f9686f85c span:last-child:after{display:none}.d186fa8d4e6{}.dc23a89977a{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0}.d70472a4527{width:.8rem;height:1rem;margin-right:.8rem;color:#888}.d21abc794b9 .de730028735 b{color:#222}.df5d0f62a24 .de730028735 b{font-size:1.6rem;line-height:2rem}.d2e8cb007ed .de730028735 b{font-family:Arial Black,sans-serif;font-weight:900}.d35e75bcdcc .de730028735 b{color:#222;padding:.2rem;background-color:#eee;border-radius:.4rem}@media screen and (min-width:48.000em){.d3fa7e56ea6.Result.Result--organic .Result-title,.d3fa7e56ea6.Result.Result--organic .Result-title-link{white-space:normal;max-height:4.8rem}} .dcab6b728be{display:inline-block;width:4.8rem;height:1.5rem;margin-top:.3rem;margin-bottom:.2rem;position:absolute}.dcab6b728be.d3b4fcab670{width:6.4rem;height:1.6rem} ._093c71{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;background-color:transparent;border:none;padding:0;position:absolute;right:5%;top:100%;margin-top:.2rem}._093c71:link,._093c71:visited{text-decoration:none}._093c71:focus,._093c71:hover{text-decoration:underline}.fa32a5{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;border:none;padding:0;background-color:transparent;position:relative;right:auto;bottom:auto}.fa32a5:link,.fa32a5:visited{text-decoration:none}.fa32a5:focus,.fa32a5:hover{text-decoration:underline}._701acc{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;position:absolute;right:0;bottom:100%;margin-bottom:.2rem;border:none;padding:0;background-color:transparent}._701acc:link,._701acc:visited{text-decoration:none}._701acc:focus,._701acc:hover{text-decoration:underline}@media screen and (min-width:31.250em){._093c71{right:0}} ._31ddab{overflow-x:auto;overflow-y:hidden;font-size:0;white-space:nowrap;padding:0 2.8rem 0 4.4rem;margin:0 -2.8rem .8rem -4.4rem;max-height:24.8rem}@supports (-webkit-overflow-scrolling:touch){._31ddab{overflow-x:scroll;-webkit-overflow-scrolling:touch}}.Page--isSnippetA ._31ddab{padding:0 1.6rem;margin:0 -2.8rem}._4c1c89{display:inline-block;height:12rem;margin:0 .4rem .4rem 0;vertical-align:top}._4c1c89:last-child{margin-right:0}.SearchApp--desktop ._31ddab{margin:0 0 1.2rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}.Page--isSnippetA .SearchApp--desktop ._31ddab{padding:0;margin:0 1.6rem}._431172{position:relative;max-width:19.6rem;overflow:hidden}._431172:before{position:absolute;top:0;left:0;z-index:100;pointer-events:none;display:block;content:" ";width:100%;height:100%;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.1)}._431172:nth-child(4n){background-color:#f5f5f5}._431172:nth-child(4n+1){background-color:#eee}._431172:nth-child(4n+2){background-color:#ccc}._431172:nth-child(4n+3){background-color:#666}._764c0b{-webkit-transition:opacity .36s ease;transition:opacity .36s ease;display:block;height:100%;width:auto;position:relative;left:50%;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);opacity:1}._764c0b.is-loading{opacity:0}@media screen and (min-width:31.250em){._31ddab{margin-left:-6rem;padding-left:6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._31ddab{margin:0 0 1.2rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}.Page--isSnippetA ._31ddab{padding:0;margin:0 1.6rem}} ._14c8de{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}._14c8de>:first-child{padding-left:1.6rem}._14c8de>:last-child{padding-right:1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 ._14c8de{margin:0 -1.6rem}.f2782d{margin-right:.8rem} ._5741c6{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:0 1.6rem;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2rem;background-color:#fff;white-space:nowrap;box-sizing:border-box}._5741c6:active,._5741c6:focus,._5741c6:hover{outline:none}._5741c6:active,._5741c6:hover{text-decoration:underline}._5741c6:hover{cursor:pointer}._5741c6:active{background-color:#eee}._5741c6:active .ca5823{fill:#333}._5741c6:disabled{pointer-events:none;background-color:#eee;cursor:disabled}._5741c6:disabled ._630775{color:#999}._5741c6.fab3e9{background-color:#eee;border-color:transparent;font-weight:700}._5741c6.fab3e9:hover{border-color:#ccc}._630775{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#000}.ca5823{-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;fill:#999}.ca5823._146ecc{fill:#000;margin-left:1.6rem}._07467c{height:3.2rem;border-radius:1.6rem}._07467c .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._07467c ._146ecc{margin-left:1.6rem}._33addb{height:4rem}._33addb ._630775{font-size:1.4rem;line-height:2rem}._33addb .ca5823{width:1.2rem;height:1.2rem;margin:0 0 0 1rem}._33addb ._146ecc{margin-left:1.6rem}._1adb64{display:inline-block;position:relative;margin-right:.8rem;border-radius:100%;width:1.6rem;height:1.6rem;fill:#6b7580}._33d7e8{border-radius:1.6rem;padding:0 1.6rem 0 .8rem;height:3.2rem;white-space:nowrap}._33d7e8 .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._33d7e8.fab3e9 ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{fill:#00a8ff} ._0b464e{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}._7f5d58{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._7f5d58,._98eb23{font-weight:700;margin-right:.6rem;color:#666}._98eb23{font-size:1.4rem;line-height:2rem}._75786d{margin-bottom:.2rem}.dbfafd{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}._512802{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}._65ee46{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._65ee46:link,._65ee46:visited{text-decoration:none}._65ee46:focus,._65ee46:hover{text-decoration:underline}._65ee46:visited{color:#7b009d}._2cc17d{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}._2cc17d:link,._2cc17d:visited{text-decoration:none}._2cc17d:focus,._2cc17d:hover{text-decoration:underline}._2cc17d:visited{color:#7b009d}._7eee11{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}._7eee11:link,._7eee11:visited{text-decoration:none}._7eee11:focus,._7eee11:hover{text-decoration:underline}._7eee11:visited{color:#7b009d} .Tooltip-wrapper._573ab3,.Tooltip-wrapper ._573ab3{display:inline-block;cursor:help;margin-left:.5rem;height:2.4rem}.Tooltip-wrapper._3482f1,.Tooltip-wrapper ._3482f1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._3482f1 svg,.Tooltip-wrapper ._3482f1 svg{width:1.8rem;height:1.8rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper.a24101,.Tooltip-wrapper .a24101{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;width:100%;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper.a24101 h4,.Tooltip-wrapper .a24101 h4{font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper.a24101 ul,.Tooltip-wrapper .a24101 ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li,.Tooltip-wrapper .a24101 ul li{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper .a24101 ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li svg,.Tooltip-wrapper .a24101 ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._279dff{margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;padding:0 2.8rem 1.6rem 4.4rem}[data-ff~=snippet_mobile] ._279dff{padding-left:1.6rem}._88190a{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:400;margin:0;color:#666}.c4028e .fe9a22{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}[data-ff~=snippet_mobile] .c4028e .fe9a22{padding-left:0}@media screen and (min-width:31.250em){._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}[data-ff~=snippet_mobile] ._279dff{padding-left:0;margin-left:-2.8rem;margin-right:-2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._88190a{margin:0 0 1.6rem}[data-ff~=snippet_mobile] ._279dff{margin-left:0;margin-right:0}} ._8854ac{list-style-type:none;margin:0;padding:0}._04c7f9{display:block}._04c7f9:last-child{border-bottom:none}.e4ded9{width:1.4rem;height:1.4rem;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;color:#999}._027942{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}._027942:link,._027942:visited{text-decoration:none}._027942:focus,._027942:hover{text-decoration:underline}._027942:visited{color:#7b009d}@media screen and (min-width:48.000em){._04c7f9{margin-bottom:1.6rem}}@media not screen and (min-width:48.000em){._04c7f9{margin-right:2.4rem;border-bottom:.1rem solid #eee}._027942{font-size:1.4rem;line-height:2rem;width:100%;padding:1.6rem 0}} .dbdb6ffd506{display:none}.dbbcf2db452{position:relative;max-width:40rem;margin:0 0 .8rem -1.6rem;overflow:visible}.dbbcf2db452 .de5aa2577fa{position:relative;background:transparent;text-align:right}.dbbcf2db452 .d4717706e3c{position:absolute;bottom:0;right:0}.dbbcf2db452 .d760061a44c{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;max-width:100%;margin:-.5rem -.5rem 0}.dbbcf2db452 .dd42683e3fd{margin-left:.5rem;margin-top:.5rem}.dbbcf2db452 .d10694a057d{font-weight:400;color:#000;font-size:2rem;line-height:2.4rem;display:block;margin:0 0 1.6rem 1.6rem}.dbbcf2db452 .de2f904c98c{margin:2.4rem 0 0 1.6rem;padding-right:.8rem;text-align:left}.dbbcf2db452 .d500f5f44b0{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.6rem;line-height:2rem;color:#0645ad}.dbbcf2db452 .d500f5f44b0:link,.dbbcf2db452 .d500f5f44b0:visited{text-decoration:none}.dbbcf2db452 .d500f5f44b0:focus,.dbbcf2db452 .d500f5f44b0:hover{text-decoration:underline}.dbbcf2db452 .d500f5f44b0:visited{color:#7b009d}.dbbcf2db452 .d1db0fba727{display:inline}.dbbcf2db452 .d5a3ee26805{display:none}.dbbcf2db452.d0cbda23348{max-width:27.5rem;min-width:27.5rem}.dbbcf2db452.d0cbda23348 .d4717706e3c{position:static}.dbbcf2db452.d0cbda23348 .d10694a057d{margin-bottom:.2rem}.dbbcf2db452.d0cbda23348 .d1db0fba727{display:inline}.dbbcf2db452.d0cbda23348 .d5a3ee26805{display:none}.dbbcf2db452.d0cbda23348 .d760061a44c{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}@media screen and (min-width:68.125em){.dbbcf2db452 .d1db0fba727{display:none}.dbbcf2db452 .d5a3ee26805{display:inline}}@media screen and (min-width:72.500em){.dbbcf2db452.d0cbda23348{max-width:40.5rem}.dbbcf2db452.d0cbda23348 .d4717706e3c{position:absolute;bottom:0;right:0}.dbbcf2db452.d0cbda23348 .d10694a057d{margin-bottom:1.6rem}.dbbcf2db452.d0cbda23348 .d1db0fba727{display:none}.dbbcf2db452.d0cbda23348 .d5a3ee26805{display:inline}} .d89cd1ac9ea{top:0;left:0;position:absolute;z-index:9;visibility:hidden;opacity:0;transition:opacity .125s ease-in 0s}.d89cd1ac9ea.dff2fa7f004{visibility:visible;opacity:1} .da9d3588f9a{background-image:url(/re/media/ac345fdd2.e319550dc3.png);display:inline-block;width:4.8rem;height:0;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute}.d32661c4cad{display:none}.d87695d3a43{display:inline-block;height:0;width:0;position:absolute}.Layout--left .Result--organic .Result-contentContainer .d87695d3a43>.da9d3588f9a{padding-bottom:1.5rem;margin-top:.3rem}.ResultLayout-pla-wrapper .da9d3588f9a{position:static;margin-top:0;width:4.8rem;height:1.5rem}.da9d3588f9a.dfbf60c1a8f{background-image:url(/re/media/ac345fdd2.84e32be68d.svg);width:5.6rem;height:1.8rem;margin-bottom:.2rem;margin-top:0}.da9d3588f9a.dd9fae3bcda,.da9d3588f9a.dfbf60c1a8f{display:inline-block;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute}.da9d3588f9a.dd9fae3bcda{background-image:url(/re/media/sklik-box/grey-dark-ad.5922090eba.svg);width:5.2rem;height:1.2rem;margin-bottom:0;margin-top:.3rem;margin-left:0;right:1rem}.Page--isSnippetSokol2 .da9d3588f9a.dd9fae3bcda{background-image:url(/re/media/sklik-box/box-small-pad-stroke-grey.9ca88538c9.svg);display:inline-block;width:5.2rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.da9d3588f9a.d9b23283b24{background-image:url(/re/media/sklik-box/grey-dark-ad-18-plus.990c40931b.svg);display:inline-block;width:6.4rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;margin-bottom:0;margin-top:.3rem;margin-left:0;right:1rem}.Page--isSnippetSokol2 .da9d3588f9a.d9b23283b24{background-image:url(/re/media/sklik-box/box-small-pad-stroke-18-plus-grey.ec1998238e.svg);width:6.4rem}.da9d3588f9a.d5084ca09a8,.Page--isSnippetSokol2 .da9d3588f9a.d9b23283b24{display:inline-block;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.da9d3588f9a.d5084ca09a8{background-image:url(/re/media/ac345fdd2.6df9769d71.svg);width:5.2rem}.da9d3588f9a.d34ff7f1364{background-image:url(/re/media/ac345fdd2.f398ac9343.svg);display:inline-block;width:6.4rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.da9d3588f9a.d512533bcc8{background-image:url(/re/media/sklik-box/green-reklama-dot.99e5795cd6.svg);width:5rem}.da9d3588f9a.d512533bcc8,.da9d3588f9a.df1455e202d{display:inline-block;height:1.2rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 .3rem .2rem}.da9d3588f9a.df1455e202d{background-image:url(/re/media/sklik-box/green-reklama-dot-18-plus.04ff759991.svg);width:8rem}.Layout--right .ResultContainer .da9d3588f9a{position:static}.da9d3588f9a.dce7fcbf456{background-image:url(/re/media/ac345fdd2.e3904f4180.png)!important;width:0!important;height:0!important;padding-bottom:0!important}@media screen and (min-width:48.000em){.ResultLayout-pla-wrapper .da9d3588f9a{background-image:url(/re/media/ac345fdd2.84e32be68d.svg);display:inline-block;width:5.6rem;height:1.8rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute;position:static}} .dda53db9526{display:-webkit-flex;display:flex;width:100%;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between}.d114faefea8,.d9e7a7677ed,.d7e7554a7b5{padding:1.2rem}.d2eb70d94a4{padding:1.6rem}.d526822beed{position:relative;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;background-color:#fff}.d8bbd013208{width:12rem;min-width:12rem}.dfd4c0dd63e{width:13rem;min-width:13rem}.d796ddcd175{width:15.6rem;min-width:15.6rem;z-index:1}.dc624d44b5c{width:14.8rem;min-width:14.8rem}.d43fb63ebbb>*{position:absolute;top:.8rem;right:.8rem;z-index:1}.da565cf373f{display:block;margin:.7rem .7rem 0;position:relative;overflow:hidden;z-index:0}.da565cf373f img{display:block;margin:auto;position:absolute;top:-50%;bottom:-50%;left:-50%;right:-50%;width:auto;max-height:100%;z-index:-1}.d29ed4204c8{width:10.4rem;height:10.4rem;min-height:10.4rem}.dd12eb501f5{width:11.4rem;height:11.4rem;min-height:11.4rem}.df6ee7d9930{width:14rem;height:14rem;min-height:14rem}.d164203f741{width:13.2rem;height:13.2rem;min-height:13.2rem}.de7095f416d{cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;line-height:1.8rem;min-height:3.6rem;height:3.6rem;margin-bottom:.4rem}.de7095f416d:link,.de7095f416d:visited{text-decoration:none}.de7095f416d:focus,.de7095f416d:hover{text-decoration:underline}.de7095f416d:visited{color:#7b009d}.de7095f416d:after{display:block;content:" ";width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;left:0}.de7095f416d.da42192b52f{min-height:5.4rem}.dd9785b33d3,.d9a964a67e8,.d3c0b3cc73c{max-height:3.6rem}.dd9785b33d3.da42192b52f,.d9a964a67e8.da42192b52f,.d3c0b3cc73c.da42192b52f{height:5.4rem;max-height:5.4rem}.df99974f5a5{margin-bottom:.8rem;height:auto;max-height:7.2rem}.df99974f5a5:link,.df99974f5a5:visited{text-decoration:underline}.db16f5514c1{min-height:1.6rem;margin-bottom:.2rem}.db16f5514c1 p{font-weight:400;margin:0;color:#666;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;max-height:1.6rem}.dd88082cf24,.de42157cd5a{margin-bottom:.4rem}.dd88082cf24{margin-bottom:.8rem}.dd88082cf24 p{text-overflow:clip;white-space:normal;max-height:none}.d698b8f0732{font-weight:400;color:#000;font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:block;white-space:nowrap;font-weight:700}.d698b8f0732,.d38da3cc890{margin:0;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.d38da3cc890{font-weight:400;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:green;max-height:2rem}.d16c4b0b9e8 .d38da3cc890{max-height:4rem;word-break:break-word}.d16c4b0b9e8 .d698b8f0732{overflow:visible;text-overflow:clip;white-space:normal;max-height:none;-webkit-line-clamp:initial;-webkit-box-orient:initial} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} button._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2rem;height:4.8rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:1.2rem 2.4rem;border-radius:.4rem;border:transparent;outline:none;background-color:#c00;color:#fff;font-weight:700;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{background-color:#f2f5fb;color:#0645ad}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{background-color:#f2f6fd;color:#005ad5}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e6effb}._0a920b:active{background-color:#d9e6f9}.afe4f1{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2);background-color:#fff;color:#000}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{background-color:#eee;color:#000}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;height:4rem;padding:1rem 1.6rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.4rem;height:5.6rem;padding:1.4rem 3.2rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;-webkit-animation:c10dd2 .5s ease-out .5s forwards;animation:c10dd2 .5s ease-out .5s forwards;border-radius:.8rem;pointer-events:none}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .5s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .5s forwards;border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; function onAppStart(){ if (true) { loadjs([ 'https://notifikace.szn.cz/seno.js?c=1', 'https://login.szn.cz/js/api/login.js?c=1' ], 'login-notification'); } if(true) { loadjs([ '//h.seznam.cz/js/cmp2/cmp_stub.js', '//h.seznam.cz/js/cmp2/scmp-int.js' ], 'scmp'); } loadjs('//c.imedia.cz/js/retargeting.js', 'retargeting'); window.pp_gemius_identifier = "ofgwDT7pLy73NmR77qj8APU2jw6d1Brwo7my216t8kv.57"; window.pp_gemius_extraparameters = new Array("gA=seznam.cz/Fulltext/Hledani_CR/1.strana"); function gemius_pending(i) { window[i] = window[i] || function() {var x = window[i+'_pdata'] = window[i+'_pdata'] || []; x[x.length]=arguments;};}; gemius_pending('gemius_hit'); gemius_pending('gemius_event'); gemius_pending('pp_gemius_hit'); gemius_pending('pp_gemius_event'); (function(d,t) {try {var gt=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0]; gt.setAttribute('async','async'); gt.setAttribute('defer','defer'); gt.src='//gacz.hit.gemius.pl/xgemius.js'; s.parentNode.insertBefore(gt,s);} catch (e) {}})(document,'script'); } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); loadjs.ready(["appPreload","app"], function(){ if(document.readyState==='interactive'||document.readyState==='complete'){ window.startApp(onAppStart); }else{ document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){window.startApp(onAppStart);}); } }) } </script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initLoadScript(isModern ? ["/re/js/zbozi.bundle.ee245c5400.js","/re/js/firmy.bundle.1f8d29ee59.js"]:["/re/js/zbozi.legacy.bundle.f2d2b99594.js","/re/js/firmy.legacy.bundle.eec85121f4.js"]); }()) </script> </head> <body data-ff=""><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","domain":"h.imedia.cz","canvas":false,"query":"celoskleněné dveře","loginState":"red","lsid":"Zttq_KbOeycKwels1FTh","abtest":"497/984,495/980,492/973"}, {"ac345fdd2stp":"sklik/skliktoppla","ac345fdd2srp":"sklik/sklikrightpla","ac345fdd2spi":"sklik_PI","ac345fdd2sto":"sklik/skliktop","ac345fdd2sbo":"sklik/sklikbottom","ac345fdd2stn":"sklik/skliktopnav","ac345fdd2ore":"ftxt-organic/result","ac345fdd2nre":"ftxt-news/result"});</script><div id="app-root"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0" data-dot="header"><div class="b5ed48"><div class="Header Header--top"><div class="SearchForm-wrapper-nav" data-ribbon="56"><div class="SearchForm-wrapper-nav-left"><div class="SearchForm-wrapper-logo"><div class="Logo Logo--small"><h1 class="Logo-container"><a class="Logo-container-link" href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot="seznam-logo" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}"><div class="Logo-container-link--short" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="Logo-container-link--full" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1></div></div></div><div class="SearchForm-wrapper-nav-right"><div id="login-badge--sticky" class="Services-badge"></div></div></div><div class="Header-services"><ul class="Services"><div class="Services-left" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><li class="Services-item Services-item--logo"><div class="Services-item-logoWrapper"><div class="Logo Logo--small"><h1 class="Logo-container"><a class="Logo-container-link" href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot="seznam-logo" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}"><div class="Logo-container-link--short" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="Logo-container-link--full" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1></div></div></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link is-active" href="#" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}">Internet</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}">Obrázky</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}">Videa</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky.cz&quot;}">Články</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy.cz&quot;}">Firmy</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy.cz&quot;}">Mapy</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi.cz&quot;}">Zboží</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}">Slovník</a></li></div><div class="Services-right"><li id="login-badge" class="Services-badge" data-recording-disable="true"></li></div></ul></div><div class="Services-gradient Services-gradient--left" style="height:0rem;margin-top:0rem"></div><div class="Services-gradient Services-gradient--right" style="height:0rem;margin-top:0rem"></div><div class="Header-main"><div class="SearchForm-wrapper-empty"></div><div class="SearchForm-wrapper"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="celoskleněné dveře" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="celoskleněné dveře"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="szn-HP"/><input type="hidden" name="sId" value="Zttq_KbOeycKwels1FTh"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="22px" height="22px" viewBox="0 0 22 22" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><g id="Symbols" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><path d="M15.7405257,15.8475457 C12.4851874,18.8852876 7.30688509,18.7437095 4.04148072,15.4783051 C0.70700391,12.1438283 0.629906371,6.81467134 3.86927854,3.57529917 C7.1086507,0.335927005 12.4378077,0.413024544 15.7722845,3.74750135 C18.9928865,6.96810339 19.174794,12.0494724 16.2647659,15.3114775 C16.3483696,15.3266054 16.4280024,15.3656318 16.4918216,15.4294511 L21.0915248,20.0291542 C21.2628609,20.2004903 21.2605815,20.482106 21.0854803,20.6572072 C20.9155001,20.8271874 20.6291902,20.8350146 20.4574273,20.6632517 L15.8577241,16.0635486 C15.7965056,16.00233 15.7574515,15.9270328 15.7405257,15.8475457 Z M4.67557822,14.8442076 C7.64957105,17.8182004 12.4026029,17.8869631 15.2917727,14.9977933 C18.1809425,12.1086236 18.1121798,7.35559168 15.138187,4.38159885 C12.1641941,1.40760602 7.41116226,1.33884335 4.52199249,4.22801312 C1.63282272,7.11718289 1.70158539,11.8702148 4.67557822,14.8442076 Z" id="Oval-10" stroke="currentColor" fill="currentColor"></path></g></svg></button></div></form></div></div></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div><div class="_9c876d" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="Zttq_KbOeycKwels1FTh"><div class="Result d3fa7e56ea6 Result--organic " data-dot-data="{}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fwoodglass.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://woodglass.cz/" data-dot="title" data-l-id="mprWFOnt">Dřevěné kování na sklo | <b>Celoskleněné</b> stěny, zábradlí</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://woodglass.cz/" data-dot="url" data-l-id="mprWFOnt">woodglass.cz</a></div><div class="dcab6b728be"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/ac345fdd2.d2535930d1.svg#ac345fdd2.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="de730028735"><span>Zpracování plochého skla. Zakázková výroba <b>celoskleněných</b> prvků v kombinaci skla a dřeva</span></p></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="Zttq_KbOeycKwels1FTh"><div class="Result d3fa7e56ea6 Result--organic " data-dot-data="{}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fclearmont.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/" data-dot="title" data-l-id="ztxMrTOd"><b>Celoskleněné</b> <b>dveře</b> | Clearmont: Kvalita pro náročné</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/" data-dot="url" data-l-id="ztxMrTOd">clearmont.cz/<b>celosklenene</b>/<b>dvere</b></a></div><div class="dcab6b728be"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/ac345fdd2.d2535930d1.svg#ac345fdd2.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="de730028735"><span>Skleněné <b>dveře</b>: Otočné i posuvné. Kalená a kalená lepená skla. Vyberte si</span></p><p class="dc23a89977a"><span><svg viewBox="0 0 8 10" class="d70472a4527"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#ico-address-grey--sprite-usage"></use></svg>Bořivojova 127/20, Ostrava</span></p></div><div class="Result-contentContainer AnchorList AnchorList--cleared"><ul class="AnchorList-list AnchorList-list--columns" data-dot="hotlinks"><li class="AnchorList-item"><a class="AnchorList-link" href="https://s.seznam.cz/click?adurl=http://clearmont.cz/kovani/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS:%2BStavebn%25c3%25ad%2B%252bsklo%2B1/2%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=GAPSSHYQJ55YET4SEYU2QRCNBVGVZFSF2XR29M7H8RTYYA56AAXXXC24NVA2FFEUUWVHXDTT6H72SR4WKJ4TIZZIQ78KRQS84BVG5QCHMXP97275KQ2VD6U4UTJ2FUD6BUBQTI7FUSN8HZ2X8JQDVZM49QWGVYG63GIWCJU7Q9VTFH44KJEPX8PNI88RZ299VV7XYPTUKGGRFNS5HT2AN9SQFBBKTR7G2DBIHN7ERDNMDNCHQ27DB5N6VHA8J3RKXA4HSKGQ2I5SMPM6YBMV8H3D8BRENRV6Y3EFNG43PRPY5MDGDDXZ6SSA24QE7EAFFT9NI4HBDIICP7NVIH575EIXESE9FSMV3E" data-dot="0">Stavební kování</a></li><li class="AnchorList-item"><a class="AnchorList-link" href="https://s.seznam.cz/click?adurl=http://clearmont.cz/sklo-a-technika/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS:%2BStavebn%25c3%25ad%2B%252bsklo%2B1/2%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=AQQ3B4URJJWFYIXBIH7D79P2P5WEY2H3NZMRVYWD5NXVXE7ZG883U55EQZF8AACH5QAZ924UICCJF2HS4UBFBP574REWXXY73K9XIEUSRTKTEN4Y9PQ7KYJRU7EAI2YGR65KRU8HADDNPFECE9QBRNDXVZAQSE7WJCI9X3EHZW28FXA7W3WNURZRYETZEZFG97JAJXD9CR2JW6RRWRD54GIMWHNQAI4FWU7KI8YAKQWU3EPCRAEFEXNDX8SRWIWADW3PMB9EYFDSX2JJKFECMRDDVYSP4QQU6543TKNYD5YYP9FRFPR8AKHCZX7I7IKEB3RUHIPYPG5PITSNNCUAAUTGS3F8METFCS" data-dot="1">Konstrukce ze skla a kovu</a></li></ul><ul class="AnchorList-list AnchorList-list--columns" data-dot="hotlinks"><li class="AnchorList-item"><a class="AnchorList-link" href="https://s.seznam.cz/click?adurl=http://clearmont.cz/kontakty/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS:%2BStavebn%25c3%25ad%2B%252bsklo%2B1/2%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=UABVI59BDZ33JVCJ6YKP38I9S7MMUEMD7AFBXES45JWHC2564M6HVHMRVDRX73D68QEMJX85BBMC4SGNDBVP3IY6UMRCVFSGY2B9J2UZWNV6NFRK37DVUXDA5DJASJQNBR6JUUHPH8M9KKVEBN3QJDUP6EW8K94YBGCSJYNT5JB48ED7YSHGC7SD8MUB2FUB99GS2ZYECSP8ZA8EHBVSFAFXSIE7AMB522MBMFVK25T4M42B8Z2EV8CRE4K3NRS7RYA4288W7MTUN5WSFW5C6IPASMX7Y9K4EFJ9SJJ5V4USGKPAHS56NKAGPMA8EJXR9YRGNF8RV6K7U4WQ8IYGJ9ZDCTBIGZXW6E" data-dot="0">Kontakty</a></li><li class="AnchorList-item"><a class="AnchorList-link" href="https://s.seznam.cz/click?adurl=http://clearmont.cz/o-firme/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS:%2BStavebn%25c3%25ad%2B%252bsklo%2B1/2%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=RRSUDVMD7MSQZ5ZTFDTDYC72HFDBTBG3ZECUEZIFIBIFIYTJHYBJEX3ZPXF3FVAMGEX7VJX8F25JXE6UUF3VE64ZZZ6UWRZEJB67QKT9JP762CQTGUC83D8V2263S8UTMVNBWGDQEV6SNIWV8422WCRVUJZJ3NBX4WN6X5XTJ23TI3MEHXD2RXT43MQXVIKAV2EHKH7DYB68M5JQT27QQ3UF9HX8N8GGSNXJK62JZUIY9PK59SM4VPIA8Q5SEYM8C26JDEGUHM7Q3SA3WIVUR65YPBCKWBWNI94TSKAZ3M9UYXVS9EYED9QWM3IRGRE5SVERC2WSQQRWJEDYG726DRC3FWBWGNBRRW" data-dot="1">O nás</a></li></ul></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="Zttq_KbOeycKwels1FTh"><div class="Result d953b45bc43 Result--organic " data-dot-data="{}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fm-dvere.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.m-dvere.cz/celosklenene_dvere.htm" title="Přejít na: https://www.m-dvere.cz/celosklenene_dvere.htm" data-dot="title" data-l-id="op0xZtiX"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b></span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.m-dvere.cz/celosklenene_dvere.htm" data-dot="url" data-l-id="op0xZtiX"><span>https://m-<b class=sec>dvere</b>.cz/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b>.htm</span></a></div><div class="dcab6b728be"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/ac345fdd2.d2535930d1.svg#ac345fdd2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> interiérové, vnitřní, kování na celoskleněné dveře, pískované, vzorované, otočné, posuvné, kvalitní, cenově dostupné, levné, akce, stylus</span></p></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="Zttq_KbOeycKwels1FTh"><div class="ResultContainer ZboziProductList" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/product&quot;,&quot;reporter_variant&quot;:&quot;source-7&quot;}"><div data-dot="main-box"><div class="ResultContainer-header"><a class="ResultContainer-header-query" href="https://www.zbozi.cz/hledani/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=497%2F984%2C495%2F980%2C492%2F973&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" title="Přejít na Zboží.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Celoskleněn&eacute; dveře</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Zboží.cz</span></div><div><div class="BoxWithShadow ZboziProductList-offer" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;detail&quot;}"><a class="ZboziProductList-offer-img-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad2748-69-189-6/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=497%2F984%2C495%2F980%2C492%2F973&amp;utm_term=harvia-ad2748-69%2F189%2F6&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer-img" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Fv/1ImCDRT.png?fl=res,350,350,1&#x27;)"></div></a><div class="ZboziProductList-offer-description"><h4 class="ZboziProductList-offer-description-title"><a class="ZboziProductList-offer-description-title-link" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad2748-69-189-6/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=497%2F984%2C495%2F980%2C492%2F973&amp;utm_term=harvia-ad2748-69%2F189%2F6&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Harvia AD2748 69/189/6</a></h4><p class="Ellipsis ZboziProductList-offer-description-text">Hliníkový rám dveří je výborným řešením pro parní lázeň nebo dveře do sauny. Jsou určeny pro prostředí, kde materiály potřebují velmi dobrou odolnost proti vlhkosti. Hliníkový rám je světle šedé…</p><div class="ZboziProductList-offer-description-price">13 563 – 13 700 Kč</div><div class="ZboziProductList-offer-description-stock"><span class="ZboziProductList-offer-description-stock-availability">Skladem</span>ve 3 obchodech</div><div class="ZboziProductList-offer-description-button"><a class="ZboziProductList-offer-description-button-link Button" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad2748-69-189-6/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=497%2F984%2C495%2F980%2C492%2F973&amp;utm_term=harvia-ad2748-69%2F189%2F6&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;button&quot;}">Porovnat ceny</a></div></div></div></div></div><div class="ZboziProductList-related ZboziProductList-related--3" data-dot="related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="Related-header"><h3 class="Related-header-title">Podobné produkty</h3></div><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div><div class="BoxWithShadow ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/legro-sprchove-dvere-do-niky-800mm-cire-sklo/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=497%2F984%2C495%2F980%2C492%2F973&amp;utm_term=legro-sprchov%C3%A9-dve%C5%99e-do-niky-800mm%2C-%C4%8Dir%C3%A9-sklo&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" title="LEGRO sprchové dveře do niky 800mm, čiré sklo" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082875/img/24/398x600_o4WAKe.jpg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/legro-sprchove-dvere-do-niky-800mm-cire-sklo/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=497%2F984%2C495%2F980%2C492%2F973&amp;utm_term=legro-sprchov%C3%A9-dve%C5%99e-do-niky-800mm%2C-%C4%8Dir%C3%A9-sklo&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">LEGRO sprchové dveře do niky 800mm, čiré sklo</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">7 402 – 9 491 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 33 obchodech</p></div></div></div><div><div class="BoxWithShadow ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/legro-sprchove-dvere-1100mm-cire-sklo/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=497%2F984%2C495%2F980%2C492%2F973&amp;utm_term=legro-sprchov%C3%A9-dve%C5%99e-1100mm%2C-%C4%8Dir%C3%A9-sklo&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" title="LEGRO sprchové dveře 1100mm, čiré sklo" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082877/img/13/398x600_pNH5mK.jpg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/legro-sprchove-dvere-1100mm-cire-sklo/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=497%2F984%2C495%2F980%2C492%2F973&amp;utm_term=legro-sprchov%C3%A9-dve%C5%99e-1100mm%2C-%C4%8Dir%C3%A9-sklo&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">LEGRO sprchové dveře 1100mm, čiré sklo</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">9 352 – 11 990 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 33 obchodech</p></div></div></div><div><div class="BoxWithShadow ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/gelco-legro-sprchove-dvere-otocne-120-l-p-sklo-cire-gl1212/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=497%2F984%2C495%2F980%2C492%2F973&amp;utm_term=gelco-legro-sprchov%C3%A9-dve%C5%99e-oto%C4%8Dn%C3%A9-120-l%2Fp%2C-sklo-%C4%8Dir%C3%A9-gl1212&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" title="GELCO Legro sprchové dveře otočné 120 L/P, sklo čiré GL1212" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15062647/img/7/664x1000_fJSywI.jpg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/gelco-legro-sprchove-dvere-otocne-120-l-p-sklo-cire-gl1212/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=497%2F984%2C495%2F980%2C492%2F973&amp;utm_term=gelco-legro-sprchov%C3%A9-dve%C5%99e-oto%C4%8Dn%C3%A9-120-l%2Fp%2C-sklo-%C4%8Dir%C3%A9-gl1212&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">GELCO Legro sprchové dveře otočné 120 L/P, sklo čiré GL1212</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">9 665 – 13 590 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 22 obchodech</p></div></div></div></div></div></div><p class="ResultContainer-footer"><a class="ResultContainer-footer-link" href="https://www.zbozi.cz/hledani/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=497%2F984%2C495%2F980%2C492%2F973&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Další výrobky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="Zttq_KbOeycKwels1FTh"><div class="Result d953b45bc43 Result--organic " data-dot-data="{}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcelosklenene-dvere.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.celosklenene-dvere.cz/" title="Přejít na: https://www.celosklenene-dvere.cz/" data-dot="title" data-l-id="v4Vsjz9Q"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> Brno</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.celosklenene-dvere.cz/" data-dot="url" data-l-id="v4Vsjz9Q"><span>https://<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b>.cz</span></a></div><div class="dcab6b728be"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/ac345fdd2.d2535930d1.svg#ac345fdd2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>Dveře</b> BRNO - dodavatel a výrobce <b class=sec>celoskleněných</b> <b class=sec>dveří</b>, stěn, zábradlí, schodišť a jiných skleněných prvků</span></p></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="Zttq_KbOeycKwels1FTh"><div class="Result d953b45bc43 Result--organic " data-dot-data="{}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fhome-outlet.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://home-outlet.cz/celosklenene-dvere" title="Přejít na: https://home-outlet.cz/celosklenene-dvere" data-dot="title" data-l-id="XZtHAeVm"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b></span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://home-outlet.cz/celosklenene-dvere" data-dot="url" data-l-id="XZtHAeVm"><span>https://home-outlet.cz/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a></div><div class="dcab6b728be"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/ac345fdd2.d2535930d1.svg#ac345fdd2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><div class="Ellipsis Result-description Result-description--niceResult" data-dot="description">, celoskleněné posuvné dveře do pouzdra, dvoukřídlé celoskleněné dveře, různé materiály skla. Můžemte nám poslat Vaší poptávku a rádi pro Vás vytvoříme nezávaznou cenovou nabídku.</div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="Zttq_KbOeycKwels1FTh"><div class="Result d953b45bc43 Result--organic " data-dot-data="{}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpro-k.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.pro-k.cz/kategorie/celosklenene-dvere" title="Přejít na: https://www.pro-k.cz/kategorie/celosklenene-dvere" data-dot="title" data-l-id="6CxDZrjC"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> | PRO-K</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.pro-k.cz/kategorie/celosklenene-dvere" data-dot="url" data-l-id="6CxDZrjC"><span>https://pro-k.cz/kategorie/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a></div><div class="dcab6b728be"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/ac345fdd2.d2535930d1.svg#ac345fdd2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Prodej a montáž vnitřních <b class=sec>dveří</b> (České Budějovice a okolí), zárubní, kování, garážových vrat, stavebních pouzder. - <b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b></span></p></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="Zttq_KbOeycKwels1FTh"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/obrazky&quot;}"><div class="ResultContainer-header"><a href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Celoskleněné dveře</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Obrázky.cz</span></div><div class="_31ddab"><a class="_4c1c89 _431172" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=0f0f0f9ed7bb3e3c328081&amp;docId=9ddd25aec613e76d" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" style="width:8.4rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-0" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=4b9d8e5ece068d4d&amp;size=2" width="84" height="120" class="_764c0b is-loading"/></a><a class="_4c1c89 _431172" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=3c3c3cf6857a245a3ec4e8&amp;docId=56d8f20ea403c368" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" style="width:8rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-1" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=b3b7ba8b4a1e5397&amp;size=2" width="80" height="120" class="_764c0b is-loading"/></a><a class="_4c1c89 _431172" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=6c3c1ec6c0cec63b5dad81&amp;docId=ab2c9667d3fec7b0" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" style="width:19.5rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-2" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=8fb344e42f47855a&amp;size=2" width="195" height="120" class="_764c0b is-loading"/></a><a class="_4c1c89 _431172" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=170f0f83c6c371c063fcbc&amp;docId=575ac4930b3e9a50" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" style="width:9.9rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-3" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=96d56c312899f2af&amp;size=2" width="99" height="120" class="_764c0b is-loading"/></a><a class="_4c1c89 _431172" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=0f0f1ea99da535263d85ca&amp;docId=a30c039e8b5a6b5c" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 4}" style="width:19.5rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-4" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=4988bcddcef84b93&amp;size=2" width="195" height="120" class="_764c0b is-loading"/></a><a class="_4c1c89 _431172" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=cc3c1ec4d8c4ce3b5dad81&amp;docId=e44c66c5a4e0177c" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 5}" style="width:18rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-5" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=d05df885d2f8218e&amp;size=2" width="180" height="120" class="_764c0b is-loading"/></a><a class="_4c1c89 _431172" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=2e1e0fd00ed806be54c7f9&amp;docId=617b61ceb9ad8191" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 6}" style="width:8.4rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-6" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=00d8c9182f2f32ac&amp;size=2" width="84" height="120" class="_764c0b is-loading"/></a><a class="_4c1c89 _431172" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=0f0f0fe0e681e61ae3bd98&amp;docId=31921f531ff92aa0" data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 7}" style="width:19.2rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-7" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=46c7c398d9322f07&amp;size=2" width="192" height="120" class="_764c0b is-loading"/></a><a class="_4c1c89 _431172" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=36361b1fa4d0989f5ae0a7&amp;docId=6f43f5de3fb828fc" data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 8}" style="width:9.3rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-8" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=743c4c53dd00085d&amp;size=2" width="93" height="120" class="_764c0b is-loading"/></a><a class="_4c1c89 _431172" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=1e1e1e641de0307d6d80ff&amp;docId=513e00960ac42dd4" data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 9}" style="width:8rem;height:12rem"><img alt="celoskleněné dveře-9" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=d3fcd175c41da6d7&amp;size=2" width="80" height="120" class="_764c0b is-loading"/></a></div><p class="ResultContainer-footer"><a class="ResultContainer-footer-link" href="/obrazky/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="Zttq_KbOeycKwels1FTh"><div class="Result d953b45bc43 Result--organic Result--video" data-dot-data="{}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fvvsklo.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.vvsklo.cz/" title="Přejít na: https://www.vvsklo.cz/" data-dot="title" data-l-id="f065VwKT"><span>VV SKLO | <b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b>, stěny, zábradlí, obklady</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.vvsklo.cz/" data-dot="url" data-l-id="f065VwKT"><span>https://vvsklo.cz</span></a></div><div class="dcab6b728be"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/ac345fdd2.d2535930d1.svg#ac345fdd2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><div class="Ellipsis Result-description Result-description--niceResult" data-dot="description">Celoskleněné posuvné otočné dveře, stěny, obklady, zábradlí ze skla. Opracování skla: broušení, výřezy, vrtání, potisk, gravírování, pískování, kalení.</div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="Zttq_KbOeycKwels1FTh"><div class="Result d953b45bc43 Result--organic " data-dot-data="{}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fnejdvere.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.nejdvere.cz/kategorie/dvere/celosklenene-dvere" title="Přejít na: https://www.nejdvere.cz/kategorie/dvere/celosklenene-dvere" data-dot="title" data-l-id="pHJxF1jM"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b></span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.nejdvere.cz/kategorie/dvere/celosklenene-dvere" data-dot="url" data-l-id="pHJxF1jM"><span>https://nejdvere.cz/kategorie/<b class=sec>dvere</b>/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a></div><div class="dcab6b728be"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/ac345fdd2.d2535930d1.svg#ac345fdd2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span><b class=sec>Dveře</b> Ostrava. Dodáváme interiérové dveře, obložkové zárubně, vchodové dveře, bezpečnostní dveře, obklad kovové zárubně, <b class=sec>dveřní</b> kování, laminátové podlahy, vinylové podlahy, <b class=sec>celoskleněné</b> dveře, skládací dveře.</span></p></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="Zttq_KbOeycKwels1FTh"><div class="Result d953b45bc43 Result--organic " data-dot-data="{}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fdverebrno.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.dverebrno.cz/celosklenene-dvere/" title="Přejít na: http://www.dverebrno.cz/celosklenene-dvere/" data-dot="title" data-l-id="2rlIHdzw"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> | <b class=sec>Dveře</b> Brno 3 Tcz s.r.o.</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.dverebrno.cz/celosklenene-dvere/" data-dot="url" data-l-id="2rlIHdzw"><span>dverebrno.cz/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a></div><div class="dcab6b728be"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/ac345fdd2.d2535930d1.svg#ac345fdd2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Nabízíme skleněné <b class=sec>dveře</b> a <b class=sec>celoskleněné</b> stěny v Brně a okolí. <b class=sec>Celoskleněné</b> dveře rozjasní dům či byt, opticky zvětší prostor a působí originálně. S výběrem skleněných <b class=sec>dveří</b> Vám rádi pomůžeme.</span></p></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="Zttq_KbOeycKwels1FTh"><div class="BoxWithShadow HintLayout-container FirmyHint1902" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/categoryOther&quot;}" data-dot="main-box"><div class="BoxWithShadow-packa" data-dot="packa" data-dot-data="{&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"></div><div class="PoiMap PoiMap--minified"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="_14c8de"><li class="f2782d"><button class="_5741c6 _07467c _33d7e8" type="button" id="firmy_nearest" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="_1adb64"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-GcAs2wB8-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.cff9564b1c.svg#assets-base-locate--sprite-usage"></use></svg><span class="_630775">V mém okolí</span></button></li><li class="f2782d"><button class="_5741c6 _07467c" type="button" id="firmy_nyni-otevreno" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span class="_630775">Otevřené</span></button></li></ul><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_0b464e"><span class="_7f5d58">2,6</span><svg class="_75786d" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-59-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="58%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="59%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="url(#star-gradient-59-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="dbfafd">(10)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Prodej dveří</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Kyje</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Green">Otevřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/12780647-siko-koupelny-kuchyne-praha-trebonice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_0b464e"><span class="_7f5d58">5,0</span><svg class="_75786d" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-99-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="98%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="99%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-99-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="dbfafd">(3)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Prodej dveří</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Třebonice</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Green">Otevřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-12780647" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/486991-pft-okna-a-dvere-praha-vysocany.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/89Dwh7.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/epTDsA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">PFT - OKNA A DVEŘE</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_0b464e"><span class="_7f5d58">5,0</span><svg class="_75786d" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="dbfafd">(3)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Prodej dveří</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Vysočany</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.okna-dvere-pft.cz/Domu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-486991" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/epTDsA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;x=14.411200&amp;y=50.084800&amp;a=5000.000000#utm_content=categoryOther-results&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="Zttq_KbOeycKwels1FTh"><div class="Result d953b45bc43 Result--organic " data-dot-data="{}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Feclisse.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.eclisse.cz/cs/produkty/prislusenstvi/celosklenene-dvere/" title="Přejít na: https://www.eclisse.cz/cs/produkty/prislusenstvi/celosklenene-dvere/" data-dot="title" data-l-id="NamNfMI1"><span><b class=sec>Dveře</b> celosklo - Eclisse ČR</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.eclisse.cz/cs/produkty/prislusenstvi/celosklenene-dvere/" data-dot="url" data-l-id="NamNfMI1"><span>https://eclisse.cz/produkty/prislusenstvi/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a></div><div class="dcab6b728be"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/ac345fdd2.d2535930d1.svg#ac345fdd2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><div class="Ellipsis Result-description Result-description--niceResult" data-dot="description">Eclisse má širokou škálu celoskleněných dveří, které jsou v harmonii a stylu pro vybavení a prosvětelní různorodých interiérů.</div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="Zttq_KbOeycKwels1FTh"><div class="Result d953b45bc43 Result--organic " data-dot-data="{}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fkasard.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.kasard.cz/celosklenene-dvere" title="Přejít na: https://www.kasard.cz/celosklenene-dvere" data-dot="title" data-l-id="HotsQdco"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> interiérové <b class=sec>dveře</b> | Kasard od roku 1996</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.kasard.cz/celosklenene-dvere" data-dot="url" data-l-id="HotsQdco"><span>https://kasard.cz/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b></span></a></div><div class="dcab6b728be"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/ac345fdd2.d2535930d1.svg#ac345fdd2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Kupte si <b class=sec>celoskleněné</b> interiérové <b class=sec>dveře</b>, které dodají vašemu interiéru šťávu! Nejenže opticky zvětší místnost, ale stanou se i originálním designovým prvkem.</span></p></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="Zttq_KbOeycKwels1FTh"><div class="Result d953b45bc43 Result--organic " data-dot-data="{}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fabhdesign.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.abhdesign.cz/sortiment/interierove-dvere/celosklenene-dvere-a-steny/" title="Přejít na: https://www.abhdesign.cz/sortiment/interierove-dvere/celosklenene-dvere-a-steny/" data-dot="title" data-l-id="gvReNlZO"><span><b class=sec>Celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b> a celoskleněné stěny | ABH Design</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.abhdesign.cz/sortiment/interierove-dvere/celosklenene-dvere-a-steny/" data-dot="url" data-l-id="gvReNlZO"><span>https://abhdesign.cz/sortiment/<b class=sec>celosklenene</b>-<b class=sec>dvere</b>-a-steny</span></a></div><div class="dcab6b728be"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/ac345fdd2.d2535930d1.svg#ac345fdd2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Sháníte <b class=sec>celoskleněné</b> <b class=sec>dveře</b>, nebo Vás zajímá přímo <b class=sec>celoskleněná</b> stěna? Znáte Grafosklo? Zastavte se za námi!</span></p></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;}" data-elm="0__r15" data-rid="Zttq_KbOeycKwels1FTh"><div class="Result d3fa7e56ea6 Result--organic " data-dot-data="{}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fhtdvere.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.htdvere.cz/sortiment/bezpecnostni-dvere-do-bytu/" data-dot="title" data-l-id="pNGndmtd">Kvalitní bezpečnostní <b>dveře</b> | Chraňte svoji domácnost</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.htdvere.cz/sortiment/bezpecnostni-dvere-do-bytu/" data-dot="url" data-l-id="pNGndmtd">ht<b>dvere</b>.cz/Bezpecnostni/<b>dvere</b></a></div><div class="dcab6b728be"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/ac345fdd2.d2535930d1.svg#ac345fdd2.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="de730028735"><span>Bezpečnostní <b>dveře</b> s výbornými protihlukovými a tepelně-izolačními vlastnostmi.</span></p><p class="dc23a89977a"><span><svg viewBox="0 0 8 10" class="d70472a4527"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#ico-address-grey--sprite-usage"></use></svg>Nádražní 90, Havlíčkův Brod</span></p></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="16" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:16,&quot;rid&quot;:&quot;Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;}" data-elm="0__r16" data-rid="Zttq_KbOeycKwels1FTh"><div class="Result d3fa7e56ea6 Result--organic " data-dot-data="{}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Feshop.unihobby.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://eshop.unihobby.cz/stavba-dvere/6555c/" data-dot="title" data-l-id="e5jWtvcS">Velký výběr na e-shopu | <b>Dveře</b> na UNI HOBBY</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://eshop.unihobby.cz/stavba-dvere/6555c/" data-dot="url" data-l-id="e5jWtvcS">eshop.unihobby.cz</a></div><div class="dcab6b728be"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/ac345fdd2.d2535930d1.svg#ac345fdd2.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="de730028735"><span>Vyberte si u nás v katalogu a využijte osobního odběru zdarma v 10 městech!</span></p><p class="dc23a89977a"><span><svg viewBox="0 0 8 10" class="d70472a4527"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#ico-address-grey--sprite-usage"></use></svg>Východní 2189, Staré Město</span></p></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="17" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:17,&quot;rid&quot;:&quot;Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;}" data-elm="0__r17" data-rid="Zttq_KbOeycKwels1FTh"><div class="Result d3fa7e56ea6 Result--organic " data-dot-data="{}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ffavi.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://favi.cz/produkty/kategorie/dvere-a-zarubne/nejoblibenejsi" data-dot="title" data-l-id="oaM15e2I">Vchodové a interiérové <b>dveře</b> | Vše pro váš domov na FAVI.cz</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://favi.cz/produkty/kategorie/dvere-a-zarubne/nejoblibenejsi" data-dot="url" data-l-id="oaM15e2I">favi.cz/<b>dvere</b></a></div><div class="dcab6b728be"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/ac345fdd2.d2535930d1.svg#ac345fdd2.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="de730028735"><span>Vybírejte kvalitní <b>dveře</b> za výhodné ceny. Nakupujte chytře na FAVI.cz.</span></p></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="18" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:18,&quot;rid&quot;:&quot;Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;}" data-elm="0__r18" data-rid="Zttq_KbOeycKwels1FTh"><div class="_279dff" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="_88190a">Související dotazy</h4><ul class="_8854ac"><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklenen%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=Zttq_KbOeycKwels1FTh" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklenen%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="sklenené dveře"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-GcAs2wB8-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d86faee506.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklenené dveře</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20jap&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=Zttq_KbOeycKwels1FTh" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20jap&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="skleněné dveře jap"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-GcAs2wB8-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d86faee506.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skleněné dveře jap</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20sapeli&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=Zttq_KbOeycKwels1FTh" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20sapeli&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="skleněné dveře sapeli"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-GcAs2wB8-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d86faee506.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skleněné dveře sapeli</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20na%20m%C3%ADru&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=Zttq_KbOeycKwels1FTh" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20na%20m%C3%ADru&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="skleněné dveře na míru"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-GcAs2wB8-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d86faee506.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skleněné dveře na míru</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e%20obi&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=Zttq_KbOeycKwels1FTh" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e%20obi&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="skleněné posuvné dveře obi"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-GcAs2wB8-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d86faee506.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skleněné posuvné dveře obi</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20interi%C3%A9rov%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=Zttq_KbOeycKwels1FTh" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20interi%C3%A9rov%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="celoskleněné interiérové dveře"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-GcAs2wB8-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d86faee506.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>celoskleněné interiérové dveře</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20p%C3%ADskovan%C3%A9%20sklo&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=Zttq_KbOeycKwels1FTh" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e%20p%C3%ADskovan%C3%A9%20sklo&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="celoskleněné dveře pískované sklo"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-GcAs2wB8-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d86faee506.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>celoskleněné dveře pískované sklo</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e%20interi%C3%A9rov%C3%A9&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=Zttq_KbOeycKwels1FTh" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklen%C4%9Bn%C3%A9%20posuvn%C3%A9%20dve%C5%99e%20interi%C3%A9rov%C3%A9&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="skleněné posuvné dveře interiérové"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-GcAs2wB8-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.d86faee506.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skleněné posuvné dveře interiérové</a></li></ul></div></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=Zttq_KbOeycKwels1FTh&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=Zttq_KbOeycKwels1FTh&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=Zttq_KbOeycKwels1FTh&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=Zttq_KbOeycKwels1FTh&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=Zttq_KbOeycKwels1FTh&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=Zttq_KbOeycKwels1FTh&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;count=10&amp;pId=Zttq_KbOeycKwels1FTh&amp;from=10" title="Další strana"></a></li></ul></div><div class="_083c3c"><div class="Layout--right" data-dot="sklik_right"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;}" data-elm="sr0" data-rid="Zttq_KbOeycKwels1FTh"><div class="Result" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;: &quot;ac345fdd2spi&quot;, &quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-dot="sklik-sklikrightpla"><div class="dbbcf2db452 d0cbda23348"><h3 class="d10694a057d">Našli jsme tyto produkty</h3><div class="de5aa2577fa"><span class="d32661c4cad">18</span><div class="da9d3588f9a dfbf60c1a8f d4717706e3c"><span class="d32661c4cad">ac345fdd2</span></div></div><div class="d760061a44c"><div class="dd42683e3fd" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot="sklik-pla-offer/0"><div style="height:100%;position:relative"><div class="BoxWithShadow d526822beed dfd4c0dd63e BoxWithShadow--noPadding"><picture class="da565cf373f dd12eb501f5"><source srcSet="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_O/OL4BLRb.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, //d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_O/OL4BLRb.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_O/OL4BLRb.jpeg?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="dda53db9526 d9e7a7677ed"><a tabindex="0" class="de7095f416d d9a964a67e8 da42192b52f" href="https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere-abstract#utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=(SHP)+All+%7c+Neskladem+-+8+a+v%c3%adce&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+-+abstract | Interi%c3%a9rov%c3%a9+dve%c5%99e+-+celosklen%c4%9bn%c3%a9&amp;utm_term=" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" data-l-id="j7IDfdZu"><span class="Ellipsis">Celoskleněné dveře - abstract</span></a><div class="db16f5514c1"></div><div class=""><p class="d698b8f0732" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">9 557 Kč</p><p class="Ellipsis d38da3cc890" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Erpi.cz</p></div></div></div></div></div><div class="dd42683e3fd" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot="sklik-pla-offer/1"><div style="height:100%;position:relative"><div class="BoxWithShadow d526822beed dfd4c0dd63e BoxWithShadow--noPadding"><picture class="da565cf373f dd12eb501f5"><source srcSet="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_H7/uxfBV1U.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, //d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_H7/uxfBV1U.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_H7/uxfBV1U.jpeg?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="dda53db9526 d9e7a7677ed"><a tabindex="0" class="de7095f416d d9a964a67e8 da42192b52f" href="https://dvere-podlahy-schody.cz/index.php?option=com_virtuemart&amp;view=productdetails&amp;virtuemart_product_id=160&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Produktovky+(Vasco,+Tilo,+VVsklo)&amp;utm_content=V%c3%bdrobce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" data-l-id="uNDqTJwM"><span class="Ellipsis">VV sklo celoskleněné dveře satináto bílé 60/200/1</span></a><div class="db16f5514c1"></div><div class=""><p class="d698b8f0732" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">6 413 Kč</p><p class="Ellipsis d38da3cc890" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Dvere-podlahy-schod…</p></div></div></div></div></div><div class="dd42683e3fd" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot="sklik-pla-offer/2"><div style="height:100%;position:relative"><div class="BoxWithShadow d526822beed dfd4c0dd63e BoxWithShadow--noPadding"><picture class="da565cf373f dd12eb501f5"><source srcSet="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_o/tPnGF4.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, //d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_o/tPnGF4.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_o/tPnGF4.jpeg?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="dda53db9526 d9e7a7677ed"><a tabindex="0" class="de7095f416d d9a964a67e8 da42192b52f" href="http://www.vzrepro.cz/d.337542.html?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PLA+-+VZREPRO+SERVIS&amp;utm_content=Oem+19.+Triton+rozvad%c4%9b%c4%8d+dvoud%c3%adln%c3%bd" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" data-l-id="l00pYSol"><span class="Ellipsis">oem 19. TRITON rozvaděč dvoudílný 18U/500mm celoskleněné dveře, nástěnný - RBA-18-AD5-XAX-A1</span></a><div class="db16f5514c1"></div><div class=""><p class="d698b8f0732" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">5 439 Kč</p><p class="Ellipsis d38da3cc890" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">V + Z REPRO SERVIS</p></div></div></div></div></div></div><p class="de2f904c98c"><a href="https://www.zbozi.cz/hledani/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=pi&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=497%2F984%2C495%2F980%2C492%2F973&amp;utm_term=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;utm_query=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e" class="d500f5f44b0"><span class="d1db0fba727">Další nabídky na Zboží.cz</span><span class="d5a3ee26805">Zobrazit další nabídky na Zboží.cz</span> <!-- -->›</a></p></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div><div class="b5ed48"><div class="_781cd6"><div class="Footer" data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="Footer-links"><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="/stats?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e">Statistika hledanosti</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="Footer-copyright">© 1996–2021 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div><button class="f865bf afe4f1 _37ac03 _09534d" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div><img class="DebugImage" src="//i.imedia.cz/miss?zoneId=seznam.search.hits&amp;collocation=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&amp;referer=search.seznam.cz&amp;count=1&amp;r=Zttq_KbOeycKwels1FTh" width="1" height="1" alt=""/><div class="DebugAbTest">497/984,495/980,492/973</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://woodglass.cz/&c=UMMCAEVTGBR623FIKJHHZF72KKXM2ETBGEJBBVMZNQF32WNMMZK8MGT2MGXTI7F5HEIC4A3Y7A4W3RAX2QSKBTENGAFW22WCITMUTR7VAJDC8926J6NVPBIAEC8CQ7FV5ATCC2R73GYPSA72VA9Y6TKGGXGTNGSTZ36THI4ZDZSNVWURPYP7EPZZ32JRQHGM8KW3BXB8Y7HS4QERMMWN4JEZ89HUJVY8QXWBKJXQR79H5I3SSR6TQ4XG8Y4EFXY8SS5EQ542MYR8PQQQ6XWZ6SXUQBCUIPN2W4KJVRXXEIKEJBAKBUJNCX9VVT43QXHVQ6IT4CI":"mprWFOnt","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS:%2BStavebn%25c3%25ad%2B%252bsklo%2B1/2%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&c=ZDAGDCCMNWV7QJN992GARVF96MB4S8FIS87VYWJRQZPKZ457HY5ITIB6CCIDIGK7T6Z9C5XMJJMCB3HZPYDA6HPANPBEJ45HX6AEFXHD5NB29GVYRHT2JPPT8HCA3WZP7NRC7249225VQQ2CY8TPNKK2X79URW5S5ENNDWBCIBRE7U2MQ2UWW8ZM2JFB6TKYG36HB4VJWRTM34DR4ABBE46S4ABD26BUZMGFIT7M63W5S3S5BE4WUFRY5XZEJD6STGPN8V3PPED2Q4GUBQUXCXY26MEF44H83YKYRNTBEJ28MIQKY6B69GEQ9R5CN4QYIUCM32UNKKF38Z8F":"ztxMrTOd","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.htdvere.cz/sortiment/bezpecnostni-dvere-do-bytu/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D%255bSEA%255d%2BDvere%2B-%2Bobecne%2B%257c%2BD%26utm_content%3DDvere&c=4M5HBJV7PPSHKEUXBDNTHI2IU5IUP7PK3JFBZS7F9RDDXDZ7QANDR6AC78JFSEUR9GESRDSUEWEH6YVYAM8SMJUXMKJ9JJ7DDMSH75XJR5TZXVMMRFART6KXH9RAR64WU5IJR6YB8EBECSPH659EV3IVV5XCMD3R25MJ9CQ8CCSFM3US65EHDYHZ6SFEPQ8RWFBGAWEJIIHDCP4EIPBBDVFKUHZK7I9ZXZDVNBHIUNNKH62W9NWEWGUXBDPV8FMWUAF33ZND59TYNYBTVXKJKI28QMTPV4YZEQS36BUN9HTEFA2J65DCD3ZINK759J8A5F5ZKRS":"pNGndmtd","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://eshop.unihobby.cz/stavba-dvere/6555c/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D%255bSEA%255d%2BKategorie%2B-%2BStavba%26utm_content%3DDvere%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&c=R3JKHYK3CD9UD67CP8SM569FA6HKKVN9INNCJR3VW3WAVKXEWRPIU73C4J7UIHESY2SZVCKMK5PKUUDE8U75B7CY5FBA9EAQWMWX4TGQYMGCNK3KUUVHQ8GBF3A4DIHGQ8WWRYU2NHTD8M8UR3RDXHG43T6D6CNAN4NMGGAUSX34K22NI8PSCWZBM5P843XBAZ7Q9NYF7SXT32FNHJHJG2YB94BSXQJBC2SK4Z6MKPY35M3TFHAJBG342WDNWR2RWNB5E7JVJIS3QU248V8IRGUCWUBMMR8S63K6W44X5A2CYHKK9GNSGCBZATYSRNS":"e5jWtvcS","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://favi.cz/produkty/kategorie/dvere-a-zarubne/nejoblibenejsi%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dsearch%2B::%2Bkat%2B::%2Bdve%25c5%2599e%2Ba%2Bz%25c3%25a1rubn%25c4%259b%26utm_content%3Ddve%25c5%2599e%26utm_term%3Dp_dve%25c5%2599e_celosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e::&c=U8TJMZNHMWNBMUP4U6AGP3EXMWWF7ID7JF8KYNS5MTI24RJHTVA9ITMEREAZPRFTI5W92A2B5SYTI5DR46QWU3MEZH9DMRFJUPFQ9FQHMAC2FTRSADIZ4VBANE68C94JGTWMXCRE7JAIDPNBEF2QY4PZ3SKU642C7TCK57KDI449PFJHR9FWSFVZ8I599UKC5ZI5HE3P4HRYSZ24M9PTFZCG42Y6GIEQ8TGEKEV6AWZC4VJ8Q9EQIC49UV6UXYCYK5UH3HBJA5KNIURKH6MATRQUZ8KPPMDKR6AVWF3CDXJKXJ7VTUMU7NXV4RZVE93G5W2YI5IHEJE7MFYUVNCS":"oaM15e2I","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere-abstract%23utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D%28SHP%29%2BAll%2B%257c%2BNeskladem%2B-%2B8%2Ba%2Bv%25c3%25adce%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2B-%2Babstract%20%7C%20Interi%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2B-%2Bcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%26utm_term%3D&c=FKNMMXXY4M7S39SDT73V2J2NVCSB7BZMD6BMAEG44A7H5SEX4T9GYAKQ2CQPJ5F4XW8V4MH5IK5FQ8CEZZ72RGX9U7J6YVUEVWSMCS7WW88XAJFA7624GCVPBRX9J8WNWGWTKR27XFAZGTH8KDJS25DWNI5SGNH7464F3ZMBTUNNKY84JKIH3TAW3E9V9FUU26MJQ6DGMYQ7NNV4MP64YUU87ESTUUSG5XG2DWXSUZU3DTUN7JVGQT2T8SMXKEEAGFF3TGFA2E6MXUESPRNMYQ2R2GB3ZY29FNG6PZH58AJ6YSQW":"j7IDfdZu","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://dvere-podlahy-schody.cz/index.php%3Foption%3Dcom_virtuemart%26view%3Dproductdetails%26virtuemart_product_id%3D160%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DProduktovky%2B%28Vasco%2C%2BTilo%2C%2BVVsklo%29%26utm_content%3DV%25c3%25bdrobce&c=VGC2SWM2253YR7HJMPEF2WZ6BGPQ2JHB7URFJYC6FFCZFFEXFIBDFF9K7S9ZH78TFR5UYIW74QCSJFQG7XDC97TB8KHYI9EPVQNVSMYR47UFS6R482TSUVQRUWB24BIVYY5AG6V99F6J68PW5RE6H7KTT459I5QXTCBBMJZH5FEBN4YX2VB9NBT5C2BV79ZSWP9HIHRGM5YZVYFIGKC3N6RTQQS9Z39BYXPP59W4KJIBQ5YYAMDSW6D33H3PGYNQ5GH8XTVTJRWRAI4PCVQ53F5ZSHZZ8KG8WTGAA4J4UBVES":"uNDqTJwM","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.vzrepro.cz/d.337542.html%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPLA%2B-%2BVZREPRO%2BSERVIS%26utm_content%3DOem%2B19.%2BTriton%2Brozvad%25c4%259b%25c4%258d%2Bdvoud%25c3%25adln%25c3%25bd&c=5SJEJ8V52CPQDZ2QVKS7SH7WUG5QQAUTSWU4G2NQNFF89I7K7YAF2U2QESKZA7SG684CM8FWQ9I5396VX8SZ4SJI3MG3JIRI4DGU6U756NP7DQ782CPPGS6M5PMDK9KFQSWUEIR7KC4R5SRVSTJ5PQUKZK95QP49B93E3NNBWNYKFXW3738BNQ7FAFTKFKIA6P4QCUESJWDD2E2HSYD95DKCSD58X7MUQ3FS72ZKMFX2PJP2SHRF88J6NW2QQ9NQ58XTPDEC64GJVF4VX2CI2YGNB9V6EDPVSRJKH7IHAIPS":"l00pYSol"}) </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;featureFlags&quot;:[],&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isSearchPage&quot;:true,&quot;isClient&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;test&quot;:false,&quot;random&quot;:0.06980104098900064,&quot;pageContentWidth&quot;:1920,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_IMEDIA_URL&quot;:&quot;//i.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs2&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs2&quot;,&quot;CONF_DOT_BIG_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-big.js&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_DOT_LOG_DOMAIN&quot;:&quot;h.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;requestTime&quot;:1615106696162,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;error&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;7172ef0b5a428900&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-03-07T08:44:56.134985187Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;scriptName&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:497,&quot;groupId&quot;:984,&quot;groupName&quot;:&quot;testovaci&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XcE9J3Iw&quot;},{&quot;abTestId&quot;:495,&quot;groupId&quot;:980,&quot;groupName&quot;:&quot;testovaci&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FVy8DqNM&quot;},{&quot;abTestId&quot;:492,&quot;groupId&quot;:973,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AHc8WzAf&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;index&quot;:&quot;0&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;index&quot;:&quot;2&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M5P5EIbi&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;index&quot;:&quot;3&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikrightpla&quot;,&quot;key&quot;:&quot;sklikrightpla&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;9c433543&quot;},&quot;index&quot;:&quot;7&quot;,&quot;data&quot;:{},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;bce08c2e-e890-486c-903e-af11810fb2b4&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;9c433543&quot;},&quot;index&quot;:&quot;27&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;bce08c2e-e890-486c-903e-af11810fb2b4&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere-abstract#utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=(SHP)+All+%7c+Neskladem+-+8+a+v%c3%adce&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+-+abstract | Interi%c3%a9rov%c3%a9+dve%c5%99e+-+celosklen%c4%9bn%c3%a9&amp;utm_term=&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere-abstract%23utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D%28SHP%29%2BAll%2B%257c%2BNeskladem%2B-%2B8%2Ba%2Bv%25c3%25adce%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2B-%2Babstract%20%7C%20Interi%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e%2B-%2Bcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%26utm_term%3D&amp;c=FKNMMXXY4M7S39SDT73V2J2NVCSB7BZMD6BMAEG44A7H5SEX4T9GYAKQ2CQPJ5F4XW8V4MH5IK5FQ8CEZZ72RGX9U7J6YVUEVWSMCS7WW88XAJFA7624GCVPBRX9J8WNWGWTKR27XFAZGTH8KDJS25DWNI5SGNH7464F3ZMBTUNNKY84JKIH3TAW3E9V9FUU26MJQ6DGMYQ7NNV4MP64YUU87ESTUUSG5XG2DWXSUZU3DTUN7JVGQT2T8SMXKEEAGFF3TGFA2E6MXUESPRNMYQ2R2GB3ZY29FNG6PZH58AJ6YSQW&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2c2302008e19a39c36b8e5e3afd2a3b2692aea96&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.erpi.cz/celosklenene-dvere-abstract#utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=(SHP)+All+%7c+Neskladem+-+8+a+v%c3%adce&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e+-+abstract | Interi%c3%a9rov%c3%a9+dve%c5%99e+-+celosklen%c4%9bn%c3%a9&amp;utm_term=&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_O/OL4BLRb.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:139615,&quot;price&quot;:955700,&quot;priceText&quot;:&quot;9 557 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Erpi.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Celoskleněné dveře - abstract&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;KoNEJ9Qy&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6963f9db-9dbf-4f85-b17a-6eddeba2ccdd&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;9c433543&quot;},&quot;index&quot;:&quot;28&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;6963f9db-9dbf-4f85-b17a-6eddeba2ccdd&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://dvere-podlahy-schody.cz/index.php?option=com_virtuemart&amp;view=productdetails&amp;virtuemart_product_id=160&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Produktovky+(Vasco,+Tilo,+VVsklo)&amp;utm_content=V%c3%bdrobce&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://dvere-podlahy-schody.cz/index.php%3Foption%3Dcom_virtuemart%26view%3Dproductdetails%26virtuemart_product_id%3D160%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DProduktovky%2B%28Vasco%2C%2BTilo%2C%2BVVsklo%29%26utm_content%3DV%25c3%25bdrobce&amp;c=VGC2SWM2253YR7HJMPEF2WZ6BGPQ2JHB7URFJYC6FFCZFFEXFIBDFF9K7S9ZH78TFR5UYIW74QCSJFQG7XDC97TB8KHYI9EPVQNVSMYR47UFS6R482TSUVQRUWB24BIVYY5AG6V99F6J68PW5RE6H7KTT459I5QXTCBBMJZH5FEBN4YX2VB9NBT5C2BV79ZSWP9HIHRGM5YZVYFIGKC3N6RTQQS9Z39BYXPP59W4KJIBQ5YYAMDSW6D33H3PGYNQ5GH8XTVTJRWRAI4PCVQ53F5ZSHZZ8KG8WTGAA4J4UBVES&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;id&quot;:&quot;21290200b73ce398c39f506af761d2277d853a92&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://dvere-podlahy-schody.cz/index.php?option=com_virtuemart&amp;view=productdetails&amp;virtuemart_product_id=160&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Produktovky+(Vasco,+Tilo,+VVsklo)&amp;utm_content=V%c3%bdrobce&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_H7/uxfBV1U.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:141110,&quot;price&quot;:641300,&quot;priceText&quot;:&quot;6 413 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Dvere-podlahy-schod…&quot;,&quot;title&quot;:&quot;VV sklo celoskleněné dveře satináto bílé 60/200/1&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;amL6RsBX&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6c5abf65-0f24-4f7c-8455-a2c52d4c4502&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;9c433543&quot;},&quot;index&quot;:&quot;29&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;6c5abf65-0f24-4f7c-8455-a2c52d4c4502&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.vzrepro.cz/d.337542.html?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PLA+-+VZREPRO+SERVIS&amp;utm_content=Oem+19.+Triton+rozvad%c4%9b%c4%8d+dvoud%c3%adln%c3%bd&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.vzrepro.cz/d.337542.html%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPLA%2B-%2BVZREPRO%2BSERVIS%26utm_content%3DOem%2B19.%2BTriton%2Brozvad%25c4%259b%25c4%258d%2Bdvoud%25c3%25adln%25c3%25bd&amp;c=5SJEJ8V52CPQDZ2QVKS7SH7WUG5QQAUTSWU4G2NQNFF89I7K7YAF2U2QESKZA7SG684CM8FWQ9I5396VX8SZ4SJI3MG3JIRI4DGU6U756NP7DQ782CPPGS6M5PMDK9KFQSWUEIR7KC4R5SRVSTJ5PQUKZK95QP49B93E3NNBWNYKFXW3738BNQ7FAFTKFKIA6P4QCUESJWDD2E2HSYD95DKCSD58X7MUQ3FS72ZKMFX2PJP2SHRF88J6NW2QQ9NQ58XTPDEC64GJVF4VX2CI2YGNB9V6EDPVSRJKH7IHAIPS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;id&quot;:&quot;235e0000d78c15ad45223cdb0eff73d757af3ca4&quot;,&quot;link&quot;:&quot;http://www.vzrepro.cz/d.337542.html?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PLA+-+VZREPRO+SERVIS&amp;utm_content=Oem+19.+Triton+rozvad%c4%9b%c4%8d+dvoud%c3%adln%c3%bd&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_o/tPnGF4.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:24007,&quot;price&quot;:543895,&quot;priceText&quot;:&quot;5 439 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;V + Z REPRO SERVIS&quot;,&quot;title&quot;:&quot;oem 19. TRITON rozvaděč dvoudílný 18U/500mm celoskleněné dveře, nástěnný - RBA-18-AD5-XAX-A1&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wEpW22zm&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;30&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;iDGulzpn2NGCAGNCGfhT3qtoppEQuKpfq2mrfK82KFHXWRzJioaOUtIFbW3QJlz2qck2SBV79MesmELMuuYYydTHMTI2szxcNg5RvZ1v3ztLD87js50LfMG2ID6N9SdLzic2lHxEiZGqVmMn314RpbIQn4QOiNeEB98aUT_WjAe1ZYfnmbCq1em2Etxapb_nCqUVlMZWHtfIHpwqgLKIfCIqWgfr4Pj4knrTwN-f-V4MOsoyD7FKgxBU_sR6WmgE5UUY4R6I3QS-Dfrn8XG2BtsuncwxqvzyCsAU7v2Mrd-i3I2zjU-zNRiFjkOTfGflA0lYf5tY_pRer7E-hQ_0qyXi5BdJ01e3RDTBN_5M2PxhQUXcg0tIZEsgXYsjAdMzY86R1IbODeQ3QfY6DUE=&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:361,&quot;trackerId&quot;:&quot;9712dd6f-29c9-4ab1-98d7-198d57f24d38&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;www.zbozi.cz/hledani/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3229&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;70&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Uch2rKt057ExzH8jUNfqFuarT23V_rGPU0b8oUWiQLqcX7OVdCd7tFVOUQebbC86X_7Wmd8oO3va2QcvCB_mIvYFQx02Cn4FRaZqxfZL9v8GDgalMB7Pcd144v7xLWOdllKovZIqeOZzJhrcLxYG_6E8hh-ppqebTbM8xBeYUFKOiMqepNzlPRIhDmbnZHZr&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;kzw6BKn3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1360&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;71&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Dveře a příslušenství&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;A1rIuuO2w2jjk0qYLlxeNaeAKmCPGhXXPP3YtNUf_UHWAX-D-66cGgIzGzBpl5BhwmHCIFUm7K2OjK9lmcMsvDsnVylutUuWF_Wz8FXnsmzUJEt7Gd5Ee7tbbbbNf6wMQJ1j2ihPMD62WfTmlXBYHG_QkfIGGaG9zWzeli3ox18Rkd6_lqO2aL5NyMB1hmuG&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Dveře a příslušenství&quot;,&quot;id&quot;:1360,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011203/img/85/320x200_id2vhF.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8cgtSXiT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2888&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;72&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Stavební výplně&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;lc9HuOhgmiiTZONbdbx6G-Wv0gwPqFGjpVmTjBAS3CbIO638fWyitOGQ2tgY4gikdYqCXPN3KYO-N3GVV4X0q7DvCwfIMU7EMIUjVtJD4oD5pzipJZsNiSm2IVlv_4vzXshJw6jykZGKJMGsoqshg3SlS8PXf5HIDgxTaVlwekopSl1OmZgMviuJCvIwsG16&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Stavební výplně&quot;,&quot;id&quot;:2888,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011249/img/22/320x200_PLlGyf.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4TeGBxvE&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1304&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;73&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Stavebniny&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;GGdDiWO_rctdlPh1RNcyOqK8usoWo4a6YzOQ_SlOg49W5O1hU1T2D411FaP_NajHejmysSO6Ear9ePN6w0sXPsyvcJnNmWx4e1SJ9JMgHRRUhJQOng5p8vYsOdlubdks2vFQcW5fLDw7Mi3Fa0UMC1u4lh_qB_kkapb6ytlDIc9dK4AXxKtSOD2zT741xGvE&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Stavebniny&quot;,&quot;id&quot;:1304,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/1/320x200_hu5wu7.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lqNSXVfx&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;629&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;74&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Dům, byt a zahrada&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;67uYL-sr7vvcFNWAWo1G8cZ5LWZxkfa7RVisKXNEq5KUzk7ZeibHY4bStuogoR_8exspYhiUL8rM4RGW7XmUYgzDxNnTGDaLFYPyT_YxFXz3zOSuOsMV1TmZcuYdmgveCigfapliCDXxq7dK6xRN3QMLGoDm1xAtfdhU8jye40k1-XF05ndlF1l4-NLKcP4m&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Dům, byt a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:629,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011239/img/26/200x200_5pvwCN.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7qThWp8b&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;75&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;vendor&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;598T5Bl3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;parameter=2150:jednokridle&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;76&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Jednokřídlé&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gj/JWNN9.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/?typ-dveri=jednokridle&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;parameter=2150:jednokridle&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lJyVZ2tZ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;parameter=3702:celosklenene&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;77&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Celoskleněné&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Fv/1ImCDRT.png&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/?druh-dveri=celosklenene&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;parameter=3702:celosklenene&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;A1LuAgXQ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;rangeParameter=15:60~80&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;78&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Se šířkou 60 až 79 cm&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/?sirka-od=60&amp;sirka-do=80&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;rangeParameter=15:60~80&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gc5QuZGD&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;rangeParameter=16:130~&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;79&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S výškou nad 130 cm&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_GC/Z6zBXjZ.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/?vyska-od=130&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;rangeParameter=16:130~&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IgfgDGsc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5701744&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;80&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;aY3mS7fXWoiTXSe_wHFBFyWjPOof5nv3B15AcMKz0tH4HZHViN-qWCCcjcgwWg-5ANRGD2GU2JNACrNJJ1uEZuQ9DgW0XkIc_GPuTOwxCNfqjWpF6A7Ya3V2J1S0w0ZBGzhbsGPK-pF_AUwBfKAiTnIu9kn_cJnm0E83guCA-y5boXWRHV8AR5_PQ79GLfoWdcmrMHUiKC-m9S1tSvJzGN1D0Ipzs_KeUJpsAY7pYj2msG10lOjr6i1gH4r60jyv3_qbR5AAEe6bayRAdgzm8aBoR2AIIFzcsS_i7_zvsrFry9CvwGekJ9OBPS600PW2AyGWVtDMF0N0XdP3be_XrojLItdj2pitYl9d9TZVzIdAqCVALoAn8MHFuYUorRxzHvPYgEi_kY0uWDytQmsHN8c3CEnvV2Mg64mspEkfOuNgV1cVKdrj7Ba10VUb6tGCkOSsj5mQJ50s-fckuc58ed3tmlQ8hWrX0lhF0S6dOisae5W7fm-APPZGRxzr6HYis-SQK5EEQzwbrhM2hO6hT65x-4PezbeUEgKT7qaTY8t07t53xfdqkWkDMxxwpG7HUETlCmYw97ofdtv7zR2ErdC7K8xQUyDxrC6yklVear8QDQD71_VbRI5Pn3KbNoE7E85EbHcGbmDuR_Hdp-qQYO_8OCf4ClcblnMGr4Ligc7xBhbz6O68JG_x4dNCFIC_namO34gET_1f0N4xriEy3pdDywzWPS5rvsyjaXwIuHDNG1fDc50YPDTatlA-ylzZ1NRoPn5HAaf_FH60x0h6_EWlZLXx86JQcaqrhOeP6qbZav3iPqyJbt4syvofpzsZdH_FON93OnfHLCUcrcboQQvDwpjimCw_J_8OJmW569b7Xj67v5RytSpQM_pBQJm3MoTtx4xHJifUKj7ZMG-8olXg4wGF0M6yWfdsZAeKGaAUIlHuIxs-zjyVkxN64egEnEbyPRhfaxjigFwRVdGRJe68ZICFeKxC9gCMp_2tq-z3TOWtwonFYvYev4Y8AVWiEUHfuer47UM=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Hliníkový rám dveří je výborným řešením pro parní lázeň nebo dveře do sauny. Jsou určeny pro prostředí, kde materiály potřebují velmi dobrou odolnost proti vlhkosti. Hliníkový rám je světle šedé…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia AD2748 69/189/6&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5701744&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;PjkQxSFhPzo5ED_Z22-AQnqKq4atzeTaMhBUsW5Wzc1Ye9bwpmZMeov2Ey-R__ENpIKEkUgpdfBVMg79VYo9JABk8jloVLZyLPhyivrtjYwD9fXAjQuRqArw6mG6Po9IYUn72cRyBweQK4sqU5TaqZ_05cNElYAsunKZSETVw2usyA4k4De1Z8X-Z3j_-5aUVpyOTPA5J2P5YOAhf3_paboXc5EeKlLU7HbxZpfYe1a1sFOjFTA2OTO9Dical11nhO4Ed3Z4KYd-WOFbpwAe5ZZ2A3GlsUOYacTz3KyVAQ5S6YxEZlZthSBkd9rViKxLXEpMyzD9rfte5jAYxyMNAO1qbYoD4TMnWB_fwdB90iqZXlBqpa6h37KqRp6768WCpfUgFxh_XTMzAvzh8hqX3EP3gR45jEx-KyI1qLrnd1TJ9UDKkmecG65k0SfIpTq4jerx8ypvZc3wdkPYDNXZoA8xYRFA25LtTpP6ji6gafBEtqSB1OFDWbRoyAbs13lRVsRfy6ps9ub8HSP-NA1NUWuQ_OHqFBKhfDdDpLCwdcG4Q50ik0ZyzKIq-Jv80v9jkPoTqtqT1t9sq92qTHHKxStrYqiCSlV45gXb_4kiaFFw57jtSwWP-Xe_OZyA6zl_dHhFyyWW3dSm4DZvmV6qp8dV-E7srs6uegiV-EKX0vjapPgQ1FfG5xPVckCpsLWhQOQ5-JAqCpYm8VcnWZE=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1370000,&quot;minPrice&quot;:1356300,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;celoskleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0oQ4stXO&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;189 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JnirD4xM&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;69 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2WlVYNVT&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Fv/1ImCDRT.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pjVbfhhv&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia AD2748 69/189/6&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;oOc6NQ97EjJfqK0-WohLvHcoj1xMjC1xwVcI9SUMGSS78sOd3oibm5u5P9if8NqQDkYW8lW7qXPOBOgoo_CjioS_MohT0nIXlYuUeLGlxE4xmdTlYulRyfZbxPXELzU9XsRxnXJIEGrY-td1kaBYqvdBFXLaFu7HxGJJJrP4iPnI7wEDJYfOBDL9axZnIf7jDIOUpO9buPdv9EKvPaD-LaDYL5Zwa9flHTsJaeOKJlEPHZx2gqkbwRe76a4epx7WM5rRLlWygpDwf3lzqp0GrwNOc-AMQjvjPkPmICg7_KM&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;9e7695e2-40a1-4cd0-a9e2-2162a08efd99&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad2748-69-189-6/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0um6qg8N&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3378276&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;81&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sprchové dveře&quot;,&quot;id&quot;:1471,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011243/img/92/320x200_UG5bkH.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/bydleni-a-doplnky/koupelna-a-wc/sprchy-a-prislusenstvi/sprchove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1471&quot;},&quot;click&quot;:&quot;B35zDrWI0CSiWjO_WdCOS2664XiEtToceB6HAg1FastwhAJx2eISHuskQQEvPmgmLU0UssY1m1t0RoJCbiffZ5iziFKOHSMEJRxhC_Pb_Y6Vti0h8D5Aa0BQR5E_Iog8acgdyGsiXLIRnI6DrTXWEYydHJHKrvnGcvVFx2Uc20lV-6uMTdntS9FvX4-8GRF5R50VIxNLWopInaR5Nnym4Xo5hsmJJx8XE9zsZoWv53LjzmD3EqQKeOn47gO-W6Db13VSwOaPEGlPOffdiLraIEGxCxItYLfg8LfmwFFi2b9sBgLTmWDZwJiCdPfSQ8CItAYs3pdG0fO5orfjrH11p3RJBbSxOK4N52AnqNruO5qh7YNeXkvRVrdF6JCJFzDR7zQ7jPmmWti6RIkJNzC-H5rxutXg4OMiZUZoO6OF9wNYYHw2pvKIb-FKhLfy7G_e9MK7CZx7BZIMfqmZtFNB0qc1JIljQGW29rmMUec9_k3UWXRXCLdj33ljSy0Yh6fTxeUhVIT5CcHbS6glkXBDQP26OjjYSMUbte9LmROJRR482MV95_x-6fxQfumZP4JY9Koi_herZHGcEsZ3b7OEQalTLDqw_i8sbcMFXUQ7i2l60U817JmbdhOJTS0e2-GwgqIf-bEdILrBwk2BC8XrQw0iOIJKhVKfvD9hIs2MQJsJZTRcYNi8W0K90_aGp9ZqZfRVzZ14GnltCcoEDgMFF3EWwwry4lhOFXIFNsgXKukkRvg4Jn_C2VuCgBR-vyHdHzqEo86d4M6laPfsWHtEl3N4zEtjr-awM6IZXy11mCCIPx_izQL-aKnRtCAWeYgVbqNmKBZLlNqhlD-RENaXKS58qZzzV28h4lhw-kKZ0_HZ0XRFAC_lL6XTm250pkQul7CMS6bceV98OpSa2bTRZGpBxQ1Vuaa0kBBS3_7U5j0gz7ZnFtuNidB3s-fyr-vLifdzQxPXVCt6tsKY_JqXA-Gyd5VG_varZ-UvIbqvTmM8jFcJy2Zg2b44zN0nb4M8Di_vXnXiUA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Elegantní sprchové kouty LEGRO jsou symbolem zdánlivé jednoduchosti s precizním provedením. Při výrobě je kladen velký důraz na použití kvalitních materiálů a detailní zpracování jednotlivých časti. …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;LEGRO sprchové dveře do niky 800mm, čiré sklo&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;3378276&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;wWOvIogMP2U57g-BQR0lhT-HQEUCNeHJh919k9CzziO0JU1G10AHziABVdvjH0aolNb6T6fuh2aGnpXyBpBE5CpCuvf1M5i5H4n1pBVi__onyYp74wlRbI1nvT6DwAHmVDEbL5l5jy7czcrrluWTkYOVlFLLGJoaINZRPNpq6Ku2TiaZr-tMEjTOtkprwLJI6fHlJx4hTr41g-hTsnI7-TfijiiCcTrw2p_5QzRN_IkUIUJs7mcQ-7TaeqmZYnzqmTmZmumAirq8Xt-Tho6bRlnte0RwgiNGHooO-3UvAe_vGvuPvRYVWhxVySiQuIQbzF6PF8xo7Kggnht3ATylpHtb_kfwcdGHLd88E67j5UnMBG7iJTiLsyuihTLFnE3tllKndFEeMs1wQWOb-RzPOt79ZKl0yEZF85SlcSwYeyJgSjzTgUFvkBA33yJVWU89HX1CSO5elnWyBUMEGVpwZCN79Hz2G3UCzamGpYl-eqMmwqDYqV4Vbo8U9SA99nSCN9XVyi3r3QcHAtKbbvn27P6EDoQdt9JiiEyd-Hb4CJvWYZ7CnvDZNoOiQYx6CCjKkegdQSPUENOYoKC2iVxSpdpBYMultqkJGvK8vyLZ5AV4jbtMM6LgmD_vdfqoTML0SXBDu9hLx3wL0qBDN1m7vg1HKt9GPSTkmGF59g8ShTP-P6K1jnXXGWJpToG-uINerFgh5xHrWqCtsl12Pw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:949100,&quot;minPrice&quot;:740200,&quot;offerCount&quot;:33,&quot;offerInStockCount&quot;:22,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;kyvné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Et9nbDOm&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082875/img/24/398x600_o4WAKe.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jWIllKwV&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;LEGRO sprchové dveře do niky 800mm, čiré sklo&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;nQVHLdfUhKgtACtk7xxismEUwehpHkBSEin-k7Sh9Z1HxEM9uTVR4XPI5SSCpIuA0XX0-B2Zk0etu2Eu_T7juvKKRMCy5rRMvbbP0tv-MsT0VnXX6lQxvTlCQqpPTavnLL-G4I7TK96Wrz6cDDjMtyY7OrYt5FPWRtXE6eJPomrFxfkiJlmgVssX4MCRFWuIJNt83WtTPV4UFyrBxxKRTEMFGyErQGjSrhbbqXsDTzfviVIIOyBWJIRMMlSWcEZxCkQkC3Sn_g7dwYt2zgNtCOMVRld6Ek1GkBgnq0h1hJI&quot;},&quot;rating&quot;:60,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;52f65da4-eb0f-494e-9eb7-bfe9c24540e9&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/legro-sprchove-dvere-do-niky-800mm-cire-sklo/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;GELCO&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4420478311053834193&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011283/img/15/150x150_4grMBT.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/gelco/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4420478311053834193&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gGuYm7Fz&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3376113&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;82&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sprchové dveře&quot;,&quot;id&quot;:1471,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011243/img/92/320x200_UG5bkH.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/bydleni-a-doplnky/koupelna-a-wc/sprchy-a-prislusenstvi/sprchove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1471&quot;},&quot;click&quot;:&quot;t5rLYo_iovKR_HngmzOaFQRqa98bIgm2o4CETOkyq4fAE8mYyU_hK06dtrdWGXpXYoUrZ4ucH87qOC724z2W-_3LkOGMptIX7XUN--cpC79qbQjItP0rQyct1rtt_r7sPqKOdkRtI4J8AY1maI79wQirF3hkqnnF_UM0NQ99iNO-2APd3aqKCp3tn20AaPj8vlaT29LIFkweaMPmm6kAKu_wa5gHP-ATJ-LfaKhs9Q8BkhRpvHSjkeKXA26PSEEmhRxKAVjaCvOcMFSS1Zv5x3fOeVMJJIJOfFK32jJWkCwKxdsJGYITWE3aFPhr1p0cgE2VNU3QHY7FkZ0ph0BfpK8nm5jKdR9U8gT7XKi0iWL7mNmy01Q4CY4ZFW0K39zg66cJ3zk4mx8ysvZapHambpXMwK8bBS036zZk18edGgy_t4ugxfhyIsKdVUSno6SDMHAmpeh2bpev4zpQZN1-qiwoE4kzmHg-YmmMFQ7LuL7HdbllAZdsC96GFiz1UTsNVi7URk5t2lRuQTg9NSpBg9_fp9QIg8qi53s0kYn4RtcDlnZZxLEjmS4ROk5UCw6I31Td-hPxvxf-0iY4F_LMbBjIuYaU2PtowO77LFcLizrWUhVB35uZgq3FZsrHsTmL12p4GwgrMZH-8oPSaPqWjL8zgO5-zkqGNTuHq_uKwOy_aCZBFgsDpX92V0G-5G0095Vo7OzfDYvxOF4j4JDpO6mBiDUCpxxLe82MNaLtk-yaNqS7H3iwVBGchkLbeRrx0iYQj2aSPOuiTmgtnK5yg6uLX2nvThZFkZUxLoXwcuJjT882WEg585Ecsv7j8h8lvJ8eVDDtlxnB5ayT66HlDMjbONfCfcrybJyI2rWpIrmT2gBkxLEUX6C4sxajbIjCoem5s0kneG_fGBO2SaFOuEc11loLGw8Y9pEAAYp0yPsjr9az-_M0HgdnGJTKJLX9XFVBIQ_Erjwoi_zgRnAQOjRfG9wZEuwXIeMlz1jNMrKOdNmONOhyfYkc5IFBQofuhIM1pMylTQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Elegantní sprchové kouty LEGRO jsou symbolem zdánlivé jednoduchosti s precizním provedením. Při výrobě je kladen velký důraz na použití kvalitních materiálů a detailní zpracování jednotlivých časti. …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;LEGRO sprchové dveře 1100mm, čiré sklo&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3376113&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;cGU8iPLfhZTAz2UJhRRzCwVZvTORohvUivH9dkDIcyy1AaQd1lvNNynzRNKHhmyMgJgdcXjfWOnchW4oo0TtyhZnySksyDlheI-P-mS5ofiKIo9zznBiJP6e-SplPAmHoyXZcJE7_ZuJaEnHNDpScWAGCDPWrTnQXUyId_lYXNsf6M8lGRrVUSVThNeTRYTzGQDbhvrrwZZ2WdRe8O_J8APcx7DCvFFjw03bWOaNG4yHpEQGuY2cZ5yYyzaVDe5f6UdNrIcTlrVjqKc798ryixp7PYSQHqRP7-K8zGpGhFxq_e7Di5otRCw81jawO5tQbvyw0CgaVMFfFyugcd56Q79DDCldqJVsFyKtX52UDbKOU3c2hWrNJaOm_RJTsFQKQzB42vnAfFMLspH4VbukKiBSqmKYHIuZDl3G1URaHtQ4L7r0Lyzf7iZfmBmkppmh3ZBhthj0NP9dJS1YByT_jqJ-yHdBtPTYqL1s1s49G9CsTiDYamj-4tZQlspZaNKl6wRDGcIWUYhxdocronyguRk-EeSia7KyNwx4ljduKHo89wl9xmaGXaXR0gKjJondON5iy_rx9fLyKnLLW0HmRbyyHmbedUYzEnbdFIH-BLrRLZ50CO3S6l57t_uiRPYFS5_HOMa0wv6GPvvvuXZT0Xy-1ofk33vVxtOOPxamSwsrLN83TI-M17l1JYxcTgWdqpDnUhb41WKnYHjv6Q==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1199000,&quot;minPrice&quot;:935200,&quot;offerCount&quot;:33,&quot;offerInStockCount&quot;:22,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;kyvné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qyuMTHqD&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082877/img/13/398x600_pNH5mK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mJ8WoXSd&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082802/img/67/272x561__sDDnC.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8itJsEyO&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082814/img/12/192x280_JOdz6Q.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zey1WsAp&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082841/img/70/369x600_chVNWl.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ODM9ErF6&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;LEGRO sprchové dveře 1100mm, čiré sklo&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;7bC8Q8uGgnFOzqi6inkRzG7TUYM7rZR8VU1sLo2Ur5lPUnXujk4xDIod0PSMiKLz866CpCa0RoyMVzi_XTZ_IQVEtjoDgI1a1CSierSQBep9HhHPFqVF3E4JEbmzgfsk-YWFzVZc8gF1kXVRDaY5WTkR84aV1uBpPkpVyRDXgSgwYeDkoV_4nT_JXA8s8ar8NAxJEIfMfp0BzMcOosLLo5wYgF-Gf8YWVN2SjsjUpfvF8pOGfpxQ8Nl0YVVjcRfh0QYAYg7GFIi4qm4fm4fll77xdVOR3P04TZMywUum-l8&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;d8760284-c8e8-46bb-a35e-4cbd7043baaa&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/legro-sprchove-dvere-1100mm-cire-sklo/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;GELCO&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4420478311053834193&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011283/img/15/150x150_4grMBT.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/gelco/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4420478311053834193&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;auYSk53z&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4049351&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;83&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sprchové dveře&quot;,&quot;id&quot;:1471,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011243/img/92/320x200_UG5bkH.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/bydleni-a-doplnky/koupelna-a-wc/sprchy-a-prislusenstvi/sprchove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1471&quot;},&quot;click&quot;:&quot;PK8UCtJSqsVQiWpVqSJgrX0kg497FZwPUJGVm1KmAHm39adb93gMh-AAPIyPVj7kESUHsWXrEm4K3mYx-cx_t0DFkU6SX4whFLqRZop477aUBhqNK3F1UyctDhhxL5BW4sp2WNB45RhJiNiwdYUh2GDN-zNaNr2XJozJTsUrHWCkRGTTkbkO_xms0XVC-ynSKqFJ77zFqThgtU1OEao0ytMMIXk463Sz-jmWm8oL5AI3iGDfGL2MyWCZyppqFaiS00f48Om5Fl3AWJFC8_z-zN_SBYmWL6KV_1fKVHVLJE0wArwMmVjJGD77s3JWTL3tq-kRpRI-9N-zBmLeWjZc7sZHsFCoElYK-t-z5vgWEw0a2V9GmoRTjBe5uYrebUN77FW3KByWSOSiRxstXqcaPHXpjvHjrt0VMamemGhmAOgOzw6NU0rn5syPvCbkwNgUqmfDEf6HWeb4jrHfiwVaSdXetMTDyh6JtlHzs94aXYwmfYpU6Vh7ebCes_sbt0UG1vi4AkgYvhya5k4mHD3979_HlodkvVCzEzPoB0_S6WjyDjqC2mw_fXrh5NtWc_WIIRaJ5yz6Q3fYy8bsrt0wCv0aD4j09D5N4vEufw7xHqUgGOMnrpPzddezRdGQBpf5194A9FWJoEthFR9JgbAQwiXR2fBmZHNhgNNibQNEyBDk6GfXuQVQH1Jp3Yrn6oyn4TrFIpWQ1bvCm4pyc6lhu3Jj02_HYqGimN_WomIKvRaUm0iLi7pAzIdYjKbHAc2mjuup0xEeW9s2dW8IKAotPJd6k2AIkXcvYdJKEqtLueIEffkVcVpcejsSwLbsyHY2ZLHTgh6u31avTaBpYzkLeYNdB8BAu9cee3H7NLboyj4_E651Gd0y7nJSflJRa6T9DIE0ofGJo9KlVwQtGWAajsgNIR3g1bZy1Yh-y1kNeAWL6DZlOUZSGwc686xoKKj7kqh00h_AsQIMEYzexy2EOtr15waVWYRxsvtSPkezsPoxlW-vtwNopMuu9tlnMoSVBd172kjcrg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Cena vÄŤ. dopravy. Elegantní sprchové kouty LEGRO jsou symbolem zdánlivé jednoduchosti s precizním provedením. Při výrobě je kladen velký důraz na použití kvalitních materiálů a detailní zpracování…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;GELCO Legro sprchové dveře otočné 120 L/P, sklo čiré GL1212&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4049351&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;ypbGWDurEI4YEEgErf4jORTn9ZkdvI7fP6Z4Lo3GJw7FbF_KAgVSKGzBzstncwtC4bgsl89LJy72Mq0M4Jd71k6olniCzHPXaQ18S4FyD_Os-s8YNXd62QgFIDz9I6zIqznCFquHG6YP5UsoQD1HzFqYdu2ZvTSuWbNf6fNTDLvNIZPkU2Ay7NTDl8pzi6fK17K6qcTPZFZhJQhRPMs_OoL_wFzuMSsTnutd1R7P6S4QAwXzmElLH20vPvO_C5dFstJzHYbabN4CWRR0EyYmpNBd9fWNeeTzSft3biNS6s3qwqxPeuKXJxLmlN0TDZiJetxsuCoNdiPFHmgluBSJ2CXGP20G0PRR3x9O8oDu9meI75vUD641EW7UdA5pcCMQ_XGvn7SEDtO43wuOPBHtPlMXYPDx77iMqQo17H_SyUNte8Up8CLdS22yyBlERmP4q81PzU3KAPWZdIgQRD3VC83VZa9e7fXNQgOgfe1_4rXzNxEqxlv9CDg_Uwr5jLQkdgQJNLoUXsLu7lIbm11mUsaul5AVzYyWz1wc-t3fRSjHUC7Fd1iH1Bx3O01QIY7Ig55z7-bTWAm8wY8VdRR9_F-RJ6KXnUJGoLVXYsDXi6GDhZYKqlajyeDKzs8ecZ4sVBmvWQjA627V6ZfU7IxIMdu4qiS3kfTn3xSWmuFOSi-TnyoVk9dszxgOOTVGXUPskOB2-ASTQm3Vo7FkJw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1359000,&quot;minPrice&quot;:966500,&quot;offerCount&quot;:22,&quot;offerInStockCount&quot;:14,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;kyvné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jmXdQnja&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15062647/img/7/664x1000_fJSywI.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QDCz7YDW&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15062682/img/95/634x800_SoR8tq.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VwumS506&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15062673/img/92/298x449_c7yK8h.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wifZAhcn&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;GELCO Legro sprchové dveře otočné 120 L/P, sklo čiré GL1212&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ZH2s_n1XfzAC8D0QfSyApSt5wxkMFtMQdDC8u4XxFQAAWdS-iALk2dALp7u9SM0GyoeDYpx35zS7IaCNlvU-Kt0cRXfsAIQta_mvRnIECJmBu9bkID01dXCCLZ0Wzgg1QDm2AhZ-YuV2phbsT-jYI9Yp2Fn1yA8Xvhg_iz1S4TPyxUvaHsYXcutW6mKdlTTydj4SONKfo9GWBTCZWQZRLFN9asCo8yTlEHWal7sS-eXFO6xZFRgYOY6ElqPaAQLNEFfLhNnX8lfuPqIVHpZ6b8m2sLDy0CBnzz9pn1ty5RA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;b2396546-09d3-4f13-9816-45c12f4a729d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/gelco-legro-sprchove-dvere-otocne-120-l-p-sklo-cire-gl1212/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;GELCO&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4420478311053834193&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011283/img/15/150x150_4grMBT.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/gelco/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4420478311053834193&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;KzEwt0wP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3803373&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;84&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sprchové dveře&quot;,&quot;id&quot;:1471,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011243/img/92/320x200_UG5bkH.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/bydleni-a-doplnky/koupelna-a-wc/sprchy-a-prislusenstvi/sprchove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1471&quot;},&quot;click&quot;:&quot;vY0VH5XpcCw6TU6nBOqzeQRM3istYX7pYNSSoMP4s-lET2Xw700Fd7O__ESVvusExZ2AU2vQ_noYOcCZaSTAihYeITbFmvEeTnJWj0uWizR9oCtWuzsDLTD_mcZbfVTe_z0KsJXCF7A_kJjMlX0cWfEVaPpLJpfUEn0cOPAGs-mFEZTVn5ZH359VSOqZ6ctpGaqrTRaQNerMUnAosjK7gwKBVgTA24uj3CyS4Fgaragq3xD8VkhiKLSDMoMUIQ4JY2EHn1C0unFvWETmXngGBHmVqPoTb3dmi-MIVJNsAm3plq4Rd3upex5MHrqWhyLltfWM-768FmYsZgFtUTDJ8eAtw_vLv6rkaR6S-O_1JohJrCYl2fWYu9L3ZFZpgJc1U7m7jmVEo6PBj6ppAF-Je5kmJGJe79-erQRCjHNaunI_BX5DF9me_v-M_obnsmlqE9oO5qv7UEi6_DzoUDA84WUpFdRkL_saW5ZDsnNfUewhDBDAU9pVvDTLhU3VRMqjUHsUMFdeSc4reLEpIKv1d8wtHB75JC1mk3wz6qybfh_EKg7IqefjffB4z2nla51mea90hCiUPVB4ZM6kjFwTyngO4Mk9IAlfFW18BR7VJP1jGzm4cK9ZC2_AwiH90qDWSyt2rRdR_rMxvVu-uOnvIh8jWWWpbvYuXNXIUGe-x7qWzohVpRtn0tvuOo-xefTkD7qh9wtf322mZ8JN2Z9zOE2jBufDPZWVsF4mt8_dXIJ-bL9lzAurj3kiD2mE-_ss3YYdrmSUOhCn2SqlfC-e65iVwYbY_pNCd_XSFn5wncLe2aHC0w07tNASyLnspD8Zeaz-vB-yv7QErX-nYftsr0msY7oC0q9sKnEDR8KETdEclc9nk7pZuF7BTytwY7Ore9bpstIn5ibyM_gi5sTb5N4CKW_Fvdnyfxc3A-LPUCZr2L7UlWcQybFeVKDQKQCPclL9D3AdCcgD_iOuB_BpnHpcau3NrkRRgUJs0HT5rQE3nUfEzjWrkfihcqS6wQMtquQn_UxwWQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Cena vÄŤ. dopravy. Elegantní sprchové kouty LEGRO jsou symbolem zdánlivé jednoduchosti s precizním provedením. Při výrobě je kladen velký důraz na použití kvalitních materiálů a detailní zpracování…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;GELCO Legro sprchové dveře otočné 100 L/P, sklo čiré GL1210&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3803373&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;pb6RBoKqAa6O8wTg1FMJWMdVK3gG-VL-S_Ho0MrQysbIxuOnByE56_dPdB09669A4BtuBuo7X6SvIUG2bSj8ISw4Aoq7k7pb9XJm3lC1ZwU9YceKHGzZ54er2JKZMGOkd2LHQ6Vo2RZCKlTEL3HuuMGwRQoN0Fr2TTU-zGkrPmZHjkNTza0RpquAj-Yv4p-hncjE9nnM9Du-AZjeEQw9sJ9B0CGJ1VsKeZuufbcDU7_D4iyFTyn2GREZhyVK-H9rDSjEnOLpdhvr2IggIsmdmGuI_cM2PkvnOPmS7R9QAkWFfZNRTeTMMkeRsl4Wvo7UF7-LbfLiuJu8PSqDCKKqjFAdrIRZsTmhgM6aU4loOFoGFWZO4IZiIOYH1ZdC-qLs2lKi9kTrlVRC5UX-bWi6KIvtNeFEwXXGuuR3sVSIS7w426yJZmjOlAsdnVxAYGhjw3Pw1AW_zWnqm_lXYuUQKPHLn6dbdwdk7nNuFFwwvsLs63ckrfij806J8_KpA8vcrFFnGwes-vJFjBlyxggs8aQeRvjACHp971Mc3kAE-27l8RROloAI8AfbimSqIfRen2O5ADzr33KE3Ed7zR3YqygDED43sdwmfH9bpK0809_nQ9Qc0pNs27UDGD4nMUs0gjW6Xv_I18zUAcj97ktS8ya_10xjmWdXpMOknB5FkusstBpmLKvcNPVGsM430YPpV0GBQfCk-cn_EpwAxQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1249000,&quot;minPrice&quot;:799000,&quot;offerCount&quot;:7,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;kyvné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0yDH4k9M&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082961/img/25/475x600_hHidOb.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ilku6EWA&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082926/img/98/272x561_YUc6Lp.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pSBLLo56&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082909/img/99/398x600_5Q8Ziy.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MfvnYHZJ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;GELCO Legro sprchové dveře otočné 100 L/P, sklo čiré GL1210&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;fz_pUqSHoDhmHyBItWo_0SmBbuVjbUQpOjhJgVjZab-fc6suB8bRQakjWGSRpv6gXXMPZ876CS05x2G21L6DSW5fKwupGNNqkRwXgfLT-lNHrZEb8iFkOXGNh4HXJ12Q8bHNvIZR9XzemBsBPin3Db07KlEi7b1W0XycaNi-oVm_W5_nNOObtrbc_ThYkwq84roo40Pt2WMsyFxK8IUuR5NXgHw-I3jL0DkiqV8mMhj-xRVHmQqxl6NI06ywPx-ROPt56u8Dm9VMRtjSe0EqIhBoHOj8uoRej7zSYU_kUcY&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;6e67232c-ef1b-41fe-bea3-7444ba6e8944&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/gelco-legro-sprchove-dvere-otocne-100-l-p-sklo-cire-gl1210/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;GELCO&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4420478311053834193&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011283/img/15/150x150_4grMBT.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/gelco/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4420478311053834193&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9ZB9ReLS&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3800996&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;85&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sprchové dveře&quot;,&quot;id&quot;:1471,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011243/img/92/320x200_UG5bkH.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/bydleni-a-doplnky/koupelna-a-wc/sprchy-a-prislusenstvi/sprchove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1471&quot;},&quot;click&quot;:&quot;BgaOCiJo6CM18hdXiTJRq95tXZJ0ksDLpfwI7wO2PLP6Hfjc_sKv7ONgNSJ83oNtU0vded7RHaBQTRrWWWABWQh_ZnbBdqEoRJn1S-_y-rJ3ofJp0w5PWPs_Ud5fqa2g3gx3-3ND0IOf4u4A70GaMI3Q2TFXsq-fOuujN2A5uca_B1faa58VNeextbb5LGRTy9ihl8AujnyW_7ZCr4Kxf4a99ez1EpSgET-qSw_ztICTVH01X12D2sq13IRCIa86Uk6xeyUUxVHWu5d3yW3NBPoWaxfC2G6gjR5IDPu7_Gr8rFuljX1v6CZdqphAFHtMpWmgDvzGu3YZGxFPr7B1TECexviWT9A-f3J7YQU41yxUGIEfNxsC1Q1Ddb5kjMrU3okhKzOKXsz4LRlYN9lp8_MjSqvfWET01Q6aMxJ6YahMl9ort4d0EYJY1XJoK-w2pb2okGUYAkJ35i8ipgtOEstsMb8n61l2MDkFP07ad-JAxJ4vGqbg_GLAqqjqN9cqBZmlGiKaGTYwfXZapsWCFp8Rr_EBqo264PYwcwuY_PgTygjsOCeweI2qy4_D3XQx_-hMveLprFzlyMzaTCGlMUZnHoW9F2CfhBJiX5F3PibDVYl2HDoMizTPKql59kxv7hfU79mbPKLuCjGf086m901CxHWFp6q3KHiZF-hnkrDSsaNd3TpLiFUiju8JWi6SfEn5K9HJIvZzCOGlhQ976bM50zo_pZTVX6mMe356J16dZkQbsftTFd8_1hoPvub_5Yw5oMntd68cqGLb8MRlQ8_09S0m-UA3wwJ4akyE72lvRawHAaQxbnyl5esbIyb4trY2FjLVd7ZUOyuQLrTOrC_2XfqygBSmj7lrUo4w2233cj2_BKqKh5H4VfV5VViEAJ2HwlzCN5GmU1FESnFg_qcY8qUtPDJCOI150E2XUwyaYf9Z-vj6RC7Hg563Ex_KmEVCzSK-b5BYhS6f7J9lZHlJGjAXnzqoXmckB-nrsaM6LiXxKvI5h-HRNuf1NZjbIEKnYl4kOw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Cena vÄŤ. dopravy. Elegantní sprchové kouty LEGRO jsou symbolem zdánlivé jednoduchosti s precizním provedením. Při výrobě je kladen velký důraz na použití kvalitních materiálů a detailní zpracování…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;GELCO Legro sprchové dveře otočné 90 L/P, sklo čiré GL1290&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3800996&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;2VS2WdW53Sg7cTxYv_J0NJz78bG3UEo6VYmC_9Hhp7w_VJrReqJ5RLWQfX3XKIAoxkc88cHpJbH-WpYM8BZDQeKC0P79fMRaPm30v3T5fn8NvhjXNRHdZn4K6IyOGTla3tompOZs-TGGjHDwEk15HCFGZGoYObJlkboyRCe3791W-yeQjVbhjXejab_xBxZVReYXx9aViQnLyzKG2v8g_XX9Afy8Hk-jfgB6iBkQ3yExzP9LnO6zpYAM0ykKRl0A2tbgtkChMyeYdUEQgfFBgQqPlRAQk46uNjRy5wIk6unXfdfirpdmDVlG0ama8ZWRmfYa6Y5422E-V33uTUIYfjKJ-xyKMzzvFKbchaihaDq1zfEeJma_f8nPR3108h1-Q1MSQ4ewfH5JPlBEizFmR1tzmQ-bHEch4gYmnPL2-SM-BraN3pZp3r1Ohp47rMc5y4wy-ZDaG73fsw7P16BE4peEwW-qWjufT6ng43jQ4sbWF88XW0roqBVB1_YVU1tECnc_JGcBXHrjhmRppHqM4QjlIhNcvxyG61xCZY5VskkDcHTHmV2oqQMN2UA3Gefd7fbT-elI4nN7FwKzrsWOk3IlWKFSe2nNwxzVVt_i2laNAv9R6cGtlc7bz97Kn2QD3RzGHpXcPiQcyrARztNIO8ODWK8fDEyClTqIWMUGPIVZ-U5OyJv00--f0BHuAmgLUaVoJ-YEt7aEeMxLpA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1169000,&quot;minPrice&quot;:831200,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;kyvné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3nZEV9BJ&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082993/img/32/475x600_SWqKfV.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;boHgPK9y&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082974/img/38/398x600_2U0V80.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y57IpOjf&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;GELCO Legro sprchové dveře otočné 90 L/P, sklo čiré GL1290&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;aTz-H-0c5nDUMiNxSXRscHOcxqfafGEL1r5iMtNPDPkK2uss_i2WfnpyGC3GjP3jrObJC5lfk0p8vSz0HjFE4BJ2KgO8SLB-SN-nWVd5n2Y2PGDFIffbnpRSvragyFNLFgfWQKIbqK46-w8GOohKXJ9iWDeVm0qxrM97EUm2oqmkUI4zpggDsDLdkSe66IXTx0qjNpt-jZdWvjhq4X1VG7DNZz5whU3LTa9ixHClnITal7ojbfCYh_h6pc6XDtH-On9M7uVAWSxG6Er_6A3F7KjTkxUGNs3qmhLL9MpoeAs&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;066ca96e-d361-402d-9a1d-fb1da9d52dae&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/gelco-legro-sprchove-dvere-otocne-90-l-p-sklo-cire-gl1290/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;GELCO&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4420478311053834193&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011283/img/15/150x150_4grMBT.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/gelco/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4420478311053834193&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dg8uyCSF&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3375684&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;86&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sprchové dveře&quot;,&quot;id&quot;:1471,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011243/img/92/320x200_UG5bkH.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/bydleni-a-doplnky/koupelna-a-wc/sprchy-a-prislusenstvi/sprchove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1471&quot;},&quot;click&quot;:&quot;ycDqEO_qB6qzTQnh5L5rSfYJ1OxGBOQTavPLKhpuEyiFbn06dX8HWPYLiA7e3E2wvGSfAYJAD6RtjwuleSGuxI75mlCvtwg2RV0sHG4qBzwfUqec6FQdbRtmfn1_zJiODA2Cd0CGbvCNTZTFavaTgcF_4EqByCMIUpjpKUlFkWBRaRoaSuO0-87hkqQcQBd72Jp4Rqw0PDLpmruOxA0PcidEa9q6bJ-4300N81vyxIxkGdqODTjaR17r61mtpeOgNRJJIpwAYOdlApUEbZ3n6Bj4jYvdO9XWD7MmD_vgFlti87h9NpJ5-sc0KaLkj3QpQfhbZ3WE2zrNgEbi3mm5fui6vOILLxmty6qJMIYp_BFg-4eQGnr-9yIy3gqcVriUgafWxoyutMFjQVkISN0E5DdQvoo8mroanh66-vq8kcdBu4ogdoCBrKMqiOU_tolHGKRHgLyJy9mj_duVLcIltRgUhsJuFPaAbeomqMeObDAhfervYAYkbKBIIDlvUNIv7CrXvjTpa_E3yRSmFxWVmuPuDTSh8OsW6_fx4hlo8b2e98ixkJ9Lp1N_C5YCO_tr4VpsKKNDv1Undin0uA6EwW4QXnQsKkqqBRgG-kWSvPY0Qp-HKM8NJzNV1MBkzXRfKynFPeiEsTGWOzAARCJRdDdfOmm9ILKtIq2bk9DzZafYEBJq5jqideE5c_1aM8MIrUHnoIMIkxCGsei3zvs7TtXtU0uOSqIJic__VXWejHVZFlP3vUvW4vW9DVpVLK0o0Y16MUC9Xy08ppyizJ2McduhZQ42DxkJMhQZTNsmvrIDE2YVarTsY-cNMk3hOB7rfLFc9cpyDi1Yvw4SGpVGohHn6A5_hsiT654LDfToQ1d0i1WLNeQKlTo_64FgdyOMfN2KaaYueArDJwQxuGdHWEpIGTyzNqYqwb5d2fbjOSojUS-zw5fTevF2XTK2SdrVzYw_M64xF4-MpH4bFPqka1WsyGjaJYgn8X8BXOEczVVIckz2BC_KEaVJGNva7eqQsneqN5lnvA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Neobvyklé a precizní provedeníInstalační rozměr: 1080-1120mmŠířka vstupu: 600mm Provedení: variabilní, levé i pravé Elegantní sprchové kouty LEGRO jsou symbolem zdánlivé jednoduchosti s precizním…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;LEGRO sprchové dveře do niky 1100mm, čiré sklo&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3375684&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;bbK2bNPUbXThicFdofOCE5etaYjmbxvBGXE5BRWszOkD6091OnMcyBPS-InzyTypDigaiiuFxXeIuFXqxa8uWaA5lZ4KnrKaq5rbRNQyEtxXp-Hp33CMszu1MS6eHPbtNOPpWhMNPCPwH9j78tXwF0tPkb1tE2IXg9_L-9Upz6C8fqi7jyYI9M3DPqip6OQ0SYUb5XOGi8F--E1QONdw4l5-6mkq_lR5S7bwLQzqKzaptX_NKYOcaGgjHZ0JWbC9GpCLor6hA-cYOa4zbZC-ipFLP74PkDtZxyuyUDTeauSlf4WqRTo_o9pNJ62PyrcXSw2rdlJ_BBEIeQ9EIYytYumvsqQ5aZ_CIco5uTrsWhtmRPRwVycgxbCWEUaf82oh2R4xUVCQjSVSkw4RfidcPbNHtTpGnC1OnxFEAo2GwFECpktI8TM1cmd4dXUBYGRseVkE0EqN3xWPec0X2coDUnSJsJdSCS_dwJAPaMkEMfvv06-4lx4kkGUOZRf-QVGh-jy-t-aU24JgRQVykq_-_P3Hc3vMAw7h1wnzool9BAYaJM3Gk5FvESyAEE3AM9RV2s6dV1tjBzXd_k6CRilI212vVrbiji5BltMuWlFBQQr7G5o7abEYfcHYEB7vWwCmjid_BPlU-SrWRwP1Mmjm2kiy9HDPDMqlVAm9E7HadnR4JbnR7zq97wwRrzOYr_p06Ce4J9GGY89z7TPI1Q==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1169000,&quot;minPrice&quot;:911800,&quot;offerCount&quot;:34,&quot;offerInStockCount&quot;:22,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;kyvné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1zWmzhVL&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082828/img/71/398x600_TwUlGb.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CYfO8McO&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082807/img/26/272x561_4PWVqf.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LSDR4ufL&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;LEGRO sprchové dveře do niky 1100mm, čiré sklo&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;JjuHpbAQdjHBinHAIZ7EajWmkp6CZYCURvI3zFXSFQL-ZXkY51YuoyorbBxTU5HNToe6xBMi9Ez_HM5bwcFwhgnWor2CyeArQWSyh88T34hzsCZuJYsiabzOzPvUxvd8hcVrfy5kP8zaLkfHYxXLwONlMtF0nzSCAvkFnvOEB3tBRr-rMDrj5tHjhIeyqLnMNIGZzvI6hQrWHR6byi-1uwpUX_O1tn1RFp4kCJUUhqWt9gWS9N-FjYarsqRDszp1Vs4FG0RqWifBhSOOGwJ54RnJWrwKxqjOTB6tmDH3_Z8&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4a0ea97f-d4b1-4025-8da2-bd40c91a033a&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/legro-sprchove-dvere-do-niky-1100mm-cire-sklo/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;GELCO&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4420478311053834193&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011283/img/15/150x150_4grMBT.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/gelco/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4420478311053834193&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nrkbXIYQ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3809418&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;87&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_week&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sprchové dveře&quot;,&quot;id&quot;:1471,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011243/img/92/320x200_UG5bkH.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/bydleni-a-doplnky/koupelna-a-wc/sprchy-a-prislusenstvi/sprchove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1471&quot;},&quot;click&quot;:&quot;eQuv4GVAGMtMFQ-hgelThDKyD02eetBPOXrcxOrBjxI1sGMHnX-Rmvk4RaIE8nzBXvcGn6Jc9aehQzJlF7NsSDMgAEvTPejMPb78fjz7Vt3uTvmvX3L2OPiixKB1o479QZstVSCRfMjg6-ObuE8ziZ1YuAzsJg9SGgWOSMJYCtwVlAzgHMo2s-iJwOvsvGlieq6b6kYUioM2oPeKkPo5G9MOWsC7zj_SFr8rDad0JQ8xRxPjcYmLP80J1X3Yu1f7saKQqjAPWAeOkuItckwKvtlfoupjo-PJxcFLLyfLq1hhay3iPczU8oEf_k78p6p0SNMC0mkQkBQMlo6xe5GlBRLqEMqNVcA4GK5_xyrEUOnXmyxFIGbXZ1qiTCqLIv9ryIxk7ZK6zsdGCLFmPdie9oH_OSejlfo6fE3aAyTfzPdCuJ3wkApQec-TO_9f27vdvSULnuIehfJn3SBUfjftTm474RwzolsmF-aAeZy1ZS99VqanY2hqXvWdFxXB7y3QkIZ4b-ai1yaHnCd3tyg7HnVHEtuNzJx8doGe-WtLG_KJqPATr3iAWg-kg7JyuOWOoFbXWCOEiQ_SpUPQ9vXuT2WOQx0K7XDCjjE04K83LVqGVh3t1UQI-s2Xd-zwU6mxWQYtIXiYpj6_sqZG6fkwS5hZhbvV_LILRDVEToxtte6SPZr8j5dcPg_lLXnC-F4crVKzTLXEivpaleSuEnlUjLIOuXMQhnIfipkDjX6yp0_tChaj_XA9XQETOPSbdF48VqYP5mciFXfRxwXHrvb9EJ7HFNBuBc4QQlTo14rbdS9puZgL7F7cVNx4C9RnpmqxqUFMVt9G1RVkmi1dHXqP6y0p0jlbg1GGNisg3KO-Bw8XhDB2H5qS9-HvDg2b1wri3MwwCtBOeAUVrp4A6TrGdxJdFzrfgL86YzSxHRkTWhWRICaf8GixGvJwrh8tJmyB80p1n0ROFhWb8V6ZBndPZelV8c-2KuXz6oZeC9uTgCQcIgzTv5PxuOEsSOajLLI7vvP76E1vBA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Cena vÄŤ. dopravy. Elegantní sprchové kouty LEGRO jsou symbolem zdánlivé jednoduchosti s precizním provedením. Při výrobě je kladen velký důraz na použití kvalitních materiálů a detailní zpracování…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;GELCO Legro sprchové dveře otočné 110 L/P, sklo čiré GL1211&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3809418&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;qAq69xPiMjFlU48_v-C1MjXT3-q6TnfOQ14uZ8ZYqKupDALoWuTNmLYNMDqLteQj9_x5VM1z57b_9TE9o_V6nYtP23UF6gWQ8i0oxhStndGbNPqrV4BN4aydIdW3hIlkp2vb1svUMmMPqlpqHBfoPUcfMmXhRfSJP5nV34WCVKcW_fcDsCKjVNCFQ7lpoWJJW-kkj3_7ZhII07eJdOWxIFKgVJ79dPkXIt0argHh2umURntKUckYYUiD5N4R97xfyJkvkQUluYoE-XhabYYiBoSgFR_FBAqluoevTB6PfwtgbsLMZXa5Nzw0L2kfIbBHeC5CaCJ_gG5nwuUeQOWabZUOYuX1YeYiaOSlQE7wMyHDxJiA0EIChIaEWL3_SUR7BPslmpppOqUNFZNdA8kpiQpXhRYDyC6GMWMtG2eN6V3GHVMZnuBhK2ZnPx-i7xd9MiMg6_YdoowYNYOrnqw4t5oA9NCNaL_zli7Y6n15H4cEsONvxVftsKnB2H4wFcgb2G7xG8TSS4jrnzsoob3LP2ZHkGy8b14AFjVoNKgcw6YshNP9VUqgtdsBRK2J508-5ligIE-0ir3zWJxqpN9WhWUmLI8n9clONXOQbrM3OzHv4DexjEq3u4wX-1puucFl1U7PL6y-3iBU-vmzCd37dv2Ep5WwveeehtAAM9rH2Kkw3Ij3uSVMhtsKr3fQk8-S1SQhaGmYX7jlpmSWDQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1299000,&quot;minPrice&quot;:935100,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:0,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;kyvné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ggtRMQRe&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082908/img/59/475x600_StBgXc.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nZCjfgHU&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082907/img/58/398x600_G0iihl.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aA2VhF6X&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;GELCO Legro sprchové dveře otočné 110 L/P, sklo čiré GL1211&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;253SQzzCN192fQrpeGkDKGB1xU_M-bdD1_5cRHM-O7scKTH2zFbKxpfZ6hY7KHSztMPPBHFFSt-6PrXXHjkBftqPhZc4w9Z46B_pFDUJ6HrQnFlemlTCQ69hnB9SFNRd9JaXygFmkbZ5W5cQc4JnJj1KPKnuu1lZufTrYrPJ8so67-eVRWXUNifNEdp0t_NHXH3JKyCTygACRFP1vQsK6cfTbPIlLvD6V4UXxDUjGj2scyzBxtMY4-2s2FkQoAP1ayOCZu8NtRHl3FysUM06mtmE5vc_BZe4y0VozifhxAo&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;cc8d61af-67c4-439a-b6a4-b78f1aea76d9&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/gelco-legro-sprchove-dvere-otocne-110-l-p-sklo-cire-gl1211/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;GELCO&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4420478311053834193&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011283/img/15/150x150_4grMBT.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/gelco/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4420478311053834193&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zOPUdj0E&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3828820&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;88&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;ND7yHAbuRUd7YpxfNtSO-1rO8aG8QVHkTe4zP1pUcbt6rewajoDtR8u8gO8LOXM7MBCpeBi4qLRJyISHUv_64-48krCEnfCMzk952HCiR_-bmc8Z8K3XHaomdcuTxK2SecyeV1BwdNYFFIk8Nei0blLvd_Mr1aT3RBA-ItIAO9-hH4-G7zEB0QPq519-c9jYc6oOqM-KiUdIb-aumanJyYxTD0uRmNFnca8PJTvke2nkzI0q85A_8pw1RC4ggART7X3e0Vagyyqs3kK7ds_MilpTMmKtPQyKuJ32pjAYa5ayT_obI7Sa5dTT6h5KIcSSyWq5Gcbsdt9FsOG02C9LrfpxQenDPqDgqkOdBHB1i54KMk3usavsH_KDwqUGvRCZxEX-L1lAMX9TOt6iigQtC5cEnTT4SYM4di-9Me3NnCIuvU_KZdNqOtX_MPuVyLWyHgKonw_2Ud8f4P6e9VSB5bevBHqdogc-jkgtr7xzM2DQLft0yjQxsWyqFD0STfgcQX-AEMEPWaOEGyEQv5-CIbFt97PQKhkwYNXnnCyZZ0XThp4CkViFC12d-Uiibj2VNgm4O31ZBfQLj-u_jhy08YgwyQdMkU-c4J7XXxCwln7mdDR293mPC4dqOCodZsCnQep4_gLaQiOc4VA00jeTxqZ87uNvAVgQDejD2A8Gk-D0wfjKAJ_k3SSrZgScFlmx9dMwH5nhEMlaCXfqp-TdEnSaRDcSE0NdjuiR9T12XUy7R5KAN2UVfBopy0HLV0HybamZnkfMzu5WlHRFEPsBT4uwRKOp3huU45PrzP7B87IFxEokW25RvBO0hoXPln0e9Cu7A5OmBs0ZHb3YGDpFHYVhj9SExOJQGtW0QPf9N9ueFjJoE7YpaRj-4Gn33Dn_nvjp2AmoLmiEIDSM5XJi3SQQ6KRa207TdLTm7emkIKpXXHlRNIfVgfG1wm8GMiB1qO08sLZZk2rcMQDLeUeU8abhOotVUIvzZybRiiKMb5onuNA9Wzj5n5EP6Y258Lxa5mVivH9SMg8=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. Triton, RBA-09-AS3-CAX-C1, 10´´ široký, 9U vysoký, 260mm…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack Triton 10\&quot; jednodílný 9U/260mm RBA-09-AS3-CAX-C1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;3828820&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;MFbn308KlrvR2PIFKqpbvjMxeFxIp891MtNOfavJLoOzgdXFQDE4isQetMQEvI59HSUKI63ug1y38AJWjTbZKcu7Cz6bmJ1reSIQm6ElR4mza1blNQ0EEQD3bOnjDyw0VOVMvV8aX9GN7jTJQp4rRbGJ8SvZGuktX8_uJI92gzNbTh9vTqY6bMZTa4fE5_lRmOuVdMCNquWTd9BSK3j_7zocYxbnT5Y5Bq8tsJKmIoMOVfb_rGYxTnVVsHGgSND-l7ExQfOROPiiJrqFIFVaZS_XtDIjodGjnwxXdHBDNWwiBWtvtHFswNitxRa07UKOH0aHGeNEMJ0AcjBU_nvFuPFdE1J5A8xSORIfz7R01DJNvYnYvFXo82mfF-WG2hV-tNTtiry3IT_MIGkUD6lb4Ar_xH7Bs6fC5rLRNRD75Xi4GFkwsM7KvQ8dqRM1qkSaACUBflemF6XR7j5noI6ZVvAYsGkChw5X6-xPYZM_G46w5QYN7A-D0r1pepv3kzJFguNMM4bJEIP85bdpjE1QWvDOqWC9g6WQAVWdhYvutTzJ2lDvfYXq1G2qmnmzhRr9LmHzK0F9pYqx6eoU6jTzSwoGIbhx6bt3SYP-WN-0nVrES2bJpKQV5hW_9p1KVARzB1IyV-cHn-hkxQD9r4-JuCAUUlc8CVk3goptuf1j-Ztr14fU_8WKFRX3wPUZje4uzwVqoQy77iHWyWW9ZxA=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:228700,&quot;minPrice&quot;:178400,&quot;offerCount&quot;:23,&quot;offerInStockCount&quot;:20,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BbUiFFNw&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;470 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ioKAqMrg&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;260 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qd2BxZrg&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082943/img/34/283x382_qhX055.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YO1MUJHI&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082926/img/1/292x312_Y2J2BJ.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Yx8o205w&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082990/img/80/133x200_ucB9D9.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VqsS2uWZ&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082905/img/37/497x406_Xx8kf5.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gZoqRewR&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack Triton 10\&quot; jednodílný 9U/260mm RBA-09-AS3-CAX-C1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ZkOZICjMALFR-YX1TTtlqGjQdFzE3i7CZu0rQDljrKwMIDeKtf09iJPyiG2IBOOvRDYIpkhf5rIh0aiwhzPkRFlIOmhPQVR3FTaG2hgmf33Ioo7atV7iCOdmQxMpHy6HyK0tzhj_Z5oVDZopkMKktGK6hKFWpSo9P7NjJe17WRcTEDjtv7kE92-7UEQoJ_V0GOes6U70B_jKWzYobVyxazY8Krp8lrEZXpHLXchDc5ndImS0cT1IlDMh69TJBksJM7xeZQ-rXRFL0bqM3_sqXhyZxUPfpojyAXfaFMqzpUU&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;8404fdc7-e04b-445a-99c5-daccf9b60eac&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-10-jednodilny-9u-260mm-rba-09-as3-cax-c1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9KZ2icu0&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2718878&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;89&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;LwmQzm4orCqJFeiTLsTw0aE1fElyX6isy4V_NE0zA-QSHZOc3DRZq-qW4enMv5t9w1uqe7oTepZenFxIhHfFRlpXl40Qw4hexTeuuBWrRI1ahxUGwqFm36abcE-FvOT2AODYCbq7LsmTxf_FnVYMHY9Y3HCaRqdrOgvkv66QrJyxGbM-8GIhDL4BX8KSdw0iQtKJTnYhGfMA5B1tTZfrEa_z0aez2SnY548Yhsw2-gsfsBWmSDcU7ROYHCLhgjGwoSFVdFI5mFVR4uclseIRbHhNnoXcRD9iCUcxdnmAwXXx7DPgQevbBL0g3SqPYpvP5wHGq0UWT1-0PFG3McJPUkFAXg31UY_jzc3hN8ymYRF7AFG3iAE4LnwvbEmFx-Z3nO6SbK7pdQfoks9_R24LnWJM37hk33zFQuiPSgcJau8aX3m6IoHbD7pjs-aqPZUtpjAmvizvkVa6c4u8h3Ii4NiImGROj1FmH45dx7AyFuOzRxszzZZG_t3_T2KqVS2BrziL6auAWIsfgumiopLnIuDok_FFDOw-YJlewgrwGjvRmZnQOWcMwR-OWu9i6e-bP1tvebjmO4bsZaMbz0n9_cOczeKzbFstYgdTzc4s2da9msdmodys8sxy5m85n4JwNH1BWFVUpzs6kxw4GAGi-dP6Vs2qOwxgWyWFlhyBHb-nGYrjAV_FxMNk8_JORBMkuZbxsmKBuwrcC2d93QpR8LeJbOQPqgbkF2dKQjhG2B06eoEW_ORuCg7ZnMKjLCNMDgyESDzXzWcoljdvOZ3XH7rS8iPFGBfxOtDdR7BqiO8k1ZMM5SSmSeemrG5h2CCu3K7IbPhDDDlnMHsinTQl1NDipqsZXkDTqHXMsLw4t3PgntuYSj0cca3dLW7mJVTJ7gx2cFaI5Tls_A34TndkSNS2WTLgme7cQvc7XadanObBPyDpUftZFmKT5LPgErDKP2myHu7KOBrDhOw24HK6MiIRbnnUA7x7v1ETyLfU7mYw04lvgLWZJ4TeStIsCCWWUPNSY_H_INXe&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. RBA-09-AD2-CAX-A1 Nástěnný rozvaděč RBA - dělený Datový a…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 9U/295mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2718878&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;u71wXHv7cMYlV3F77-dR5BipqHh5UMX5_Ou6ny1fqLcRxBZgFaSJExWRj9foR0ZakJEIBrA5-UvdU55OUwyf55ezoVo9DZbvOsg6II8HVZknNJBliSwhsz3WlCzl0-dsb8WJONhvdfDefQfh_t6MX2zIdoOVWy-6Ia2hj7b1D7_whZ1Zs_I5WFJJEDAEWYxH3SlrvkDCFJLPWrabw-LxXJbK4RWoHV0VRINZGYr-E46f3C1pCZ1O3Fhi-irF5YYpJKbndYblg2Yhmmgl5JFuBRAVvBVZH8cOS6KCKN-Nv9CyFu8S8glPrf8wvFEhg8Me-92FpWZPRrC61NNFP90dgE5M_VbSlwj0MkPr0Xf1DIQrO-Ys3snxZ3W-LPg2NVjE1WqAYL8pDufmdXnQCOUidyFSTncwJcnA1FyO2ydsJ22KEKqWwNPYERNhg_8chL10cYZzlWN42nP0276jzai_-G4_z0fDfaBDe36PZo2sJNUX2-m2oavcnJ-E56-gGsZNwjuy1UPGaGcBJM-8WsdPzVK6zPtQi9qAT3vR5KR5ID73VhZSeBr1CViDxCFtafrwjMmqf_-dydPU3FfOsa_RO3xdpZ9z925N8RU9H3-v1bJ-hiUfVryJc_LNakT7P-DfhPVgq4ueFH1NAbuhvtyM24zWNH_lSKmTPdIUbhCfbz3tq1iEiy-qRLDATSjs1j5eDHkkCuEbM2_dL2Yt2F6H&quot;,&quot;maxPrice&quot;:366800,&quot;minPrice&quot;:314389,&quot;offerCount&quot;:22,&quot;offerInStockCount&quot;:15,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mHpB5Aam&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;500 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W1JP1Fia&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;295 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1gMYZ6WZ&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15112974/img/76/261x197_v0MheP.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Kdw6t0AI&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15112950/img/81/279x192_SjMjVY.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wudnunK4&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15112928/img/15/300x300_EGl_uJ.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IzlZDRvR&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 9U/295mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;QzlFkZdx_6KSCmpt5pY7WWNjJTV9yBFGJzsC7Hx2cIINDEBM1FppBf4dyVejRpi1Lonwpm0dUaVLCpM4iOzxf5E_N2rgihq4S-IEarJowa6j7_lpxOIIPeHfcAzJo70_-WKk-1gf72ssItdzcfVo7LEmkj3u5O_LX_Whw5KniDXrAHT3A9YkM_7VjIlXa8rfzo6w3oju1tZbUHtwe29PcHgAATZVOWvl0z28EZfhzO3s8EOuF5ij2LBrBxHdNqgZIjvy9jNKasoVtCLcWW5rnKHtGaNntMMpZQd6sJ-myaE&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;0df49ee8-1f8e-4ae5-809b-a1d2b3522ec5&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/19-rozvadec-dvoudilny-9u-295mm-celosklenene-dvere/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WE3GJdHR&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2913486&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;90&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;DZAhnF21pTsBzlq3FVeoy8XcQ3QtaP6HmaYdoD9iVSLIvOUOy9ohOnxrrqp-BpiS7w0vbSdpWj-IvMR0OXo2YU5YwXFTALIpzkTtbkNzY5M99616srkk6CYzP3E8DsQJQgT_UWb-3NgM6xJUp1zPyneNOV2hlWxYs7VlyHQaaZ07N3ZBpG0R8uQ1iW-6BjLtiqnEOn1oDigZ5dmN-peGWkjmT99ogcSD89L-h18iQpk4QpalRPr25xQ3_NzPCgkd-y0zo_93qe_1DajT5jaXev8QSM-NkT3BtHZxROb6vF2kGyUtnxLAd3pT2uIoDu2RftSkkfY5Nee5dFY0RxWW59hBCV3uDZFwfyVtqqnUdK-xf1U87of4pt0P1F4DGYNhZnTYr4dAYXeNEIoGygM3XKEIveaA6Zd8kIX10E6DErJtkVoU3XZRhSZrmSVOYfJBm14oi3UfQuF6H3dNMVsGgksNSdXzQX1YB1G0SVv4rzhNHU57IFU3XL9irT26wVxLQW3ANdAKvd1A9XTvKyDptPYm3AW-gUzswaPUUGsLwQ_uMSzKKFpTWU1XCQn3YwaRkVphQIK9lBl0qm8DIcfUInuQgcu4MnoCDB_yXQp5llAP_qURKByz5wkd9OodAfRvGzZSwjtjkUTB_wBeEu5n0weyNAuRhea2aGsH5xAy8Od09zG4RkbKRJi8kGHMvNBCd7ARl2Cd_CiRLoqeak4mQl0O_MNkyRLzOZIWxG3_KJsj2nRynV4PrXlhect_p1hUDXSdUtMec3_NLtzu011MSb10UvKDrEXLmEv-hoXcnStxeJuw8u-FYi4xn9VBVngv8yrtP95tNaKVeeq1Cka4Einvz8lV9-NApkPObgDKjSVHs_r-BqWX77hC7a9CCpaR87gOT6K3EgKYAtV9VV1pT7zI4iKBdkJcZ8BO2c2paAYFS5nqr9Tpm3qmVqYoG9PlDoM8ELWZWtiRK-FDJA-m2Mb9t7U_zuEy9bO0AIigft4t5WxrDLGNPa3oLHUPH1a6D7b2lwP_Xcne&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. Triton, RBA-04-AS3-CAX-C1, 10´´ široký, 4U vysoký, 260mm…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack Triton 10\&quot; jednodílný 4U/260mm RBA-04-AS3-CAX-C1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;2913486&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;jPb2niSg4ll8fawotkIa1gr4P4nryoDcfcjWBlEmcz5D2V_v6CHDepe9LNDgSQENWJE0nEZtLNr1iMJM7fDRqQrcOm6OJ3-Xrl-2DYv5xT3sYZnM6WhcE7bFZP8fog5lBa480mt3364xU0YhPc3JHd2M1cEW1mcvnXU8wF2Y2DRbsa6I_4OMA8yH2Yfg4hjf5O6y5gjzaAEZzhFbfimuX4FoUd70sb8-85xR5eZCAlN-zsjIJD5fr5DsLXIKAw71YHQgWib6FgfjLypvpAskhFIuIuzsp9O0u7D9uRywJ3G10a_kQDiMCxRx0LVjD6ogQVwFSYkddO6BrAhFkqJ4l0vLFq8l1euDOeO7Qv8JIcWP9apnjcM4iC2ASLF0lNIUyZn4Au_H0KB6OVhBLG0yv1AMPW1fPttSCQnrogTzQ0h7jNyDPfrhfMAo7sgOkbapXOii-m_JK1hb0o5xkIHFYbDCHq4Li10HMafYTe8zcozop2Sl_tziYywa7wYAkyq6c8oiT7C3s52gNuovHTfM1x8tG40QOOVmgMgPJoc8rH8gJVM_83At0K8E2dCAI_jnwNcAEls3AyGpZ6jIO4vvNql79vDpuM26Ayhdi27QRPgwII-sA3D-v5NCyCDJQR0HBHRAY9QSM6oXkgkaF0zes2R2SH3RIUnS6csMMcRPhAIAwLcbzwTUeJlHDY3x5zv65DOlYmIEtzsF3eFt8sRJ&quot;,&quot;maxPrice&quot;:190900,&quot;minPrice&quot;:142400,&quot;offerCount&quot;:23,&quot;offerInStockCount&quot;:21,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QPuldwKz&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;248 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vBu0SYpS&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;260 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ClQIJqJ3&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082903/img/79/497x406_g2Xlg6.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OVpptzPB&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack Triton 10\&quot; jednodílný 4U/260mm RBA-04-AS3-CAX-C1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;IgNG7_IpQdWCD9BgmSlhkMhOPM60mZCY2V66hR9onT8s1iXUtX-tBnCEPeWBSe3Gf-ziCV0GGprVeOgqM5uDFj8rKEjgjgovygubTI9ndm2Mkxi-T0NIpCQyNMlP2UXDZ3UrziI6zlOy59BjkIl9BwS_yJbHfpQtQPcSpRsheHsDYZH6Q3XNr0YoQQL1OTfHo6GGVrqr8FFr62n0A6BpkdN3Fg9pgY2OL-ERnlrNnVzj8ks6NlWYmwY2gH472vfgbElX6fTVkuZ6lctd7S_uFexiOewWzg5WQRmWXuINzf4&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;adb78e58-ee46-4f88-a15e-3b045832f29c&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-10-jednodilny-4u-260mm-rba-04-as3-cax-c1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;90MvZ8LY&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3430923&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;91&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;M5QxIz5nNcEGu9xizb7fq1QDpaL-PHNXrPoPLjesjePHp3kD7ZLNF2oEbCDqcPqpojin4WubHyGpH4z09SgAmi3f2_6ppVmr2jztx4dvWw8HknBlI6vND-ZyQuGY2yFDTPxtfrvar5FkisQtbTg84cyc7thvfRm-T5T_DBVQhPrl5i42ZZjJRQBUYjI1mop1PeI_0ibhIDNRcBZsTAaFVzwRMJSjQmIJdebde1FISuTwGOZmBnvwGXABBNNXVJQh-1iqQNb1f-rO1UbUla3fnRJIMlYe1tdOXRXyc5txKZaUoHFZFoLYfqf8GxGUPOZyZj78uI-8WOmF9HcH1JmbbEsjjxBF8rCYIKkkTm5iQERz2XHmt2ubmqf_iTvGYBhVY1OdR7NZRheClO3cBNIf3eP7U6ak8tFTPKzNP8NSmBtjZNw40P3JKp2o_YkBS6JdOKohQsFb4ycfvXxy_6SUxV-ifPgxQBcEpIApnAV-53FJI2kZXC6m8SyGP5Q0vqZz4DhmILTMGIfe0LfPH87bK0y-0wXoh92lIZrBJ7nR4XkTI3Y9qgoKZggLZnc_X3Xq8QEuPfkNFgp1ZGx7ZYjkLQhFeOqhpcKJ4vBz9OFUZofeyXKOC8n2MeSBoufTtu0uOcS8HsPis6_AINrmE9I_EYTPZwzv1dZnLweCVtA8iUmToF1wOYceCEXMqXvrYoVzdm4m8AdgjRVuCir0APZvK1mDG8zjJc0yx3wQ2GqX2CjpkWfSe5NEumUiU5BXBaqov7kqrv3tasWzIfVqnovAWTFlo0vaQLG9KExMhvWNrLArJye5_8ULcQ9Jf9R8LwF_49IuIW0uAjq6Yfmi4pbtaPzWLjtxbHGozI9CKbCMiYKHI3Walu8m4NR5ZOb05kSsp9xuGSlaABsa-LoIEjkVOsGbCVA2LDsSJdSoOkRe-g3RYz8AOd9wVvW0ZQY1-aP7jsuby6A7jKlGoRBL6zEB5FO0h8F-qbQgf274D_WOKdcOMsXTXAK3GqcbzKNnhat_z-oOyQiDCqRF&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rozvaděč Delta B je celosvařený nástěnný jednodílný rozvaděč s celoskleněnými dveřmi, které je možné díky masivním pantům otevřít pod úhlem téměř 180°. Šířka 19U, hloubka rozvaděče 600mm (vnější…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč jednodílný 12U/600mm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3430923&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;OcuJ0dEc2btGMPLgad_VBWYqZSdgK-XXSCr8mOTfkz0TnRfmvn-72IYIe2-EVJjLqqGbYFeg_D35oQ1krk-an_q7_QV0BWvwHEci6Mt3kQeRI2583hd4HU7paSwWPoUjZnWa_cD1MvYcOtHTeMjeUGRS7rbem5YY4znY2FWkbiqCiaBLIa5h4epWQq5pPE7KBgvQDY-LvCXT_WML-T_I7hafHdYoW7AKrl3sFyYT2oOuojcSNxM_fzzR6T6GZ3roGJjvQ7ZguNXtKivVZjYeDAppkHr1XJvP_JRW-t0ywMGZj_6001UbG7RCxHxzGJN3cHDTET2NQGHvrYbipNUFCho-QL-r590k-mWPvtU6wCZvbSoDhPJuMbXWpY-i_3zZXzY6yCkIKyfsD8h4knBYdMGhYuQ8qh1JFJvM4AA8VKZOyJsFYx_aD1962GoAJjaX82be1UAR_GffNtdQhOM9q2cesfdGQgs53oIMLcIRQiFRVO3RBV0lr2Hkzv4QuWhriEJ8CKUn0-cKSh9KVCv_r0Ed9eFIZkPzof9DSkbRJitCocCfVmQELPX1Hif7EThEJPweAAdSdyrbBpH5dweag7-wsJmssEc6mnuTyW_In7ssTmmfRDDazuinXK3pHtgmG_FBb3tC-yt6ZbCY3aBuKPMxKtgZvfjymUVEciYvpKB5TlJmeLXUQpjv-IxZqP0PcKs7hRNOp7YeLh2b_W7L&quot;,&quot;maxPrice&quot;:476600,&quot;minPrice&quot;:317100,&quot;offerCount&quot;:24,&quot;offerInStockCount&quot;:20,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zLEJuIzn&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;n3uxQGyj&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Rj5JfnC2&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;450 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lkLJnuds&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082625/img/75/474x471_e2CRSh.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nmccO2Hg&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082655/img/62/313x296_BIdQBN.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bmt9gOEf&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082602/img/11/304x241_n7Z8_6.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0mhKFZ5F&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082638/img/20/350x202_iG6Y78.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GD5VMLWf&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082610/img/25/499x359_3JDhfV.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eeqL5SIX&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč jednodílný 12U/600mm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;lQBSSog8mfG5SJDlXt-QhP4CbBX2-Km62h7wSn2Vwba-O4SOx4laE2DXgfEMRaZ85Ke29msRFI2BdmevxPqbqs5FjWmgbboVG8NjB0pH-s5lY-Q1PaHppOGwzP4m4-3t8ZNJ_z5gRwiwSGac7TMJKfxn5wa9oEuAusJNH-DWRdK1gXFyO8ETVCNkce-Nip1CQG5UqV6yO92rh8qsTDZj45i0sYk9mvzWUSCe6znz_izbll920iuPpEsSa3HsX11U8-CkN3iIi0MmaCEyfBhzqrZJZDjTf9xirAtq0IdtfA4&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;cd6400a3-a37b-4087-b92a-076d952e2545&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/19-rozvadec-jednodilny-12u-600mm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;EbxVnDX6&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2944487&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;92&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;W3mj9dzb3vD7ZVzEB68ECchfSf7Dgr-h1spVy29J1s07A8F-24m3Kb7bj-fZ7SAL7BX51aNVxF_UDtcHO0AZyhEPwFK40DwYrYpiof5FLPHUT1amHNnEvcIcztoxyTvLONnAleEeM9bOHNGj5rxhucg9VsagSDcPpJ-MYmiTmZNZ1ctR-yDXO-4HSgHstlFrkzud2PWz9bKmvdYERspF5HABTI3PiPanFnR9oeQJ0WC0fzicWTqsUQW7M6DQ24UK7wJkfVdgoMStQ60yYT6we4XfRCz_qMTWrsuD35Meg7ptjNSC_G52MRc9ipWORFp7i4G5Wp91bUXUaDOuSUF0RO-W1gTfbHlT7pEf80zi-PuZHGVtq-TZnqmHO-15S3sqmQgAEVvpQ1BbEnnxGfB_fa-T2nErV44obeXGIIf-nrwrJUp21qP9r4-5e11yu98b33oVzNt4bnqeD30SYv39T9suuLPWw-j2HyrkYAcuCRCaDFGNJMOrkPapTli71g7CSTrQP6M70PNIgL3CKBehuu_gallF9qNyN6C6bOrF1XLuAISenGjoAZ0mAc3BZiLShTmXoYQT0J_gR0D_e4Dqeoq2ZjC0FYb7IWEiIc-MIAg3H61nHNI_qLOkCNatYx_EwOPUtJTIy-ko9kh0IoE-Tr711S-5hIL60Ic298pyUXEK96ufAdaOv87H_dk5A79KyFOMxojUkpiP7gkXWilRRvwAsgMRj4-kIFiCE4N02GyxdIbQhmXs27qPSruDJBi5T6pZK-QwS9m0A-Cdz8neXd7yxx5B5oTOEE0h2sZAkoS01eCtmxND-OcpwR7yhWyqRDGvLDt8NlkmjYBaJEI-c77gnZDG_7eZjZiXi_NEkigZDH4_eIBe81KUKBF470gcDb8u5nhjjKhLQ_2l4n-AQPl7TKDVn14VH_mHoY0eevNv0Edugx4gQO6vpeD6PZikH1jR388NA0LccdnYzA7yb1I4eKgnWZINI0XoLk742bMw_jZNnAbIT-UxvjqtICOlNohIxpS8lHyg&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; dvojdílný 12U/600mm prosklené dveře, šedý, Plně svařovaný nástěnný rozvaděč je určený pro datové a telekomunikační instalace. Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; dvoudílný 12U/600mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2944487&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;kKs2IoWB9Sk2JP1E2bf2AuKUxURKNkqFZmSGo9tFyXnnuCWJlbGG-3yj0XGrQ05hfrCcz2DeosZe7hOZiomdFQAhlN0nxWah93gs-w-qV0D2S_W8DVm5VCgQhf6n7wHFJDT420s0yNTGAnCnBYr4yGaYvGyQJKIomWFNQdbgcKcQhc0lfJPaZAKiErQwskEb2RnWRVzc4RscPUVihEio1xc-vtqIhzrMbRCVbTVIy031Q6UlOsbiSpKzR8d431ggKi9eNcKVqIhPkQMe54F8fUATFnv-ckzFe-K7j0nLYmwjslzHs1JhHVn8ZKvpqltv6eduHwuawoZkCXlotSgmS29sjtoev_sND1pArM4aFpP7LBV7veMpN2yIcQwNtzUXQqbKjNYkgJCvGRS2YFaQccd7x1BCZeLuqkRMHXZgTNf5AB8MPJO06lyyVqKy1f_0wlcgGiFU8p28VerFU06VuXwmtHAxGA7RyadfanIyUY8A-ABxaXCMiPgbpIVxpTxqYCH41C073JR6p7mclhXOHyys4q05aobeyvgWJHmlfjjeJ4s1oIaiycAC_YqAqoOFFWahGrOBNOpaowzjpMNpMtiYfvEmRHd5-gFTlR9bgrAOjruzcJ8d_d2e_j5svC1qcnmAUJRvXdSJJqNVdDRuzaeuCJvtUXopmGfdFyM4x3exFoanDPb8QYSyB5IPtSaWPf2t7sGIzWXJ0XdPc7Wj&quot;,&quot;maxPrice&quot;:444700,&quot;minPrice&quot;:349800,&quot;offerCount&quot;:23,&quot;offerInStockCount&quot;:21,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AuYJ6Bwu&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YaU42N8V&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kRrKsdch&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GPLuDYA2&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082620/img/13/416x379_Qri28y.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZiV7IyfJ&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082634/img/26/288x217_lHyXeK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FTmjr0cJ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;p1nHbSev3JlUylqQnEtQunlC3GRcvgqc3bMlVdaMtRnQrY3PYBr-bLIJkwORjcK6wPlnTnk9tQ_l0W3QSOroGRkkHjs_tTDe7bFhdpUqG-hw4xg7JoSxcSU3-DqmAta9tL7g1W5Wf05JB2DMAQ0uB1J_iXZieNfJ3cKUuarzSGxsjZIPD12gVhy0XJ574nb-Rznqdf33b52TjTRblI-8G01M6-oYmFBTORYz0E2u-GxU0ZzI2NlAAZWgSV1niAl5IQLTJugBaaD9h6eSrPrk3yPuI6thVdUEB6PLrTJKVKs&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c48b315c-4e57-41ea-84c0-d75a24d5990e&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-dvoudilny-12u-600mm-celosklenene-dvere&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zUdgDqwp&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6516577&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;93&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Saunové doplňky&quot;,&quot;id&quot;:2505,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011210/img/38/320x200_FzdFPg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/sauny-a-infrasauny/saunove-doplnky/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2505&quot;},&quot;click&quot;:&quot;B7pzJ1R9GpSV-KkVyWJ3CYrAHwPiTUAVK7xd9qOj-jThxstc7r5YLm41UBuBa9gyGX2C_vjzRTMWyaL7FOuRUEe7Yn7jrPFtY-Q93s83wqVLAbUWcMaZAPVwCg6cnBnTPqma63jpxEl5mvzbnfrvTY4k8jMsavMXd-Eak3qYVNjjQPfCnd7cO-m4jsD6fDhmlyJlTDUiPLL5LBwe8FL0U0iVM_Ow3JLliPXfZyZ8tCoik3Eb7aq-C4h8SUsIPwp59HWsGRZm5o2wcqba05_N8poD5R3HnxKyawJOlf_K0zjnPr1y9mcFlisE0IQagfWEi5IsP6KL20-ajiFKGNfjQ6j4_L7BHItOTiVQIuq9mnuytvUqCd2oRQ4RkBTYmPDwnL-WQvPNck4ZlSqL1B5DLwjD_4fQdG1hh_WT-IZttNnFtkRArmd7Pdd_wljKtC82WMmf38FKwcGfBSJknW3CMxf45K00KY0c6UU3urgi0u5J0FsBH2w9flZWj3X3rksMz7at_rwkmN-nczI0zelEpLHCeLTte7oTPKkGZCXTgUgcxsroMBJwyX3h2fagZP5pvq8NlFNaDei1OW54F5MO42x19-U-rT3sAhnAw0zw3MYQnZiYwz4GK67r2P2-P2FzrZnLoWeOkcNZ6Li_Ov86R5HBsZHkZ403OSbsSWEQq2bWhTDOuxZizg2X7mXItPQ7k4w4qsahXrT6BjNDU1JVaYErdFED8jxG8e4Y99jw8XAEYh7wiL-BdY0Uc0lzaHbyn8yGORkUvp4jOXzNOhZnlkpY7uNAw_kY2ALFnS6nfl9GFDqRlgLEvvZV3q08KnzZs_sGPWYVs4_mTI74X6aTFaKlwLZx0bHns_iWy_XoED0NsCMUY50DAI33_3nIEzgB_cxMV7LlKc_8z2EKY_MkR_mVuHBItQ7G3WcnmHvQ02eSxbJegsYiOTdUWrUoxf6krk8BbFcbvFcoNFODh_W4uTcV&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Celoskleněné dveře do sauny Andres Raiser jsou jednou z esenciálních součástí sauny, která zajišťuje, aby se v ní teplo koncentrovalo a zbytečně neunikalo. Dveře do sauny vpouští dostatek světla, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Andres Raiser saunové dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:11,&quot;id&quot;:&quot;6516577&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;azUEsvxV688m5_t4XtCsPY2ZGSdYzPrXnH_NesMDAz1D8NbDpLG2ymGXJJvIZYDGdHAa6TIJ7Tal68gYx6ONoyJ4BuQomTh-kfe3byGJdqbgbNxJyzp5JkNvw4P_os_jrptqcfBq8o7GTpUTnG534S0xCPEycyMTVU_xdp9Dmp5e8cqLZedPdy3BmpGKiZbaARf4Xp6rN9YxHBE26Ob4rd_GNy4Kq-ougO31HpSkadpFUFAL3FWYZVGBgcVXyZVsEbbswAzh6cjpnbgBUSBT-aldIf-2NTyK4psMJh4Q9B-gjmhSgV0VeIJOPDTzhlBHFqgcT1sb_fsvVh0Slf_BOV2iNKeu5Vz-AjTzT_WGI6U-AV2TCVr6s27faVakCKijgWONJlQwISipHwd5JC2bdCD_apqcu44wb_16iMRqwXBguIszOhUIMnTWH0xCA1wlQeUQT7-1PxDdZbipyFbgE-umb3aFV43HVKpBMDuVYH-YLEz--Se02mM7NGj5JPZwnT9mYerG7me9vpBkL6fbAMENUeZSxNuSQyRmLEPfqhY1XeYREL1QJrUjYBx3aoE6-9wmFJwOSCYR7Ax_CI28GxA4yk33K0KCsfXXL-5OWPTyjbepf3Rx_sXYMZovw0e-o8ZUYHDfazWlkNug6jJFo_odbagUK7cP&quot;,&quot;maxPrice&quot;:620000,&quot;minPrice&quot;:615000,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;saunové doplňky&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;saunové dveře&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1AGF2Axj&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QJ_Fo/T7OuTr.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aGijmCZO&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Andres Raiser saunové dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;i232kQ19fL_chyiKblNhgFGqbT3wdUjzUb_CWkejLCNq5aXVfNBEbIixQhyh88t7_ZXqeKoULfQ8nhxRost7WwB52uDeHQia3Sf7csGxj7YX57y0wByjHONxCpLtMPSPZ7CvQlTW4y6XRz9e47OENrhHuBj2TBIwNSQVPp7AoJH8M2veGKjFMyKAP3m3DToe1o9ua7zkbAQBrw3qTTR6doWt4vqsrSvfa_h80dIzfO4kql2SgSdv6_UBSitbvVhv78z-zqeuxdgt3I6JAV3rFJie_cXH2kkQTN_taG0IL70&quot;},&quot;rating&quot;:93,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;165da5f6-d79b-4355-b95c-0e3c3a2faaf7&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/andres-raiser-saunove-dvere/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;19WWcwnd&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2954331&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;94&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;R9NRjz4J-WHhhD-FkTdQbBasavCGSBS-BUwGJBczEiHJPICmq6GtKlguce55V8JOoBOd30CsrY3HKIUP2tAZyckQkJfVvuzE07K3Jal951uWJeKUW7TWg1TAnEAiJy22K-Z_wVc9kugzlmM6LU_et4Hqx1hDU5QjdGTzB9AuMkDuQFieUfYROYy4HIIJXse4WG8tEQhxlRyoezkylGRSsP00vsLngyzPCRV3vqywiooD4whY7TBaBCHaGhv2Rw0bEjUU5OFm_cb06fv4ERT36lSg8hxPxa5UmfEV8w46z6613cN6ICwtemzB8wqDYSKaKkXnXeIyuZHtXnzo-uF7CduZbZp-xpTn1HAglVkYVSwznpCjBXKNcAC31E_7KAgCDZmfx3DknZjah_ZoXpgLlfIvLsi9cc2X2iuyJ06G186NAWeEJ3RUS3imoU9xX3-00AAaE-pVThGeDMmjNTnokNE6kjQB3EbDDyxB4x63TSXB-6jyh4j8k7_lFY79ro51OFSyUiyaWCOHhTuw4O_vHqdP45PapSHl3O0AjJEzd2x-pFyhgqvtarM0-4kdsdF8buLk7uXQ1G5nClyso9Nxn2ADl4ZiIVTUEDapto-KtEf95EAVoPtW-u0QWbc1enx38GpFKNC50tuHemr1fVcfDfiVtJRQl-qXF1tNyowUq0wp5cMYSgdGiLCNH8MGquJbdiK7DcqqGX9ybNbCoav6fFBWt-6eb3PpAaMtbfEl2R3NdeFBdhLY7QY2etXrLukpoxeXATwg0hpQ8hQ8Rx5pf3POwiiGQ1Waab1m1qjZtuH__VC2aAJg7w5z01cPLo1-rgDgzQX-eMQ-jDi-0r6P71a9zyFg5Ozx9Q0gx1yitGOMsFt1_5RJfb9RLzjxBj9WzeAWHvPASe_zz_15_2cJHGq7HtB6EYQJQS-5UsgPYWtYFw9w8Pg3f3C-7Ck3BNHMzl0QAL7OBxMjwl1xielzEhvtQB_w9oIPlfKp_-0EJ9d2Wl2u85oGeoMcatjqy9ZtniUq95iM0bZq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rozvaděč Delta B je celosvařený nástěnný jednodílný rozvaděč s celoskleněnými dveřmi, které je možné díky masivním pantům otevřít pod úhlem téměř 180°. Důležitou součástí výrobku jsou otvory pro…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; jednodílný 18U/400mm, celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2954331&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;6cdBy0kfY3ZF8va1PcQyFDGYCF0rhbx0m7mRBKRnSp2oRfGE_r6EgXqyxbGO9OoH7dNrsWLVz56pu3Dpj6nlXMw26F8vq_LvrcBqSrLvHeaDUNIdVKCdC34QXMx_BvXa0CJ8ZaJB19lcaQVqGXNo4D0Jau-4ldCN8CD0HS8VRqv47yV4EdVx1uToKfCw1AF4wQA1U9ERji13zs9CkbDSoCsfb9KMKcejTb2qALygikP8PKNTvQ0eAJxNOuRNS4ZNv5RfwvM1wVULtph3UOjipNZx2OHudyDb029YW0pBIbmzGxX7ZFjuumuGLRDVl0_ZNTuN7w6VcpZ4WruO2XJO6mYLbdGiLHIjHnzNF5yc54NcX1cJL6--3ZTBgIVSLyLyC8XoiOk9bf_yx-rOS73LNM4UFEnEP2nzw1TXg0m5jXZ1oxSSXhSEublmSAXoBXk9GY-VYLGBzYNHchPgmjyaofERuaVmO9clcp9D3-IoIPOotxy-TWSF4MJWle4hbDRaN8EssiRTP3-3eLycDebgNxHSo75zNAFOv6zezyAm3sEgy2jya61imkeuSRItvGhDPjMOuTSM7IqEHNO37JtAp5JFlbtuavZmOiZH4b_ypyEZVNnCgAPhW2cTrUbS7obd8pn17-QexEIYtezpDNk6fTa-4ADWJ1m_f4vs1_ZOeklV04XH8mvMVJG5E_bpsMK1OaBoo-zO-RMbD4K6EXbo&quot;,&quot;maxPrice&quot;:399905,&quot;minPrice&quot;:322400,&quot;offerCount&quot;:23,&quot;offerInStockCount&quot;:21,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EYXJ807L&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;900 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e81YG5NY&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;900 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L1aa6V6C&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;400 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZnXhe2KT&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082632/img/85/313x296_A5Zkt0.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yuBfTSxk&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082643/img/76/300x225_ixi0Rc.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;V0Tu0ZB0&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;p1nHbSev3JlUylqQnEtQunlC3GRcvgqc3bMlVdaMtRnQrY3PYBr-bLIJkwORjcK6wPlnTnk9tQ_l0W3QSOroGRkkHjs_tTDe7bFhdpUqG-hw4xg7JoSxcSU3-DqmAta9gMP8J8b8N0IBfp1A2dtBKWLGuxIFdDjnGBij1Oy9g6A0oOKqhWpH9FoeLEcmpq0qpry6e9Fog4Oqm4YcTosOXm17Fd849LUWmISb10Nz8KALg_TH_YxGPD2CblcyNhr6j9LJQax-o3XIx7Dimd0SeJLZKemKqo3yDHanbGr36X8&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;54fb061f-7b72-4971-9970-825433bbc560&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-jednodilny-18u-400mm-celosklenene-dvere&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9tAWSPTV&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2700044&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;95&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;20t_UtxvDlfv6JAzR8wMl-XQTg9gQBCl-ul3nJV-SeNwwUXB_fEp2L7_xA1F8kTZDJakbrs_HUUVLQp092Brz8y8h015BB9VmPJqNpKB6dJR3vAk_q3aZ6B0h5JP-NcF-GHYLB0iYyZgyqJATMai6rtyKIobBfZnJSm7z_nhJ2djDoiKieszsGGJ1yKXP3PO5bjlVoNK9xBakuDCjKY_yhVgc0iAC7xsuJFC1L6dDgqJPDiqZBCvV91Y_I_uD-va8eg2hd4QCQF5GZBMOR5wFLGnINjpTxcBnBMl7JGhfPGBs7C4trch95A_9yC9fov9M_Lpt4q_GuQcjYUuKpmBQ8jE5OXOIcQuhquPNE2B2I_8dE_coiwGEqO8cf_mwpfp_KBGfo7XxdNCI7J5I_fIoLT2ea0lHU9s5_x4ho4XjO0RaJ7O4fcT3FMPJu9-Vvk7xI8vdR2ig4LuQI8aTatZ87k2BfQ9wM0rs-Droqs2OwvMEVpo8iIXbSsdGozLE9b5B89z9oF4MwgWDwn1A3pnHaop80XhoxpAZFmQXYBeYnLwfGt0374Gj3YngFmyltC4mATys9cHDEF9nTWTUVLjzlwBHbec3w8XHg4S1hzHenAvrsWKfFMPNMMM-QRwMOyacWdwGopdCzJti0QEdxwHLljk7jPi7lTX50sCqIwyRhA6aJTHzxK3r4Ay2yxmk4zYeOnaksQcSAZtSkWxrBs_WZURLJzOVmWc_bbYe1wdcBOX0cxX4JBsksjXMlIwLVNXSyY8Bgpq6JX9SSPlEHOlMZs8271CuRYu_prSbZkJpZG9fsnUaJEUNJb43ChLzsQrJwO4Nujhn7TOjIcqywIZR53Fq61yqIi391O4GuMpPRXDa7PUz7jIXF_5foPS-u4LuLpAxhuaRqzgMGC2PajvJZ5mXwsoE5o_UvcYX42xLGoJWy1ucjTyazHHOxu3YNFVoky0gEwYwrB7MEHxVCH0G1yb5-R5R1E_b9UwoQVylhuJuLXtdUFR0rVgm_5hDEuAkm2tGFhVGl2O&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dvoudílný rozvaděč RBA je velmi úspěšnou verzí nástěnných rozvaděčů. Otvíratelné části rozvaděče umožňují snadný přístup k instalovaným zařízením. Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 6U/295mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2700044&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;t1BWLOqHtunM6O_DpgKakn6TVyYnKvQxzHLGHbiSY0rG1n5LueJCUELuyuTGWoDJQQLE2YyrWUVhwZJ5YmQlfAgUbynovnunn3Trla-Nz7apii-lhCk01cg53ar_BAGKVfJuypsDwLBRKYdt90g8t1R2asukOFnzg24zIH-d4fk-12syOiDG4mjOVTImZOtJYTFzthLZ4YNXyM2pIVYydpawZr89v7rOLTL1JJND0Qwi8OJ0N5NDixH5osUoQvl2pVAOutyi0EDJlX9fmW9IH0UgfS1sMzAD_4U42cVeDGVlQl0hI6BskZL_dIQcVURk3Zcz0CFygQikEimipdqVKs1vHUrXLfzYvf-g1L6L02iSl9eHwoIHDs_hEdMnpR_9uUof_TzEcUvweJ1EqY_JG1MxDimjn6qp9catlHF2FeRzf2UlTBZV1qESFlPY7Li3oAAkNu6ZwBugmeej3eWk3tOXA6W9IQGsaskjI1j_xVi0zdbz1K5g6sbfCky3LzuXgBLq0Yv5klKtROJKbclV11zJvDwzPt_db45FsmhAe4Kj8q-8v7p5HrQXyoKg583FOmOF4LyWHSMyrygl-M-2taA2aIxTaAMOVEvWBU8qEt_nuXmfem3uGxAJWqKkHH9zcSl1eEx_B4NtdQqFgbXVvYvfQMqJ3OzCUgFJXwOY_Hp0yEc1JJsgktb26oTzvqffKsyC5cmp3GVepSXms7bj&quot;,&quot;maxPrice&quot;:342100,&quot;minPrice&quot;:293500,&quot;offerCount&quot;:11,&quot;offerInStockCount&quot;:11,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B6LUHRFA&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;370 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wb078uE3&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nQ5k4zuW&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;295 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tv4aeBJK&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16020244/img/86/624x474_jfSglt.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oXFCJQaY&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 6U/295mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;9_CeC5UfeVE9iEn2BBSOMGWe6gej4BAhE4z0rmlRAM8lDXMoCXc-X9d7CCb32be4WmKRrzR6rh160y-RIWDReeDQ5Mr-VmDqXb0-cQjQvr4v2ydI8dAPxnW_fyESTO7BGRghzfb9Xy4MLzmUVFF_VAZJnej6L1KSVznYGyMxUwoTDNb98RbMkBVIh6pMk7aQ2kDhf-_iyS1UBUqZoj66u7zi46InhzlywRsa1upFj6YKynoBBKR9q6tHrTr0hdBqwvZjDnp-ukoPb1WTZ3Ls8g&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a74ad56b-0f2a-4ca6-9a67-d7bb2817a3b9&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/19-rozvadec-dvoudilny-6u-295mm-celosklenene-dvere/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wv0qyIQM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2954334&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;96&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;7M0z7LQ33J2ol64b8E7Zyq3gCveanMVaP3_XuQLJ99yTEAQjrMV3WRy5_xoXSo9_vw0bQEoepdQV1Ft5QhBka6dfDL91jcCLFs_bqapJUFDj_CB3xCswyyml1rnAI3pqe2jFkSBth6rfnsm8u9LbalBVH9fLH68lWcBpwVnDUSrUjTUx0XAJFmyYzX-Z-PUJDHzoT3z7pjDuRqcuEMln-MuQ5yd3jUmQDaB7hpnUFzLFDq1IiVWrfXIlp3cgnGx4MPoajbdE41zes7ZUcuE_MhDmXF5XPEkuA7_-Vp391S6cPauiEACc2G09mcfENq2xr2S2ptzIzdY73jbtrglRxw58h5Ka02YeTTdoN0B4V-SKyAoLpQppbSmwrtZzZ4_JEzS6-kd74ciUmGYfL3LyroffLQnnXGD7lHEJgTw9n44YUhoJWhwhW0GNDmgCYNb6QI6Vm_VY92rmgCzyGGKFuPE7qjLUxiVcuALmExTBUmtaYhW0zpczb2i3840-G51IR02H7lZpoEjsBRZHf6Gk5iSZvLPEicEPFIF7JI2-fLorPD7y_FdhrtUmRyJaKdU6E86Lfq_PG-OXBtHnnKnWXVFhLbGRGj0Pk1e7WXEzm685bfMKADjAVAkpE1rf8pCiGUBNehvrV4XeQXMM5hr2Th57WogGtAZcQbVwc1W5is85UWaVYVeOjiaO1dNzEujoQqLFnckl3LSwa6fuoL-T1drnIC6DIk2irGXmQlUTnUBW42wxF7OEQhxgLWX0N-mNRVZZ7Zy00IktCCIsJIv8Vx-etZ0oW8eN_DIFM4KMYL-2lo7PuHR7CpNF_3utuBIoIc6n7L7tTgY0wekoNbGNWrzwU-Y_uSLoUGpQhYbws76FMYrPCV1WrM7RODypW9oRu3I_OzUfna1YohM4MkAdVd8g7EBgYlp8JPa2Ft42RbCsMSsLMTOEJ1qFsWx_hyp4YjFkkXBzkMuBErBPsjgQUF9nfkv_f51VymNe4VIYdcdaLcrsuQplCigrsGvYayBhplwm8ZLDLCIF&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Jednodílný svařovaný nástěnný rozvaděč s krytím IP30, nosnost při správném zavěšení 30 kg. Dveře plechové s perforací. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE Výška: 18U Hloubka: 600 mm Max. doporučené zatížení: 30 kg…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; jednodílný 18U/600mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2954334&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Wgtqfg7yLKqxUPETH90OwQnLYqrO7cX-D52zCgZmMpwt8C-LZK5zPruEXa0X6sDMOKrakvlREs5g_vTJjdxbTrnEkxez-mXDt0wjD-zmza5grVElJ4YcWDddStCRwbSpJWGxyeY_IcWDc2hVFyGP6s3beyOCQj3wlv9QIomJCfWt3U_kigJIQZSxiA5uFJeoV3FID4gWFTUEBwgxaJiMNRTf5GOYrqWIEFWm5ogLWtFrrSlFRSDiXhY1KFmkgHMJZI8BRqccPkUbc6oiXixETpq8PCFKsFs4HbnE8YqH80OcDBhsUqv2T8dJq0DhrZW4G39O4gdTw-uPOEyaZ5VveDmVcaQWHM5WMiTTTyvwSwrldgKF993nf1uMkxUSbkSAFswHmla13HDw-aB66NfXaV6Fn-StdO2X6DyLGkc7MvRLPsx3i-kK0HOy5FRC5gbS9TPo4ToyL4NPHjfab0nM3xiimPiNo98LrfG6v7lm7k8zLH6RPBDGF0YBX5_B4cq2Hc3e3Z1_JP4eiGq6XAPHSYTZ-abh9jzEOdsMV3j10gDvY0pU_2h2SKj-vTQXbfyK1ata9RPIYUPvv_rximu7KAIJKWYSlO9bnDQ40o4Z0Q83_VAF2df5L1_LJrSqLfsQTbpvzbMDm7sV3wLO7a74ZIIJZqbSYrBJHuzmAsNl9YQpw1ALtl5UB5gjhNfsneSQ3aFENjfqbXgXV05Jp1ud&quot;,&quot;maxPrice&quot;:565400,&quot;minPrice&quot;:367400,&quot;offerCount&quot;:20,&quot;offerInStockCount&quot;:12,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l4S15ruv&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;900 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1rUaXWLP&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CmVgX5Df&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082686/img/71/283x224_tvoDpO.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ACyYzXWv&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;p1nHbSev3JlUylqQnEtQunlC3GRcvgqc3bMlVdaMtRnQrY3PYBr-bLIJkwORjcK6wPlnTnk9tQ_l0W3QSOroGRkkHjs_tTDe7bFhdpUqG-hw4xg7JoSxcSU3-DqmAta9lR8LZ0VDWlt_Mh053Azcg5H0zsqJkBaGPxu2SNQKNnkbY4O-GnNt2Wh0pXQyZKfAJ9eeiTDlML5emjAMkM0I5HSLBk_G36jV6NWBHJBffYdf9ui2oiqbCSaUiiyXHKcHRSvcjzre2_4yDjAOILMtcR9fzxZkDXxkFtvIUzExE_g&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;d0a7a0e4-d6bd-45f1-83ab-66dbd175ef89&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-jednodilny-18u-600mm-celosklenene-dvere&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nMHuBEp1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2702281&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;97&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;dAuGsVBCQBChw58RAEZeIRcpbJdMdSS_Ift7uTS51KYp3faeArcWNSTQC6m8iyhU7DSvXGldz_D-1eO3GQgELrofSJDOlfwbl5lJ8G60Jmp0ofU6vDgqWFD1LHNiJ8vhs5QUlrCibjzujDUxrHxRtNt_4hOqpXdw1n-uPgFUPsvmV13tp1l1O2A1Vxod5B69JWTEnMyYuCi1imgG4uLs7QXQ3sfvuW7OgYG1_3EbhfOKZElrXK7oKzpXZaZGREA7KK0hozpXfst11DLa0ffj5cg4k4C87sy0H0Lvq55gt0WKD6nDgYrhQIeQwIcu4yb5U880lB918_aI7Orab0rP1P_4Kz35nJjNWjaJtH3co8sBpL_Z3A93rB33EaW_R56NgpEYhEaVTGR0D1vD5GusCOQHdPB-oTyrFQGZlLP1SiRq6aOd5sJ_qro8yMsBflmixQehzPwy6vL6O565L76lc26iM6hTL3vuHy8luo-vvqXGTykPhA1x7w-Nvl1oW5rkywW4Bi4BdvSJATQTMvfpIS8PP2hmNVEG3cyYrEhJCE5mtiwU8_-lT5yiGA7GSR-0Uch4DeBS-6Tkkzp9MCIb-a_-_Snhcz14CXv82w9SRfa_xSd0XiAmj0BPRRS23KvPr1RR4wT4COSv_YS3LpJ7vABvQcQZ6SboPFMXu9kOrXqsDxm4XoT4wirxEwETSGMaUq00DKxE54nCNicFXz_PqpQ_RD0NY80qZaszXfuerlr16TCwnzG0n3agzRVtXb2nHWwQtqktKSdHEbd8mPfIE__IBpWXzuiFGOQi9BJsfhbSkXyOWh9q5f1VPgsWoGvr7a2R2pW9N0TEdH48y8_h5dvq_4992Hws8m2T5cosyynXD0-zvQHS2AqP49T4TdTfyqdtBtmEPYyzwtiKAZWe-my9nkxL6molh1nbM7unjhtO_SOv1f_f_9Uvi98Km_IPKdERzaKlYEaoj2A6T_Nxlxhsq41L_lXf5Aio-Bt-KVGEK6RDigsyjsmdG8HF7dW-9eMUw2731w1y&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. POPIS, ÚČEL POUŽITÍ: 19“ jednodílný nástěnný rozvaděč s krytím…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč jednodílný 9U (š)600x(h)395&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2702281&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;RhLPQKR6AmGMiM1gIgEoHmpPGF4tp484t08Jk_4DN_vV8W09kTSRTE-BHqhXhT-WbJmdzag7HuDBu5ewTc-tHDDe3EJuLJOMZaZhp5HalMhIjwzfNiXc1FN0wuAIsLlmh7LTVIMnwekCJLILcwIWwE_ittcWVGeiYVyWXwZw5Lb2OAVnZ5e1R5jB8_xKWzpwUQGJSXRtB8cK2TMD8q85E0FdOjRAqs7yvStVvJrwfiX7FtrMed55gVmZb7YLiWThnb-BHcELWpVEnW9HUTvSXlucGVPePIUjf7z4svk1lyzFuLnyrTbZYHy80H1pRua_ddKM48bMsWnDQhWHQR1oyqNk1ZkmdcmTXh36uXHjOi_I1MyEb52zwZFIGk2x--s4qXx1lb-lY-oHF9Xks49accaRIQQ-c-6CHptEIR8X-k_9T9odGvtwsCSLk3gS2nThEZeoovGk9pinwlgmhmhlA7qdrJADRWa9AZeIKREj9d_xjgk_aBtDMFW93GSm8xpjozXe0zICnzIqfhR7Yn4eTew6zpBAzpwmo4YJaXo8P0V5w1LvNmwDKHvj3zTuABk_3wzrQ45an5_JKTHmKb1U73EpoljljrtLLG-CFzvQo8dh2eeY2IgCGrs4zbKT3xmHVtjAuVqqn0AXxV9yPw40crwOpTqqjPMy16YnYsqWFLljPBN1qeAIL52Ix7bg-GoG8be9RkgBEQAImTxRgN-J&quot;,&quot;maxPrice&quot;:325600,&quot;minPrice&quot;:263800,&quot;offerCount&quot;:26,&quot;offerInStockCount&quot;:24,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;500 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cCqPxnPM&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;peg1cq2x&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15072533/img/70/758x508_5VFjRm.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;28V8nPMr&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15072567/img/77/600x584_a15uvh.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UH3f0kSu&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč jednodílný 9U (š)600x(h)395&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;MhnBPphcC5O-WWd-UtmQa9WMubDADMSfffB2ksEEdbt6lfk7PV2vTmM0FiOV8S8VHwo6t648TliYHrAOmg9wB7D5xStsE2J13WfM-D1p8MCJw8kFbonrj3q9vwSrRPlXjEFH_QqOkT81krFlsI4n6bL2aaOZltLkePtsM2K4a1JkJEUE6FQeL_62wxtY76qzrQ0nUM57p44NlphfEWe0tNXkPmdVEGvfN0zkfQToh-nhOuywGvu7kZUoF4QPumEzIqyEeRv8vKA0mB9AcVCUNgxKaFk4mXVZr2EAywOt8pI&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;f4cc5d2e-22e8-4830-9656-3c43636c7b1d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-jednodilny-9u-s-600x-h-395/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;LhrjRhW4&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3450320&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;98&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;egpUmpSndQhmAYPSYLH9rhLBM4wPm-GkexQNjOGq8m8REsmx_KURwotIqIc9T6-TOXGJBHXLvQY5RN_k4gJvsHWwkpGqnf9Zyq4J33rvp0xYqebQeZSDsfz63-MlXu9CKdULa-kcEtdxfT7l-57_Q9g-BvFePHqRsowHrtrCGMJ4QzQmNFv4XBHTBQjyDz-SROVwMjLOcOmJBwNdmRKAaVqubzFbXEoweQjwWbfet_GUrzoW_fsXXILgXD-5oSOU5Kut7QIVMai2aMiru5WmJ9ctCWWlwWwXCx8Xbxm4zfu3fbK6wh5UBfS70cqNC69dVtmh-q2QDxziCDGqys97QwXuhkD1O82eq4RFzSLnCMzN8CEcIYJMg_nJnD2bi2QGOsQ5AdRYjkaL2rqzNAIjh-NWdTUlTnnRd68hQudRBvv_y9fFvLjGqiiarsZEty1RlL6DN9fUBZfo88trzwidD-HvgBG6s1WkEepQ5jIpfpHTdOYJ-KQTJxVQNZtBoR9kXc8TIlRGvmDJQ5xlE3ZO7IgMCRcHwRf-R-RYHGIQmQjaRBudNFFY4yv7F7PsMyDzi_HH9lb8PPx0PuZ_B4B3LRydhyXJXDO2MaoK23XIcDKbkO9GzQ95YXmBVXxryN4nu7RrC1oaL7l9qwVQ8rcGkB0z6Vwgu1EVlerbQfwou-o8CWsjDI7H1Kt8UU350qrav69mOh5iZl8MRN2-i4PP8OtPA9Svbt0PrI2snyKmEeaXchzMHJ5enrePwyp6icurme5PL1Nyb0BnDLSQzHqdeqaD_sb-G19pCh4bNRx3YUQ4cPFK0ZCzjh35Rtk2hr4Y9QM-m7wBIFK1BbTAcoOc5hkjRyqa8IoXBDXmL3R_G_Q1B9kW3dLssipwPdlURiLSMu9wCs00m4et4jMhYZ9nxN5a5yIZeniCTSpvj-r2EAFB_7tXp2tqlq60NAHHqaa9Bl9E0wh-zfrS1vM-g25watX7YAgxS4frrea5lATQpGNpXolk6F6vDN_uF4yFPZioKvbYV2rlgufC&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rozvaděč Delta B je celosvařený nástěnný jednodílný rozvaděč s celoskleněnými dveřmi, které je možné díky masivním pantům otevřít pod úhlem téměř 180°. Důležitou součástí výrobku jsou otvory pro…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; jednodílný 15U/400mm RBA-15-AS4-CAX-A1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3450320&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;vPqLUpInhj7qUik-J_t-i6LXywBzYVEj8w_SoxouH_b0DntVYMN0v4wTE4f1eQoBbQ5zS1ss3K-R1OkTpbq_v8pjAen-Lp3KvPH7ktiPUEBJwz-u2q4MvZpstK29_BknTdsDdzYdJPYW5kQuyg4ZLNF4YuFItC2gtYtEB_dW0f4yXR1GYToXTSRWIOyVJs8vtpP_9T5QI75vQB_UO-tCPZtRf8gfgQxkJKr9j4kytqz2D4hZL-8-q7JyVHEGYkRtqdx2RbhpoLhVCwB3Z9w1affR6jHZPLHBRZfGB_3WPT4x9vL3dDmEy1FzxrI-tzkQrRCxmmx9dfUq2nSLDnjMEFWxhdbpMWQpFhD0TtOjNrv-CJOXv2HVNvsAV5lmUi8jrv_WCOHE0-GYmtJQsOzVaYXC7tXHpTcgsn4Nq0dPRgF1714ckUGO8euaD7p6FC0gRI4ZPYdmR17AQ_b2H-QHYmDshj83k9-8kqlmMRGQ3syopPiSwEt-x1QVAOwljWcYfTi6IMIbLlQddNLEaniQM2iQJAvdSoqsOckwAPHOH0UJ5thn-uzcyLGUHg6l-pa2M5OAJpRH6l2ghDceTNiZePDdR49gFWsXThd4ie5WqNs_pqhPxt8zpE9lq_4_YI9sF7HFgJGLosziK2QTWq7RNJMK45jleT7bm4XznYnoirrlfcSX8HI78HjVpG6Oa6bCDsnorjsCLzps70z-UaQ2&quot;,&quot;maxPrice&quot;:384500,&quot;minPrice&quot;:302200,&quot;offerCount&quot;:25,&quot;offerInStockCount&quot;:19,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vp8nCHYY&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;770 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wtRE2qXC&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9hpcXeem&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;395 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qUrjdQdW&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082703/img/44/667x561_TSCNJH.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZzYdzsEy&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082706/img/84/435x423_6WOTfx.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kqNmzF6K&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082749/img/50/300x292_FTwcbK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iTScxVhN&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082748/img/65/250x237_tCVKK4.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oyhZx44M&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082709/img/54/499x360_Bw5Wdi.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mYHYSwNF&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; jednodílný 15U/400mm RBA-15-AS4-CAX-A1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;_f1ds4MKAY9HWwpb0hMj2NiN94N2XgnMCtUAnyJ_aeJ_iCWvP5_6jLNC-BhCOaTocjD25rGvmo83w2ttzCnA6HdB11rfZhQwGDbOlpmrocri9fhvy9cqUMczFzXRfLle-72JPGEHUPIZlQODRZnvvu1YhWpnCCH2W4Hx8j5zdOL2vVc_67ew4OC9r1XTxl7tBdNDvVlF-APbIcMZQWvnUA907Mp4utfYmZT2A6-o-S6z7opLDBdWd9FiW4N5A_VDaTrR_rvulFM33-GOX6DN1xJCZlUrrtbpi7ee32mkNlY&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;b61972ce-1326-4787-b398-5520d1626067&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-19-jednodilny-15u-400mm-rba-15-as4-cax-a1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;MishLf4u&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;68xJ2mST&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;RSoCLTdV&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;usx24b4v&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;index&quot;:&quot;4&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c4247965-fa8f-45dc-9dc2-52f205128ef1&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;9c433543&quot;},&quot;index&quot;:&quot;8&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;c4247965-fa8f-45dc-9dc2-52f205128ef1&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://woodglass.cz/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://woodglass.cz/&amp;c=UMMCAEVTGBR623FIKJHHZF72KKXM2ETBGEJBBVMZNQF32WNMMZK8MGT2MGXTI7F5HEIC4A3Y7A4W3RAX2QSKBTENGAFW22WCITMUTR7VAJDC8926J6NVPBIAEC8CQ7FV5ATCC2R73GYPSA72VA9Y6TKGGXGTNGSTZ36THI4ZDZSNVWURPYP7EPZZ32JRQHGM8KW3BXB8Y7HS4QERMMWN4JEZ89HUJVY8QXWBKJXQR79H5I3SSR6TQ4XG8Y4EFXY8SS5EQ542MYR8PQQQ6XWZ6SXUQBCUIPN2W4KJVRXXEIKEJBAKBUJNCX9VVT43QXHVQ6IT4CI&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;woodglass.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://woodglass.cz/&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://woodglass.cz/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zpracování plochého skla. Zakázková výroba &lt;b&gt;celoskleněných&lt;/b&gt; prvků v kombinaci skla a dřeva&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:108835681,&quot;headline1&quot;:&quot;Dřevěné kování na sklo&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;&lt;b&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; stěny, zábradlí&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:538232638,&quot;keyword&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;keywordId&quot;:2483755647},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:538232638},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TueKbAMi&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6c649ab3-04d8-4139-a8c9-c204401c3b70&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;9c433543&quot;},&quot;index&quot;:&quot;9&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;6c649ab3-04d8-4139-a8c9-c204401c3b70&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS:%2BStavebn%25c3%25ad%2B%252bsklo%2B1/2%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=ZDAGDCCMNWV7QJN992GARVF96MB4S8FIS87VYWJRQZPKZ457HY5ITIB6CCIDIGK7T6Z9C5XMJJMCB3HZPYDA6HPANPBEJ45HX6AEFXHD5NB29GVYRHT2JPPT8HCA3WZP7NRC7249225VQQ2CY8TPNKK2X79URW5S5ENNDWBCIBRE7U2MQ2UWW8ZM2JFB6TKYG36HB4VJWRTM34DR4ABBE46S4ABD26BUZMGFIT7M63W5S3S5BE4WUFRY5XZEJD6STGPN8V3PPED2Q4GUBQUXCXY26MEF44H83YKYRNTBEJ28MIQKY6B69GEQ9R5CN4QYIUCM32UNKKF38Z8F&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.clearmont.cz/&lt;b&gt;celosklenene&lt;/b&gt;/&lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=S:+Stavebn%c3%ad+%2bsklo+1/2&amp;utm_content=Celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.clearmont.cz/produkty-sklo-a-technika/celosklenene-dvere-clearshine-clearslide/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Skleněné &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt;: Otočné i posuvné. Kalená a kalená lepená skla. Vyberte si&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:46856568,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Clearmont: Kvalita pro náročné&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:462338090,&quot;keyword&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;keywordId&quot;:1398191914},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:462338090,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Ostrava&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;127/20&quot;,&quot;id&quot;:462462,&quot;phone&quot;:&quot;420602745405&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Bořivojova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Kunčičky&quot;},&quot;sitelinkDisplay&quot;:&quot;twolines&quot;,&quot;sitelinks&quot;:[{&quot;id&quot;:686461,&quot;name&quot;:&quot;Stavební kování&quot;,&quot;clickUrlArgs&quot;:&quot;adurl=http://clearmont.cz/kovani/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS:%2BStavebn%25c3%25ad%2B%252bsklo%2B1/2%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=GAPSSHYQJ55YET4SEYU2QRCNBVGVZFSF2XR29M7H8RTYYA56AAXXXC24NVA2FFEUUWVHXDTT6H72SR4WKJ4TIZZIQ78KRQS84BVG5QCHMXP97275KQ2VD6U4UTJ2FUD6BUBQTI7FUSN8HZ2X8JQDVZM49QWGVYG63GIWCJU7Q9VTFH44KJEPX8PNI88RZ299VV7XYPTUKGGRFNS5HT2AN9SQFBBKTR7G2DBIHN7ERDNMDNCHQ27DB5N6VHA8J3RKXA4HSKGQ2I5SMPM6YBMV8H3D8BRENRV6Y3EFNG43PRPY5MDGDDXZ6SSA24QE7EAFFT9NI4HBDIICP7NVIH575EIXESE9FSMV3E&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Gv5beFYu&quot;},{&quot;id&quot;:686464,&quot;name&quot;:&quot;Konstrukce ze skla a kovu&quot;,&quot;clickUrlArgs&quot;:&quot;adurl=http://clearmont.cz/sklo-a-technika/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS:%2BStavebn%25c3%25ad%2B%252bsklo%2B1/2%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=AQQ3B4URJJWFYIXBIH7D79P2P5WEY2H3NZMRVYWD5NXVXE7ZG883U55EQZF8AACH5QAZ924UICCJF2HS4UBFBP574REWXXY73K9XIEUSRTKTEN4Y9PQ7KYJRU7EAI2YGR65KRU8HADDNPFECE9QBRNDXVZAQSE7WJCI9X3EHZW28FXA7W3WNURZRYETZEZFG97JAJXD9CR2JW6RRWRD54GIMWHNQAI4FWU7KI8YAKQWU3EPCRAEFEXNDX8SRWIWADW3PMB9EYFDSX2JJKFECMRDDVYSP4QQU6543TKNYD5YYP9FRFPR8AKHCZX7I7IKEB3RUHIPYPG5PITSNNCUAAUTGS3F8METFCS&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1ItJEh1s&quot;},{&quot;id&quot;:686465,&quot;name&quot;:&quot;Kontakty&quot;,&quot;clickUrlArgs&quot;:&quot;adurl=http://clearmont.cz/kontakty/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS:%2BStavebn%25c3%25ad%2B%252bsklo%2B1/2%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=UABVI59BDZ33JVCJ6YKP38I9S7MMUEMD7AFBXES45JWHC2564M6HVHMRVDRX73D68QEMJX85BBMC4SGNDBVP3IY6UMRCVFSGY2B9J2UZWNV6NFRK37DVUXDA5DJASJQNBR6JUUHPH8M9KKVEBN3QJDUP6EW8K94YBGCSJYNT5JB48ED7YSHGC7SD8MUB2FUB99GS2ZYECSP8ZA8EHBVSFAFXSIE7AMB522MBMFVK25T4M42B8Z2EV8CRE4K3NRS7RYA4288W7MTUN5WSFW5C6IPASMX7Y9K4EFJ9SJJ5V4USGKPAHS56NKAGPMA8EJXR9YRGNF8RV6K7U4WQ8IYGJ9ZDCTBIGZXW6E&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BbqiGST1&quot;},{&quot;id&quot;:686463,&quot;name&quot;:&quot;O nás&quot;,&quot;clickUrlArgs&quot;:&quot;adurl=http://clearmont.cz/o-firme/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS:%2BStavebn%25c3%25ad%2B%252bsklo%2B1/2%26utm_content%3DCelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=RRSUDVMD7MSQZ5ZTFDTDYC72HFDBTBG3ZECUEZIFIBIFIYTJHYBJEX3ZPXF3FVAMGEX7VJX8F25JXE6UUF3VE64ZZZ6UWRZEJB67QKT9JP762CQTGUC83D8V2263S8UTMVNBWGDQEV6SNIWV8422WCRVUJZJ3NBX4WN6X5XTJ23TI3MEHXD2RXT43MQXVIKAV2EHKH7DYB68M5JQT27QQ3UF9HX8N8GGSNXJK62JZUIY9PK59SM4VPIA8Q5SEYM8C26JDEGUHM7Q3SA3WIVUR65YPBCKWBWNI94TSKAZ3M9UYXVS9EYED9QWM3IRGRE5SVERC2WSQQRWJEDYG726DRC3FWBWGNBRRW&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GXYE8vRl&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;eKnOijjT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5e9942c1b4e7fb86&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;62eea4ac&quot;},&quot;index&quot;:&quot;10&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1485212400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1559352282},&quot;docId&quot;:&quot;5e9942c1b4e7fb86&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fm-dvere.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tDm5zVUj&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.m-dvere.cz%2Fcelosklenene_dvere.htm&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=I7_6I2BXY0RJ5lFy7odqFwTl4heduPizrE-4slZkOxzDM14xhS5jWwjrJzyjrmsJuKM7bWfrSrmJrIBWm89kRmoOHLeEQ_a5EB6QaoN-xOgrOzJmTF_H4nxhHJH5zx4huZFuFHiOjYNTbH8-dzM8PUD6BXa&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; interiérové, vnitřní, kování na celoskleněné dveře, pískované, vzorované, otočné, posuvné, kvalitní, cenově dostupné, levné, akce, stylus&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.m-dvere.cz/celosklenene_dvere.htm&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://m-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;.cz/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;.htm&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;op0xZtiX&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;11&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;iDGulzpn2NGCAGNCGfhT3qtoppEQuKpfq2mrfK82KFHXWRzJioaOUtIFbW3QJlz2qck2SBV79MesmELMuuYYydTHMTI2szxcNg5RvZ1v3ztLD87js50LfMG2ID6N9SdLzic2lHxEiZGqVmMn314RpbIQn4QOiNeEB98aUT_WjAe1ZYfnmbCq1em2Etxapb_nCqUVlMZWHtfIHpwqgLKIfCIqWgfr4Pj4knrTwN-f-V4MOsoyD7FKgxBU_sR6WmgE5UUY4R6I3QS-Dfrn8XG2BtsuncwxqvzyCsAU7v2Mrd-i3I2zjU-zNRiFjkOTfGflA0lYf5tY_pRer7E-hQ_0qyXi5BdJ01e3RDTBN_5M2PxhQUXcg0tIZEsgXYsjAdMzY86R1IbODeQ3QfY6DUE=&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:361,&quot;trackerId&quot;:&quot;9712dd6f-29c9-4ab1-98d7-198d57f24d38&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;www.zbozi.cz/hledani/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3229&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;31&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Uch2rKt057ExzH8jUNfqFuarT23V_rGPU0b8oUWiQLqcX7OVdCd7tFVOUQebbC86X_7Wmd8oO3va2QcvCB_mIvYFQx02Cn4FRaZqxfZL9v8GDgalMB7Pcd144v7xLWOdllKovZIqeOZzJhrcLxYG_6E8hh-ppqebTbM8xBeYUFKOiMqepNzlPRIhDmbnZHZr&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9Pec5zAp&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1360&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;32&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Dveře a příslušenství&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;A1rIuuO2w2jjk0qYLlxeNaeAKmCPGhXXPP3YtNUf_UHWAX-D-66cGgIzGzBpl5BhwmHCIFUm7K2OjK9lmcMsvDsnVylutUuWF_Wz8FXnsmzUJEt7Gd5Ee7tbbbbNf6wMQJ1j2ihPMD62WfTmlXBYHG_QkfIGGaG9zWzeli3ox18Rkd6_lqO2aL5NyMB1hmuG&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Dveře a příslušenství&quot;,&quot;id&quot;:1360,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011203/img/85/320x200_id2vhF.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2RxfKEAK&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2888&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;33&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Stavební výplně&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;lc9HuOhgmiiTZONbdbx6G-Wv0gwPqFGjpVmTjBAS3CbIO638fWyitOGQ2tgY4gikdYqCXPN3KYO-N3GVV4X0q7DvCwfIMU7EMIUjVtJD4oD5pzipJZsNiSm2IVlv_4vzXshJw6jykZGKJMGsoqshg3SlS8PXf5HIDgxTaVlwekopSl1OmZgMviuJCvIwsG16&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Stavební výplně&quot;,&quot;id&quot;:2888,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011249/img/22/320x200_PLlGyf.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ULFmMZ8U&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1304&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;34&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Stavebniny&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;GGdDiWO_rctdlPh1RNcyOqK8usoWo4a6YzOQ_SlOg49W5O1hU1T2D411FaP_NajHejmysSO6Ear9ePN6w0sXPsyvcJnNmWx4e1SJ9JMgHRRUhJQOng5p8vYsOdlubdks2vFQcW5fLDw7Mi3Fa0UMC1u4lh_qB_kkapb6ytlDIc9dK4AXxKtSOD2zT741xGvE&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Stavebniny&quot;,&quot;id&quot;:1304,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011279/img/1/320x200_hu5wu7.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Jh9kfQuo&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-interest&quot;,&quot;key&quot;:&quot;629&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;35&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;categorySearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Dům, byt a zahrada&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;67uYL-sr7vvcFNWAWo1G8cZ5LWZxkfa7RVisKXNEq5KUzk7ZeibHY4bStuogoR_8exspYhiUL8rM4RGW7XmUYgzDxNnTGDaLFYPyT_YxFXz3zOSuOsMV1TmZcuYdmgveCigfapliCDXxq7dK6xRN3QMLGoDm1xAtfdhU8jye40k1-XF05ndlF1l4-NLKcP4m&quot;},&quot;displayName&quot;:&quot;Dům, byt a zahrada&quot;,&quot;id&quot;:629,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011239/img/26/200x200_5pvwCN.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1vxIDa49&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;36&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;vendor&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;CuhyUPqD&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;parameter=2150:jednokridle&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;37&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Jednokřídlé&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gj/JWNN9.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/?typ-dveri=jednokridle&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;parameter=2150:jednokridle&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dgJZz9le&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;parameter=3702:celosklenene&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;38&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Celoskleněné&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Fv/1ImCDRT.png&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/?druh-dveri=celosklenene&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;parameter=3702:celosklenene&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;baMIzX7C&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;rangeParameter=15:60~80&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;39&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Se šířkou 60 až 79 cm&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/?sirka-od=60&amp;sirka-do=80&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;rangeParameter=15:60~80&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;kPilDseH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;rangeParameter=16:130~&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;40&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S výškou nad 130 cm&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_GC/Z6zBXjZ.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/?vyska-od=130&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&amp;rangeParameter=16:130~&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NIlckjM9&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5701744&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;41&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové dveře&quot;,&quot;id&quot;:3229,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011256/img/4/320x200_3bl75t.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-vyplne/dvere-a-prislusenstvi/interierove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3229&quot;},&quot;click&quot;:&quot;aY3mS7fXWoiTXSe_wHFBFyWjPOof5nv3B15AcMKz0tH4HZHViN-qWCCcjcgwWg-5ANRGD2GU2JNACrNJJ1uEZuQ9DgW0XkIc_GPuTOwxCNfqjWpF6A7Ya3V2J1S0w0ZBGzhbsGPK-pF_AUwBfKAiTnIu9kn_cJnm0E83guCA-y5boXWRHV8AR5_PQ79GLfoWdcmrMHUiKC-m9S1tSvJzGN1D0Ipzs_KeUJpsAY7pYj2msG10lOjr6i1gH4r60jyv3_qbR5AAEe6bayRAdgzm8aBoR2AIIFzcsS_i7_zvsrFry9CvwGekJ9OBPS600PW2AyGWVtDMF0N0XdP3be_XrojLItdj2pitYl9d9TZVzIdAqCVALoAn8MHFuYUorRxzHvPYgEi_kY0uWDytQmsHN8c3CEnvV2Mg64mspEkfOuNgV1cVKdrj7Ba10VUb6tGCkOSsj5mQJ50s-fckuc58ed3tmlQ8hWrX0lhF0S6dOisae5W7fm-APPZGRxzr6HYis-SQK5EEQzwbrhM2hO6hT65x-4PezbeUEgKT7qaTY8t07t53xfdqkWkDMxxwpG7HUETlCmYw97ofdtv7zR2ErdC7K8xQUyDxrC6yklVear8QDQD71_VbRI5Pn3KbNoE7E85EbHcGbmDuR_Hdp-qQYO_8OCf4ClcblnMGr4Ligc7xBhbz6O68JG_x4dNCFIC_namO34gET_1f0N4xriEy3pdDywzWPS5rvsyjaXwIuHDNG1fDc50YPDTatlA-ylzZ1NRoPn5HAaf_FH60x0h6_EWlZLXx86JQcaqrhOeP6qbZav3iPqyJbt4syvofpzsZdH_FON93OnfHLCUcrcboQQvDwpjimCw_J_8OJmW569b7Xj67v5RytSpQM_pBQJm3MoTtx4xHJifUKj7ZMG-8olXg4wGF0M6yWfdsZAeKGaAUIlHuIxs-zjyVkxN64egEnEbyPRhfaxjigFwRVdGRJe68ZICFeKxC9gCMp_2tq-z3TOWtwonFYvYev4Y8AVWiEUHfuer47UM=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Hliníkový rám dveří je výborným řešením pro parní lázeň nebo dveře do sauny. Jsou určeny pro prostředí, kde materiály potřebují velmi dobrou odolnost proti vlhkosti. Hliníkový rám je světle šedé…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia AD2748 69/189/6&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5701744&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;PjkQxSFhPzo5ED_Z22-AQnqKq4atzeTaMhBUsW5Wzc1Ye9bwpmZMeov2Ey-R__ENpIKEkUgpdfBVMg79VYo9JABk8jloVLZyLPhyivrtjYwD9fXAjQuRqArw6mG6Po9IYUn72cRyBweQK4sqU5TaqZ_05cNElYAsunKZSETVw2usyA4k4De1Z8X-Z3j_-5aUVpyOTPA5J2P5YOAhf3_paboXc5EeKlLU7HbxZpfYe1a1sFOjFTA2OTO9Dical11nhO4Ed3Z4KYd-WOFbpwAe5ZZ2A3GlsUOYacTz3KyVAQ5S6YxEZlZthSBkd9rViKxLXEpMyzD9rfte5jAYxyMNAO1qbYoD4TMnWB_fwdB90iqZXlBqpa6h37KqRp6768WCpfUgFxh_XTMzAvzh8hqX3EP3gR45jEx-KyI1qLrnd1TJ9UDKkmecG65k0SfIpTq4jerx8ypvZc3wdkPYDNXZoA8xYRFA25LtTpP6ji6gafBEtqSB1OFDWbRoyAbs13lRVsRfy6ps9ub8HSP-NA1NUWuQ_OHqFBKhfDdDpLCwdcG4Q50ik0ZyzKIq-Jv80v9jkPoTqtqT1t9sq92qTHHKxStrYqiCSlV45gXb_4kiaFFw57jtSwWP-Xe_OZyA6zl_dHhFyyWW3dSm4DZvmV6qp8dV-E7srs6uegiV-EKX0vjapPgQ1FfG5xPVckCpsLWhQOQ5-JAqCpYm8VcnWZE=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1370000,&quot;minPrice&quot;:1356300,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;celoskleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;20MSJfoj&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;189 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SnkrK5I9&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;69 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;551LDf8i&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Fv/1ImCDRT.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kBU9QLsd&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Harvia AD2748 69/189/6&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;oOc6NQ97EjJfqK0-WohLvHcoj1xMjC1xwVcI9SUMGSS78sOd3oibm5u5P9if8NqQDkYW8lW7qXPOBOgoo_CjioS_MohT0nIXlYuUeLGlxE4xmdTlYulRyfZbxPXELzU9XsRxnXJIEGrY-td1kaBYqvdBFXLaFu7HxGJJJrP4iPnI7wEDJYfOBDL9axZnIf7jDIOUpO9buPdv9EKvPaD-LaDYL5Zwa9flHTsJaeOKJlEPHZx2gqkbwRe76a4epx7WM5rRLlWygpDwf3lzqp0GrwNOc-AMQjvjPkPmICg7_KM&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;9e7695e2-40a1-4cd0-a9e2-2162a08efd99&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/harvia-ad2748-69-189-6/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Harvia&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6186339367402692064&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_BF/WBmBuoW.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/harvia/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6186339367402692064&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lMO6QNQy&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3378276&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;42&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sprchové dveře&quot;,&quot;id&quot;:1471,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011243/img/92/320x200_UG5bkH.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/bydleni-a-doplnky/koupelna-a-wc/sprchy-a-prislusenstvi/sprchove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1471&quot;},&quot;click&quot;:&quot;B35zDrWI0CSiWjO_WdCOS2664XiEtToceB6HAg1FastwhAJx2eISHuskQQEvPmgmLU0UssY1m1t0RoJCbiffZ5iziFKOHSMEJRxhC_Pb_Y6Vti0h8D5Aa0BQR5E_Iog8acgdyGsiXLIRnI6DrTXWEYydHJHKrvnGcvVFx2Uc20lV-6uMTdntS9FvX4-8GRF5R50VIxNLWopInaR5Nnym4Xo5hsmJJx8XE9zsZoWv53LjzmD3EqQKeOn47gO-W6Db13VSwOaPEGlPOffdiLraIEGxCxItYLfg8LfmwFFi2b9sBgLTmWDZwJiCdPfSQ8CItAYs3pdG0fO5orfjrH11p3RJBbSxOK4N52AnqNruO5qh7YNeXkvRVrdF6JCJFzDR7zQ7jPmmWti6RIkJNzC-H5rxutXg4OMiZUZoO6OF9wNYYHw2pvKIb-FKhLfy7G_e9MK7CZx7BZIMfqmZtFNB0qc1JIljQGW29rmMUec9_k3UWXRXCLdj33ljSy0Yh6fTxeUhVIT5CcHbS6glkXBDQP26OjjYSMUbte9LmROJRR482MV95_x-6fxQfumZP4JY9Koi_herZHGcEsZ3b7OEQalTLDqw_i8sbcMFXUQ7i2l60U817JmbdhOJTS0e2-GwgqIf-bEdILrBwk2BC8XrQw0iOIJKhVKfvD9hIs2MQJsJZTRcYNi8W0K90_aGp9ZqZfRVzZ14GnltCcoEDgMFF3EWwwry4lhOFXIFNsgXKukkRvg4Jn_C2VuCgBR-vyHdHzqEo86d4M6laPfsWHtEl3N4zEtjr-awM6IZXy11mCCIPx_izQL-aKnRtCAWeYgVbqNmKBZLlNqhlD-RENaXKS58qZzzV28h4lhw-kKZ0_HZ0XRFAC_lL6XTm250pkQul7CMS6bceV98OpSa2bTRZGpBxQ1Vuaa0kBBS3_7U5j0gz7ZnFtuNidB3s-fyr-vLifdzQxPXVCt6tsKY_JqXA-Gyd5VG_varZ-UvIbqvTmM8jFcJy2Zg2b44zN0nb4M8Di_vXnXiUA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Elegantní sprchové kouty LEGRO jsou symbolem zdánlivé jednoduchosti s precizním provedením. Při výrobě je kladen velký důraz na použití kvalitních materiálů a detailní zpracování jednotlivých časti. …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;LEGRO sprchové dveře do niky 800mm, čiré sklo&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;3378276&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;wWOvIogMP2U57g-BQR0lhT-HQEUCNeHJh919k9CzziO0JU1G10AHziABVdvjH0aolNb6T6fuh2aGnpXyBpBE5CpCuvf1M5i5H4n1pBVi__onyYp74wlRbI1nvT6DwAHmVDEbL5l5jy7czcrrluWTkYOVlFLLGJoaINZRPNpq6Ku2TiaZr-tMEjTOtkprwLJI6fHlJx4hTr41g-hTsnI7-TfijiiCcTrw2p_5QzRN_IkUIUJs7mcQ-7TaeqmZYnzqmTmZmumAirq8Xt-Tho6bRlnte0RwgiNGHooO-3UvAe_vGvuPvRYVWhxVySiQuIQbzF6PF8xo7Kggnht3ATylpHtb_kfwcdGHLd88E67j5UnMBG7iJTiLsyuihTLFnE3tllKndFEeMs1wQWOb-RzPOt79ZKl0yEZF85SlcSwYeyJgSjzTgUFvkBA33yJVWU89HX1CSO5elnWyBUMEGVpwZCN79Hz2G3UCzamGpYl-eqMmwqDYqV4Vbo8U9SA99nSCN9XVyi3r3QcHAtKbbvn27P6EDoQdt9JiiEyd-Hb4CJvWYZ7CnvDZNoOiQYx6CCjKkegdQSPUENOYoKC2iVxSpdpBYMultqkJGvK8vyLZ5AV4jbtMM6LgmD_vdfqoTML0SXBDu9hLx3wL0qBDN1m7vg1HKt9GPSTkmGF59g8ShTP-P6K1jnXXGWJpToG-uINerFgh5xHrWqCtsl12Pw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:949100,&quot;minPrice&quot;:740200,&quot;offerCount&quot;:33,&quot;offerInStockCount&quot;:22,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;kyvné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Tyg9BT66&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082875/img/24/398x600_o4WAKe.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;03lEUwAo&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;LEGRO sprchové dveře do niky 800mm, čiré sklo&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;nQVHLdfUhKgtACtk7xxismEUwehpHkBSEin-k7Sh9Z1HxEM9uTVR4XPI5SSCpIuA0XX0-B2Zk0etu2Eu_T7juvKKRMCy5rRMvbbP0tv-MsT0VnXX6lQxvTlCQqpPTavnLL-G4I7TK96Wrz6cDDjMtyY7OrYt5FPWRtXE6eJPomrFxfkiJlmgVssX4MCRFWuIJNt83WtTPV4UFyrBxxKRTEMFGyErQGjSrhbbqXsDTzfviVIIOyBWJIRMMlSWcEZxCkQkC3Sn_g7dwYt2zgNtCOMVRld6Ek1GkBgnq0h1hJI&quot;},&quot;rating&quot;:60,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;52f65da4-eb0f-494e-9eb7-bfe9c24540e9&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/legro-sprchove-dvere-do-niky-800mm-cire-sklo/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;GELCO&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4420478311053834193&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011283/img/15/150x150_4grMBT.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/gelco/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4420478311053834193&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fEMXMPDy&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3376113&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;43&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sprchové dveře&quot;,&quot;id&quot;:1471,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011243/img/92/320x200_UG5bkH.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/bydleni-a-doplnky/koupelna-a-wc/sprchy-a-prislusenstvi/sprchove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1471&quot;},&quot;click&quot;:&quot;t5rLYo_iovKR_HngmzOaFQRqa98bIgm2o4CETOkyq4fAE8mYyU_hK06dtrdWGXpXYoUrZ4ucH87qOC724z2W-_3LkOGMptIX7XUN--cpC79qbQjItP0rQyct1rtt_r7sPqKOdkRtI4J8AY1maI79wQirF3hkqnnF_UM0NQ99iNO-2APd3aqKCp3tn20AaPj8vlaT29LIFkweaMPmm6kAKu_wa5gHP-ATJ-LfaKhs9Q8BkhRpvHSjkeKXA26PSEEmhRxKAVjaCvOcMFSS1Zv5x3fOeVMJJIJOfFK32jJWkCwKxdsJGYITWE3aFPhr1p0cgE2VNU3QHY7FkZ0ph0BfpK8nm5jKdR9U8gT7XKi0iWL7mNmy01Q4CY4ZFW0K39zg66cJ3zk4mx8ysvZapHambpXMwK8bBS036zZk18edGgy_t4ugxfhyIsKdVUSno6SDMHAmpeh2bpev4zpQZN1-qiwoE4kzmHg-YmmMFQ7LuL7HdbllAZdsC96GFiz1UTsNVi7URk5t2lRuQTg9NSpBg9_fp9QIg8qi53s0kYn4RtcDlnZZxLEjmS4ROk5UCw6I31Td-hPxvxf-0iY4F_LMbBjIuYaU2PtowO77LFcLizrWUhVB35uZgq3FZsrHsTmL12p4GwgrMZH-8oPSaPqWjL8zgO5-zkqGNTuHq_uKwOy_aCZBFgsDpX92V0G-5G0095Vo7OzfDYvxOF4j4JDpO6mBiDUCpxxLe82MNaLtk-yaNqS7H3iwVBGchkLbeRrx0iYQj2aSPOuiTmgtnK5yg6uLX2nvThZFkZUxLoXwcuJjT882WEg585Ecsv7j8h8lvJ8eVDDtlxnB5ayT66HlDMjbONfCfcrybJyI2rWpIrmT2gBkxLEUX6C4sxajbIjCoem5s0kneG_fGBO2SaFOuEc11loLGw8Y9pEAAYp0yPsjr9az-_M0HgdnGJTKJLX9XFVBIQ_Erjwoi_zgRnAQOjRfG9wZEuwXIeMlz1jNMrKOdNmONOhyfYkc5IFBQofuhIM1pMylTQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Elegantní sprchové kouty LEGRO jsou symbolem zdánlivé jednoduchosti s precizním provedením. Při výrobě je kladen velký důraz na použití kvalitních materiálů a detailní zpracování jednotlivých časti. …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;LEGRO sprchové dveře 1100mm, čiré sklo&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3376113&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;cGU8iPLfhZTAz2UJhRRzCwVZvTORohvUivH9dkDIcyy1AaQd1lvNNynzRNKHhmyMgJgdcXjfWOnchW4oo0TtyhZnySksyDlheI-P-mS5ofiKIo9zznBiJP6e-SplPAmHoyXZcJE7_ZuJaEnHNDpScWAGCDPWrTnQXUyId_lYXNsf6M8lGRrVUSVThNeTRYTzGQDbhvrrwZZ2WdRe8O_J8APcx7DCvFFjw03bWOaNG4yHpEQGuY2cZ5yYyzaVDe5f6UdNrIcTlrVjqKc798ryixp7PYSQHqRP7-K8zGpGhFxq_e7Di5otRCw81jawO5tQbvyw0CgaVMFfFyugcd56Q79DDCldqJVsFyKtX52UDbKOU3c2hWrNJaOm_RJTsFQKQzB42vnAfFMLspH4VbukKiBSqmKYHIuZDl3G1URaHtQ4L7r0Lyzf7iZfmBmkppmh3ZBhthj0NP9dJS1YByT_jqJ-yHdBtPTYqL1s1s49G9CsTiDYamj-4tZQlspZaNKl6wRDGcIWUYhxdocronyguRk-EeSia7KyNwx4ljduKHo89wl9xmaGXaXR0gKjJondON5iy_rx9fLyKnLLW0HmRbyyHmbedUYzEnbdFIH-BLrRLZ50CO3S6l57t_uiRPYFS5_HOMa0wv6GPvvvuXZT0Xy-1ofk33vVxtOOPxamSwsrLN83TI-M17l1JYxcTgWdqpDnUhb41WKnYHjv6Q==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1199000,&quot;minPrice&quot;:935200,&quot;offerCount&quot;:33,&quot;offerInStockCount&quot;:22,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;kyvné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NbEE7NwV&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082877/img/13/398x600_pNH5mK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Mz2Qe50y&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082802/img/67/272x561__sDDnC.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;g36399er&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082814/img/12/192x280_JOdz6Q.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;X2dWxax6&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082841/img/70/369x600_chVNWl.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MQ9zUXsG&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;LEGRO sprchové dveře 1100mm, čiré sklo&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;7bC8Q8uGgnFOzqi6inkRzG7TUYM7rZR8VU1sLo2Ur5lPUnXujk4xDIod0PSMiKLz866CpCa0RoyMVzi_XTZ_IQVEtjoDgI1a1CSierSQBep9HhHPFqVF3E4JEbmzgfsk-YWFzVZc8gF1kXVRDaY5WTkR84aV1uBpPkpVyRDXgSgwYeDkoV_4nT_JXA8s8ar8NAxJEIfMfp0BzMcOosLLo5wYgF-Gf8YWVN2SjsjUpfvF8pOGfpxQ8Nl0YVVjcRfh0QYAYg7GFIi4qm4fm4fll77xdVOR3P04TZMywUum-l8&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;d8760284-c8e8-46bb-a35e-4cbd7043baaa&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/legro-sprchove-dvere-1100mm-cire-sklo/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;GELCO&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4420478311053834193&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011283/img/15/150x150_4grMBT.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/gelco/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4420478311053834193&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;frTmhgaC&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4049351&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;44&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sprchové dveře&quot;,&quot;id&quot;:1471,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011243/img/92/320x200_UG5bkH.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/bydleni-a-doplnky/koupelna-a-wc/sprchy-a-prislusenstvi/sprchove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1471&quot;},&quot;click&quot;:&quot;PK8UCtJSqsVQiWpVqSJgrX0kg497FZwPUJGVm1KmAHm39adb93gMh-AAPIyPVj7kESUHsWXrEm4K3mYx-cx_t0DFkU6SX4whFLqRZop477aUBhqNK3F1UyctDhhxL5BW4sp2WNB45RhJiNiwdYUh2GDN-zNaNr2XJozJTsUrHWCkRGTTkbkO_xms0XVC-ynSKqFJ77zFqThgtU1OEao0ytMMIXk463Sz-jmWm8oL5AI3iGDfGL2MyWCZyppqFaiS00f48Om5Fl3AWJFC8_z-zN_SBYmWL6KV_1fKVHVLJE0wArwMmVjJGD77s3JWTL3tq-kRpRI-9N-zBmLeWjZc7sZHsFCoElYK-t-z5vgWEw0a2V9GmoRTjBe5uYrebUN77FW3KByWSOSiRxstXqcaPHXpjvHjrt0VMamemGhmAOgOzw6NU0rn5syPvCbkwNgUqmfDEf6HWeb4jrHfiwVaSdXetMTDyh6JtlHzs94aXYwmfYpU6Vh7ebCes_sbt0UG1vi4AkgYvhya5k4mHD3979_HlodkvVCzEzPoB0_S6WjyDjqC2mw_fXrh5NtWc_WIIRaJ5yz6Q3fYy8bsrt0wCv0aD4j09D5N4vEufw7xHqUgGOMnrpPzddezRdGQBpf5194A9FWJoEthFR9JgbAQwiXR2fBmZHNhgNNibQNEyBDk6GfXuQVQH1Jp3Yrn6oyn4TrFIpWQ1bvCm4pyc6lhu3Jj02_HYqGimN_WomIKvRaUm0iLi7pAzIdYjKbHAc2mjuup0xEeW9s2dW8IKAotPJd6k2AIkXcvYdJKEqtLueIEffkVcVpcejsSwLbsyHY2ZLHTgh6u31avTaBpYzkLeYNdB8BAu9cee3H7NLboyj4_E651Gd0y7nJSflJRa6T9DIE0ofGJo9KlVwQtGWAajsgNIR3g1bZy1Yh-y1kNeAWL6DZlOUZSGwc686xoKKj7kqh00h_AsQIMEYzexy2EOtr15waVWYRxsvtSPkezsPoxlW-vtwNopMuu9tlnMoSVBd172kjcrg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Cena vÄŤ. dopravy. Elegantní sprchové kouty LEGRO jsou symbolem zdánlivé jednoduchosti s precizním provedením. Při výrobě je kladen velký důraz na použití kvalitních materiálů a detailní zpracování…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;GELCO Legro sprchové dveře otočné 120 L/P, sklo čiré GL1212&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4049351&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;ypbGWDurEI4YEEgErf4jORTn9ZkdvI7fP6Z4Lo3GJw7FbF_KAgVSKGzBzstncwtC4bgsl89LJy72Mq0M4Jd71k6olniCzHPXaQ18S4FyD_Os-s8YNXd62QgFIDz9I6zIqznCFquHG6YP5UsoQD1HzFqYdu2ZvTSuWbNf6fNTDLvNIZPkU2Ay7NTDl8pzi6fK17K6qcTPZFZhJQhRPMs_OoL_wFzuMSsTnutd1R7P6S4QAwXzmElLH20vPvO_C5dFstJzHYbabN4CWRR0EyYmpNBd9fWNeeTzSft3biNS6s3qwqxPeuKXJxLmlN0TDZiJetxsuCoNdiPFHmgluBSJ2CXGP20G0PRR3x9O8oDu9meI75vUD641EW7UdA5pcCMQ_XGvn7SEDtO43wuOPBHtPlMXYPDx77iMqQo17H_SyUNte8Up8CLdS22yyBlERmP4q81PzU3KAPWZdIgQRD3VC83VZa9e7fXNQgOgfe1_4rXzNxEqxlv9CDg_Uwr5jLQkdgQJNLoUXsLu7lIbm11mUsaul5AVzYyWz1wc-t3fRSjHUC7Fd1iH1Bx3O01QIY7Ig55z7-bTWAm8wY8VdRR9_F-RJ6KXnUJGoLVXYsDXi6GDhZYKqlajyeDKzs8ecZ4sVBmvWQjA627V6ZfU7IxIMdu4qiS3kfTn3xSWmuFOSi-TnyoVk9dszxgOOTVGXUPskOB2-ASTQm3Vo7FkJw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1359000,&quot;minPrice&quot;:966500,&quot;offerCount&quot;:22,&quot;offerInStockCount&quot;:14,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;kyvné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pVjIFvBv&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15062647/img/7/664x1000_fJSywI.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZvVPjtKl&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15062682/img/95/634x800_SoR8tq.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JQC9BQkH&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15062673/img/92/298x449_c7yK8h.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IdOiPK7J&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;GELCO Legro sprchové dveře otočné 120 L/P, sklo čiré GL1212&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ZH2s_n1XfzAC8D0QfSyApSt5wxkMFtMQdDC8u4XxFQAAWdS-iALk2dALp7u9SM0GyoeDYpx35zS7IaCNlvU-Kt0cRXfsAIQta_mvRnIECJmBu9bkID01dXCCLZ0Wzgg1QDm2AhZ-YuV2phbsT-jYI9Yp2Fn1yA8Xvhg_iz1S4TPyxUvaHsYXcutW6mKdlTTydj4SONKfo9GWBTCZWQZRLFN9asCo8yTlEHWal7sS-eXFO6xZFRgYOY6ElqPaAQLNEFfLhNnX8lfuPqIVHpZ6b8m2sLDy0CBnzz9pn1ty5RA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;b2396546-09d3-4f13-9816-45c12f4a729d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/gelco-legro-sprchove-dvere-otocne-120-l-p-sklo-cire-gl1212/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;GELCO&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4420478311053834193&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011283/img/15/150x150_4grMBT.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/gelco/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4420478311053834193&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;EqycSqKQ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3803373&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;45&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sprchové dveře&quot;,&quot;id&quot;:1471,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011243/img/92/320x200_UG5bkH.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/bydleni-a-doplnky/koupelna-a-wc/sprchy-a-prislusenstvi/sprchove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1471&quot;},&quot;click&quot;:&quot;vY0VH5XpcCw6TU6nBOqzeQRM3istYX7pYNSSoMP4s-lET2Xw700Fd7O__ESVvusExZ2AU2vQ_noYOcCZaSTAihYeITbFmvEeTnJWj0uWizR9oCtWuzsDLTD_mcZbfVTe_z0KsJXCF7A_kJjMlX0cWfEVaPpLJpfUEn0cOPAGs-mFEZTVn5ZH359VSOqZ6ctpGaqrTRaQNerMUnAosjK7gwKBVgTA24uj3CyS4Fgaragq3xD8VkhiKLSDMoMUIQ4JY2EHn1C0unFvWETmXngGBHmVqPoTb3dmi-MIVJNsAm3plq4Rd3upex5MHrqWhyLltfWM-768FmYsZgFtUTDJ8eAtw_vLv6rkaR6S-O_1JohJrCYl2fWYu9L3ZFZpgJc1U7m7jmVEo6PBj6ppAF-Je5kmJGJe79-erQRCjHNaunI_BX5DF9me_v-M_obnsmlqE9oO5qv7UEi6_DzoUDA84WUpFdRkL_saW5ZDsnNfUewhDBDAU9pVvDTLhU3VRMqjUHsUMFdeSc4reLEpIKv1d8wtHB75JC1mk3wz6qybfh_EKg7IqefjffB4z2nla51mea90hCiUPVB4ZM6kjFwTyngO4Mk9IAlfFW18BR7VJP1jGzm4cK9ZC2_AwiH90qDWSyt2rRdR_rMxvVu-uOnvIh8jWWWpbvYuXNXIUGe-x7qWzohVpRtn0tvuOo-xefTkD7qh9wtf322mZ8JN2Z9zOE2jBufDPZWVsF4mt8_dXIJ-bL9lzAurj3kiD2mE-_ss3YYdrmSUOhCn2SqlfC-e65iVwYbY_pNCd_XSFn5wncLe2aHC0w07tNASyLnspD8Zeaz-vB-yv7QErX-nYftsr0msY7oC0q9sKnEDR8KETdEclc9nk7pZuF7BTytwY7Ore9bpstIn5ibyM_gi5sTb5N4CKW_Fvdnyfxc3A-LPUCZr2L7UlWcQybFeVKDQKQCPclL9D3AdCcgD_iOuB_BpnHpcau3NrkRRgUJs0HT5rQE3nUfEzjWrkfihcqS6wQMtquQn_UxwWQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Cena vÄŤ. dopravy. Elegantní sprchové kouty LEGRO jsou symbolem zdánlivé jednoduchosti s precizním provedením. Při výrobě je kladen velký důraz na použití kvalitních materiálů a detailní zpracování…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;GELCO Legro sprchové dveře otočné 100 L/P, sklo čiré GL1210&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3803373&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;pb6RBoKqAa6O8wTg1FMJWMdVK3gG-VL-S_Ho0MrQysbIxuOnByE56_dPdB09669A4BtuBuo7X6SvIUG2bSj8ISw4Aoq7k7pb9XJm3lC1ZwU9YceKHGzZ54er2JKZMGOkd2LHQ6Vo2RZCKlTEL3HuuMGwRQoN0Fr2TTU-zGkrPmZHjkNTza0RpquAj-Yv4p-hncjE9nnM9Du-AZjeEQw9sJ9B0CGJ1VsKeZuufbcDU7_D4iyFTyn2GREZhyVK-H9rDSjEnOLpdhvr2IggIsmdmGuI_cM2PkvnOPmS7R9QAkWFfZNRTeTMMkeRsl4Wvo7UF7-LbfLiuJu8PSqDCKKqjFAdrIRZsTmhgM6aU4loOFoGFWZO4IZiIOYH1ZdC-qLs2lKi9kTrlVRC5UX-bWi6KIvtNeFEwXXGuuR3sVSIS7w426yJZmjOlAsdnVxAYGhjw3Pw1AW_zWnqm_lXYuUQKPHLn6dbdwdk7nNuFFwwvsLs63ckrfij806J8_KpA8vcrFFnGwes-vJFjBlyxggs8aQeRvjACHp971Mc3kAE-27l8RROloAI8AfbimSqIfRen2O5ADzr33KE3Ed7zR3YqygDED43sdwmfH9bpK0809_nQ9Qc0pNs27UDGD4nMUs0gjW6Xv_I18zUAcj97ktS8ya_10xjmWdXpMOknB5FkusstBpmLKvcNPVGsM430YPpV0GBQfCk-cn_EpwAxQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1249000,&quot;minPrice&quot;:799000,&quot;offerCount&quot;:7,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;kyvné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p0UX3srt&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082961/img/25/475x600_hHidOb.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;44qhzJqt&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082926/img/98/272x561_YUc6Lp.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZttHmq2H&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082909/img/99/398x600_5Q8Ziy.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aCTKxAfD&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;GELCO Legro sprchové dveře otočné 100 L/P, sklo čiré GL1210&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;fz_pUqSHoDhmHyBItWo_0SmBbuVjbUQpOjhJgVjZab-fc6suB8bRQakjWGSRpv6gXXMPZ876CS05x2G21L6DSW5fKwupGNNqkRwXgfLT-lNHrZEb8iFkOXGNh4HXJ12Q8bHNvIZR9XzemBsBPin3Db07KlEi7b1W0XycaNi-oVm_W5_nNOObtrbc_ThYkwq84roo40Pt2WMsyFxK8IUuR5NXgHw-I3jL0DkiqV8mMhj-xRVHmQqxl6NI06ywPx-ROPt56u8Dm9VMRtjSe0EqIhBoHOj8uoRej7zSYU_kUcY&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;6e67232c-ef1b-41fe-bea3-7444ba6e8944&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/gelco-legro-sprchove-dvere-otocne-100-l-p-sklo-cire-gl1210/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;GELCO&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4420478311053834193&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011283/img/15/150x150_4grMBT.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/gelco/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4420478311053834193&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zlFo21Je&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3800996&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;46&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sprchové dveře&quot;,&quot;id&quot;:1471,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011243/img/92/320x200_UG5bkH.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/bydleni-a-doplnky/koupelna-a-wc/sprchy-a-prislusenstvi/sprchove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1471&quot;},&quot;click&quot;:&quot;BgaOCiJo6CM18hdXiTJRq95tXZJ0ksDLpfwI7wO2PLP6Hfjc_sKv7ONgNSJ83oNtU0vded7RHaBQTRrWWWABWQh_ZnbBdqEoRJn1S-_y-rJ3ofJp0w5PWPs_Ud5fqa2g3gx3-3ND0IOf4u4A70GaMI3Q2TFXsq-fOuujN2A5uca_B1faa58VNeextbb5LGRTy9ihl8AujnyW_7ZCr4Kxf4a99ez1EpSgET-qSw_ztICTVH01X12D2sq13IRCIa86Uk6xeyUUxVHWu5d3yW3NBPoWaxfC2G6gjR5IDPu7_Gr8rFuljX1v6CZdqphAFHtMpWmgDvzGu3YZGxFPr7B1TECexviWT9A-f3J7YQU41yxUGIEfNxsC1Q1Ddb5kjMrU3okhKzOKXsz4LRlYN9lp8_MjSqvfWET01Q6aMxJ6YahMl9ort4d0EYJY1XJoK-w2pb2okGUYAkJ35i8ipgtOEstsMb8n61l2MDkFP07ad-JAxJ4vGqbg_GLAqqjqN9cqBZmlGiKaGTYwfXZapsWCFp8Rr_EBqo264PYwcwuY_PgTygjsOCeweI2qy4_D3XQx_-hMveLprFzlyMzaTCGlMUZnHoW9F2CfhBJiX5F3PibDVYl2HDoMizTPKql59kxv7hfU79mbPKLuCjGf086m901CxHWFp6q3KHiZF-hnkrDSsaNd3TpLiFUiju8JWi6SfEn5K9HJIvZzCOGlhQ976bM50zo_pZTVX6mMe356J16dZkQbsftTFd8_1hoPvub_5Yw5oMntd68cqGLb8MRlQ8_09S0m-UA3wwJ4akyE72lvRawHAaQxbnyl5esbIyb4trY2FjLVd7ZUOyuQLrTOrC_2XfqygBSmj7lrUo4w2233cj2_BKqKh5H4VfV5VViEAJ2HwlzCN5GmU1FESnFg_qcY8qUtPDJCOI150E2XUwyaYf9Z-vj6RC7Hg563Ex_KmEVCzSK-b5BYhS6f7J9lZHlJGjAXnzqoXmckB-nrsaM6LiXxKvI5h-HRNuf1NZjbIEKnYl4kOw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Cena vÄŤ. dopravy. Elegantní sprchové kouty LEGRO jsou symbolem zdánlivé jednoduchosti s precizním provedením. Při výrobě je kladen velký důraz na použití kvalitních materiálů a detailní zpracování…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;GELCO Legro sprchové dveře otočné 90 L/P, sklo čiré GL1290&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3800996&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;2VS2WdW53Sg7cTxYv_J0NJz78bG3UEo6VYmC_9Hhp7w_VJrReqJ5RLWQfX3XKIAoxkc88cHpJbH-WpYM8BZDQeKC0P79fMRaPm30v3T5fn8NvhjXNRHdZn4K6IyOGTla3tompOZs-TGGjHDwEk15HCFGZGoYObJlkboyRCe3791W-yeQjVbhjXejab_xBxZVReYXx9aViQnLyzKG2v8g_XX9Afy8Hk-jfgB6iBkQ3yExzP9LnO6zpYAM0ykKRl0A2tbgtkChMyeYdUEQgfFBgQqPlRAQk46uNjRy5wIk6unXfdfirpdmDVlG0ama8ZWRmfYa6Y5422E-V33uTUIYfjKJ-xyKMzzvFKbchaihaDq1zfEeJma_f8nPR3108h1-Q1MSQ4ewfH5JPlBEizFmR1tzmQ-bHEch4gYmnPL2-SM-BraN3pZp3r1Ohp47rMc5y4wy-ZDaG73fsw7P16BE4peEwW-qWjufT6ng43jQ4sbWF88XW0roqBVB1_YVU1tECnc_JGcBXHrjhmRppHqM4QjlIhNcvxyG61xCZY5VskkDcHTHmV2oqQMN2UA3Gefd7fbT-elI4nN7FwKzrsWOk3IlWKFSe2nNwxzVVt_i2laNAv9R6cGtlc7bz97Kn2QD3RzGHpXcPiQcyrARztNIO8ODWK8fDEyClTqIWMUGPIVZ-U5OyJv00--f0BHuAmgLUaVoJ-YEt7aEeMxLpA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1169000,&quot;minPrice&quot;:831200,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;kyvné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y8MqMmNx&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082993/img/32/475x600_SWqKfV.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Oh18KjEN&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082974/img/38/398x600_2U0V80.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6eNcVRVQ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;GELCO Legro sprchové dveře otočné 90 L/P, sklo čiré GL1290&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;aTz-H-0c5nDUMiNxSXRscHOcxqfafGEL1r5iMtNPDPkK2uss_i2WfnpyGC3GjP3jrObJC5lfk0p8vSz0HjFE4BJ2KgO8SLB-SN-nWVd5n2Y2PGDFIffbnpRSvragyFNLFgfWQKIbqK46-w8GOohKXJ9iWDeVm0qxrM97EUm2oqmkUI4zpggDsDLdkSe66IXTx0qjNpt-jZdWvjhq4X1VG7DNZz5whU3LTa9ixHClnITal7ojbfCYh_h6pc6XDtH-On9M7uVAWSxG6Er_6A3F7KjTkxUGNs3qmhLL9MpoeAs&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;066ca96e-d361-402d-9a1d-fb1da9d52dae&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/gelco-legro-sprchove-dvere-otocne-90-l-p-sklo-cire-gl1290/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;GELCO&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4420478311053834193&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011283/img/15/150x150_4grMBT.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/gelco/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4420478311053834193&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;KbRBV8GV&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3375684&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;47&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sprchové dveře&quot;,&quot;id&quot;:1471,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011243/img/92/320x200_UG5bkH.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/bydleni-a-doplnky/koupelna-a-wc/sprchy-a-prislusenstvi/sprchove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1471&quot;},&quot;click&quot;:&quot;ycDqEO_qB6qzTQnh5L5rSfYJ1OxGBOQTavPLKhpuEyiFbn06dX8HWPYLiA7e3E2wvGSfAYJAD6RtjwuleSGuxI75mlCvtwg2RV0sHG4qBzwfUqec6FQdbRtmfn1_zJiODA2Cd0CGbvCNTZTFavaTgcF_4EqByCMIUpjpKUlFkWBRaRoaSuO0-87hkqQcQBd72Jp4Rqw0PDLpmruOxA0PcidEa9q6bJ-4300N81vyxIxkGdqODTjaR17r61mtpeOgNRJJIpwAYOdlApUEbZ3n6Bj4jYvdO9XWD7MmD_vgFlti87h9NpJ5-sc0KaLkj3QpQfhbZ3WE2zrNgEbi3mm5fui6vOILLxmty6qJMIYp_BFg-4eQGnr-9yIy3gqcVriUgafWxoyutMFjQVkISN0E5DdQvoo8mroanh66-vq8kcdBu4ogdoCBrKMqiOU_tolHGKRHgLyJy9mj_duVLcIltRgUhsJuFPaAbeomqMeObDAhfervYAYkbKBIIDlvUNIv7CrXvjTpa_E3yRSmFxWVmuPuDTSh8OsW6_fx4hlo8b2e98ixkJ9Lp1N_C5YCO_tr4VpsKKNDv1Undin0uA6EwW4QXnQsKkqqBRgG-kWSvPY0Qp-HKM8NJzNV1MBkzXRfKynFPeiEsTGWOzAARCJRdDdfOmm9ILKtIq2bk9DzZafYEBJq5jqideE5c_1aM8MIrUHnoIMIkxCGsei3zvs7TtXtU0uOSqIJic__VXWejHVZFlP3vUvW4vW9DVpVLK0o0Y16MUC9Xy08ppyizJ2McduhZQ42DxkJMhQZTNsmvrIDE2YVarTsY-cNMk3hOB7rfLFc9cpyDi1Yvw4SGpVGohHn6A5_hsiT654LDfToQ1d0i1WLNeQKlTo_64FgdyOMfN2KaaYueArDJwQxuGdHWEpIGTyzNqYqwb5d2fbjOSojUS-zw5fTevF2XTK2SdrVzYw_M64xF4-MpH4bFPqka1WsyGjaJYgn8X8BXOEczVVIckz2BC_KEaVJGNva7eqQsneqN5lnvA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Neobvyklé a precizní provedeníInstalační rozměr: 1080-1120mmŠířka vstupu: 600mm Provedení: variabilní, levé i pravé Elegantní sprchové kouty LEGRO jsou symbolem zdánlivé jednoduchosti s precizním…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;LEGRO sprchové dveře do niky 1100mm, čiré sklo&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3375684&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;bbK2bNPUbXThicFdofOCE5etaYjmbxvBGXE5BRWszOkD6091OnMcyBPS-InzyTypDigaiiuFxXeIuFXqxa8uWaA5lZ4KnrKaq5rbRNQyEtxXp-Hp33CMszu1MS6eHPbtNOPpWhMNPCPwH9j78tXwF0tPkb1tE2IXg9_L-9Upz6C8fqi7jyYI9M3DPqip6OQ0SYUb5XOGi8F--E1QONdw4l5-6mkq_lR5S7bwLQzqKzaptX_NKYOcaGgjHZ0JWbC9GpCLor6hA-cYOa4zbZC-ipFLP74PkDtZxyuyUDTeauSlf4WqRTo_o9pNJ62PyrcXSw2rdlJ_BBEIeQ9EIYytYumvsqQ5aZ_CIco5uTrsWhtmRPRwVycgxbCWEUaf82oh2R4xUVCQjSVSkw4RfidcPbNHtTpGnC1OnxFEAo2GwFECpktI8TM1cmd4dXUBYGRseVkE0EqN3xWPec0X2coDUnSJsJdSCS_dwJAPaMkEMfvv06-4lx4kkGUOZRf-QVGh-jy-t-aU24JgRQVykq_-_P3Hc3vMAw7h1wnzool9BAYaJM3Gk5FvESyAEE3AM9RV2s6dV1tjBzXd_k6CRilI212vVrbiji5BltMuWlFBQQr7G5o7abEYfcHYEB7vWwCmjid_BPlU-SrWRwP1Mmjm2kiy9HDPDMqlVAm9E7HadnR4JbnR7zq97wwRrzOYr_p06Ce4J9GGY89z7TPI1Q==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1169000,&quot;minPrice&quot;:911800,&quot;offerCount&quot;:34,&quot;offerInStockCount&quot;:22,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;kyvné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SZfJbMXa&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082828/img/71/398x600_TwUlGb.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3tSynN3P&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082807/img/26/272x561_4PWVqf.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HTHQT4qB&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;LEGRO sprchové dveře do niky 1100mm, čiré sklo&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;JjuHpbAQdjHBinHAIZ7EajWmkp6CZYCURvI3zFXSFQL-ZXkY51YuoyorbBxTU5HNToe6xBMi9Ez_HM5bwcFwhgnWor2CyeArQWSyh88T34hzsCZuJYsiabzOzPvUxvd8hcVrfy5kP8zaLkfHYxXLwONlMtF0nzSCAvkFnvOEB3tBRr-rMDrj5tHjhIeyqLnMNIGZzvI6hQrWHR6byi-1uwpUX_O1tn1RFp4kCJUUhqWt9gWS9N-FjYarsqRDszp1Vs4FG0RqWifBhSOOGwJ54RnJWrwKxqjOTB6tmDH3_Z8&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4a0ea97f-d4b1-4025-8da2-bd40c91a033a&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/legro-sprchove-dvere-do-niky-1100mm-cire-sklo/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;GELCO&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4420478311053834193&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011283/img/15/150x150_4grMBT.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/gelco/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4420478311053834193&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;VY3gfaG1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3809418&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;48&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_week&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sprchové dveře&quot;,&quot;id&quot;:1471,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011243/img/92/320x200_UG5bkH.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/bydleni-a-doplnky/koupelna-a-wc/sprchy-a-prislusenstvi/sprchove-dvere/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1471&quot;},&quot;click&quot;:&quot;eQuv4GVAGMtMFQ-hgelThDKyD02eetBPOXrcxOrBjxI1sGMHnX-Rmvk4RaIE8nzBXvcGn6Jc9aehQzJlF7NsSDMgAEvTPejMPb78fjz7Vt3uTvmvX3L2OPiixKB1o479QZstVSCRfMjg6-ObuE8ziZ1YuAzsJg9SGgWOSMJYCtwVlAzgHMo2s-iJwOvsvGlieq6b6kYUioM2oPeKkPo5G9MOWsC7zj_SFr8rDad0JQ8xRxPjcYmLP80J1X3Yu1f7saKQqjAPWAeOkuItckwKvtlfoupjo-PJxcFLLyfLq1hhay3iPczU8oEf_k78p6p0SNMC0mkQkBQMlo6xe5GlBRLqEMqNVcA4GK5_xyrEUOnXmyxFIGbXZ1qiTCqLIv9ryIxk7ZK6zsdGCLFmPdie9oH_OSejlfo6fE3aAyTfzPdCuJ3wkApQec-TO_9f27vdvSULnuIehfJn3SBUfjftTm474RwzolsmF-aAeZy1ZS99VqanY2hqXvWdFxXB7y3QkIZ4b-ai1yaHnCd3tyg7HnVHEtuNzJx8doGe-WtLG_KJqPATr3iAWg-kg7JyuOWOoFbXWCOEiQ_SpUPQ9vXuT2WOQx0K7XDCjjE04K83LVqGVh3t1UQI-s2Xd-zwU6mxWQYtIXiYpj6_sqZG6fkwS5hZhbvV_LILRDVEToxtte6SPZr8j5dcPg_lLXnC-F4crVKzTLXEivpaleSuEnlUjLIOuXMQhnIfipkDjX6yp0_tChaj_XA9XQETOPSbdF48VqYP5mciFXfRxwXHrvb9EJ7HFNBuBc4QQlTo14rbdS9puZgL7F7cVNx4C9RnpmqxqUFMVt9G1RVkmi1dHXqP6y0p0jlbg1GGNisg3KO-Bw8XhDB2H5qS9-HvDg2b1wri3MwwCtBOeAUVrp4A6TrGdxJdFzrfgL86YzSxHRkTWhWRICaf8GixGvJwrh8tJmyB80p1n0ROFhWb8V6ZBndPZelV8c-2KuXz6oZeC9uTgCQcIgzTv5PxuOEsSOajLLI7vvP76E1vBA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Cena vÄŤ. dopravy. Elegantní sprchové kouty LEGRO jsou symbolem zdánlivé jednoduchosti s precizním provedením. Při výrobě je kladen velký důraz na použití kvalitních materiálů a detailní zpracování…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;GELCO Legro sprchové dveře otočné 110 L/P, sklo čiré GL1211&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3809418&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;qAq69xPiMjFlU48_v-C1MjXT3-q6TnfOQ14uZ8ZYqKupDALoWuTNmLYNMDqLteQj9_x5VM1z57b_9TE9o_V6nYtP23UF6gWQ8i0oxhStndGbNPqrV4BN4aydIdW3hIlkp2vb1svUMmMPqlpqHBfoPUcfMmXhRfSJP5nV34WCVKcW_fcDsCKjVNCFQ7lpoWJJW-kkj3_7ZhII07eJdOWxIFKgVJ79dPkXIt0argHh2umURntKUckYYUiD5N4R97xfyJkvkQUluYoE-XhabYYiBoSgFR_FBAqluoevTB6PfwtgbsLMZXa5Nzw0L2kfIbBHeC5CaCJ_gG5nwuUeQOWabZUOYuX1YeYiaOSlQE7wMyHDxJiA0EIChIaEWL3_SUR7BPslmpppOqUNFZNdA8kpiQpXhRYDyC6GMWMtG2eN6V3GHVMZnuBhK2ZnPx-i7xd9MiMg6_YdoowYNYOrnqw4t5oA9NCNaL_zli7Y6n15H4cEsONvxVftsKnB2H4wFcgb2G7xG8TSS4jrnzsoob3LP2ZHkGy8b14AFjVoNKgcw6YshNP9VUqgtdsBRK2J508-5ligIE-0ir3zWJxqpN9WhWUmLI8n9clONXOQbrM3OzHv4DexjEq3u4wX-1puucFl1U7PL6y-3iBU-vmzCd37dv2Ep5WwveeehtAAM9rH2Kkw3Ij3uSVMhtsKr3fQk8-S1SQhaGmYX7jlpmSWDQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:1299000,&quot;minPrice&quot;:935100,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:0,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;kyvné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lk7RbNAj&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082908/img/59/475x600_StBgXc.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ixWL6wLT&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082907/img/58/398x600_G0iihl.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cnQzeEI7&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;GELCO Legro sprchové dveře otočné 110 L/P, sklo čiré GL1211&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;253SQzzCN192fQrpeGkDKGB1xU_M-bdD1_5cRHM-O7scKTH2zFbKxpfZ6hY7KHSztMPPBHFFSt-6PrXXHjkBftqPhZc4w9Z46B_pFDUJ6HrQnFlemlTCQ69hnB9SFNRd9JaXygFmkbZ5W5cQc4JnJj1KPKnuu1lZufTrYrPJ8so67-eVRWXUNifNEdp0t_NHXH3JKyCTygACRFP1vQsK6cfTbPIlLvD6V4UXxDUjGj2scyzBxtMY4-2s2FkQoAP1ayOCZu8NtRHl3FysUM06mtmE5vc_BZe4y0VozifhxAo&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;cc8d61af-67c4-439a-b6a4-b78f1aea76d9&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/gelco-legro-sprchove-dvere-otocne-110-l-p-sklo-cire-gl1211/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;GELCO&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4420478311053834193&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011283/img/15/150x150_4grMBT.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/gelco/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4420478311053834193&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5tD2V48S&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3828820&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;49&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;ND7yHAbuRUd7YpxfNtSO-1rO8aG8QVHkTe4zP1pUcbt6rewajoDtR8u8gO8LOXM7MBCpeBi4qLRJyISHUv_64-48krCEnfCMzk952HCiR_-bmc8Z8K3XHaomdcuTxK2SecyeV1BwdNYFFIk8Nei0blLvd_Mr1aT3RBA-ItIAO9-hH4-G7zEB0QPq519-c9jYc6oOqM-KiUdIb-aumanJyYxTD0uRmNFnca8PJTvke2nkzI0q85A_8pw1RC4ggART7X3e0Vagyyqs3kK7ds_MilpTMmKtPQyKuJ32pjAYa5ayT_obI7Sa5dTT6h5KIcSSyWq5Gcbsdt9FsOG02C9LrfpxQenDPqDgqkOdBHB1i54KMk3usavsH_KDwqUGvRCZxEX-L1lAMX9TOt6iigQtC5cEnTT4SYM4di-9Me3NnCIuvU_KZdNqOtX_MPuVyLWyHgKonw_2Ud8f4P6e9VSB5bevBHqdogc-jkgtr7xzM2DQLft0yjQxsWyqFD0STfgcQX-AEMEPWaOEGyEQv5-CIbFt97PQKhkwYNXnnCyZZ0XThp4CkViFC12d-Uiibj2VNgm4O31ZBfQLj-u_jhy08YgwyQdMkU-c4J7XXxCwln7mdDR293mPC4dqOCodZsCnQep4_gLaQiOc4VA00jeTxqZ87uNvAVgQDejD2A8Gk-D0wfjKAJ_k3SSrZgScFlmx9dMwH5nhEMlaCXfqp-TdEnSaRDcSE0NdjuiR9T12XUy7R5KAN2UVfBopy0HLV0HybamZnkfMzu5WlHRFEPsBT4uwRKOp3huU45PrzP7B87IFxEokW25RvBO0hoXPln0e9Cu7A5OmBs0ZHb3YGDpFHYVhj9SExOJQGtW0QPf9N9ueFjJoE7YpaRj-4Gn33Dn_nvjp2AmoLmiEIDSM5XJi3SQQ6KRa207TdLTm7emkIKpXXHlRNIfVgfG1wm8GMiB1qO08sLZZk2rcMQDLeUeU8abhOotVUIvzZybRiiKMb5onuNA9Wzj5n5EP6Y258Lxa5mVivH9SMg8=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. Triton, RBA-09-AS3-CAX-C1, 10´´ široký, 9U vysoký, 260mm…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack Triton 10\&quot; jednodílný 9U/260mm RBA-09-AS3-CAX-C1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;3828820&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;MFbn308KlrvR2PIFKqpbvjMxeFxIp891MtNOfavJLoOzgdXFQDE4isQetMQEvI59HSUKI63ug1y38AJWjTbZKcu7Cz6bmJ1reSIQm6ElR4mza1blNQ0EEQD3bOnjDyw0VOVMvV8aX9GN7jTJQp4rRbGJ8SvZGuktX8_uJI92gzNbTh9vTqY6bMZTa4fE5_lRmOuVdMCNquWTd9BSK3j_7zocYxbnT5Y5Bq8tsJKmIoMOVfb_rGYxTnVVsHGgSND-l7ExQfOROPiiJrqFIFVaZS_XtDIjodGjnwxXdHBDNWwiBWtvtHFswNitxRa07UKOH0aHGeNEMJ0AcjBU_nvFuPFdE1J5A8xSORIfz7R01DJNvYnYvFXo82mfF-WG2hV-tNTtiry3IT_MIGkUD6lb4Ar_xH7Bs6fC5rLRNRD75Xi4GFkwsM7KvQ8dqRM1qkSaACUBflemF6XR7j5noI6ZVvAYsGkChw5X6-xPYZM_G46w5QYN7A-D0r1pepv3kzJFguNMM4bJEIP85bdpjE1QWvDOqWC9g6WQAVWdhYvutTzJ2lDvfYXq1G2qmnmzhRr9LmHzK0F9pYqx6eoU6jTzSwoGIbhx6bt3SYP-WN-0nVrES2bJpKQV5hW_9p1KVARzB1IyV-cHn-hkxQD9r4-JuCAUUlc8CVk3goptuf1j-Ztr14fU_8WKFRX3wPUZje4uzwVqoQy77iHWyWW9ZxA=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:228700,&quot;minPrice&quot;:178400,&quot;offerCount&quot;:23,&quot;offerInStockCount&quot;:20,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8LtVv6Hr&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;470 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8FDwTmNE&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;260 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GrNBS71J&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082943/img/34/283x382_qhX055.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RbvRDy0P&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082926/img/1/292x312_Y2J2BJ.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4LOPaEAg&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082990/img/80/133x200_ucB9D9.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AbRv1d12&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082905/img/37/497x406_Xx8kf5.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SzvyvxX8&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack Triton 10\&quot; jednodílný 9U/260mm RBA-09-AS3-CAX-C1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ZkOZICjMALFR-YX1TTtlqGjQdFzE3i7CZu0rQDljrKwMIDeKtf09iJPyiG2IBOOvRDYIpkhf5rIh0aiwhzPkRFlIOmhPQVR3FTaG2hgmf33Ioo7atV7iCOdmQxMpHy6HyK0tzhj_Z5oVDZopkMKktGK6hKFWpSo9P7NjJe17WRcTEDjtv7kE92-7UEQoJ_V0GOes6U70B_jKWzYobVyxazY8Krp8lrEZXpHLXchDc5ndImS0cT1IlDMh69TJBksJM7xeZQ-rXRFL0bqM3_sqXhyZxUPfpojyAXfaFMqzpUU&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;8404fdc7-e04b-445a-99c5-daccf9b60eac&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-10-jednodilny-9u-260mm-rba-09-as3-cax-c1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PXybgdiS&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2718878&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;50&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;LwmQzm4orCqJFeiTLsTw0aE1fElyX6isy4V_NE0zA-QSHZOc3DRZq-qW4enMv5t9w1uqe7oTepZenFxIhHfFRlpXl40Qw4hexTeuuBWrRI1ahxUGwqFm36abcE-FvOT2AODYCbq7LsmTxf_FnVYMHY9Y3HCaRqdrOgvkv66QrJyxGbM-8GIhDL4BX8KSdw0iQtKJTnYhGfMA5B1tTZfrEa_z0aez2SnY548Yhsw2-gsfsBWmSDcU7ROYHCLhgjGwoSFVdFI5mFVR4uclseIRbHhNnoXcRD9iCUcxdnmAwXXx7DPgQevbBL0g3SqPYpvP5wHGq0UWT1-0PFG3McJPUkFAXg31UY_jzc3hN8ymYRF7AFG3iAE4LnwvbEmFx-Z3nO6SbK7pdQfoks9_R24LnWJM37hk33zFQuiPSgcJau8aX3m6IoHbD7pjs-aqPZUtpjAmvizvkVa6c4u8h3Ii4NiImGROj1FmH45dx7AyFuOzRxszzZZG_t3_T2KqVS2BrziL6auAWIsfgumiopLnIuDok_FFDOw-YJlewgrwGjvRmZnQOWcMwR-OWu9i6e-bP1tvebjmO4bsZaMbz0n9_cOczeKzbFstYgdTzc4s2da9msdmodys8sxy5m85n4JwNH1BWFVUpzs6kxw4GAGi-dP6Vs2qOwxgWyWFlhyBHb-nGYrjAV_FxMNk8_JORBMkuZbxsmKBuwrcC2d93QpR8LeJbOQPqgbkF2dKQjhG2B06eoEW_ORuCg7ZnMKjLCNMDgyESDzXzWcoljdvOZ3XH7rS8iPFGBfxOtDdR7BqiO8k1ZMM5SSmSeemrG5h2CCu3K7IbPhDDDlnMHsinTQl1NDipqsZXkDTqHXMsLw4t3PgntuYSj0cca3dLW7mJVTJ7gx2cFaI5Tls_A34TndkSNS2WTLgme7cQvc7XadanObBPyDpUftZFmKT5LPgErDKP2myHu7KOBrDhOw24HK6MiIRbnnUA7x7v1ETyLfU7mYw04lvgLWZJ4TeStIsCCWWUPNSY_H_INXe&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. RBA-09-AD2-CAX-A1 Nástěnný rozvaděč RBA - dělený Datový a…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 9U/295mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2718878&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;u71wXHv7cMYlV3F77-dR5BipqHh5UMX5_Ou6ny1fqLcRxBZgFaSJExWRj9foR0ZakJEIBrA5-UvdU55OUwyf55ezoVo9DZbvOsg6II8HVZknNJBliSwhsz3WlCzl0-dsb8WJONhvdfDefQfh_t6MX2zIdoOVWy-6Ia2hj7b1D7_whZ1Zs_I5WFJJEDAEWYxH3SlrvkDCFJLPWrabw-LxXJbK4RWoHV0VRINZGYr-E46f3C1pCZ1O3Fhi-irF5YYpJKbndYblg2Yhmmgl5JFuBRAVvBVZH8cOS6KCKN-Nv9CyFu8S8glPrf8wvFEhg8Me-92FpWZPRrC61NNFP90dgE5M_VbSlwj0MkPr0Xf1DIQrO-Ys3snxZ3W-LPg2NVjE1WqAYL8pDufmdXnQCOUidyFSTncwJcnA1FyO2ydsJ22KEKqWwNPYERNhg_8chL10cYZzlWN42nP0276jzai_-G4_z0fDfaBDe36PZo2sJNUX2-m2oavcnJ-E56-gGsZNwjuy1UPGaGcBJM-8WsdPzVK6zPtQi9qAT3vR5KR5ID73VhZSeBr1CViDxCFtafrwjMmqf_-dydPU3FfOsa_RO3xdpZ9z925N8RU9H3-v1bJ-hiUfVryJc_LNakT7P-DfhPVgq4ueFH1NAbuhvtyM24zWNH_lSKmTPdIUbhCfbz3tq1iEiy-qRLDATSjs1j5eDHkkCuEbM2_dL2Yt2F6H&quot;,&quot;maxPrice&quot;:366800,&quot;minPrice&quot;:314389,&quot;offerCount&quot;:22,&quot;offerInStockCount&quot;:15,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8p0pjlHK&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;500 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VD4kmKXJ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;295 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CjAunoTW&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15112974/img/76/261x197_v0MheP.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gf8Dy0uC&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15112950/img/81/279x192_SjMjVY.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vxsNlN5o&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15112928/img/15/300x300_EGl_uJ.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;P7cBnIjU&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 9U/295mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;QzlFkZdx_6KSCmpt5pY7WWNjJTV9yBFGJzsC7Hx2cIINDEBM1FppBf4dyVejRpi1Lonwpm0dUaVLCpM4iOzxf5E_N2rgihq4S-IEarJowa6j7_lpxOIIPeHfcAzJo70_-WKk-1gf72ssItdzcfVo7LEmkj3u5O_LX_Whw5KniDXrAHT3A9YkM_7VjIlXa8rfzo6w3oju1tZbUHtwe29PcHgAATZVOWvl0z28EZfhzO3s8EOuF5ij2LBrBxHdNqgZIjvy9jNKasoVtCLcWW5rnKHtGaNntMMpZQd6sJ-myaE&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;0df49ee8-1f8e-4ae5-809b-a1d2b3522ec5&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/19-rozvadec-dvoudilny-9u-295mm-celosklenene-dvere/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qsVWDzMZ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2913486&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;51&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;DZAhnF21pTsBzlq3FVeoy8XcQ3QtaP6HmaYdoD9iVSLIvOUOy9ohOnxrrqp-BpiS7w0vbSdpWj-IvMR0OXo2YU5YwXFTALIpzkTtbkNzY5M99616srkk6CYzP3E8DsQJQgT_UWb-3NgM6xJUp1zPyneNOV2hlWxYs7VlyHQaaZ07N3ZBpG0R8uQ1iW-6BjLtiqnEOn1oDigZ5dmN-peGWkjmT99ogcSD89L-h18iQpk4QpalRPr25xQ3_NzPCgkd-y0zo_93qe_1DajT5jaXev8QSM-NkT3BtHZxROb6vF2kGyUtnxLAd3pT2uIoDu2RftSkkfY5Nee5dFY0RxWW59hBCV3uDZFwfyVtqqnUdK-xf1U87of4pt0P1F4DGYNhZnTYr4dAYXeNEIoGygM3XKEIveaA6Zd8kIX10E6DErJtkVoU3XZRhSZrmSVOYfJBm14oi3UfQuF6H3dNMVsGgksNSdXzQX1YB1G0SVv4rzhNHU57IFU3XL9irT26wVxLQW3ANdAKvd1A9XTvKyDptPYm3AW-gUzswaPUUGsLwQ_uMSzKKFpTWU1XCQn3YwaRkVphQIK9lBl0qm8DIcfUInuQgcu4MnoCDB_yXQp5llAP_qURKByz5wkd9OodAfRvGzZSwjtjkUTB_wBeEu5n0weyNAuRhea2aGsH5xAy8Od09zG4RkbKRJi8kGHMvNBCd7ARl2Cd_CiRLoqeak4mQl0O_MNkyRLzOZIWxG3_KJsj2nRynV4PrXlhect_p1hUDXSdUtMec3_NLtzu011MSb10UvKDrEXLmEv-hoXcnStxeJuw8u-FYi4xn9VBVngv8yrtP95tNaKVeeq1Cka4Einvz8lV9-NApkPObgDKjSVHs_r-BqWX77hC7a9CCpaR87gOT6K3EgKYAtV9VV1pT7zI4iKBdkJcZ8BO2c2paAYFS5nqr9Tpm3qmVqYoG9PlDoM8ELWZWtiRK-FDJA-m2Mb9t7U_zuEy9bO0AIigft4t5WxrDLGNPa3oLHUPH1a6D7b2lwP_Xcne&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. Triton, RBA-04-AS3-CAX-C1, 10´´ široký, 4U vysoký, 260mm…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack Triton 10\&quot; jednodílný 4U/260mm RBA-04-AS3-CAX-C1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;2913486&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;jPb2niSg4ll8fawotkIa1gr4P4nryoDcfcjWBlEmcz5D2V_v6CHDepe9LNDgSQENWJE0nEZtLNr1iMJM7fDRqQrcOm6OJ3-Xrl-2DYv5xT3sYZnM6WhcE7bFZP8fog5lBa480mt3364xU0YhPc3JHd2M1cEW1mcvnXU8wF2Y2DRbsa6I_4OMA8yH2Yfg4hjf5O6y5gjzaAEZzhFbfimuX4FoUd70sb8-85xR5eZCAlN-zsjIJD5fr5DsLXIKAw71YHQgWib6FgfjLypvpAskhFIuIuzsp9O0u7D9uRywJ3G10a_kQDiMCxRx0LVjD6ogQVwFSYkddO6BrAhFkqJ4l0vLFq8l1euDOeO7Qv8JIcWP9apnjcM4iC2ASLF0lNIUyZn4Au_H0KB6OVhBLG0yv1AMPW1fPttSCQnrogTzQ0h7jNyDPfrhfMAo7sgOkbapXOii-m_JK1hb0o5xkIHFYbDCHq4Li10HMafYTe8zcozop2Sl_tziYywa7wYAkyq6c8oiT7C3s52gNuovHTfM1x8tG40QOOVmgMgPJoc8rH8gJVM_83At0K8E2dCAI_jnwNcAEls3AyGpZ6jIO4vvNql79vDpuM26Ayhdi27QRPgwII-sA3D-v5NCyCDJQR0HBHRAY9QSM6oXkgkaF0zes2R2SH3RIUnS6csMMcRPhAIAwLcbzwTUeJlHDY3x5zv65DOlYmIEtzsF3eFt8sRJ&quot;,&quot;maxPrice&quot;:190900,&quot;minPrice&quot;:142400,&quot;offerCount&quot;:23,&quot;offerInStockCount&quot;:21,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WCWtnCvb&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;248 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zrRLdSVN&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;260 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s3en1dTO&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082903/img/79/497x406_g2Xlg6.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z2EKFoJt&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack Triton 10\&quot; jednodílný 4U/260mm RBA-04-AS3-CAX-C1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;IgNG7_IpQdWCD9BgmSlhkMhOPM60mZCY2V66hR9onT8s1iXUtX-tBnCEPeWBSe3Gf-ziCV0GGprVeOgqM5uDFj8rKEjgjgovygubTI9ndm2Mkxi-T0NIpCQyNMlP2UXDZ3UrziI6zlOy59BjkIl9BwS_yJbHfpQtQPcSpRsheHsDYZH6Q3XNr0YoQQL1OTfHo6GGVrqr8FFr62n0A6BpkdN3Fg9pgY2OL-ERnlrNnVzj8ks6NlWYmwY2gH472vfgbElX6fTVkuZ6lctd7S_uFexiOewWzg5WQRmWXuINzf4&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;adb78e58-ee46-4f88-a15e-3b045832f29c&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-10-jednodilny-4u-260mm-rba-04-as3-cax-c1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DzQrkCPM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3430923&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;52&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;M5QxIz5nNcEGu9xizb7fq1QDpaL-PHNXrPoPLjesjePHp3kD7ZLNF2oEbCDqcPqpojin4WubHyGpH4z09SgAmi3f2_6ppVmr2jztx4dvWw8HknBlI6vND-ZyQuGY2yFDTPxtfrvar5FkisQtbTg84cyc7thvfRm-T5T_DBVQhPrl5i42ZZjJRQBUYjI1mop1PeI_0ibhIDNRcBZsTAaFVzwRMJSjQmIJdebde1FISuTwGOZmBnvwGXABBNNXVJQh-1iqQNb1f-rO1UbUla3fnRJIMlYe1tdOXRXyc5txKZaUoHFZFoLYfqf8GxGUPOZyZj78uI-8WOmF9HcH1JmbbEsjjxBF8rCYIKkkTm5iQERz2XHmt2ubmqf_iTvGYBhVY1OdR7NZRheClO3cBNIf3eP7U6ak8tFTPKzNP8NSmBtjZNw40P3JKp2o_YkBS6JdOKohQsFb4ycfvXxy_6SUxV-ifPgxQBcEpIApnAV-53FJI2kZXC6m8SyGP5Q0vqZz4DhmILTMGIfe0LfPH87bK0y-0wXoh92lIZrBJ7nR4XkTI3Y9qgoKZggLZnc_X3Xq8QEuPfkNFgp1ZGx7ZYjkLQhFeOqhpcKJ4vBz9OFUZofeyXKOC8n2MeSBoufTtu0uOcS8HsPis6_AINrmE9I_EYTPZwzv1dZnLweCVtA8iUmToF1wOYceCEXMqXvrYoVzdm4m8AdgjRVuCir0APZvK1mDG8zjJc0yx3wQ2GqX2CjpkWfSe5NEumUiU5BXBaqov7kqrv3tasWzIfVqnovAWTFlo0vaQLG9KExMhvWNrLArJye5_8ULcQ9Jf9R8LwF_49IuIW0uAjq6Yfmi4pbtaPzWLjtxbHGozI9CKbCMiYKHI3Walu8m4NR5ZOb05kSsp9xuGSlaABsa-LoIEjkVOsGbCVA2LDsSJdSoOkRe-g3RYz8AOd9wVvW0ZQY1-aP7jsuby6A7jKlGoRBL6zEB5FO0h8F-qbQgf274D_WOKdcOMsXTXAK3GqcbzKNnhat_z-oOyQiDCqRF&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rozvaděč Delta B je celosvařený nástěnný jednodílný rozvaděč s celoskleněnými dveřmi, které je možné díky masivním pantům otevřít pod úhlem téměř 180°. Šířka 19U, hloubka rozvaděče 600mm (vnější…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč jednodílný 12U/600mm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3430923&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;OcuJ0dEc2btGMPLgad_VBWYqZSdgK-XXSCr8mOTfkz0TnRfmvn-72IYIe2-EVJjLqqGbYFeg_D35oQ1krk-an_q7_QV0BWvwHEci6Mt3kQeRI2583hd4HU7paSwWPoUjZnWa_cD1MvYcOtHTeMjeUGRS7rbem5YY4znY2FWkbiqCiaBLIa5h4epWQq5pPE7KBgvQDY-LvCXT_WML-T_I7hafHdYoW7AKrl3sFyYT2oOuojcSNxM_fzzR6T6GZ3roGJjvQ7ZguNXtKivVZjYeDAppkHr1XJvP_JRW-t0ywMGZj_6001UbG7RCxHxzGJN3cHDTET2NQGHvrYbipNUFCho-QL-r590k-mWPvtU6wCZvbSoDhPJuMbXWpY-i_3zZXzY6yCkIKyfsD8h4knBYdMGhYuQ8qh1JFJvM4AA8VKZOyJsFYx_aD1962GoAJjaX82be1UAR_GffNtdQhOM9q2cesfdGQgs53oIMLcIRQiFRVO3RBV0lr2Hkzv4QuWhriEJ8CKUn0-cKSh9KVCv_r0Ed9eFIZkPzof9DSkbRJitCocCfVmQELPX1Hif7EThEJPweAAdSdyrbBpH5dweag7-wsJmssEc6mnuTyW_In7ssTmmfRDDazuinXK3pHtgmG_FBb3tC-yt6ZbCY3aBuKPMxKtgZvfjymUVEciYvpKB5TlJmeLXUQpjv-IxZqP0PcKs7hRNOp7YeLh2b_W7L&quot;,&quot;maxPrice&quot;:476600,&quot;minPrice&quot;:317100,&quot;offerCount&quot;:24,&quot;offerInStockCount&quot;:20,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4f5JT7ji&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OEIHpyGZ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Rp8IUqqF&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;450 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xmKAbZmD&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082625/img/75/474x471_e2CRSh.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;C7MkjLgU&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082655/img/62/313x296_BIdQBN.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6hEbRzEG&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082602/img/11/304x241_n7Z8_6.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1S9E9UIy&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082638/img/20/350x202_iG6Y78.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VXcEJYsw&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082610/img/25/499x359_3JDhfV.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CrRfkbCW&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč jednodílný 12U/600mm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;lQBSSog8mfG5SJDlXt-QhP4CbBX2-Km62h7wSn2Vwba-O4SOx4laE2DXgfEMRaZ85Ke29msRFI2BdmevxPqbqs5FjWmgbboVG8NjB0pH-s5lY-Q1PaHppOGwzP4m4-3t8ZNJ_z5gRwiwSGac7TMJKfxn5wa9oEuAusJNH-DWRdK1gXFyO8ETVCNkce-Nip1CQG5UqV6yO92rh8qsTDZj45i0sYk9mvzWUSCe6znz_izbll920iuPpEsSa3HsX11U8-CkN3iIi0MmaCEyfBhzqrZJZDjTf9xirAtq0IdtfA4&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;cd6400a3-a37b-4087-b92a-076d952e2545&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/19-rozvadec-jednodilny-12u-600mm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cgrOQkz3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2944487&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;53&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;W3mj9dzb3vD7ZVzEB68ECchfSf7Dgr-h1spVy29J1s07A8F-24m3Kb7bj-fZ7SAL7BX51aNVxF_UDtcHO0AZyhEPwFK40DwYrYpiof5FLPHUT1amHNnEvcIcztoxyTvLONnAleEeM9bOHNGj5rxhucg9VsagSDcPpJ-MYmiTmZNZ1ctR-yDXO-4HSgHstlFrkzud2PWz9bKmvdYERspF5HABTI3PiPanFnR9oeQJ0WC0fzicWTqsUQW7M6DQ24UK7wJkfVdgoMStQ60yYT6we4XfRCz_qMTWrsuD35Meg7ptjNSC_G52MRc9ipWORFp7i4G5Wp91bUXUaDOuSUF0RO-W1gTfbHlT7pEf80zi-PuZHGVtq-TZnqmHO-15S3sqmQgAEVvpQ1BbEnnxGfB_fa-T2nErV44obeXGIIf-nrwrJUp21qP9r4-5e11yu98b33oVzNt4bnqeD30SYv39T9suuLPWw-j2HyrkYAcuCRCaDFGNJMOrkPapTli71g7CSTrQP6M70PNIgL3CKBehuu_gallF9qNyN6C6bOrF1XLuAISenGjoAZ0mAc3BZiLShTmXoYQT0J_gR0D_e4Dqeoq2ZjC0FYb7IWEiIc-MIAg3H61nHNI_qLOkCNatYx_EwOPUtJTIy-ko9kh0IoE-Tr711S-5hIL60Ic298pyUXEK96ufAdaOv87H_dk5A79KyFOMxojUkpiP7gkXWilRRvwAsgMRj4-kIFiCE4N02GyxdIbQhmXs27qPSruDJBi5T6pZK-QwS9m0A-Cdz8neXd7yxx5B5oTOEE0h2sZAkoS01eCtmxND-OcpwR7yhWyqRDGvLDt8NlkmjYBaJEI-c77gnZDG_7eZjZiXi_NEkigZDH4_eIBe81KUKBF470gcDb8u5nhjjKhLQ_2l4n-AQPl7TKDVn14VH_mHoY0eevNv0Edugx4gQO6vpeD6PZikH1jR388NA0LccdnYzA7yb1I4eKgnWZINI0XoLk742bMw_jZNnAbIT-UxvjqtICOlNohIxpS8lHyg&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; dvojdílný 12U/600mm prosklené dveře, šedý, Plně svařovaný nástěnný rozvaděč je určený pro datové a telekomunikační instalace. Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; dvoudílný 12U/600mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2944487&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;kKs2IoWB9Sk2JP1E2bf2AuKUxURKNkqFZmSGo9tFyXnnuCWJlbGG-3yj0XGrQ05hfrCcz2DeosZe7hOZiomdFQAhlN0nxWah93gs-w-qV0D2S_W8DVm5VCgQhf6n7wHFJDT420s0yNTGAnCnBYr4yGaYvGyQJKIomWFNQdbgcKcQhc0lfJPaZAKiErQwskEb2RnWRVzc4RscPUVihEio1xc-vtqIhzrMbRCVbTVIy031Q6UlOsbiSpKzR8d431ggKi9eNcKVqIhPkQMe54F8fUATFnv-ckzFe-K7j0nLYmwjslzHs1JhHVn8ZKvpqltv6eduHwuawoZkCXlotSgmS29sjtoev_sND1pArM4aFpP7LBV7veMpN2yIcQwNtzUXQqbKjNYkgJCvGRS2YFaQccd7x1BCZeLuqkRMHXZgTNf5AB8MPJO06lyyVqKy1f_0wlcgGiFU8p28VerFU06VuXwmtHAxGA7RyadfanIyUY8A-ABxaXCMiPgbpIVxpTxqYCH41C073JR6p7mclhXOHyys4q05aobeyvgWJHmlfjjeJ4s1oIaiycAC_YqAqoOFFWahGrOBNOpaowzjpMNpMtiYfvEmRHd5-gFTlR9bgrAOjruzcJ8d_d2e_j5svC1qcnmAUJRvXdSJJqNVdDRuzaeuCJvtUXopmGfdFyM4x3exFoanDPb8QYSyB5IPtSaWPf2t7sGIzWXJ0XdPc7Wj&quot;,&quot;maxPrice&quot;:444700,&quot;minPrice&quot;:349800,&quot;offerCount&quot;:23,&quot;offerInStockCount&quot;:21,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BqjWwOr4&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ArsaK8pl&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;635 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7UFHiING&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oLGD2D86&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082620/img/13/416x379_Qri28y.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ct8kZyQt&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082634/img/26/288x217_lHyXeK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x2Yacps5&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;p1nHbSev3JlUylqQnEtQunlC3GRcvgqc3bMlVdaMtRnQrY3PYBr-bLIJkwORjcK6wPlnTnk9tQ_l0W3QSOroGRkkHjs_tTDe7bFhdpUqG-hw4xg7JoSxcSU3-DqmAta9tL7g1W5Wf05JB2DMAQ0uB1J_iXZieNfJ3cKUuarzSGxsjZIPD12gVhy0XJ574nb-Rznqdf33b52TjTRblI-8G01M6-oYmFBTORYz0E2u-GxU0ZzI2NlAAZWgSV1niAl5IQLTJugBaaD9h6eSrPrk3yPuI6thVdUEB6PLrTJKVKs&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c48b315c-4e57-41ea-84c0-d75a24d5990e&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-dvoudilny-12u-600mm-celosklenene-dvere&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bp00LwYp&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6516577&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;54&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Saunové doplňky&quot;,&quot;id&quot;:2505,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011210/img/38/320x200_FzdFPg.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/sauny-a-infrasauny/saunove-doplnky/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2505&quot;},&quot;click&quot;:&quot;B7pzJ1R9GpSV-KkVyWJ3CYrAHwPiTUAVK7xd9qOj-jThxstc7r5YLm41UBuBa9gyGX2C_vjzRTMWyaL7FOuRUEe7Yn7jrPFtY-Q93s83wqVLAbUWcMaZAPVwCg6cnBnTPqma63jpxEl5mvzbnfrvTY4k8jMsavMXd-Eak3qYVNjjQPfCnd7cO-m4jsD6fDhmlyJlTDUiPLL5LBwe8FL0U0iVM_Ow3JLliPXfZyZ8tCoik3Eb7aq-C4h8SUsIPwp59HWsGRZm5o2wcqba05_N8poD5R3HnxKyawJOlf_K0zjnPr1y9mcFlisE0IQagfWEi5IsP6KL20-ajiFKGNfjQ6j4_L7BHItOTiVQIuq9mnuytvUqCd2oRQ4RkBTYmPDwnL-WQvPNck4ZlSqL1B5DLwjD_4fQdG1hh_WT-IZttNnFtkRArmd7Pdd_wljKtC82WMmf38FKwcGfBSJknW3CMxf45K00KY0c6UU3urgi0u5J0FsBH2w9flZWj3X3rksMz7at_rwkmN-nczI0zelEpLHCeLTte7oTPKkGZCXTgUgcxsroMBJwyX3h2fagZP5pvq8NlFNaDei1OW54F5MO42x19-U-rT3sAhnAw0zw3MYQnZiYwz4GK67r2P2-P2FzrZnLoWeOkcNZ6Li_Ov86R5HBsZHkZ403OSbsSWEQq2bWhTDOuxZizg2X7mXItPQ7k4w4qsahXrT6BjNDU1JVaYErdFED8jxG8e4Y99jw8XAEYh7wiL-BdY0Uc0lzaHbyn8yGORkUvp4jOXzNOhZnlkpY7uNAw_kY2ALFnS6nfl9GFDqRlgLEvvZV3q08KnzZs_sGPWYVs4_mTI74X6aTFaKlwLZx0bHns_iWy_XoED0NsCMUY50DAI33_3nIEzgB_cxMV7LlKc_8z2EKY_MkR_mVuHBItQ7G3WcnmHvQ02eSxbJegsYiOTdUWrUoxf6krk8BbFcbvFcoNFODh_W4uTcV&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Celoskleněné dveře do sauny Andres Raiser jsou jednou z esenciálních součástí sauny, která zajišťuje, aby se v ní teplo koncentrovalo a zbytečně neunikalo. Dveře do sauny vpouští dostatek světla, …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Andres Raiser saunové dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:11,&quot;id&quot;:&quot;6516577&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;azUEsvxV688m5_t4XtCsPY2ZGSdYzPrXnH_NesMDAz1D8NbDpLG2ymGXJJvIZYDGdHAa6TIJ7Tal68gYx6ONoyJ4BuQomTh-kfe3byGJdqbgbNxJyzp5JkNvw4P_os_jrptqcfBq8o7GTpUTnG534S0xCPEycyMTVU_xdp9Dmp5e8cqLZedPdy3BmpGKiZbaARf4Xp6rN9YxHBE26Ob4rd_GNy4Kq-ougO31HpSkadpFUFAL3FWYZVGBgcVXyZVsEbbswAzh6cjpnbgBUSBT-aldIf-2NTyK4psMJh4Q9B-gjmhSgV0VeIJOPDTzhlBHFqgcT1sb_fsvVh0Slf_BOV2iNKeu5Vz-AjTzT_WGI6U-AV2TCVr6s27faVakCKijgWONJlQwISipHwd5JC2bdCD_apqcu44wb_16iMRqwXBguIszOhUIMnTWH0xCA1wlQeUQT7-1PxDdZbipyFbgE-umb3aFV43HVKpBMDuVYH-YLEz--Se02mM7NGj5JPZwnT9mYerG7me9vpBkL6fbAMENUeZSxNuSQyRmLEPfqhY1XeYREL1QJrUjYBx3aoE6-9wmFJwOSCYR7Ax_CI28GxA4yk33K0KCsfXXL-5OWPTyjbepf3Rx_sXYMZovw0e-o8ZUYHDfazWlkNug6jJFo_odbagUK7cP&quot;,&quot;maxPrice&quot;:620000,&quot;minPrice&quot;:615000,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;saunové doplňky&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;saunové dveře&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gPDMKsMO&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QJ_Fo/T7OuTr.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wDJkmUvN&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Andres Raiser saunové dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;i232kQ19fL_chyiKblNhgFGqbT3wdUjzUb_CWkejLCNq5aXVfNBEbIixQhyh88t7_ZXqeKoULfQ8nhxRost7WwB52uDeHQia3Sf7csGxj7YX57y0wByjHONxCpLtMPSPZ7CvQlTW4y6XRz9e47OENrhHuBj2TBIwNSQVPp7AoJH8M2veGKjFMyKAP3m3DToe1o9ua7zkbAQBrw3qTTR6doWt4vqsrSvfa_h80dIzfO4kql2SgSdv6_UBSitbvVhv78z-zqeuxdgt3I6JAV3rFJie_cXH2kkQTN_taG0IL70&quot;},&quot;rating&quot;:93,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;165da5f6-d79b-4355-b95c-0e3c3a2faaf7&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/andres-raiser-saunove-dvere/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vR62GRmg&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2954331&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;55&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;R9NRjz4J-WHhhD-FkTdQbBasavCGSBS-BUwGJBczEiHJPICmq6GtKlguce55V8JOoBOd30CsrY3HKIUP2tAZyckQkJfVvuzE07K3Jal951uWJeKUW7TWg1TAnEAiJy22K-Z_wVc9kugzlmM6LU_et4Hqx1hDU5QjdGTzB9AuMkDuQFieUfYROYy4HIIJXse4WG8tEQhxlRyoezkylGRSsP00vsLngyzPCRV3vqywiooD4whY7TBaBCHaGhv2Rw0bEjUU5OFm_cb06fv4ERT36lSg8hxPxa5UmfEV8w46z6613cN6ICwtemzB8wqDYSKaKkXnXeIyuZHtXnzo-uF7CduZbZp-xpTn1HAglVkYVSwznpCjBXKNcAC31E_7KAgCDZmfx3DknZjah_ZoXpgLlfIvLsi9cc2X2iuyJ06G186NAWeEJ3RUS3imoU9xX3-00AAaE-pVThGeDMmjNTnokNE6kjQB3EbDDyxB4x63TSXB-6jyh4j8k7_lFY79ro51OFSyUiyaWCOHhTuw4O_vHqdP45PapSHl3O0AjJEzd2x-pFyhgqvtarM0-4kdsdF8buLk7uXQ1G5nClyso9Nxn2ADl4ZiIVTUEDapto-KtEf95EAVoPtW-u0QWbc1enx38GpFKNC50tuHemr1fVcfDfiVtJRQl-qXF1tNyowUq0wp5cMYSgdGiLCNH8MGquJbdiK7DcqqGX9ybNbCoav6fFBWt-6eb3PpAaMtbfEl2R3NdeFBdhLY7QY2etXrLukpoxeXATwg0hpQ8hQ8Rx5pf3POwiiGQ1Waab1m1qjZtuH__VC2aAJg7w5z01cPLo1-rgDgzQX-eMQ-jDi-0r6P71a9zyFg5Ozx9Q0gx1yitGOMsFt1_5RJfb9RLzjxBj9WzeAWHvPASe_zz_15_2cJHGq7HtB6EYQJQS-5UsgPYWtYFw9w8Pg3f3C-7Ck3BNHMzl0QAL7OBxMjwl1xielzEhvtQB_w9oIPlfKp_-0EJ9d2Wl2u85oGeoMcatjqy9ZtniUq95iM0bZq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rozvaděč Delta B je celosvařený nástěnný jednodílný rozvaděč s celoskleněnými dveřmi, které je možné díky masivním pantům otevřít pod úhlem téměř 180°. Důležitou součástí výrobku jsou otvory pro…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; jednodílný 18U/400mm, celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2954331&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;6cdBy0kfY3ZF8va1PcQyFDGYCF0rhbx0m7mRBKRnSp2oRfGE_r6EgXqyxbGO9OoH7dNrsWLVz56pu3Dpj6nlXMw26F8vq_LvrcBqSrLvHeaDUNIdVKCdC34QXMx_BvXa0CJ8ZaJB19lcaQVqGXNo4D0Jau-4ldCN8CD0HS8VRqv47yV4EdVx1uToKfCw1AF4wQA1U9ERji13zs9CkbDSoCsfb9KMKcejTb2qALygikP8PKNTvQ0eAJxNOuRNS4ZNv5RfwvM1wVULtph3UOjipNZx2OHudyDb029YW0pBIbmzGxX7ZFjuumuGLRDVl0_ZNTuN7w6VcpZ4WruO2XJO6mYLbdGiLHIjHnzNF5yc54NcX1cJL6--3ZTBgIVSLyLyC8XoiOk9bf_yx-rOS73LNM4UFEnEP2nzw1TXg0m5jXZ1oxSSXhSEublmSAXoBXk9GY-VYLGBzYNHchPgmjyaofERuaVmO9clcp9D3-IoIPOotxy-TWSF4MJWle4hbDRaN8EssiRTP3-3eLycDebgNxHSo75zNAFOv6zezyAm3sEgy2jya61imkeuSRItvGhDPjMOuTSM7IqEHNO37JtAp5JFlbtuavZmOiZH4b_ypyEZVNnCgAPhW2cTrUbS7obd8pn17-QexEIYtezpDNk6fTa-4ADWJ1m_f4vs1_ZOeklV04XH8mvMVJG5E_bpsMK1OaBoo-zO-RMbD4K6EXbo&quot;,&quot;maxPrice&quot;:399905,&quot;minPrice&quot;:322400,&quot;offerCount&quot;:23,&quot;offerInStockCount&quot;:21,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ItyQwIxS&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;900 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7MP2Ut5p&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;900 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WOeMzKhD&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;400 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wq0Za0vW&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082632/img/85/313x296_A5Zkt0.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;P3snvjgf&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082643/img/76/300x225_ixi0Rc.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ojYW00lW&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;p1nHbSev3JlUylqQnEtQunlC3GRcvgqc3bMlVdaMtRnQrY3PYBr-bLIJkwORjcK6wPlnTnk9tQ_l0W3QSOroGRkkHjs_tTDe7bFhdpUqG-hw4xg7JoSxcSU3-DqmAta9gMP8J8b8N0IBfp1A2dtBKWLGuxIFdDjnGBij1Oy9g6A0oOKqhWpH9FoeLEcmpq0qpry6e9Fog4Oqm4YcTosOXm17Fd849LUWmISb10Nz8KALg_TH_YxGPD2CblcyNhr6j9LJQax-o3XIx7Dimd0SeJLZKemKqo3yDHanbGr36X8&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;54fb061f-7b72-4971-9970-825433bbc560&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-jednodilny-18u-400mm-celosklenene-dvere&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yEG7SYy7&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2700044&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;56&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;20t_UtxvDlfv6JAzR8wMl-XQTg9gQBCl-ul3nJV-SeNwwUXB_fEp2L7_xA1F8kTZDJakbrs_HUUVLQp092Brz8y8h015BB9VmPJqNpKB6dJR3vAk_q3aZ6B0h5JP-NcF-GHYLB0iYyZgyqJATMai6rtyKIobBfZnJSm7z_nhJ2djDoiKieszsGGJ1yKXP3PO5bjlVoNK9xBakuDCjKY_yhVgc0iAC7xsuJFC1L6dDgqJPDiqZBCvV91Y_I_uD-va8eg2hd4QCQF5GZBMOR5wFLGnINjpTxcBnBMl7JGhfPGBs7C4trch95A_9yC9fov9M_Lpt4q_GuQcjYUuKpmBQ8jE5OXOIcQuhquPNE2B2I_8dE_coiwGEqO8cf_mwpfp_KBGfo7XxdNCI7J5I_fIoLT2ea0lHU9s5_x4ho4XjO0RaJ7O4fcT3FMPJu9-Vvk7xI8vdR2ig4LuQI8aTatZ87k2BfQ9wM0rs-Droqs2OwvMEVpo8iIXbSsdGozLE9b5B89z9oF4MwgWDwn1A3pnHaop80XhoxpAZFmQXYBeYnLwfGt0374Gj3YngFmyltC4mATys9cHDEF9nTWTUVLjzlwBHbec3w8XHg4S1hzHenAvrsWKfFMPNMMM-QRwMOyacWdwGopdCzJti0QEdxwHLljk7jPi7lTX50sCqIwyRhA6aJTHzxK3r4Ay2yxmk4zYeOnaksQcSAZtSkWxrBs_WZURLJzOVmWc_bbYe1wdcBOX0cxX4JBsksjXMlIwLVNXSyY8Bgpq6JX9SSPlEHOlMZs8271CuRYu_prSbZkJpZG9fsnUaJEUNJb43ChLzsQrJwO4Nujhn7TOjIcqywIZR53Fq61yqIi391O4GuMpPRXDa7PUz7jIXF_5foPS-u4LuLpAxhuaRqzgMGC2PajvJZ5mXwsoE5o_UvcYX42xLGoJWy1ucjTyazHHOxu3YNFVoky0gEwYwrB7MEHxVCH0G1yb5-R5R1E_b9UwoQVylhuJuLXtdUFR0rVgm_5hDEuAkm2tGFhVGl2O&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dvoudílný rozvaděč RBA je velmi úspěšnou verzí nástěnných rozvaděčů. Otvíratelné části rozvaděče umožňují snadný přístup k instalovaným zařízením. Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 6U/295mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2700044&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;t1BWLOqHtunM6O_DpgKakn6TVyYnKvQxzHLGHbiSY0rG1n5LueJCUELuyuTGWoDJQQLE2YyrWUVhwZJ5YmQlfAgUbynovnunn3Trla-Nz7apii-lhCk01cg53ar_BAGKVfJuypsDwLBRKYdt90g8t1R2asukOFnzg24zIH-d4fk-12syOiDG4mjOVTImZOtJYTFzthLZ4YNXyM2pIVYydpawZr89v7rOLTL1JJND0Qwi8OJ0N5NDixH5osUoQvl2pVAOutyi0EDJlX9fmW9IH0UgfS1sMzAD_4U42cVeDGVlQl0hI6BskZL_dIQcVURk3Zcz0CFygQikEimipdqVKs1vHUrXLfzYvf-g1L6L02iSl9eHwoIHDs_hEdMnpR_9uUof_TzEcUvweJ1EqY_JG1MxDimjn6qp9catlHF2FeRzf2UlTBZV1qESFlPY7Li3oAAkNu6ZwBugmeej3eWk3tOXA6W9IQGsaskjI1j_xVi0zdbz1K5g6sbfCky3LzuXgBLq0Yv5klKtROJKbclV11zJvDwzPt_db45FsmhAe4Kj8q-8v7p5HrQXyoKg583FOmOF4LyWHSMyrygl-M-2taA2aIxTaAMOVEvWBU8qEt_nuXmfem3uGxAJWqKkHH9zcSl1eEx_B4NtdQqFgbXVvYvfQMqJ3OzCUgFJXwOY_Hp0yEc1JJsgktb26oTzvqffKsyC5cmp3GVepSXms7bj&quot;,&quot;maxPrice&quot;:342100,&quot;minPrice&quot;:293500,&quot;offerCount&quot;:11,&quot;offerInStockCount&quot;:11,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gIwVHoc1&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;370 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vE4Uugm4&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mLkuJ0fh&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;295 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HkFHwIkQ&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16020244/img/86/624x474_jfSglt.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3yRZzbb0&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;19\&quot; rozvaděč dvoudílný 6U/295mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;9_CeC5UfeVE9iEn2BBSOMGWe6gej4BAhE4z0rmlRAM8lDXMoCXc-X9d7CCb32be4WmKRrzR6rh160y-RIWDReeDQ5Mr-VmDqXb0-cQjQvr4v2ydI8dAPxnW_fyESTO7BGRghzfb9Xy4MLzmUVFF_VAZJnej6L1KSVznYGyMxUwoTDNb98RbMkBVIh6pMk7aQ2kDhf-_iyS1UBUqZoj66u7zi46InhzlywRsa1upFj6YKynoBBKR9q6tHrTr0hdBqwvZjDnp-ukoPb1WTZ3Ls8g&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a74ad56b-0f2a-4ca6-9a67-d7bb2817a3b9&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/19-rozvadec-dvoudilny-6u-295mm-celosklenene-dvere/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;kf1VR7Lj&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2954334&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;57&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;7M0z7LQ33J2ol64b8E7Zyq3gCveanMVaP3_XuQLJ99yTEAQjrMV3WRy5_xoXSo9_vw0bQEoepdQV1Ft5QhBka6dfDL91jcCLFs_bqapJUFDj_CB3xCswyyml1rnAI3pqe2jFkSBth6rfnsm8u9LbalBVH9fLH68lWcBpwVnDUSrUjTUx0XAJFmyYzX-Z-PUJDHzoT3z7pjDuRqcuEMln-MuQ5yd3jUmQDaB7hpnUFzLFDq1IiVWrfXIlp3cgnGx4MPoajbdE41zes7ZUcuE_MhDmXF5XPEkuA7_-Vp391S6cPauiEACc2G09mcfENq2xr2S2ptzIzdY73jbtrglRxw58h5Ka02YeTTdoN0B4V-SKyAoLpQppbSmwrtZzZ4_JEzS6-kd74ciUmGYfL3LyroffLQnnXGD7lHEJgTw9n44YUhoJWhwhW0GNDmgCYNb6QI6Vm_VY92rmgCzyGGKFuPE7qjLUxiVcuALmExTBUmtaYhW0zpczb2i3840-G51IR02H7lZpoEjsBRZHf6Gk5iSZvLPEicEPFIF7JI2-fLorPD7y_FdhrtUmRyJaKdU6E86Lfq_PG-OXBtHnnKnWXVFhLbGRGj0Pk1e7WXEzm685bfMKADjAVAkpE1rf8pCiGUBNehvrV4XeQXMM5hr2Th57WogGtAZcQbVwc1W5is85UWaVYVeOjiaO1dNzEujoQqLFnckl3LSwa6fuoL-T1drnIC6DIk2irGXmQlUTnUBW42wxF7OEQhxgLWX0N-mNRVZZ7Zy00IktCCIsJIv8Vx-etZ0oW8eN_DIFM4KMYL-2lo7PuHR7CpNF_3utuBIoIc6n7L7tTgY0wekoNbGNWrzwU-Y_uSLoUGpQhYbws76FMYrPCV1WrM7RODypW9oRu3I_OzUfna1YohM4MkAdVd8g7EBgYlp8JPa2Ft42RbCsMSsLMTOEJ1qFsWx_hyp4YjFkkXBzkMuBErBPsjgQUF9nfkv_f51VymNe4VIYdcdaLcrsuQplCigrsGvYayBhplwm8ZLDLCIF&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Jednodílný svařovaný nástěnný rozvaděč s krytím IP30, nosnost při správném zavěšení 30 kg. Dveře plechové s perforací. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE Výška: 18U Hloubka: 600 mm Max. doporučené zatížení: 30 kg…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton 19\&quot; jednodílný 18U/600mm celoskleněné dveře&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2954334&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Wgtqfg7yLKqxUPETH90OwQnLYqrO7cX-D52zCgZmMpwt8C-LZK5zPruEXa0X6sDMOKrakvlREs5g_vTJjdxbTrnEkxez-mXDt0wjD-zmza5grVElJ4YcWDddStCRwbSpJWGxyeY_IcWDc2hVFyGP6s3beyOCQj3wlv9QIomJCfWt3U_kigJIQZSxiA5uFJeoV3FID4gWFTUEBwgxaJiMNRTf5GOYrqWIEFWm5ogLWtFrrSlFRSDiXhY1KFmkgHMJZI8BRqccPkUbc6oiXixETpq8PCFKsFs4HbnE8YqH80OcDBhsUqv2T8dJq0DhrZW4G39O4gdTw-uPOEyaZ5VveDmVcaQWHM5WMiTTTyvwSwrldgKF993nf1uMkxUSbkSAFswHmla13HDw-aB66NfXaV6Fn-StdO2X6DyLGkc7MvRLPsx3i-kK0HOy5FRC5gbS9TPo4ToyL4NPHjfab0nM3xiimPiNo98LrfG6v7lm7k8zLH6RPBDGF0YBX5_B4cq2Hc3e3Z1_JP4eiGq6XAPHSYTZ-abh9jzEOdsMV3j10gDvY0pU_2h2SKj-vTQXbfyK1ata9RPIYUPvv_rximu7KAIJKWYSlO9bnDQ40o4Z0Q83_VAF2df5L1_LJrSqLfsQTbpvzbMDm7sV3wLO7a74ZIIJZqbSYrBJHuzmAsNl9YQpw1ALtl5UB5gjhNfsneSQ3aFENjfqbXgXV05Jp1ud&quot;,&quot;maxPrice&quot;:565400,&quot;minPrice&quot;:367400,&quot;offerCount&quot;:20,&quot;offerInStockCount&quot;:12,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;skleněné&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ejRXmVb2&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;900 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mUi1dYlR&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7gydOktV&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082686/img/71/283x224_tvoDpO.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uZmZI0j5&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč Triton&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;p1nHbSev3JlUylqQnEtQunlC3GRcvgqc3bMlVdaMtRnQrY3PYBr-bLIJkwORjcK6wPlnTnk9tQ_l0W3QSOroGRkkHjs_tTDe7bFhdpUqG-hw4xg7JoSxcSU3-DqmAta9lR8LZ0VDWlt_Mh053Azcg5H0zsqJkBaGPxu2SNQKNnkbY4O-GnNt2Wh0pXQyZKfAJ9eeiTDlML5emjAMkM0I5HSLBk_G36jV6NWBHJBffYdf9ui2oiqbCSaUiiyXHKcHRSvcjzre2_4yDjAOILMtcR9fzxZkDXxkFtvIUzExE_g&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;d0a7a0e4-d6bd-45f1-83ab-66dbd175ef89&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-triton/?varianta=19-jednodilny-18u-600mm-celosklenene-dvere&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;12DWWzJw&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2702281&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;58&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;dAuGsVBCQBChw58RAEZeIRcpbJdMdSS_Ift7uTS51KYp3faeArcWNSTQC6m8iyhU7DSvXGldz_D-1eO3GQgELrofSJDOlfwbl5lJ8G60Jmp0ofU6vDgqWFD1LHNiJ8vhs5QUlrCibjzujDUxrHxRtNt_4hOqpXdw1n-uPgFUPsvmV13tp1l1O2A1Vxod5B69JWTEnMyYuCi1imgG4uLs7QXQ3sfvuW7OgYG1_3EbhfOKZElrXK7oKzpXZaZGREA7KK0hozpXfst11DLa0ffj5cg4k4C87sy0H0Lvq55gt0WKD6nDgYrhQIeQwIcu4yb5U880lB918_aI7Orab0rP1P_4Kz35nJjNWjaJtH3co8sBpL_Z3A93rB33EaW_R56NgpEYhEaVTGR0D1vD5GusCOQHdPB-oTyrFQGZlLP1SiRq6aOd5sJ_qro8yMsBflmixQehzPwy6vL6O565L76lc26iM6hTL3vuHy8luo-vvqXGTykPhA1x7w-Nvl1oW5rkywW4Bi4BdvSJATQTMvfpIS8PP2hmNVEG3cyYrEhJCE5mtiwU8_-lT5yiGA7GSR-0Uch4DeBS-6Tkkzp9MCIb-a_-_Snhcz14CXv82w9SRfa_xSd0XiAmj0BPRRS23KvPr1RR4wT4COSv_YS3LpJ7vABvQcQZ6SboPFMXu9kOrXqsDxm4XoT4wirxEwETSGMaUq00DKxE54nCNicFXz_PqpQ_RD0NY80qZaszXfuerlr16TCwnzG0n3agzRVtXb2nHWwQtqktKSdHEbd8mPfIE__IBpWXzuiFGOQi9BJsfhbSkXyOWh9q5f1VPgsWoGvr7a2R2pW9N0TEdH48y8_h5dvq_4992Hws8m2T5cosyynXD0-zvQHS2AqP49T4TdTfyqdtBtmEPYyzwtiKAZWe-my9nkxL6molh1nbM7unjhtO_SOv1f_f_9Uvi98Km_IPKdERzaKlYEaoj2A6T_Nxlxhsq41L_lXf5Aio-Bt-KVGEK6RDigsyjsmdG8HF7dW-9eMUw2731w1y&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží. POPIS, ÚČEL POUŽITÍ: 19“ jednodílný nástěnný rozvaděč s krytím…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč jednodílný 9U (š)600x(h)395&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2702281&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;RhLPQKR6AmGMiM1gIgEoHmpPGF4tp484t08Jk_4DN_vV8W09kTSRTE-BHqhXhT-WbJmdzag7HuDBu5ewTc-tHDDe3EJuLJOMZaZhp5HalMhIjwzfNiXc1FN0wuAIsLlmh7LTVIMnwekCJLILcwIWwE_ittcWVGeiYVyWXwZw5Lb2OAVnZ5e1R5jB8_xKWzpwUQGJSXRtB8cK2TMD8q85E0FdOjRAqs7yvStVvJrwfiX7FtrMed55gVmZb7YLiWThnb-BHcELWpVEnW9HUTvSXlucGVPePIUjf7z4svk1lyzFuLnyrTbZYHy80H1pRua_ddKM48bMsWnDQhWHQR1oyqNk1ZkmdcmTXh36uXHjOi_I1MyEb52zwZFIGk2x--s4qXx1lb-lY-oHF9Xks49accaRIQQ-c-6CHptEIR8X-k_9T9odGvtwsCSLk3gS2nThEZeoovGk9pinwlgmhmhlA7qdrJADRWa9AZeIKREj9d_xjgk_aBtDMFW93GSm8xpjozXe0zICnzIqfhR7Yn4eTew6zpBAzpwmo4YJaXo8P0V5w1LvNmwDKHvj3zTuABk_3wzrQ45an5_JKTHmKb1U73EpoljljrtLLG-CFzvQo8dh2eeY2IgCGrs4zbKT3xmHVtjAuVqqn0AXxV9yPw40crwOpTqqjPMy16YnYsqWFLljPBN1qeAIL52Ix7bg-GoG8be9RkgBEQAImTxRgN-J&quot;,&quot;maxPrice&quot;:325600,&quot;minPrice&quot;:263800,&quot;offerCount&quot;:26,&quot;offerInStockCount&quot;:24,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;500 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SqX5bY0w&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vF8jNgEP&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15072533/img/70/758x508_5VFjRm.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3dIDk5kq&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15072567/img/77/600x584_a15uvh.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;08AV18Wo&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nástěnný rozvaděč jednodílný 9U (š)600x(h)395&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;MhnBPphcC5O-WWd-UtmQa9WMubDADMSfffB2ksEEdbt6lfk7PV2vTmM0FiOV8S8VHwo6t648TliYHrAOmg9wB7D5xStsE2J13WfM-D1p8MCJw8kFbonrj3q9vwSrRPlXjEFH_QqOkT81krFlsI4n6bL2aaOZltLkePtsM2K4a1JkJEUE6FQeL_62wxtY76qzrQ0nUM57p44NlphfEWe0tNXkPmdVEGvfN0zkfQToh-nhOuywGvu7kZUoF4QPumEzIqyEeRv8vKA0mB9AcVCUNgxKaFk4mXVZr2EAywOt8pI&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;f4cc5d2e-22e8-4830-9656-3c43636c7b1d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nastenny-rozvadec-jednodilny-9u-s-600x-h-395/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ri0FsWWn&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3450320&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;14d4a691&quot;},&quot;index&quot;:&quot;59&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Rackové skříně&quot;,&quot;id&quot;:2066,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011205/img/95/320x200_fWbSXa.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/pocitace/pocitacove-prislusenstvi/sitove-prvky/rackove-skrine/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2066&quot;},&quot;click&quot;:&quot;egpUmpSndQhmAYPSYLH9rhLBM4wPm-GkexQNjOGq8m8REsmx_KURwotIqIc9T6-TOXGJBHXLvQY5RN_k4gJvsHWwkpGqnf9Zyq4J33rvp0xYqebQeZSDsfz63-MlXu9CKdULa-kcEtdxfT7l-57_Q9g-BvFePHqRsowHrtrCGMJ4QzQmNFv4XBHTBQjyDz-SROVwMjLOcOmJBwNdmRKAaVqubzFbXEoweQjwWbfet_GUrzoW_fsXXILgXD-5oSOU5Kut7QIVMai2aMiru5WmJ9ctCWWlwWwXCx8Xbxm4zfu3fbK6wh5UBfS70cqNC69dVtmh-q2QDxziCDGqys97QwXuhkD1O82eq4RFzSLnCMzN8CEcIYJMg_nJnD2bi2QGOsQ5AdRYjkaL2rqzNAIjh-NWdTUlTnnRd68hQudRBvv_y9fFvLjGqiiarsZEty1RlL6DN9fUBZfo88trzwidD-HvgBG6s1WkEepQ5jIpfpHTdOYJ-KQTJxVQNZtBoR9kXc8TIlRGvmDJQ5xlE3ZO7IgMCRcHwRf-R-RYHGIQmQjaRBudNFFY4yv7F7PsMyDzi_HH9lb8PPx0PuZ_B4B3LRydhyXJXDO2MaoK23XIcDKbkO9GzQ95YXmBVXxryN4nu7RrC1oaL7l9qwVQ8rcGkB0z6Vwgu1EVlerbQfwou-o8CWsjDI7H1Kt8UU350qrav69mOh5iZl8MRN2-i4PP8OtPA9Svbt0PrI2snyKmEeaXchzMHJ5enrePwyp6icurme5PL1Nyb0BnDLSQzHqdeqaD_sb-G19pCh4bNRx3YUQ4cPFK0ZCzjh35Rtk2hr4Y9QM-m7wBIFK1BbTAcoOc5hkjRyqa8IoXBDXmL3R_G_Q1B9kW3dLssipwPdlURiLSMu9wCs00m4et4jMhYZ9nxN5a5yIZeniCTSpvj-r2EAFB_7tXp2tqlq60NAHHqaa9Bl9E0wh-zfrS1vM-g25watX7YAgxS4frrea5lATQpGNpXolk6F6vDN_uF4yFPZioKvbYV2rlgufC&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rozvaděč Delta B je celosvařený nástěnný jednodílný rozvaděč s celoskleněnými dveřmi, které je možné díky masivním pantům otevřít pod úhlem téměř 180°. Důležitou součástí výrobku jsou otvory pro…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; jednodílný 15U/400mm RBA-15-AS4-CAX-A1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3450320&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;vPqLUpInhj7qUik-J_t-i6LXywBzYVEj8w_SoxouH_b0DntVYMN0v4wTE4f1eQoBbQ5zS1ss3K-R1OkTpbq_v8pjAen-Lp3KvPH7ktiPUEBJwz-u2q4MvZpstK29_BknTdsDdzYdJPYW5kQuyg4ZLNF4YuFItC2gtYtEB_dW0f4yXR1GYToXTSRWIOyVJs8vtpP_9T5QI75vQB_UO-tCPZtRf8gfgQxkJKr9j4kytqz2D4hZL-8-q7JyVHEGYkRtqdx2RbhpoLhVCwB3Z9w1affR6jHZPLHBRZfGB_3WPT4x9vL3dDmEy1FzxrI-tzkQrRCxmmx9dfUq2nSLDnjMEFWxhdbpMWQpFhD0TtOjNrv-CJOXv2HVNvsAV5lmUi8jrv_WCOHE0-GYmtJQsOzVaYXC7tXHpTcgsn4Nq0dPRgF1714ckUGO8euaD7p6FC0gRI4ZPYdmR17AQ_b2H-QHYmDshj83k9-8kqlmMRGQ3syopPiSwEt-x1QVAOwljWcYfTi6IMIbLlQddNLEaniQM2iQJAvdSoqsOckwAPHOH0UJ5thn-uzcyLGUHg6l-pa2M5OAJpRH6l2ghDceTNiZePDdR49gFWsXThd4ie5WqNs_pqhPxt8zpE9lq_4_YI9sF7HFgJGLosziK2QTWq7RNJMK45jleT7bm4XznYnoirrlfcSX8HI78HjVpG6Oa6bCDsnorjsCLzps70z-UaQ2&quot;,&quot;maxPrice&quot;:384500,&quot;minPrice&quot;:302200,&quot;offerCount&quot;:25,&quot;offerInStockCount&quot;:19,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ předních dveří&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;prosklené&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jFPtYb3J&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;770 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jixm4jBp&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;600 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L7O9DeeE&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hloubka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;395 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1kvFiIxA&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082703/img/44/667x561_TSCNJH.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hK5aGq9Z&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082706/img/84/435x423_6WOTfx.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f6mpwOrZ&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082749/img/50/300x292_FTwcbK.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zqF51FiM&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082748/img/65/250x237_tCVKK4.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M34Ds76S&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082709/img/54/499x360_Bw5Wdi.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2uMJfNnA&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Rack Triton 19\&quot; jednodílný 15U/400mm RBA-15-AS4-CAX-A1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;_f1ds4MKAY9HWwpb0hMj2NiN94N2XgnMCtUAnyJ_aeJ_iCWvP5_6jLNC-BhCOaTocjD25rGvmo83w2ttzCnA6HdB11rfZhQwGDbOlpmrocri9fhvy9cqUMczFzXRfLle-72JPGEHUPIZlQODRZnvvu1YhWpnCCH2W4Hx8j5zdOL2vVc_67ew4OC9r1XTxl7tBdNDvVlF-APbIcMZQWvnUA907Mp4utfYmZT2A6-o-S6z7opLDBdWd9FiW4N5A_VDaTrR_rvulFM33-GOX6DN1xJCZlUrrtbpi7ee32mkNlY&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;b61972ce-1326-4787-b398-5520d1626067&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/rack-triton-19-jednodilny-15u-400mm-rba-15-as4-cax-a1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TRITON&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15027874939614490199&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011315/img/2/150x150_cdD3A9.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/triton/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15027874939614490199&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ORMYsK88&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;1DSWpTHt&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1e8abdc347e471b1&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;62eea4ac&quot;},&quot;index&quot;:&quot;12&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1213570800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1544507155},&quot;docId&quot;:&quot;1e8abdc347e471b1&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcelosklenene-dvere.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CzqbwQmz&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.celosklenene-dvere.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=s4buBQss2WWDhfMLsu2aDcqlU5HnnM95Yqrgy0IbgjQUq4NNbvNB9aPpXDz9VH8uAvWd5w8jWiH0M6wuv2YLFxppW3Ak4qufWnVNUVpRO49VjmIass1rjTJjyugvWXglTHngz-6PLbalRGLIeVvXt8LKHH-&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Dveře&lt;/b&gt; BRNO - dodavatel a výrobce &lt;b class=sec&gt;celoskleněných&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveří&lt;/b&gt;, stěn, zábradlí, schodišť a jiných skleněných prvků&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; Brno&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.celosklenene-dvere.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;.cz&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;v4Vsjz9Q&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5926d8082ec26243&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;62eea4ac&quot;},&quot;index&quot;:&quot;13&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1497394800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1611063051},&quot;docId&quot;:&quot;5926d8082ec26243&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fhome-outlet.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JJ89TNel&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;HOME-OUTLET.CZ&quot;,&quot;rating&quot;:5,&quot;ratingCount&quot;:15,&quot;ratingVerified&quot;:false},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fhome-outlet.cz%2Fcelosklenene-dvere&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=w4Fi4owJKigqnA1q8HILPIt8zgw7MxZWjw92PE1sIWYe8twn97F1ZIsd36OKORze_irxv_PfZfpfjOzzgeib7lmjTwrU4wg7lqnqlPksY8IIgGIy3fK-kHtCTUGGAUQlFIZH-7UuABUeRzBqeSrwDbpYGdW&quot;,&quot;description&quot;:&quot;, &lt;b class=sec&gt;celoskleněné&lt;/b&gt; posuvné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; do pouzdra, dvoukřídlé celoskleněné dveře, různé materiály skla. Můžemte nám poslat Vaší poptávku a rádi pro Vás vytvoříme nezávaznou cenovou nabídku.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://home-outlet.cz/celosklenene-dvere&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://home-outlet.cz/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XZtHAeVm&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e8484ec9fffee0f&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;62eea4ac&quot;},&quot;index&quot;:&quot;14&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1307746800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1535088241},&quot;docId&quot;:&quot;e8484ec9fffee0f&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpro-k.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TXNAg5M1&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.pro-k.cz%2Fkategorie%2Fcelosklenene-dvere&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=JeCMQZyZTjvvmKtIcI0PitgSGTbjdoOvkqKvnrNgUdBMFglqPIy5j-tRfyXEY38W-5UtI5i0hJWEO4IDfRwK3cjF07DuoP2SuRqcoRZSqip13HAkzgqOKpkqgUi2_-XcozAzjnFuXHDQwT96BPkhkT4fcGl&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Prodej a montáž vnitřních &lt;b class=sec&gt;dveří&lt;/b&gt; (České Budějovice a okolí), zárubní, kování, garážových vrat, stavebních pouzder. - &lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; | PRO-K&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.pro-k.cz/kategorie/celosklenene-dvere&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://pro-k.cz/kategorie/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6CxDZrjC&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;4ca190c0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;15&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;9ddd25aec613e76d&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;4ca190c0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;60&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;0f0f0f9ed7bb3e3c328081&quot;,&quot;height&quot;:1216,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:851},&quot;docId&quot;:&quot;9ddd25aec613e76d&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/nase-realizace/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tH6iCL9W&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;VV SKLO | Naše realizace&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-kyvne-16-e1582818490935.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=4b9d8e5ece068d4d&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:98,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RstZ7RoS&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=4b9d8e5ece068d4d&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:196,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AC9lvpse&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=4b9d8e5ece068d4d&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:280,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ch8dFAYk&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;EUlcABDp&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;56d8f20ea403c368&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;4ca190c0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;61&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;3c3c3cf6857a245a3ec4e8&quot;,&quot;height&quot;:585,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:390},&quot;docId&quot;:&quot;56d8f20ea403c368&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://sam-kladno.cz/galerie/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lYRwML30&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Fotogalerie - SaM spol. s r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://sam-kladno.cz/wp-content/uploads/2017/05/Otocne-celosklenene-dvere-14.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b3b7ba8b4a1e5397&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:93,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LjKGamgi&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b3b7ba8b4a1e5397&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uwIfRLRs&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b3b7ba8b4a1e5397&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:267,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eKbFX6bh&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XTiknFHp&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;ab2c9667d3fec7b0&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;4ca190c0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;62&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;6c3c1ec6c0cec63b5dad81&quot;,&quot;height&quot;:790,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1280},&quot;docId&quot;:&quot;ab2c9667d3fec7b0&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/nase-realizace/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MGUfZqYm&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;VV SKLO | Naše realizace&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-6-e1582817191972.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8fb344e42f47855a&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:227,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZNHSMXAf&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8fb344e42f47855a&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:454,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FBJ2IknL&quot;},{&quot;height&quot;:385,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8fb344e42f47855a&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:624,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GwpgT9Br&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;AYlICDt2&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;575ac4930b3e9a50&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;4ca190c0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;63&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;170f0f83c6c371c063fcbc&quot;,&quot;height&quot;:742,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:616},&quot;docId&quot;:&quot;575ac4930b3e9a50&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://aukro.cz/celosklenene-posuvne-dvere-loft-6980848980&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iM1YNorv&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Celoskleněné posuvné dveře - LOFT - Stavebniny&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://f.aukro.cz/images/sk1597820861198/730x548/celosklenene-posuvne-dvere-loft-81567848.jpeg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=96d56c312899f2af&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:116,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uuPLo0sN&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=96d56c312899f2af&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:232,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jYkQl9fX&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=96d56c312899f2af&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:332,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Gf9FAQw5&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;QpQaPq1l&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a30c039e8b5a6b5c&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;4ca190c0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;64&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;0f0f1ea99da535263d85ca&quot;,&quot;height&quot;:790,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1280},&quot;docId&quot;:&quot;a30c039e8b5a6b5c&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/nase-realizace/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nlzAPNhM&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;VV SKLO | Naše realizace&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-38-e1582816392530.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=4988bcddcef84b93&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:227,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NGaGA3R4&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=4988bcddcef84b93&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:454,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7ZLaX4R3&quot;},{&quot;height&quot;:385,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=4988bcddcef84b93&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:624,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LBVHVLjb&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JU4qFBoM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e44c66c5a4e0177c&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;4ca190c0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;65&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;cc3c1ec4d8c4ce3b5dad81&quot;,&quot;height&quot;:850,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1275},&quot;docId&quot;:&quot;e44c66c5a4e0177c&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/development/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O8XZMPYS&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;VV SKLO | Development&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-2.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d05df885d2f8218e&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZBWJWmZT&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d05df885d2f8218e&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ko7HHxmE&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d05df885d2f8218e&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gxnQzTF6&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;79jPqIBg&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;617b61ceb9ad8191&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;4ca190c0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;66&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;2e1e0fd00ed806be54c7f9&quot;,&quot;height&quot;:1216,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:854},&quot;docId&quot;:&quot;617b61ceb9ad8191&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/nase-realizace/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c3wMxxau&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;VV SKLO | Naše realizace&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/celosklenene-dvere-otocne-10-e1582817106957.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=00d8c9182f2f32ac&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:99,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XKs85pa4&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=00d8c9182f2f32ac&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:197,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mHZ2m1GW&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=00d8c9182f2f32ac&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:282,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0yXDO7XZ&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;AFU579x5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;31921f531ff92aa0&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;4ca190c0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;67&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;0f0f0fe0e681e61ae3bd98&quot;,&quot;height&quot;:467,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:750},&quot;docId&quot;:&quot;31921f531ff92aa0&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;inStock&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;CZK&quot;,&quot;price&quot;:29206,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://4lock.cz/elektricky-otevirac-effeff-9334vgl10-e91-pro-celosklenene-dvere&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CZLOX80H&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Elektrický otevírač effeff 9334VGL10 E91 -pro celoskleněné dveře&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://4lock.cz/files/Samozam.-zamky/2155b.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=46c7c398d9322f07&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:225,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uwNCURib&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=46c7c398d9322f07&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:449,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M2yNYgQ9&quot;},{&quot;height&quot;:387,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=46c7c398d9322f07&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:621,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ITSjFHvO&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zkDOy7Sv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6f43f5de3fb828fc&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;4ca190c0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;68&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;36361b1fa4d0989f5ae0a7&quot;,&quot;height&quot;:450,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:350},&quot;docId&quot;:&quot;6f43f5de3fb828fc&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://jki.cz/dvere-celosklenene/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tfC5frsa&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Celoskleněné dveře, dveře | JKI&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://jki.cz/wp-content/uploads/2015/08/206.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=743c4c53dd00085d&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:109,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mDqjndXk&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=743c4c53dd00085d&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:218,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ar5JKsPf&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=743c4c53dd00085d&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:311,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CYqaFGfx&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;B12IOEGS&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;513e00960ac42dd4&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;4ca190c0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;69&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;1e1e1e641de0307d6d80ff&quot;,&quot;height&quot;:1200,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:800},&quot;docId&quot;:&quot;513e00960ac42dd4&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/author/wpadmin/page/4/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lNpIxz2S&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;VV SKLO s.r.o. | VV SKLO - Part 4&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/wp-content/uploads/realizace-celosklenene-dvere-9.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d3fcd175c41da6d7&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:93,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8HHmZ4a1&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d3fcd175c41da6d7&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wVd2lw8T&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d3fcd175c41da6d7&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:267,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s51WvXdr&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yWfJ2esI&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZkHFc69e&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;11da28659d432c31&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;62eea4ac&quot;},&quot;index&quot;:&quot;16&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1192057200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1590542606},&quot;docId&quot;:&quot;11da28659d432c31&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fvvsklo.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZpxMNFEK&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.vvsklo.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=G4bwTTxj0x9KSZ8ngmsGVKwOw89-Z_M1q__siBuBxyOyNbORI0AmIHb__jbiWei_9ejcFv4CjP5jeOo1qtNmFyL14YZpEjiqWtlGLMPz8KH_cr1ZaJxwhtAZA6L0AKsrkW2h2pUxN5oxS1dy4M5Vneuud34&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; posuvné otočné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, stěny, obklady, zábradlí ze skla. Opracování skla: broušení, výřezy, vrtání, potisk, gravírování, pískování, kalení.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;VV SKLO | &lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, stěny, zábradlí, obklady&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vvsklo.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://vvsklo.cz&quot;},&quot;video&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; posuvné otočné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, stěny, obklady, zábradlí ze skla. Opracování skla: broušení, výřezy, vrtání, potisk, gravírování&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;VV SKLO | &lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, stěny, zábradlí, obklady&quot;,&quot;viewCount&quot;:0}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;f065VwKT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;30a5902fd6357ed7&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;62eea4ac&quot;},&quot;index&quot;:&quot;17&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1415833200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1583296500},&quot;docId&quot;:&quot;30a5902fd6357ed7&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fnejdvere.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c5vGvDiU&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.nejdvere.cz%2Fkategorie%2Fdvere%2Fcelosklenene-dvere&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=49ObYyEGtV_u_H8ieptT8x0O3-2qp_GUDKhioNGvIKKPiXGZCtK0jHQzFB8lr-m_ggC0oFD9hYKwqcTp-OAkr6MaSKuY27aI9d_1DaHVfSCrTozvJBXEACf95gSH9VTgRqprDOqugWDABBAId_zLJjlvn9l&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Dveře&lt;/b&gt; Ostrava. Dodáváme interiérové dveře, obložkové zárubně, vchodové dveře, bezpečnostní dveře, obklad kovové zárubně, &lt;b class=sec&gt;dveřní&lt;/b&gt; kování, laminátové podlahy, vinylové podlahy, &lt;b class=sec&gt;celoskleněné&lt;/b&gt; dveře, skládací dveře.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.nejdvere.cz/kategorie/dvere/celosklenene-dvere&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://nejdvere.cz/kategorie/&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pHJxF1jM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4e53bf64aee8e736&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;62eea4ac&quot;},&quot;index&quot;:&quot;18&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1432508400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1560747388},&quot;docId&quot;:&quot;4e53bf64aee8e736&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fdverebrno.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DX5gQSBu&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.dverebrno.cz%2Fcelosklenene-dvere%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=XcbwDGjrKPwnZIm9TjHPVP1yqO_PT5FCQwlyBj7rvabiegwPjhS5h-I1bU5ANG2RFoMXBGJSSH6X-kQKfVtT7TK_MfIA3GVYoDtRSJ1XGf2Q3pYIVFcuzmZhS1tFwOA0sJ7eUtaU-f3x2sO29nLxvUoTL_a&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nabízíme skleněné &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; a &lt;b class=sec&gt;celoskleněné&lt;/b&gt; stěny v Brně a okolí. &lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; dveře rozjasní dům či byt, opticky zvětší prostor a působí originálně. S výběrem skleněných &lt;b class=sec&gt;dveří&lt;/b&gt; Vám rádi pomůžeme.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; | &lt;b class=sec&gt;Dveře&lt;/b&gt; Brno 3 Tcz s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.dverebrno.cz/celosklenene-dvere/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;dverebrno.cz/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2rlIHdzw&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;categoryOther&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;82088865&quot;},&quot;index&quot;:&quot;19&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VShmWRk3&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YikPLYuE&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:110,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.0848,&quot;longitude&quot;:14.4112,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kyje&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1310&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Skorkovská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kyje&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Skorkovská 1310, 198 00 Praha, Kyje&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Skorkovská 1310, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:51.769,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tw0RDYLp&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.11098098754883,&quot;gps_longitude&quot;:14.571233749389648,&quot;group_id&quot;:496969,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LlgH2V.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;o5hiSqnq&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ShWJ4iHH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZZG9W1hi&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wy6zS2rK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8UPyb5yE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F52Apw8Q&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;on3OYfkK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vccqo0BU&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3356135,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ks4FQ6.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TK06GmDh&quot;}],&quot;premise_id&quot;:496969,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:10,&quot;stars&quot;:2.5,&quot;subject_id&quot;:2136736,&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-496969&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/496969-siko-koupelny-kuchyne-praha-kyje.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.571234&amp;y=50.110981&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FlQdHwMj&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Třebonice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;192/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Helsinská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Třebonice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15500&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Helsinská 192/1, 155 00 Praha, Třebonice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Helsinská 192/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:99.677,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x7hLU5JG&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.04941177368164,&quot;gps_longitude&quot;:14.291829109191895,&quot;group_id&quot;:496969,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JJ1cFH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D4pQzBbZ&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/amgJ14.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/N1jPQy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LZnyQSOK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rQgQgozP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rMcf6oo1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VFJ8VUph&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B3Z7XdIh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v91rdhzY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S4B47mOM&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1615075,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/djXBofq.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XxXwcOkB&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12780647,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hwkjsvhS&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N6TNUUCW&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L4E3RBDc&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2136736,&quot;title&quot;:&quot;SIKO KOUPELNY &amp; KUCHYNĚ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.siko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-12780647&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12780647-siko-koupelny-kuchyne-praha-trebonice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.291829&amp;y=50.049412&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;o8DxLDRR&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Vysočany&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;903/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Nepilova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Vysočany&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Nepilova 903/1, 190 00 Praha, Vysočany&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Nepilova 903/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:0.75,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2dgv8OMz&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25739,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5ut6ArbY&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.1108283996582,&quot;gps_longitude&quot;:14.496004104614258,&quot;group_id&quot;:145259,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/epTDsA.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_C/epTDsA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z33IQIVy&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PhZiJQMn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zzDKhLpK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8G5Yd8bN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7NgdpoN3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xFavaZE2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kF9kDVsc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;elW2Tg53&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1084646,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/89Dwh7.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/89Dwh7.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/89Dwh7.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/89Dwh7.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/89Dwh7.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WfdzkITM&quot;}],&quot;premise_id&quot;:486991,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2001648,&quot;title&quot;:&quot;PFT - OKNA A DVEŘE&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.okna-dvere-pft.cz/Domu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-486991&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/486991-pft-okna-a-dvere-praha-vysocany.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.496004&amp;y=50.110828&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.okna-dvere-pft.cz/Domu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lszDIYsq&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;455/95&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;U Plynárny&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;10100&quot;,&quot;address&quot;:&quot;U Plynárny 455/95, 101 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;U Plynárny 455/95, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WscMr6mA&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.0572624206543,&quot;gps_longitude&quot;:14.472912788391113,&quot;group_id&quot;:13180199,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/pC7BixI.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/pC7BixI.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bOsfajSm&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J4TTvntX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3JX0GIlM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4lNpsYtJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ebGZjDSz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t5mbU0pP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MmattxrW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;roBPBuDZ&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;createDate&quot;:&quot;2020-03-13T13:01:47Z&quot;,&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3892372,&quot;source&quot;:&quot;firmy_searchweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/a9ZCW2.png&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/a9ZCW2.png&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/a9ZCW2.png?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/a9ZCW2.png?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/a9ZCW2.png?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nCG5zIQI&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13245490,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:4053252,&quot;title&quot;:&quot;SOLODOOR&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.solodoor.cz/cs/franchizingove-prodejny/25-znackova-franchisova-prodejna-praha-michle#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13245490&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13245490-solodoor-praha-michle.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.472913&amp;y=50.057262&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.solodoor.cz/cs/franchizingove-prodejny/25-znackova-franchisova-prodejna-praha-michle&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JuukcdlG&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Vinohrady&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1008/28&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 2&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Blanická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Vinohrady&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;12000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Blanická 1008/28, 120 00 Praha, Vinohrady&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Blanická 1008/28, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FCNga6Uw&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.077640533447266,&quot;gps_longitude&quot;:14.439616203308105,&quot;group_id&quot;:148704,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AbTD79.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AbTD79.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LMwJrdSf&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/JiXO3l.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j8y1f7MF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EfRB15Ep&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZMXk2NdP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HkJpGiBw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7gufKWw8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FJ7WoKaG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SCjByaaI&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3337604,&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/BgZD7c.png&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/BgZD7c.png&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/BgZD7c.png?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/BgZD7c.png?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/BgZD7c.png?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DQBLf5rt&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13180199,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:4053252,&quot;title&quot;:&quot;SOLODOOR&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.solodoorpraha.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13180199&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13180199-solodoor-praha-vinohrady.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.439616&amp;y=50.077641&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.solodoorpraha.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D27EyxMI&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Ledeč nad Sázavou&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;924&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Ledeč nad Sázavou&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Marie Majerové&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Ledeč nad Sázavou&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;58401&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Marie Majerové 924, 584 01 Ledeč nad Sázavou&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Marie Majerové 924, Ledeč nad Sázavou&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:25739,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BrniMnmd&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.70062273052733,&quot;gps_longitude&quot;:15.272344598581153,&quot;group_id&quot;:12781922,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/BudWx.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/BudWx.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s7rlpJBV&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Výroba dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U8AwcbAm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rbn6ioKr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TlrnUkdt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9BDLxWQ0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4i28CA4q&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iuPucocN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8a6ESSz1&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1741137,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/TwGsbT.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/TwGsbT.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/TwGsbT.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/TwGsbT.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/TwGsbT.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qyUhMPpM&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13009291,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0AG0Rasz&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FC9vetAI&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:3791679,&quot;title&quot;:&quot;C O L O R T A P - Milan Kavka&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.dvere-colortap.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13009291&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13009291-c-o-l-o-r-t-a-p-milan-kavka-ledec-nad-sazavou.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=V%c3%bdroba%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=15.272345&amp;y=49.700623&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.dvere-colortap.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KpLIaAuY&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Zbraslav&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;478&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Zbraslav&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;U Národní galerie&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Zbraslav&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15600&quot;,&quot;address&quot;:&quot;U Národní galerie 478, 156 00 Praha, Zbraslav&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;U Národní galerie 478, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:90.343,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mcZVS1zU&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.977699279785156,&quot;gps_longitude&quot;:14.394218444824219,&quot;group_id&quot;:461560,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1VsFBc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1VsFBc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k3npgYZr&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/HWxNRy.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TbH57A0W&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Eg9dAFiB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4ceuCtvV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uEP1O2m1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:14,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GhM3Apci&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cECaP5lH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hibdzYX3&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1697984,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/eZUBwEL.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WRuuDDKr&quot;}],&quot;premise_id&quot;:656935,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8859VWD4&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XJ6mzsO2&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iAwMgPwN&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:8,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2120802,&quot;title&quot;:&quot;SVĚT OKEN - plastová okna a dveře&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.svet-oken.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-656935&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/656935-svet-oken-plastova-okna-a-dvere-praha-zbraslav.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.394218&amp;y=49.977699&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.svet-oken.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fYhwivjp&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2770/7&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;V Kapslovně&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;13000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;V Kapslovně 2770/7, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;V Kapslovně 2770/7, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:24547,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fgb9dCAu&quot;},{&quot;categoryId&quot;:25739,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FOCPdn9z&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.086952209472656,&quot;gps_longitude&quot;:14.462380409240723,&quot;group_id&quot;:12700833,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Výroba dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gTme82eR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FB3Sch5Z&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HweIm7IL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;flWgu9YS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HQQOIUk4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mINCGEbO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2gdqlcCe&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3043221,&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/jR9Bpc.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/jR9Bpc.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/jR9Bpc.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/jR9Bpc.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/jR9Bpc.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XD6qQA6P&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13093410,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c65ta6Nk&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0n2MlYrs&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:3729345,&quot;title&quot;:&quot;Truhlářství RenoMM&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.renomm.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13093410&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13093410-truhlarstvi-renomm-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=V%c3%bdroba%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.462380&amp;y=50.086952&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.renomm.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IrTA3Jtr&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Liboc&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;33/5&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Pelikánova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Liboc&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Pelikánova 33/5, 162 00 Praha, Liboc&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Pelikánova 33/5, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4WX8MRNx&quot;},{&quot;categoryId&quot;:24547,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nKjtaocN&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.087825775146484,&quot;gps_longitude&quot;:14.329591751098633,&quot;group_id&quot;:485076,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/rs3BF3C.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/rs3BF3C.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6wfdkfNO&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hplUweL7&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MokSiHGZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dnBTATrV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6a5AC82Z&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:14,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ATqTFeaV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2gbHFXOs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NgwGYXYE&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3348431,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/BxH1N.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/BxH1N.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/BxH1N.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/BxH1N.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/BxH1N.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZH30hV0n&quot;}],&quot;premise_id&quot;:485076,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2131581,&quot;title&quot;:&quot;SINAI, spol. s r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sinai.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-485076&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/485076-sinai-praha-liboc.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.329592&amp;y=50.087826&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.sinai.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5BXoRmmz&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Světlá pod Ještědem&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;64&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Světlá pod Ještědem&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Světlá pod Ještědem&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;46343&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Světlá pod Ještědem 64, 463 43&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Světlá pod Ještědem 64&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:24547,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;INkzD4Rw&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.711126195461055,&quot;gps_longitude&quot;:14.987281691512123,&quot;group_id&quot;:194649,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/IyQC3W.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/IyQC3W.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v6LWyM0l&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Výroba interiérových dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SmgZDut4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kqzL944u&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qiCIi5bl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6S73aZgS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;han5H4MP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6TI7a6zs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QLIa72jN&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3228767,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/2Y9CGDM.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/2Y9CGDM.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/2Y9CGDM.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/2Y9CGDM.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/2Y9CGDM.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2Ca7feun&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13160631,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2029776,&quot;title&quot;:&quot;KATYS - zakázkové stavební truhlářství a výroba nábytku&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.katys.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-13160631&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13160631-katys-zakazkove-stavebni-truhlarstvi-a-vyroba-nabytku-svetla-pod-jestedem.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=V%c3%bdroba%20interi%c3%a9rov%c3%bdch%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.987282&amp;y=50.711126&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.katys.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JBbagQ7D&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Modřany&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1994/27a&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 12&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Písková&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Modřany&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Písková 1994/27a, 143 00 Praha, Modřany&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Písková 1994/27a, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I0QX2Pjr&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.00198745727539,&quot;gps_longitude&quot;:14.414613723754883,&quot;group_id&quot;:2679415,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/tjbV80.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/tjbV80.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bQDDhBUD&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_M/o0KBMC.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_M/o0KBMC.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_N/igtBK7.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1R8IeQ20&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bnlNUnMl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s0Ng9YFW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PbmU0VJB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cAJ0ryyR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rrA6KXKy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t7cP7kD6&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1005884,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/zlxpau.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nJwaJDGp&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2679415,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;n5Ai0tiI&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J9PMAwOu&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NQo3UhUD&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2017648,&quot;title&quot;:&quot;ADLO - bezpečnostní dveře&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.adlo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-2679415&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2679415-adlo-bezpecnostni-dvere-praha-modrany.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.414614&amp;y=50.001987&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.adlo.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FX207XUn&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Strašnice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1548/90&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Průběžná&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Strašnice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;10000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Průběžná 1548/90, 100 00 Praha, Strašnice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Průběžná 1548/90, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:89.119,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jAYePeOp&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.063385009765625,&quot;gps_longitude&quot;:14.504244804382324,&quot;group_id&quot;:2438669,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/PvLBxWV.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/PvLBxWV.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k2PxywlA&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_S/n41ID3.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QJ_S/n41ID3.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_V/nwpFxq.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8nNJrGBl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2nDVc2IL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8ykoyt1Y&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZNvKly70&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mQW3ivHu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7B3QDRQy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;n55imfD1&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1711712,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qWLBxAA.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qWLBxAA.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qWLBxAA.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qWLBxAA.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qWLBxAA.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5m6y3E24&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2438669,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KufImwmD&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mqX8RyTT&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w45phYzB&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:15,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2341687,&quot;title&quot;:&quot;ERKADO Interiérové Dveře a Zárubně&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://dvere-erkado.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-2438669&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2438669-erkado-interierove-dvere-a-zarubne-praha-strasnice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.504245&amp;y=50.063385&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://dvere-erkado.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;or9Squy0&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Hloubětín&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;568/29&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Kolbenova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Hloubětín&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Kolbenova 568/29, 198 00 Praha, Hloubětín&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Kolbenova 568/29, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gkLcdVlI&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.109169006347656,&quot;gps_longitude&quot;:14.542223930358887,&quot;group_id&quot;:700055,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_Q/hDiMd.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_Q/hDiMd.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DkeGC77n&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/Du1KCF.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5McGncvp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;n5RoiBPz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;inGhcoBd&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LmfFeWi3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S3ExEfom&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Cg9ogKWQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;82UZa1ey&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1342658,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/PfoBOXz.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/PfoBOXz.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/PfoBOXz.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/PfoBOXz.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/PfoBOXz.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HxzRNrPL&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12730264,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bQyOSzhC&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t4KGQTeB&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2188038,&quot;title&quot;:&quot;Studio dveří, podlah, koupelen WOODCOTE&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.woodcote.cz/prodejny/studio-dpk-woodcote-praha-9-hloubetin#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-12730264&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12730264-studio-dveri-podlah-koupelen-woodcote-praha-hloubetin.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.542224&amp;y=50.109169&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.woodcote.cz/prodejny/studio-dpk-woodcote-praha-9-hloubetin&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b08tBYz8&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Horní Počernice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;808/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 20&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Šplechnerova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Horní Počernice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Šplechnerova 808/1, 193 00 Praha, Horní Počernice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Šplechnerova 808/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:97.543,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sICfIhbv&quot;},{&quot;categoryId&quot;:24547,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VqNSU7Cj&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.11117172241211,&quot;gps_longitude&quot;:14.591279983520508,&quot;group_id&quot;:647476,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/xPrKd3.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/xPrKd3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kRxt22Vj&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yo1PgqJc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RMFTtoTx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PXQt0ZG9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6uzPN6JA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2iQKnfzF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w6IinvPu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b7AYEyWy&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3277725,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_E/PTrDyq.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_E/PTrDyq.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_E/PTrDyq.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_E/PTrDyq.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_E/PTrDyq.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wYAtGYU6&quot;}],&quot;premise_id&quot;:647476,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:5,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2166809,&quot;title&quot;:&quot;OTHERM PRAHA, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.othermpraha.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-647476&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/647476-otherm-praha-praha-horni-pocernice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.591280&amp;y=50.111172&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.othermpraha.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ef5iFC71&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Nusle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;780/48&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;5. května&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Nusle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;5. května 780/48, 140 00 Praha, Nusle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;5. května 780/48, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:75.328,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1701,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6Ipr9tyB&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05887985229492,&quot;gps_longitude&quot;:14.434640884399414,&quot;group_id&quot;:198662,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/JyzTlN.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/JyzTlN.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jX65litf&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dveří&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/N3wJGL.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-08&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:30},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ep53g9my&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-09&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:30},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yiZNKCRA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-10&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:30},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tIhJ4fZ4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-11&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:30},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OOXOvrXn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-03-12&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kX9UpQKl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-13&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SQWRmNbN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-03-07&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yHi00gsG&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1879506,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/pEpB7mN.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/pEpB7mN.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/pEpB7mN.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/pEpB7mN.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/pEpB7mN.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wpIkz7X8&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2621152,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:7,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:2031732,&quot;title&quot;:&quot;PRAMOS, a.s.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.pramos.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_campaign=firmy.cz-2621152&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2621152-pramos-praha-nusle.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20dve%c5%99%c3%ad&amp;x=14.434641&amp;y=50.058880&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.pramos.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0ERrQVme&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownPremises&quot;:3,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;x=14.411200&amp;y=50.084800&amp;a=5000.000000#utm_content=categoryOther-results&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9%20dve%c5%99e&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oUZzUHAr&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3690b00db4ae8d2a&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;62eea4ac&quot;},&quot;index&quot;:&quot;20&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1572390000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1604507424},&quot;docId&quot;:&quot;3690b00db4ae8d2a&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Feclisse.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zVpZl55x&quot;}],&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;price&quot;:0,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.eclisse.cz%2Fcs%2Fprodukty%2Fprislusenstvi%2Fcelosklenene-dvere%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=H7Q4_FpIAKonMVv9ytN8rH2p_es8gAHpLCqfJ8H5d0NfjvHSWsWkI3_daMkfHbNg3eLtgAxSMrCXnwKRUOFg_3xWGV5Csk1sxO1q_KFF7aYAi7q14V3CNUi3RKwdEKbeacnDRph45vcC7wRyia6x3ifzE4q&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Eclisse má širokou škálu &lt;b class=sec&gt;celoskleněných&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveří&lt;/b&gt;, které jsou v harmonii a stylu pro vybavení a prosvětelní různorodých interiérů.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Dveře&lt;/b&gt; celosklo - Eclisse ČR&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.eclisse.cz/cs/produkty/prislusenstvi/celosklenene-dvere/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://eclisse.cz/produkty/prislusenstvi/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NamNfMI1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8b4781ba120083be&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;62eea4ac&quot;},&quot;index&quot;:&quot;21&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1540767600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1584588802},&quot;docId&quot;:&quot;8b4781ba120083be&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fkasard.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Uia5LHPl&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.kasard.cz%2Fcelosklenene-dvere&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=TSw_7pe4DFXHMXUvIS0_Gf7RmZEnk4E8dKQHsPUSAj2fXVruAaqBjTU1OS1Tiv9FTZVdE-VdtPOq4ZBjMx54JfxSy4qLV3PGEqjkReDxVzOaLwEJ-VnWmaZkNkj1uhsH_-jvv1_EJQJfUNPSvb97JdXOGb7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kupte si &lt;b class=sec&gt;celoskleněné&lt;/b&gt; interiérové &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, které dodají vašemu interiéru šťávu! Nejenže opticky zvětší místnost, ale stanou se i originálním designovým prvkem.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; interiérové &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; | Kasard od roku 1996&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.kasard.cz/celosklenene-dvere&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://kasard.cz/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HotsQdco&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c6755b5ade174f73&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;62eea4ac&quot;},&quot;index&quot;:&quot;22&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1514934000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1515278765},&quot;docId&quot;:&quot;c6755b5ade174f73&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fabhdesign.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NrJc55bp&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=celosklen%C4%9Bn%C3%A9+dve%C5%99e&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.abhdesign.cz%2Fsortiment%2Finterierove-dvere%2Fcelosklenene-dvere-a-steny%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=RazuAnavJ0E1ZMiMfT8oWNl3GWXLJ6-U-xkhOFYE7DTEW8h_esUTdGU-1e7BOXX7IciftTPQnHnCM7XgfXk162ztpL1YMrHI6myh6do6o20mfvklZH1ih-tlQ3pXtozuAt_PhqZ5NdmCF1lYkDRs-Xk9TA-&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sháníte &lt;b class=sec&gt;celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt;, nebo Vás zajímá přímo &lt;b class=sec&gt;celoskleněná&lt;/b&gt; stěna? Znáte Grafosklo? Zastavte se za námi!&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Celoskleněné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;dveře&lt;/b&gt; a celoskleněné stěny | ABH Design&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.abhdesign.cz/sortiment/interierove-dvere/celosklenene-dvere-a-steny/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://abhdesign.cz/sortiment/&lt;b class=sec&gt;celosklenene&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;dvere&lt;/b&gt;-a-steny&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gvReNlZO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e4b931a6-ebbf-47d7-8a91-c1d0dd3e2aec&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;9c433543&quot;},&quot;index&quot;:&quot;23&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;e4b931a6-ebbf-47d7-8a91-c1d0dd3e2aec&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.htdvere.cz/sortiment/bezpecnostni-dvere-do-bytu/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.htdvere.cz/sortiment/bezpecnostni-dvere-do-bytu/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D%255bSEA%255d%2BDvere%2B-%2Bobecne%2B%257c%2BD%26utm_content%3DDvere&amp;c=4M5HBJV7PPSHKEUXBDNTHI2IU5IUP7PK3JFBZS7F9RDDXDZ7QANDR6AC78JFSEUR9GESRDSUEWEH6YVYAM8SMJUXMKJ9JJ7DDMSH75XJR5TZXVMMRFART6KXH9RAR64WU5IJR6YB8EBECSPH659EV3IVV5XCMD3R25MJ9CQ8CCSFM3US65EHDYHZ6SFEPQ8RWFBGAWEJIIHDCP4EIPBBDVFKUHZK7I9ZXZDVNBHIUNNKH62W9NWEWGUXBDPV8FMWUAF33ZND59TYNYBTVXKJKI28QMTPV4YZEQS36BUN9HTEFA2J65DCD3ZINK759J8A5F5ZKRS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.ht&lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt;.cz/Bezpecnostni/&lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.htdvere.cz/sortiment/bezpecnostni-dvere-do-bytu/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=%5bSEA%5d+Dvere+-+obecne+%7c+D&amp;utm_content=Dvere&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.htdvere.cz/sortiment/bezpecnostni-dvere-do-bytu/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Bezpečnostní &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; s výbornými protihlukovými a tepelně-izolačními vlastnostmi.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Vyberte si ze široké nabídky bezpečnostních &lt;b&gt;dveří&lt;/b&gt;. Rychlá montáž v ceně. Přesvědčte se!&quot;,&quot;groupId&quot;:62657525,&quot;headline1&quot;:&quot;Kvalitní bezpečnostní &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Chraňte svoji domácnost&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Prvotřídní design&quot;,&quot;id&quot;:455478984,&quot;keyword&quot;:&quot;dveri&quot;,&quot;keywordId&quot;:2388984841},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:455478984,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Havlíčkův Brod&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;90&quot;,&quot;id&quot;:13043251,&quot;phone&quot;:&quot;420777333112&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Nádražní&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Havlíčkův Brod&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ttg0y6gd&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;ea290f5f-bbb8-42ab-a807-6775fc63d908&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;9c433543&quot;},&quot;index&quot;:&quot;24&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;ea290f5f-bbb8-42ab-a807-6775fc63d908&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://eshop.unihobby.cz/stavba-dvere/6555c/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://eshop.unihobby.cz/stavba-dvere/6555c/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D%255bSEA%255d%2BKategorie%2B-%2BStavba%26utm_content%3DDvere%26utm_term%3Dcelosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e&amp;c=R3JKHYK3CD9UD67CP8SM569FA6HKKVN9INNCJR3VW3WAVKXEWRPIU73C4J7UIHESY2SZVCKMK5PKUUDE8U75B7CY5FBA9EAQWMWX4TGQYMGCNK3KUUVHQ8GBF3A4DIHGQ8WWRYU2NHTD8M8UR3RDXHG43T6D6CNAN4NMGGAUSX34K22NI8PSCWZBM5P843XBAZ7Q9NYF7SXT32FNHJHJG2YB94BSXQJBC2SK4Z6MKPY35M3TFHAJBG342WDNWR2RWNB5E7JVJIS3QU248V8IRGUCWUBMMR8S63K6W44X5A2CYHKK9GNSGCBZATYSRNS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;eshop.unihobby.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://eshop.unihobby.cz/stavba-dvere/6555c/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=%5bSEA%5d+Kategorie+-+Stavba&amp;utm_content=Dvere&amp;utm_term=celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://eshop.unihobby.cz/stavba-dvere/6555c/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vyberte si u nás v katalogu a využijte osobního odběru zdarma v 10 městech!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Vybírejte v hobby e-shopu v oblasti Bydlení, Stavby, Sanity, Techniky a Zahrady.&quot;,&quot;groupId&quot;:88384249,&quot;headline1&quot;:&quot;Velký výběr na e-shopu&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;&lt;b&gt;Dveře&lt;/b&gt; na UNI HOBBY&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Nízké ceny a levná doprava&quot;,&quot;id&quot;:469131707,&quot;keyword&quot;:&quot;dvere&quot;,&quot;keywordId&quot;:2204435098},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:469131707,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Staré Město&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;2189&quot;,&quot;id&quot;:12887141,&quot;phone&quot;:&quot;420572435710&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Východní&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Staré Město&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;hF16aEa8&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6e4bbc5d-2613-42ff-b408-afc5c5ee9aa8&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;9c433543&quot;},&quot;index&quot;:&quot;25&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;6e4bbc5d-2613-42ff-b408-afc5c5ee9aa8&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://favi.cz/produkty/kategorie/dvere-a-zarubne/nejoblibenejsi&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://favi.cz/produkty/kategorie/dvere-a-zarubne/nejoblibenejsi%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dsearch%2B::%2Bkat%2B::%2Bdve%25c5%2599e%2Ba%2Bz%25c3%25a1rubn%25c4%259b%26utm_content%3Ddve%25c5%2599e%26utm_term%3Dp_dve%25c5%2599e_celosklen%25c4%259bn%25c3%25a9%2Bdve%25c5%2599e::&amp;c=U8TJMZNHMWNBMUP4U6AGP3EXMWWF7ID7JF8KYNS5MTI24RJHTVA9ITMEREAZPRFTI5W92A2B5SYTI5DR46QWU3MEZH9DMRFJUPFQ9FQHMAC2FTRSADIZ4VBANE68C94JGTWMXCRE7JAIDPNBEF2QY4PZ3SKU642C7TCK57KDI449PFJHR9FWSFVZ8I599UKC5ZI5HE3P4HRYSZ24M9PTFZCG42Y6GIEQ8TGEKEV6AWZC4VJ8Q9EQIC49UV6UXYCYK5UH3HBJA5KNIURKH6MATRQUZ8KPPMDKR6AVWF3CDXJKXJ7VTUMU7NXV4RZVE93G5W2YI5IHEJE7MFYUVNCS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;favi.cz/&lt;b&gt;dvere&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://favi.cz/produkty/kategorie/dvere-a-zarubne/nejoblibenejsi?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=search+::+kat+::+dve%c5%99e+a+z%c3%a1rubn%c4%9b&amp;utm_content=dve%c5%99e&amp;utm_term=p_dve%c5%99e_celosklen%c4%9bn%c3%a9+dve%c5%99e::&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://favi.cz/produkty/kategorie/dvere-a-zarubne/nejoblibenejsi&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vybírejte kvalitní &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt; za výhodné ceny. Nakupujte chytře na FAVI.cz.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Tisíce produktů ze stovek oblíbených e-shopů na 1 místě.&quot;,&quot;groupId&quot;:108356380,&quot;headline1&quot;:&quot;Vchodové a interiérové &lt;b&gt;dveře&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Vše pro váš domov na FAVI.cz&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Vyhledávač nábytku a dekorací&quot;,&quot;id&quot;:536266715,&quot;keyword&quot;:&quot;dveře&quot;,&quot;keywordId&quot;:2475920876},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:536266715},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NzrMJp7u&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;key&quot;:&quot;B49KNN5iSxxWPs5bg6eb6g&quot;},&quot;index&quot;:&quot;26&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklenené dveře&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklenené dveře&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9vwQjNYN&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné dveře jap&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné dveře jap&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AXymysZl&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné dveře sapeli&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné dveře sapeli&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OaL9VPX5&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné dveře na míru&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné dveře na míru&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;twSFTJ9X&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře obi&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře obi&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kb6JuwSi&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;celoskleněné interiérové dveře&quot;,&quot;title&quot;:&quot;celoskleněné interiérové dveře&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OnSQThht&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;celoskleněné dveře pískované sklo&quot;,&quot;title&quot;:&quot;celoskleněné dveře pískované sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VibcRzZY&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře interiérové&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skleněné posuvné dveře interiérové&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cf7bFY6T&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;d0W63XZq&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;9ooRLw1c&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;62eea4ac&quot;},&quot;index&quot;:&quot;5&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:310000},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dj4S6pKw&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a55ea425&quot;},&quot;index&quot;:&quot;6&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4112,&quot;latitude&quot;:50.0848,&quot;accuracy&quot;:100000,&quot;source&quot;:1},&quot;_reactKey&quot;:&quot;A4KYtWtw&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;lizTh80O&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;62eea4ac&quot;},&quot;index&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gVhlhJYq&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;scriptName&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Zttq_KbOeycKwels1FTh&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:497,&quot;groupId&quot;:984,&quot;groupName&quot;:&quot;testovaci&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XcE9J3Iw&quot;},{&quot;abTestId&quot;:495,&quot;groupId&quot;:980,&quot;groupName&quot;:&quot;testovaci&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FVy8DqNM&quot;},{&quot;abTestId&quot;:492,&quot;groupId&quot;:973,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AHc8WzAf&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;celoskleněné dveře&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;celosklen%C4%9Bn%C3%A9%20dve%C5%99e&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.3.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async=""></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(b.originalException||b.syntheticException)},0),a.exception){var c=window.rendererErrorFilters,d=a.exception.values;if(d.length&&c)for(var e=0;e<d.length;e++)for(var f=0;f<c.length;f++)if(c[f](d[e]))return null;a.exception.values=d.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse('{"init":{"release":"renderer@ac345fdd2","environment":"production"},"tags":{"hardware":"desktop","query":"celoskleněné dveře"},"rid":"Zttq_KbOeycKwels1FTh"}')) </script></body> </html><sklikReklama_179>